__MAIN_TEXT__

Page 1

BENDERSKONCERNEN

FÖRETAGSPRESENTATION

Det naturliga valet Mer om Benders www.benders.se


B E N D E R S I D É PA R K , E D S VÄ R A

2


BENDERS KONCERNEN

Välkommen till Benders

Benders är familjeföretaget som startades 1960, i Edsvära på Varaslätten. Då var det betongtakpannor som producerades. Idag är Benders en komplett producent och leverantör till bygg- och anläggningssektorn, vad gäller byggsystem och produkter av framför allt betong, tegel och natursten. Ove Bender, koncernchef

Benders företagande präglas av filosofin att branschkunskap, erfarenhet och personlig service skapar långa och starka relationer med både kunder och leverantörer. Utifrån det är vårt mål att kontinuerligt utveckla våra produkter, vår teknik och vår personal för att växa och stärka varumärket Benders. Därför återinvesteras vinster i bolaget och genom det skapas förutsättningar för tillväxt, men också förutsättningar för att klara konjunktursvängningar när de inträffar. Benders har tillverkning både i Sverige och ute i Europa. I Sverige finns vi strategiskt placerade, allt från Norberg i norr till Åstorp i söder. Våra stenhuggerier finns i Bohuslän och fabriker för byggkomponenter, takpannor och marksten finns bl.a. i Uddevalla, Strängnäs och Bålsta. Med totalt över 20 produktions-

anläggningar är vi alltid nära dig som kund. Många av våra enheter har järnvägsspår in på området och vi använder tåg som ett miljövänligt tranportalternativ. Benders huvudkontor finns i Vara kommun i Västergötland. Vår ambition är att Benders skall fortsätta vara ett svenskt, starkt och familjeägt företag som utvecklas tillsammans med omvärlden. Genom att förena erfarenhet och kompetens tillsammans med nyfikenhet på nya trender vill vi skapa framtidens bästa produkter inom vårt område och bidra till en långsiktigt hållbar miljö där människor kan bo, leva, arbeta och umgås. På följande sidor kan du läsa mer ingående om våra olika affärsområden, sortiment och produkter. Trevlig läsning!

3


BENDERS KONCERNEN | ÄGARBILD

Ägarna i Benders

Bakre raden: Ove Bender - koncernchef, Patrick Bender, Adam Bender, Kajsa Bender och Johan Bender. Främre raden: Karl-Erik Bender - grundare och styrelseordförande, Elin Bender, Helen Bender styrelseledamot, Erica Bender, Tove Bender och Sofia Bender.

Benders grundades 1960 av Karl-Erik Bender. Bolaget kom att ligga i Edsvära utanför Kvänum, där Karl-Erik växte upp. Än idag finns huvudkontoret, tillsammans med produktion av takpannor, kvar i Edsvära och KarlErik, som idag är styrelseordförande, äger numera koncernen tillsammans med sonen Ove, dottern Helen och barnbarnen Adam, Elin, Erica, Johan, Kajsa, Patrick, Sofia och Tove. Ove Bender är sedan 1995 verkställande direktör och koncernchef medan tredje generationen Bender är aktiva inom olika områden i bolaget. Ute i Europa finns lager, försäljningsbolag och återförsäljare på ett trettiotal platser. Geografiskt spridda produktionsenheter och lagerställen är en förutsättning för miljövänlig produktion. Korta avstånd för in- och uttransporter samt närhet till hamnar och järnvägar är viktiga faktorer.

Affärsidé

Benders ambition är att vara ett starkt, svenskt, familjeägt företag som utvecklar, producerar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och tjänster av hög kvalitét för bygg- och anläggningssektorn.

4

Grundare: Karl-Erik Bender

Grundare: Karl-Erik Bender Ägare: Karl-Erik, Ove och Helen samt Adam, Patrick, Sofia, Erika, Tove, Elin, Kajsa och Johan. Omsättning: ca 2,1 miljarder SEK (inkl. delägda bolag) Anställda: ca 950 st Huvudkontor: Edsvära, Västra Götaland, på platsen där företaget startade


BENDERS KONCERNEN | GEOGRAFI

Benders i Europa Produktion Försäljning SVERIGE Edsvära NORGE Sandefjord GREKLAND Karditza TYSKLAND Kritzkow FINLAND Mäntsäla ESTLAND Pãrnu LITAUEN Klaipeda

Benders i Sverige Koncernhuvudkontor Benders och produktion Huvudkontor Benders Byggsystem AB Produktion

Arboga Braås Bålsta 2 st Edsvära Fjärås Floda Frillesås Götene Hjo Kvänum Norberg Näsinge Rabbalshede Skärholmen Skärplinge Stockholm Strängnäs Uddevalla 2 st Vara Åstorp Ävja

5


BENDERS KONCERNEN | BETYDELSEFULLA MILSTOLPAR Benders har lyckats växa med engagerade och kunniga medarbetare som en nyckel till framgång. Investeringar, satsningar och förbättringar av rätt art i rätt tid har också varit avgörande. Här är några.

1960

1970

1980

1990

1992 Alf Palema vinner

1974 Benders 1-kupig Exklusiv lanseras. 1960 Takpannetillverkningen startar i Edsvära.

Stall Palema hingsten Knabes år. Han vinner b.la. Åby Stora pris.

1979 Det nya huvudkontoret i Edsvära står färdigt för inflytt.

Benders satsar i USA med takpannefabrik i Florida.

1964 Benders är Sveriges största producent av betongtakpannor.

1969 Benders 2-kupiga Palemaprofil ser dagens ljus.

1995 Benders börjar im

Ove Bender tillträd

1998 Egen tillverkning a startar i Kritzkow,

1989 Stilpannan köps upp och ny takpannefabrik i Braås, Småland, etableras.

1999 Benders Air bildas

Benders nuvarande logotyp föds.

6

1993 KPAB i Kvänum fö

1986 Benders Norge AS etableras.

Första hästen köps och grunden för Stall och stuteri Palema lades.

1962 Palema Fibber vinner sitt första lopp.

1981 Benders exporterar första takpannan till Norge, som blir vårt första och viktigaste exportland.


r Hambletonian.

