Page 1


Kim da Silva

KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG A Mudrák: az életerőnkkel való kommunikáció az ujj reflexzónáinak stimulálása által

Budapest 1997

2


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

© 1991 Droemersche Verlaganstalt Th. Knaur Nachf., München

© Kim Da Silva © 1997. Bioenergetic Kft.

Fordította: Ghimessy Csaba

Kiadja: a Bioenergetic Kft. 2081 Piliscsaba Cosmos Természetgyógyász Központ Felelős kiadó: Schneider Gábor

ISBN: 963 8120 21 5

Nyomdai munka: Print-Kódex Nyomda, Orosháza Felelős vezető: Muszkáné Gajdács Beáta

3


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

Ajánlás Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a kezeimmel megismerkedjek és észrevegyem, mi mindent tudok velük csinálni.

Köszönetnyilvánítás Egészen rendkívüli köszönet illeti meg Do-Rit, aki iránymutatóan együttműködött velem ennek a könyvnek a megírásában. Támogatta a munkámat és minden lehetséges területen elősegítette azt. Nagy megértéssel segített és neki köszönhető, hogy a könyv ilyen rövid idő alatt létrejöhetett. Köszönet a fáradságáért és a sok munkával töltött óráért, melyet erre a könyvre áldozott.

4


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

Előszó Az indiai gyógyászatban az ujjtartásokat, az úgynevezett mudrákat többek közt az energetikai, fizikai és pszichikai egyensúly megteremtésére használták. Indiai tanulmányutaimon magam is tapasztaltam, hogy milyen erőteljesek tudnak lenni a mudrák - látszólagos egyszerűségük ellenére. Tartós hatásuk oly mértékben lenyűgözött, hogy rövidesen elhatároztam, hogy a mudrákat egyre inkább felhasználom és ha szükséges, továbbfejlesztem. A továbbfejlesztés azt a célt szolgálta, hogy az ujjtartások felhasználási módjait a nyugati emberek számára is lehetővé tegyem. A nehézséget az okozta, hogy a mudrákról tulajdonképpen semmiféle általánosan hozzáférhető irodalom nem állt rendelkezésre. A mudrákat Indiában a mesterek adják tovább tanítványaiknak. A tanítványok alkalmazzák azokat, de csak a mester tudja, hogy általuk mi megy végbe pontosan. Az ajurvédikus orvoslás (az indiai gyógyászat) ugyanúgy, mint a kínai gyógyászat az öt elemre épül, van azonban néhány eltérés. Ezért szükséges volt az indiai elemeket a kínai rendszerre átfordítani. Ez nagyon nehézkesnek bizonyult, mert sajnos az elemek indiai leírása nem olyan pontos és érthető, mint a kínai Mind a két gyógymódot gondosan kellett tehát tanulmányoznom, hogy közös vonatkozási pontokat találjak. De végül is megérte! Az indiai és kínai gyógymódok összekötésével sikerült végre megtalálni az egyes mudrák ideális formáit, és ezeket az egyes tünetekhez és betegségekhez hozzárendelni. A mudrákkal való tapasztalataim úgy hatottak rám, hogy elkezdtem saját ujjtartásokat kifejleszteni. Mikor ezeket sikerrel alkalmaztam magamon, elkezdtem tudásomat másoknak továbbadni. Az előttünk levő könyv nemcsak az energetikai összefüggésekbe kíván betekintést nyújtani, hanem egyidejűleg meg kell mutatnia, hogyan tudjuk egészségünket újra saját kezünkbe venni.

5


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

Bevezetés A köznyelvben a mozgás és gyakorlás szavak szinte kizárólag a sporthoz kapcsolódnak. Az azonban kevésbé ismert, hogy gyakorlás szükséges a testben zajló pszichológiai folyamatok és az energiarendszerek összhangbahozásához. A következőkben leírt mozgás és gyakorlásformák a későbbi betegségek megelőzését szolgálják. Az említett gyakorlatok kétszer 5-10 percet vesznek igénybe. Itt kezdődik azonban a gond! Sok embernek mindenfélére van ideje, de megelőző gyakorlatokra egyáltalán nincs kétszer tíz perce. Ilyen esetekkel nap mint nap találkozom a praxisomban. Így jutottam egy nap arra a gondolatra, hogy kidolgozom a mudrákat úgy, hogy az mindenkinek érthető és alkalmazható legyen. A válasz, hogy az ujjtartásokra nem jut idő, nem jöhet elő, mert ellentétben a mozgásgyakorlatokkal az ujjtartások majdnem minden tevékenység mellett alkalmazhatók. Az ujjtartások segítségével saját egyensúlyunkat teremthetjük meg, és általa birtokába juthatunk egy hatékony eszköznek, mellyel saját kezünkbe vehetjük egészségünket. Világossá fog válni mindenki számára, hogy a nagykorúvá vált páciens, aki aktívan közreműködik, nagyobb mértékben gyógyul, mint az, aki semmit sem tesz egyensúlya megtalálása érdekében.

Első rész Az alapok 1. Tanács a könyv használatához Azt tanácsolom, először olvassa el a könyvet elejétől a végéig. A különböző ujjtartások magyarázatát elolvasva hamar rá fog jönni, hogy használni tudja őket, még akkor is, ha a hozzátartozó tünet nem vonatkozik önre. Azt is észre fogja venni, hogy ujjainak mozgékonysága hagy némi kívánnivalót, még akkor is ha ön makkegészséges. De ne aggódjon! Az ujjmozgékonyság tanulható. Tanulható, és általa sokkal jobban megismerhetjük ujjainkat és a kezünket. Általában viszonylag keveset tudunk a kezünkről, többnyire nem többet annál, hogy jobb- vagy balkezesek vagyunk. A kezek azonban az életerőnk jelzői, és az ujjak mozgékonysága a testünk rugalmasságát tükrözi. (Amennyire mozgékonyak az ujjaink, annyira rugalmas a testünk.) Kinél alkalmazható az ujjegyensúly? A válasz a következő: mindenkinél, akinek van keze, és vannak ujjai. Az ujj-egyensúly különlegesen hasznos a következő csoportok számára: − nehezen tanuló gyerekek − idős emberek, akik keveset mozognak − betegek, hogy gyorsabban talpra álljanak − mindenki, aki meg akarja őrizni az egészségét Mikor alkalmazható az ujj-egyensúly? Alapvetően akkor, amikor nincs mit tennünk a kezünkkel. Különösképpen − amikor utasként autóban ülünk, − amikor tömegközlekedési eszközön utazunk, − amikor a tévékészülék előtt ülünk, − amikor tanulunk, vagy olvasunk, − mielőtt egy nehéz feladatba belekezdünk, − amikor valakire várunk, − amikor stresszhelyzetben vagyunk és − minden alkalommal, amikor egy ilyen helyzetre gondolunk.

6


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

2. Az alapfogalmak magyarázata Mi az energia? - Mi a szervenergia? Mindenki másképp írja le, hogy mi az energia. A fizikától kezdve a jóga és a meditáció különféle irányzatai mind más és más definíciót adnak. Azt hiszem mindenki számára hasznos magyarázat lehet a következő: A legjobban akkor érezzük az energiát, amikor nincs belőle elég. Az „energia" szó görög eredetű (energeia), és hatékonyságot jelent. Goethe idején a szó tetterőt jelentett, erőt és hangsúlyt. A fizikában az elraktározott munkát nevezzük energiának. Testünkben az energiának az a funkciója, hogy védje a szerveinket. Ugyanakkor az egyes szervekhez bizonyos izmok vannak hozzárendelve, és köztük energetikai kapcsolat van. Ezek az összekötések egy elektromágneses áramkörhöz hasonlóak. Egy szervnek a legyengült szervenergiával való kapcsolata ahhoz az emberhez hasonlítható, aki télvíz idején fürdőnadrágban sétál kint a szabadban. Sokáig nem maradhat kint, mert meghűl. Ha lenne rajta kabát, akár órákig is sétálhatna odakint anélkül, hogy bármi baja történne. Amikor a szervenergiánk kibillen az egyensúlyból, vagyis a hasonlat szerint amikor nem viseljük a szervet védő energetikai kabátot, az hosszú távra befolyásolhatja a szervet. Energetikai szempontból mi mindig tíz-tizenötéves időtartamokban gondolkozunk. Ha az energetikai potenciál az élet során leesik, az a szerveket is érinti. A szervenergia egyensúlyvesztése idővel betegséggé sűrűsödik Néha tíz, tizenöt, húsz évig is eltart, míg az energetikai egyensúlyvesztés a szervben manifesztálódik. De mialatt ez végbemegy, sok minden történik. Az egyensúlyvesztés érzelmi zavarok, pszichológiai viselkedésminták, és olyan pszicho-szomatikus panaszok és fájdalmak formájában jelentkezik, amelyekre nincs orvosi magyarázat. Az energiaáramok leírása (akupunktúrás meridiánok) Tizennégy fő energiaáram van, s ezeket meridiánnak hívják. Kettőnek közülük irányító funkciója van, kettőnek pszichológiai funkciója (keringés és pajzsmirigy), és tíz meridián pedig közvetlenül a szervekhez kapcsolódik. A meridiánokat elektromos vezetékként tudjuk elképzelni és ezeknek helyét, pályáját a kínai orvostudomány írta le már évezredekkel ezelőtt. A meridiánok a bőr alatt futnak három- tíz milliméter mélységben, és néhány ponton jönnek felszínre. Ezek az úgynevezett akupunktúra pontok. Mindegyik energiaáramnak saját pályája van, több elágazással. Egy ág mindig ahhoz a szervhez vezet, amely a meridián nevét adja. Egy másik ág a következő energiaárammal való összeköttetést biztosítja. Még akkor sem történik velünk semmi baj pillanatnyilag, ha mind a tizenkét fő energiacsatorna kiegyensúlyozatlanná vált. Ha azonban ez a kiegyensúlyozatlanság állandósul, nem nehéz elképzelni, hogy egy fertőzés vagy egy betegség mennyivel hosszabb lefolyású lesz, mint mikor a meridiánok egyensúlyban vannak. Az egyensúlyban lévő meridiánok segítenek mobilizálni a test öngyógyító erőit és gyorsan rendbe jönni. A meridiánok egy úgynevezett zárt energia áramkört alkotnak, amely folyamatosan a kiegyensúlyozottságra törekszik. Épp ezért fontos az egyes meridiánok kiegyensúlyozottságát is megőrizni. 3. További megfontolások Miért az ujjak által törekedjünk az egyensúlyra? A meridiánok kezdő és végpontjai többnyire a fejen, az ujjakon és a lábujjakon találhatóak. A vastagbél- a pajzsmirigy- és a vékonybél meridiánok az ujjakban kezdődnek. A tüdő-, a keringés- és a szívmeridiánok ott végződnek. Ez azt jelenti, hogy az energiacsatornáinknak majdnem a fele a kézben kezdődik vagy ott végződik. Ráadásul a meridiánok kapcsolatban vannak az öt alapelem valamelyikével, az ujjak pedig képviselik ezt az öt elemet, azaz a földet, a fémet, a fát, a vizet és a tűzet. Ez a magyarázata annak, hogy bizonyos ujjtartásoknak miért van az egész testre jótékony, kiegyensúlyozó hatása.

7


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

A meridiánok kezdő és végpontjai a kézen VP keringés

KP pajzsmirigy (hármasmelegítő)

KP vastagbél

VP szív

KP vékonybél VP tüdő

KP = kezdőpont VP = végpont

A fel nem ismert egyensúlyhiánytól a betegségig vezető út Testünk akupunktúra meridiánjainak fontos funkciójuk van. Pályájuktól függően bizonyos izomcsoportokat és egyes szerveket látnak el energiával. A kiegyensúlyozott meridiánok garantálni tudják a szervek megfelelő együttműködését. A meridiánoknak van számos megfeleltetése, többek közt a különböző érzelmek. Például az érzelmi kiegyensúlyozatlanságra reagálva a test túlélési reflexként kiiktatja a megfelelő meridiánt. Ez nem fáj és nem is érzékelünk eleinte semmit. Helyette kialakítunk egy olyan viselkedési mintát, mely lehetővé teszi, hogy együtt éljünk a leblokkolt érzelmekkel - de a bomba ketyeg. Mi történik? A kiiktatott meridián nem látja el energiával a hozzá tartozó izomcsoportot. Ez azt jelenti, hogy ezek a területek csak vészenergiával működnek. Ez még mindig nem fáj - de a bomba ketyeg. Azután egy nap ér minket egy jelentéktelen baleset, megbotlunk egy fűszálban, ami szóra sem érdemes. De mik a következmények? Kificamodott boka, szalagszakadás: a bomba felrobbant. A vésztartalékon működő izomcsoport a szokásosnál nagyobb terhelést nem bírja. Egy ilyen sérülés néha hetekig vagy akár hónapokig is kínoz bennünket. A baleset a magyarázat mindezekre. Arra azonban alig gondolunk, hogy a végeredményképpen a balesethez vezető energeti-

