Page 1

G R O E N E N D A E L • TE R V U E R E N • M A L I N O I S • L A E K E N O I S

BELGISKE HYRDEHUNDE N R . 3, J U N I 20 0 6, 3 0.

ÅRGANG

Så er der Træ f ! Nye regler fo r o p tagelse på hva lp e list e Ny proced u re fo r ansøgning o m t i lskud

UDGIVET

AF

SPECIALKLUBBEN

FOR

BELGISKE HYRDEHUNDE


BESTYRELSE,

REDAKTION OG UDVALG

Formand og ansvarshavende redaktør (Blad, hvalpeliste, hjemmeside): Helle Mulvad Hanerupvej 18 4420 Regstrup E-mail: belsiques@tdcadsl.dk

Tlf.: 59 47 22 08 51 88 68 22

Michael Thrane Omfartsvejen 70 9490 Pandrup E-mail: susmik@susmik.dk

Tlf. 98 24 02 81

Lisbeth Enevoldsen Vestervej 15 4295 Sejerø E-mail: lisbeth-e@mail.tdcadsl.dk

Bestyrelsesmedlem (Brugs, lydighed): Anne Palludan Krogårdsvej 86 2670 Greve

Suppleanter:

Tlf. 59 30 39 03

Tlf.: 59 59 01 92

Bjarne Cruckov Nielsen (Spor) Offerlunden 1 2730 Herlev E-mail: bjarne@hund.dk

Tlf. 43 90 85 36

Lydighedsudvalg:

Tlf. 48 14 48 47

Leif Harder

Tlf. 48 19 21 14

Kjeld Schrøder

Tlf.: 59 18 20 45

Redaktør:

Pia van Acker Tlf. 56 52 22 40 Sønderbyvej 6 25 46 30 55 4653 Karise E-mail: redaktion@belgiskehyrdehunde.dk, pia@vanacker.dk

Web-master:

Uffe Døngart E-mail: web@belgiskehyrdehunde.dk

Brugsresultater:

Margit Jensen Bykærvej 10 3600 Frederikssund E-mail: daneskjold@tele2adsl.dk

Agilityresultater: Isabel Melander E-mail: imc@km.dk

Tlf. 39 67 00 61 59 32 00 61 Tlf.: 47 38 45 36

Tlf.: 56 28 84 08

Tlf.: 47 38 45 36

Agnethe Toft E-mail: at-tm@hjallesenet.dk

Tlf. 44 91 77 99 40 63 49 90

Tlf: 63 12 33 32

Resultathæfter, Prøveanmeldelser og DKK-Resultatlister: Erland Andersen Dalager 126 5750 Ringe

Udstillingsresultater:

Mette Lorentzen Egevang 25 4000 Roskilde E-mail: mette.lorentzen@mail.tele.dk

Tlf.: 62 62 31 83

Tlf.: 46 41 09 10

Brugsprøveresultathæfter:

Der udstedes kun resultathæfter til medlemmer af SBH. Hæftet er udstedt til den enkelte hund, og skal medbringes og afleveres til prøvelederen ved alle prøver og konkurrencer inden disse påbegyndes. BHU udsteder resultathæfter og fører kartotek over alle udstedte resultathæfter. Ved rekvirering af resultathæfte hos BHU skal medsendes: Kopi af stambog + 50 kr. + kopi af kvittering for medlemskab af SBH + frankeret svarkuvert (5,25 kr.) SBH’s anmeldelsesskema skal benyttes ved ansøgning om afholdelse af prøver. Ansøgningen samt tilmeldingsgebyret på 100 kr., SKAL være BHU i hænde senest 14 dage før prøveaflæggelse finder sted. Ved indsendelse skal dommer(e) og prøveleder være kontaktet og have givet deres accept, og de skal være påført prøveanmeldelsen. DKKs resultatliste er det vigtigste dokument ved prøveaflæggelsen, idet listen, når den er underskrevet af en anerkendt brugsprøvedommer, er den officielle accept og godkendelse af, at prøven er aflagt, og at de anførte points er opnået. Resultatlisten SKAL være BHU i hænde senest 14 dage efter prøven, ellers vil prøven være ugyldig!

Bestyrelsen er kontaktpersoner

Bod:

Lisbeth Øhlenschlæger E-mail: lwo@private.dk

2

Tlf. 56 28 84 08

Prøveanmeldelser + DKK-Resultatlister:

Hvalpeliste og Omplaceringer:

Avls- og Sundhedsudvalg:

Finn Bertelsen Bykærvej 10 3600 Frederikssund E-mail: daneskjold@tele2adsl.dk

Tlf.: 59 62 88 85 mellem 19 og 21

Tommy Flindt Eskildsen Vossevangen 6, Haldrup 8700 Horsens

Henriette Thorp

Revisor:

Isabel Melander Femøvej 8, 4653 Hårlev E-mail: imc@km.dk www.sbh-agility.info

Brugshundeudvalg:

Kasserer (Avl og sundhed, medlemsliste):

Bestyrelsesmedlem, sekretær :

Jeanette Harmsen Hasselvænget 13 4550 Asnæs E-mail: lajean@pc.dk

Agilityudvalg:

Næstformand (Agility, udstilling):

Christina Gulløv Lars Peters Vej 22 Ellinge Lyng 4573 Højby E-mail: gulloev@mail.dk

Udstillingsudvalg:

Sælges gennem klubben (Brugssport):

Christina Gulløv - formand

Tlf.: 59 30 39 03

Helle Mulvad

Tlf.: 59 47 22 08

Charlotte Stewart Knækvej 14 7200 Grindsted E-mail: stewart-consult@mail.dk

Tlf.: 76 72 56 57 29 80 66 00

Mette Lorentzen E-mail: mette.lorentzen@mail.tele.dk

Tlf.: 46 41 09 10

IPO prøvehæfte 20 kr. Brugsprøveprogrammer 45 kr. Brugsprogramvideo 156 kr. Betaling pr. check eller bankkonto, reg. nr. 0047, konto nr. 6875-479952.


INDHOLD

Indhold

Bestyrelse, redaktion og udvalg ........................................... s. Lederen ............................................................................. s. Referat af bestyrelsesmøde ................................................. s. Opslagstavlen ..................................................................... s. Referat af bestyrelsesmøde ................................................ s. Indmeldesesblanket ............................................................ s. Fra medlemmerne - Yasmin på udstilling .............................. s. Fra medlemmerne - Hvalpetræf i Holland ............................. s. Prøveresultater ................................................................... s. Endelig stilling VM udtagelse 2006 ....................................... s. Årets Brugshunde ............................................................... s. Udstillingsresultater ............................................................ s. Årets Udstillingshund .......................................................... s. Årets Agilityhund ................................................................ s. HD/AA-Nyt ......................................................................... s. Avlsnyt og øjenlysninger...................................................... s. Aktivitetskalendere ............................................................. s.

Annoncer

Kredsene ............................................................................ s. Invitation til udstilling i Sverige ............................................ s. Opdrætterlandkort .............................................................. s. Annonce - Leslie’s Regall ..................................................... s. Ny Dansk Champion - O’Shaya Bergerac de Hu ..................... s.

2 4 4 5 6 6 7 13 14 15 16 18 20 21 22 23 26

8 17 25 27 28

Vigtigt om SBH’s kontonumre

SBH’s pengeinstitut er Nordea - reg.nr. 1706. Alle indbetalinger bedes følge nedenstående betingelser: ALLE INDBETALINGER SKAL PÅFØRES AFSENDERINFORMATION! KONTINGENT Konto nr. 6875-479-952: Indbetalinger vedr. kontingent til hovedklubben og hvalpeliste. UDSTILLING Konto nr. 8129-782-340: Indbetalinger vedr. tilmelding til udstilling, pokaler og præmier til udstilling og annoncer i udstillingskataloget. Ved betaling skal hundens navn påføres. REDAKTION/BLAD Konto nr. 5495-889-353: Indbetalinger vedr. annoncer og opdrætterlandkort. Ved betaling anføres typen af ydelse man ønsker. BODEN Konto nr. 6875-480-225: Indbetalinger vedr. diverse varekøb og bestilling af hæfter/gamle blade. Ved betaling anføres varetype. Konto nr. som udlændinge skal bruge er følgende Klub/Kontingent Udstilling Redaktion Boden

Omtrentlige udgivelsesdatoer:

Den 20. feb, april, juni, aug., okt. og dec. hvert år. Deadline den 15. i måneden før udgivelsesdatoen.

Nordea Iban: DK 132000 6875 479 952 Nordea Iban: DK 862000 8129 782 340 Nordea Iban: DK 482000 5495 889 353 Nordea Iban: DK 142000 6875 480 225

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte. Eftertryk, også i uddrag, må kun finde sted efter redaktionens tilladelse samt med tydelig kildeangivelse.

Annoncer og Indlæg (Indleveres i A4-format):

Priser pr. 01.04.2004 S/H i A4 format: 1/1 side 1/2 side 1/4 side Rubrik 6 x 8 cm 1/1 side i 4-farver 1/2 side i 4-farver Ikke trykkeklar

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

+ 50,- kr.

Specialpris for medlemmer: Medlemsannoncer Medlemsannoncer Medlemsannoncer Medlemsannoncer 1/1 side i 4-farver

550,350,200,125,2.200,1.300,-

1/1 side 6 x 1/1 side rubrik 6 x 8 cm 6 x rubrik

1/2 side i 4-farver

800,- kr.

Opdrætterlandkortet i bladet og på klubbens hjemmeside koster 150 kr. for et år. Data og betaling sendes til redaktøren. Ny Champion på ½-side med foto er gratis. 1/1-side med stamtavle og foto koster 150 kr. Medsend ALTID kopi af championat + stamtavle + betaling til redaktøren, ellers bringes kun ½-side.

Enkeltmedlem pr. år Dobbeltmedlem pr. år Indbetaling kan ske på bankkonto, reg. nr. 0047, konto nr. 6875-479-952

Alle ansøgninger om tilskud af enhver art skal indsendes til formanden for det respektive udvalg inden afholdelse af arrangement. Ansøgning skal minimum indeholde: Navn, sted, dato, hundens navn eller kreds nummer hvis det er til pokaler, kontonummer til overførslen og evt. pris.

300,- kr. 900,- kr. 75,- kr. 300,- kr. 1.200,- kr.

Annoncer SKAL være betalt ved deadline. Annoncen sendes til redaktøren sammen med betaling eller kopi af kvittering for indbetaling på bankkonto, reg. nr. 1706, konto nr. 5495-889-353.

Kontingentsatser:

Ansøgning om tilskud

kr. 350,kr. 400,-

Medlemsblad for »Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde« - en specialklub samarbejdende med »Dansk Kennel Klub«. Internet-adresse: www.belgiskehyrdehunde.dk

Forsidefoto

Daneskjold Aragon Opdrætter og ejer: Margit Jensen og Finn Bertelsen

3


LEDEREN Årets træf står for døren og mange har tilmeldt sig, særligt fra udlandet. Det er igen i år et stort arrangement idet der både LP hunde, AG hunde og udstilling samme weekend. Desværre er der ikke nogen der har arrangeret brugshunde konkurrencer i år så selv om det var meget populært sidste år får vi ikke samlet alle i år. Der har også været ønske om mentalbeskrivelser på træffet men det er ikke lykkedes at få nogen til at stå for det. Måske kan det lade sig gøre næste år. Det ville give mange mulighed for at se det i praksis. Der er stadig mange hunde der ikke bliver beskrevet og steder i landet hvor der ikke afholdes arrangementer i SBH regi. Vi har ved de seneste blades udkommen, haft problemer med at ikke alle har modtaget deres blad. Vi har i skrivende stund ikke helt fundet ud af hvor fejlen ligge men Christina eftersender blade til de som henvender sig og så må vi se at få løst problemet. Vi betaler ret meget for at få dem sendt ud så det er ærgerligt at vi både betaler for et antal som aldrig kommer frem og for de ekstra blade som vi må eftersende. Vi håber folk bærer over med os og giver besked hvis bladet udebliver. Desværre er der også en del som ikke har betalt kontingent, så de slettes af listen. Dersom man betaler, vil man komme med igen. Dette er desværre også noget der

REFERAT

Klubbens nye tiltag med Member Get Member, er startet og vi har fået lavet nogle rigtigt flotte gavecheks som vi glæder os til at uddele. Christina har også sendt de første hvalpepakker ud til opdrættere med hvalpe og vi ser frem til at det giver nye medlemmer i klubben. Efter vores offentliggørelse af epilepsi undersøgelsens resultat, har en del henvendt sig både fra vores egne klubmedlemmer, udenlandske opdrættere og belgierejere, men også en del fra andre raceklubber, som gerne vil høre om undersøgelsen og de resultater der er kommet frem. Det er bestemt ikke kun hos Belgierne der ses mange tilfælde, men også i andre racer, men som vi jo godt ved så er det meget svært at få oplysninger frem om syge hunde. Hvad der også vanskeliggør resultaterne er, at mange ikke ved, at deres hund har epilepsi. Det kan være meget vanskeligt at opdage, hvis man ikke kender nok til hvordan anfald kan se ud. Vi har haft henvendelser fra folk som tror, at det at hunden løber efter halen er tegn på epilepsi. Det er det bestemt ikke, i hvert fald ikke nødvendigvis, men godt at der er nogen der er åbne for

AF BESTYRELSESMØDE DEN

1. Velkommen til det nye medlem Anne Palludan. 2. Gennemgang af epilepsimøde. Konklusion: der er arvelig epilepsi hos Belgiske Hyrdehunde. Den eneste måde at komme videre på er ved åbenhed. 3. GF. Fordeling af udvalgsposter: Christina: avls- og sundhedsudvalg, medlemsliste Michael: agilityudvalg, udstillingsudvalg Anne: brugsudvalg, lydighedsudvalg Helle: bladet, hvalpeliste 4. Bladet. Vi vil lave temanumre i de næste blade: juni: IPO. Anne kontakter Finn. august: sundhed. oktober: agility. Michael kontakter Isabel. december: lydighed. Anne kontakter Agnete. februar: familiehunde. Helle, Christina, Lisbeth april: udstilling. Michael uddelegerer. 5. Udvalg. Finn, Isabel og Agnete skal komme med oplæg til retningslinier for de respektive udvalg, herunder hvordan skal økonomien være.