BENDERS KONCERNEN | BETYDELSEFULLA MILSTOLPAR

2000

2010

2000 Benders etablerar sig i Finland. 2001 Ny takpannefabrik i Grekland. Ny takpannefabrik i Bålsta.

2015

2010 Benders tågsatsning startar. Benders förvärvar Floda Cementgjuteri AB. Logistikcenter i Kongsvinger, Norge etableras. 2011 Benders förvärvar Uddevalla Cementgjuteri AB.

örvärvas.

Nytt sortimentet - marksten.

2020

2012 Fabrik och logistikcenter i Åstorp etableras.

Förvärv av markstensfabriker i Hjo och Frillesås.

2015 Benders förvärvar Skanska stomsystem AB och Benders Byggsystem AB bildas. Kontor i Stockholm etableras i Riksbankens f.d byggnad på Östermalm. 2016 Benders är huvudsponsor 2016 och 2017 för Elitloppshelgen på Solvalla. Benders förvärvar WMB AB.

Benders förvärvar Bohusgranit.

mportera lertegel.

der som VD.

av takpannor Tyskland.

s.

2004 Gidde Palema, Sveriges vinstrikaste travhingst vinner Elitloppet. 2005 Markstensfabrik i Bålsta invigs. 2006 Förvärv av Spikma Betong AB. Starten för Benders platta takpanneprofil Carisma. 2007 Markstensfabrik i Fjärås köps.

Benders förvärvar Norbergstrappan AB.

2013 Benders storsatsar i Uddevalla och förvärvar fabrik av Volvo. 2014 Benders Isolering AB startar i Vara. UAB Benders Lietuva etableras.

2017 Benders startar produktion i Uddevallafabriken. Benders förvärvar betongfabrik av Leca Sverige AB, i Arboga som tillverkar Albabalk. Nya kantstenslinjen startar i Ävja.

2008 Egen markproduktion i Norge efter förvärv av Lasken Stein AB. Benders Baltic Nord OÜ etableras. Benders startar restaurang Kärranäs i Uddevalla.

2018 Benders satsar på solenergi.

7


BENDERS KONCERNEN | BOLAGSSTRUKTUR OCH SIFFROR

Benders Förvaltnings AB

Benders Sverige AB

Benders Byggsystem AB

Karl-Erik Benders AB

Palema Trotting Inc. 80%

Norbergstrappan AB

Restaurang Kärranäs AB

Benders Norge AS

Bohusgranit Ek. förening

Walldéns Mark och Betong AB

Benders Leasing AB

Benders Sweden Inc.

KPAB Industri AB 50%

Soyhdiko Keramidi AE 50%

Benders Dachstein GmbH

Benders Suomi Oy

Benders Baltic Nord OÜ 51%

Benders Lietuva OU 91 %

Benders koncern 2 500

2 134 2 000

1 702

1 500

1 376

1 000

880

879

919

947

1 003 1 024

1 097

957

709

500

242

0

153

291

187

295 215

358

229

440

254

465

256

552

281

596

286

577

270

97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06

732

289

376

367

395

06/07 07/08 08/09 09/10 ´10/11

Omsättning Mkr

8

376

Anställda

423

2012

459

469

2013

2014

2015

790

2016

2017


BENDERS KONCERNEN

AFFÄRSOMRÅDEN

Byggprodukter. Produkter i Betong, tegel och natursten som är indelade i åtta olika sortiment - Tak, Mark, Natursten, Infrastruktur, Grund, Murblock, Byggkomponenter samt Trappor och Balkonger. Byggsystem. Helhetslösningar för prefabricerade stomsystem där vi ansvarar för projektering, projektledning, tillverkning och montage.

Glas och metall. Benders delägda KPAB erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggprodukter i glas och metall.

Fastighetsförvaltning. Förvaltning av våra produktionsanläggningar, logistikanläggningar samt övriga fastigheter bestående av ca 250 000 m² byggnadsyta.

Stall och Stuteri Palema. Har anor sedan 60-talet och är ett av Sveriges vinstrikaste stall. Hästar som Alf Palema och Gidde Palema är välkända i travbranschen. Restaurang Kärranäs. Tillsammans med kocken Fredric Andersson driver Benders matkonceptet Kärranäs som b.la. erbjuder lunchservering, catering och delikatessbutik i Uddevalla.

9


BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE

BYGGPRODUKTER Benders är idag en av de ledande nordiska leverantörerna av produkter i betong, lertegel och natursten. Benders har under åren ständigt utvecklat sitt koncept och erbjudande när det kommer till betongprodukter för närmiljön. Nya takpannor på huset smakfullt inramat av markstensbelagda ytor, med inslag av vackert frammejslad natursten, skapar ett gemyt hemmavid samtidigt som det skänker liv åt och är en del av den ständiga föränderligheten i det offentliga rummet. Lägger vi där till produkter för trafikmiljön, väggbyggnation, trappor eller en stabil grund att bygga på så ringar det in alla de delar som utgör Benders Byggprodukter.

Fabriker i Sverige och Europa

Vid huvudkontoret i Edsvära finns en av de tre svenska produktionsanläggningarna för takpannor. De två övriga ligger i Bålsta och Braås medan de två utländska finns i Tyskland och Grekland. Därutöver har Benders tolv fabriker för marksten och övriga betongprodukter i Sverige och Norden, medan produktionsanläggningarna för Bohusgranit återfinns i vårt svenska Bohuslän och i Uddevalla. I Vara ligger vår cellplastfabrik. Ute i Europa finns lager, försäljningsbolag och återförsäljare på ett trettiotal platser.

Återförsäljare

Vi är alltid nära våra kunder. Benders utbud av Byggprodukter hittar du hos våra duktiga och engagerade återförsäljare runt om i Sverige.

