Page 1

plezier | prestatie

Plezier hebben en altijd beter willen worden

Inne Schotanus

Lange weg naar het eerste

Wouter, Jeroen en Richard Huispresentator businessclub

Kees de Munnik

Sambavoetbal in een vriendenteam

Flevo Boys 4 Sfeerimpressie

Familiedag

FLEVO BOYS

2016-2017

Uitgave van:


52

www.bakkerschat.nl


Trots op Onze club! Als uitgever speelt businessclub Flevo Boys (BCF) een belangrijke rol in de

Inhoud

Voorzitter Albert Ligtenberg over nieuw beleid en ambitie

5

Familiedag 7 Inne Schotanus, de nieuwe hoofdtrainer

9

De oude en nieuwe voorzitter van de BCF

10

inspanning voor levert is Henk Strookappe.

Brood.net, de nieuwe hoofdsponsor

15

Henk heeft onlangs na veertien jaar de

De nieuwelingen

18

Arnoud Post

20

Wouter Spit, Jeroen Sipma en Richard Scholten

23

Flevo Boys selectie 2016-2017

26

opdracht duidelijk: schrijf een voorwoord voor de presentatiegids van

Flevo Boys 2016-2017

28

Onze club.

Kees de Munnik, nieuwe BCF-presentator

34

totstandkoming van de presentatiegids. Een van de personen die hier een

voorzittershamer van de BCF overgedragen aan ondergetekende. Een hele periode en wat Henk heeft achtergelaten is iets waar we met z’n allen heel trots op mogen zijn! Met de overdracht van de hamer werd ook mijn eerste

Want dat is waar we het over hebben: Onze club. Een club aangestuurd

Pupillenvoetbal 36 Flevo Boys MC 1

40

Flevo Boys info

43

De Ballendiva’s

45

onderaan de streep mogen we samen concluderen dat we een hele mooie

Hoofdsponsor jeugdvoetbal Univé

47

club hebben: Onze club. Beste vrijwilligers: Dank jullie wel. Het is mede

Flevo Boys 4

48

door vrijwilligers en waar veel, heel veel, vrijwilligers bij betrokken zijn. Deze vrijwilligers spannen zich week in, week uit in om het alle betrokkenen naar de zin te maken. Een soms complexe opgave, maar

aan jullie te danken dat we trots mogen zijn. Ook de BCF draagt haar steentje bij aan het wel en wee van de vereniging. Veel bedrijven zijn verbonden aan de BCF en dit levert hele mooie resultaten op. Bedrijven komen bij de BCF met elkaar in contact en

Wedstrijdprogramma 51 Sponsorcommissie en bestuur BCF

52

BCF leden 2016-2017

53

Ellis Netjes, coördinator sponsorcommissie

55

blijken het een en ander voor elkaar te kunnen betekenen. Ook deze fraaie presentatiegids is daar een voorbeeld van. Tot stand gekomen dankzij leden van de BCF en met een prachtig resultaat. Een samenwerking tussen de verschillende ondernemers waarbij iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft: Onze club goed in beeld brengen. In mijn ogen meer dan geslaagd en een wel gemeende ‘dank je wel’ richting alle

Colofon

Deze presentatiegids is een uitgave van Business Club Flevo Boys Acquisitie

betrokkenen is dan ook op z’n plaats.

Organisatie

Onze club is een club om trots op te zijn en dat mag iedereen weten!!

Fotografie

Veel leesplezier. Rick van den Bos voorzitter Business Club Flevo Boys

Redactie

Business Club Flevo Boys

Huib van der Wal, Pim van der Maden, Kwoot, BCF Huib van der Wal

Pim van der Maden

Eindredactie Business Club Flevo Boys

Vormgeving KWOOT communicatie en reclame Drukwerk Oplage

Drukkerij Feiko Stevens 1500

Word lid van de Club van Honderd Ontvang de seizoenkaart voor de halve prijs Meer info: Jelle van Veen, 0527 69 70 76, veen7765@planet.nl, www.flevoboys.nl


Sport brengt mensen bij elkaar.

Meer winnen dan de wedstrijd.

Sport geeft plezier en verbindt Op het veld, langs de zijlijn of in de business club, sport geeft iedereen plezier. Met elkaar maak je er het beste van, voor de club. Dat we daar als sponsor een steentje aan kunnen bijdragen, doen we met gepaste trots. #Aandeelinelkaar

Een aandeel in elkaar Foto: Pim van der Maden


Albert Ligtenberg, één jaar voorzitter van Flevo Boys

‘We werken continu aan verbetering’ Hoe bestuur je een van de grootste voetbalverenigingen in Noord-Nederland? Met 1120 leden en zo’n 300 vrijwilligers. Een vereniging die ook nog eens ambitieus is. In een steeds individualistischer wordende samenleving. Albert Ligtenberg, sinds mei 2015 voorzitter van Flevo Boys, heeft als antwoord onder meer ‘een helder beleid’ en ‘meer verantwoordelijkheid leggen bij de zes commissies van de club’. De 55-jarige Ligtenberg, onderwijzer van huis uit, is in het dagelijks leven

Zes commissies

Flevo Boys heeft zes commissies, die een

regiodirecteur van Eleos, de gereformeerde

grote mate van verantwoordelijkheid

GGZ in Nederland. Hij neemt zijn

hebben, met een daarbij behorend budget.

managerservaring mee naar zijn geliefde

Het zijn de voetbalcommissie, technische

voetbalclub, waar hij zo’n beetje alle

commissie, commissie PR en communicatie,

denkbare vrijwilligersfuncties heeft

barcommissie, facilitaire zaken en de

verricht. En waar hij nog steeds zijn

commissie sportparkbeheer.

wedstrijdjes fluit! Hij miste vorig jaar bij zijn aantreden een

Albert Ligtenberg: „Zij hebben mandaat

helder beleidsplan. „Laat ik vooropstellen

om hun commissies zo goed mogelijk

dat er heel veel zaken binnen onze

te laten functioneren. We maken onze

vereniging geweldig goed verlopen. Er is

leden duidelijk dat ze met hun vragen en

heel veel om trots op te zijn. Maar een goed

opmerkingen bij deze commissies moeten

beleidsplan, met antwoorden op vragen als,

zijn. Het bestuur is er om leiding te geven,

wat voor een vereniging willen we zijn en

toezicht te houden en om de grote lijnen uit

waar willen we als vereniging naar toe, die

te zetten.ˮ

ontbrak.ˮ

is toch goed om uitgangspunten vast

'We werken aan een helder beleid en leggen meer verantwoordelijkheid bij de zes commissies van de club'

te leggen. Zodat je bij het nemen van beslissingen daarop kunt terugvallen. En besluiten daarom ook beter kan uitleggen. We zijn in de basis een prestatieve vereniging. Dit gaat naadloos samen met recreatief voetbal. Niet voor niets is onze

Het afgelopen jaar heeft het bestuur,

In de ledenvergadering op 25 mei

slogan Plezier en Prestatie. Elke voetballer

dat naast Albert Ligtenberg bestaat uit

presenteerde het bestuur een aantal

is het meest gelukkig als die op zijn op haar

Liesbeth Quak (secretaris), Esdra van

belangrijke uitgangspunten. Zo wil Flevo

eigen niveau speelt.ˮ

Wageningen (penningmeester), Pim Meijer

Boys een prestatieve vereniging zijn, haar

(PR en communicatie) en Wout Jongman

regionale uitstraling benadrukken, haar

„Hoe we al die beleidsuitgangspunten in

(voorzitter voetbalcommissie) aan een

jeugdopleiding verbeteren, meer eigen

de praktijk vorm gaan geven weten we nog

nieuw beleidsplan gewerkt. Dat viel

spelers naar het eerste laten doorstromen,

nog niet mee. Albert Ligtenberg: „Het was

niet exact. Dit kunnen we ook niet alleen.

aantrekkelijker worden voor sponsors en

een hectisch jaar. Je wilt je als bestuurder

We gaan dit samen met de commissies

vrijwilligers beter begeleiden.

verder ontwikkelen. Daarin zitten heel

met de grote lijnen bezighouden, maar

capabele mensen. Helder is wel dat we

we werden toch iedere keer weer in de

„Sommige zaken lijken voor de hand

dagelijkse beslommeringen getrokken.ˮ

op deze manier onze grote en mooie

liggendˮ, stelt de voorzitter. „Maar het

vereniging beter bestuurbaar maken.ˮ

5


Koel- opslag- en verpakkingsbedrijf in agrarische producten

www.koelbedrijfklompe.nl

Fabrieksweg 5 8304 AT Emmeloord T (0527) 61 43 20 F (0527) 69 95 28 M 06 22 11 55 19

Wij zijn Skal gecertificeerd

Tegen inlevering van deze bon, 2 literflessen Borrel Beerenburg voor â‚Ź 18,99 Mitra Harry Oppers

Scoren doe je bij Makelaardij De Munt

Lange Nering 85 8302EZ Emmeloord Onder de Toren 10, Emmeloord 0527-614413, www.de-munt.nl

Aangenaam Interemm

Specialist in interieur- en standbouw. Voor de zakelijk ĂŠn particuliere markt. Vakkundig en betrokken. Adres Verlengde Gildenweg 17 , 8304 BK Emmeloord Telefoon 0527-624576

Internet www.interemm.nl Mail info@interemm.nl

SCOREN DOE JE BIJ HARDEMAN-INTERIEUR PVC, gordijnen, raamdeco alles op gebied voor woonplezier.

Landbouwkade 17 | Emmeloord | www.hardeman-interieur.nl


Familiedag

7

Het was zaterdag 18 juni weer een spetterende familiedag op Sportpark Ervenbos. Maar liefst 85 teams speelden puur voor het plezier een potje voetbal. Jochies van zeven, acht jaar speelden mannen door hun benen die hun opa konden zijn, opvallend veel meisjes deden mee met een team en overduidelijk had iedereen veel plezier in het voetbalspelletje. Om aan het einde van de middag de kampioenen te huldigen (wat minder dan in voorgaande jaren) en daarna feest te vieren. Omdat foto’s soms meer zeggen dan duizend woorden, laten we op deze pagina foto’s het verhaal van de achtste familiedag vertellen.

Fotografie: Henry Westerhof

Zestigjarig bestaan Volgend jaar zal er uiteraard, dankzij het werk van vele

vrijwilligers, in juni ook weer een Flevo Boys-familiedag zijn. Die zal extra speciaal zijn, omdat in 2017 Flevo Boys zestig jaar bestaat! De Familiedag wordt dan de afsluiting van de jubileumactiviteiten die in de eerste maanden van 2017 zullen worden georganiseerd.


9

Inne Schotanus, nieuwe trainer met prachtig CV

‘Plezier hebben en altijd beter willen worden’ Aan de voorkant van de vrijstaande woning in Oudemirdum kijk je een donkergroen bos in. Achter het huis kijk je ver weg over weilanden met aan de horizon een brede bomenrij. Inne Schotanus (39), zijn vrouw Tryntsje en hun kinderen Tieme (7), Femke (5), Jesper (3) en Jildou (1) wonen op een prachtige plek in Gaasterland. Op deze plaats komt de nieuwe hoofdtrainer van Flevo Boys tot

Ik heb toen besloten dat het voor de groep en de vereniging

rust. En dat is geen overbodige luxe want naast het tijdrovende

beter was dat ik mijn contract zou inleveren. Heel vervelend,

trainerschap van een hoofdklasser heeft Inne Schotanus een

maar ook leerzaam. Een aantal zaken overkomt me geen tweede

fulltime baan als docent lichamelijke oefening aan de CSG in Balk.

keer.ˮ

„Gelukkig komt mijn vrouw, haar vader was voorzitter van NOK, uit een voetbalfamilieˮ, grijnst Inne. „Anders was dit met ons drukke gezin niet te doen.ˮ

Zeerobben

Bij Zeerobben in Harlingen maakte Inne Schotanus een frisse nieuwe start. „Zeerobben is ook een mooie vereniging met een

Bij NOK uit Oudemirdum begon Inne, zoon van een

talentvolle spelersgroep en een goed gerunde jeugdafdeling.

melkveehouder en campingbeheerder, met voetballen. Talentvol en ambitieus als hij was stapte hij als zestienjarige over naar Oeverzwaluwen en daarna naar hoofdklasser Drachten. Inne studeerde toen aan de ALO in Groningen. Hij mocht in die periode aansluiten bij de beloften van FC Groningen én meetrainen met het eerste. „Trainen met professionals als bijvoorbeeld Marcel Peeper, Harris Huizingh en Melchior Schoenmakers was een

'Flevo Boys is een stabiele hoofdklasser met veel zelf opgeleide spelers. Geweldig'

bijzondere ervaring. Daar word je fysiek en mentaal wel sterker

Het waren vier mooie jaren, die we helaas alleen niet hebben

van.ˮ

kunnen bekronen met een promotie naar de eerste klasse.ˮ

Sneek Wit Zwart

Zeerobben is wel gepromoveerd van de derde naar de tweede klasse, speelde de laatste twee jaar mee voor het

Maar spelen in het eerste was er niet bij en via Drachten

kampioenschap, deed uiteindelijk mee aan de play offs, maar

belandde de Gaasterlander bij hoofdklasser Sneek Wit Zwart.

strandde twee keer in het zicht van de haven.

Zeven jaar topamateurvoetbal op zondag, waarvan een groot deel met jongere broer Klaas, was het slotstuk van een prachtige amateurvoetbalcarrière. Die meteen overging in

Flevo Boys

En nu dus Flevo Boys. Inne Schotanus is er klaar voor. „Na

een trainersloopbaan. Want in de gedreven, fysiek sterke en

asv Dronten was Zeerobben een mooie periode. Ook omdat ik

pedagogisch geschoolde speler zat altijd al een trainer verscholen.

daar veel jeugdspelers in het eerste heb kunnen laten debuteren.

asv Dronten

Ik werk graag met jonge jongens. Die kun je nog veel leren.ˮ „Flevo Boys is een stabiele hoofdklasser met de daarbij horende

Na drie jaar hoofdtrainer te zijn geweest van Sneek, in de

faciliteiten. Ze spelen met veel zelf opgeleide spelers. Geweldig.

hoofdklasse, maakte de jonge trainer in de zomer van 2010 de

Dat past ook goed bij mij. Ik was zelf een voetballer die het

overstap naar asv Dronten. Daar beleefde hij een moeilijk seizoen.

maximale eruit wilde halen. Zo ben ik als trainer ook en dat

„asv Dronten is een prachtige vereniging met veel jeugd, veel

probeer ik over te brengen op de spelers. Plezier hebben en altijd

potentie. Maar in dat jaar zat het in de spelersgroep niet goed en

beter willen worden. Daar gaat het om. Op die basis hoop ik

in de vereniging ook niet. We raakten in een neergaande spiraal.

voor de club en de spelersgroep op een mooi seizoen.ˮ


Henk Strookappe maakt overstap naar sponsorcommissie

Rick van den Bos nieuwe voorzitter BCF Deze zomer heeft Henk Strookappe afscheid genomen als voorzitter van Business Club Flevo Boys. Hij wordt opgevolgd door Rick van den Bos, BCF-bestuurslid van het eerste uur. Maar Rick van den Bos is ook de zwager én collega van Henk Strookappe. We interviewen beide clubmensen daarom op hun kantoor aan de Nagelerweg en brengen ze samen in één verhaal. In 2001 stopte Schipper Brood als hoofdsponsor en werd

bedrijf. Ik heb ze bij elkaar gebracht en daaruit is Pals & Van

GIBO Groep (het huidige Flynth) benaderd als vervanger.

