Page 1

1


2


3


Baskı Öncesi Hazırlık Belpaş Merkez Ofis Basım Yeri Zafer Ofset Yönetim Yeri Cumhuriyet Mah. Bankalar Cad. Yeni Belediye İşhanı K.1 Adapazarı Telefon Tel: 0 264 273 78 52 Fax: 0 264 277 54 63 Web www.belpas.com.tr E-mail info@belpas.com.tr

4


İçindekiler Belpaş Hakkında Ortaklar Yönetim Kurulu Organizasyon Şeması Genel Müdür ‘ün Mesajı Vizyon-Misyon-Hedefler Faaliyetler Merkez Ofis Faaliyetleri İnsan Kaynakları Satınalma Departmanı Muhasebe Departmanı Finans Departmanı Pazarlama ve Halkla İlişkiler Bilgi İşlem Bağlı Birimler AKM Beton Santrali Maden Tesisi Akaryakıt İstasyonu Ormanpark Şehirlerarası Terminal Kentpark

08 09 10 11 12 13 15 21 25 29 31 35 41 45 49 53 57 61 65

5


BELPAŞ İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Tic. ve San. A.Ş. 1992 yılında faaliyete geçen bir Sakarya Büyükşehir Belediyesi kuruluşudur. Belpaş A.Ş. olarak amacımız belediye kuruluşu olmanın bilinciyle, hizmet / kar dengesini gözeterek, çeşitli alanlarda gösterdiğimiz faaliyetlerle şehrin geleceğine yön verecek yatırımlarda bulunmaktadır. Yüksek standartlarda kaliteli hazır beton üretimi yapan beton santralimiz, şehrin sosyal ve kültürel gereksinimlerini sağlayan kültür merkezimiz (AKM), yeni yerleşim bölgesinde kurulan akaryakıt istasyonumuz, Türkiye ‘de bir ilk olma özelliği taşıyan Ormanpark ‘ımız, beton üretiminde kullanılmak üzere agrega üretimi yapan madencilik işletmemiz, şehirlerarası otobüs terminal işletmeciliğimiz ve şehir merkezinde 160.000 m2 üzerine kurulu Kentpark ‘ımız ile kalite ve güvenin öncüsü olarak halkımıza hizmet etmekteyiz.

6


ORTAKLAR - İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

ORTAKLAR ORTAK ADI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HENDEK BELEDİYESİ ARİFİYE BELEDİYESİ SAPANCA BELEDİYESİ EŞME BELEDİYESİ HAL BİRLİĞİ

ORTAKLIK ORANI % 99.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

İŞTİRAKLER ŞİRKET ADI ADASU ENERJİ A.Ş.

İŞTİRAK ORANI % 0.01

BAĞLI ORTAKLIKLAR ŞİRKET ADI SASAY SAKARYA SAĞLIK A.Ş. UZMAN DESTEK İNSAN KAYN. LTD. ŞTİ.

BAĞLI ORTAKLIK ORANI % 99.60 90

7


BELPAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU

Recep HACIEYÜPOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı

Talat DEMİREL Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Naci İRİS Yönetim Kurulu Üyesi

8

Osman KARAGÜZEL Yönetim Kurulu Üyesi

Ayhan SÖNMEZ Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer POYRAZ Yönetim Kurulu Üyesi


BELPAŞ A.Ş. ORGANİZASYON ŞEMASI

Yönetim Kurulu

Genel Müdür

Yönetici Asistanı

Genel Müdür Yardımcısı

Muhasebe Müdürü

Muhasebe Şefi Faaliyet Denetimi ve Raporlama Şefi

Satış ve Pazarlama Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

İnsan Kaynakları Müd.

İnsan Kaynakları Şefi

AKM İşletme Müdürü Beton Santrali İşletme Müdürü

Pazarlama Şefi

Akaryakıt İşletme Müdürü

Satınalma Şefi

Ormanpark İşletme Müdürü

Bilgi İşlem Sorumlusu

Terminal İşletme Müdürü

Halkla İlişkiler Müdürü Halkla İlişkiler Sorumlusu

Kentpark İşletme Müdürü

Finans Şefi

9


Talat DEMİREL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür

Geride bıraktığımız 2008 yılında içerisinde bulunduğumuz her sektörde kalite standartlarını yükselterek Sakarya ‘da ilk ve öncü kurum olmayı sürdürdük. 2008 yılının son çeyreğinde başlayan global krizin Türk ekonomisinde oluşturduğu belirsizlik, büyüme hızındaki gerileme inşaat sektöründe ve dolayısıyla beton sektöründe de etkilerini göstermiştir. Hazır beton sektöründeki gerilemeye rağmen şirket olarak aldığımız önlemler sayesinde karlılığımızı arttırmayı başardık. Küresel krizin oluşturduğu talep daralması ve rekabet piyasasındaki tüm olumsuzluklara rağmen planlı yatırımlarımızla hedeflerimizden vazgeçmedik. İşletmelerimize toplam 1.500.000,00 TL ’ye yakın yatırım yaptık ve devam ediyoruz. 2008 yılında işletmelerimize bir yenisini daha ekledik. Büyükşehir Belediyesinin Sakarya’mıza sunduğu Kentpark ’ın işletmeciliğini, Ağustos ayından itibaren bünyemize dahil ettik. Türkiye’de örnek Kültür Merkezi olmaya devam eden AKM bu yılda, kaliteli ürün ve hizmet sunmasının yanında karlılığını arttıran bir grafiğe sahip oldu. Halkın beğenisini kazanmış olan Ormanpark ’da daha çok kişiye hizmet sunmak için yeni mekanlar oluşturup genişletme çalışmaları yapıldı. Akaryakıt İstasyonumuz, personelimizin gösterdiği özveriyle Shell’in Dünya klasmanında yaptığı yarışmada başarısını sürdürdü.

10

2008 yılında bir önceki yıla oranla %17 büyüme sağladık. Bünyemizde olan şirketler ve Belpaş A.Ş olarak 33.430.505,85 TL olan ciromuz 2008 ’de 39.375.064,00 TL olarak gerçekleşti. İl genelinde 2006 yılında kurumlar vergisi sıralamasında 24. iken 2007 yılında 13. sıraya yükseldik. Yıl sonunuda alınan hizmet ihaleleri ile personel sayımızı 836’ya yükselttik. Şehrin sosyal sorumluluğuna katılımın gereği olarak destek verdiğimiz Sakarya Spor AŞ.’nin %68.24 oranındaki hissemizin tamamını Sakaryaspor Kulübü Derneği’ne devrettik. Tüm çalışanlarımızla birlikte, şehir halkımızın sosyal ve kültürel yaşam standartlarını yükseltmek idealimizden ödün vermeden inançla, özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Şirketimizin 17 yıllık geçmişinde hizmeti bulunan ve değerli katkılarıyla Belpaş AŞ’nin bu günlere gelmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, tedarikçilerimize, Yönetim Kurulu Üyelerimize, Ortaklarımıza ayrıca desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Duran’a şükran ve saygılarımı sunuyorum.


Vizyon Şehrimiz insanının sosyal ve kültürel yaşam standartlarını yükseltmek, şehrin geleceğine yön verecek karlı yatırımlarda bulunmak.

Misyon Şehir halkına kaliteli güvenilir ürün ve hizmetler sunmak.

Hedefler Sosyal ve kültürel alanda şehir yaşamının standartlarını yükseltmeyi sürdürmek. Çalışanlarımızın gelişimini desteklemek, üretmeye daha çok teşvik etmek, iş tatmini sağlamak. İnovasyonu geliştirmek, sürdürülebilirliği sağlamak. Bulunduğumuz her sektörde kalite standartlarını yükseltmek, sürekli üretici bir yapıya sahip olmak ve teknolojik gelişmeleri müşterimize sunmak hususlarında Sakarya ‘da ilk ve öncü kurum olmayı sürdürmek.

11


Merkez Ofis Faaliyetler


襤nsan Kaynaklar覺 13


İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Müdürlüğünün temel görevi, kurumun belirlenen hedef ve politikaları doğrultusunda, yürürlükteki mevzuat esaslarına göre insan kaynağının temini, geliştirilmesi ve etkin yönetimi için gerekli çalışmaları yapmaktır. Başlıca görevlerimiz ve yıl boyunca yaptığımız çalışmalar ise ana başlıklar halinde; Personelle ilgili tüm özlük işlemlerinin yürürlükteki İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre yerine getirmek, 2008 yılı ocak ayında personel özlük dosyaları gözden geçirilerek yenilendi. Kurumdaki tüm işlere ait, iş analizleri çalışmaları kapsamında iş tanımı ve iş gerekleri çalışmalarını yapmak ve belirli periyotlarla revize etmek, kurum organizasyon şemalarını oluşturmak, 2008 yılı mart ayında görev tanımları, organizasyon kitapları ve şemaları güncellendi. İnsan Kaynakları ile ilgili mevcut prosedürlerle ilgili çalışmalar yapmak ve revize edilmesini sağlamak, 2008 yılı içerisinde Bilgi işlem yönergesi hazırlanarak personele tebliğ edildi. Avans prosedürü revize edildi. Kurumun iç ve dış yazışmalarını yapmak, 2008 yılı içerisinde 637 adet iç ve dış yazışma birimimiz tarafından yapıldı. Personelin yıllık izinlerini planlamak ve kayıtlarını tutmak, 2008 yılı içerisinde personel yıllık izin kayıt sistemi yenilendi. Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarını organize etmek, gerekli resmi işlemleri yerine getirmek, 2008 yılı içerisinde mart ayında olağan genel kurul, ağustos ayında da olağanüstü genel kurul işlemleri birimimiz tarafından yapıldı.

