Page 1

G R O E N E N D A E L • TE R V U E R E N • M A L I N O I S • L A E K E N O I S

BELGISKE HYRDEHUNDE N R . 1,

JANUAR

20 0 4, 28.

ÅRGANG

Med B jarn e o g C in d y i Iran Tervueren D a n m a r k s mester i L P 2

UDGIVET

AF

SPECIALKLUBBEN

FOR

BELGISKE HYRDEHUNDE


REDAKTION

OG

BESTYRELSE Formand og ansvarshavende redaktør (Homepage):

Redaktør: Pia van Acker Tlf.: 25 46 30 55 Kildestrædet 64 2740 Skovlunde E-mail: redaktion@belgiskehyrdehunde.dk

Helle Mulvad Hanerupvej 18 4420 Regstrup E-mail: belsiques@tdcadsl.dk

Web-master:

Næstformand (Blad/Hvalpe/Medlemsliste/Bod):

E-mail: web@belgiskehyrdehunde.dk

Brugsresultater: Jean Rytter Bødkersmindevej 9, Thorning 8620 Kjellerup E-mail: jean@yes-si.dk

Tlf.: 22 36 81 78

Tlf.: 56 28 84 08

Lisbeth Enevoldsen Vestervej 15 4295 Sejerø E-mail: lisbeth-e@mail.tdcadsl.dk

Den 20. feb, april, juni, aug., okt. og dec. hvert år. Deadline den 15. i måneden før udgivelsesdatoen.

500,300,150,75,-

kr. kr. kr. kr.

2.000,- kr. 1.200,- kr.

Ikke trykkeklar

+ 50,- kr.

Specialpris for medlemmer: Medlemsannoncer Medlemsannoncer Medlemsannoncer Medlemsannoncer 1/1 side i 4-farver 1/2 side i 4-farver

1/1 side 6 x 1/1 side rubrik 6 x 8 cm 6 x rubrik

Tlf. 59 30 39 03

Tlf.: 59 59 01 92

Bestyrelsesmedlem: (Agility):

Annoncer og Indlæg (Indleveres i A4-format):

1/1 side i 4-farver 1/2 side i 4-farver

Christina Gulløv Lars Peters Vej 22 Ellinge Lyng 4573 Højby E-mail: gulloev@mail.dk

Sekretær: (Brugshunde/Udstilling)

Omtrentlige udgivelsesdatoer:

Priser pr. 01.10.2003 S/H i A4 format: 1/1 side 1/2 side 1/4 side Rubrik 6 x 8 cm

Tlf.: 39 67 00 61 40 94 82 70

Kasserer:

Agilityresultater: Isabel Melander Femøvej 8 4652 Hårlev E-mail: imc@km.dk

Uffe Døngart Daltoftevej 11 2860 Søborg E-mail: dongart@post7.tele.dk

Tlf.: 59 47 22 08 51 88 68 22

300,- kr. 900,- kr. 75,- kr. 300,- kr. 1.200,- kr. 800,- kr.

Stig Nielsen Peder Mathiasens Vej 17 3460 Birkerød E-mail: stig@stignielsen.dk

Tlf. 45 82 72 70

Revisor: Kjeld Schrøder

Tlf.: 59 18 20 45

Kontingentsatser: Enkeltmedlem pr. år Dobbeltmedlem pr. år Indbetaling kan ske på bankkonto, reg. nr. 0047, konto nr. 6875-479-952

kr. 300,kr. 350,-

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte. Eftertryk, også i uddrag, må kun finde sted efter redaktionens tilladelse samt med tydelig kildeangivelse.

Annoncer SKAL være betalt ved deadline. Annoncen sendes til redaktøren sammen med betaling eller kopi af kvittering for indbetaling på bankkonto, reg. nr. 0047, konto nr. 5495-889353. Opdrætterlandkortet i bladet og på klubbens hjemmeside koster 150 kr. for et år. Data og betaling sendes til redaktøren. Ny Champion på 1⁄2-side med foto er gratis. 1/1-side med stamtavle og foto koster 150 kr. Medsend ALTID kopi af championat + stamtavle + betaling til redaktøren, ellers bringes kun 1⁄2side.

2

Medlemsblad for »Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde« - en specialklub samarbejdende med »Dansk Kennel Klub«. Internet-adresse: www.belgiskehyrdehunde.dk


INDHOLD Annoncer

Indhold Redaktion og bestyrelse ....................................s.

2

Kredsene ..........................................................s.

8

Nye medlemmer................................................s.

3

Danmarksmester i LP 2......................................s. 22

Udvalg og kontaktpersoner ................................s.

4

Invitation til Finsk Specialudstilling......................s. 24

Fra Redaktionen................................................s.

5

Annonce Anne Rath Petersen .............................s. 27

Lederen............................................................s.

6

Ny Dansk Udstillingschampion

Referat af bestyrelsesmøde................................s.

6

- Pelsens Vulcanus ...........................................s. 26

Nye regler for rejse med hund til Sverige ............s.

7

SBH Boden .......................................................s. 40

Opstart af kreds 12 i Nordjylland ........................s. 13

Kennel Boholdt..................................................s. 41

Digitalfotos til bladet..........................................s. 14

Opdrætterlandkort ............................................s. 43

Prøveresultater .................................................s. 16 Invitation til IPO DM 2004..................................s. 17 Jordskælv i Iran ................................................s. 18 Invitation til Træf 2004 ......................................s. 27 Årets Agilityhund 2003.......................................s. 28 Nyt fra Agility-udvalget ......................................s. 29 Forstå din hund.................................................s. 31 Aktivitetskalendere Agility og Brugshunde ........... s. 35 Avlsnyt .............................................................s. 36 HD/AA Nyt og Brevkassen .................................s. 39 Aktivitetskalender Udstillinger ............................s. 42

Nye medlemmer Lucas & Ina Ammann, Holleskovvej 24, 6683 Føvling Ernst Christensen, Brotoften 2, Osted, 4000 Roskilde Heidi Rask, Dalbyvej 55, 6000 Kolding Aggi Jensen, Møllehøj 14, Havnsø, 4591 Føllenslev Tina Brandt Æbelø, Egevænget 11, 6051 Almind Birgitte Eriksen, Kirkebakkegårdsvej 60, 3540 Lynge Søren Møller, Thistedvej 19, 9400 Nørresundby Marianne Madsen & Peter Petersen, Idasminde 17, Romalt, 8900 Randers Pernille Boholdt, Skeltoftevej 24, 3050 Humlebæk Jes Milling, Parnasvej 31, 4180 Sorø Anne Føhns-Greve, Fiskerhusene 104, 2620 Albertslund Michael Hansen, Kildevej 23, 4653 Karise

Forsidefoto

Årets Belgier 2003 Onslaw de la Douce Plain Ejer: Helle & Michael Vestergaard

Vi byder alle vores nye medlemmer velkommen i Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

3


UDVALG

OG

KONTAKTPERSONER

Hvalpeliste og Omplaceringer:

Prøveanmeldelser + DKK-Resultatlister:

Bestyrelsen er kontaktpersoner

Avls- og Sundhedsudvalg: Helle Mulvad Hanerupvej 18 4420 Regstrup E-mail: belsiques@tdcadsl.dk Christina Gulløv Lars Peters Vej 22 Ellinge Lyng 4573 Højby E-mail: gulloev@mail.dk

Tlf.: 59 47 22 08 51 88 68 22

Tlf. 59 30 39 03

SBH’s anmeldelsesskema skal benyttes ved ansøgning om afholdelse af prøver. Ansøgningen samt tilmeldingsgebyret på 100 kr., SKAL være BHU i hænde senest 14 dage før prøveaflæggelse finder sted. Ved indsendelse skal dommer(e) og prøveleder være kontaktet og have givet deres accept, og de skal være påført prøveanmeldelsen. DKKs resultatliste er det vigtigste dokument ved prøveaflæggelsen, idet listen, når den er underskrevet af en anerkendt brugsprøvedommer, er den officielle accept og godkendelse af, at prøven er aflagt, og at de anførte points er opnået. Resultatlisten SKAL være BHU i hænde senest 14 dage efter prøven, ellers vil prøven være ugyldig!

Udstillingsudvalg: Jeanette Harmsen Hasselvænget 13 4550 Asnæs E-mail: lajean@pc.dk

Tlf.: 59 62 88 85 mellem 19 og 21

Agilityudvalg: Steen Weiss Pedersen

Sælges gennem klubben (Brugssport): IPO prøvehæfte 20 kr. Brugsprøveprogrammer 45 kr. Brugsprogramvideo 156 kr. Betaling pr. check eller bankkonto, reg. nr. 0047, konto nr. 6875-479-952.

Tlf.: 74 68 08 24

Brugshundeudvalg - Formand: Jesper Klinge Bødkersmindevej 9, Thorning 8620 Kjellerup E-mail: jean@yes-si.dk

Tlf.: 22 36 81 78

Resultathæfter, Prøveanmeldelser og DKKResultatlister: Erland Andersen Dalager 126 5750 Ringe

Tlf.: 62 62 31 83

SBH’s pengeinstitut er Nordea - reg.nr. 0047. Alle indbetalinger bedes følge nedenstående betingelser: ALLE INDBETALINGER SKAL PÅFØRES AFSENDERINFORMATION!

Udstillingsresultater: Mette Lorentzen Egevang 25 4000 Roskilde E-mail: mette.lorentzen@mail.tele.dk

Vigtigt om SBH’s kontonumre

Tlf.: 46 41 09 10

Brugsprøveresultathæfter: Der udstedes kun resultathæfter til medlemmer af SBH. Hæftet er udstedt til den enkelte hund, og skal medbringes og afleveres til prøvelederen ved alle prøver og konkurrencer inden disse påbegyndes. BHU udsteder resultathæfter og fører kartotek over alle udstedte resultathæfter. Ved rekvirering af resultathæfte hos BHU skal medsendes: Kopi af stambog + 50 kr. + kopi af kvittering for medlemskab af SBH + frankeret svarkuvert (5,25 kr.)

KONTINGENT Konto nr. 6875-479-952: Indbetalinger vedr. kontingent til hovedklubben og hvalpeliste. UDSTILLING Konto nr. 8129-782-340: Indbetalinger vedr. tilmelding til udstilling, pokaler og præmier til udstilling og annoncer i udstillingskataloget. Ved betaling skal hundens navn påføres. REDAKTION/BLAD Konto nr. 5495-889-353: Indbetalinger vedr. annoncer og opdrætterlandkort. Ved betaling anføres typen af ydelse man ønsker. BODEN Konto nr. 6875-480-225: Indbetalinger vedr. diverse varekøb og bestilling af hæfter/ gamle blade. Ved betaling anføres varetype.

4


REDAKTIONEN

Af forskellige årsager har dette nummer af Belgiske Hyrdehunde desværre ikke resultater af Årets hunde 2003, udstillingsresultater og regler for kvalifikation til brugshunde-mesterskaber. Dette beklager jeg meget, men dette bringes i næste nummer. Jeg har desuden lidt computer-problemer, så derfor har jeg ikke så mange billeder med denne gang. Pia van Acker Informationer omkring indlæg til SBH-bladet: • Husk at overholde deadline til næste blad den 15. marts 2004. • Billeder ønskes meget gerne. Hvis du sender digitale fotos, så sørg for at sende det originale billede fra kameraet - jeg kan ikke bruge fotos, der er hentes fra internettet. Skriv hundens og ejerens navn som filnavn eller bag på billedet. Husk at medsende en frankeret svarkuvert, hvis billedet skal sendes retur. • Det letter arbejdet meget, hvis alt tekstmateriale kommer pr. e-mail, så er det nemt at rette til. • Kredsenes standardinformationer i form af adresser, aktivitetskalender m.m. må max. fylde 1/1 side. Det er nemmest, hvis I nøjes med at sende ændringerne ind. • »Avlsnyt«: Hvis man vil stå under Avlsnyt i bladet, skal oplysningerne opdateres til hvert blad, ellers kommer de ikke i bladet. Informationer til hvalpelisten på hjemmesiden sendes til Uffe Døngart. • »Opdrætterlandkortet«: Hvis man vil på Opdrætterlandkortet, skal deadline ligeledes overholdes, hvad angår SBH-bladet. • Annoncer til bladet indsendes trykkeklare i A4-format, da trykkeren får alt i dette format. • Størrelsen på tekst og marginer i dokumenter sendt pr. e-mail eller diskette er: Overskrifter 22 (fed, centreret) og almindelig skriftstørrelse 12. Alle marginer er på 1,4 cm. Ingen sidehoved/sidefod. Pia van Acker

5


LEDEREN Jeg håber alle har haft et godt nytår og måske en lille vinterferie. Nu er foråret lige om hjørnet og nogle kredse har allerede søgt lov til at holde prøver, mentalbeskrivelser og skuer. Vi har en generalforsamling meget snart og jeg håber den vil blive afholdt i en god stemning. Der er jo ikke noget valg til bestyrelsen, men da et af medlemmerne ikke har ønsket genvalg, skal vi bruge en suppleant, som automatisk vil komme ind i bestyrelsen. På formandsmødet i efteråret lovede Kreds 11, at de ville prøve at arrangere træffet i år trods det at de kun er ca. seks aktive medlemmer. De har nu fået tilsagn om at låne en sportsplads, hvor der også er egnede toiletforhold til så mange mennesker og de har virkelig fået gang i noget. Vi i bestyrelsen håber at træffet bliver en rigtig god oplevelse, selv om det så lidt sort ud med hensyn til afviklingen af det i år. Godt at der er nogen der stadig sætter stor pris på et sådant arrangement. Nyt for i år bliver også datoen for afholdelsen, nemlig den 23.-25. juli. Det

REFERAT

På formandsmødet i november aftaltes det, at klubben skulle indkøbe scannere, som kredsene kunne låne til brugshundearrangementer og hvor det ellers kunne være nødvendigt, at en sådan forefindes. Vi er i fuld gang med at bestille, så hvis der er nogen kredse som selv vil have en scanner, kan de rette henvendelse til Christina, som står for indkøbet. Til sidst vil jeg bare ønske alle alt godt i det nye år og håber nogle af os ses ved forskellige arrangementer. Helle Mulvad

AF BESTYRELSESMØDE DEN

Tilstede: Helle, Uffe, Stig, Christina, Lisbeth Vi søger stadig en ny bodbestyrer. Uffe og Annelise kører boden indtil videre. De får carte blanche til at rydde op i sortimentet, give Jeanette t-shirts m.m. til præmier, sælge ældre varer til nedsat pris. Uffe har søgt om biblioteksstøtte til SBH-hæftet. Ansøgning fra fire personer i Nordjylland om at oprette kreds 12. De får grønt lys til at indkalde til stiftende generalforsamling. Brev fra fire personer, som ønsker at klubben skal indgå aftale om ”hunde-rescue-organisation”. Da klubben ikke kan være ansvarlig for den enkelte opdrætters avl og evt. omplaceringshunde, og da vi ikke har økonomiske ressourcer til det, må vi afslå at deltage. Indkaldelse til formandsmøde i DKK. Ingen fra bestyrelsen har mulighed for at deltage. Brev fra Bjarne Nielsen, som ansøger klubben om at få betalt startgebyret til deltagelse i DM i Nordisk spor. Bestyrelsen bevilger pengene. VEDTAGELSE: Alle kutymeaftaler om tilskud til deltagelse i arrangementer opsiges hermed. Hver enkelt deltager skal selv ansøge om tilskud, og der gives kun tilskud til personer, som deltager i SBH’s navn.

6

er godt nok midt i manges sommerferie, men vi må lægge det der hvor vi kan låne faciliteterne, ellers bliver det ikke til noget. Vi har til udstillingerne inviteret to dommere, der aldrig før har bedømt vores hunde i Danmark. Begge er hyppigt benyttet i de fleste andre lande. Det bliver spændende at følge hvordan det spænder af.

25.

