Page 1

G R O E N E N D A E L • TE R V U E R E N • M A L I N O I S • L A E K E N O I S

BELGISKE HYRDEHUNDE N R . 2, A P R I L 20 0 5, 29.

ÅRGANG

B jarne Nie ls e n o g Cindy har v u n d e t DM i Nord is k S p o r Henrik Ne u m a n n og Danesk j o ld Turbo har v u n d e t SBH IPO D M 2 0 0 5 Del tagere t i l I P O VM 2005 e r u d t a get Har du hu s ke t at betale d i t kontingen t ?

UDGIVET

AF

SPECIALKLUBBEN

FOR

BELGISKE HYRDEHUNDE


BESTYRELSE,

REDAKTION OG UDVALG

Formand og ansvarshavende redaktør: Helle Mulvad Hanerupvej 18 4420 Regstrup E-mail: belsiques@tdcadsl.dk

Næstformand:

Lisbeth Enevoldsen Vestervej 15 4295 Sejerø E-mail: lisbeth-e@mail.tdcadsl.dk

Kasserer:

Christina Gulløv Lars Peters Vej 22 Ellinge Lyng 4573 Højby E-mail: gulloev@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Vibeke Grydehøj Buegade 8 5960 Marstal E-mail: ish-vg@privat.tele.dk

Bestyrelsesmedlem:

Michael Thrane Omfartsvejen 70 9490 Pandrup E-mail: susmik@susmik.dk

Avls- og Sundhedsudvalg: Tlf.: 59 47 22 08 51 88 68 22

Tlf.: 59 59 01 92

Tlf. 59 30 39 03

Tlf. 62 53 26 96

Kontingentsatser:

Enkeltmedlem pr. år Dobbeltmedlem pr. år Indbetaling kan ske på bankkonto, reg. nr. 0047, konto nr. 6875-479-952

Tlf. 98 24 02 81

Tlf.: 59 18 20 45 kr. 350,kr. 400,-

E-mail: web@belgiskehyrdehunde.dk

Hvalpeliste og Omplaceringer: Bestyrelsen er kontaktpersoner

2

Agilityudvalg:

Steen Weiss Pedersen Finn Bertelsen Bykærvej 10 3600 Frederikssund E-mail: daneskjold@tele2adsl.dk

Tlf.: 59 62 88 85 mellem 19 og 21

Tlf.: 74 68 08 24 Tlf.: 47 38 45 36

Bjarne Cruckov Nielsen (Spor) Offerlunden 1 2730 Herlev E-mail: bjarne@hund.dk

Tlf. 44 91 77 99 40 63 49 90

Tlf: 63 12 33 32

Resultathæfter, Prøveanmeldelser og DKK-Resultatlister: Erland Andersen Dalager 126 5750 Ringe

Udstillingsresultater:

Mette Lorentzen Egevang 25 4000 Roskilde E-mail: mette.lorentzen@mail.tele.dk

Tlf.: 62 62 31 83

Tlf.: 46 41 09 10

Der udstedes kun resultathæfter til medlemmer af SBH. Hæftet er udstedt til den enkelte hund, og skal medbringes og afleveres til prøvelederen ved alle prøver og konkurrencer inden disse påbegyndes. BHU udsteder resultathæfter og fører kartotek over alle udstedte resultathæfter. Ved rekvirering af resultathæfte hos BHU skal medsendes: Kopi af stambog + 50 kr. + kopi af kvittering for medlemskab af SBH + frankeret svarkuvert (5,25 kr.)

Web-master:

Isabel Melander Femøvej 8 4652 Hårlev E-mail: imc@km.dk

Jeanette Harmsen Hasselvænget 13 4550 Asnæs E-mail: lajean@pc.dk

Brugsprøveresultathæfter:

Charlotte Stewart Tlf. 98 83 10 12 Thise Engvej 46 A 22 48 53 50 9700 Brønderslev E-mail: redaktion@belgiskehyrdehunde.dk, chacami@chacami.dk

Agilityresultater:

Tlf.: 59 59 01 92

Udstillingsudvalg:

Agnethe Toft E-mail: at-tm@hjallesenet.dk

Redaktør:

Margit Jensen Bykærvej 10 3600 Frederikssund E-mail: daneskjold@tele2adsl.dk

Lisbeth Enevoldsen

Lydighedsudvalg:

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte. Eftertryk, også i uddrag, må kun finde sted efter redaktionens tilladelse samt med tydelig kildeangivelse.

Brugsresultater:

Tlf.: 59 47 22 08 51 88 68 22

Tommy Flindt Eskildsen Vossevangen 6, Haldrup 8700 Horsens

Lisbeth Øhlenschlæger Kjeld Schrøder

Tlf. 59 30 39 03

Helle Mulvad

Brugshundeudvalg:

Suppleant: Revisor:

Christina Gulløv - formand

Tlf.: 47 38 45 36

Tlf.: 56 28 84 08

Prøveanmeldelser + DKK-Resultatlister:

SBH’s anmeldelsesskema skal benyttes ved ansøgning om afholdelse af prøver. Ansøgningen samt tilmeldingsgebyret på 100 kr., SKAL være BHU i hænde senest 14 dage før prøveaflæggelse finder sted. Ved indsendelse skal dommer(e) og prøveleder være kontaktet og have givet deres accept, og de skal være påført prøveanmeldelsen. DKKs resultatliste er det vigtigste dokument ved prøveaflæggelsen, idet listen, når den er underskrevet af en anerkendt brugsprøvedommer, er den officielle accept og godkendelse af, at prøven er aflagt, og at de anførte points er opnået. Resultatlisten SKAL være BHU i hænde senest 14 dage efter prøven, ellers vil prøven være ugyldig!

Sælges gennem klubben (Brugssport):

IPO prøvehæfte 20 kr. Brugsprøveprogrammer 45 kr. Brugsprogramvideo 156 kr. Betaling pr. check eller bankkonto, reg. nr. 0047, konto nr. 6875-479952.


INDHOLD Indhold

Bestyrelse, redaktion og udvalg ........................................... s. Lederen og svar til sidste nummers leder ............................. s. Opslagstavlen ..................................................................... s. Referat af generalforsamling 2005 ....................................... s. Fra medlemmerne - Livet i Frankrig...................................... s. Prøveresultater ................................................................... s. VM-udtagelsen IPO VM 2005 ............................................... s. Bjarne og Cindy ehar vundet DM i Nordisk Spor .................... s. Lær din hund at nikke ......................................................... s. Udstillingsresultater ............................................................ s. Aktivitetskalendere ............................................................. s. Avlsnyt ............................................................................... s. HD/AA Nyt ......................................................................... s. Øjenundersøgelser .............................................................. s.

Annoncer

Kredsene ............................................................................ s. nvitation til specialudstilling i Sverige ................................... s. Invitation til BC-match på Træffet ........................................ s. SBH Boden ......................................................................... s. Kennel de Fait Ami .............................................................. s. Opdrætterlandkort .............................................................. s.

2 4 5 6 7 14 16 16 17 18 23 24 25 26

8 13 15 22 22 27

Vigtigt om SBH’s kontonumre

SBH’s pengeinstitut er Nordea - reg.nr. 0047. Alle indbetalinger bedes følge nedenstående betingelser: ALLE INDBETALINGER SKAL PÅFØRES AFSENDERINFORMATION! KONTINGENT Konto nr. 6875-479-952: Indbetalinger vedr. kontingent til hovedklubben og hvalpeliste. UDSTILLING Konto nr. 8129-782-340: Indbetalinger vedr. tilmelding til udstilling, pokaler og præmier til udstilling og annoncer i udstillingskataloget. Ved betaling skal hundens navn påføres. REDAKTION/BLAD Konto nr. 5495-889-353: Indbetalinger vedr. annoncer og opdrætterlandkort. Ved betaling anføres typen af ydelse man ønsker. BODEN Konto nr. 6875-480-225: Indbetalinger vedr. diverse varekøb og bestilling af hæfter/gamle blade. Ved betaling anføres varetype. Konto nr. som udlændinge skal bruge er følgende Klub/Kontingent Udstilling Redaktion Boden

Nordea Iban: DK 132000 6875 479 952 Nordea Iban: DK 862000 8129 782 340 Nordea Iban: DK 482000 5495 889 353 Nordea Iban: DK 142000 6875 480 225

Omtrentlige udgivelsesdatoer:

Den 20. feb, april, juni, aug., okt. og dec. hvert år. Deadline den 15. i måneden før udgivelsesdatoen.

Nye medlemmer

Annoncer og Indlæg (Indleveres i A4-format):

Priser pr. 01.04.2004 S/H i A4 format: 1/1 side 1/2 side 1/4 side Rubrik 6 x 8 cm 1/1 side i 4-farver 1/2 side i 4-farver Ikke trykkeklar

1/2 side i 4-farver

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

+ 50,- kr.

Specialpris for medlemmer: Medlemsannoncer Medlemsannoncer Medlemsannoncer Medlemsannoncer 1/1 side i 4-farver

550,350,200,125,2.200,1.300,-

Søren Lausten Hansen, Engstien 1, Tune, 4000 Roskilde. Solveig Helm-Petersen, Agatvej 12, 8541 Skødstrup Klaus Hermansen, Systoftevej 3, 4800 Nykøbing F Mai-Britt Lindevang, Ahornvang 4, 2660 Brøndby Strand Wenche Vølkers, Karpedamvej 28, 6200 Aabenraa Tanja Thomsen, Trekronervej 8, 8410 Rønde Anders Peter Andersen, Grusgravvej 3, 6500 Vojens

1/1 side 6 x 1/1 side rubrik 6 x 8 cm 6 x rubrik

300,- kr. 900,- kr. 75,- kr. 300,- kr. 1.200,- kr.

Medlemsblad for »Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde« - en specialklub samarbejdende med »Dansk Kennel Klub«. Internet-adresse: www.belgiskehyrdehunde.dk

800,- kr.

Annoncer SKAL være betalt ved deadline. Annoncen sendes til redaktøren sammen med betaling eller kopi af kvittering for indbetaling på bankkonto, reg. nr. 0047, konto nr. 5495-889-353. Opdrætterlandkortet i bladet og på klubbens hjemmeside koster 150 kr. for et år. Data og betaling sendes til redaktøren. Ny Champion på ½-side med foto er gratis. 1/1-side med stamtavle og foto koster 150 kr. Medsend ALTID kopi af championat + stamtavle + betaling til redaktøren, ellers bringes kun ½-side.

Forsidefoto

Susmik’s Dempsey v Mitzi (Djilas) Opdrætter: Susanne Klug & Mikael Thrane. Ejer: Søs Petersen

3


LEDEREN Dejligt er det at foråret nu er godt i gang. Solen skinner og man får virkelig lyst til at komme ud med hunden. Træningen er godt i gang og de fleste har ændret tiderne til hverdagsaftner, nu hvor det bliver lysere og lysere. Vi har fået generalforsamlingen overstået. Det var et stort tilløbsstykke i år. Dejligt at se så mange komme ud af busken og være med til at sætte præg på dagen og dermed være medbestemmende i klubben. Det er mange år siden at en generalforsamling har kunnet få så mange folk til at møde op. Jeg fik rigtigt mange henvendelser fra medlemmer som ikke selv kunne komme, men som gerne ville hvis de bare kunne den dag. Jeg håber at vi fremover kan forvente lige så stor interesse for de beslutninger som skal træffes på generalforsamlingen, for det giver altså et større sammenhold og hjælper på motivationen til arbejdet i bestyrelsen. Intet er så kedeligt som ikke at få respons og sidde på en generalforsamling med ”kun” 10 – 20 medlemmer når man ved der er flere brokkerier og utilfredshed i klubben. Kun på generalforsamlingen kan man ytre sine synspunkter i en større forsamling og derved få belyst nogle meninger og diskussioner i fælles samvær. I år blev det ønsket at øjenlysningerne på vores hunde skulle i bladet. Det kommer de fremover og allerede i dette nummer kommer de resultater som bestyrelsen har fået tilsendt i den tid jeg har været formand. Jeg blev spurgt om hvilke øjensygdomme der blev undersøgt for og om det var noget vi burde få gjort på alle hundene. Der bliver undersøgt for nogle af de arvelige sygdomme som findes i øjnene og som man ved ligger i nogle linjer på belgierne og andre racer. Det gælder bla. PRA, Cataract. Collie eye anomaly og andre lidelser i øjet som påvirker syn og helbred. Jeg syntes det vil være helt fint hvis flere danske hunde blev undersøgt. Som I kan se af de registrerede resultater er det ikke mange der får det gjort. Der bliver annonceret i DKKs blad om hvor og hvornår der er undersøgelser og vi kan også bringe det her i bladet fremover. Det vil måske få

SVAR

TIL

LEDEREN

flere til at komme i gang. I Sverige, Norge og Finland bliver mange hunde undersøgt og de har kendskab til hvilke linjer det ses på hos dem. Vi kan godt føle ind imellem at vi vader rundt i sygdomme så snart vi lære mere om hunde at kende men det som man kan få undersøgt har man jo en mulighed for at forebygge mod. Det er meget sværere med det som er skjult. Det er der mange der har måttet finde ud af hen ad vejen. Jeg betragter ikke øjensygdommene som et stort problem, men hvis man lige netop har en kommende avlshund, som har sygdommen, kan man hurtigt være med til at skabe problemet. Et af de store emner på generalforsamlingen var snakken om avlskåring. Det stillede forslag blev ikke godkendt men bestyrelsen har nedsat et udvalg, som skal finde frem til et eller flere forslag som kan fremstilles på næste generalforsamling. Udvalget består af 2 opdrættere, udstillere, brugshundefører, mentalbeskriver og agility/lydighedsfolk. Vi håber meget, at de vil kunne finde frem til en fornuftig løsning, så vi i SBH kan få en anerkendt avlskåring. Vi får stambogsført rigtigt mange hvalpe nu og vi kan håbe på, at opdrætterne gør en indsats for at de nye belgierejere bliver meldt ind i klubben. Jeg vil endnu en gang gøre opmærksom på, at alle hvalpene kan få et eksemplar af SBH bladet med til deres nye ejere, hvis opdrætterne henvender sig for at få dem. Et sådan blad er gratis! Vi oplever desværre, at meget få opdrættere beder om at få blade til hvalpekøberne. Er det fordi de ikke informerer om vores klub? Eller er det rent forglemmelse? Det er selvfølgelig for at skabe interesse om klubben og for at man som ny kan få et lille indblik i, hvad det er for en klub. Jeg kan godt blive lidt bekymret for, om alle de hvalpe som for tiden bliver produceret bliver afsat, for der er ikke mange henvendelser på hvalpe for tiden. Der bliver født rigtigt mange Groenendaelhvalpe i år. Vi skal helt tilbage til 1998 før vi sidst har set så mange Groenendaelhvalpe på et år. Det er selvfølgelig dejligt, at den variant kommer mere

NR.

