Page 1

anastomosis propojenÊ město


Anastomosis

výstava architektonických prací studentů ateliéru Ing. arch. Petra Hájka na FA ČVUT Centrum současného umění DOX leden – březen 2012 producent Jana Kostelecká kurátor Adam Gebrian odborný garant Petr Hájek a Jaroslav Hulín místo konání termín

Studenti ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína se v posledních čtyřech semestrech zabývali jen jedním, v naší zemi naléhavým tématem – propojováním města architektonickými prostředky. Soustředili se při tom na hraniční lokality – lokality, které většinou trpí nedostatkem života a zájmu, přestože to jsou ony, které zprostředkovávají kontakt s okolím a zaslouží si stejnou pozornost jako centrální oblasti.

Projekt Anastomosis prezentuje jiný pohled na fungování současného města a řešení jeho problémů. Město je chápáno jako uzavřená struktura se „zamrzlou evolucí“. Jeho další vývoj nelze zajistit komplexní přestavbou, ale adaptací. K nastartování tohoto ozdravného procesu je potřeba aktivovat drobná avšak významná propojení – anamostosis. Výstava představí 67 konkrétních architektonických návrhů pro čtyři městské lokality : PRAHA Karlín-Holešovice, Letná, Žižkov-Karlín, KARLOVY VARY. Ty jsou výsledkem výzkumu proběhnuvšího v minulých dvou letech v ateliéru doc. Petra Hájka na Fakultě architektury pražské ČVUT a v rámci projektu LEA (Laboratoř Experimentální Architektury). 67 konkrétních architektonických návrhů je prezentováno především prostřednictvím trojrozměrných modelů a projekcí na výstavní ploše 900 m2.

Výstava Výstava představí pro každou z lokalit na 15 různých řešení. Divák tak bude moci zhlédnout na šedesát trojrozměrných modelů zachycujících nejbližší okolí dané lokality se zasazeným navrhovaným řešením. Modely jsou

zhotoveny se zřetelem na výtvarnou a vizuální kvalitu. Dále pak bude každý návrh doprovázen realistickými vizualizacemi na LCD obrazovkách a projekcích a technickými výkresy ve speciální instalaci navozující atmosféru a identitu řešených míst. Výstava bude doprovázena rozsáhlým katalogem s odbornými texty o dané problematice a doprovodným přednáškovým programem.

Význam akce Výstava je svým rozsahem jednou z největších u nás za poslední desetiletí. Možnost srovnání alternativních řešení problémových lokalit a ukázky způsobů architektonického přemýšlení o problémech a potenciálu současných měst budou vystaveny divácky atraktivní formou v Centru současného umění DOX. Zároveň budou práce připraveny se zřetelem k možnosti transportu a vystavení na jiných místech. Výstava je určena odborné i laické veřejnosti a samozřejmě obyvatelům řešených lokalit. Předpokládaná návštěvnost výstavy je až 40.000 návštěvníků.


řešené místo

vizualizace

modely

67 vystavovaných prací je odpovědí na 4 semestrální zadání ústředním tématem propojování města

Letná – cenrum Prahy

Holešovice – Karlín

Karlín – Žižkov

koryto lanové dráhy – Karlovy Vary


Koncept výstavy a výstavní prostory

900 m2

Výstava se bude odehrávat v celém druhém a třetím patře zadní budovy, které kromě výstavních prostor obsahuje i auditorium vhodné k pořádání doprovodných akcí. Modely budou vystavovány buď na soklech, nebo zavěšeny ze stropu. O jejich kvalitní inscenaci se postará výstavnické osvětlení. Vizualizace a výkresy k jednotlivým projektům budou promítány na stěny výstavních prostor a budou doprovázeny zvukovou stopou pořízenou v řešených lokalitách.


Nabídka partnerství Kategorie partnerství výstavu podpořil partner výstavy hlavní partner výstavy

do 20.000 Kč 20.000 – 80.000 Kč 80.000 Kč a výše

Plnění

• Všechny subjekty budou uváděny logem a písmem na

všech materiálech, na kterých to bude možné. Velikost loga bude odstupňována dle hodnoty plnění.

• Plnění pro hlavního partnera bude navíc stanoveno individuálně dohodou dle jeho požadavků a představ.