JANUAR

2004

pensationer fra avlsreglerne. Vi mener, at eventuelle afslag kan opfattes personligt, så vi beskyldes for ikke at være objektive. Vi foretrækker, at DKK som neutral instans træffer afgørelser. Helle orienterer DKK. Problemer med DKK vedr. træning: Kreds 1 har fået Pia Olsen uddannet som hvalpetræner i DKK, som nu kræver træningsgebyret, hvis SBH lader andre racer deltage i træningen. Dette underminerer hele SBH’s kredssystem. DKK hævder, at SBH kun må afholde to DKK LP-prøver om året. Gælder dette hele SBH eller hver kreds? Helle tager sagen op med DKK. Uffe har bedt DKK formulere et lovforslag, så vi kan ekskludere medlemmer. Svar: Det kan kun lade sig gøre efter en disciplinærsag i DKK. Forslag til vedtægtsændring: Datoen for generalforsamling gøres mere fleksibel. Vi har haft flere henvendelser om posten som formand for brugshundeudvalget. Vi er blevet enige om at vælge????? Vedr. budget: Distribuering af bladet bliver dyrere. Vi foreslår en kontingentstigning på 50 kr. for at bibeholde 6 blade om året. Uffe kontakter postvæsenet vedr. ny aftale om distribuering.

Helle forelagde post fra DKK til orientering. Brev fra Novasol om link til sommerhusudlejning. Nej tak.

VEDTAGELSE i regler for klubbens drift: Kredsformanden (den ansvarlige overfor SBH) eller dennes husstand skal ved valg være ejer af en belgisk hyrdehund. (begrundelse citat fra reglerne: ”at øge interessen for den belgiske hyrdehund”).

Vedr. avlsregler: Bestyrelsen ønsker ikke at administrere dis-

Referat Lisbeth Enevolsen


OFFICIELT Husk generalforsamlingen Lørdag den 28. februar 2004 kl.11.00 I Korsør Medborgerhus, Casper Brands Plads 1, 4220 Korsør Dagsorden ifølge vedtægterne På valg er følgende: Lisbeth Enevoldsen - modtager genvalg Uffe Døngart - modtager genvalg Da der ikke er indkommet nye kandidater til bestyrelsen, er Lisbeth & Uffe genvalgt, og urafstemning udgår.

Orientering om kontingentindbetaling for 2004 vil komme i blad nr. 2, 2004. Bestyrelsen Nye regler - rejse med hund/kat til Sverige Fra 3. juli 2004 ændres reglerne ved indrejse i Sverige: Følgende krav bortfalder: 1. Friskintyg (sundhedsattesten), som er blevet udfærdiget af dyrlægen tidligst 10 dage før indrejse. Ejeren får nu selv ansvaret for at kunne dokumentere blodprøvesvar (antistofbestemmelsen), vaccinationer og behandling mod rævebændelorm. Hundepas er under udarbejdelse. 2. Udgift til sundhedsattest bortfalder. (Men man skal fortsat have behandling mod rævebændelorm udført af en dyrlæge.) 3. Det bliver ikke et krav, at hunde er vaccineret mod hundesyge og leptospirose, men Det svenske Jordbruksverk anbefaler fortsat vaccination for at undgå disse sygdomme i Sverige. 4. Importtilladelsen, som hidtil har kostet SEK 400,00 Følgende regler gælder stadig fra 3. juli 2004: 1. Hund/kat skal være ID- mærket eller have en let læselig tatovering 2. Vaccination mod rabies 3. Blodprøve tages tidligst 120 dage og senest 365 efter rabiesvaccination. Blodprøven skal vise et antistofniveau på min 0,5 IE/ml. 4. Ormebehandling mod rævebændelorm (receptpligtig), udført af en dyrlæge tidligst 10 dage før afrejse.

delse), hvor relevante sundhedsoplysninger er noteret. Det betyder, man ikke behøver at ansøge eller betale SEK. 400,00 hvis den nuværende importtilladelse gælder til og med 3. juli 2004. Rejse med hund/kat til og fra Bornholm gennem Sverige Fra 3. juli 2004 gælder følgende: For at få hunden/katten med til og fra Bornholm ved rejse gennem Sverige gælder samme regler, som ved indrejse i Sverige. 1. Hund/kat skal være ID- mærket eller have en let læselig tatovering 2. Vaccination mod rabies 3. Blodprøve tages tidligst 120 dage og senest 365 efter rabiesvaccination. Blodprøven skal vise et antistofniveau på min 0,5 IE/ml. 4. Ormebehandling mod rævebændelorm (receptpligtig), udført af en dyrlæge tidligst 10 dage før afrejse. 5. Pendlere kan få udstedt en 4 ugers attest. 6. Dokumentation i form af et hundepas (er under udarbejdelse), hvor relevante sundhedsoplysninger er noteret. Det betyder, at man straks eller senest 15. februar skal have vaccineret hund/kat mod rabies, hvis man ønsker familiedyret med til Bornholm efter 3.juli i år.

5. Pendlere kan få udstedt en 4 ugers attest. 6. Dokumentation i form af et hundepas (er under udarbej-

7


KREDSENE Kreds 1 Odense

Tommy Andersen Bladstrupvej 253, 5370 Odense N tlf. 65 95 59 10 E-mail: birkegaarden@post.tele.dk

Kreds 6 Sydsjælland og Øerne

Lisbeth Øhlenschlæger Rødebrovej 7, 4684 Holmegaard tlf.: 51 21 43 34

Kreds 2 Sydjylland

Connie Ankerdal Langbjergvej 8, 6621 Gedsten tlf. 75 55 77 75/75 55 70 21

Kreds 7 Nordjylland

Michael Thrane Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup tlf. 98 24 02 81

Kreds 3 Ballerup

Janne Kjærgaard Engkær 44, 2650 Hvidovre tlf. 36 75 85 73 E-mail: cutefarm@worldonline.dk

Kreds 8 Vestsjælland

Kjeld Schrøder Maglestenen 17, 4390 Vipperød tlf. 59 18 20 45 E-mail: kjsc@mail.dk

Kreds 4 Silkeborg

Ken Sørensen Skyggevej 4, 7441 Bording tlf. 97 25 05 41

Kreds 9 Sneslev

Jørgen Larsen Susåvej 10, 4100 Ringsted tlf. 57 64 34 36 E-mail: vandalens@get2net.dk

Kreds 5 Hellum

Morten Jensen Søndermarken 38, 9320 Hjallerup tlf. 20 99 48 26

Kreds 10 Midtfyn

Erland Andersen Dalager 126, 5750 Ringe tlf. 62 62 31 83

Kreds 11 Aabenraa

Steen Weiss Pedersen Blansvej 33, Bovrup, 6200 Aabenraa tlf. 74 68 08 24/24 22 14 95 E-mail: jomsborg@jomsborg.dk agility@hund.dk

Kreds 1 (Odense) Formand: Tommy Andersen Tlf: 65 95 59 10 E-mail: birkegaarden@post.tele.dk Formand: Kredsens hjemmeside: Træningssted: Træningsprogrammer: Træningstider: Sportræning Juniormotivation: Unghundehold: Lydighed/LP1: Hvalpemotivation: LP-begynder Byttedrift/forsvarsarbejde: Agilitytræning vinter: Begyndere: Øvede:

8

Best. Medlem Pia B. Olsen Tlf: 65 95 43 63 E-mail: piaolsen@post5.tele.dk

Best. Medlem: Agnete Toft Tlf: 63 12 33 32 E-mail: at-tm@hjallesenet.dk

Tommy Andersen, Bladstrupvej 253, 5370 Odense N www.members.tripod.com/kreds1 Victoriagade i Odense Hvalpemotivation, Begynderprøver, SL, IPO, SPH og Agility Lørdage fra den 10. januar 2004 (hvalpe og juniorer dog fra 7. februar): kl. 08:00 - 10:30 kl. 09.45 - 10.45 kl. 09.45 - 10.45 kl. 11.00 - 12.00 kl. 12.15 - 13.15 kl. 12.15 - 13.15 Efter aftale med Pia Olsen Søndage fra 1. februar 2004: 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00


KREDSENE Aktivitetskalender kreds 1 Marts 2004

Brugsprøver (se kredsens hjemmeside)

April 2004

UHP (se kredsens hjemmeside)

7. maj 2004

Officielt Agility konkurrence, træningspladsen, Victoriagade

9. maj 2004

UHM-test

Kreds 2 (Sydjylland) Formand:

Næstformand:

Revisor:

Revisor supp.:

Connie Ankerdal

Daniella Raccis

Karin Larsen

Jonna Rasmussen

Tlf.: 75 55 77 75

Tlf. 74 56 77 32

Formand: Træningsprogrammer:

Connie Ankerdal, Langbjergvej 8, 6621 Gesten, tlf.: 75 55 77 75/75 55 70 21 Hvalpemotivation, Begynderprøver, SL, IPO, LP, Agility og Ringtræning

Er du/i i tvivl om noget eller har spørgsmål, gode ideer, lyst til at være med til et eller andet, så ring endelig til Connie Ankerdal, tlf.: 75 55 77 75

Kreds 3 (Ballerup) Formand:

Kasserer:

Best. medlem:

Best. medlem:

Best. medlem:

Suppleant:

Janne Kjærgaard

Berit Møller

Maj-Britt Schultz

Steen Lavrsen

Pia van Acker

Lizzi Vester

Tlf. 36 75 85 73

Tlf. 47 74 97 58

Tlf. 48 14 17 25

Tlf. 38 60 99 03

Tlf. 25 46 30 55

Tlf. 44 65 53 63

Formand: Kredsens hjemmeside: Træningssted:

Kredsinformation: Træningsprogrammer: Kredsgebyr: Træningstider Hvalpe: Voksne: LP: Trænere Hvalpe: Voksne: Agility:

LP

Janne Kjærgaard, Engkær 44, 2650 Hvidovre www.belgierklubbenkreds3.dk Engagergård, Måløv Byvej 288, 2760 Måløv. Træningen foregår på Engagergård med mindre andet aftales med trænerne. Husk du skal have udvidet ansvarsforsikring når du træner i kreds 3. Udsendes 6 gange årligt. Redaktør: Isabel Melander, tlf. 56 28 84 08, imc@km.dk Hvalpemotivation, Begynderprøver, SL, LP og Agility 100,- årligt, er obligatorisk for at træne i kredsen. Lørdag 09.00 – 11.00 og 11.00 – 13.00 Lørdag spor 8.30 – 10.30, lydighed 11.00 – 13.00 Søndag 09.30 – 13.45

Birthe Dejgaard, tlf. 44 48 59 96 Gitte Bentzen, tlf. 44 91 35 38 Gitte Hansen, tlf. 43 69 80 95 Frank Strange, tlf. 20 46 10 71 / 47 77 71 71 (arb.) Berit Møller, tlf. 24 80 38 70 / 47 74 97 58 Maj-Britt Schultz, tlf. 48 14 17 25 Frank Strange, tlf. 20 46 10 71 / 47 77 71 71 (arb.)

9


KREDSENE Aktivitetskalender kreds 3 25. februar

Generalforsamling

03. marts 2004

Hundemassage - foredrag og demonstration ved hundemassør Torben Nielsen

20. marts 2004

SBH Udstlling

15. maj 2004

UHM-test

25. august 2004

Skue og sommerfest

25.-26. September 2004

Officielle LP-prøver

Kreds 4 (Silkeborg) Formand:

Kasserer:

Best. medlem:

Best. medlem:

Best. medlem:

Ken Sørensen

Jette Clausen

Henning Clausen

Kirsten Saerens

Inge Masannek

Tlf.: 97 25 05 41

Tlf.: 86 86 72 24

Tlf.: 86 86 72 24

Tlf.: 86 82 15 67

Tlf.: 97 14 56 76

Formand: Hvalpemotivation: Agility: IPO-træning:

Ken Sørensen, Skyggevej 4, 7441 Bording Kontakt Henning Clausen, Tlf. 86 86 72 24 Kontakt Jette Clausen, Tlf. 86 86 72 24 Kredsen mangler en Brugshunderepræsentant, interesserede kan henvende sig til Ken.

Kreds 5 (Hellum) Formand: Morten Jensen Tlf.: 20 99 48 26 E-mail: morten-j@mail1.stofanet.dk Formand: Træningssted: Program: Træningsgebyr: Træningstid:

Morten Jensen, Søndermarken 38, 9320 Hjallerup Agnethevej, Hellum (Multihuset) IPO 250,00 kr. årligt Ring 20 99 48 26 for nærmere info.

Kreds 6 (Sydsjælland og Øerne) Formand: Kredsens hjemmeside: Træningssted: Træningsprogrammer: Kredsgebyr: Træningspriser: Træningstider:

Lisbeth Øhlenschlæger, Rødebrovej 7, 4684 Holmegaard, Tlf.: 51 21 43 34 http://www.sitecenter/kreds6 Houby, Bytoftevej 2, 4640 Fakse Hvalpemotivation, Lydighed og Agility 100 kr. pr. medlem årligt, 150 kr. pr. husstand årligt Sæsonerne til og fra sommerferien koster begge 200 kr. Gæstegebyr 25 kr. pr. gang (for medlemmer af kredsen) Lørdag kl. 13:00 Aktivitetsdage er under planlægning, se kalenderen på hjemmesiden eller kredsbladet. Vores kredsblad udkommer 2 – 4 gange årligt. Kredsens aktiviteter vil man kunne læse yderli gere om her.

10


KREDSENE Kreds 7 (Nordjylland) Kontaktperson: Michael Thrane Tlf.: 98 24 02 81 Kontaktperson: Træningssted: Træningsprogrammer: Træningsgebyr:

Michael Thrane, Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup Hvalpemotivation, Lydighed, Spor, Agility, Ringtræning og evt. IPO, efterfulgt af teori og hygge i klubhuset. 250 kr. årligt, familiemedlemsskab 400 kr. årligt

Kreds 8 (Vestsjælland) Formand: Kjeld Schrøder Tlf.: 59 18 20 45 E-mail: kjsc@ mail.dk

Næstformand: Mette Lorentzen Tlf.: 46 41 09 10 E-mail: mette.lorentzen@ mail.tele.dk

Formand: UHM-beskrivelse: Træningssted: Træningsprogrammer: Træningstid - Vinter:

Trænere: Træningsgebyr: Kredsgebyr: Bankkonto:

Kasserer: Inger Olsen Tlf.: 59 27 55 85

Sekretær: Lisbeth Juhl Tlf.: 59 27 53 21

Bestyrelsesmedl.: Bo Nielsen Tlf.: 59 18 67 79 E-mail: bbn2000@msn.com Suppl. Anne Palludan Tlf.: 43 90 85 36

Kjeld Schrøder, Maglestenen 17, 4390 Vipperød Tilmelding til Helle Mulvad Pris 300 kr. minus 10% for SBH medlemmer - indbetales på kredsens bankkonto Stigs Bjergby Idrætsforenings baner Hvalpemotivation, Beg. A+AB, SL Søndage Voksne kl. 9:30 Hvalpe og unghunde kl. 10:30 Hvalpe: Mette Lorentzen Voksne: Lisbeth Juhl Halvårligt 300 kr. eller 25 kr. pr. gang 75 kr. årligt Nordea, reg. nr. 1707, konto nr. 5363655833

I Kreds 8 har vi træning i lydighed, spor og agility Der er løbende forskellige aktiviteter. F.eks. orienteringsløb, natøvelse, skue og lign. Aktivitetskalender kreds 8

April 2004 Maj 2004 September 2004 Efterår 2004

Skue LP-prøver UHM-test Brugshunde SM

11


KREDSENE Kreds 9 (Sneslev)

Formand: Jørgen Larsen Tlf.: 57 64 34 36 E-mail: vandalens@get2net.dk Formand : Træningssted: Træningstider: Træningsprogram: Træningsgebyr:

Jørgen Larsen, Susåvej 10, 4100 Ringsted Tlf.: 57 64 34 36, E-mail: vandalens@get2net.dk Sneslev Skole, Sneslev, 4100 Ringsted Torsdag kl. 19.00 og Søndag kl. 10.00 IPO 300 kr. årligt

Kreds 10 (Midtfyn)

Formand: Erland Andersen Tlf.: 62 62 31 83

Næstformand: Else Simonsen Tlf. 65 96 31 41

Formand: Revisor: Kredsens bank konto: Træningssted: Træningsprogrammer: Træningstider: Lydighed hold: Lydighed selvtræning: Spor hold: Spor selvtræning: Forsvarsarbejde: Trænere: Træningsleder: Lydighed og spor hold:

Erland Andersen, Dalager 126, 5750 Ringe, tlf. 62 62 31 83 Leif Ottosen, tlf. 66 10 51 50 Sparekassen Faaborg, reg. nr. 0828, konto nr. 000-04-57760 Lørupvej 17, 5750 Ringe IPO

Figuranter:

Hustands- og passivt medlemskab: Træningsgebyr: Gæstetræning:

Kasserer: Frank Simonsen Tlf. 62 27 23 27

Suppleant: Jan Hansen Tlf. 62 28 28 99

Torsdag kl. 19.00 Torsdag kl. 19.00 Søndag kl. 10.00 Søndag kl. 10.00 Torsdag kl. 20.15, søndag kl. 12.30 Erland Andersen, tlf. 62 62 31 83 Else Simonsen, tlf. 65 96 31 41 Erik Hedahl Frank, tlf. 66 16 68 70 Jan Hansen, tlf. 62 28 28 99 Børge Pedersen, tlf. 62 27 26 10 Martin Knudsen, tlf. 66 17 63 82 Frank Simonsen, tlf. 62 27 23 27 Erland Andersen, tlf. 62 62 31 83

100 kr. årligt 300 kr. årligt 20 kr. pr. gang

Gruppe Midtfyn fastlægger løbende sine brugsprøver efter medlemmernes behov. Gruppen har lejlighedsvis gæstetrænere samt kurser i de enkelte discipliner.