Tilburg ontstaan. Ben is nu de eigenaar, maar Peter werkt nog

Henk Strookappe, toen regio directeur GIBO Flevoland, zag

steeds mee.ˮ

het wel zitten. „Ik vond dat GIBO Groep in die tijd meer naamsbekendheid kon gebruiken. Door onder meer TVuitzendingen, foto’s in de kranten en andere publiciteit hebben

Verbinden

Dat soort verbindingen leggen, op allerlei niveaus, dat is waar

we onze naamsbekendheid in deze regio fors vergroot.ˮ

de nieuwe voorzitter Rick van den Bos zich nog sterker voor

Maar GIBO Groep wilde meer. „We wilden ook een betere relatie

wil maken. „Natuurlijk is het mooi als BCF-leden elkaar in de

tussen Flevo Boys en de andere sponsors. Een businessclub was

businessclub vinden. Maar sponsors en Flevo Boys kunnen veel

daarvoor het ideale model.ˮ Henk Strookappe en Rick van den

meer voor elkaar betekenen. Flevo Boys heeft met 1.120 leden,

Bos richtten in het voorjaar van 2002 Business Club Flevo Boys

honderden vrijwilligers en nog vele honderden andere relaties

op, samen met Piet Dijkstra, Alex Stoker en Huib van der Wal.

een geweldige potentie. Daar kunnen we meer uithalen, ten

Met Henk Strookappe als eerste voorzitter.

gunste van onze sponsors, van de leden en uiteindelijk van de hele club Flevo Boys.ˮ

De BCF moest direct een forse tegenvaller incasseren: het eerste elftal degradeerde! Maar dat kwam gelukkig, na een moeizaam

Met Rick van den Bos (bij Flynth manager arbeidszaken) als

seizoen, in één jaar weer terug. De BCF groeide daarna gestaag.

nieuwe voorzitter hebben we overigens een echte clubman aan

„Het werd steeds gezelligerˮ, herinnert Henk zich nog goed. „We

het roer van de businessclub. Hij is al veertig jaar betrokken bij de

hebben nu ook een fantastisch businesshome, mede gebouwd

club, oud-speler van Flevo Boys 1 en 2, voormalig jeugdtrainer en

door de leden zelf.ˮ De BCF heeft met haar 110 leden Flevo

jeugdleider en de laatste jaren ook bekend als vlotte interviewer

Boys niet alleen een financiële impuls gegeven, maar ook een

van de trainers in het businesshome én als medeorganisator van

organisatorische. De inzet en deskundigheid van BCF-leden zien

de Familiedag.

we op veel terreinen in de club terug. Een aansprekend voorbeeld is de veiling, met een prominente rol voor veel BCF-leden, zowel in de organisatie als in het kooppubliek. Opbrengst voor

Sponsorcommissie

Rick zal zich de komende jaren dus vooral inzetten voor Business

de club: 45.000 euro. En er werden vele vruchtbare zakelijke

Club Flevo Boys, Henk Strookappe maakt de overstap naar de

contacten gelegd. Een mooi voorbeeld daarvan is het verhaal

sponsorcommissie. „Het gaat me daarin niet alleen om het

Pals & Van Tilburg, relaties van Henk Strookappe. „Ik hoorde in

binnenhalen van nieuwe sponsors, maar vooral om het creëren

de businessclub dat KIA-dealer Peter Pals een opvolger zocht en

van meerwaarde van de sponsoring voor de sponsors en voor

ik wist dat verkoper Ben van Tilburg op zoek was naar een eigen

Flevo Boys.ˮ

'De inzet en deskundigheid van BCF-leden zien we in de club terug.'


11


Level One Uitzendbureau

WWW.POLDERSTAAL.NL

• Werving en selectie • Uitzenden • Detacheren • Payroll • Advies en ondersteuning P&O

ALTIJD IN VORM

www.level1.nl Level One Uitzendbureau Postbus 99, 8300 AB Emmeloord Daalder 2, 8305 BE Emmeloord T. +31(0)527-271369

I. www.level1.nl

F. +31(0)527-271227

E. info@level1.nl

Uw personeel is onze zorg www.level1.nl

POLDERS-3002.indd 1

03-06-13 15:21

Specialist in staal(constructies) Specialist in staal(constructies)

Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V. Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V. • Utiliteitsbouw • Turnkey projecten • Procesindustrie Utiliteitsbouw • Procesindustrie

• Woningbouw Turnkey projecten • Woningbouw

Tel. 0514 - 58 18 44 Tel. 0514 - 58 18 44

www.staalbouwnagelhout.nl www.staalbouwnagelhout.nl


13

SPONSOREN IN BEELD

Flynth samen met andere ondernemers Flynth adviseurs en accountants B.V., al sinds 2000 een zeer

worden door de advies- en accountantsorganisatie

actieve hoofdsponsor, heeft het contract als hoofdsponsor

ondersteund. Vaak niet alleen met geld, maar ook met

van Flevo Boys verlengd met drie jaar. De Flynth-

persoonlijke inzet en organisatieadvies. Flynth staat voor

vertegenwoordigers Rick van den Bos en Henk Strookappe

prettig samenleven in een duurzame wereld en draagt hier

zijn zeer actief binnen de vereniging (zie ook artikel in deze

ook graag aan bij door collega’s te helpen die zich inzetten

presentatiegids).

voor het goede doel. Ook worden er diensten ontwikkeld waarmee ondernemers verantwoord kunnen ondernemen,

Deze betrokkenheid is er ook richting de cliënten, voor

wordt er kennis gedeeld en zet Flynth zich in voor een beter

wie zij samen met gespecialiseerde collega’s ‘de bal hoog

ondernemersklimaat.

houden’ op het gebied van advisering. Rick vanuit zijn rol als clustermanager arbeidszaken en Henk als accountant

Flynth adviseurs en accountants staat midden in de

adviseur/regiodirecteur. Flynth scoort door goed in te spelen

maatschappij en is een organisatie voor en van ondernemers.

op de behoefte van de cliënt en gebruik te maken van de kennis binnen het team op het gebied van fiscaliteit, overname en

Wilt u meer weten van Flynth adviseurs en accountants?

bedrijfsopvolging, arbeidszaken, financiering en subsidies.

Bezoek het businesshome van Flevo Boys en spreek een van de

Uiteraard worden de adviseurs ook warm van het periodiek in

heren aan. Of neem contact op met Flynth Emmeloord.

het jaar volgen van de voortgang van de cijfers ten opzichte van

de prognoses. Naast de advisering van ondernemers in het MKB heeft Flynth landelijk extra kennis van de sectoren tuinbouw, agri business, bouw, zorg, visserij, food & retail en ICT. Daarnaast kunnen controleplichtige ondernemingen bediend

worden vanuit Flynth Audit tegen transparante prijzen

www.flynth.nl Nagelerweg 1

Flynth sponsort veel meer dan alleen Flevo Boys. Ook andere

8304 AB Emmeloord

sportverenigingen, evenementen en culturele activiteiten

T 088-236 8900


vr

uw

Vrouw & Auto.nl is onderdeel van:

auto nl

Uw KIA dealer in de regio Noordoostpolder en Urk

Esther Reitsma weet wat ze wil en waar ze terecht kan...

Bij Vrouw en Auto.nl! ’Oog voor vakmanschap en mijn wensen’

Onze dienstverlening:

Autobedrijf Pals & van Tilburg Oosteinde 12, 8316 BL Marknesse T (0527) 20

Zoekopdracht

Onderhoud

Haal- en brengservice

Financiering

Verzekering

en Lease

en Schade

Garantie en pech-hulp

www.vrouwenauto.nl

Luimes AV, uw teamgenoot in beeld, licht en geluid Trotse supporter van v.v. Flevo Boys

Dr. W.M. Verhaarlaan 29

8302 JM Emmeloord

I www.luimesav.nl

T 0527 622 881

E info@luimesav.nl

14 81


15

SPONSOREN IN BEELD

Ondernemer Hans Schipper blijft betrokken bij Flevo Boys

Brood.net: de tweede hoofdsponsor

t.nl Brood.net is, naast Flynth, de tweede hoofdsponsor van Flevo Boys. Brood.net is een site die brood en

Maar de liefde voor voetbal en de plaatselijke betrokkenheid zijn er nog steeds. En die hebben hem doen besluiten lid van

broodproducten promoot. Achter deze sponsor gaat Hans

de hoofdsponsorgroep van Flevo Boys te worden. „Ik doe dit

Schipper uit Emmeloord schuil. Deze ondernemer is in de

niet meer om een bedrijf naar voren te schuiven. Ik wil als

jaren negentig met Schipper Brood al eens hoofdsponsor

hoofdsponsor vooral aandacht vragen voor www.brood.net.

van Flevo Boys geweest en heeft in die jaren daarna altijd

Een informatieve site van de bakkerijbranche die het product

binding gehouden met deze club.

brood promoot.ˮ

Ondernemen, lokale betrokkenheid, sponsoring van lokale

Schijf van Vijf

verenigingen. Hans Schipper kreeg het met de paplepel

Op de site is onder meer te lezen dat brood nog steeds tot

binnen. De familie Schipper was in Bergentheim eigenaar

de basisvoedingsmiddelen behoort. In de Schijf van Vijf

van een grote bakkerij. De onderneming sponsorde vele

van het Voedingscentrum heeft het een vooraanstaande

clubs, waar medewerkers vaak lid van waren, waaronder

plek! Want brood is gezond. Het bevat veel belangrijke

de lokale vv Bergentheim. Waar Hans Schipper ook zelf

voedingsstoffen, maar is ook lekker, makkelijk en in een

voetbalde. Met een unieke lichting talenten uit het dorp,

enorme variatie verkrijgbaar. Zo past brood bij elk moment

waaronder sterspeler Arend Slot, bereikte Bergentheim

van de dag.

zelfs de tweede klasse, toen de hoogste klasse in het zaterdagvoetbal. Hans Schipper was een zeer fanatieke

Wilt u meer weten over brood?

verdediger, of verdedigende middenvelder. „Type Edgar

Ga eens naar www.brood.net en verbindt u via Facebook of

Davidsˮ, grijnst hij.

Twitter aan deze site. U krijgt dan regelmatig interessante berichten, recepten en filmpjes over brood.

Later nam Hans Schipper, samen met zijn broer Albert, de bakkerij van zijn familie over en verhuisde hij via Hoogeveen naar Emmeloord. Al gauw sponsorde Schipper Brood diverse lokale sportverenigingen, stimuleerde Hans het samengaan van ODI en EVOC tot Vovem, en werd hoofdsponsor van Flevo Boys. Inmiddels heeft Hans Schipper Schipper Brood verkocht en is hij aandeelhouder van diverse bakkerijen waaronder Bakker Schat uit Soest en De Verwenbakker uit Roermond.


Wilt u het doelpunt eindelijk eens scherp op de foto?

Het Spijk 8 - 8321 WT Urk - (0527) 690 404

Verzekeringsadvies: Nu ook accessoiredealer in de regio Nu ook accessoiredealer inde deregio regio Nu ook accessoiredealer in de regio Nu ook accessoiredealer in Nu ook accessoiredealer in de regio Nu ook accessoiredealer in de regio Nu ook accessoiredealer in de regio Kampen van het home & living merk Rivièra Maison. van het home & living merk Rivièra Maison. van het home & living merk Rivièra Maison. van het home & living merk Rivièra Maison. van home merk Rivièra Maison. van hethet home && living merk Rivièra Maison. van het home &living living merk Rivièra Maison. Emmeloord Urk

Van harte gefeliciteerd Van harte gefeliciteerd Vanharte hartegefeliciteerd gefeliciteerd Van Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie kindje met geboorte van jullie kindje metdede geboortevan vanjullie julliekindje kindje met met dedegeboorte geboorte van jullie kindje

Ondernemingsstraat 2, 8263 BV Kampen 06-11 04 03 00 | info@sociumverzekeringen.nl www.sociumverzekeringen.nl

e 5,korting korting e5,5,-korting korting e 5,e korting

bij bijbesteding bestedingvanaf vanafee15,-. 15,-. bij besteding vanaf e 15,-. bij besteding vanaf e 15,-. vanaf ee15,-. bijbij besteding vanaf e 15,-. bijbesteding besteding vanaf 15,-.

eweg eweg 9, 9, 8321 8321 CG CG URK URK weg 9, 8321 CG URK deweg 9, 8321 CG URK weg 9, 8321 CG URK eg 9, 8321 CG eweg 9, 8321 CG URK .l. 0527-683700 0527-683700URK 0527-683700 el. 0527-683700 527-683700 .0527-683700 0527-683700 ww.tkarrewiel.nl ww.tkarrewiel.nl w.tkarrewiel.nl ww.tkarrewiel.nl w.tkarrewiel.nl tkarrewiel.nl ww.tkarrewiel.nl o@tkarrewiel.nl o@tkarrewiel.nl @tkarrewiel.nl fo@tkarrewiel.nl @tkarrewiel.nl tkarrewiel.nl o@tkarrewiel.nl

Deze Deze bon bon isis geldig geldig tot tot eind eind december december 2017. 2017. Deze bon is tot eind december 2017. Deze is geldig tot eind december 2017. Deze bon isisgeldig geldig tot eind december 2017. Deze bon isbon geldig tot eind december 2017. Deze bon geldig tot eind december 2017.

Een vaste advocaat beslist beter www.scholtensadvocaten.nl

Pyramideweg 9. 8321 CG URK | Tel. 0527-683700 www.tkarrewiel.nl | info@tkarrewiel.nl


17

SPONSOREN IN BEELD

Waarom het zo opvallend geel is naast de goals? Naast de beide goals op het hoofdveld van Flevo Boys

Oh ja…, en waarom hángen er dan van die gele doeken achter de goals?

oogt het opvallend geel de laatste tijd. Dat vraagt

Omdat KWOOT om drie redenen platinasponsor

om uitleg. ‘KWOOT KWOOT KWOOT’…, wat is dat

van Flevo Boys is geworden:

eigenlijk?

(1) wij willen vaak juichen;

(2) onze liefde voor het voetbal en

KWOOT communicatie & reclame in Dronten is de

alles wat daar omheen hangt;

exclusieve communicatiepartner van Flevo Boys

(3) wij willen het bedrijfsleven in

en de BCF. Dat betekent dat KWOOT alle uitingen

de Noordoostpolder laten ervaren

ontwerpt zoals de presentatiegids, wedstrijdposters,

welke toegevoegde waarde wij hen

programmaboekjes en de websites. Daarnaast is

kunnen bieden.