Endelig ser det ud til at vi igen får brugsprøver på SBH’s træf. Finn og Margit (Kennel Daneskjold) har tilbudt at arrangere B/C match om lørdagen og måske også noget spændende til alle om søndagen. Jeg vil håbe, at vi derfor i år kan samle ”hele” klubben til en stor festlig weekend hvor vi alle hver især kan vise vores interesseområder for den belgiske hyrdehund og sammen holde et brag af en fest lørdag aften. Der vil virkelig være noget for publikum at se. Udstillingshunde, brugshunde og agilityhunde i samme weekend. Til sidst vil jeg gøre alle opmærksom på at der fra næste blad er ny redaktør, idet Pia van Acker har valgt at stoppe. Bestyrelsen har været meget tilfreds med Pias arbejde og takker hende for de år hun har brugt på at skabe det blad, vi alle får glæde af. Pia skal nu sætte sit præg i kreds 3’s bestyrelse og vi ønsker hende held og lykke med opgaven. Helle Mulvad

1, 2005

Svar til lederen i SBH Bladet nr. 1, 2005 Jeg ved godt, at SBH-bladet mangler indlæg, men at det skulle være mig der kom med dette indlæg, havde jeg ikke kalkuleret med. Helle skriver i lederen i sidste nummer, at desværre fik de datoen så sent fra kreds 3, så de ikke kunne finde ringpersonale til træffet, så derfor afholder kreds 8 træffet. Jeg kan ikke lade være med at undre mig. Da vi sidste efterår søgte om datoen og ydermere gjorde opmærksom på, at der var udstilling i Odense samme weekend, var det ifølge Helle og Jeanette ikke noget problem. Der kunne man jo på det tidspunkt have fortalt os, at det var alt for sent, men det gjorde man altså ikke. Både Helle og Jeanette er jo dog ”gamle” i gårde så jeg er helt sikker på, at de godt kunne have forudset det problem. Endvidere skriver Helle, at kreds 3 ikke ville flytte datoen for træffet – det er fuldstændig korrekt, vi var alle enige om, at det ville vi ikke, for

4

frem igen, men hvis ikke der er efterspørgsel på dem, bliver der hurtigt en hvalpepukkel og hvem får så de hvalpe? Jeg vil håbe at opdrætterne er seriøse og vælger de rette hjem til dem, så de ikke kommer til at gå hos folk, som ikke er kendt med hvad det er for en race de får og måske derved bliver til ”problemhunde”. Belgieren og i særdeleshed Laekenois og Groenendael er ikke en race, der sælges som varmt brød og man skal være forberedt på, at måske ikke alle hvalpe vil blive solgt når de er 8 uger, hvis man ikke i forvejen har mange bestillinger. Det er set mange gange, at det giver problemer hos de nye opdrættere. At have flere hvalpe tilbage når de er blevet 8 uger eller 4 måneder er et meget stort arbejde. De skal præges og trænes, hvilket de færreste formår i længere tid. Det er ikke til gavn for nogen, at der er hvalpe der ikke bliver solgt. Så jeg vil opfordre alle til at hjælpe til med at få solgt de hvalpe som er født og dem som er på vej til gode aktive hjem. Vi er meget få opdrættere i Danmark og hvis vi hjælper hinanden er vi med til at hjælpe os selv og vores dejlige hunde.

vi kunne måske risikere at vi 14 dage efter skulle flytte det igen og så sjovt er det altså heller ikke at skulle begynde forfra. Vi havde faktisk fået rigtig mange ting op at stå og vi havde Ballerup Kommune med os, til at finde et sted, hvor vi kunne være. Jeg beklager, at jeg er nødt til at skrive dette indlæg, jeg har flere ting jeg kunne have skrevet om, men har undladt det, da dette her ikke skal udarte sig til en gang mudderkastning. Jeg kunne bare ikke lade det stå, som om det var kreds 3, der var skurken. Så skal vi ikke bare slutte det her og så sige at kreds 8 afholder træf. Med venlig hilsen Berit Møller Kreds 3


OPSLAGSTAVLEN Ny!

Vil du passe boden på Træffet?

SBH søger passere til Boden på Årets Træf i Svinninge. Hvis man kan afse et par timer eller mere hører bestyrelsen meget gerne fra frivillige kræfter. Såfremt en har lyst til at varetage Boden hele Træffet eller generelt overtage Boden er vi også meget interesserede.

Ny!

Adresseændringer

Husk at ændre adresse på dit ejerskab af din hund hos DKK og dansk hunderegister hvis du flytter. Du skal selvfølgelig også ændre din adresse i SBH for ellers får du ikke bladet. Vi sender alt for mange breve og blade ud til gamle adresser fordi vi ikke får besked om at hundens ejer har skiftet adresse. Husk også at meddele når din hund dør.

Ny!

Kontingentindbetaling 2005

Har du betalt dit kontingent for 2005? Skynd dig til netbanken eller på posthuset, så du ikke går glip af bladet og de andre medlemsfordele!

Ny!

Dobbelt medlemskab Ved oprettelse af dobbelt medlemskab af SBH skal begge navne på parret oplyses til med-lemslisten

Refundering af bilag Tilmelding til udstillinger

Hvis du har bilag der skal refunderes af klubben, skal de indsendes inden den 15. januar til klubbens kasserer.

Tilmeldinger til alle udstillinger SKAL sammen med betaling finde sted før fristens udløb. Der vil ikke blive givet dispensationer, hverken til danske eller udenlandske udstillere.

Til opdrætterne! Webmaster søges! Har du kendskab til Frontpage og kunne tænke dig at ofre lidt tid på din klub, ved at passe hjemmesiden, så henvend dig til bestyrelsen.

Champions Hvis din hund i det forgangne år er blevet champion (alle slags), skal du indsende resultatet til Helle Mulvad, inden den 15. januar i det efterfølgende år, hvis du vil have en pokal på træffet.

Husk at rekvirere et gratis medlemsblad til dine nye hvalpekøbere og opfordre dem til at melde sig ind i klubben. Husk også at fortælle om kredsene i nærheden af deres bopæl.

Ansøgning om tilskud Alle ansøgninger om tilskud af enhver art skal indsendes til bestyrelsen inden afholdelse af arrangement. Ansøgning skal minimum indeholde: Navn, sted, dato, hundens navn eller kreds nummer hvis det er til pokaler, kontonummer til overførslen og evt. pris.

Informationer omkring indlæg til SBH-bladet • • • • • • •

Husk at overholde deadline til næste blad den 15. maj 2005. Billeder ønskes meget gerne - og helst digitale. Hvis du sender digitale fotos, så sørg for at sende det originale billede fra kameraet - jeg kan ikke bruge fotos, der er hentet fra internettet. Skriv hundens og ejerens navn som filnavn eller bag på billedet. Husk at medsende en frankeret svarkuvert, hvis billedet skal sendes retur. Det letter arbejdet meget, hvis alt tekstmateriale kommer pr. e-mail i Word-format, så er det nemt at rette til. Kredsenes standardinformationer i form af adresser, aktivitetskalender m.m. må max. fylde 1/1 side. Det er nemmest, hvis I nøjes med at sende ændringerne ind. »Avlsnyt«: Hvis man vil stå under Avlsnyt i bladet, skal oplysningerne opdateres til hvert blad, ellers kommer de ikke i bladet. Informationer til hvalpelisten på hjemmesiden sendes til Helle Mulvad. »Opdrætterlandkortet«: Hvis man vil på Opdrætterlandkortet, skal deadline ligeledes overholdes, hvad angår SBH-bladet. Annoncer til bladet indsendes elektronisk, helst i Word eller pdf-format.

5


REFERAT

AF GENERALFORSAMLING

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Ordinær generalforsamling i Nyborg 6. marts 2003 Til stede 59 stemmeberettigede. 1. Valg af dirigent. Bjarne Wohlfahrt er valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ikke er lovligt indvarslet i decemberbladet, men da ingen protesterer, erklærer han generalforsamlingen lovlig.

bens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. Vedtaget med 59 stemmer. d. Fremover vælges IPO-formand, Lydighedsformand og Agilityformand på generalforsamlingen. Vedtaget med 49 stemmer. e. Forslag om brugsavlskåring. Nedstemt. f. Forslag om uddeling af cert kun i brugsklasse. Nedstemt.

2. Valg af referent. Lisbeth Enevoldsen er valgt.

9. Offentliggørelse af valg til bestyrelse. Helle Mulvad og Christina Gulløv er genvalgt.

3. Valg af to stemmetællere. Connie Ankerdal og Inge Masanneck er valgt.

10. Valg af suppleanter. Michael Thrane vælges som 1. suppleant og Lisbeth Øhlenschlæger som 2. suppleant.

4. Formandens beretning. Helle retter småfejl i den udsendte beretning. Stig Nielsen har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Der er ingen kommentarer, og beretningen godkendes.

11. Valg af revisor. Kjeld Schrøder er genvalgt. Valg af revisorsuppleant. Jan Nielsen er valgt.

5. Kassereren fremlægger regnskabet. Dirigenten konstaterer, at regnskabet er revideret. Portoudgifter er reduceret, udstillinger giver overskud, Boden burde give overskud. Spørgsmål til Gitta-regnskabet besvares af revisoren. Regnskabet godkendes. 6. Budget. Bladudgifter er udspecificeret. Med en bodbestyrer kan boden give bedre resultat. Efter diskussion om størrelsen af de enkelte poster konkluderer dirigenten, at budgettet er til orientering, og at bestyrelsen forventes at være lydhør. 7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent for perioden april 2005-marts 2006. Godkendt. 8. Indkomne forslag. a. Vedtægterne § 13, stk 4 ændres til: Bestyrelsens beretning til godkendelse. Vedtaget med 51 stemmer. b. Vedtægterne § 13, stk 5 ændres til: Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. Nedstemt. c. Vedtægterne § 5 stk 3 ændres til: Stemmeberettigede i alle klub-

FARVEL

FRA REDAKTØREN

-

Så blev det tid til at lave det sidste blad. Selv om jeg har ønsket at blive afløst i temmelig lang tid, er det alligevel lidt vemodigt. Jeg har ind imellem bandet arbejdet med bladet langt væk, men når det så - til tider lidt forsinket - er dumpet ned i postkassen, har jeg trods alt været glad og lidt stolt. Jeg er meget tilfreds med det nye format og design og det har været en stor lettelse at kunne lave bladet fuldstændig elektronisk. En anden ting, jeg har været meget glad for, er det samarbejde og den kontakt jeg har haft med mange af klubbens medlemmer og bestyrelsen. Det har en gang imellem været lidt svært at fordele pladsen

6

2005

12. Eventuelt. Opf. til brugshundeinteresserede om at være aktive i klubsammenhæng. Opf. til at Avls- og Sundhedsudvalg får brugsfolk med. Ønske om, at vi udpeger ”formænd” til brugs- og lydighedsudvalg. Sp. om øjenlysningsresultater i bladet. Svar: ja, ejerne sender ind, vi vil spørge DKK, om vi kan få resultater direkte. Sp. om kriterierne for adgang til brugsklasser ændres. Svar: ja, vi stiller forslag næste år. Finn Bertelsen bliver brugsudvalgsformand, Margit Jensen indsamler brugsresultater, Steen Weiss Pedersen agilityformand, Agnete Toft lydighedsformand, Henrik Neumann i arbejdsgruppe vedr. avlskåring. Orientering om bladet: Charlotte Stewart og Sanne Andersen overtager redaktørposten. Margit vil gerne arbejde på at få brugsprøver på træffet. Der bliver LP-prøver hvis der kan skaffes dommere. Diskussion om skud på udstillinger. Ønske om engelsk på hjemmesiden. Det er ok med tilmeld. til spisning på generalf. Opf. om at huske kontingent. Dirigenten takker for god ro og orden. Bjarne Wohlfahrt, dirigent

Lisbeth Enevoldsen, referent

OG VELKOMMEN TIL DE NYE! i bladet mellem fire forskellige varianter og alle de hundeaktiviteter, vi deltager i, så alle var tilfredse. Nu vil jeg give stafetten videre til Charlotte Stewart og Sanne Andersen. Jeg ønsker dem rigtig god arbejdslyst med bladet og jeg glæder mig meget til at se, hvordan de vil videreudvikle bladet. Mange hilsner Pia van Acker


FRA MEDLEMMERNE LIVET I FRANKRIG Jeg flyttede i efteråret 2004 til Frankrig med min groenendael Zoey og her er så lidt om livet i Frankrig og selvfølgelig mest om ”hundelivet”. Men først lidt om forskellen på to lande, der ligger 1.000 km. fra hinanden. Hernede er det blandt andet lyst næsten to timer længere om eftermiddagen på denne årstid, hvilket jo giver gode muligheder for at træne hund om eftermiddagen, og så koster 2 L Coca Cola og 1,5 L letmælk det samme, nemlig 1,50 euro i supermarkedet. Så er der selvfølgelig også sprogforskellen, første gang jeg gik fejl af sproget var i december, hvor jeg selvfølgelig skulle lave havregrynskugler til jul og sådanne skal selvfølgelig rulles i kokos. Problemet kom da jeg skulle til at rulle dem og opdagede at det ikke var kokos, men couscous jeg havde købt. Man lærer jo af sine fejl. Hundeklubben To uger efter vi var flyttet ind i vores lejlighed, fandt jeg en hundeklub. Jeg fandt den på Internettet og den skulle ligge 7 km fra hvor vi bor og have agility. Så jeg kørte derop i november uden at kunne andet end tallene fra 1-20 og dagene på fransk. Her mødte jeg præsidenten (formanden), som kunne tale tysk. Det var en lidt besværlig samtale, da jeg ikke har talt tysk i 15 år, men så var der en fyr som brød ind. Han talte engelsk og hørte til på agilityholdet (bl.a. med sin belgier). Efter første træning blev jeg spurgte om jeg ville med til stævner. Siden da har jeg været hjælper, lært at tilmelde til stævner (på papir og med check), søgt om fransk start licens og så selvfølgelig fået lært de nye forhindringsnavne. Så nu skal jeg bare vænne mig til den måde franskmændene løber og råber på (selv om de siger jeg er ved at lære det) og så deres hundes gøen og stress. Holdet består af ca. 15 hunde (belgiere, bordere, sheltie, cocker, jagthund, Briard, wippet og dobermann). Vi træner to gange om ugen hele året, men om vinteren springer vi kun lavt, for at skåne hundene og får at bevare farten og glæden. Efter nu at have været hjælper til mit første stævne forstår

jeg, hvad vi skal bruge farten til. Klasse 3 var stort set frem og tilbage og med min 6-7 m. mellem forhindringerne, hvilket er helt normalt her i Frankrig. Jeg har lavet en skitse, som jeg så den (der er desværre ikke plads til at bringe baneskitsen i bladet, red.).