12


KREDSENE Kreds 11 (Aabenraa) Formand: Steen Weiss Pedersen Tlf.: 74 68 08 24/ 24 22 14 95

Næstformand: Peter Jensen Bovrup Tlf.: 74681744/ 21417988

Formand: Agilityrepræsentant Revisor Revisor suppleant Kredskontingent Træningsgebyr Kredsens hjemmeside Træning Agility

Kasserer: Mette Jørgensen, Tinglev Tlf.: 22 38 87 75

Suppleant: Gitte Nilsson, Aabenraa

Steen Weiss Pedersen, Bovrup, Tlf.: 74 68 08 24 / 24 22 14 95 Susanne Pedersen, Bovrup Preben Nielsen, Løjt Finn Hansen, Esbjerg 150 kr. årligt pr. hustand 100 kr. halvårligt eller 150 kr. årligt pr. hund www.sbh11.subnet.dk Hvis du ønsker at deltage i træningen, skal du henvende dig til Susanne & Steen, tlf.: 74 68 08 24 / 24 22 14 95 / 40 60 74 68, e-mail: agility@hund.dk. Afbud til Susanne & Steen, senest på dagen kl. 12.00.

Er du/I i tvivl om noget eller har spørgsmål, gode idéer, lyst til at være med til et eller andet, så ring endelig til en af ovenstående. Specielt emner til aktivitetsdage modtages gerne.

Aktivitetskalender kreds 11 Efter aftale

Agility vintertræning

April

Aktivitetsdag (klikkertræning)

23.-25. juli

Træf

Opstart af Kreds 12 - Nordjylland Vi er foreløbig fire personer i Nordjylland, som ønsker at oprette kreds 12 indenfor Specialklubben. Vores formål er at samle belgier-interesserede personer i området til fælles aktiviteter samt at afholde unghundementaltest (UHM) en gang årligt – til at begynde med. Vi afholder stiftende generalforsamling søndag den 21. marts, kl. 11.00 på nedenstående adresse: SBH – Kreds 12 Tvedensvej 92, Sterup 9740 Jerslev J. Tlf. 9883 1012 eller 9880 2015 Mail: chacami@chacami.dk Vores post-adresse er indtil videre den samme som ovenstående, men vi regner med, at UHM-test og andre aktiviteter primært vil blive henlagt til:

ter og øge interessen for vores race. Hvis der er spørgsmål til initiativet, er du velkommen til at ringe eller maile til os. Som det første, afholder vi unghundementaltest (UHM) enten lørdag og søndag den 22.-23. maj eller lørdag og søndag den 29.-30. maj 2004, afhængigt af hvilken weekend, der passer bedst. Belgiere i alle aldersklasser over 1 år kan i princippet testes, men kun resultaterne fra hundene under 2 år indgår i racens mentale profil. Den bedste alder at teste i, er fra 1 1⁄2 år og op til 2 år. Forhåndstilmeldinger kan stiles til kredsen, så vi kan danne os et indtryk af interessen for deltagelse; nøjagtig dato fastlægges og annonceres i april-klubbladet, når vi har fået afklaret, hvilken weekend, der passer bedst for mentalbeskrivere og test-deltagere. På gensyn! Charlotte Stewart Tina & René Olsen Karina Thomsen

Nordjyllands Dyreadfærdsklinik Abildbak 22, Øster-Hassing 9362 Gandrup Vi håber, at alle belgier-entusiasterne dukker op og glæder os til at være med til at igangsætte sjove og spændende aktivite-

13


OM

BILLEDER

Digitalfotos til bladet Nedenstående artikel er skrevet af Bolette Harder, redaktør af Doberman-bladet. Jeg har ændret en lille smule vedr. mail af billeder samt brugt nogle andre eksempelbilleder. Tak for lån til Bolette. Nutiden såvel som fremtiden tilhører den digitale verden og et digitalkamera er efterhånden til at få for en fornuftig pris. Men kravene er helt anderledes, når fotoet skal gengives i vores blad, end når det anvendes på f.eks. hjemmesider, hvor billedet skal ses på en computerskærm. Den mulige kvalitet afhænger af kameraets dimension med hensyn til antal mio. pixels samt ved brug af zoom, hvor mange gange optisk zoom kameraet er udstyret med. Endelig kan det benyttede CompactFlash-kort (afhængig af størrelsen) give visse begrænsninger.

Efter fotografering: Send som hovedregel billedet på en CD-R. Jo flere KB, jo bedre. Via mail kun efter aftale, hvis du har tænkt dig at sende mere end et par hundrede KB i vedhæftede filer. Som tommelfingerregel skal den oprindelig tagne billedfil i farver fylde minimum 200 KB i JPG-format. Send det “rå” foto, sådan som det oprindeligt er taget, hvis det overhovedet er muligt. Er der på nogen måde manipuleret med billedet, kan man ikke altid lave det tilbage til det oprindelige tagne (fotograferede), så giv mig venligst besked herom. Her er vist et eksempel:

Redaktionen modtager meget gerne fotos til bladet taget med digitalkamera. Dog er kvaliteten noget svingende, og nogle af de modtagne “pletskud” er det derfor enten ikke muligt at gengive på tryk, eller også er det nødvendigt at reducere billedets størrelse betragteligt. Redaktørens vurdering af modtaget billedmateriale udføres ud fra de krav, der stilles fra trykkeriet. Som jeg tidligere har forsøgt at beskrive i bladet, er der nogle grundregler, der skal overholdes, når det drejer sig om gengivelse af digitalfotos på tryk. Følg derfor følgende retningslinier, når du vil tage digitalfotos til bladet: Når du fotograferer: •

BILLEDKVALITET: Indstil dit kamera på bedste kvalitet, eksempelvis Superfin/Fin. Billedkvaliteten bestemmer, hvor meget billedet komprimeres, og har indflydelse på billedets filstørrelse, men ingen indflydelse på antallet af billedpixels. En lavere komprimering giver højere billedkvalitet og en større fil.

BILLEDTÆLLEREN viser sagen i en nøddeskal f.s.v. angår ovennævnte. Billedtælleren viser nemlig det omtrentlige antal billeder, der kan gemmes på CompactFlash-kortet (hukommelseskortet) i den valgte billedkvalitet og billedstørrelse. Jo FÆRRE billeder det kan rumme, jo bedre egner billederne sig til gengivelse i bladet. Gå så tæt på motivet som muligt.

14

BILLEDSTØRRELSE: Indstil dit kamera på største billedstørrelse. Billedstørrelsen bestemmer, hvor mange pixels billedet rummer. Jo større billedstørrelsen er, jo mere fylder billedfilen. Vælg billedstørrelsen ud fra, hvordan det færdige billede skal benyttes - små billedstørrelser er fx bedst til hjemmesider, og større billedstørrelser vil give udprint af højere kvalitet.

Det oprindelig tagne foto fylder i farver 1,3 MB i JPG-format. Det store billede er det originale foto sort/hvid med en opløsning på 72 pixels/inch eller enheder pr. tomme (dot per inch) og en pixel dimension på 5,74 MB. (Pixel dimension ændrer sig ikke, selv om du går fra høj til lav kvalitet, når du “saver” filen, det gør filstørrelsen til gengæld). Til hjemmesider anvendes normalt 72 dpi. Det er alt for lavt til tryk. For en top kvalitetsmæssig gengivelse i bladet, skal opløsningen ændres fra 72 pixel/inch til 300 pixel/inch. Dvs. ca. 4 gange op. Derfor er det nødvendigt at dividere størrelsen i cm på billedet med 4 (højde og bredde), så pixel dimension ikke ændres. Det er så det, jeg har gjort med det lille billede, og det er nemt at se, at her er kvaliteten ok. Man kan sagtens hæve billedets pixel dimension, men det bliver der ikke flere pixels af (dvs. alle de punkter, der tilsammen udgør et billede), og samtidig går de oprindelige oplysninger tabt, så man aner til sidst ikke, hvad man sidder og arbejder med - kan blot se at billedet bliver grumset eller


får tendens til at ligne spaghetti. Det er også nødvendigt for mig at vide, om man har gjort brug af f.eks. “unsharpen mask”

finde den bedste løsning, hvis I f.eks. sidder med et hamrende godt billede – motivmæssigt, men som ikke rigtig opfylder de stillede krav. Jeg er bestemt ikke ekspert i dette her, men jeg vil forsøge at gøre mit bedste. Og så lige noget helt andet, tager I fotos med de “rigtige” gammeldags kameraer, så få lavet en CD samtidig med fremkaldelsen og lad mig låne den til bladet. Endelig, papirbilleder er stadig de bedste til forsidebilleder til bladet, da ikke mange digitalkameraer er udstyret med de nødvendige antal pixels til dette format af hensyn til den nødvendige størrelse.

dvs. øget skarpheden. Dette kan kun gøres en gang, da man ellers får nøjagtig den modsatte effekt. Jeg håber, denne lille epistel kan være en hjælp for jer derude, og at I vil tage rigtig mange billeder til bladet. Ring, hvis der er noget, I er i tvivl om, så vi måske med hinandens hjælp kan

15


BRUGSHUNDEUDVALGET Prøveresultater

16

Sted:

RK 24, Randers

Dato: 15.8-2003

Prøve

Hund

Fører

BP B

Vandalen´s Easy

Else B. Svendsen

Sted:

DCH, Viborg

Dato: 28.10-2003

Prøve

Hund

Fører

BP AB

Vandalen´s Easy

Else B. Svendsen

Sted:

RK 15, Hobro

Dato: 8.11-2003

Prøve

Hund

Fører

BP ABC

Vandalen´s Easy

Else B. Svendsen

Sted:

SBH Kreds 3

Dato: 16.11-2003

Prøve

Hund

Fører

BP AB

Belgerac Zoey

SL1

Dommer:Erik Johannesen A

B

C

97

I alt

Bestået

97

ja

Dommer:Erik Johannesen A

B

97

98

C

I alt

Bestået

195

ja

Dommer:Erik Johannesen A

B

C

I alt

Bestået

99

96

96

291

ja

C

I alt

Bestået

Dommer:Leif Harder A

B

Annett Rasmussen

90

78

168

ja

Løkkegården´s Mina

Susse Strandby

94

85

179

ja

SL1

Gadevangs Pingo Af Mina

Henrik Dejgaard

95

83

178

ja

SL2

Lancae

Anna Bodil Hald

87

88

175

ja

SL3

Belsique´s Moby Dick of Fanny

Gitte Bentzen

96

70

166

ja

SL3

Belgerac Yankee

Gitte Hansen

96

91

187

ja

Sted:

SBH Kreds 10, Midtfyn

Dato: 30.11-2003

Prøve

Hund

Fører

I alt

Bestået

BP B

Løkkegården´s Remus

Tommy Andersen

76

76

Ja

BP B

Belsique´s Phoenix

Agnete Toft

81

81

Ja

SL1

Jomsborg´s Brynhild

Anne Vivi Toft

70

61

131

nej

IPO1

Ienla´s Pumba

Leif Ottosen

99

77

206

nej

Sted:

Sch. Kreds1

Dato: 15.11-2003

Prøve

Hund

Fører

A

I alt

Bestået

SPH 1

Lundin Loyalty Lorca by Fidji(Cindy)

Bjarne C Nielsen

91

91

Ja

Sted:

Sch. Kreds1

Dato: 22.11-2003

Prøve

Hund

Fører

A

I alt

Bestået

DKK-SPH, SPH 2

Lundin Loyalty Lorca by Fidji(Cindy)

Bjarne C Nielsen

92

92

Ja

Sted:

Sch. Kreds1

Dato: 14.12-2003

Prøve

Hund

Fører

A

I alt

Bestået

DKK-SPH, SPH 2

Lundin Loyalty Lorca by Fidji(Cindy)

Bjarne C Nielsen

79

79

Ja

Dommer: Knud Rasmussen A

B

C

30

Dommer: Bent Andersen B

B

Dommer: Harry Hansen B

B

Dommer: Harry Hansen B

B


BRUGSHUNDEUDVALGET Invitation til Danmarksmesterskab i IPO 1-2-3 den 4. april 2004 Kreds 5 Kreds 5 vil gerne invitere til Danmarksmesterskab, det vil foregå på kredsens træningsplads, Multihuset, Agnethevej, Hellum DM afholdes i IPO 1-2-3 Dommere: Søren Schubert og Henning Madsen Figuranter: Carsten Søhus og Kim Rasmussen Pris 275,00 Deltagergebyr SKAL være betalt sammen med tilmelding. Tilmelding skal være undertegnede i hænde senest 25. marts 2004. Angiv e-mail adresse, hvis en sådan haves, så vil man samme dag modtage kørselsvejledning, sporgenstande og areal Kirsten Uhrenfeldt, Jyllensgade 35, Ulsted, 9370 Hals Det vil være muligt at købe morgenmad, middagsmad og kaffe m. kage. Andre oplysninger kan fås hos ovennævnte på 9825 4137/2180 4137 Sponsorgaver modtages med tak

Unix du Trieu de Leers Ejer: Claus Østergaard

17


JORDSKÆLV I IRAN Af Bjarne C. Nielsen 2.juledag 2003 var jeg i skoven og gå spor med hunden. Da jeg kommer hjem ved 17-tiden ligger der en besked fra Poul-Erik, der er leder af redningshundene i Frederikssund, at jeg skal ringe. Han fortæller, at der er forvarsel om indsats i Iran, hvor byen Bam er ramt af jordskælv samme morgen. Det er meget sandsynligt, at jeg skal af sted, så han mener godt jeg kan begynde at tænke på hvad jeg skal tage med. Klokken 17:40 modtager jeg en telefonopringning fra Bente Nikolajsen fra beredskab Storkøbenhavn, om at det er alvor og jeg skal af sted til Iran på et hold med i alt seks hunde og to holdledere. Jeg skal møde i Hedehusene så hurtigt som muligt. Så indledes et par intense timer i det lille hjem i Herlev. Indsatsuniform og lidt privat tøj, personligt grej, div. liner og mad til hunden. Datteren tjekker vejret i Iran på internettet, frost om natten og 5-8 grader om dagen, så der ryger lidt termoundertøj og en hue med i sækken. Aftaler på arbejde og af mere privat karakter aflyses. Min kone kører mig til Hedehusene hvor vi ankommer to timer efter alarmering. Så ventes et par timer inden alt er på plads og det går i bil mod Herning, hvor hele indsatsstyrken samles i løbet af natten. I Herning ordnes alt papirarbejdet. Der skal skrives kontrakt, hunde og mennesker får bragt vaccinationer i orden og alle, såvel hunde som mennesker forsikres. Her udleveres også montering: uniformer, T-shirts, hjelme , handsker, rygsække og lignende. Som det er fremgået af pressens dækning, blev afrejsen udsat flere gange grundet flyproblemer. Ærgerligt, når alt faktisk var klar til afrejse 10 timer efter alarmering. To eller tre gange stod personellet forgæves klar til afgang. Som lørdagen gik ændredes stemningen blandt personellet sig mærkbart. Fra morgenens spændingsmættede atmosfære hvor alle, som Bent udtrykte sig, var så klare at vi næsten var gennemsigtige, steg desillusionen i takt med hver aflyst flyafgang, til et niveau hvor mange troede det hele gled ud i sandet, inden vi var kommet rigtigt i gang. Den afgrundsdybe forskel på fredagens intense forløb, med en travl aften og nat, til lørdagens rastløse venten i uvished og passivitet var til at tage at føle på.

