Page 1

jaarverslag

08

blikvangers blikvangers

> Januari 2008

• EDS-Telindus haalt het nieuwe ICT-contract van de Vlaamse overheid binnen. De waarde van dit zevenjarige outsourcingcontract wordt op 582 miljoen EUR geraamd en is daarmee het grootste dat ooit in Vlaanderen werd afgesloten.

> Februari 2008 • Belgacom kondigt de overname van Scarlet nv aan. Voor deze transactie moeten onder meer de mededingingsautoriteiten hun goedkeuring verlenen. • De Post en Belgacom ondertekenen een akkoord waardoor De Post Belgacoms participatie van 50% in Certipost verwerft, zodat De Post 100% van de aandelen van dit bedrijf in handen krijgt. • Belgacom kondigt de overname aan van Poncin bvba, een dealer in telecommunicatiediensten. De bedoeling hiervan is de positie van de Groep in de streek van Luik te versterken.

> Maart 2008 • Belgacom en Proximus lanceren Together, een nieuwe tariefformule waarmee de klanten in het weekend gratis kunnen bellen. • Belgacom rekruteert Michel De Coster voor de functie van Executive Vice President van de Enterprise Business Unit. • Belgacom sluit een akkoord met Twentieth Century Fox om de films van deze producent te kunnen opnemen in haar Op aanvraag-catalogus op Belgacom TV.

> April 2008 • Belgacom TV lanceert video op aanvraag en televisiezenders in Hoge Definitie. • De Belgacom Groep werft Grégoire Dallemagne aan als Executive Vice President Strategy.

> Mei 2008 • Belgacom ICS en Omantel halen de banden van hun partnerschap aan door te investeren in de Europe India Gateway (EIG).

Voor financiële informatie Nancy Goossens Vice President Investor Relations Koning Albert II-laan, 27 B - 1030 Brussel Tel: + 32 2 202 82 41 Fax: + 32 2 201 54 94 E-Mail: investor.relations@belgacom.be

Voor nadere inlichtingen Ingvild Van Lysebetten Vice President Group Communication Koning Albert II-laan, 27 B - 1030 Brussel Tel: + 32 2 202 40 23 Fax: + 32 2 203 65 93 E-Mail: about@belgacom.be Visit Belgacom’s website: www.belgacom.com Het jaarverslag van Belgacom verschijnt eveneens in het Frans en het Engels.

> Juni 2008 • Belgacom haalt de uitzendrechten van de Jupiler League voor de seizoenen 2008-2011 binnen. • Belgacom biedt haar klanten meer surfcomfort door de snelheden en de maandelijkse volumes van haar ADSL-abonnementen te verhogen.

> Juli 2008 • Belgacom neemt Mobile-for over, een bedrijf gespecialiseerd in mobiele betalingen voor parkeerdiensten.

> Augustus 2008 • Belgacom versterkt haar aanwezigheid in Luxemburg en rondt de overname af van Tango, de tweede mobiele operator in Luxemburg.

> September 2008 • Belgacom verruimt haar televisieaanbod en kan haar klanten nu veertien zenders en talrijke films in haar Op aanvraag-catalogus aanbieden in Hoge Definitie. • Belgacom vernieuwt de directie van haar filiaal Euremis nv door Ulrik Van Schepdael te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. • Belgacom haalt ouderen en slechthorenden uit hun isolement door de specifiek voor hen bestemde Videofoon 9000 en de dienst Video Talk te lanceren.

> Oktober 2008 • Proximus verbetert surfen op internet via gsm door op Vodafone live! de zoekmotor Google aan te bieden. • Maurice Lippens stapt uit zijn functie in de Raad van Bestuur van Belgacom.

> November 2008 • Belgacom viert tien jaar ADSL en wijst erop dat ze een van de eerste operatoren ter wereld was om deze technologie te lanceren. • Belgacom kondigt de uitgifte van een publieke obligatielening in België en het Groothertogdom Luxemburg aan voor een bedrag van 125 miljoen EUR. • Belgacom International Carrier Services wordt verkozen tot Best Wholesale Carrier. • Belgacom rondt de overname van Scarlet af.