10


BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE

Huvudkontor Edsvära

Produktion i Sverige Arboga Braås Bålsta 2 st Edsvära Fjärås Floda Frillesås Götene Hjo Norberg Näsinge Rabbalshede Skärholmen Skärplinge Uddevalla 2 st Vara Åstorp Ävja

11


BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGPRODUKTER

SORTIMENT TAK Benders takpannor i betong ligger idag på sex hus av tio och är Sveriges mest lagda takpanna. Våra betongtakpannor finns i tre grundformer och i en rad olika färger och ytor. Föredrar du traditionella lertegeltakpannor hittar du också det i vårt sortiment.

Tre former betong. Tvåkupig Palema är klassisk, Enkupiga Exklusiv ger taket ett markerat vågspel medan Platt Carisma är vår mest moderna. Alla profiler är lättlagda, tåliga och snygga! Logistik och taklyft. När det är dags att lägga taket är det bra att beställa taklyft med leveransen. På smidigaste sätt kommer pannorna ända upp och du spar mycket slit och onda ryggar.

Över 40 kulörer. Svart och tegelröd är de vanligaste kulörerna på betongtak i Sverige. För dig som vill ta ut svängarna finns över fyrtio färger därutöver att välja mellan! Fem ytbehandlingar samt obehandlad. Vill du ha en högblank panna eller en med metallic­ pigment som reflekterar ljuset. Eller en obehandlad med naturliga skiftningar i ytan?

Tre former lertegel. Tvåkupiga Tvilling är en produkt som gör läggningen lättare. Enkupiga Hansa är en modern utveckling av det klassiska strängpressade lerteglet. Piano är en platt, skifferliknande panna. Tvilling och Hansa finns även med rak framkant. Lertegel finns i sex behandlingar och över 30 kulörer.

Taktillbehör. Utrusta ditt tak säkert med de rätta tillbehören. Benders taktillbehör har passform och rätt färg till våra takpannor. Solceller. Installera Benders ShingEl, som integreras med vår takpanna Bender Carisma, och spara pengar under husets livstid. De certifierade panelerna är dessutom UV-beständiga och enkla att montera.

12


BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGPRODUKTER

SORTIMENT MARK Marksten, plattor och murar i betong läggs i allt större omfattning. Marksten ersätter allt mer asfalt på gator, torg och garageuppfarter samt industri och lagerytor. Resultatet blir en vackrare och tåligare miljö. Vi erbjuder även andra kompletterande produkter för din utemiljö, såsom dekorsten, block, plint m.m.

Murar. Benders har ett brett sort­iment av murar, både stödmurar och fristående murar. Benders murar kan byggas riktigt höga med hjälp av våra geonät. Marksten. När du vill bygga miljövänligt och vackert är marksten det naturliga valet. Vi har många olika produkt­familjer att välja mellan.

Plattor. Plattor är modernt och snyggt. Andra material och växter lyfts fram. Passar ofta bra i funkis miljöer, särskilt våra blötgjutna plattor i rund eller fyrkantig form. I sortimentet finns även plattor för offentlig miljö.

Förbandsstenar. Beläggningar av marksten används i allt större utsträckning inom industriell och tungt trafikbelastad miljö. Tekniskt klarar marksten stora punktlaster från t.ex. truckar, lastbilar och bussar. Tillbehör. Benders har ett brett utbud av tillbehör - allt från geonät och avvattningsränna till belysning, staket och dekormaterial.

13


BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGPRODUKTER

SORTIMENT NATURSTEN Bohusgranit med sin unika färgskala i tät och finkornig kvalitet, med glimrande ljusgråa och ljusröda toner finner du i bearbetad form över hela Norden, vart du än vänder dig. Murar, gatsten, kantsten, beklädnad, bänkar, stolpar, trappor och offentliga konstverk – alla med karaktär från klipphällarna vid västerhavet.

Gatsten. Gatstenen håller i hundratals år och blir baravackrare ju mer den används – miljövänligare än så blir det helt enkelt inte! Kombinera gärna med Granithällar, finns i många olika format och ytbearbetningar. Murar. En vacker mur som består under mycket lång tid, finns i alla möjliga olika varianter.

Kantsten. Granitkantsten åldras med värdighet och ger ett stilfullt intryck. Tillverkas i flera olika dimensioner och ytbearbetningar samt i båge eller rakt utförande. Konst. Det finns massor av möjligheter med granit. Släpp loss fantasin för att skapa det rätta uttrycket för ditt konstverk.

Importgranit och Offerdal skiffer. I Benders naturstenssortiment finns även ett stort utbud av importerade granitprodukter och Offerdalsskiffer. Möbler. Granit fungerar likabra utomhus som inomhus, som gångväg, soffa eller bänkskiva. Möbler i granit är både slitstarka och vackra. Dessutom står de kvar där dem ställs.

14


BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGPRODUKTER

SORTIMENT INFRASTRUKTUR Benders är en av Nordens största leverantör av betongprodukter mot infrastruktur och offentliga miljöer. Med ett brett sortiment på betongkantstöd, L- och T-stöd, perrongstöd, kabelrännor samt mark- och naturstensprodukter så är Benders det naturliga valet till ditt projekt.

Spikma. Genom den enkla monteringen och det kompletta sortimentet har Bender Spikma kantstöd blivit ett begrepp i norra Europa. I varje stöd sitter förmonterade rostskyddade stålspikar som ger en stabil infästning och möjliggör montering året runt.

Projekt. Infrastruktur Projekt innebär att vi skapar nya produkter och lösningar tillsammans med våra kunder för unika miljöer t.ex. Bullerskärmar, Barriärer, Vägg- & Tunnelelement, olika plintar och andra specialprodukter.

Kabelrännor. Skyddar alla typer av kabeldragningar intill järnvägsspår. Med egen formtillverkning, kunskap och resurser i företaget har vi möjligheten att vara flexibla och därmed tillverka objektspecifika kabelrännor. Tunneln i Hallandsåsen är ett exempel på projekt.

L-stöd och T-stöd. Tillverkas med en varsamt grå rollad yta samt not och fjäder Stödmurarna tillverkas i höjder från 0.4 m upp till 4.8 m. De kan fås med sluttande ovansida och i flera olika längder. Vi erbjuder även hörn i vårt sortiment. Lastvärde är 4kN respektive 20kN.