14

İş Kurumu için aylık işgücü çizelgelerini hazırlamak, özürlü ve hükümlü personelin takibini ilgili yazışmaları yapmak, 2008 yılı içerisinde İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile 3 özürlü ve 1 eski hükümlü personel istihdam edildi. Kurumda yapılan tüm personel işlemlerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapmak, 2008 yılında işçi sicil kayıtları yenilendi. Diğer işletme ve bölümlerden gelen personel ihtiyacı taleplerini değerlendirmek, üst yönetimin onayladığı personel alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, 2008 yılında 66 personel istihdam edildi. Tüm işyeri açma- kapama işlemlerini yerine getirmek, 2008 yılı içerisinde tüm ihaleli işyerlerini işyeri açma kapama işlemleri ile Kentpark işyeri açılış işlemleri gerçekleştirildi. Hizmet alım ihaleleri hazırlıklarını yapmak, 2008 yılı içerisinde 11 ayrı hizmet alım ihalesinin hazırlığı yapıldı. Üst yönetimin belirlediği hedef ve politikalara göre kurumun insan kaynağı politikalarını oluşturmak, Kurumda çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi için eğitim ihtiyaçlarını analiz etmek, eğitim plan ve bütçelerini oluşturmak, eğitim faaliyetlerinin prosedüre göre yapmak, Kurumda yürütülen tüm faaliyetlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, Çalışanların motivasyonlarını ve performanslarını artırıcı organizasyon ve sosyal faaliyetleri organize etmek, Kurumda düzen ve adaletin sağlanması için “personel disiplin kuralları” oluşturmak, tüm çalışanların bu kurallara uymasını ve uygulatmasını, uyulmadığı takdirde prosedürde belirlenen maddelere göre gerekli faaliyetleri yapmak, Personel maaş ve icmallerini hazırlamak, banka


listelerini hazırlayıp finans departmanına vermek, Muhasebe entegrasyonunu yapmak, İhaleli personelin hak ediş icmallerini ve bordrolarının hazırlamak, İhaleli işyerlerinin teminat çözümleri ile ilgili işlemleri takip etmek, SGK Primi, Gelir Vergisi, İşsizlik Fonu v.b. gibi kesintilerle ve özel gider indirimi ile ilgili işlemleri yapmak ve ilgili yerlere ödenmesini sağlamak, İnsan Kaynakları geliştirmektir.

ile

ilgili

yeni

projeler

A- PERSONEL FAALİYETLERİ

B- EĞİTİM FAALİYETLERİ 1- TÜM İŞLETMELER TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ

İlkyardım yönetmeliğinin 16.maddesi gereğince Belpaş’a bağlı işletmelerde çalışan personele İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16 – 17 Eylül 2008 tarihlerinde iki günlük sertifikalı temel ilkyardım uygulamaları eğitimi verildi. İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde, genel ilkyardım bilgileri, insan vücudunu oluşturan sistemler, hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, bilinç bozukluları, boğulmalar, zehirlenme kanamalar, yaralanmalar, ısırık ve sokmalar, ısıya bağlı sorunlar, göz-kulak ve burunda yabancı cisim, sargılar taşıma teknikleri/uygulamalar gibi konulara yer verildi.

Şirketimizde 2008 yılında; Beton Santrali Akaryakıt İstasyonu Terminal AKM Merkez Ofis Kentpark Ormanpark

:30 :11 :17 :62 :19 :11 :27

olmak üzere toplam 177 personel görev yapmıştır.

2008 yılı içerisinde; Belpaş Uzman Dest. Ltd. Şti. Büyükşehir Bld. Adasu Hal Birliği

:177 :6 :502 :136 :15

olmak üzere Belpaş birimlerinde çalışan 183, Büyükşehir Belediyesi, Adasu ve Hal Birliğinde çalışan 653 toplam 836 personelin tüm özlük işlemleri (bordro, SSK, vizite, kredi, icra takip, giriş çıkış vs.) İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. 2008 yılı sonunda alınan ihaleler sonucunda 2009 yılında da sadece hizmet ihalelerinde 695 personelin işlemleri birimimiz tarafından yapılacaktır.

Bu eğitim sonunda, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan personele sertifika ve ilkyardımcı kimlik kartı verildi

YANGIN SÖNDÜRME TEKNİKLERİ TEMEL EĞİTİMİ Bağlı işletmelerde çalışan personelimiz Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan bir gün süren teorik ve pratik yangın söndürme teknikleri temel eğitimi verildi. Yangın söndürme teknikleri temel eğitiminde amaç bağlı işletmelerde yangın riskini değerlendirmek, olası yangınları önlemek, yangın esnasında ise yangınla mücadele ve tahliye yöntemlerini öğrenmek böylece can ve mal kayıplarını en aza indirmektir.

15


İletişim ve Motivasyon

Doç. Dr.Hamza ATEŞ, Prof. Dr. Hüner ŞENCAN Yerel Yönetişim, Kurumsal Yönetişim Dr. Y. Özkan ÖZBURUN Toplantı ve Zaman Yönetimi Prof. Dr. Turgay BİÇER Bütçe (5018 sayılı kanun) Yrd. Dç. Dr.Temel GÜRDAL Etkili Sunuş Teknikleri Dr. Y. Özkan ÖZBURUN Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri Prof. Dr. Hüner ŞENCAN Etkin Yönetim Prof. Dr. Nurullah GENÇ İş Planlaması ve Verimlilik Prof. Dr. Hüner ŞENCAN Liderlik ve Ekip Çalışması Prof. Dr. Nurullah GENÇ Yönetim Psikolojisi Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından mart, nisan ve mayıs aylarında düzenlenen hizmet içi eğitim semineri programlarına işletme ve bölüm yöneticilerimizle birlikte katılım sağladık.

İŞ MEVZUATI EĞİTİMİ

3- AKARYAKIT İSTASYONU

İşletmelerde Muhasebe Şefi pozisyonunda görev yapan personele iş kanunu uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları amacı ile İnsan Kaynakları tarafından kasım ayı içerisinde iş mevzuatı eğitimi verildi.

Akaryakıt istasyonu personeli Shell firmasının 07.05.2008 tarihinde İstanbul-Bostancı Grand Park Hotel’de düzenlediği genel İstasyon eğitimi programına katıldı. Verilen Diğer Eğitimler;

2- MERKEZ OFİS SOSYAL GÜVENLİK REFORMU SEMİNERİ Sakarya Mali Müşavirler Odasının ekim ayında Sakarya Üniversitesi kampüsünde düzenlediği 5510 sayılı Soysal Güvenlik Reformu seminerine Muhasebe ve İnsan Kaynakları personeli katıldı.

İseç (iş güvenliği, sağlık, emniyet ve çevre) eğitimi Temel eğitim Ürün bilgisi Müşteriye hizmet eğitimi Genel istasyon eğitimi Farkı insan yaratır Lpg eğitimi

İŞ HUKUKU, PERSONEL MEVZUATI UYGULAMALARI VE İK YÖNETİMİ Kadıköy Akademik Eğitim Kariyer Merkezi’nde 01–09 Mart 2008 tarihleri arasında düzenlenen İş Hukuku Personel Mevzuatı Uygulamaları ve İnsan Kaynakları Yönetimi konulu kurs programına katıldık.

PERSONEL YÖNETİMİNDE ÜCRET VE BORDRO EĞİTİMİ

Taksim/İstanbul Larespark Otel

İnsan Kaynakları çalışanlarının ücret ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamak amacı ile Doruk İnsan Kaynakları tarafından düzenlenen Personel Yönetiminde Ücret ve Bordro eğitimine katıldık.

16


4- AKM – ORMANPARK SERVİS TEKNİKLERİ EĞİTİMİ AKM ve Ormanpark personelinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacı ile Nisan ve Eylül aylarında servis teknikleri ve uygulamaları, hijyen ve sanitasyon, protokol kuralları, konuk ilişkileri ve iletişim konularında 80 saatlik bir eğitim programı düzenlendi. Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan tüm katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildi.

5- BETON SANTRALİ İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi Yangın Söndürme Temel Eğitimi Santral Operatörlüğü Eğitimi Motor Bakım ve Onarım Kursu Gazaltı Kaynakçılığı Kursu Trafik Eğitimi Laboratuar Teknisyenliği Kursu

Türkiye Hazır Beton Birliği Sem Sürücü kursu İl Milli Eğitim Md. İl Milli Eğitim Md. Türkiye Hazır Beton Birliği Orbay Sakarya Tic. ve San. Odası

Şubat 2008 Mart 2008 Mart 2008 Mart 2008 Nisan 2008 Nisan 2008 Kasım 2008

C- DİĞER FAALİYETLER SAĞLIK TARAMALARI PORTÖR MUAYENELERİ Mart ve Eylül aylarında Akm, Ormanpark ve Kentpark’ta çalışan personele Sağlık İl Müdürlüğü seyyar sağlık ekibi tarafından portör muayeneleri ve mikrobiyolojik testler yapıldı. Bu muayenelerle personel sağlığı periyodik olarak kontrol ediliyor ve personelin bulaşıcı hastalıklardan korunmaları sağlanıyor.

PERİYODİK MUAYENELER

Şirketimize bağlı işletmelerde görev yapan personel her yıl Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezinde sağlık taramasından geçiyor. Çalışanlar işyeri hekimi tarafından muayeneye tabi tutulurken, her türlü tahlilleri yapılıp, akciğer filmleri çekiliyor. Ağır ve tehlikeli işler grubunda çalışan personelin raporları yenileniyor.

17


ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ Çalışan memnuniyeti ölçümü, çalışanların gözüyle mevcut durum tespiti ve ardından bu konularda iyileştirmeler yapmak amacıyla yılda iki kez yapılmaktadır. 2008 yılında haziran ve aralık aylarında çalışan memnuniyeti anketleri uygulanmış ve raporlanmıştır. Anket verileri işletme müdürleri ile değerlendirilerek iyileştirilme yapılması gereken konular tespit edilmektedir.

HAZİRAN AYI ORTALAMA Akaryakıt

AKM

Beton

Terminal

Merkez

Ormanpark

Toplam Ort.

3.90

3.35

3.77

3.93

4.10

3.91

3.83

ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ 5.00

ORTALAMA

4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

Akaryakıt

AKM

Beton

Terminal

Merkez

Ormanpark

Toplam Ort.

BİRİMLER

ARALIK AYI ORTALAMA Akaryakıt

Kentpark

AKM

Beton

Terminal

Merkez

Ormanpark

Toplam Ort.

4.33

4.27

4.15

4.13

4.16

4.05

4.13

4.17

ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ 5.00

ORTALAMA

4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

Akaryakıt

Kentpark

AKM

Beton

Terminal

BİRİMLER

18

Merkez

Ormanpark Toplam Ort.