> December 2008 • Belgacom neemt kennis van de beslissing van het BIPT om af te zien van de stilzwijgende verlenging van de gsm-licentie (2G) van Proximus. • Belgacom keert een interim-dividend uit van 0,50 EUR per aandeel.

> Januari 2009 • Scarlet deelt zijn strategisch businessplan 2009-2013 mee en kondigt de verkoop aan van zijn netwerk.

> Februari 2009 • Belgacom lanceert Happy Time One. Met deze formule, die vaste en mobiele telefonie combineert, kan ‘s avonds en in het weekend gratis worden gebeld naar alle vaste en mobiele nummers in België, en dat zowel via een vaste lijn als met de gsm.

> Maart 2009 • Belgacom stelt haar jaarlijkse resultaten voor en bevestigt de soliditeit van haar operationele en financiële profiel. • Belgacom neemt een belang van 40% in TUNZ, een bedrijf gespecialiseerd in mobiele betalingen.


jaarverslag

08

blikvangers blikvangers

> Januari 2008

• EDS-Telindus haalt het nieuwe ICT-contract van de Vlaamse overheid binnen. De waarde van dit zevenjarige outsourcingcontract wordt op 582 miljoen EUR geraamd en is daarmee het grootste dat ooit in Vlaanderen werd afgesloten.

> Februari 2008 • Belgacom kondigt de overname van Scarlet nv aan. Voor deze transactie moeten onder meer de mededingingsautoriteiten hun goedkeuring verlenen. • De Post en Belgacom ondertekenen een akkoord waardoor De Post Belgacoms participatie van 50% in Certipost verwerft, zodat De Post 100% van de aandelen van dit bedrijf in handen krijgt. • Belgacom kondigt de overname aan van Poncin bvba, een dealer in telecommunicatiediensten. De bedoeling hiervan is de positie van de Groep in de streek van Luik te versterken.

> Maart 2008 • Belgacom en Proximus lanceren Together, een nieuwe tariefformule waarmee de klanten in het weekend gratis kunnen bellen. • Belgacom rekruteert Michel De Coster voor de functie van Executive Vice President van de Enterprise Business Unit. • Belgacom sluit een akkoord met Twentieth Century Fox om de films van deze producent te kunnen opnemen in haar Op aanvraag-catalogus op Belgacom TV.

> April 2008 • Belgacom TV lanceert video op aanvraag en televisiezenders in Hoge Definitie. • De Belgacom Groep werft Grégoire Dallemagne aan als Executive Vice President Strategy.

> Mei 2008 • Belgacom ICS en Omantel halen de banden van hun partnerschap aan door te investeren in de Europe India Gateway (EIG).

Voor financiële informatie Nancy Goossens Vice President Investor Relations Koning Albert II-laan, 27 B - 1030 Brussel Tel: + 32 2 202 82 41 Fax: + 32 2 201 54 94 E-Mail: investor.relations@belgacom.be

Voor nadere inlichtingen Ingvild Van Lysebetten Vice President Group Communication Koning Albert II-laan, 27 B - 1030 Brussel Tel: + 32 2 202 40 23 Fax: + 32 2 203 65 93 E-Mail: about@belgacom.be Visit Belgacom’s website: www.belgacom.com Het jaarverslag van Belgacom verschijnt eveneens in het Frans en het Engels.

> Juni 2008 • Belgacom haalt de uitzendrechten van de Jupiler League voor de seizoenen 2008-2011 binnen. • Belgacom biedt haar klanten meer surfcomfort door de snelheden en de maandelijkse volumes van haar ADSL-abonnementen te verhogen.

> Juli 2008 • Belgacom neemt Mobile-for over, een bedrijf gespecialiseerd in mobiele betalingen voor parkeerdiensten.

