Page 1

BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

2007


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Baskı Öncesi Hazırlık Belpaş AŞ. Basım Yeri Zafer Ofset Yönetim Yeri Cumhuriyet Mah.Bankalar Cad. Yeni Belediye İş hanı K.1 ADAPAZARI Telefon 0 264 273 78 52 Fax 0 264 277 54 63 Web www.belpas.com.tr mail info@belpas.com.tr
BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

içindekiler Belpaş Hakkında Ortaklar Yönetim Kurulu Organizasyon Şeması Genel Müdür’ün Mesajı Vizyon-Misyon-Hedefler

04 05 06 07 08 09

İnsan Kaynakları Satınalma Muhasebe Finans Pazarlama ve Halkla ilişkiler Bilgi İşlem Mali Tablolar

11 14 16 19 20 23 48

Bağlı Birimler

Akm

Beton Santrali

Maden

Akaryakıt

Ormanpark

Terminal
BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

BELPAŞ İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Tic. ve San. A.Ş.1992 yılında faaliyete geçen bir Adapazarı Büyükşehir Belediyesi kuruluşudur. Belpaş olarak amacımız; belediye kuruluşu olmanın bilinciyle, hizmet-kar dengesini gözeterek, çeşitli alanlarda gösterdiğimiz faaliyetlerle şehrin geleceğine yön verecek yatırımlarda bulunmaktır. Yüksek standartlarda kaliteli beton üretimi yapan beton santralimiz, şehrin sosyal ve kültürel gereksinimlerini sağlayan kültür merkezimiz (AKM), yeni yerleşim bölgesinde kurulan akaryakıt istasyonumuz, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Orman Park’ımız, beton üretiminde kullanılmak üzere agrega üretimi yapan madencilik işletmemiz ve şehirlerarası otobüs terminal işletmeciliğimiz ile kalite ve güvenin öncüsü olarak halkımıza hizmet etmekteyiz.
BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

ORTAKLAR - İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

ORTAKLAR

ORTAK ADI

İŞTİRAK ORANI %

ADAPAZARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HENDEK BELEDİYESİ ARİFİYE BELEDİYESİ SAPANCA BELEDİYESİ EŞME BELEDİYESİ HAL BİRLİĞİ

99,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

İŞTİRAKLER ŞİRKET ADI

İŞTİRAK ORANI %

ADASU ENERJİ A.Ş.

0.01

BAĞLI ORTAKLIKLAR ŞİRKET ADI

BAĞLI ORTAKLIK ORANI %

SAKARYASPOR A.Ş. SASAY SAKARYA SAĞLIK A.Ş. UZMAN DESTEK İNSAN KAYN. LTD.ŞTİ.

68,24 99,60 90
BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Osman Kaya Yönetim Kurulu Başkanı

Ayhan Sönmez Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Naci İris Yönetim Kurulu ÜyesiOsman Karagüzel Yönetim Kurulu Üyesi

Talat Demirel Yönetim Kurulu Üyesi


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Muhasebe Şefi

İnsan Kaynakları Şefi

Finans Şefi

Satınalma Şefi

Pazarlama Şefi Bilgi İşlem Şefi
BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Genel Müdür’ün Mesajı Sahip olduğumuz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak mümkün olan en kaliteli ürün ve hizmetleri ürettiğimiz 2007 yılını da geride bıraktık. Tüm çalışanlarımızla birlikte, şehir halkımızın sosyal ve kültürel yaşam standartlarını yükseltmek idealimizden ödün vermeyerek inançla, özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Belpaş olarak tüm birimlerimizle birlikte kalite ve profesyonel yönetim ilkelerini benimsedik. 2007 yılı bazı sektörlerimiz için oldukça çetin geçmesine rağmen kaliteli ürün ve hizmetten geri kalmayarak “güvenilir” olmaktan vazgeçmedik. Geçtiğimiz yılda misyonumuzu tüm personelimizle birlikte yürütmek için öneri sistemleri geliştirdik. Çalışanlarımız tarafından gelen, katma değer üreten her öneriyi önemseyerek işimize kattık. Geçtiğimiz yıllardan bu yana her yıl artarak devam eden bir başarı grafiğine sahibiz. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Orman park’ı halkımıza yeni bir yaşam alanı sunduk. Akaryakıt istasyonumuzda personelimizin gösterdiği özveriyle Türkiye birincisi Dünya üçüncüsü olduk. Türkiye’de mevcudu ve yenilikleriyle örnek kültür merkezi olmaya devam eden Akm, Sakarya’da özürlü dostu tek işyeri seçildi. 2007 yılında inşaat sektörü %9 gerilerken Belpaş beton bir önceki yılının başarısını sürdürdü. Belpaş AŞ. olarak son on yılın en yüksek ciro rakamlarına ulaştık. 2007 yılında önceki yıla oranla % 8 büyüme sağladık. Faaliyete başlandığı ilk yıllarda 3.465.163 USD ciroya sahipken 2007 yılında 26.325.306 USD ciroya ulaşarak il genelinde kurumlar vergisi sıralamasında 24. sırada yerimizi aldık. Yıl sonunda alınan hizmet alım ihaleleri ile personel sayımız 804’e, 13 milyon YTL olan önceki sermeyemiz 12 milyon YTL nakden arttırılarak 25 milyon YTL’ye ulaştı. Gerçekleştirdiğimiz başarıda emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. 2008 yılında da karlı projeler üretip yatırımlara dönüştürerek başarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Emek ve özveriyle birlikte yürüdüğüm çalışma arkadaşlarıma, tedarikçilerimize, yönetim kurulu üyelerimize, ortaklarımıza ayrıca desteklerini hiç bir zaman eksik etmeyen Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanım Aziz Duran’a şükran ve saygılarımı sunuyorum. Talat Demirel Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür 


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Vizyon

Şehrimiz insanının sosyal ve kültürel yaşam standartlarını yükseltmek, şehrin geleceğine yön verecek karlı yatırımlarda bulunmak.

Misyon Şehir halkına kaliteli güvenilir ürün ve hizmetler sunmak.

Hedefler

Sosyal ve kültürel alanda şehir yaşamının standartlarını yükseltmeyi sürdürmek. Çalışanlarımızın gelişimini desteklemek, üretmeye daha çok teşvik etmek, iş tatmini sağlamak. İnovasyonu geliştirmek, sürdürülebilirliğini sağlamak. Bulunduğumuz her sektörde kalite standartlarını yükseltmek, sürekli üretici bir yapıya sahip olmak ve teknolojik gelişmeleri müşterilerimize sunmak hususlarında Sakarya’da ilk ve öncü kurum olmayı sürdürmek.
Merkez Ofis Faaliyetler

10


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

İnsanKaynakları İnsan Kaynakları Müdürlüğünün temel görevi, kurumun belirlenen hedef ve politikaları doğrultusunda, yürürlükteki mevzuat esaslarına göre insan kaynağının temini, geliştirilmesi ve etkin yönetimi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

2007 YILI HİZMET ALIM İHALELERİ SONUCU 2008 YILI PERSONEL İSTİHDAM DURUMU İhaleyi Yapan Kurum/İhale Adı

Personel Sayısı

Büyükşehir Bld. Ulaşım İşçilik Hizm.

110

Büyükşehir Bld. Sağlık İşçilik Hizm.

60

Büyükşehir Bld. Fen İşleri İşçilik Hizm.

110

Büyükşehir Bld. Çevre Koruma İşçilik Hizm.

115

Büyükşehir Bld. Kültür İşçilik Hizm.

28

Büyükşehir Bld. İdari İşler İşçilik Hizm.

76 109

Adasu İşçilik Hizmet Adasu Temizlik İşçilik Hizmet

9

Hal Birliği İşçilik Hizm.

15

TOPLAM

632

Şirketimiz; Hizmet İhaleleriyle 632, Merkez ve Bağlı Birim çalışanları 172 olmak üzere toplam 804 personel istihdam etmektedir.

