Företagspresentation

Page 1

BENDERSKONCERNEN FÖRETAGSPRESENTATION

Det naturliga valet

Mer om Benders www.benders.se

Välkommen till Benders

Benders är familjeföretaget som startades 1960, i Edsvära på Varaslätten. Då var det betongtakpannor som producerades. Idag är Benders en komplett producent och leverantör till bygg- och anläggningssektorn, vad gäller produkter av framförallt betong men även lertegel, natursten och stål samt kompletta byggsystem.

Benders företagande präglas av filosofin att branschkunskap, erfarenhet och personlig service skapar långa och starka relationer med både kunder och leverantörer. Utifrån det är vårt mål att kontinuerligt utveckla våra produkter, vår teknik och vår personal för att växa och stärka varumärket Benders. Därför återinvesteras vinster i bolaget och genom det skapas förutsättningar för tillväxt, men också förutsättningar för att klara konjunktursvängningar när de inträffar. Benders har tillverkning både i Sverige och ute i Europa.

I Sverige finns vi strategiskt placerade, allt från Umeå i norr till Södra Sandby i syd. Våra stenhuggerier finns i Bohuslän och fabriker för byggkomponenter, takpannor och marksten finns bl.a. i Uddevalla, Strängnäs och Bålsta. Med närmare 30 produktionsanläggningar är vi

alltid nära dig som kund. Många av våra enheter har järnvägsspår in på området och vi använder tåg som ett miljövänligt tranportalternativ. Benders huvudkontor finns i Vara kommun i Västergötland.

Ägarna i Benders

Benders grundades 1960 av Karl-Erik Bender. Bolaget kom att ligga i Edsvära utanför Kvänum, där Karl-Erik växte upp. Än idag finns huvudkontoret, tillsammans med produktion av takpannor, kvar i Edsvära. KarlErik var aktiv i företaget fram till hans bortgång och idag ägs koncernen av sonen Ove och dottern Helen samt barnbarnen Adam, Elin, Erica, Johan, Kajsa, Patrick, Sofia och Tove.

Karl-Erik Bender var under första 35 årens verksamhet

2
Bakre raden: Ove Bender - koncernchef och styrelseordförande, Patrick Bender, Adam Bender, Kajsa Bender och Johan Bender. Främe raden: Karl-Erik Bender - grundare (1934-2022), Elin Bender, Helen Bender - styrelseledamot, Erica Bender, Tove Bender och Sofia Bender.

VD i Bolaget. Ove Bender efterträdde honom 1995 och satt på denna position under 26 år. Numera leds dotterbolagen Benders Sverige AB och Benders Byggsystem AB av externa VD och Ove Bender innehar rollen som Koncernchef. Flera av tredje generationen är idag också aktiva inom olika delar av verksamheten.

Affärsidé

Benders ambition är att vara ett starkt, svenskt, familjeägt företag som utvecklar, producerar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och tjänster av hög kvalitét för bygg- och anläggningssektorn.

BENDERS KONCERNEN

Grundare:

Karl-Erik Bender (1934-2022)

Ägare:

Ove och Helen samt

Adam, Erika, Patrick och Sofia, Tove, Elin, Kajsa och Johan.

Omsättning:

ca 3 miljarder SEK (inkl. delägda bolag)

Anställda: ca 1 000 st

Huvudkontor:

Edsvära, Västra Götaland, på platsen där företaget startade

Vision

Kontinuerlig utveckling av produkter, teknik och personal ska stärka varumärket Benders. Vi ska vara ledande i branschen inom våra produktområden.

Vår ambition är att Benders skall fortsätta vara ett svenskt, starkt och familjeägt företag som utvecklas tillsammans med omvärlden. Genom att förena erfarenhet och kompetens tillsammans med nyfikenhet på nya trender vill vi skapa framtidens bästa produkter inom vårt område och bidra till en långsiktigt hållbar miljö där människor kan bo, leva, arbeta och umgås.

På följande sidor kan du läsa mer ingående om våra olika affärsområden, sortiment och produkter.

3
Anders Erdmark, VD Benders Byggsystem AB Ove Bender, Koncernchef och styrelseordförande Karl-Erik Bender (1934-2022), Grundare Mats Jakobsson, VD Benders Sverige AB

BENDERS KONCERNEN | FÖRETAGSKULTUR

FÖRETAGSKULTUR

Benders företagskultur beskriver vilka vi är som företag och kännetecknas av korta beslutsvägar, trygga återinvesteringar och stort engagemang. Vår företagskultur beskrivs i ett uppdrag, tre kärnvärden och en uppförandekod som utgör grunden i hur vi jobbar.

KÄRNVÄRDEN

UPPDRAG

Bygg för framtiden

Benders uppdrag är företagets högre syfte och ska fungera som en motivationsfaktor

”därför går Vi till jobbet varje dag”

UPPFÖRANDEKOD

Benders uppförandekod sammanfattar det vi står för och vad vi förväntar oss av dig. Den ger oss vägledning om uppförande och handlingar och ska hjälpa oss att ta rätt beslut i det dagliga arbetet.

Trygghet, Engagemang, och Hållbarhet

Benders kärnvärden konkretiserar företagets utmärkande egenskaper och har till uppgift att beskriva vad vi vill stå för, associeras med samt vilka värderingar vi har.

4
E N G AGEMANG T RYGGHET H Å LLBARHET TRYGGHET ENGAGEMANG HÅLLBARHET

BENDERS KONCERNEN | HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

Hållbarhet är en central del av vår verksamhet och är integrerat i vårt dagliga arbete. För Benders är det viktigt att ta sig an hållbarhetsarbetet från ett brett perspektiv och delar därför in det i områdena ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet brukar ofta beskrivas som att det sätter ramarna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetsområdena; social och ekonomisk hållbarhet. Det handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten mm. Detta innebär ekologisk hållbarhet för oss:

• Våra miljömål

• Optimerad råvaruanvändning

• Smarta logistiklösningar

• Lokal miljöpåverkan

• Systematisk avfallshantering och återanvändning av resurser

• Förbättrad energiförsörjning

Social hållbarhet. Berör människors livsbetingelser t.ex. hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna att förbättra dem. Detta innebär social hållbarhet för oss:

• Arbeta för en säker och trygg arbetsmiljö

• Verka för en hälsosam och hållbar livsstil

• Attraktiv arbetsgivare

• Socialt ansvar

• Ansvar i hela värdekedjan

Ekonomisk hållbarhet. Ekonomisk utveckling är ett medel för att uppnå ekologisk och social hållbarhet utan att påverka dem negativt. Detta innebär ekonomisk hållbarhet för oss:

• Långsiktighet och trygghet

• Hållbara och prisvärda produkter

• Goda kundrelationer

• Starka leverantörsband

5

BENDERS KONCERNEN | GEOGRAFI

Ute i Europa finns lager, försäljningsbolag och återförsäljare på ett trettiotal platser. Geografiskt spridda produktionsenheter och lagerställen är en förutsättning för miljövänlig produktion. Korta avstånd för in- och uttransporter samt närhet till hamnar och järnvägar är viktiga faktorer.