KWOOT een creatieve partner voor zo’n 100 klanten. Wat dat laatste punt betreft kunnen De kracht van KWOOT is de combinatie van bijna 30 jaar

we de wedstrijd ook wel een keer bij

ervaring, verrassende ideeën, vernieuwende inzichten én

de derde helft beginnen. Want de beste

gepassioneerde medewerkers. Wat zij maken? Creatieve

inzichten ontstaan immers op momenten dat

ontwerpen, scherpe teksten, online reclamecampagnes,

u er het minst voor hoeft te doen. Biertje doen?

content-marketing strategieën, dynamische websites en uitdagende events.

KWOOT communicatie & reclame, De Oude IJssel 1, 8253 PV Dronten, T: 0321 328 888

Rabobank Noordoostpolder-Urk

een aandeel in elkaar Flevo Boys is het uithangbord voor de Noordoostpolder op voetbalgebied. Met een gestaag groeiende businessclub ontstaat er voor het bedrijfsleven een uitgebreid en interessant netwerkplatform. Daarom sponsort Rabobank Noordoostpolder-Urk Flevo Boys. Flevo Boys biedt net als de Rabobank leden en klanten toegang tot elkaars netwerk. Zo hebben we Een aandeel in elkaar. De Rabobank is een coöperatieve bank. De winst van de Rabobank wordt gebruikt om te investeren in onze dienstverlening en een deel vloeit terug naar de gemeenschap. Vanuit deze coöperatieve betrokkenheid ondersteunen wij projecten die van belang zijn, dit blijkt uit de Rabobank Foundation, ons Coöperatiefonds maar zeker ook uit ons lokaal sponsorbeleid.

www.rabobank.nl/noordoostpolder-urk


Nieuwelingen

Traditioneel stellen we de nieuwelingen in de selectie van het eerste elftal voor. Allemaal vertellen ze iets over hun 'voetbalgeschiedenis' en hun verwachtingen. Jesse Betaze (23) „Ik ben op zesjarige leeftijd gestart met voetbal. Mijn favoriete positie was toen al centrale middenvelder. Toen ik vijftien was kwam ik in het eerste van sv HTC in Zwolle. Het jaar daarop ging ik naar Almere City wat toen nog FC Omniworld heette, gevolgd door Go Ahead Kampen en WVF. Na WVF heb ik twee jaar bij WHC in de hoofdklasse gespeeld. Na WHC besloot ik terug te gaan naar WVF, om het plezier in voetbal weer terug te vinden. De hoofdklasse spreekt mij toch het meest aan en ik kan daarom niet wachten om dit nieuwe seizoen te starten bij Flevo. Het liefst speel ik controlerend op het middenveld, maar centraal achterin kom ik ook goed uit de voeten. ik hoop dat ik

Jesse Betaze Middenvelder

‘Ik ben er zeker van dat dit een mooi jaar gaat worden!̕

dit seizoen belangrijk voor de ploeg kan zijn. En verwacht ook dat wij bovenin mee zullen doen voor de prijzen. Ik ben er zeker van dat dit een mooi jaar gaat worden!ˮ

Roelof Strikwerda (23) „Ik ben begonnen met voetballen bij een klein clubje net buiten Sneek, vv Scharnegoutum '70. Daarna heb ik tot mijn twaalfde jaar in de jeugd van ONS BOSO Sneek gespeeld. Vervolgens ben ik gescout door SC Heerenveen waar ik meer dan zes jaar in de jeugd heb gespeeld tot aan de A-junioren en af en toe in de beloftes. Toen ik achttien jaar was ben ik teruggegaan naar ONS BOSO Sneek. Mijn positie is centrale verdediger, maar ik kan ook als vleugelverdediger uit de voeten. Realistisch zijn is belangrijk, maar ambitieus zijn is goed. Met Flevo Boys wil ik graag bovenin het linker rijtje meedraaien en zelf belangrijk zijn voor het team." Roelof studeert commerciële economie aan de

Roelof Strikwerda Verdediger

‘Realistisch zijn is belangrijk, maar ambitieus zijn is goed̕

Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden en zit komend jaar in zijn afstudeerjaar. Hij loopt stage, en heeft een bijbaan, bij Inbak in Sneek. Inbak is een onafhankelijke inkooporganisatie voor producenten in de levensmiddelenindustrie. Tjisse Kerkstra (25) De boomlange Tjisse Kerkstra (1.93) speelde de afgelopen seizoenen vaak in de spits, maar is naar Flevo Boys gehaald als centrale verdediger. In de jeugd was hij overigens ook verdediger. Toch mooi om te weten dat er in geval van nood er een luchtmacht naar de voorhoede kan worden gestuurd. Tjisse begon met voetballen bij vv Aengwirden in Tjalleberd. Later speelde hij voor SC Heerenveen en vv Heerenveen. Na een jaartje met zijn broers in het eerste van Aengwirden speelde de Fries diverse seizoenen in de amateurtop bij MSC, ONS (Topklasse!) en Joure. Inne Schotanus haalde hem over om bij Flevo Boys te gaan spelen. Tjisse zou dit seizoen graag een prijs willen pakken. „Ik heb bij ONS gevoeld hoe het winnen van de beker is en dat zou ik graag nogmaals meemaken. En ik denk dat Flevo Boys daar ook aan toe is.ˮ Tjisse Kerkstra werkt bij Bodyenfitshop.nl en woont in Heerenveen.

Tjisse Kerkstra Verdediger

‘Ik zou dit seizoen graag een prijs willen pakken̕


19 Harvey de Boer (23) Harvey de Boer kwam als laatste aanwinst de selectie van Inne Schotanus versterken. De 23-jarige middenvelder speelde in de jeugd bij ONS Sneek, een aantal jaren bij SC Heerenveen en Cambuur, om vervolgens weer terug te keren bij zijn oude club in Sneek. Vanwege de moordende concurrentie bij de topklasser zat Harvey voor zijn gevoel te vaak op de bank. Bij Flevo Boys wil hij dit jaar meer speelminuten maken. Harvey de Boer is een middenvelder met veel duelkracht en daar is altijd ‘vraag naar’. Harvey volgt na de CIOS nu de ALO-opleiding en wil uiteindelijk gymleraar worden.

Harvey de Boer Middenvelder

‘Ik ben een middenvelder met veel duelkracht!̕

Jan Stoker (27) Jan Stoker is overgekomen van Drachtster Boys. We kennen hem van de vele duels met Flevo Boys als een agressieve linksback die ook goed kan voetballen en (als voormalig linksbuiten) graag opkomt. De Fries speelde in de jeugd bij Drachtster Boys, waarna hij speelde voor de beloften van FC Emmen en daarna Veendam. Daarna keerde hij weer terug naar zijn oude club. Na zeven seizoenen Drachtster Boys 1 wil Jan Stoker een nieuwe sportieve uitdaging, een nieuwe club, een nieuwe omgeving om te ontdekken waar zijn plafond ligt. Flevo Boys is voor hem die nieuwe uitdaging. Jan Stoker blijft hoofd

Jan Stoker Verdediger

‘Ik wil ontdekken waar mijn plafond ligt̕

jeugdopleiding bij Drachtster Boys. Hij kan deze functie straks goed combineren met het voetbal. Naast een baan, doet hij de studie sport gezondheid en management. Zijn ambitie is om later als trainer aan de slag te gaan bij een BVO.

Christiaan Haagsma (25) Christiaan Haagsma heeft altijd voor buurman SV Marknesse gespeeld. Na vele wedstrijden in het eerste acht hij nu de tijd rijp om te ontdekken waar zijn sportieve plafond ligt. „Daarnaast wil ik mijn uiterste best doen om mijn steentje bij te dragen aan een positieve sfeer binnen de selectie. Afgelopen seizoen eindigde Flevo Boys in de middenmoot. Ik hoop dat we dit seizoen tot en met de laatste wedstrijd wel om een prijs strijden. Daarnaast hoop ik dat we een aantal mooie wedstrijden in de beker gaan spelen. Net als

Christiaan Haagsma Verdediger

‘Ik wil mijn steentje bijdragen aan een positieve sfeer binnen de selectie̕

het afgelopen jaar.ˮ

Tjeerd Korf (33) Tjeerd Korf is niet echt een nieuweling. Hij heeft de gehele jeugdopleiding bij Flevo Boys doorlopen en speelde na zijn profcarrière bij PEC Zwolle, Excelsior en Veendam twee jaar in Flevo Boys 1. Na omzwervingen bij WHC en Genemuiden kwam hij deze zomer weer terug op het oude nest. We kennen Tjeerd als een grillige vleugelaanvaller die met wonderschone acties wedstrijden kan beslissen. Hopelijk kunnen de Flevo Boys-supporters dit seizoen genieten van deze Tjeerd Korf. De Emmeloorder zelf richt zich dit seizoen ook op andere posities.

Tjeerd Korf Aanvaller

‘Ik richt mij dit seizoen ook op andere posities̕


21

De streekfunctie van Flevo Boys

Arnoud Post uit Vollenhove gaat twaalfde seizoen bij Flevo Boys in Zijn verhaal voor deze presentatiegids vertelt Arnoud Post (26) op een zonnig terras in het centrum van Vollenhove. Op de achtergrond klinkt het ritmische geklots van het water tegen de bootjes in de jachthaven, het uitzicht is een gaaf middeleeuws pand met trapgevel. Flevo Boys, waar hij zijn twaalfde seizoen in gaat, vindt hij een prachtige club, maar Vollenhove blijft zijn geliefde woonplaats. „Mijn familie en vrienden wonen hier, ik heb bij Tamek accountants en adviseurs werk in de buurt en Vollenhove is een gezellig oud vissersplaatsje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb.” Als twaalfjarigen meldden Arnoud en zijn tweelingbroer Frank

Om speelminuten te maken vertrok Arnoud met Frank naar het

zich bij Flevo Boys, waar ze in het C1 van trainer Piet Vissers werden

een klasse lager spelende DOS Kampen, waar oudere broer Marcel

ingedeeld. Waarom Flevo Boys? „We hebben nog wel even naar

ook speelde. Een goede keuze. Drie jaar lang speelden de broers

Genemuiden gekeken, maar daar speelden weinig jongens van

vrijwel alles in de sterke ‘hoofdklasse D’, met tegenstanders als

buitenaf. Flevo Boys kenden wij goed omdat plaatsgenoten als

DVS’33, SDVB, Go Ahead Kampen en Urk.

Maarten Kwakman en Winfried Tromop daar speelden. En in de periode daarvoor natuurlijk Henk Buimer. Ook gingen wij in Emmeloord naar school. Het was perfect te combineren.ˮ

Gelouterd

Gelouterd kwamen ze terug in Emmeloord. Arnoud pakte de

Zes prachtige jaren volgden. Deel uitmakend van een gouden

rechtsbackpositie en is daar inmiddels niet meer weg te denken. Zijn

lichting speelden de gebroeders Post, ondanks het hoge niveau van

felheid, zijn rushes langs de zijlijn en zijn constante prestaties maken

de tweede divisie, altijd bovenin mee. In het laatste jaar A1 werd

hem tot een geliefde en onomstreden speler. Arnoud: „De eerste

zelfs promotie naar de eerste divisie gerealiseerd!

wedstrijd na onze terugkeer speelden we thuis tegen Staphorst. We wonnen met 6-2. Ik speelde goed en Frank scoorde drie keer. Dat

De stap naar het eerste was groter dan gedacht. Bovendien diende

voelde als een heerlijke revanche. Voor iedereen die aan ons twijfelde

zich de eerste grote tegenslag aan in het voetballeven van Arnoud

lieten we zien dat we het hoofdklasseniveau wél aankonden.ˮ

Post. „Ik was nog nooit geblesseerd geweest, maar vanaf de eerste voorbereiding had ik last van botontkalking in mijn enkel. Ik heb er

Gestaag groeide de Vollenhover rechtsback in de hiërarchie van

anderhalf jaar last van gehad, heb nauwelijks gespeeld in die periode.

het elftal. Bij afwezigheid van Arjen Postma was hij het afgelopen

Op een gegeven moment mocht ik weer voetballen van de specialist

seizoen na de winterstop zelfs aanvoerder. Dat beviel hem goed.

en daarna heb ik er gek genoeg nooit meer last van gehad.ˮ

„Ik vind het een eer om aanvoerder te zijn van het eerste elftal van zo’n mooie club.ˮ Op dat afgelopen jaar wordt met gemengde

Vollenhove

gevoelens teruggekeken. „Uiteindelijk werden we zesde en haalden we de bekerfinale. Dat was mooi, maar we verloren wel kansloos.

„Vollenhove is een prachtig stadjeˮ, zegt Arnoud Post. „Het

Al met al konden we redelijk tevreden zijn. We hadden wat

centrum heeft veel mooie oude panden en we hebben een paar

probleempjes in de groep, waren in en buiten het veld te weinig

prachtige havezaten. De belangrijkste toeristische attractie is

een team. Ik ken alle nieuwe jongens niet, maar ik schat in dat

ons bloemencorso in augustus. Bijzonder is ook dat we met

we iets aan kwaliteit hebben ingeleverd, maar wel een hechtere

vriendengroepen een week lang oud en nieuw vieren in onze eigen

groep hebben. Wellicht kunnen we daarom verrassen en bovenin

keten. Die keten zijn alleen rond de jaarwisseling toegestaan.ˮ

meedraaien.ˮ


www.palsenvantilburg.nl www.palsenvantilburg.nl

Optie 1 doet mĂŠĂŠr

2255 JAAR JAA R

2222

1. 2. 3. 4. 5.

1313IAIA 2-020 K K 8 rar 888 1919 0jajaa 0 n2 2 ene

Persoonlijk en deskundig advies

6.

Zekerheid bij verlies of diefstal

Alle netwerken, alle merken

Eigen reparatieservice

Gratis instellen van je toestel

7. 8.

Gratis besparingscheck

9.