Yayın Kurulumuz

BÜLTEN ÇALIŞMALARI Şirketimizin faaliyetlerini personelimize tanıtmak, aidiyeti sağlamak, yapılan çalışmalar konusunda enformasyonu yaymak, hedeflerimizi personelimizle paylaşmak, biz bilinci oluşturmak, şirketimize ve Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerle koordinasyonu sağlamak amacı ile yayın kurulumuz ile birlikte “Bizbize” bülteni hazırladık.


Sat覺nalma Departman覺 19


Satınalma Departmanı Satınalma bölümü; kurum ve bağlı birimlerinin tüm malzeme ve hizmet ihtiyacının planlanmasını, şartnamelerin hazırlanarak tekliflerin alınmasını, aday tedarikçi firmaların tespit, takip ve değerlendirilmesini ve satın almaların gerçekleştirilerek izlenmesini sağlamaktadır. Satınalma süresinde uygulanacak yöntemler Satınalma Bölümü tarafından yürürlükteki Kamu İhale Kanunu’nun İlgili maddelerine uygun olarak yapılır. Satınalma bölümü, satınalma prosedüründe belirtilen esaslara uygun olarak kurum faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla mal ve hizmet ihtiyaçlarını zamanında en uygun nitel ve nicel özellikte ve asgari maliyetle karşılar. AMAÇ

Satınalma prosedürünün amacı; Belpaş ve bağlı birimlerinin ihtiyacı olan hammadde, yarı mamul, mamul, yedek parça, makine - teçhizat veya hizmet satın alımının kalite kriterlerine uygun tedarikçiler bularak, uygun fiyat ve ödeme koşulları ile, zamanında ve eksiksiz olarak yerine teslim edilmesini sağlamaktır.

KAPSAM

Bu prosedür, Belpaş ve bağlı birimlerinin tüm malzeme ve hizmet ihtiyacının planlanmasını, şartnamelerin hazırlanarak tekliflerin alınmasını, aday tedarikçi firmaların tespit, takip ve değerlendirilmesini ve satın almaların takip ve değerlendirilmesini ve satın almaların gerçekleştirilerek izlenmesini kapsamaktadır.

20

SORUMLULAR

Satınalma sürecinin Kamu İhale Kanunu’na ve Satınalma prosedürüne uygun olarak yürütülmesinden Satınalma bölümü sorumludur. Satın alınan mal ya da hizmetin eksiksiz ve güvenli bir şekilde teslim alınmasından ilgili Birim Yöneticisi sorumludur.

SATINALMA KOMİSYONU

Satınalma Komisyonu; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, ilgili birim Müdürleri ve Satınalma şefi tarafından oluşur. Satınalma Komisyonu gerektiğinde şirket merkezinde veya işletmelerde toplanır. Toplantının yapılacağı gün ve saat genel müdürlük tarafından ilgililere duyurulur. Satınalma Komisyonunda kararlar oy çokluğuna göre alınır. Birimler ihtiyacı olduğu mal ya da hizmetler için Mikro programında (Muhasebe, Finans ve Üretim Yönetimi Programı) “Satınalma Talep Formu” açar. Satınalma Talep Formlarını birimlerdeki Muhasebe şefi, eğer birimde Muhasebe şefi yoksa ilgili Birim Müdürü açar. Talep her halükarda işletme müdürü veya işletme müdürünün olmadığı durumlarda onun yetkili tayin ettiği personel tarafından onaylanmalıdır. Bütün talep formlarında, malzeme hakkında detaylı bilgi, ne için ya da nerede kullanılacağı, malın fiyatı ve/veya fiyatları, teslimat tarihi, tedarik için uygun firmalar açık olarak yazılmalıdır. Eğer acil bir durum varsa ilgili Birim Müdürü, aciliyetlerini talep formlarına bildirerek alım yapabilirler. Satınalma bölümü ilgili talebi, satınalma yetki çerçevesi içerisinde (500TL’ye kadar olan mal ve hizmet alımları hariç) Satınalma komisyonuna sunar. Satınalma komisyonunca onaylanan talepler alım sürecine girer. Satınalma bölümü verilen bilgiler ışığında piyasa araştırması yapar. Satınalma sürecinde uygulanacak yöntemler yürürlükteki Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak yapılır. Yapılan piyasa araştırması sonucu alınan teklifler Satınalma Komisyonu’na sunulur. Satınalma Komisyonunca onaylanan teklif kapsamında Satınalma Bölümü firma ile irtibata geçer. Sözleşme gerektiren mal ya da hizmet alımı için Satınalma bölümü sözleşmeleri hazırlar.


Beton Santrali

AKM

Adapazarı Kültür Merkezi

Yapılan Bazı Satınalmalar

Yapılan Bazı Satınalmalar

01.01.2008 SU SONDAJ KUYUSU,DALGIÇ POMPASI

14.01.2008 TERAS (CAM KAPLAMA,BRANDA, KUMAŞ KAPLAMA.HAVALANDIRMA)

(Beton üretiminde kullandığımız su bedelinin maliyetini düşürmek için)

28.03.2008 İSTİNAT DUVARI - (PERDE DUVAR)

Stok sahamızın daha düzenli bir hale getirilmesi için

28.07.2008 54 AT 952 POMPA-SCANIA Beton pompasının taşınması için 0 km araç.

22.08.2008 İTHAL BETON POMPASI (CLEIN MARKA 37M -CPL 140)

Beton dökümünde kullanılmak üzere 37 mt’lik beton pompası

22.08.2008 BETON SANTRAL KARIŞTIRICISI

(SIMEM MARKA MSO 4500İT Beton üretim elemanlarının bir araya getirilerek karışımlarının yapılmasını sağlayan karıştırıcı)

13.02.2008 BARKOD OKUYUCU 02.04.2008 BİLGİSAYAR SİSTEMİ + SAMSUNG 17” LCD MONİTÖR 14.10.2008 SOĞUK HAVA DEPOSU 00.00.2008 GİŞE BANKOSU YENİLEMESİ 27.10.2008 GİŞE PROGRAMI(VERSİYON DEĞİŞİMİ) 18.11.2008 SİNEMA FRAGMAN GÖSTERİM BİLG. SİSTEMİ 6 LCD TV AKM 37 ADET TALEP AÇMIŞTIR. 34 ADET GERÇEKLEŞMİŞ OLUP, 4 ADET TALEP BEKLEMEDEDİR

BETON SANTRALİNDE TOPLAM 71 ADET TALEP AÇILMIŞTIR. BU TALEPLERİN 70 ADETİ GERÇEKLEŞMİŞ OLUP 1 ADET BEKLEMEDEDİR.

Şehirlerarası Terminal Yapılan Bazı Satınalmalar 26.05.2008 BARİYER SETİ, OTOMASYON SİSTEMİ (BİLET VERME ÜNİTESİ VE OTOMASYON YAZILIMI)

Eleme Tesisi Yapılan Bazı Satınalmalar 01.12.2008 MUHTELİF MAKİNA PARKURU BAKIM ONARIM, YENİLEMELERİ 10.08.2008 AKÇAY KUM OCAĞI KİL YOL ÇALIŞMASI

ŞEHİRLERARASI TERMİNALDEN 14 ADET TALEP OLMUŞTUR. TALEPLER EKSİKSİZ OLARAK KARŞILANMIŞTIR.

24.12.2008 ELEME TESİSİ STOK SAHASI GENİŞLETMESİ BETON SANTRALİ (ELEME) 28 ADET TALEBİ OLMUSTUR. TÜM TALEPLER EKSİKSİZ OLARAK KARŞILANMIŞTIR.

21


Ormanpark Yapılan Bazı Satınalmalar

Kentpark Yapılan Bazı Satınalmalar

12.04.2008 HAVUZ DONANIMLARI

06.08.2008 ÜÇTEKER BİSİKLET(KARGO B JUMBO)

17.05.2008 YAĞ TUTUCU 55*150*60 23.05.2008 DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA

01.09.2008 KIL ÇADIR İÇİNE İSKELET YAPIMI VE OSB KAPLAMA

19.06.2008 MUTFAK TEZGAHI (RESTORAN)

01.12.2008 BRANDA (KIL ÇADIR GİRİŞİ)

19.06.2008 SERVİS ARABASI (RESTORAN)

04.12.2008 HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

10.07.2008 EMNİYET FİLESİ 29.07.2008 MUTFAK YAZICISI SEWOO WTP (RESTORAN)

KENTPARK 9 ADET TALEPTE BULUNMUŞTUR. BU TALEPLERDEN 8 ADET KARŞILANMIŞ OLUP, 1 ADET BEKLEMEDEDİR.

28.07.2008 AÇIK BÜFE TEZGAHI ISITICILI (RESTORAN) 28.07.2008 SALAT BAR ÇALIŞMA SOĞUTUCU (RESTORAN) 28.07.2008 KAPAKLI ISITICI (RESTORAN) 04.12.2008 HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ (DÖRTMEVSİM) ORMANPARK GENEL VE RESTORAN OLARAK 73 ADET TALEP AÇILMIŞTIR. 69 TALEP GERÇEKLEMİŞ OLUP, 4 ADET TALEP BEKLEMEDEDİR.

Akaryakıt İstasyonu Yapılan Bazı Satınalmalar 04.06.2008 OTO SÜPÜRGESİ 14.08.2008 KAMELYA YAPIMI AKARYAKIT İSTASYONU 4 ADET TALEPTE BULUNMUŞ. TAMAMI GERÇEKLEŞMİŞTİR.

22

Merkez Ofis Yapılan Bazı Satınalmalar 23.10.2008 BİLGİSAYAR DONANIMLARI (ADPEN KASA-SAMSUNG MON.) 30.10.2008 YAZILIM YENİLEME (OFFICE) MERKEZ OFİS 10 ADET TALEPTE BULUNMUŞTUR. BUNLARIN 9 ADETİ GERÇEKLEŞMİŞ OLUP, 1 ADET TALEP BEKLEMEDEDİR.

Bağlı İşletmeler için gerekli olan ilk madde malzeme ve diğer ihtiyaç duyulan periyodik alımlar dışında 2008 yılı içerisinde, toplam 246 adet talepte bulunulmuştur. Bu taleplerin 235 adeti gerçekleştirilerek 11 adeti beklemeye alınmıştır.