4

koster hver gang listerne skal laves om, så vi vil henstille til, at man overholder betalingsfristen dersom man ønsker vores blad og medlemskab af klubben.

1.

muligheden. Nu skal vi jo ikke til at blive helt hysteriske og tro, at alt hvad hundene gør af mærkelige ting er epilepsi. De gør heldigvis også meget som ikke har noget som helst med den sygdom at gøre, men som vi heller ikke kan give en forklaring på hvad er. Alligevel viser resultaterne, at der er bestemte blodlinjer som bærer sygdommen og når to af disse bliver parret giver det syge hunde. Derfor skal vi være åbne over for hinanden, så vi kan forsøge at undgå disse blodlinjer. Vi mangler også stadig henvendelser fra ejere af hunde med sygdommen eller mistanke om, at de har haft anfald før vi kan finde det gen som kan hjælpe os med at teste hundene. Landbohøjskolen modtager stadig gerne oplysninger fra folk og det samme gør Christina Gulløv som er deres kontaktperson fra vores klub. Vi ved, at der er hunde rundt om i landet som enten har sygdommen eller som har haft sygdommen inden de døde. Disse ejere vil vi gerne i kontakt med for det er måske lige netop dem vi går og venter på. Jo større familie af Groenendaels vi kan samle oplysninger om jo bedre bliver resultatet. Nu håber jeg at alle får et godt træf og en rigtig dejlig sommer. Helle Mulvad

APRIL

6. Hvalpepakker. Skal indeholde t-shirt, kredsene bedes lave brochurer eller invitationer. IPO, ag og lydighed kan også lave brochurer, fx med adresser. Et blad. En blanket: ja, jeg vil gerne… Alle der tilmelder hvalpeliste får aut. pakker. Alle andre medlemmer kan rekvirere. Der skal laves rubrik i bladet: hvalpepakker kan rekvireres hos kasserer. Member get member: gavecheck på 25 kr. Kan bruges fx boden, annoncer. ikke kontingent. Gælder 1 kalenderår. Udvalgsmedlemmer kontakter udvalg om brochurer, Helle kontakter kredse om foldere. Lisbeth kan printe. 7. Avlskåring. Udvalg har leveret oplæg, som ikke umiddelbart kan bruges. Tak til udvalget, nu skal de samle ideerne til en konkret AK med de eksisterende momenter, der skal konkretiseres et pointsystem med sundhed ( HD AA øjne) brugs/træning og eksteriør. Skal kunne dække alle hunde. 8. Formandsmøde. Anne har deltaget. DKK skal ændre regler pr 1.1.2008. SBH prøver at ændre kriterier, så mentaltest giver adgang til brugsklasse. Helle tager kontakt til boxerklubben.

2006

9. Kredse. Alle der træner skal være medlem af SBH eller betale 100kr pr træningssæson til hovedklubben. Dette skal gælde fra 1.1.2007 og skal indbetales 1.12.2007. Begrundelse: vi lægger navn, logo og renomme til træningen, og andre klubber har lignende regel. 10. Formandsmøde skal have en helt anden struktur. Folk skal ”have lektier for” ellers kan vi lige så godt holde mødet pr mail. Anne laver oplæg til et mere spændende møde. 11. Opdrætter- og medlemsmøde. Epi-resultat til debat. Øjenlysninger, købekontrakt, priser, avlskåring. Informere om mgm og hvalpepakker. Trækplaster: fx quiz om de emner der behandles. 17. september, Korsør Medborgerhus, Lisbeth bestiller lokale. 12. Regnskab. 13. Træf: farveannonce 300 kr., sort/hvid 200 kr. helsides A5. Helle kontakter Grafikerskolen for tilbud. 14. Evt. Juleudst: der skal udlejes 25 huse 2 dage for at det kan lade sig gøre. Deadline?


OPSLAGSTAVLEN NY! Ansøgning om tilskud

OBS! Hvalpepakker

Alle ansøgninger om tilskud af enhver art skal indsendes til formanden for det respektive udvalg inden afholdelse af arrangement. Ansøgning skal minimum indeholde: Navn, sted, dato, hundens navn eller kreds nummer hvis det er til pokaler, kontonummer til overførslen og evt. pris.

Alle opdrættere, som sætter deres kuld på hvalpelisten, vil i fremtiden automatisk modtage hvalpepakker til deres hvalpekøbere. Opdrættere, som ikke sætter kuld på hvalpelisten, er meget velkomne til selv at rekvirere pakkerne. Disse vil indeholde info om klubben (blad) samt foldere fra udvalg og kredse, som er tilsendt den hvalpepakkeansvarlige. Samtidig vil der være indmeldingsblanketter til SBH, hvor man kan afkrydse, hvem der har opfordret en til at indmelde sig. Pakkerne kan rekvireres hos kassereren.

Adresseændringer

Husk at ændre adresse på dit ejerskab af din hund hos DKK og dansk hunderegister hvis du flytter. Du skal selvfølgelig også ændre din adresse i SBH for ellers får du ikke bladet. Vi sender alt for mange breve og blade ud til gamle adresser fordi vi ikke får besked om at hundens ejer har skiftet adresse. Husk også at meddele når din hund dør.

Tilmelding til udstillinger Tilmeldinger til alle udstillinger SKAL sammen med betaling finde sted før fristens udløb. Der vil ikke blive givet dispensationer, hverken til danske eller udenlandske udstillere.

Kontingentindbetaling 2006

Nu bliver det muligt at tilmelde sin SBH kontingent til Betalingsservice - så husker vi det for dig.

Dobbelt medlemskab Ved oprettelse af dobbelt medlemskab af SBH skal begge navne på parret oplyses til medlemslisten

Refundering af bilag Champions

Hvis du har bilag der skal refunderes af klubben, skal de indsendes inden den 15. januar til klubbens kasserer.

Hvis din hund i det forgangne år er blevet champion (alle slags), skal du indsende resultatet til Helle Mulvad, inden den 15. januar i det efterfølgende år, hvis du vil have en pokal på træffet.

Til opdrætterne!

Link til Fødevarestyrelsen

Husk at rekvirere et gratis medlemsblad til dine nye hvalpekøbere og opfordre dem til at melde sig ind i klubben. Husk også at fortælle om kredsene i nærheden af deres bopæl.

Læs om forholdsregler vedr. fugleinfluenza på www.fugleinfluenza.com. Læs om regler for rejse med hund på www.foedevarestyrelsen.dk

Informationer omkring indlæg til SBH-bladet • • • • • • •

Husk at overholde deadline til næste blad den 15. juli 2006. Billeder ønskes meget gerne - og helst digitale. Hvis du sender digitale fotos, så sørg for at sende det originale billede fra kameraet - jeg kan ikke bruge fotos, der er hentet fra internettet. Skriv hundens og ejerens navn som filnavn eller bag på billedet. Husk at medsende en frankeret svarkuvert, hvis billedet skal sendes retur. Det letter arbejdet meget, hvis alt tekstmateriale kommer pr. e-mail i Word-format, så er det nemt at rette til. Kredsenes standardinformationer i form af adresser, aktivitetskalender m.m. må max. fylde 1/1 side. Det er nemmest, hvis I nøjes med at sende ændringerne ind. »Avlsnyt«: Hvis man vil stå under Avlsnyt i bladet, skal oplysningerne opdateres til hvert blad, ellers kommer de ikke i bladet. Informationer til hvalpelisten på hjemmesiden sendes til Helle Mulvad. »Opdrætterlandkortet«: Hvis man vil på Opdrætterlandkortet, skal deadline ligeledes overholdes, hvad angår SBH-bladet. Annoncer til bladet indsendes elektronisk, helst i Word eller pdf-format.

5


OFFICIELT REFERAT

AF BESTYRELSESMØDE DEN

Telefonmøde AD opfordring: Tages til efterretning. Som reglen er nu, kan vi ikke lege politi og give påtaler, men vi vedtager, at kuld født efter 1. juli 2006 kun kan komme på hvalpelisten, hvis forældredyrene har AD status 0 eller 1. Beslutningen er enstemmig. Lisbeth orienterer hjemmeside. Ansøgninger til puljerne. Lisbeth skriver til bladet, at alle ansøgninger skal gå gennem udvalgene. Anne rykker Finn for udspil til regler for imødekommelse af ansøgninger. Svar fra DKK: Der er ikke tanke om ændring af krav til opnåelse af cert og CACIB. Vi foretager os ikke mere i sagen og afventer reaktion fra Erling Olsen. Hvalpepakker: Der er allerede udleveret 51 pakker. Christina sætter antal af blade op til 350. Der er snart ikke flere t-shirts, Christina taler med Lisbeth Ø om, hvad man kan sende med i stedet. Det skal være noget med logo. Lisbeth sender folder om LP til Anne til korrektur og printer, når der kommer billeder. Der er kommet foldere fra flere kredse.

6.

JUNI

Der har været fejl i antal blade. Igen: Christina bestiller flere blade. Kredse: Der er kommet materiale fra kreds 1 og 3, der forventes noget fra 2 og 8, intet fra andre. Kreds 9 er nedlagt. Kredse, som synes der er for meget administration, er velkomne til at nedlægge midlertidigt. Brev fra Uffe: Ikke-medlemmer skal slet ikke med på resultatlister i blad og på hjemmeside, alternativt kan ejere nævnes som ikke medlem. Den sidste løsning vedtages, Anne undersøger hvordan Christina kan sende ændringer af medlemsliste til Uffe. Træf: Der bliver ikke brugsprøver, bedre kommunikation ønskes. Der skal være bedre annoncering af diverse prøver fremover. Lisbeth laver diplomer i samarbejde med Jeanette. Lisbeth Ø kommer med boden. Obs: kun en mødepræmie pr. hund, uanset hvor meget den deltager i. Michael øver sig i tale. Lisbeth aftaler med kredsen, at der skal være et bord til bestyrelsen og dommerne. Lisbeth laver samlet katalog for udstilling, LP og AG. Lisbeth sender mail til opdrættere

2006

med opfordring til annonce og præmie. Medlemsliste må ikke offentliggøres på internet, og i praksis heller ikke i bladet. Til efterretning. Mere end 50 medlemmer har ikke betalt kontingent. De slettes og får ikke næste blad. Ved genindmeldelse får man ikke blade for ”ude-perioden”. Bestyrelsesmedlemmer skal sende sms hvis de af en eller anden grund er forhindret i at sende/modtage mail. Opdrættermøde: vi holder fast i 17. september. Vi samler diskussionsemner inden næste best. møde. Juleudstilling: Michael laver reklame til træfkataloget. DKK: modsat-dag-udstilling. Nej tak. Udstillingskalender til orientering. Div. invitationer til orientering. Næste møde den 22. juli hos Helle.

JA TAK – JEG VIL GERNE MELDES IND I SBH Navn Adresse Postnr./by Tlf. & mailadresse Hund navn/variant Opfordret til indmeldelse via: SBH hjemmeside SBH blad Andet medlem Navn/adresse Kontingent indbetales på SBH konto: Nordea 1706 6875479952 Blanketten sendes til Kasserer Christina Gulløv, Lars Petersvej 22, 4573 Højby

6


AT

KOMME PÅ UDSTILLING

Hej jeg hedder Pelsens Yasmin - daglig tale kaldet ”Sjaske” og lignende. Op til årets første SBH udstilling har min menneskemor bestemt at vi skal øve os i at gå i ringen - mon det har noget med boksning at gøre??? Vi øver os bare i at mange forskellige mennesker løfter op i mine læber hele vejen rundt og siger ”Sikke nogle fine bisser”. Somme tider beholder de vanterne på - det smager ikke så godt. Mennesker smager meget bedre uden vanter. Jeg skal også lære at stå pænt mens der bliver rørt ved mig, det kan være meget hyggeligt, men jeg må ikke kigge til siderne eller dreje rundt. Jeg skal også øve mig meget på at løbe i en firkant samt frem og tilbage, alt imens jeg skal huske at afpasse mit tempo til mit menneske. Hurra - endelig oprinder dagen. Bilen bliver pakket med det grønne bur, vand, kaffe guffer, tæpper og meget andet. Erik siger at nu vil han altså have en lastbil. Da vi kommer frem får jeg ikke engang lov til at komme ud og spurte rundt,. Nej, Nej man skal pænt gå i snor. Det er tilladt at hilse på mor Hanne og alle dem jeg kender. Så begynder de at

EN

KEDELIG OPLEVELSE

Lørdag den 25. marts 2006 ankom vi glade og veloplagte med vore 2 Laekenois til årets første SBH udstilling i kres 8. Efter at have fundet en parkeringsplads og orienteret os om, hvor vores hundevenner var, hentede vi vores 13 måneder gamle tævehvalp i bilen. Vi var 3 laekenejere (også hunkøn) der stod og talte sammen ved indgangen til Sportspladsen. Pelsens Yasmin, i snor, snusede rundt som man jo gør på nye steder. Pludselig mens vi hygger os kommer der en Tervueren (en voksen hanhund) farende (uden

snakke. Nå, men så kan jeg jo bruge min næse imens. Selv synes jeg at jeg er meget modig, men så blev jeg udat for et bagholdsangreb. Det var en totalt ubekendt Tervueren der kom farende ud af den blå luft og bed mig 3 gange i nakken. Så er det godt man har hjælpetropperne ved hånden, de var mægtig gode til at råbe og skubbe til denne farlige angriber. Til sidst fik vi alle 4 i forening råbt så højt at ejeren kom tilstede. Jeg tror sørme at en chokoladeskildpadde kunne have overhalet ham. Jeg tænkte bagefter på om denne Tervueren trænger til nye tænder for der skete heldigvis ikke noget. Det kunne også være at jeg er tykhudet. Efter ham der havde fjernet sin hund og mor havde hentet sit nummer i bilen, gik vi om på den der Sportsplads. Så kunne vi øve os lidt mere på at gå pænt med mere. Sikke nogle plørede poter jeg fik. ”Jeg vil bæres” - mor skulle ikke have en renvasket jakke på, så jeg skyndte mig at tørre poterne af på hende.