Endelig som lørdagen næsten var blevet til søndag, kom vi ombord på et noget ramponeret russisk passagerfly. Bagest var fjernet et antal sæderækker hvor hundeburene fik plads. Vi mellemlandede i Kiev og tankede og kunne således lande i Bams nu åbnede lufthavn og derved spare en lang og tidskrævende landtransport . På denne måde genvandt vi noget af den kostbare tabte tid. Vel ankommet i Bams lille lufthavn, hvor det flød med påmindelser om den forudgående katastrofe i form af blodige tæpper, brugte drops med tilhørende blodposer langs hegn og mure, ventende på transport og alle mand klar til endelig at komme i gang med redning, fik vi igen et humørdyk. En foreløbig briefing meddelte, at redningsarbejdet var afsluttet og der var ikke brug for vor hjælp. I princippet en god nyhed, men det efterlod os i en følelse af afmagt og ærgrelse over spildte timer i venten på fly fra Danmark. Så ruller der pludselig to busser ind på flyvepladsen. Alle mand, der ikke er beskæftiget med at sørge for fragt af de 20 tons materiel (160 m3 ), der var bragt med fra Danmark, bliver sammen med bagage gennet ombord og vi er på vej ind til byen. Synet der møder os, hvor bebyggelsen bliver tættere, er voldsomt. I udkanten af Bam er husene fuldkommen sammenstyrtede. Vægge og tage ligger i dynger af ubestemmelig art. Hele kvarterer fuldkommen pulveriseret. Det umiddelbare indtryk levner ikke mange chancer for at finde overlevende. Vi bemærker, at vejene er intakte og elmasterne langs disse står alle endnu, vejbelysningen er endda mange steder hel intakt, et næsten surrealistisk syn. Byens overlevende sidder mange steder i rendestenene med de få ejendele, som er tilbage. Et par billeder, lidt tæpper der formentlig stammer fra den nødhjælp, der allerede er delt ud. Få har et telt, der er slået op langs vejen, hvor der er ryddet for knuste bygningsdele. Andre kun et par tæpper eller måske en dyne, fundet i ruindyngerne. Mange har et lille bål at varme sig selv og maden ved. Nætterne her er meget kolde på denne årstid. Vi ankommer til en militær forlægning, hvor mange redningshold allerede har etableret deres teltlejre. Igen venter vi. Det er vi ved at være gode til. Efter en tid får vi anvist et areal til vores lejr. Dagen er nu så fremskredet, at der ikke sendes nye hold i aktion, hvorfor vi bruger resten af døgnet på at etablere vores lejr. Det er en stor lejr med omfattende faciliteter, trods mange hænder er der mange timers arbejde i opbygning af en så stor lejr. Sovepladser til 55 mand, badetelt med håndvaske og brusebad, toilettelte, skadestue, radiotelt, kantine/køkkentelt med komplet køkken. Der bliver også etableret egen elforsyning og pladsbelysning. Vandforsyning/vandrensningsanlæg opstilles så vi har rindende koldt og varmt vand. Vi må undvære oliefyr til opvarmning af telte og halvdelen af sengene, der sammen med en stor del proviant var læsset på samme lastbil. Lastbilen når simpelt hen aldrig frem. Forhåbentlig har andre haft glæde af vores fyr i de kolde iranske nætter, vi klarede os med lidt ekstra tøj på i soveposerne. Der tales, mand og mand imellem, om det antiklimaks det er

18


JORDSKÆLV I IRAN hvis vi efter den lange, og til dels besværlige rejse, slet ikke kommer i aktion. Vi må ikke forlade det militære område og risikerer således, slet ikke at få indtryk af katastrofens omfang ved selvsyn. En besynderlig tanke at stå i centrum af et jordskælvsområde for så at rejse hjem igen uden at have løftet en finger til hjælp. Dagen efter er vores virkelighed igen ændret. Vi skal ud at hjælpe, prøve at finde overlevende eller hjælpe med at lokalisere afdøde under bunkerne af de sammenstyrtede bygninger. I fire dage gennemleder vi, på anvisning af lokale hjælpearbejdere, ruin efter ruin. Alligevel er og føles det som en forsvindende lille del af de mennesker i nød, vi når at hjælpe. Hele tiden ser vi tavse, sammenbidte mennesker grave efter ejendele eller savnede familiemedlemmer. Andre steder er en mere organiseret udgravning iværksat og især herfra forsøger man at få hundene til at hjælpe, når vi passerer på vej fra en eftersøgning til den næste. Det er hårdt hele tiden at måtte afvise disse mennesker. Vi lærer ikke at se dem i øjnene, når vi afviser deres bøn om hjælp. Det er ikke sådan, at vi ikke vil hjælpe, men vi er nødt til at følge de anvisninger vi modtager fra indsatsledelsen, der tydeligvis har en prioriteret rækkefølge af indsættelserne. Vi går fra opgave til opgave, der er masser at lave. Desværre finder vi kun lig. I alt finder og udgraver det samlede danske hold 11 døde heraf tre børn.

der ikke meget. Alle arbejder i tavshed, det der skal siges, siges med dæmpet stemme. I pauserne mellem eftersøgningerne, er tavsheden tit markant. Især de gange hvor en eftersøgning resulterede i udgravning af døde ofre. Hundene fornemmer tydeligvis situationens alvor, de arbejder meget roligere og tættere på føreren end under træning hjemme. Det er en reaktion vi er opmærksom på og oplever hver dag. Det nævnes gentagne gange under de daglige debriefinger. Selv om vi er her for at søge efter levende begravede og håber,

En indsatsdag går typisk med, at vi af den internationale indsatsledelse får tildelt et område i byen. Tolken kontakter iranere i det pågældende kvarter og vi får er der mange tilfælde, hvor vi må sande, at opgaven består i at finde døde. Under træning er hundene blevet præsenteret for ligfært i form af ligklæder fra Panum. Men det er for intet at regne i forhold til lugten her. Her behøves ikke en hunds lugtesans til at konstaterer død. Det, vi bruger hundene til i forhold til døde, er at præcisere hvor der skal graves. Men hundene er ikke trænet til at markere lig, derfor er det vigtigt at få øje på selv den mindste reaktion fra dem. Reaktionen kan være meget lille og forskellig fra hund til hund, så det kræver et øvet øje at læse hunden. Nogle har været af sted før og har fortalt om erfaringerne med deres hunde kontra lig og vi, der i denne sammenhæng er nye. lærer det. på den måde at vide, hvor der er behov for hjælp. Fra hvilke bygninger der savnes personer. Typisk er det området hvor soveværelset var, vi får anvist og herfra tages udgangspunkt i eftersøgningen. Det er som oftest netop her, der bliver fundet lig. Tit hele familier. Hundene bliver indsat først, en ad gangen og man tager sig god tid. Hundeføreren i aktion er selvsagt meget koncentreret om sin hund og dens reaktioner, men også især holdlederen og hvis muligt de andre hundeførere er meget opmærksomme på den enkelte hund. Selv en nok så lille ændring i hundens holdning, hvert vip med halen. En ekstra interesse for et nok så lille hulrum, hvad som helst. Alt bliver bemærket. Som holdlederen sætter næste hund ind, startes med en kort præcis beskrivelse af forrige hunds reaktioner og områder af særlig interesse. Ellers tales

Får vi under eftersøgningen ingen reaktion fra hundene, går vi videre til næste opgave og der graves ikke. Er der reaktion fra en eller flere hunde, drøftes det kort holdleder og hundeførere imellem for at sikre enighed om det område holdlederen beder udgravet. I nogle tilfælde har vi danske redningsteknikere, der graver manuelt og skånsomt. Andre gange foretages blotlægningen af et offer maskinelt. Der er mange store entreprenørmaskiner til rådighed. Det lyder voldsomt og ufølsomt, men for det meste virker denne fremgangsmåde hensigtsmæssigt. Der skal flyttes mange tons sammenstyrtede byggematerialer på en dag og det er sandsynligt at eventuelle ofre ligger dybt begravede under ruinerne af deres bolig. Maskinen arbejder sig til at be-

19


JORDSKÆLV I IRAN gynde med langsomt ind i dyngerne af brokker, samtidig med at mange par øjne holder skarpt udkig efter spor af omkomne, eksempelvis sengetøj. Når sådant kommer frem overtages arbejdet af menneskehænder og skovle. Når et offer er blotlagt, anbringes det i en bodybag og flyttes ud, hvorefter pårørende eller de lokale myndigheder overtager ansvaret og yderligere transport af liget. Til tider er hundefolkene til stede under udgravningerne og andre gange er vi allerede i gang et andet sted. I næsten alle tilfælde får vi heldigvis underretning om resultatet af disse udgravninger.

Efter endt indsats samles alt mandskab i deres tilhørende grupper og der foretages en debriefing, hvor alle skal fortælle om netop det, den enkelte oplevede. I vores tilfælde hvor hundefolkene er delt i to hold, så er det vigtigt at holdene udveksler dagens erfaringer. Formålet er, at alle har det samme virkelighedsbillede af begivenhederne, så ingen går og ”digter” videre på noget, man har hørt med et halvt øre, eller ting man forestiller sig så ud eller er foregået. Tilsyneladende er det en god ide, det er en god måde at komme ”ned” igen efter en bevæget dag. Holdet samles et uforstyrret sted og tingene tales igennem fra en ende. Vi konstaterer, at det virker, når vi om aftenen, efter et varmt bad og et godt måltid, sidder og sludrer, har alle det godt. Medens vi er i Bam sælges lejren med alt udstyr til Røde Kors. Vores sidste dag i Bam går således med at pakke alt redningsudstyr for senere hjemtransport. Selve lejren med alt teknisk udstyr flyttes og genopstilles på Dansk Røde Kors’ område. Vi nyder et sidste aftensmåltid i spiseteltet inden det i busser går mod byen Kerman. Vi efterlader to mand, der skal passe lejrens tekniske installationer. Det er en køretur på 300 km. Det norske hold har gjort os følgeskab. De skal også med samme fly, først til Billund og så videre til Norge. Først venter en overnatning på gulvet i lufthavnen, ikke meget hårdere end jorden i Bam, men meget varmere. En Airbus fra MY Travel flyver os fra Kerman i Iran til Billund uden forsinkelser. Der er redt op med tæpper på sæderne til hundene. Det værdsætter de ved at sove det meste af tiden hjem. Vi andre nyder den gode betjening fra flypersonalet, får en lille lur og læser lidt i de danske aviser der er bragt med til os. Der falder ro over gemytterne, man har en stærk fornemmelse af at vende tilbage til civilisationen.

20

Syv et halvt døgn varede indsatsen. Her efter hjemkomsten fylder det utroligt meget mere, end hvad en uge normalt fylder i ens bevidsthed. Indtrykkene er så mange og voldsomme, men på ingen måder traumatiske. Det fylder bare meget. Efterfølgende kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det var det værd - at rejse så mange, så langt og så ”kun” finde 11 døde. Jeg er ikke i tvivl om, at det politisk var en succes, at Danmark fik vist flaget på bedste vis. Med en meget velfungerende flot lejr og en meget professionel indsats. Når man ser bort fra en noget uheldig start. Det er mit klare indtryk, at vi også menneskeligt gjorde en forskel, på trods af at vi ikke fandt nogle overlevende. Vi fik så mange tilkendegivelser fra iranerne om deres taknemlighed for vores indsats, at det alene er nok til at overbevise mig. Både fra officiel side, ved besøg i lejren med takketaler og gaver til den enkelte. Men især fra de menige iranere, der mange gange dagligt, trods deres åbenlyse skræk for hunde, personligt kom frem til os, gav hånd og ofte på ubehjælpeligt engelsk, spurgte hvorfra vi kom og takkede os for vores hjælp. Stærkest er de indtryk hvor en pårørende, der i mange tilfælde ikke kunne engelsk, gav hånd og med et blik i øjnene takkede for en eftersøgning, der i de fleste tilfælde intet resultat gav. Det var utrolig bevægende at stå der som hundefører og meddele, at hunden intet fandt. Slukke håbet. Og så møde et blik, der på en gang viste stor sorg, men alligevel en styrke i erkendelsen, der fik mig til at føle, det var mig der trængte til trøst. I andre tilfælde kunne det være en, der fik en pårørende gravet fri og dermed klarhed og mulighed for at begrave sine pårørende i henhold til lokal skik. Når jeg tænker på sådanne episoder, er jeg ikke i tvivl. For de mennesker har vi gjort en forskel ved at rejse så mange, så langt.

På et mere personligt plan, har det været en meget bekræftende og lærerig tur. Både hunde og førere har høstet erfaringer, der kun kan hentes i skarpe situationer. Vi har erfaret, at det vi går og træner til og bruger så mange timer på, faktisk fungerer. Hundene arbejdede i fire dage, mange gange og i lang tid. Uden belønning eller særlig succes formåede de at fastholde motivation og koncentration i top. Dette på trods af de meget uvante forhold det hele foregik under. Startende med


JORDSKÆLV I IRAN en larmende flytransport. Med daglige transporter på ladet af en lastbil, hvis chauffør kørte uden hensyn til det glatte stållad, der ikke levnede muligheder for at holde fast og med 20 mand og div. redningsudstyr væltende rundt mellem hinanden. Eller det kunne være på ladet af en pick-up med plads til seks mand på ladet, vi var bare 10 mand og tre hunde. Det kunne også være, når hundene skulle søge mellem benene på de mange tilskuere, vi ikke altid kunne få gennet effektivt væk fra det område, der skulle eftersøges og den allesteds nærværende stank af død. Jeg er sikker på, at alle hundeførere har det godt med vores indsats i Bam. Der er heller ikke grund til andet. Alle gjorde det rigtig godt. Og vi gjorde en forskel.

KENNEL ES-FLINDTTO’S

v/Tommy Flindt Eskildsen tlf. 75 65 58 25 e-mail: es-flindtto@get2net.dk Hjemmeside: http://hjem.get2net/Es-Flindtto

HVALPE FORVENTES ULTIMO FEBRUAR EFTER ALF V. NORDHANG DER EIFEL &

ES-FLINDTTO’S ANKA

Malinois som sports-, tjeneste- og familiehund

21


DANMARKSMESTER I LP2 LP Prøver & Resultater

For Tervueren Duchesse Danell´s Fribo Danser (BoBo) Kl. II DKK´s lydighedsprogram 31. august 2003 Blev BoBo Danmarksmester i Strib som 1. vinder med en 1. præmie i Kl. II med 206,5 point ud af max. 220 point. Dommer var Helga Silleman. 14. september 2003 Blev BoBo Kredsmester i Thisted Kreds 9 som 1. vinder med en 1. præmie i Kl. II med 209,5 point ud af max. 220 point. Dommer var Palle Bergsø.

22

9. november 2003 Blev BoBo i Thisted Hundeførerforening 1. vinder med en 1. præmie i Kl. II med 218 point ud af max. 220 point. Dommer var Laila Larsen. 16. november 2003 Stillede BoBo op for første gang i Kl. III i Brørup og opnåede en 1. præmie med 244,5 point ud af max. 280 point. Dommer var Wagn Johansen. Ejer til BoBo er: Kristina Spanggaard Skarresving 25 Hesselbjerg 7900 Nykøbing Mors


23


SPECIAL UTSTÄLLNING FÖR BELGISKA VALLHUNDAR

I Finland, Tammerfors på lördag 12.6.2004 Plats

Tammerfors naturvackra Härmälä Camping. Utställnings ringarna ligger intill campingstugorna

Domare: Gert Christenssen, Danmark Alla valpar, juniorer och BIR/BIS valp Paul England, England Groenendael hanar och BIR groenendael Lorna England, England Groenendael tikar och UPPFKL groenendael, BIR ja BIS veteran Marie Francoise Berton-Sarlat, Frankrike Tervueren hanar och UPPFKL tervueren, BIR veteran och BIS Gilbert Schaffner, Frankrike Tervueren tikar och BIR tervueren Angela Barbe-Ridder Malinois och Laekenois, också BIR. BIRveteran, UPPFKL malinois och Lakenois, BIS-UPPFKL.