11


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME Kurumumuzda personel seçimi konusundaki uygulamalar Personel Seçim Prosedürü’nde belirlenen usullere göre yapılmaktadır. Kurumumuz personel gereksinimini, ihtiyaç duyduğu pozisyonlara iç ve dış kaynak kullanarak karşılamaktadır. İç kaynak kullanımında, oluşan rotasyonlarda personelimizin aldığı eğitimler ve yıl içersinde gösterdiği performansı önemli rol oynamaktadır. Dış kaynak kullanımında ise öncelikle gelen başvurular, başvurulan işin niteliğine göre sınıflandırılarak veri tabanına kaydedilir. İşletme Müdürlerinin personel talepleri üst yönetim tarafından değerlendirildikten sonra ihtiyaç duyulan pozisyona başvuran adaylarda aranan niteliklere bakılarak ön elemeye tabi tutulur. Ön eleme sonrası uygun görülen adaylar mülakat için kuruma davet edilir. Gerekli referans araştırmalarından sonra uygun görülen personel, Genel Müdürün onayı alınarak işe alımı yapılır.

PERSONEL ÖNERİ SİSTEMİ

2007 yılı içerisinde;

Belpaş

96

Uzman Dest. Ltd. Şti.

90

Büyükşehir Bld.

410

Adasu

112

Hal Birliği

6

olmak üzere Belpaş birimlerinde çalışan 186, Büyükşehir Belediyesi, Adasu ve Hal Birliğinde çalışan 528 toplam 714 personelin tüm özlük işlemleri (bordro, SSK, vizite, kredi, icra takip, giriş çıkış vs.) birimimiz tarafından yapılmıştır. 2008 yılında da sadece hizmet ihalelerinde 632 personelin işlemleri tarafımızdan yapılacaktır.

12

Şirketimizde, kurumsal gelişim ve kalite prensipleri çerçevesinde daha etkin ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için personel öneri sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemde çalışanlarımızın fikir ve düşüncelerini dikkate alarak mevcut işlem ve yöntemleri geliştirecek, kaliteyi artıracak, alternatif iş ve kazanç imkânları sağlayabileceğiz. Uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesine olanak sağlamak amacı ile öneri sistemi yönetmeliği 09.11.2007 tarihinde yürürlüğe konarak uygulamaya başlanmıştır.


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ Nitelikli insan kaynağının kuruma kazandırılması kadar memnuniyetinin artırılması ve tüm potansiyellerini kullanmasını sağlamak gerekmektedir. Çünkü yüksek performans ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çalışan memnuniyeti bir ön koşuldur. Çalışan memnuniyeti ölçümü, çalışanların gözüyle mevcut durum tespiti ve ardından bu konularda iyileştirmeler yapmak amacıyla yapılmaktadır. Çalışan memnuniyetinin değerlendirilmesi anketi Belpaş’a bağlı işletmelerde tüm personele yılda iki kez uygulanmaktadır. Yıl boyunca yaptığımız çalışmalar ve başlıca görevlerimiz ise ana başlıklar halinde; Personelle ilgili tüm özlük işlemlerinin yürürlükteki İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre yerine getirmek, Üst yönetimin belirlediği hedef ve politikalara göre kurumun insan kaynağı politikalarını oluşturmak, Kurumda yapılan tüm personel işlemlerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapmak, Kurumdaki tüm işlere ait, iş analizleri çalışmaları kapsamında iş tanımı ve iş gerekleri çalışmalarını yapmak, belirli periyotlarla revize etmek ve kurum organizasyon şemalarını oluşturmak, Diğer işletme ve bölümlerden gelen personel taleplerini değerlendirmek, üst yönetimin onayladığı personel alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, Kurumda çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi için eğitim ihtiyaçlarını analiz etmek, eğitim plan ve bütçelerini oluşturmak, eğitim faaliyetlerinin prosedüre göre yapmak, Kurumda yürütülen tüm faaliyetlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, Çalışanların motivasyonlarını ve performanslarını artırıcı organizasyon ve sosyal faaliyetleri organize etmek, Kurumda düzen ve adaletin sağlanması için “personel disiplin kuralları” oluşturmak, tüm çalışanların bu kurallara uymasını ve uygulatmasını sağlamak, uyulmadığı takdirde prosedürde belirlenen maddelere göre gerekli faaliyetleri yapmak,

Kurumun iç ve dış yazışmalarını yapmak, Personelin yıllık izinlerini planlamak ve kayıtlarını tutmak, Haftalık, üç aylık, altıaylık, yıllık toplantıların raporlarını tutmak, Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarını organize etmek, gerekli resmi işlemleri yerine getirmek, Tüm işyeri açma- kapama işlemlerini yerine getirmek, Hizmet alım ihaleleri hazırlıklarını yapmak ve sonuçlandırmak, İhaleli personelin hak bordrolarını hazırlamak,

ediş

icmallerini

ve

İhaleli işyerlerinin teminat çözümleri ile ilgili işlemleri takip etmek, SSK Primi, Gelir Vergisi, İşsizlik Fonu v.b. gibi kesintilerle ve özel gider indirimi ile ilgili işlemleri yapmak ve ilgili yerlere ödenmesini sağlamak, İş Kurumu için aylık işgücü çizelgelerini hazırlamak, özürlü ve hükümlü personelin takibini ilgili yazışmaları yapmak, İnsan Kaynakları ile ilgili mevcut prosedürlerle ilgili çalışmalar yapmak ve revize edilmesini sağlamak, İnsan Kaynakları geliştirmektir.

ile

ilgili

yeni

projeler

13


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Satınalma Satınalma bölümü, kurum ve bağlı birimlerinin tüm malzeme ve hizmet ihtiyacının planlanmasını, şartnamelerin hazırlanarak tekliflerin alınmasını, aday tedarikçi firmaların tespit, takip ve değerlendirilmesini ve satın almaların gerçekleştirilerek izlenmesini sağlamaktadır. Satınalma süresinde uygulanacak yöntemler Satınalma Bölümü tarafından yürürlükteki Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak yapılır. Satınalma bölümü, satınalma prosedüründe belirtilen esaslara uygun olarak kurum faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla mal ve hizmet ihtiyaçlarını zamanında enuygun nitel ve nicel özellikte ve asgari maliyetle karşılar AMAÇ

Satınalma prosedürünün amacı, Belpaş ve bağlı birimlerinin ihtiyacı olan hammadde, yarı mamul, mamul, yedek parça, makine-teçhizat veya hizmet satın alımının kalite kriterlerine uygun tedarikçiler bularak, uygun fiyat ve ödeme koşulları ile, zamanında ve eksiksiz olarak yerine teslim edilmesini sağlamaktır.

KAPSAM

Bu prosedür, Belpaş ve bağlı birimlerinin tüm malzeme ve hizmet ihtiyacının planlanmasını, şartnamelerin hazırlanarak tekliflerin alınmasını, aday tedarikçi firmaların tespit, takip ve değerlendirilmesini ve satın almaların gerçekleştirilerek izlenmesini kapsamaktadır.

SORUMLULAR

Satınalma sürecinin Kamu İhale Kanunu’na ve Satınalma prosedürüne uygun olarak yürütülmesinden Satınalma bölümü sorumludur. Satın alınan mal ya da hizmetin eksiksiz ve güvenli bir şekilde teslim alınmasından ilgili Birim Yöneticisi sorumludur.