Muhasebe Departman覺 23


Muhasebe Departmanı İşletmelerde ve merkezde yürütülen faaliyetlerin Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde kayıtlara intikalini sağlarken kayıtların belgelere, belgelerin de faaliyetlere uygunluğu denetimlerini de yapmak, işlem ve sonuçların analizini ve hatta yorumunu yaparak ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak üzere faaliyetler yürütülmektedir.

B-2008 YILI İÇİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kentpark’ ın işe başlama bildirimleri yapıldı, Kafe ve Büfeler olarak gelir ve giderlerin ayrı izlenmesi için hesap planı, depo ve stok sistemi kuruldu. Ormanpark’ ta el terminalli adisyon sistemine geçilerek, günlük satış kayıtlarının ürün ve miktar bazında otomatik olarak alınması sağlandı. Ayrıca adisyon kaçakları da önlenmiş oldu. Maden maliyet merkezinin ayrıca izlenmesi için hesap planı, depo ve stok sistemi kuruldu. Beton Santralinde satış irsaliyelerinin anında muhasebe programından (mikro) kesilmesi için düzen tesis edildi.

A-SÜREKLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İşletmelerde ve merkezde oluşturulan hareketlere ait muhasebe fişleri kontrol edilerek dökülmekte ve evraklara iliştirilerek dosyalanmaktadır..

Önceki yıllarda yıllık olarak verilen Ba, Bs beyanları aylık verilmeye başlandı. Aylık işlem hacmi 8.000 TL yi aşan müşteri ve satıcılar ile mutabakatlar yapıldı.

Fiş kontrolü sırasında tespit edilen hataların, kaydı yapan personel tarafından düzeltilmesi sağlanmakta ve hataların tekrarını önlemek için eğitilmektedir.

İşletme müdürlüklerinden aylık olarak “Toplam Ciro”, “Toplam Gider”, “Kar” ve “Yatırım” hedefleri alındı. Aylık eşik ciro değerleri tespit edildi.

KDV1, KDV2, Muhtasar, Ba, Bs, Damga gibi aylık, Geçici Vergi gibi üç aylık beyanlar verilmekte, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Bilanço, Gelir Tablosu ve Ek Mali Tablolar dipnotları ile birlikte hazırlanmakta, vergi dairesi ve SGK nezdindeki işlemler takip edilmektedir.

Geçmiş yıl karları ve fonların ilavesi suretiyle kaydi sermaye artışı işlemleri yapıldı.

Vergi mevzuatında meydana gelen değişiklikler takip edilmekte, bu konulardaki eğitimlere iştirak edilmekte daha sonra şirket içinde ilgili personel bilgilendirilmektedir. İç denetim faaliyeti kapsamında merkez ve işletmelerde “İç Denetim Tutanağı” kullanarak işlemler kontrol edilmektedir.

Bizbize Belpaş Bülteni Yayın Kuruluna dahil olarak çalışmalara iştirak edildi. İşletmeler ve Merkez muhasebe personelinin görev tanımları revize edildi. Arşiv kontrol sistemi için zimmet defteri dizayn edildi. Jetonlu otomatik satış makinelerimiz için günlük hasılat tespiti düzenine geçildi. Yazarkasa envanterimiz düzenlendi.

Diğer YMM bürolarından gelen karşıt inceleme taleplerine cevaplar verilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının istemiş olduğu yıllık formlar (Yıllık Sanayi Ürün, Yıllık İş İstatistikleri Girişim) düzenlenerek verilmektedir.

24

Mikro Yazılımevi ve Mikro Sakarya Bayiinin (İnfosis) katılımı ile “şişen mikro database nin yönetimi, kullandığımız yapı için genel check-up ve raporlarımızı otomatik alabilme yöntemleri” konularında şirket merkezimizde toplantı yapıldı.


D- DENETİM FAALİYETLERİ Vergi beyanlarımız Tam Tasdik Sözleşmeli Yeminli Mali Müşavirimiz tarafından kontrol edilmekte, muhasebe kayıtlarımız ise YMM lik bürosunun ekibi tarafından aylık periyotlar ile denetlenmektedir. İç denetim faaliyetleri kapsamında merkez ve işletmelerde tutulan “İç Denetim Tutanakları” özetlenerek 2008 yılı içinde yönetime üç adet bilgilendirme yazısı teslim edildi. 2008 yılı içinde Yönetim ve Yeminli Mali Müşavir ile bir araya gelerek iç denetim konulu beş adet toplantı tertip edildi. SAKARYASPOR A.Ş. ortaklığımıza ait hisselerin devir işlemleri takip edildi, muhasebe kayıtları gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin T.B.M.M. ve DPT gibi kuruluşlara iletmek üzere talep ettiği bilgi ve raporlar düzenlenerek verildi.

C- SAYIM FAALİYETLERİ Stok Sayımları Yıl boyunca, her ayın son günü itibariyle işletmelerde yapılan stok sayımlarına kontrol ekibi olarak iştirak edildi. Yerinde görülen işlem hataları düzeltildi. Sayımların daha sağlıklı yapılabilmesi için eğitim ve iç denetim amaçlı ziyaretlere devam edildi

Demirbaş Sayımları Demirbaş envanter çalışması yapıldı. Hurdaya ayrılmış demirbaşların satışı yapıldı. Sayım farkları düzeltildi. İşletme, departman ve bölümler itibariyle sorumlularına zimmetleme işlemleri yapıldı. “Demirbaş Hareket Formu” ve “Demirbaş Hurda Tutanağı” formları geliştirilerek hareketler kontrol altına alındı. Böylece sabit kıymet yönetimi hayata geçirilmiş oldu.

Kasa Sayımları Denetim amaçlı ziyaretlerde işletmelerin ve merkezin kasa sayımları yapıldı. Gün sonunda Z raporları alınırken iç kontrolü sağlamak amacıyla her bir yazarkasa için her gün kullanılmak üzere “Yazarkasa Günsonu Sayım Tutanağı” geliştirildi.

E- RAPORLAR Aylık Mali Raporlar 2008 yılında aylık ve kümülatif Gelir Tabloları, 13 ayrı işletme/faaliyet alanı bazında ve 2007 rakamları ile karşılaştırmalı olarak Tekdüzen Hesap Planının gerektirdiği formatta yöneticilerin dikkatine sunulmuştur. Ayrıca Merkez giderlerinin işletmelere dağıtımının yapıldığı gelir tabloları da bu raporların ekinde verilmiştir. Aylık Gelir Tablolarının daha sağlıklı ve detaylı bilgi vermesi için; Aynı adreste bulunan işletmelerin (AKM/Sinema, Orman Park Kafe/Restoran, Beton-Eleme, Kent Park Kafe/Büfe) ortak giderleri belirlenmiş oranlar ile her ay dağıtıma tabi tutulmaya devam edildi. Gelir ve gider tahakkukları aylık olarak yapıldı. İhtiyaç duyulan diğer gösterge rakamları dipnotlar şeklinde verildi. Aylık Gelir Tablolarının her ay aynı günlerde yayınlanabilmesi için ilgili departman ve muhasebe şeflerinin dikkatine “Gelir Tablosu İş Takvimi” yayınlandı.

Aylık Mali Raporlar MIKRO programının yöneticiler için sunduğu “Karar Destek Sistemi” içinde bulunan raporlar (Beton Satış ve Karlılık Analizi, Beton Sipariş Analizi, İşletmeler Masraf Analizi, İşletmeler Satış Analizi) aylık olarak güncellenerek merkez yönetimi ve işletme yöneticilerinin günlük kullanımına sunulmuştur.

25


F- EĞİTİM FAALİYETLERİ

Muhasebe personeli olarak 2008 yılı boyunca aşağıda detayı verilen eğitimlere iştirak edilmiştir: EĞİTİM YERİ

TARİHİ

EĞİTİMİ VEREN KURUM

EĞİTİMİ VEREN KİŞİ

KONU

Sakarya SMMM Odası

04.01.2008

Sakarya SMMM Odası

SMMM Nusret Kurtoğlu

TDHP Uygulamaları ve Özellikli Durumlar

Sakarya SMMM Odası

25.01.2008

Sakarya SMMM Odası

YMM Ülkü Sönmez

Dönem Sonu İşlemleri, Transfer Fiyatlandırması, Örtülü Sermaye

Sakarya SMMM Odası

25.01.2008

Sakarya SMMM Odası

YMM Bahri OLGUN

Finansal Raporlamada Yenilikler, KOBİ’ ler için FRS

Sakarya SMMM Odası

14.03.2008

Sakarya SMMM Odası

Doç Dr. Selahattin Karabınar

Mali Tablolar Analizi ve Uygulamaları

AKM / Tiyatro Salonu

29.03.2008

SAK.BŞ.BEL. Yerel Yönetimler

Doç Dr Hamza ATEŞ, Prof Dr Hüner ŞENCAN

SAK.BŞ.BEL. Meclis Salonu

11.04.2008

SAK.BŞ.BEL. Yönetici Gel.Prog.

Dr. Y. Özkan ÖZBURUN

İletişim ve Motivasyon

SAK.BŞ.BEL. Meclis Salonu

12.04.2008

SAK.BŞ.BEL. Yönetici Gel.Prog.

Prof. Dr. Turgay BİÇER

Toplantı ve Zaman Yönetimi

Sakarya SMMM Odası

17.04.2008

Sakarya SMMM Odası

SMMM Erol DEMİREL

Dönem Sonu İşlemleri, Transfer Fiyatlandırması, Örtülü Sermaye

SAK.BŞ.BEL. İtfaiye Eğt.Sal.

18.04.2008

SAK.BŞ.BEL. Yönetici Gel.Prog.

Yrd. Dç. Dr. Temel GÜRDAL

Bütçe (5018 sayılı kanun)

SAK.BŞ.BEL. Meclis Salonu

19.04.2008

SAK.BŞ.BEL. Yönetici Gel.Prog.

Dr. Y. Özkan ÖZBURUN

Etkili Sunuş Teknikleri

SAK.BŞ.BEL. Meclis Salonu

26.04.2008

SAK.BŞ.BEL. Yönetici Gel.Prog.

Prof. Dr. Hüner ŞENCAN

Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri

SAK.BŞ.BEL. Meclis Salonu

02.05.2008

SAK.BŞ.BEL. Yönetici Gel.Prog.