> Augustus 2008 • Belgacom versterkt haar aanwezigheid in Luxemburg en rondt de overname af van Tango, de tweede mobiele operator in Luxemburg.

> September 2008 • Belgacom verruimt haar televisieaanbod en kan haar klanten nu veertien zenders en talrijke films in haar Op aanvraag-catalogus aanbieden in Hoge Definitie. • Belgacom vernieuwt de directie van haar filiaal Euremis nv door Ulrik Van Schepdael te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. • Belgacom haalt ouderen en slechthorenden uit hun isolement door de specifiek voor hen bestemde Videofoon 9000 en de dienst Video Talk te lanceren.

> Oktober 2008 • Proximus verbetert surfen op internet via gsm door op Vodafone live! de zoekmotor Google aan te bieden. • Maurice Lippens stapt uit zijn functie in de Raad van Bestuur van Belgacom.

> November 2008 • Belgacom viert tien jaar ADSL en wijst erop dat ze een van de eerste operatoren ter wereld was om deze technologie te lanceren. • Belgacom kondigt de uitgifte van een publieke obligatielening in België en het Groothertogdom Luxemburg aan voor een bedrag van 125 miljoen EUR. • Belgacom International Carrier Services wordt verkozen tot Best Wholesale Carrier. • Belgacom rondt de overname van Scarlet af.

> December 2008 • Belgacom neemt kennis van de beslissing van het BIPT om af te zien van de stilzwijgende verlenging van de gsm-licentie (2G) van Proximus. • Belgacom keert een interim-dividend uit van 0,50 EUR per aandeel.

> Januari 2009 • Scarlet deelt zijn strategisch businessplan 2009-2013 mee en kondigt de verkoop aan van zijn netwerk.

> Februari 2009 • Belgacom lanceert Happy Time One. Met deze formule, die vaste en mobiele telefonie combineert, kan ‘s avonds en in het weekend gratis worden gebeld naar alle vaste en mobiele nummers in België, en dat zowel via een vaste lijn als met de gsm.

> Maart 2009 • Belgacom stelt haar jaarlijkse resultaten voor en bevestigt de soliditeit van haar operationele en financiële profiel. • Belgacom neemt een belang van 40% in TUNZ, een bedrijf gespecialiseerd in mobiele betalingen.


key performance indicators

algemene informatie

Financieel Opbrengsten (vóór niet-terugkerende items) (in miljoen EUR)

Personeel 2008 (in VTE)

Winst per andeel (in EUR)

Boekjaar afgesloten op 31 december

3

2007

2008

Resultatenrekening (in miljoen EUR) CBU: 2.253 EBU: 2.696 SDE: 415 S&S: 34 ICS: 812

Nettowinst (aandeel van de Groep) (in miljoen EUR) 1.000

CBU: 5.979 EBU: 5.479 SDE: 3.421 S&S: 2.263 ICS: 229

2

Totale opbrengsten vóór niet-terugkerende items

1

Niet-terugkerende opbrengsten

0 07

08

Vrije kasstroom (in miljoen EUR)

Investeringen (in miljoen EUR)

1.500

800

6.065

5.978

0

8

Totale opbrengsten

6.065

5.986

EBITDA(1) voor niet-terugkerende items

2.077

1.990

EBITDA(1)

2.031

1.905

-774

-743

1.256

1.161

1

-109

1.258

1.053

-300

-254

958

800

Afschrijvingen Bedrijfswinst (EBIT)

600

Netto financiële opbrengsten/(kosten)

400

Winst voor belastingen

200

Belastingen

800 1.000

600 400

500 200 0

0 07

08

07

08

0 07

08

Netto winst (aandeel van de groep) (1) Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization

“2008 was een jaar vol uitdagingen dat gekenmerkt werd door de druk van de concurrentie en de regelgeving. Niettemin heeft Belgacom haar jaarprognoses voor alle belangrijke parameters waargemaakt en de standvastigheid van haar operationeel en financieel profiel bekrachtigd.”

