Page 21

BENDER LAMDA fasad

Tål det mesta - år efter år L-formen gör att Lambdastenen tål stora belastningar av både accelerations- och vridkrafter och får därigenom en extra lång livslängd. Lambda används med fördel på ytor där det ställs stora krav på hållbarhet, som till exempel lastkajer, industriplaner, biluppfarter och parkeringar.

Färg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lämplig för maskinläggning Grå (1)

lamda

Lambda fasad

Mått mm

Höjd mm

Antal/m2

Kg/m2

Färg

Trafikklass

225/112,5x112,5/225

80

26,7

176

1

4

21

Offentliga miljöer 2015  
Offentliga miljöer 2015  

Benders Mark, Natursten och Infrastruktur