Prof. Dr. Nurullah GENÇ

Etkin Yönetim

SAK.BŞ.BEL. Meclis Salonu

03.05.2008

SAK.BŞ.BEL. Yönetici Gel.Prog.

Prof. Dr. Hüner ŞENCAN

İş Planlaması ve Verimlilik

SAK.BŞ.BEL. Meclis Salonu

09.05.2008

SAK.BŞ.BEL. Yönetici Gel.Prog.

Prof. Dr. Nurullah GENÇ

Liderlik ve Ekip Çalışması

SAK.BŞ.BEL. Meclis Salonu

10.05.2008

SAK.BŞ.BEL. Yönetici Gel.Prog.

Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ

Yönetim Psikolojisi

Sakarya Ünv. Kampüsü

25.10.2008

Sakarya SMMM Odası

Dr. Özkan Bilgili (SGK Başmüfettişi)

Sosyal Güvenlik Reformu

Sakarya Ünv. Kampüsü

26.12.2008

Sakarya SMMM Odası

YMM İbrahim Değirmenci, YMM Sakıp Şeker

Dönem Sonu İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

Yerel Yönetişim, Kurumsal Yönetişim

Ayrıca; Şirket içi eğitim kapsamında, merkez ile işletmeler arasındaki koordinasyonu da artırmak üzere işletmelerdeki muhasebe şefleri ile 6 kez toplantı düzenledik. Kentpark işletmesini açtıktan sonra stok takibi ve muhasebe işlemleri için Kentpark personeline eğitim verildi. Akaryakıt İstasyonundaki markette tespit edilen sayım hatalarının önlenmesi için, aktarım listeleri ile günlük sayımların kontrolü gibi yöntemler geliştirildi.

26


Finans Departman覺 27


Finans Departmanı Belpaş AŞ.’nin belirlediği politikalar doğrultusunda kurumun finansal tablolarını hazırlar, Vergi dairesi, SSK vb. resmi kurumlar ve bankalar nezdindeki ödemelerin ve tüm tahsilatların takibini yapar. Kurumun finans kuruluşlarıyla olan ilişkilerini organize eder. Onaylanan ödeme planına göre kurumun kasasını tutar, ödemelerini yapar ve yapılan işlemleri kayıt altına alır.

2008 YILI İÇİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Birimlerle koordineli çalışılarak tahsilatların planlanması sağlandı.

ödeme

ve

Ödeme ve tahsilat raporları mikro (Muhasebe, Finans ve Üretim Yönetimi) programı desteğiyle oluşturuluyor. Kıymetli evraklar (çek,senet,fon) günlük planlarla ödeniyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adasu ve Hal Birliği hizmet alım ve mal alımı ihalelerinin teminatları ve finans evrakları düzenlenmiş olup takibi yapılmaktadır. Firmalara yapılacak ödemeler merkez ofisten elden yerine banka/internet yolu ile havale-eft olarak yapılıyor. Finans işlerinde internet bankacılığı aktif olarak kullanılıyor. Cari hesaplar haftalık banka kanalıyla ödenmektedir. Personelin maaş ve avans ödemeleri de banka aracılığı ile yapılıyor.

28


Pazarlama ve Halkla Ä°liĹ&#x;kiler 29


Pazarlama ve Halkla İlişkiler Kurumun ürettiği ürünleri müşteriye akışını sağlar ve kurumsal bilinirliğinin ve imajının artırılması yönünde çalışmalar yapar. Kuruma bağlı birimlerin ürettiği mal ve hizmetlerin müşteri memnuniyeti odaklı sunum ve satışlarının yapılması için çalışmalar yapar. Hazır beton satış ve satış sonrası işlemleri yürütür, kurum ile beton bayileri arasındaki ilişkilerini düzenler. Hizmet ve mal alım ihaleleri ile ilgili ihale öncesi ve sonrası işlemleri yapar. İhale süresince hakediş ve mutabakat işlemlerini yürütür. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adasu ve Hal Birliği hizmet alım ihaleleri ile mal alım ihalelerine girildi. İhale sonrası hakediş ve mutabakat işlemleri belirli periyotlarda yürütülmektedir. İHALEYİ YAPAN KURULUŞ

İHALE ADI

TARİHİ

BÜYÜKŞEHİR

SAĞLIK

04.11.2008

BÜYÜKŞEHİR

ULAŞIM

10.11.2008

BÜYÜKŞEHİR

ÇEVRE

11.11.2008

BÜYÜKŞEHİR

KÜLTÜR

12.11.2008

BÜYÜKŞEHİR

DESTEK HİZ

13.11.2008

BÜYÜKŞEHİR

FEN İŞLERİ

21.11.2008

BÜYÜKŞEHİR

AKARYAKIT

01.12.2008

ADASU

TEMİZLİK

14.10.2008

ADASU

HİZMET

03.11.2008

BÜYÜKŞEHİR

HAL BİRLİĞİ

05.12.2008

BÜYÜKŞEHİR

BETON - KUM

19.09.2008

Piyasa koşullarında sektör analiz ve değerlendirmeleri gözlenmekte olup, gerekli önlemler alınarak uygun satış stratejileri geliştirilmektedir. Pazar, piyasa araştırmaları devam ediyor.

30

2008 YILI HAZIR BETON SATIŞ 2008 YILI HAZIR BETON DAĞILIM TABLOSU SATIŞ TABLOSU (01 Ocak-31 Aralık) KANBER 7% YEŞİLYURT 14%

BELPAŞ Merkez ve Santral 61%

BABA İŞ 16%

2008 yılında yapılan hazır beton satışlarının %61,65’i Merkez ofis ve santral tarafından, %38,35’i Beton bayilerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Beton satış-pazarlama ve satış sonrası işlemleri yürütüldü. Birimde muhtelif müşteriler için Hazır Beton Sözleşmesi düzenleme, beton fatura dağıtım ve tahsilat işleri sürdürüldü. Açılan sözleşmeler Proforma Sipariş Fişi olarak Belpaş merkezinden onaylanarak beton santrali birimine aktarılmaktadır. Sözleşmede yer alan verilerin her yerden ulaşılabilirliğini sağlamak, gereksiz iş yükü ve telefon trafiğini önlemek için bilgilerin mikro yönetim sistemine aktarılması sağlandı. Bu sayede süresel iş hacmi raporları ile finansal nakit akış tablosuna dayanak teşkil edecek alt yapı oluşturulmuş oldu. Müşteri, tedarikçi, sivil toplum örgütleri gibi rutin ziyaretleri yapıldı. Bayi ve bayi eleman koordinasyon çalışmaları sürdürülüyor ayrıca Beton bayileriyle ilişkilerimizi düzenlemek ve iletişim kopukluğunu gidermek için bayi toplantıları düzenli hale getirilerek aylık periyodlarda yapılmaya başlandı. Bayi temsilcilerimizle birlikte yeni müşteri portföyü oluşturmak için çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalar düzenli olarak raporlanmaktadır.


Reklam ve tanıtım uygulamaları için satınalma departmanına, Belpaş bülten yayını için insan kaynakları departmanına, yeni bir kampanya yada satış-pazarlama sistem oluşturulana ve işleyişine kadar tüm bağlı işletmelerimizin organizasyonuna katılımlar sağladı.

Tüm bağlı işletmelerin reklam ve tanıtım uygulamaları, medya planlamaları, kampanya, marka tutundurma ve bilinirliği artırma çalışmaları, muhtelif organizasyonlara sponsorluk (Saü İnşaat Müh. Günleri Etkinlikleri gibi), dergi, sinema, gazete, tv reklam çalışmaları yapılmaktadır. Birim içi reklam/tabela/tanıtım uygulamaları, Özel gün ve gecelerde muhtelif alanlarda tanıtım uygulamaları, menü tasarım ve basım işleri, görsel materyal sunumu ile satışa katkı sağlanmaktadır.

KURS, PANEL, SEMİNER VE FUAR KATILIMLARI Pazarlama birimi olarak 2008 yılı boyunca aşağıda detayı verilen eğitim faaliyetlere iştirak sağlanmıştır; EĞİTİM YERİ

TARİHİ

EĞİTİMİ VEREN KURUM

EĞİTİMİ VEREN KİŞİ

KONU

Türkiye Hazır Beton Birliği Toplantı Salonu

05.02.2008

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ/THBB

Selçuk UÇAR KGS Müdürü

Agregalarda CE İşaretlemesi

Sakarya SMMM Odası

14.03.2008

Sakarya SMMM Odası

Doç Dr. Selahattin Karabınar

Mali Tablolar Analizi ve Uygulamaları

SAK.BŞ.BEL. Meclis Salonu

11.04.2008

SAK.BŞ.BEL. Yönetici Gel.Prog.

Dr. Y. Özkan ÖZBURUN

İletişim ve Motivasyon

SAK.BŞ.BEL. Meclis Salonu

12.04.2008

SAK.BŞ.BEL. Yönetici Gel.Prog.

Prof. Dr. Turgay BİÇER

Toplantı ve Zaman Yönetimi

SAK.BŞ.BEL. İtfaiye Eğt.Sal.

18.04.2008

SAK.BŞ.BEL. Yönetici Gel.Prog.

Yrd. Dç. Dr. Temel GÜRDAL

Bütçe (5018 sayılı kanun)

SAK.BŞ.BEL. Meclis Salonu

19.04.2008

SAK.BŞ.BEL. Yönetici Gel.Prog.

Dr. Y. Özkan ÖZBURUN

Etkili Sunuş Teknikleri

SAK.BŞ.BEL. Meclis Salonu

02.05.2008

SAK.BŞ.BEL. Yönetici Gel.Prog.

Prof. Dr. Nurullah GENÇ

Etkin Yönetim

SAK.BŞ.BEL. Meclis Salonu

03.05.2008

SAK.BŞ.BEL. Yönetici Gel.Prog.

Prof. Dr. Hüner ŞENCAN

İş Planlaması ve Verimlilik

SAK.BŞ.BEL. Meclis Salonu

09.05.2008

SAK.BŞ.BEL. Yönetici Gel.Prog.

