Page 1

Proposta de programació Objectius de la sessió 1 i 2: • • • •

Treballar diferents sons i afluixar la musculatura del coll. Memoritzar una seqüència d’imatges. Identificar les síl·labes en una paraula. Identificar la grafia inicial/final d’una paraula.

Activitats de la sessió 1 i 2: 1. La caixa màgica. Per obrir-la hem de dir un seguit de paraules màgiques. Sense aquestes la caixa no s’obre. Demanarem la seva participació per a poder-la obrir. Material: caixa màgica 2. El monstre de colors, surt de la caixa i porta una cosa dins de la boca. Ens porta la seva història dins d’un sobre. A mesura que anem explicant el conte anem posant els colors/emocions dins dels pots. Aquests pots estaran enganxats en el full de color negre amb blu-tack. Material: sobre, personatges del conte, colors, blu-tack, full negre i pots. 3. Joc de memòria. De tots els colors que han sortit en triem 3. Ho repetim en veu alta per tal de memoritzar l’ordre dels colors: primer hi ha el color ......., segon hi ha el color ........, tercer hi ha el color ....... Un cop memoritzat ho girem per tal que no ho vegin i preguntem que hi havia en el primer, en el segon i en el tercer. Un cop estem segurs girem el full negre i ho comprovem. Material: colors, pots, full negre i blu-tack. 4. Piquem paraules: A partir dels colors que han sortit piquem les síl·labes que tenen aquests colors que ens han sortit. Material: colors, pots, full negre i blu-tack. 5. Amb quina lletra comença/s’acaba el color ... utilitzarem les targetes vermell i verd que té l’associació. Demanarem a un usuari que escrigui a la pissarreta amb quina lletra comença el color ... desprès ha de girar la pissarreta i ensenyar-ho als companys, ells diran si està bé o cal corregir-ho. Material: pissarreta i un retolador de pissarra blanca

Aquesta sessió la repetirem almenys dues vegades, primer per tal que coneguin millor el conte i em pugin anar ajudant i també per tal que coneguin el funcionament de la sessió i de les properes, ja que totes tindran una estructura similar.


Objectius de la sessió 3: • • • • •

Treballar diferents sons i afluixar la musculatura del coll. Memoritzar una seqüència d’imatges. Identificar les síl·labes en una paraula. Identificar la grafia inicial/final d’una paraula. Composar paraules.

Activitats de la sessió 3: 1. La caixa màgica. Per obrir-la hem de dir un seguit de paraules màgiques. Sense aquestes la caixa no s’obre. Demanarem la seva participació per a poder-la obrir. Material: caixa màgica 2. Joc de memòria. El monstre de colors, surt de la caixa i porta una cosa dins de la boca. Ens porta unes targetes amb fruites i verdures. De totes les fruites i verdures que han sortit en triem 3 i ho enganxem al full negre. Ho repetim en veu alta per tal de memoritzar l’ordre dels elements: primer hi ha ......., segon hi ha ........, tercer hi ha ....... Un cop memoritzat ho girem per tal que no ho vegin i preguntem que hi havia en el primer, en el segon i en el tercer. Un cop estem segurs girem el full negre i ho comprovem. Material: sobre, cartes fruites i verdures, blu-tack i full negre. 3. Piquem paraules: A partir de les imatges que han sortit piquem les síl·labes que tenen aquests colors que ens han sortit. Material: imatges fruites i verdures, full negre i blu-tack. 4. Amb quina lletra comença/s’acaba la imatge ... utilitzarem les targetes vermell i verd que té l’associació. Demanarem a un usuari que escrigui a la pissarreta amb quina lletra comença el color ... desprès ha de girar la pissarreta i ensenyar-ho als companys, ells diran si està bé o cal corregir-ho. Material: targetes roig i verd, pissarreta i un retolador de pissarra blanca Per als de CM ho podem fer l’activitat de memoritzar dues vegades per tal que tots puguin agafar la pissarra i escriure la lletra inicial/final. Si volen també poden escriure tota la paraula. 5. Composem paraules. Cartells amb les síl·labes de les paraules de les imatges de fruites i verdures. Material: síl·labes, suport per a col·locar les síl·labes i la imatge per tal de composar-la.

Programació lectoescriptura  

Aquestes són les tres primeres sessions.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you