SATINALMA KOMİSYONU

Satınalma Komisyonu; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, ilgili birim Müdürleri ve Satınalma Şefi tarafından oluşur. Satınalma Komisyonu gerektiğinde şirket merkezinde veya işletmelerde toplanır.Toplantının yapılacağı gün ve saat, genel müdürlük tarafından ilgililere duyurulur. Satınalma Komisyonunda kararlar oy çokluğuna göre alınır. Birimler ihtiyacı olduğu mal ya da hizmetler için Mikro programında (Muhasebe, Finans ve Üretim Yönetimi Programı) “Satınalma Talep Formu” 14


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

açar. Satınalma Talep Formlarını birimlerdeki Muhasebe Şefi, eğer birimde Muhasebe Şefi yoksa ilgili Birim Müdürü açar. Talep her halükarda işletme müdürü veya işletme müdürünün olmadığı durumlarda onun yetkili tayin ettiği personel tarafından onaylanmalıdır. Bütün talep formlarında, malzeme hakkında detaylı bilgi, ne için ya da nerede kullanılacağı, malın fiyatı ve/veya fiyatları, teslimat tarihi, tedarik için uygun firmalar açık olarak yazılmalıdır. Eğer acil bir durum varsa ilgili Birim Müdürü, aciliyetlerini talep formlarına bildirerek alım yapabilirler. Satınalma bölümü ilgili talebi, satınalma yetki çerçevesi içerisinde (500YTL’ye kadar olan mal ve hizmet alımları hariç) Satınalma komisyonuna sunar. Satınalma komisyonunca onaylanan talepler alım sürecine girer. Satınalma bölümü verilen bilgiler ışığında piyasa araştırması yapar. Satınalma sürecinde uygulanacak yöntemler yürürlükteki Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak yapılır. Yapılan piyasa araştırması sonucu alınan teklifler Satınalma Komisyonu’na sunulur. Satınalma Komisyonunca onaylanan teklif kapsamında Satınalma Bölümü ilgili firma ile irtibata geçer. Sözleşme gerektiren mal ya da hizmet alımı için Satınalma bölümü sözleşmeleri hazırlar.

2007 Yılı Satınalması Yapılan Ürün ve Hizmetler •

Merkez Ofis yenileme ve dekorasyonu

Beton Santrali helezon alımı

Merkez ofis salon tipi 2 adet klima alımı

Merkez Ofis doğalgaz tesisatı döşemesi

Beton Santrali Mercedes araç motor revizyonu

Easilix Güvenlik Server alımı

Beton Santrali kırıcı rotor alımı

Office 2007 Open lisans alımı

Beton Santrali cebri mikser alımı

Merkez ve bağlı birimler için tüm promosyon malzemesii alımları.

Beton santrali kırım test cihazı alımı

Yıl içerisinde bağlı birimlerimizin ihtiyaçlarına göre ticari mal, ilk madde malzeme, hizmet ve sabit kıymet alımları gerçekleştirilmiştir.

AKM Teras katın kapatılması.

AKM fotoselli armatür alımı

AKM klima alımı

AKM Personel yazlık kışlık kıyafet alımları

Beton Santrali ve Ormanpark sondaj yapımı

Ormanpark Kahvehane bölümünün genişletilmesi.

Beton Santrali/eleme kırma tesisine 3mm Elek alımı

15


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Muhasebe

Merkezde ve Bağlı İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, belgelerin faaliyetlere uygunluğu ile kayıtların belgelere uygunluğu denetimlerini de yaparak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak üzere faaliyetler yürütülmektedir. Sürekli yürütülen faaliyetler İşletmelerde ve merkezde oluşturulan hareketlere ait muhasebe fişlerinin kontrol edilerek dökülmesi ve evraklara iliştirilerek arşivlenmesi. Fiş kontrolü sırasında tespit edilen hataların, kaydı yapan personel tarafından düzeltilebilmesini sağlamak ve hataların tekrarını önlemek için eğitilmesi.

Yıl içinde yapılan faaliyetler Ormanpark’ın işe başlama bildirimleri, hesap planı ve depolarının Cafe ve Restaurant olarak ayrı ayrı izlenmesi, stok takiplerinin başlatılması. Beton Santrali mamullerinin satış fiyatları tespitinde; daha gerçekçi maliyetler kullanılabilmesi için MIKRO’daki (Muhasebe, Finans ve Üretim Yönetimi Programı) “Satılan Malın Maliyeti ve Karlılık Raporu” nun her ay alınabilecek şekilde çalıştırılması. Adapazarı’nda beyanı ve tahsilatı konusunda boşlukları bulunan Eğlence Vergisi’nin Merkez Belediye ve Defterdarlık nezdinde akışı sağlandı. TürkShell’ in EPDK tarafından talep ettiği mutabakat formları bir sisteme bağlandı. Sakaryaspor A.Ş’den otopark gelirleri hakkında bilgi akışı bir peryoda bağlandı. Merkezde taşınan yeni arşivin düzenlenmesi ve artan kısmın beton santraline gönderilmesi çalışmaları yürütüldü. 16


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Yıl içinde iştirak edilen diğer faaliyetler

Raporlar

BELPAŞ AŞ de sermaye artışı işlemleri. AGDAŞ iştirakimiz ile mutabakat ve hisselerimizin satışı işlemleri. SAKARYASPOR AŞ iştirakimizin sermaye artışları işlemleri. SASAY AŞ iştirakimizin sermaye artışı işlemleri. Belpaş AŞ ve Uzman Ltd’ in hizmet ve mal alım ihalelerine hazırlanması için kurulan komisyonun çalışmaları. AKM de el terminalle sipariş alma sistemleri kullanılabilmesi için yürütülen fizibilite çalışmaları. Merkezde yapılan açık ofis inşaatının ardından oluşturulan muhasabe-finans-satınalma-satış departmanları arasındaki yeni iş bölümleri ve paylaşımları çalışmaları.

Sayımlar Stok Sayımları Yıl boyunca, her ay son günü itibariyle işletmelerde yapılan stok sayımlarına kontrol ekibi olarak iştirak edildi. Yerinde görülen işlem hataları düzeltildi. Sayımların daha sağlıklı yapılabilmesi için eğitim ve denetim amaçlı ziyaretler yapıldı.

Aylık Mali Raporlar

2007 yılında aylık Gelir Tabloları, on ayrı işletme ya da faaliyet alanı bazında hemde 2006 ile karşılaştırmalı olarak Tekdüzen Hesap Planının gerektirdiği formatta sunulmuştur. Ayrıca Merkez giderlerinin işletmelere dağıtıldığı tablolar da bu raporların ekinde verilmiştir. Aylık Gelir Tablolarının daha sağlıklı çıkması için; Amortismanlar her ay hesaplanarak giderleştirilmiş, Aynı işletme bünyesinde bulunan masraf merkezlerinin (AKM-Sinema, Ormanpark Cafe-Restaurant, Beton-Eleme) ortak giderleri belirlenmiş oranlar ile her ay dağıtıma tabi tutulmuş, Aylık satış rakamlarına, işletmeler arası satış tutarları da eklenmiş, Yöneticilerin ihtiyaç duyduğu diğer gösterge rakamları dipnotlar şeklinde verilmiş, Adapazarı Büyükşehir Belediyesinden tahsisli işletmelerimiz gelir payları için her ay tahakkuk yapılmıştır.

Demirbaş sayımları 2007 yılı sonunda fiziki olarak yapılan demirbaş sayımları sayesinde ile 2008 yılında merkez ve işletmelerin sabit kıymet envanterinin mikro programında işletmeler ve zimmet yerleri bazında izlenmesi sağlanacak.

Denetimler Yönetimin iç denetim sürecini başlatması ve muhasebe personelinin görevlendirilmesi ile iç denetimler artırıldı. İşletmelerdeki tüm muhasebe süreçlerinin detaylı olarak incelenmesine başlandı. Merkezde ise kasa kontrollerinin günlük yapılmasına başlandı. Denetim sonuçları periyodik olarak yönetime sunulmaya devam edilecek.

GÜNLÜK MALİ RAPORLAR MIKRO programının yöneticiler için sunduğu “Karar Destek Sistemi” içinde bulunan raporlar dizayn edilerek merkez yönetimi ve işletme yöneticilerinin günlük kullanımına sunulmuştur. Bu raporların başlıcaları şunlardır: Beton Satış ve Karlılık Analizi Beton Sipariş Analizi İşletmeler Masraf Analizi İşletmeler Satış Analizi 17


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Eğitimler Muhasebe personeli olarak 2007 yılı boyunca aşağıda detayı verilen eğitimlere iştirak edilmiştir. Ayrıca şirket içi eğitim kapsamında, işletmelerdeki muhasebe görevlilerine aşağıdaki konularda eğitim verilmiştir; KDV tevkifatı, Stok sayımları ve muhasebeleştirilmesi, Belgesiz / KKEG harcamalar ve masraf listeleri.