Prof. Dr. Nurullah GENÇ

Liderlik ve Ekip Çalışması

CNR Fuar Merkezi /İstanbul

19-22. 06.2008

Türkiye Hazır Beton Birliği

Çok katılımlı

Beton 2008 Kongresi

Tüyap/İstanbul

12.10.2008

Cebit Bilişim

SATSO Meclis Salonu

14.11.2008

Satso/Kosgeb

Cebit Euroasia fuar katılımı Murat Ünver

Garantili Satış Eğitimi

Ayrıca; Şirket içi eğitim kapsamında, merkez ile işletmeler arasındaki koordinasyonu da artırmak üzere şirket içi toplantılara katılım sağlandı.

31


HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM FAALİYETLERİ Belpaş AŞ. ile basın organları arasındaki ilişkileri düzenlemek. Basın bültenleri hazırlamak. Belpaş ve bağlı birimlerin hizmetlerinin ya da faaliyetlerinin sunumu ve halka iletilmesi için yerel/bölgesel/ulusal mecralardaki basın organlarıyla doğrudan iletişim halinde olmak. Ürün ve hizmetlerin icrası esnasında yada sonrasında tüketicilerden gelen istek, görüş ve şikayetlere cevap vermek. Müşteri memnuniyeti, ürün - hizmet değerlendirmesi ve ölçümlemesi gibi konularda anket çalışmaları yapmak.

Türkiye Hazır Beton Birliği ile olan ilişkiler sürdürüldü.

AKM, Ormanpark ve Kentpark ‘ta imaj yenilemek adına menü ve kıyafet planlamaları yapıldı.

AKM birimimizin 6. yıl kutlaması düzenlendi.

Beton müşterilerine dağıtılmak üzere bilgilendirme el ilanı ve kitapçıkları hazırlanması ve dağıtılması sağlandı.

AKM ve ORMANPARK ta Saü üniversitesi halkla ilişkiler bölümü öğrencileri tarafından toplamda 800 kişiye uygulanan müşteri memnuniyeti anketi çalışması yapıldı. Hizmet anlayışımızın gereği ve kalitemizin devamı adına müşterilerimizin düşünceleri ve şikayetleri değerlendirilmiştir.

Tüm bağlı işletmelerde müşteri şikayeti ve memnuniyeti anket çalışmaları, Web sitesi üzerinden gelen öneri ve şikayetleri değerlendirme ilgili birime yönlendirme, geri dönüş ve raporlama çalışmaları yapıldı. Müşterilerimize özel promosyonlar yaptırıldı.

32


Bilgi İşlem Departmanı 33


Bilgi İşlem Departmanı Belpaş ve bağlı birimlerin tüm bilgi işlem altyapısını kurar, iletişim ve teknoloji çözümlerini üretir. Bağlı birimlerin merkez ofise bağlantılarını kontrol eder, sürdürülebilirliğini sağlar.

Merkezdeki KGK (10KVA) Akü Grubu ve Cihazı Yenilendi.

Merkez ofiste kullanılan güç kaynağı yeterli seviyede koruma sağlamadığı tespit edildi, bunun neticesinde merkez ofise ilave akü gruplu 10 KVA KGK alımı yapıldı. Toplam besleme süresi arttığından dolayı, merkez ofis ve Şirket Server’ına bağlanan diğer birimlerimizde oluşacak iş gücü kaybının önüne geçilmiş oldu.

Lisanslamalarda Önemli Adımlar Atıldı Telif hakları yasaları çerçevesinde tüm şirket bilgisayarları gerekli olan tüm yazılımların lisanslı olması konusunda ilgili firmalarla anlaşma sağlanarak oluşabilecek yaptırımlar önlenmiş oldu.

Birimlere KGK Desteği Sağlandı Birimlerde kullanılan bilgisayarların elektrik kesintilerinden meydana gelecek veri kaybı ve donanım hatalarından etkilenmemesi bilgisayarlara KGK desteği sağlandı.

Microsoft sistem Uzmanlığı eğitimi alındı. Premier IT Center’dan 5 ay süren Microsoft Sistem Uzmanlığı Eğitimi alındı.

WEB SİTESİ GÜNCELLEME TAKİP VE GRAFİK TASARIM DESTEĞİ

34


AKM (Adapazarı Kültür Merkezi) ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SEMİNERİNE KATILIM SAĞLANDI Doxoft, treo bilişim ve Hp Türkiye’nin düzenlediği elektronik doküman yönetim seminerine katılımı sağlandı. (elektronik imza, evrak takip sistemi detaylı incelendi)

Vizyona wireless kurulumu

AKM LCD TV lere Fragman gönderilmesi,

AKM LCD Fragman Her Hafta Cuma Günü Yeni Oynayan Filmlerin Gösterimi Yapılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile görüşülerek www.belpas.com.tr de bulunan AKM tiyatro etkinliklerinin yayınlanması için düzenli bilgi talebinde bulunuldu.web sayfasındaki etkinlikler düzenli olarak yayınlanmaya devam ediyor.

Pazarlama departmanıyla yapılan ortak çalışma neticesinde anlaşılan firma ile 6 adet LCD tv’de fragman gösterilmesi sağlandı. Gösterime giren filmlerin Fragman Server’ a gönderilmesi ve video codec işlemleri bilgi işlem departmanı tarafından merkez ofisten yapılmaktadır.

AKM GİŞELERİNDE BİLGİSAYAR VE YAZARKASA ENTEGRASYONU

Bimed inter Bilet 2005 Express Edition AKM Gişelerine Getirdiği Yenilikler; • Bu yeni sistem ile bilet satışı eski sisteme göre 10 kata daha hızlandırılmıştır. Bu yeni termal POS sistemiyle yoğun kuyruk oluşması engellenmiş, muhtelif maliyetler de en aza indirilmiştir.

35


Özsüt ATS Servisinin faaliyete geçebilmesi için G.SHDSL data hattı başvuruları yapıldı ve Özsüt mail order sistemi devreye alındı. Türkiye’nin her yerinden 444 11 10 erişimi ile kolay sipariş başlamış oldu.

TTnet wi-fi sözleşmeleri yapıldı.(AKM, ORMANPARK, TERMİNAL için uygulandı) Adsl kullanıcıları kendi sahip oldukları kullanıcı adı ve şifreleri ile TTNET Hot Spot noktalarından TTNET’e ücretsiz ulaşabiliyorlar

ORMANPARK

• Ormanpark’ta kullanılan kağıt adisyon yerine cep bilgisayarları ile oluşturulan adisyon takip sistemi uygulamaya geçirilmiştir. • Ormanpark adisyon sistemi kurulumu yapıldı. • Entegre edilen adisyon takip sisteminde garson elindeki el terminalleri ile siparişi alıyor ve almış olduğu sipariş anında mutfaktaki yazıcıdan çıkıyor, • Ve mutfakçı siparişe göre işlemini yaptıktan sonra garson adisyonun bir örneği ile servis yapıyor. Müşteri ödemesini ise adisyonla birlikte ödeme noktalarında hızlı bir şekilde yapıyor, • Adisyonlar barkodlu olduğu için ödeme noktasındaki şefler adisyonun barkodunu okuttuğu gibi ekrana adisyon fişi çıkıyor, • Gün sonunda yazarkasa raporu (z raporu) ile kasa arasında farklılıklar göstermemektedir, • Muhasebe işlemi adisyon fişinin kesilmesi ile başlatılmaktadır. Aynı zamanda merkez ofis ilgili departmanından sağlanmaktadır. • Hız ve güven artmaktadır. o Kablolama o Access Point Kurulumları o Wireless bağlantısı

KENTPARK

Kentpark telefon hatlarının bağlantısı için altyapı düzenlemeleri yaptırıldı. Kentpark ile merkez server arasındaki VPN bağlantısı sağlanarak Mikro veri yönetim programına erişim hakları verildi.

36

Ormanpark wireless ağ genişletildi mesh teknolojisi kullanılarak has mutfakta internet erişimi sağlandı.

ŞEHİRLERARASI TERMİNAL Terminal İşletmesinin Kamera sisteminin devreye alınması Sistem devreye girdikten sonra tüm kontroller bilgi işlem departmanı tarafından yapıldı. (Ürün kontrolleri, kablolama metrajı v.s.)


BETON SANTRALİ Terminal giriş çıkış otomasyon sistemi Otomasyon sisteminde güncelleştirmeler yapıldı. Abone giriş çıkışlarıyla ilgili yeni çözüm önerileri terminal müdürlüğü ve pazarlama müdürlüğüne sunuldu. Beton santrali bakım formları içeriğinde pompa bakım, günlük araç bakım formları, dış tedarik malzeme alım formları, iş emirleri, Şikayet ve öneri formu, Transmikser bakım formu, Temizlik kontrol çizelgesi için gerekli olan program yapıldı. Beton Santraline teslim edildi.

BETON SANTRALİ KANTAR BİNASINDAN BETON SEVK İRSALİYELERİNİN KESİLMESİ

Beton irsaliyeleri ve kum giriş çıkışları mikro yazılım programı üzerinden kantardan yapılacak şekilde bilgisayar tedarik edildi, network altyapısı sağlandı, irsaliye ve fatura dizaynları yapıldı. Bu sayede beton santralinin çıkışları anlık olarak merkez bilgisayarlarından raporlanabilmektedir.

BİRİMLERİN BİLGİSAYAR BAKIMLARI

Rutin Bilgisayar bakımları Bilgiişlem yıllık program dahilinde sürdürülmektedir.

BELPAŞ BİLGİSAYAR KULLANIM SÖZLEŞMESİ Belpaş bünyesinde çalışan ve bilgisayar kullanımı onaylanmış tüm kullanıcıları kapsayan Bilgisayar Kullanma Sözleşmesi hazırlanarak İnsan Kaynakları Departmanına teslim edilmiştir.

37


BELPAŞ E-MAIL KULLANIM SÖZLEŞMESİ E-mail hesabı olan tüm bilgisayar kullanıcılarının uyması gereken ve genel kullanım talimatlarını içeren E-mail kullanım sözleşmesi hazırlanarak İnsan Kaynakları Departmanına teslim edilmiştir.