8


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

kai előfeltételek már évek óta fennálltak. Ha a meridiánok tíz, tizenöt vagy húsz évig ki vannak billenve az egyensúlyukból, akkor a megfelelő szervek szintén ki lesznek. Ez nem azt jelenti, hogy a szerv beteg, vagy hogy meg kell operálni. Az egyensúlyhiány már sokkal korábban jelentkezik nehezen kezelhető allergiák, migrén, időjárásérzékenység stb. formájában. Egyre gyakoribbak az olyan funkcionális zavarok, amelyeken nem lehet segíteni. Az okot nagyon gyakran az energetikai mezőben kellene keresni. Ezek az egyensúlyvesztéses állapotok csak sokkal későbben mutatkoznak meg, és akkor már kórkép formájában. Az energia bekapcsolása úgy hat, mint a gyógyszer. Az orvos megvizsgálja a tüneteket, és diagnosztizálni tudja a betegséget. A diagnózis alapján lehet, hogy felír bizonyos gyógyszereket. De miért van az, hogy a felírt gyógyszer nagyon hatásos az egyik beteg esetében, míg egy másikéban; akinél ugyanaz volt a diagnózis, hatástalan? Testünkben az energiák nyilvánvalóan nagyon különbözően működnek. Ha viszont kibillennek az egyensúlyból nagyon hasonló kórképet mutatnak a tünetek. Vegyünk egy példát: Két embernek ugyanaz a betegsége, tüneteik megegyeznek. A felírt gyógyszer az egyikre rögtön hat, a másikra egyáltalán nem hat. Energetikai szempontból megállapíthatjuk, hogy az A betegnek a húgyhólyag meridiánja volt kiegyensúlyozatlan, míg a B betegnek a szív meridiánja. Mindkét betegnek ugyanaz volt a kórképe, de más és más meridián kiegyensúlyozatlansága okozta. Az orvosság, amelyet találomra kaptak, aktiválta a húgyhólyag meridián energiáját. Következésképpen A beteg jobban lett. B beteg ugyanazt a gyógyszert kapta, de mivel annak semmilyen hatása sem volt a szív meridiánra, nála nem következett be gyógyulás. Mindannyian tudjuk, milyen káros hatással lehet energiaháztartásunkra egy rosszul választott gyógyszer vagy annak mellékhatásai. Amikor a mudrákat alkalmazzuk az egyensúly visszanyerése érdekében, akkor egy energiavezetéket kapcsolunk be újra, s ez úgy hat, mint a megfelelő gyógyszer. Az energia úgymond bennünk keletkezik, és a saját energiánk egyensúlyozza ki magát. Az előnye az, hogy nincs összeférhetetlenség, nincs kockázat. Az ujjtartások nem helyettesítik a gyógyszereket. Ha felborul az egyensúlyunk, vagy fájdalmaink vannak, minden esetben forduljunk szakemberhez, orvoshoz vagy gyógyítóhoz. Az ujjtartások által visszanyert egyensúly minden terápiát elősegít. Nem helyettesíti a kezelést, de hatékony segítség lehet. Ha felelősségteljes gondolkodású betegek vagyunk, akkor annak megfelelően bánunk a betegségeinkkel is. Orvoshoz fordulunk, követjük tanácsát, és megadjuk testünknek azt a figyelmet és törődést, amire szüksége van. Az ujjtartások rendszeres használatával nő a gyakorlatunk, és felelősségteljesebbé válhatunk magunk iránt. Betegség és felborult egyensúly. Ha nem vagyunk betegek az még messze nem jelenti azt, hogy valóban egészségesek vagyunk. Folyamatosan egészségben kell élni, és újra meg újra tenni kell valamit érte. Ha mindig megvárjuk míg megbetegszünk, és csak ez gondolkoztat el minket, akkor az élet egyik alapvető célját értjük félre. Akkor is használhatjuk az ujjtartásokat, amikor nem vagyunk betegek. Használhatjuk őket megelőzésre, amikor a bomba még csak ketyeg, mielőtt kitör a betegség. Az ujjtartások gyógyító hatásához időre van szükség. Krónikus panaszok, vagy visszatérő betegségek annak a jelei, hogy az egyensúlyzavar már régóta fennáll a szervezetben. Szerencsére nem kell újabb éveket várni arra, hogy az egyensúly helyreálljon. Türelemre azért szükség van, és a hosszú idejű ujjtartásokat is gyakrabban kell alkalmazni. A betegség soha sem egyik napról a másikra jelenik meg. Épp ezért nem is tűnhet el egyik napról a másikra, de az egyensúly sokkal gyorsabban helyreállhat, mint amennyi idő alatt a betegség a testben megnyilvánult. Betegség esetén ennek tudatában kell türelmesnek és fegyelmezettnek lennünk. Az egész testünket is lehet egyensúlyba hozni. Ha energetikai szempontból átgondolt ételeket fogyasztunk, megtámogathatjuk energiarendszerünket két oldalról, és az ujjtartások is lényegesen hatékonyabbak lesznek. Fontos megérteni, hogy mi is valójában az étel: Az étel gyógyszer. Ha megnézzük, hogy mennyi ételt fogyasztunk egy nap, azt is fontos lenni nézni, mennyi gyógyszert tömünk ezzel magunkba. Ha nem a megfelelő dolgokat esszük, akkor rossz gyógyszereket veszünk be. Ez érthető módon problé-

9


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

mákat okozhat testünkben. A fájdalom „megszüntetése"? Amikor egy ujjtartást gyakorlunk, nem az a lényeg, hogy a fájdalmat egyszerűen „megszüntessük". Minden fájdalom visszajelzés a test részéről, és üzenetként kell felfognunk. Az üzenet megértése megkívánja, hogy dekódoljuk az üzenetet, és azt megértve győzzük le a fájdalmat, a szenvedést és a betegséget. Amikor a fájdalom átalakul az ujjtartások következtében, belepillanthatunk testünk működésébe. Testünk és energiái iránti nagyobb tudatosság segít megérteni a fájdalom okát, és lehetőséget ad e megértés alapján cselekedni a jövőben. (Nem elég csupán csak tudni, a tudást alkalmazni is kell!) 4. Fontos egészségügyi kifejezések/fogalmak Mi az öngyógyító erő? A test egy önszabályzó, autonóm túlélési rendszer. A testünk a túlélésre szakosodott, akár akarjuk, akár nem! A túlélés érdekében a test a túlterhelt energiarendszereket lekapcsolja. Ezek a rendszerek így üresek lesznek, és nem tudják a testet fájdalommal tovább stresszelni. Ha belegondolunk, és segítünk testünknek visszanyerni az energiáját például átgondolt táplálkozással, sportolással, ujjtartások gyakorlásával, ez az energia segíthet nekünk abban, hogy újra teljessé váljunk. Ezt nevezzük öngyógyító erőnek. Könnyen előfordulhat, hogy fájdalmat érzünk, miközben a test újratölt egy: kiürült energiarendszert. Ez az úgynevezett gyógyító fájdalom, ami semmi esetre se akadályozzon meg bennünket, hogy folytassuk az energiaegyensúly visszanyerését egészen addig, míg a legyengült rész teljesen feltöltődik, és energiai ellátása zavartalanná válik. Ekkor a fájdalom eltűnik. Ha félbehagyjuk a folyamatot, a fájdalom lehet, hogy nem érződik egy ideig. Ez azonban a probléma elkerülését jelenti, s csak ideiglenes egyensúlyt. A test nem lesz képes kijelezni a fájdalmat, mert nem lesz hozzá elég energiája. A bomba meg újra ketyeg! Az integrált agy Annak érdekében, hogy egészségünk jó alapokon nyugodjék, biztosítanunk kell, hogy a két agyféltekénk integrálva legyen. A klinikai pszichológiában van egy kifejezés, mely szerint: „Minden betegségnek cerebrális dominanciája van". Az a tény, hogy az agy az egész test koordináló központja, a fogyatékosoknál világlik ki legjobban. A dyslexiakutatás során kiderült, hogy a dadogósok éneklés közben nem dadognak. Ennek az az oka, hogy az éneklés mindkét agyféltekét egyidejűleg foglalkoztatja. Az egyik agyféltekét többnyire az analitikus funkciókkal szokták összefüggésbe hozni, míg a másikat az intuitív funkciókkal. Ha életünk egy szakaszában inkább az egyik, a domináns féltekére hagyatkozunk, az még nem jelenti azt, hogy a másikat soha sem használjuk. Annyit jelent, hogy az egyiket sokkal többet használjuk, és ez az egyoldalúság energetikai téren kiegyensúlyozatlansághoz vezet, mely csak évek vagy évtizedek multával mutatkozik meg. Igazából nemkívánatos viselkedésmintákat alakítunk ki, amelyekből később betegségek is kifejlődhetnek. Ezért fontos, hogy a két agyfélteke szimultán működjön. Ez egészségünknek egyik alappillére. Kineziológiai izomtesztekkel már össze tudunk állítani olyan agyintegrációs gyakorlatsort, melybe az ujjtartások is beletartoznak. Szexuális energia Amikor azt halljuk, hogy „szexuális energia", először mindig rossz irányba indulnak a gondolataink, vagyis a szexuális gyakorlat irányába. A kínai gyógyászatból megtanulhatjuk, hogy a szexuális energia 95 százaléka gyógyító szervenergia, és csak 5 százaléka kötődik a konkrét szexualitáshoz. Amikor a szexualitásról hallunk, mindig az 5% jut eszünkbe, és a maradék 95%-ról pedig alig tudunk valamit. A különböző ujjtartásoknál megjegyeztem, hogy „Erősíti a szexuális energiát.” Ez azt jelenti, hogy a szexuális energia, mint az egész testre kiterjedő gyógyító energia stimulálódik. A szándékunk nem az, hogy szexuális atléták legyünk, vagy nagyobb szexuális étvágyunk legyen a megnövekedett energia nyomán. A felélesztett szexuális energia segít kiegyensúlyozni az öt életelem kerekét és ezzel az egész meridiánrendszert.

10


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

Az öt alapelemből álló kerék Nézzük meg az öt elem alkotta kereket (belül a jin, kívül a jang jelegűek)

TŰZ

FA

FÖLD

VÍZ

FÉM

Az ábra leírása: Legfelül látjuk a tűz-elemet. A színe vörös, az éghajlata forró. Alul van a víz-elem. A színe kék, az éghajlata hideg. Bal oldalon van a fa-elem. Színe zöld, az éghajlata nedves. Jobbra lent van a fémelem. Színe fehér, az éghajlata pedig száraz. Ezek az éghajlatok egyesülnek a föld-elemben, melynek színe sárga. A tűz-elemnek a tüzességét négy energia támasztja alá. A szív energiája, a vékonybeleké, a vérkeringésé és a pajzsmirigyé. Ezenkívül a csecsemőmirigy és a mellékvese is a tűz-elemhez kötődik. Éppen ezért a tűz-elem nagyon erős. A fa-elem tartalmazza a máj és az epehólyag energiáját. A fémelemben van a tüdő és a vastagbelek energiája. A víz elemben a vese és a húgyhólyag energiáját találjuk. A gyomor és a lép energiái pedig a föld-elemhez kötődnek. A tűz-elem a világnak azon a részén, ahol mi élünk, nagyon erős. Amikor a tűz-elem túl erős, elégeti az összes fát, és felégeti a földet. Elpárologtatja a vizet, és megolvasztja a fémet. Ez az állapot előbbutóbb betegséget okoz. Amikor a tűz elhatalmasodik a testben, nagyon nehéz azt lecsillapítani. Azonban, ha ezt sikerült elérni, a fa elkezd nőni újra. A föld teremni kezd, mert most már van elég víz. A hűvös energia nem engedi a fémet megolvadni. Ha kicsit is értjük az elemek törvényét, világos lesz, hogy miért regenerálódik a test néha olyan lassan. Ez különösen érvényes azokra, akiknek kevés az energiájuk. Ide tartoznak azok, akiknek allergiájuk van, és legyöngült immunrendszerük.