Adp.Büyükşehir Belediyesi

Hedefler İşletmelerde oluşturulmakta olan stok alışları, depolar arası sevk, üretim, harcama, satış, tahsilat, tediye vb. tüm muhasebe işlemlerinin daha az hatayla yapılmasını sağlamak için denetim ve eğitimlere devam etmek. MIKRO daki rapor ve analizlerin çalışanlar ve yöneticiler tarafından kullanımını artırarak bu sayede iç kontrol sistemlerinin gelişmesini sağlamak.

18

MIKRO programındaki “Demirbaş Envanterini” merkez ve işletmelerdeki sorumluların ve yöneticilerin dikkatine açarak, Sabit Kıymet Yönetimini hayata geçirmek. Sayım farklarını, aylık stok sayımları ve üretim reçetesi düzeltmeleriyle asgariye indirmek.


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Finans Belpaş AŞ.’nin belirlediği politikalar doğrultusunda kurumun finansal tablolarını hazırlar, Vergi dairesi, SSK vb. resmi kurumlar ve bankalar nezdindeki ödemelerin ve tüm tahsilatların takibini yapar. Kurumun finans kuruluşlarıyla olan ilişkilerini organize eder. Onaylanan ödeme planına göre kurumun kasasını tutar, ödemelerini yapar ve yapılan işlemleri kayıt altına alır.

Birimlerle koordineli çalışılarak tahsilatların planlanması sağlandı.

ödeme

ve

Ödeme ve tahsilat raporları mikro (Muhasebe, Finans ve Üretim Yönetimi) programı desteğiyle oluşturuluyor. Kıymetli evraklar (çek,senet,fon) günlük planlarla ödeniyor. Adapazarı Büyükşehir Belediyesi, Adasu ve Hal Birliği hizmet alım ve mal alımı ihalelerinin teminatları ve finans evrakları düzenlenmiş olup takibi yapılmaktadır. Firmalara yapılacak ödemeler merkez ofisten elden yerine banka/internet yolu ile havale-eft olarak yapılıyor. Finans işlerinde internet bankacılığı aktif olarak kullanılıyor. Cari hesaplar ödenmektedir.

haftalık

ödeme

planıyla

19


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Pazarlama ve Halkla İlişkiler Kurumun ürettiği ürünlerin müşteriye akışını sağlar ve kurumsal bilinirliğinin ve imajının arıtırılması yönünde çalışmalar yapar. Kuruma bağlı birimlerin ürettiği mal ve hizmetlerin müşteri memnuniyeti odaklı sunum ve satışlarının yapılması için çalışmalar yapar. Hazır Beton satış ve tahsilatı yapar, kurum ile bayileri arasındaki ilişkilerini düzenler. Hizmet ve mal alım ihaleleri ile ilgili ihale öncesi ve sonrası işlemleri yapar. ihale süresince hakediş ve mutabakat işlemlerini yapar.

Adapazarı Büyükşehir Belediyesi, Adasu ve Hal Birliği hizmet alım ihaleleri ile mal alım ihalelerine girildi. İhale sonrası hakediş işlemleri yapılmaktadır. Belpaş ile hazır beton bayiileri arasında koordinasyon ve değerlendirme toplantıları düzenli hale getirildi. inşaat sektörü 2007 yılında geçen yıla oranla %9 gerilemiş olmasına rağmen satış miktar ve rakamlarımız bu gerilemeden aynı oranda etkilenmemiştir. Kıyasla 2006 yılı tonaj ve rakamları 2007’de de sağlanmıştır. Hazır beton müşterilerilerinin beton satışları merkez ofis, santral ve bayiler kanalıyla sürdürülmekte satış sonrası hizmet ve tahsilat işlemleri yapılmaktadır. 2007 yılında toplam 155.600 m3 hazır beton satılmış olup 100.918 m3’ü merkez ofis ve santral tarafından, 54.682 m3’ü bayiilerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplam 10.631.042,00.- YTL ciro yapılmıştır. Hazır Beton Bayiilerimizin satış elemanlarıyla haftalık olarak iş takip ve değerlendirme toplantıları yapılmaya başlandı. Türkiye Hazır Beton Birliği ile olan ilişkiler sürdürülerek yapılan toplantı, eğitim semineri ve konferanslara katılım sağlanmıştır. Ürün/hizmet satış ve maliyet raporları düzenli olarak yönetime sunulmaktadır. Sektör analiz ve değerlendirmeleri piyasa koşulları gözlenmekte gerekli önlemler alınarak uygun satış stratejileri geliştirilmektedir. Akm Sinema ve Led ekranlarının reklam satışı için Firstgate Grup ile 2 yıllığına anlaşma yapıldı. Tüm bağlı birimlerin ürün/hizmet tanıtım faaliyetleri ve marka tutundurma çalışmaları uygun mecralarda gerekli materyallerle yapılmaktadır.

20


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetleri Müşteri Memnuniyeti Ölçümü Belpaş AŞ. ile basın organları arasındaki ilişkeleri düzenlemek. Basın bültenleri hazırlamak. Belpaş ve bağlı birimlerin hizmetlerinin yada faaliyetlerinin sunumu ve halka iletilmesi için yerel/bölgesel/ulusal mecralardaki basın organlarıyla doğrudan iletişim halinde olmak. Ürün ve hizmetlerin icrası esnasında ya da sonrasında tüketicilerden gelen istek, görüş ve şikayetlere cevap vermek. Müşteri memnuniyeti, ürün/hizmet değerlendirmesi ve ölçümlemesi gibi konularda anket çalışmaları yapmak.

Cebesoy Vergi Dairesi yetkilileri Belpaş Genel Müdürlüğü’müzü ziyaret ettiler. Kurumlar vergisi sıralamasında 24. olmamız hasebiyle plaket taktim ettiler.

Bağlı birimlerimizdeki müşterilerimizin görüş, öneri ve isteklerini öğrenmek ve isteklerine cevap vermek için müşteri bazlı öneri sistemi kuruldu. Hazırlanan öneri kutuları Birimlerde uygun yerlerde koğuşlandırıldı. Öneri ve şikayetlere 7 gün içinde dönülerek müşteri memnuniyetinin artması sağlandı.

Ormanpark Has Mutfakta, Yerel basın için aralarında Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanının da bulunduğu bir basın toplantısı düzenlendi.

21


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Tüm birimlerimizin reklam ve tasarım ön çalışmaları kendi bünyemizde hazırlanarak şehrin muhtelif mecralarında tanıtım çalışmaları yapılıyor.

Marka tutundurma faaliyetleri için Belpaş tedarikçileri ve hazır beton müşterileri için promosyon çalışmaları yapıldı.

Hazır beton tüketicilerine ulaşmak için İnşaat Mühendisleri odası ajandasında reklam çalışması yapıldı.

Web sayfamızdaki birim tanıtım ve haberler bölümü sürekli güncellenmektedir. Güney terminalinde atıl durumda bulunan otobüs durakları panoları iyileştirildi. Birimlerimizin tanıtımları yapılmaya başlandı. 2008 yılı içinde bilboard ve raket çalışmasıyla mecra sayısı artırılarak gelir sağlanacaktır. Birimlerle ilgili mini anket çalışmaları yapıldı.

Adapazarı Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 3 ayda bir yayınlanan hemşehri dergisi. Vergi Dairesi yetkililerince plaket takdimi yapıldı. Belpaş, il geneli kurumlar vergisi sıralamasında 24. sırada yerini almıştır. (bkz.S.55)

22


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Bilgi İşlem Belpaş ve bağlı birimlerinin tüm bilgi işlem alt yapısını kurar, iletişim ve teknoloji çözümlerini sunar. Yeni bilişim çözümleri üretir. Bağlı birimlerin merkez ofise bağlantılarını kontrol eder, sürdürülebilirliğini sağlar.

Anti virüs programları satın alındı ve kurulumları yapıldı. Antivirüs çözümü olarak Mcafee VirusScan Plus 2007 güncellemelerinin süratli yapılması ve etkin koruma vaad ettiğinden dolayı tercih edildi. İşletim Sistemi eksik lisanslar tespit edildi ve tamamlandı.