kelpie. I Frankrig er der en særlig klasse for ekstra store hunde. For små og mellem var der ca. 65 hunde, hvoraf halvdelen var sheltier, ellers ret blandet og med en del, jeg ikke kender. Men følgende så jeg: Cav. king Charles, cocker spaniel, finsk lab /hyr-

Stævnet jeg var hjælp er til, blev holdt i en stor hal med plads til to baner

(25x30m). Der var lagt tæppe på overalt, så ingen hunde gik på gulvet. Det gav i øvrigt sig selv, idet ekvipagerne blev lukket ind af en dør og ud af en anden og hundene ellers ikke var i hallen. Tæppestykkerne var lagt på lørdag, hvor der mødte 30-40 mennesker op for at hjælpe. Jeg havde fornøjelsen af at være tidtager, og det er ret hårdt, når dommeren lægger start og mål i hvert sit hjørne, så jeg fik gået ca. 12 km i åben klasse. Der var ca. 85 store hunde, fordelt ca. således 30 border collier, 25 belgier (2 groen.), 30 andre, bla. labrador, Berner Sennen, rottweiler, Golden retriever, flatcoated, dobermann, briard, dalmatiner, schæferhund, Grand Danois, weimaraner, Bearded collie,

dehund, schapendoes, catalansk eller pyrenæisk hyrdehund, beagle, gravhund, skotsk terrier, westie, cairn terrier, foxterrier. Medlemmer af den klub, som arrangerer stævnet har ikke lov til at deltage, så mit første stævne i Frankrig bliver d. 3. april 2005 i klasse 2, hvis jeg ønsker at deltage i deres mesterskaber, idet Frankrig ikke kan anerkende min oprykning til klasse 3. Jeg har efterhånden lært at checke, hvordan franskmændene tolker internationale regler, så jeg er sikker, feks. accepterer de ikke at vaccinationen er gyldig i 3 år, så vi måtte lige en tur til den franske dyrlæge, heldigvis inden den gamle udløb. De hunde vi møder i parken, er næsten alle uden snor og de forstå heldigvis Zoey bedre end ejerne forstår mig. Jeg har endnu ikke mødt aggressive nogen hunde og kun en enkelt med el-halsbånd, men den var heldigvis så langt væk fra ejeren, at der ikke kunne ske noget. Annett Rasmussen og Zoey

7


KREDSENE -

8

FORMÆND OG TRÆNINGSPLADSER

Kreds 1 Odense

Tommy Andersen, tlf. 65 95 59 10 E-mail: birkegaarden@post.tele.dk Victoriagade i Odense

Kreds 7 Nordjylland

Susanne Klug Christiansen, tlf. 98 24 02 81 E-mail: susmik@susmik.dk Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup

Kreds 2 Sydjylland

Connie Ankerdal, tlf. 75 55 77 75 Langbjergvej 8, 6621 Gesten

Kreds 8 Vestsjælland

Kjeld Schrøder, tlf. 59 18 20 45 E-mail: kjsc@mail.dk Stigs Bjergby Idrætsforenings baner

Kreds 3 Ballerup

Pia van Acker, tlf. 88 30 81 58 E-mail: pia@vanacker.dk Måløv Byvej 288, 2760 Måløv

Kreds 9 Sneslev

Jørgen Larsen, tlf. 57 64 34 36 E-mail: vandalens@get2net.dk Sneslev Skole, Sneslev, 4100 Ringsted

Kreds 4 Silkeborg

Ken Sørensen, tlf. 97 25 05 41 Træningsplads?

Kreds 10 Midtfyn

Erland Andersen, tlf. 62 62 31 83 Lørupvej 17, 5750 Ringe

Kreds 5 Hellum

Morten Jensen, tlf. 20 99 48 26 E-mail: morten-j@mail1.stofanet.dk Agnethevej, Hellum (Multihuset)

Kreds 11 Aabenraa

Steen Weiss Pedersen, tlf. 74 68 08 24 E-mail: jomsborg@jomsborg.dk

Kreds 6 Sydsjælland og Øerne

Mette Romer, tlf. 55 73 37 79 E-mail: mette.romer@seas.dk Houby, Bytoftevej 2, 4640 Fakse

Kreds 12 Nordjylland

Charlotte Stewart, tlf. 98 83 10 12/22 48 53 50 E-mail: chacami@chacami.dk Thise Engvej 46 A, DK-9700 Brønderslev

Kreds 13 Vestjylland

Per Hingebjerg, tlf. 40 81 04 32 VBHK, Alstrupvej 20, 7500 Holstebro


KREDSENE Kreds 1 (Odense) Best. Medlem Pia B. Olsen Tlf: 65 95 43 63 E-mail: piaolsen@post5.tele.dk

Formand: Tommy Andersen Tlf: 65 95 59 10 E-mail: birkegaarden@post.tele.dk Formand: Kredsens hjemmeside: Træningssted: Træningsprogrammer: Træningstider: Sportræning Juniormotivation: Lydighed 1: Belgierhold Hvalpemotivation: Lydighed 2 Agilitytræning Sommer: AG1: AG2 (øvede):

Best. Medlem: Agnete Toft Tlf: 63 12 33 32 E-mail: at-tm@hjallesenet.dk

Tommy Andersen, Bladstrupvej 253, 5370 Odense N www.members.tripod.com/kreds1 Victoriagade i Odense Hvalpemotivation, Begynderprøver, SL, IPO, SPH og Agility Vi starter søndag den 29. august, ellers lørdagstræning kl. 08:00 - 10:30 kl. 09.45 - 10.45 kl. 09.45 - 10.45 kl. 11.00 - 12.00 kl. 12.15 - 13.15 kl. 12.15 - 13.15 Agilitytræning Vinter: Start 17. oktober kl. 17.00 - 18.30 AG2 kl. 10.00 - 12.00 kl. 18.30 - 20.00

Aktivitetskalender Kreds 1:

Kreds 2 (Sydjylland) Formand: Connie Ankerdal Tlf.: 75 55 77 75

Næstformand: Daniella Raccis Tlf. 74 56 77 32

Formand: Træningsprogrammer:

Revisor: Karin Larsen

Revisor supp.: Jonna Rasmussen

Connie Ankerdal, Langbjergvej 8, 6621 Gesten, tlf.: 75 55 77 75/75 55 70 21 Hvalpemotivation, Begynderprøver, SL, IPO, LP, Agility og Ringtræning

Er du/i i tvivl om noget eller har spørgsmål, gode ideer, lyst til at være med til et eller andet, så ring endelig til Connie Ankerdal, tlf.: 75 55 77 75

Kreds 3 (Ballerup) Formand: Pia van Acker Tlf. 88 30 81 58

Kasserer: Berit Møller Tlf. 47 74 97 58

Formand: Kredsens hjemmeside: Træningssted: Kredsinformation: Træningsprogrammer: Kredsgebyr: Træningstider Hvalpe: LP: Trænere Hvalpe: Agility: LP

Best. medlem: Maj-Britt Schultz Tlf. 48 14 17 25

Best. medlem: Steen Lavrsen Tlf. 38 60 99 03

Best. medlem: Karin Amorsen

Suppleant: Anne Palludan

Pia van Acker, Pærevangen 10, 2. mf., 2765 Smørum www.belgierklubbenkreds3.dk Engagergård, Måløv Byvej 288, 2760 Måløv. Træningen foregår på Engagergård medmindre andet aftales med trænerne. Husk du skal have udvidet ansvarsforsikring når du træner i kreds 3. Udsendes 6 gange årligt. Redaktør: Isabel Melander, tlf. 56 28 84 08, imc@km.dk Hvalpemotivation, Begynderprøver, SL, LP og Agility 100,- årligt, er obligatorisk for at træne i kredsen. Lørdag Søndag

09.00 – 11.00 og 11.00 – 13.00 09.30 – 13.45

Birthe Dejgaard, tlf. 44 48 59 96 Charlotte Nørregaard, tlf. 44 48 31 46 Gitte Hansen, tlf. 43 69 80 95 Frank Strange, tlf. 20 46 10 71 / 47 77 71 71 (arb.) Berit Møller, tlf. 24 80 38 70 / 47 74 97 58 Maj-Britt Schultz, tlf. 48 14 17 25 Frank Strange, tlf. 20 46 10 71 / 47 77 71 71 (arb.)

Aktivitetskalender kreds 3 25. juni 2005

Mentalbeskrivelse

01. juli 2005

Aftenkonkurrence

27. august 2005

Skue og sommerfest

9


KREDSENE

Kreds 4 (Silkeborg)

Formand: Ken Sørensen Tlf.: 97 25 05 41

Kasserer: Jette Clausen Tlf.: 86 86 72 24

Formand: Hvalpemotivation: Agility: IPO-træning:

Best. medlem: Henning Clausen Tlf.: 86 86 72 24

Best. medlem: Kirsten Saerens Tlf.: 86 82 15 67

Best. medlem: Inge Masannek Tlf.: 97 14 56 76

Ken Sørensen, Skyggevej 4, 7441 Bording Kontakt Henning Clausen, Tlf. 86 86 72 24 Kontakt Jette Clausen, Tlf. 86 86 72 24 Kredsen mangler en Brugshunderepræsentant, interesserede kan henvende sig til Ken.

Kreds 5 (Hellum) Formand: Morten Jensen Tlf.: 20 99 48 26 E-mail: morten-j@mail1.stofanet.dk Formand: Træningssted: Program: Træningsgebyr: Træningstid:

Morten Jensen, Søndermarken 38, 9320 Hjallerup Agnethevej, Hellum (Multihuset) IPO 250,00 kr. årligt Ring 20 99 48 26 for nærmere info.

Kreds 6 (Sydsjælland og Øerne) Formand: Mette Romer Tlf.: 51 38 35 32 E-mail: mette.romer@seas.dk

Formand: Kredsens hjemmeside: Træningssted: Træningsprogrammer: Kredsgebyr: Træningspriser: Træningstider:

Næstformand: Michael Hansen Tlf.: 56 76 92 91 E-mail: michael-evy@email.dk

Kasserer: Robert Østergaard Tlf.: 55 50 23 53 E-mail: robert. oestergaard@ mail.tele.dk

Redaktør Janne Grönquist Tlf.: 55 50 06 08 E-mail: jim-janne@privat.dk

Mette Romer, Edith Rodesvej 85, 4700 Næstved, tlf.: 55 73 37 79 / mobil: 51 38 35 32 http://www.sitecenter/kreds6, webmaster Lisbeth Øhlenschlager Houby, Bytoftevej 2, 4640 Fakse Hvalpemotivation, Lydighed og Agility 100 kr. pr. medlem årligt, 150 kr. pr. husstand årligt Sæsonerne til og fra sommerferien koster begge 200 kr. Gæstegebyr 25 kr. pr. gang (for medlemmer af kredsen) Lørdag kl. 13:30 Aktiviter og nyheder kan findes på hjemmesiden og i klubbladet. Vores kredsblad udkommer 2 – 4 gange årligt. Kredsens aktiviteter vil man kunne læse yderligere om her.

Kreds 7 (Nordjylland) Formand: Susanne Klug Christiansen Tlf.: 98 24 02 81 Formand: Træningssted: Træningsprogrammer: og hygge i klubhuset. Træningsgebyr:

10

Susanne Klug Christiansen, Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup Hvalpemotivation, Lydighed, Spor, Agility, Ringtræning og evt. IPO, efterfulgt af teori 250 kr. årligt, familiemedlemsskab 400 kr. årligt


KREDSENE

Kreds 8 (Vestsjælland) Formand: Kjeld Schrøder Tlf.: 59 18 20 45 E-mail: kjsc@ mail.dk

Næstformand: Mette Lorentzen Tlf.: 46 41 09 10 E-mail: mette.lorentzen@ mail.tele.dk

Formand: UHM-beskrivelse: Træningssted: Træningsprogrammer: Træningstid - vinter: Trænere: Træningsgebyr: Kredsgebyr: Bankkonto:

Kasserer: Inger Olsen Tlf.: 59 27 55 85

Sekretær: Lisbeth Juhl Tlf.: 59 27 53 21

Bestyrelsesmedl.: Anne Palludan Tlf.: 43 90 85 36 Suppl. Ernst Christensen

Kjeld Schrøder, Maglestenen 17, 4390 Vipperød Tilmelding til Kjeld Schrøder Pris 300 kr. minus 10% for SBH medlemmer - indbetales på kredsens bankkonto Stigs Bjergby Idrætsforenings baner Beg. A, AB, SL, LP og agility Søndage kl. 10:00 - Lydighed og agility begyndere Torsdage kl. 18:30 - Agility øvede Hvalpe: Mette Lorentzen Voksne: Lisbeth Juhl Halvårligt 300 kr. eller 25 kr. pr. gang 75 kr. årligt Nordea, reg. nr. 1707, konto nr. 5363655833 I Kreds 8 har vi træning i lydighed, spor og agility Der er løbende forskellige aktiviteter. F.eks. orienteringsløb, natøvelse, skue og lign.