11


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

Nyáron válik egészen nyilvánvalóvá: hőségben sok embernek van problémája a keringési rendszerével, a szívével és a vérnyomásával. Nyögnek, szenvednek, nemi bírnak dolgozni, de különben „semmi bajuk". Mi történik nagy melegben?! Amikor a testünk túl forró, és még a nyári meleg is hozzáadódik, testünk nemi képes a hőséget bent és kint egyensúlyban tartani, és kiég a biztosíték. Mi köze van a szexuális energiának az öt elemhez? Már tudjuk, hogy a tűz-elemben négy energiacsatorna van képviselve: a keringési, a pajzsmirigy, a szív, és vékonybél meridiánok. A víz-elemben csak két meridián van képviselve: a vese és a húgyhólyag meridián. A szexuális energia a víz elemhez kötődik. Idős korban nem ritkák az ilyen problémák. A prosztataproblémák, a vizeletvisszatartási és menstruációs problémák, a görcsök és az általános kedvetlenség, a klimaxos panaszok: mind a „szexuális energia" témájába tartoznak. Nagy százaléka ezeknek a problémáknak a tűz-elemben gyökerezik. A helytelen táplálkozás hatására például a testben a tűz elhatalmasodik, és elégeti a többi elemet. Amikor ez történik, az nagyon káros a hideg energiára, a víz-elemre nézve. A szexuális energiánkat gondozni kell. Ezt a helyes táplálkozással, az ujjtartások gyakorlásával és a „Helyes táplálkozás a megfelelő időben" című könyvben leírt gyakorlatokkal lehet. Amikor van elég gyógyító energiaként rendelkezésünkre álló szexuális energiánk, az képes ezeket a funkciókat - az egész test szerv - egyensúlyának részeként - biztosítani. Amikor a férfiaknak a prosztatájukkal és a hólyag környékével van problémájuk, a nőknek meg a női szervekkel (petefészek, méh, vagina, folyás, menstruáció), akkor a szexuális energiájuk kiegyensúlyozásával kellene törődniük. Így nagyon hamar megszabadulhatnának ezektől a problémáktól. 5. Néhány életből merített példa A hajókirándulás mudra. Egyszer Thaiföldön hajókirándulásra mentem egy húszfős csoporttal. Vihar közeledett, de a résztvevők érzelmei még viharosabbak voltak. Sokan rosszul lettek, és tipikus tengeribeteg arcszínük lett. Az út alatt én a mudra könyvemmel voltam elfoglalva, az ujjtartásokon dolgoztam, és semmi bajom sem volt. Néhányan tanácsot kértek tőlem, hogy tudok-e valamit rosszullét ellen. Az ujjtartások leírása ott volt előttem az asztalon, így viszonylag könnyű volt a megfelelőt megtalálni. A 32. számú ujjtartás Légzés - bizonyult hasznosnak. A tengeribetegek felvették a leírt ujjtartást, és öt-tíz perc elmúltával kezdték visszanyerni a normál arcszínüket, és rosszullétük szinte teljesen elmúlt. Az ujjtartás segít tolmácsolni Múlt nyáron szerveztünk egy kineziológia tanfolyamot, melyet dr. Paul Dennison tartott. Mivel Paul csak angolul beszél, megkértem egy kineziológus barátomat, Wolfgangot, hogy tolmácsoljon. Paul beszédét nem könnyű érteni, és Wolfgang eleinte szinte csak vért izzadva tudta szavait németre fordítani. Az első szünetben Kim mutatott neki egy ujjtartást, hogy azt tartsa, mialatt beszél. Amikor a tanfolyam folytatódott, Wolfgang, ujjait a megfelelő pozícióban tartva, teljesen felnőtt a feladathoz. Folyékonyan beszélt jól hangsúlyozva a szavakat, és szinte lendületet adott a kurzusnak. Egy idő után azonban feltűnt, hogy újra nehézségei vannak. Kereste a szavakat, nagyokat ööözött, mert abbahagyta az ujjtartást. Intettem neki, hogy rakja vissza pozícióba az ujjait. Megtette, és mintha egy varázskapcsolót nyomott volna meg, a csoda megtörtént, és újra könnyedén fordított. Ezt a ki-be kapcsolósdit több résztvevő is észrevette, és érdeklődni kezdtek Kim munkája és a mudrák iránt. A résztvevők pozitív benyomásai, úgy tudom, csak megerősítették elhatározását, hogy minél hamarabb megírja a mudrákról szóló könyvét. A történetnek azonban itt még nincs vége. A tanfolyam egyik napja különösen forró és párás volt. A levegő nem mozdult és a jelenlevők alig tudtak az előadásra koncentrálni. Kim kipróbált egy ujjtartást a csoport tagjaival, hogy helyrebillentse a hőségre való érzékenységüket. A résztvevők többsége a megfelelő módon tartotta az ujjait, szerencsére a jobb kéz még szabadon is maradt az írásra. Tizenöt percen belül a résztvevők, magamat is beleértve, összeszedték magukat, és nehézség nélkül követni tudták az előadást. Do-Ri Rydl

12


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

Második rész Az ujjtartások gyakorlati használata Az elmélet után nézzük a gyakorlatot. A jobb megértés érdekében az anyagot az ujjtartások számára legfontosabb területek alapján rendszereztük. Minden ujjtartásnál megtalálható az ujjak pontos helyzetének a leírása. Mivel egyes ujjpozíciók könnyen összetéveszthetők egymással, azt ajánlom, olvassák el a leírást alaposan, egyeztessék a képpel, és mindent leellenőrizve helyezzék pozícióba az ujjaikat. Tehát a pontos odafigyelés nagyon fontos az ujjak összeillesztésénél! Az „idő" kiemelés mellett található az arra vonatkozó utasítás, hogy az egyes mudrákat mennyi ideig, és naponta hányszor kell tartani, valamint az, hogy hány perc szünetet kell köztük hagyni annak érdekében, hogy a teljes hatást kifejthessék. Hatás alatt itt az egyes problémák esetében az egyensúly elérését értem. A „megjegyzés" mellett a megfelelő ujjtartások időtartama szerepel abban az esetben, ha a felborult egyensúly már betegség formájában jelentkezik. Amikor ez az eset áll fenn, a testnek egy bizonyos rendszere energetikailag nagyon lemerült, és sok energiára van szüksége. Amikor tovább tartjuk ujjainkat a mudra pozíciójában mint általában egyensúlyhiány esetén, akkor ez még inkább serkenti a testet, hogy segítsen magán a létrehozott energiával. Az öngyógyító erők aktiválódnak ilyenkor, amikor a testet több energiával látjuk el, mint amennyi betegség esetén szükséges. Fontos: Az ujjtartásokat mindig lehet támogató jelleggel használni. Sem a hagyományos orvosi, sem a homeopátiás kezelésbe nem avatkozik bele, de nem is helyettesíti azokat. Mindegyik mudra önmagában működik. Ha azonban többet akarunk tenni magunkért, vagy amikor komoly betegséggel állunk szemben, akkor az ujjtartások kombinációit ajánlott használni. Némelyik mudra leírása után található néhány bevált mudra kombináció. De annak, hogy az Ön képzelete hányféle kombinációt talál ki, nincs határa. Egy valamit azért fontos tudni: Ha egyszer rátaláltunk egy ujjtartásra, vagy egy kombinációra, melyre reagál a problémánk, akkor azt gyakoroljuk legalább egy hétig. Nem tanácsos minden nap más és más ujjtartást választani. Ha már nem érzünk fájdalmat, nem szabad rögtön abbahagyni a gyakorlást. Ha már teljesen mentesek vagyunk a fájdalomtól, akkor is még négy napig érdemes folytatni a gyakorlást, hogy az elért egyensúly valóban stabilizálódjon. A mudrákat lehet mindig használni, amikor kezünknek nincs más tennivalója. Sok ujjtartás csak egy kezet vesz igénybe. Ha egy mudra ugyanazt az ujjtartást írja elő mindkét kéz számára, tarthatjuk azt mindig a szabad kezünkkel, például amikor írunk. Betegség esetén, vagy amikor nem szabad kiszállnunk az ágyból, amikor tévét nézünk, vagy beszélgetünk, és még sok más mindennapi helyzetben nagyon jól használhatjuk az egyes mudrákat vagy kombinációikat. Amennyire a helyzet engedi, javasolnám egy visszaszámlálós stopper használatát, hogy ne kelljen állandóan az órát figyelni. „A minél több, annál jobb" kifejezés nem mindig igaz. Mint ahogy gyógyszereket sem ötletszerűen és két marokkal veszünk be, ugyanúgy a mudrákat is nagyon gondosan válasszuk ki. Minden esetben tartsuk magunkat a megadott időtartamokhoz, és gyakoroljunk rendszeresen. Ez arról is szól, hogy felfedezhetjük a fegyelmezett cselekvés szépségét, és erejét. Használjuk ki mindig a kombinációs lehetőségeket. Az ujjtartások használata tévénézés közben Tévénézés közben kitűnő alkalom kínálkozik a mudrák mindennapi gyakorlására, s ez azzal az előnnyel is jár, hogy nem eszegetünk, rágcsálunk, és iszunk közben. Minél kevesebb édességet, rágcsálnivalót, üdítőt és sört tömünk magunkba, miközben tévézünk, annál inkább támogatjuk a testünket. 1. Kezek - az életerő jelzői Ha valaki legyengült állapotban van, nem tud egyértelmű és határozott kézfogást tettetni. Gyakran képzeljük, hogy van erő a kezünkben, de sokszor nagyon egyenlőtlen az eloszlása. Ez már jelzi az első kiegyensúlyozatlanságot.

13


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

Próbálja egyszer ki a következőket: 1. Szorítsa meg egyszer valaki kezét igazán erősen. Figyelje meg, milyen érzés! 2. Most gyakorolja az „ujjak mozgékonysága" tartást 3. Szorítsa meg ugyanannak az embernek a kezét erősen. Milyen érzés most? Valószínűleg azt fogja tapasztalni, hogy most mindegyik ujja egyformán erősen szorít. 2. A hüvelykujj és a többi ujj részeinek megnevezése (A kéz külső oldala) I. Hüvelykujj 1. Hüvelykujjhegy 2. Hüvelykujjköröm 3. Hüvelykujj körömszegély belső rész 4. Hüvelykujj körömszegély külső rész 5. Első hüvelykujjízület 6. Hüvelykujj árok II. Mutatóujj 7. Mutatóujjköröm III. Középsőujj 8. Középsőujjhegy

14

9. Középsőujj köröm 10. Középsőujj körömszegély belső rész 11. Középsőujj körömszegély külső rész IV. Gyűrűsujj 12. Gyűrűsujjköröm 13. Gyűrűsujj körömszegély belső rész 14. Gyűrűsujj körömszegély külső rész V. Kisujj 15. Kisujjköröm 16. Kisujj körömszegély belső rész


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

A kéz belső oldala I. Hüvelykujj 17. Első hüvelykujjperc belső része 18. Első hüvelykujjperc közepe 19. Hüvelykujj tő II. Mutatóujj 20. Harmadik mutatóujjperc 21. Harmadik mutatóujjperc belső része 22. Harmadik mutatóujjperc külső III. Középsőujj 23. Második középsőujjperc belső része 24. Harmadik középsőujjperc belső része

25. Harmadik középsőujjperec külső része IV. Gyűrűsujj 26. Gyűrűsujj első ízülete 27. Gyűrűsujj harmadik ízülete 28. Második gyűrűsujjízület belső része 29. Második ujjperec külső éle V. Kisujj 30. Kisujj második ujjperce 31. Harmadik kisujjízület belső része 32. Harmadik kisujjízület külső része

15


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

3. Tünetek és a megfelelő mudrák Test, elölnézetből

16


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

Test, hátulnézetből

17


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

Tünetjegyzék I. II. III.

IV.

V.

VI. VII.

VIII. IX. X.

XI.

18

0. Ujjmozgékonyság 1. Fogfájás 2. Állkapocsfájdalom 3. Állkapocsízület 4. Fejfájás 5. Migrén 6. Frontérzékenység 7. Ízületi fájdalom 8. Fájó ujjízületek 9. Fájó könyökízületek 10. Fájó csípőízület 11. Fájó térdízületek 12. Fájó bokák Görcsök 13. Lábgörcs 14. Gyomorgörcs 15. Rendetlen gyomorműködés 16. Bélgörcs 17. Hátpanaszok 18. Vállövi panaszok 19. Hátcsigolyák 20. Ágyékcsigolyák 21. Nyakcsigolyák 22. Idegfájdalmak Altest 23. Menstruációs panaszok 24. Méh 25. Húgyhólyag 26. Prosztata 27. Prosztata panaszok 28. Sport 29. Sportsérülések 30. Stresszstabilitás 31. Kimerültség 32. Légzés 33. Bronchitis 34. Asztma 35. Immunrendszer 36. Szemek 37. Szemek megerősítése

38. Minden látásirány aktiválása 39. Szemek - a gyógyulás megtámogatása XII. 40. Fülek 41. Fülek megerősítése 42. Fülfájás XIII. 43. Haj 44. Haj megerősítése XIV. 45. Emésztés 46. Emésztési zavarok 47. Vastagbél XV. 48. Csípő 49. Láb-energia 50. Csípő medence-energiával XVI. 51. Visszér 52. Fájó visszerek XVII. 53. Szívfájdalom XVIII. 54. Iskola 55. Agyintegráció 56. Gondolkodás 57. Elmélkedés 58. Tanulás 59. Felolvasás 60. Írás XIX. 61. Detoxikálás – méregtelenítés XX. 62. Allergia 63. Allergia gyerekeknél 64. Napallergia XXI. Mindenféle 65. Vesepanaszok 66. Epehólyag 67. Lép - Hasnyálmirigy 68. Vérkeringés szabályozása 69. A szervek általános erősítése 70. A jó elalvás 71. Az emlékezet erősítése 72. Járás 73. Rándulás, húzódás 74. Fájdalomtűrés 75. Pajzsmirigy


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

Harmadik rész Az egyes mudrák (ujjtartások) leírása

I. 0. Ujjmozgékonyság Kezek: mindkettő Leírás: középső-, gyűrűs-, és kisujj a hüvelykujjköröm körül. Idő: 4 perc, naponta öt alkalommal, minimum szünet közte 20 perc. Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi tíz alkalommal kell 4 percig csinálni, minimum 5 perces szünetekkel. A kínai orvostudomány szemszögéből kezünk, és kezünk erőssége az életerőnk jelzői. Megerősíthetjük életerőnket, ha kezeinkkel energetikailag értelmes gyakorlatokat végzünk. Kezdetben, amikor az ujjtartásokat gyakorolni kezdjük, nagyon fontos, hogy ujjaink mozgékonyak legyenek. Még nem vagyunk hozzászokva, hogy ujjainkat a mudrák pozícióiban tartsuk. Az „Ujjmozgékonyság" mudra az összes többit megalapozza. Ha normál hajlékonyságú ujjaink vannak, tartsuk magunkat a normál időhöz. Ha ujjaink kevésbé hajlékonyak, használjuk a Megjegyzés mellett megjelölt időket. Különben az „Ujjhajlékonyság" mudrát bármikor gyakorolhatjuk, amikor nincs szükség a kezünkre valami más tevékenységhez.

19


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

1. Fogfájás Kezek: mindkettő Leírás: Jobb hüvelykujj a bal gyűrűs- és kisujj belső oldalán Idő: 4 perc, naponta három alkalommal, minimum szünet közte 5 perc Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 5x kell csinálni 18 percig, minimum 12 perces szünetekkel. Bárki, akinek szokott fájni a foga, tudja, hogy miről beszélek. Az állkapocsban, vagy a fogban levő fájdalom néha megszűnik abban a pillanatban, amikor megérkezünk a fogorvoshoz. Ha a fájdalom nem tűnik el, de a fogorvos nem képes megtalálni a baj okát, akkor tipikusan arról az esetről van szó, amikor a „Fogfájás" mudrát érdemes alkalmazni, mert az különböző szervenergiákat egyensúlyoz ki. Elsősorban megnyugtatja az idegeket, és azzal a test központi energiáit kiegyensúlyozza.

20


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

2. Állkapocsfájdalom Kezek: mindkettő Leírás: kezek összekulcsolva, két középsőujj felfelé nyújtva egymásnak támaszkodik Idő: 4 perc, naponta három alkalommal, minimum szünet közte 10 perc Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 5x kell csinálni 18 percig, minimum 14 perces szünetekkel. Minden fájdalom idetartozik, melyre nincs indokolt orvosi magyarázat. Lehet, hogy a fogorvos nem talál semmit, mi időnként kósza fájdalmat érzünk az állkapcsunkban. Egyes időjárás változások és bizonyos ételek fogyasztása csalja elől ezeket a fájdalmakat, ez nem a hiperérzékeny fogak esete, melyek a hőre, vagy savasságra reagálnak. Az „Állkapocsfájdalom" mudra központi szervenergiákat egyensúlyoz ki elsősorban a szolár plexus, a napfonat tájékán.

21


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

3. Állkapocsízület Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelykujj hegye a gyűrűsujj körömszegélyének belső részén, mutatóujj az első hüvelykízületen, kisujj a hüvelykujjtövön. Bal kéz: hüvelyk és középsőujj összetéve. Idő: 3 perc, naponta két alkalommal, minimum szünet közte 25 perc. Az állkapocsízület, melyen sok idegpálya halad át az agy felé, központi helyet foglal el az energiatudományban, és ezért különösen fontos, hogy az állkapocsízület energetikailag kiegyensúlyozott legyen. Szeretném megjegyezni, hogy ez a mudra állkapocs korrekcióra (!) nem alkalmas. Az „Állkapocsízület" mudra enyhíti az állkapocsízület olyan tüneteit, melyeket másképp nem lehet kezelni, valamint kiegészítőleg támogatja az ortopéd orvos korrekciós munkáját.

22


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

II. 4. Fejfájás Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelyk-, mutató- és középsőujj összetéve. Bal kéz: hüvelykujj a középsőujj harmadik percén oldalvást, gyűrűsujj a hüvelykujj tövén. Idő: 7 perc, naponta két alkalommal, minimum szünet közte 7 perc. Az olyan nem specifikus fejfájásokra jó, melyek nem kapcsolódnak más testi tünetekhez. Mindenkinek tanácsolható használata, aki segíteni akar magán, de nem fájdalomcsillapítóval. A „Fejfájás" mudrát megelőzésre is lehet használni. Ha például tudom, hogy bizonyos helyzetekben hajlamos vagyok a fejfájásra, már előre bevethetem ezt az ujjtartást.

23


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

5. Migrén Kezek: mindkettő Leírás: mutatóujj az első hüvelykízületen. Idő: 3 perc, naponta hat alkalommal, minimum szünet közte 4 perc. Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 8x kell csinálni nyolc percig, minimum 5 perces szünetekkel. Rengeteg tanácstalan, migréntől szenvedő ember fogja ezt a mudrát annak a jeleként üdvözölni, hogy végre tehetnek valamit magukért. A mudra holisztikusan egyensúlyozza a test fő energiáit. Segítünk a testnek saját egyensúlyszabályozásában. Pontosan tartsák be az időket! A „Migrén" mudrát is lehet preventíven használni. Minél tovább és minél gyakrabban gyakoroljuk ezt az ujjtartás akut esetekben, annál hatásosabban enyhíti a fájdalmat.

24


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

6. Frontérzékenység Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelykujjhegy a gyűrűsujj körömszegélyének a belső részén, mutatóujj az első hüvelykízületen. Bal kéz: hüvelyk- és kisujj összetéve Idő: 3 perc, naponta két alkalommal, minimum szünet közte 25 perc A frontérzékenység, vagy az időjárásra való érzékenység nemcsak a változások előre megérzésének a képességét jelenti fájdalmak formájában (pl. operációs hegek, régi sérülések helye). A frontérzékeny emberek a szélre is reagálnak, és ez nagymértékben korlátozhatja életük minőségét. A további tünetek közt szerepel a holdfázisoktól való függés, gyakori éjszakái felébredés a hold változásaitól függetlenül is. Holdfázisok alatt nemcsak a teliholdat értem, minden héten van egy holdfázis: újhold, telehold, és mindkét félhold. A holdfázisokkal egybeeső tünetek a menstruációra is hatással vannak. Menstruációs problémákkal küzdő nőknek a „Frontérzékenység" mudrát a 23-as mudrával tanácsos kombinálni.

25


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

III. 7. Ízületi fájdalom Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelyk- és gyűrűsujj összetéve. Bal kéz: hüvelyk- és középsőujj összetéve. Idő: 15 perc, naponta négy alkalommal, minimum 35 perces szünetekkel. Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 6x kell csinálni 30 percig, minimum 25 perces szünetekkel. Ez a mudra az ízületekben jelentkező fájdalmakat egyensúlyozza ki. Orvosi beavatkozások és terápiák megtámogatására is használható, és a könyvben soronkövetkező specifikus izületi mudrák bemelegítő, aktiváló ujjtartásaként is hasznos.

26


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

8. Fájó ujjízületek Kezek: mindkettő Leírás: a hüvelykujj belső oldala a gyűrűsujj körmén nyugszik. Idő: 4 perc, naponta három alkalommal, minimum 12 perces szünetekkel. Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 5x kell csinálni 18 percig, minimum 14 perces szünetekkel. A 0 sorszámú „Ujjmozgékonyság" mudra segít, hogy ujjaink hajlékonyabbak legyenek, és előkészít minket a többi mudra gyakorlására. A 0 sorszámú mudra, ezzel a mudrával együtt kitűnően használható az ujjízületekre. A „Fájó ujjízületek" mudra sok szervet és szervenergiát támogat. Nyugtatja a szívet, és javítja a légzést.

27


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

9. Fájó könyökízületek Kezek: mindkettő Leírás: a jobb hüvelykujj a bal középsőujj belső oldalán nyugszik puhán, a jobb kéz többi ujja pedig a bal középsőujj hátulján. Idő: 4 perc, 3x naponta, minimum 6 perces szünetekkel. Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 5x kell csinálni 18 percig, minimum 8 perces szünetekkel. Ez a mudra különösen a kar energiáját támogatja, és ezáltal enyhíti a könyökfájdalmat. Mint más ujjtartások esetében is, fontos, hogy türelmesek legyünk magunkkal. Végül is az ízületi fájdalom sem egyik napról a másikra keletkezett, tehát kiegyensúlyozása is kissé tovább tarthat.

28


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

10. Fájó csípőízület Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelykujjköröm a középsőujj harmadik percén Bal kéz: hüvelyk- és gyűrűsujj összetéve Idő: 9 perc, naponta négy alkalommal, minimum 15 perces szünetekkel. Ez a mudra a medence és a csípő környéki energiákat egyensúlyozza ki. Onnan áramlik az energia a lábakba, és így a „Fájó csípőízület" mudra azoknak az embereknek is hasznos, akiknek a térdükkel és lábukkal is vannak problémáik. Ne feledkezzen el a kombinációs lehetőségekről!

29


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

11. Fájó térdízületek Kezek: mindkettő Leírás: gyűrűsujj a hüvelykujj tövén kisujj a hüvelykujj körmén középsőujj a hüvelykujj első percén mutatóujj a hüvelykujj árokban Idő: 4 perc, naponta három alkalommal, minimum 40 perces szünetekkel Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 6x kell csinálni 22 percig, minimum 20 perces szünetekkel. Ez a mudra elsősorban a térdkalács és a térdhát energiáit egyensúlyozza, de általános erősítőként is szolgál kimerültség és fejfájás ellen. Itt is nagyon ajánlatos a kombinációk nyújtotta előnyöket kihasználni.

30


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

12. Fájó bokák Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelykujjhegy a gyűrűsujj körömszegélyének a belső részén Bal kéz: hüvelyk- és mutatóujj összetéve Idő: 3 perc, naponta kétszer, minimum 25 perces szünetekkel A lábak, térdek és a bokák energiája a csípő tájékán (medence, farcsont) egyen-súlyozódik ki. Ez a mudra nemcsak a bokákat egyensúlyozza, hanem a gátat (perineum) is, ahol a lábakba áramló energia keletkezik. Menstruációs problémák enyhítésére a 23-assal kombinálva használható. A 26-ossal vagy 27-essel kombinálva prosztata problémákat lehet vele enyhíteni.

31


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

IV. Görcsök 13. Lábgörcs (vádli) Kéz: jobb Leírás: Gyűrűsujj a hüvelykujj tövén Kisujj a hüvelykujj körmén középsőujj a hüvelykujj első percén mutatóujj a hüvelykujj árokban Idő: 4 perc, naponta három alkalommal, minimum 40 perces szünetekkel A lábgörcsnek a vádliban különféle okai lehetnek. Gyakran kapcsolódik a front-érzékenységhez, és bármikor megjelenhet. Alvás közben tud nagyon fájdalmas lenni. A „Lábgörcs" mudra a szolár plexus (napfonat) környékére hat leginkább. Ajánlom a 6-os „Frontérzékenység" mudrával együtt használni.

32


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

14. Gyomorgörcs Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: középső-, gyűrűs- és kisujj a hüvelykujj körme körül Bal kéz: mutatóujj az első hüvelykujj ízületen Idő: 3 perc, naponta három alkalommal, minimum 12 perces szünetekkel A gyomorgörcsöt gyakran érzelmi problémák okozzák, néha a rossz táplálkozás. Ha a gyomrunk energiája gyenge, és hajlamosak vagyunk gyomorgörcsre, akkor tanácsos ezt az ujjtartást megelőzésre is használni. Ez a „Gyomorgörcs" mudra elsősorban a medencére és a fej környékére hat.

33


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

15. Rendetlen gyomorműködés Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelyk- és mutatóujj összetéve Bal kéz: mutatóujj a hüvelykujjkörmön Idő: 3 perc, naponta három alkalommal, minimum 12 perces szünetekkel. Ha nem tudatosan étkezünk, akkor hagyjuk, hogy étvágyunk és a különféle ételek utáni vágyunk irányítson minket. A sokféle gazdag tápláléktól a gyomrunk hamar rendetlenkedni kezd. Ilyenkor nagyon hasznos a „Rendetlen gyomorműködés" mudra. Visszaélni vele azonban alapvetően nem tanácsos. Nincs „ingyenjegyünk", hogy azt mondhassuk: Azt eszek, amit akarok, azután legfeljebb jöhet az ujjtartás, és a gyomrom megint megbocsát. Érzékeny gyomor esetén lehet napi háromnál többször is gyakorolni a mudrát, és megelőzésre is használható.

34


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

16. Bélgörcs Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelykujjköröm a középsőujj harmadik percének külső részén Bal kéz: a középsőujj hegye a hüvelykujj első percének közepén Idő: 3 perc, naponta öt alkalommal, minimum 5 perces szünetekkel Ez az ujjtartás utazáskor nagyon hasznos. Idegen éghajlatok és egzotikus ételek hamar kibillentik az emésztő rendszerünket az egyensúlyából. Akut esetben napi öt alkalommal, vagy még többször is használható. A „Bélgörcs" mudra a szexuális energiánkat is kiegyensúlyozza. Menstruációs fájdalmak esetén a 23-as mudrával érdemes kombinálni. Prosztata problémával küzdő férfiak ezt a mudrát a 26ossal, vagy a 27-essel kombinálhatják.

35


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

V. 17. Hátpanaszok Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelyk-, középső- és kisujj összetéve Bal kéz: első hüvelykujjperc a mutatóujj körmén Idő: 4 perc, naponta négy alkalommal, minimum 5 perces szünetekkel Ezt a mudrát az általános hátpanaszokra használjuk. A könyvben soronkövetkező ujjtartásokkal együtt a „Hátpanaszok" mudra a hát energiáit teszi rendbe.

36


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

18. Vállövi panaszok Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelyk-, mutató- és gyűrűsujj összetéve Bal kéz: első hüvelykujjperc a középsőujj körmén Idő: 4 perc, naponta négy alkalommal, minimum 5 perces szünetekkel Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 6x kell csinálni 10 percig, minimum 12 perces szünetekkel. A vállfájás és a vállban felhalmozódó feszültség manapság minden korú és mindenfajta foglalkozású ember közös panaszává vált. Tudnunk kell, hogy a vállban felhalmozódó feszültség légzési kiegyensúlyozatlansággal van összefüggésben. Amikor a légzés nem kiegyensúlyozott, az ételek tápanyagait a test nem tudja elégséges módon reabszorbeálni, felszívni. Ha a tüdő energiája gyenge, az érinti az immunrendszer energiáját is. Az immunrendszer 60%-a a belekben található. Ha tudatában vagyunk ezeknek az összefüggéseknek, könnyen felfedezzük, mennyire fontos a testet mindig egészként kezelni. A „Vállövi panaszok" mudra a test öngyógyító folyamatát támogatja elsősorban.