Koncernhuvudkontor Benders och produktion

Huvudkontor Benders Byggsystem AB

Kontor

Produktion och lager

Försäljning

Sverige

Arboga

Braås

Bålsta 2 st

Edsvära

Fjärås

Floda

Frillesås

Göteborg

Götene

Halmstad

Hjo

Kalmar

Kvänum

Nolby

Norberg

Näsinge

Rabbalshede

Skärholmen

Stockholm

Strängnäs 2 st

Södra Sandby

Uddevalla 2 st

Umeå

Vara

Åstorp

Ävja

Norge

Kongsvinger

Mysen

Sandefjord

Grekland

Karditza

Tyskland

Kritzkow

Finland

Oitti

Estland

Pãrnu

Litauen

Klaipeda

6

Benders Förvaltnings AB

Benders Sverige AB

Palema Trotting Inc. 80%

Benders Byggsystem AB

Benders Prekon AB

Benders Byggkraft AB 52%

Benders Norge AS

Benders Sweden Inc.

Soyhdiko Keramidi AE 50%

Benders Deutschland GmbH

Benders Suomi Oy

Benders Baltic Nord OÜ 51%

Benders Lietuva OU 75 %

Restaurang Kärranäs AB

Benders Leasing AB

KPAB Industri AB 50%

AtLid AB 40%

Benders koncern

Karl-Erik Benders AB

Bohusgranit Ek. förening

Fastigheter

7
BENDERS KONCERNEN | BOLAGSSTRUKTUR OCH SIFFROR

BENDERS KONCERNEN | BETYDELSEFULLA MILSTOLPAR

Benders har lyckats växa med engagerade och kunniga medarbetare som en nyckel till framgång. Investeringar, satsningar och förbättringar av rätt art i rätt tid har också varit avgörande. Här är några.

1960 1970 1980 1990 2000

1974

Stall Palema hingsten Knabes år. Han vinner b.la. Åby Stora pris.

1981

1992

Alf Palema vinner Hambletonian.

1960

Takpannetillverkningen startar i Edsvära.

Första hästen köps och grunden för Stall & Stuteri Palema lades.

1978

Benders 1-kupig Exklusiv lanseras.

Benders exporterar första takpannan till Norge, som blir vårt första och viktigaste exportland.

1986

Benders Norge AS etableras.

1993

KPAB

1962

Palema Fibber vinner sitt första lopp.

1964

Benders är Sveriges största producent av betongtakpannor.

1979

Det nya huvudkontoret i Edsvära står färdigt för inflytt.

Benders satsar i USA med takpannefabrik i Florida.

1995

Benders börjar importera lertegel.

Ove Bender tillträder som VD.

1998

Egen tillverkning av takpannor startar i Kritzkow, Tyskland.

1989

Stilpannan köps upp och ny takpannefabrik i Braås, Småland, etableras.

1969

Benders 2-kupiga Palemaprofil ser dagens ljus.

Benders nuvarande logotyp föds.

1999 Benders Air bildas.

8
i Kvänum förvärvas.

2000

Benders etablerar sig i Finland.

2001

Ny takpannefabrik i Grekland. Ny takpannefabrik i Bålsta.

2010

Benders tågsatsning startar.

Benders förvärvar Floda Cementgjuteri AB.

Logistikcenter i Kongsvinger, Norge etableras.

2011

Benders förvärvar Uddevalla Cementgjuteri AB.

2012

2015 Benders förvärvar Skanska stomsystem AB och Benders Byggsystem AB bildas.

2018

Benders satsar på solenergi.

Benders startar övergången från olja till fossilfritt.

2019

Nolby stenbrott förvärvas.

Benders förvärvar Mysen Cementstoperi AS i Norge.

Nytt sortimentet - marksten.

Förvärv av markstensfabriker i Hjo och Frillesås.

Fabrik och logistikcenter i Åstorp etableras.

2004

Gidde Palema, Sveriges vinstrikaste travhingst vinner Elitloppet.

2005

Markstensfabrik i Bålsta invigs.

2006

Förvärv av Spikma Betong AB.

Benders förvärvar Bohusgranit.

2016

Benders är huvudsponsor 2016 och 2017 för Elitloppshelgen på Solvalla.

Benders förvärvar WMB AB.

Bender

2013

Benders storsatsar i Uddevalla och förvärvar fabrik av Volvo.

2014

Benders Isolering AB startar i Vara.

UAB Benders Lietuva etableras.

2017

Benders startar produktion i Uddevallafabriken.

2020

Benders firar 60 år.

Nya granithällslinjen startar i Skärholmen

2007

2008

Egen markproduktion i Norge efter förvärv av Lasken Stein AB.

Markstensfabrik i Fjärås köps. Benders Baltic Nord OÜ etableras.

Benders startar restaurang Kärranäs i Uddevalla.

Benders förvärvar betongfabrik av Leca Sverige AB, i Arboga som tillverkar Albabalk.

Nya kantstenslinjen startar i Ävja.

Benders förvärvar Mark- och VA-verksamheten av Starka Betongindustrier KB.

9
BETYDELSEFULLA MILSTOLPAR 2000 2010 2015 2018 2021
BENDERS KONCERNEN |
SunWave lanseras. Starten för Benders platta takpanneprofil Carisma. Kontor i Stockholm etableras i Riksbankens f.d byggnad på Östermalm. Benders förvärvar Norbergstrappan AB. 2 200 m² solenergivägg monteras vid fabriken i Uddevalla.

BENDERS KONCERNEN | BETYDELSEFULLA MILSTOLPAR

2021

Ny markstensfabrik i Uddevalla

2023

Benders förvärvar blockfabriker av Leca Finland och flyttar huvudlager och kontor i Finland till Oitti.

Huvudkontoret i Edsvära byggs ut.

Benders förvärvar Prekon AB.

Benders förvärvar AtLid AB.

Benders, Leca och Weber ingår strategiskt samarbete.

Mats Jakobsson tillträder som VD för Benders Sverige AB.

2022

Benders Byggkraft bildas genom köpet av Concrete Solutions Nordic AB.

Fretom AB införlivas i Benders Sverige AB genom en inkråmsaffär.

Benders förvärvar en stor fastighet i Umeå för en logistiksatsning.

10 2021 2024
2027 2030

BENDERS KONCERNEN

AFFÄRSOMRÅDEN

Stall och Stuteri Palema. Har anor sedan 60-talet och är ett av Sveriges vinstrikaste stall. Hästar som Alf Palema och Gidde Palema är välkända i travbranschen.

Restaurang Kärranäs. Tillsammans med kocken Fredric Andersson driver Benders matkonceptet Kärranäs som b.la. erbjuder lunchservering, catering och delikatessbutik i Uddevalla.

Byggprodukter. Produkter i Betong, lertegel och natursten, indelade i sju olika sortiment - Tak, Mark, Natursten, Infrastruktur, Grund, Murblock och VA.

Byggsystem. Helhetslösningar för prefabricerade stomsystem där vi ansvarar för projektering, projektledning, tillverkning och montage. I sortimentet finns också Byggkomponenter, Trappor och Balkonger.

Glas och metall. Benders delägda KPAB erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggprodukter i glas och metall.

Fastighetsförvaltning. Förvaltning av våra produktionsanläggningar, logistikanläggningar samt övriga fastigheter bestående av ca 300 000 m² byggnadsyta.

11

BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE

BYGGPRODUKTER

Benders är idag en av de ledande nordiska leverantörerna av produkter i betong, lertegel och natursten.