15


BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGPRODUKTER

SORTIMENT GRUND Med Benders Grund bygger du stabila och säkra grunder. Vi levererar kompletta grundpaket direkt ut till slutkund - snabbt och smidigt.

Allt i ett paket. Benders Grundpaket är framtaget för att underlätta arbetet för entreprenörer och byggare. I Benders Grundpaket ingår: • • • • •

Sockelement/Albabalk Cellplast Armering Golvvärme Tillbehör

Albabalk. Med Benders egentillverkade Alba-balksortiment kan man anlägga grund till både platta på mark och modulgrund. Utsidan har en färdig slät betongyta. För att nå extra låga u-värden har vi som ensam tillverkare även Albabalk med PUR-kärna.

Benders egentillverkade cellplast (EPS) har goda isoleringsegenskaper och kan levereras i alla förekommande dimensioner och kvaliteter. Vi erbjuder också EPS-Grafit, XPS samt PIR.

16

Marknadens enda CE-märkta sockelelement. Med Benders egentillverkade Sockelelement bygger du en grund i rustikt utseende. Den borstade ytan ger liv i grunden och ger ditt hus dess unika charm. Våra Sockelelement finns i flera modeller, höjder, belastningsklasser och tjocklekar.


BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGPRODUKTER

SORTIMENT MURBLOCK Benders murblockssortiment innehåller vad du behöver för enkel och effektiv byggnation av stabila grunder, väggar och stödmurar.

Skalblock. Ett starkt murblock som tål stora påfrestningar. Blocken staplas enkelt på varandra, armera och gjut sedan enligt anvisning.

Lättklinkerblock. Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Blocket har god isoleringsförmåga och är frostbeständigt. Finns i flera storlekar med varierande bredder.

Lättklinkerbalk. Används över fönster, dörrar och portöppningar. Balkarna är förstärkta med sammanflätade armeringsjärn. Finns i flera bredder och längder. Betonghålsten. Ett murblock av betong med en stark och stabil konstruktion. Blocket har en slät betongyta som går utmärkt att måla på utan putsning.

17


BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGPRODUKTER

SORTIMENT BYGGKOMPONENTER I vårt utbud av prefabricerade byggkomponenter i betong hittar du alla de element du behöver till ditt byggprojekt. Fasadväggar i olika utförande, bjälklag, pelare och balkar gjuts i inomhusmiljö och levereras direkt ut till arbetsplats.

Fasadytor. Våra fasadväggar kan fås med en mängd olika ytor och färger - allt från puts, tegel eller trä till mer exklusiva som grafisk eller slipad.

Prefabväggar. Med Benders fasadväggar i betong får du en mycket god inomhusmiljö. Stommen är inte bara ljudreducerande utan har dessutom en effektiv barriär mot brandspridning. Väggarna finns i tre olika utförande - Sandwich, halvsandwich och Massiv samt i ett flertal olika ytbearbetningar.

Bjälklag. Vi erbjuder olika typer av bärande bjälklag av prefabricerade betongelement, som håldäckselement och massivplattor. Håldäckselement. Användas med fördel i byggnader där stora ytor ska täckas med bjälklag eller till byggnader med långa spännvidder. Levereras i standardbredd om 1,2 meter och i valfri längd.

Sandwichvägg. En Sandwichvägg består av två betongskivor med mellanliggande isolering. Väggen används huvudsakligen till byggnationer där krav på god isolering ställs, som till bostäder och kontor.

Halvsandwichvägg. Består av en innerskiva av betong följt av isolering. Valet av fasadyta är sedan fritt för färdigställande på plats. Halvsandwich (V/I). xxx Massivväggar. En vägg helt i betong. Massivväggar används framför allt som innervägg men går också att använda vid kallhus eller byggnader som inte har så stora uppvärmningskrav, till exempel hallar och parkeringshus.

Massivplattor. Våra förspända massivplattor är lätt att montera, ger goda ljud- och brandegenskaper och har kort torktid. Plattan kan dessutom förses med golv- och avloppsbrunnar samt balkonginfästningar. Pelare & balk. I våra konstruktioner används fyrkantiga eller runda pelare i varierande dimensioner samt olika balktyper för tak, bjälklag, P-däck och läktare.

18


BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGPRODUKTER

SORTIMENT TRAPPOR OCH BALKONGER En trappa eller balkong ska vara gedigen, vacker och passa in i byggnadens miljö. Våra betongtrappor är slitstarka och kläs in med Terrazzo, klinker eller annan beklädnad. Trapporna kan också tillverkas för att användas obehandlade. Våra balkonger skänker mervärde och förhöjer byggnadens fasad.

Trappor. De prefabricerade betongtrapporna från Benders är mer än bara en konstruktion ämnad att underlätta passagen mellan två skilda nivåer. Du får en gedigen och vacker trappa som passar in i byggnadens miljö samtidigt som den är slitstark och behaglig att gå i. Lyft. Våra trappor är utformade för att enkelt kunna lyftas på plats.

Räcken och Handledare. Vi erbjuder kundanpassade och säkra räcken och handledare för utsmyckning av trappor, balkonger och loftgångar.

Modeller. Benders erbjuder betongtrappor i tre olika utföranden - Raka, Svängda och Runda, för olika typer av konstruktioner och efter varje kunds önskemål.

Skyddsräcken. Alla våra räcken kan levereras som skyddsräcken, som monteras temporärt under byggtiden, för att säkerställa en säker arbetsplats, och permanent i slutet av byggnationen.

Balkonger. Förutom att balkonger och loftgångar ger mervärde för den boende eller anställde kan den förhöja byggnadens fasad.

Slänttrappa. Vi erbjuder även våra prefabricerade betongtrappor för utomhusbruk! Beklädnad. Trapporna levereras i råbetong och bekläds i slutskedet med Terrazzo, Bohusgranit, klinker, matta, målning eller parket. Det ger en slutprodukt med hög finish som inte riskerar att bli skadad under byggtiden. Trapporna kan även levereras i gråbetong med färdig yta.