38


Bağlı Birimler Faaliyetleri

AKM Adapazarı Kültür Merkezi 39


AKM AKM; Sakarya’nın en gözde mekanlarından biri olmakla beraber, hem halkımız hem de yükseköğrenim gören öğrenciler için vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Sinema,tiyatro ve sergi salonları, Kafeterya, Fast Food, Cafe Factory, Gökyüzü Teras Cafe ve yeni hizmete açılan kış bahçesi ile şehrimize eşi görülmeyen bir değer katmaktadır. Halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2001 yılında yapımına başlanan Adapazarı Kültür Merkezi AKM, 2003 yılının Ekim ayında hizmete açıldı. Belpaş olarak, 1994 yılında kurulan Abasıyanık Sanat Merkezinde (ASM) edindiğimiz sinema ve kafeterya işletmeciliği tecrübemizi en iyi şekilde değerlendirdik ve AKM’yi Türkiye’de örnek gösterilen bir kültür merkezi haline getirdik.

40

Ayrıca kaliteli hizmetin ve sağlıklı ürünlerin sunulduğu işletmemizde müşterilerimiz güvenli bir ortamda hizmet almaktadır. Bunu sağlamak için kamera sistemimiz ve güvenlik görevlilerimiz sürekli çalışmaktadırlar. Müşteri sayımızın 1 milyon kişiye yakın olması Sakarya’da tercih edildiğimizin bir kanıtıdır.


Açılışımızın 6. yılını müşterilerimize sunduğumuz bir dizi etkinliklerle kutladık. Bu kapsamda müşterilerimize 1 hafta boyunca %10 menü indirimi, ücretsiz popcorn gibi hizmetler sunuldu.

Halkımızın Akm‘yi tercih nedenlerinden biriside sunduğumuz nefis kumpirdir. 2008 yılında satılan 45.000 adet kumpir bunun göstergesidir.

41


Akm; vizyondaki en güncel filmleri z a m a n ı n d a getirerek, sinema ve tiyatro alanında halkımıza hizmet vermektedir. 2008 yılında yaklaşık olarak 350 bin sinemasever bizi tercih etmiştir. • Elle hazırlanan sinema bileti yerine bilgisayar otomasyonu ile kontrol edilen ve daha hızlı hizmet üretebildiğimiz yazar kasalar alındı. • Tanıtım ve Film fragmanlarının hareketli sunumlarının gösterimi için 6 adet LCD TV alındı. • Fragmanların yayınlanacağı platformda hareketli görüntülerin üzerine film, salon ve seans bilgilerinin güncellenerek gösterildiği yazılım sistemi kuruldu. • Sinema makine daireleri bakımı ve boyası yapıldı. • Tiyatro Salonunda salon içi yenilemeler ve rutin makina bakımları yaptırıldı. • Akm Vizyon kafeteryada doğalgaz tesisatı yapıldı. • 2 adet soğuk hava deposu yaptırıldı. • Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda çocuklar için alt açma odası yapıldı. • Ramazan Etkinlikleri kapsamında kurgulanan Kent meydanında düzenlenen fuara katılım sağlandı. İftardan sonra meydanda oluşturulan teşhir ve satış büfemizde sıcak ve soğuk içecek satışı yapıldı. • Sunduğumuz ürün gamını geliştirmek ve farklı lezzetleri müşterilerimizle buluşturmak için otomatik dondurma makinası alımı yapıldı. Dış mekanda hizmet kalitemize uygun bir oturma grubu oluşturuldu. • Yıl içerisinde İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzce düzenlenen eğitim seminerlerine katılım sağlanmıştır.

Sinema gişesi yenilendi

yeri

bankosu

Sergi Salonunda asma aparatları değiştirilerek boyası yenilendi. Teras kattaki havalandırma kalitesini arttırmak için 2 adet havalandırma ünitesi montajı yapıldı. Ayrıca teras kat ve kış bahçesinin görselini arttırmak ve sıcak havanın muhafazasını sağlamak için tavan perde kaplaması yapıldı.

Ttnet Wİ-Fİ Hizmeti ile müşterilerimize kablosuz ücretsiz internet imkanı sunuldu.

42

değiştirilerek


Beton Santrali 43


Beton Santrali Belpaş Beton; betonda kaliteyi, kalitede istikrarı temel ilke edinen ve buna bilimsel yönden büyük önem veren firmamız, bilgi ve beceri yönünden nitelikli personel ile yüksek teknolojiye sahip tam otomatik bilgisayar kontrolü tesisimizde nitelikli beton üretmektedir. Santralimizdeki laboratuarda malzeme ve ürün denetimleri sürekli yapılarak gerekli kalite, kontrol altında tutulmaktadır. Bu denetim ve kontroller konunun en yetkili uzmanları tarafından yürütülmektedir. Adapazarı’nda ilk hazır beton Belpaş ile başlamış ve yeni kurulan şehirde ilk atılımı yine Belpaş Beton gerçekleştirmiştir.

44

10 dönümlük arazi üzerinde kurulu Beton Santralimizde, tam otomasyonlu sistemde saatte 120 m3’lük kapasite ile beton üretiliyor. Beton Santralimiz, 14 mikser, 2 pompa, 1 kepçe, 1 damperli kamyon ve 2 servis aracı ile kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.


Üretimde kullanılan hammadde özenle seçilmekte, TSE standartlarına uygun çimento, kum, agrega, kimyasal katkılar ve su kullanılarak kalitenin sürekliliği sağlanmaktadır. Santralimizde yaş sistem ile hizmet verilmektedir.

Beton Santralimiz, TSE, İSO 9001:2000 ve KGS belgelerine sahip olup 28.04.2006 tarihinde Türkiye Hazır Beton Birliği üyeleri arasındaki yerini almıştır.

Belpaş Beton; Modern laboratuarlarda analizi yapılarak kalite kontrolünden geçirilirip, (TS EN 206-1) standardına uygun üretim yapılır. Değişik iklim koşullarında dökülebilir. Çevre ve insan dostudur Emekten ve zamandan tasarruf sağlar.

45


Yıl içersinde TSE, THBB ve KGS denetimlerinden başarı ile çıkmıştır

Mevcut üretim santralinin perde betonları yapılarak santral girişi düzenlenmiştir. Üretimde aksaklıkların önlenmesi ve mevcut olan giderlerimizin azaltılması için pompa, panmikser yenilenmiştir.

Türkiye Hazır Beton Birliği, Kalite Güvence Sistemi gibi sektörel gelişim odaklı birliklerin düzenlediği seminer ve fuarlarına katılımlar sağlandı.

Üretimde kullanılan hammaddenin biriktirildiği stok sahası genişletilerek daha düzenli hale getirilmiştir. Hizmet anlayışımızın gereği ve kalitemizin devamı adına müşterilerimizin düşünceleri ve şikayetleri değerlendirilmiştir. Beton satışında 2007 yılına göre satış hacmindeki düşüşe rağmen satıştan karlılık oranı bir önceki yıla göre %70 oranında arttırılmıştır Eleme Kırma Tesisinin daha verimli çalışmasını sağlamak adına gerekli altyapı ve yenileme çalışmaları yıl boyunca sürdürülmüştür.

Laboratuarda, Sakarya Üniversitesinin de desteği alınarak daha uygun maliyet ve daha kaliteli ürün elde etmek için çeşitli deneyler gerçekleştirilmektedir. Yeni reçeteler, kaliteden ödün vermeden oluşturulup, reçete giderleri de azaltılarak maliyetler düşürülmüştür.

46


Maden Tesisi 47


MadenTesisi Akçay Köyü girişinde bulunan maden ocağımız beton santralimizin agrega ihtiyacını karşılamak üzere 2006 yılında kurulmuştur. Saatte 150 ton malzeme işleme kapasitesine sahip eleme/yıkama, kırma tesisinde ise Akçay’dan gelen tüvelen malzeme, elenmiş kum, kırma kum, 1 ve 2 numara çakıl olarak işleniyor ve hazır beton üretiminde kullanılıyor. Ayrıca dolgu malzemesi olarak da satışı yapılıyor. 10 Hektarlık alan üzerine kurulu olan maden ocağımız beton santralimize 17 Km uzaklıktadır.

48


Eleme/Kırma/Yıkama Tesisimiz, iki gruptan oluşmaktadır. Yıkama Grubu;

Yükleme bunkeri, Konveyör band, Elek, Cebri Mikser, Kovalı yıkayıcı, banttan sahaya dökümü, ,

Kırma Grubu;

Yükleme bunkeri, Konveyör band, saatte 300 ton/ sa. kırıcı Rotor, Elek, Kovalı yıkayıcı, banttan sahaya döküm düzeninden oluşmaktadır.

49


Maden ocağımızdan bir görünüm

Beton Santralinde bulunan eleme-kırma-yıkama

Tüvelen malzemenin eleme-kırma-yıkama- işlemlerinden sonra sınıflandırılmış hali.

2008 yılında Maden ocağımızdan 205.215,56 ton malzeme çıkarılarak işlenmek üzere eleme kırma tesisine gönderilmiştir. 50


Akaryak覺t 襤stasyonu 51


Akaryakıt İstasyonu Akaryakıt İstasyonumuz yeni yerleşim bölgesi Prof. Dr.Sabahattin Zaim Bulvarı 4. kilometrede hizmet vermektedir. 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu tesisimizde, güvenilir akaryakıt ve Lpg satışının yanı sıra ücretsiz araç yıkama ve marketimizdeki geniş ürün çeşidi ile Sakaryalılara hizmet veriyor.

52


• Tesisin bahçe ve çevre düzenlenmesi elden geçirildi. • Tesisin boya, badana, bakım işleri yapıldı. • Satışlar ve stokların bilgisayar ile kontrol altına alınması için Shell&Turcas Petrol A.Ş firmasıyla tank ve pompa otomasyon protokolü imzalandı. • Müşteri araçları yıkanırken ve temizlenirken ailelerin rahatça bekleyebilecekleri, dinlenebilecekleri, ikramlarımızı içebilecekleri kamelya inşa edildi. • Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda; Araçların motoryağı değişimi hizmetine ve araç içi detaylı temizlik için otomatik süpürge makinesi alınarak hizmete başlandı.

53


Shell&Turcas Petrol A.Ş’nin Dünya çapında uyguladığı istasyonlar arası “you make the difference real” yarışmanın ödüllendirme töreni için Kanada’nın Toronto şehrine Belpaş Akaryakıt istasyonu İşletme Müdürü davet edildi. Bu başarımız Shell&Turcas Petrol A.Ş’nin ulusal dergisi olan Shell dergide yayınlandı. Her alanda şirketimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz.