Utställningen börjar kl 9.00. Klassindelning: Valpklass: 5-7 månader och 7-9 månader. Juniorklass: 9-under 18 månader. Unghundsklass: 15- under 24 månader , öppenklass: 15 månader � bruksklass: 15 månader --> OBS! WCC- blankett bör bifogas vid anmälan championklass: 24 månader --> OBS ! Intyg om championat bör bifogas vid anmälan. (hund anmäld i champion klass tävlar ej om cert) , veteranklass: 8 år� uppfödarklass: 4 hundar av samma uppfödare, hundarna bör vara från minst 2 olika kombinationer EXTRA CERT KOMMER ATT DELAS UT ENLIGT UTSTÄLLNINGSREGLERNA ! (max 3 cert / kön / variant, beroende på hur många hundar ställs ut)

Anmälan:

Skickas till: Sanna Hasu /EN 2004, Vesilahdentie 290, 38220 Stormi Obs! Kvitto om erlagd avgift bör bifogas anmälan

Anmälnigs avgifter:

före 30.4.: 25€, samma ägares 3. osv. hund 20€ (ej valp eller veteran) , valpar och veteraner 15€ ,veteraner över 10 år gratis 1.-25.5:35€, samma ägares 3. osv. hund 29€ (ej valp eller veteran) , valpar och veteraner 25€, veteraner över 10 år gratis.

Betalning: IBAN FI84 11473500 0872 89, referensnummer: erikoisnäyttely2004/Juvakka Mera information: -se utsällnings hemsidorna: www.finbelge.fi/erikoisnayttely2004. - or Information in English: Leena Wilkman, tel. +358 50 330 2685 Inkvartering:

Campingstugor och husvagnplatser bör reserveras via Lomaliitto, tel. +3589-61383210. Vid reservation nämn om "specialutställning" Mera information om Härmälä camping: www.lomaliitto.fi. Information om andra inkvarterings alternativ: www.tampere.fi

VÄLKOMMEN!

24


Anmeldelsesblanket

Entry form/Meldeformular Kun til SBH’s udstillinger/ Only for SBH shows/Nur für SBH Ausstellungen Kun én klasse pr. blanket/ Only one class per entry/Nur eine Klasse per Meldeformular

Specialklubben For Belgiske Hyrdehunde

Anmeldelsesblanket til/Entry form to/Meldeformular an: Jeanette Harmsen, Hasselvænget 13, 4550 Asnæs E-mail: lajean@pc.dk Tlf.: 59 62 88 85 SBH - udstilling i SBH - show in SBH - Austellung in Race Breed Rasse Stambogsnummer Pedigree reg. no. Zuchtbuch nr.

q Han

Male Rüde

Dato Date Datum q Tæve Female Hündin

q Babyklasse 3-6 måneder q Hvalpeklasse 6-9 måneder q Championklasse fra 24 måneder q Unghundeklasse 9-18 mdr. q Mellemklasse 15-24 mdr. Baby class 3-6 months Baby klasse 3-6 Monaten

Champion class from 24 months Champion klasse ab 24 Monaten

Junior class 9-18 months Jugendklasse 9-18 Monaten

Intermediate class 15-24 Mittelklasse 15-24 Monat.

q Åben klasse fra 15 måneder q Brugshundeklasse fra 15 mdr. q Seniorklasse fra 7-10 år

q Veteranklasse fra 10 år

q Uden for bedømmelse

Open class from 15 months Offene klasse ab 15 Monaten

Hundens navn Name of the dog Name des Hundes Farve Colour Farbe Far Sire Vater Mor Dam Mutter Opdrætter Breeder Züchter Ejer Owner Eigentümer Adresse Address Anschrift Post nr., by, land Postcode, town, country Plz, Stadt, Land Telefonnummer Phone number Telefon nummer

Puppy class 6-9 months Welpenklasse 6-9 Monaten

Working class from 15 months Gebrauchhundeklasse ab 15

Senior class from 7-10 years Seniorenklasse ab 7-10 Jahren

Veteran class from 10 years Veteranklasse ab 10 Jahren

Outside Judgement Ausser konkurrenz

Fødselsdato Date of Birth Geburtsdatum Stambogs nr. Pedigree reg. no Zuchtbuch nr. Stambogs nr. Pedigree reg. no Zuchtbuch nr.

Underskrift Signature Unterschrift

Udenlandske udstillere skal medsende kopi af stamtavlen. Betaling skal være SBH i hænde senest ved anmeldelsesfristens udløb. Indbetalinger fra udlandet kan alene ske pr. Eurocheck eller postanvisning Photocopy of the pedigree must be enclosed. Payment must reach SBH by the closing date. Payment from abroad can only be made by Eurocheck or postal order. Bitte Kopie der Ahnentafel mitsenden. Die Zahlung muss dem SBH spätestens bei Meldeschluss eingegangen sein. Zahlungen vom Ausland kann nur mit Eurocheck oder pr. Postanweisung überwiesen werden. Beløb Amount Betrag

q Pr. check/by Eurocheck/m. Eurocheck q Pr. postanvisning/by postal order/Pr. Postanweisung q Pr. bank Nordea reg. nr. 0047 konto nr. 8129-782-340/by bank account Nordea no. 0047-8129-782-340/auf Bank Konto Nordea nr. 0047-8129-782-340

25


Klasser og gebyrer/Classes and entry fees/Klassen und Meldegebühren Kun én klasse pr. blanket/only one class per entry form/Nur eine Klasse per Meldeformular Babyklasse/Baby class/Baby klasse Hvalpeklasse/Puppy class/Welpenklasse Championklasse/Champion class/Championklasse Unghundeklasse/Junior class/Jugendklasse Mellemklasse/Intermediate class/Mittelklasse Åben klasse/Open class/Offene Klasse Brugshunde klasse/Working class/Gebrauchshund Seniorklasse/Senior class/Seniorenklasse Veteranklasse/Veteran class/Veteranenklasse Uden for bedømmelse/Outside Judgement/Ausser Konkurrenz

3-6 måneder/months/Monaten 6-9 måneder/months/Monaten fra/from/ab 24 måneder/months/Monaten 9-18 måneder/months/Monaten 15-24 måneder/months/Monaten fra/from/ab 15 måneder/months/Monaten fra/from/ab 15 måneder/months/Monaten fra/from/ab 7-10 år/years/Jahren fra/from/ab 10 år/years/Jahren

DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK

175,00 175,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 100,00

Dansk ejede hunde skal have bestået en DKK-anerkendt prøve for racen - For udenlandsk ejede hunde skal FCI’s brugsprøvecertifikat vedlægges. FCI working certificate must be enclosed. Bitte FCI Gebrauchsprüfungscertifikat mitsenden. For udenlandske hunde gælder, at dokumentationen for nationalt eller internationalt championat skal vedlægges – Hunde tilmeldt i championklasse konkurrerer ikke om certifikat (CAC) Documentation for national or international championship must be enclosed - Dogs entered in the champion class do not compete for the CAC. Bitte Nachweis für nationale oder internationale Championate mitsenden - Hunde in der Championklasse sind vom Wettbewerb um das CAC ausgeschlossen.

♦ ♦ ♦

Seniorklasse/Senior class/Seniorenklasse Veteranklasse/Veteran class/Veteranenklasse Hvis hunden samtidig tilmeldes i åben klasse, brugshundeklasse eller championklasse, koster den samlede tilmelding for begge klasser i alt kr. 275. - 2 anmeldelsesblanketter skal da udfyldes. Dermed tæller den pågældende hund ikke med i nedenstående rabatordning If the dog is simultaneously entered in the open class, the working class or the champion class, the total entry fee for both classes will be DKK 275,-. Please fill in 2 entry forms. In this case, the dog in question cannot use the discount mentioned below Wenn der Hund gleichzeitig sowohl offene Klasse, der Gebrauchs-klasse oder der Championklasse angemeldet wird, macht das Gesamtsummen für beide Klassen DKK 275.- 2 Meldescheinen sind dann auszufüllen. Damit wird der betreffende Hund nich im nebenerwähnte, Nachlassordnung eingehen

Rabat ved tilmelding af flere hunde, med den samme ejer: Discount if more dogs are entered with the same owner: Nachlass bei Anmeldung von mehreren Hunden mit dem gleichen Eigentümer: 1. hund/First dog/1. Hund 2. hund/Second dog/2. Hund 3. hund/Third dog/3. Hund

26

DKK 275,00/SEK 360,00/NOK 310,00/EUR 40,00 DKK 245,00/SEK 320.00/NOK 270,00/EUR 35,00 DKK 205,00/SEK 270,00/NOK 230,00/EUR 25,00

Babyklasse/Baby class/Baby klasse DKK 175,00/SEK 230,00/NOK 195,00/EUR 25,00 Hvalpeklasse/Puppy class/Welpenklasse DKK 175,00/SEK 230,00/NOK 195,00/EUR 25,00 Uden for bedømmelse/Outside Judgement/Ausser Konkurrenz DKK 100,00/SEK 130,00/NOK 110,00/EUR 15,00


SBH KREDS 11 AFHOLDER

TRÆF 2004 den 23.–25. juli 2004

Felstedhallen, Felsted, 6200 Aabenraa

Indbydelse/tilmelding kommer i næste blad

27


AGILITY Årets Agilityhund 2003 Plc.

Point

Fører

Hund

1

189

Gitte Hansen

Belgerac Yankee

2

187

Flemming Hansen

Belsique’s Kvina of Fiona

3

172

Frank Strange

Anjoy v.d. Begische Vriendjes

4

142

Pia Skøtt Hansen

Jomsborgs Atle

5

138

Hanne G. Kristensen

Yonas vant Sparrebos

6

113

Gitte Hansen

Yours Forever Kapri

7

94

Lars Hindsgaul

Bjarkarima Tamira

8

77

Michael Trane

Thiakie

9

39

Ole Christiansen

Lajean’s Fylke of Groa

9

39

Pia B. Olsen

Ienla’s Puck

11

38

Susse Strandby

Løkkegårdens Mina

12

27

Annett Rasmussen

Belgerac Zoey

13

23

Charlotte Nørregaard

Bjælkehuset’s Frigg

14

22

Birthe Lützen

Aik

15

16

Gitte Eilstrup

Hexen House Hrafn

16

14

Pia M. Pedersen

Salltorp’s Ztoya

17

13

Bodil Christensen

Løkkegårdens Nini

18

11

Peter Strunge

Løkkegårdens Qukie

19

7

Viggo Pedersen

Ullhedens Guy

19

7

Katja Christensen

Asarna’s Ymer

21

6

Charlotte Nørregaard

Bjælkehuset’s Rufus

21

6

Steen Pedersen

Rollif’s Remel

21

6

Lene Holmboe

Khymera’s Agamemnon

24

4

Anne – Vivi Toft

Jomsborg’s Brynhilde

25

3

Berit Møller

Belgerac Yana

25

3

Tommy Andersen

Løkkegårdens Remus

Belgerac Yankee & Unix du Trieu de Leers Ejere: Gitte Hansen & Claus Østergaard

28


AGILITY Agilityudvalgsmøde i SBH den 10. jan. 2004 hos Bodil Christensen, Odense. Mødedeltagere: Steen Pedersen, Aabenraa; Michael Thrane, Pandrup; Pia Skøtt, Tinglev; Bodil Christensen, Odense; Flemming Hansen, Sorø; Frank Strange, Ølsted 1.

Der var indkaldt til møde på foranledning af Frank Strange, primært for at udarbejdelse af regler for pointgivning til årets AG-hund, samt regler for udtagelse til ”landshold” for belgiske hyrdehunde (VM/NM)

2.

Steen Pedersen orienterede om NM 2003: Meget få hunde deltog, ingen danske. Der bakkes op om danske hunde, der ønsker at deltage, men der er foreløbig ingen økonomisk støtte. Vi vil gerne arrangere NM i Danmark, når det er vores tur.

en beregner to indsendere to dommersekretærer to tidtagere to banefiksere 5.

Udtagelse til VM Minimum i klasse 2 (DKK klassificering) på udtagelsestidspunktet, som i år i givet fald vil blive efter stævnet d. 27. juni ved Måløvhallen. De stævner, der tæller til årets AG-hund, bruges også som grundlag for VM-udtagelsen. Som pointberegning til udtagelsen bruges DKK’s beregningsmetode.

6.

Bedre økonomi, så AG-udvalget fortrinsvis kan køre i sig selv De i punkt 4 nævnte prisstigninger på individuel deltagelse i DM, muligheden for flere hold, samt at der skal skaffes sponsorer til pokaler og præmier, giver agilityudvalget en bedre økonomi.

VM 2003 i Belgien: Fuldt dansk hold deltog. Godt gennemført arrangement, god stemning.

3.

4.

De forventede ekstra penge kan bl.a. bruges til hjælp til deltagere i VM, NM o. lign.

VM 2004 bliver sandsynligvis i Frankrig i september. Vi skulle gerne have sendt en flok gode hunde med derned. På følgende hjemmeside kan der løbende læses mere om VM 2004: www.kucbh-urcbb.be

7.

Der blev gennemgået og diskuteret et nyt pointsystem til Årets AG-hund, og udvalget blev enige om et pointsystem, gældende for foreløbig år 2004. Se separat indlæg andet sted her i bladet. Alt vedr. ajourføring af årets AG-hund varetages af Bodil Christensen og Isabel Melander.

Herefter er Agilityudvalget som følgende (jævnt fordelt i hele landet):

Agilityudvalget i SBH Alle ovennævnte deltagere indvilligede i at deltage som agilityudvalg. Udvalget mødes efter behov, men bruger ellers mail og telefon. Der er også mulighed for at mødes på stævner.

Agility-DM 2004 i SBH afholdes til træffet, lørdag d. 24. juli ved Felstedhallen, syd for Aabenraa.

Formand: Steen Pedersen, Blansvej 33, Bovrup, 6200 Åbenraa Agility@hund.dk Tlf.: 74 68 08 24 / 24 22 14 95

Den individuelle konkurrence afvikles som nu. Prisen ændres til 200 kr. pr. hund for fire løb. Dette beløb svarer til prisen for fire løb ved en DKK- konkurrence.

Udvalgsmedlemmer: Michael Thrane, Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup susmik@susmik.dk Tlf.: 98 24 02 81 (Jylland Nord)

Kredsholdkonkurrencen ændres til en almindelig holdkonkurrence stadig med fire hunde på hvert hold, hvoraf de tre er tællende. Et hold kan herefter bestå af hunde fra forskellige kredse, og kredsene har mulighed for at stille med flere hold. Prisen for et hold er fortsat kr. 200. Hver hund kan kun deltage på eet hold. Førere med flere hunde kan deltage på forskellige hold med de forskellige hunde.

Pia Skøtt Hansen, Flensborgvej 114, 6360 Tinglev, Tlf. 23 32 42 17 (Jylland Syd)

Hjælpere til afvikling af DM i SBH De kredse, der har deltagere i agility, bedes allerede nu begynde at finde mindst 1-2 hjælpere pr. kreds, for at konkurrencen kan afvikles på bedst mulig måde. Der er behov for følgende antal hjælpere:

Bodil Christensen, Bladstrupvej 253, 5270 Odense N Birkegaarden@post.tele.dk Tlf.: 65 95 59 10 (Fyn) Frank Strange, Snemosevej 3, 3310 Ølsted fsauto@mail.tele.dk& fsauto@mail.dk Tlf.: 47 74 97 58 (Sjælland Nord) Flemming Hansen Skolevej 2 B, 4180 Sorø Flemming.Hansen11@sctjoseph.dk Tlf. 57 83 42 41 (Sjælland Syd) Med venlig hilsen Steen Pedersen

29


AGILITY ÅRETS AGILITY HUND i SBH Regler for år 2004 Kennel Jomsborg har udsat en pokal til Årets Agilityhund i SBH. Pokalen er en vandrepokal, den kan ikke vindes til ejendom. Pokalen uddeles hvert år på træffet til den Belgiske Hyrdehund, der i det forgangne år har opnået flest point i henhold til nedenstående skala. Vinderen findes på baggrund af resultater opnået i perioden 1. januar – 31. december i de udvalgte stævner. Det er en betingelse for at få point, at hunden er stambogsført i DKK og at føreren er medlem af SBH. Føreren skal være medlem af SBH såvel på tidspunktet for opnåelse af pointene, som ved det træf, hvor pokalen uddeles. Løbene skal være fejlfrie for at give points. Der bliver givet point fra den første fejlfri Belgier til og med den tiende fejlfrie Belgier, sådan at er du blevet nr. 6 i et løb, men er den første fejlfrie Belgier får du 10 point, den næste fejlfrie Belgier får 9 osv. KL. 3 og Vinder slås sammen, ellers giver alle løb de samme point.

Klasse AG1 / SP1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

AG2 / SP2

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

AG3+V / SP3+V 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

AGÅ / SPÅ

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

DER KAN KUN OPTJENES POINT VED NEDENSTÅENDE STÆVNER!!!

Sjælland: 25.04. 08.05. 27.06. 07.-08.08. 18.-19.09.