19


BENDERS AFFÄRSOMRÅDE BYGGSYSTEM AB | AFFÄRSOMRÅDE

BYGGSYSTEM Benders Byggsystem AB erbjuder kompletta stomlösningar i betong och stål för alla typer av byggnationer. När du väljer Benders Byggsystems helhetslöning för prefabricerade stomsystem ansvarar vi för projektering, projektledning, tillverkning och montage. Vi har lång erfarenhet inom BIM och 3D-modellering något vi använder genom hela processen. Genom att involvera oss i tidigt skede av ert projekt så skapas de bästa förutsättningarna för ett lyckat och kostnadseffektivt resultat.

Fabrik i Strängnäs

Benders Byggsystem har fabrik i Strängnäs och huvudkontor i Stockholm. Med tillverkning i egna fabriker kan vi erbjuda både standardiserade och kundunika lösningar. Vi tillverkar bland annat fasader i olika utförande och ytbearbetningar, innerväggar, förspända bjälklag samt pelare och balk. Vid vår anläggning i Strängnäs arbetar över 200 personer. I Stockholm sitter ca 30 personer med projektledning och affär. Våra egna montagelag, som består av ca 60 personer, möjliggör att vi kan vara ute och närvara vid många olika projekt samtidigt.

20


BENDERS BYGGSYSTEM AB | AFFÄRSOMRÅDE

Koncernhuvudkontor Edsvära

Huvudkontor Stockholm

Fabriker & kontor i Sverige Strängnäs

21


BENDERS BYGGSYSTEM AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGSYSTEM

STOMSYSTEM Våra genomtänkta och beprövade stomsystem lämpar sig för de flesta typer av byggnader. Affärshus, bostäder, kontor, parkeringshus och skolor är några exempel på projekt där våra stomsystem i prefabricerad betong och stål används.

Kompletta Stomlösningar. Önskar du bjälklag med stora spännvidder och ett fåtal bärande delar som ger dig öppna ytor och en flexibel planlösning? Eller en matrisgjuten fasadvägg med krav på god isolering? Vi levererar våra kompletta stomsystem i betong eller stål med element helt anpassade efter din byggnation.

Kommersiella byggnader. Arenor, kontorsbyggnader och affärshus är några exempel på vad vi arbetar med. Våra olika val av fasadväggar och ytbearbetningar ger möjligheter att skapa personliga fasaduttryck anpassade efter den unika Kommersiella byggnaden.

Bostäder. Flerbostadshus, studentboenden och villor - Våra bostadslösningar är genomtänkta vad gäller klimat, energieffektivitet och fuktsäkerhet. Vi arbetar med beprövade standardlösningar och våra komponenter kombineras för att möta just dina unika behov. Våra Sandwichväggar ger ett färdigt klimatskal som dessutom kan levereras med färdig ytbearbetning samt fönster och fönsterbleck.

22


BENDERS BYGGSYSTEM AB | AFFÄRSOMRÅDE | BYGGSYSTEM

parkeringshus. Ett parkeringshus med prefabricerade stommar skapar stora möjligheter. Våra förspända betongelement, har långa spännvidder och därmed får huset betydligt färre antal pelare och väggar jämfört med ett platsgjutet hus, vilket innebär en ökad användbar yta. Tack vare våra olika fasadväggar och ytbearbetningar ges dessutom arkitekten stor kreativ frihet.

Jordbruk och Stall. Våra skräddarsydda lösningar för jordbruk och stallbyggnader ger dig en stomme som helt passar dina unika behov. Fasadväggarna går dessutom att få i ett stort urval av olika ytbearbetningar vilket ger en vacker fasadyta anpassad till den övriga gårdsmiljön.

Hallbyggnader. Utifrån våra välbeprövade standardlösningar skräddarsyr vi en hall som passar dina unika behov. Lager, industri och handel är några exempel på användningsområden för hallar. Våra hallbyggnader går att få helt i betong med ex. Massivväggar samt isolering och tak av prefabricerade betongkassetter. Hallbyggnaden kan också byggas med invändig stålstomme och betongkassetter.

Offentliga byggnader. Betong är både ett hållbart och formbart naturmaterial som passar alla typer av byggnader, inte minst offentliga byggnader. Vi skräddarsyr sjukhus, skolor och andra typer av offentliga byggnader där höga krav ställs på att skapa en funktionell och behaglig byggnad. Våra lösningar för Offentliga byggnader baseras på fasadväggar i olika utförande vilket ger möjligheter att skapa personliga fasaduttryck anpassade efter den unika byggnaden.

23


KPAB INDUSTRI AB | AFFÄRSOMRÅDE

GLAS OCH METALL KPAB är ett familjeföretag i Kvänum mitt i Västra Götaland och är en komplett tillverkare av byggprodukter i glas och metall. Företaget är en del av Benderskoncernen.

Inglasning. I samband med att Benders förvärvade KPAB introducerades ett helt nytt produktsortiment i företaget - fönster, dörrar och skjutportar i aluminium. Idag erbjuder KPAB marknadens bredaste sortiment av inglasning och mångårig erfarenhet av pulverlackering.

Dörrar. KPAB erbjuder flera olika modeller - sidokantshängda dörrar, skjutdörrar eller butiksdörrar med automatisk öppning och låsning. Vid sidan av aluminium tillverkas även produkterna i såväl lackat som rostfritt stål. Stora möjligheter estetik och funktion tillgodoses därigenom.

Fönster. Valmöjligheterna är många och fönstrets ytbehandling, funktion, mått och design påverkar alla det slutliga utseendet på din villa eller byggnad. Lång livslängd, minimalt med underhåll och hög värmeisolering får du på köpet.

24

Lumber och Karle. Vid byggnationen av hotell- och konferensanläggning i Kvänum användes aluminiumfönster från KPAB och väggblock och fönsterfoder från Benders Byggprodukter.


KARL-ERIK BENDERS AB | AFFÄRSOMRÅDE

FASTIGHETSFÖRVALTNING Benders har flera strategiskt placerade logistikcenter, fabriker, kontor och lager, flera med tåganslutning. Allt för att vara så nära kunden som möjligt. Av dessa är ca 250 000 m2 industri- och kontorsyta som Benders äger och själva förvaltar. För komplett karta över våra anläggningar se sida 4-5.