FRA

MEDLEMMERNE

smyge sig ud af sit halsbånd. Sikke en masse opmærksomhed hun fik. Så gik jeg i tænkeboks. Jeg ville godt vise dommeren mine fine hvide tænder. Så var det tid til at løbe. Det var her jeg udførte min plan. Mor ”tanteløb”, hun syntes vist at det var glat. Så mens vi luntede rundt indlagde jeg en masse hoppeøvelser, det er jeg nemlig rigtig god til. Jeg tror alle lagde mærke til mig, vi fik da lov til at tage 2 omgange. Nogle af tilskuerne mente at jeg måtte være en forklædt Springer Spaniel. Ha Ha. Desværre fik Yvonn og jeg kun anden præmier, til trods for alle vore hundekunster. Der var en ekstrapræmie, den vandt jeg. Det er en lanterne, men den er for stor til at have i halsbåndet når vi går aftentur. Den har jeg derfor allernådigst udlånt til Erik og Lis til terrassebrug. Da vi have kigget på nogle flere bekendte, både hunde og mennesker, kørte vi hjem. Sikke en dag, nu vil jeg gå i seng og snorke så hele huset ryster.

Så var det endelig vores tur, jeg skulle være sammen med min søster Yvonn. Da vi begge skulle en tur rundt i ringen fandt Yvonn på at

Mange hilsener fra Pelsens Yasmin

snor og fører) fra gårdspladsen bag Forsamlingshuset. Den går uden tøven til angreb på min hund. Den nåede at bide hende i nakken 3 gange. Alt imens vi råbte for at få den væk. Det hjalp ikke, og ejeren var *ikke* tilstedeværende. Til sidst råbte og skreg og skubbede vi så meget til hunden at den slap. Efter vores råben på ejeren, kom en meget fornærmet herre traskende - i et tempo hvor en skildpadde kunne have overhalet ham. Eneste forklaring var at hunden var smuttet fra ham, men der blev ikke kaldt på den, før støjen fra Yasmin og os andre blev for meget. Ordet undskyld fandtes åbenbart ikke i denne Tervueren ejers ordbog. Jeg fik det indtryk at han var fornærmet på os. Ej heller blev der spurgt om der var sket noget med Yasmin. Heldigvis slap vi med forskrækkelsen.

gen. Med venlig Laeken hilsen fra Pelsens Yasmin med fører.

For kommende Belgierejere er det absolut ikke godt at se en hund opføre sig på denne måde samt ejerens manglende reaktion/sløvhed i at hente overfaldshunden. Det var en yderst ubehagelig oplevelse og en meget dårlig indledning til udstilllingen. Det hjalp absolut ikke på Pelsens Yasmin´s opførsel i rin-

7


KREDSENE -

FORMÆND OG TRÆNINGSPLADSER

12

8

Kreds 1 Odense

Bodil Christensen, tlf. 65 95 59 10 birkegaarden@christensen.mail.dk Victoriagade i Odense

Kreds 7 Nordjylland

Susanne Klug Christiansen, tlf. 98 24 02 81 E-mail: susmik@susmik.dk Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup

Kreds 2 Sydjylland

Connie Ankerdal, tlf. 75 55 77 75 Langbjergvej 8, 6621 Gesten

Kreds 8 Vestsjælland

Kjeld Schrøder, tlf. 59 18 20 45 E-mail: kjsc@mail.dk Stigs Bjergby Idrætsforenings baner

Kreds 3 Ballerup

Pia van Acker, tlf. 56 52 22 40 E-mail: pia@vanacker.dk Måløv Byvej 288, 2760 Måløv

Kreds 10 Midtfyn

Erland Andersen, tlf. 62 62 31 83 Lørupvej 17, 5750 Ringe

Kreds 4 Silkeborg

Ken Sørensen, tlf. 97 25 05 41 Træningsplads?

Kreds 11 Aabenraa

Steen Weiss Pedersen, tlf. 74 68 08 24 E-mail: jomsborg@jomsborg.dk

Kreds 5 Hellum

Morten Jensen, tlf. 20 99 48 26 E-mail: morsen@stofanet.dk Agnethevej, Hellum (Multihuset)

Kreds 12 Frederikssund

Finn Bertelsen, tlf. 47 38 45 36, E-mail: malinois@daneskjold.dk Træningssted: Femhøj Stadion, Gerlev, Jægerspris.

Kreds 6 Sydsjælland og Øerne

Michael Hansen, tlf. 56 76 92 91 E-mail: evy-michael@email.dk Houby, Bytoftevej 2, 4640 Fakse

Kreds 13 Vestjylland

Per Hingebjerg, tlf. 40 81 04 32 VBHK, Alstrupvej 20, 7500 Holstebro


KREDSENE Kreds 1 (Odense) Formand: Bodil Christensen Tlf. 65 95 59 10 E-mail: birkegaarden@christensen.mail.dk

Kasserer: Tommy Andersen Tlf: 64 89 19 12 E-mail: remus@post.tele.dk

Best. Medlem Pia B. Olsen Tlf: 65 95 43 63 E-mail: piaolsen@post5.tele.dk

Formand: Kredsens hjemmeside: Træningssted: Træningsprogrammer: Træningstider:

Bodil Christensen, Høstblomsten 10, 5270 Odense N www.SBH1-Odense.hundesider.dk Victoriagade i Odense Hvalpemotivation, begynderprøve, SL, LP og agility Lørdag den 26. august til den 2. december

Lydighed 3 Hvalpemotivation Lydighed 2 Juniormotivation: Lydighed R Lydighed 1

09.00 10.15 10.15 11.45 11.45 13.00 -

Agility træning sommer: Agility konkurrencehold Agility øvrige hold

Tirsdag kl. 17.00 Onsdag kl. 17.00

Aktivitetskalender Kreds 1: 23.-25. juni 2006

Træf 2006

Best. Medlem: Agnete Toft Tlf: 63 12 33 32 E-mail: at-tm@hjallesenet.dk

10.00 11.15 11.15 12.45 12.45 14.00

Kreds 2 (Sydjylland) Formand: Connie Ankerdal Tlf.: 75 55 77 75

Næstformand: Daniella Raccis Tlf. 74 56 77 32

Formand: Træningsprogrammer:

Revisor: Karin Larsen

Revisor supp.: Jonna Rasmussen

Connie Ankerdal, Langbjergvej 8, 6621 Gesten, tlf.: 75 55 77 75/75 55 70 21 Hvalpemotivation, Begynderprøver, SL, IPO, LP, Agility og Ringtræning

Er du/I i tvivl om noget eller har spørgsmål, gode ideer, lyst til at være med til et eller andet, så ring endelig til Connie Ankerdal, tlf.: 75 55 77 75

Hermed indkaldes til generalforsamling i Kreds 2

Søndag d. 16.07.2006. kl. 14.00 Sted: Borg 42, 6261 Bredebro. Dagsorden iflg vedtægter. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til Daniela Raccis, Viekær 29a, Fjelstrup, 6100 Haderslev senest d. 01.07.2006.

Kreds 3 (Ballerup) Formand: Pia van Acker Tlf. 56 52 22 40

Kasserer: Berit Møller Tlf. 47 74 97 58

Formand: Kredsens hjemmeside: Træningssted: Kredsinformation: Træningsprogrammer: Kredsgebyr: Træningstider Hvalpe: Sporhold LP: Trænere Hvalpe: Spor: Agility: LP

Best. medlem: Karin Amorsen Tlf. 44 66 35 49

Best. medlem: Birgitte Rud Wiese

Best. medlem: Poul-Erik Olsen

Suppleant: Maj-Britt Schultz Tlf. 48 14 17 25

Pia van Acker, Sønderbyvej 6, 4653 Karise www.belgierklubbenkreds3.dk Engagergård, Måløv Byvej 288, 2760 Måløv. Træningen foregår på Engagergård medmindre andet aftales med trænerne. Husk du skal have udvidet ansvarsforsikring når du træner i kreds 3. Udsendes 6 gange årligt. Redaktør: Isabel Melander, tlf. 56 28 84 08, imc@km.dk Hvalpemotivation, Begynderprøver, SL, LP og Agility 100,- årligt, er obligatorisk for at træne i kredsen. Lørdag Søndag Søndag Søndag

09.00 – 11.00 09.00 – 11.00 09.00 – 11.00 10.00 – 13.00

Charlotte Nørregaard, tlf. 44 48 31 46 Birthe Dejgaard, tlf. 44 48 59 96 Gitte Hansen, tlf. 43 69 80 95 Berit Møller, tlf. 24 80 38 70 / 47 74 97 58 Maj-Britt Schultz, tlf. 48 14 17 25 Frank Strange, tlf. 20 46 10 71 / 47 77 71 71 (arb.) Birgitte Rud Wiese

9


KREDSENE

Aktivitetskalender kreds 3 4., 11. og 25. juli 2006

Ringtræning kl. 19-20, alle er velkomne, 25 kr. pr. gang.

19. august 2006

Skue og sommerfest

23.-24. september 2006

Officielle LP-prøver

Kreds 4 (Silkeborg) Formand: Ken Sørensen Tlf.: 97 25 05 41

Kasserer: Jette Clausen Tlf.: 86 86 72 24

Formand: Hvalpemotivation: Agility: IPO-træning:

Best. medlem: Henning Clausen Tlf.: 86 86 72 24

Best. medlem: Kirsten Saerens Tlf.: 86 82 15 67

Best. medlem: Inge Masannek Tlf.: 97 14 56 76

Ken Sørensen, Skyggevej 4, 7441 Bording Kontakt Henning Clausen, Tlf. 86 86 72 24 Kontakt Jette Clausen, Tlf. 86 86 72 24 Kredsen mangler en Brugshunderepræsentant, interesserede kan henvende sig til Ken.

Kreds 5 (Hellum) Formand: Morten Jensen Tlf.: 20 99 48 26 E-mail: morsen@stofanet.dk Formand: Træningssted: Program: Træningsgebyr: Træningstid:

Morten Jensen, Søndermarken 38, 9320 Hjallerup Agnethevej, Hellum (Multihuset) IPO 250,00 kr. årligt Ring 20 99 48 26 for nærmere info.

Kreds 6 (Sydsjælland og Øerne) Formand: Næstformand: Michael Hansen Mette Romer Tlf.: 56 76 92 91 Tlf.: 51 38 35 32 E-mail: evy-michael@email.dk E-mail: mette.romer@seas-nve. dk Formand: Kredsens hjemmeside: Træningssted: Træningsprogrammer: Kredsgebyr: Træningspriser: Træningstider: Træner:

Aktiviteter: 22. april 2006

Kasserer: Robert Østergaard Tlf.: 55 50 23 53 E-mail: robert.oestergaard@ mail.tele.dk

Bestyrelsesmedl./Redaktør Janne Grönquist Tlf.: 55 50 06 08 E-mail: jim-janne@privat.dk

Michael Hansen, Kildevej 23, 4653 Karise, tlf. 56 76 92 91/23 26 14 36, e-mail: evy-michael@email.dk Ingen hjemmeside Houby, Bytoftevej 2, 4640 Fakse Almindelig lydighed, LP klasse I, II, III samt agility 100 kr. pr. medlem årligt, 150 kr. pr. husstand årligt Sæsonerne til og fra sommerferien koster begge 200 kr. Gæstegebyr 25 kr. pr. gang (for medlemmer af kredsen) Lørdag kl. 10:00-11:00 Robert Østergaard, tlf.: 55 50 23 53 Der er åben for tilmelding på vores træningshold. Interesserede bedes kontakte formand Michael Hansen på telefon 56 76 92 91. Vores nyhedsbrev udkommer 4 x årligt. Såfremt der er interesse, kan vores nyhedsbrev rekvireres hos Janne Grönquist på tlf. 55 50 06 08. Mødestedet er Østergaard i Fakse. Arrangører er Robert Østergaard og Michael Hansen Alle er velkom men. Pris for deltagelse: Kr. 50,00, som betales på dagen.