Bijkomende informatie

Maatschappelijk doel

Het autonome overheidsbedrijf Belgacom is een naamloze vennootschap van publiek recht, zoals vastgelegd in de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, georganiseerd naar Belgisch recht.

Zoals beschreven in artikel 3 van de statuten bestaan de doelstellingen van de vennootschap in:

De vennootschap is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire handelsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen voor al wat niet uitdrukkelijk is vastgelegd door (of krachtens) de wet van 21 maart 1991 of een andere specifieke wet.

Maatschappelijke zetel Belgacom NV van publiek recht Koning Albert II-laan 27 B-1030 Brussel BTW BE 0202.239.951, RPR Brussel

Raadpleging van de documenten van de emittent De openbare documenten betreffende de emittent kunnen worden geraadpleegd in de hoofdzetel.

Oprichtingsdatum De vennootschap werd opgericht als een autonoom overheidsbedrijf, geregeld bij de wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Belgische Regie van Telegraaf en Telefoon (RTT). De omvorming van Belgacom in een naamloze vennootschap van publiek recht werd uitgevoerd bij Koninklijk Besluit van 16 december 1994, dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 december 1994 en diezelfde dag in werking trad.

1. de ontwikkeling van diensten op het vlak van de telecommunicatie, in binnen- of buitenland; 2. de uitvoering van alle handelingen met de bedoeling om, rechtstreeks of onrechtstreeks, haar activiteiten te bevorderen of een optimaal gebruik van haar infrastructuur mogelijk te maken; 3. de participatie in bestaande of nog op te richten openbare of private, Belgische, buitenlandse of internationale instellingen, vennootschappen of verenigingen, waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden bijgedragen tot het bereiken van haar maatschappelijk doel; 4. de levering van radio- en televisiediensten.

Disclaimer Deze mededeling bevat toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van verklaringen i.v.m. de uitgangspunten en verwachtingen van de Vennootschap. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, ramingen en verwachtingen van de Vennootschap, alsook op verwachtingen van externe omstandigheden en gebeurtenissen. De toekomstgerichte verklaringen bevatten inherente risico’s en onzekerheden en gelden enkel op de datum waarop ze worden afgelegd. De Vennootschap gaat geen verbintenissen aan m.b.t. een of meer van deze verklaringen en zal ze niet noodzakelijk aanpassen in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, uitgezonderd in zoverre dit door de Belgische wet is vereist. De Vennootschap waarschuwt beleggers dat een aantal belangrijke factoren ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen.

Verantwoordelijke uitgever: Ingvild Van Lysebetten Vice President Group Communication Koning Albert II-laan, 27 B - 1030 Brussel Concept, inhoud en coördinatie: Frédéric Herzeele - Corporate Communication Manager Franck Vanbelle - Corporate Content & Publication Manager

Operationeel

Design en prepress: Chris Communications www.chriscom.be Printing: Snel

Het jaar 2008 was een succes voor Belgacom TV met een sterkere groei in klanten dan het jaar daarvoor.

De Belgacom Groep heeft tal van acties gevoerd om nieuwe mobiele klanten te werven terwijl de concurrentie almaar heviger wordt.

De lancering van convergente gegroepeerde aanbiedingen zoals packs bevordert het succes van multiplay.

Explore biedt diensten en applicaties aan waardoor professionele klanten kunnen gebruikmaken van flexibele en convergente oplossingen.