37


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

19. Hátcsigolyák Kezek: mindkettő Leírás: hüvelyk-, mutató- és középsőujj összetéve Idő: 5 perc, naponta négy alkalommal, minimum 6 perces szünetekkel Ezt a mudrát a 17-essel kombinációban tanácsos használni. A hátcsigolyák környékét egyensúlyozza ki.

38


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

20. Ágyékcsigolyák Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: a hüvelykujjhegy a gyűrűsujj körömszegélyének belső oldalán Bal kéz: hüvelyk- és gyűrűsujj összetéve Idő: 3 perc, naponta két alkalommal, minimum 25 perces szünetekkel. Ezt a mudrát is tanácsos a 17-essel kombinációban használni. Elsősorban az ágyékcsigolyák környékét egyensúlyozza ki, de erősíti az egész medencét is. Az „Ágyékcsigolyák" mudra megelőzésre szolgál. Ha tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk problémákra ezen a területen, gyakorolhatjuk az ujjtartást naponta kétszer vagy többször.

39


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

21. Nyakcsigolyák Kéz: bal Leírás: gyűrűsujj a hüvelykujj tövén kisujj a hüvelykujj körmén középsőujj az első hüvelykujj ízületen mutatóujj a hüvelykujj árokban Idő: 4 perc, naponta három alkalommal, minimum 40 perces szünetekkel Ez a mudra a nyakcsigolyák környékét egyensúlyozza ki. A 19-es mudrával kombinálva tanácsos használni. A helyes sorrend: 17-es Hátpanaszok 21-es Nyakcsigolyák 19-es Hátcsigolyák

40


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

VI. 22. Idegfájdalmak Kezek: mindkettő Leírás: a bal első hüvelykujjperc (köröm felől) nyugszik a jobb első hüvelykujjperc belső oldalán, a jobb középsőujj hegye a jobb hüvelykujj első ízületén, úgy, hogy a köröm érinti a hüvelykujj hegyét. Idő: 4 perc, naponta három alkalommal, minimum 7 perces szünetekkel Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 5x kell csinálni 18 percig, minimum 12 perces szünetekkel. A semmilyen betegséggel nem azonosítható funkcionális problémákra gyakran idegfájdalom vagy bántalom néven utalnak. Az „Idegfájdalmak" mudra nemcsak ezeket az általános jellegű panaszokat enyhíti, hanem a kifejezetten idegfájdalomként diagnosztizált eseteket is. Ez az ujjtartás a fém-elemet és a szexuális energiát egyensúlyozza. A 23-as, 26-os és 27-es mudrákkal lehet jól kombinálni.

41


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

VII. Altest 23. Menstruációs panaszok Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: a hüvelykujj hegye a gyűrűsujj körömszegélyének belső részén Bal kéz: hüvelyk- és kisujj összetéve Idő: 3 perc, naponta két alkalommal, minimum 25 perces szünetekkel Megjegyzés: Súlyos esetben ezt az ujjtartást napi 4x kell csinálni 9 percig, minimum 25 perces szünetekkel. A nők nagy százalékának vannak problémái a havi ciklussal. Ez az ujjtartás egy lehetőség a ciklusuk rendbetételére, de nem általános megoldás mindenre. Energetikai szempontból a menstruációs panaszokat ugyan könnyű kiegyensúlyozni, de az túlmegy ennek a könyvnek a lehetőségein. A „Menstruációs panaszok" mudrát lehet megelőzésre is, és akut esetekben is használni. Érdemes odafigyelni a kombinációs lehetőségekre.

42


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

24. Méh Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelyk-, mutató- és gyűrűsujj összetéve Bal kéz: hüvelyk- és gyűrűsujj összetéve Idő: 2 perc, naponta öt alkalommal, minimum 6 perces szünetekkel. Megjegyzés: 5 perc, naponta hat alkalommal, minimum 4 perces szünetekkel. Ha a méh nem kiegyensúlyozott, annak több következménye lehet. A méh általános gyengesége megnyilvánulhat menstruációs fájdalomként. A lesüllyedt méh a hólyag gyengeségét eredményezi. A „Méh" mudrát tanácsos használni a hólyag energetikai gyengesége esetén. Ha a méh már lesüllyedt használja a hosszabb gyakorlási időket. Mivel ez az ujjtartás a bél energiáját is egyensúlyozza, a 12-es mudrával is lehet kombinálni. További kombinációk: 25-ös Hólyag, utána a 23-as Menstruációs panaszok, és utána a 24-es Méh.

43


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

25. Húgyhólyag Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelyk-, középső- és gyűrűsujj összetéve Bal kéz: hüvelyk- és középsőujj összetéve, hüvelykujj belső oldala a gyűrűsujj második percének belső oldalán Idő: 7 perc, naponta négy alkalommal, minimum 8 perces szünetekkel. Az energia tudománya szerint érzelmi szinten a húgyhólyag a jó tájékozódással áll kapcsolatban. Erre szükségünk van, ha bármely irányba el akarunk indulni, vagy cél-orientált cselekvésre készülünk. Ezért van a hólyag-energiának ilyen nagy jelentősége. Idős emberek gyakran nem tudják kontrollálni a hólyagjukat, pedig ezen lehet segíteni. A „Húgyhólyag" mudrát tanácsos a 24-es Méh mudrával kombinálni.

44


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

26. Prosztata Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelykujjhegy a gyűrűsujj körömszegélyének belső részén, mutatóujj az első hüvelykujjízületen, kisujj a hüvelykujj tövén. Bal kéz: hüvelyk- és gyűrűsujj összetéve Idő: 3 perc, naponta két alkalommal, minimum 25 perces szünetekkel Férfiaknál a gyengélkedő prosztata az „idős kor jele". Amikor a prosztatának nincs nyilvánvalóan észrevehető kiegyensúlyozatlansága, akkor tanácsos a férfiaknak - biztos, ami biztos, - a 25-ös mudrát kombinálni a „Prosztata" mudrával. A prosztata krónikus egyensúlyvesztése esetén a „Prosztata" mudrát kettőnél többször kell alkalmazni.

45


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

27. Prosztata panaszok Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: kisujj a hüvelykujj körömszegélyének felső sarkához ér belülről, gyűrűsujj a hüvelykujj körömszegélyének felső sarkához ér kívülről Bal kéz: hüvelykujjköröm a mutatóujj harmadik percén Idő: 4 perc, naponta öt alkalommal, minimum 12 perces szünetekkel Ha már jelentkezik a fájdalom, a „Prosztata panaszok" mudra nagy segítség lehet az orvosi beavatkozás energetikai támaszaként. Rendkívül fontos, hogy a prosztata energiája egyensúlyban legyen. Az életerőnk és általános jó közérzetünk függ tőle. Akut prosztata fájdalom esetén ezt a mudrát a 25-ös mudrával (Húgyhólyag) kombinálva tanácsos használni.

46


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

VIII. 28. Sport Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelykujjköröm a gyűrűsujj első ízületének belső részén Bal kéz: mutatóujj a hüvelykujj első ízületén Idő: 8 perc, naponta két alkalommal, minimum 25 perces szünetekkel Megjegyzés: Sportolók verseny előtt tartsák 4 percig, napi öt alkalommal, legalább 7 perces szünetekkel. Sportnál nagyon fontos, hogy küzdőhelyzetekben is stresszállóak legyünk, koncentrálni tudjunk, és így elkerüljük a baleseteket. Stresszhelyzetben a test sok energiát veszít. Energiaveszteség esetén törvényszerűen történnek olyan sérülések, mint például a szalagszakadás, vagy a törés. Ha jól álljuk a stresszt sportolás közben, és itt nemcsak a versenysportról beszélek, azzal jelentősen csökkenthetjük a sérülés veszélyét.

47


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

29. Sportbalesetek Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: középsőujj a hüvelykujj árkába, mutatóujj az első hüvelykujjízületen, hüvelyk és gyűrűsujj összetéve Bal kéz: hüvelyk-, gyűrűs- és kisujj összetéve, mutatóujj az első hüvelykujjízületen Idő: 5 perc, naponta nyolc alkalommal, minimum 4 perces szünetekkel. Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujj tartást napi 5x kell csinálni 14 percig, minimum 15 perces szünetekkel. Ha valamilyen sérülés korlátozza a mozgékonyságunkat, akkor különösen fontos a „Sportbalesetek" mudrát alkalmazni. Itt a test öngyógyító erőinek a támogatása az elsődleges. De az egész test kiegyensúlyozásán túl, a végtagokat is erősíti.

48


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

IX. 30. Stresszstabilitás Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelyk-, középső- és kisujj összetéve Bal kéz: első hüvelykujjperc a kisujj körmén Idő: 2 perc, naponta három alkalommal, minimum 10 perces szünetekkel közte. Ki nem élt még át stresszt? Az energia tudomány szerint csak egyfajta stressz van. Az úgynevezett „pozitív" stressz ugyanúgy lekapcsolja az energiánkat, mint a negatív. Életünk nagy része stresszel van tele. Stresszel találkozunk a betegségben, a munkahelyen, iskolában, vizsgákon, más emberekkel való együttélés során, stb. Etológusok, állatok megfigyelésével felfedezték, hogy a stressz szükséges a túlélésünkhöz. De nincs szükség arra, hogy a stressz az érzelmeken keresztül folyton lekapcsoljon minket, és ne hagyja, hogy éljük az életünket. A „Stresszstabilitás" mudrának két alkotóeleme van: 1. általános stressz stabilitás 2. akut stresszhelyzetek Ezt a mudrát lehet a 28-as, Sport mudrával kombinálni. A sport mudrának a „Stresszstabilitás" után kell következni.

49


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

31. Kimerültség Kezek: mindkettő Leírás: mutatóujj a hüvelyk első ujjpercén, hüvelyk- és gyűrűsujj összetéve Idő: 3 perc, naponta hat alkalommal, minimum két perces szünetekkel, A kimerültség kifejezés a hétköznapi élet több helyzetére vonatkozik, a hirtelen kimerültségtől a krónikus kimerültségig. Az is előfordulhat, hogy kimerültek vagyunk egy teljes éjszakai alvás után. A „Kimerültség" mudra ezt az állapotot egyensúlyozza ki. Még komolyabb hatást, és messzebbmenő egyensúlyt lehet elérni a következő kombinációval: 1. 32-es mudra – Légzés 2. 31-es mudra – Kimerültség

50


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

X. 32. Légzés Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelyk-, mutató- és középsőujj összetéve Bal kéz: hüvelyk-, középső- és gyűrűsujj összetéve Idő: 5 perc, naponta négy alkalommal, minimum 15 perces szünetekkel Korábban már hosszasan beszéltem a légzésről. Légzés nélkül hamar bekövetkezik a halál. A helyes légzés viszont sokkal több, mint egyszerűen levegőt venni. A légzés folyamatosan változik, attól függően, hogy mit kíván az élet. Az indiai filozófia azt tanítja nekünk, hogy először „légzésünket kell pontos megfigyelés alatt tartanunk", s csak utána válhatunk egészségessé. A „Légzés" mudra jól kombinálható a 30-as „Stresszstabilitás" mudrával. Ráadásul ez a mudra bevált ellenszere az émelygésnek és a tengeribetegségnek.

51


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

33. Bronchitis Kezek: mindkettő Leírás: kisujj a hüvelykujj tövén, gyűrűsujj az első hüvelykízületen, középsőujj a hüvelykujj hegyén Idő: 9 perc, naponta öt alkalommal, minimum 25 perces szünetekkel Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 7x kell csinálni 49 percig, minimum 25 perces szünetekkel. Ha Ön hajlamos a bronchitisre, gyakorolja a „Bronchitis" mudrát. Akut esetekben a Megjegyzésben foglaltak a mérvadóak, tanácsos a 32-es Légzés mudrával kombinálni.

52


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

34. Asztma Kezek: mindkettő Leírás: a jobb és a bal középsőujj körme összetéve. Idő: 4 perc, naponta három alkalommal, minimum 3 perces szünetekkel Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 5x kell csinálni 18 percig, minimum 7 perces szünetekkel. Ha asztmarohamot akar megelőzni, használja a rövidebb időket. Akut esetben feltétlenül a hosszabbakat alkalmazza. A jobb hatásfok érdekében vesse be a következő kombinációkat: 1. 34-es mudra – Asztma 2. 62-es mudra – Allergia 3. 32-es mudra – Légzés

53


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

35. Immunrendszer Kéz: jobb Leírás: hüvelyk- és gyűrűsujj összetéve, mutatóujj az első hüvelykujjízületen Idő: 3 perc, naponta hat alkalommal, minimum 2 perces szünetekkel Az erős immunrendszer a stabil egészség alapja. Ez a mudra az immunrendszert támogatja. Minden olyan betegség és kiegyensúlyozatlanság esetén tanácsos használni, mely összefügg az immunrendszerrel (pl. megfázás, légzési nehézség). Az „Immunrendszer" mudrát szintén több más mudrával lehet kombinálni.

54


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

XI. 36. Szemek Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelyk- és középsőujj összetéve Bal kéz: hüvelykujj a középsőujj körmén Idő: 12 perc, napi négy alkalommal, minimum 25 perces szünetekkel Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 6x kell csinálni 17 percig, minimum 15 perces szünetekkel. Ez a mudra a szemek energiáját egyensúlyozza ki általánosan. Bemelegítő gyakorlatként is lehet használni az itt következő specifikus szem mudrákhoz.