Kreds 7 (Nordjylland) Formand: Susanne Klug Christiansen Tlf.: 98 24 02 81 Formand: Træningssted: Træningsprogrammer: og hygge i klubhuset. Træningsgebyr:

10

Susanne Klug Christiansen, Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup Hvalpemotivation, Lydighed, Spor, Agility, Ringtræning og evt. IPO, efterfulgt af teori 250 kr. årligt, familiemedlemsskab 400 kr. årligt


KREDSENE Kreds 8 (Vestsjælland) Formand: Mette Lorentzen Tlf.: 46 41 09 10 E-mail: mette.lorentzen@ mail.tele.dk

Næstformand: Ole Christiansen Tlf. 58 58 40 12/ 24 87 73 71 E-mail: ocbk@get2net.dk

Formand: UHM-beskrivelse: Træningssted: Træningsprogrammer: Træningstid - vinter: Trænere:

Træningsgebyr: Kredsgebyr: Bankkonto:

Kasserer: Inger Olsen Tlf.: 59 27 55 85

Bestyrelsesmedl.: Sekretær: Flemming Hansen, Jeanette Harmsen Tlf.: 59 62 88 85/ 60 11 88 85 Tlf.: 57 83 42 41 Suppl. E-mail: lajean@pc.dk Ernst Christensen Liselotte Stoltze

Mette Lorentzen, Egevang 25, Lindenborg, 4000 Roskilde Tilmelding til Mette Lorentzen Pris 300 kr. minus 10% for SBH medlemmer - indbetales på kredsens bankkonto Stigs Bjergby Idrætsforenings baner Hvalpemotivation, Familliehundetræning, Beg. A Beg. AB, LP, Agility, Konkurrencehold Søndage kl. 10:00 - Lydighed og agility begyndere Torsdage kl. 18:30 - Agility øvede Hvalpe: Mette Lorentzen Voksne: Lisbeth Juhl Konkurrence: Anne Palludan Agility: Flemming Hansen 400 kr. pr. kursushold Agility halvårligt 300 kr. 100 kr. årligt Nordea, reg. nr. 1707, konto nr. 5363655833

Efter sommerferien vil der blive lidt omstrukturering rent træningsmæssigt. Der vil være et hvalpehold, træner Lisbeth Juhl, et familiehunde-hold , træner Mette Lorentzen, et konkurrence-hold, træner Anne Paludan og et Agility-hold, træner Flemming Hansen. De tre lydighedshold vil blive nyoprettet, på agility er der lukket for tilgang lige for øjeblikket. Der er også kommet nye priser: 400 kr. pr. hold for 14 gange inkl. en afsluttende prøve. Agility vil også koste 400 kr., dog er dette for hele efterårssæsonen. Træningstider: Aktivitetskalender kreds 8 14. august Oktober 19. november

Mandage kl. 18:30 lydighed Tirsdage kl. 18:30 Agility Opstart af nye kursushold Hundemassageaften Afsluttende prøve kursushold

Kreds 10 (Midtfyn)

Formand: Erland Andersen Tlf.: 62 62 31 83

Næstformand: Else Simonsen Tlf. 65 96 31 41

Formand: Revisor: Kredsens bank konto: Træningssted: Træningsprogrammer: Træningstider: Spor: Lydighed: Forsvar: Spor - lydighed - forsvar:

Erland Andersen, Dalager 126, 5750 Ringe, tlf. 62 62 31 83 Erik Hedahl Frank, tlf. 66 16 68 70 Sparekassen Faaborg, reg. nr. 0828, konto nr. 000-04-57760 Lørupvej 17, 5750 Ringe IPO og PH Hustands- og passivt medlemskab: 100 kr. årligt Torsdag efter aftale Træningsgebyr: 300 kr. årligt Torsdag kl. 18.30 Gæstetræning: 20 kr. pr. gang Torsdag kl. 20.00 Søndag efter aftale

Trænere: Træningsleder: Lydighed og spor hold:

Erland Andersen, tlf. 62 62 31 83 Else Simonsen, tlf. 65 96 31 41 Erik Hedahl Frank, tlf. 66 16 68 70

Kasserer: Leif Ottosen Tlf. 66 10 51 50

Suppleant: Jan Hansen Tlf. 62 28 28 99

Figuranter: Jan Hansen, tlf. 62 28 28 99 Martin Knudsen, tlf. 66 17 63 82 Erland Andersen, tlf. 62 62 31 83 Niels Hansen, tlf. 65 97 30 99

Gruppe Midtfyn fastlægger løbende sine brugsprøver efter medlemmernes behov. Gruppen har lejlighedsvis gæstetrænere samt kurser i de enkelte discipliner.

11


KREDSENE

Kreds 11 (Aabenraa)

Formand: Steen Weiss Pedersen Tlf.: 74 68 08 24/24 22 14 95

Næstformand: Kasserer: Peter Jensen, Bovrup Anders Jensen, Bovrup Tlf.: 74 68 17 44/21 41 79 88 Tlf.: 74 68 10 40

Formand: Agilityrepræsentant Revisor Revisor suppleant Kredskontingent Træningsgebyr Træning Agility

Steen Weiss Pedersen, Bovrup, Tlf.: 74 68 08 24 / 24 22 14 95 Susanne Pedersen, Bovrup Preben Nielsen, Løjt Finn Hansen, Esbjerg 150 kr. årligt pr. hustand 100 kr. halvårligt eller 150 kr. årligt pr. hund Hver mandag kl 18:30 i ridehal Hvis du ønsker at deltage i træningen, skal du henvende dig til Susanne & Steen, tlf.: 74 68 08 24 / 24 22 14 95 / 40 60 74 68, e-mail: agility@hund.dk. Afbud til Susanne & Steen, senest på dagen kl. 17.00.

Er du/I i tvivl om noget eller har spørgsmål, gode idéer, lyst til at være med til et eller andet, så ring endelig til en af ovenstående. Specielt emner til aktivitetsdage modtages gerne.

Aktivitetskalender kreds 11 Hver mandag 18.30 Fra torsdag 20/4 23-25. juni 2006

Agilitytræning i ridehal Agility træning udendørs kl. 19.00 Træf

Kreds 12 (Frederikssund) Formand: Finn Bertelsen Tlf.:

Kasserer:

Bestyrelsesmedlem:

Formand: Træningssted: Træningstid: Træningsprogram: Træningsgebyer:

Formand: Finn Bertelsen, tlf.: , E-mail: malinois@daneskjold.dk Femhøj Stadion, Gerlev, Jægerspris Tirsdage kl. 18.00 og lørdage kl. 10.00 IPO 300,-kr. årligt

Kreds 13 (Vestjylland) Formand: Per Hingebjerg Tlf: 40 81 04 32 / 97 46 44 40 per@hingebjerg.dk

Kasserer: Pernille Schødt Jørgensen Tlf: 97 89 17 51

Formand:

Per Hingebjerg, Øster Hjermvej 34, 7830 Vinderup Tlf: 40 81 04 32 / 97 46 44 40, per@hingebjerg.dk VBHK, Alstrupvej 20, 7500 Holstebro Tirsdag kl. 19.00 IPO 100 kr. årligt 500 kr. årligt

Træningssted: Træningstid: Træningsprogram: Passivt medlemskab: Træningsgebyr:

12

Bestyrelsesmedlem: Jeanette Søndergaard Jensen Tlf: 97 43 24 27 97462427@dlgnet.dk

Suppleant:


HVALPETRÆF I HOLLAND Så tossede kan kun hundefolk være, op kl. 1,30 fredag d. 14. april, pakke det sidste i bilen og mine to hunde Rico og Zeus. Så af sted til Terkelsbøl for at hente Karin og hendes Faidra, videre til Padborg, hvor vi skulle mødes med Danni, Tommy og Enzo. Kl. 13,30 ankom vi i Oudenhorn (en lille by sydvest for Rotterdam). Her ligger kennel Marajuyo, hvor Rico og Enzo kommer fra. De har selv en søster til dem, Erotique. Det var utroligt at se hvordan Rico og Enzo reagerede, da Maryke sagde Puppies, helt klart det var noget de genkendte. Efter en hyggelig eftermiddag og aften kørte Karin og jeg med Maryke og Willems søn Raymond ind til hans hus i Hellevoetsluis for at overnatte der. (Vi havde ellers slæbt telt og soveposer med. De mente bestemt at vi ville fryse og vi opgav at protestere) Det var med en vis bæven at jeg efterlod Rico og Zeus i hans stue om natten, han havde 4 ildere i et bur der. Der skete nu ikke ilderne noget, Rico gad ikke engang kigge på dem. Om morgenen var vi ude at gå med Faidra, Rico, Zeus og Xorry (Raymonds groenenda-

el) på et område ned mod vandet. Et herligt sted hvor hundene måtte løbe frit hele året, det kunne være rart her hjemme i stedet for de frimærker til hundeskove vi har (bedre end ingenting, men…!). Rico syntes i hvert fald at det var dejligt, han havde så travlt med at løbe, at han overså en kanal. Det gav et plask, hans udtryk i hovedet er ubeskriveligt. Han fattede ikke hvordan han var endt der. Var der nogen der nåede at tage et billede, NEJ. Heldigvis er han vant til Vesterhavet så han kravlede selv op, rystede sig og løb videre. Faidra og Zorry rottede sig sammen og jagtede Rico, de to tøser hyggede sig og Rico blev næsten tør. Så skulle vi tilbage til Marajuyo, hvor vi hilste på Enzos nye familie (på grund af allergi måtte han omplaceres). Det gik over al forventning. Om eftermiddagen foregik det, vi var kørt derned for (hvalpetræffet). Bare en skam at der manglede to. Rico og Enzo er noget større end den anden han (Euka). De mente at det var det danske vand der var skyld i det. Efter kaffe og snak om hundene, kørte vi ud til det område hvor vi havde været om morgenen. De tre (Euka var ikke med) søskende plus nogle andre hunde løb rundt

FRA

MEDLEMMERNE

og legede sammen som om det var noget de gjorde hver dag. Herefter kørte folk hjem og vi tog tilbage til Marajuyo hvor vi var til næste dag. Karin og jeg ville se lidt af Holland og en udstilling i Leeuwarden, så efter morgenmaden søndag kørte vi nordpå. Selvom Holland er meget fladt er der en masse at se på, blandt andet kørte vi over en 30 km lang dæmning. Der var rasteplads på midten med cafe og udsigtstårn. I nærheden af Leeuwarden fandt vi et Bed and Breakfast, hvor vi overnattede. Det var et meget idyllisk sted. Mandag morgen kørte vi ind til udstillingen og kiggede på Belgiere der. Om eftermiddagen satte vi kursen hjemad. Det var rart at komme hjem efter fire dage hvor alt snak er foregået på en blanding af engelsk, tysk og hollandsk. Det er anstrengende når man som jeg ikke er et sproggeni. Men jeg tager nu af sted en anden gang igen. Hollændere er nogle utroligt gæstfrie mennesker Susanne Warming ejer af Rollifs Odyseus og El Rico Marajuyo.

Daneskjold Xeni Ejer Karin Larsen Casfan Faidra Opdrætter og ejer Karin Larsen

Verylee Gaya of Dark Brightness Ejer Karin Larsen

Daffy Kvitko z Certova Ejer Karin Larsen

13


BRUGSHUNDE PRØVERESULTATER Sted:

Asper, Belgien

Dato: 5. marts 2006

Prøve

Fører

Hund

A

Dommer: Alfons van den Bosch B

C

Total

Placering

IPO 3

Henrik Neumann

Daneskjold Turbo

96

93

94

283

1

Sted:

DM kreds

Dato: 1.-2. April 2006

Prøve

Fører

Hund

A

B

C

I alt

Placering

Beg. B

Birgitte Kjeldsen

Daneskjold Ego

-

88

-

88

1

IPO 1

Henriette Døssing

Charon Az Av Nangijala

86

85

0

171

Ej Bestået

IPO 3

Claus M Hansen

Charlie vom Repelener Meer

96

94

91

281

1

IPO 3

Henrik Annesen

Arousal Ali

94

90

92

276

2

IPO 3

Lene Geisler

Vandalens Eros

93

91

89

273

3

IPO 3

Henrik Neumann

Daneskjold Turbo

82

91

94

267

4

IPO 3

Anders Ejstrup

Daneskjold Yankee

93

85

89

267

5

IPO 3

Tommy Eskildsen

Es-Flindtto`s Bonja

96

90

80

266

6

IPO 3

Jens Vinther

Daneskjold Indy

88

84

93

265

7

IPO 3

Geert Frandsen

Daneskjold Victoria

87

87

88

262

8

IPO 3

Martine Lafrenz

Luna

94

81

84

259

9

IPO 3

Finn Hansen

Boomer La Salida Del Sol

81

80

84

245

10

IPO 3

Ole Schødt

Daneskjold Visla

70

71

89

230

11

IPO 3

Jørgen Larsen

Vandalens Frejdig

96

96

Disk

192

Ej Bestået

IPO 3

Per Madsen

Es-Flindtto`s Aschanti

87

55

Disk

142

Ej Bestået

Sted

DKK’s FCI-VM Kval.

Dato: 8. April 2006

Prøve

Fører

Hund

A

B

C

Total

Placering

IPO 3

Henrik Neumann

Daneskjold Turbo

97

94

95

286

1

IPO 3

Bjarne Erstrup

Bull v. Repelener-Meer

92

93

97

282

3

IPO 3

Jesper Klinge

Daneskjold Uzi

96

93

88

277

4

IPO 3

Henrik D. Annesen

Arousal Ali

91

92

93

276

5

IPO 3

Lene Geisler

Vandalen´s Eros

82

93

89

264

8

IPO 3

Jørgen Larsen

Vandalen´s Frejdig

89

83

90

262

9

Sted:

AFRS Knickarp, Sverige

Dato: 16. april 2006

Prøve

Fører

Hund

A

B

C

Total

Bestået

IPO 2

Claus Østergaard

Unix du Trieu de Leers

90

81

88

259

ja

Sted:

DCH, Kalø Vig

Dato: 23. april 2006

Prøve

Fører

Hund

A

B

C

Total

Bestået

IPO 1

Ikke medlem

Daneskjold Baron

93

86

93

272

ja

Sted:

IPO-VM, Ungarn

Dato: 4.-7. Maj 2006

Prøve

Fører

Hund

A

B

C

Total

Placering

Dommer: Morten Jensen

IPO 3

Henrik Neumann

Daneskjold Turbo

95

91

93

279

12

IPO 3

Jesper Klinge

Daneskjold Uzi

92

91

94

277

18

IPO 3

Claus Max Hansen

Charlie Vom Repelener Meer

88

90

96

274

27

IPO 3

Lene Geisler

Vandalen`s Eros

93

85

93

271

37

IPO 3

Henrik D.Annesen

Arousal Ali

91

85

94

270

39

IPO 3

Anders Eistrup

Daneskjold Yankee

87

86

92

265

46

DCH-resultat:

14

Dato

Klasse

point

Placering

Hund:

D’Isabels Ivanhoo

12.03.06

C

124,5

6

Fører:

Svend Madsen

09.04.06

C

143,5

2


BRUGSHUNDE BRUGSRESULTATER Lørdag d. 8 april: Henrik Neumann med Turbo A97 B 94 C 95= 286 fortrinligt Bjarne Erstrup med Bull v. Repelener Meer A 92 B 93 C 97= 282 SG Vi deltog i udtagelses konkurrencen i DKK, på Fyn i Ringe og til VM i Slovenien FCI

IPO VM Placering 1 2 3

og begge blev udtaget. Dommerne var Knud Rasmussen og Gunner Jensen

98 B 93 C 91 = 282 SG og det rakte til en fjerde plads.

Henrik vandt konkurrencen, jeg blev nr. 3 Så vi viste et flot billede af vores klub.