Merkez ofiste güvenli kablosuz ağ bağlantısı kuruldu.

Mikro’ya uzaktan bağlantı İçin gerekli alt yapı hazırlanarak devreye alındı.

IBM Server Garanti Süresi 2 Yıl Uzatıldı.

SQL server kullanıcı lisansları alındı. Ormanpark Managable switch ve kabin alınarak Network altyapısı güvenli hale getirildi.

G.SHDSL data hattı alındı. IBM Server üzerinde route yapıldı.

AKM internet üzerinden bilet satışı için teknoloji ve piyasa araştırması yapıldı.

Uzaktan Mikro’ya bağlanabilmek için terminal server lisansları tamamlandı.

AKM’ de kullanılan adisyon sistemine alternatif bir proje oluşturuldu. Bu projenin sunumu yapıldı, kabul edildi, uygulama aşamasında bekliyor.

Ormanpark’ Muhasebe için gerekli alt yapı çalışmaları yapıldı CAT6 Kablolaması Telefon hattı ve Adsl başvuruları VPN kurulumu

Ormanpark Müşterileri için kablosuz internet alt yapı çalışmaları yapıldı Telefon hattı başvurusu Adsl başvuruları Adsl modem ve aktarıcılar alındı Kablosuz ağın mesafesi arttırıldı

Bilgi işlem kütüphanesi oluşturuldu. AKM Bimed Sinema programındaki gerekli düzenlemeler yapılarak Vizyon Salonları ve AKM gişelerinin sürekli ağ problemleri giderildi. AKM’den Vizyon Salonlarına verilen kablosuz ağda bulunan güvenlik açığı giderildi. Yöneticilere, Belpaş Network’ü ve güvenlik hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Web sitemizin haber, sinema, tiyatro, Sergi Salonu ve diğer etkinlikleri bilgi işlem tarafından yapılmaktadır. Film bilgilerinin içine fragmanlar ilave edilerek web sitesinin görselliğinin arttırılması sağlanmıştır. 23


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Posta Güvercini programı alınarak özel günlerde sms gönderilmesi sağlandı.

Microsoft Office yazılımı için piyasa araştırması yapıldı, firmalardan teklifler alındı. Satınalma birimine iletildi. Merkez ofise Patch panel alınarak tüm ağ kabloları sabitlendi. Gerekli olan Rj45 jacklar devreye alındı.

www.ormanpark.com domaini satın alındı ve www.belpas.com.tr adresine yönlendirildi. Beton Santralinde kullanılan ADSL hattı yeni bir telefon numarasına aktarıldı tüm başvuru ve takip bilgiişlem tarafından yapıldı. Has Mutfak müşterilerine, Has Mutfak ile ilgili sms gönderimi yapılıyor. Merkez Ofise, dahili abonelerinin telefon görüşmeleri detayını alabilmek için Karel Santral programı alındı.Raporlar e-mail yoluyla kullanıcılara gönderiliyor. Belpaş ve Bağlı işletmelerin tüm bilgisayar arızaları, sistem kurulumları ve bakım işlemleri Belpaş Bilgi işlem tarafından yapılmaktadır.

24

www.adapazariakm.com ve ormanpark.com www.belpas.com.tr adresine yönlendirildi.

Server üzerinde SQL yedekleme işlemi her gün yapılmaktadır. Mikro programı güncel sürümleri ilgili web sitesinden indirilerek tüm kullanıcıların güncel programda çalışması sağlanıyor. AKM için gerekli olan kamera güvenlik sistemi için satınalma birimiyle koordineli çalışma yapıldı, keşif çalışmaları ve teklif alma aşamalarında aktif olarak bulunuldu. İnsan Kaynakları birimi isteği doğrultusunda veritabanında istenilen değişiklikler yapılmıştır. Yöneticilerimizin Mikro yazılımından daha sağlıklı faydalanabilmesi için muhasebe ile birlikte rapor çalışmaları yapıldı.


Bağlı Birimler Faaliyetleri

25


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

26


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

AKM Şehir halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2001 yılında yapımına başlanan Adapazarı Kültür Merkezi AKM, 2003 yılının Ekim ayında hizmete açıldı. Belpaş olarak, 1994 yılında kurulan Abasıyanık Sanat Merkezinde (ASM) edindiğimiz sinema ve kafeterya işletmeciliği tecrübemizi en iyi şekilde değerlendirdik ve AKM’yi Türkiye’de örnek gösterilen bir kültür merkezi haline getirdik. AKM; Adapazarı’nda en gözde mekanı olmakla beraber, hem yerli halk hem de şehrimize gelen öğrenciler için vazgeçilmez bir önem taşıyor. Sinema salonları, tiyatro salonu, sergi salonu, Turuncu Cafe, Özsüt, Hasbahçe, Cammekan, Gökyüzü Teras Cafe ve Vizyon Cafe gibi alanları ile şehrimize görsellik ve güzellik katıyor. 27


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Tiyatro Salonu Faaliyette Ocak ayında yapımı tamamlanıp faaliyete geçen Tiyatro Salonumuzun bakım ve işletmesi Akm Personeli tarafından ilave 3 personel alınarak yapılmaya başlandı.

Özsüt Yenilendi Özsüt bölümü bayilik kriterlerine göre başka bir bölüme taşınarak faaliyete geçirilmiştir. Özsüt masa ve sandalyeleri değiştirildi.

Tüm bina iç mekan bakım ve boyama işlemleri yapıldı. (Ramazan ayında) Film sezonu girmeden projeksiyon cihazlarının bakımları yaptırıldı. Temizlik malzemelerinin saklanması için temizlik deposu oluşturuldu. Jeneratör bakımı detaylı bir şekilde yaptırıldı. Aylık jeneratör bakım anlaşması yapıldı. Kış bahçesine mutfak oluşturulup ekipmanları tamamlandı. 28

AKM’de kullanılan suyun daha hijyenik ve kaliteli hale getirilmesi için su arıtma sistemleri kuruldu.


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

kış bahçesi

Akm’nin teras katında kış bahçesi oluşturulup içerisine kahve reyonu, ses düzeni, ısıtma soğutma düzeni yapılıp hizmete açıldı. Müzik gruplarıyla anlaşılarak her akşam canlı müzik sunumu yapılmaya başlandı. 29


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Genç turkcell kampanyasına katılarak sinema cirolarının artması sağlandı.

Turuncu Cafe’de çağdaş bir tasarımla iç mekan dekorasyonu yapıldı.

Merdiven evinin izolasyonu ve kış bahçesinin ilave kapamaları yapıldı. Binanın iç ve dış ekipmanlarının bakım onarım yenileme faaliyetleri sürekli olarak yıl boyunca yaptırıldı. (Asansör, klima, haşere kontrol) Su tasarrufu sağlamak için lavabolarda fotoselli armatürler kullanılmaya başlandı.

Adapazar’ında düzenlenen Özürlü Dostu İşyeri Yarışmasında birinci olduk.

Daha hızlı servis hazırlamak için kaşar rendeleme makinası alındı.

Personel motivasyonu için Adapazarı Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet Turnuvasına katılım sağlandı. Akm personelimizin özverili oyunlarıyla ikincilik kupası alındı. 30


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

31


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Beton Santrali Belpaş Beton, depremden yeni çıkmış bir şehrin yapı güvenliğini sağlamayı kendine amaç edinmiştir. Bu doğrultuda misyonu ‘güven’ üzerine kurulmuştur. 10 dönümlük arazi üzerinde kurulu Beton Santrali’mizde, tam otomasyonlu sistemde saatte 120 m3’lük kapasite ile beton üretiliyor. Santral, 14 mikser, 3 pompa, 1 kepçe, 1 damperli kamyon ve 2 servis aracı ile hizmet veriyor. Tesislerimizde, deneyimli teknik elemanlar denetiminde ve tam donanımlı laboratuarlarımızdaki araştırmalar ışığında, bilgisayar destekli üretim yapılıyor. Beton santralimiz TSE, İSO 9000 belgelerine sahip olup 28.04.2006 tarihinde Türkiye Hazır Beton Birliği üyeleri arasındaki yerini almış, 13.07.2006 tarihinde de Kalite Güvence Sistemi belgesini almıştır. Adapazarı’nda ilk hazır beton Belpaş ile başlamış ve yeni kurulan şehirde ilk atılımı yine Belpaş Beton gerçekleştirmiştir. 32


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

THBB üyeliğimiz ve KGS üyeliğimiz devam etmektedir. Yıl içersinde TSE, THBB ve KGS denetimlerinden başarı ile çıkmıştır.