Speciale zakelijke abonnementen

Inruilkorting

10. DeKIA KIAdealer dealer voorde de De voor Noordoostpolderen enomgeving! omgeving! Noordoostpolder

Nieuwe en gebruikte smartphones, tablets en laptops (ook voor bedrijven)

U bent welkom in een van onze filialen

AutobedrijfPals Pals& &van vanTilburg Tilburg Autobedrijf Oosteinde12, 12,8316 8316BLBLMarknesse Marknesse Oosteinde T (0527) 20 14 81 T (0527) 20 14 81 verkoop@palsenvantilburg.nl E Everkoop@palsenvantilburg.nl

VoIP telefonie en vaste telefonie, internet en glasvezel

Optie 1 Zakelijk Tramweg 10, 8531 HK, Lemmer

Optie 1 Surhuisterveen, De Kolk 10, 9231 CW, Surhuisterveen

0514 - 53 33 58 | info@optie1retail.nl | www.optie1zakelijk.nl

0512 - 77 84 99 | info@optie1retail.nl | www.optie1surhuisterveen.nl

Optie 1 Lemmer, Nieuwedijk 7, 8531 HK, Lemmer

Optie 1 Emmeloord, Noordzijde 18 C, 8302 GL, Emmeloord

0514 - 53 33 58 | info@optie1retail.nl | www.optie1lemmer.nl

0527 - 69 70 37 | info@optie1retail.nl | www.optie1emmeloord.nl

Optie 1 Urk, Klifweg 11 B, 8321 EH, Urk

Optie 1 Steenwijk, Markt 8, 8331HH, Steenwijk

0527 - 87 00 50 | info@optie1retail.nl | www.optie1urk.nl

0521-345842 | info@optie1retail.nl | www.optie1steenwijk.nl


23

Wouter Spit, Jeroen Sipma en Richard Scholten

De lange weg van de F-jes naar het eerste Wouter Spit (26), Jeroen Sipma (25) en Richard Scholten (22), die het afgelopen seizoen zijn toegevoegd aan de eerste elftalselectie, hebben om dat doel te bereiken een lange weg afgelegd. Die begon in de F-jes van Flevo Boys en eindigt voorlopig dus op de plek waar elke pupil van droomt: in het eerste. gehad. Met vier kampioenschappen op een rij maakten ze natuurlijk een unieke periode mee. Jeroen: „Het was vaak heerlijk voetballen. Eigenlijk was het gebrek aan tegenstand op een gegeven moment het minst leuk.ˮ Vleugelverdediger Wouter werd vorig seizoen in de voorbereiding al doorgeschoven van twee naar een. Hij heeft een leerzaam maar moeilijk jaar achter de rug. „Ik ging van twee naar drie keer trainen in de week. Heel pittig naast mijn fulltime baan als fysiotherapeut. Ik ben wel een betere voetballer geworden. Vooral in het positiespel heb ik me verbeterd. Ik ga er dit jaar wel weer volledig voor en hoop op meer speelminuten. Mocht dat niet lukken, dan is voorstelbaar dat ik op enig moment een stapje terug doe, want mijn Wouter Spit (l), Jeroen Sipma (m) en Richard Scholten

maatschappelijke carrière is natuurlijk nog belangrijker. Zo wil ik

Alle drie voetballers zijn Emmeloorders die in hun voetballeven

gaan doen.ˮ

alleen het rood-witte shirt van Flevo Boys hebben gedragen. Wouter

Jeroen kwam halverwege het seizoen over en viel daarna ook

Spit speelde als jonge pupil in de F1 en E1 en maakte deel uit van een

diverse keren in in competitieduels en bekerwedstrijden. Hij geeft

hele goede lichting jeugdvoetballers met onder andere Aran Nijboer,

dit seizoen ook alles: drie keer in de week trainen en kijken wat er

Richard Stolte, Jeroen de Groot, Arjan Janse, Hugo van der Wal en

dan aan speelminuten uitkomt. Als leidinggevende bij de Albert

Dennis Ridder. Later werd deze groep nog eens versterkt met Abdul

Heijn-vestiging in Emmeloord-Centrum krijgt hij in ieder geval van

Boundati, Jeffrey en Wesley Meijer en Frank en Arnoud Post.

de vestigingsmanager de ruimte om te trainen en te spelen. „Ik kan

Terwijl het bovenstaande sterrenteam kampioenschappen aaneen

op het middenveld spelen en in de aanval. Dat vergroot mijn kans op

reeg, speelden Wouter en later ook Jeroen vaak in de tweede

speelminuten. Maar er is wel veel concurrentie. Nog meer dan in het

elftallen daarachter. Jeroen: „Wij kwamen altijd achter dat goede

afgelopen seizoen.ˮ

team aan. Als tweedejaars A-junior kwam ik in A1 en speelden we

Richard, net afgestudeerd onderwijzer, richt zich puur op de

eerste divisie!ˮ Richard speelde altijd wel in de standaardteams. Als

positie van linksachter en verwacht dat hij moet concurreren met

linksbuiten. Maar in A1 zette zijn toenmalige trainer Mark Leeflang

nieuwkomer Jan Stoker. „Ik heb geen idee hoe goed Jan Stoker is.

hem linksachter. „Mark zei dat ik daar beter tot mijn recht zou

Ik zie het wel. Het is mijn eerste jaar in het eerste. Ik wil vooral een

komen. En hij dacht ook dat ik als verdediger het eerste kon halen.

betere voetballer worden.ˮ

bijvoorbeeld nog de nodige aanvullende studies in de fysiotherapie

Dat had hij dus goed gezien. Ik vond verdedigen eerst niet leuk. En vloog constant naar voren. Vooral het afgelopen jaar in het tweede ben ik een betere verdediger geworden. Mooi dat ik nu naar het eerste mag.ˮ

Unieke periode

Alle drie clubjongens hebben een fantastische tijd in het tweede

Tomas Boer en Jeffrey Meijer

Tomas Boer en Jeffrey Meijer maakten deze zomer ook de stap van Flevo Boys 2 naar de eerste elftalselectie. Beide clubjongens hebben al eerder deel uitgemaakt van Flevo Boys 1. Jeffrey heeft zelfs nog een aantal wedstrijden in de topklasse gekeept.


in beweging

fysiotherapie

Bakker Fysiotherapie Bakker is al meer dan 25 jaar gericht FYSIOTHERAPIE

op doeltreffende en effectieve zorg. Al onze

MANUELE THERAPIE

fysiotherapeuten bieden diverse specialismen aan

BEDRIJFSFYSIOTHERAPIE

zoals schouder, nek, rug, knie, zwangerschap,

SPORTFYSIOTHERAPIE

diabetes, COPD etc.

SHOCKWAVE ECHOGRAFIE

Zorg op maat, voor de particuliere en zakelijke markt.

Scandinaviëlaan 31d

Espelerlaan 80

Gezondheidscentrum West

8303 GN Emmeloord

8302 DC Emmeloord

Europalaan 122, Emmeloord

T [0527] 61 52 51

T [0527] 62 12 73

T [0527] 62 12 73

WWW.FYSIOTHERAPIEBAKKER.NL Advertentie Flevo Boys 2015.indd 2

4-8-2015 17:17:05

Uitzenden - Werving & Selectie Payrolling - Outplacement - Scholing

Vestiging Emmeloord Nagelerstraat 27 8301 XE Emmeloord T. 088-4004530 F. 088-4004501 E. emmeloord@alertec.nl

Vestiging Drachten Lavendelheide 18 9202 PD Drachten T. 088-4004500 F. 088-4004501 E. drachten@alertec.nl

Vestiging Amsterdam Basisweg 27 1043 AN Amsterdam T. 088-4004550 F. 088-4004501 E. amsterdam@alertec.nl

Vestiging Rotterdam Rivium 1e straat 17-23 2909 LE Capelle a/d IJssel T. 088-4004560 F. 088-4004501 E. rotterdam@alertec.nl

Vestiging Arnhem Bruningweg 21 6827 BM ARNHEM T. 088-4004540 F. 088-4004501 E. arnhem@alertec.nl

Bezoek onze website voor meer informatie:

www.alertec.nl

Stukadoorsbedrijf Gerrit Hofstra is een ambachtelijk familiebedrijf dat al meer dan 15 jaar actief is in de Noordoostpolder en omstreken.

U kunt bij ons terecht voor alle voorkomende stukadoorswerkzaamheden. Wij geloven in kwaliteit mogelijk gemaakt door passie en vakmanschap. Heldere offertes, betrouwbaarheid en vakwerk is wat wij u bieden.

Weg van Ongenade 23 8312 PA Creil

Tel. 0527-614810 www.stukadoorsbedrijfgerrithofstra.nl


25

SPONSOREN IN BEELD

Willem de Boer Food & Events: catering voor de derde helft Natuurlijk was de organisatie van het walking dinner tijdens de viering van 200 jaar Carré een fantastisch evenement voor Willem de Boer Food & Events uit Emmeloord. Maar het bedrijf van de broers Willem (de oprichter), René en Henk de Boer verzorgt met evenveel plezier de verjaardag van oma of de derde helft van een sportwedstrijd. Bij Willem de Boer Food & Events werken namelijk alleen vakmensen en liefhebbers. Mensen die u een fantastisch feest willen laten beleven, bij u thuis of in uw bedrijf, of in de prachtige Koningshof op Urk. De Koningshof Party & Events is een zusterorganisatie van Willem de Boer Food & Events. Net als Culicare Catering, het bedrijf dat hoogwaardige maaltijden verzorgt in de zorgbranche. Wat alle drie bedrijven gemeen hebben is dat ze sponsor zijn van Flevo Boys. Zij wensen Flevo Boys dan ook een fantastisch seizoen toe in de hoofdklasse B.

www.willemdeboer.nl

Hetuitzendbureau.nl, van Roberto Kwakman en Henry Nassette

Persoonlijk contact zorgt voor perfecte match werkgever-uitzendkracht Op basis van persoonlijk contact komen tot de perfecte match

Het Uitzendbureau is ABU-lid, NEN 4400-1 en VCU-Vil

tussen werkgever en uitzendkracht. Dat is de kracht van

gecertificeerd.

hetuitzendbureau.nl (uitzenden, werving & selectie, payroll en detachering) dat in de regio Noordoostpolder-Urk-Kop van

Bel (06-23979947) of mail naar:

Overijssel vorm wordt gegeven door Roberto Kwakman en

roberto.kwakman@hetuitzendbureau.nl of

Henry Nassette uit Vollenhove.

henry.nassette@hetuitzendbureau.nl. (06-31943900).

De Vollenhovenaren kennen de regionale markt als hun broekzak. Roberto heeft voor diverse uitzendorganisaties in dit gebied gewerkt. De drang naar zelfstandigheid zorgde ervoor dat hij in december 2013 zijn eigen onderneming begon, met steun van de franchiseorganisatie hetuitzendbureau.nl. Henry Nassette, veel ervaring in diverse commerciële functies, versterkte het bedrijf in het voorjaar van 2015. Beide ondernemers zijn ook fervente sportliefhebbers. Roberto kent de regionale voetbalwereld zeer goed. Hij heeft zelf nog in Flevo Boys A1 en een aantal wedstrijden in Flevo Boys 1 gekeept. Roberto en Henry houden van presteren én van gezelligheid. En voelen zich daarom ook bij Flevo Boys thuis.

UITZENDEN

PAYROLL

WERVING & SELECTIE

DETACHEREN


Flevo Boys selectie 2016-2017

Allan Bakker Aanvaller (28-07-1995) 3e jaar A-selectie

Jesse Betaze Middenvelder (23-07-1992) 1e jaar A-selectie

Harvey de Boer Middenvelder (16-02-1993) 1e jaar A-selectie

Tomas Boer Middenvelder (21-07-1988) 1e jaar A-selectie

William de Boer Aanvaller (06-02-1990) 2e jaar A-selectie

Christiaan Haagsma Keeper (24-08-1991) 1e jaar A-selectie

Tjisse Kerkstra Verdediger (10-02-1990) 1e jaar A-selectie

Lars Klijnstra Verdediger (26-01-1996) 2e jaar A-selectie

Tjeerd Korf Aanvaller (11-05-1983) 1e jaar A-selectie

Jeffrey Meijer Keeper (19-06-1989) 1e jaar A-selectie

Maarten Mesu Middenvelder (11-01-1996) 1e jaar A-selectie

Aran Nijboer Middenvelder (29-01-1990) 7e jaar A-selectie

Arnoud Post Verdediger (19-09-1989) 6e jaar A-selectie

Frank Post Aanvaller (19-09-1989) 6e jaar A-selectie

Timon Rorije Aanvaller (10-07-1990) 8e jaar A-selectie

Rodney Rosink Keeper (27-02-1995) 3e jaar A-selectie


27

Jan Stoker Verdediger (05-04-1989) 1e jaar A-selectie

Richard Scholten Verdediger (01-12-1994) 1e jaar A-selectie

Jeroen Sipma Middenvelder (31-08-1990) 1e jaar A-selectie

Arjen Spaan Middenvelder (16-02-1987) 12e jaar A-selectie

Wouter Spit Verdediger (07-11-1989) 2e jaar A-selectie

Roelof Strikwerda Verdediger (29-11-1994) 1e jaar A-selectie

Jarno van der Wal Aanvaller (21-08-1992) 6e jaar A-selectie

Yander Zandbergen Middenvelder (07-03-1995) 2e jaar A-selectie

Staf en begeleiding

Inne Schotanus Hoofdtrainer

Henk Buimer Assistent trainer

Gerrit de Jonge Keeperstrainer

Wim van Essen Hersteltrainer

Gerard Gerbranda Leider

Jeroen de Groot Fysiotherapeut

Jan Mesu Teammanager

Thomas Hoeksema Materiaalman

Elly Stoker Verzorgster


TEAMF

Flevo Boys 2016-2017 Flevo Boys 2015-2016


29

FOTO

Bovenste rij: Yander Zandbergen, Ibo Pala,Lars Rudmer Klijnstra, Aran Nijboer, Wouter Spit, Timon Rorije, Paul Bergtop, Wesley de Klein, Arnoud Post Staand: Stoker, Gerard Bakker,Mesu, Jarno Yander van der Wal, Jurjan Wouda, de Lars Jonge,Klijnstra, Rodney Rosink, Boven van links Elly naar rechts: WimGerbranda, van Essen,Allan Maarten Zandbergen, JesseGerrit Betaze, Aran Nijboer, Jan Stoker, Arjen Bergsma, Thiemen Pen, Mark Peters, Thomas Hoeksema Harvey de Boer, Timon Rorije, Richard Scholten, Jan Mesu. Staand van links naar rechts: Gerard Gerbranda, Elly Stoker, Frank Post, Zittend: Frank Post,Haagsma Dick Hakvoort, Arjen Spaan, Henk Holsteyn, van Essen, Arjen Jeroen Postma,de Groot, Allan Bakker, Christiaan (K), Rodney Rosink (K),Buimer, JeffreyWiljan MeijerMossing (K), Tomas Boer,Wim Jarno van der Wal, Dennis van der Wal, William de Boer Thomas Hoeksema. Zittend van links naar rechts: Arjen Spaan, Tjisse Kerkstra, Tjeerd Korf, Roelof Strikwerda, Henk Buimer, Inne Schotanus, Gerrit de Jonge, William de Boer, Wouter Spit, Jeroen Sipma, Arnoud Post


“Slump Catering & Events wenst Flevo Boys een fantastisch sezioen toe”

IETS TE VIEREN? WIJ ZIJN GRAAG VAN DE PARTIJ.... Uw gasten zijn onze gasten. Bij ons staat persoonlijk advies en oprechte betrokkenheid voorop. Wij leveren maatwerk voor kleine en grote gelegenheden. Binnenkort ook iets te vieren? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Het Rister 11 • Bant • T. 0527 27 43 27 • www.welkombijslump.nl

IK?

EIGEN TECHNISCHE DIENST

Ik kies voor zekerheid! Uw adres voor:

• • • • •

Witgoed Inbouw Klein Huishoudelijk Pannen Bestek en andere keukenaccessoires • Naaimachines Kijk op www.demunnik.nl voor het totale productaanbod

Korte Achterzijde 6, Emmeloord Tel. 0527-612370 twitter: @demunnikbv


31

SPONSOREN IN BEELD

Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V. ‘Flevo Boys is een prachtige club. De sfeer is goed, het

niveau is hoog. Daarnaast vinden wij het als Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V. ook belangrijk om het sociale leven in de regio te stimuleren. Daarin speelt een grote club als Flevo Boys een belangrijke rol.’ Dat zegt Henderikus Oostra, woonachtig in Emmeloord, directeur van Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V. , als hem wordt gevraagd waarom zijn onderneming Flevo Boys sponsort.