Benders har under åren ständigt utvecklat sitt koncept och erbjudande när det kommer till betongprodukter för närmiljön. Nya takpannor på huset smakfullt inramat av markstensbelagda ytor, med inslag av vackert frammejslad natursten, skapar ett gemyt hemmavid samtidigt som det skänker liv åt och är en del av den ständiga föränderligheten i det offentliga rummet. Lägger vi där till produkter för trafikmiljön, väggbyggnation, trappor eller en stabil grund att bygga på så ringar det in alla de delar som utgör Benders Byggprodukter.

Fabriker i Sverige och Europa

Vid huvudkontoret i Edsvära finns en av de tre svenska produktionsanläggningarna för takpannor. De två övriga ligger i Bålsta och Braås medan de två utländska finns i Tyskland och Grekland. Därutöver har Benders 14 fabriker för marksten och övriga betongprodukter i Sverige och Norden, medan produktionsanläggningarna för Bohusgranit återfinns i vårt svenska Bohuslän och i Uddevalla. I Vara ligger vår cellplastfabrik. Ute i Europa finns lager, försäljningsbolag och återförsäljare på ett trettiotal platser.

Återförsäljare

Vi är alltid nära våra kunder. Benders utbud av Byggprodukter hittar du hos våra duktiga och engagerade återförsäljare runt om i Sverige.

12
Mats Jakobsson, VD Benders Sverige AB

Huvudkontor

Edsvära

Produktion och lager i Sverige

Arboga Grund

Braås Tak

Bålsta 2 st Tak och Mark

Edsvära Tak

Fjärås Mark

Floda Infrastruktur

Frillesås Mark

Götene Infrastruktur och Grund

Hjo Mark

Nolby Natursten

Näsinge Natursten

Rabbalshede Natursten

Skärholmen Natursten

Strängnäs Mark

Södra Sandby Mark och VA-System

Uddevalla 2 st Mark och Murblock

Umeå Lager

Vara Grund

Åstorp Infrastruktur

Ävja Natursten

13
BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE

BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGPRODUKTER SORTIMENT TAK

Benders betongtakpannor är Sveriges mest lagda sedan decennier, med tre grundformer från klassiskt till modernt och med sex olika ytor - fyra behandlade och två obehandlade samt i många olika färger som täcker alla behov. Föredrar du traditionellt lertegel hittar du också det i vårt sortiment.

Tre former betong. Tvåkupig Palema är klassisk, enkupiga Exklusiv ger taket ett markerat vågspel medan platt Carisma är vår mest moderna. Alla profiler är lättlagda, tåliga och snygga!

Logistik och taklyft. När det är dags att lägga taket är det bra att beställa taklyft med leveransen. På smidigaste sätt kommer pannorna ända upp och du spar mycket slit och onda ryggar.

Över 40 kulörer. Svart och tegelröd är de vanligaste kulörerna på betongtak i Sverige. För dig som vill ta ut svängarna finns över fyrtio färger därutöver att välja mellan!

Fyra ytbehandlingar samt en obehandlad. Vill du ha en blank panna eller en med metallicpigment som reflekterar ljuset. Eller en obehandlad med naturliga skiftningar i ytan?

Strängpressat lertegel. Vår strängpressade ofalsade lertegelpanna Höganäs har ett klassiskt svenskt traditionellt utseende och finns i färgen Naturröd.

Taktillbehör. Utrusta ditt tak säkert med de rätta tillbehören. Benders taktillbehör har rätt passform och finns i olika färger som passar våra takpannor.

Falsat lertegel. Våra tre olika falsade lertegeltakpannor Hansa, Tvilling och Piano är alla täta, lättlagda och ekonomiska. Hansa och Tvilling finns även med rak framkant. Falsat lertegel finns i sex behandlingar och över 30 kulörer.

14

SORTIMENT MARK

Markprodukter i betong innebär stora variationsmöjligheter - när du väljer Benders. Ett brett utbud av marksten, plattor, murar och dekormaterial anpassade för både trädgård och offentliga miljöer av alla storlekar - hållbara och smart konstruerade för snabb och enkel läggning.

Murar. Benders har ett brett sortiment av murar, både stödmurar och fristående murar. Benders murar kan byggas riktigt höga med hjälp av våra geonät.

Marksten. När du vill bygga miljövänligt och vackert är marksten det naturliga valet. Vi har många olika produktfamiljer att välja mellan.

Förbandsstenar. Beläggningar av marksten används i allt större utsträckning inom industriell och tungt trafikbelastad miljö. Tekniskt klarar marksten stora punktlaster från t.ex. truckar, lastbilar och bussar.

Tillbehör. Benders har ett brett utbud av tillbehör - allt från geonät och fiberduk till belysning, staket och dekormaterial.

Plattor. Plattor är modernt och snyggt. Andra material och växter lyfts fram. Passar ofta bra i funkismiljöer. Finns i slätt och präglat utförande, med eller utan fas. I sortimentet finns även specialplattor för offentlig miljö.

15
AFFÄRSOMRÅDE
BYGGPRODUKTER
BENDERS SVERIGE AB |
|

SORTIMENT NATURSTEN

Ett brett sortiment av murar, gatsten, kantsten, beklädnad, bänkar, stolpar och trappor m.m. i äkta Bohusgranit. I sortimentet finns även gatsten och kantsten från Portugal samt Offerdalsskiffer. Med ett automatiserat flöde och med flera täkter breddar samt utökar Benders sitt naturstenssortiment, allt för att säkerställa snabba leveranser av svensk granit.

Gatsten. Gatstenen håller i hundratals år och blir baravackrare ju mer den används – miljövänligare än så blir det helt enkelt inte! Kombinera gärna med Granithällar, finns i många olika format och ytbearbetningar.

Murar. En vacker mur som består under mycket lång tid, finns i alla möjliga olika varianter.

Kantsten. Granitkantsten åldras med värdighet och ger ett stilfullt intryck. Tillverkas i flera olika dimensioner och ytbearbetningar samt i båge eller rakt utförande.

Konst. Det finns massor av möjligheter med granit. Släpp loss fantasin för att skapa det rätta uttrycket för ditt konstverk.

Importgranit och Offerdal skiffer. I Benders naturstenssortiment finns även ett utbud av importerade granitprodukter och Offerdalsskiffer.

Blocksteg . Våra blocksteg lämpar sig till alla slags trappor utomhus. De olika ytbearbetningarna – Rustik, Modern och Elegant ger dig möjligheten att skapa trappan som passar just din stil och dina behov.

16
AFFÄRSOMRÅDE
BYGGPRODUKTER
BENDERS SVERIGE AB |
|

SORTIMENT INFRASTRUKTUR

Ett brett sortiment av produkter för trafik- och järnvägsmiljö samt stödmurar och trappor, så som Spikmas lättmonterade kantstöd, L- och T-stöd för murbyggnation och perrongstöd. Vi gör även projektunika produkter.

Trafikprodukter. På 1970-talet togs det första spikbara betongkantstödet fram. Idag är Benders marknadsledande på området Trafikprodukter där Bender Spikmas kantstöd tillsammans med våra vägkompletteringar och barriärer innefattar ca 360 artiklar. Med vårt kompletta sortiment skapar man enkelt en trivsam vägmiljö för alla trafikanter.

Specialprojekt. Tillsammans med våra kunder skapar vi nya produkter och lösningar som passar just deras projekt. Exempel på specialprojekt vi genomfört är Bullerskärmar, Barriärer, Vägg- & Tunnelelement, Plintar, Farthinderelement, Stålbeklädda hällar, Kulvertar med mera.

