__MAIN_TEXT__

Page 1

Uitgeoefende activiteiten 2018 / 2019 Stichting Bemoedigingssite heeft in 2018: 1. 2. 3. 4.

Wekelijks de nieuwsbrief verzonden aan haar ca. 5400 abonnees. Elke nieuwsbrief bevatte een video en een eigen tekstbijlage. Er zijn in 2018 in de studio 24 nieuwe video’s gemaakt met een bemoediging. Er is meerdere malen overleg geweest als bestuur en de Steungroep is 1 keer bij elkaar geweest in Drachten. 5. Het gebedswerk heeft verschillende mensen begeleid met gebed, onder aansturing van Aniëla Sirks. 6. Het buddywerk heeft verschillende mensen begeleid met persoonlijk digitaal contact, onder aansturing van Ina Straatsma. 7. We hebben een vrijwilligersdag georganiseerd in Zevenhuizen, voor alle vrijwilligers. Uit het hele land zijn ze gekomen, bidders / buddy’s / sprekers / nabij-vrijwilligers / bestuur. We waren met ca. 30 mensen. Tijdens deze dag heeft mevrouw Nettie Schut, een presentatie verzorgd over je eigen attitude als vrijwilliger, als je je inzet voor een ander. Elly Zuiderveld kwam pro Deo optreden. Het werd een zeer geslaagde dag. 8. Er is in 2018 door persoonlijke omstandigheden slechts 1 nabijweekend georganiseerd. 9. Er kwamen ook dit jaar veel mooie en positieve reacties binnen van bezoekers. 10. Facebook advertising werd verkend. Stichting Bemoedigingssite heeft in 2019: 11. Wekelijks de nieuwsbrief verzonden aan haar ca. 5300 abonnees. 12. Elke nieuwsbrief bevatte zowel een video als ook een tekstbijlage. 13. Er zijn in 2019 in de studio van de BS 38 nieuwe video’s gemaakt met een bemoediging. 14. Er heeft een wisseling plaatsgevonden bij de sprekers: twee namen afscheid: Esther Vorsterman vanwege haar eigen ontwikkeling binnen family 7 en Anne Velema, vanwege zijn werk en gezin. In dit jaar is Ina Veenemans het team komen versterken.


15. Er is meerdere malen overleg geweest als bestuur en de Steungroep is 1 keer bij elkaar geweest in Roden. 16. Het gebedswerk heeft verschillende mensen begeleid met gebed, onder aansturing van AniĂŤla Sirks. 17. Het buddywerk heeft verschillende mensen begeleid met persoonlijk digitaal contact, onder aansturing van Ina Straatsma. 18. Er is vanuit Roden, verschillende keren een update uitgegaan richting alle vrijwilligers. 19. In 2019 zijn er 2 nabijweekenden georganiseerd, waaronder een extra feestelijk weekend, het 20ste nabijweekend! Ook is er geĂŤvalueerd door het nabijteam wat er moest gebeuren, nu Lely van Sharon verkocht zou worden. Met de vijf teamleden is unaniem besloten uit te zien naar een andere locatie in onze buurt. 20. Er is een speciale avond belegd voor alle vrijwilligers die met de nabijweekenden meewerken. Van de 20 genodigden, waren 18 aanwezig en de 2 die er niet waren hadden zich met spijt afgemeld! Het werd prachtige dankavond voor al die mooie nabijweekenden die hier zijn gehouden. 21. Er kwamen ook dit jaar veel mooie en positieve reacties binnen van bezoekers. 22. Facebook advertising werd steeds beter ingezet met als resultaat dat we ook in het buitenland steeds meer bereik hebben, zoals in Suriname! 23. Medio 2019 is er ook overleg voor 2020: dan zullen we een 10 jarig jubileum hebben. 24. Het wordt duidelijk dat onze website de nodige zorg verdiend qua onderhoud. Gesprek met Webmaster. Voor ons jubileum jaar denken we na over wat onze mogelijkheden zijn en ook onmogelijkheden. 25. Als investering / cadeau denken we aan iets waar iedereen iets aan heeft, en niet slechts een kleine groep mensen. Dat combineert goed met de wens de website gebruiksvriendelijker te maken en onderhoudsbestendiger voor de komende jaren. Deze plannen worden alvast in ontwikkeling uitgezet. Aldus een indruk van onze werkzaamheden, Roden, 12 februari 2020, Gerry Velema

Profile for Bemoedigingssite

Uitgeoefende activiteiten 2018 / 2019  

Uitgeoefende activiteiten 2018 / 2019  

Advertisement