55


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

37. Szemek megerősítése Kéz: jobb Leírás: kisujj a hüvelykujj tövén, gyűrűsujj az első hüvelykujjízület oldalán, a középsőujj körömszegélye a hüvelykujj belső körömszegélyén, mutatóujj az első hüvelykujjízületen oldalvást Idő: 2 perc, naponta három alkalommal, minimum 25 perces szünetekkel. Ez a mudra az idős kor, és a vele kapcsolatos kiegyensúlyozatlanságok által okozott szemgyengeségen tud segíteni. Megelőzésre is használható. Akut estekben, ha szemműtét szükséges, legalább napi három alkalommal, de inkább többször kell a „Szemek megerősítése" mudrát alkalmazni. A 36-os „Szemek" mudrát azonban mindig elsőként érdemes használni, mert megtisztítja a szemenergiát.

56


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

38. Minden látásirány aktiválása Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: az első hüvelykujjperc a kisujj második perce alatt Bal kéz: hüvelyk-, mutató- és középsőujj összetéve Idő: 7 perc, naponta három alkalommal, minimum 5 perces szünetekkel A szemünknek nyolc különböző látásiránya van. Lehetséges, hogy látószervünknek kitűnő az energetikai ellátottsága, ha egyenesen előre nézünk. Ha azonban bármilyen más irányba nézünk (pl. felfelé), a szem energiája lekapcsolódik, és az érzékelés korlátozódik. Nézzünk egy példát: Gyerekek gyakran csinálnak hibákat, amikor a tábláról másolnak valamit a füzetükbe, mert felnéznek a táblára, és lenéznek a füzetükre. A „Minden látásirány aktiválása" mudra ellazítja az egyenes és a ferde szemizmokat. Ezáltal a szem energia ellátása stabil marad, még akkor is, amikor különböző irányokba néz. Így jobban érzékeljük, amit látunk.

57


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

39. Szemek - a gyógyulás megtámogatása Kéz: jobb Leírás: kisujj a hüvelykujj tövén, gyűrűsujj az első hüvelykujjízület oldalánál, középsőujj körömszegélye a hüvelykujj körömszegélyén belül, a mutatóujj hegye az első hüvelykujjízületen oldalvást. Idő: 5 perc, naponta hét alkalommal, minimum 11 perces szünetekkel Ez a mudra a szem öngyógyulását segíti elő. A következő kombinációkban még hatékonyabban érhető el az egyensúly: 1. 36-os Szem mudra 2. 39-es Szemek - a gyógyulás megtámogatása mudra.

58


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

XII. 40. Fülek Kéz: bal Leírás: középsőujj hajlítva a hüvelykujj tövénél levő domb felé, hüvelykujj gyengén rászorít a középsőujjra. Idő: 5 perc, naponta négy alkalommal, minimum 4 perces szünetekkel. Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 6x kell csinálni 19 percig, minimum 13 perces szünetekkel. Az energia tudományában a fül energia elsődlegességet élvez. A fülek jó energiaellátása nagy hatással van testi és pszichológiai egészségünkre. A kiegyensúlyozatlan fül energia nemcsak hallási nehézségben nyilvánul meg, hanem korlátozott észlelésben (nem fogjuk fel, amit hallunk) is. Gyerekek esetében a „Fülek" mudrát a 62-es Allergia mudrával is kombinálhatjuk. A „Fülek" mudrát egy kézzel kell gyakorolni, és így könnyű diszkréten tartani, akár gyakrabban és hosszabb ideig is. Bemelegítő, aktiváló mudraként lehet használni a soronkövetkező specifikus fül mudrákhoz. Hallási nehézségek esetén a következő kombinációkat ajánlom: 1. 41-es Fülek megerősítése mudra. 2. 30-as Légzés 3. 40-es Fülek

59


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

41. Fülek megerősítése Kezek: mindkettő Leírás: hüvelykujj a kisujj körmén, mutatóujj a hüvelykujj körmén. Idő: 3 perc, naponta két alkalommal, minimum 2 perces szünetekkel. Ez a „Fülek megerősítése" mudra fülproblémák, nagyothallás, és füloperáció esetén alkalmazandó. A fülek megerősítése érdekében hozzávesszük a 32-es Légzés mudrát, mivel a légzés serkenti a koponyacsontok finom mozgását. Ez azután hatással van a belső fül energia egyensúlyára. A kiegyensúlyozott fül energia javítja a memóriát.

60


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

42. Fülfájás Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelyk- és kisujj összetéve, mutatóujj a hüvelykujj árkában Bal kéz: hüvelykujj a gyűrűsujj harmadik percén. Idő: 5 perc, naponta hét alkalommal, minimum 50 perces szünetekkel. Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 8x kell csinálni 17 percig, minimum 4 perces szünetekkel. Szeretném leszögezni, hogy bármiféle fülfájás esetén orvoshoz kell fordulni. Az időszakosan visszavisszatérő fülfájás, a fülek szélre való érzékenysége, és az allergiák kezelhetők ezzel a mudrával. A „Fülfájás" mudra energetikailag támogatja a fülorvos munkáját.

61


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

XIII. 43. Haj Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelykujj hegye a gyűrűsujj körömszegélyének belső részén, mutatóujj az első hüvelykujjízületen Bal kéz: hüvelyk- és gyűrűsujj összetéve Idő: 3 perc, naponta két alkalommal, minimum 25 perces szünetekkel Megjegyzés: Ha a haj már nyilvánvalóan károsodott, ezt a mudrát naponta négy alkalommal 5 percig kell tartani, minimum 20 perces szünetekkel. Töredező haj, kopaszodás, őszülés nemcsak az öregedés jele, hanem jelez valamilyen energetikai gyengeséget is. A haj tükrözi - úgymond - az egészségi állapotunkat. A „Haj" mudrát lehet megelőzésre használni.

62


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

44. Haj megerősítése Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: az első hüvelykujjperc a kisujj harmadik percének külső élén. Bal kéz: az első hüvelykujjperc a mutatóujj harmadik percének a hüvelykujj felöli oldalán. Idő: 5 perc, naponta három alkalommal, minimum 2 perces szünetekkel. Megjegyzés: Ezt a mudrát három hónapon át rendszeresen kell gyakorolni. Ez a mudra hajhullás esetén alkalmazandó. Ha kóros hajhullástól szenvedünk, vagy gyógyszerszedésétől hull a hajunk, tartsuk a mudrát hoszszabb ideig. A hajhullást nem tudjuk azonnal megállítani, de be tudjuk újra kapcsolni az energiát a fejünkön. Gyógykezelés után (pl. kemoterápia) a haj sokkal gyorsabban helyrejön ezzel a segítséggel. A „Haj megerősítése" mudra azonban elszántságot kíván és kitartást, egy kis gyakorlás hetente egyszer nem segít. Gyakorolja ezt az ujjtartást minden alkalommal, amikor nincs más dolga a kezével.

63


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

XIV. 45. Emésztés Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: középső, gyűrűs és kisujj a hüvelykujj körme körül. Bal kéz: hüvelyk- és gyűrűsujj összetéve. Idő: 5 perc, naponta öt alkalommal, minimum 5 perces szünetekkel. Az „Emésztés" mudrát lehet bemelegítő és aktiváló ujjtartásként használni a következő két specifikus emésztés témájú mudrához. Az emésztőrendszer energiáját tisztítja és serkenti, segítve a könnyebb és problémamentesebb működést. Ne feledjük el az emésztőszerveket jó karban tartani megfelelő diéta által. A mudra nem fog tudni segíteni, ha teletömjük magunkat mindenféle egészségtelen étellel. Amit az emésztőrendszerünk nem tud feldolgozni, az elraktározódik a testben, és allergiához vezethet.

64


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

46. Emésztési zavarok Kezek: mindkettő Leírás: hüvelykujj körömszegély a gyűrűsujj második percének külső részén. Idő: 4 perc, naponta öt alkalommal, minimum 25 perces szünetekkel. Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 7x kell csinálni 45 percig, minimum 25 perces szünetekkel. Ez a mudra mindenféle emésztési zavar esetén segít. Lehet megelőzésre is használni. A hosszabb gyakorlási időket az emésztőrendszer nagyobb egyensúlyzavarai esetén ajánljuk. A következő kombinációk szinte ajánlják magukat a hatékonyabb használat érdekében: 1. 45-ös – Emésztés 2. 46-os - Emésztési zavarok

65


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

47. Vastagbél Kezek: mindkettő Leírás: jobb hüvelyk a bal kisujjon, jobb mutatóujj a bal hüvelyken, jobb középsőujj a bal mutatóujjon, jobb gyűrűsujj a bal középsőujjon, és a jobb kisujj a bal gyűrűsujjon. Idő: 5 perc, naponta hét alkalommal, minimum 3 perces szünetekkel Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi tíz alkalommal kell csinálni 20 percig, minimum 3 perces szünetekkel. Az Öt Elem Kerekében a vastagbél- és a tüdővezeték energiája egy elemhez, nevezetesen a fémelemhez tartozik. A vastagbéllel kapcsolatos hosszadalmas problémák a tüdő energia kiegyensúlyozatlanságában is megnyilvánulnak. Már tudjuk, hogy a tüdővezeték energiája irányítja az immunrendszert, és 60 százaléka a belekben található. A jól működő immunrendszer megakadályozza az allergiát. (Az allergiáról is írok egy más könyvemben.) A „"Vastagbél" mudra már ezért is nagyon fontos, mert két egymásra rímelő kiegyensúlyozatlanságra jó.

66


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

XV. 48. Csípő Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelykujjköröm a középsőujj harmadik percének belső részén Bal kéz: hüvelyk- és gyűrűsujj összetéve Idő: 9 perc, naponta négy alkalommal, minimum 15 perces szünetekkel A csípőben levő energia testünk alapvető energiáját jelképezi. A következőket foglalja magába: 1. a medence környékét, a belekkel és az ivarszervekkel. 2. a csípő ízületet. 3. az ágyékcsigolyákat, melyek gyakran okoznak gondot. A csípő környéke kontrollálja a lábak energiáját is. Ezért használjuk a „Csípő" mudrát aktiváló mudraként a soron következő specifikus láb mudrákhoz.

67


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

49. Láb-energia Kezek: mindkettő Leírás: hüvelykujjak összetéve, jobb gyűrűsujj a bal mutatóujjon, jobb kisujj a bal középsőujjon, bal gyűrűsujj hegye a jobb kisujj harmadik ízültén - tenyéroldalról. Idő: 7 perc napi öt alkalommal, minimum 16 perces szünetekkel. Ez a mudra minden, a lábak egyensúlyával összefüggő dolgot támogat. Használhatjuk izomfájdalomra, szalagsérülések esetén, vagy sebészeti beavatkozás után. A következő kombinációk még hatékonyabban szolgálják az egyensúlyt. 1. 49-es Láb-energia 2. 48-as Csípő

68


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

50. Csípő medence-energiával Kezek: mindkettő Leírás: hüvelykujjak összelőve, mutatóujjak összetéve, két középsőujj keresztezi egymást az első ízület magasságában (a jobb ujj a testhez közelebb), jobb kisujj a bal gyűrűsujjon (alámegy), jobb gyűrűsujj a bal kisujjon. Idő: 25 perc, naponta öt alkalommal, minimum 10 perces szünetekkel Ez a mudra a medence energiáját köti össze a csípő energiájával. Ez a meglehetősen nehéz feladat hosszabb gyakorlási időt kíván. A „Csípő medence-energiával" mudra kombinálható a 48-as és 49-es számú mudrákkal.

69


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

XVI. 51. Visszér Kezek: mindkettő Leírás: jobb mutatóujj a bal hüvelykujjon, jobb középsőujj a bal kisujjon (alul), jobb gyűrűsujj a bal középsőujjon, jobb kisujj a bal gyűrűsujjon. Idő: 7 perc, naponta hét alkalommal, minimum 15 perces szünetekkel. Itt azokról a visszerekről van szó, melyek nem akutan fájnak, és csak bizonyos körülmények közt észrevehetőek, például egyes ételek fogyasztása után, vagy bizonyos időjárás esetén. A következő kombinációkat ajánlom a hatékonyabb egyensúly érdekében: 1. 48-as – Csípő 2. 49-es - Láb-energia 3. 51-es – Visszér

70


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

52. Fájó visszerek Kezek: mindkettő Leírás: jobb hüvelykujj és jobb gyűrűsujj összetéve, bal hüvelyket átdugni ezen a körön, jobb mutatóujj hegye a bal hüvelyk hegyén, a bal mutatóujj hegye körbefogja hátulról a jobb középsőujj harmadik percét. Idő: 7 perc, naponta öt alkalommal, minimum 8 perces szünetekkel Én jól ismerem ezt a témát. Magam is sokáig szenvedtem a fájó visszereim miatt. Úgy volt, hogy megoperálják, de több orvos eltanácsolt tőle, mivel az operáció nem mindig „a" tartós eredményhez vezető megoldás. Végül is energetikai kiegyensúlyozó gyakorlatokat végeztem magamon. A lényeg: Már régóta nincsenek fájdalmaim, és az operáció szóba se jöhet. Arról a fájdalomról beszélek, mely olyan, mintha a láb szöges drótba lenne csomagolva. A „Fájó visszerek" mudrát közvetlenül, akut fájdalom esetén lehet alkalmazni. A következő kombinációk fokozzák a hatékonyságot: 1. 52-es - Fájó visszerek 2. 48-as – Csípő

71


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

XVII. 53. Szívfájdalom Kezek: jobb vagy bal Leírás: hüvelyk-, mutató- és gyűrűsujj összetéve. Idő: 4 perc, napi öt alkalommal, minimum 4 perces szünetekkel. Mondani se kell, hogy mindenfajta szívpanasz esetén orvosi segítségre és szakképzett gyógyítóra van szükség. Szívpanasszal mindenképpen orvoshoz kell fordulni. A „Szívfájdalom" mudra olyan nem specifikus szívfájdalmakat egyensúlyoz ki, melyeket nem mutat ki az EKG, és melyek az orvosi kezelés hatására sem javulnak. Ezek szúró, szorító fájdalmak, vagy tompa nyomás a szív tájékán. A mudrát lehet természetesen az orvosi kezelés támogatására is használni.