Aktivitetskalender kreds 8 23. april 2005

Skue

21. maj 2005

UHM-test

Kreds 9 (Sneslev)

Formand: Jørgen Larsen Tlf.: 57 64 34 36 E-mail: vandalens@get2net.dk

Formand : Træningssted: Træningstider: Træningsprogram: Træningsgebyr:

Jørgen Larsen, Susåvej 10, 4100 Ringsted Tlf.: 57 64 34 36, E-mail: vandalens@get2net.dk Sneslev Skole, Sneslev, 4100 Ringsted Torsdag kl. 19.00 og Søndag kl. 10.00 IPO 300 kr. årligt

Kreds 10 (Midtfyn)

Formand: Erland Andersen Tlf.: 62 62 31 83

Næstformand: Else Simonsen Tlf. 65 96 31 41

Formand: Revisor: Kredsens bank konto: Træningssted: Træningsprogrammer: Træningstider: Spor: Lydighed: Forsvar: Spor - lydighed - forsvar:

Erland Andersen, Dalager 126, 5750 Ringe, tlf. 62 62 31 83 Erik Hedahl Frank, tlf. 66 16 68 70 Sparekassen Faaborg, reg. nr. 0828, konto nr. 000-04-57760 Lørupvej 17, 5750 Ringe IPO og PH Hustands- og passivt medlemskab: 100 kr. årligt Torsdag efter aftale Træningsgebyr: 300 kr. årligt Torsdag kl. 18.30 Gæstetræning: 20 kr. pr. gang Torsdag kl. 20.00 Søndag efter aftale

Trænere: Træningsleder: Lydighed og spor hold:

Erland Andersen, tlf. 62 62 31 83 Else Simonsen, tlf. 65 96 31 41 Erik Hedahl Frank, tlf. 66 16 68 70

Kasserer: Leif Ottosen Tlf. 66 10 51 50

Suppleant: Jan Hansen Tlf. 62 28 28 99

Figuranter: Jan Hansen, tlf. 62 28 28 99 Martin Knudsen, tlf. 66 17 63 82 Erland Andersen, tlf. 62 62 31 83 Niels Hansen, tlf. 65 97 30 99

Gruppe Midtfyn fastlægger løbende sine brugsprøver efter medlemmernes behov. Gruppen har lejlighedsvis gæstetrænere samt kurser i de enkelte discipliner.

11


KREDSENE

Kreds 11 (Aabenraa)

Formand: Steen Weiss Pedersen Tlf.: 74 68 08 24/24 22 14 95

Næstformand: Kasserer: Peter Jensen, Bovrup Anders Jensen, Bovrup Tlf.: 74 68 17 44/21 41 79 88 Tlf.: 74 68 10 40

Suppleant: Gitte Nilsson, Aabenraa

Formand: Agilityrepræsentant Revisor Revisor suppleant Kredskontingent Træningsgebyr Kredsens hjemmeside Træning Agility

Steen Weiss Pedersen, Bovrup, Tlf.: 74 68 08 24 / 24 22 14 95 Susanne Pedersen, Bovrup Preben Nielsen, Løjt Finn Hansen, Esbjerg 150 kr. årligt pr. hustand 100 kr. halvårligt eller 150 kr. årligt pr. hund www.sbh11.subnet.dk Hvis du ønsker at deltage i træningen, skal du henvende dig til Susanne & Steen, tlf.: 74 68 08 24 / 24 22 14 95 / 40 60 74 68, e-mail: agility@hund.dk. Afbud til Susanne & Steen, senest på dagen kl. 12.00.

Er du/I i tvivl om noget eller har spørgsmål, gode idéer, lyst til at være med til et eller andet, så ring endelig til en af ovenstående. Specielt emner til aktivitetsdage modtages gerne.

Aktivitetskalender kreds 11 Søndag kl. 13:00

Agilitytræning (ferie i december og januar)

Primo februar 2005

Generalforsamling

Marts 2005

Aktivitetsdag - klikkertræning

Ultimo marts 2005

Start nyt agilityhold

Kreds 12 (Nordjylland) Formand: Charlotte Stewart Tlf.: 98 83 10 12

Kasserer: Karina Thomsen Tlf.: 96 35 00 54

Bestyrelsesmedlem: René Olsen Tlf.: 98 80 20 15

Formand: Kredskontingent:

Charlotte Stewart, Thise Engvej 46 A, DK-9700 Brønderslev, tlf.: 98 83 10 12 / 22 48 53 50 100 kr. for enkelt medlem/150 kr. for husstand årligt

Kreds 13 (Vestjylland) Formand: Per Hingebjerg Tlf: 40 81 04 32 / 97 46 44 40 per@hingebjerg.dk

Kasserer: Pernille Peters Tlf: 97 89 17 51 pernillepeters@mail.dk

Formand:

Per Hingebjerg, Øster Hjermvej 34, 7830 Vinderup Tlf: 40 81 04 32 / 97 46 44 40, per@hingebjerg.dk VBHK, Alstrupvej 20, 7500 Holstebro Tirsdag kl. 19.00 IPO 100 kr. årligt 500 kr. årligt

Træningssted: Træningstid: Træningsprogram: Passivt medlemskab: Træningsgebyr:

12

Bestyrelsesmedlem: Jeanette Søndergaard Jensen Tlf: 97 43 24 27 97462427@dlgnet.dk

Suppleant: Carl Erik Meier


AfBV GDH – LO inbjuder till OFFICIELL utställning för Belgiska Vallhundar den 11 juni i Gävle Sverige Domare: Mme A-M Heraly, Belgien Anmälan via hemsidan www.gdhlo.com eller på SKK:s gamla 3-delade blankett som skickas till: Mona Lithner Dimgatan 20B 802 71 Gävle Frågor? Mona +4626-146373 el. +46708-706959 Åsa +46176260892 Valpklass 4-9 mån Juniorklass 9-15 mån Unghundsklass 15-24 mån Öppenklass från 15 mån Bruksklass från 15 mån Championklass Veteranklass från 7 år

140 skr 240 skr 240 skr 240 skr 240 skr 240 skr 190 skr

Pg.nr. 436 03 64 – 6 Sista anmälnings/betalningsdag 11 maj OBS !! De som kommer från andra länder betalar på plats OBS!!

OCH Inofficiell utställning för övriga raser från 4 månader Domare: Eva Brauer, Sverige Valpklass 4-6, 6-9, 9-12 mån Vuxen från 12 mån Veteran från 7 år

170 kr 170 kr 170 kr

*** VÄLKOMNA ***

13


BRUGSHUNDEUDVALGET PRØVERESULTATER Jysk Mesterskab

Sted:

Dato: 13.03.2005

Dommer:

Lars Juel

Prøve

Fører

Hund

A

B

C

I alt

Bestået

IPO 3

Lene Geisler

Vandalens Eros

99

96

94

289

ja

IPO 3

Henrik Neumann

Daneskjold Turbo

98

92

96

286

ja

IPO 3

Jens Vinther

Daneskjold Indy

97

84

94

275

ja

IPO 3

Jørgen Larsen

Vandalens Frejdig

88

95

92

275

ja

IPO 3

Michael Lassen

Winnie Airport Hannover

94

89

92

275

ja

IPO 3

Henrik Annessen

Aurousal Ali

94

84

95

273

ja

IPO 3

André Baré

Daneskjold Luna

94

83

83

260

ja

IPO 3

Torben Christensen

Daneskjold Nero

70

92

95

257

ja

IPO 3

Ole S. Jørgensen

Daneskjold Visla

78

78

86

242

ja

IPO 3

Per Hingebjerg

Es-Flindtto’s Asko

71

90

78

239

ja

IPO 3

Tommy Eskildsen

Es-Flindtto’s Bonja

0

nej

Disk.

SBH’s brughunde-DM 2005 Sted:

SBH Brugshunde-DM

Dato: 2.-3. April 2005

Dommer:

Henrik Hjort

Prøve

Fører

Hund

A

B

C

I alt

Bestået

Beg. B

Anne Rath Petersen

Hugofridabanditboss

-

71

-

71

ja

Beg. ABC

Hans Hansen

Daneskjold Ymer

83

82

88

253

ja

IPO 1

Anders Ejstrup

Danskjold Yankee

93

85

96

274

ja

IPO 1

Bjarne Andersen

Daneskjold Tutsi

65

70

91

226

nej

IPO 3

Henrik Neumann

Daneskjold Turbo

94

95

91

280

ja

IPO 3

Jens Vinther

Daneskjold Indy

90

89

93

272

ja

IPO 3

Michael Lassen

Winnie Airport Hannover

94

87

90

271

ja

IPO 3

Jørgen Larsen

Vandalens Frejdig

79

93

92

264

ja

IPO 3

Torben Christensen

Daneskjold Nero

87

80

90

257

ja

IPO 3

André Baré

Daneskjold Luna

94

73

82

249

ja

IPO 3

Charlotte Bach

Daneskjold Vanja

59

93

92

244

nej

IPO 3

Lene Geisler

Vandalens Eros

64

82

90

236

nej

IPO 3

Ole S. Jørgensen

Daneskjold Visla

3

82

84

169

nej

IPO 3

Henrik Annessen

Aurousal Ali

-

-

Disk

Disk

nej

IPO 3

Bill Rasmussen

Daneskjold Poker

-

Disk

nej

Disk.

Brugsresultater for: Hund: Unix du Trieu de Leers Fører: Claus Østergaard 27.02.05 i Sneslev Prøve: BP-B dommer: Leif Harder point: 83 26.03.05 i AfRs Genarp (Sverige) Bestået prøve: BH (svarende til FP) dommer: Lother Ma-runga 03.04.05 i Sch. kreds 23 Slagelse Prøve: BP-AB Dommer: Helle Priess Point: A:96 B:90

14

Villy Petersen

-


BRUGSHUNDEUDVALGET

Invitation til BC-match Der afholdes BC-match på SBH træf 2005 lørdag den 20.august 2005 SBH´s brugshundeudvalg inviterer til BC-match. Matchen afholdes på arealerne ved Svinninge Hallen mellem Holbæk og Kalundborg. Der vil konkurreres i B og C om lørdagen med præmieoverrækkelse lørdag eftermiddag. Der vil eventuelt blive mulighed for at tage en hel prøve, således at spor aflægges om søndagen. Sporresultat indgår ikke i matchen. Konkurrencen foregår i IPO 1 til 3, lydighed gr.B og forsvar gr.C. Er du god i f.eks. lydighed så finder du en makker som er god i forsvarsarbejde og omvendt. Man kan ikke stille op med sig selv. Vil du gerne stille op i både B og C, så finder en makker til både B og C. Det er ikke nødvendigt at have bestået en prøve før man stiller op. Vinderne af matchen er det hold som sammenlagt har flest point. BHU vil gerne have tilbagemeldinger om hvorvidt I synes, at dette er en god idé og om der er andre forslag til evt. brugshundearrangementer på træffet. Vi har et areal større end en fodboldbane til rådighed både lørdag og søndag. Fredag aften sættes banen op og der kan trænes på banen fredag aften og lørdag morgen før matchen. Søndag er banen ledig til evt. andre brugshunde arrangementer, eller bare til fællestræning. Sponsorpræmier, pokaler, foderpræmier, tøjpræmier etc. modtages desuden med stor tak. Vær med til at gøre SBH´s træf til et årligt arrangement også for klubbens brugshunde. Kommentarer eller forslag til BHU ved Finn Bertelsen, Tlf.: 47 38 45 36 eller E-mail: daneskjold@tele2adsl.dk

15


BRUGSHUNDEUDVALGET SLUTRESULTAT VM-UDTAGELSE 2005 Placering

Hund

Fører

DM 2004

FM

SM

JM

DM 2005

I alt

1

Daneskjold Turbo

2

Daneskjold Indy

Henrik Neumann

10

Jens Vinther

7

”3”

-

”7”

20

30

0

”2”

”5”

15

22

3 4

Winnie Airport Hannover Michael Lassen Daneskjold Only Zille

Morten Jensen

8

”4”

”3”

”3”

12

20

12

7

-

-

-

19

5

Daneskjold Nero

Torben Christensen

0

-

10

-

8

18

6

Daneskjold Luna

André Baré

-

10

”4”

”1”

7

17

7

Vandalen’s Eros

Lene Geisler

-

”5”

7

10

0

17

8

Daneskjold Nemo

Bo Overgaard

15

-

-

-

-

15

9

Vandalen’s Frejdig

Jørgen Larsen

-

-

5

”4”

9

14

10

Luna

Jørgen Larsen

9

2

-

-

-

11

11

Limba vom Greifenring

Jean Rytter

6

-

-

-

-

6

12

Arousal Ali

Henrik Annesen

-

1

-

2

0

3

13

Daneskjold Poker

Bill Rasmussen

-

-

-

-

0

0

14

Daneskjold Visla

Ole S. Jensen

-

-

-

0

0

0

15

Daneskjold Vanja

Charlotte Bach

-

-

0

-

0

0

16

Es-Flindtto’s Asko

Per Hingebjerg

-

-

-

0

-

0

17

Es-Flindtto’s Bonja

Tommy Eskildsen

-

-

-

0

-

0

SBH’S

ENDELIGE

VM-HOLD

Daneskjold Turbo

Henrik Neumann

Daneskjold Indy

Jens Vinther

Ønsker ikke at deltage

SER SÅLEDES UD:

Winnie Airport Hannover Michael Lassen Daneskjold Only Zille

Morten Jensen

Daneskjold Nero

Torben Christensen

Vandalen’s Eros

Lene Geisler

Vandalen’s Frejdig

Jørgen Larsen

BJARNE NIELSEN

HAR Efter en spændende konkurrence i weekenden den 9.-10. april vandt Bjarne og Cindy DM i Nordisk Spor og kvalificerede sig samtidig til Nordisk Mesterskab i Hjørring til efteråret 2005.04.10 Bjarne og Cindy var placeret som nr. to efter lørdagens konkurrencer. Han startede første

16

CINDY (LUNDIN LOYALTY LORCA VUNDET DM I NORDISK SPOR

OG

dag med en lidt skidt lydighedsdel, og var ikke særlig optimistisk, men det viste sig, at konkurrenternes spor ikke gik så godt. Søndagen startede med rondering, hvor Bjarne og Cindy mistede blot 8-9 point. Sporet gik rigtig godt – Bjarne og Cindy blev trukket ganske lidt for opstarten, men resten

BY

FIDJI)

af turen var perfekt. De fandt alle otte genstande og endte altså som vindere. Stort til lykke til Bjarne og Cindy – I ønskes alt mulig held og lykke ved Nordisk Mesterskab.


DET’

LÆR DIN HUND AT NIKKE

op.

Denne øvelse stiller krav til dig som hundetræner. Her gælder det nemlig om at arbejde med og forstærke en adfærd, som hunden gør af sig selv. Og så rose og belønne præcis det sekund, hunden gør det, du tænker på. Det er den eneste måde, du kan lære hunden denne øvelse. Du kan godt forsøge med en godbid, og så vippe den op og ned foran hundens snude, men det lærer hunden ikke rigtig noget af – jeg har prøvet det. Det kan anbefales at bruge en klikker, da du kan være mere præcis i din timing med den.

Her i starten, skal den hele tiden have at vide, at den gør selv det mindste rigtigt.

Niveau 1 1. Find et roligt sted - gerne indendørs. 2. Lad hunden se, at du har en RIGTIG lækker godbid – noget den er helt syg for at få (ost, kylling, skinke, lever, frikadelle el.lign.). 3. Nu begynder hunden at gøre forskellige ting for at få fat i godbidden. Nogle hunde gør meget mere end andre, men giv ikke op, selv om din hund måske ikke tager så mange initiativer. 4. Ved den mindste antydning af, at hunden tager hovedet lidt op eller ned, siger du dygtig/klikker og giver godbidden. Det er meget VIGTIGT, at du forstærker den mindste antydning, ellers mister hunden modet og giver

5. Fortsæt nogle gange og hold så en pause, før du igen prøver en tre-fire gange. Træn dette niveau MANGE gange – indtil du kan mærke, at hunden ved, hvad det er for en adfærd, den får ros/klik og belønning for. Det er et svært stadie, og det kræver rigtig god timing i din ros/klik og belønning for at få hunden til at forstå, hvad det er du gerne vil have den til at gøre. Så brug RIGTIG god tid på dette trin. Niveau 2 Nu skal du begynde at udvælge de gode opog nedadgående bevægelser. Nu roser/klikker og belønner du ikke for alt, hvad hunden gør, men kun dem, som begynder at ligne et nik. Træn det fem-seks gange, og sæt så kravet op og udvælg nik, som er endnu tydeligere. Fortsæt med at øge kravene langsomt og gradvist, indtil du har den type nik, du gerne vil have. Du kan også begynde at kræve, at hunden ikke bare laver et nik, men to og tre, før den får ros/klik og godbid. Niveau 3 Indtil nu har du ikke sagt noget til din hund.

FOR SJOV

Men blot forstærket en bestemt adfærd, som hunden gør af sig selv. Du har shapet en bestemt adfærd frem. Nu skal du i gang med at lære hunden at lave den adfærd, når du beder om det. Du skal altså sætte et signal/ kommando på. Du kan kalde den hvad som helst, men du kan få lidt sjov ud af at kalde den ”IKK”. Så kan du ”tale” med din hund. Du kan f.eks. sige: Det var en god gåtur, IKK? – og så nikker hunden. Først laver du øvelsen en masse gange, hvor du siger ”IKK”, mens hunden er i gang med at nikke, ros/klik og beløn. Langsomt og gradvist siger du ”IKK” tidligere og tidligere, indtil du siger det, før hunden går i gang. Hver gang får hunden ros/klik og belønning. Fortsæt her en masse gange. Nu går du så i gang med kun at rose/klikke og belønne, når hunden gør det, når du beder den om det – altså når du siger ”IKK”. Ros/klik og beløn. Alle de andre gange, den gør det, skal du bare overse – du skal altså ikke sige nej til hunden, men heller ikke belønne den for det. Dette er et lidt svært stadie, så brug masser af tid på det. Når I har lært dette trick, så prøv med at få hunden til at ryste på hovedet. Kilde: Jubii Hundenyt

Unix du Trieu de Leers Ejer: Claus Østergaard

17


UDSTILLINGSRESULTATER DKK-udstilling i Ballerup 18. september 2004

Dommer: Ole Staunskjær

Indskrevet af Mette Lorentzen.

MALINOIS

God hals og front. Kunne have strammere overlinie. Velansat hale. Godt vinklet bag. Dejlig masse i krop og benstamme. God farve. Lidt for bløs pels. Bevæger sig godt, men mere temperament og udstråling i bevægelserne ønskelig. 1CHK 1CHKK CK BIK1 BIM Københavnsvinder

Kiosan’s Eis (Xeros van de Hoge Laer/Hexen House Vildah) O: Joakim & Monika Rydell. E: Jette & Frank Nielsen. Kraftig og velbygget han. Herligt hoved. Dejlig veludfyldt næseparti. Godt bid. Prima udtryk. Velansatte ører. Smuk hals. God overlinie. Prima front. Godt vinklet bag. Smuk farve. Er ikke i top pels på dagen. Bevæger sig meget racetypisk og parallelt. 1CHK 2CHKK CK BIK2 Res.CACIB

Championklasse Hanner Boholdts Ulrik 13-årig han.prima type. Velskåret hoved. Passende forhold skalle-næseparti. Godt udtryk. Velansatte ører. Prima hals og overlinie. Dejlig front. Lidt for lange poter. Velansat hale. Godt vinklet bag. Bevæger sig prima fremme, lidt for trippende bag. God farve. Acceptabel pels. 1CHK 1CHKK CK BIK1 CACIB BIM Københavnsvinder

Unghundeklasse Hanner Es-Flindtto’s Cookie 9 måneder. I største lag. Veludfyldt næseparti. Må ikke blive grovere i skallen. Flot bid. Godt udtryk. Velansatte ører. Prima hals. Prima overlinie. Er noget for ret i skulderen. Normal vinklet bag. Lidt for fladt kryds. Bærer sin hale for højt. Normale benstammer. Bevæger sig med et acceptabelt afskub men er noget løs og padlende fremme. God farve. Lidt for sodet pels. 2UK

Åben Klasse Hanner Charon Az av Nagijala 18 måneder. Velskåret hoved. Korrekt bid. Godt udtryk. Velansatte ører. Prima hals og overlinie. Velansat og båret hale. Lidt for stejl og let i fronten. Lidt mere forbryst ønskeligt. Normal vinklet bag. Acceptable benstammer. Prima farve og pels. Bevæger sig noget padlende fremme, godt bag. 1ÅK 1ÅKK

Veteranklasse Hanner Boholdts Ulrik 13-årig han i flot kondition. Herlig udstråling. Bevæger sig prima. Kunne være i lidt bedre pels. Se kritik under Championklasse Hanner. 1VK 1VKK CK Bedste Veteran

Championklasse Tæver Ienla’s Puck Velbygget tæve med et herligt helhedsindtryk. Smukt hoved og udtryk. Flot hals og overlinie. God kort ryg. Velvinklet. God masse i kroppen. Bevæger sig meget racetypisk. Prima farve. God pels, men lidt mere underuld ønskeligt. 1CHK 1CHKK CK BIK1 CACIB BIR Københavnsvinder

LAEKENOIS Championklasse Hanner Pelsens Tintin (Pelsens Scirocco/Shirley van de Duvetorre) O: Lindy Pelsen. E: Lis & Erik V. Hansen. Han af god størrelse. Herligt hoved. Godt udtryk. Dejlige mørke øjne. Velansatte ører.

18

Seniorklasse Hanner Pelsens Tintin (Pelsens Scirocco/Shirley van de Duvetorre) O: Lindy Pelsen. E: Lis & Erik V. Hansen. 7 år. Prima type. Godt hoved. I flot kondition. Kunne have lidt mere temperament. Se kritik under Championklasse Hanner. 1SK 1SKK CK Bedste Senior

Championklasse Tæver Mc William’s Nikita (Sjakie van’t Raspaillebos/Mc William’s Frieda) O: W.J.G. Baptiste. E: Søren Fruergaard. God størrelse. Velbygget. Herligt hoved og udtryk. Godt bid. Velansatte ører. Prima hals og overlinie. God front. Kunne være stærkere bag. Lidt inaddrejede haser. Dejlig masse i kroppen. Tip top farve og pels. Bevæger sig lidt for trangt bag, prima fremme. 1CHK 1CHKK CK BIK1 CACIB BIR Københavnsvinder

TERVUEREN Hvalpeklasse Tæver D’Isabels Hera-Zilje (Azigo van de Hoge Lear/Hexen House Dundrah) O: Uffe Døngart. E: 8 måneder. Velskåret hoved. Dejlig forhold skalle-næseparti. Herligt udtryk. Korrekt bid. Velansatte ører. Prima hals og front. Acceptabel overlinie. Lidt for faldende kryds. Skal være bedre vinklet bag. Lidt mere benstamme ønskelig. Prima farve og pels. Bevæger sig godt fremme, men for kort og trippende bag. L D’Isabels Happiness (Azigo van de Hoge Lear/Hexen House Dundrah) O: Uffe Døngart. E: Anne Føhns-Greve. Ej Mødt

Championklasse Hanner Swan de la Prairie de la Sommerau (Oural de la Fureur du Crepsuscule/Jody de la Prairie de la Sommerau) O: Francis Rauner. E: Maria Tönnehag. Velbygget han. Prima størrelse. Godt helhedsindtryk. Smukt og velskåret hoved med et godt udtryk. Korrekt bid. Velansatte ører. Herlig hals og overlinie. Albuerne kunne ligge bedre til. Godt vinklet bag. God masse i kroppen. Bevæger sig prima. Smuk pels og farve. 1CHK 1CHKK CK BIK1 CACIB BIR Københavnsvinder

Unghundeklasse Hanner Hugofridabanditboss 10 måneder. God størrelse. Velskåret hoved. Kunne have lidt kraftigere næseparti. Dejligt udtryk. Korrekt bid. Smuk hals. God overlinie. Kunne være lidt bedre vinklet fremme, normal vinklet bag. Prima benstammer. Bærer sin hale lidt for højt. God farve, acceptabel pels. Bevæger sig momentvis med det rette afskub. 1UK 1UKK Unix du Trieu de Leers (Nimba des Loups de Mankenzie/Sali du Triu de Leers) O: Michael Yattara. E: Claus Østergård. 11 måneder. God størrelse. Velskåret hoved. Dejligt veludfyldt næseparti. Godt bid. Prima udtryk. Velansatte ører. God hals. Har lidt rigeligt halsskind. God overlinie, men er desværre for lang i ryggen. Godt vinklet. Korrekt masse i krop og benstamme. Kunne have lidt mere pels. Bevæger sig med er dejligt afskub men med lidt for højt båret hale. 2UK Calvinfridabanditklein 11 måneder. God størrelse. Velskåret hoved. Godt udtryk. Godt bid. Mangler en primular i undermunden. Velansatte ører. God hals. Acceptabel overlinie. Lidt for faldende kryds. Er endnu meget ustabil i fronten. Normal vinklet bag. Mere benstamme ønskelig. Prima farve og pels. Bevæger sig ganske godt bag, men desværre meget løst og padlende fremme. Skal være mere sikker i sit temperament, kan ikke komme til at tjekke testikler. Trænger til mere træning. 0 Kenzofridabandit 11 måneder. God størrelse. Velskåret hoved. Godt udtryk. Korrekt bid. Velansatte ører. God hals. Kunne have en bedre overlinie, har lidt for faldende kryds. Er for stejl i fronten. Godt vinklet bag. Dejlig kort krop. Gode benstammer. Prima farve og pels. Bevæger sig ganske godt men alt for løst og padlende fremme. Skal have mere træning. 2UK

Championklasse Tæver Hexen House Dundrah (Jincx de Condivicnum/Jarah de la Prairie de la Sommerau) O: Åsa & Leif Granlund. E: Uffe Døngart. Velbygget tæve af god størrelse. Dejligt udtryk. Smukt hoved. Herlig hals og overlinie.


UDSTILLINGSRESULTATER Velvinklet. Normale benstammer. Prima farve. Acceptabel pels. Bevæger sig godt. Er i lidt for god huld. 1CHK 1CHKK CK BIK1 CACIB BIM Københavnsvinder

Unghundeklasse Tæver Estéebanditfridalauder 11 måneder. God størrelse. Velskåret hoved med et godt udtryk. Korrekt bid. Fuldt tandsæt. Velansatte ører. God hals. Er lidt for vid i fronten. Kunne have lidt strammere ryg. Velansat og båret hale. Normale vinkler bag. Kunne være lidt bedre vinklet fremme. Prima farve og pels. Bevæger sig med et acceptabelt afskub men bør være mere samlet i fronten. Lidt mere temperament ønskeligt. 1UK 1UKK Chanelbanditfrida 10 måneder. God størrelse. Dejligt hoved og udtryk. Veludfyldt næseparti. Korrekt bid. God hals og overlinie. Er for stejl i fronten. Normal vinklet bag. God kort ryg. Normale benstammer. Bevæger sig ganske godt bag, men for løst fremme. God farve, er endnu ikke i fuld pels. Skal være betydeligt mere sikker i temperament og bed efter dommeren derfor 0 0 Aichabydina 15 måneder. Lidt stor. Godt hoved og udtryk. Korrekt bid. Velansatte ører. God hals. Er for stejl og vid i fronten. God overlinie. Lidt for lang i ryggen. Godt vinklet bag. Velansat hale. Bevæger sig med et prima afskub men for vid og løst fremme. God farve, acceptabel pels. 1UK 2UKK

Mellemklasse Tæver Corsini C’est la Vie

Hvalpeklasse Tæver

Brugshundeklasse Hanner

Alischa von der Simmeringer Haide 9 måneder. God størrelse. Velskåret hoved. Godt udtryk. Korrekt bid. Velansatte ører. God hals og overlinie. Normal vinklet. Kunne have lidt mere benstamme. Endnu ikke færdigfarvet, men har en god pels. Bevæger sig godt. SL

Belgerac Yrax God størrelse. Velskåret hoved. Dejlig veludfyldt næseparti. Skal ikke være grovere i skallen. Acceptabelt udtryk og bid. Prima hals og overlinie. Godt vinklet. God masse i kroppen. Tip top farve og pels. Bevæger sig med et ganske godt afskub men lidt mere stil og elegance ønskeligt. 1BHK 1BHKK CK BIK2 Cert. Res.CACIB

Belgerac Djinii 7 måneder. God størrelse. Kunne have et lidt længere og ædlere hoved. Korrekt bid. Godt udtryk. Velansatte ører. God hals og front. Kunne have en bedre overlinie, er lidt karpet. Skal blive mere stabil bag. Kunne have lidt mere benstamme. Smuk farve og pels. Bevæger sig for trangt bag. L

Championklasse Hanner Belsique’s Loke of Xanthi (Victor-Macy von Lana’s Hof/Belsique’s Xanthi) O: Helle Muldvad. E: Mette Lorentzen. Velbygget han. Herligt hoved og udtryk. Godt bid. Prima hals, front og overlinie. Normal vinklet. God masse i kroppen. Dejlig kort ryg. Prima farve. Kunne have lidt mere pels på lårene. Bevæger sig godt. 1CHK 1CHKK CK BIK1 CACIB BIR Københavnsvinder Greco Comme un Reve Noir Meget velbygget han. Prima størrelse. Smukt hoved og udtryk. Godt bid. Kunne have lidt mere hals. Prima overlinie. Velvinklet. Bevæger sig godt. God farve og pels. Er i for godt huld, mister derved lidt af elegancen. 1CHK 2CHKK CK BIK3

Unghundeklasse Hanner Ej Mødt

Åben Klasse Tæver Sejerø´s Delilah of Indian Summer (Golan V.D. Wielander/Belsique´s Indian Summer of Fanny) O: Lisbeth Enevoldsen. E: Connie Ankerdael. Tæve af god størrelse. Godt hoved og udtryk. Korrekt bid og fuldt tandsæt. Prima hals. God kort ryg. Er for stejl fremme. Kunne have mere ribbensbue og forbryst. Normal vinklet bag. Gode benstammer. God farve. Skal have mere pels. Bevæger sig godt bag, men for løst og padlende fremme. 2ÅK