Mange venlige hilsner Bjarne Erstrup

29. og 30. april deltog jeg igen i det Schleswig-Holsteinske mesterskab Bjarne Erstrup med Bull v. Repelener Meer A

BELGISKE HYRDEHUNDE 2006 I UNGARN

FOR

Land Finland Østrig Østrig

Fører Heli Salminen Lothar Frisch Jurgen Swendinger

Hund Prowaffe’s Arttu Bone Vom Watzdorf Apoll Vom Wolfrudel

De Danske deltagere Placering 12 18 27 37 39 46

Fører Henrik Neumann Jesper Klinge Claus Max Hansen Lene Geisler Henrik D.Annesen Anders Eistrup

A 95 100 96

B 96 94 93

C 99 96 96

Total 290 290 285

Der var tilmeldt 90 ekvipager, hvoraf 85 startede!

Hund Daneskjold Turbo Daneskjold Uzi Charlie Vom Repelener Meer Vandalen`s Eros Arousal Ali Daneskjold Yankee

A 95 92 88 93 91 87

B 91 91 90 85 85 86

C 93 94 96 93 94 92

Total 279 277 274 271 270 265

Holdkonkurrencen 1 2 3

Østrig Schweitz Belgien

856 point 850 point 835 point

Danmark nr. 5 med 830 point - der deltog 24 nationer

SLUTSTILLING

UDTAGELSE

Placering Hund

IPO-VM 2006

Fører

JM

FM

SM

DM 2006

I alt

4

20

24

1

Charlie vom Repellener Meer

Claus Max Hansen

[4]

-

2

Arousal Ali

Henrik Annesen

[1]

7

0

15

22

3

Daneskjold Uzi

Jesper Klinge

10

-

10

-

20

4

Vandalen’s Eros

Lene Geisler

[3]

[4]

5

12

17

5

Daneskjold Turbo

Henrik Neumann

7

-

-

9

16

6

Daneskjold Yankee

Anders Ejstrup

0

-

7

8

15

7

Vandalen’s Frejdig

Jørgen Larsen

5

10

-

0

15

8

Daneskjold Indy

Ikke medlem

-

5

-

6

11

9

Es-Flindtto’s Bonja

Tommy Eskildsen

0

-

3

7

10

10

Daneskjold Viktoria

Geert Frandsen

2

-

-

5

7

11

Luna

Martine Lafrenz

-

-

2

4

6

12

Daneskjold Visla

Ole S. Jørgensen

-

-

-

3

3

13

Limba vom Greifenring

Jean Rytter

0

3

-

-

3

14

Boomer la Salida del Sol

Finn Hansen

-

-

0

2

2

15

Daneskjold Vanja

Charlotte Bach

0

2

-

-

2

16

Bull vom Repellener Meer

Bjarne Erstrup

0

-

-

-

0

16

Vandalens Eureka

Margit Jensen

-

0

-

-

0

16

Winnie Airport Hannover

Ikke medlem

-

-

0

-

0

16

Daneskjold Aragon

Finn Bertelsen

-

-

0

-

0

16

Es-Flindtto`s Aschanti

Per Madsen

-

-

-

0

0

15


BRUGSHUNDE STILLING FOR ÅRETS BRUGSHUND 2006 Placering Fører

Hund

1

Henrik Neumann

Daneskjold Turbo

64

2

Claus Max Hansen

Charlie vom Repelener-Meer

62

2

Lene Geisler

Vandalens Eros

62

4

Henrik D.Annesen

Arousal Ali

48

4

Jesper Klinge

Daneskjold Uzi

48

6

Anders Eistrup

Daneskjold Yankee

44

7

Tommy Eskildsen

Es-Flindto’s Bonja

28

7

Martine Lafrenz

Luna

28

9

Bjarne Erstrup

Bull v. Repelener-Meer

16

10

Finn Hansen

Boomer La Salida Del Sol

14

10

Ikke medlem af SBH

Daneskjold Indy

14

10

Geert Frandsen

Daneskjold Victoria

14

10

Ole Schødt

Daneskjold Visla

14

10

Jørgen Larsen

Vandalens Frejdig

14

10

Ikke medlem af SBH

Winnie Airport Hannover

14

16

Claus Østergaard

Unix du Trieu de Leers

11

16

Claus Henriksen

Vandalens Hefty

11

18

Ikke medlem af SBH

Daneskjold Baron

10

19

Birgitte Kjeldsen

Daneskjold Ego

2

Danekjold Only Zille Opdrætter Margit Jensen og Finn Bertelsen. Ejer Morten Jensen

16

Point


INVITATION Officiell utställning i Sverige

SBU - 2006

5 augusti på Södertälje BK

s LcClLcClLcCl S Domare:

Anmälan skickas till

OBS! Domarändring på groenendael & malinois.

Groenendael & Malinois: Mme W. van Deijl, Holland Tervueren & Laekenois: Mme BERTON-SARLAT, Frankrike

Anne Engström Nykarlebyg. 52 164 78 Kista på SKK:s 3-delade blankett EN sida räcker. eller via Internet-formulär SBU-formulär � www.afbv.se

Anmälan och avgifter: Valp 4-6 mån Valp 6-9 mån Juniorklass 9-15 mån Unghundsklass 15-24 mån Bruksklass från 15 mån Öppenklass från 15 mån Championklass Veteranklass från 7 år Hedersveteran över 10 år

140 kr 140 kr 240 kr 240 kr 240 kr 240 kr 240 kr 190 kr Gratis

Sista anmälningsdag är 3:e juli Betalning till SBU görs på PlusGiro 84 08 08 - 0 Vid betalning från annat EU-land använd BIC: NDEASESS och IBAN: SE96 9500 0099 6042 0840 8080. Utländska hundar måste skicka med en kopia på stamtavlan om de ej tävlat i Sverige tidigare samt om anmälan avser Bruksklass bifoga WCC.

Information och upplysningar SBU arrangemang Ann Magnuson

+46 - 8 - 556 60 556

himbis@swipnet.se

Kathrine Sandh

+46 - 8 - 747 03 95

breakpoint@swipnet.se

Anmälan och annons i katalogen Anne Engström

+46 - 73 - 648 76 60

utstallning@brevet.se

SKK:s 3-delade blankett beställes från SKK: info@skk.se tel: 08 - 795 30 45 (automatisk ordertelefon) 17


UDSTILLINGSRESULTATER SBH-udstilling i Stigs Bjergby 25. marts 2006 GROENENDAEL Championklasse Hanner Belsique’s Othello Noel of Fiona (Victor-Macy v. Lana´s Hoff/Belsique´s Fiona) O: Helle Mulvad. E: Inge J. Masannek. 5 år. God type og størrelse. Korrekt overlinie. God pelsstruktur. Middel langt hoved. Lidt rund skalle. Middel lange højt ansatte ører. Godt snudeparti. Flade kinder. Mandelformede øjne, lidt lyse. Komplet saksebid. Lille smule brun. Parallelle linier, kunne være lidt bedre. Kvadratisk hanhund. Tilstrækkeligt vinklet for og bag. kraftig knoglebygning. Kattepoter. Korrekt front. Tilstrækkelig vinklet, Lidt udadvendte albuer set forfra og bagfra. Fra siden tilstrækkeligt drive, indimellem uregelmæssigt. Godt temperament. God præsentation. Meget godt bygget. 1CHK 1CHKK CK BIK1 BIR Unghundeklasse Hanner Oud-Sabbinge Balou v. Zoran (Zoran of the Evening Star/Belsique´s Loa of Xanthi) O: Jane & Anick Van Sabben. E: Ken Sørensen. 14 måneder. God type. Kvadratisk hanhund. God pelsstruktur. Kraftigt hoved. Bred skalle. Godt stop. Lige snudeparti. Lidt rund skalle. Højt ansatte ører, lidt brede ved basen. Mandelformede øjne. Godt udtryk. Komplet saksebid. God pigmenteret næse og læber. Højt godt kryds. God underlinie. Tilstrækkeligt bryst for alderen. Kraftig knoglebygning. Ikke helt korrekt front. Godt vinklet for og bag. Set fra siden korte skridt. Set forfra og bagfra drejer albuerne udad. Lidt sky i temperamentet. I helhed kvadratisk hanhund med meget, meget kraftigt hoved. 2UK Exedous v. d. Cart Hill Village (Xander v.d. Cart Hill Village/Bluesaffir v.d. Cart Hill Village) O: P.E.M. Verschuren-V. Boxel. E: Anne B. Palludan. 1 år. God type. Kvadratisk hanhund. Ikke I pels for øjeblikket. Skal udvikle sig til mere substans. Godt proportioneret hoved. Lidt feminin. Tilstrækkelige linier. Kinderne ikke flade nok. Højt ansatte middel lange ører. Mørke øjne. Godt udtryk. Godt pigmenteret næse og læber. Komplet bid. God overlinie og underlinie. Brystet skal udvikles. Står snævert i fronten. Spinkel knoglebygning. Vinkling bag ok. Mangler mere vinkling for. Uregelmæssige bevægelser, mangler træning. Albuerne skulle slutte bedre til. I bevægelsen er halebæringen ikke korrekt. Godt temperament. Mangler træning og mere substans for at få 1.præmie. 2UK Åben Klasse Hanner Magnus (Belsique´s Loke of Xanthi/Barking Shepherd Coco v. Kudos) O: Kathrine Dyrlund & Eirik Vinsand. E: Maj-Britt Nielsen. 2½ år. Han af god type. Kvadratisk hanhund.

18

Dommer: Hans Reinders,

Oversat af Mette Lorentzen

God pelsstruktur. Middel langt hoved. Gode proportioner. Godt stop. Parallelle linier ikke korrekte. Lidt rund skalle. Godt snudeparti. Flade kinder. Højt ansatte ører. Lidt lyse øjne. Komplet bid. Læberne kunne være bedre pigmenteret. God overlinie. Lidt kort kryds. God underlinie. Kraftig knoglebygning. Tilstrækkeligt vinklet for og bag. Kattepoter. Set forfra kunne albuerne slutte bedre til. Set fra siden kunne drivet bag være bedre. For højt båret hale. Masser af temperament. 1ÅK 1ÅKK CK BIK2 Cert.

proportioner i hovedet. Middel lange højt ansatte ører, lidt brede i basen. Gode parallelle linier. Godt stop. Godt snudeparti. Mandelformede øjne. Godt udtryk. Godt pigmenteret næse og læber. Komplet saksebid. Godt vinklet bag, tilstrækkeligt for. Korrekt front. God knoglebygning. Kattepoter. Gode bevægelser, lidt trangt bag, lidt åbent for. Set fra siden regulært. Drive bag kunne være bedre. Godt temperament. 1ÅK 1ÅKK CK BIK1 Cert. BIM

Holland

Unghundeklasse Tæver Eternity’s Saga (Belgerac Zaro/Hexen House Eternityh) O: Jesper & Karin Anderson. S. E: Susse Strandby. 15 måneder. Kvadratisk nok for en tæve. Middel langt hoved. Højt ansatte ører, lille smule store. Mandelformede mørke øjne. Godt udtryk. Komplet saksebid. Flade kinder. Tilstrækkelige parallelle linier. God overlinie. Forbrystet skal udvikles. Korrekt front. Spinkel knoglebygning. Kattepoter. Vinkling for og bag ok. Går meget trangt, åbent set forfra. Set fra siden uregelmæssig. Drive bag kunne være bedre. Højt båret hale. Godt temperament. 2UK Aura di Terre Luna (Ico von der Simmeringer Haide/Scallowayá Jispa) O: Monica Isenegge. E: Helle Mulvad. 11 måneder. Kvadratisk hund. God pelsstruktur. Tilstrækkelig i type. Lidt for bred skalle. Ørerne meget brede i basen. Hovedet kunne være længere som helhed. Snudepartiet lidt afkortet. Gode mørke øjne. Godt udtryk. Komplet saksebid. Tilstrækkeligt vinklet for og bag. God knoglebygning. Kattepoter. Korrekt front. I fronten er hun lidt lavbenet. Bevægelserne er bagfra set lidt trange, set forfra løse albuer. Set fra siden lidt flagrende i fronten. Godt temperament. 3UK Mellemklasse Tæver O´Shaya Bergerac du Hu (Rival de la Rureur du Crepuscule/Bergerac Flört) O: Halasz Iidokó. E: Christina Gulløv. 23 måneder. God type. Kunne være lidt kortere. God pelsstruktur. Middel langt feminint hoved. Gode proportioner. Flydende stop. Snudepartiet kunne være bedre. Middel lange højt ansatte ører. Flade kinder. Øjne, godt udtryk, kunne være mørkere. Komplet saksebid. Godt vinklet bag. God knoglebygning. Korrekt for. Kattepoter. Regulære bevægelser. Tilstrækkeligt drive bag. Lidt sky temperament. 1MK 1MKK CK BIK2 Åben Klasse Tæver Active Aysha of Dark Brightness (Belgerac Zarif/Just Natja of Dark Brightness) O: A.M.T. Pos-Gerlauf. E: Susanne Nielsen. 2 år. God type. God pelsstruktur. Gode