2008 yılında yıl içinde yaptığımız pazarlama ve halkla ilişkiler çalışmaları sayesinde 2007 yılına göre müşteri sayımızda %11 oranında artış sağlandı.

54

2008 yılı yarısı ve çeyreğinde gösterilen performans


Ormanpark 55


Ormanpark Ormanpark, dış budak ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, kafeterya ve restoran gibi açık/kapalı bölümlerin olduğu tesisler ile çocuk oyun parkı, spor alanları, oturma grupları, yürüyüş yolları, eşsiz açık hava bitki müzesi, otopark gibi açık alan düzenlemelerini de içeren çok yönlü bir parktır. Açık hava bitki müzesinde; nilüfer bahçesi, ördek havuzları, 400’ e yakın bitki çeşidi ile Orman Park, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Sakarya halkımız, 18 dönüm arazi üzerine kurulu Ormanpark ile günün stresini atıp dinlenecekleri gezip hoş sohbetleri paylaşabilecekleri eşsiz bir mekâna kavuşmuş oldu. Müşterilerimizin ihtiyaçları göz önünde tutularak çocuk oyun parkı, tuvalet, mescit ve otopark gibi gereksinimler karşılanmıştır. Kablosuz internette Ormanpark’ta sunulan önemli hizmetlerden biridir.

56

Girişte sağ ve sol yanlarda bulunan kaya bahçeleri, nilüfer bahçesi, ördek havuzu ve 400’e yakın bitki çeşidi ile bir botanik parkı haline getirilmiştir. Çevre düzenlemesi yapılmıştır. Mekanlarımızın tümünde nargile, sıcak içecekler ve meşrubat çeşitleri, özsüt ürünleri ve natural vitamin bar ürünleri, yiyecek olarak pide, ıslama köfte, ispir kuru fasulye, tost, sandviç ve kumpir çeşitleri sağlıklı olarak özenle hazırlanarak sunulmaktadır. Parkta nilüfer havuzu ve ördekler için yapılan havuzlar açelya, ortanca ve sardunya bitkileriyle süslenmiş. Dört mevsimde ziyaretçilerine farklı doğal güzelliler sunan parkta yağmurun yağışını kar tanelerinin düşüşünü izlemek ise insanın ruhunu dinlendiriyor. Doğa güzelliği ve mimari yapısı nedeniyle insanları kendine çeken park yeni evlenen çiftlerin özel günlerine de ev sahipliği yapıyor.


Orman Park doğal klima özelliği sayesinde sıcaklardan bunalan Sakaryalılar’ın akınına uğramaya devam ediyor. Şehir merkezinde güneşte 40 dereceyi bulan sıcaklık Orman Park’ta yerini serin bir esintiye bırakıyor. 2007 yılında faaliyete geçen ORMANPARK 2008 Yılında Sakaryalıların tercih ettiği bir yer olduğunu brüt satışlarımıza yansıtmıştır. 2008 yılını karlılık oranlarındaki artışla kapatmıştır.

57


Yeni adisyon sistemi entegre edilmiştir. Bu sistem sayesinde satışların kontrolü, sayısal verilere hızlı ulaşabilme, anında durum değerlendirilmesi gibi raporların yanında, müşteriye hizmetin daha doğru ve daha hızlı ulaşması sağlanmıştır. 2007 yılında yaklaşık 100 bin olan müşteri sayımızı, 2008 yılında 300 bin kişi üzerine çıkarttık. Müşterilerimize yazın Dörtmevsim bölümünde daha çok kişiye hizmet sunabilmek için genişletme çalışması yapıldı. Böylece 410 m2’lik alan daha kazandırılarak 250 kişilik oturma kapasitesi meydana getirildi. Orman Park’ın doğal ortamından kaynaklanan riskler de göz önüne alınarak gerekli tedbirler alınmıştır. Öncelikle rüzgârlı havalarda dış budak ağaçlarından düşen dalların müşterilerimize zarar vermesini engellemek adına kurulma aşamasında 15.000 m2 alanda ağaçların aralarına serilen ağlar düzenli olarak bu senede tümüyle elden geçirilmiş ve müşterilerimizin sağlığı için gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

Kaliteli hizmeti her geçen gün arttırmak adına yaptığımız faaliyetlerimizden biriside periyodik zamanlarda personelimiz için düzenlenen eğitimlerdir. Bu doğrultuda yıl içerisinde seminer ve kurslar düzenlenmiştir. Kalite politikamız ve hizmet anlayışımızın tüm alanlarıyla ilgili bilgiler personelimize aktarıldı.

Müşterilerimizin yaz aylarında yoğun ilgi ve taleplerinden dolayı tüm kafe ve yürüyüş alanlarında çevre düzenlemesi yapılıp müşterilerimize farklı bir konseptle yeni hizmet alanları açılmıştır.

Ramazan ayında hazırlanan Ormanpark özel menüleriyle toplu iftar organizasyonları yapıldı.

Sade Kahve bölümünde müşteri kitlemizi artırmak ve daha iyi hizmet verebilmek adına değişiklik yapılmıştır.İç mekanı genişletilerek yeni görüntüsü ve konseptiyle hizmete devam etmektedir.

58

Yıl içerisinde nişan ve düğün cemiyetleri Ormanpark ayrıcalığıyla ağırlanmıştır. Maksimum 450 kişiyle sınırlı olan cemiyetlerimizde tüm faaliyetler mükemmel bir hizmet anlayışıyla sunulmaktadır.


Şehirlerarası Terminal 59


ŞehirlerarasıTerminal Sakaryalıların ve şehrimize gelen yolcularımızın ağırlandığı Güney Terminali; 10 bin metrekare arazi üzerinde 3 bin 600 metrekare kullanım alanı içerisinde inşa edilmiş ve 1994 yılının Mayıs ayında açılışı yapılarak faaliyete geçmiştir. Terminal hergün ortalama şehirlerarası ve şehirleriçi yolculuk yapan 20.000 kişiye hizmet vermektedir. Terminalimize hergün ortalama 264 otobüs, 269 minibüs giriş çıkış işlemi yapılmıştır. Terminalimiz içerisinde yolcularımız ihtiyaçlarını karşılayacakları hizmet birimleriyle birlikte 2 yolcu bekleme salonu ve 1 adet kafeteryamız bulunmaktadır.

60

Terminalimizin içerisinde ayrıca Otogar Müdürlüğü kontrolünde Türkiye içerisindeki bütün illere seferler düzenleyen 11 firmamız mevcuttur ve firma otobüsleri en iyi hizmeti verme yarışındadır. Yolcuların şikayetleriyle bizzat Terminal Müdürlüğü ilgilenmekte ve gerekli uyarıları firmalara yapmaktadır. Terminal Müdürlüğümüz yolcularımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda bulunmalarını sağlamaktadır.


61


Terminal peronları ve misafir araç girişlerinin daha düzenli hale getirilmesi için otomasyon sistemi kuruldu. Böylece tüm araç giriş çıkış trafiği düzenlenip, takip edilerek, raporlanmaya başlandı.

• Otobüs ve ilçe minibüsleri için peron öncesi bekleme parkları düzenlenmiştir. • Yıl içerisinde rutin kontrol ve bakımlar zamanında yapıldı. • Bina içi telekomünikasyon alt yapısı düzenlendi. • Terminalimizde kesintisiz iletişim ve güvenlik ağı kontrolü sağlanması için telsiz sistemine geçildi. • Çevre ve duvar çitleri boyaması yapıldı.

62


Kentpark 63


Kentpark KENTPARK “En doğal hakkınız”

Kent merkezinde, 160 bin metre kare alanın enkazdan yeşile dönüştürülmesiyle oluşan Kentpark, Büyükşehir sakinlerinin yorucu şehir yaşamından arınarak soluk alabilecekleri bir mekân haline getirildi. Eski Zirai Donatım Kurumu Fabrikası arazisine inşa edilen ve yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş alanına sahip, Kentpark ‘taki doğal ağaçlar korunarak tüm yüzey çimlendirildi. Parktaki 14 bin metre karelik gölet de ise deniz bisikleti ile gezinti ve su kayağı yapılabiliyor. Kent merkezinde devasa büyüklüğüyle, Amerika’daki dünyaca ünlü Central Park’ı andıran Kentpark, yoğun bir ilgi merkezi oldu. Kentpark, içinde barındırdığı doğal ağaçlarıyla, Sakarya’lılara

64

gündelik hayatın stresinden uzaklaşılabilecek bir ortam sunuyor. Akşam saatlerinde vatandaşlarımız aileleriyle birlikte Kentpark’ı ziyaret edebilir, yürüyüş yapabilir, parkın çeşitli yerlerine yerleştirilen banklarda ya da çimlerde dinlenebilir, oba çadırda çayını kahvesini yudumlayabilir, çocuklar oyun gruplarında doyasıya oynayabilir. Kentpark, yanına kurulduğu Çark Deresi sayesinde her mevsim yemyeşil. Kurulan sistemle parkın çimleri her gün dereden alınan suyla sulanıyor. Parkın orta yerine inşa edilen gölet ve üzerinde yer alan adacıklara ulaşmak için 2 köprü inşa edildi, adacıklardaki ağaçların serin ve huzurlu bir ortamın sunulduğu parkta spor yapmak için de faklı bölümler var.


Ayrıca kentpark’ta faaliyette olan 2 büfe ve 1 kıl çadırı mevcuttur.Kıl çadırının içerisi sedirlerle şekillendirilmiş olup çayın ve gözlemenin doğayla birlikte keyfinin çıkartılacağı bir hizmet verilmektedir.Bunun yanısıra deniz bisikletiyle göl sefası sürebilirsiniz. Kafeteryalar, çocuk oyun grupları ve yürüyüş ve dinlenme alanları gibi unsurların yer aldığı park, deprem gibi doğal afetlerde toplanma ve barınma merkezi olarak da hizmet verebilecek. Tenis kortu ve kapalı yüzme havuzu inşaatının da sürdüğü parkta, ayrıca aile gelişim merkezi kurularak ailelere danışma hizmeti verilecek. Kentpark; şehir yaşamının zorluklarıyla yorulanlar için eşsiz bir nimet olarak Sakaryalıların hizmetine sunulmuştur.

65

Belpaş A.Ş. 2008 Yılı Faaliyet Raporu  

Belpaş A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu