Page 1

JÄ—zuitai ir Vilnius

JÄ—zuitai ir Vilnius


Šv. Kazimiero bažnyčia

Šv. Kazimiero bažnyčia buvo pradėta statyti 1604m., daugiausiai Jėzuitų Ordino iniciatyva. Tai yra viena seniausių baroko bažnyčių Lietuvoje baigta statyti 1618m. Jos statymą šiek tiek komplikavo 1610m. įvykęs gaisras. Bažnyčią ir vienuolyną 1655 m. karo metu gerokai apgriovė Rusijos kariuomenė. Vėliau atnaujinti. 1706 m. ji ir vienuolynas degė. Jų atstatymui ir rekonstrukcijai kurį laiką vadovavo architektas Tomas Žebrauskas. Iki 1755 m. ant bažnyčios bokštų užstatyti šalmai ir žibintai, įrengtas puošnus didysis altorius. 1942 m. atstatytas bokštas. Bažnyčiai skulptūras sukūrė Jonas Kyrneris. Dabar jos visos priklauso Vilniaus Katedrai, stovi pietinėje jos dalyje.


Šv. Ignoto bažnyčia

Šv. Ignoto bažnyčia pastatyta 1622-1647 m. Kaip ir kitos jėzuitų bažnyčios Lietuvoje, ji buvo bazilikinė, su kupolu ir dviem bokštais abipus presbiterijos. Bažnyčia nukentėjo per gaisrus ir XVIII a. viduryje buvo rekonstruota vadovaujant architektui T. Žebrauskui. Caro laikais bažnyčia buvo paversta karininkų klubu ir labai apnaikinta. Tikintiesiems grąžinta 1925 m. ir pritaikyta religinėms reikmėms. Sovietinės okupacijos laikais paversta kino studijos sandėliu.


Šv. Jonų bažnyčia Visas bažnyčios pavadinimas – „Švento Jono Krikštytojo ir Švento Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčia“. Iš čia kilęs sutrumpintas pavadinimas – Šventų Jonų bažnyčia. Šventų Jonų bažnyčios statybos užtruko beveik 40 metų ir baigėsi 1426-aisiais. Anuomet tai buvo gotikinis pastatas. 1571 metais bažnyčia perėjo jėzuitų ordino žinion, ir nuo tada ji laikoma universiteto komplekso dalimi.


Karolis Puidokas ir Benas Klimaitis 8B K.Januškienė JKarašauskienė s.ABalčiūnaitė

Vardas pavarrde klase mokytopjai

Karolis puidokas ir benas klimaitishk  
Karolis puidokas ir benas klimaitishk  
Advertisement