LAEKENOIS Championklasse Hanner Pelsens Vulcanus (Iwan v. Zuwetta Fortuna/Shirley van de Duvetorre) O: Lindy Pelsen. E: Jette Suhr Nielsen. 4½ år. Meget god type. Kunne være lidt kortere. God pelsstruktur, lidt bølget. Smukt hanhunde-hoved, maskulint. Gode proportioner. Parallelle linier. Højt ansatte ører, middel lange. Mørke øjne. Godt udtryk. Vanskeligt at se tandsættet, jeg tror komplet bid. Godt vinklet for og bag. underbrystet kunne være bedre udviklet. Smal front. God knoglebygning og kattepoter. Godt vinklet for og bag. Vanskeligt at se bevægelserne, hunden mangler ringtræning. Tilstrækkeligt drive bag. Uregelmæssige bevægelser. En skam, det er en god hund. 2CHK Championklasse Tæver Mc William’s Nikita (Sjakie van´t Raspalliesbos/Mc William´s Frienda) O: W.J.G. Baptiste. E: Søren Fruergaard. 5 år. God type. God størrelse. Meget bølget pels. Overlinien kunne være mere lige. Godt proportioneret hoved. Godt snudeparti. Store ører. Mørke øjne. Godt udtryk. Komplet saksebid. Tilstrækkeligt vinklet bag, skulle være bedre for. Står bredt i front. Spinkel knoglebygning. tæerne kunne være mere samlet. Set forfra og bagfra ok, set fra siden korte skridt i front. Meget højt båret hale bagfra. 1CHK 1CHKK Unghundeklasse Tæver Pelsens Yvonn (Vajert Izor/Pelsens Vanille) O: Lindy Pelsen. E: Vagn Suhr Nielsen. 14 måneder. Kvadratisk type. Åben pels i øjeblikket. Middel langt hoved. Tilstrækkeligt parallelle linier. Godt stop. Gode øjne og udtryk. Højt ansatte ører, lille smule store. Komplet saksebid. Spinkel knoglebygning. Tilstrækkeligt vinklet bag, skulle være mere vinklet for. Underbrystet må udvikles. Spinkel knoglebygning. Står korrekt i front. Kohaset set bagfra, åbent set forfra. Set fra siden meget højt båret hale. Tilstrækkeligt drive bag. hunden mangler ringtræning. 2UK


UDSTILLINGSRESULTATER Pelsens Yasmin (Vajert Izor/Pelsens Vanille) O: Lindy Pelsen. E: Lis Hansen. 14 måneder. Lille størrelse. God type. Kvadratisk hund. Gode proportioner i hovedet. Smukke øjne, udtryk. Gode parallelle linier. Højt ansatte ører, lidt store. Komplet saksebid. Vinkling bag ok, for skulle hun have mere. Spinkel knoglebygning. Smal front. Ikke helt lige. Meget uregelmæssige bevægelser, mangler ringtræning. Kan ikke se bevægelserne. 2UK

Maligårdens Glory of Love (Yuppye du Hameau St. Blaise/Maligårdens Cirka Champion) O & E: Louise Egdal. 2 år gammel. God type. Kort pels med sort. Feminint hoved. Gode proportioner. Gode parallelle linier. Godt stop. God maske. Gode mørke øjne. Godt udtryk. Højt ansatte ører. Komplet saksebid. Spinkel knoglebygning. Godt vinklet bag. Vinklingen for kunne være bedre. Lige ben i front. Kattepoter. Tilstrækkelige bevægelser. Godt drive bag. Lidt højt båret hale. Lidt sky temperament. 1ÅK 1ÅKK CK BIK1 Cert. BIR

MALINOIS

TERVUEREN

Hvalpeklasse Hanner

Hvalpeklasse Tæver

Maligårdens Happy Hour (Double Scotch Roudolfovska Skala/ Maligårdens Cirka Champion) O & E: Louse Egdal. Ej Mødt

Continental’s Power of Love (Swan de la Prairie de la Sommerau/ Continental´s Softail) O: Peggy Allwood. E: Ann Nygaard. 7 måneder. God type. Kvadratisk hund. Godt proportioneret hoved. Højt ansatte ører. God maske. Meget gode øjne og udtryk. Mørke øjne, mandelformede. God maske. Gode parallelle linier. Komplet bid. God læbepigmentation. Godt vinklet for og bag. Korrekt front. God knoglebygning. Kattepoter. God over og underlinie. Albuerne udad i bevægelse. Nogle gange uregelmæssig, med træning kunne det blive bedre. Sky temperament og lidt bange for fremmede, hun må socialiseres. SL

Championklasse Hanner Midgaarden’s Dante (Stenholdt´s Galan/Ienla´s Leia) O: Hpedersen & Fl. Jensen. E: B. Amdisen. 3 år gammel. Kvadratisk hanhund. God pelsstruktur. Godt proportioneret hoved. Lidt bred skalle. Tilstrækkelige parallelle linier. Middel lange ører, godt ansatte, lidt brede ved basen. Mandelformede øjne, lidt lyse. Tilstrækkeligt udtryk. Lige snudeparti. Flade kinder. God maske. Komplet bid. Biddet lidt uregelmæssigt. Tilstrækkeligt vinklet for og bag. god knoglebygning. Kattepoter. Korrekt front. Set forfra og bagfra korrekt. Set fra siden lidt højt båret hale. Drive bag kunne være bedre. Meget regulære bevægelser. I helhed god hanhund, kunne have lidt mere attitude. 1CHK 1CHKK CK BIK1 BIM Klubcert. Åben Klasse Hanner Bayko van Joefarm (Ayk van Joefarm/Xami van Joefarm) O: Mijnheer En Mevrouw. E: Torben Larsen. 4 år. Meget tung type. Overlinien kunne være mere lige. Lidt for lang som helhed. Pelsen er meget sort. Meget tungt hoved. Store ører. Mandelformede øjne. Godt udtryk. Dyb skalle, lidt rund. Parallelle linier kunne være bedre. Godt vinklet bag, for mangler han mere. Kraftig knoglebygning. Lidt rund front. Set bagfra lidt bredt, forfra ok. Set fra siden god drive. I helhed en brugshund, ikke udstillingshund. 3ÅK Åben Klasse Tæver Søholm’s Aicha (Tacco du Haut de Lárize/Puce du Banc des Hermelles) O & E: Steen Faarborg. 2 år. Tilstrækkelig i type. Lidt lang som helhed. Kroppen må udvikles, specielt brystet. Kort pels, meget sort. Bred skalle. Gode parallelle linier. Lidt store ører og lavt ansat. Gode øjne, udtryk. Læberne kunne slutte bedre til. Komplet bid. Tilstrækkeligt vinklet bag, for skulle hun være mere. Bred front. For lige koder. Bevægelserne er nogle gange ok. Løse albuer. Mangler drive bag. 2ÅK

Une Diva Bergerac de Hu (Rival de la Fureur du Crepuscule/Bergerac Flört) O: Ildiko Halasz. E: Christina Gulløv. 6½ måned. God type. Kvadratisk hund. Korrekt overlinie. Meget lys farve med sort maske. Godt proportioneret hoved. God maske. Mørke øjne. Godt udtryk. Middel lange ører, brede ved basen, højt ansat. Komplet bid. Vinklingen bag er bedre end for. Spinkel knoglebygning. Korrekt front. Kattepoter. For alderen tilstrækkelige regulære bevægelser, lidt flagrende for. Drive bag korrekt. SL Bedste Hvalp Championklasse Hanner Zacho di Scottatura (Milton de la Clairiére aux Louves/Vismey di Scottatura) O: Mevroum Van Deijl Willemine. E: Kirsten & Jørgen Saerens. 5½ år. God type. Kvadratisk hund. God pelsstruktur. Masser af sort charbonage. Middel langt hoved. Flad skalle. Gode parallelle linier. Højt ansatte ører. Flade kinder. Gode øjne og udtryk. Komplet saksebid. Godt vinklet for og bag. god knoglebygning. Korrekt front. Gode kattepoter. Set bagfra lidt trangt, set forfra korrekt. Set fra siden godt drive bag. udadvendte albuer. Meget roligt temperament. I overlinien er halsen lidt kort. 1CHK 1CHKK CK BIK2 Klubcert. Unghundeklasse Hanner Kogaråsen’s Pyrus (Kogaråsen´s Faxe/Newstory Jilla) O: Lene Johanson. E: Birthe Dejgaard. 11 måneder. Stor størrelse, meget stor. God pelsstruktur. Lysebrun uden sort charbonage. Bred skalle. Meget tung rund skalle. Parallelle linier kunne være bedre. Lige snudeparti. Højt ansatte ører, lidt brede. Lidt lyse øjne. Godt udtryk. Høj maske. Komplet saksebid. Skulle være mere vinklet, specielt for. Kraftig

knoglebygning. Gode poter. Forbrystet må udvikles. Gode bevægelser. Godt drive bag. halen meget højt båret i bevægelse, albuerne slutter tilstrækkeligt til. 2UK Belgian Dreams Athos of Delilah (Vadsbæks Bugsy/Belsique´s Delilah of Indian Summer ) O: Connie Ankerdal. E: Peter BeckAndersen. 15 måneder. Stor. Tilstrækkelig kvadratisk. God overlinie. God pelsstruktur. Ingen sort charbonage for øjeblikket. Godt proportioneret tungt hoved. Tilstrækkelige parallelle linier. Godt stop. Godt snudeparti. Høj maske. Højt ansatte ører, middel lange. Mandelformede øjne, små. Tilstrækkeligt udtryk. Komplet tandsæt. Godt forbryst. Godt vinklet bag, tilstrækkeligt for. Kraftig knoglebygning. Lige bred front når han står. Lange poter. Set forfra udadvendte albuer, set bagfra trang. Set fra siden uregelmæssig. Drive bag kunne være bedre. Stor hund med godt temperament. Skal have mere ringtræning. 2UK D’Isabel’s Ivanhoo (Xoran van de Hoge Lear/Hexen House Dundrah) O: Uffe Døngart. E: Margit & Svend Madsen. 14 måneder. God type. God farve. Godt proportioneret hoved. Middel lange højt ansatte ører. Mandelformede øjne. Godt udtryk. God maske. Lidt rund skalle. Parallelle linier er ikke korrekte. Komplet saksebid. God overlinie og underlinie. Forbrystet skal udvikles. Lidt smal front. Ikke korrekt front. Spinkel knoglebygning. Faldende kryds. Godt vinklet bag, tilstrækkeligt for. Set bagfra lidt trangt, forfra korrekt. Korte skridt set fra siden, regulære. I helhed god type, elegant med megen kvalitet. 1UK 1UKK CK BIK1 Cert. BIM Khymeras Hearty Hugin (Sejerø´s Exeodus of Indian Summer/Sisu Solaire du Cadre Noir) O: Trine Missel. E: Betina Geissler. 1 år. God størrelse. I helhed lang. God pelsstruktur. Tilstrækkelig charbonage for alderen. Langt hoved, godt proportioneret. Lidt rund skalle. Ikke korrekte parallelle linier. Middel lange ører, brede ved basen. Tilstrækkeligt langt snudeparti. Lidt lyse og runde øjne. Godt udtryk. Høj maske. Komplet saksebid. Godt forbryst for alderen. Korrekt i front. Lidt lange poter. Godt vinklet bag, for skal have mere vinkling. God knoglebygning. I bevægelsen trang bag, udadvendte albuer for. Bevægelsen er indimellem regulære. Drive bag kunne være bedre. Mangler ringtræning. 1UK 2UKK Mellemklasse Hanner Pepin Bergerac de Hu (Amper Oridix/Bergerac Bijou) O: Ildiko Halasz. E: Christina Gulløv & Ole Christiansen. 23 måneder. Kvadratisk hund. God pelsstruktur. Tilstrækkeligt sort charbonage. Overlinien kunne være mere lige. Bred skalle, meget rund. For meget stop. Ingen parallelle linier. For svag underkæbe. Gode øjne og udtryk. Middel lange, højt ansatte ører. Høj maske. Komplet saksebid. Lige vinklet for og bag, kunne være lidt mere. Korrekt front. God knoglebygning. Skal have mere forbryst. Regulære bevægelser. Godt drive bag. I helhed en dejlig hund, men hovedet skulle

19


UDSTILLINGSRESULTATER have mere kvalitet.

2MK

Åben Klasse Hanner Sejerø’s Dandy of Indian Summer (Golan v.d. Wielander/Belsique´s Indian Summer of Fanny) O: Lisbeth Enevoldsen. E: Sven Pade. 3½ år. God type. I helhed kvadratisk. Korrekt overlinie. Lidt lange lænder. Middel langt hoved, godt proportioneret. Lidt rund skalle. Ikke helt parallelle linier. Lidt bred skalle. Højt ansatte ører. Gode øjne og udtryk. Kunne være lidt mere maske. Komplet saksebid. Godt pigmenteret næse og læber. Godt vinklet for og bag. står lidt bredt i front. Poterne kunne slutte tættere. Kraftig knoglebygning. God brun farve. Regulære bevægelser. God hale. Meget temperament. 1ÅK 1ÅKK CK BIK3 Susmik’s Jubi v. Tiene (Xoran van de Hoge Laer/Susmik´s Gizla Of Dimple) O & E: S. Klug & M. Thrane. 2 år. God størrelse. Tilstrækkelig kvadratisk som helhed. Langt hoved. Dyb skalle. Kraftigt stop. Parallelle linier kunne være bedre. Lige snudeparti. Højt ansatte ører. Gode øjne og udtryk. God maske. Komplet saksebid. Lidt brune tænder. Godt vinklet bag, mangler mere vinkling for. Står lidt fransk i front. God under og overlinie. God pels med god sort charbonage. Set forfra trangt, set fra siden højt båret hale. Tilstrækkeligt drive bag. godt temperament. 1ÅK 2ÅKK Unghundeklasse Tæver D’Isabel’s Isha (Hexen House Dundrah/Xoran van de Hoge Lear) O: Uffe Døngart. E: Mai-Britt Lindevang. 14 måneder. God type. Tilstrækkelig kvadratisk I typen. God pelsstruktur. Tilstrækkelig

charbonage for alderen. Middel langt hoved. Godt stop. Tilstrækkelige linier. Høj maske. Lange, højt ansatte ører, lidt brede ved basen. Mørke øjne. Godt udtryk. Flade kinder. Komplet saksebid. Vinklingen i harmoni, men kunne være bedre for og bag. Tilstrækkelig overlinie og underlinie. Tilstrækkeligt forbryst, må udvikles. Stejl front. Stejle koder. Lidt lange poter. Sorte negle. Set bagfra meget trangt, forfra løse albuer, set fra siden skulle have mere drive. 1UK 2UKK Belgian Dreams Amanda of Delilah (Vadsbæks Bugsy/Sejerø´s Delilah of Indian Summer) O: Connie Ankerdal. E: Connie Christensen. 15 måneder. God type. Kvadratisk som helhed. Lige overlinie. Faldende kryds. God pelsstruktur. Lidt tungt hoved for en tæve, gode proportioner. Tilstrækkelige parallelle linier. Godt stop. Middel højt ansatte ører. God maske. Gode øjne, udtryk. Godt pigmenteret næse og læber. Komplet trangt saksebid. Tilstrækkeligt vinklet, bedre bag end for. Står meget, meget bredt i fronten. Løse albuer. Uregelmæssige bevægelser. Drive bag kunne være bedre. 2UK D´Isabel’s Isabella (Xoran van de Hoge Laer/Hexen House Dundrah) O & E: Uffe Døngart. 14 måneder. God størrelse. Elegant type. Lidt rund overlinie. God pelsstruktur. Ingen charbonage for øjeblikket. Godt hoved, godt proportioneret. Godt stop. Lidt rund skalle. Langt snudeparti. Flade kinder. Højt ansatte ører. Høj maske. Gode øjne og udtryk. Forbrystet skal udvikles. God knoglebygning. Korrekt front. Gode kattepoter. Spinkel knoglebygning. Set bagfra lidt trangt, forfra kunne albuerne slutte bedre til. Set fra siden regulære bevægelser. Korte skridt. Drive bag kunne være bedre. Meget elegant helhed. Hun vil blive bedre når hun er blevet voksen.