DE DANSKE HUNDESKOLER HVALSØ HUNDEVENNER MBS HUNDESKOLE VESTEGNENS HUNDESKOLE DKK Internationale AG- stævne

Skelgårdsskolen, Amager HHV’s arealer ved Hvalsø Hallen Måløv Hallen Albertslund Ballerup

Fyn: 07.05. 31.05.

SBH kreds 1 DKK Kreds 3

Victoriagade , Odense Rolfhallen, Ferritslev

22.–23.05. 04.07. 14.–15.08.

DcH RIBE DcH Holstebro DKK Internationalt AG- stævne

Skydebanevej 4, Ribe Harestrupvej 60, Holstebro Nordjylland

TRÆF: 24.07.

Agility stævne

Kreds 11, Felsted

Jylland:

Det er kun ekvipagens 10 BEDSTE AG-LØB og 10 BEDSTE SP-LØB der tæller Resultater der bringes på mailing-listen DK-agility kommer automatisk med, ellers skal resultater sendes til Isabel Melander, email: imc@km.dk, der sørger for at de kommer i bladet og at udregner Bodil Christensen, e-mail: birkegaarden@post.tele.dk får resultaterne. Stillingen vil blive opdateret ca. en gang om måneden på SBH’s hjemmeside samt i hvert blad. Agility udvalget: Steen Pedersen, Pia Skøtt, Michael Thrane, Bodil Christensen, Flemming Hansen og Frank Strange.

30


FORSTÅ FORSTÅ DIN HUND DEL 8 – HUNDESPROG Vores hunde giver os en masse oplysninger om dem selv hver dag. Og de studerer vores kropssprog. Faktisk er der nok ikke noget individ her på jorden, som kender dig så godt som din hund. Har du for eksempel aldrig haft den tanke, at din hund må være tankelæser? Der er dog ikke noget hokus pokus ved det – de har studeret os gennem lang tid og ved præcis, hvordan vi ser ud, inden vi giver hunden mad, skal ud og gå tur osv. Hunden bruger mimik og kropssprog til at meddele sig på. Vi starter med at se på de enkelte dele, og hvad de betyder. Men det er vigtigt at forstå, at hunden ikke kun bruger et signal ad gangen, men ofte en kombination af flere signaler. Når en hund med øjnene vil fortælle, at den er overlegen, gør den øjnene store og stirrende, og fastholder blikket på modparten. En underlegen hund har derimod smalle øjne og undgår direkte øjenkontakt med modparten. Den kan også finde på at blinke i denne situation. Du vil kunne se, at din hund har smalle øjne, når den tigger ved bordet, bliver kælet med eller hilser på en fremmed hund og vil fortælle, at den ikke er en trussel. Også angste hunde vil lave smalle øjne, og hunde, der er aggressive på grund af underlegenhed. Du kan bruge det at lave smalle øjne, når du laver f.eks. øjenkontakt-øvelser med din hund. Her er det vigtigt ikke at stå i direkte øjenhøjde med din hund, men kigge på den oppe fra. Så sænker du automatisk øjnene, og gør blikket blødere. Tænk i det hele taget over, hvordan du bruger dine øjne i situationer, som skal være behagelige for din hund. F.eks. når du træner, kæler med den, børster den osv. De store stirrende øjne kan du bruge, når du træner forbud med din hund. Du behøver faktisk slet ikke at sige noget til din hund, men kan fortælle den om et forbud ved at lave store, stirrende øjne. Men husk altid at stoppe igen, når din hund ser væk, blinker med øjnene eller slikker sig om munden. Så fortæller den dig nemlig, at den accepterer din overlegenhed – og det SKAL vi respektere ved øjeblikkelig at holde op med at vise dominans. Også når du hilser på fremmede hunde, skal du tænke på dine øjne og dit blik. Meget signalfølsomme hunde (hunde der oversætter menneskets sprog direkte til hundesprog) vil øjeblikkelig opfatte et blik, der bliver hængende lidt for længe, som en trussel. De vil ofte trække sig tilbage, gø og eventuelt begynde at knurre. Lav små øjne, undgå direkte øjenkontakt og vend hovedet lidt til den ene side. Så fortæller du hunden, at du er venlig og ikke udgør nogen trussel. Så vil du meget hurtigt opleve, at hunden falder til ro igen. For at lave de smalle eller stirrende øjne, tager hunden andre dele af ansigtet i brug. En underlegen eller venlig hund vil løfte hagen op og have glatte øjenbryn, så stoppet mellem øjnene og snuden bliver meget lidt markeret. En overlegen hund gør sit blik stirrende ved at rynke øjenbrynene, sænke hagen, så stoppet mellem øjnene bliver meget markeret – næsten vinkelret. Disse to beskrivelser er yderpunkter, og graden af overlegenhed og underlegenhed kan variere mange grader herimellem.

DIN HUND

FORSTÅ DIN HUND DEL 9 - AFSTANDS-ØGENDE SIGNALER Hunde, der vil imponere eller true andre hunde, puster sig i bogstaveligste forstand op. De prøver at gøre sig så store og brede som muligt. De går stive skridt på stive ben, vægten er lagt på forparten af hunden, børsterne kan være rejst på den øvre del af ryggen og skuldrene, og halen holdes højt. De har stirrende øjne, og ørene er rejst og vendt fremad. De kan også knurre lidt af den anden hund. Disse hunde bruger afstandsøgende signaler, og formålet er, at få den anden hund til at øge afstanden til den. Hunde, der bruger afstands-øgende signaler, bliver meget ofte misforstået. Den ene misforståelse består i, at mange kalder disse hunde dominerende. Men en hund kan kun være dominerende inden for dens egen flok - familien. En hund danner ikke flok med andre hunde, den møder. Hverken på træningspladsen eller på gåturen. Heller ikke selvom den kender de andre hunde godt. Disse hunde er nemlig ikke familie - højst nære bekendte. Den anden misforståelse går på, at disse hunde bliver opfattet som selvsikre og »aggressive«. Tværtimod er der meget ofte tale om en usikker hund, som sender afstands- øgende signaler for at »forsvare« sig selv. De kan være usikre af natur, eller de kan have ondt et eller andet sted. Denne misforståelse fører desværre ofte videre til, at hundene takles forkert. De bliver skældt ud, rykket i snoren eller måske endda slået, når de »truer« andre hunde. Med det resultat, at den usikre hund får en dårlig oplevelse med andre hunde og bliver endnu mere usikker og utryg. Næste gang den møder en hund, bruger den så endnu flere afstands-øgende signaler. Og så er starten på en meget ond cirkel indledt. Disse hunde skal i stedet gøres trygge ved andre hunde gennem en langsom og gradvis tilvænning, hvor de får positive oplevelser ved mødet med andre hunde. Du bør også ALTID få undersøgt din hund grundigt hos dyrlægen, hvis den begynder at opføre sig truende over for andre hunde. En selvsikker hund kan selvfølgelig også bruge afstands- øgende signaler. Men der er nuanceforskelle, som gør, at du kan kende forskel på dem. Du vil kunne genkende en usikker hund, der bruger afstands-øgende signaler, på, at den har en overdreven høj haleføring og ofte knurrer lidt ad den anden hund. Også de rejste børster fortæller dig, at hunden er usikker. Disse hunde prøver så at sige at overkompensere for deres mentale svaghed, ved at overdrive deres fysiske størrelse. FORSTÅ DIN HUND DEL 10 – DE DÆMPENDE SIGNALER: KIGGE VÆK En af hundens mest fascinerende kommunikationsformer er dens brug af dæmpende signaler. Hunden bruger dæmpende signaler til at dæmpe andre individers sindsstemninger og løse konflikter ublodigt. De dæmper både aggressivitet, over-ivrige (ung)-hunde og usikre og nervøse hunde. Hunden dæmper også dens mennesker, når de for eksempel er vrede, irriterede, omfavner andre mennesker, råber for højt mm. Og sidst, men

31


FORSTÅ

DIN HUND

bestemt ikke mindst, bruger hunden de dæmpende signaler til at dæmpe sig selv. Det er som en helt ny verden, der åbner sig, når du kan tyde din hunds dæmpende signaler og ved, hvordan du skal reagere på dem. Så er det for alvor, at du bliver i stand til at kommunikere med din hund. Det tager tid at blive god til at observere og læse sin hund, men det er besværet værd. Det er en norsk kvinde, Turid Rugaas, som har beskrevet hundens dæmpende signaler mest detaljeret. Ifølge hende findes der omkring 30 forskellige dæmpende signaler. Mange af de dæmpende signaler, er adfærd, som hunden også bruger i andre sammenhænge, hvor de ingen betydning har. Det vil sige, det er ikke hver gang, at hunden snuser i jorden, at den dæmper. Det er først, når signalet er en del af en kommunikation med andre, at det bliver til et dæmpende signal. Hunden kan også bruge flere af de dæmpende signaler på samme tid. At dreje hovedet til siden er det første af de dæmpende, vi skal se nærmere på. Hunden kan enten dreje hovedet til den ene side, dreje det først til den ene side og så til den anden, holde hovedet vendt væk et lille stykke tid eller bare kigge væk med øjnene. Ofte er der tale om, at hunden kun kigger væk en brøkdel af et sekund. Så det gælder om at være meget opmærksom. Hunden bruger dette signal til at fortælle, at den synes, en situation er ubehagelig, eller at den er venligsindet og ikke udgør nogen trussel. Du kan observere, at din hund vender hovedet væk, når den hilser på en anden fremmed hund. I den situation vil hundene aldrig se direkte på hinanden. Din hund vil også vende hovedet væk, hvis en anden hund kommer for hurtigt hen for at hilse eller løber i en direkte linie mod din hund. Sandsynligvis vil den også dæmpe dig ved at vende hovedet væk, når du holder rundt om den, krammer den, klapper den på den side, som er længst væk fra dig eller løfter den op. Eller hvis du bøjer dig ned mod din hund eller ind over den under for eksempel indkald eller i ’sit’ og ’dæk’. Mange hunde vender også hovedet væk, når man vil tage billeder eller video af dem. Nu ved du hvorfor. Du kan selv bruge det at vende hovedet væk, når du hilser på fremmede hunde, eller hvis andre hunde knurrer eller gør af dig. På den måde kan du fortælle den, at du ikke er farlig, men venlig. Du kan også bruge signalet i forhold til din egen hund, hvis den bliver usikker på dig og bruger dæmpende signaler. Også i indkald vil du kunne få din hund til at komme hurtigere ved at se væk eller stille dig med ryggen eller siden til den. Du bør også nøjes med at kæle og klappe din hund på den side, som er tættest på dig selv.

Og det får dem til at miste interessen ganske hurtigt. Hunden kan også bruge det at sætte sig ned for at dæmpe dig eller andre mennesker. En typisk situation vil være, hvis du eller andre, f.eks. børn, krammer hunden, hvilket den ikke bryder sig om. En god regel er derfor ikke at tillade, at hunden bliver krammet, eller at afbryde det, når du ser, at den begynder at lave dæmpende signaler. Hvis du har en lidt usikker hund eller en hund, som kan være lidt aggressiv overfor andre hunde, kan du bruge det at få hunden til at sætte sig ned. I god tid inden den anden hund nærmer sig, får du din hund til at sætte sig foran dig, men med ryggen til den anden, når den passerer. Husk at have god afstand i starten. Når din hund er blevet mere tryg, kan du gradvist mindske afstanden til den passerende hund. Hav en masse godbidder, som du giver din hund stille og roligt, mens den anden hund passerer. Du opnår faktisk to ting ved dette: At din hund ikke stresser op over den anden hund, og at din hund får en positiv oplevelse (godbidderne) ud af mødet med den anden hund. Jeg bruger denne øvelse meget med mine egne hunde, når jeg er ude at gå og kan se, at der kommer en hund, som jeg ved, de kunne finde på at gø af eller jage. Det er en utrolig god måde at forebygge og løse eventuelle konflikter på. Du kan også selv bruge det at sætte dig ned, hvis din hund stresser, er overivrig eller lidt usikker og nervøs over et eller andet. I stedet for at skælde ud på hunden eller trøste den, sætter du dig bare stille og roligt ned, og foretager dig noget neutralt uden at have opmærksomhed på hunden. Denne øvelse kan også bruges til at få din hund til at stresse ned efter at have leget vildt med andre hunde, eller hvis du er ude at gå med andre, og der er brug for noget ro. Så sætter I jer stille og roligt ned med hundene i snor, ignorerer dem og i løbet af kort tid vil der være ro i lejren. Eventuelt kan det være en fordel i starten at holde god afstand til hinanden. Øvelsen er også god som træning i at lære hundene at slappe af i andres selskab – og det er faktisk vigtigt, at hunde kan det. FORSTÅ DIN HUND DEL 12 – DE DÆMPENDE SIGNALER: AT LÆGGE SIG En typisk situation, hvor hunden bruger det at lægge sig ned som dæmpende signal, er under leg med andre hunde. Hvis den ene hund bliver træt af legen eller synes, det går for vildt for sig, kan man ofte se, at den lægger sig pladask ned midt i det hele. Og hurtigt derefter er der så skabt ro i »rækkerne«.

FORSTÅ DIN HUND DEL 11 Denne gang ser vi nærmere på det dæmpende signal at »sætte sig ned«. Når hunden bruger det at sætte sig ned som et dæmpende signal, kan den enten bare sætte sig eller gøre signalet endnu kraftigere ved at sætte sig med ryggen til. Min hunhund bruger ofte det at sætte sig ned med ryggen til overfor påtrængende hanhunde, som synes hun er dejlig.

32

Man kan også opleve, at hunde lægger sig ned for at dæmpe, når de møder andre hunde på gåturen. Du har måske oplevet det med din egen hund eller med fremmede hunde. Når man på afstand møder en anden hund, så lægger en af dem sig ned i god afstand fra den anden hund, for så at rejse sig op og hilse, når den anden kommer tættere på. Det er dog ikke altid et dæmpende signal, når hunden lægger sig ned, når den møder andre. Det kan også ske som en del af jagtinstinktet. En af de


FORSTÅ

DIN HUND

hunde, min familie havde, da jeg var barn, havde en »leg« med vores heste, som altid løb ind fra folden af sig selv om aftenen. Vores hund gemte sig bag nogle træer, hvor den lagde sig ned på lur. Hestene vidste godt, at hun lå der, så de kom løbende prustende og med hovedet helt ned mod jorden. Når de havde passeret hende, sprang hun op og »jagtede« hestene, som dog også kunne finde på at jage hende.

siden til i deres omgang med hvalpe og unghunde. Hvis en hvalp eller unghund f.eks. plager en voksen hund meget, vil den voksne ofte vende siden til den og blive ved med det, indtil legen stilner af. Det misforstås ofte, og folk tror, at hunden er alt for overbærende over for den vilde hvalp og ikke »evner« at sætte den på plads. Men faktisk er den i fuld gang med at opdrage på hvalpen/unghunden – bare på hundesprog.

Din hund kan også bruge det at lægge sig ned for at dæmpe dig, hvis du går for hurtigt og for direkte med foroverbøjet krop hen til den. F.eks. hvis den ikke kommer, når du kalder, eller hvis du skal give den snor på eller kæle med den. For at undgå det, skal du bevæge dig langsomt og i en bue hen til hunden, så virker du ikke truende med dit kropssprog. Du må selvfølgelig heller ikke være vred på din hund, når du kalder på den eller giver den snor på. Ligegyldigt hvor godt du forsøger at skjule, at du er sur og irriteret, så kan din hund læse din sindstilstand. Jo, at have hund er en god øvelse i selvbeherskelse.

Du kan selvfølgelig også bruge det at vende siden eller ryggen til, hvis du har brug for at dæmpe din hund. Det er f.eks. meget effektivt, når du skal lære din hund at komme, når du kalder. For ikke at virke truende på nogen måde, starter du indlæringen med først at sidde på hug med ryggen til hvalpen, når du kalder, så på hug med siden til, så på hug med front mod hvalpen, mens du kigger til den ene side osv., indtil du til sidst kan stå helt oprejst med front mod hunden og kigge direkte på den, når du kalder. Du kan også bruge det i situationer, hvor din hund er blevet bange for dig af en eller anden grund. Og brug det altid, når du hilser på fremmede, lidt usikre hunde, eller hvis en hund kommer farende mod dig og gør.