Järnväg. Bender Perrongstöd är ett specialdimensionerat L-stöd för järnvägsmiljö. Det tillverkas med hållfastheten 20 kN och i säkerhetsklass 3, vilket innebär att stödet är konstruerat för att minimera risken för eventuella personskador. Tillverkas med slät yta och med not och fjäder för snabbt montage. Vi tillverkar också kantplattor som används i kombination med perrongstöden som en yttre kant på perrongen.

Stödmurar och trapp. L- och T-stöd används för att skapa eller ta upp stora nivåskillnader på kort sträcka. Vi tillverkar dem med en rollad framsida, samt not/fjäder-låsning, i höjder från 0.4 till 4.8 meter. Med våra olika trapplösningar bygger du enkelt och snabbt en tillgänglig och säker trappa.

17
BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGPRODUKTER

SORTIMENT GRUND

Benders erbjuder marknadens bredaste grundsortiment, bland annat tack vare kompletta grundpaket och Bender Albabalk som både kan användas till platta på mark och krypgrund. Med egentillverkning av cellplast, socklar och Albasortiment kan vi säkerställa en hög kvalitet och marknadsmässiga priser.

Allt i ett paket. Benders Grundpaket är framtaget för att underlätta arbetet för entreprenörer och byggare. I Benders Grundpaket ingår:

• Sockelement/Albabalk

• Cellplast

• Armering

• Golvvärme

• Tillbehör

Projektering. Vi erbjuder hjälp med konstruktionsritningar samt montageritningar till alla förekommande grundtyper. Genom att involvera oss i ett tidigt skede i Ert projekt skapas bästa förutsättningarna för ett lyckat och kostnadseffektivt resultat.

Albabalk. Med Benders egentillverkade Alba-balksortiment kan man anlägga grund till både platta på mark och modulgrund. Utsidan har en färdig slät betongyta.

Benders modulgrund. Benders Modulgrund är en typgodkänd, isolerad och ventilerad krypgrund anpassad för modulhus.

Cellplast och Sockelelement. Av vår egentillverkade cellplast (EPS) gör vi marknadens enda CE-märkta sockelelement. Med Benders Sockelelement bygger du en grund i rustikt utseende. Den borstade ytan ger liv i grunden och ger ditt hus dess unika charm. Våra Sockelelement finns i flera modeller, höjder, belastningsklasser och tjocklekar.

18 BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGPRODUKTER

SORTIMENT MURBLOCK

Benders murblockssortiment innehåller en rad genomtänkta produkter för enkel byggnation av stabila grunder, väggar och stödmurar med murblock av betong och lättklinker, med passande tillbehör.

Betonghålsten. Ett murblock av betong med en stark och stabil konstruktion. Blocket har en slät betongyta som går utmärkt att måla på utan putsning.

Skalblock. Ett starkt murblock som tål stora påfrestningar. Blocken staplas enkelt på varandra, armera och gjut sedan enligt anvisning.

Lättklinkerprodukterna tillverkas av Leca lättklinkerkulor som tillsammans med cement, sand och vatten binds ihop och formas till angiven storlek.

Sortimentet består av:

LECA murblock

LECA block

LECA isoblock

LECA balk

LECA isobalk

Lättklinkerbalkarna används över fönster, dörrar och portöppningar. Balkarna är förstärkta med sammanflätade armeringsjärn. Finns i flera bredder och längder.

Lättklinkerblocken är ergonomiska block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Blocken har god isoleringsförmåga och är frostbeständigt. Finns i flera storlekar med varierande bredder.

19
BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGPRODUKTER

SORTIMENT VA-SYSTEM

I Benders sortiment för VA-System hittar du beständiga lösningar och produkter inom vatten- och avloppssystem anpassade för framtidens långsiktiga och viktiga samhällsbyggande. Benders är en del av Alfa, ett gemensamt bolag för produktutveckling och marknadsföring av VA-System i betong.

Betongrör. Våra armerade och oarmerade betongrör används till täta självfallsledningar för dagoch spillvatten. De används i såväl huvudledningar, servisledningar som vägtrummor och tillverkas i form av standardrör, kortrör, spetsvändare, grenrör, övergångsrör, krokrör, vägrör, lantbruksrör, muffrör och proppar.

Betongbrunnar. Vi har flera varianter av brunnar med olika användningsområden i vårt sortiment, och vi kan även göra special efter önskemål. Brunnarnas syfte är generellt att ge access till avloppsledningarna, som ofta ligger djupt nedgrävda i marken och då även möjliggöra korrekt vinkelförändring samt montering av tex. flödesregulatorer, slussluckor och ventiler av olika slag.

Tillbehör och verktyg. Benders sortiment av tillbehör och verktyg är framtaget för att passa våra produkter och är till stor hjälp vid montering av Benders VA-system. När du använder våra rekommenderade och beprövade tillbehör och verktyg säkerställer du rätt passform och kvalitet.

Avskiljare. Benders Avskiljare används för att rena förorenat spill- och dagvatten. Vi har avskiljare för Sand- och slam, Olja, Fett och Tungmetaller. Avskiljarna är tillverkade i stark och robust betong samt levereras komplett med överdel, kona, skrapring och körbar betäckning.

20 BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGPRODUKTER

BENDERS PROJEKTUNIKA PRODUKTER

Benders är idag mycket mer än standardiserade takpannor och marksten på lager! Vårt breda sortiment och stora kapacitet ger många möjligheter, både för utveckling och tillverkning. Vi skapar specialprodukter för olika ändamål, samt produkter i många olika material, färger och former. Allt från stenbeläggningar, trappor och stödmurar till trafik- och järnvägsprodukter i betong och Bohusgranit - och vi tar gärna fram fler, anpassade till just Dina behov!

UNIKA MILJÖER

Vi kan leverera specialfärger och former till större projekt, t.ex. Siena Släta plattor i terracotta längs en kaj i Norge eller unika mått till torget i Kiruna. Kontakta oss för vidare information.

GRAFISKA PLATTOR

Det är viktigt med det estetiska uttrycket. Benders levererade ca 1 500 st grafiska plattor till Sickla station. Ytbearbetningen gör det möjligt att överföra mönster, figurer eller texter på betongytan.

TAKPANNOR

Benders platta takpanna Carisma i blandade färger, specialbeställda till ett projekt i Växjö.

Benders kan även leverera taksäkerheten i specialfärger.

22 BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGPRODUKTER

Ett material med eviga värden

Att bygga vackra miljöer i Bohusgranit är en kulturgärning som står sig i generationer framöver, vackrare för varje år som går, så som här i Hasselbacken Uddevalla. Har du en idé så har vi en lösning - i äkta Bohusgranit.

Kombinera betong och granit

Betong och natursten kompletterar varandra på ett alldeles utmärkt sätt och förstärker varandras bästa egenskaper, som t.ex. på en hållplats i Göteborg.

Betonghällar

- med eller utan stålram Gestaltning och framtoning i kombination med funktionalitet. Benders levererade betonghällarna med stålram till Blå parken i Upplands Väsby.

Barriärer

Benders har levererat påkörnings-barriärer till ett flertal projekt, bland annat Sörvik- och Kärratunnlarna i Uddevalla dit vi levererat alla barriärer. Totalt ca 2 km.

23

BENDERS BYGGSYSTEM AB | AFFÄRSOMRÅDE

BYGGSYSTEM

Benders Byggsystem AB erbjuder kompletta stomlösningar i betong och stål för alla typer av byggnationer.

När du väljer Benders Byggsystems helhetslöning för prefabricerade stomsystem ansvarar vi för projektering, projektledning, tillverkning och montage. Vi har lång erfarenhet inom BIM och 3D-modellering något vi använder genom hela processen. Genom att involvera oss i tidigt skede av ert projekt så skapas de bästa förutsättningarna för ett lyckat och kostnadseffektivt resultat.

Fabriker i Sverige

Benders Byggsystem har fabrik i Norberg, Strängnäs och Uddevalla samt huvudkontor i Stockholm och lokalkontor i Göteborg och Södra Sandby. Med tillverkning i egna fabriker kan vi erbjuda både standardiserade och kundunika lösningar. Vi tillverkar bland annat fasader i olika utförande och ytbearbetningar, innerväggar, förspända bjälklag, pelare och balk samt trappor och balkonger.

Vid vår anläggning i Strängnäs arbetar över 200 personer och i Norberg ca 30 personer. I Stockholm sitter ca 20 personer med projektledning och affär. Våra egna montagelag, som består av ca 50 personer, möjliggör att vi kan vara ute och närvara vid många olika projekt samtidigt.

Benders har en egen projekteringsavdelning, Benders Prekon AB, som har en lång erfarenhet av projektering av prefabricerade stommar.

24 AFFÄRSOMRÅDE
Anders Erdmark, VD Benders Byggsystem AB

Koncernhuvudkontor

Edsvära

Huvudkontor

Stockholm

Lokalkontor i Sverige

Göteborg

Halmstad

Kalmar

Södra Sandby

Fabriker & kontor i Sverige

Norberg

Strängnäs

25
BENDERS BYGGSYSTEM AB | AFFÄRSOMRÅDE

BENDERS BYGGSYSTEM AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGSYSTEM

STOMSYSTEM

Våra genomtänkta och beprövade stomsystem lämpar sig för de flesta typer av byggnader. Affärshus, bostäder, kontor, parkeringshus och skolor är några exempel på projekt där våra stomsystem i prefabricerad betong och stål används.

Kompletta Stomlösningar. Önskar du bjälklag med stora spännvidder och ett fåtal bärande delar som ger dig öppna ytor och en flexibel planlösning? Eller en matrisgjuten fasadvägg med krav på god isolering? Vi levererar våra kompletta stomsystem i betong och stål med element helt anpassade efter din byggnation.

Kommersiella byggnader. Arenor, kontorsbyggnader och affärshus är några exempel på vad vi arbetar med. Våra olika val av fasadväggar och ytbearbetningar ger möjligheter att skapa unika fasaduttryck.

Bostäder. Flerbostadshus, studentboenden och villor - Våra bostadslösningar är genomtänkta vad gäller klimat, energieffektivitet och fuktsäkerhet. Vi arbetar med beprövade standardlösningar och våra komponenter kombineras för att möta just dina unika behov. Våra Sandwichväggar ger ett färdigt klimatskal som dessutom kan levereras med färdig ytbearbetning samt fönster och fönsterbleck.

26

Parkeringshus. Ett parkeringshus med prefabricerade stommar skapar stora möjligheter. Våra förspända betongelement, har långa spännvidder och därmed får huset betydligt färre antal pelare och väggar jämfört med ett platsgjutet hus, vilket innebär en ökad användbar yta. Tack vare våra olika fasadväggar och ytbearbetningar ges dessutom arkitekten stor kreativ frihet.

Jordbruk och Stall. Våra lösningar för jordbruk och stallbyggnader ger dig en stomme som helt passar dina unika behov. Fasadväggarna går dessutom att få i ett stort urval av olika ytbearbetningar vilket ger en vacker fasadyta anpassad till den övriga gårdsmiljön.

Offentliga byggnader. Betong är både ett hållbart och formbart naturmaterial som passar alla typer av byggnader, inte minst offentliga byggnader. Vi skräddarsyr sjukhus, skolor, äldreboende och andra typer av offentliga byggnader där höga krav ställs på att skapa en funktionell och behaglig byggnad.

Våra lösningar för Offentliga byggnader baseras på fasadväggar i olika utförande vilket ger möjligheter att skapa personliga fasaduttryck anpassade efter den unika byggnaden.

27
| AFFÄRSOMRÅDE | BYGGSYSTEM
BENDERS BYGGSYSTEM AB

SORTIMENT BYGGKOMPONENTER

I vårt utbud av prefabricerade byggkomponenter i betong hittar du alla de element du behöver till ditt byggprojekt. Fasadväggar i olika utförande, bjälklag, pelare, balk, trappor och balkonger gjuts i inomhusmiljö och levereras direkt ut till arbetsplats.

Prefabväggar. Med Benders fasadväggar i betong får du en mycket god inomhusmiljö. Stommen är inte bara ljudreducerande utan har dessutom en effektiv barriär mot brandspridning. Väggarna finns i tre olika utförande - sandwich, halvsandwich och massiv samt i ett flertal olika ytbearbetningar.

Massivplattor. Våra förspända massivplattor är lätt att montera, ger goda ljud- och brandegenskaper och har kort torktid. Plattan kan dessutom förses med golv- och avloppsbrunnar.

Håldäckselement. Användas med fördel i byggnader där stora ytor ska täckas med bjälklag eller till byggnader med långa spännvidder. Levereras i standardbredd om 1,2 meter och i spännvidder upp till 18 m.

Halvsandwichvägg. Består av en innerskiva av betong följt av isolering. Valet av fasadyta är sedan fritt för färdigställande på plats.

Halvsandwich (V/I). xxx

Massivväggar. En vägg helt i betong. Massivväggar används framför allt som innervägg men går också att använda vid kallhus eller byggnader som inte har så stora uppvärmningskrav, till exempel hallar och parkeringshus.

Fasadytor. Våra fasadväggar kan fås med en mängd olika ytor och färger - allt från puts eller målat till mer exklusiva som infärgat, matrisgjutet, grafisk betong eller tegel.

Sandwichvägg. En sandwichvägg består av två betongskivor med mellanliggande isolering. Där krav ställs på lågt u-värde så utgörs isoleringen med fördel av högvärdigare isolering.

Pelare & balk. I våra konstruktioner används fyrkantiga eller runda pelare i varierande dimensioner samt olika balktyper för tak, bjälklag, P-däck och läktare.

28
BENDERS BYGGSYSTEM AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGSYSTEM

BENDERS BYGGSYSTEM AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGSYSTEM

Räcken och Handledare. Vi erbjuder kundanpassade och säkra räcken och handledare för utsmyckning av trappor, balkonger och loftgångar.

Skyddsräcken. Våra standardräcken kan levereras som skyddsräcken, som monteras temporärt under byggtiden, för att säkerställa en säker arbetsplats, och permanent i slutet av byggnationen.

Trappor. De prefabricerade betongtrapporna från Benders är mer än bara en konstruktion ämnad att underlätta passagen mellan två skilda nivåer. Du får en gedigen och vacker trappa som passar in i byggnadens miljö samtidigt som den är slitstark och behaglig att gå i.

Slänttrappa. Vi erbjuder även våra prefabricerade betongtrappor för utomhusbruk!