Siloların düzenli bakımları devam etmektedir.

Personel ISO 9001 çerçevesinde gerekli olan Trafik, Sağlık, Yangın, Kimyasal Katkı Hizmet İçi eğitim ve ayrıca müşteri ilişkileri hakkında toplantılar yapılarak eğitimler sürdürülmektedir.

THBB’nin düzenlemiş olduğu Transmikser ve Pompa Operatörlüğüne katılım sağlandı. Ayrıca Laboratuar Teknikerliği konusunda yapmış olduğu sertifikalı eğitim seminerlerine katılım sağlandı.

Hazır Beton Santralinde çalışan personel (şoförler için) yeni çıkan yasal sorumluktan dolayı SRC belgelerin alınmış ve işlemleri devam eden üç şoförümüz SRC sınavına girmişlerdir.

Dolum Santrali kısmen gözden geçirildi. 2008 yılında daha geniş çaplı revizyona girecektir. Hazır beton santrali ile bayilerimiz arasında düzenli iletişim ve ortak çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.

Elimizde bulunan 1987 model kamyonet satıldı. Şantiye girişine tabela yaptırıldı. Araç yıkama yağlama yerinin kanal bağlantıları yapıldı.

54 AZ 823 pompa aracın çekici kısmın motorların bakım onarımı için servise verildi.

Şantiyenin su ihtiyacını gidermek için sondaj yapıldı. Eleme- Kırma Tesisinden çıkan helezon satıldı. 33


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Laboratuarda, Sakarya Üniversite’sinin de desteği alınarak daha uygun maliyet ve daha kaliteli ürün elde etmek için çeşitli deneyler gerçekleştirildi. Bazı üretim değişikleri yapıldı. Kaliteden ödün vermemek için gerekli adımlar atıldı.

Eleme kırma tesisinin çalışma sisteminde değişikliğe gidildi. Yeni tambur takılmasıyla 24 saatlik çalışma sistemi tek vardiyaya geçilerek personel maliyetleri düşürüldü. Ayrıca çift eleme sistemi kaldırılarak tek elemeye geçildi. Mevcut üretim santralinin arızası durumunda kullanmak üzere şantiyemizde bulunan eski üretim santrali gerekli bakım- onarım yapılarak faaliyete geçirildi. Beton kırım test cihazı yenilendi.

Olası bir teknik arızada üretimin uzun süre aksamaması için cebri mikser ve kırıcı rotor yedeği yaptırıldı. 2007 yılında araçların bir kısmının yenilemeleri yapıldı. 34

Santral içi ve Merkez bağlantısı için ağ bağlantıları yenilendi sistemin hızlı işlemesi sağlandı. Hammadde ihtiyacımız için Akçay’da bulunan maden ocağımızda kantar yapımına başlandı. Böylelikle maden ocağımızdan hammadde satışı yapabilecek durumda olacağız.


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

35


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Maden Akçay Köyü girişinde bulunan maden ocağımız beton santralimizin agrega ihtiyacını karşılamak üzere 2006 yılında kurulmuştur. Maden ocağımızdan günlük 2000 ton tüvelen malzeme çıkartılarak işlenmek üzere beton santraline gönderilmektedir. 10 hektarlık alan üzerine kurulu olan maden ocağımız beton santralimize 17 Km. uzaklıkta bulunmaktadır. Maden ocağımızdan çıkartılan tüvelen malzeme 3 tip hammaddeye dönüştürülmektedir. Bu malzemeler; doğal kum-kırma kum, 1 ve 2 numaralı mıcır, dolgu malzemesi olarak kullanılan elek üstü malzeme. 36


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Maden Ocağı ndan bir görünüm

Beton santralinde bulunan eleme-kırma-yıkama

Tüvelen malzemenin eleme-kırma-yıkama işleminden sonra sınıflandırılmış hali. 2007 yılında 596.256,57 ton tüvelen malzeme çıkartılarak işlenmek üzere eleme kırma tesisine gönderilmiştir.Maden ocağımızda 60 ton kapasiteli kantar montajı yapılmaktadır. Bitirildiğinde tüvelen malzemenin ocaktan satışı da mümkün olacaktır. 37


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

38


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Akaryakıt İstasyonu Akaryakıt İstasyonumuz yeni yerleşim bölgesi, Prof.Dr.Sebahattin Zaim Bulvarı 4üncü kilometrede hizmet vermektedir. 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu tesisimizde, güvenilir akaryakıt ve lpg satışının yanı sıra ücretsiz araç yıkama ve marketimizdeki geniş ürün çeşidi ile Adapazarlı’lara hizmet veriyor.

39


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Shell in uygulamış olduğu ‘farkı insan yaratır’ projesi kapsamında Türkiye birincisi dünya üçüncüsü olduk.

Akaryakıt istasyonunun yol üzerinden daha iyi görülmesi ve müşterilerin istasyon içinde daha aydınlık bir alana sahip olmaları için alan ve bina önüne spot aydınlatma yapıldı.

Yıl içinde bilinirliğimizi artırmak için çeşitli kampanyalar yapıldı.

Market bölümünde ürün gamı arttırıldı.

İç dış mekan, lavabo - tuvalet bakımları artırıldı. Bireysel kullanıma açık yerlerde hijyen standartları yükseltildi.

Bölgenin daha güvenli olması amacıyla kamera sistemine 3 adet kamera eklenerek montajı yapıldı. Yıkama alanına spot ışıklandırma yapıldı. Muhtelif bölgelerde istasyon tanıtım ve yönlendirme tabelaları yapıldı. Akaryakıt nakliye işinin Shell’in araçlarıyla yapılması için dolum yerlerinin shell standartlarına dönüşümleri yapıldı. Shell tankerleriyle nakliye işi yapılmaya başlandı. Akaryakıt stok takibinin daha sağlıklı yapılabilmesi için tank ölçüm aparatları alındı. 40

Çevre düzenlemesi ve fidan dikim işleri yapıldı.

Yangın tertibatı iyileştirildi. Personele yangın eğitimi verildi ve yagın tatbikatı yaptırıldı. Shell ve İpragaz’ın düzenlediği eğitimlere iştirak edildi. Bu eğitimler; İş sağlığı ve güvenliği, Lpg, Müşteriye Hizmet, Ürün bilgisi, Satış Teknikleri ve genel istasyon eğitimleridir. Araç yıkama bölümüne güneşlik ve oturma grubu konuldu. 2007 yılında Akaryakıt İstasyonumuzdan 9.413.327,02 YTL satış gerçekleştirilmiştir.


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

41


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Orman Park Orman Park, dış budak ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, kafeterya, pastahane ve restaurant gibi açık/kapalı bölümlerin olduğu tesisler ile çocuk parkı, spor alanları, oturma grupları, yürüyüş yolları, eşsiz açık hava bitki müzesi, otopark gibi açık alan düzenlemelerini de içeren çok yönlü bir parktır. Açık hava bitki müzesinde; nilüfer bahçesi, ördek havuzları, 400’ e yakın bitki çeşidi ile Orman Park, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Adapazarı halkımız, 18 dönüm arazi üzerine kurulu Orman Park ile günün stresini atıp dinlenecekleri, gezip hoş sohbetleri paylaşabilecekleri eşsiz bir mekâna kavuşmuş oldu.

42


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Pastane adı altında olan kısım duvarları yıkılarak cam duvar yapıldı.”Sade Kahve” adı konuldu. 12 m2 ilave alan inşası yapıldı. İç mekanın dekorasyonu tamamlandı. 12 adet masa, 32 adet sandalye alındı. Dünya kahveleri ve kahve ağırlıklı ikram mönüsü konsepti hazırlandı.