Edsvära. Huvudkontor och takpannefabrik, precis som vid starten för snart 60 år sedan. Åstorp. Södra Sveriges mest kompletta anläggning för bygg och anläggningsprodukter. Uddevalla. Vid vårt logistikcenter i Uddevalla finns hela vårt sortiment av Byggprodukter. Vi har också egen produktion i fabriken med egen betongstation.

Radhuslägenheter. Förutom fabriks- och kontorslokaler samt egna anläggningshotell, har Benders uppfört ett antal radhuslägenheter i centrala Kvänum, med produkter från det egna sortimentet. Stockholm. Huvudkontor för Benders Byggsystem, centralt belägen på Tyrgatan 4.

Strängnäs. I Strängnäs tillverkas våra prefabricerade stommar av Benders Byggsystem AB.

Bålsta. Produktion av markoch takprodukter ger möjlighet till komplett sortiment. Distribution sker via tåg eller bil till Norge, Finland samt egna enheter i Sverige.

25


BENDERS SVERIGE AB | AFFÄRSOMRÅDE

STALL OCH STUTERI PALEMA Ett av Sveriges vinstrikaste travstall och stuteri genom tiderna, Stall och Stuteri Palema, är en del av Benderskoncernen.

Hästarna. De framgångsrikaste Palemahästarna är Hambletonianvinnaren Alf Palema och de två Elitloppsvinnarna Gidde Palema och Torwald Palema.

Stallet. Stall Palema har idag sextio hästar, både för tävling och avel. Verksamheten drivs i både Sverige och USA. Engagemang. Ett ständigt närvarande hästintresse, gör att Benders gärna engagerar sig i olika travsammanhang, bl.a. som huvudsponsor till Elitloppet 2016 och 2017.

Palema Trotting Inc. Stort träningscamp för travhästar i Vero Beach, Florida som ägs och drivs av Benders tillsammans med elittränaren Åke Svanstedt. Stuteriet. Stuteri Palema har fött upp 35 miljonvinnare och är ett av Sveriges vinstrik­aste genom tiderna.

26


RESTAURANGER KÄRRANÄS AB | AFFÄRSOMRÅDE

RESTAURANG KÄRRANÄS Tillsammans med kocken Fredric Andersson driver Benders matkonceptet Kärranäs, vid vår anläggning i Uddevalla. Bra råvaror tillsammans med seder och bruk från Norden är grunden i verksamheten, så även leverantörer, gärna lokala, som på ett bra sätt bidrar till grundidén om äkta matglädje.

Lunchservering. Varje vardag dukas det upp till lunchbuffé på restaurang Kärranäs som även arrangerar festligheter för både företag och privata sällskap. Catering. Ska du bjuda till dop, konfirmation eller kanske student? Restaurang Kärranäs hjälper till med allt från smörgåsar, luncher och bufféer till middagar, grillfester och bröllop.

Delikatessbutik. Fest i helgen eller bara lite vardagslyx? I anslutning till restaurang Kärranäs ligger vår delikatessbutik. Välkommen in! Kungligt besök. H.M. Konung Carl XVI Gustaf är en återkommande gäst hos kocken Fredric Andersson. Vid hans 10:e besök kom han i sällskap med H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Lumber och Karle. Hotell- och konferensanläggning i Kvänum. Anläggningen är byggd av Benders personal och ägs tillsammans med andra lokala företag och privatpersoner genom Centrumutveckling i Kvänum AB, där Benders är den enskilt största aktieägaren.

27


BENDERS KONCERNEN

BENDERS I EUROPA För snart 40 år sedan exporterade Benders sin första takpanna och under åren har flera utlandsetableringar gjorts. Idag finns lager, försäljningsbolag och återförsäljare på ett flertal platser runt om i Europa.

Benders Norge AS. Redan 1981 levererade Benders de allra första takpannorna till Norge och det dröjde inte länge förrän marknadsandelarna motiverade ett eget säljbolag i hamnstaden Sandefjord i sydvästra Norge, nära svenska gränsen.

Norge etableras. Från början var det bara takpannor men under åren har sortimentet vuxit med egen markproduktion. Bygget av ett logistikcenter och fullsortimentslager i Kongsvinger skapar dessutom förutsättningar för fortsatt expansion.

Benders Baltic Nord OÜ. I staden Pärnu, i södra Estland, finns dotterbolaget Benders Baltic Nord sedan 2008 med egen lageranläggning för både takpannor och marksten, som servar både Estland och Lettland. Verksamheten drivs i samarbete med en lokal aktör.

28


Benders Dachstein GmbH. Efter Berlinmurens fall rådde det byggexpansion i Tyskland och efterfrågan på bland annat takpannor var enorm. Efter att Benders under flera år fraktat takpannor från Sverige, byggdes 1998 en egen takpannefabrik i Kritskow, strax utanför Rostock.

Taktillverkningen i Tyskland. I fabriken i Tyskland tillverkas två olika modeller, den svenska, klassiska storsäljaren Palema och den stramare Meckleburgmodellen i kontinentalt snitt. Nock- och gavelpannor skeppas från Sverige, precis om vid starten för 25 år sedan, medan vissa produkter idag går åt andra hållet!

Benders Grekland (Soyhdiko Keramidi AE). Efter många år av takpanneleveranser till Grekland var det dags att utöka samarbetet. Resultatet blev en nybyggd produktionsanläggning 2001 och ett samägande med familjen Tziotzioy i Karditza.

UAB Benders Lietuva. I Litauens största hamnstad, Klaipeda etablerade Benders 2014 ett logistikcenter som förser marknaderna i Litauen, Kaliningrad och Vitryssland. Takpannorna levereras främst från Benders tyska fabrik i Rostock, medan tillbehör och marksten levereras från Sverige. En lokal aktör finns som delägare i bolaget.

Benders Suomi Oy. Som ännu ett led i Benders utlandssatsning byggdes år 2000 ett logistikcenter i Mäntsälä, Finland. Till en början såldes bara takpannor, men idag finns även marksten och andra Bendersprodukter, som har en växande marknad, i deras sortiment.