ÅRETS HUND 2006 TERVUEREN Placering 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

20

Presley v.d. Lamar D’Isabels Ivanhoo Zacho di Scottatura D’Isabels Isabella Sejerø’s Dandy of Indian Summer Susmik’s Jill v. Tiene D’Isabels Isha Khymera’s Hearty Hugin Susmik’s Jubi v. Tiene

antal udstillinger 1 1 1 1 1 1 1 1 1

point 27 25 16 15 14 13 1 1 1

Godt temperament.

1UK 1UKK CK BIK2

Åben Klasse Tæver Presley v.d. Lamar (Gourou du Crépuscule des Loups/Ilot v.d. Lamar) O: J.J.M. Duback. E: Jane & Anick Van Sabben. 4 år. Stor størrelse. God type. Kvadratisk helhed. Godt hoved, harmonerer med kroppen. Gode hovedproportioner. Tilstrækkelige parallelle linier. Godt stop. Højt ansatte ører. Gode mørke øjne. Godt udtryk. God maske. Flade kinder. Komplet saksebid. Godt vinklet bag, tilstrækkeligt for. Kraftig knoglebygning. Står trangt i front. Kattepoter. God farve, skulle have lidt mere sort charbonage. God overlinie og underlinie. Set bagfra trangt, forfra åbent, fra siden meget godt drive bag. Lange skridt for. 1ÅK 1ÅKK CK BIK1 Cert. BIR Susmik’s Jill v. Tiene (Xoran van de Hoge Laer/Susmik´s Gizla Of Dimple) O & E: Susanne Klug & Michael Thrane. 2 år. God type. God størrelse. God pelsstruktur. Tilstrækkeligt sort charbonage. Feminint hoved. Middel lange højt ansatte ører, lidt brede ved basen. Lidt rund skalle. Linierne kunne være bedre. Godt snudeparti. God maske, øje. Godt udtryk. Komplet saksebid. God overlinie. Forbrystet kunne være bedre. Vinklingen bag bedre end for. Korrekt i fronten. God knoglebygning. I silhuet god overlinie. God lang hals. Bevægelserne set bagfra korrekte, forfra lidt brede, fra siden ok, regulære. Tilstrækkeligt drive bag. 1ÅK 2ÅKK CK BIK3


ÅRETS HUNDE

GROENENDAEL Placering 1. 2. 3. 4.

antal udstillinger

Belsique’s Othello Noel of Fiona Active Aysha of Dark Brigtness Magnus O’Shaya Bergerac de Hu

point

1 1 1 1

26 25 16 15

MALINOIS Placering

antal udstillinger

1. Maligårdens Glory of Love 2. Midgaarden’s Dante

point

1 1

27 25

LAEKENOIS Placering

antal udstillinger

1. Mc William’s Nikita

point

1

1

ÅRETS AGILITYHUND 2006 Stilling pr. 22-05-2006 Plc.

Point

Fører

Hund

1

44

Flemming Hansen

Belsique’s Kvina of Fiona

(Kvina)

2

39

Henrik Dejgaard

Gadevangs Pingo af Mina

(Pingo)

3

27

Ole Christiansen

Lajean’s Fylke of Groa

(Freja)

4

26

Isabel Melander

Corsini Cést La Vie

(Pretty)

5

22

Gitte Hansen

Belgerac Yankee

(Yankee)

6

20

Peter Strunge

Løkkegårdens Qukie

(Qukie)

7

19

Poul Lerche

Belgerac Djinii

(Djinii)

7

19

Keld Schrøder

Lundin Loyalty Rowan by Lancae

(Rowan)

9

15

Lene Holmboe

Khymera’s Agamemnon

(Menon)

10

14

Frank Strange

Anjoy v.d. Begische Vriendjes

(Anjoy)

11

12

Gitte Eilstrup

Hexen House Hrafn

(Hobie)

12

10

Claus Østergaard

Unix du Trieu de Leers

(Unix)

12

10

Leif Egekær

Belsique’s Pyrus Of Sophisticate

(Futte)

14

9

Susanne Nielsen

Active Aysha Of Dark Brigthness

(Aysha)

15

8

Yanne Enevoldsen

Maligårdens Canis Cubbi-cacca

(Balou)

15

8

Anne Rath Petersen

ChanelBanditFrida

(Chanel)

21


NYT HD AA

FRA

AVLS-

OG

SUNDHEDSUDVALGET HD / AA – Nyt

Status

Hund/ Registreringsnummer

Far Mor

HD/AA

B/B 0/0

B 0

Maligårdens G. I. Jane 05782/2004

Yuppye du Hameau St-Blaise Maligårdens Cirka Champion

A/1 B/0

B/A 0/0

B 0

Bandit 03052/2005

Nother des Loups Mutins Winni Airport Hannover

A A

A/A 0/0

A 0

Daneskjold Baron 04176/2004

Dovre Fjeld Vasco Daneskjold Tenna

A A

B/A 0/0

B 0

Daneskjold Guido 05833/2005

Yagus van de Duvetorre Vandalen’s Eureka

A A/1

A/A 0/0

A 0

Daneskjold Epo 19978/2004

Yagus van de Duvetorre Chrissy von Parchimer Land

A A

A/A 0/0

A 0

Daneskjold Grizzly 05828/2005

Yagus van de Duvetorre Vandalen’s Eureka

A A/1

A/A 0/0

A 0

Es-Flindtto’s Essi 00863/2005

Charon az av Nangijala Daneskjold Queen

A A2

Pelsens Yearn 02881/2005

Vajert Izor Pelsens Vanille

B A/0

A

Malinois

Laekenois A/A 0/0

A 0

Groenendael A/A 0/0

A 0

Exodus v.d. Cart Hill Village 6899/2005

Xander v. d. Cart Hill Village Bluesaffir v. d. Cart Hill Village

D/A 0/0

D 0

Belgerac Djinii 10538/2004

Malek de Salte Cabre Belgerac Yla

D/D 0/0

D 0

Palma de Lescaut 21600/2005

Wandrlyn Charfire Blazing Ice Jorie de Lescaut

B/A 0/0

B 0

BD Bonheur Devivre au Nangijala 22531/2004

O’Emir de la Douce Plaine Guernica ao av Nangijala

A A

A/A 0/0

A 0

Eternity’s Saga 04179/2005

Belgerac Zaro Hexen House Eternithy

A A

A

Tervueren

22

C/B

C

Assa 06136/2003

Lubanja’s Yvor Chacami Bambi

B/0 A/0

A/A 0/0

A 0

Susmik’s J-Lo v. Tiene 06772/2004

Xoran van de Hoge Laer Leslie’s Tiene

A A/2

B/B

B

Binjo’s Xerox v. Daisy 00383/2005

Inkita v. t. Roemah Andjing Jolin Daisy v. t. Roemah Andjing

A C/0

A/A 0/0

A 0

Chacami Chantal 03955/2001

Qwinten van’t Sparrebos Susmik’s Dessie v. Mitzi

A B/0

A/A 0/2

A 2

D’Isabells Isha 03069/2005

Xoran van de Hoge Laer Hexen House Dundrah

A A/0

A/A 0/0

A 0

Khymera’s Glorius Gacia 08629/2004

Ylan van de Hoge Laer Fakaiser’s Simee D’Shine

B B1/0

A/A 1/1

A 1

Woodshine’s Umbriel 01572/2006

Lynx de la Clairiere aux Louves Woodshine’s Titania

A

0/1

1

D’Isabells Isha 03069/2005

Xoran van de Hoge Laer Hexen House Dundrah

A A/0


AVLSNYT HD AA

Status

Hund/ Registreringsnummer

Far Mor

HD/AA

A/B 0/0

B 0

Arka Watanay 04159/2006

Cyron v. d. Diesbrunner Höhe Polla Rudolfovska

A B

A/A 0/0

A 0

Jatoba Don Diego from Heaven 23191/2004

Belsique’s Hodja of Fanny Heavenly Morgai av Revehiet

A2 A/0

ØJENLYSNING HUNDENS NAVN: Imoni-Diva Deabei Devil the Red Dragon Pelsens Yearn

STB.NR.: 20597/2003 00500/2006 02881/2005

For medlemmer, bosat i Danmark, som opfylder reglerne for hvalpelisten er det gratis at stå under ”Avlsnyt” i SBH-bladet, men opdrætteren skal selv sørge for - skriftligt og helst via e-mail - at sende de nødvendige informationer til redaktøren. Oplysningerne til listen SKAL opdateres til hvert blad, i modsat fald slettes de. Opdrættere og medlemmer fra andre lande kan ikke optages i Avlsnyt og på hvalpelisten Det er en forudsætning for at få optaget parringer/hvalpe under Avlsnyt, at forældredyrenes HD-status max. er B2, og at status opgives. HD-status er angivet efter hundens navn. Såfremt det er kendt, skal bedsteforældrenes HD-status ligeledes oplyses. Hvis hunden er fotograferet for albueledsartrose, er det ligeledes angivet efter hundens navn, og betegnes AA.

RACE: Tervueren Tervueren Laekenois

RESULTAT: Fri – uden anmærkninger Fri – uden anmærkninger Fri – uden anmærkninger

Husk at alle danskejede hunde født i 1999 og fremover, skal være fotograferet og have tildelt status for AA, såfremt de skal kunne optages som forældredyr på klubbens hvalpeliste.

hvalpekuld. Det er dog en forudsætning, at opdrætteren skriftligt har indsendt de øvrige oplysninger inden deadline, så kun datoen og evt. antal hvalpe mangler.

Endvidere skal alle tæver før parring min. være fyldt 18 måneder, og begge forældre skal have en DKK anerkendt stamtavle i 4 generationer. Parringer som efter en dispensation har fået stambogsføringsret, kan ikke optages på hvalpelisten, hverken i blad eller på hjemmeside. Opdrætterne skal benytte SBH’s købsaftale.

Vi hører også gerne fra medlemmer, der har importeret hunde fra udlandet. Disse optages under Importer.

Hvis man står med en nært forestående parring eller fødsel af et kuld hvalpe, er det muligt at ringe til redaktøren frem til den sidste i ”deadline-måneden”, og meddele datoen for et forventet hvalpekuld eller et ankommet

SBH’s officielle Hvalpeliste/Omplaceringliste: Tilmelding og opdatering til såvel den manuelle liste og klubbens hjemmeside foregår udelukkende via Helle Mulvad. Pris: 100 kr. pr. kuld.