72


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

54. Iskola Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelykujj hegye a gyűrűsujj körömszegélyének belső részén, mutatóujj a hüvelykujj első ízületén Bal kéz: hüvelyk- és középsőujj összetéve Idő: 6 perc, naponta hat alkalommal, minimum 7 perces szünetekkel. Az iskola témával egy nagy fejezetet nyitunk. Az iskolának elsősorban azt kellene jelenteni, hogy stresszmentes módon valami újba belekezdünk, és jól érezzük magunkat. Az iskola mindenkiben felébreszti az emlékeket. Minden úgy történt, ahogy szerettük volna? Az „Iskola" mudrát a tiszta befogadókészség, a stresszmentesség és a tanulótársakkal és a tanárokkal való harmonikus kapcsolat érdekében használhatjuk. Ha mi egyensúlyban vagyunk, másoknak is stresszmentesebb velünk lenni. Ezenkívül a tanárt is támogatjuk az új megtanításának egyébként sem könnyű feladatában. Bevált kombinációk vizsgára: 1. 54-es – Iskola 2. 30-as – Stresszstabilitás

73


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

55. Agyintegráció Kezek: mindkettő Leírás: hüvelykujj a gyűrűs- és a kisujj körmén. Idő: 4 perc, naponta hat alkalommal, minimum 17 perces szünetekkel. A két agyfélteke integrációja már önmagában is alapvető egyensúlyi tényező, ezért beszéltem már korábban is róla. Az agyintegráció nemcsak akadémikus képességekről, tanulásról, és a helyes önkifejezésről szól az életben, hanem alapvetően befolyásolja az egészségünket is. „Minden betegségnek cerebrális dominanciája van". Azaz minden betegségről a jelentés befut az egyik agyféltekébe és ott megőrződik. Amikor egészségesek vagyunk, akkor mindkét félteke be van kapcsolva. Az „Agyintegráció" mudra mindenfajta felépüléshez és egyensúly visszanyeréshez nagy segítség.

74


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

56. Gondolkodás Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelykujj a gyűrűsujj körmén. Bal kéz: hüvelykujj körömszegélyének belső része a középsőujj harmadik percének belső oldalán. Idő: 10 perc, naponta három alkalommal, minimum 25 perces szünetekkel. Sok esetben már az a szó is, hogy „gondolkodás" stresszt okoz. Mert arról szól, hogy kreatív, produktív, és analitikus gondolkodási folyamatok váljanak lehetővé. Más szóval: hogyan váljunk stresszmentessé. Mert a stressz úgy hat a testünkre, mint egy zavaró adóállomás. Egy szó van a nyelvünk hegyén, de nem tudjuk kiejteni. Megjelenik valakinek a képe a szemünk előtt, de képtelenek vagyunk emlékezni a nevére. Kétfajta egyensúlylehetőség kínálja magát: I. 1. 30-as – Stresszstabilitás 2. 56-os - Gondolkodás II. 1. 55-ös – Agyintegráció 2. 30-as – Stresszstabilitás 3. 56-os – Gondolkodás

75


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

57. Elmélkedés Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelykujj hegye a gyűrűsujj körömszegélyén belül Bal kéz: hüvelyk- és középsőujj összetéve Idő: 6 perc, naponta három alkalommal, minimum 3 perces szünetekkel Az elmélkedés azt jelenti, hogy alkalmazzuk, amit már megtanultunk, és visszaemlékezünk korábban történt dolgokra. Ez különösen hasznos tesztírás esetén, de általában véve is. Végül is mindig jó visszaemlékezni arra, hogy mikor mit mondtunk, hogyan kell valamit elvégezni, és ki mutatta meg, hogy hogyan. Az „Elmélkedés" mudra jól párosítható az 55-ös Agyintegráció mudrával.

76


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

58. Tanulás Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: mutatóujj a hüvelykujj első ízületén Bal kéz: hüvelykujj körömszegély külső oldala a középsőujj második percén kívülről. Idő: 6 perc, naponta három alkalommal, minimum 3 perces szünetekkel. Amíg élünk, tanulunk. A tanulást azonban gyakran kizárólag az iskolával hozzák összefüggésbe. Pedig mindennapi életünkben folyamatosan tanulunk. A tanulás az egy életünk végéig tartó folyamat. De hogyan bizonyítsunk az életben, ha nincs bennünk hajlandóság a tanulásra? A következő kombinációk ajánlatosak: 1. 55-ös – Agyintegráció 2. 58-as-Tanulás

77


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

59. Felolvasás Kezek: mindkettő Leírás: bal hüvelykujjperc külső része a bal kisujj harmadik percének külső részén, jobb hüvelyk a bal mutatóujjon, jobb középsőujj a bal középsőujjon, jobb gyűrűsujj a bal gyűrűsujjon. Idő: 4 perc, naponta hat alkalommal, minimum 4 perces szünetekkel. A felolvasás kifejezetten nehéz feladat. Olvasnunk kell, megfelelő intonációval mondani, és ugyanakkor érteni, amit olvasunk, és az egészet összehozni. De mi értelme van, tökéletes intonációval olvasni, ha nem emlékszünk arra, amit olvastunk? Még ha értjük is a jelentését annak, amit éppen elolvastunk, még nem teljesítettük a feladatunkat, ha közönségünk figyelmetlenné válik felolvasás közben, mi magunk pedig stresszt élünk át emiatt. A „Felolvasás" rnudra bekapcsolja azt a képességünket, hogy mindezt egyidejűleg csináljuk. A következő kombinációban érdemes gyakorolni: 1. 55-ös – Agyintegráció 2. 59-es – Felolvasás

78


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

60. Írás Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: középső ujj a hüvelykujj tövén, mutatóujj hegye az első hüvelykízületen. Bal kéz: hüvelykujj körömszegélyének külső része a középsőujj második percén kívülről. Idő: 3 perc naponta hat alkalommal, minimum 7 perces szünetekkel. Az írás különleges tevékenység, szem-kéz koordináció kell hozzá, és ezért az ujjak finom motoros koordinációja egyensúlyban kell, hogy legyen. Írás közben bizonyos készségeknek és energiáknak össze kell kapcsolódni. Ennek a könnyebb véghezvitelét segíti az „írás" mudra. Javaslom kombinálni ezt a mudrát az 57-es Elmélkedés mudrával. Továbbá a következő kombináció már sikeresnek bizonyult: 1. 60-as – Írás 2. 57-es – Elmélkedés 3. 0 - Ujjmozgékonyság

79


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

XIX. 61. Detoxikálás - méregtelenítés Kezek: mindkettő Leírás: hüvelykujj a gyűrűsujj harmadik percének belső élén. Idő: 10 perc, naponta hét alkalommal, minimum 9 perces szünetekkel. Megjegyzés: Ezt a mudrát lehet egy kézzel is tartani. Szükséghelyzetben fontos a test életben tartása érdekében gyógyszert bevenni. Sajnos a gyógyszereket testünk nem mindig tolerálja olyan jól, mint szeretnénk. A „Detoxikálás - méregtelenítés" mudra segít a testnek jobban elviselni a gyógyszerek nehezebben elviselhető alapanyagait. Mondhatnánk úgy is, hogy a gyógyszerek gyógyító hatását támogatja.

80


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

XX. 62. Allergia Kezek: jobb, bal vagy mindkettő Leírás: mutatóujj a hüvelykujj árkában, hüvelykujj és középsőujj összetéve. Idő: 7 perc naponta négy alkalommal, minimum 15 perces szünetekkel. Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 8x kell csinálni 17 percig, minimum 16 perces szünetekkel, mindkét kézzel. Az allergiáról sokkal részletesebb leírást olvashatnak egy másik könyvemben: „Richtig essen zur Richtigen Zeit" (Helyes étkezés a megfelelő időben). A könyv az allergiákat és a test funkcionális rendellenességeit hosszan és részletesen taglalja. Allergia alatt értek mindent, aminek köze van az allergiához, szénanáthát stb. Ez a mudra kiegyensúlyozza a testet annyira, hogy az allergiák már nem okoznak akkora stresszt. Csak ekkor tudja a test öngyógyító erőit hasznosítani. Akut esetben tartsa a mudrát folyamatosan, kezeit váltogatva. Amikor lehetséges használja mindkét kezét egyidejűleg. A következő kombinációk növelik a hatékonyságot: 1. 62-es – Allergia 2. 55-ös – Agyintegráció

81


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

63. Allergia gyerekeknél Kezek: jobb, bal vagy mindkettő Leírás: középsőujj a hüvelykujj árkában, hüvelyk és mutatóujj összetéve. Idő: 6 perc, naponta három alkalommal, minimum 20 perces szünetekkel. Gyerekeknek másfajta támogatásra van szükségük allergia esetén, mint a felnőtteknek. Az „Allergia gyerekeknél" mudrát mindkét kézzel kell tartani a megadott ideig. Akut esetben ezenkívül az egyik kézzel annyit kell gyakorolni, amennyit csak lehet, úgy, hogy a másik kéz szabad maradjon más feladatokra. A következő kombinációk növelik a hatékonyságot: 1. 55-ös – Agyintegráció 2. 63-as - Allergia gyerekeknél

82


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

64. Napallergia Kezek: mindkettő Leírás: hüvelykujj hegye a gyűrűsujj harmadik percén tenyér felől. Idő: 5 perc, naponta öt alkalommal, minimum 3 perces szünetekkel. Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi tíz alkalommal kell csinálni 12 percig, minimum 10 perces szünetekkel. Az elmúlt néhány évben emelkedett a nap-allergiás esetek száma. Az emberek egyre többet utaznak messzi tájakra. A repülőgép néhány óra alatt egészen más éghajlatokra repít el. Nagyon gyakran a test energiája nem elég erős ahhoz, hogy alkalmazkodjon az új körülményekhez. Az észszerű mértékletességnek van itt nagy szerepe. Ha nem élnek vele, még a mi szélességi fokunknál is növekedhet a napallergiás esetek száma.

83


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

XXI. Mindenféle 65. Vesepanaszok Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelykujj körömszegély a gyűrűsujj harmadik ízületének külső részén Bal kéz: hüvelyk- és gyűrűsujj összetéve. Idő: 5 perc naponta öt alkalommal, minimum 7 perces szünetekkel. Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 7x kell csinálni 16 percig, minimum 3 perces szünetekkel, legalább 9 napig. A német mondás: „Ez a vesémre megy" azt jelenti, hogy elkedvetlenít, demoralizál. Évek, évtizedek érzelmi terhei, nagy megterhelésnek teszik ki szerveinket, különösen a veséket. A „Vesepanaszok" mudra a vese energiáját erősíti nem specifikus problémák esetén. Ha már orvosi leleteink vannak a veseproblémáinkról, a kezelést is hasznosan támogathatjuk ezzel.

84


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

66. Epehólyag Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelykujjköröm a középsőujj harmadik percén. Bal kéz: hüvelykujjköröm a mutatóujj harmadik percén Idő: 3 perc, naponta öt alkalommal, minimum 5 perces szünetekkel. Megjegyzés: 5 perc, naponta kilenc alkalommal, minimum 6 perces szünetekkel. Már más ujjtartásoknál megemlítettem, hogy helytelen ételekkel hogyan billenthetjük ki egyensúlyukból szerveink energiáját. Ha kellemetlen érzésünk támad az epehólyagban egy királyi vacsora után, vegyük úgy, mint figyelmezető jelzést. Az „Epehólyag" mudra segít támogatni a „megsértett" szervet. De ne az legyen a mottónk, hogy „ha szúr az epém, bevetem a mudrát, és azután minden oké". Semmiképpen se. Ez az ujjtartás azoknak is segít, akiknek már komoly epe egyensúly problémáik vannak. Ilyenkor a hosszabb és gyakoribb tartási módokat ajánlom.

85


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

67. Lép-Hasnyálmirigy Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelyk-, mutató- és gyűrűsujj összetéve. Bal kéz: hüvelykujj a mutatóujj körmén. Idő: 4 perc naponta négy alkalommal, minimum 5 perces szünetekkel. Ez a mudra mindenkinek segít, akinek problémája van a lépével, vagy a hasnyálmirigyével. Ez elsősorban a cukorbetegeket érinti. Ha főként a hasnyálmirigy van érintve, akkor a 66-os Epehólyag mudrát kell a 67-es Lép-Hasnyálmirigy mudrával kombinálni. 1. 66-os – Epehólyag 2. 67-es - Lép-Hasnyálmirigy A kínai orvoslás szerint ez a két szervenergia együttműködik.