GROENENDAEL Hvalpeklasse Hanner Belgerac Dark Demon (Malek de Salte Cabre/Belgerac Yla) O: Anne Lie Silvanter & Frederic Jelldeus. E: Iben Bendixen. 7 måneder. Godt bygget. God størrelse. Velskåret hoved. Godt udtryk. Kunne have lidt mørkere. Øjne. Korrekt bid. God hal og overlinie. Velvinklet. Bevæger sig godt. Kunne være en anelse kortere i lændeparti. Tip top farve og pels. SL Bedste Hvalp

Belsique´s Quatermain-Zarif of Nala (Belgerac Zarif/Belsique´s Noir Nala Noel of Xanthi) O: Helle Mulvad. E: 12 måneder. Må ikke blive grovere i skallen. Korrekt bid. Godt udtryk. Velansatte ører. Kunne have lidt mere hals. Let overbygget og for faldende kryds. Godt vinklet fremme, acceptabelt bag. Lidt mere benstamme ønskeligt. God pels. Acceptabel farve. Bevæger sig godt fremme, men for kort og understillet bag. 2UK Oud-Sabbinge Arak v. Igor (Igor de la douce Plaine/Belsiques Loa of Xanthi) O: J. & H. v. Sabben. E. Jeanette Harmsen. Ej Mødt

Championklasse Tæver Lubanja’s Bunnyblue (Reig des Trois Reserves/Lubanja’s Udine) O: M. de Goet-de Prez. E: A.C. Stewart & C.E. Meier. Prima størrelse. Godt helhedsindtryk. Velskåret hoved. Godt udtryk og bid. Herlig hals og overlinie. Dejlig kort ryg. Godt vinklet fremme og bag. Korrekt masse i krop og benstamme. Bevæger sig meget racetypisk, let og elegant. Prima farve. God pels. 1CHK 1CHKK CK BIK1 CACIB BIM Københavnsvinder

Mellemklasse Tæver A-Te-Ell’s Madame Soya God størrelse. Velskåret hoved. Dejligt udtryk. Prima mørke øjne. God hals. Kunne fylde lidt mere i fronten. Lidt mere ribbensbue ønskelig. Acceptabel overlinie. Har et alt for faldende kryds. Normal vinklet bag. Bevæger sig godt men albuerne kunne ligge bedre til. God farve og pels. 1MK 1MKK

Åben Klasse Tæver Gadevangs Safia af Mina Tango-Tara v. Lana’s Hof/Løkkegården’s Mina) O: Birgit Strandby Sichlau. E: Verner Møller Pedersen. Kraftig bygget tæve. Velskåret hoved. Korrekt bid. Godt udtryk. Prima hals. Prima front. Kunne være en anelse kortere i ryggen. Godt vinklet bag. Normale benstammer. Bevæger sig med et ganske godt afskub men noget padlende fremme. Skal have mere temperament. 1ÅK 1ÅKK Da jeg desværre ikke har haft kataloget fra udstillingen, er der en del hunde, hvor ”stamoplysningerne” mangler. Nogle har jeg kunne finde fra ”gamle” udstillinger, men desværre ikke alle. Det beklager jeg overfor ejere og opdrættere. Mette

Åben Klasse Hanner Ross Black du Coeur des Tenebres (Irich de la Grande Lande/Nymphea du Coeur des Tenebres) O: Sigfried Jacques. E: C. Stewart & H. Picarcikova. God størrelse. Acceptabelt hoved. Må ikke blive grovere. Godt udtryk. Korrekt bid. Velansatte ører. God hals. Herlig kort ryg. God stabil front. Kunne have lidt mere vinkler bag. God masse i krop og benstamme. Flot pels. God farve. Bevæger sig prima fremme, men lidt mere drive og afskub ønskeligt. 1ÅK 1ÅKK

19


UDSTILLINGSRESULTATER DKK-udstilling i Fredericia 12. februar 2005

Dommer: Alice Christensen

Indskrevet af Mette Lorentzen

GROENENDAEL

det er korrekt. For store ører. Ganske god overlinie. Skulle have noget mere bredde i forbrystet. Velvinklet bagtil. Lidt pelsfattig på dagen. Fint temperament. 2UK

Shirocky (Thor du Baiser Oregaux/Revloch O’Baill) O: ??? E: Gitta Christensen. 9 måneder. God størrelse. Udmærket type, men hans alt for høje haleføring skæmmer helhedsindtrykket, desværre ultra kort kryds. Stejle skuldre, men passende bredde i fronten. Manglende vinkler i bagparten. Høje stejle haser. Fint temperament. Rigtig god pelskvalitet. 3UK

Championklasse Hanner Shirocky’s Bronski Beat (Elvis-Nicky v. Rolani Hof/Ter-Abyrex Zhagra Zafran) O: ??? E: Irene Børresen. God størrelse. Udmærket udtryk. Små velstillede ører. Moderat halslængde. God ryg. Udpræget smal I fronten. Ganske velstillet bag. Halen kunne ønskes en anelse længere. Pelsen noget uldet. Han bevæger sig med god energi, men noget løst fremme. Fint temperament. 1CHK 1CHKK

Åben Klasse Hanner Black Sheilah’s Giono v. Onslaw (Onslow de la Douce Plaine/Sheilah of the Two) O: M. Vestergaard & H. Christensen. E: Brian Martin Brusen. 2 år. Harmonisk bygget han. Godt standbillede. Typisk hoved og udtryk. Fin overlinie. Meget velstillet for og bag. Korrekt pels. Temperament ok. 1ÅK 1ÅKK CK BIK1 Cert. CACIB BIR Belgeroon’s Bambi (Vanistca Equinox/A-Te-Ell’s Madame Hzulu Belgeroon) O: ??? E: Irene Børresen. 7 år gammel. Velholdt for sin alder. Stiller også i Seniorklasse. Glimrende udtryk. Tænder og bid ok. Små fine ører. God hals og overlinie. Velstillet for og bag. Vældig fornøjet med halen. Fint temperament. Vinterpels. Bevæger sig typisk. 1ÅK 2ÅKK CK BIK2 Res.CACIB Ross Black du Coeur des Tenebres (Irish de la Grande Lande/Nymphea du Coeur des Tenebres) O: Jacques Sigfried. E: C. Stewart & H. Picarcikova & M. Polaskova. Ej Mødt

Revloch Supertramp (Urgyen de Lligabosc/Revloch Norma Jean) O: ??? E: Irene Børresen. 9 måneder. God størrelse. Velbygget. Fint udtryk. Passende ørerstørrelse. Udmærket overlinie. Noget stejl i fronten. Ganske velvinklet bag. Bevæger sig godt. Kunne ønske lidt længere pels på hende, men kvaliteten er ok. 1UK 2UKK SL

Åben Klasse Tæver Jady V’t Roemah Andjing (Gen de la Douce Plaine/Vlinda de Marcolina) O: ??? E: Irene Børresen. 5 år gammel. Ganske pæn tæve som på ingen måde vil tage kontakt til dommeren. Hun er sky og usikker og kan derfor ikke præmieres. Hun har mange gode detaljer, med god hovedform, lang lige ryg. Noget faldende kort kryds. Bevæger sig vist i pasgang. Desværre ingen præmiering KIP. KIP

MALINOIS

Seniorklasse Hanner

Unghundeklasse Hanner

Belgeroon’s Bambi

Isell’s Rafael (Bowy Mateo/Djanette Rudolfovská Skála) O: Birgitte Jensen. E: Jørgen Petersen List. 10 måneder. God størrelse. Udmærket type. Ganske godt udtryk, men hunden er noget skeptisk. Kunne have lidt mere hagemarkering. Kunne ønske mig ørerne noget mindre. God hals og overlinie. Stejle skuldre. Udtalt smal i fronten. Kunne være dybere i sin bagvinkling. Må blive lidt mere tillidsfuld. Lette bevægelser. 2UK

(Vanistca Equinox/A-Te-Ell’s Madame Hzulu Belgeroon) O: ??? E: Irene Børresen. Meget velholdt Senior I god kondition. Se i øvrigt beskrivelsen fra Åben Klasse. 1SK 1SKK CK Bedste Senior

Unghundeklasse Tæver Active Aysha of Dark Brightness (Belgerac Zarif/Just Natja of Dark Brightness) O: A.M.T. Pos-Gelauf. E: Susanne Nielsen. 12 måneder. Velbygget tæve. God størrelse. Mangler endnu noget bredde fortil. Fint udtryk. God overlinie. Velstillet bagtil. Bevægelser er typiske for racen. 1UK 1UKK SL CK BIK1 Cert. BIM Alischa von der Simmeringer Haide (Dyno von der Simmeringer Haide/Nanou von der Simmeringer Haide) O: Eva & Heinrich Weizdörfer. E: Agnete Toft. 13 måneder. God størrelse. Lyse hår omkring øjnene forstyrrer helhedsindtrykket. Bid-

20

Widholmens Lady Stardust (Orion-Jerez Fan Jo-Bo’s Hiem/Fakaiser’s Amiens) O: Eva Marie Widholm. E: Lene V. Sørensen. 10 måneder gammel. Meget smuk tæve, hvis temperament desværre ikke strækker til, vil absolut ikke i kontakt med dommeren, håber hun kan forbedre sig. Meget velbygget. Smukt hoved og fine små ører. Desværre i dag KIP. KIP

Shirocky’s Esteban (Thor du Baiser Oregaux/Revloch O) O: ??? E: Gitta Christensen. 9 måneder. Harmonisk bygget. God størrelse. Korrekt udtryk, men hovedlinierne er ikke helt parallelle. Store ører. Flot hals og overlinie. Normalt kryds. Meget velstillet for og bag. Temperament ok. Løber med meget energi. 1UK 1UKK

Mellemklasse Hanner Ienla’s Q’Enzo (Orvar A av Nangijala/Ienla’s Puck) O: PiaBirgitte Olsen. E: Pia Jepsen. 2 år. Rigelig luftig hanhund. 64 cm høj. Nydeligt hoved. Korrekt udtryk. Lidt store ører. Halsen kunne ønskes længere. Ganske god overlinie. Alt for smal i sin front med løse stejle skuldre. Moderat vinkling bagtil. Ultra kortpelset. Meget fint temperament. Hans bevægelser er langskridtet, men han vil helst gå pasgang. 2MK

Championklasse Tæver Revloch O’Baoill (Bonvivant Cause Celebre At Tiggerto/Lanaeken Savoire Fair) O: ??? E: Irene Børresen. 3 år. Ganske typisk tæve. Kunne være lidt dybere i biddet. Fin maske. Velstillede lidt store ører. Harmonisk krop med stærk overlinie. Hun bevæger sig typisk for racen. Fint temperament. 1CHK 1CHKK CK BIK1 CACIB BIR

Unghundeklasse Tæver Maligårdens Glory of Love (Yuppye du Hameau St-Blaise/Maligårdens Cirka Champion) O: Louise Egdal. E: Jens Christian Conradsen. 11 måneder. Ganske harmonisk bygget, med fint udtryk. Nydeligt fremvist. Udmærket overlinie. Normalt kryds. Velstillet for og bag. Løber korrekt. Temperament ok. 1UK 1UKK SL CK BIK2 Cert.

LAEKENOIS Championklasse Hanner Pelsens Tintin (Pelsens Scirocco/Shirley van de Duvetorre) O: Lindy Pelsen. E: Lis & Erik V. Hansen. 8 år. Ganske velholdt af sin alder. God størrelse. Udmærket type. God hovedform. For sin alder, udmærket overlinie. Velstillet for og bag. Hans bevægelser er lidt sindige men korrekte. 1CHK 1CHKK CK BIK1 BIR


UDSTILLINGSRESULTATER Seniorklasse Hanner Pelsens Tintin (Pelsens Scirocco/Shirley van de Duvetorre) O: Lindy Pelsen. E: Lis & Erik V. Hansen. Se venligst kritikken for Championklasse Hanner. 1SK 1SKK CK Bedste Senior

TERVUEREN Unghundeklasse Hanner Snestrup Thor (Tjaran van de Hoge Laer/Ate) O: Jan & Amy Nielsen. E: Morten & Nancy Pedersen. 13 måneder. Noget højt stillet. Meget god type. Udmærket udtryk. Tænder og bid ok. Gode mørke øjne. Velplacerede ører af god størrelse. For kort hals, men ganske god overlinie. Noget stejle skuldre, men velvinklet bagtil. Kunne være meget bedre istandgjort i sin pels. Løber meget kort og trippende. Fint temperament. 2UK Susmik’s Jeffi v. Tiene (Xoran van de Hoge Laer/Leslie’s Tiene) O: Susanne Klug & Michael Thrane. E: B. Blazejewics & Bent Christensen. Fortrinlig type. God størrelse. Han har et fint temperament, men må håndteres noget bedre. Typisk udtryk. Korrekt bid og tandsæt. Fin overlinie. Meget velstillet for og bag. Korrekt pelsstruktur. Momentvis viser han god bevægelse. 1UK 3UKK SL Duchesse Danell’s Kejzo of Fuego (Woodshine’s Fuego Fatal/Duchesse Danell’s Blanca) O: Ole & Gitta Christensen. E: Tina Bruun Mortensen. 10 måneder. Meget smuk han. Fuld af harmoni. Herligt hoved og udtryk. Smuk maske. Fin overlinie. Meget velstillet for og bag. Hundens farve er sikkert lidt diskutabel, han er sandfarvet med et rødligt skær. P.gr.af hans høje kvalitet vil jeg ikke sænke hans præmiegrad. 1UK 2UKK SL CK BIK2 Susmik’s Jubi v. Tiene (Xoran van de Hoge Laer/Leslie’s Tiene) O+E: Susanne Klug & Michael Thrane. 12 måneder. Meget velbygget han. Korrekt længde og højde. Fint udtryk. Dejlig sort maske. Korrekte tænder. Fortrinlig overlinie og meget velstillede lemmer. Herligt temperament. Tyk vinterpels. Meget velgående. 1UK 1UKK SL CK BIK1 Cert. BIR Shirocky’s Eureka! (Thor du Baiser Orageux/Revloch O’Baoill) O: ??? E: Irene Børresen. 9 måneder. Ikke helt håndterbar, men ganske velbygget. Små fine ører. Udmærket hals og overlinie. Ganske velstillet for og bag. Kunne have lidt mere kønspræg, men den er ikke let at håndtere, må få mere selvtillid. Med stort besvær lykkedes det at se biddet på hunden. 3UK Kenzofridabandit (Once Upon Bandit of Dark Brightness/Duchesse Danell’s Fancy Frieda) O: Anne & Mikkel Rath Petersen E: Kirsten K. Madsen