Modeller. Benders erbjuder betongtrappor i tre olika utföranden - Raka, Svängda och Runda, för olika typer av konstruktioner och efter varje kunds önskemål.

Lyft. Våra trappor är utformade för att enkelt kunna lyftas på plats.

Balkonger. Förutom att balkonger och loftgångar ger mervärde för den boende eller anställde kan den förhöja byggnadens fasad.

Beklädnad. Trapporna kan antingen levereras med färdig terrazzobeklädnad direkt från fabrik eller i råbetong för beklädnad med terrazzo på arbetsplats i slutskedet av byggtiden. Råbetongtrapporna kan även beklädas med Bohusgranit, klinker, matta, målning eller parkett. Trapporna kan även levereras i gråbetong med färdig yta.

29

BENDERS BYGGKRAFT | AFFÄRSOMRÅDE

BENDERS BYGGKRAFT

Benders Byggkraft levererar högkvalitativa prefabricerade betongbyggnader till den svenska kraftindustrin. Vi är unika på marknaden då vi som enda leverantör är med hela vägen från projektering till montage, vilket ger beställaren en smidig byggprocess och framförallt en fin slutprodukt.

Helhetsleverantör. Benders

Byggkraft projekterar och konstruerar ställverk samt transformatorstationer till den svenska kraftindustrin. Tack vare egen tillverkning och montering inom koncernen kan vi, som marknadens enda leverantör, erbjuda helhetslösningar till prefabricerade byggnader för energisektorn.

Projekt. I våra byggnader som görs i prefabricerad betong förvaras känslig utrustning som transformerar ut ström till hushåll och företag.

Kunder. Våra slutkunder är i regel statliga eller kommunala beställare i form av exempelvis Svenska Kraftnät, EON och Vattenfall.

30

BENDERS PREKON | AFFÄRSOMRÅDE

BENDERS PREKON

Benders Prekon är specialiserade på projektering av prefabricerade stommar i betong och stål för alla typer av byggnader. Vi har kompetens att arbeta med såväl stora som små projekteringsuppdrag och ansvarar för projektering, från systemhandlingar till bygghandlingar.

Projektering. Vi projekterar allt från kommersiella byggnader och bostäder till offentliga byggnader, parkeringshus, byggnader för jordbruk och stall, både nybyggnation och tillbyggnad.

Statik. En stomme är inte enbart komponenter utan är helt beroende av sin helhet. Vi dimensionerar och optimerar stommar med hänsyn till produktion, transport och montage.

Ritningar. På Benders Prekon projekterar vi i välkända projekteringsverktyget AutoCad med ritverktyg Impact-PreCast som specialitet. Vårt koncept består av bygghandlingar så som huvudritningar, tillverkningsritningar och statiska beräkningar. Vi är alltid lyhörda för våra kunders idéer och önskemål. Tillsammans uppnår vi fantastiska resultat.

Projekteringsgrupp. Våra konstruktörer, med prefab betong som specialitet, bildar projekteringsgrupp efter projektets storlek och svårighetsgrad samt kvalitetssäkrar konstruktionsarbetet för att ta fram så smarta och kostnadseffektiva stomlösningar som möjligt.

31

GLAS OCH METALL

KPAB är ett familjeföretag i Kvänum mitt i Västra Götaland och är en komplett tillverkare av byggprodukter i glas och metall. Företaget är en del av Benderskoncernen.

Inglasning. I samband med att Benders förvärvade KPAB introducerades ett helt nytt produktsortiment i företaget - fönster, dörrar och skjutportar i aluminium. Idag erbjuder KPAB marknadens bredaste sortiment av inglasning och mångårig erfarenhet av pulverlackering.

Dörrar. KPAB erbjuder flera olika modeller - lägenhetsdörrar, skjutdörrar eller butiksdörrar med automatisk öppning och låsning. Vid sidan av aluminium tillverkas även dörrarna i stål. Stora möjligheter estetik och funktion tillgodoses därigenom.

Fönster. Valmöjligheterna är många och fönstrets ytbehandling, funktion, mått och design påverkar alla det slutliga utseendet på din villa eller byggnad. Lång livslängd, minimalt med underhåll och hög värmeisolering får du på köpet.

Lumber och Karle. Vid byggnationen av hotell- och konferensanläggning i Kvänum användes aluminiumfönster från KPAB och väggblock och fönsterfoder från Benders Byggprodukter.

32 KPAB INDUSTRI AB | AFFÄRSOMRÅDE

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Benders har flera strategiskt placerade logistikcenter, fabriker, kontor och lager, flera med tåganslutning. Allt för att vara så nära kunden som möjligt. Av dessa är ca 300 000 m2 industri- och kontorsyta som Benders äger och själva förvaltar. För komplett karta över våra anläggningar se sida 4.

Edsvära. Huvudkontor, takpannefabrik och hästanläggning precis som det varit sedan starten 1960.

Uddevalla Kärranäs. Vid vårt logistikcenter i Uddevalla finns hela vårt sortiment av Byggprodukter. Vi har också egen produktion i fabriken med egen betongstation, och helt en ny högeffektiv markstensfabrik.

Stenbrott. Förutom Fabriks-, lager- och kontorslokaler äger Benders marken vid våra stenbrott Nolby, Näsinge och Ävja. Det gör att vi är extra måna om den kringliggande miljön och bryter vår svenska granit på ett hållbart sätt.

Åstorp. Distributionslager med järnvägsanslutning. Här tillverkas L- och T-stöd, centrallager för takpannor i Skåne.

Strängnäs. I Strängnäs finns två fabriker, en som tillverkar våra prefabricerade stommar av Benders Byggsystem AB, och den andra plattor och marksten för Benders Sverige AB.

Bålsta. Produktion av markoch takprodukter ger möjlighet till komplett sortiment. Distribution sker via tåg eller bil till Norge, Finland samt egna enheter i Sverige.

33 KARL-ERIK
BENDERS AB | AFFÄRSOMRÅDE

STALL OCH STUTERI PALEMA

Ett av Sveriges vinstrikaste travstall och stuteri genom tiderna, Stall och Stuteri Palema, är en del av Benderskoncernen.

Hästarna. De framgångsrikaste Palemahästarna är Hambletonianvinnaren Alf Palema och de två Elitloppsvinnarna Gidde Palema och Torwald Palema.

Stallet. Stall Palema har idag sextio hästar, både för tävling och avel. Verksamheten drivs i både Sverige och USA.

Engagemang. Ett ständigt närvarande hästintresse, gör att Benders gärna engagerar sig i olika travsammanhang, bl.a. som huvudsponsor till Elitloppet 2016 och 2017.

Palema Trotting Inc . Stort träningscamp för travhästar i Vero Beach, Florida som ägs och drivs av Benders tillsammans med elittränaren Åke Svanstedt.

Stuteriet. Stuteri Palema har fött upp 35 miljonvinnare och är ett av Sveriges vinstrikaste genom tiderna.

34 BENDERS
SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE

RESTAURANGER KÄRRANÄS AB | AFFÄRSOMRÅDE

RESTAURANG KÄRRANÄS

Tillsammans med kocken Fredric Andersson driver Benders matkonceptet Kärranäs, vid vår anläggning i Uddevalla. Bra råvaror tillsammans med seder och bruk från Norden är grunden i verksamheten, så även leverantörer, gärna lokala, som på ett bra sätt bidrar till grundidén om äkta matglädje.