Bronvermelding foto’s: Jean-Michel Byl, Reporters en Belgacom

Gedrukt op gecertifieerd

papier.


key performance indicators

algemene informatie

Financieel Opbrengsten (vóór niet-terugkerende items) (in miljoen EUR)

Personeel 2008 (in VTE)

Winst per andeel (in EUR)

Boekjaar afgesloten op 31 december

3

2007

2008

Resultatenrekening (in miljoen EUR) CBU: 2.253 EBU: 2.696 SDE: 415 S&S: 34 ICS: 812

Nettowinst (aandeel van de Groep) (in miljoen EUR) 1.000

CBU: 5.979 EBU: 5.479 SDE: 3.421 S&S: 2.263 ICS: 229

2

Totale opbrengsten vóór niet-terugkerende items

1

Niet-terugkerende opbrengsten

0 07

08

Vrije kasstroom (in miljoen EUR)

Investeringen (in miljoen EUR)

1.500

800

6.065

5.978

0

8

Totale opbrengsten

6.065

5.986

EBITDA(1) voor niet-terugkerende items

2.077

1.990

EBITDA(1)

2.031

1.905

-774

-743

1.256

1.161

1

-109

1.258

1.053

-300

-254

958

800

Afschrijvingen Bedrijfswinst (EBIT)

600

Netto financiële opbrengsten/(kosten)

400

Winst voor belastingen

200

Belastingen

800 1.000

600 400

500 200 0

0 07

08

07

08

0 07

08

Netto winst (aandeel van de groep) (1) Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization

“2008 was een jaar vol uitdagingen dat gekenmerkt werd door de druk van de concurrentie en de regelgeving. Niettemin heeft Belgacom haar jaarprognoses voor alle belangrijke parameters waargemaakt en de standvastigheid van haar operationeel en financieel profiel bekrachtigd.”

Bijkomende informatie

Maatschappelijk doel

Het autonome overheidsbedrijf Belgacom is een naamloze vennootschap van publiek recht, zoals vastgelegd in de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, georganiseerd naar Belgisch recht.

Zoals beschreven in artikel 3 van de statuten bestaan de doelstellingen van de vennootschap in:

De vennootschap is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire handelsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen voor al wat niet uitdrukkelijk is vastgelegd door (of krachtens) de wet van 21 maart 1991 of een andere specifieke wet.

Maatschappelijke zetel Belgacom NV van publiek recht Koning Albert II-laan 27 B-1030 Brussel BTW BE 0202.239.951, RPR Brussel

Raadpleging van de documenten van de emittent De openbare documenten betreffende de emittent kunnen worden geraadpleegd in de hoofdzetel.

Oprichtingsdatum De vennootschap werd opgericht als een autonoom overheidsbedrijf, geregeld bij de wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Belgische Regie van Telegraaf en Telefoon (RTT). De omvorming van Belgacom in een naamloze vennootschap van publiek recht werd uitgevoerd bij Koninklijk Besluit van 16 december 1994, dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 december 1994 en diezelfde dag in werking trad.

1. de ontwikkeling van diensten op het vlak van de telecommunicatie, in binnen- of buitenland; 2. de uitvoering van alle handelingen met de bedoeling om, rechtstreeks of onrechtstreeks, haar activiteiten te bevorderen of een optimaal gebruik van haar infrastructuur mogelijk te maken; 3. de participatie in bestaande of nog op te richten openbare of private, Belgische, buitenlandse of internationale instellingen, vennootschappen of verenigingen, waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden bijgedragen tot het bereiken van haar maatschappelijk doel; 4. de levering van radio- en televisiediensten.

Disclaimer Deze mededeling bevat toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van verklaringen i.v.m. de uitgangspunten en verwachtingen van de Vennootschap. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, ramingen en verwachtingen van de Vennootschap, alsook op verwachtingen van externe omstandigheden en gebeurtenissen. De toekomstgerichte verklaringen bevatten inherente risico’s en onzekerheden en gelden enkel op de datum waarop ze worden afgelegd. De Vennootschap gaat geen verbintenissen aan m.b.t. een of meer van deze verklaringen en zal ze niet noodzakelijk aanpassen in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, uitgezonderd in zoverre dit door de Belgische wet is vereist. De Vennootschap waarschuwt beleggers dat een aantal belangrijke factoren ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen.

Verantwoordelijke uitgever: Ingvild Van Lysebetten Vice President Group Communication Koning Albert II-laan, 27 B - 1030 Brussel Concept, inhoud en coördinatie: Frédéric Herzeele - Corporate Communication Manager Franck Vanbelle - Corporate Content & Publication Manager

Operationeel

Design en prepress: Chris Communications www.chriscom.be Printing: Snel

Het jaar 2008 was een succes voor Belgacom TV met een sterkere groei in klanten dan het jaar daarvoor.

De Belgacom Groep heeft tal van acties gevoerd om nieuwe mobiele klanten te werven terwijl de concurrentie almaar heviger wordt.

De lancering van convergente gegroepeerde aanbiedingen zoals packs bevordert het succes van multiplay.

Explore biedt diensten en applicaties aan waardoor professionele klanten kunnen gebruikmaken van flexibele en convergente oplossingen.

Bronvermelding foto’s: Jean-Michel Byl, Reporters en Belgacom

Gedrukt op gecertifieerd

papier.


inhoud w w w .r un ar ou nd th e

Mij

.c

n op

ij p m o en volg

n

Wie we zijn 02 >

de Belgacom Groep

04 >

brief van de Voorzitter

06 >

brief van de Gedelegeerd Bestuurder

08 >

een Groep in beweging

10 >

strategie en vernieuwing

Onze troeven 12 >

onze klanten

18 >

onze medewerkers

24 >

ons netwerk

he

t

en

ve

rg

ee

t

je

ni

et

De

ken

om

boe

30 >

Consumer Business Unit

32 >

Enterprise Business Unit

34 >

International Carrier Services

35 >

informatie voor de aandeelhouders

ra

ak

om

aa

n

Onze prestaties

Af

sp

Onze verbintenissen 39 > maatschappelijk verantwoord ondernemen Je vindt ons glossarium op www.belgacom.com

40 >

corporate governance


2

> wie we zijn

de Belgacom Groep Door zijn ervaring als historische operator en dankzij de veelzijdigheid van zijn teams is de Belgacom Groep de Belgische leverancier bij uitstek van geïntegreerde communicatiediensten. Omdat we voortdurend investeren in spitstechnologie, zijn we in staat onze klanten hogesnelheidsoplossingen aan te bieden in alle vaste of mobiele netwerken.

Onze missie We willen de leverancier bij uitstek zijn die intuïtieve end-to-endoplossingen aanbiedt via een combinatie van vaste en mobiele telecom, IT en media. Aldus willen we de klanten in staat stellen hun professionele en privéleven te organiseren en te verrijken.

Onze organisatie Onze operationele structuur steunt op vier pijlers: > De Consumer Business Unit (CBU) heeft de residentiële klanten onder zijn hoede. > Professionele klanten worden bediend door de Enterprise Business Unit (EBU). > Netwerken en IT-diensten zijn gecentraliseerd binnen één enkele entiteit: de Service Delivery Engine (SDE). > Staff and Support (S & S) groepeert alle horizontale functies die de activiteiten van de Groep ondersteunen. Daarnaast is Belgacom ICS, een joint venture tussen Belgacom en Swisscom Fixnet, verantwoordelijk voor de internationale carrieractiviteiten. Sinds 2005 staat deze unit in de wereldwijde top 10 voor deze sector.

Onze topmerken

Ontdek onze merken op: www.belgacom.com


de Belgacom Groep

Consumer Business Unit (CBU)

+65,7% Stijging van het aantal Belgacom TV-klanten

Samenvatting

De Consumer Business Unit wil de voor de hand liggende en vlot toegankelijke aanbieder van communicatie- en ontspanningsdiensten zijn die geavanceerde technologieĂŤn omzet in betrouwbare en gepersonaliseerde oplossingen. Aldus wilt ze de klanten in staat stellen hun leven te organiseren en er ten volle van te genieten, gelijk waar en wanneer en vanop eender welk toestel.

Strategische prioriteiten > Zorgen voor een superieure end-to-end klantenervaring; > Het aantal diensten per klant uitbreiden; > Oplossingen bieden: altijd, overal en vanop eender welk toestel; > Alles van de eerste keer juist doen en de kostentoerekening optimaliseren.

Enterprise Business Unit (EBU)

+101.000 nieuwe mobiele EBU klanten

Samenvatting De Enterprise Business Unit wil enerzijds de toonaangevende netwerkgeoriĂŤnteerde ICT-partner zijn die professionele klanten van a tot z beheerde oplossingen aanbiedt, en anderzijds gelden als referentie voor zijn activiteiten op Europese schaal.

EBU mobiele klanten (in miljoen)

1,2 1,0

Strategische prioriteiten

0,8

> Een superieure dienst leveren om een lage churn te behouden; > Cross-selling van telecom, mobiele data en netwerk-IT; > Verschuiving naar netwerkgeoriĂŤnteerde ICT; > Winstgevendheid vrijwaren en oplossingen industrialiseren.

0,6 0,4 0,2 0,0 07

08

Aantal Belgacom TVklanten (in duizend) 600 500 400 300 200 100 0 07

08

3


4

> wie we zijn

brief van de Voorzitter In 2008 heeft de Belgacom Groep onverminderd de uitdagingen inzake convergentie opgenomen en is ze doorgegaan met het aanbieden van vernieuwende oplossingen aan haar klanten. Ondanks het feit dat de wereldeconomie door de financiële crisis door elkaar is geschud, mag de Groep fier zijn op haar successen. Innovatie en de uitbouw van ons netwerk blijven voorop staan in onze strategische opties en zijn een waarborg voor succes in de toekomst. Door onze inspanningen te bundelen, kunnen we de uitdagingen waarmee de Groep vandaag en morgen wordt geconfronteerd, het hoofd bieden. Dankzij onze strategie zien we de toekomst sereen tegemoet en zijn we klaar om nieuwe opportuniteiten op het vlak van ontwikkeling aan te grijpen, en tegelijk onze kosten in de hand te houden.

De klant centraal stellen in al onze acties In 2008 kreeg de wereldeconomie het door de financiële crisis zwaar te verduren. In die context bleef ook de telecomsector niet gespaard, al werd hij niet het hardst getroffen. De Belgacom Groep mag desondanks fier zijn op haar verwezenlijkingen. We hebben onze inspanningen gebundeld om onze service aan de klanten te verbeteren en om van de klantentevredenheid een van de hoekstenen van onze strategie te maken. Door onze inspanningen voort te zetten en nog beter in te spelen op de verwachtingen en de behoeften van onze klanten, zullen we onze leiderspositie kunnen handhaven en onze marktaandelen nog verstevigen.

“Deze successen tonen aan dat de convergentiestrategie, die de Raad van Bestuur ondersteunt en het management implementeert, de juiste is. Onze visie biedt zinvolle perspectieven en laat ons toe synergieën en nieuwe groeipolen te ontwikkelen.”

Een strategie: convergentie De operationele successen die we in de loop van 2008 hebben opgetekend, bewijzen dat onze strategische visie de juiste is. Intern hebben we onze structuur verder aangepast om nog meer als een geïntegreerde Groep te werken en onze klanten aldus steeds beter uitgewerkte convergentieoplossingen voor te stellen. De overname van Scarlet versterkt onze residentiële footprint in België doordat ze ons in staat stelt een nieuw klantensegment aan te boren, dat de Groep tot hiertoe niet bereikte. Tango opent voor ons dan weer de deuren naar de Luxemburgse markt, wat voor onze filialen Telindus en Belgacom ICS mooie mogelijkheden biedt voor synergieën op de professionele markt. Op televisiegebied blijft Belgacom TV hoge ogen gooien, met meer dan 500.000 abonnees en een inhoudsaanbod dat maar blijft groeien. Deze successen tonen aan dat de convergentiestrategie, die de Raad van Bestuur ondersteunt en het management implementeert, de juiste is. Onze visie biedt zinvolle perspectieven en laat ons toe synergieën en nieuwe groeipolen te ontwikkelen.