Bakhuizen B.V. is coördinator van de kantinecommissie. Daar

geeft hij, net als aan zijn onderneming, gedreven en vakkundig leiding aan. De kantine van Flevo Boys is uitgeroepen tot de beste kantine van Noord-Nederland! ‘Ik vind dat je naast je werk ook wat moet doen voor de samenleving. En ik vind het heerlijk om me na een drukke werkdag in een totaal andere omgeving te ontspannen,’ aldus Henderikus Oostra tot slot.

Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V. is gespecialiseerd in complexe grootschalige projecten, maar schuwt ook het kleinere constructiewerk en turnkey projecten niet. Kwaliteit en het nakomen van afspraken zijn diep verankerd in de bedrijfscultuur. Vaste opdrachtgevers weten dat Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V. een meedenkende en probleemoplossende partij is. Dit laatste heeft ertoe geleid, dat de in Friesland gevestigde onderneming steeds vaker door de grotere bouwmaatschappijen van Nederland wordt benaderd om co-maker te worden van grootschalige projecten. Henderikus Oostra is niet alleen sponsor. Hij is iemand die zich, naast zijn drukke baan, ook als vrijwilliger actief inzet voor Flevo Boys. De directeur-eigenaar van Staalbouw Nagelhout

www.staalbouwnagelhout.nl

Slump Catering & Events heeft alle ingrediënten in huis

Altijd een geslaagd feest Al meer dan 25 jaar verzorgt Slump Catering & Events

Van een tap tot een tent en van een rode loper tot een

catering en verhuur van feestelijke materialen, op wat

complete thema-inrichting, wij hebben alle feestmaterialen in

voor wijze dan ook, op welke locatie dan ook.

huis. Wat voor evenement of bijeenkomst u ook organiseert:

Niets is ons te gek!

een bruiloft, opening, verjaardag, schuurfeest, lunch, receptie.

Het feest begint al met de voorbesprekingen, het luisteren

Wij zijn graag van de partij!

naar uw wensen, het meedenken, oplossingen creëren en suggesties aandragen. Het draaiboek wordt helemaal opgesteld naar uw wensen, want een feest geeft u niet wekelijks, dus alles moet kloppen. Onze gastvrouwen- en heren staan altijd voor u klaar. Wij zijn trots op ons enthousiaste team, dat onze gasten overal wil laten genieten van onze catering. Wij beschikken over ervaren en gedreven koks die passie hebben voor het vak. Een warm en/of koud buffet, barbecue, productpresentatie, borrel of diner op locatie? Onze keukenbrigade heeft voor elke gelegenheid een passende menusuggestie.

www.welkombijslump.nl


GEREEDSCHAP VOOR DE INDUSTRIE INSTALLATIE METAAL BUS’ HANDELMIJ STERK IN A-MERKEN BUS MARKNESSE Ds. Bleekerstraat 4 8316 CV MARKNESSE T: 0527 - 20 13 41 F: 0527 - 20 15 46 E: marknesse@bus.nl

MACHINES | LASSEN | GEREEDSCHAP | AANDRIJVING | METAAL BEWERKING | HIJSEN/HEFFEN/SPANNEN | BEVESTIGING | PBM’S | MAGAZIJN & WERKPLAATS | WW.BUS.NL

UW PARTNER IN TECHNIEK

Oplossingen die werken vandaag én morgen

Installatietechniek Klantgericht meedenken en realiseren van innovatieve, energiebewuste concepten met optimaal comfort

Duurzame energiesystemen Toepassen van moderne, technische oplossingen met oog voor onze leefomgeving

Beheer, service en onderhoud Voor het snel en accuraat verhelpen van storingen en het onderhouden van uw technische installaties

adres

telefoon website

Winterswijk | Emmeloord | Hengelo | Gladbeck (D)

Florijn 19 8305 BR Emmeloord 0527 63 49 80 www.kleinpoelhuis.com


33

Zullen we de wedstrijd eens bij de derde helft beginnen?

webdesign content

nieuwe media marketing strategie

Want de beste inzichten ontstaan op momenten dat u er het minst voor hoeft te doen. Biertje?

0321 - 328888

kwoot.nu


Kees de Munnik van hoofdveld naar businesshome

‘Huispresentator’ businessclub Oud-eerste elftalspeler Kees de Munnik (32) is de nieuwe ‘huispresentator’ van Businessclub Flevo Boys. Dit seizoen zal Kees de interviews na afloop van de competitiewedstrijden voor zijn rekening nemen. Hij volgt daarmee Rick van den Bos op, die voorzitter van de BCF is geworden. Het is altijd leuk als oud-eerste elftalspelers

speelstijl, leiderschap en duelkracht, de

middenvelder opgesteld. Maar mijn beste

laten zien dat ze bij onze club betrokken

supporters altijd aansprak. Hij stoof direct

wedstrijden speelde ik als hangende

blijven. Zeker een populaire speler als

vanuit de A-junioren door naar de eerste

rechterspits. Trainers vonden het fijn als ik

Kees de Munnik, die als Emmeloorder,

elftalselectie en speelde daar ruim tien jaar

daar speelde omdat dit voor meer balans

jongen van de club, met zijn fysieke

in de basis. „Ik werd vaak als verdedigende

in het team zorgde. En op mijn eigen wijze


maakte ik het die linksachter toch heel

met het eerste en besloot hij af te bouwen

lastig.ˮ

in het tweede elftal, samen met zijn maatjes

voor de verhalen van de ondernemers.

Hidde Kalsbeek en Frank van der Plaats.

Zij hadden belangstelling voor mij.ˮ

Het tweede elftal voer er wel bij, gezien alle

De Rabobank, platinasponsor van Flevo

Kees bewaart prettige herinneringen

kampioenschappen van de laatste jaren.

Boys, vult zijn rol als sponsor actief in.

aan zijn jaren in het eerste. „Hoogtepunt

Het afgelopen seizoen zagen we Kees niet

„Je kunt wel lid zijn van een businessclub,

was zonder meer de promotie naar de

meer op het veld, maar via de Rabobank wel

maar dan moet je er ook regelmatig

Topklasse, na een fantastisch jaar. De

regelmatig in de businessclub.

zijn, vinden wij. Daarom ben ik bijna alle

Hoogtepunt

ook altijd gezellig. Ik had belangstelling

beslissingswedstrijd tegen Vitesse Delft, een

thuiswedstrijden in de businessclub van

paar jaar daarvoor, die we met 5-3 wonnen,

Flevo Boys. En word ik volgend jaar ook lid

waarmee we na één jaar eerste klasse direct

van het BCF bestuur. Ik krijg daarvoor de

weer naar de hoofdklasse promoveerden, was ook prachtig. Ik speelde toen mijn beste wedstrijd ooit. Als hangende rechtsbuiten.ˮ „Maar ik heb alle jaren genoten. Het heeft me persoonlijk ook gevormd.

'Ik kwam als speler al graag in de businessclub'

ruimte van mijn werkgever. Die stimuleert maatschappelijke betrokkenheid.ˮ

Interviewen

En zo kwam Kees in beeld bij de BCFbestuursleden Rick van den Bos en Jan

De inzet die je altijd moet tonen om je basisplaats te houden, het samen met

Kees mocht als speler al graag in de

Papma, die hem vroegen als opvolger van

verschillende type jongens een prestatie

businessclub komen. „Ik realiseerde me heel

Rick. Kees had er direct een goed gevoel over.

leveren, al die bijzondere trainers die ik heb

goed dat daar het geld bijeen werd gebracht

„Je zit een wedstrijd te kijken, ziet dingen

meegemaakt. Ik heb daar in mijn dagelijks

waardoor we als club hoofdklassevoetbal

gebeuren en wilt dan weten waarom. Ik zal

werk als financieel adviseur bij Rabobank

konden blijven spelen. En voelde me als

daar dan naar vragen. En proberen, net als

Noordoostpolder-Urk zeker profijt van.ˮ

aanvoerder verantwoordelijk voor de

Rick, om daarbij de goede toon te vinden.

Door blessures verloor Kees de aansluiting

prestaties van ons team. Maar ik vond het

Het lijkt mij erg leuk om te doen.ˮ

ZEKERHEID IN DE POLDER. advies, bemiddeling en beheer voor uw particuliere en zakelijke verzekeringen

BEL VOOR ZEKERHEID

(0527) 276 180.

Meester & de Lange Verzekeringen | Koningin Julianastraat 9, 8302 CC Emmeloord | Postbus 39, 8300 AA Emmeloord T (0527) 276 180 | E info@mlverzekeringen.nl | www.mlverzekeringen.nl

35


Een zaterdagmorgen op sportpark Ervenbos

Puur voetbalplezier bij de pupillen van Flevo Boys Voor voetballiefhebbers die de schwalbes in het profvoetbal zat zijn, redenen. Sommigen presteren bijvoorbeeld beter als hun moeder mee is, in plaats van hun de grove overtredingen, het gemekker tegen de scheidsrechter, het vader. Tja, daar heb je als leider geen grip op. tijdrekken, de toeschouwers die als gedrogeerde apen in de hekken hangen, uit het veld gestuurde spelers die ruitjes inslaan, wild in het Nooit verslappen rond draaiende ellebogen tijdens kopduels en de hatelijke fluitconcerten Vandaag gaat het goed, maar Esther en Rienk kunnen geen moment verslappen. Ze voor een speler die ooit eens bij een tegenstander voetbalde. Voor die moedigen de spelers aan, geven tactische mensen die puur voetbalplezier willen beleven, is er op zaterdagmorgen aanwijzingen en zorgen om de vijf minuten gelukkig nog altijd het pupillenvoetbal bij Flevo Boys. voor een ‘vliegende’ wissel. Langs de kant vragen de spelers ook hun aandacht. Ze willen Het is zaterdagmorgen 21 mei op sportpark

groen naast het veld, tussen de ouders door.

het veld in. Als dit te lang duurt spuiten ze

Ervenbos weer een kleurrijk spektakel. ’s

Af en toe rolt de bal het speelveld in, wat hen

elkaar nat met een bidon.

Morgens vroeg staan er in alle kleuren shirts

dan weer op gemopper van de volwassenen

Uit elkaar, uit elkaar, roepen Rienk en

weer vele teams klaar voor een lekker potje

komt te staan. Scheidsrechter Johan Voskuil

Esther. Het heeft geen effect. De spelertjes

voetbal. De pupillen van F8, Beau Donauer,

staat toe dat de teams acht tegen acht

rennen enthousiast achter de bal aan als

Carsten Haaksema, Arton ter Haar, Olav

spelen, in plaats van zeven tegen zeven. Zo

kuikentjes achter hun moeder eend. Totdat

Rasing, Mylan Reitsma, Mark Vrieswijk,

komt iedereen meer aan voetballen toe.

er plotseling eentje uit de onoverzichtelijke

Rowin van der Wiel, Lars Wittebol, Lars Wolf

Flevo Boys gaat als een raket van start en

roodwitte-geelzwarte kluwen ontsnapt en

en Joshua Scholtalbers, staan langs het veld

staat binnen drie minuten met 2-0 voor.

richting het doel gaat. En dan bijna altijd

bijna letterlijk te trappelen van ongeduld

De trainers/leiders Esther Scholtalbers en

scoort. Omdat F-keepertjes nog angstig op

voordat zij hun wedstrijdje mogen spelen

Rienk Wolf kijken tevreden toe. Ze weten dat

de doellijn blijven staan en het grote doel

tegen Creil F3. Als er een bal ontdekt wordt

de prestaties per week kunnen verschillen

dan niet te missen is. Bij rust is het al 5-2

rennen ze eropaf, op het smalle strookje

als dag en nacht. Vaak om onverklaarbare

voor Flevo Boys. Bij Creil is een aantal spelers


37

helemaal niet met de wedstrijd bezig.

dan nog niet. Esther wil dan geen leider zijn.

Een jongetje plukt, als hij naar de kant is

„Ik vond het leuk, maar wil volgend jaar wat

gehaald, blaadjes in het gras en legt deze

meer ontspannen en wat meer op afstand

keurig op een rij op zijn bovenbeen. In de

kijken. Dan mag een andere ouder het doen.ˮ

tweede helft maken de Emmeloorders nog zes doelpunten. Elke goal wordt gevierd met ‘zweefvlieftuigjes’, ‘buiklandingen’, et cetera.

Shirts vergeten

Bij E4, een veldje verderop, staat Lammert

„Deze jongens zien tientallen filmpjes van

Weststeijn aan het roer. Hij is al een jaar

profvoetballersˮ, legt Rienk uit. „Die gaan ze

of tien leider bij Flevo Boys en heeft al een

dan natuurlijk nadoen.ˮ Na de wedstrijd is er

spannend uurtje achter de rug. Een speler

het traditionele penaltyschieten. Daarna is

was keurig drie kwartier voor het begin van de

iedereen gelukkig. Ook de kinderen uit Creil.

wedstrijd door zijn moeder op het sportpark

„Dat is bij ons ook zo. Een nederlaag zijn ze zo

gebracht, maar ze was vergeten om de tas

vergetenˮ, lacht Esther.

met shirtjes en broeken mee te nemen, die ze

Samen spelen

die week had gewassen. Gelukkig was er nog ruimte om de tas op te halen.

‘Tijd voor een drinkpauze en het doorspreken van de tactiek’

In de kleedkamer hebben de jongens het niet

Net op tijd staan ze op het veld, waar

meer over het voetballen. Sommigen maken

tegenstander SVM E2 en scheidsrechter

een afspraak om met elkaar te gaan spelen.

Gerben Hofstra (89 jaar!) al staan te wachten.

Esther en Rienk kijken het tevreden aan.

Hofstra, het ‘Fluitende Fenomeen van

Ze hebben een leuk jaar gehad. Rienk: „Het

Flevo Boys’ fluit een foutloze wedstrijd. De

was mooi om te zien hoe snel de jongens

spelertjes maken het hem ook niet moeilijk.

vooruit zijn gegaan.ˮ Waar de spelers voor

Het komt helemaal niet in ze op om een

nog de lastigste klus. Ondanks ballen tegen

het seizoen 2016-2017 zijn ingedeeld weten ze

overtreding te maken. De stand bijhouden is

paal en lat en vele scrimmages voor het doel vallen er nog genoeg doelpunten. Het wordt uiteindelijk 3-6 voor SVM, dat één uitblinker heeft die het verschil maakt. Lammert Weststeijn blijft rustig en positief. „De jongens doen hun best, maar ze vormen gewoon een wat minder goede lichting. Eigenlijk zijn ze wat te hoog ingedeeld.ˮ Jacey van Aarle, Hugo Bangma, Luca Biersteker, Julian van Buiten, Salim Hadri, Thai Nguyen, Yannick Roman, Joram Weststeijn en Sebastiaan Baarda zijn niet teleurgesteld. Ze schieten er nog even een penalty in en kleden zich tevreden om. Ze hebben gewoon lekker gevoetbald.