OBS! Forældredyr til kuld født efter 1. juli 2006 skal have AA status 0 eller 1 for at komme på hvalpelisten. Hvalpe Malinois Far: Mor: Født: Opdrætter: Far: Mor: Forv. født: Opdrætter: Far: Mor: Forv. født: Opdrætter:

nr.3 FCI IPO VM 2003, IPO 3, FH 2 Zico v.d. Berlex-Hoeve, HD A (IPO 3 Turcodos v.d. Duvetorre (bedste C-arbejde IPO VM 2000)/3 gange VM-deltager IPO 3 Sanka van de Berlex-Hoeve) IPO 3 Vandalens Eureka, HD A, AA 1 (SchH 3, IPO 3, DMC Körung 3, Achan von Greifenring / IPO 3, DKBRCH Daneskjold Luna) 24. maj 2006 – otte hanner og fire tæver Kennel Daneskjold, v/Margit Jensen og Finn Bertelsen, Roskildevej 377, 4390 Vipperød, tlf. +45 21 84 16 47/22 33 59 55, mail: malinois@daneskjold.dk, web: www.daneskjold.dk Maligårdens Canis Cubicci-cacca HD A, AA 1, UHM-testet (KBHV92 DKCH DKBRCH KBHV96 INTCH UHP IPO3 FCISPH SPH1 SPH2 Boholdts Taco HD A/ DKCH Blacktowers Event Horizon HD A) DKCH DKKV02 KBHV03 KBHV04 DKKV04 BPB BPAB FP UHP LP1 Ienla’s Puck HD A/AA 0, UHM-testet (DKCH IPO2 SL3 SL2 IPO1 FP UHP BPAB BPABC IPO3 Løkkegårdens Joker HD A/ DKCH KBHV95 KLBCH UHP BPAB Løkkegårdens Ienla HD A) 14. juni 2006 Kennel Ienla’s v/Pia-Birgitte Olsen, H C Lumbyesvej 205, 5270 Odense N, 65 95 43 63/28 70 49 61, e-mail: piaolsen@post5. tele.dk, hjemmeside: http://hjem.get2net.dk/ienlas/ienlas Körung IPO2 Crog vom Further Moor HD A, AA 0 (IPO3 Stoned van de Duvetorre/SchH3 Aika der Sonne Entgegen) IPO1 Comtessa van Tessinij’s, HD A, AA o Ring 3 Dovre Fjeld Vasko/IPO3 Viola v.d. Berlex Hove) 7. juli 2006 Kennel Berlau v/Anni Berlau, Gøhlmannsvej 126, 6000 Kolding, tlf. 75 53 63 95/27 31 91 23

23


AVLSNYT Tervueren Far:

Mor: Født: Opdrætter: Far: Mor: Født: Opdrætter:

Brandy-Boy vom Ryfenstein HD A (Debelisi Barox A/Giletta v.d. Buckligen Welt A) Duchesse Danell´s Fancy Frida HD B, AA 0 (Fakaiser´s Gashmir D´Qeron A2/Duchesse Danell´s Athena B1) 11.maj 2006 - to hanner Kennel vom Hunderath v/Anne Rath Petersen, Hammersholtvej 18, 3400 Hillerød tlf.: 48 24 12 61/22 17 17 34, ath@dadlnet.dk, www.eklundh.dk/frida ny hjemmeside er under udarbejdelse Verdensmester i Mondioring 1 2005 Falkvindens Urgosh, HD A, AA 0 (Belgisk ring 1 Urosh van Joefarm (M)/Fransk ring 1 Logan du Domaine du Tuquet(M) Ambiance van Joefarm, HD B, AA 1 Ringfinalist 2005 Belgisk ring 1 Xatho van Het Davidhof (T)/Usaura van Joefarm (T) 23. maj 2006 – fire hanner og to tæver Kennel Daneskjold, v/Margit Jensen og Finn Bertelsen, Roskildevej 377, 4390 Vipperød, tlf. +45 21 84 16 47/22 33 59 55, mail: malinois@daneskjold.dk, web: www.daneskjold.dk

Groenendael Far: Mor: Født: Opdrætter:

IPO2 GG2 VZH UV Mentaltestet Risky Black of Dark Brightness, HD-fri (IPO3,VZH V. Adoerak v.d. Swinse Scheper HD-fri / M.elite A,GG2, VZH,UV pE Bionic Gaïa of Dark Brightness HD-fri) UHM-test Saragossa Ax av Nangijala HD A/AA 0 (LP-NCH-PCH-DKCH-POLW’99-EUJW’99-EUW’00-s.r. Greco Comme un Reve Noir HD A/AA 0 / Guernica Ao av Nangijala HD A/AA 0) 2. maj 2006 - fire hanner og fem tæver Kennel De Fait Ami v/ Karina Thomsen, Dyrehaven 169, Stavad, 9700 Brønderslev, tlf. 22 50 57 50/96 35 00 54, www.defaitami.com

Ny import Navn: Far: Mor: Opdrætter: Ejer:

Ceros Montmorenja Elleville Ceros Han, født den 2. februar 2006 Fakaiser Garic Nuch Chevys Harvilde Ann-Merethe Rønning, Kennel Montmorenja, Norge Jette & Frank Nielsen, Kennel Jatoba

Brandy-Boy

Falkvindens Urgosh

24


OPDRÆTTERLANDKORT 1. Kennel Belsique’s Groenendael & Tervueren Helle Mulvad Hanerupvej 18, 4420 Regstrup Tlf.: 59 47 22 08/51 88 68 22 Mail: belsiques@tdcadsl.dk www.belsiques.dk

2. Kennel Lundin Loyalty Tervueren Kirsten Kingo Lundin Butterupvej 64, 4420 Regstrup Tlf.: 59 47 37 37 Mail: lundinloyalty@mail.tele.dk www.lundinloyalty.dk

3. Kennel D’Isabels Tervueren Uffe Døngart Daltoftevej 11, 2860 Søborg Tlf.: 39 67 00 61 Mail: dongart@post7.tele.dk www.dongart.dk

4. Kennel Jomsborg Tervueren Susanne & Steen Pedersen, Blansvej 33, Bovrup, 6200 Aabenraa Tlf.: 7468 0824/4060 7468/2422 1495 Mail: jomsborg@jomsborg.dk www.jomsborg.dk

6. Kennel Daneskjold Malinois Margit Jensen & Finn Bertelsen Roskildevej 377, 4390 Vipperød Mobil: 21 84 16 47/22 33 59 55 Mail: malinois@daneskjold.dk www.daneskjold.dk

7. Kennel Susmik Tervueren Susanne & Michael Thrane, Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup Tlf.: 98 24 02 81/20 94 08 03 Mail: susmik@susmik.dk www.susmik.dk

8. Kennel Chacami Tervueren & Groenendael Charlotte Stewart Knækvej 14, 7200 Grindsted Tlf.: 22 80 56 57 - 29 80 66 00 Mail: stewart-consult@mail.dk www.chacami.dk

9. Kennel Maligården Malinois Louise Egdal Labirksgyden 40, 5220 Odense SØ Tlf.: 65 97 33 77 Mail: egdal@sporty.dk

10. Kennel Ollegaarden Groenendael & Tervueren Christina & Peter Gulløv Lars Petersvej 22, Ellinge Lyng, 4573 Højby Tlf.: 59 30 39 03/23 60 70 83 Mail: gulloev@mail.dk www.ollegaarden.dk

11. Kennel Ienlas Malinois Pia-Birgitte Olsen H.C. Lumbyesvej 206, 5270 Odense N Tlf.: 65 95 43 63 Mail: piaolsen@post5.tele.dk http://hjem.get2net.dk/ienlas/ ienlas/ 16. Kennel Sejerø’s Tervueren Lisbeth Enevoldsen Vestervej 15, 4592 Sejerø Tlf. 59 59 01 92 Mail: lisbeth-e@mail.tdcadsl.dk

12. Kennel Snestrup Tervueren Amy & Jan Nielsen Solgårdsvej 58, 5210 Odense NV Tlf.: 66 16 54 00 Mail: snestrup@nielsen.mail.dk www.kennelsnestrup.dk

14. Kennel Jatoba Tervueren & Groenendael Jette & Frank Nielsen Vesterskovvej 3, Bårse, 4750 Lundby Tlf.: 55 99 11 68/22 73 04 12 Mail: jatoba@mail.dk www.jatoba.dk

17. Kennel Sunred’s Laekenois Søren Fruergaard Ronæsvænget 9, 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 39 21/40 18 33 16 Mail: sunreds@mail.dk www.sunreds.homestead.com/ laekenois.html

18. Kennel Aabo Tervueren Pia & Viggo Pedersen Elverdamsvej 241, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 46 41 42 25 Mail: pia-viggo@kennel-aabo.dk www.kennel-aabo.dk

22. Kennel Unique-Ami Tervueren Vibeke & Steen Stadager Nordhøjvej 52 4653 Karise Tlf: 56 76 71 17 Mail: stadager@mail.tdcadsl.dk www.unique-ami.dk

23. Kennel Pote Malin Malinois Ina & Lucas Ammann Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf: 75 39 84 65 Mail: info@potemalin.dk www.potemalin.dk

24. Kennel Eistrup Tervueren Winnie E. Poulsen Søndergade 87 9320 Hjallerup Tlf: 98 28 30 28 Mail: kennel-eistrup@stofanet.dk www.kennel-eistrup.dk

25. Kennel Vom Hunderath Tervueren Anne Rath Petersen Hammersholtvej 18 3400 Hillerød Tlf: 48 24 12 61/22 17 17 34 Mail: rath@dadlnet.dk www.eklundh.dk/frida/

26. Kennel Duchesse Danell Tervueren, Groenendael & Malinois Gitta Christensen Clausgården Aalborgvej 50, Lyngby 9520 Skørping Tlf: 98 33 18 19/21 48 81 96 Mail: tervueren@mail.dk www.tervueren.dk

27. Kennel La Fabellas Tervueren Dorthe & Ove Skov Madsen Solbjergvej 60, Øster Hurup 9560 Hadsund Tlf: 98 58 80 16/29 70 80 60 Mail: ilafabella@mail.dk http://home20.inet.tele.dk/lafabellas/

15. Kennel Casfan Tervueren & Groenendael Karin Larsen Parallelvej 4, 6360 Tinglev Tlf.: 73 64 40 08/51 26 60 08 Mail: casfan@mail.dk www.casfan.dk

21. Kennel Visdan Malinois Pernille & Ole Schødt Jørgensen Smedsbolvej 9 7620 Lemvig Tlf: 97 89 17 51/60 68 17 51 Mail: visdan@mail.sonofon.dk www.123hjemmeside.dk/kennelvisdan

Opdrætterlandkortet i bladet - og på SBH’s hjemmeside - koster 150 kr. for et år. Opdatering af kortet følger bladets deadline og udgivelse. 25


AKTIVITETSKALENDERE 2006 BRUGSHUNDE Dato

Aktivitet

Sted

7.-10. september 2006

FCI IPO-VM

Slovenien

30.9.-1.10.2006

Nordisk Mesterskab

Finland

7. oktober 2006

SM 2006/2007

Kreds 12

14.-15. oktober 2006

DKK SPH-DM

DRK Rødding

21.-22. oktober 2006

DKK IPO-DM

DDK Horsens

11.-12. november 2006

JM

Kreds 7

UDSTILLINGER Dato 24. og 25. juni

Klub

Sted

Kategori

Dommer

SBH TRÆF

Lumby, Odense

SPECIALE

DKK (Kreds 8)

Rønne

national

27. juli

DKK

Brøndby

international

Ramón Podestá, CL

10. juni 2006

28. juli

DKK

Brøndby

international

Rafael M. Alcrudo, ES

10. juni 2006

29. juli

DKK

Brøndby

international

Michael Quinney, GB

10. juni 2006

30. juli

DKK

Brøndby

international

Elaine L. Whitney, CA

10. juni 2006

16. september

DKK

Ballerup Rødhus Klit Feriecenter, Nordjylland Herning

international

Petra Junehall, SE

12. august

SPECIALE

Pauline Stern-Hanff, Belgien Jan Ebels, Holland

international

Marja Talvitie, FI

2. juli

11.-12. november SBH 5. november

DKK

Bente Harlem, N

Sidste tilm. 20. maj 27. maj

7. oktober 30. september

Tilmeldinger til SBH udstillinger sendes til: Jeanette Harmsen, Hasselvænget 13, 4550 Asnæs ØNSKER MAN EN ANNONCE I KATALOGET PÅ VORES UDSTILLINGER ER DEADLINE DEN SAMME SOM TIL UDSTILLINGERNE. BETALING SKAL SKE SAMTIDIG TIL UDSTILLINGSKONTOEN, PRIS 125,00 Tilmelding til DKK udstillinger sendes til DKK.

Er din hund blevet Dansk Champion, Klub Champion, Agility Champion, Brugs Champion og er du medlem af Special klubben, er du berettiget til at modtage en pokal på træffet. For at modtage denne pokal skal du sende din ansøgning, med relevante papirer ind til bestyrelsen INDEN den 1. januar NYE PRISER PÅ UDSTILLINGER: Baby klasse 3-6 md, Hvalpeklasse 6-9 md.: Unghundeklasse, Mellemklasse, Åben klasse, Brugshunde kl., Champion klasse, Senior klasse, Veteran klasse: Par klasse: Junior handling: Uden for bedømmelse: RABAT: 1 hund: 290,00 2 hund: 260,00 3 hund: 220,00

26

190,00 290,00 140,00 110,00 100,00


KORAD, ZTP, UHM FP, UHP, LP, PH

Kennel Kennel Kennel Kennel Kennel Kennel Kennel Kennel Kennel Kennel

Asarna Duchesse Danell Fon De Clair Duchesse Danell Skanshill Lilla Ekliden Shirocky Glimmagården Fozaso Marimick

DKK.23472/96 HD-B1

Opdrætter Annemor Bengtsson Gitta Christensen Eldbjørg Gangstad Gitta Christensen Irene Szakos Anette Magnusson Irene Børresen Jenny Fridh Ewa Herngren Marie Andersen

Status HD-A HD-B HD-C HD-D HD-E Manglende bedømmelser For unge Total HD bedømmelser

Antal 26 4 1 1 0 13 4 32

Sverige Danmark Sverige Danmark Sverige Sverige Norge Sverige Sverige Sverige % 53,06 8,16 2,04 2,04 0,00 26,53 8,16 65,31

AA-0 AA-1 AA-2 AA-3

Årgang 2000 2001 2002 2002 2003 2003 2005 2006 2006 2006

Tæve Dancimera's Frejdige D-Vilda Duchesse Danell's Blanca Fon De Clair Yrja Duchesse Danell's Athena Bazzakulls Tequila-Gimlet Grey Arrows Guardian Angel Shirocky's Drømme-Dame Holmåsa's Queen Of Rain Fozaso's Mustang-MM Marimick's Ella

Status

Manglende bedømmelser For unge Total AA bedømmelser

Antal 30 0 0 0

% 61,22 0,00 0,00 0,00

15 4 30

30,61 8,16 61,22

Hvalpe 6-2 4-3 4-4 2-3 4-5 5-1 0-2 3-1 ? ?

www.chivasregal.dk 27


Afsender: Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde v/Helle Mulvad

Hanerupvej 18 4420 Regstrup

B

Returneres ved varig adresseændring

NY DANSK CHAMPION

LP1 O´Shaya Bergerac de Hu Opdrætter Kennel Bergerac, Ungarn. Ejer Christina Gulløv

Belgiske hyrdehunde nr 3, 2006  

G ROENENDAEL • T ERVUEREN • M ALINOIS • L AEKENOIS Ny procedure for ansøgning om til- skud Nye regler for op- tagelse på hvalpe- liste Så er...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you