• Volná vstupenka na výstavu

2 ks pro podporovatele, 4 ks pro partnera 20 ks pro hlavního partnera

• Pozvánka na vernisáž

Způsob propagace plakát, leták, tisková zpráva, webová prezentace, emailová pozvánka a tištěné pozvánky na vernisáž a výstavu, katalog výstavy, tiráž v místě konání, bannery při doprovodném programu, PR podpora, web a blog školního ateliéru

Cílová skupina

• Studenti architektonických a designérských oborů • Potenciální studenti architektonických a designérských oborů • Architekti a designéři • Široká veřejnost

Vzhledem k tomu, že výstava neproběhne v uzavřeném prostředí školy, ale uskuteční se na území galerie umělecké, očekáváme, že oslovíme širší publikum, než by tomu bylo v opačném případě.

Podporující subjekty

• Výstava byla podpořena grantem FA ČVUT • Osvětlení výstavy zajistí společnost Guzzini • Byla podána žádost o grant Hlavního města Prahy • Spolupořadatelem výstavy je Centrum současného umění DOX

Oslovená média MF DNES, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Metro, era21, Stavba, Realit, Stavitel, Respekt, Týden, Ekonom, Reflex, alfa, Hobulet, idnes. cz, ihned.cz, tyden.cz, ekonom.cz, realit.cz, plagat.com, houser.cz, archiweb.cz, earch.cz Radio1, Český Rozhlas - Radiožurnál a Radio Wave, facebook některých z uvedených médií


kurátor

odborný garant

Adam Gebrian

doc. Ing. Akad. arch. Petr Hájek

Architekt, kritik, teoretik a propagátor architektury. Vystudoval FA TU v Liberci (2006) a díky Fulbrigtovu stipendiu také postgraduální program SCIFI na Southern California Institute for Architecture (SCI-Arc) v Los Angeles (2008). Žil, studoval a pracoval v Amsterdamu, Rotterdamu, Praze, Paříži, Londýně a v Los Angeles. Vydal sborník přednášek 29+3 a spoluzaložil server o architektuře archit.cz (2005). Je členem redakční rady časopisu Era21, kam pravidelně přispívá. Podílí se na organizaci PechaKucha Nights v Praze. Svůj projekt pro Dubaj vystavoval na 11. bienále v Benátkách (2008). Od roku 2009 působí jako moderátor pořadu “Bourání” na Radiu Wave, od téhož roku je vedoucím architektonického ateliéru na Fakultě umění a architektury TU v Liberci. Kurátor projektu Městské zásahy Praha a Brno. Momentálně žije v Praze. www.ag-ent.cz

Architekt a pedagog, spoluautor putovní výstavy Prostorový dům. /1988 – 1995/ Fakulta architektury ČVUT /1995 – 1998/ Akademie výtvarných umění Praha, Škola architektury AVU /1998/ založil spolu s Tomášem Hradečným a Janem Šépkou architektonickou kancelář HŠH architekti /2001 – 2005/ člen redakční rady časopisu Architekt a časopisu Ad architektura /2009/ založil architektonickou kancelář Petr Hájek Architekti oceněné práce 1995 – 1. místo v soutěži za řešení úprav Horního náměstí v Olomouci 1997 – 1. místo v soutěži za návrh řešení výdlažby Jiřského náměstí a Vikářské ulice na Pražském hradě 1998 – 1. místo v soutěži za návrh Arcidiecézní muzeum v Olomouci 2001 – Čestné uznání Piranesiho ceny za realizaci úprav Horního nám. v Olomouci

2002 – Cena v Grand Prix OA za realizaci úprav Horního náměstí v Olomouci 2004 – 1. místo v soutěži /Freiraum no2/ za úpravy Jiřského náměstí a Vikářské ulice na Pražském hradě 2005 – Bauwelt-Preis, čestné uznání za realizaci /Villa in Beroun/ 2006 – nominace za ČR realizace Arcidiecézního muzea na evropskou cenu /Mies van der Rohe Prize/ 2007 – 3. místo v soutěži na /Národní knihovna ČR v Praze/ 2007 – cena Archiwebu 2008 – 2. místo v soutěži na budovu Fakulty humanitních studií KU v Praze 2009 – 1. místo ve vyzvané soutěži – Nový pavilón Nemocnice v Mariánských Lázních 2010 – 1. místo v soutěži na Experimentální divadelní a hudební sál – Pfalz www.hajekarchitekti.cz