Uw adres voor het professioneel laten reinigen van uw voertuig, caravan, camper, tractor etc. Zowel interieur als exterieur!! Ons adres: Telefoon:

Bedrijfsweg 17, 8304 AA Emmeloord 0527-619868 / 06-15897479

www.cleancentrum.nl info@cleancentrum.nl

www.palsenvantilburg.nl „Namens het team van Autobedrijf Pals & van Tilburg wensen wij Flevo Boys een fantastisch seizoen toe“

De KIA dealer voor de Noordoostpolder en omgeving! Autobedrijf Pals & van Tilburg Oosteinde 12, 8316 BL Marknesse T (0527) 20 14 81 E verkoop@palsenvantilburg.nl

Voordeel scoren en toch de beste service?

EXPERT EMMELOORD | ACHTEROM 2-4 | (0527) 870070


SPONSOREN IN BEELD

39

SPONSOREN IN BEELD

Polder Staalprodukties BV Polder Staalprodukties BV richt zich op het toeleveren van staalcomponenten aan eindfabrikanten. In de afgelopen twintig jaar hebben wij bewezen hierin een betrouwbare partner te zijn. Door het kunnen aanbieden van complexe producten, montage- en/of eindsamenstellingen betreden wij verschillende markten. Kwaliteit, betrouwbaarheid en meedenken staan hoog in ons vaandel. Waarom sponsoring van Flevo Boys? Sponsoring van Flevo Boys en lidmaatschap van de BCF voelt voor Polderstaal heel natuurlijk. Een voetbalvereniging kan niet meer zonder financiĂŤle ondersteuning van het bedrijfsleven. Daarom is deze stap voor sponsoring van Flevo Boys maar een kleine geweest. Hierbij zijn niet de commerciĂŤle belangen maatgevend geweest. Flevo Boys is een vereniging die volop in beweging is en blijft. Er wordt voortdurend gekeken naar de toekomst en er wordt niet op lauweren gerust.

Auke Sjoerd en Harmen Tolsma, nieuwe eigenaren Polder Staalprodukties BV

Wij kunnen ons in dit beleid goed vinden. Net als in het bedrijfsleven is regeren vooruitzien. De Businessclub Flevo Boys is een belangrijke schakel in het geheel. Deze laagdrempelige netwerkclub heeft zich de afgelopen jaren bewezen en is nog steeds groeiend ondanks de niet zo florissante economie. Ook hier voelen wij ons thuis door de vele gelijkgestemde leden waardoor het er goed vertoeven is. Wij wensen Flevo Boys voor het komende seizoen alle succes toe in het realiseren van de doelstellingen.

Voor meer informatie:

www.polderstaal.nl

Drukkerij Feiko Stevens Feiko is al vanaf zijn achtste jaar betrokken bij Flevo Boys. Zelf voetballen en op zaterdag wedstrijden bekijken. De actieve kant van het voetballen wordt nu overgenomen door de kleinzoons.

Liefde voor het vak en een klantgerichte instelling gaan hand in hand. Wij wensen Flevo Boys veel succes en plezier in het nieuwe seizoen!

Flevo Boys is erg belangrijk voor de polder, zowel op sportief gebied als ook op het sociaal maatschappelijke vlak. Hierin kan Drukkerij Feiko Stevens zich helemaal vinden en dus is het logisch om sponsor te zijn van deze geweldige club. De flexibiliteit, persoonlijke behandeling en lage drempel van een klein en gemoedelijk familiebedrijf. Maar de kennis, het vakmanschap en de vrijwel onbeperkte mogelijkheden van een grote onderneming. Drukkerij Feiko Stevens herbergt het beste van beide. Op basis van openheid en betrouwbaarheid biedt Drukkerij Feiko Stevens alles wat een moderne drukkerij tegenwoordig kan bieden. Van het vormgeven en digitaal drukken van visitekaartjes en folders in kleine oplages, tot het drukken van complexe boeken in grote oplages.

www.drukkerijfeikostevens.nl


Van middenmoot naar kampioenschap

MC 1: een succesverhaal in

MC 1 was het afgelopen seizoen zonder meer een succesverhaal in het vrouwenvoetbal bij Flevo Boys. De meisjes werden onder leiding van trainer/leider Aart Reussing in het laatste competitieduel kampioen, woensdagavond 18 mei, uit tegen directe concurrent Staphorst. Het geheim van Aart en zijn meiden: posities bezet houden, vooral na balverlies! De zaterdag voor de uitwedstrijd

scheidsrechter Albert Ligtenberg worden

Aart Reussing is voor Flevo Boys op alle

tegen Staphorst ontvangt MC1 thuis

gehouden. Vijf meisjes moeten nog plassen.

fronten al actief geweest, van het eerste

op Sportpark De Erven middenmoter

elftal tot en met het G-voetbal. Hij grijnst:

Dwingeloo. Aart Reussing ontvangt de

Als ze aan komen rennen begint Aart,

„Ik ben een aantal wedstrijden na het begin

leider van de tegenstander, wijst ze de

op het veld, aan zijn motivatieverhaal.

van het seizoen ingestapt omdat de leider

kleedkamer, drinkt een bakje koffie met

Hij houdt het kort. „Drie punten. Eén:

van dit team er toen mee stopte. Ik zag

ze en zorgt ook nog voor het materiaal en

we doen het samen. Twee: als we de bal

al gauw dat ik het heel eenvoudig moest

de voorbereiding. De meisjes kleden zich

hebben verloren lopen we eerst naar onze

houden. Alleen al het, na balverlies, goed

ondertussen rustig om. Gelukkig helpt

positie en pas dán gaan we de bal weer

vanuit hun positie spelen gaf een enorme

later ook zoon Marc mee. De speech kan

terugveroveren. Drie: we proberen álle

verbetering te zien. We hebben daarna

pas kort voor het eerste fluitsignaal van

duels te winnen.ˮ

nauwelijks nog een wedstrijd verloren en


41

n het vrouwenvoetbal gingen van de middenmoot naar de top.ˮ

reddingen van de kleine en moedige keeper

afgerond. Naaste concurrent Staphorst

Daarnaast, zo blijkt deze middag, is

Naomi Coljee.In de rust wijst Aart zijn team

MC 1 wordt met 0-1 verslagen. Het

een aantal meisjes bovengemiddeld

nog eens op de gemaakte afspraken. Als

kampioenschap wordt gevierd met een

getalenteerd. MC1 gaat tegen Dwingeloo als

Emma van den Brink, die een goed schot

bakje patat en een frisdrank in de kantine.

een speer van start. Rechtsbuiten Richallien York begint aan een fraaie solo van eigen helft en schiet hard via binnenkant paal raak. Even later lobt spits Josien Reussing,

‘Er wordt niet gejuicht. Scoren is voor deze meiden blijkbaar de gewoonste zaak van de wereld.’

dochter van de trainer/leider, de bal fraai over de keeper: 2-0. Er wordt niet gejuicht.

heeft, 3-0 laat aantekenen is het verzet

Ondertussen wordt al vooruit gekeken

Scoren is voor deze meiden blijkbaar de

van Dwingeloo gebroken. Flevo Boys kan

naar het seizoen 2016-2017. Aart denkt dat

gewoonste zaak van de wereld.

dan alle kwaliteiten laten tonen die het in

een groot deel van het team Meisjes B1

Daarna lopen de Emmeloordse meiden wat

huis heeft. Josien scoort nog drie maal,

wordt. „Enkele meisjes stoppen er mee. De

te ver naar voren en geven ze een aantal

Emma en Richallien nog een keer terwijl

meesten gaan door en hebben de leeftijd

goede kansen weg. De Drentse meisjes

ook Lindi Kapteyn een doelpuntje meepikt.

en kwaliteit om in B1 te spelen. Maar op

missen de kwaliteit om deze te benutten.

Eindstand dus: 9-0. Vier dagen later

dit moment, het is eind mei, is dit nog niet

Al is dit ook te danken aan een aantal goede

wordt het seizoen in Staphorst succesvol

bekend.ˮ

Staand van links naar rechts: Aart Reussing, Emma van den Brink, Nadine Douwes, Lindi Kaptein, Capri Baak, Suzanne Batterink, Josien Reussing, Richallien York.Onder: Lisanne Van der Snee, Julia Geschiere, Naomi Coljee en Carlijn Kampmann.


GROOT IN GASTHEERSCHAP Full-service dienstverlening op het gebied van party- en bedrijfscatering, events en foodservice.

CuliCare Catering CuliCare Catering in Emmeloord bereidt maaltijden en maaltijdcomponenten. Naast de zorgsector, worden ook maaltijden vervaardigd voor de foodservice branche. De kracht van CuliCare zit in de sterke klantgerichte receptuur van ons productenaanbod. De kwaliteitsmerken van CuliCare zijn: CuliSteam (stoommaaltijden) en CuliMeal (koelversmaaltijden). Uw maaltijd, onze zorg!

Distributieweg 14 8304 BJ Emmeloord T: 0527 63 59 00

www.culicare.nl

Willem de Boer Food & Events Party- en bedrijfscatering

De Koningshof Party & Events Sfeervolle toplocatie

Willem de Boer Food & Events is gespecialiseerd in het verzorgen van food en partycatering. Onze drie kernwaarden zijn: Creatief, Innovatief en Flexibel. We spelen in op de wensen en

De Koningshof op Urk is een unieke locatie in de

verwachtingen van de klant, we bereiden food

regio. Bruiloft, huwelijksjubileum of verjaardag?

met een onderscheidende culinaire kwaliteit en

De Koningshof heeft multifunctioneel inzetbare

bieden meerwaarde met persoonlijke aandacht.

zalen en tal van culinaire mogelijkheden! De jongste gasten kunnen terecht in kidsworld. Wij denken met u mee bij het vormgeven van uw personeelsfeest, congres of beurs. De Koningshof: Een sfeervolle toplocatie!

Staartweg 20 S

Distributieweg Di t ib ti 12

8321 NB Urk

8304 BJ Emmeloord

T: 0527 65 16 51

T: 0527 68 40 00

www.dekoningshof.com

www.willemdeboer.nl


FLEVO BOYS INFO

43

Hoofdklasse B ACV

www.acvassen.nl

AZSV

www.azsv.nl

asv Dronten

www.asvdronten.nl

CSV Apeldoorn

www.csvapeldoorn.nl

Dovo

www.dovo.nl

Eemdijk

www.vveemdijk.nl

Excelsior ’31

www.excelsior31.nl

Flevo Boys

www.flevoboys.nl

NSC Nijkerk

www.nsc-nijkerk.nl

Oranje Nassau

www.cvvoranjenassau.nl

SC Genemuiden

www.sc-genemuiden.nl

SDV Barneveld

www.sdvb.nl

SDC Putten

www.sdcputten.nl

Sparta Nijkerk

www.vvspartanijkerk.nl

Staphorst

www.vvstaphorst.nl

Urk

www.svurk.nl

Historische hoogtepunten 2010 2009 2004 1992 1986 1971 1969 1968 1957 1957

sinds 2010 uitkomend in de Hoofdklasse promotie naar Topklasse promotie naar Hoofdklasse kampioen 2e klasse winnaar districtsbeker Oost promotie naar 1e klasse KNVB (later hoofdklasse) promotie naar 2e klasse KNVB promotie naar 3e klasse KNVB promotie naar 4e klasse KNVB 1 mei oprichting v.v. Flevo Boys

Sportpark Sportpark Ervenbos, Espelerlaan 80, Emmeloord; 3 kunstgrasvelden, 3 natuurgrasvelden, 3 pupillenvelden. Teams 6 1 4 18

seniorenteams damesteam meisjesteams juniorenteams

30

pupillenteams kaboutervoetbal G-voetbal

Belangrijke adressen en telefoonnummers v.v. Flevo Boys Postbus 120, 8300 AC Emmeloord (0527) 61 59 37 info@flevoboys.nl

Bankrelatie Flevo Boys Rabobank Emmeloord IBAN nr. NL26 RABO 0114 2499 70

Sponsorcommissie Ellis Netjes 06 51 30 64 51 sponsorcommissie@flevoboys.nl

Voorzitter BCF Rick van den Bos 06 51 39 58 47 voorzitter@businessclubflevoboys.nl

Voorzitter technische commissie Jan Mesu 06 20 41 69 67 technischecommissie@flevoboys.nl

Club van Honderd Jelle van Veen (0527) 69 70 76 clubvanhonderd@flevoboys.nl

Voorzitter Albert Ligtenberg 06 12 12 98 94 voorzitter@flevoboys.nl

Hoofd opleiding Mark Leeflang 06 23 09 14 83 hoofdopleidingen@flevoboys.nl

Flevo Boys in de media

Secretaris Liesbeth Quak-Gebben (0527) 69 94 86 secretaris@flevoboys.nl

VeiligheidscoĂśrdinator Marcel de Vlieger 06 30 96 45 61

youtube.com/user/flevoBoysEmmeloord

Voorzitter voetbalcommissie Wout Jongman 06 51 85 95 42 voorzittervoetbalcommissie@flevoboys.nl

Penningmeester Esdra van Wageningen 06 38 91 70 50 penningmeester@flevoboys.nl

www.flevoboystv.nl

Consul Evert Uitslag (0527) 61 49 61

PR en Communicatie Pim Meijer 06 54 20 37 06 prencommunicatie@flevoboys.nl

www.flevoboys.nl twitter.com/flevoboys

facebook.com/flevoBoys instagram.com/flevo_Boys


45

Angeliqu

e Mulde

r

Van links naar rechts: Simone de Vlieger, Jeanette Versluis en Margreet Benjamins.

Vrijwilligers die goud waard zijn

Dames met ballen Het is zaterdagmiddag 14 mei twee uur. Over een half uur begint de wedstrijd Flevo Boys - Harkemase Boys. Voor de keet van de Ballendiva’s Margreet Benjamins, Jeannette Versluis, Simone de Vlieger en Angelique Mulder wordt meer Fries gesproken dan Nederlands. De supporters van Harkema, dat deze middag kampioen kan worden, zijn nerveus. En worden daar blijkbaar hongerig van. Er zijn op dat moment al 25 ballen gehakt verkocht, terwijl er ook al een doos speciaal voor deze wedstrijd bestelde Friese koeken doorheen is gegaan! Marcel, de man van Simone, komt net binnen met een

hoofdveld, direct na de ingang rechts, te weinig vrijwilligers

nieuwe pan dampende ballen, bijna ter grootte van een

waren. Als wij daar nu eens wat van gingen maken, riepen ze

pupillenwedstrijdbal. Een nieuwe doos Friese koeken wordt

tegen elkaar. En zo geschiedde. De man van Angelique (André)

aangebroken. Het is alle hens aan dek. „Het is nog drukker dan

is eigenaar van Interemm. Hij knapte de keet op en zorgt indien

tegen Urkˮ, zegt Jeanette. „Als de wedstrijd begint wordt het wel

nodig nog voor het onderhoud. AES Bedrijfskleding (nu Tritex)

rustigerˮ, weet Margreet. Ze heeft gelijk. Als Harkemase Boys

leverde keurige bodywarmers. „Wij vinden het leuk werkˮ, zegt

op jacht gaat naar de eerste goal, vertellen Margreet, Jeannette

Simone. „Het is hier altijd gezelligˮ, voegt ze daaraan toe. En

en Simone (Angelique moet deze middag werken) dat ze elkaar

zo zorgen de Ballendiva’s, nu al weer twee seizoenen, voor een

hebben leren kennen op de Albert Schweitzerschool. Hun

geweldige service aan de bezoekers van de wedstrijden van

kinderen zaten bij elkaar in de klas en voetbalden toen bij

Flevo Boys 1. En ook voor wat extra geld in de clubkas. Simone,

Flevo Boys, waar de ouders van Jeanette ook zeer actief waren.