Lunchservering. Varje vardag dukas det upp till lunchbuffé på restaurang Kärranäs som även arrangerar festligheter för både företag och privata sällskap.

Catering. Ska du bjuda till dop, konfirmation eller kanske student? Restaurang Kärranäs hjälper till med allt från smörgåsar, luncher och bufféer till middagar, grillfester och bröllop.

Delikatessbutik. Fest i helgen eller bara lite vardagslyx? I anslutning till restaurang Kärranäs ligger vår delikatessbutik. Välkommen in!

Kungligt besök. H.M. Konung Carl XVI Gustaf är en återkommande gäst hos kocken Fredric Andersson. Vid hans 10:e besök kom han i sällskap med H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Lumber och Karle. Hotell- och konferensanläggning i Kvänum. Anläggningen är byggd av Benders personal och ägs tillsammans med andra lokala företag och privatpersoner genom Centrumutveckling i Kvänum AB, där Benders är den enskilt största aktieägaren.

35

BENDERS KONCERNEN

BENDERS I EUROPA

För mer än 40 år sedan exporterade Benders sin första takpanna och under åren har flera utlandsetableringar gjorts. Idag finns lager, försäljningsbolag och återförsäljare på ett flertal platser runt om i Europa.

Benders Norge AS . Redan 1981 levererade Benders de allra första takpannorna till Norge och det dröjde inte länge förrän marknadsandelarna motiverade ett eget säljbolag i hamnstaden Sandefjord i sydvästra Norge, nära svenska gränsen.

Norge expanderar. Från början var det bara takpannor men under åren har sortimentet vuxit med egen markproduktion. Bygget av ett logistikcenter och fullsortimentslager i Kongsvinger skapar dessutom förutsättningar för fortsatt expansion. 2019 förvärvas dessutom Mysen Cementstoperi AS som tillverkar stolpelement och specialprodukter i betong.

Benders Baltic Nord OÜ. I staden Pärnu, i södra Estland, finns dotterbolaget Benders Baltic Nord sedan 2008 med egen lageranläggning för både takpannor och marksten, som servar både Estland och Lettland. Verksamheten drivs i samarbete med en lokal aktör.

36

Benders Grekland (Soyhdiko

Keramidi AE). Efter många år av takpanneleveranser till Grekland var det dags att utöka samarbetet. Resultatet blev en nybyggd produktionsanläggning 2001 och ett samägande med familjen Tziotzioy i Karditza.

Benders Suomi Oy. Som ännu ett led i Benders utlandssatsning byggdes år 2000 ett logistikcenter i Mäntsälä, Finland. Till en början såldes bara takpannor, men idag finns även marksten och andra Bendersprodukter, som har en växande marknad, i deras sortiment. 2023 förvärvas blockfabriker av Leca Finland och flyttar huvudlager och kontor till Oitti.

UAB Benders Lietuva

I Litauens största hamnstad, Klaipeda etablerade Benders

2014 ett logistikcenter som förser marknaderna i Litauen, Kaliningrad och Vitryssland. Takpannorna levereras främst från Benders tyska fabrik i Rostock, medan tillbehör och marksten levereras från Sverige. En lokal aktör finns som delägare i bolaget.

Benders Deutschland GmbH. Efter Berlinmurens fall rådde det byggexpansion i Tyskland och efterfrågan på bland annat takpannor var enorm. Efter att Benders under flera år fraktat takpannor från Sverige, byggdes 1998 en egen takpannefabrik i Kritskow, strax utanför Rostock.

Taktillverkningen i Tyskland

I fabriken i Tyskland tillverkas två olika modeller, den svenska, klassiska storsäljaren Palema och den stramare Meckleburgmodellen i kontinentalt snitt. Nock- och gavelpannor skeppas från Sverige, precis som vid starten för snart 30 år sedan, medan vissa produkter idag går åt andra hållet!

37

BENDERS KONCERNEN

SUPPLY CHAIN

Braås Åkeri har kört för Benders i många år. De har den erfarenhet och utrustning som krävs för säkra leveranser. Benders egen satsning på elektrifierade järnvägstransporter med egen utvecklat containersystem har b.la. belönats med flera prestigefyllda priser. Benders har även ett samarbete med Green Cargo där det dagligen körs vagnlaster från Benders spåranslutna anläggningar.

Planering. Personalen på Braås Åkeri planerar transporterna i Benders affärssystem och har kontakt med mottagare för avisering via telefon, sms eller epost. Under högsäsong lastas över 350 bilar ut dagligen från våra lager.

Lagren. Vi har alltid stora lager för att snabbt kunna leverera de flesta produkter direkt ut till byggplatsen.

Lastbilarna. Du har säkert sett dem på vägarna, karaktäristiskt målade i blått och rött. I Benders fordonsflotta, som ägs av familjeföretaget Braås Åkeri, ingår ett sextiotal egna kranbilar, grusbilar och prefabbilar. Dessutom samarbetar Braås Åkeri regelbundet med olika Speditörer för att du som kund ska få din leverans så snabbt som möjligt.

Tågtransporter. Våra järnvägsanslutna produktionsanläggningar i Bålsta, Kongsvinger, Uddevalla och Åstorp möjliggör effektiva och miljömässiga tågtransporter mellan våra anläggningar samt transporter direkt ut till kund.

Båttransporter. Med egen kaj vid anläggningen i Uddevalla lossar vi direkt vid produktionsanläggningen.

38

SOCIALT ENGAGEMANG

Benders har alltid haft ett nära samarbete med och stöttat mindre föreningar och verksamheter på de orter där företaget verkar. Vid sidan av det lokala engagemanget har Benders också åtagande i ett antal större organisationer, med verksamhet i såväl Sverige som utlandet. Engagemanget berör oftast barn och ungdomar.

Star for life. Star for Life är en ideell organisation som arbetar med skolungdomar i södra Afrika. Genom ett unikt utbildningsprogram stärker Star for Lifes coacher elevernas självkänsla och motiverar dem att satsa på sin utbildning och fatta kloka livsbeslut. Star for Lifes arbete främjar flera av de globala målen inom Agenda 2030, såsom Hälsa och välbefinnande, Jämställdhet och God utbildning för alla. Benders är skolsponsor i KwaZulu-Natal sedan 2011, och personalgrupper från Benders besöker skolan och området med jämna mellanrum.

Företagsaktiviteter. Göteborgsvarvet, Spring för livet, Spin of hope och Vasaloppet är bara några exempel på sponsrade företagsaktiviteter som Benders uppmuntrat sina anställda att delta i genom åren.

Barncancerfonden. Arbetar med finansiering av forskning för att kunna bekämpa cancer hos barn och bidrar till vård och stöd för drabbade. Benders stöttar fonden ekonomiskt genom att vara Barnsupporter och det finns också ett brett engagemang bland Benders personal i form av insamlingar vid utvalda tillfällen.

Lokalt engagemang. Benders stödjer också lokala verksamheter på de orter där vi verkar. Ofta inom idrott men också med anknytning till skola, kultur och företagsamhet. Benders är b.la. delaktiga i Skaraborgs Invest, ett investeringsföretag som verkar i Science Park, Skövde och skapar förutsättningar för nytt företagande och nya arbetstillfällen i Skaraborg.

39 BENDERS KONCERNEN

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Benders är miljöcertifierade sedan 1999 och var först i Sverige att miljöcertifiera en takpanneindustri. Vi har ett djupt miljömedvetande och väger noga våra beslut mot miljökonsekvenser innan genomförande.