Mevcut alan içerisinde 1000m2 açık, 400 m2 kapalı alanda servis, 100 m2 mutfak inşaatı tamamlandı. Has mutfak adı altında Alakart Restaurant modeli oluşturularak özel yemek mönüsüyle hizmete başladı. Toplu yemek organizasyonları yapılmaya başlandı.

43


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

dörtmevsim Eski adı “Kahvehane” olan kısım mevcut binaya cam duvar şeklinde ilave yapılarak kullanım alanı 400 m2’ye çıkartılıp Adı “Dörtmevsim” olarak değiştirildi. 2 adet Klasik döküm soba ile ilave kısmın ısıtılması sağlandı. Ormanpark genelinde muhtelif bölgelerin aydınlatma işlemleri yapıldı. Yeni konsepte göre düzenlenerek iyileştirildi.

mutfak

yeniden

Oturma grubuna ilave yapılarak koltuk oturma sayısı arttırıldı. Kış bahçesi oluşturuldu. Çevre düzenlemesi ve bitkilendirme çalışması yapıldı.

44


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

45


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Otobüs Terminali Adapazarı’na gelip giden yolcuların ağırlandığı Güney Terminali’nin işletmeciliği de şirketimiz tarafından yapılıyor. Güney Terminali, 10 bin metrekare arazi üzerinde 3 bin 600 metrekare kullanım alanı içerisinde inşa edilmiş ve 1994 yılının Mayıs ayında açılışı yapılarak faaliyete geçmiştir. Terminal her gün şehirlerarası yolculuk yapan yaklaşık 5000 kişiye hizmet veriyor. Ayrıca yaklaşık 4000 yolcu ilçe ve beldelere seyahatlerini buradan gerçekleştiriyor. Yeni hizmete açılan yolcu indirme peronları, yeniden düzenlenen otoparkı ve araç bekleme parkuru ile şehir halkımızı hizmet vermeye devam ediyor. 46


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

Otobüslere peron öncesi bekleme parkı yapıldı. Termanale yolcusunu getiren özel otolar için terminaldışına cep yolcu indirme yeri yapıldı. Terminalin (4) girişindeki kapıları yenilendi. Terminal binasının telefon şebekesi tamamen yenilendi. Yıl içerisinde rutin kontrol ve bakımlar zamanında yapıldı.

47


Mali Tablolar

48


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

AYRINTILI BİLANÇO AKTİF(VARLIKLAR)

(YTL) Önceki Dönem 31.12.2006

(YTL) Cari Dönem 31.12.2007

A- Hazır Değerler 383.319,85 2.043.262,60 1- Kasa 88.357,06 65.596,21 2- Alınan Çekler 378.386,00 1.162.187,20 3- Bankalar 9.342,36 696.571,58 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) (169.682,61) 5- Diger Hazır Değerler 76.917,04 118.907,61 B- Menkul Kıymetler 0,00 0,00 1- Hisse Senetleri 2- Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bono. 3- Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bono. 4- Diğer Menkul Kıymetler 5- Menkul Kıymet.Değer Düşük.Karşılığı(-) C- Ticari Alacaklar 2.398.258,35 3.220.718,11 1- Alıcılar 1.647.545,40 2.894.896,41 2- Alacak Senetleri 42.839,25 148.786,00 3- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4- Verilen Depozito ve Teminatlar 615.170,00 84.332,00 5- Diğer Ticari Alacaklar 6- Şüpheli Ticari Alacaklar 92.703,70 92.703,70 7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) D- Diğer Alacaklar 311.349,76 2.409,11 1- Ortaklardan Alacaklar 16.504,39 159,11 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Personelden Alacaklar 11.872,00 2.250,00 5- Diğer Çeşitli Alacaklar 282.973,37 6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 7- Şüpheli Diğer Alacaklar 8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) E- Stoklar 402.499,79 401.009,91 1- İlk Madde ve Malzeme 153.215,22 150.185,31 2- Yarı Mamuller 3- Mamuller 133.846,50 109.549,34 4- Ticari Mallar 97.322,91 127.649,38 5- Diğer Stoklar 15.618,81 13.625,87 6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 7- Verilen Sipariş Avansları 2.496,35 F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri 0,00 0,00 1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri G- Gel. Aylara Ait Gider.ve Gelir Tahak. 0,00 16.093,30 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 16.093,30 2- Gelir Tahakkukları H- Diğer Dönen Varlıklar 0,00 1.253,00 1- Devreden KDV 2- İndirilecek KDV 3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 4- İş Avansları 1.253,00 5- Personel Avansları 6- Sayım ve tesellüm noksanlıkları 7- Diğer Çesitli Dönen Varlıklar 8- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 3.495.427,75

5.684.746,03

49


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

AYRINTILI BİLANÇO AKTİF(VARLIKLAR)

(YTL) Önceki Dönem 31.12.2006

(YTL) Cari Dönem 31.12.2007

II- DURAN VARLIKLAR 28.687.309,95 36.207.086,75 A- Ticari Alacaklar 10.275,00 50.275,00 1- Alıcılar 2- Alacak Senetleri 3- Alacak Senetleri Reeskontu(-) 4- Verilen Depozito ve Teminatlar 10.275,00 50.275,00 5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B- Diğer Alacaklar 7.808.339,93 1.448.280,24 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 7.697.780,19 1.377.720,50 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Personelden Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar 110.559,74 70.559,74 6- Diğer Alacak Senetleri Rees.(-) 7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C- Mali Duran Varlıklar 10.237.104,57 24.008.671,92 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- Bağlı Men.Kıy.Değ.Düş.Kar.(-) 3- İştirakler 10.141.724,77 23.406.071,92 4- İştiraklere Serm.Taahhütleri(-) (2.620,20) 5- İşt.Serm.Pay.Değ.Düş.Kar.(-) 6- Bağlı Ortaklıklar 217.200,00 615.600,00 7- Bağlı Ortaklık.Serm.Taah.(-) (119.200,00) (13.000,00) 8- Bağlı Ortak.Ser.Pay.Değ.Düş.Kar.(-) D- Maddi Duran Varlıklar 9.187.145,34 8.942.917,44 1- Arazi ve Arsalar 713.996,29 713.996,29 2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 61.948,98 70.666,44 3- Binalar 5.141.494,24 5.181.373,24 4- Tesis, Makina ve Cihazlar 773.677,45 825.943,53 5- Taşıtlar 2.563.320,24 2.597.130,91 6- Demirbaşlar 1.328.473,92 1.549.597,29 7- Diğer Maddi Duran Varlyklar 764.420,03 764.420,03 8- Birikmiş Amortismanlar (-) (2.201.464,38) (2.760.210,29) 9- Yapılmakta Olan Yatırımlar 41.278,57 10- Verilen Avanslar E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.645,76 162.783,03 1- Haklar 13.581,35 24.048,03 2- Şerefiye 3- Kuruluş ve Örgütlenme Gid. 4- Araştırma ve Geliştirme Gid. 5- Özel Maliyetler 21.935,27 206.273,83 6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık 7- Birikmiş Amortismanlar (-) (23.870,86) (67.538,83) 8- Verilen Avanslar F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 0,00 1- Arama Giderleri 2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 3- Diğer Özel Tüken.Tabi Varl. 4- Birikmiş Tükenme Payları (-) 5- Verilen Avanslar G- Gelecek Yıllara.Ait Gid.ve Gelir Tahak. 1.432.799,35 1.594.159,32 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 1.432.799,35 1.594.159,32 2- Gelir Tahakkukları H- Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 1- Gelecek Yıllarda İnd.KDV 2- Diğer KDV 3- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 28.687.309,95 36.207.086,75 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 32.182.737,70 41.891.832,98

50


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

PASİF(KAYNAKLAR)

(YTL) Önceki Dönem 31.12.2006

AYRINTILI BİLANÇO (YTL) Cari Dönem 31.12.2007

I- KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 5.546.018,51 A- Mali Borçlar 694.908,21 2.061.909,64 1- Banka Kredileri 694.908,21 2.061.909,64 2- U.Vad.Kredi.A.para Taksit ve Faiz 3- Tahvil, A.para Borç,Taksit ve Faiz 4- ÇIkarılmış Bono ve Senetler 5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıy. 6- Menkul Kıymet İhraç Farkı (-) 7- Diğer Mali Borçlar B- Ticari Borçlar 2.965.325,39 3.125.505,57 1- Satıcılar 2.792.548,33 1.993.286,47 2- Borç Senetleri 106.377,06 1.056.319,10 3- Borç Senetleri Reeskontu(-) 4- Alınan Depozito ve Teminatlar 66.400,00 75.900,00 5- Diğer Ticari Borçlar C- Diğer Borçlar 1.337.267,31 4.576.469,74 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 5.664,63 664,63 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Personele Borçlar 327.540,44 527.896,50 6- Diğer Çeşitli Borçlar 1.004.062,24 4.047.908,61 7- Diğer Borç Senetleri Rees.(-) D- Alınan Avanslar 69.361,58 58.361,56 1- Alınan Sipariş Avansları 44.361,58 12.511,58 2-Alınan Diğer Avanslar 25.000,00 45.849,98 E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak. 0,00 0,00 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri F- Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler 360.847,83 492.125,23 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 192.926,98 200.406,49 2- Ödenecek Sos.Güv.Kesintileri 109.507,21 221.503,76 3- Vadesi Geçmis Ertelenmis veya Taksit.Vergi ve Diğer Yüküm 4- Diğer Yükümlülükler 58.413,64 70.214,98 G- Borç ve Gider Karşılıkları 118.308,16 70.551,72 1- Dön.Karı ve Diğ.Yasal Yüküm. Karşılık 191.665,06 546.972,61 2- Dön.Karı.Peşin Öd.Vergi ve Diğer Yük.(-) (73.356,90) (476.420,89) 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 4- Maliyet Giderleri Karşılığı H- Gelecek Ay.Ait Gelir ve Gider Tahakk. 0,00 60.296,45 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 60.296,45 I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,03 0,00 1- Hesaplanan KDV 2- Diğer KDV 3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları 0,03

KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

5.546.018,51

10.445.219,81

10.445.219,91

51


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

PASİF(KAYNAKLAR)

(YTL) Önceki Dönem 31.12.2006

AYRINTILI BİLANÇO (YTL) Cari Dönem 31.12.2007

II- UZUN VADELI YABANCI 10.540.896,74 KAYNAKLAR A- Mali Borçlar 1.287.499,20 1.037.116,32 1- Banka Kredileri 1.287.499,20 1.037.116,32 2- Çıkarılmış Tahviller 3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 4- Menkul Kıym. İhraç Farkı (-) 5- Diğer Mali Borçlar B- Ticari Borçlar 0,00 0,00 1- Satıcılar 2- Borç Senetleri 3- Borç Senetleri Reeskontu(-) 4- Alınan Depozito ve Teminatlar 5- Diğer Ticari Borçlar C- Diğer Borçlar 8.027.259,55 7.334.224,55 1- Ortaklara Borçlar 3.673.267,58 3.673.267,58 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Diğer Çeşitli Borçlar 4.353.991,97 3.660.956,97 5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu 6- Kamuya Olan Ertelen.ve Taksit. Borç D- Avanslar 0,00 0,00 E- Borç ve Gider Karşılıkları 1.226.137,99 1.412.153,13 1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.226.137,99 1.412.153,13 2- Diğer Borç ve Gider Karşılık. F- Gelecek Yıl Ait Gelirler ve Gider Tahak. 0,00 48.887,77 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 48.887,77 2- Gider Tahakkukları G- Diğer Uzun Vad.Yab.Kaynakl. 0,00 0,00 1- Gel.Yıllara Erte.veya Terkin Ed.KDV 2- Diğer Uzun Vad.Yab.Kaynakl. U.VAD.YAB.KAYNAK TOPLAMI 10.540.896,74

9.832.381,77

9.832.381,77

A- Ödenmiş Sermaye 17.337.913,76 20.837.913,76 1- Sermaye 13.000.000,00 25.000.000,00 2- Ödenmemiş Sermaye (-) (8.500.000,00) 3-Sermaye Enf.Dz.Olumlu farkları 4.337.913,76 4.337.913,76 B- Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 4- İşt.Yeniden Değer.Artışları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 6.029,06 6.029,06 1- Yasal Yedekler 6.029,06 6.029,06 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 4- Diğer Kar Yedekleri 5- Özel Fonlar D- Geçmiş Yıllar Karları 76.857,82 489.651,19 E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) (1.737.771,56) (1.737.771,56) F- Dönem Net Karı 412.793,37 2.018.408,85 F- Dönem Net Zararı ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 16.095.822,45 21.614.231,30 PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI 32.182.737,70 41.891.832,98

52


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

AYRINTILI GELİR TABLOSU

(YTL) Önceki Dönem 31.12.2006

(YTL) Cari Dönem 31.12.2007

1- Yurtiçi Satışları 27.489.181,29 33.430.505,85 2- Yurtdışı Satışları 0,00 3- Diğer Gelirler 1.516,95 0,00 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) -93.067,03 (120.695,12) 1- Satıştan İadeler (-) (843,58) 0,00 2- Satış İskontoları (-) (92.223,45) (120.695,12) 3- Diğer İndirimler(-) C- NET SATIŞLAR 27.397.631,21 33.309.810,73 D- SATIŞLARIN MALiYETİ (-) (25.277.470,82) (31.641.669,79) 1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) (13.158.934,60) (14.268.965,62) 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) (8.348.302,44) (8.839.921,74) 3- Satılan Hizmet Maliyeti(-) (3.770.233,78) (8.532.782,43) 4- Diğer Satışların Maliyeti(-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 2.120.160,39 1.668.140,94 E- FAALİYET GİDERLERI(-) (2.386.227,17) (2.221.696,85) 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri(-) (393.956,73) (484.097,32) 3- Genel Yönetim Giderleri(-) (1.992.270,44) (1.737.599,53) FAALiYET KARI VEYA ZARARI (266.066,78) (553.555,91) F- DİĞER FAALiYETLERDEN OLAĞAN GELIR VE KARLAR 32.388,37 429.273,73 1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3- Faiz Gelirleri 4- Komisyon Gelirleri 5- Menkul Kıymet Satış Karları 6- Kambiyo Karları 7- Enflasyon Düzeltmesi Karları 32.388,37 7- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 429.273,73 G- DİĞER FAALIYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 0,00 0,00 1- Komisyon Giderleri 2- Kambiyo Zararları 3- Reeskont Faiz Giderleri 5- Enflasyon Zararları 4- Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) H- FiNANSMAN GiDERLERi(-) (253.205,96) (315.812,93) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) (253.205,96) (315.812,93) 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (486.884,37) (440.095,11) I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.093.919,39 3.024.917,40 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.093.919,39 3.024.917,40 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) (2.576,59) (19.440,83) 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) (2.014,19) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar(-) (4.364,85) 3- Diğer Olagandışı Gider ve Zararlar(-) (562,40) (15.075,98)

53


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

SON 5 YILLIK CİRO B R ÜT S AT IŞ L AR

33.430.505,85

YTL

27.490.698,24

16.933.921,42 11.046.048,76

2003 YILI

54

13.179.720,91

2004 YILI

2005 YILI

2006 YILI

2007 YILI


BELPAŞ AŞ. 2007 FAALİYET RAPORU

2006-2007 YILLARI VERGİ VE SSK PRİM TUTARLARI 2006-2007 Y IL L AR I V E R G İ V E S S K P R İM T UT AR L AR I 4.752.627

2.414.150

YTL

2.338.478

1.117.349

1.105.382

2006

2007 Vergiler

2.222.732

2006

2007

S S K P rimleri

2006

2007

VE R G İ - S S K T OP LAM

BELPAŞ AŞ. 2006 YILI İL GENELİ KURUMLAR VERGİSİ SIRALAMASINDA 24’ÜNCÜ OLMUŞTUR.

55


Belpaş A.Ş. 2007 Yılı Faaliyet Raporu  

Belpaş A.Ş.