Page 20

BENDER bas robust fasad

Nyhet!

För tungt trafikerade ytor Bender Bas Robust är en förbandsten i L-format som med lätthet läggs tillsammans med våra övriga Basprodukter. Formen med sin tjocklek 100 mm är anpassad för tungt trafikerade ytor och industriplaner med högt mekaniskt slitage. Den är även lämplig både tekniskt och estetiskt på en gågata i stan. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Färg

Lämplig för maskinläggning Grå (1)

Grafit (2)

Vit (3)

skarp NY

Bas Robust fasad

NY

Mått mm

Höjd mm

Antal/m2

Kg/m2

Färg

Trafikklass

210/105x210/105

100

30,3

222

1-3

4

20

Offentliga miljöer 2015  

Benders Mark, Natursten och Infrastruktur

Offentliga miljöer 2015  

Benders Mark, Natursten och Infrastruktur