Miljö och Arbetsmiljö. Miljö och arbetsmiljö är en central del av vår verksamhet och är alltid integrerad i vårt dagliga arbete. Vi är certifierade inom miljö enligt ISO 14001.

Inom dessa områden pågår ett ständigt förbättringsarbete och genom ett tätt samarbete mellan våra anläggningar och på KMA-avdelningen jobbar vi systematiskt med att kontinuerligt utveckla verksamheten.

Vi utvärderar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön via riskbedömningar, skyddsronder, rapporteringar och samtal på våra anläggningar. Detta för att skapa en så trivsam och säker arbetsplats som möjligt. Vi deltar även i vissa utvecklingsprojekt ihop med forskningsinstitut för att ligga i branschens framkant.

Beslut vägs noga mot miljökonsekvenser innan genomförande och miljöfrågor är en självklar del av vår vardag, i stort och smått. Vår syn på långsiktig hållbarhet tar sig många uttryck: utvinning av råvaror och produktion så nära slutkonsumenten som möjligt, återvinning av både material och värme i produktionen, mångmiljoninvesteringar i miljövänliga logistiklösningar med egna tåg och mycket mer.

Vi är medvetna om vår verksamhets miljöpåverkan och arbetar systematiskt med b.la. miljömål och utvecklingsprojekt för att minska denna. Miljöfrågor integreras med våra leverantörer och samarbetspartners. Så får vi fram kvalitetsprodukter med lång livslängd och minsta möjliga miljöpåverkan över hela livscykeln.

Kvalitet. Produkterna tillverkas och kontrolleras enligt gällande standarder. Varje medarbetare bidrar till vår kvalitet och att skapa nöjda kunder. Allt arbete ska utgå från att man gör rätt från början, angriper eventuella brister där de uppstår och löser problemet långsiktigt så att det inte uppkommer igen.

Råvaror. Produkterna består främst av cement, sand, grus, granit och vatten. Cementen kommer i huvudsak från Cementa, som är en av världens ledande cementtillverkare med ett stort hållbarhetsfokus. Vi har samarbetat sedan starten 1960. Sand, grus och granit hämtas i närliggande täkter för korta transporter och vattnet till våra anläggningar kommer främst från egna brunnar. Överskottsmaterial och rengöringsvatten återanvänds i produktionen.

40
BENDERS KONCERNEN

Certifikat och miljöbedömningssystem. Benders var år 1999 först i Sverige med att miljöcertifiera en takpanne-fabrik enligt ISO 14001. Produkterna är registrerade och bedömda i de miljöbedömningssystem som finns i Sverige; BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus och Svanen.

Benders Byggsystem är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Produkterna finns registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen, SundaHus och Svanen. Vi har erfarenhet av projekt som skall certifieras t.ex. inom LEED, BREEAM, Svanen och Miljöbyggnad.

Klimatklivet. Benders deltar i Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet som syftar till att minska växthusgasutsläppen i Sverige. Bland annat har fabrikerna i Edsvära, Strängnäs och Åstorp bytt värmeanläggning från oljepannor till träpelletspannor som minskar växthusgasutsläppen från fabriken.

Takgaranti. Vi lämnar 30 års garanti på betongtakpannor vid köp av ett komplett tak med Benders originaltillbehör, gällande hållfasthet, vattentäthet och frostbeständighet.

Materialgaranti. Våra sortiment håller en hög och jämn kvalitet som tål många års slitage under tuffa förhållanden. På våra egenproducerade Byggprodukter får du hela 10 års garanti.

Färgen. Benderitfärg består av färgpigment (järnoxid), vatten, bindemedel och fyllmedel. Det är en egenutvecklad och producerad färg vilket säkerställer högsta kvalité och miljökontroll. Benderitfärgen är speciellt framtagen för att appliceras på betongtakpannor och har en mycket lång livslängd.

Återvinningen. Benders program för återvinning innefattar allt från papper till krossade betongprodukter.

Etiska krav. Benders lägger stor vikt vid att säkerställa att våra leverantörer, av både råmaterial och handelsvaror, följer vår Code of Conduct, arbetar på ett etiskt korrekt sätt och följer internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter.

CE-märkning. Våra CE-dokument finner du lättillgängligt på vår hemsida www.benders.se

Retur. Alla lastpallar som våra produkter paketeras på är returpallar som återanvänds.

41
10

Vad kan vi göra för dig?

Sedan 1960 har vi på Benders samlat på oss erfarenhet och drivits av en iver över att skaffa oss en gedigen kunskap inom branschen vi verkar. Vi har sedan tagit dessa värdeord och försökt omsätta dem i fantastiska produkter och attraktiva koncept. Allt för att ge kunden – det viktigaste vi har – byggprodukter och lösningar av högsta klass.

Vårt genuina kunnande i betong som tillverkningsmaterial har gjort oss trygga i att under åren utveckla vår verksamhet med ytterligare betongrelaterade sortiment vid sidan om trotjänarna Tak och Mark . Därför har satsningarna i tillverkning av trafikprodukter, stödmurselement, trappor, grunder och prefabricerade stomsystem i det material vi kan så väl, känts som högst naturliga steg att ta.

När vi sedan tillfört sortiment som den egenframtagna naturstenen så har vi på allvar antagit utmaningen vi själva uttalat, nämligen att vara en helhetsleverantör när det kommer till tillverkning och distribution av byggprodukter.

Slår man ihop alla delarna blir resultatet att vi idag inte bara kan erbjuda täta takpannor och dekorativ marksten. Nej idag kan vi faktiskt uppföra en hel byggnad och dessutom göra dess omgivning synnerligen tilltalande. Vare sig det rör sig om ett flervånings- eller parkeringshus i stadsmiljö eller ett mindre hus eller maskinhall på landsbygden så ger vi den en stabil grund att stå på, stabila väggar som ramar in och vi kan ge byggnaden skydd och dess slutliga karaktär med ett tak klätt med takpannor. Miljön runtomkring hjälper vi sedan till att lyfta fram med snirkliga trädgårdsgångar eller uteplatser, eller så tillhandahåller vi produkter som gör den offentliga ytan till en behaglig plats att röra sig på för människorna som bor där. Gatan genom bostadsområdet eller den större genomfartsleden har dessutom gjorts säkrare och mer funktionell med våra spikade kantstöd, refuger och busshållplatsstöd.

Så även om vi har kommit en lång bit på väg mot vår självuttalade målsättning så kommer vi fortsätta att satsa och driva vår verksamhet framåt. Det är något som i slutänden givetvis kommer gagna våra kunder och som förhoppningsvis gör oss till en än mer attraktiv och komplett leverantör när det kommer till byggprodukter inom betong och granit.

43
Ove Bender, Koncernchef

HUVUDKONTOR

Benders Sverige AB

Box 20

535 21 Kvänum

Besöksadress: Lars Andersgården Edsvära

Tel: 010-888 00 00

E-post: info@benders.se

Hemsida: www.benders.se

Benders Byggsystem AB

Box 20

535 21 Kvänum

Besöksadress: Tyrgatan 4, 114 27 Stockholm

Tel: 010-888 40 00

E-post: info@benders.se

Hemsida: www.bendersbyggsystem.se

BENDERS | SE | 2023-08
Vi stödjer:

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.