Angelique, Jeanette en Margreet zijn waardevolle vrijwilligers.

Twee jaar geleden hoorden ze dat er voor de koffiekeet bij het

Het zijn dames met ballen.


”Bij ons betaalt u pas bij oplevering!”

Bouwen wij ook uw nieuwe woning?

Titaniumweg 10, 8304 BR Emmeloord | 0527 - 624 370 info@groothuisbouw.nl | groothuisbouw.nl

Door het van de

OOG MEESTER!

Unieke beelden van landschappen, portretten, interieurs, producten, etc.. Voor écht fotograferen gaat u naar

/groothuisbouw

www.pimvandermaden.com

geeft uw

kleur... onderneming

advies | communicatie | huisstijl | advertentie | magazine | folder | website | fotografie...

www.miracledesign.nl


47

Univé al vele jaren hoofdsponsor jeugd

Samen met plezier presteren In ‘Plezier en prestatie’, de slogan van Flevo Boys, kan Univé zich heel goed vinden. De hoofdsponsor van de jeugdafdeling van Flevo Boys zou daar nog iets aan toe willen voegen: SAMEN. Want samen presteren en plezier hebben sluit naadloos aan bij het coöperatieve karakter van de lokale verzekeraar.

is niet alleen een actieve sponsor, maar ook al jaren actief

Univé is een verzekeraar die zich vooral focust op gezinnen,

Zie ook: www.unive.nl

het MKB en de agrarische sector. Met kernwaarden als samen,

E-mail Univé: emmeloord@unive.nl.

zelfredzaamheid en dichtbij. Samen de premie zo laag mogelijk

Telefoon: 088-1815000.

houden (Univé is een verzekeraar zonder winstoogmerk) met een goed advies zo veel mogelijk zelfredzaamheid creëren, vanuit een kantoor dat letterlijk dichtbij de leden staat. De Emmeloordse winkel op de hoek Beurstraat-Noordzijde staat open voor iedereen die een advies wil of een antwoord op een dringende vraag. Egbert Knorren, lid van de Raad van bestuur van Univé Dichtbij

bij Flevo Boys als jeugdleider. „Dat wij als Univé een grote jeugdafdeling ondersteunen past perfect bij ons streven om als (zorg)verzekeraar fysieke en mentale gezondheid te stimuleren. Als ouder probeer ik er mede voor te zorgen dat we in de jeugd van Flevo Boys een prettige sfeer creëren waarin we met plezier prestaties kunnen leveren. Dat kunnen we als ouders niet alleen, als sponsor niet, als bestuurders niet, maar wél samen. En dát is waar ook Univé voor staat.ˮ


Flevo Boys 4 op een hete zaterdagmiddag

Sambavoetbal in een vrie

De sfeer is bijna Braziliaans. Het is deze dag, 7 mei, tropisch warm en de spelers van Flevo Boys 4 druppelen tot tien minuten voor de aanvang van de wedstrijd tegen Delfstrahuizen 2 de kleedkamer binnen. Ze mogen omkleden wanneer ze willen. Als ze maar om half drie op het veld staan. Het is relaxter dan relaxed. De spelers Remco Bangma en Michel Top roken in het zonnetje nog even een sigaretje.

Boven van links naar rechts: Marcel Bakker (keeper), DaniĂŤl van Veen, Klaas Jan Woudstra, Ronald Verhage, Joffry Brusse, Remco Bangma, Rien Yari, Jan Bakker (grensrechter). Onder: Jeffrey Meijer (gelegenheidskeeper), Bas Crielaard, Dennis Ridder, Dennis Bruinsma, Thijs Haaksma, Peter van Essen, Michel Top.

Het is de laatste wedstrijd van het seizoen

niet uit. Ze gaan gewoon lekker

kennen vanaf de lagere schoolperiode

in de reserve derde klasse. Delfstrahuizen

voetballen op het hoofdveld. Daar komen

op De Lichtboei in Emmeloord-West.

is tweede, Flevo Boys laatste en er staat

we een aantal bekenden tegen uit Flevo

Met onder andere ook Bennie Vissers,

niets meer op het spel. Of toch nog wel?

Boys 1. Remco Bangma, Thijs Haaksma

Popko Schaap, Rien Yari, Ties Slettenhaar

Wordt Delfstrahuizen nog bedreigd door

en Ronald Verhage speelden in een ver

en Sander Dijkstra vormden ze zowel

de nummer drie? En degraderen er nu een

verleden in de hoofdmacht van het eerste.

op school als bij Flevo Boys een bijna

of twee ploegen uit de afdeling?

Ronald en Thijs behoren ook tot de oude

onverslaanbaar team. Piet Vissers was hun

De spelers weten het niet. Maakt ook

kern van dit team, jongens die elkaar al

fanatieke trainer.


49

endenteam verdiend met 2-1 van de nummer twee, dankzij doelpunten van de grillige vleugelspits Rien Yari (ook de leider van het team) en de robuuste spits Daniël van Veen.

Applauswissel

In deze laatste wedstrijd van het seizoen wordt nog afscheid genomen

‘Degraderen we nou of niet?’

van oud-gedienden Bas Crielaard en Joffry Brusse. Zij krijgen een goed

Niet onverslaanbaar

Hoewel ze op diverse fronten veel hebben gewonnen, zijn ze al heel lang niet meer onverslaanbaar. En deze middag voelt de gloeiende zon als een zak aardappelen op de schouders, wordt het kunstgras steeds heter, het hoofd steeds roder en het tempo steeds lager. Dus komt het vooral op techniek aan. En daar heeft Flevo Boys 4, met name spelers als Remco Bangma, aanvoerder Ronald Verhage en Dennis Ridder, meer van in huis dan de niet zo getalenteerde Friezen. Vooral Remco heeft nog een oogstrelende balcontrole. Zijn sambavoetbal is een lust voor het oog van de voetballiefhebber. Mede daardoor wint de nummer laatst

geregisseerde applauswissel. Oud-leider

de dug out. Bas Crielaard heeft daar een

en oud-speler Peter van Essen, door drie

koeltas met blikjes bier neergezet. Dat

kruisbandblessures niet meer actief,

is genieten. Iedereen is het erover eens.

maakt van de gelegenheid gebruik om

Niets heerlijker dan na een week werken

toch nog een risicovol kwartiertje te

zaterdagmiddag een potje voetballen

voetballen, slechts gesteund door een

om daarna gezellig na te zitten. Flevo

vaal kniebandje. Het loopt gelukkig goed

Boys 4 is ook in het seizoen 2016-2017

af. In het laatste deel van de wedstrijd zijn

actief. Maar is dit nu in de reserve derde

de ruimtes tussen de linies groter dan een

klasse of reserve vierde klasse? Daar zijn

compleet pupillenveld en zijn er aan beide

de meningen tijdens de derde helft in de

kanten veel kansen. De spelers zijn echter

dug-out nog steeds over verdeeld. Maakt

te moe om deze te benutten. Het blijft 2-1.

ook niet uit. Ze gaan gewoon weer lekker

Voldaan strompelt het vriendenteam naar

voetballen.


Als Flevo Boys-lid heeft u Als Flevo Boys-lid heeft Als Flevo Boys-lid heeft uu recht op voordeel bij Univé rechtop opvoordeel voordeelbij bijUnivé Univé recht Met elkaar delen, dat winst! Metelkaar elkaardelen, delen,dat datisis isdede dewinst! winst! Met

Met de Flevo Boys ledenvoordeelpas Met de Flevo Boys ledenvoordeelpas Met de Flevo Boys ledenvoordeelpas Met de Flevo Boys ledenvoordeelpas profiteert u van een collectieve korting op uw profiteert u van een collectieve korting op profiteert u van een collectieve korting op uw uw profiteert u van een collectieve korting op uw verzekeringen bij Univé. verzekeringen bij Univé. verzekeringen Univé. verzekeringen bij bij Univé. Maar Univé biedt meer dan een goede dekking Maar Univé biedt meer goede dekking Maar Univé biedt meer dandan eeneen goede dekking Maar Univé biedt meer dan een goede dekking en een mooie korting. Wij zijn persoonlijk mooie korting. persoonlijk enen eeneen mooie korting. Wij Wij zijnzijn persoonlijk en een mooie korting. Wij zijn persoonlijk betrokken en dichtbij. Van onze deskundige betrokken en dichtbij. Van onze deskundige betrokken en en dichtbij. VanVan onze deskundige betrokken dichtbij. onze deskundige medewerkers krijgt u persoonlijk advies dat medewerkers krijgt u persoonlijk medewerkers krijgt u persoonlijk advies dat dat medewerkers krijgt u persoonlijk advies advies dat naadloos aansluit bij uw individuele wensen naadloos aansluit bij uw individuele wensen naadloos aansluit bij uw individuele wensen naadloos aansluit bij uw individuele wensen omstandigheden. enen omstandigheden. en omstandigheden. en omstandigheden. Univé staat voor u klaar. Online, telefoon Univé staat voor u klaar. Online, per per telefoon Univé staat voor u Online, per telefoon Univé staat voor u klaar. klaar. Online, per telefoon op ons kantoor in Emmeloord. of of op ons kantoor in Emmeloord. of op ons kantoor in Emmeloord. of op ons kantoor in Emmeloord.

UnivéGooi‐, Gooi‐,Eem‐ Eem‐enenFlevoland Flevoland Univé Univé Univé Gooi‐, Gooi‐, Eem‐ Eem‐ en en Flevoland Flevoland Beursstraat20, 20,Emmeloord Emmeloord Beursstraat Beursstraat 20, Emmeloord Beursstraat 20, Emmeloord Telefoon: Telefoon:(0527) (0527)636361616161 Telefoon: Telefoon: (0527) (0527) 63 63 61 61 61 61 emmeloord@unive.nl emmeloord@unive.nl emmeloord@unive.nl emmeloord@unive.nl en en en en

www.unive.nl www.unive.nl www.unive.nl


EERSTE PERIODE

Wedstrijdprogramma 2016 -2017

Wedstrijddag 1, 20 augustus

Wedstrijddag 9, 15 oktober

Wedstrijddag 16 , 14 januari

Wedstrijddag 23, 18 maart

Wedstrijddag 2, 27 augustus

Wedstrijddag 10, 29 oktober

Wedstrijddag 17, 21 januari

Wedstrijddag 24, 25 maart

Wedstrijddag 18, 28 januari

Wedstrijddag 25, 1 april

ACV - SC Genemuiden CSV Apeldoorn - AZSV Eemdijk - ASV Dronten Excelsior '31 - SDV Barneveld Flevo Boys - NSC SDC Putten - Oranje Nassau Sparta Nijkerk - DOVO Staphorst - Urk

ASV Dronten - Staphorst AZSV - SDC Putten DOVO - Eemdijk NSC - ACV Oranje Nassau - CSV Apeldoorn SC Genemuiden - Flevo Boys SDV Barneveld - Sparta Nijkerk Urk - Excelsior '31

ACV - ASV Dronten AZSV - Sparta Nijkerk NSC - CSV Apeldoorn Oranje Nassau - DOVO SC Genemuiden - Eemdijk SDC Putten - Excelsior '31 SDV Barneveld - Staphorst Urk - Flevo Boys

ASV Dronten - Urk CSV Apeldoorn - SC Genemuiden DOVO - NSC Eemdijk - SDV Barneveld Excelsior '31 - AZSV Flevo Boys - ACV Sparta Nijkerk - SDC Putten Staphorst - Oranje Nassau

Wedstrijddag 3, 3 september

ACV - SDV Barneveld CSV Apeldoorn - ASV Dronten Eemdijk - Staphorst Excelsior '31 - DOVO Flevo Boys - Sparta Nijkerk NSC - AZSV SC Genemuiden - Oranje Nassau SDC Putten - Urk

TWEEDE PERIODE

ASV Dronten - Eemdijk AZSV - CSV Apeldoorn DOVO - Sparta Nijkerk NSC - Flevo Boys Oranje Nassau - SDC Putten SC Genemuiden - ACV SDV Barneveld - Excelsior '31 Urk - Staphorst

ACV - NSC CSV Apeldoorn - Oranje Nassau Eemdijk - DOVO Excelsior '31 - Urk Flevo Boys - SC Genemuiden SDC Putten - AZSV Sparta Nijkerk - SDV Barneveld Staphorst - ASV Dronten ASV Dronten - CSV Apeldoorn AZSV - NSC DOVO - Excelsior '31 Oranje Nassau - SC Genemuiden SDV Barneveld - ACV Sparta Nijkerk - Flevo Boys Staphorst - Eemdijk Urk - SDC Putten

ACV - Staphorst AZSV - ASV Dronten Flevo Boys - Excelsior '31 NSC - Sparta Nijkerk Oranje Nassau - Eemdijk SC Genemuiden - DOVO SDC Putten - CSV Apeldoorn SDV Barneveld - Urk ASV Dronten - ACV CSV Apeldoorn - NSC DOVO - Oranje Nassau Eemdijk - SC Genemuiden Excelsior '31 - SDC Putten Flevo Boys - Urk Sparta Nijkerk - AZSV Staphorst - SDV Barneveld

ACV - Flevo Boys AZSV - Excelsior '31 NSC - DOVO Oranje Nassau - Staphorst SC Genemuiden - CSV Apeldoorn SDC Putten - Sparta Nijkerk SDV Barneveld - Eemdijk Urk - ASV Dronten

Wedstrijddag 4, 10 september

Wedstrijddag 11, 5 november

Wedstrijddag 19, 4 februari

Wedstrijddag 26 , 8 april

Wedstrijddag 5, 17 september

Wedstrijddag 12, 12 november

Wedstrijddag 20, 11 februari

Wedstrijddag 27, 22 april

Wedstrijddag 6, 24 september

Wedstrijddag 13, 26 november

ASV Dronten - SDC Putten AZSV - ACV DOVO - CSV Apeldoorn Oranje Nassau - Flevo Boys SDV Barneveld - NSC Sparta Nijkerk - Eemdijk Staphorst - Excelsior '31 Urk - SC Genemuiden

ACV - Eemdijk AZSV - SDV Barneveld CSV Apeldoorn - Excelsior '31 Flevo Boys - DOVO NSC - Urk Oranje Nassau - Sparta Nijkerk SC Genemuiden - ASV Dronten SDC Putten - Staphorst

ASV Dronten - NSC DOVO - AZSV Eemdijk - Flevo Boys Excelsior '31 - ACV SDV Barneveld - SDC Putten Sparta Nijkerk - CSV Apeldoorn Staphorst - SC Genemuiden Urk - Oranje Nassau