29


BENDERS KONCERNEN

TRANSPORT OCH LOGISTIK Braås Åkeri har kört för Benders i många år. De har den erfarenhet och utrustning som krävs för säkra leveranser. Benders egen satsning på elektrifierade järnvägstransporter med egen utvecklat containersystem har b.la. belönats med flera prestigefyllda priser. Benders har även ett samarbete med Green Cargo där det dagligen körs vagnlaster från Benders spåranslutna anläggningar.

Planering. Personalen på Braås Åkeri planerar transporterna i Benders affärssystem och har kontakt med mottagare för avisering via telefon, sms eller epost. Under högsäsong lastas över 350 bilar ut dagligen från våra lager. Lagren. Vi har alltid stora lager för att snabbt kunna leverera de flesta produkter direkt ut till byggplatsen.

Lastbilarna. Du har säkert sett dem på vägarna, karaktäristiskt målade i blått och rött. I Benders fordonsflotta, som ägs av familjeföretaget Braås Åkeri, ingår ett sextiotal egna kranbilar, grusbilar och prefabbilar. Dessutom samarbetar Braås Åkeri regelbundet med olika Speditörer för att du som kund ska få din leverans så snabbt som möjligt.

Tågtransporter. Våra järnvägsanslutna produktionsanläggningar i Bålsta, Kongsvinger, Uddevalla och Åstorp möjliggör effektiva och miljömässiga tågtransporter mellan våra anläggningar samt transporter direkt ut till kund. Båttransporter. Med egen kaj vid anläggningen i Uddevalla lossar vi direkt vid produktionsanläggningen.

30


BENDERS KONCERNEN

SOCIALT ENGAGEMANG Benders har alltid haft ett nära samarbete med och stöttat lokala mindre föreningar på de orter där företaget verkar. Vid sidan av det lokala engagemanget har Benders också åtagande i ett antal större organisationer, med verksamhet i såväl Sverige som utlandet. Engagemanget berör oftast barn och ungdomar.

Star for life. Benders samarbetar sedan 2011 med organisationen Star for Life, som arbetar med att stödja barn och ungdomar till att hitta en god självkänsla och utveckla en hälsosam livs-stil. Star for life har varit verksam i skolor i Sydafrika, Namibia och Sri Lanka sedan 2005 och har sedan 2014 verksamhet även i svenska skolor. www.starforlife.se

Barncancerfonden. Benders är vänföretag med Barncancerfonden som kämpar mot barncancer och hjälper drabbade barn, ungdomar och deras familjer att få den vård och det stöd de behöver. Sponsring. Benders stödjer lokala föreningar, ofta inom idrott men också med anknytning till skola och kultur.

Anställda. Göteborgsvarvet, Spring för livet, Spin of hope och Vasaloppet är bara några exempel på sponsrade företagsaktiviteter som Benders uppmuntrat sina anställda att delta i genom åren.

31


BENDERS KONCERNEN

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ Benders är miljöcertifierade sedan 1999 och var först i Sverige att miljöcertifiera en takpanne­industri. Vi har ett djupt miljömedvetande och väger noga våra beslut mot miljö­konsekvenser innan genomförande.

Miljö och Arbetsmiljö. Miljö och arbetsmiljö är en central del av vår verksamhet och är alltid integrerad i vårt dagliga arbete. Vi är certifierade inom miljö och arbetsmiljö enligt ISO 14001 och OHSAS 18001. Inom dessa områden pågår ett ständigt förbättringsarbete och genom ett tätt samarbete mellan våra anläggningar och på KMA-avdelningen jobbar vi systematiskt med att kontinuerligt utveckla verksamheten. Vi utvärderar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön via riskbedömningar, skyddsronder, rapporteringar och samtal på våra anläggningar. Detta för att skapa en så trivsam och säker arbetsplats som möjligt. Vi deltar även i vissa utvecklingsprojekt ihop med forskningsinstitut för att ligga i branschens framkant. Beslut vägs noga mot miljökonsekvenser innan genomförande och miljöfrågor är en självklar del av vår vardag, i stort och smått. Vår syn på långsiktig hållbarhet tar sig många uttryck: utvinning av råvaror och produktion så nära slutkonsumenten som möjligt, återvinning av både material och värme i produktionen, mångmiljoninvesteringar i miljövänliga logistiklösningar med egna tåg och mycket mer. Vi är medvetna om vår verksamhets miljöpåverkan och arbetar sytematiskt med bl.a. miljömål och utvecklingsprojekt för att minska denna. Miljöfrågor integreras med våra leverantörer och samarbetspartners. Så får vi fram kvalitetsprodukter med lång livslängd och minsta möjliga miljöpåverkan över hela livscykeln.

Kvalitet. Produkterna tillverkas och kontrolleras enligt gällande standarder. Varje medarbetare bidrar till vår kvalitet och att skapa nöjda kunder. Allt arbete ska utgå från att man gör rätt från början, angriper eventuella brister där de uppstår och löser problemet långsiktigt så att det inte uppkommer igen. Råvaror. Produkterna består främst av cement, sand, grus, granit och vatten. Cementen kommer i huvudsak från Cementa, som är en av världens ledande cementtillverkare med ett stort hållbarhetsfokus. Vi har samarbetet sedan starten 1960! Sand, grus och granit hämtas i närliggande täkter för korta transporter och vattnet till våra anläggningar kommer främst från egna brunnar. Överskottsmaterial och rengöringsvatten återanvänds i produktionen.

32


Certifikat och miljöbedömningssystem. Benders var år 1999 först i Sverige med att miljöcertifiera en takpanne-fabrik enligt ISO 14001. Produkterna är registrerade och bedömda i de miljöbedömningssystem som finns i Sverige; BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus och Svanen. Benders Byggsystem är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö-certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001, och OHSAS 18001. Produkterna finns registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen, SundaHus och Svanen. Vi har erfarenhet av projekt som skall certifieras t.ex. inom LEED, BREEAM, Svanen och Miljöbyggnad.

SYST ENT AG E M M AN E T A IFIC CE R T 1 95694-20

rungligen t ursp Företage ari, 2016 24, febru

certifiera

t:

EM

2018 het: ember, ets giltig 15, sept Certifikat ari, 2016 24, febru

WEDAC/1 AHSO-SWE snummer: Certifikat 016-AQ-SWE-S 95-20161956 195580-2 -SWEDAC/ 6-AE-SWE

et för ystem ningss att led intygas Härmed

-SWEDAC

B tem A at gsys rige certifik detta LM, Sve rs Byg CKHO gan till 27, STO anges i bila Benande 4, 114 r som mhete Tyrgat verksa och de

07

1:20 em: gssyst S 1800 lednin / OHSA rna för ndarde 1:2004 ven i sta O 1400 er kra 8/ IS uppfyll erade ntor, 01:200 fabric g: ISO 90 ta pre der, ko fattnin bostä mplet om ko e för and g av tong för följ nterin och be at gäller ing och mo kter i stål certifik verkn produ ljöer Detta ling, till och andra mi a eck tlig ar Utv en ösning el och off stoml hand ri, indust

oret: e e kont 06, utfärdand Assuranc För det - Business gatan 9, 171 DNV GL 6/Hemvärns Box 604 Sweden Solna, datum: 2016 uari, Ort och 24, febr Solna,

ise Pått tant Ann-Lou ns Represen Ledninge

gl.com urance.dnv http://ass 940 00. t. 46 8 587 ogiltig certifikat Sweden. TEL:+ göra detta06 Solna, let kan , 171 ieringsavta Box 6046 i certif en AB, anges ance Swed r som t av villkoBusiness Assur uppfyllande: DNV GL Brist på d enhet Ackreditera

Ecoline. Många av våra produkter kan fås i Ecoline-utförande med tillsats av titandioxid, som omvandlar skadliga kvävedioxider i luften under hela produktens livslängd.

Klimatklivet. Benders deltar i Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet som syftar till att minska växthusgasutsläppen i Sverige. Bland annat har fabriken i Strängnäs bytt värmeanläggning från oljepannor till träpelletspannor som minskar växthusgasutsläppen från fabriken.

Färgen. All färg tillverkas av oss själva för bästa miljökontroll.

Takgaranti. Vi lämnar 30 års garanti på betongtakpannor vid köp av ett komplett tak med Benders originaltillbehör, gällande hållfasthet, vattentäthet och frostbeständighet.

10

Materialgaranti. Våra sortiment håller en hög och jämn kvalitet som tål många års slitage under tuffa förhållanden. På våra egenproducerade Byggprodukter får du hela 10 års garanti.

Återvinningen. Benders program för återvinning innefattar allt från papper till krossade betong­ produkter. Etiska krav. Benders lägger stor vikt vid att säkerställa att våra leverantörer, av både råmaterial och handelsvaror, följer vår Code of Conduct, arbetar på ett etiskt korrekt sätt och följer internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter.

CE-märkning. Våra CE-dokument finner du lättillgängligt på vår hemsida www.benders.se Retur. Alla lastpallar som våra produkter paketeras på är returpallar som återanvänds.

33


34


Vad kan vi göra för dig? Under snart 60 år har vi på Benders samlat på oss erfarenhet och drivits av en iver över att skaffa oss en gedigen kunskap inom branschen vi verkar. Vi har sedan tagit dessa värdeord och försökt omsätta dem i fantastiska produkter och attraktiva koncept. Allt för att ge kunden – det viktigaste vi har – byggprodukter och lösningar av högsta klass. Vårt genuina kunnande i betong som tillverkningsmaterial har gjort oss trygga i att under åren utveckla vår verksamhet med ytterligare betongrelaterade sortiment vid sidan om trotjänarna Tak och Mark. Därför har satsningarna i tillverkning av trafikprodukter, stödmurselement, trappor, grunder och prefabricerade stomsystem i det material vi kan så väl, känts som högst naturliga steg att ta. När vi sedan tillfört sortiment som den egenframtagna naturstenen så har vi på allvar antagit utmaningen vi själva uttalat, nämligen att vara en helhetsleverantör när det kommer till tillverkning och distribution av byggprodukter. Slår man ihop alla delarna blir resultatet att vi idag inte bara kan erbjuda täta takpannor och dekorativ marksten. Nej idag kan vi faktiskt uppföra en hel byggnad och dessutom göra dess omgivning synnerligen tilltalande. Vare sig det rör sig om ett flervånings- eller parkeringshus i stadsmiljö eller ett mindre hus eller maskinhall på landsbygden så ger vi den en stabil grund att stå på, stabila väggar som ramar in och vi kan ge byggnaden skydd och dess slutliga karaktär med ett tak klätt med takpannor. Miljön runtomkring hjälper vi sedan till att lyfta fram med snirkliga trädgårdsgångar eller uteplatser, eller så tillhandahåller vi produkter som gör den offentliga ytan till en behaglig plats att röra sig på för människorna som bor där. Gatan genom bostadsområdet eller den större genomfartsleden har dessutom gjorts säkrare och mer funktionell med våra spikade kantstöd, refuger och busshållplatsstöd. Så även om vi har kommit en lång bit på väg mot vår självuttalade målsättning så kommer vi fortsätta att satsa och driva vår verksamhet framåt. Det är något som i slutänden givetvis kommer gagna våra kunder och som förhoppningsvis gör oss till en än mer attraktiv och komplett leverantör när det kommer till byggprodukter inom betong och granit.

Ove Bender, Koncernchef

35


BENDERS | SE | 2018 -07

Vi stödjer:

HUVUDKONTOR Benders Sverige AB Box 20 535 21 Kvänum Besöksadress: Lars Andersgården Edsvära Tel: 010-888 00 00 E-post: info@benders.se Hemsida: www.benders.se Benders Byggsystem AB Box 20 535 21 Kvänum Besöksadress: Tyrgatan 4, 114 27 Stockholm Tel: 010-888 40 00 E-post: info@benders.se Hemsida: www.bendersbyggsystem.se

Profile for Benders Sverige AB

SE Företagspresentation 2018  

SE Företagspresentation 2018  

Profile for benders