Page 1

El projecte

EXPRESSA’T

és concebut com una acció conjunta que promou la mobilització de les entitats relacionades amb el VIH i fomenta la participació de la societat en general. Tracta a més d’eliminar o reduir l’estigma i la discriminació cap a les persones que viuen amb el VIH/Sida a través de l’expressió artística de joves de tot el territori nacional, els qui mostren per mitjà del seu treball la situació a la qual es veuen exposades les persones que viuen amb VIH o desenvolupen la malaltia. Per tant, aquest projecte vaig poder ser considerat com una acció per treballar per la no estigmatització i discriminació implicant al conjunt de la societat. En aquesta ocasió, presentem obres creades pels alumnes del centre CEF i de la Escola Superior de Disseny de les Illes Balears.

Subvencionado por

Secretaria Plan Nacional de Sida

EX PRES SA’T

Poster expressa't  

Poster expressa't 2010

Poster expressa't  

Poster expressa't 2010