ACV - Sparta Nijkerk AZSV - Urk CSV Apeldoorn - Eemdijk Flevo Boys - ASV Dronten NSC - Staphorst Oranje Nassau - Excelsior '31 SC Genemuiden - SDV Barneveld SDC Putten - DOVO ACV - SDC Putten ASV Dronten - DOVO AZSV - SC Genemuiden Excelsior '31 - Eemdijk NSC - Oranje Nassau SDV Barneveld - Flevo Boys Staphorst - CSV Apeldoorn Urk - Sparta Nijkerk

CSV Apeldoorn - SDV Barneveld DOVO - ACV Eemdijk - Urk Flevo Boys - Staphorst Oranje Nassau - AZSV SC Genemuiden - Excelsior '31 SDC Putten - NSC Sparta Nijkerk - ASV Dronten

ACV - AZSV CSV Apeldoorn - DOVO Eemdijk - Sparta Nijkerk Excelsior '31 - Staphorst Flevo Boys - Oranje Nassau NSC - SDV Barneveld SC Genemuiden - Urk SDC Putten - ASV Dronten

ASV Dronten - SC Genemuiden DOVO - Flevo Boys Eemdijk - ACV Excelsior '31 - CSV Apeldoorn SDV Barneveld - AZSV Sparta Nijkerk - Oranje Nassau Staphorst - SDC Putten Urk - NSC

ASV Dronten - Oranje Nassau CSV Apeldoorn - Flevo Boys DOVO - SDV Barneveld Eemdijk - SDC Putten Excelsior '31 - NSC Sparta Nijkerk - SC Genemuiden Staphorst - AZSV Urk - ACV CSV Apeldoorn - Staphorst DOVO - ASV Dronten Eemdijk - Excelsior '31 Flevo Boys - SDV Barneveld Oranje Nassau - NSC SC Genemuiden - AZSV SDC Putten - ACV Sparta Nijkerk - Urk

Wedstrijddag 28, 29 april

DERDE PERIODE

ACV - DOVO ASV Dronten - Sparta Nijkerk AZSV - Oranje Nassau Excelsior '31 - SC Genemuiden NSC - SDC Putten SDV Barneveld - CSV Apeldoorn Staphorst - Flevo Boys Urk - Eemdijk

Wedstrijddag 7, 1 oktober

Wedstrijddag 14, 3 december

Wedstrijddag 21, 18 februari

Wedstrijddag 29, 6 mei

Wedstrijddag 8, 8 oktober

Wedstrijddag 15, 10 december

Wedstrijddag 22, 11 maart

Wedstrijddag 30, 13 mei

ACV - Urk AZSV - Staphorst Flevo Boys - CSV Apeldoorn NSC - Excelsior '31 Oranje Nassau - ASV Dronten SC Genemuiden - Sparta Nijkerk SDC Putten - Eemdijk SDV Barneveld - DOVO ASV Dronten - AZSV CSV Apeldoorn - SDC Putten DOVO - SC Genemuiden Eemdijk - Oranje Nassau Excelsior '31 - Flevo Boys Sparta Nijkerk - NSC Staphorst - ACV Urk - SDV Barneveld

ACV - CSV Apeldoorn AZSV - Eemdijk Excelsior '31 - ASV Dronten NSC - SC Genemuiden SDC Putten - Flevo Boys SDV Barneveld - Oranje Nassau Staphorst - Sparta Nijkerk Urk - DOVO ASV Dronten - SDV Barneveld CSV Apeldoorn - Urk DOVO - Staphorst Eemdijk - NSC Flevo Boys - AZSV Oranje Nassau - ACV SC Genemuiden - SDC Putten Sparta Nijkerk - Excelsior '31

ACV - Excelsior '31 AZSV - DOVO CSV Apeldoorn - Sparta Nijkerk Flevo Boys - Eemdijk NSC - ASV Dronten Oranje Nassau - Urk SC Genemuiden - Staphorst SDC Putten - SDV Barneveld ASV Dronten - Flevo Boys DOVO - SDC Putten Eemdijk - CSV Apeldoorn Excelsior '31 - Oranje Nassau SDV Barneveld - SC Genemuiden Sparta Nijkerk - ACV Staphorst - NSC Urk - AZSV

ASV Dronten - Excelsior '31 CSV Apeldoorn - ACV DOVO - Urk Eemdijk - AZSV Flevo Boys - SDC Putten Oranje Nassau - SDV Barneveld SC Genemuiden - NSC Sparta Nijkerk - Staphorst ACV - Oranje Nassau AZSV - Flevo Boys Excelsior '31 - Sparta Nijkerk NSC - Eemdijk SDC Putten - SC Genemuiden SDV Barneveld - ASV Dronten Staphorst - DOVO Urk - CSV Apeldoorn

51


Sponsorcommissie

Bestuur BCF

Sponsorcommissie, v.l.n.r. Roberto Kwakman, Pascal Cohen, Ellis Netjes, Koos van der Lei en Henk Strookappe

Bestuursleden BCF, v.l.n.r. Harry Scholtens, Fanny Platenkamp, Alex Stoker, Pim van der Maden, Rick van den Bos en Ellis Netjes

Sponsormogelijkheden Reclameborden:

Scorebord Extra hoog achter het doel 305 x 65 cm Op hoogte in breedterichting doelkanten 305 x 75 cm Op hoogte in lengterichting op talud 245 x 75 cm Langs het hoofdveld aan taludkant 245 x 75 cm Langs het hoofdveld in breedterichting 245 x 75 cm Langs het hoofdveld in lengterichting aan de zijde van de tribune 245 x 75 cm

€ € € € € €

375 375 300 300 250 225

€ 200

Wedstrijdsponsoring per wedstrijd: Inclusief entree Businesshome

Balsponsoring per wedstrijd: Inclusief entree Businesshome

TV-Sponsor: Per seizoen

Kledingsponsoring:

Wedstrijdshirts (incl. borst- en mouwlogo) Contractduur minimaal 5 jaar per elftal/per jaar v.a. Trainingspakken (16 stuks inclusief bedrukking) Tassen Inloopshirts

€ 400

€ 250

€ 500

Sponsorpakketten (basis) € 200 € 835 € 739 € 224

Hoofdsponsor op aanvraag Platinasponsor Goudsponsor Zilversponsor BCF-lidmaatschap

Zie voor de inhoud van de sponsorpakketten: www.flevoboys.nl/sponsor Alle prijzen zijn excl. BTW Neem voor meer informatie contact op met de sponsorcommissie: sponsorcommissie@flevoboys.nl

€ 4.500 € 3.000 € 1.500 € 825


53

BCF leden 2016-2017 Hoofdsponsors

Flynth adviseurs en accountants Brood.net

Hoofdsponsor Jeugd Univé

Platina sponsors

KWOOT communicatie & nieuwe media Rabobank Noordoostpolder-Urk

Goud sponsors

Drukkerij Feiko Stevens Hetuitzendbureau.nl Polder Staalprodukties BV Slump Catering & Events Staalbouw Nagelhout Bakhuizen BV Willem de Boer Food & Events wiz-arts B.V.

BCF leden

A5 Deco Patmar ABN AMRO ABS Autoschade Bennie Jansen BV ACF Bentveld Automatisering ACVO opleidingen en advies Accura Administratie en Belastingadvies Agpro BV Allcos Kenotek AM Mediagroep BV Attractie Verhuur Meppel Autobedrijf Oving Emmeloord BV B+B Personeelsdiensten B&V Geluid Beachclub Lemmer Hotel Restaurant Grandcafé 't Voorhuys Boem Media Bouwbedrijf Doorn Bouwonderneming Greven Braveheart Shipping BV Buikema Elektrotechniek CarXpert van Staveren Clean Centrum Emmeloord ClearView Management & Advies Countus accountants + adviseurs

Zilver sponsors

Aardappelhandel Van der Linde BV Alertec Uitzendbureau Autobedrijf Pals & van Tilburg BAG Fysiotherapie Bakker Batjes Wonen Bijl & de Jong BV Bus Handelsmij Marknesse Dijksma Koudetechniek Expert Emmeloord Groothuis Bouw Interemm Interieur- en Standbouw Jan Hardeman Interieurspecialist Kamplacon Dak- en Wandconstructies Klein Poelhuis Installatietechniek Level One Uitzendbureau Van Liere Media BV Luimes AV Makelaardij De Munt Márion-Reizen

Miracle Design Reclame, Advies & Communicatie Muta Sport Nederland B.V. Optie#1 Emmeloord Patisserie Jan de Bakker Scholtens Advocaten Straalbedrijf Westerhof Steigerplank.com Stukadoorsbedrijf Gerrit Hofstra Wensink Aangenaam Werkis uitzendbureau

Custom Media De Fernuvering de Jong & Laan De Noordoostpolder E. van Wageningen EFKA Schoonmaakbedrijf Eindeloos Restaurant Emelwerda College FlevoPost Flexmen Flevoland Gertech Reinigingstechniek GlasGarage Emmeloord Greve BV GT Ind. Lastechniek BV HEMA Emmeloord Huib van der Wal tekstschrijver Huisarts van Faassen Incassobureau de IJsselmeerpolders Installatiebedrijf Breman Emmeloord Instituut Wim Lenderink - studie en huiswerkbegeleiding Koelbedrijf Klompe BV Kunststofplatenshop.nl Las- en konstructiebedrijf Velas BV Leerwerk Centrum Het Esveld

MAC3PARK Emmeloord Meester & De Lange Verzekeringen Meeuwsen Ten Hoopen registeraccountants/belastingsadviseurs Mitra Emmeloord Monuta Visser Motorcentrum Emmeloord Motor Snelco B.V. Omroep Flevoland Pekel en Klein notarissen Pim van der Maden Fotograaf R&M Advies ROC Friese Poort Rozenkwekerij Brockhoff Sinke Emmeloord BV Socium verzekeringen Subsidiegezocht.nl Stucadoorsbedrijf Kemper VOF Tritex Bedrijfskleding Van Veen Advies en Administratie VOF Da Enzo VOF Ron en Janny Harzevoort Witlofkwekerij LOF Woonaccent Makelaars Emmeloord BV


ABS Bennie Jansen autoschade Landbouwkade 12 8304 AE Emmeloord T F E

(0527) 61 56 36 (0527) 61 46 99 info@absbenniejansen.nl

46

www.absbenniejansen.nl

UITZENDEN

PAYROLL

WERVING & SELECTIE

DETACHEREN

PERSOONLIJK EN BETAALBAAR Bij ons krijgt u een persoonlijke en betaalbare dienstverlening. U doet zaken met ervaren ondernemers die 24/7 bereikbaar zijn en die begrijpen wat u en uw bedrijf nodig heeft.

Levensverhalen Jubileumboeken Speciale uitgaven Webcontent

Roberto Kwakman M: 06 23 97 99 47

Henry Nassette M: 06 31 94 39 00

Bezoekadres:

Putsteeg 2, Vollenhove

Correspondentieadres:

Bisschopstraat 11 8325 BA Vollenhove

WWW.HETUITZENDBUREAU.NL

Wij zijn u graag van dienst!

Ik heb het mooiste beroep van de wereld, zeg ik vaak. Ik geniet van de interviews, van de vaak boeiende gesprekken, van het schrijven, van het schilderen met woorden. Of het redigeren van bestaande teksten. Heerlijk ambachtelijk werk. Nog fijner is dat je klanten daarmee PRESENTATIEGIDS FLEVO BOYS 2011/2012 kunt helpen. Door met sterke teksten en krachtige communicatiemiddelen bedrijven en instellingen meer waarde te geven.

Telefoon: 06 51 310 319 | www.huibvanderwal.nl


55

Ellis Netjes, coördinator sponsorcommissie

'We hebben elke sponsor wat te bieden' Ellis Netjes is het enige vrouwelijke lid van de sponsorcommissie van Flevo Boys, die verder bestaat uit Koos van der Lei, Henk Strookappe, Roberto Kwakman en Pascal Cohen. Maar ze heeft waarschijnlijk de meeste voetbalfeitenkennis in huis! Anderhalf jaar geleden maakte ze tijdens de jaarlijkse voetbalquiz van de BCF indruk door de finale te halen. Voor de sponsorcommissie doet ze vooral de coördinatie, de back office. Ellis Netjes is een echte voetbalvrouw. Zelf heeft ze niet gevoetbald, omdat er in haar dorp Rutten toen geen meisjesteam was. Met haar vader keek ze wel alle voetbalwedstrijden, vooral die van Ajax. Jari Litmanen was haar grote favoriet. In Groningen volgde ze de opleiding sportmanagement. Ze liep stage en ging daarna aan het werk op het kantoor van sc Heerenveen. „Mijn droombaanˮ, zegt ze. Na alle perikelen daar, viel zo’n vijf jaar geleden ook voor Ellis het doek. Kennis Pim van der Maden introduceerde haar kort daarna bij de BCF en sindsdien is ze een vaste bezoeker van het businesshome. Ze heeft nu een baan bij de website Maxshopping.nl, een online woonwarenhuis met een kantoor in Emmeloord. Bij Flevo Boys is ze nu lid van het BCFbestuur en dus ook aanspreekpunt van de sponsorcommissie. „We vormen een leuke en laagdrempelige sponsorclub en doen ons best om voor grote én kleine ondernemers iets te betekenen. Je kunt voor een paar honderd euro shirtsponsor worden, of een reclamebord laten plaatsen, maar we zoeken bijvoorbeeld ook nog

www.flevoboys.nl/sponsor De sponsorcommissie is te bereiken via sponsorcommissie@flevoboys.nl of op telefoonnummer 06-51306451. Zie voor de inhoud van de sponsor­pakketten: www.flevoboys.nl/sponsor

hoofdsponsors, samen met Flynth en Brood.net. Op de website staat het hele sponsorpakket. Ik zou zeggen: bel met of mail naar de sponsorcommissie. We gaan ook graag in gesprek om een sponsorpakket op maat te maken, of het huidige sponsorpakket te upgraden.ˮ


“Kansen ” ! n e k k a p moet je

Doelgericht ondernemen doet u met Flynth. Ondernemen is topsport. Net als voor voetballers is het ook voor u als ondernemer essentieel om kansen te zien én te pakken. Flynth helpt u daarbij. Met een heldere blik op zaken en een no-nonsense aanpak die aansluit bij uw werkwijze. Wij praten en denken intensief met u mee over uw doelen en nemen beslissingen op basis van actuele cijfers. Zodat u de kansen kunt pakken als ze zich voordoen. Want van scoren houden we bij Flynth. Niet voor niets sponsoren wij Flevo Boys.

De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Emmeloord 088 236 89 00 of kijk voor meer informatie op www.flynth.nl

I

Ondernemen inspireert

I

Profile for Ben Ascherl

Flevo Boys Magazine 2016 - 2017  

Trots op Onze club! Als uitgever speelt businessclub Flevo Boys (BCF) een belangrijke rol in de totstandkoming van de presentatiegids. Een v...

Flevo Boys Magazine 2016 - 2017  

Trots op Onze club! Als uitgever speelt businessclub Flevo Boys (BCF) een belangrijke rol in de totstandkoming van de presentatiegids. Een v...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded