Page 1

G R O E N E N D A E L • TE R V U E R E N • M A L I N O I S • L A E K E N O I S

BELGISKE HYRDEHUNDE N R . 6, D E C E M B E R 20 0 4, 28.

ÅRGANG

B ul l v Rep e le n e rMeer vand t DKK IPO 3 D M Agili ty VM for belgiske hyrdehund e Forskning s p ro j e k t om epil ep s i h o s den belgis ke hyrdehund

UDGIVET

AF

SPECIALKLUBBEN

FOR

BELGISKE HYRDEHUNDE


BESTYRELSE,

REDAKTION OG UDVALG

Formand og ansvarshavende redaktør (Blad, hjemmeside, hvalpeliste): Helle Mulvad Hanerupvej 18 4420 Regstrup E-mail: belsiques@tdcadsl.dk

Avls- og Sundhedsudvalg: Christina Gulløv - formand Tlf.: 59 47 22 08 51 88 68 22

Næstformand (Udstilling/Avls- og sundhedsudvalg): Lisbeth Enevoldsen Vestervej 15 4295 Sejerø E-mail: lisbeth-e@mail.tdcadsl.dk

Kasserer (Boden/Medlemsliste): Christina Gulløv Lars Peters Vej 22 Ellinge Lyng 4573 Højby E-mail: gulloev@mail.dk

Sekretær:

Stig Nielsen Peder Mathiasens Vej 17 3460 Birkerød E-mail: stig@stignielsen.dk

Tlf.: 59 59 01 92

Kontingentsatser:

Enkeltmedlem pr. år Dobbeltmedlem pr. år Indbetaling kan ske på bankkonto, reg. nr. 0047, konto nr. 6875-479-952

Tlf. 45 82 72 70

Pia van Acker Pærevangen 10, 2. mf. 2765 Smørum E-mail: redaktion@belgiskehyrdehunde.dk

Tlf.: 59 18 20 45 kr. 350,kr. 400,-

Agilityresultater: Isabel Melander Femøvej 8 4652 Hårlev E-mail: imc@km.dk

Hvalpeliste og Omplaceringer: Bestyrelsen er kontaktpersoner

2

Steen Weiss Pedersen

Tlf.: 59 62 88 85 mellem 19 og 21

Tlf.: 74 68 08 24 Tlf.: 22 36 81 78

Tommy Flindt Eskildsen Vossevangen 6, Haldrup 8700 Horsens Tlf. 44 91 77 99 40 63 49 90

Resultathæfter, Prøveanmeldelser og DKK-Resultatlister: Erland Andersen Dalager 126 5750 Ringe

Mette Lorentzen Egevang 25 4000 Roskilde E-mail: mette.lorentzen@mail.tele.dk

Tlf.: 62 62 31 83

Tlf.: 46 41 09 10

Brugsprøveresultathæfter: Tlf.: 88 30 81 58 25 46 30 55

Der udstedes kun resultathæfter til medlemmer af SBH. Hæftet er udstedt til den enkelte hund, og skal medbringes og afleveres til prøvelederen ved alle prøver og konkurrencer inden disse påbegyndes. BHU udsteder resultathæfter og fører kartotek over alle udstedte resultathæfter. Ved rekvirering af resultathæfte hos BHU skal medsendes: Kopi af stambog + 50 kr. + kopi af kvittering for medlemskab af SBH + frankeret svarkuvert (5,25 kr.)

E-mail: web@belgiskehyrdehunde.dk Jean Rytter Bødkersmindevej 9, Thorning 8620 Kjellerup E-mail: jean@yes-si.dk

Jeanette Harmsen Hasselvænget 13 4550 Asnæs E-mail: lajean@pc.dk

Udstillingsresultater:

Web-master:

Brugsresultater:

Tlf.: 59 59 01 92

Udstillingsudvalg:

Bjarne Cruckov Nielsen (Spor) Offerlunden 1 2730 Herlev E-mail: bjarne@hund.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte. Eftertryk, også i uddrag, må kun finde sted efter redaktionens tilladelse samt med tydelig kildeangivelse.

Redaktør:

Lisbeth Enevoldsen

Jesper Klinge, formand Bødkersmindevej 9, Thorning 8620 Kjellerup E-mail: jean@yes-si.dk

Vibeke Grydehøj Kjeld Schrøder

Tlf.: 59 47 22 08 51 88 68 22

Brugshundeudvalg

Bestyrelsesmedlem: (Brugshunde/Agility): Revisor:

Helle Mulvad

Agilityudvalg: Tlf. 59 30 39 03

Tlf. 59 30 39 03

Tlf.: 22 36 81 78

Tlf.: 56 28 84 08

Prøveanmeldelser + DKK-Resultatlister:

SBH’s anmeldelsesskema skal benyttes ved ansøgning om afholdelse af prøver. Ansøgningen samt tilmeldingsgebyret på 100 kr., SKAL være BHU i hænde senest 14 dage før prøveaflæggelse finder sted. Ved indsendelse skal dommer(e) og prøveleder være kontaktet og have givet deres accept, og de skal være påført prøveanmeldelsen. DKKs resultatliste er det vigtigste dokument ved prøveaflæggelsen, idet listen, når den er underskrevet af en anerkendt brugsprøvedommer, er den officielle accept og godkendelse af, at prøven er aflagt, og at de anførte points er opnået. Resultatlisten SKAL være BHU i hænde senest 14 dage efter prøven, ellers vil prøven være ugyldig!

Sælges gennem klubben (Brugssport):

IPO prøvehæfte 20 kr. Brugsprøveprogrammer 45 kr. Brugsprogramvideo 156 kr. Betaling pr. check eller bankkonto, reg. nr. 0047, konto nr. 6875-479952.


INDHOLD Indhold

Bestyrelse, redaktion og udvalg ........................................... s. Lederen og debat om bladet ................................................ s. Referat for formandsmødet 2004 ......................................... s. Infoboksen ......................................................................... s. Årets hunde ........................................................................ s. Prøveresultater ................................................................... s. Stilling VM Kvalifikation ........................................................ s. Udstillingsresultater ............................................................ s. Juniorhandling i SBH ........................................................... s. Oplevelser ved udstillinger ................................................... s. Agility VM 2004................................................................... s. Agility VM 2005 ................................................................... s. Viden på bordet .................................................................. s. Avlsnyt ............................................................................... s. Aktivitetskalendere ............................................................. s. HD/AA Nyt ......................................................................... s. Forskning i epilepsi hos belgiske hyrdehunde ........................ s.

2 4 5 6 13 16 18 19 22 23 25 26 27 28 29 30 30

550,350,200,125,2.200,1.300,-

Ikke trykkeklar

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

+ 50,- kr. 1/1 side 6 x 1/1 side rubrik 6 x 8 cm 6 x rubrik

32

ALLE INDBETALINGER SKAL PÅFØRES AFSENDERINFORMATION!

Annoncer og Indlæg (Indleveres i A4-format):

Medlemsannoncer Medlemsannoncer Medlemsannoncer Medlemsannoncer 1/1 side i 4-farver

7 7 7 7 8 15 17 23 24 29 31

SBH’s pengeinstitut er Nordea - reg.nr. 0047. Alle indbetalinger bedes følge nedenstående betingelser:

Den 20. feb, april, juni, aug., okt. og dec. hvert år. Deadline den 15. i måneden før udgivelsesdatoen.

Specialpris for medlemmer:

Kennel D’Isabels ................................................................. s. Kennel Es-Flindtto ............................................................... s. Poul Andersen .................................................................... s. Finlands rasklubb för Belgisk vallhund .................................. s. Kredsene ............................................................................ s. Kennel Jatoba ..................................................................... s. Kennel Daneskjold .............................................................. s. Ny Dansk Champion - Midgaardens Dante ............................ s. SBH Boden ......................................................................... s. Invitation til udstilling .......................................................... s. Opdrætterlandkort .............................................................. s. Ny Dansk Champion - Snestrup Tas-Freja........................................................... s.

Vigtigt om SBH’s kontonumre

Omtrentlige udgivelsesdatoer:

Priser pr. 01.04.2004 S/H i A4 format: 1/1 side 1/2 side 1/4 side Rubrik 6 x 8 cm 1/1 side i 4-farver 1/2 side i 4-farver

Annoncer

300,- kr. 900,- kr. 75,- kr. 300,- kr. 1.200,- kr.

1/2 side i 4-farver

UDSTILLING Konto nr. 8129-782-340: Indbetalinger vedr. tilmelding til udstilling, pokaler og præmier til udstilling og annoncer i udstillingskataloget. Ved betaling skal hundens navn påføres. REDAKTION/BLAD Konto nr. 5495-889-353: Indbetalinger vedr. annoncer og opdrætterlandkort. Ved betaling anføres typen af ydelse man ønsker. BODEN Konto nr. 6875-480-225: Indbetalinger vedr. diverse varekøb og bestilling af hæfter/gamle blade. Ved betaling anføres varetype.

800,- kr.

Annoncer SKAL være betalt ved deadline. Annoncen sendes til redaktøren sammen med betaling eller kopi af kvittering for indbetaling på bankkonto, reg. nr. 0047, konto nr. 5495-889-353. Opdrætterlandkortet i bladet og på klubbens hjemmeside koster 150 kr. for et år. Data og betaling sendes til redaktøren. Ny Champion på ½-side med foto er gratis. 1/1-side med stamtavle og foto koster 150 kr. Medsend ALTID kopi af championat + stamtavle + betaling til redaktøren, ellers bringes kun ½-side.

Medlemsblad for »Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde« - en specialklub samarbejdende med »Dansk Kennel Klub«. Internet-adresse: www.belgiskehyrdehunde.dk

KONTINGENT Konto nr. 6875-479-952: Indbetalinger vedr. kontingent til hovedklubben og hvalpeliste.

Nye medlemmer Rita Nielsen, Kirsebærhaven 23, 5560 Aarup Lisbeth Jensen, Ternevej 38, 8700 Horsens Bente Jensen, Tolstrupvej 42, Havbyrd, 4100 Ringsted Karin Sørensen, Tinggårdsparken 112, Tune, 4000 Roskilde Søren Møller, Postboks 91, 4300 Holbæk Ane Spaanheden, Østrupvej, 4350 Ugerløse B & L Andersen, Hedevej 46, 2640 Hedehusene Mads Oggesen, Sortskoven 20, 3200 Helsinge Hasse Løfberg, Ferskenvej 32, 2400 Kbh. NV Lotti Sinniger, Skjoldagervej 14, 2820 Gentofte Tina Bruun Mortensen, Langerimsvej 10, Ø. Hurup, 9560 Hadsund Sanne Friberg, Lærkevej 49, 3650 Ølstykke Lise Balling, Søgårdsvej 1, 9400 Nørresundby Lisbeth Lykkested, Båringvej 1, 2770 Kastrup

Forsidefoto

DKCH KLBCH Pelsens Tintin Opdrætter: Lindy Pelsen. Ejer: Lis Hansen

3


LEDEREN Ja, så gik endnu et år med SBH. Snart sidder de fleste sammen med familien og hygger sig med flæskesteg, andesteg, julepynt og gaver. Den mørke tid er i fuld gang, men snart kommer foråret og lyset tilbage. Et år går hurtigere end man næsten kan følge med, medlemmerne skifter lidt efter lidt og det samme gør hundene. Heldigvis er der også ”gamle” medlemmer i en sådan hundeklub og det vil altid være guld vær for dem som begynder. Der er sket et par rokeringer i bestyrelsen i dette år. Kort efter generalforsamlingen meddelte Uffe, at han gerne ville stoppe i bestyrelsen og derfor blev 1. suppleanten indkaldt. Pia har derefter siddet i bestyrelsen, men meddelte i november at hun ikke ønskede at fortsætte. Vi har derfor været nødsaget til at indkalde den sidste suppleant, Vibeke Grydehøj, som nu er bestyrelsesmedlem. Vi byder Vibeke velkommen i bestyrelsen. Vibeke er ret ny i klubben, men er indstillet på at gøre en indsats for racen og klubben. Bestyrelsen har som vanligt afholdt et formandsmøde i november. Desværre kom der meget få repræsentanter fra udvalg og kredse. Meningen med formandsmødet er jo faktisk, at bestyrelsen kan holdes lidt ajour med, hvad der sker i kredsene og kan hilse på formændene og lære dem bedre at kende. Der udveksles erfaringer og ideer kredsene imellem og der aftales hvor og hvem der afholder forskellige ting. Ærgerligt er det så, at der ikke kommer flere end som vi så det i år. Enkelte var lidt undskyldte, da de skulle til prøve i kreds 8, men bestyrelsen kunne

DEBAT Bestyrelsen har modtaget følgende: Jeg vil hermed gerne opsige mit medlemskab i SBH. Jeg syntes ikke at klubben lever op til mine forventninger. Jeg føler at jeg betaler for at få et blad fyldt med resultatlister, det er ikke det jeg kan eller vil bruge et medlemsblad til. Jeg syntes at det burde være sådan, at man som medlem kunne rekvirere en resultatliste efter udstillinger, mod betaling selvfølgelig, i stedet for at alle medlemmer skal være med til at betale for resultaterne skal offentliggøres. Jeg har trods alt 2 tervueren og min søn har 2 Groenendael, han har ikke meldt sig ind i SBH, for han har set bladet, og han mener som mig, at det er en resultatliste der udkommer og ikke et medlemsblad. Jeg har kendskab til mange, der ikke har meldt sig ind efter køb af tervueren, da de har samme mening som mig…

4

kun samles denne ene dag i november. Andre havde forskellige undskyldninger for ikke at komme, og det skal der selvfølgelig også være plads til. Dog skal det lige nævnes, at bestyrelsen nok fremover vil stramme reglerne for kredsene. Hvis formanden ikke kan møde op SKAL en anden repræsentant fra kredsen fremmøde. Der er kredse der aldrig, eller næsten aldrig, møder på formandsmødet. Hvordan skal bestyrelse og andre kredse kunne følge med i, hvad der foregår? Jeg tror vi nåede grænsen i år for hvor få vi kan tillade os at være. Vi har fået en domsafsigelse i sagen om Gitta Christensen. Gitta har betalt det skyldige beløb som hun blev dømt til at betale og vi kan endelig afslutte regnskabet i den forbindelse. Vi har i dette nummer af klubbens blad lavet en slags opslagstavle hvor vi fremover vil opsætte nogle af de ting/oplysninger som vi alle ind imellem har brug for at huske. Det skulle gerne være meningen, at regler som ændres, nye meddelelser fra bestyrelsen og huskelister til medlemmerne skal opsættes her. Vi vil gerne opfordre medlemmerne til at give bestyrelsen besked, hvis der er noget man mener kunne være godt lige at få opfrisket på tavlen. Nu vi er ved det med bladet så ville det altså være dejligt hvis der ind imellem kom nogle sjove, søde, spændende eller friske meldinger og historier fra ”det virkelige” belgier liv. Det er klubben og medlemmernes blad, men det er ikke et godt blad hvis der ikke kommer spændende stof i det. Det er også DIG der

sammen i vores interesse for racen, drukner vi hurtigt i ”konkurrencen” mod de racer, som de fleste kender. Med hensyn til bladet må jeg sige, at også jeg ønsker et fyldigt og spændende blad. Desværre må vi erkende, at et sådant ikke kommer af sig selv. Der skal engagerede medlemmer til at indsende spændende artikler, reportager mm, så redaktøren - der ligesom os andre er frivillig gratis arbejdskraft - hver gang har mulighed for at udvælge relevant stof til brug i bladet. Det kan altid debatteres, om resultatlisterne skal bringes i bladet eller ej. De er måske nok mest interessante for de aktive medlemmer, men det er i høj grad også dem, som via deres deltagelse i stævner o.lign., tegner racen udadtil. Det er også rimeligt, at bladet bringer udstillingsresultaterne, som en slags reklame for udstillingerne. Uden klubbens indtægter fra udstillingerne var der sandsynligvis ikke nogen klub. Faktisk er det sådan, at det årlige kontingentet næsten kun dækker udgifterne til bladets trykning og porto.

Bestyrelsens svar:

Endelig synes jeg da også, at det er værd at nævne, at man som medlem af SBH også ”får” andet end et blad. Jeg kan nævne:

Først vil jeg sige til dig, at det er med beklagelse, at jeg modtager din udmeldelse, idet jeg mener, at kendskabet til og udbredelsen af vores dejlige race bedst sker via det fælles engagement, som medlemskabet af Specialklubben er rammen om. Hvis vi ikke står

• Stemmeret ved generalforsamlinger • Fællesskab omkring den belgiske hyrdehund • Mulighed for at rådføre sig med Avls- og Sundhedsudvalget i SBH

skal skrive til bladet og DIG der skal hjælpe med at finde gode historier eller artikler. Hvis du ser noget spændende læsestof i en avis eller et blad så send det til redaktøren. Det vil være en stor hjælp, især hvis der er oplyst ophavsret eller hvem der har copyright, så vi kan undersøge om vi må bringe det i vores blad. Selv om du måske har læst artiklen, kunne der jo være andre der fik glæde af den, hvis vi kunne trykke den. Selv skriver jeg ind imellem i andre klubbers blad. Måske kunne artikler fra andre hundeklubber være interessante for belgier folket også. Er du også medlem af andre klubber eller kender nogen, som fortæller de har læst noget spændende, så tænk på vores SBH blad. Vi kunne også ønske, at der var nogle flere der ville være behjælpelige med de ting som skal laves for at klubben kan fungere, og måske nogle som frivilligt melder sig som ny redaktør, web-master eller til et af de udvalg som vi har. Til sidst vil bestyrelsen gerne ønske alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul og et knaldgodt nytår. Vi håber der efter vinteren vil blive nogle hyggelige og spændende arrangementer rundt om i landet, og at der kommer mange både nye og gamle medlemmer på træningspladser og på udstillingerne i 2005. p.b.v. Helle

• Generelt få oplysninger og løst problemer med sin hund via SBH • Mulighed for at søge støtte til deltagelse i visse arrangementer afholdt af SBH • Deltage i de arrangementer som klubben afholder - bl.a. træning med mulighed for rabat • Få hvalpe på hvalpelisten • Støtte udbredelsen af viden om den belgiske hyrdehund Jeg vil slutte af med at sige, at jeg synes, det ville være godt, hvis dine synspunkter eventuelt kunne skabe debat. Når du nu ikke selv kan gøre det, vil jeg foreslå bestyrelsen, at din mail bringes i næste blad, så vi kunne høre andre medlemmers mening om bladet. Med venlig hilsen Stig Nielsen, sekretær i SBH


FRA BESTYRELSEN Beslutningsreferat fra formandsmødet den 7. november 2004 Følgende var repræsenteret: Kredse: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 13. Udvalg: Avlsog sundhed, Agility og Udstilling. Desuden Redaktøren og bestyrelsen minus Pia M. Pedersen. Dagsorden som følger: 1) Velkomst ved Formanden 2) Bestyrelsens arbejde ved Formanden Nyt bestyrelsesmedlem Pia M. Pedersen, ej mødt. NB. Efter mødet har hun meddelt bestyrelsen, at hun med øjeblikkelig virkning har trukket sig fra bestyrelsen. Gitta-sagen vurderes nu af DKK med henblik på disciplinærsag. Orientering om disciplinærsag vedr. Tulstrupsagen omtalt i ”Hunden” nr. 10 d.å. SBH har indledt samarbejde med Landbohøjskolen (KVL) om epilepsi-studie. Der mangler stadig åbenhed omkring problemet. Hvis der er mistanke om epilepsi skal stamtavle indsendes til Avls- og sundhedsudvalget. Danmark skal fremstå som et land, der ønsker at gøre noget radikalt ved problemet til gavn for racen som helhed. 3) Forslag til Generalforsamlingen 4) SBH regnskab Christina (kassereren) orienterede om, at ændringen af opkrævning af kontingent har givet en del problemer. En del medlemmer har ikke fornyet deres medlemskab. Især ”gamle” medlemmer mangler at indbetale. Der er højst 275 medlemmer i klubben. Som følge heraf ser regnskabet dårligt ud. Der er udsendt rykkerskrivelser. Der mangler d.d. omkring 35.000 kr. i forhold til budgettet. Kassereren overtager medlemslisten fremover. Dette skulle gerne medføre en nemmere administration. På grund af klubbens dårlige økonomi, må det nøje vurderes, hvor meget SBH kan yde i tilskud til diverse stævner. Kreds 13 foreslog, at det var kredsene, som ydede tilskud til nationale stævner, og at det kun var til arrangementer på internationalt niveau, at det var hovedklubben, som ydede tilskud. Dette ville kredsene snakke videre om derhjemme. 5) Nyt fra Brugshundeudvalg - afbud 6) Nyt fra Avls- & sundhedsudvalg Orientering om epilepsi-projekt. Deltager i heldagsmøde på KVL under temaet ”Viden på bordet”.

7) Nyt fra Udstillingsudvalg Formanden er alene i udvalget. Der mangler praktisk hjælp – ikke mindst til sponsorer, men også kontakt til presse - også på lokalt niveau via kredsene fx lokale sponsorer. Der mangler også hjælp fra kredsene, når der skal stilles op og pakkes ned (kan det virkelig passe??). Bestyrelsen beder kredsene opfordre medlemmerne til at melde sig til udstillingsudvalget. 8) Nyt fra Agilityudvalg Agility-DM afholdes på Træffet – også her er der brug for flere hænder. IPO og Agility-VM afholdes i Tyskland til maj. Udvalget har intet hørt vedr. NM, men det er vist vores tur i 2005. Man kan altid holde sig orienteret via hjemmesiden. 9) Nyt fra Blad Bladet har pga. besparelser ændret layout. Den nuværende redaktør ønsker stadig at blive afløst af en ny! Redaktøren efterlyste materiale – også billeder - og opfordrer medlemmerne til at bidrage med stof til bladet. 10) Nyt fra Hjemmeside Uffe Døngart havde meldt afbud og ønsker at trække sig. Fremover overtages hvervet af en anden, som endnu ikke har meldt sig. 11) Nyt fra Hvalpeanvisning Uffe Døngart havde meldt afbud og ønsker at trække sig. Fremover overtages hvervet af den ansvarlige for hjemmesiden da de to opgaver (10 og 11) hænger nøje sammen. Husk at bladets og hjemmesidens hvalpeanvisning er to forskellige ting ved tilmelding af kuld! 12) Nyt fra Boden Uffe og Annelise Døngart havde meldt afbud og ønsker at trække sig efter juleudstillingen. Er der nogen, som ønsker at bestyre boden eller bare vil hjælpe til en gang i mellem?? 13) Nyt fra Kredsene Formanden orienterede om, at der var mødepligt til Formandsmødet! I år var der 13 kredse, men kun 5 mødt op – dog var flere repræsenteret. Hvis der skal være samling på klubben, er det påkrævet, at mange flere møder op. Kreds 1. Planlægger bl.a. Agility DKK-stævne 5. maj 05. Desuden vil kredsen gerne afholde Fynsmesterskabet 2005. Dog minus IPO pga. for store udgifter med sporlæggere og figuranter. Formanden kontakter formanden for Brugshundene vedr. dette stævne.

sagen. Kreds 3. Planlægger mange forskellige stævner/prøver bl.a. LP den 24. og 25. september 2005. Kreds 6. Det går ikke så godt i kredsen – for få aktive! Kreds 8. Afholdt bl.a. LP, SM for brugshunde samt juleudstilling. Planlægger bl.a. LP til efteråret hvis det kan lade sig gøre pga. DKK’s regel om, at specialklubben kun må afholde to LP-stævner om året, hvor alle racer kan deltage. Det er derfor meget vigtigt, at SBH´s bestyrelse kender kredsenes planer. Kreds 11. Det har været hårdt efter Træffet. Kreds 12. Har afholdt UHM, men desværre med stort underskud. Der skal sendes kopi af testene af belgierne til SBH. Ellers skal DKK betales for oplysningerne. HUSK, at der skal bestilles beskrivere mindst et ½ år forud. Kreds 13. Ny kreds med fem medlemmer, som også træner med andre racer. Der skal findes ny træningsbane, idet kommunen har opsagt deres lejemål. Der planlægges afholdelse af 3-4 begynder/IPO-prøver. 14) Planlægning af fremtidige arrangementer Kreds 1 vil afholde Træffet 2006 som dobbeltudstilling med agility DM. Kredsen vil ikke stå for overnatningsareal og festmiddag. Der overvejes andre løsninger for middag Kreds 2 arrangerer Juleudstilling 19. november 2005 Kreds 3 afholder Træffet 12. – 14. august 2005 Kreds 4 holder JM 12. marts 2005 samt IPO DM for alle racer Kreds 4 afholder udstilling 19. marts 2005 Kreds 6 kontaktes af formanden for Brugshundeudvalget mht. SM Kreds 7 afholder juleudstilling 18. november 2006 Kreds 8 udstilling den 25. marts 2006 Formanden for Brugshundeudvalget kontaktes med henblik på DM i april 2005 Referent Stig Nielsen

Kreds 2. Efterlyste medlemsliste fra SBH. Dette mentes ikke kunne lade sig gøre pga. Persondataloven. Bestyrelsen undersøger

5


INFOBOKSEN Generalforsamling 2005 Ifølge vedtægternes § 8, stk. 4 skal samtlige kandidater til valg af bestyrelse bekendtgøres i december-nummeret. Da der ikke er indkommet forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, skal der ikke foretages valg.

Champions Hvis din hund i det forgangne år er blevet champion (alle slags), skal du indsende resultatet til Helle Mulvad, inden den 15. januar i det efterfølgende år, hvis du vil have en pokal på træffet.

Refundering af bilag Ansøgning om tilskud Alle ansøgninger om tilskud af enhver art skal indsendes til bestyrelsen inden afholdelse af arrangement. Ansøgning skal minimum indeholde: Navn, sted, dato, hundens navn eller kreds nummer hvis det er til pokaler, kontonummer til overførslen og evt. pris.

Hvis du har bilag der skal refunderes af klubben, skal de indsendes inden den 15. januar til klubbens kasserer.

Opdrætterlandkortet Husk at forny din Kennel annonce på opdrætterlandkortet til 2005. Betaling senest den 15. januar 2005.

Tilmelding til udstillinger Tilmeldinger til alle udstillinger SKAL sammen med betaling finde sted før fristens udløb. Der vil ikke blive givet dispensationer, hverken til danske eller udenlandske udstillere.

Webmaster søges! Har du kendskab til Frontpage og kunne tænke dig at ofre lidt tid på din klub, ved at passe hjemmesiden, så henvend dig til bestyrelsen.

Regnskab fra kredsene Regnskab fra kredsene skal være bestyrelsens kasserer i hende inden udgangen af første kvartal. Ellers kan kredsen lukkes uden yderligere varsel.

Til opdrætterne! Husk at rekvirere et gratis medlemsblad til dine nye hvalpekøbere og opfordre dem til at melde sig ind i klubben. Husk også at fortælle om kredsene i nærheden af deres bopæl.

Rubrikannoncer til bladet

Bodbestyrer søges!

Husk at forny din rubrikannonce i bladet! Skal bestilles og betales, inden den 15. januar 2005

Kunne du tænke dig at opbevare klubbens bod og stå for postordre udsending og hjælpe til med at passe boden på træffet og måske andre udstillinger tager bestyrelsen gerne imod dit opkald.

Informationer omkring indlæg til SBH-bladet • • • • • • •

6

Husk at overholde deadline til næste blad den 15. januar 2005. Billeder ønskes meget gerne - og helst digitale. Hvis du sender digitale fotos, så sørg for at sende det originale billede fra kameraet - jeg kan ikke bruge fotos, der er hentet fra internettet. Skriv hundens og ejerens navn som filnavn eller bag på billedet. Husk at medsende en frankeret svarkuvert, hvis billedet skal sendes retur. Det letter arbejdet meget, hvis alt tekstmateriale kommer pr. e-mail i Word-format, så er det nemt at rette til. Kredsenes standardinformationer i form af adresser, aktivitetskalender m.m. må max. fylde 1/1 side. Det er nemmest, hvis I nøjes med at sende ændringerne ind. »Avlsnyt«: Hvis man vil stå under Avlsnyt i bladet, skal oplysningerne opdateres til hvert blad, ellers kommer de ikke i bladet. Informationer til hvalpelisten på hjemmesiden sendes til Helle Mulvad. »Opdrætterlandkortet«: Hvis man vil på Opdrætterlandkortet, skal deadline ligeledes overholdes, hvad angår SBH-bladet. Annoncer til bladet indsendes elektronisk, helst i Word eller pdf-format.


Malinoishvalpe forventes ultimo december 2004 Kennel Es-Flindtto’s v/Tommy Flindt Eskildsen tlf. 75 65 58 25

E-mail: es-flindtto@get2net.dk Homepage: http://hjem.get2net.dk/Es-Flindtto

VI FORVENTER HVALPE FEBRUAR 2005 EFTER

Tervueren Hanhund til Avlstjeneste DKCH 2001, KBH W 2001 Redningshund 2003

sr HEXEN HOUSE DUNDRAH

sr XOGAN VAN DE HOGE LAER

VI ØNSKER ALLE EN GOD JUL SAMT ET GODT NYTÅR Annelise & Uffe Døngart 3967 0061 – 4094 8270

HD-A AA-0

E mail: dongart@post7.tele.dk www.disabels.dk

Yours Forever Oman (Nicky). Født:20-06-98 Far:Tristan of the Two Mor: Yours Forever Izzi Henv.: Poul Andersen Tlf. 47310534 E-mail: piapoul@andersen.tdcadsl.dk

God jul och Gott nyttår! Önskar Finlands rasklubb för Belgisk vallhund www.finbelge.fi 7


KREDSENE -

8

FORMÆND OG TRÆNINGSPLADSER

Kreds 1 Odense

Tommy Andersen, tlf. 65 95 59 10 E-mail: birkegaarden@post.tele.dk Victoriagade i Odense

Kreds 6 Sydsjælland og Øerne

Lisbeth Øhlenschlæger, tlf.: 51 21 43 34 E-mail: lwo@private.dk Houby, Bytoftevej 2, 4640 Fakse

Kreds 2 Sydjylland

Connie Ankerdal, tlf. 75 55 77 75 Langbjergvej 8, 6621 Gesten

Kreds 7 Nordjylland

Michael Thrane, tlf. 98 24 02 81 E-mail: susmik@susmik.dk Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup

Kreds 3 Ballerup

Janne Kjærgaard, tlf. 36 75 85 73 E-mail: cutefarm@worldonline.dk Måløv Byvej 288, 2760 Måløv

Kreds 8 Vestsjælland

Kjeld Schrøder, tlf. 59 18 20 45 E-mail: kjsc@mail.dk Stigs Bjergby Idrætsforenings baner

Kreds 4 Silkeborg

Ken Sørensen, tlf. 97 25 05 41 Træningsplads?

Kreds 9 Sneslev

Jørgen Larsen, tlf. 57 64 34 36 E-mail: vandalens@get2net.dk Sneslev Skole, Sneslev, 4100 Ringsted

Kreds 5 Hellum

Morten Jensen, tlf. 20 99 48 26 E-mail: morten-j@mail1.stofanet.dk Agnethevej, Hellum (Multihuset)

Kreds 10 Midtfyn

Erland Andersen, tlf. 62 62 31 83 Lørupvej 17, 5750 Ringe

Kreds 11 Aabenraa

Steen Weiss Pedersen, tlf. 74 68 08 24 E-mail: jomsborg@jomsborg.dk Træningsplads?

Kreds 12 Nordjylland

Charlotte Stewart, tlf. 98 83 10 12 E-mail: chacami@chacami.dk Tvedensvej 92, Sterup, 9740 Jerslev J.

Kreds 13 Vestjylland

Per Hingebjerg, tlf. 40 81 04 32 VBHK, Alstrupvej 20, 7500 Holstebro


KREDSENE Kreds 1 (Odense) Best. Medlem Pia B. Olsen Tlf: 65 95 43 63 E-mail: piaolsen@post5.tele.dk

Formand: Tommy Andersen Tlf: 65 95 59 10 E-mail: birkegaarden@post.tele.dk Formand: Kredsens hjemmeside: Træningssted: Træningsprogrammer: Træningstider: Sportræning Juniormotivation: Lydighed 1: Belgierhold Hvalpemotivation: Lydighed 2 Agilitytræning Sommer: AG1: AG2 (øvede):

Best. Medlem: Agnete Toft Tlf: 63 12 33 32 E-mail: at-tm@hjallesenet.dk

Tommy Andersen, Bladstrupvej 253, 5370 Odense N www.members.tripod.com/kreds1 Victoriagade i Odense Hvalpemotivation, Begynderprøver, SL, IPO, SPH og Agility Vi starter søndag den 29. august, ellers lørdagstræning kl. 08:00 - 10:30 kl. 09.45 - 10.45 kl. 09.45 - 10.45 kl. 11.00 - 12.00 kl. 12.15 - 13.15 kl. 12.15 - 13.15 Agilitytræning Vinter: Start 17. oktober kl. 17.00 - 18.30 AG2 kl. 10.00 - 12.00 kl. 18.30 - 20.00

Aktivitetskalender Kreds 1:

Kreds 2 (Sydjylland) Formand: Connie Ankerdal Tlf.: 75 55 77 75

Næstformand: Daniella Raccis Tlf. 74 56 77 32

Formand: Træningsprogrammer:

Revisor: Karin Larsen

Revisor supp.: Jonna Rasmussen

Connie Ankerdal, Langbjergvej 8, 6621 Gesten, tlf.: 75 55 77 75/75 55 70 21 Hvalpemotivation, Begynderprøver, SL, IPO, LP, Agility og Ringtræning

Er du/i i tvivl om noget eller har spørgsmål, gode ideer, lyst til at være med til et eller andet, så ring endelig til Connie Ankerdal, tlf.: 75 55 77 75

Kreds 3 (Ballerup) Formand: Janne Kjærgaard Tlf. 36 75 85 73

Kasserer: Berit Møller Tlf. 47 74 97 58

Formand: Kredsens hjemmeside: Træningssted: Kredsinformation: Træningsprogrammer: Kredsgebyr: Træningstider Hvalpe: LP: Trænere Hvalpe: Agility: LP

Best. medlem: Maj-Britt Schultz Tlf. 48 14 17 25

Best. medlem: Steen Lavrsen Tlf. 38 60 99 03

Best. medlem: Pia van Acker Tlf. 25 46 30 55

Suppleant: Lizzi Vester Tlf. 44 65 53 63

Janne Kjærgaard, Engkær 44, 2650 Hvidovre www.belgierklubbenkreds3.dk Engagergård, Måløv Byvej 288, 2760 Måløv. Træningen foregår på Engagergård medmindre andet aftales med trænerne. Husk du skal have udvidet ansvarsforsikring når du træner i kreds 3. Udsendes 6 gange årligt. Redaktør: Isabel Melander, tlf. 56 28 84 08, imc@km.dk Hvalpemotivation, Begynderprøver, SL, LP og Agility 100,- årligt, er obligatorisk for at træne i kredsen. Lørdag Søndag

09.00 – 11.00 og 11.00 – 13.00 09.30 – 13.45

Birthe Dejgaard, tlf. 44 48 59 96 Charlotte Nørregaard, tlf. 44 48 31 46 Gitte Hansen, tlf. 43 69 80 95 Frank Strange, tlf. 20 46 10 71 / 47 77 71 71 (arb.) Berit Møller, tlf. 24 80 38 70 / 47 74 97 58 Maj-Britt Schultz, tlf. 48 14 17 25 Frank Strange, tlf. 20 46 10 71 / 47 77 71 71 (arb.)

Aktivitetskalender kreds 3

9


KREDSENE

Kreds 4 (Silkeborg)

Formand: Ken Sørensen Tlf.: 97 25 05 41

Kasserer: Jette Clausen Tlf.: 86 86 72 24

Formand: Hvalpemotivation: Agility: IPO-træning:

Best. medlem: Henning Clausen Tlf.: 86 86 72 24

Best. medlem: Kirsten Saerens Tlf.: 86 82 15 67

Best. medlem: Inge Masannek Tlf.: 97 14 56 76

Ken Sørensen, Skyggevej 4, 7441 Bording Kontakt Henning Clausen, Tlf. 86 86 72 24 Kontakt Jette Clausen, Tlf. 86 86 72 24 Kredsen mangler en Brugshunderepræsentant, interesserede kan henvende sig til Ken.

Indkaldelse til Generalforsamling

Fredag den 28. januar 2005 kl. 18.00 i Bowl’n Fun, Brokbjergvej, Silkeborg. Dagsorden ifølge vedtægterne Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vi håber medlemmerne vil vise lidt interesse og møde op til generalforsamlingen. Efterfølgende er der hyggeligt samvær i bowlinghallen - samt en bid brød. Tilmelding til bowling - senest fredag d. 21. januar til: Jette Clausen, tlf. 8686 7224 - e-mail: vindbjerg@mail.tele.dk

Kreds 5 (Hellum) Formand: Morten Jensen Tlf.: 20 99 48 26 E-mail: morten-j@mail1.stofanet.dk Formand: Træningssted: Program: Træningsgebyr: Træningstid:

Morten Jensen, Søndermarken 38, 9320 Hjallerup Agnethevej, Hellum (Multihuset) IPO 250,00 kr. årligt Ring 20 99 48 26 for nærmere info.

Kreds 6 (Sydsjælland og Øerne) Formand: Lisbeth Øhlenschlæger Tlf.: 55 53 13 34 / 51 21 43 34 E-mail: lwo@private.dk

Formand: Kredsens hjemmeside: Træningssted: Træningsprogrammer: Kredsgebyr: Træningspriser: Træningstider:

Kasserer: Robert Østergaard Tlf.: 55 50 23 53 E-mail: robert.oestergaard@ mail.tele.dk

Best. medlem: Best. medlem/Red.: Mette Romer Janne Grönquist Tlf.: 55 50 06 08 Tlf.: 51 38 35 32 E-mail: jim-janne@privat.dk E-mail: mr@seas.dk

Best. medlem.: Michael Hansen Tlf.: 56 76 92 91 E-mail: michael-evy@email.dk

Lisbeth Øhlenschlæger, Rødebrovej 7, 4684 Holmegaard, Tlf.: 51 21 43 34 http://www.sitecenter/kreds6 Houby, Bytoftevej 2, 4640 Fakse Hvalpemotivation, Lydighed og Agility 100 kr. pr. medlem årligt, 150 kr. pr. husstand årligt Sæsonerne til og fra sommerferien koster begge 200 kr. Gæstegebyr 25 kr. pr. gang (for medlemmer af kredsen) Lørdag kl. 13:30 Aktiviter og nyheder kan findes på hjemmesiden og i klubbladet. Vores kredsblad udkommer 2 – 4 gange årligt. Kredsens aktiviteter vil man kunne læse yderligere om her.

Indkaldelse til generalforsamling Der afholdes generalforsamling lørdag d. 5. februar 2005 kl. 15.00 i klubhuset på Bytoftevej 2, 4640 Fakse. Kandidater til bestyrelsen og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller kassereren i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Vedtægter kan ses på hjemmesiden.

10


KREDSENE

Kreds 7 (Nordjylland) Formand: Michael Thrane Tlf.: 98 24 02 81 Formand: Træningssted: Træningsprogrammer: og hygge i klubhuset. Træningsgebyr:

Michael Thrane, Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup Hvalpemotivation, Lydighed, Spor, Agility, Ringtræning og evt. IPO, efterfulgt af teori 250 kr. årligt, familiemedlemsskab 400 kr. årligt

Kreds 8 (Vestsjælland) Formand: Kjeld Schrøder Tlf.: 59 18 20 45 E-mail: kjsc@ mail.dk

Næstformand: Mette Lorentzen Tlf.: 46 41 09 10 E-mail: mette.lorentzen@ mail.tele.dk

Formand: UHM-beskrivelse: Træningssted: Træningsprogrammer: Træningstid - vinter: Trænere: Træningsgebyr: Kredsgebyr: Bankkonto:

Kasserer: Inger Olsen Tlf.: 59 27 55 85

Sekretær: Lisbeth Juhl Tlf.: 59 27 53 21

Bestyrelsesmedl.: Anne Palludan Tlf.: 43 90 85 36 Suppl. Ernst Christensen

Kjeld Schrøder, Maglestenen 17, 4390 Vipperød Tilmelding til Kjeld Schrøder Pris 300 kr. minus 10% for SBH medlemmer - indbetales på kredsens bankkonto Stigs Bjergby Idrætsforenings baner Beg. A, AB, SL, LP og agility Søndage kl. 10:00 - Lydighed og agility begyndere Torsdage kl. 18:30 - Agility øvede Hvalpe: Mette Lorentzen Voksne: Lisbeth Juhl Halvårligt 300 kr. eller 25 kr. pr. gang 75 kr. årligt Nordea, reg. nr. 1707, konto nr. 5363655833 I Kreds 8 har vi træning i lydighed, spor og agility Der er løbende forskellige aktiviteter. F.eks. orienteringsløb, natøvelse, skue og lign.

Aktivitetskalender kreds 8 9. januar 2005

Første træning efter nytår

23. februar 2005 k. 19:30

Generalforsamling

Kreds 9 (Sneslev)

Formand: Jørgen Larsen Tlf.: 57 64 34 36 E-mail: vandalens@get2net.dk

Formand : Træningssted: Træningstider: Træningsprogram: Træningsgebyr:

Jørgen Larsen, Susåvej 10, 4100 Ringsted Tlf.: 57 64 34 36, E-mail: vandalens@get2net.dk Sneslev Skole, Sneslev, 4100 Ringsted Torsdag kl. 19.00 og Søndag kl. 10.00 IPO 300 kr. årligt

Kreds 10 (Midtfyn)

Formand: Erland Andersen Tlf.: 62 62 31 83

Næstformand: Else Simonsen Tlf. 65 96 31 41

Kasserer: Leif Ottosen Tlf. 66 10 51 50

Suppleant: Jan Hansen Tlf. 62 28 28 99

Formand: Revisor: Kredsens bank konto: Træningssted: Træningsprogrammer: Træningstider: Spor: Lydighed: Forsvar: Spor - lydighed - forsvar:

Erland Andersen, Dalager 126, 5750 Ringe, tlf. 62 62 31 83 Erik Hedahl Frank, tlf. 66 16 68 70 Sparekassen Faaborg, reg. nr. 0828, konto nr. 000-04-57760 Lørupvej 17, 5750 Ringe IPO og PH Hustands- og passivt medlemskab: 100 kr. årligt Torsdag efter aftale Træningsgebyr: 300 kr. årligt Torsdag kl. 18.30 Gæstetræning: 20 kr. pr. gang Torsdag kl. 20.00 Søndag efter aftale

11


KREDSENE Trænere: Træningsleder: Lydighed og spor hold:

Erland Andersen, tlf. 62 62 31 83 Else Simonsen, tlf. 65 96 31 41 Erik Hedahl Frank, tlf. 66 16 68 70

Figuranter: Jan Hansen, tlf. 62 28 28 99 Martin Knudsen, tlf. 66 17 63 82 Erland Andersen, tlf. 62 62 31 83 Niels Hansen, tlf. 65 97 30 99

Gruppe Midtfyn fastlægger løbende sine brugsprøver efter medlemmernes behov. Gruppen har lejlighedsvis gæstetrænere samt kurser i de enkelte discipliner.

Kreds 11 (Aabenraa) Formand: Steen Weiss Pedersen Tlf.: 74 68 08 24/24 22 14 95

Næstformand: Kasserer: Peter Jensen, Bovrup Anders Jensen, Bovrup Tlf.: 74 68 17 44/21 41 79 88 Tlf.: 74 68 10 40

Suppleant: Gitte Nilsson, Aabenraa

Formand: Agilityrepræsentant Revisor Revisor suppleant Kredskontingent Træningsgebyr Kredsens hjemmeside Træning Agility

Steen Weiss Pedersen, Bovrup, Tlf.: 74 68 08 24 / 24 22 14 95 Susanne Pedersen, Bovrup Preben Nielsen, Løjt Finn Hansen, Esbjerg 150 kr. årligt pr. hustand 100 kr. halvårligt eller 150 kr. årligt pr. hund www.sbh11.subnet.dk Hvis du ønsker at deltage i træningen, skal du henvende dig til Susanne & Steen, tlf.: 74 68 08 24 / 24 22 14 95 / 40 60 74 68, e-mail: agility@hund.dk. Afbud til Susanne & Steen, senest på dagen kl. 12.00.

Er du/I i tvivl om noget eller har spørgsmål, gode idéer, lyst til at være med til et eller andet, så ring endelig til en af ovenstående. Specielt emner til aktivitetsdage modtages gerne.

Aktivitetskalender kreds 11 Søndag kl. 13:00

Agilitytræning (ferie i december og januar)

Primo februar 2005

Generalforsamling

Marts 2005

Aktivitetsdag - klikkertræning

Ultimo marts 2005

Start nyt agilityhold

Kreds 12 (Nordjylland) Formand: Charlotte Stewart Tlf.: 98 83 10 12

Kasserer: Karina Thomsen Tlf.: 96 35 00 54

Bestyrelsesmedlem: René Olsen Tlf.: 98 80 20 15

Formand: Kredskontingent:

Charlotte Stewart, Tvedensvej 92, Sterup, 9740 Jerslev J., tlf.: 98 83 10 12 / 22 48 53 50 100 kr. for enkelt medlem/150 kr. for husstand årligt

Kreds 13 (Vestjylland) Formand: Per Hingebjerg Tlf: 40 81 04 32 / 97 46 44 40 per@hingebjerg.dk

Kasserer: Pernille Peters Tlf: 97 89 17 51 pernillepeters@mail.dk

Formand:

Per Hingebjerg, Øster Hjermvej 34, 7830 Vinderup Tlf: 40 81 04 32 / 97 46 44 40, per@hingebjerg.dk VBHK, Alstrupvej 20, 7500 Holstebro Tirsdag kl. 19.00 IPO 100 kr. årligt 500 kr. årligt

Træningssted: Træningstid: Træningsprogram: Passivt medlemskab: Træningsgebyr:

12

Bestyrelsesmedlem: Jeanette Søndergaard Jensen Tlf: 97 43 24 27 97462427@dlgnet.dk

Suppleant: Carl Erik Meier


ÅRETS

HUNDE

Årets Udstillingshund 2004 Antal udstillinger

Placering

Point

TERVUEREN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Point

MALINOIS

Susmik’s Glimbi of Dimple Kiosan’s Eis Hexen House Dundrah Lubanja’s Yvor Snestrups Tas-Freja Sejerø`s Elanie of Indian Summer Luavjans Uray Sejerø’s Day Dream of Indian Summer Sejerø’s Dandy of Indian Summer Sejerø’s Exodus of Indian Summer

4 4 3 4 3 4 4 4 1 4

77 53 48 48 43 42 30 29 27 25

4 2 4 4 1 1 2 2 3 1

57 41 32 28 27 15 12 10 2 1

GROENENDAEL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Antal udstillinger

Placering

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Maligårdens Dr. Dante Ienla’s Puck Yuppye du Hameau St-Blaise Cicci Scmeer Eliza Vixi Double Scotch Rudolovská Skála Scmeer Eliza Vixi (veteran) Løkkegårdens Ienla Ienla´s Quenzo Løkkegårdens Gila

4 2 4 2 2 2 2 1 3 1

93 41 39 28 27 15 12 11 4 1

4 4 4

101 75 68

LAEKENOIS

Belsique´s Othello Noel of Fiona Onslaw de la Douce Plaine Oud-Sabbinge Arak v. Igor Lubanja´s Bonny Blue Ross-Black du Coeur des Tenebres Black Sheilah Fajak v. Onslaw Belsique´s Quando-Zarif of Nala Shepherd Noir Aron Saragossa Ax af Nangijala Belsique´s Noir Nala Noel of Xanthi

1. 2. 3.

Mc William’s Nikita Pelsens Tintin Pelsens Vulcanus

Årets Agilityhund 2004 Plc. 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 23 24

Point 196 174 120 110 104 102 99 99 76 59 47 35 28 27 26 25 20 18 11 9 8 8 7 6

Fører Gitte Hansen Flemming Hansen Annett Rasmussen Poul Lerche Ole Christiansen Anne Rath Petersen Pia Skøtt Hansen Henrik Dejgaard Frank Strange Gitte Eilstrup Søren Sørensen Jørgen Rasmussen Hanne G. Kristensen Keld Schrøder Peter Strunge Leif Egekær Pia B. Olsen Lars Hindsgaul Preben Nielsen Aase Rühmann Lene Holmboe Michael Trane Bente Jensen Anne-Vivi Toft

Hund Belgerac Yankee Belsique’s Kvina of Fiona Belgerac Zoey Tervuerenhuset’s Hexa of Quality Lajean’s Fylke of Groa Duchess Danell’s Fancy Frida Jomsborg’s Atle Gadevangs Pingo af Mina Anjoy v.d. Begische Vriendjes Hexen House Hrafn Flying Shepherd Meta Susmiks’ Emika of Tristan Yonas van’t Sparrebos Lundin Loyalty Rowan by Lancae Løkkegårdens Qukie Belsique’s Pyrus Of Sophisticate Ienlas Puck Bjarkarima Tamira Sheperd Delight’s Brandy Tervuerenhusets June of Centa Khymera’s Agamemnon Thiakie of the two Khymera’s Devine Naquit De Lórage Jomsborg’s Brynhild

(Yankee) (Kvina) (Zoey) (Mischa) (Freja) (Frida) (Piroll) (Pingo) (Anjoy) (Hobie) (Mulle) (Mika) (Yonas) (Rowan) (Qukie) (Futte) (Puck) (Tamira (Brandy) (Soffi) (Menon) (Hakki) (Smilla) (Flica)

Til lykke til Gitte og Yankee I 2005 skulle listen af fejlfrie agilityløbere gerne være længere, det kan vi jo få på to måder: 1. At også jeg får løbet fejlfrit ved et tællende stævne. 2. At skulle vi møde en belgier til et stævne som vi ikke ser på listen, så snak med føreren, opfordre dem til at være med, det koster jo kun et medlemskab af SBH Det kunne da være vældigt hvis alle belgiere var med på listen. De stævner, der tæller i 2005, vil komme i næste blad og på SBH’s hjemmeside. Bodil

13


ÅRETS

HUNDE

2004 Årets Sporhund 2004

Placering

Hund

Fører

Points

1

Lundin Loyalty by Fidji

Bjarne C. Nielsen

92

2

Belgerac Yankee

Gitte Hansen

28

3

Belsique´s Moby Dick of Fanny

Gitte Bentzen

13

Stilling for Årets Brugshund 2004 Placering

14

Hund

Fører

Points

1

Vandalen´s Eros

Lene Geisler

116

2

Daneskjold Turbo

Henrik Neumann

112

3

Bull vom Repelener-Meer

Bjarne Erstrup

84

4

Winnie Airport Hannover

Michael Lassen

62

5

Daneskjold Luna

André Bare

60

5

Luna

Jørgen Larsen

60

7

Daneskjold Indy

Jens Vinther

56

8

Vandalen´s Fredig

Jørgen Larsen

53

9

Daneskjold Nemo

Bo Overgaard

48

9

Daneskjold Nero

Torben Christensen

48

11

Daneskjold Oliver

Lone Nielsen

46

11

Daneskjold Only Zille

Morten Jensen

46

13

Arousal´ Ali

Henrik Annesen

34

14

Daneskjold Lobo

Henrik Hjort

32

15

Limba vom Greifenring

Jean Rytter

30

16

Daneskjold Poker

Bill Rasmussen

28

17

Daneskjold Zombie

Finn Bertelsen

22

18

Vandalen´s Eureka

Margit Jensen

19

19

Es-Flindtto´s Aschanti

Per Madsen

18

20

Cuja´s Eddie

Claus Max Hansen

14

20

Jimmi Jakobsen

Daneskjold Qrt

14

20

Daneskjold Visla

Pernille Peters

14

20

Gadevangs Pingo af Mina

Henrik Dejgaard

14

24

Daneskjold Vanja

Charlotte Bach

11

25

Lundin Loyalty by Fidji (Cindy)

Bjarne C Nielsen

10

25

Es-Flindtto´s Bonja

Tommy Eskildsen

10

25

Belgerac Zoey

Annett Rasmussen

10

28

Daneskjold Venus

Kirsten Uhrenfeldt

8

28

Daneskjold Tutsi

Bjarne Andersen

8

28

Carlie vom Repelener-Meer

Claus Max Hansen

8

28

Vandalen´s Fina

Annette Stagested

8

32

Daneskjold Ymer

Hans Hansen

6

32

Salltorps Ztoya

Pia M Pedersen

6

32

Bravo

Margit Jakobsen

6

35

Uno zum Chasseralblick

Jesper Lyngby Petersen

5

35

Highway

Lars Bjerregaard

5

35

Ienla´s Puck

Pia B Olsen

5

38

Lucky

Margit Jakobsen

3

38

Comtessa van Tessinij´s

Anni Berlau

3

38

Asarna´s Ymer

Katja Christensen

3

41

Ullhedens Guy

Viggo Petersen

2

41

Belsique´s Phønix of Sophisticate

Agnete Toft

2

41

Saaek´s Gizmo

Trine Mejnert Jørgensen

2

44

Daneskjold Xstrem

Steen Nejlund

1


Kennel Jatoba Ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nyt år! Vi venter 6 - 8 hvalpe den 7. december

efter...

Belsiques Hodja of Fanny HD/A Exe +, CSAU, TAN Simple Cert, BIR, BIS2 & Heavenly Morgai av Revehiet HD/A A 0/0 1. præmie, med CK, bedst i klassen og 4 bedste tæve. Begge har et kanon temperament og er træningsglade. Ved yderligere informationer: Kontakt venligst Kennel Jatoba v/Jette & Frank Nielsen Lundegårdsvej 9 4720 Præstø – DK Tlf: +45 5599 1168 Mail: jatoba@mail.dk Eller se mere om dem på vores hjemmeside: www.jatoba.dk Samt følg hvalpene... 15


RESULTATER

16

Sted:

Kreds 10 Fynsmesterskab

Dato: 21.08.2004

Prøve

Fører

Hund

IPO3

Andre Baré

IPO3

Morten Jensen

IPO3 IPO3

Dommer:Gunnar Jensen A

B

C

I alt

Bestået

Daneskjold Luna

95

93

91

279

ja

Daneskjold Only Zille

91

91

94

276

ja

Lene Geisler

Vandalen´s Eros

85

91

98

274

ja

Michael Lassen

Winnie Airport Hannover

90

89

93

272

ja

IPO3

Henrik Neumann

Daneskjold Turbo

82

91

98

271

ja

IPO3

Jørgen Larsen

Luna

93

90

88

271

ja

IPO3

Henrik Annesen

Arousal´ Ali

94

86

90

270

ja

IPO3

Jean Rytter

Limba Vom Greifenring

59

92

91

242

nej

Sted:

Kreds 3

Dato: 3.10.2004

Dommer:Harry Hansen

Prøve

Fører

Hund

A

B

I alt

Bestået

SL2

Annett Rasmussen

Belgerac Zoey

73

62

135

nej

SL3

Henrik Dejgaard

Gadevangs Pingo af Mina

94

80

174

ja

Sted:

Kreds 9

Dato: 9.10.2004

Dommer:Leif Harder

C

Prøve

Fører

Hund

A

B

C

I alt

Bestået

ABC

Hans Hansen

Daneskold Ymer

70

88

80

238

ja

IPO1

Bjarne Andersen

Daneskjold Tutsi

80

75

91

146

ja

IPO2

Margit Jensen

Vandalen´s Eureka

84

83

86

253

ja

IPO2

Finn Bertelsen

Daneskjold Zombie

86

78

80

244

ja

IPO3

Bill Rasmussen

Daneskjold Poker

80

76

87

243

ja

Sted:

Kreds 9

Dato: 10.10.2004

Dommer:Henrik Hjort

Prøve

Fører

Hund

IPO1

Claus Max Hansen

Carlie vom Repelener-Meer

Sted:

IPO SPH DM 2004

Dato: 9-10.10.2004

Prøve

Fører

IPO SPH

A

B

C

I alt

Bestået

95

94

76

265

ja

Hund

Lørdag

Søndag

NR.

I alt

Bestået

Bjarne C Nielsen

Lundin Loyalty by Fidji (Cindy)

99

90

5

189

ja

Sted:

Rottweiler Kreds 10

Dato: 30.10.2004

Dommer: Christian Sørensen

Prøve

Fører

Hund

A

SPH2

Bjarne C Nielsen

Lundin Loyalty by Fidji (Cindy)

97

Sted:

SWEDEN CUP

Dato: 23-24.10.2004

Dommer:

Prøve

Fører

Hund

A

B

IPO3

Henrik Neumann

Daneskjold Turbo

90

96

Sted:

IPO DM 2004

Dato: 16-17.10.2004

Bent Andersen-Peter Larsen-Henrik Egemose

B

C

I alt

Bestået

97

ja

C

I alt

Bestået

99

285

ja

Prøve

Fører

Hund

A

B

C

I alt

Bestået

IPO3 - NR. 1

Bjarne Erstrup

Bull v. Repelener-Meer

93

98

96

287

ja

IPO3 - NR. 2

Henrik Neumann

Daneskjold Turbo

96

92

97

285

ja

IPO3 - NR. 6

Michael Lassen

Winnie Airport Hannover

93

92

87

272

ja

IPO3 - NR. 8

Torben Christensen

Daneskjold Nero

91

84

95

270

ja

IPO3 - NR. 10

Jens Vinther

Daneskjold Indy

93

85

90

268

ja

IPO3 - NR. 13

Jørgen Larsen

Luna

81

96

87

264

ja

IPO3 - NR. 14

Lene Geisler

Vandalen´s Eros

87

95

81

263

ja

IPO3 - NR. 15

Andre Baré

Daneskjold Luna

97

77

88

262

ja


Daneskjold Malinois Opdræt af Malinois til brugshundesport Alle vore hvalpekøbere og træningskammerater ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Tillykke med alle jeres flotte resultater i 2004

Hvalpe forventes i julen efter: IPO 3 Daneskjold Turbo (Verdensmester IPO 3 Clip vom Roten Falken x DKBRCH IPO 3 Daneskjold Luna) og IPO 2 Daneskjold Zombie (DKBRCH, DKCH Australsk Mester IPO 3 Bryan vom Haus Mecki x IPO 2 Daneskjold Quinta). Turbo blev vinder af Sweden Cup 2004 samt no. 2 ved DKK´s IPO DM 2004.

Margit Jensen & Finn Bertelsen Bykærvej 10, 3600 Frederikssund Tlf.: 47 38 45 36 e-mail: daneskjold@tele2dsl.dk www.daneskjold.dk

17


RESULTATER Sted:

Kreds 8, SM 2004

Dato: 07.11.2004

Dommer:Henrik Hjort

Prøve

Fører

Hund

A

IPO3 - NR. 1

Torben Christensen

Daneskjold Nero

IPO3 - NR.2

Lene Geisler

Vandalen´s Eros

91

89

95

275

ja

IPO3 - NR.3

Jørgen Larsen

Vandalen´s Fredig

94

84

93

271

ja

IPO3 - NR.4

Andre Baré

Daneskjold Luna

95

86

90

271

ja

IPO3 - NR.5

Michael Lassen

Winnie Airport Hannover

85

89

93

267

ja

IPO3 - NR. 6

Jens Vinther

Daneskjold Indy

83

88

89

260

ja

IPO3 - NR. 7

Charlotte Bach

Daneskjold Vanja

67

78

89

234

nej

Sted:

DCH Kolding

Dato: 12.11.2004

90

Fører

Hund

Anni Berlau

Comtessa van Tessinij´s

IPO3

Henrik Annesen

Arousal Ali

Sted:

SCH Kreds 1

Dato: 13.11.2004

Prøve

Fører

Hund

SPH1

Bjarne C Nielsen

Lundin Loyalty by Fidji (Cindy)

Sted:

SCH Kreds 1

Dato: 20.11.2004

Prøve

Fører

Hund

SPH2

Bjarne C Nielsen

Lundin Loyalty by Fidji (Cindy)

Sted:

SCH Kreds 1

Dato: 21.11.2004

Prøve

Fører

Hund

SL3

Bjarne C Nielsen

Lundin Loyalty by Fidji (Cindy)

Sted:

SCH Kreds 43

Dato: 20.11.2004

Prøve

Fører

Hund

BHP3

André Barre

Daneskjold Luna

Sted:

SCH Kreds 34

Dato: 27.11.2004

Prøve

Fører

Hund

IPO1

Tommy Eskildsen

Es-Flindtto´s Bonja

1 2

97

B

C

100 98

I alt

Bestået

278

ja

89

98

I alt

Bestået

100

ja

285

ja

I alt

Bestået

82

ja

I alt

Bestået

83

ja

I alt

Bestået

165

ja

Dommer:Bent Andersen A

B

C

82 Dommer:Harry Hansen A

B

C

83 Dommer:Bent Andersen A

B

94

71

C

Dommer:Henrik Egemose A

B

C

I alt

Bestået

96

84

95

275

ja

Dommer:Gunnar Jensen A

B

C

I alt

Bestået

96

92

92

280

ja

Stilling for VM-kvalifikation 2005 Fører

DM 2004 FM

Daneskjold Only Zille

Morten Jensen

12

Daneskjold Nemo

Bo Overgaard

15

3

Daneskjold Luna

Andre Baré

4

Daneskjold Turbo

Henrik Neumann

10

3

5

Winnie Airport Hannover

Michael Lassen

8

4

3

12

6

Vansalen´s Eros

Lene Geisler

5

7

12

7

Luna

Jørgen Larsen

9

8

Daneskjold Nero

Torben Christensen

0

9

Daneskjold Indy

Jens Vinther

7

10

Limba vom Greifenring

Jean Rytter

6

11

Vandalen´s Fredig

Jørgen Larsen

12

Arousal´ Ali

Henrik Annesen

13

Daneskjold Vanja

Charlotte Bach

Skal have to udtagelser for at komme med til VM.

SM

7

JM

DM 2005 i alt 19 15

10

De to bedste resultater ved udtagelseskonkurrencerne tæller til udtagelsen.

18

91

A

Prøve

Hund

C

Dommer:Jørn Munk

B

Placering

B

4

14 13

2

11 10

10

2

9

0

6 5

1

5 1

0


UDSTILLINGSRESULTATER

DKK-udstilling i Aalborg 15 august 2004

Dommer: Hanne Laine Jensen

Indskrevet af Mette Lorentzen.

GROENENDAEL

TERVUEREN

Mellemklasse Hanner

Åben Klasse Tæver

Championklasse Hanner

Lubanja´s Bunny Blue (Reig des Trois Reseves/Lubanja´s Undine) O: Anny & Marcel de Goedt–de Prez. E: Charlotte Stewart & Carl Erik Meier. Velbygget. Kort med korrekt formet brystkasse. Ædelt, smalt hoved. Prima ører. God hals og overlinie. Passende krydshældning. Smuk velbåren hale. Prima benstammer og vinkler. God pels. Effektive bevægelser. 1ÅK 1ÅKK CK BIK1 Cert. Cacib BIR

Lubanja’s Yvor (Tarass de la Quièvre/Qreole de la Quièvre) O: M. De Goedt- De Prez. E: Charlotte Stewart. I største størrelse, men harmonisk med et langt ædelt hoved. Velbårne ører. God hals, overlinie og kryds. Velbåren hale. Prima vinkler, front og brystkasse. Effektive bevægelser. God pels. Charbonage. 1CHK 2CHKK CK BIK2 Res.Cacib

Saragossa ax af Nangijala (Grecco Comme un Reve Noir/Guernica ao av Nangijala) O: Emte Jahnsen. E: Karina Thomsen. Feminin. God størrelse og længde. Tilstrækkeligt langt hoved, hvor skallen ikke må være bredere. Velplacerede ører. God hals, overlinie og kryds. Velbåren hale. Prima front og brystkasse. Smuk pels. Effektive bevægelser. 1ÅK 2ÅKK

Seniorklasse Tæver Black Sheilah’s Ditte v. Rhesus (Rhesus of the Two/Oud-Sabbinge Kiwi v. Dorado) O: Helle Christensen & M. Vestergaard. E: Marianne Jensen. Feminin. Kort med herlig brystkasse. Ædelt velformet hoved. Fine små ører. Smuk hals, overlinie og godt kryds. Velbåren hale. Prima front og bagpart. Lette effektive bevægelser. Acceptabel i pels. 1SK 1SKK CK BIK2 Bedste Senior

MALINOIS Åben Klasse Hanner Isell’s Fabian (Orvar A av Nangijala/Isell’s Haifa) O: Birgitte Jensen. E: Birgitte Jensen. Ej Mødt.

Kiosan’s Eis (Xeros van de Hoge Laer/Hexen House Vildah) O: Joakim & Monika Rydell. E: Jette & Frank Nielsen. Stilfuld. Elegant med prima bevægelser. Langt ædelt hoved. Fine små ører. God hals. Overlinie og kryds. Prima front, brystkasse og bagpart. Varm pelsfarve og god charbonage. 1CHK 1CHKK CK BIK1 Cacib BIR

Unghundeklasse Hanner

Shirocky’s Damenes Drøm (Astrakan Fravita Solo/Woodshine’s Beau Palette) O: I. Børresen. E: Tove Rasmussen. Tilstrækkelig maskulin. God størrelse og længde med ædelt velformet hoved. Smukke ører. Prima hals, overlinie og kryds. Er endnu rigelig smal i front og brystkasse og har ustabile frontbevægelser. Prima bagpart. Godt drive. God pels og farve. 1MK 1MKK

Åben Klasse Hanner Xenakis du Clan des Fauves (Deblisi Braox/Qween du Clan des Fauves) O: C. van Brusselen. E: Charlotte Stewart. I største størrelse og savner lidt rejsning og udstråling. Ædelt hoved af god længde. Tilstrækkelig hals. Fast overlinie og godt kryds. Prima front og brystkasse. Stærk bagpart. God pelskvalitet, men charbonagen danner pletter. Sunde bevægelser. 1ÅK 1ÅKK

Sejerø´s Exodus of Indian Summer (Shadow V.D. Shagerwaard/Belsique´s Indian Summer of Fanny) O: Lisbeth Enevoldsen. E: Henriette Thorp. I strørste størrelse men med prima balance. Langt ædelt hoved. Fine ører. Smuk hals, overlinie og godt kryds. Korrekt brystkasse. Prima vinkler og benstammer. Effektive, men en anelse trange bag. Smuk pels og charbonage. 1UK 2UKK

Mellemklasse Tæver

High Clearings Chevy (Corsini Jaguar/Tee van de Hoge Lear) O: J. & L. Sempels E: Susanne Klug & Michael Thrane. Tilstrækkelig maskulin med prima balance. Ædelt, smukt hoved. Fine små ører. Flor hals. Prima overlinie og kryds. Velbåren hale. Velvinklet med prima brystkasse. Smuk pels, der skal udvikle mere charbonage. Effektive bevægelser. 1UK 1UKK SL

Åben Klasse Tæver

Heavenly Morgai Av Revehiet (Hexen House Merlin/Tikkabi’s Hindi). O: Tanja R. & Torild Hulsund. E: Jette & Frank Nielsen. Femini med tilstrækkelig krop og brystkasse. Ædelt hoved med fine ører. God hals, overlinie og kryds. Velvinklet med tilstrækkelige benstammer. Lidt pelsfattig og er ikke helt fri i ringen. 1MK 1MKK

Helena Djipsy v.’t Roemah Andjing (Xenakis du Clan des Fauves/ Channel V.’t Roemah Andjing) O: W. Bruijnius. E: Käthe Bunkenborg. Tilstrækkelig feminin. Velgående med ædelt smukt hoved. Velbårne ører. God hals, overlinie og kryds. Velformet brystkasse, tilstrækkelige vinkler. Udmærkede benstammer. Velbåren hale. God pels og farve. 1ÅK 1ÅKK CK BIK1 Cert. Cacib BIM

SBH-Udstilling i Ringe 4 september 2004 LAKENOIS

Dommer: V. Sutermeister, Schweitz 1CHK 1CHKK CK BIK1 BIM

Oversættelse: Mette Lorentzen. MALINOIS

Championklasse Hanner

Championklasse Tæver

Babyklasse Tæver

Pelsens Tintin (Pelsens Scirocco/Shirley van de Duvetorre) O: Lindy Pelsen. E: Lis & Erik V. Hansen. Godt proportioneret han med godt udtryk. Meget godt båret ører og mørke øjne. Meget god halslinie og god ryg. Godt dybt bryst. Stabile og lige forhænder. Godt vinklet og godt båret hale. Trang baghånd i bevægelsen. Meget godt båret hale. God farve og godt temperament.

McWilliam’s Nikita (Sjakie Van’t Raspaillebos/McWilliam’s Frieda) O: W.J.G. Baptiste. E: Søren Fruergaard. Godt proportioneret tæve af god type. Godt udtryk med mørke øjne. Godt bårne ører. God hals og overlinie. Meget god hals. Dybt bryst. Godt vinklet for og bag. God pelskvalitet. Godt temperament. Meget gode bevægelser. 1CHK 1CHKK CK BIK1 BIR Klubcert.

Ricki (Bowy Mateo/Djanette Roudolfska Skala) O: Birgitte Jensen. E: Lone Josefsen. Godt proportioneret 5 måneders gammel tæve. Tandsættet er endnu ikke fuldt udviklet. Godt typisk hoved med meget godt bårne ører. Gode mørke øjne og meget godt bårne ører. Endnu ikke stor nok i størrelse, men det er normalt for denne alder. Meget godt bygget med gode vinkler og god overlinie. Bevægelserne er ikke nemme at dømme i denne alder. Meget god maske og god farve.

19


UDSTILLINGSRESULTATER Ret gode vinkler.

SL Bedste Baby

Hvalpeklasse Tæver Es-Flindtto´s Dakota (Alf vom Nordhang der Eifel-ES/Flindtto´s Anka) O: Tommy Eskildsen. E: Anders Hansen. 6 måneder gammel hvalp med et godt hoved. Godt bårne ører. Klare øjne. Komplet saksebid. Meget lang krop. Lidt blød i ryggen. Kunne være bedre vinklet for, korrekt bag. Gode bevægelser for alderen. Minimum maske. God rød farve. L Maligårdens Geisha (Yuppye de Hameau St. Blaise/Maligårdens Cirka Champinon) O: Louise Egdal. E: Martin Thurøe. 6 måneder gammel tæve med meget godt typisk hoved. Mørke øjne og godt bårne ører. God forhånd og meget godt vinklet bag. Man kan endnu ikke regne med bevægelserne. God farve og god maske. SL Bedste Hvalp

Championklasse Hanner Maligårdens Dr. Dante (Yuppye du Hameau St-Blaise/Blacktower’s Event Horizon) O: Louise Egdal. E: K.T.Jakobsen & Lone Josefsen. Korrekt tandsæt. 2 pm1 I højre side. Meget godt udtryksfuldt hoved med mørke øjne og meget godt bårne ører. Meget fast overlinie. Meget godt dybt bryst. Korrekt vinklet. Meget gode bevægelser. Meget god rød farve og godt udtrykt maske. 1CHK 1CHKK CK BIK1 BIR Klubcert. Yuppye du Hameau St-Blaise (Orwell du Domaine de Vauroux/Rhapsody du Hameau St-Blaise) O: B. Cianci & C. Purnelle. E: Louise Egdal & Christina Olufson. Meget typisk han af god størrelse. Godt udtryk. Godt hoved med godt bårne ører og mørke øjne, mandelformede. Meget god halslinie og korrekt ryg. Brystet er dybt og velproportioneret. Korrekt forhånd og godt vinklet for og bag. Meget gode bevægelser. Meget godt vinklet bag. Meget god typisk farve. God maske. 1CHK 2CHKK CK BIK2

Åben Klasse Hanner Maligårdens Canis Cubicci-cacca (Boholds Taco/Blacktower´s Event Horison) O: Louise Egdal. E: Yanne Enevoldsen. Godt proportionet han af god størrelse. Godt udtryk. Middel lange godt bårne ører. Brune øjne. Proportionen mellem næse og skalle er ikke perfekt. God hals og overlinie. Godt udviklet bryst. Godt vinklet for og bag. Trange baghænder i bevægelsen. God farve med korrekt maske. 1ÅK 1ÅKK

Championklasse Tæver Ienlas Puck (Løkkegården Joker/Løkkegårdens Ienla) O& E: Pia B Olsen. Meget udtryksfuld tæve med gode hovedlinier. Mørke øjne og meget godt bårne middellange ører. Hovedets parallelitet er meget god. Korrekt hals og overlinie. Godt udviklet bryst og godt vinklet for og bag. Gode bevægelser, men bagbensbevægelserne er meget trange.

20

Godt temperament. God farve og god maske. 1CHK 1CHKK CK BIK1 BIM Klubcert.

Åben Klasse Tæver Cicci (Yuppye du Hameau St-Blaise /Joyce) O: Mette L. & Lars Knudsen. E: Maria Andersen. 2 år gammel. Spinkelt bygget. Godt udtryksfuldt hoved med mørke øjne og godt bårne middellange ører. Korrekt overlinie og brystet er godt skitseret, men ikke meget udviklet og meget stejlt vinklet for. Bevægelserne er korrekte og godt jordvindende. God maske og klar/lys? pels. 1ÅK 1ÅKK

GROENENDAEL Babyklasse Hanner Kenzo de Bruine Buck (Storm de Bruine Buck/Ginger de Bruine Buck) O: F.&R. Rossen-Smetesers E: Kittie & Henneing Hülle. 5 måneder gammel hvalp. Godt hoved. Komplet tandsæt. Meget mørke øjne og godt bårne ører. God hals og overlinie. Brystet skal udvikles. Korrekte bevægelser for alderen. Endnu ikke fuldt udviklede muskler. SL Bedste Baby

Hvalpeklasse Tæver Vanessa-G di Torre dÁrese (Jet set des Perles Noires/Rose G de Torre dÁrese) O: Enzo & Bruna Poledri. E: Daniela Raccis & Karin Larsen. Ej Mødt.

Championklasse Hanner Onslaw De La Douce Plaine (Juris De Condivicnum/Falbel De Kiwani) O: Mr. Mme Tartare Pascal. E: Michael Vestergaard. Ej Mødt. Belsique’s Othello Noel of Fiona (Victor-Macy v. Lana’s Hof/Belsique’s Fiona) O: Helle Mulvad. E: Inge J.Masannek. godt bygget 3½ års gammel han med meget gode proportioner. Fortrinligt hoved. Godt bårne ører. God hals og ryg. Brune øjne. Ikke nok bryst. Korrekt vinklet for og bag. Meget gode bevægelser. God pelskvalitet. Han er depigmenteret. 1CHK 1CHKK

Unghundeklasse Hanner Oud-Sabbinge Arak v. Igor (Igor de la Douce Plaine/Belsiques Loa of Xanthi) O: J. & H v. Sabben. E. Jeanette Harmsen. Godt udviklet typisk han med et elegant hoved. Gode mørke øjne. Godt bårne ører. Korrekte hovedlinier. Meget god hals og overlinie. Godt bryst. Korrekt vinklet for og bag. God pelskvalitet. Godt temperament. Gode bevægelser. 1UK 1UKK CK BIK2

Åben Klasse Hanner Ross-Black du Coeur des Tenebres (Irich de la Grande Lande/Nymphea du Coeur des Tenebres) O: Sigfried Jacques. E: Charlotte Stewart & Hana Picarcikova. Meget typisk han af fortrinlig størrelse. Godt

udtryk. Mørke øjne og meget god bårne korte ører. Korrekt hals og overlinie. Korrekt bryst og bug. Korrekt forhånd og godt vinklet bag. Meget trang bag i bevægelsen. God pelskvalitet. 1ÅK 1ÅKK CK BIK1 Cert. BIR

Åben Klasse Tæver Lubanja´s Bonny Blue (Reig des Trois Reserves/Lubanja´s Udine) O: M. de Goet-de Prez. E: A.C. Stewart & C.E. Meier. Meget høj tæve. Hovedet er disproportioneret med kort skalle. Mørke øjne og godt bårne ører. Korrekt hals og overlinie. Korrekt bryst. Korrekt forhånd men meget stejlt vinklet bag. I bevægelsen er hun meget trang bag. 1CHK 1CHKK

TERVUEREN Babyklasse Hanner Sukmiks Jubi v. Tiene (Xorzn van de Hoge Lear/Leslies Tiene) O & E: Susanne Klug & Michael Thrane. Typisk baby han med et godt hoved og mørke øjne. Indimellem er det højre øre stadigt vippende. Meget typisk hoved og god hals og overlinie. Stadig meget trange forben. Korrekt vinklet bag. God maske og meget god pels for sæsonen. Gode bevægelser for hans alder. Ser ud til at have et stabilt temperament. SL Bedste Baby

Babyklasse Tæver Susmik´s Jill v. Tiene (Xoran van de Hoge Lear/Leslies Tiene) O & E Susanne Klug & Michael Thrane. Godt udviklet og typisk lille tæve. Udtryksfuldt hoved med mørke øjne og godt bårne ører. Meget god hals og overlinie. Brystet mangler udvikling. Korrekt vinklet. Gode udviklede bevægelser, er allerede meget flydende. SL Arwen Undómiel v. d. Schargerwaard (Gorou des Crepusculle de Loups/Vienna v.d. Schagerwaard) O:R. & S.van Haneghem. E: Helle Mulvad. 4½ måned. Godt udviklet babytæve. Ingen stop. Ny type fransk linie. Godt bårne ører og gode mørke øjne. Kropslinierne er korrekte for øjeblikket. Bevægelserne er ikke til at tage i betragtning. God maske og god rød farve. Godt temperament. L

Hvalpeklasse Hanner Snestrups Thor (Tjaran van der Hoge Laer/Ate) O: Jan & Amy Nielsen. E: Nancy & Morten Pedersen. 8 måneder gammel. Godt udviklet han af god type. Mangler stop. Godt ansatte ører og gode mørke øjne af god facon. Korrekt krop for alderen. Meget gode proportioner. Gode bevægelser for alderen. Musklerne er ikke meget faste. God maske og meget god rød farve. SL Bedste Hvalp


UDSTILLINGSRESULTATER Hvalpeklasse Tæver Maxi V.´t. Roemah Andring (Inkita V.´t. Roemah Andring/Guida del Ciolle Ombroso) O: W: Brujinius. E: Chrestine Hinrichsen. Typisk godt bygget tæve. Ikke helt korrekte hovedlinier. Mørke øjne. Godt bårne ører. Meget god hals og overlinie. Godt vinklet for og bag. God maske og farve. Gode bevægelser for alderen. Godt og (selv)tillidsfuldt temperament. SL

Championklasse Hanner Kiosan’s Eis (Xeros van de Hoge Laer/Hexen House Vildah) O: Joakim & Monika Rydell. E: Jette & Frank Nielsen. Meget godt proportioneret han. God størrelse. God og godt bårne ører. Brune øjne. Ikke helt korrekte hovedlinier. Gods hals og ryg. Godt udviklet bryst. Stejlt vinklet for, korrekt bag. Korrekte bevægelser, men meget trangt for og bag. God maske og god farve. Korrekt båret hale. Meget typisk racetype. 1CHK 2CHKK CK BIK3 Lubanja’s Yvor (Tarass de la Quièvre/Qreole de la Quièvre) O: M. De Goedt- De Prez. E: Charlotte Stewart. Meget typisk og godt proportioneret han. Kort krop og udtryksfuldt hoved. Godt ansatte og godt bårne ører. Brune øjne. Meget god hals og overlinie. God kort krop. Godt bryst og bug. Svage koder. Meget god bagfjedring. Meget gode bevægelser. Korrekt farve med en god maske. 1CHK 1CHKK CK BIK2 Klubcert.

Unghundeklasse Hanner Sejerø´s Exodus of Indian Summer (Shadow V.D. Shagerwaard/ Belsique´s Indian Summer of Fanny) O: Lisbeth Enevoldsen. E: Henriette Thorp. Godt proportioneret han af god størrelse. Udtryksfuldt hoved. Brune øjne. Meget godt bårne ører. Lidt manglende stop. Meget god hals og overlinie. Korrekt bryst og godt vinklet for og bag. Meget godt båret hale. Meget trang i bevægelsen både for og bag. Korrekt maske og god farve. 1UK 1UKK CK BIK4 Susmik´s Icon V. Babuska (Hexen House Aratahr/Susmik´s Babuska v. Mitzi) O: Susanne Klug & Michael Trahne. E: Bent Bjørnskov. Ej Mødt.

Åben Klasse Hanner Belsique´s Hodja of Fanny (Halicarnasse du Royaume de Bucksey/ Belsique´s Fanny) O: Helle Mulvad. E: Frank & Jette Nielsen. Typisk elegant han på 7 år. Elegant hoved, mangler stop. Godt bårne middellange ører. Mørke øjne. Meget god hals og overlinie. Meget godt udviklet forbryst og godt bryst og bug. Meget gode bevægelser. Korrekt maske, farven er beige. 1ÅK 2ÅKK CK Sejerø´s Dandy of Indian Summer (Golan v.d. Wielander/Belsique´s Indian Summer of Fanny ) O: Lisbeth Enevoldsen. E: Sven Padde.

2 år gammel. Middel størrelse typisk han. Korrekte hovedlinier. Brune øjne. Godt bårne ører. God hals og overlinie. Godt bryst og bug. Stejlt vinklet for. Korrekt bag. Meget gode bevægelser. Meget god maske og god rød farve. 1ÅK 1ÅKK CK BIK1 Cert. BIR

Godt dybt bryst. Meget stejlt vinklet for, korrekt bag. I bevægelsen er hun meget trang bag, ellers bevæger hun sig meget godt. Korrekt maske og god rød intensiv farve. 1CHK 3CHKK CK

Lundin Loyalty Nehro by Fidji (Micha-Dylan V:D: Lamar/Lundin Loyalty Fidji by Tempo) O: Kirsten Lundin. E: Christina Zinck-Jørgensen. Meget elegant lille han. Lader til at være ret nervøs. Parallelismen er ikke korrekt. Korrekte brune øjne og meget godt bårne ører af middel størrelse. God hals og overlinie. Korrekt vinklet for og bag. Bevægelserne er ikke meget harmoniske og hunden er ekstremt nervøs. Korrekt maske og farve. 2ÅK

Sejerø`s Elanie of Indian Summer (Shadow V.D. Schagerwaard/Belsique´s Indian Summer of Fanny) O: Lisbeth Enevoldsen. E: Helle Mulvad. Meget fin tæve. Med et elegant hoved. Mørke øjne. Lidt lange ører. God hals og overlinie. Ikke nok forbryst. Hun har meget svage koder. Vinklingen for er stejl. Udadvendte albuer i bevægelsen. Korrekt maske og lys rød pels. 1UK 2UKK CK

Championklasse Tæver Belsique´s Indian Summer of Fanny (Halicarnasse du Royame de Bucksye/ Belsique´s Fanny) O: Helle Mulvad. E: Lisbeth Enevoldsen. Elegant lille tæve, med et godt typisk hoved. Brune øjne. Middel lange, men meget godt bårne ører. Meget godt bygget med en harmonisk overlinie og godt rundet rumpe. Vinklingen for og bag er meget stejl. Stive bevægelser. God maske og korrekt farve. Slet ikke i pels. Godt venligt temperament. 1CHK 2CHKK CK BIK3 Hexen House Dundrah (Jincx de Condivicnum/Jarah de la Prairie de la Sommerau) O: Åsa & Leif Grandlund. E: Uffe Døngart. Tæve med korrekte proportioner. Godt hoved med brune øjne. Ørerne er meget godt båret. Minimum stop. Korrekt hals og ryg. Godt bryst og korrekt vinkling. Pelsen er for bølget. I bevægelsen er hun meget trang. Korrekt maske og god farve. 2CHK

Unghundeklasse Tæver

Luavjans Uray (York van der Hoge Lear/N´Gaya Daddy Diamond) O: Pietro Bottagisio. E: Louise Egdal. Meget elegant tæve med kort og harmonisk krop. Godt mørkt hoved med mørke øjne og meget godt bårne ører. Meget god ryglinie og godt dybt bryst. Vinklingen for er meget stejl. Med korrekt vinkling bag. God mørk maske og god rød farve. Hun krydser for i bevægelsen. 1UK 1UKK CK BIK4

Mellemklasse Tæver Imoni-Diva Deabe (Scheitan du Domaine de Hutteau/Diva Deabei) O: Beata Reimannova. E: Karin Larsen. Tangbid. Lille størrelse tæve. God type. Hovedet er korrekt og de middel lange ører er godt båret. Lysebrune øjne- god hals og ryg. Brystet er ikke meget udviklet. Vinklingen for er meget stejl, korrekt bag. Meget nervøs ung tæve, det gør at hun taber meget af sin personlighed. Bevægelserne er også nervøse. Korrekt maske og ligeså farven. 2MK

Susmik’s Glimbi of Dimple O: Susanne Klug & Michael Trane. E: Kit Fischer. Tangbid. Meget typisk elegant tæve. Med et fint udtryksfuldt hoved. Mørke øjne og meget godt bårne ører. Parallelismen er korrekt. God hals og overlinie. Meget godt bryst. Korrekt vinklet. Lidt svage koder. Elegante og harmoniske bewvægelser. Meget god mørk maske og god intensiv farve. 1CHK 1CHKK CK BIK1 BIM Klubcert.

Heavenly Morgai av Revehiet (Hexen House Merlin/Tikkabi’s Hindi). O: Tanja R. & Torild Hulsund. E: Jette & Frank Nielsen. Meget tynd ung tæve. Korrekt hoved. Med mørke øjne og meget godt bårne middel lange ører. God hals og overlimie. Brystet skal udvikles. Vinklingen for og bag er meget stejl. God type, som skal udvikle sig i det hele, for at blive bedre. Harmoniske bevægelser. Korrekt maske og skinnende rød pels. 2MK

Susmik´s Dessie v. Mitzi Bjarkarima Loke/Oud-Sabbinge Mitzi v. Liber) O: Susanne Klug & Michael Trane. E: Carl Erik Meier. Meget kraftig, middel størrelse tæve. Hovedlinierne er ikke helt korrekte. Skallen er kortere end snuden. Korrekt hals og overlinie. Halen er noget kroget. Korrekt bryst og bug. Godt vinklet, men forhånden er lidt stejl. Bevægelserne er ikke frie. God rød farve og god maske. 1CHK 4CHKK

Balou van´t Sparrebos (Qwinten vant´t Sparrebos/Yucca van´t Sparrebos) O: Frans & Marie-Joseé VerwimpVan Loy. E: Charlotte Stewart & Carl Erik Meier. 64 cm –over max størrelse. Godt hoved, men med mørke øjne. Godt bårne ører. Absolut ingen stop. Korrekt ryg. Godt vinklet. Harepoter. Mørk maske og meget mørk pels. På grund af størrelsen 0 i præmie. 0

Helena Djipsy V.’t Roemah Andjing (Xenakis du Clan des Fauves/Channel V.’t Roemah Andjing) O: W. Bruijnius. E: Käthe Bunkenborg. Elegant tæve af god størrelse. Meget mørkt hoved med korrekte linier. Meget gode mørke øjne. Godt bårne ører. God hals og overlinie.

Åben Klasse Tæver Snestrups Tas-Freja (Tjaran van de Hoge Lear/Ate) O & E: Amy & Jan Nielsen. Harmonisk bygget tæve af god størrelse. Godt hoved med minimum stop. Godt bårne

21


UDSTILLINGSRESULTATER ører. Mørke øjne. Meget god og muskuløs krop med en god halslinie. Meget godt bryst. Korrekt vinklet for og bag. Meget harmoniske bevægelser. Meget god maske og intensiv rød pels. Alt i alt en meget harmonisk tæve. 1ÅK 1ÅKK CK BIK2 Cert.

Sejerø’s Day Dream of Indian Summer (Golan V.D. Wielander/Belsique’s Indian Summer of Fanny). O: Lisbeth Enevoldsen. E: Liselotte Stoltze. Harmonisk tæve på 2 år. Med et godt udtryksfuldt hoved. Mørke øjne og middel lange godt bårne ører. Korrekt hals og overlinie. Vinklingen er stejl for. Harepoter. Gode bevægelser for, meget trangt bag. God maske og pelen er ret lys. 1ÅK 2ÅKK CK

Chacami Elina (Golden Shepherd A´Dino/Chacami Ashley) O: A.C. Stewart & Carl Erik Meier. E: Marianne Madsen & Peter Petersen. Tæve af middel størrelse. Med manglende parallelisme i hovedet. Lyse brune øjne. Ørerne er af middel størrelse og er godt båret. Korrekt halslinie. Og god brystdybde. Hun krydser i bevægelsen både for og bag. Farven er mørk og med mørk maske. 2ÅK

Stejlt vinklet for, korrekt bag. Meget godt proportioneret krop med god linier. Meget gode bevægelser. Lys farve med mørk maske. 1ÅK 3ÅKK

Jolin Daisy v.´t. Roemarh Andjing (Hansom Duvy des Manifique Berger/First Kirscha v.´t. Roemah Andjing) O: W: Bruyius. E: Jonna & Ingvar Rasmussen. Tæve af meget god størrelse. Udtryksfuldt hoved. Brune øjne. Middel lange ører, godt båret. Minimum stop. God halslinie og ryg.

Junior-handling i SBH Som noget helt nyt i SBH, arrangerede vi i år junior-handling på juleudstillingen. Det var ikke varslet i forvejen, men der var mange der havde deres børn med på udstillingen og så var det oplagt, at der skulle gøres lidt ekstra ud af dem. Jeg tror roligt jeg kan sige det var en stor succes. I alt ni børn deltog og der var præmier til alle. De fem første blev placeret og de sidste fire delte 6. pladsen. Junior-handling er noget der altid foregår på DKK’s udstillinger. De børn der deltager, konkurrerer indbyrdes om at vinde Årets Juniorhandling, og vinderen får lov at deltage på verdens største udstilling, Crufts, i England.

Stine & Arwen

Alt i alt handler det for ”ungerne” om at vise, at de kan ”handle” en hund. Dvs. de skal fremvise de bedste sider af hunden, stille den op for dommeren og vise tænder og bevægelser på den. Det er ikke hundens kvaliteter der bliver men bedømt, barnets forståelse for fremvisninger af en udstillingshund.

”Vores” børn var alle nybegyndere, men de arbejdede godt for sagen og gjorde deres til at vi andre også fik lidt sjov ud af det. Sjældent har jeg set så mange ved ringsiden som da poderne skulle på banen. Vi er nok mange der synes, at det kunne være en sjov tradition ved juleudstillingen fremover. Hvem ved, måske breder det sig, så vi arrangerer det på hver udstilling og så er vejen banet for at deltage på en DKK udstilling når de bliver rigtigt dygtige. Placeringen i år blev som følger: 1. Marie Groth/Belsique’s Indian Summer of Fanny 2. Nicklas Thrane/Susmik’s Jubi v. Tiene

22

3. Josefine Kristiansen/Nelly-Bonny v. Lana’s Hof 4. Marco Thrane/Susmik’s Jill v. Tiene 5. Casper Pade/Sejerø’s Dandy of Indian Summer 6. Jeanett Pade/Belsique’s Noir Nala Noel of Xanthi, Stine Christiansen/Arwen Undómiel v. d. Schagerwaard, Natasja Berthelsen/Belsique’s Quartermann-Zarif of Nala, Amalie/ Tervuerenhuset’s Laran. SBH’s bestyrelse og udstillingsudvalg ønsker alle børnene tillykke med placeringerne og håber at se dem igen på en anden udstilling.

Josefine & Nelly-Bonny

Nicklas & Stine


Oplevelser på udstillinger Netop hjemkommet fra udstillingen i Svenninge den 20. nov. 2004 fik vi tid til at nærlæse det flotte program, og da vi så Jeanette’s slutbemærkning: ”At det er den samme hund vi går hjem med – som da vi kom – uanset præmiering”, vil vi gerne fortælle Jer følgende – for ”det kan gå op og ned”. Vores ”først” Belgier blev vi ejere af ved et tilfælde. Han først ejer kunne ikke længere have ham og i en alder af 3 år kom han til at bo på Møn. Det vi havde tænkt mindst på var, at gå på udstilling med en hund, men en bekendt så de papirer der fulgte med hunden – bl.a. 2 certifikater – og fortalte, at et certifikat mere, og vi havde en dansk champion!! Hvorfor ikke? Marts 1998 mødte vi op på SBH’s udstilling i Korsør – Ancher og jeg helt ukendte - og blev noget overraskede. ”Der kommer Galan”, sagde mange – vi vidste ikke vores hund var kendt. Og var han det ikke før, så blev han det. Den selv samme udstilling BLEV han dansk champion, og siden hen nåede Galan at blive ”årets Malionios” i 1999 og 2000 og ”årets Belgier i 1999”. Og i 2002 kom så Ienla’s Leia på besøg, hvilket medførte en dejlig flok hvalpe. Ancher og jeg havde lange diskussioner om vi fortsat skulle have en belgier, men undertegnede vandt og i juni 2002 kunne vi hente Midgaarden’s Dante på Fyn. Dengang lovede vi Henriette og Flemming, der har Leia, at vi på et tidspunkt ville få den

lille nye bedømt. Det skal her bemærkes, at Leia også er dansk champion, og derfor kunne det jo være rart, om noget af afkommet også var godt. Først gang vi stillede op med Dante var på DKK’ s udstilling september 2003 i Ballerup. Han vandt - fik sit første certifikat og blev Københavns vinder! SBH’s udstilling i Præstø i november 2003 vandt han igen – fik certifikat – og blev Bis2. Og så måtte vi igen til det med det tredje certifikat og en dansk champion. 2004 blev så et noget anderledes år for os m.h.t. udstillinger. Vi var på SBH’ s udstilling i marts uden videre udmærkelser. 1. maj var det i Helsingør på DKK udstilling, også uden de store bemærkninger, men hvor vi trods alt følte os ”lidt anderledes”. Mange af de andre Malinois syntes vi var blevet noget ”kronragede” og var vi lidt ”langhårede”? Da vi kom hjem til Galan kunne vi konstatere, at det var vi ikke. Vi har været så heldige med vores valg af Dante, at af det kuld der kom, er han nok den der ligner sin far mest. DKK’s udstilling i Ballerup i september 2004 skulle så vise sig at blive ”oplevelsen” i år. Vi blev DISKVALIFICERET og fik et 0! Hunden var for langhåret og blev betegnet som en Tervuren. Undertegnede tænkte: nå – så oplever vi også det, men som dagen gik blev vi mere og mere ærgerlige/vrede/kede af det, og nu havde vi ikke længere Galan at sammenligne

FRA MEDLEMMERNE

med, når vi kom hjem. Ham sagde vi farvel til i juni pga, sygdom, så vi klagede til DKK. Især da vi fandt ud af, at lidt langt hår på en Malinois ikke er en diskvalificerende fejl. DKK fik et brev og en måned senere fik vi svar, hvor de beklagede det skete, annullerede vores 0 og opstilling på pågældende udstilling. Det var meget glædeligt. Godt nok er reglerne, at vil man klage over en bedømmelse, skal dette ske på dagen, mens udstillingen afholdes, men indrømmes skal det, at af og til blive man så overrasket, at den rationelle tankegang kobler fra.

Og så kan vi runde året 2004 af med, at vi har fået en ny dansk champion. På SBH ’s udstilling i Svenninge fik Midgaarden ’s Dante sit tredje certifikat. Vores pointe med dette indlæg er, at det altid er den samme hund du har med på udstilling, uanset om den vinder eller taber, men det er meget afgørende, hvem der er dommer. En ting er dog sikkert – det kan betale sig at være kritisk – for dommere kan også have dårlige dage, men bør trods alt sætte sig ind i gældende regler for de racer der skal bedømmes. MEN, den hund du kommer med er den bedste i hele verden!! Mange hilsener fra Birgit Amdisen (Fr. Galan)

NY DANSK CHAMPION

Midgaardens Dante

Opdrætter: Kennel Midgaarden - Ejer: Birgit og Ancher Amdisen 23


Midgaardens Dante og Stenholdt Galan (Forår 2004) Vinderne fra SM 2004

SBH BODEN Man kan bestille varer on-line på hjemmesiden: www.belgiskehyrdehunde.dk Stort ”Her vogter jeg” skilt – selvklæbende Mellem ”Her vogter jeg” skilt – selvklæbende, hvidt eller gult Klistermærke til bil (stor dekal), 2 stk. Husk at anføre variant Nyt SBH logo klistermærke til bil (til at sætte indvendig) Mini klistermærke (lille dekal). Klistermærke med klubbens logo (4 hoveder) Strygemærke (stort rundt logo) – fx til T-shirt (begrænset antal) Små gule klistermærker ”Pas på hunden” (anfør variant) Rundt stofmærke med SBH- logo (10 cm i diameter) Musemåtter med SBH-logo (med bundfarverne: rød, hvid, syrenlilla) ”Den røde bog” – ny udgave Opdrættervejledning Ny Svensk bog, Belgiska vallhundar Billede med de 4 varianter Ramme til de 4 varianter (begrænset antal) Billeder tegnet af Firmin Aertgeert (anfør variant, kan ses på hjemmesiden) Madskåle røde & gule Polobluse med logo på bryst (grå og blå) T-shirts KANON kvalitet (begrænset antal) (3 for 130,- kr.) Krus (brugt som 1. præmie i år 2000 - rabat ved køb af flere) Nøglering, Malinois - Tervueren Udstillings ”Clips” Kuglepenne (med logo) gode og nye! (5 for 20, - kr.) Gamle SBH blade – anfør årgang og nummer Sort nøglepung Køkken ur med SBH logo Bloklys med SBH-logo Bloklys med variant Pins med SBH logo

pr. stk. pr. stk.

Kun mod forudbetaling på bankkonto: Nordea reg. nr. 0047, konto nr. 6875-480-225. Telefonnummer og evt. mail-adresse bedes opgivet ved skriftlig eller online bestilling. DER TAGES FORBEHOLD FOR PRISSTIGNINGER OG TRYKFEJL.

24

30,00 30,00 40,00 20,00 15,00 5,00 40,00 5,00 50,00 30,00 60,00 40,00 350,00 10,00 30,00 80,00 25,00 60,00 50,00 10,00 20,00 6,00 5,00 10,00 25,00 50,00 25,00 30,00 25,00

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.


AGILITY AGILITY VM 2004 Så var tiden endelig kommet til at vi skulle afsted til VM i Spanien. Alt var planlagt til sidste detalje - troede vi, men vi blev klogere.

ningstiderne for de forskellige lande var heller ikke planlagt, så der blev hurtigt lavet en opråbning.

der ikke løb ordentligt igennem, mig selv inkl. Det var ubehageligt at løbe på disse små sten.

Jeg - Piroll - var én af de i alt seks danske hunde, der var udtaget til VM. Min familie (mor, far, Pia Skøtt - der løber med mig og min mors bror) tog afsted lørdag den 23.10.2004, da vi ville lave en lille ferie ud af det.

Nå, nu håbede vi alt kun kunne være i orden, men igen tog vi fejl, for efter træningen skulle de to holdkaptajner til møde og her skinnede det igen igennem, at det var uplanlagt. • Den ene dommer kom for sent • Blev der stillet et spørgsmål, blev der kun svaret til den person, der havde spurgt • Der var tvivl om hvor mange poter der skulle være på felterne. Man mente at alle fire poter skulle være på, men besluttede dog at to poter var nok.

Fredag blev der ikke holdt middagspause, men der blev taget revanche om lørdagen. Her blev det kl. 13.45 meddelt at der var middagspause i 2½ time. Det benyttede flere både 2- og 4-benede til enten og gå en tur el få sig en lille lur. Der var selvfølgelig også nogle der benyttede lejlighed til et toiletbesøg. Der var et toilet til alle, og toiletpapir skulle selv medbringes.

Søndag eftermiddag går vores lejede Home Car i stykker, med det resultat at vi i 1½ døgn sad fast på en fransk rasteplads, for bare mandag aften at blive slæbt ned til et lille værksted, der lukkede da vi ankom. Tirsdag morgen blev vi slæbt til et Fiat værksted i Perpignan og fik der den nedslående besked, at de ikke kunne lave bilen med det sammen, hvilket ellers var lovet os. Så far og det firma vi havde lejet Home Car’en igennem arrangerede en bil vi kunne leje. Det skulle være en stor bil, noget a lá en Combi, men nu ved jeg ikke hvad i siger til at være 4 voksne, 5 tasker med sponsorgaver, fane, oppakning for fire personer, dyner og mad til mig i en lille Citroen C3. Jeg kan kun sige, at vi kom hinanden godt ved.

Fredag startede den alvorlige del så. Her blev der det oplyst, at den officielle lufteplads var en lille indhegning på ca. 20 m2 med en stendynge i midten. Den uofficielle lufteplads lå uden for hele pladsen og det lignede nærmest en losseplads.

Nå, men endelig tirsdag aften nåede vi frem til campingpladsen. Hvor var det dejligt at strække ben igen. Pladsen var rigtig god. Vi havde lejet en hytte, som lå ca. 50 meter fra Middelhavet.

Nu havde dommerne dog fundet ud af, at FCI-reglerne skulle følges, hvorfor en pote på felterne var nok. Flere af os havde nogle gode løb, på de temmelig sammenpressede baner, med nogle vendinger, der var til at forstå. Generelt var det nogle gode, lærerige og anderledes baner. En ting er sikkert - ikke mange Border Collier i DK ville kunne klare disse baner. Der var dog mere malurt i bægeret. De to dommere (en fransk + en spansk) var absolut ikke dansk standard, idet

Vågen onsdag og ud på terrassen ser jeg min fjende Yonas. Hanne, Hans og Yonas var ankommet tirsdag. I løbet af onsdagen aftales det at Pia, Hanne og Hans kører ind for at se hvor stævnet skulle afholdes. Det var absolut ikke en positiv tilbagemelding de kom tilbage med. Der skulle løbes på en nedlagt tennisbane, med en belægning af temmelig grovkornet sand. Nå, men vi blev alle enige om at se tiden an. Onsdag eftermiddag ankommer Annett, Peter og Zoey og først på aftenen ankom de sidste danskere så. Det var Bente, Ole med Freja, Flemming med Kvina og Anne med Frida.

• klare berøringsfejl ikke blev dømt • person satte sig nærmest på tunnellen blev ikke dømt • person sprang over feltet på balancen blev ikke dømt • person greb hund da den kom ud af tunnellen, for nærmest at kaste den videre over et spring - blev ikke fratrukket point. • markeringspind ved flyv væltede efter at hund sprang ind i den - der blev ikke fratrukket point • den ene dommer gik og tog tid samtidig med at han dømte.

Torsdag skulle der så være dyrlægekontrol og træning. Og fra dette tidspunkt var der desværre mange negative oplevelser. Det hele virkede utrolig uplanlagt. For det første skal man ikke kalde det dyrlægekontrol én gang til. Der blev kun tjekket vaccinationer. Nogle ganske få hunde fik løftet halen, kun for at se om det var en han eller hun. Der blev ikke tjekket øremærkning/chips eller nogle former for sundhedstjek. Reelt kunne man ha´ stillet med en forkert hund. Træ-

Da en italiener og hans hund er inde og løbe et løb, hvor der blev revet en overlægger ned, når banebyggeren ikke at sætte den op igen da hunden skal over springet 2. gang, med det resultat at hun sidder og holder overlæggeren i stedet. Slalommen lå løst oven på jorden. Der blev kun med jævne mellemrum sparket lidt af det grovkornede sand over tværliggerne.

Hvad angår boder, var der ikke rigtig nogle. Der kunne købes nogle t-shirts og så var der en ældre mand der solgte letvægtsbure, men så vidt vi så fik han ikke solgt nogle. Den person der nok fik solgt mest, var en hollandsk deltager. Nå, men nu alt det negative er nævnt, hvad der desværre var temmelig meget af i år, skal vi også lige nævne det positive. Alle os danskere havde et rigtig godt sammenhold. Vi var ude og spise samen både onsdag, torsdag og fredag. Festmiddagen lørdag aften var langt bedre planlagt end sidste år og vejret var fantastisk. Flere havde shorts på hver dag. Vi så ingen dyremishandling i år og rigtig dejligt var det, at der gik en professionel fotograf rundt om tog billeder, som kan ses på nettet på flg. adr.: www.fmbb.net. Det var en dejlig tur og jeg og min familie lærte nogle nye folk at kende. Alle os danskere var enige om, at det havde været en oplevelse, ærgerligt var det bare at det til tider virkede så uplanlagt, når vi taler om, at det er et VM. Nu håber vi at vi kvalificerer os til næste år, hvor det er Tyskland der skal afholde VM, de afholder samtidig VM i IPO. Det er dejligt at det slås sammen, ligesom det var i 2003, så vi kan lære hinanden at kende på tværs af de forskellige konkurrencer. Vi ser i hvert fald frem til næste år, hvor der allerede nu er planlagt meget. Mange hundehilsner Piroll, Pia, Jan og Sanne

På grund af underlaget var der flere hunde

25


AGILITY

AGILITY VM 2005 afholdes 26.-29. maj 2005

i AUD syd for Dresden i Tyskland

Nærmere følger i næste blad, men er man interesseret, og vil man vide mere, er man velkommen til at ringe til Steen på tlf.: 7468 0824 – 2422 1495 eller mail:agility@hund.dk

************************************************ Tillykke med Resultaterne Agility-VM 2004 i Bardalona, Spanien.

Agilityudvalget vil gerne ønske deltagerne til VM i Spanien tillykke med resultaterne. 4 ud af 6 deltagere kom i finalen og de 3 blev placeret:

Placering nr. 12: Placering nr. 22: Placering nr. 27:

Flemming Hansen med Belsique’s Kvina of Fiona (Kvina) Pia Skøtt med Jomsborg’s Atle (Piroll) Annett Rasmussen med Belgerac Zoey (Zoey)

Den sidste i finalen var Ole Christiansen med Lajean’s Fylke of Groa (Freja). Holdet blev desværre kun 9. og sidst. Vinder af AG-VM individuel blev: Ikumi Yamaguchi fra Japan med Oro vom Siefelerberg Holdvinder blev: Schweiz efterfulgt af Spanien og Belgien. Mvh Agilityudvalget

DKK R ACEVINDER 2005

Kiosan’s Eis Opdrætter: Kennel Kiosan Ejer: Jette og Frank Nielsen

26


Viden På Bordet Søndag den 21.11.2004 deltog Helle Mulvad, Lisbeth Enevoldsen og undertegnede i DKK´s arrangement ”Viden på Bordet” på Den Kongelige Veterinære og Landbohøjskole. Programmet bestod af indlæg fra forskere og specialklubber og omhandlede forskellige sygdomme og metoder til diagnostik og behandling. Der var i alt 10 forskellige emner og hver foredragsholder havde mellem 30 og 45 minutter til at uddybe sit område. Emnerne var: • Populationsundersøgelser – genetisk variation hos forskellige racer • Hypothyreoidisme hos Riesenschnauzer • Discusprolaps hos Gravhund • Cancer hos hunde, diagnoser og terapi • Artroskopi og anden kirurgi udført med Kikkertmetoder • Sterilisation af tæver og komplikationer herved • Bagbenskonstruktion hos Chow Chow • Dyrlægernes rolle i Sundhedsprogrammer for arvelige lidelser • Nye DNA test med relevans for hunde • Indsamling af nødvendige data til arvelighedsundersøgelser. Det ville blive alt for omfattende at komme ind på alle indlæg, men jeg vil i stedet fremhæve nogen pointer, som blev fremlagt på dagen. Nogen af dem er i forvejen velkendte, men de fortjener nu en gang mere i rampelyset! Matador Avl: En hanhund må maximalt være far til 25 % af det antal hvalpe der registreres årligt. Dette antal er for hele hans livstid. Det vil sige, at hvis man har en race med f.eks. 100 hvalpe registreret pr år – ja så må en enkelt hanhund kun lave 25 hvalpe i hele sin levetid!! Derudover er det klart, at man ikke kan bruge to helbrødre på samme niveau, som ovenfor, idet de har samme genmasse. Det

NYT

FRA

AVLS-

OG

samme gør sig til dels gældende for en far og en søn. Der vil hvalpe pr. han skulle være mindre end som ovenfor! Ved større brug af avlshanner end skitseret ovenfor opnår man det som kaldes indavlsdepression. Man ødelægger den genetiske variation i racen!

Slægsskabsforskning: Da man nu har kortlagt hundens gener, har man lavet en undersøgelse for den Islandske Fårehund og den viser at racen er grundlagt på i alt 23 stamdyr. 3 af disse er blevet brugt i ekstrem grad og derfor er ca. 70 % af den genetiske variation gået tabt. Man forsøger nu at finde nogen af de sjældne linjer for at få dem ind i avlen. Ved hjælp af samme kortlægning af generne for hund, har man klassificeret forskellige typer af hunde, og det viser sig at nogle af de racer som man mente var de ældste alligevel ikke er det. Den Belgiske Hyrdehund har ikke meget urhund i sig og er klassificeret sammen med Sct. Bernhard og ikke sammen med Schæfer, som mange gik og troede. Schæfer er i en gruppe sammen med en mængde mastiffer. Genetisk Variation: Der er mange muligheder for at påvirke den genetiske variation. Det gøres til dels via stamdyr, populationens størrelse, antallet af avlsdyr, avlsdyrenes indbyrdes slægtskab og antallet af tæver og hanner i avl i forhold til hinanden. Jo mere man opdeler en population, des mindre bliver den genetiske variation! Man snakkede her om udstillingshunde versus brugshunde f. eks. indenfor schæfer, men det samme vil gøre sig gældende for malinois. Hypothyreoidisme: Mellem 15-39 % af alle danske Riesenschnauzere lider af hypothyreoidisme, manglende produktion af skjoldbruskkirtelhormon. Dette er undersøgt i et speciale som er lavet ved KVL af to studerende. Det drejer sig om en

SUNDHEDSUDVALGET

arvelig form af sygdommen som typisk begynder ved 2-6 års alderen. Det er en alvorlig sygdom, hvor dyrene bliver sløve, fede, får hyppige infektioner og evt. neurologiske symptomer. Sygdommen kan dog behandles således at hundene får et godt liv med sygdommen. Der er i forbindelse med projektet udarbejdet retningslinjer for avl hos Riesenschnauzer for at begrænse sygdommens udbredelse. Artroskopi: Man er for alvor begyndt at operere ledskader hos hund ved hjælp af kikkertmetoden. Det har længe været brugt men er nu virkelig ved at blive en god og anerkendt skånsom operationsmetode. Den samme teknik bruges nu også meget til at undersøge mavetarmkanalen hos hunde. Chow Chow: Man har undersøgt om en stejl vinkling af bagben hos Chow Chow har betydning for antallet af skader på det forreste korsbånd i knæene. Undersøgelsen viser at der ikke er nogen sammenhæng. DNA Tests: Der findes to former for DNA tests når man skal lede efter sygdomme. Den ene er en mutationstest hvor man direkte kan lede efter det ændrede gen som giver anledning til f.eks. en sygdom. Denne metode er meget sikker men findes ikke for ret mange sygdomme. Den anden er en markør test hvor man leder efter stykker af DNA som sidder tæt på det syge gen. Jo tættere på de sidder jo sikrere er testen. Denne type af tests er mindre sikker end mutationstestene. Det var en del af det, som vi fik med hjem fra mødet, som var godt, men meget langt. Jeg håber, at nogen af de ovenstående punkter kan sætte noget debat og nogen tanker i gang. Christina Gulløv

Zackie Rudolfovskà Skalà (Spir) Ejer: Flemming Lentz O’Shaya Bergerac De Hu Opdrætter: Kennel Bergerac Ejer: Christina Gulløv

27


AVLSNYT For medlemmer, bosat i Danmark, som opfylder reglerne for hvalpelisten er det gratis at stå under ”Avlsnyt” i SBH-bladet, men opdrætteren skal selv sørge for - skriftligt og helst via e-mail - at sende de nødvendige informationer til redaktøren. Oplysningerne til listen SKAL opdateres til hvert blad, i modsat fald slettes de. Opdrættere og medlemmer fra andre lande kan ikke optages i Avlsnyt og på hvalpelisten Det er en forudsætning for at få optaget parringer/hvalpe under Avlsnyt, at forældredyrenes HD-status max. er B2, og at status opgives. HD-status er angivet efter hundens navn. Såfremt det er kendt, skal bedsteforældrenes HD-status ligeledes oplyses. Hvis hunden er fotograferet for albueledsartrose, er det ligeledes angivet efter hundens navn, og betegnes

AA. Husk at alle danskejede hunde født i 1999 og fremover, skal være fotograferet og have tildelt status for AA, såfremt de skal kunne optages som forældredyr på klubbens hvalpeliste. Endvidere skal alle tæver før parring min. være fyldt 18 måneder, og begge forældre skal have en DKK anerkendt stamtavle i 4 generationer. Parringer som efter en dispensation har fået stambogsføringsret, kan ikke optages på hvalpelisten, hverken i blad eller på hjemmeside. Opdrætterne skal benytte SBH’s købsaftale. Hvis man står med en nært forestående parring eller fødsel af et kuld hvalpe, er det muligt at ringe til redaktøren frem til den sidste i ”deadline-måneden”, og meddele datoen for et forventet hvalpekuld eller et ankommet hvalpekuld. Det er dog en forudsætning, at

opdrætteren skriftligt har indsendt de øvrige oplysninger inden deadline, så kun datoen og evt. antal hvalpe mangler. Vi hører også gerne fra medlemmer, der har importeret hunde fra udlandet. Disse optages under Importer. SBH’s officielle Hvalpeliste/Omplaceringliste: Tilmelding og opdatering til såvel den manuelle liste og klubbens hjemmeside foregår udelukkende via Helle Mulvad. Pris: 100 kr. pr. kuld.

Hvalpe på vej TERVUEREN Far: Mor: Forv. født: Opdrætter:

Vadsbæks Bugsy, HD A (Oud-Sabbinge Kazan v. Kouros, HD A1/Oud-Sabbinge Luzie v. Jona, HD B1) Sejerø´s Delilah of Indian Summer, HD A, AA 1 (Golan v. d. Wielander, HD B/Belsique´s Indian Summer of Fanny, HD B, AA O) Uge 51 Kennel Belgian Dreams v/Connie Ankerdal, Langbjergvej 8, 6621 Gesten +45 75 55 70 21, +28 15 57 77, +28 15 57 55 - www.belgiandreams.dk mail: connie@langbjerg.dk

GROENENDAEL Far: Mor: Forv. født: Opdrætter: Far: Mor: Forv. født: Opdrætter:

Vendredi des Terres Bergéres, HD A (Jason de la Douce Plaine / Quechua des Terres Bergéres) Buffy du Pré du Vieux Pont, HD A, AA 0 (Zhar du Pré Vieux Pont / Litchi du Crépuscule des Loups) 31. december 2004 Kennel Præriens Bedste, v/Henning Clausen, Funder Bygade 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 86 86 7224 e-mail: vindbjerg@mail.tele.dk LUXCH BCH Zoran of the Evening Star, HD B (NEDCH Thula, HD B/Savannah of the Evening Star) Belsique’s Loa of Xanthi, HD A, AA 0 (Victor-Macy v. Lanas Hof, HD A1/Belsique’s Xanthi, HD B1) 10. januar 2005 Kennel Oud Sabbinge v/Jane og Anick van Sabben, Ekkodalsvejen 6, 3720 Aakirkeby, tlf. 56 94 00 19

Hvalpe født TERVUEREN Far: Mor: Født: Opdrætter:

Belsiques Hodja of Fanny, HD A (Halicarnasse du Royaume de Bucksey, HD fri/Belsiques Fanny, HD A2) Heavenly Morgai av Reveiet, HD A/AA 0 (LP N UCH S LCH Hexen House Merlin, HD A/INT NORD UCH BH Tikkabis Hindi, HD A) 3. december 2004 - fem hanner og to tæver Kennel Jatoba, v/ Jette & Frank Nielsen, Lundegårdsvej 9, 4720 Præstø – DK, +45 5599 1168, www.jatoba.dk, mail jatoba@mail.dk

Importer

28

Race: Hundens navn: Far: Mor: Opdrætter: Ejer:

Groenendael Indigo Comme Un Reve Noir, han født 09.09.2004 Black Othello du Chemin des Sorciéres Bobbiblack v.d. Hoge Laer Mary & Zsolt Pálfalvi, Hungary Lone & Karsten Jensen

Race: Hundens navn: Far: Mor: Opdrætter: Ejer:

Groenendael Active Aya of Dark Brightness, tæve født den 7. februar 2004 Belgerac Zarif Just Natja of Dark Brightness Bert og Angela Pos, Holland Pia Skøtt Hansen


AKTIVITETSKALENDERE 2004 Agility Dato

Sted

Klub

Kontakt

Sidste tilmelding

Brugshunde Dato

Aktivitet

Sted

Udstilling Dato

Klub

Sted

Dommer

Tilmelding

19.03.2005

SBH

Jylland

Gert Christensen

12.02.2005

13.-14.08.2005 (Træf)

SBH

Sjælland

19.11.2005

SBH

Kreds 2

Jørgen Hindse Madsen

15.10.2005

Tilmeldinger til SBH udstillinger sendes til: Jeanette Harmsen, Hasselvænget 13, 4550 Asnæs ØNSKER MAN EN ANNONCE I KATALOGET PÅ VORES UDSTILLINGER ER DEADLINE DEN SAMME SOM TIL UDSTILLINGERNE. BETALING SKAL SKE SAMTIDIG TIL UDSTILLINGSKONTOEN, PRIS 125,00 Dato

Klub

Sted

Dommer

Tilmelding

12.02.2005

DKK

Fredericia

Hanne Laine, DK

08.01.2005

01.05.2005

DKK

Ballerup

Zlatko Kraljic, HR

26.03.2005

12.06.2005

DKK

Hillerød

Elina Tan, FI

07.05.2005

03.07.2005

DKK

Rønne

Tore Fossum, NO

28.05.2005

13.08.2005

DKK

Odense

Andras Korozs, HU

09.07.2005

18.09.2005

DKK

Brøndby

Emesto Capra, IT

13.08.2005

06.11.2005

DKK

Herning

Brenda Banbury, GB

01.10.2005

Tilmelding til DKK udstillinger sendes til DKK.

Er din hund blevet Dansk Champion, Klub Champion, Agility Champion, Brugs Champion og er du medlem af Special klubben, er du berettiget til at modtage en pokal på træffet. For at modtage denne pokal skal du sende din ansøgning, med relevante papirer ind til bestyrelsen INDEN den 1. januar NYE PRISER PÅ UDSTILLINGER: Baby klasse 3-6 md: Hvalpeklasse 6-9 md. Unghundeklasse: Mellemklasse : Åben klasse: Brugshunde kl. Champion klasse: Senior klasse: Veteran klasse: Par klasse: Junior handling: Uden for bedømmelse:

190,00 190,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 140,00 110,00 100,00

RABAT: 1 hund: 2 hund: 3 hund:

290,00 260,00 220,00

INVITATION til Udstilling Den 19. marts 2005 afholdes specialudstilling med Gert Christensen som dommer. Udstillingen holdes i Funder ved Silkeborg, og Kreds 4 står for det praktiske. Sidste tilmelding: 12. februar 2005. Det samme gælder for evt. annoncer og sponsorer. BEMÆRK NYE UDSTILLINGSGEBYRER og PRIS (125,00) for annoncer. VEL MØDT

29


NYT

FRA

HD AA

AVLS-

Status

OG

SUNDHEDSUDVALGET HD / AA – Nyt

Hund/ Registreringsnummer

Far Mor

HD/AA

Malinois A/A

A

Comtessa van Tessinij’s

Dovre Fjeld Vasco

0/0

0

11568/2004

Viola v. d. Berlex-Hoeve

A/A

A

Limba vom Griefering

Bandit von der Wautz

A

1/1

1

04752/2001

Comtesse vom Roten Falken

A

A/A

A

BB Packman av Nangijala

Daneskjold Hasse

1/1

1

17761/2004

Pois Kottoo E-Mail

A/A

A

Danés von der Krähenschmiede

Daneskjold Nero

A2

20000/2004

Kaboua Airport Hannover

A

Es-Flindtto´s Bonja

Alf vom Nordhang der Eifel

A

20068/2002

Daneskjold Queen

A2

C/A

C

A

A

Tervueren C/B

C

Helena Djipsy v. t. Roeman Andjing

Xenakis du Clan des Fauves

A

0/0

0

00115/2001

Channel v. t. Roeman Andjing

B

A/A

A

Susmik’s Ice v. Babuscka

Hexen House Aratahr

B

0/0

0

03224/2003

Susmik’s Babuscka v. Mitzi

B1

A/A

A

Belsique’s Quarterman-Zarif of Nala

Belgerac Zarif

A

0/0

0

13397/2003

Belsique’s Noir Nala Noel of Xanthi

B/0

Groenendael

Stavefejl kan forekomme, da det kan være svært at læse udskrifterne fra DKK.

Epilepsi Mandag den 8. november 2004 afholdt undertegnede og Helle Mulvad et møde med Mette Berend, som er specialist i neurologi ved den Kongelige Veterinære og Landbohøjskole (KVL) på Frederiksberg. Emnet for mødet på KVL var epilepsi hos Belgisk Hyrdehund, og formålet var at inddrage KVL´s forskerstab i jagten på årsagen til sygdommen hos vores hunde. Vi havde medbragt de få stamtavler, som er blevet os tilsendt og hurtigst stod det klart for Mette Berend - at som hun sagde: ”Der er vist ingen tvivl om, at vi har at gøre med en arvelig tilstand, som er temmelig aggressiv”. Ydermere fortalte hun os, at sygdomme som epilepsi er meget tabubelagte og at folk ikke vil stå frem med den slags oplysninger. Det vigtigste formål med at klarlægge arvegangen for denne sygdom, vil være at fjerne

30

tabuet og gøre epilepsi til en anerkendt sygdom inden for opdrætterkredsen. De fleste hvalpekøbere er ikke bekendt med risikoen for epilepsi i vores race, og dem som kender til risikoen, kender ingen midler til at undgå den. Dermed tvinges købere til at investere i blinde eller finde en anden race. Undertegnede har flere gange hørt om folk som vender sig bort fra Belgieren netop på dette grundlag, og det vil vi meget gerne gøre et stykke arbejde for at undgå. Vi mener jo at have verdens bedste hunderace og vil gerne dele den med mange andre  Mødet bliver nu det første af en række møder, hvor det skal tilrettelægges, hvordan vi kan stille en undersøgelse op som kan afdække arvegangen og måske også typerne af epilepsi, som forekommer hos Belgisk Hyrdehund.

Det må betegnes som et gennembrud for vores avl, hvis vi kan finde redskaber til at undgå arvelige sygdomme og derfor kan vi ikke opfordre nok til at folk henvender sig hvis de har kendskab til epilepsi hos deres hund eller deres opdræt. Ingen oplysninger er for gamle eller for nye. Det ville være en enorm hjælp hvis vi kunne bekæmpe sygdommen solidarisk! Dette er det første af flere indlæg om epilepsi og vi vil gerne opfordre folk til at skrive indlæg til bladet om emnet, som de opfatter det eller om de oplevelser det har givet dem. På Avls og Sundhedsudvalgets Vegne Christina Gulløv


OPDRÆTTERLANDKORT 1. Kennel Belsique’s Groenendael & Tervueren Helle Mulvad Hanerupvej 18, 4420 Regstrup Tlf.: 59 47 22 08/51 88 68 22 Mail: belsiques@tdcadsl.dk www.belsiques.dk

2. Kennel Lundin Loyalty Tervueren Kirsten Kingo Lundin Butterupvej 64, 4420 Regstrup Tlf.: 59 47 37 37 Mail: lundinloyalty@mail.tele.dk www.lundinloyalty.dk

3. Kennel D’Isabels Tervueren Uffe Døngart Daltoftevej 11, 2860 Søborg Tlf.: 39 67 00 61 Mail: dongart@post7.tele.dk www.dongart.dk

4. Kennel Jomsborg Tervueren Susanne & Steen Pedersen, Blansvej 33, Bovrup, 6200 Aabenraa Tlf.: 74 68 08 24/40 60 74 68/ 24 22 14 95 Mail: jomsborg@jomsborg.dk www.jomsborg.dk

5. Kennel Oud Sabbinge Groenendael & Tervueren Jane van Sabben og Anick van Sabben Ekkodalsvejen 6, Aaker 3720 Aakirkeby Tlf.: 56 94 00 19 Mail: sabben@ekkodalen.dk Tlf. 23 45 47 25

7. Kennel Susmik Tervueren Susanne & Michael Thrane, Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup Tlf.: 98 24 02 81/20 94 08 03 Mail: susmik@susmik.dk www.susmik.dk

8. Kennel Chacami Tervueren & Groenendael Charlotte Stewart & Carl Erik Meier Øster-Tveden, Tvedensvej 92, Sterup DK-9740 Jerslev J Tlf.: 98 83 10 12/22 79 89 17/ 51 33 15 42 Mail: chacami@chacami.dk www.chacami.dk 9. Kennel Maligården Malinois Louise Egdal Labirksgyden 40 5220 Odense SØ Tlf.: 65 97 33 77 Mail: egdal@sporty.dk

10

10. Kennel Birgitte Eriksen Malinois Birgitte Eriksen Kirkebakkegårdsvej 60 3540 Lynge Telefon 40 16 12 66 Mail: beriksen@post.tele.dk 11. Kennel Khymera’s Tervueren Trine Missel Gl. Landevej 117, 4873 Væggerløse Tlf.: 54 17 37 54 Mail: khymera@image.dk http://home.worldonline.dk/~khymera 14. Kennel Jatoba Tervueren Jette & Frank Nielsen Lundegårdsvej 9 4720 Præstø Tlf.: 55 99 11 68 Mail: jatoba@mail.dk www.jatoba.dk 17. Kennel Sunred’s Laekenois Søren Fruergaard Ronæsvænget 9 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 39 21/40 18 33 16 Mail: suinreds@mail.dk www.sunreds.homestead.com/ laekenois.html

12. Kennel Snestrup Tervueren Amy & Jan Nielsen Solgårdsvej 58, 5210 Odense NV Tlf.: 66 16 54 00 Mail: snestrup@nielsen.mail.dk http://home19.inet.tele.dk/snestrup

13. Kennel Vandalen Malinois Jørgen Larsen & Lene Geisler Ømarksvej 22, 4100 Ringsted Tlf.: 57 64 34 36 Mail: postmaster@vandalen.dk http://vandalen.dk

15. Kennel Casfan Tervueren & Groenendael

16. Kennel Sejerø’s Tervueren Lisbeth Enevoldsen Vestervej 15 4592 Sejerø Tlf. 59 59 01 92 Mail: lisbeth-e@mail.tdcadsl.dk

Karin Larsen Parallelvej 4 6360 Tinglev Tlf.: 74 64 49 07 Mail: casfan@mail.dk

18. Kennel Aabo Tervueren Pia & Viggo Pedersen Elverdamsvej 241, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 46 41 42 25 Mail: pia-viggo@kennel-aabo.dk www.kennel-aabo.dk

Opdrætterlandkortet i bladet - og på SBH’s hjemmeside - koster 150 kr. for et år. Opdatering af kortet følger bladets deadline og udgivelse. 31


Afsender: Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde v/Helle Mulvad

Hanerupvej 18 4420 Regstrup

B

Returneres ved varig adresseĂŚndring

NY DANSK CHAMPION

DKCH Nordisk vinder 2004 Snestrup Tas-Freja OpdrĂŚtter og ejer: Kennel Snestrup v/Jan og Amy Nielsen

32

Belgiske hyrdehunde nr 6, 2004  

G ROENENDAEL • T ERVUEREN • M ALINOIS • L AEKENOIS Forskningsprojekt om epilepsi hos den belgiske hyrdehund Bull v Repelener- Meer vandt DKK...

Advertisement