& Torben Høy. 15 måneder. Nydeligt bygget hund, hvis temperament desværre ikke slår til. Vil ikke berøres overhovedet. Harmonisk i kroppen. Korrekt hoved og udtryk. Velstillede lemmer. Tyk god vinterpels. Bevæger sig godt. Må stabilisere sit temperament, KIP i dag. KIP

Susmik’s Jill v. Tiene (Xoran van de Hoge Laer/Leslie’s Tiene) O+E: Susanne Klug & Michael Thrane. 12 måneder. Meget velbygget tæve med fint temperament. Smukt udtryk. Tænder og bid korrekt. Fortrinlig overlinie. Meget velstillet for og bag. Velgående. 1UK 1UKK SL CK BIK1 Cert. BIM

Mellemklasse Hanner

Åben Klasse Tæver

Camelot vom Marchfelder Massliebche (Sin van de Hoge Laer/Arielle vom Marchfelder Massliebche) O: ??? E: Irene Børresen. Ej Mødt

Jomsborg’s Brynhild (Duc Z Kovárny/Rollif’s Pinta) O: Susanne S. & Steen Pedersen. E: Anne Vivi Toft. 5 år. Ganske stor tæve. Kunne have lidt kraftigere forhoved. Virker noget spids i næsen. Tænder og bid ok. Ørerne skulle være tættere ansat. God hals. Ganske god overlinie. Stejle fremskudte skuldre. Stiller sig noget kohaset. Moderat vinkling bagtil. Lette bevægelser. 2ÅK

Åben Klasse Hanner Duchesse Danell’s Jason of Fuego (Woodshine’s Fuego Fatal/Duchesse Danell’s Athena) O: Ole & Gitta Christensen. E: Inger Hansen. Ej Mødt Shirocky’s Damenes Drøm (V-Astrakan Fravita Solo/Woodshine’s Beau Palette) O: ??? E: Tone Rasmussen. 2 år. Denne hund skulle være mere maskulint præget, kunne godt for mig forveksles med en tæve. Ganske velbygget. Glimrende udtryk. Velplacerede ører. Acceptabel halslængde. Udmærket overlinie. Velstillet for og bag. Meget fint temperament. Vinterpels. Bevæger sig med god energi. 2ÅK

Championklasse Tæver Snestrup Tas-Freja (Tjaran van de Hoge Laer/Ate) O+E: Jan & Amy Nielsen. Knap 4 år. Meget smuk tæve. Fuld af harmoni. En værdig champion. Meget velgående. Korrekt vinterpels. Fint temperament. 1CHK 1CHKK CK BIK2 CACIB

Unghundeklasse Tæver Duchesse Danell’s Kleo of Fuego (Woodshine’s Fuego Fatal/Duchesse Danell’s Blanca) O: Ole & Gitta Christensen. E: Bodil Clausen. 10 måneder. Velbygget tæve. Smukt hoved. Velplacerede ører. God overlinie. Hun er velstillet for og bag. Kunne have en mere korrekt farve, hun er sandfarvet med pænt sort maske. Det er ikke muligt at kontrollere tænder og bid da hunden ikke vil lade sig håndtere til det. God bevægelse. KIP KIP

Duchesse Danell’s Iris Regall (Leslie’s Regall/Duchesse Danell’s Athena) O: Ole & Gitta Christensen. E: ??? 2½ år. God størrelse. Meget feminin. Desværre slet ikke I pelskondition I dag. God farve. Sort maske. Udmærket overlinie. Fint kryds. Stejl i fronten, men meget velstillet bagtil. Bevæger sig ganske godt. P.gr.af helt manglende pels trækkes hun en præmiegrad. 2ÅK Woodshine’s Beau Palette (Woodshine’s Red Shorocky Pablo/Tromaros Beau-Maxine) O: ??? E: Irene Børresen. 8 år. God størrelse. Udmærket type. Fint udtryk. En smule kort hals, men stærk overlinie. Hun er ganske velvinklet for og bag. Fremstilles også i seniorklassen. Dyrlægeattest på en skadet tand. Gode bevægelser. 1ÅK 1ÅKK Seniorklasse Tæver Woodshine’s Beau Palette (Woodshine’s Red Shorocky Pablo/Tromaros Beau-Maxine) O: ??? E: Irene Børresen. En velholdt Senior med gode bevægelser. Korrekt type. 1SK 1SKK Flying Shepherd Chano (Benzon) Opdrætter: Henning Hessner. Ejer Stig Nielsen (foto)

Maxi V’t Roemah Andjing (Inkita V’t Roemah Andjing/ Giada-T del Colle Ombroso) O: W. Bruijnius. E: Christine Hinrichsen. Velbygget tæve. Glimrende type. Fint udtryk. God maske. Velplacerede små ører. Godt udviklet for sin alder. Bevæger sig udmærket. Temperament ok. 1UK 2UKK SL

21


SBH BODEN Man kan bestille varer on-line på hjemmesiden: www.belgiskehyrdehunde.dk Stort ”Her vogter jeg” skilt – selvklæbende Mellem ”Her vogter jeg” skilt – selvklæbende, hvidt eller gult Klistermærke til bil (stor dekal), 2 stk. Husk at anføre variant Nyt SBH logo klistermærke til bil (til at sætte indvendig) Mini klistermærke (lille dekal). Klistermærke med klubbens logo (4 hoveder) Strygemærke (stort rundt logo) – fx til T-shirt (begrænset antal) Små gule klistermærker ”Pas på hunden” (anfør variant) Rundt stofmærke med SBH- logo (10 cm i diameter) Musemåtter med SBH-logo (med bundfarverne: rød, hvid, syrenlilla) ”Den røde bog” – ny udgave Opdrættervejledning Ny Svensk bog, Belgiska vallhundar Billede med de 4 varianter Billeder tegnet af Firmin Aertgeert (anfør variant, kan ses på hjemmesiden) Madskåle røde & gule T-shirts KANON kvalitet (begrænset antal) (3 for 130,- kr.) Krus (brugt som 1. præmie i år 2000 - rabat ved køb af flere) Nøglering, Malinois - Tervueren Udstillings ”Clips” Kuglepenne (med logo) gode og nye! (5 for 20, - kr.) Gamle SBH blade – anfør årgang og nummer Sort nøglepung Køkken ur med SBH logo Bloklys med SBH-logo Bloklys med variant Pins med SBH logo

pr. stk. pr. stk.

Kun mod forudbetaling på bankkonto: Nordea reg. nr. 0047, konto nr. 6875-480-225. Telefonnummer og evt. mail-adresse bedes opgivet ved skriftlig eller online bestilling. DER TAGES FORBEHOLD FOR PRISSTIGNINGER OG TRYKFEJL.

Kennel De Fait Ami - Klik ind og se hvalpene efter Saragossa Ax av Nangijala og Ross Black du Coeur des Tenebres

Besøg os på www.DeFaitAmi.com Karina Thomsen Tlf.: 96350054 / 22505750

22

30,00 30,00 40,00 20,00 15,00 5,00 40,00 5,00 50,00 30,00 60,00 40,00 350,00 10,00 80,00 25,00 50,00 10,00 20,00 6,00 5,00 10,00 25,00 50,00 25,00 30,00 25,00

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.


AKTIVITETSKALENDERE 2005

Agility - kun stævner, der tæller til VM og Årets AG-hund Dato

Arrangør

Sted

24.04.2005

De Danske Hundeskoler

Amager

30.04+01.05.2005

DKK

Ballerup

26.06.2005

MBS Hundeskole

Måløv

13+14.08.2005

Vestegnens Hundeskole

Albertslund

17+18.09.2005

DKK

Brøndbyhallen

05.05.2005

SBH Kreds 1

Victoriagade, Odense

31.07.2005

DCH Langeskov

Pilegårdsskolen, Langeskov

05.06.2005

DKK

Sabroe

19.06.2005

DCH Tinglev

Flensborg Landevej 30, Tinglev

06.08.2005

DCH Lemvig

Plutovej, Lemvig

07.08.2005

DCH Holstebro

Harestrupvej 60, Holstebro

21.08.2005

SBH Træf

Kreds 8, Svinninge

Brugshunde Dato

Aktivitet

Sted

Udstilling Dato

Klub

Sted

13.-14.08.2005 (Træf)

SBH

Sjælland

19.11.2005

SBH

Kreds 2

Dommer

Tilmelding

Jørgen Hindse Madsen

15.10.2005

Tilmeldinger til SBH udstillinger sendes til: Jeanette Harmsen, Hasselvænget 13, 4550 Asnæs ØNSKER MAN EN ANNONCE I KATALOGET PÅ VORES UDSTILLINGER ER DEADLINE DEN SAMME SOM TIL UDSTILLINGERNE. BETALING SKAL SKE SAMTIDIG TIL UDSTILLINGSKONTOEN, PRIS 125,00 Dato

Klub

Sted

Dommer

Tilmelding

01.05.2005

DKK

Ballerup

Zlatko Kraljic, HR

26.03.2005

12.06.2005

DKK

Hillerød

Elina Tan, FI

07.05.2005

03.07.2005

DKK

Rønne

Tore Fossum, NO

28.05.2005

13.08.2005

DKK

Odense

Andras Korozs, HU

09.07.2005

18.09.2005

DKK

Brøndby

Emesto Capra, IT

13.08.2005

06.11.2005

DKK

Herning

Brenda Banbury, GB

01.10.2005

Tilmelding til DKK udstillinger sendes til DKK.

Er din hund blevet Dansk Champion, Klub Champion, Agility Champion, Brugs Champion og er du medlem af Special klubben, er du berettiget til at modtage en pokal på træffet. For at modtage denne pokal skal du sende din ansøgning, med relevante papirer ind til bestyrelsen INDEN den 1. januar NYE PRISER PÅ UDSTILLINGER: Baby klasse 3-6 md, Hvalpeklasse 6-9 md.: Unghundeklasse, Mellemklasse, Åben klasse, Brugshunde kl., Champion klasse, Senior klasse, Veteran klasse: Par klasse: Junior handling: Uden for bedømmelse: RABAT: 1 hund: 290,00 2 hund: 260,00 3 hund: 220,00

190,00 290,00 140,00 110,00 100,00

23


AVLSNYT For medlemmer, bosat i Danmark, som opfylder reglerne for hvalpelisten er det gratis at stå under ”Avlsnyt” i SBH-bladet, men opdrætteren skal selv sørge for - skriftligt og helst via e-mail - at sende de nødvendige informationer til redaktøren. Oplysningerne til listen SKAL opdateres til hvert blad, i modsat fald slettes de. Opdrættere og medlemmer fra andre lande kan ikke optages i Avlsnyt og på hvalpelisten Det er en forudsætning for at få optaget parringer/hvalpe under Avlsnyt, at forældredyrenes HD-status max. er B2, og at status opgives. HD-status er angivet efter hundens navn. Såfremt det er kendt, skal bedsteforældrenes HD-status ligeledes oplyses. Hvis hunden er fotograferet for albueledsartrose, er det ligeledes angivet efter hundens navn, og betegnes

AA. Husk at alle danskejede hunde født i 1999 og fremover, skal være fotograferet og have tildelt status for AA, såfremt de skal kunne optages som forældredyr på klubbens hvalpeliste. Endvidere skal alle tæver før parring min. være fyldt 18 måneder, og begge forældre skal have en DKK anerkendt stamtavle i 4 generationer. Parringer som efter en dispensation har fået stambogsføringsret, kan ikke optages på hvalpelisten, hverken i blad eller på hjemmeside. Opdrætterne skal benytte SBH’s købsaftale. Hvis man står med en nært forestående parring eller fødsel af et kuld hvalpe, er det muligt at ringe til redaktøren frem til den sidste i ”deadline-måneden”, og meddele datoen for et forventet hvalpekuld eller et ankommet hvalpekuld. Det er dog en forudsætning, at

opdrætteren skriftligt har indsendt de øvrige oplysninger inden deadline, så kun datoen og evt. antal hvalpe mangler. Vi hører også gerne fra medlemmer, der har importeret hunde fra udlandet. Disse optages under Importer. SBH’s officielle Hvalpeliste/Omplaceringliste: Tilmelding og opdatering til såvel den manuelle liste og klubbens hjemmeside foregår udelukkende via Helle Mulvad. Pris: 100 kr. pr. kuld.

Hvalpe på vej Tervueren Far:

Mor: Forv født: Opdrætter:

UHM DKCH BIR CACIB Lubanja’s Yvor, HD B - AA 0 (Tarass de la Quievre HD B/Qreole de la Quievre HD A) UHM LP1 Chacami Elina, HD A - AA 0 (UHP-FP-SL3-CFRP-SPH2-FCI-SPH-BRUGSH. ’96 & ’00 Golden Shepherd A'Dino/DCH-B Chacami Ashley) Maj 2005 Marianne Madsen & Peter Petersen, Idasminde 17, 8900 Randers, tlf. 8640 5349, e-mail: schnell-ami@kabelmail.dk

Groenendael Far:

Mor: Forv. født Opdrætter:

Magic de la Prairie de la Sommerau, HD B1 (Irian du Domaine de Turnago Villares, HD A / Rodelyne van´t Belgisch Schoon, HD A) Daffy Kvitko z Certova, HD A (IPO 1 Atom Habakuk, HD A / Finta Habakuk, HD A) 15. maj 2005. Kennel Casfan, Karin Larsen, Parallelvej 4, 6360 Tinglev, tlf 7464 4907, mobil 4016 9907, www.casfan.dk, e-mail: casfan@mail.dk

Hvalpe født GROENENDAEL Far: Mor: Født: Opdrætter: Far: Mor: Født:

24

Mentaltestet - NLCH - VDH-CH - LuxCH - DKBSCH - Elite A - pE - S.R. -Bundessieger ´00 - NLWinner ´00 Boetsch de Bruine Buck (HD-fri) (Greco de la Grande Lande (HD-fri) x Elite B Nozem de Bruine Buck (HD-fri)) UHM-test - DKCH - KBHV.’04 - NORV.’04 - RACEVINDER’04 Lubanja’s Bunny Blue (HD:A / AA:0) (R.E. FCH Reig des Trois Réserves (HD: A) x Lubanja’s Undine (HD: A)) 13. februar 2005 - seks tæver Charlotte Stewart & C.E. Meier, Thise Engvej 46 A, DK-9700 Brønderslev, tlf. 9883 1012, e-mail: chacami@chacami.dk CZJCH-PLCH-SLCH-CZKLBCH Fransk og Tjekkisk mentaltestet Ross-Black du Coeur des Tenebres HD A/AA 0 (R.E. FCH Irish de la Grande Lande HD A / Nymphea du Coeur des Tenebres, HD A) UHM-test Saragossa Ax av Nangijala HD A / AA 0 (LP-NCH-PCH-DKCH-POLW’99-EUJW’99-EUW’00-s.r. Greco Comme un Reve Noir HD A/AA 0 / Guernica Ao av Nangijala HD A/AA 0) 14. og 15. marts - fire hanner og fire tæver Opdrætter: Kennel De Fait Ami v/Karina Thomsen, Diskovej 82, 9210 Aalborg SØ, tlf. 2250 5750/9635 0054.