86


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

68. Vérkeringés szabályozása Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelyk-, mutató- és gyűrűsujj összetéve Bal kéz: hüvelykujj a kisujj körmén Idő: 4 perc, naponta négy alkalommal, minimum 5 perces szünetekkel. Ha problémák vannak a keringési rendszerével, talán orvoshoz kellene fordulnia, és alaposan megvizsgálni fogyasztási szokásait: − Mennyi kávét iszik? − Hány szál cigarettát szív naponta? − Mennyi édességet fogyaszt? A „Vérkeringés szabályozása" mudra még jobb támaszt nyújt a testnek, ha az 53-as Szívfájdalom mudrával kombinálják. Itt megint a „Helyes táplálkozás, a megfelelő időben" c. könyvre utalnék. Ha betartja az ott említett táplálkozási irányelveket, keringési rendszerének egyensúlyát tartós alapokra helyezheti.

87


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

69. A szervek általános erősítése Kéz: Bal Leírás: mutatóujj első perce a hüvelykujj körmön, a hüvelykujj körömhegye a középsőujj második percén belülről, gyűrűsujj a hüvelykujj tövén. Idő: 10 perc, naponta nyolc alkalommal, minimum 15 perces szünetekkel. Amikor a szervek funkcióit egymáshoz rendelő pszichológiai folyamatban keletkezik zavar, akkor érdemes „A szervek általános erősítése" mudrát használni a szervek szimultán kiegyensúlyozására. Lehet alap, aktiváló mudraként is használni a következő specifikus mudrákhoz: 65, 66, 67, 75.

88


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

70. A jó elalvás Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelyk- és mutatóujj összetéve Bal kéz: hüvelyk- és kisujj összetéve Idő: 7 perc, naponta három alkalommal, minimum 25 perces szünetekkel. Ez a mudra a könnyű elalvást segíti és az időben való felébredést. Nyugodtan gyakorolhatjuk egész nap bármikor, anélkül, hogy attól kellene félnünk, hogy helyben elalszunk. Mindkét, a test nappali és éjszakai ritmusát szabályozó meridiánt kiegyensúlyozza. Ez magyarázza, hogy miért nem alszunk el, amikor nappal gyakoroljuk a mudra tartását. Ha rendszeresen nem tudunk elaludni, gyakoroljuk a tartást nappal is. Időleges alvászavar esetén tartsuk a mudrát ágyba fekvés után - így gyorsabban elalszunk. Egy tipp: annak érdekében, hogy az ujjak ne csússzanak széjjel elalvás után, érdemes rájuk feküdni. „A jó elalvás" mudra nagyon hasznos lehet kórházi betegeknek, akik nem tudnak éjjel aludni. Ha az éber időszakokban tartják a mudrát, képesek lesznek sokkal hamarabb újra elaludni.

89


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

71. Az emlékezet erősítése Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelyk-, mutató-, középső- és gyűrűsujj összetéve. Bal kéz: hüvelyk-, mutató- és gyűrűsujj összetéve, kisujj a hüvelykujj tövén. Idő: 10 perc, naponta négy alkalommal, minimum 7 perces szünetekkel. Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást napi 6x kell csinálni 15 percig, minimum 8 perces szünetekkel. Ki nem szeretné, ha jó memóriája lenne? Néha észrevesszük, hogy valamire kellene emlékeznünk, de mintha nyom nélkül kitörölték volna a memóriánkból Ez a jelenség nem mindig kapcsolható az öregkorhoz és a debilitás kezdetéhez. A memória hirtelen megromlása bármikor bekövetkezhet. Ez a szervenergiák állapotával és testünk pszichológiai folyamataival van összefüggésben. „Az emlékezet erősítése" mudra a memóriánkat erősíti. Attól függően, hogy „mennyire jól akarunk emlékezni" alkalmazhatjuk a különböző tartási időket. Ez a mudra a fülek energiájával is kapcsolatban van.

90


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

72. Járás Kezek: mindkettő Leírás: a két mutatóujj összetéve, jobb középsőujj és bal gyűrűsujj összetéve (alul), jobb gyűrűsujj és bal középsőujj összetéve (felül) Idő: 6 perc, naponta öt alkalommal, minimum 15 perces szünetekkel. Ez a mudra mindenfajta járással kapcsolatos nehézségre való. A „Járás" mudrát a probléma jellege szerint lehet kombinálni. I. 1. 72-es Járás 2. 29-es Sportbalesetek II. 1. 7-es Ízületi fájdalmak 2. 72-es Járás III. 1. 49-es Láb-energia 2. 72-es Járás

91


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

73. Rándulás, húzódás Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelyk- és kisujj összetéve, középsőujj körömszegélye a hüvelykujj körömszegélyén. Bal kéz: középsőujj a hüvelykujj árkában, mutatóujj a hüvelykujj első ízületén, hüvelyk- és gyűrűsujj összetéve. Idő: 10 perc, naponta nyolc alkalommal, minimum 2 perces szünetekkel. A „Rándulás, húzódás" mudra mozgósítja a test öngyógyító erőit efféle sérülés esetén. A jobb és gyorsabb eredmény érdekében kombináljuk a 28-as Sport mudrával.

92


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

74. Fájdalomtűrés Kezek: mindkettő Leírás: Jobb kéz: hüvelykujj a kisujj körmén, mutatóujj a hüvelykujj első ízületén Bal kéz: hüvelyk-, mutató- és gyűrűsujj összetéve Idő: 5 perc, naponta öt alkalommal, minimum 6 perces szünetekkel. Ezt a mudrát megelőzésre használhatjuk, például mielőtt fogorvoshoz mennénk. A „Fájdalomtűrés" mudra akut esetekben is jól jön. A test sok energiarendszerét erősíti, az általános stabilitás és az életerő irányába hat. Ha kombinálni akarja ezt a mudrát, olyat válasszon, amely pillanatnyi fájdalomról szól. Tartsa a specifikus mudrát először, s utána a „Fájdalomtűrés" mudrát.

93


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

75. Pajzsmirigy Kezek: mindkettő Leírás: jobb hüvelykujj a bal középsőujj hátán, a jobb kéz többi ujja a bal középsőujj belső oldalán Idő: 4 perc, naponta három alkalommal, minimum 10 perces szünetekkel Megjegyzés: Betegség esetén ezt az ujjtartást naponta öt alkalommal kell csinálni 18 percig, minimum 13 perces szünetekkel. A pajzsmirigy kiegyensúlyozatlanságából eredő rendellenességeket orvosnak kell kezelni, és rendszeresen ellenőrizni. Mint ahogy sok más korábban tárgyalt mudra, ez a mudra is segíti az orvosi kezelést, és ilyen esetben a normál gyakorlási idő az érvényes. Ha olyan tünetek lépnek fel, melyek a pajzsmirigy zavaraira vezethetők vissza, például félelem, bizonytalanság, akkor is nagyon jótékony lehet a „Pajzsmirigy" mudra használata. Ilyenkor azonban a hosszabb gyakorlási idők szükségesek.

94


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

A Cosmos Természetgyógyász Központ

NLP™- tanfolyamokat indít érdeklődőknek

Kis létszámú csoportoknak - bentlakásos lehetőséggel is - az NLP című könyv anyagának elsajátítására, saját élmény és tapasztalat megszerzésére kínálunk lehetőséget. A tanfolyamokat a nemzetközi NLP™ Egyesület által kiképzett trénerek vezetik. Felmerülő igény esetén kihelyezett tanfolyamokat is tartunk. A téma iránt mélyebben érdeklődőknek lehetőségük van nemzetközileg elismert fokozatok megszerzésére: − NLP™ Practitioner (gyakornok) képzés (150 óra) − NLP™ Master-Practitioner (mester-gyakornok) képzés (150 óra) Sikeres vizsga esetén a résztvevők a Nemzetközi NLP™ Egyesület által kibocsátott, világszerte érvényes diplomát kapnak.

A tanfolyamokkal kapcsolatban a következő címen kaphat információt:

2081 Piliscsaba

Cosmos Természetgyógyász Központ Tel: 06-30-9316-543 Fax: 06-26-373-867

95


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

Tartalomjegyzék Ajánlás ..................................................................................................................................................... 4 Köszönetnyilvánítás ................................................................................................................................. 4 Előszó ...................................................................................................................................................... 5 Bevezetés ................................................................................................................................................ 6 Első rész .................................................................................................................................................. 6 Az alapok ................................................................................................................................................. 6 Második rész rész.......................................................................................................................................... 13 Az ujjtartások gyakorlati használata....................................................................................................... 13 Tünetjegyzék.......................................................................................................................................... 18 Harmadik rész.........................................................................................................................................19 rész Harmadik Az egyes mudrák (ujjtartások) leírása.....................................................................................................19 0. Ujjmozgékonyság................................................................................................................................19 1. Fogfájás ..............................................................................................................................................20 2. Állkapocsfájdalom ...............................................................................................................................21 3. Állkapocsízület ....................................................................................................................................22 4. Fejfájás ...............................................................................................................................................23 5. Migrén .................................................................................................................................................24 6. Frontérzékenység ...............................................................................................................................2 5 7. Ízületi fájdalom ....................................................................................................................................26 8. Fájó ujjízületek ................................................................................................................................... 27 9. Fájó könyökízületek ........................................................................................................................... 28 10. Fájó csípőízület................................................................................................................................ 29 11. Fájó térdízületek .............................................................................................................................. 30 12. Fájó bokák ....................................................................................................................................... 31 13. Lábgörcs (vádli) ............................................................................................................................... 32 14. Gyomorgörcs ................................................................................................................................... 33 15. Rendetlen gyomorműködés ............................................................................................................. 34 16. Bélgörcs ........................................................................................................................................... 35 17. Hátpanaszok .................................................................................................................................... 36 18. Vállövi panaszok .............................................................................................................................. 37 19. Hátcsigolyák..................................................................................................................................... 38 20. Ágyékcsigolyák ................................................................................................................................ 39 21. Nyakcsigolyák .................................................................................................................................. 40 22. Idegfájdalmak................................................................................................................................... 41 23. Menstruációs panaszok ................................................................................................................... 42 24. Méh .................................................................................................................................................. 43 25. Húgyhólyag ...................................................................................................................................... 44 26. Prosztata.......................................................................................................................................... 45 27. Prosztata panaszok ......................................................................................................................... 46 28. Sport ................................................................................................................................................ 47 29. Sportbalesetek ................................................................................................................................. 48 30. Stresszstabilitás ............................................................................................................................... 49 31. Kimerültség ...................................................................................................................................... 50 32. Légzés ............................................................................................................................................. 51 33. Bronchitis ......................................................................................................................................... 52 34. Asztma ............................................................................................................................................. 53 35. Immunrendszer ................................................................................................................................ 54 36. Szemek ............................................................................................................................................ 55 37. Szemek megerősítése ..................................................................................................................... 56 38. Minden látásirány aktiválása............................................................................................................ 57 39. Szemek - a gyógyulás megtámogatása........................................................................................... 58 40. Fülek ................................................................................................................................................ 59 41. Fülek megerősítése ......................................................................................................................... 60 42. Fülfájás ............................................................................................................................................ 61 43. Haj.................................................................................................................................................... 62

96


Kim da Silva: KEZÜNKBEN AZ EGÉSZSÉG

44. Haj megerősítése ............................................................................................................................63 45. Emésztés.........................................................................................................................................64 46. Emésztési zavarok ..........................................................................................................................65 47. Vastagbél.........................................................................................................................................66 48. Csípő ...............................................................................................................................................67 49. Láb-energia .....................................................................................................................................68 50. Csípő medence-energiával..............................................................................................................69 51. Visszér.............................................................................................................................................70 52. Fájó visszerek..................................................................................................................................71 53. Szívfájdalom ....................................................................................................................................72 54. Iskola ...............................................................................................................................................73 55. Agyintegráció...................................................................................................................................74 56. Gondolkodás ...................................................................................................................................75 57. Elmélkedés ......................................................................................................................................76 58. Tanulás............................................................................................................................................77 59. Felolvasás .......................................................................................................................................78 60. Írás...................................................................................................................................................79 61. Detoxikálás - méregtelenítés ...........................................................................................................80 62. Allergia.............................................................................................................................................81 63. Allergia gyerekeknél ........................................................................................................................82 64. Napallergia ......................................................................................................................................83 65. Vesepanaszok .................................................................................................................................84 66. Epehólyag........................................................................................................................................85 67. Lép-Hasnyálmirigy...........................................................................................................................86 68. Vérkeringés szabályozása...............................................................................................................87 69. A szervek általános erősítése..........................................................................................................88 70. A jó elalvás ......................................................................................................................................89 71. Az emlékezet erősítése ...................................................................................................................90 72. Járás................................................................................................................................................91 73. Rándulás, húzódás..........................................................................................................................92 74. Fájdalomtűrés..................................................................................................................................93 75. Pajzsmirigy ......................................................................................................................................94 Tartalomjegyzék ....................................................................................................................................96

97


Kezünkben az egészség (mudrák)  

Sok embernek mindenfélére van ideje, de megelőző gyakorlatokra egyáltalán nincs kétszer tíz perce.Ilyen esetekkel nap mint nap találkozom a...

Kezünkben az egészség (mudrák)  

Sok embernek mindenfélére van ideje, de megelőző gyakorlatokra egyáltalán nincs kétszer tíz perce.Ilyen esetekkel nap mint nap találkozom a...

Advertisement