Du kan selv dæmpe din hund, hvis den er for vild og ikke vil falde til ro i stuen, ved at lægge dig ned på sofaen med en god bog eller foran tv’et. Det vil inden for kort tid sætte en effektiv dæmper på din hund. FORSTÅ DIN HUND - DEL 13: VENDE SIDEN ELLER RYGGEN TIL Du kender sikkert situationen. Du sidder i sofaen om aftenen og får pludselig lyst til at kæle med hunden. Du vil gerne nusse den på de bløde ører og se ind i dens smukke brune øjne. Og hvad sker der? Hunden vil kun kløes på rumpen. Hvad er det egentlig, som sker her? Jo, hunden viser dig faktisk venlighed ved at vende sit våben – dens tænder – væk fra dig. Det er en form for dæmpende signal – og faktisk et meget kraftigt et. I denne situation viser hunden dig nok mest venlighed, og den er ikke så meget ude på at dæmpe hverken aggression, usikkerhed eller overivrighed. Ofte vil hunden først bruge det at vende siden til, og hvis det ikke virker, vil den vende ryggen/bagdelen til og evt. gå den modsatte vej. Faktisk kan man sige, at der er flere dæmpende signaler her, som kan gradbøjes nogenlunde sådan: 1. 2. 3. 4.

Ikke have direkte øjenkontakt, Kigge væk og evt. dreje hovedet lidt, Vende siden til, Vende ryggen/bagdelen til og gå den modsatte vej.

Din hund vil ofte bruge dette signal. F.eks. hvis der dukker noget brat og uventet op, f.eks. en hund, som kommer løbende hurtigt mod din hund, eller hvis du er vred på din hund og går hen mod den for at straffe den. En anden klassisk situation, hvor hunden vender sig væk, er, hvis den møder en lidt usikker hvalp. Her kan du opleve, at hunden pludselig vender omkring, mens den er på vej hen for at hilse på hvalpen. Det opfattes tit som om, at hunden er uinteresseret i hvalpen, men faktisk er den i færd med at fortælle hvalpen, at den er fredelig og ikke har fæle hensigter. Voksne hunde bruger meget det, at vende

FORSTÅ DIN HUND DEL 14 – DE DÆMPENDE SIGNALER: GÅ IMELLEM Vores hunde bruger det at »gå imellem«, når de løser konflikter. Det vil sige, at de går ind og bryder en tæt kontakt mellem to hunde, en hund og et menneske eller to mennesker ved at gå eller stille sig midt imellem de »stridende« parter. Et klassisk eksempel er kæreste- eller ægteparret, som står og omfavner og kysser hinanden. Men fordi omfavnelse og tæt kontakt set med hundens øjne er en konfliktsituation eller en situation, som kan udvikle sig til en konflikt, går den ind og dæmper aggressionerne ved at gå imellem parret. Mange mennesker misforstår det og tror, at hunden er jaloux. Hunden bruger det at gå imellem eller splitte op i mange forskellige situationer: Når du krammer venner og familie, sidder tæt sammen med andre i sofaen, og når andre hunde kommer for tæt på dig eller andre i familien (flokken). Også når to hunde – især unghunde - leger lidt for vildt og voldsomt sammen, kan en lidt ældre hund tage en tur ind imellem dem, så der igen kommer ro over gemytterne. Det kan være en god idé at have en ældre hund med sig, hvis man underviser hvalpehold. Den kan så gå ind og forhindre, at nogle hvalpe mobber andre, ved blandt andet at splitte op og stille sig imellem. Men det kræver, at man har en meget sprogsikker hund, som løser konflikter uden at være truende – ellers risikerer man, at hvalpene får dårlige oplevelser og bliver bange for andre hunde. Min hanhund bruger det at gå imellem utrolig meget, når vi møder fremmede hanhunde, som viser lidt for megen interesse for min hunhund. Så møver han sig ind imellem dem og bliver ved med at gå imellem frem og tilbage, ind til den anden hund går videre. Utrolig effektivt, og som treårig har han endnu aldrig været i en slåskamp. Du kan selv bruge det at gå imellem og splitte op. Men det er vigtigt, at du gør det korrekt. Du må ikke optræde truende,

33


FORSTÅ

DIN HUND

og du skal være rolig i dine bevægelser og undgå direkte øjenkontakt. Hvis du splitter op ved at gå imellem to hunde, skal du sænke farten, når du går ind mellem hundene. Når du stiller dig imellem din hund, og noget den er bange for eller utryg ved, er det en god idé at stå med ryggen til hunden. Det kræver lidt øvelse, men alle kan lære det. Prøv også at lægge mærke til, hvor tit din hund egentlig løser konflikter ved at »gå imellem« og lær af dens måde at gøre det på. Der er mange situationer, hvor du kan bruge det at splitte op. Hvis der er optræk til en konflikt mellem to hunde, kan du stille dig imellem dem. Det kræver, at du er forudseende og griber ind i god tid, inden hundene kører op, og mens der er afstand imellem dem. Også hvis du har en hund, som gør af andre hunde eller mennesker, kan du stille og roligt stille dig imellem hunden og det, den gør af, med ryggen til din egen hund. Du kan også bruge det at stå imellem, når du skal lære din hvalp, at der er noget, den ikke må. Hvis den f.eks. graver i potteplanten eller gnaver i ledningerne, stiller du dig imellem hvalpen og det, den bider i, og bliver stående, indtil hvalpen holder op med at forsøge at komme hen til det »forbudte«. Det kan kræve noget tålmodighed, men som med så meget andet er det det lange seje træk, som giver de varige resultater.

kan få deres hunde til at komme, når de kalder. Jo mere de hidser sig op, jo mere futter hunden rundt og snuser i jorden. Og behøver jeg nævne, hvor vred ejeren bliver? Det at snuse i jorden er faktisk et dæmpende signal. Hunden snuser selvfølgelig i jorden i mange andre situationer, fordi der er spændende dufte. Men af og til fungerer det som et dæmpende signal. Snusen i jorden kan variere fra et hurtigt dyk med hovedet til en langvarig intens snusen. Den kan være svært at skelne, hvornår hunden bare snuser i jorden, fordi der er noget interessant, og hvornår det faktisk er et dæmpende signal. Men læs situationen i sin helhed. Hvis der er en anden hund i nærheden, kan det meget vel være et dæmpende signal. Når du bliver gal og irriteret over, at din hund ikke kommer, når du kalder, går for langsom eller lignende, og din hund så reagerer ved at gå endnu langsommere og snuse i jorden, ja – så er den sandsynligvis i gang med at dæmpe dig. En anden karakteristisk situation, hvor hunden bruger snusen i jorden som dæmpende signal, er hunden, der møder en usikker hvalp eller unghund og på vejen hen for at hilse pludselig standser op og snuser interesseret i jorden.

FORSTÅ DIN HUND DEL 15 – DE DÆMEPENDE SIGNALER: SNUSE I JORDEN

Vi har lidt svært ved at bruge snusen i jorden som dæmpende signal – der er lidt langt ned. Men jeg plejer at bruge det at standse op, vende mig lidt omkring og studere et eller andet meget intensivt.

Jeg ser det så tit, når jeg er ude at lufte hunde. Ejere, der ikke

Kilde: Jubii Hundenyt

NY DANSK UDSTILLINGSCHAMPION

Pelsens Vulcanus Opdrætter: Hanne og Lindy Pelsen. Ejer: Jette Suhr

34


AKTIVITETSKALENDERE 2004 Agility Dato 27.-28. marts

Sted

Klub

Gundsølillehallen

Tlf.

Pudelklubbens Dressurafd.

45 89 07 25

Sidste tilmelding 7. marts

Brugshunde Dato

Aktivitet

Sted

4. april

SBH DM i IPO

Kreds 5

Forår 2004

Fyns Mesterskab

Kreds 10

Efterår 2004

Jysk Mesterskab

Efterår 2004

Sjællandsmesterskab

Kreds 8

Efterår 2004

Sporhunde DM

Kreds 3

Mella og Gitte griner...

Lundin Loyalty Fidji by Tempo og Falkvindens Urgosh

35


AVLSNYT For medlemmer, bosat i Danmark, som opfylder reglerne

nerationer. Parringer som efter en dispensation har fået

for hvalpelisten er det gratis at stå under ”Avlsnyt” i SBH-

stambogsføringsret, kan ikke optages på hvalpelisten,

bladet, men opdrætteren skal selv sørge for - skriftligt og

hverken i blad eller på hjemmeside. Opdrætterne skal

helst via e-mail - at sende de nødvendige informationer

benytte SBH’s købsaftale.

til redaktøren. Oplysningerne til listen SKAL opdateres til hvert blad, i modsat fald slettes de. Opdrættere og med-

Hvis man står med en nært forestående parring eller fød-

lemmer fra andre lande kan ikke optages i Avlsnyt og på

sel af et kuld hvalpe, er det muligt at ringe til redaktøren

hvalpelisten

frem til den sidste i ”deadline-måneden”, og meddele datoen for et forventet hvalpekuld eller et ankommet hvalpe-

Det er en forudsætning for at få optaget parringer/hvalpe

kuld. Det er dog en forudsætning, at opdrætteren skriftligt

under Avlsnyt, at forældredyrenes HD-status max. er B2,

har indsendt de øvrige oplysninger inden deadline, så kun

og at status opgives. HD-status er angivet efter hundens

datoen og evt. antal hvalpe mangler.

navn. Såfremt det er kendt, skal bedsteforældrenes HDstatus ligeledes oplyses. Hvis hunden er fotograferet for

Vi hører også gerne fra medlemmer, der har importeret

albueledsartrose, er det ligeledes angivet efter hundens

hunde fra udlandet. Disse optages under Importer.

navn, og betegnes AA. Husk at alle danskejede hunde født i 1999 og fremover, skal være fotograferet og have

SBH’s officielle Hvalpeliste/Omplaceringliste:

tildelt status for AA, såfremt de skal kunne optages som

Tilmelding og opdatering til såvel den manuelle liste og

forældredyr på klubbens hvalpeliste. Endvidere skal alle

klubbens hjemmeside foregår udelukkende via Hvalpeli-

tæver før parring min. være fyldt 18 måneder, og begge

ste-kontaktpersonerne. Pris: 100 kr. pr. kuld.

forældre skal have en DKK anerkendt stamtavle i 4 ge-

Parringer MALINOIS Far: Mor: Forventes født: Opdrætter:

DKCH DKLBCH NLCH LUXCH NUCH BDJSG EUSSG BDSG p.E s.r Yuppie du Hameau St Blaise HDA, AA1 (CH Orwell du Domaine de Varoux, HDB x CH Rhapsody du Hameau St. Blaise, HDA) DKCH NUCH Maligårdens Cirka Champion, HDB, AA0 DKCH INTCH DKBRCH IPO3 FCI-SPH SPH2 KBHV92+96 Boholdts Taco HDA1 x DKCH Black Towers Event Horizon, HDA2,AA0 27.02.2004 Kennel Maligårdens v/Louise Egdal, Labirksgyden 40, Birkum, 5220 Odense SØ, tlf. 6597 3377/2871 9622, e-mail: egdal@sporty.dk, www.malinoise.dk

TERVUEREN Far: Mor: Forventes født: Opdrætter:

Far:

Mor:

Forventes født: Opdrætter:

36

s.r. Xoran van de Hoge Laer, HD A (Lutin de la Clairiere aux Louves, HD A/ Tee van de Hoge Laer, HD A) Leslies Tiene, HD A (Susmik’s Dimple of Tristan, HD B1/ Leslies Qwinnie, A1) 13.03.2004 Kennel Susmik v/Susanne Klug & Michael Thrane, Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup Telefon +45 98 24 02 81 - +45 20 94 08 03 - +45 28 27 01 99 Fax: 98 24 02 91 www.susmik.dk, mail: susmik@susmik.dk Once upon a Bandit of Dark Brightness, HD A (IPO1+2+3 G+G3 RHG pW pE UV VZH NLCH INTCH Golan van de Wielander , HD fri/Elegant Shannon of Dark Brightness, HD fri) Susmik’s Dessie, HD B (DKCH, KLBCH, CZCH, DKLPCH, BPB, +AB, SL1, SL2, LP1, LP2, LP3, UHP, FP, DCH-A, Karaktertestet Bjarkarima Loke, HD B1, B2/ Oud Sabbinge Mitzi v. Liber, HD A2 23.03.2004 Kennel Chacami v/Charlotte Stewart & Carl Erik Meier, Tvedensvej 92, Sterup, DK-9740 Jerslev J Telefon (0045) 9883 1012/2248 5350, www.chacami.dk, chacami@chacami.dk


AVLSNYT Hvalpe TERVUEREN

Født

Once Upon a Bandit of Dark Brightness HD: A (IPO1+2+3 G+G3 RHG pW pE UV VZH NLCH INTCH Golan van de Wielander (HD-fri) x GG1 VZH Elegant Shannon of Dark Brightness (HD-fri)) Duchesse Danell’s Fancy Frida HD: B , AA 0 , SP1 og AG1 (Fakaiser’s Gashmir D’Qeron (HD A2) x Duchesse Danell’s Athena (HD B1)) 24.10.2003 - fire hanner og tre tæver

Opdrætter:

Mikkel og Anne Rath Petersen, Hammersholtvej 18, 3400 Hillerød, tlf. 48 24 12 61, www.eklundh.dk/frida

Far:

Tjaran van de Hoge Laer, HD B1 (Horry de la Clariere aux Louves/Kleo van de Hoge Laer) Ate, HD A2 (Tristan of the Two, HD A2/Rollif`s Panda, HD C1) 11.01.2004 - fire hanner Kennel Snestrup, Amy & Jan Nielsen, Solgårdsvej 58, 5210 Odense NV, 004566165400 / 004521828080, http: //home19.inet.tele.dk/snestrup/ mail: snestrup@nielsen.mail.dk

Far:

Mor:

Mor: Født: Opdrætter:

Far: Mor: Født: Opdrætter:

Falkvindens Urgosh, HD A, AA 0, Øjenlyst OK (Urosh van Joefarm/Logan du Domaine du Tuquet ) Lundin Loyalty Fidji by Tempo, HD A2 (Stenholdt Felix, HD B1/Golden Shepherd Tempo, HD A2 ) 10.02.2004 - fire hanner og fire tæver Kennel Lundin Loyalty v/ Kirsten Kingo Lundin, Butterupvej 64, 4420 Regstrup, tlf. 59 47 37 37 E-mail lundinloyalty@mail.tele.dk, www.lundinloyalty.dk

MALINOIS Far: Mor: Født Opdrætter:

Far: Mor: Født Opdrætter:

IPO 3, Ring 1, Körung 1 Otis du Clos Champcheny, HD A (Haxo du Clos Champcheny x Hitee du Clos Champcheny) IPO 3, BHP 1 Lidie du Bois des Trembles, HD B (IPO 3 Kolos des Deux Pottois x Bora van de Noordmeulen) 19.12.2003 - tre hanner og fire tæver Kennel Arousal’ v. Lis Fogh og Carsten Nielsen Sjørupvej 10, Grønnerup, 9640 Farsø. tlf.: 86 48 03 59/ 61 75 26 53. E-mail: arousal@paradis.dk DKCH Attila, HD B2 (Boholdts Ulrik, HD A2/Schmeer Elaisa Vixi, HD B1) Stenholdt Kleopatra, HD A (Stenholdt Kleopatra, HD B2/Stenholdt Fancy, HD A2) 06.01.2004 - tre hanner og tre tæver Kennel Birgitte Eriksen, Kirkebakkegårdsvej 60, 3540 Lynge, tlf. 40 16 12 66, e-mail beriksen@post.tele.dk

Far: Mor: Født: Opdrætter:

IPO3, BHP3, KÖRUNG 3 Achan vom Greifenring, HD A (SchH.3 Orkan von Løwenfels/SchH.3 Comtesse vom Roten Falken) IPO3, DKBRCH Daneskjold Luna, HD B1 (Fransk Ring 3 Idol/IPO3 Snake) 15.01.2004 – fire hanner og fem tæver Kennel Vandalen, Lene Geisler & Jørgen Larsen, Susåvej 10, 4100 Ringsted, tlf. 57 64 34 36 http://vandalen.dk e-mail: postmaster@vandalen.dk

37


AVLSNYT

IMPORTER Race: Hundens navn: Far: Mor: Morfar: Opdrætter: Ejer:

Malinois Boomer La salida del sol, født d.25/1-03 i Tyskland Otis du Clos Champcheny HD:A VPG 3 IPO 3 Amiga von Roden Kamp HD:B VPG 3 IPO 3 Klemm von Roten Falken HD:B Sch 3 IPO 3, Tyskmester DHV 1998/1999, Verdensmester for Belgiske Hyrdehunde i 2000, Verdensmester FCI 2000/2001 Jürgen Gräf Finn Hansen, Ravnsbjergparken 10, 6710 Esbjerg V, tlf. 7516 7435