NYT FRA AVLS- OG SUNDHEDSUDVALGET HD / AA – Nyt HD AA

Status

Malinois

Hund/ Registreringsnummer

Far Mor

HD/AA

A/A 0/0

A 0

Charlie vom Repelener-Meer 21090/2003

Boy vom HölZleswald Butterfly der Sonne Entgegen

A A

A/A 0/0

A 0

Daneskjold Xeni 15290/2002

Bryan vom Haus Mecki Fly Porky vom Greifenring

A/1 B

D/C 0/0

D 0

Vandalen’s Haika 02062/2004

Achan vom Greifenring Daneskjold Luna

A B1

A/A 0/0

A 0

Blackneck’s Askov 02937/2004

Blackneck’s Kaxe Blackneck’s Mara

A A

A/A 0/0

A 0

Oud-Sabbinge Arak v. Igor 08397/2003

Igor de la Douce plaine Belsique’s Loa of Xanthi

A A/0

A/A 0/0

A 0

Belsique’s Quarki-Zarif of Nala 13401/2003

Belgerac Zarif Belsique’s Noir Nala Noel of Xanthi

A B/0

A/A 1/1

A 1

Hugofridabanditboss 19987/2003

Once Upon Bandit of Dark Brightness Duchesse Danell’s Fancy Frida

A B/0

A/A 0/0

A 0

Duchesse Danell’s Gesell Regal 13911/2001

Leslie’s Regal Duchesse Danell’s Blanca

B1 A

A/A 0/0

A 0

Duchesse Danell’s Iris Regal 00279/2003

Leslie’s Regal Duchesse Danell’s Athena

B1 B1

B/B 0/0

B 0

Duchesse Danell’s Jason of Fuego 00279/2003

Woodshine’s Fuego Fatal Duchesse Danell’s Athena

A B1

A/A 0/0

A 0

Lundin Loyalty Oirah by Fidji 00448/2003

Golan v. d. Wielander Lundin Loyalty Fidji by Tempo

B A2

A 0

Pelsens Xenier 01777/2004

Vajert Lobo Arwen Aiza Tjamme’s End

A/0 A/0

Groenendael

Tervueren

Laekenois A/A 0/0

Stavefejl kan forekomme, da det kan være svært at læse udskrifterne fra DKK.

Lundin Loyalty Rhona by Lancae og kat! Opdrætter: Kirsten Kingo Lundin. Ejer Lisbeth Øhlenschlæger

25


NYT FRA AVLS- OG SUNDHEDSUDVALGET ØJENUNDERSØGELSER Jylland Dyrehospitalet Hobrovej 40, 9000 Aalborg Dyrehospitalet Hobrovej 40, 9000 Aalborg Hjørring Dyrehospital, Sct. Cathrinevej 31 Holstebro Dyrehospital , Lauhedevej 28, 7500 Ho Center Dyreklinik, Livøvej 7 H, 8800 Viborg Herningvejens Dyreklinik, 6950 Ringkøbing Rødding Dyrehospital, Ålykke 3, 6630 Rødding Silkeborg Dyrehospital, Brokbjergvej 2, 8600 Si. Varde Dyrehospital, Ndr. Boulevard 96, 6800 Va Aarhus Dyrehospital, Viaduktvej 9, 8260 Viby J. Aarhus Dyrehospital, Viaduktvej 9, 8260 Viby J.

9.06 23.10 4.12 4.05 2.11 19.10 6.10 2.10 7.11 25.05 14.09

14-17 14-17 16-18 16-19 13-18 16-18 15-18 9.30-12 15-18 15-18 15-18

Gunnar Gram Claus Bundgaard Niels Stadsvold Claus Bundgaard Pia Bjerre Pedersen Niels Stadsvold Gunnar Gram Pia Bjerre Pedersen Mogens Frismodt Claus Bundgaard Niels Stadsvold

74841315/74842659 86282788/86288080 86282788/86288080 86282788/86288080 86623294/86614892 86282788/86288080 74841315/74842659 86623294/86614892 75220988/75210581 86282788/86288080 86282788/86288080

Fyn Ringe Dyrehospital, Gørtlervej 5, 5750 Ringe Dyreklinikken Hunderupvej 112, 5230 Odense M,

15.09 6.10

14-17 17-19

Susanne Kaarsholm Jens Erik Sønderup

62621760/62625474 66120323/66120353

Sjælland Dyreklinikken Sallingvej 26, 2720 Vanløse Helsinge Dyreklinik, Østergade 35 B, 3200 Hels. Hillerød Dyrehospital, Industrivænget 42, 3400 H Karlslunde Dyreklinik, Karlslunde Strandvej 76 Karlslunde Dyreklinik, Karlslunde Strandvej 76 Tåstrup Dyreklinik, Køgevej 154, 2630 Tåstrup Finn Boserup, Klinikken i Holte, Rudemarken 37 Finn Boserup, Klinikken i Holte, Rudemarken 37 Kværkeby Dyreklinik, Køgevej 148, 4100 Ringst. Næstvedegnens Dyrehospital, Skelby, 4160 Herl. Næstvedegnens Dyrehospital, Skelby, 4160 Herl. Odsherred Dyreklinik,Vestervang 25,4550 Asnæs Vordingborg Dyrehospital, Kværnvej 8, 4760 Vo. Værløse Dyreklinik, Kr. Værløsevej 26, 3500 Væ Værløse Dyreklinik, Kr. Værløsevej 26, 3500 Væ

27.09 11.05 9.11 26.04 22.11 19.09 8.03 25.10 22.09 11.05 16.11 8.11 8.11 24.05 6.12

17-20 14-17 14-17 16-20 16-20 16-19 14-18 14-18 14-17 15-19 15-19 13-17 15-19 16-19 16-19

Marianne Aalund Finn Boserup Marianne Aalund Mogens Aalund Mogens Aalund Flemming Obling Finn Boserup Finn Boserup Dennis Speake Jens Kai Knudsen Jens Kai Knudsen Marianne Aalund Nerry Kamstrup Ib Engelhard Ib Engelhard

38869697/38869515 45410071/44494548 38869697/38869515 46151525/46154625 46151525/46154625 43991761/43997289 45410071/44494548 45410071/44494548 57525588/57525885 55450018/55450510 55450018/55450510 36869697/38869515 55344949/55375811 44482712/44482879 44482712/44482879

Lolland og Falster Nykøbing Falster Dyrehospital,Københavnsvej 21 Sakskøbing Dyrehospital, Fabriksvej 1, 4800 N.F

27.04 23.08

17-20 17-19

Dennis Speake Nerry Kamstrup

57525588/57525885 55344949/55375811

1.09

16-18

Ib Engelhard

44482712/44482879

Bornholm Åkirkeby Dyreklinik, Almindingsvej 28, 3720 Å.

Tilmelding skal ske pr. telefon til den undersøgende dyrlæge og efterfølgende fremsendelse af kopi af stambog. Pris: 400,- kr. incl. DKK`s registreringsgebyr og moms.

ØJENUNDERSØGELSER -

26

RESULTATER

Race:

Navn:

Stb. Nr.:

Født:

Dato for us:

Resultat:

Tervueren

Leslie’s Regall

23172/96

23.09.1996

23.01.2001

Fri

Groenendael

Zarro Du Pré Vieux Pont

18534/2000

11.02.2000

23.01.2001

Fri

Tervueren

Kuunsirpin Gale Warning

18197/99

11.02.1999

05.11.2001

Fri

Tervueren

Santippe’s Baleno

00734/2000

20.12.1999

07.11.2001

Fri

Laekenois

Pelsens Vanille

13002/2001

29.06.2001

23.07.2002

Fri

Laekenois

Pelsens Vulcanus

12998/2001

29.06.2001

30.07.2002

Fri

Laekenois

MC William’s Nikita

17203/2001

29.11.2000

26.10.2002

Fri

Tervueren

Eistrup’s Bindy of Anastasia

12694/2002

25.06.2002

28.02.2003

Fri

Tervueren

Uno Zum Chasseralblick

18471/2002

17.07.2002

01.08.2003

Fri

Tervueren

Olympia-Gaía of Dark Brigthness

17801/2000

11.10.1999

02.02.2004

Fri

Tervueren

Red Goblin’s Azena

01360/2003

22.11.2002

29.04.2004

Fri

Tervueren

Susmik’s Ibis v. Babusca

03229/2003

19.01.2003

29.04.2004

Fri

Tervueren

Sisu Solaire de Cadre Noir

10064/2003

29.01.2003

11.05.2004

Fri


OPDRÆTTERLANDKORT 1. Kennel Belsique’s Groenendael & Tervueren Helle Mulvad Hanerupvej 18, 4420 Regstrup Tlf.: 59 47 22 08/51 88 68 22 Mail: belsiques@tdcadsl.dk www.belsiques.dk

2. Kennel Lundin Loyalty Tervueren Kirsten Kingo Lundin Butterupvej 64, 4420 Regstrup Tlf.: 59 47 37 37 Mail: lundinloyalty@mail.tele.dk www.lundinloyalty.dk

3. Kennel D’Isabels Tervueren Uffe Døngart Daltoftevej 11, 2860 Søborg Tlf.: 39 67 00 61 Mail: dongart@post7.tele.dk www.dongart.dk

4. Kennel Jomsborg Tervueren Susanne & Steen Pedersen, Blansvej 33, Bovrup, 6200 Aabenraa Tlf.: 7468 0824/4060 7468/2422 1495 Mail: jomsborg@jomsborg.dk www.jomsborg.dk

5. Kennel Oud Sabbinge Groenendael & Tervueren Jane van Sabben og Anick van Sabben Ekkodalsvejen 6, Aaker 3720 Aakirkeby Tlf.: 56 94 00 19 Mobil 23 45 47 25 Mail: sabben@ekkodalen.dk

6. Kennel Daneskjold Malinois Margit og Finn Bertelsen Bykærvej 10, 3600 Frederikssund Tlf.: 47 38 45 36 Mobil: 61 69 62 60 Mail: Daneskjold@tele2adsl.dk www.daneskjold.dk

7. Kennel Susmik Tervueren Susanne & Michael Thrane, Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup Tlf.: 98 24 02 81/20 94 08 03 Mail: susmik@susmik.dk www.susmik.dk 8. Kennel Chacami Tervueren & Groenendael Charlotte Stewart & Carl Erik Meier Thise Engvej 46 A, DK-9700 Brønderslev Tlf.: 9883 1012/2279 8917/5133 1542 Mail: chacami@chacami.dk www.chacami.dk

20

9. Kennel Maligården Malinois Louise Egdal Labirksgyden 40, 5220 Odense SØ Tlf.: 65 97 33 77 Mail: egdal@sporty.dk

10

10. Kennel Ollegaarden Groenendael & Tervueren Christina & Peter Gulløv Lars Petersvej 22, Ellinge Lyng, 4573 Højby Tlf.: 59 30 39 03/23 60 70 83 Mail: gulloev@mail.dk www.ollegaarden.dk

19

14. Kennel Jatoba Tervueren Jette & Frank Nielsen Lundegårdsvej 9, 4720 Præstø Tlf.: 55 99 11 68 Mail: jatoba@mail.dk www.jatoba.dk

11. Kennel Khymera’s Tervueren Trine Missel Gl. Landevej 117, 4873 Væggerløse Tlf.: 54 17 37 54 Mail: khymera@tdcadsl.dk http://home.worldonline.dk/~khymera

12. Kennel Snestrup Tervueren Amy & Jan Nielsen Solgårdsvej 58, 5210 Odense NV Tlf.: 66 16 54 00 Mail: snestrup@nielsen.mail.dk www.kennelsnestrup.dk

13. Kennel Vandalen Malinois Jørgen Larsen & Lene Geisler Ømarksvej 22, 4100 Ringsted Tlf.: 57 64 34 36 Mail: postmaster@vandalen.dk http://vandalen.dk

15. Kennel Casfan Tervueren & Groenendael Karin Larsen Parallelvej 4, 6360 Tinglev Tlf.: 74 64 49 07 Mail: casfan@mail.dk

16. Kennel Sejerø’s Tervueren Lisbeth Enevoldsen Vestervej 15, 4592 Sejerø Tlf. 59 59 01 92

17. Kennel Sunred’s Laekenois Søren Fruergaard Ronæsvænget 9 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 39 21/40 18 33 16 Mail: sunreds@mail.dk www.sunreds.homestead.com/laekenois.html

18. Kennel Aabo Tervueren Pia & Viggo Pedersen Elverdamsvej 241, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 46 41 42 25 Mail: pia-viggo@kennel-aabo.dk www.kennel-aabo.dk

19. Kennel Belgian Dreams Tervueren Connie Ankerdal Langbjergvej 8, 6621 Gesten Tlf: 7555 7775 - 3110 4779 Mail: connie@langbjerg.dk www.belgiandreams.dk

Mail: lisbeth-e@mail.tdcadsl.dk

6

20. Kennel Gen-Chi Malinois Jean Rytter & Jesper Klinge Bødkersmindevej 9, Thorning, 8620 Kjellerup Tlf: 22 36 81 78 Mail: jean@yes-si.dk www.yes-si.dk

Opdrætterlandkortet i bladet - og på SBH’s hjemmeside - koster 150 kr. for et år. Opdatering af kortet følger bladets deadline og udgivelse. 27


Afsender: Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde v/Helle Mulvad

Hanerupvej 18 4420 Regstrup

B

Returneres ved varig adresseændring

O’Shaya Bergerac de Hu

Opdrætter: Kennel Bergerac, Ungarn. Ejer: Christina Gulløv

Belgiske hyrdehunde nr 2, 2005  

G ROENENDAEL • T ERVUEREN • M ALINOIS • L AEKENOIS Deltagere til IPO VM 2005 er udta- get Henrik Neumann og Daneskjold Turbo har vundet SBH...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you