odborný garant

producent projektu

Ing. arch. Jaroslav Hulín

Jana Kostelecká

Ateliér Petra Hájka a Jaroslava Hulína Fakulty architektury ČVUT v Praze

Jaroslav Hulín studoval na FA ČVUT a TU Delft. Po stáži u Renza Piana v Janově se učil pod vedením Cecila Balmonda v Arup Advanced Geometry Unit a nakonec ve studiu Thomase Heatherwicka, kde pracoval mimo jiné na britském pavilonu pro Světovou výstavu v Šanghaji.

spolupořadatel výstavy

Je spoluzakladatelem projektu Digitální architekt a skupiny Echorost.

Absolventka FF MU v Brně (obor čeština – dějiny umění). Praxi započala v redakci brněnského časopisu Neon a v nakladatelství Petrov (mj. editorka knižní verze Šumných měst). V roce 2001 odešla do Prahy coby produkční časopisu Blok, následovala práce pro Dny designu v Praze Designblok, spolupráce s Centrem pro středoevropskou architekturu atd. Od roku 2007 je organizátorkou PechaKucha Night Prague (www.pechakucha.cz). Produkovala projekty Městské zásahy Praha 2010 a Městské zásahy Brno 2011.

www.echorost.com

+420 736 533 232 jakost@gmail.com

V rámci své doktorské práce na FA ČVUT zkoumá algoritmy v procesu navrhování.

pořadatel výstavy

Centrum současného umění DOX Nadační fond Art-Now LEA - Laboratoř Experimentální Architektury

odborní poradci

Cyril Říha, Adam Gebrian

autoři textů

Adam Gebrian, Petr Hájek, Jaroslav Hulín, Cyril Říha, Petr Volf

návrh expozice

Petr Hájek, Jaroslav Hulín, Adam Gebrian, Jana Kostelecká, Benedikt Markel, Dominik Saitl

produkce

Jana Kostelecká, Bohdan Cerman, Benedikt Markel, Dominik Saitl

autoři vystavovaných projektů Jiří Vojtěšek, Pavel Nosál, Pavel Lesenský, Barbara Bencová, Simona Benátská, Jitka Šívrová, Agáta Cmielová, František Gattermayer, Zdenek Dohnálek, Ondřej Lipenský, Veronika Mutalová, Jitka Molnárová, Tomáš Beneš, Andrea Kubná, Valeria Polakovičová, Kateřina Frejlachová, Pavel Buryška, Ondřej Dušek, Anna Vohlídalová, Martin Špičák, Zuzana Retterová, Dominik Saitl, Petr Štolba, Miroslav Pazdera, Magda Nováková, Andrea Kubná, Petr Fogl, Radovan Vacík, Matúš Pajor, Valeria Polakovičová, Vojtěch Kratochvíl, Eliška Slámová, Vít Podráský, Jan Tesárek, Martin Stoss, Ondřej Sikora, Alena Zálešáková, Jakub Pospíšil, Petr Koban, Pavlína Sýkorová, Anna Vohlídalová, Martina Svobodová, Kateřina Frejlachová, Jakub Straka, Kamil Měrka, Tereza Keilová, Magdalena Havlová, Šárka Doležalová, Zuzana Urbancová, Dmytro Nikitin, Klára Kohoutová, Dominik Uhlíř, Ondřej Punda, Daniel Domín, Přemysl Jurák, Zdeňka Havlová


kontakt

anastomosis propojené město

Jana Kostelecká +420 736 533 232 jakost@gmail.com

Profile for Benedikt Markel

ANASTOMOSIS – informační brožura  

Informace o výstavě Anastomosis konané v lednu až březnu 2012 v centru současného umění DOX v Praze, jejímž předmětem jsou dva ročníky stude...

ANASTOMOSIS – informační brožura  

Informace o výstavě Anastomosis konané v lednu až březnu 2012 v centru současného umění DOX v Praze, jejímž předmětem jsou dva ročníky stude...

Profile for bendetto
Advertisement