Boomer La salida del sol

Race: Hundens navn: Far: Mor: Ejer:

Tervueren Unix du Trieu de Leers, han, hentet i Frankrig A, Champion de Travail (F KVA) FRing3, Finalist 2001 (5.) & 2002 (15.) F.s.r. Nimba Des Loups du Makenzie Saki du Trieu de Leers Claus Østergaard

Race: Hundens navn: Far: Mor: Opdrætter: Ejer:

Tervueren Kento v.’T Roemah Andjing, han, født 27.11.2002 i Holland Debelisi Barox First Kirscha v.’T Roehmah Andjing W. Bruijnius, Holland Betina Rosenkilde

Hexen House Dundrah med D’Isabels H-kuld

38


NYT FRA AVLS- OG SUNDHEDSUDVALGET HD / AA – Nyt HD AA

Status

Hund/ Registreringsnummer

Far Mor

HD/AA

Malinois A/A 0/0

A 0

Djanette Rudolfovskà 17049/2002

Chase Bohemia Alke Eimy Mateo

B A2

A/A 0/0

A 0

Midgården’s Disel 07282/2002

Stenholdt Galan Ienla’s Leia

B1 A2

A 1

Belsique’s Gerd of Xanthi 19985/96

Samson-Wendy v. Lana’s Hof Belsique’s Xanthi

B/A

B

Duchesse Danell’s Becka 21637/97

Leslie’s Quincy Leslie’s Jara

A/A 0/2

A 2

Leslie’s Tiene 13789/99

Susmik’s Dimple of Tristan Leslie’s Qwinnie

C/B

C

0/0

0

Joolin Daisy v. ‘T Roemah Andjing 16693/2002

Handsom Duuy Des Magnifique Berger First Kirscha v.’T Roeman Andjing B

Groenendael A/A 0/1

B1 B1

Tervueren B1 B1 B1 A1/0 B

Brevkassen Følgende er et resume af et brev stilet til bestyrelsen. Vi har valgt at fjerne alle person- og hundenavne for rent principielt at svare på spørgsmålene som heri stilles: ”Jeg har en belgisk hyrdehund som har fået konstateret albueledsartrose på albuerne. I et blad ser jeg i første omgang at en hund beslægtet med min har fået konstateret hofteledsdysplasi. Efterfølgende ændres denne status til at hunden er rask. Jeg ved ikke, om man kan manipulere med status, og hvordan kan det være at, jeg har set at pågældende hund har haft hvalpe på SBH´s hvalpeliste. Der er efter mit vidende flere i min hunds familie, som har dårlige hofter. Jeg troede kun, at det var hunde, som havde A eller B på hofterne, som måtte komme på disse lister. Jeg kunne aldrig finde på at avle på min egen hund med dårlige albuer, men er der nogen regler på det område? Jeg har set andre hunde med samme far som min hunds som også har dårlige albuer. Kunne der ikke gøres noget for at stoppe avlen på sådanne hunde? Jeg synes ikke, at det er underligt, at det er svært at komme HD og AA til livs når folk bare avler løs på hunde med dårlig status. Jeg troede DKK holdt øje med den slags.” Svar: I SBH har vi krav om, at man skal fotografere hofter og albuer på individer, som skal bruges til avl for at kunne stå på hvalpeliste/parringsliste. Status på hofterne må ikke være ringere end B mens status på albuerne blot skal være kendt. Det hænger sammen med at DKK ikke vil give os lov til at kræve strengere regler på området. Ifølge DKK skal HD og AA status

faktisk kun være kendt, og der er ingen krav om en vis sundhed i leddene. Vi har diskuteret det med dem flere gange, men de er ubøjelige. Så SBH´s krav er strengere end DKK´s. Vi vil nemlig gerne have, at der er en vis sundhedskvalitet i de hunde som vi indirekte skal reklamere for på vores sider. Det må siges at være op til den enkelte opdrætters etiske sans, hvorvidt de vil bruge syge individer i avlen, og den sans appellerer vi hyppigt til. Men det betyder jo ikke, at vi kan bestemme over deres avl. Det gælder ikke kun mht. hofter og albuer, men sandelig i høj grad også temperament og anden sundhed. Hvis man har fået fotograferet sin hunds hofter/albuer og mener, at DKK har fejlbedømt dem, kan man klage til dem og til Nordisk Appelinstans og mod betaling ser de så på billeder af hunden igen. Derfor kan der forekomme hunde som ændrer status, selv om langt de fleste ikke få noget som helst ud af deres klage. I klubben har vi ikke modtaget HD/AA resultater fra de andre hunde som nævnes med status i brevet. Så vi ved intet om status på de resterende. Hvis det er sandt, at der er flere syge, er det da en skam, at billederne ikke er sendt til bedømmelse. Det gør det jo ganske umuligt at hindre avl på denne linje. Hvis en hund har D eller E på hofterne refunderes bedømmelsesgebyret til ejeren. Dette gøres for at få flere til at sende billeder af dårlige hofter til bedømmelse. Det kan altid nytte noget!! Venligst Dyrlæge Christina Gulløv

39


SBH BODEN Man kan bestille varer on-line på hjemmesiden: www.belgiskehyrdehunde.dk

Stort ”Her vogter jeg” skilt – selvklæbende Klistermærke til bil (stor dekal), 2 stk. Husk at anføre variant Nyt SBH logo klistermærke til bil (til at sætte indvendig) Mini klistermærke (lille dekal). Velegnet til bagrudestreamer Klistermærke med klubbens logo (4 hoveder) Strygemærke (stort rundt logo) – fx til T-shirt (begrænset antal) Små gule klistermærker ”Pas på hunden” (anfør variant) Rundt stofmærke med SBH- logo (10 cm i diameter) Musemåtter med SBH-logo (med bundfarverne: rød, blå, hvid, syrenlilla) ”Den røde bog” – ny udgave Opdrættervejledning Ny Svensk bog Belgiska vallhundar Billede med de 4 varianter Ramme til de 4 varianter (begrænset antal) Billeder tegnet af Firmin Aertgeert (anfør variant, kan ses på hjemmesiden) Madskåle røde & gule Polobluse med logo på bryst (grå og blå) UDSALG T-shirts KANON kvalitet (begrænset antal) (3 for 200,- kr.) pr. stk. Paraply – gul med sort logo og ”en rigtig hund er en belgier” Krus (brugt som 1. præmie i år 2000 - rabat ved køb af flere) 1 stk. Hvide krus med sort SBH-logo Nøglering (Kun Malinois) Udstillings ”Clips” Kuglepenne (med logo) gode og nye! (4 for 20, - kr.) Gamle SBH blade – anfør årgang og nummer Rødvin med SBH årgang 2004 etiket (skal bestilles til levering på SBH-udstilling) Hvidvin med SBH årgang 2004 etiket (skal bestilles til levering på SBH-udstilling) Sort nøglepung Køkken ur med SBH logo

Ny Bod-bestyrer søges Kun mod forudbetaling på bankkonto: Nordea reg. Nr. 0047, konto nr 6875-480-225. Telefonnummer og evt. mail adresse bedes opgivet ved skriftlig eller on-line bestilling. DER TAGES FORBEHOLD FOR PRISSTIGNINGER OG TRYKFEJL.

40

30,00 kr. 40,00 kr. 20,00 kr. 15,00 kr. 5,00 kr. 40,00 kr. 5,00 kr. 50,00 kr. 45,00 kr. 80,00 kr. 60,00 kr. 300,00 kr. 10,00 kr. 60,00 kr. 80,00 kr. 25,00 kr. 80,00 kr. 75,00 kr. 60,00 kr. 20,00 kr. 35,00 kr. 30,00 kr. 6,00 kr. 6,00 kr. 10,00 kr. 50,00 kr. 40,00 kr. 25,00 kr. 60,00 kr.


Står til avlstjeneste

Jarl Wendy van Lana´s Hof (HD - fri) Københavner Winner Dansk Champion Hollandsk Champion Canadisk Champion Amerikansk Champion Tysk Bundessieger 2x bedste HAN på Hollandsk Club Show Avlskåringer: Avls Elite i Holland SR i Frankrig Avlsgodkendt i Canada og Amerika

Far: Multi ch. Buddy van Lana´s Hof Mor: Multi ch. Wendy van Lana´s Hof

Kennel Boholdt - v/Pernille Boholdt - Skeltoftevej 24 Humlebæk - email: pernilleboholdt@mail.dk Tlf. 49 19 23 81 el. 30 35 45 08

41


AKTIVITETSKALENDER UDSTILLINGER 2004 Dato

Klub

Sted

Dommer

Tilmelding

20. marts 2004

SBH

Sjælland, kreds 3

Sonny Ström, Sverige

14. februar 2004

1.-2. maj 2004

DKK

Helsingør

Bela Siklosi, Ungarn

05. juni 2004

DKK

Roskilde

Brenda Banbury, England

06. juni 2004

DKK

Roskilde

Margit Sunde, Norge

04. juli 2004

DKK

Bornholm

Jørgen Hindse Madsen

24. juli 2004

SBH

Sønderjylland, kreds 11

Anders Lyrholm, Sverige

19. juni 2004

25. juli 2004

SBH

Sønderjylland, kreds 11

Elgin Staginnus, Tyskland

19. juni 2004

04. september 2004

SBH

Fyn, kreds 10

V. Sutermeister, Schweitz

01. august 2004

18. september 2004

DKK

Ballerup, KBHV

Göran Bodegård, Sverige

06. november

DKK

Herning, NORDV

Wilfried Peper, Tyskland

20. november 2004

SBH

Sjælland, kreds 8

Mm. M. Vermeier, Belgien

For alle DKK-udstillinger gælder, at absolut sidste tilmeldingsfrist er fem uger før udstillingen. Der kan rekvireres tilmeldingsblanketter til egne udstillinger og DKK-udstillinger hos alle i udstillingsudvalget. Klubbens tilmeldingsblanket kan endvidere skrives ud fra klubbens hjemmeside på adressen: www.belgiskehyrde hunde.dk

Udstillingsudvalg: Jeanette Harmsen Hasselvænget 13 4550 Asnæs E-mail: lajean@pc.dk

Tlf.: 59 62 88 85 mellem 19 og 21

Ved tilmelding til SBH-udstillinger skal udstillingstilmelding og betaling sendes samlet til Jeanette Harmsen. Betaler man med check, så skrives hundens navn på checken. Ved betaling over bank, Nordea reg. nr. 0047, konto nr. 8129-782-340, skal man huske at skrive hundens navn i Indbetaler-feltet. Udenlandske udstillere skal kontakte Jeanette Harmsen vedr. betaling inden overførsel. Husk tilmeldingsfristen altid er 5 uger før udstillingen. Sidste tilmelding kan overskrides med max. 1 uge fra sidste tilmeldingsdato. Overskridelsen koster 50 kr. pr. hund. Dette beløb skal lægges oven i tilmeldingsgebyret. Ved tilmelding til DKK-udstillinger skal tilmeldingsblanketten sendes til: Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand Priser pr. 1. januar 2002: Babyklasse, 3-6 mdr.: Hvalpeklasse, 6-9 mdr.: Unghundeklasse, 9-18 mdr.: Mellemklasse, 15-24 mdr.: Åben klasse, fra 15 mdr.: Brugshundekl., fra 15 mdr.:

175 175 275 275 275 275

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Championklasse, fra 24 mdr.: Seniorklasse, 7-10 år: Veteranklasse, fra 10 år.: Parklasse: Junior handling: Udenfor bedømmelse:

Rabat : Ved tilmelding af flere hunde med samme ejer er tilmeldingsgebyret følgende: 1. hund: 275 kr. 2. hund: 245 kr. 3. hund: 205 kr.

42

275 kr. 275 kr. 275 kr. 125 kr. 95 kr. 100 kr.


OPDRÆTTERLANDKORT 1. Kennel Belsique’s Groenendael & Tervueren Helle Mulvad Hanerupvej 18, 4420 Regstrup Tlf.: 59 47 22 08/51 88 68 22 Mail: belsiques@tdcadsl.dk www.belsiques.dk

2. Kennel Lundin Loyalty Tervueren Kirsten Kingo Lundin Butterupvej 64, 4420 Regstrup Tlf.: 59 47 37 37 Mail: lundinloyalty@mail.tele.dk www.lundinloyalty.dk

3. Kennel D’Isabels Tervueren Uffe Døngart Daltoftevej 11, 2860 Søborg Tlf.: 39 67 00 61 Mail: dongart@post7.tele.dk www.dongart.dk

4. Kennel Jomsborg Tervueren Susanne & Steen Pedersen, Blansvej 33, Bovrup, 6200 Aabenraa Tlf.: 74 68 08 24/40 60 74 68/ 24 22 14 95 Mail: jomsborg@jomsborg.dk www.jomsborg.dk

5. Kennel Oud Sabbinge Groenendael & Tervueren Jane van Sabben Ekkodalsvejen 6, Aaker 3720 Aakirkeby Tlf.: 56 94 00 19 Mail: sabben@ekkodalen.dk og Anick van Sabben Tlf. 23 45 47 25

7. Kennel Susmik Tervueren Susanne & Michael Thrane, Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup Tlf.: 98 24 02 81/20 94 08 03 Mail: susmik@susmik.dk www.susmik.dk

8. Kennel Chacami Tervueren Charlotte Stewart & Carl Erik Meier Øster-Tveden, Tvedensvej 92, Sterup DK-9740 Jerslev J Tlf.: 98 83 10 12/22 79 89 17/ 51 33 15 42 Mail: caerme@post9.tele.dk www.chacami.dk 9. Kennel Maligården Malinois Louise Egdal Labirksgyden 40 5220 Odense SØ Tlf.: 65 97 33 77 Mail: egdal@sporty.dk

10

10. Kennel Birgitte Eriksen Malinois Birgitte Eriksen Kirkebakkegårdsvej 60 3540 Lynge Telefon 40 16 12 66 Mail: beriksen@post.tele.dk 11. Kennel Khymera’s Tervueren Trine Missel Gl. Landevej 117, 4873 Væggerløse Tlf.: 54 17 37 54 Mail: khymera@image.dk http://home.worldonline.dk/~khymera 14. Kennel Jatoba Tervueren Jette & Frank Nielsen Lundegårdsvej 9 4720 Præstø Tlf.: 55 99 11 68 Mail: jatoba@mail.dk www.jatoba.dk 17. Kennel Sunred’s Laekenois Søren Fruergaard Ronæsvænget 9 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 39 21/40 18 33 16 Mail: suinreds@mail.dk www.sunreds.homestead.com/ laekenois.html

12. Kennel Snestrup Tervueren Amy & Jan Nielsen Solgårdsvej 58, 5210 Odense NV Tlf.: 66 16 54 00 Mail: snestrup@nielsen.mail.dk http://home19.inet.tele.dk/snestrup

13. Kennel Vandalen Malinois Jørgen Larsen & Lene Geisler Ømarksvej 22, 4100 Ringsted Tlf.: 57 64 34 36 Mail: postmaster@vandalen.dk http://vandalen.dk

15. Kennel Casfan Tervueren & Groenendael

16. Kennel Sejerø’s Tervueren Lisbeth Enevoldsen Vestervej 15 4592 Sejerø Tlf. 59 59 01 92 Mail: lisbeth-e@mail.tdcadsl.dk

Karin Larsen Parallelvej 4 6360 Tinglev Tlf.: 74 64 49 07 Mail: casfan@mail.dk

18. Kennel Aabo Tervueren Pia & Viggo Pedersen Elverdamsvej 241, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 46 41 42 25 Mail: pia-viggo@kennel-aabo.dk www.kennel-aabo.dk

Opdrætterlandkortet i bladet - og på SBH’s hjemmeside - koster 150 kr. for et år. Opdatering af kortet følger bladets deadline og udgivelse. 43


D’Isabels Happiness Opdrætter Uffe Døngart

Jeg har desværre mistet oplysningerne til dette billede - jeg mener at have fået det fra Susanne og Steen Pedersens...

44

Belgiske hyrdehunde nr 1, 2004  

Med Bjarne og Cindy i Iran G ROENENDAEL • T ERVUEREN • M ALINOIS • L AEKENOIS Tervueren Danmarks- mester i LP2 U DGIVET AF S PECIALKLUBBEN F...