Innovatie als leidmotief van onze ideeën Het laatste decennium heeft de Groep haar netwerken en de eraan gekoppelde applicaties voortdurend geoptimaliseerd. Het bewijs hiervan is dat twee derde van onze opbrengsten vandaag afkomstig zijn van producten die vijftien jaar


brief van de Voorzitter

geleden nog niet bestonden. Dit geeft perfect de dynamiek weer die de telecomsector kenmerkt, maar ook de vernieuwingskracht van de Belgacom Groep, die zich heeft weten aan te passen om tegemoet te komen aan de vereisten van haar klanten. De digitale toepassingen op het gebied van e-gezondheid, betaling via de mobiele telefoon, maar ook de toepassingen die toelaten in realtime het energieverbruik van een gezin of een onderneming te volgen, zijn slechts enkele van de talrijke groeipolen die de Groep ontwikkelt.

Een hervonden evenwicht 2008 is ook het jaar van een hervonden evenwicht. De sereniteit die vandaag de gezamenlijke acties van de Raad van Bestuur en de directie van Belgacom kenmerkt, is de vrucht van een intensieve en constructieve dialoog. Onze strategie op het gebied van convergentie en innovatie, evenals de operationele successen van de Groep, bewijzen dat we dag in, dag uit, ertoe kunnen bijdragen dat Belgacom haar marktaandelen verder uitbouwt. In dit verband wens ik de leden van de Raad van Bestuur te bedanken voor de wijsheid van hun strategische beslissingen. Dank ook aan de directie van Belgacom en Didier Bellens, van wie het mandaat onlangs werd verlengd. Hij en zijn team werken elke dag keihard om van Belgacom de referentie te maken in de wereld van de telecommunicatie.

Onze inspanningen bundelen en het vertrouwen behouden

Als we in staat zijn de dagdagelijkse uitdagingen van de Belgacom Groep het hoofd te bieden, is dat ook dankzij de hulp van onze sociale partners. Hun wil om samen te werken zorgt ervoor dat er schot komt in het sociale overleg, waardoor de werknemers van de Groep kunnen rekenen op werkvoorwaarden die beantwoorden aan de verwachtingen van de verschillende spelers in de onderhandelingen.

De tevredenheid van onze aandeelhouders Het vertrouwen van de financiële markten heeft door de financiële crisis een flinke knauw gekregen. De Belgacom Groep heeft zich goed staande gehouden in een context van wereldwijde daling van de beurskoersen. Ondanks het moeilijke economische klimaat heeft de Belgacom Groep geen plannen om haar dividendbeleid bij te sturen. Het vertrouwen dat de aandeelhouders ons schenken, is dan ook van essentieel belang. Hun tevredenheid is het beste bewijs dat we goed bezig zijn.

Onze uitdagingen voor 2009 Het lijdt geen twijfel: het jaar 2009 zal voor alle economische sectoren lastig zijn. De concrete effecten van de crisis zullen zich blijven laten voelen. Voor de komende maanden blijft waakzaamheid geboden. Het zal belangrijk zijn om de strategische doelen die we ons hebben gesteld, steeds voor ogen te houden. Met een combinatie van discipline en kostenbeheersing zullen we de sterke positie van onze Groep kunnen handhaven en optimaal gebruikmaken van de kansen die de crisis biedt.

Als de Belgacom Groep vandaag in staat is de toekomst sereen tegemoet te zien, is dat niet enkel dankzij haar strategie, maar ook dankzij de mannen en vrouwen die telkens weer het beste van zichzelf geven voor het success van de Groep. De inspanningen die ons personeel levert, mogen gezien worden en het engagement van elkeen is een steen in het bouwwerk dat onze onderneming in staat stelt een eersterangsrol te blijven spelen. Daarom wil ik alle medewerkers van harte bedanken voor hun inzet en hun flexibiliteit.

Theo Dilissen Voorzitter van de Raad van Bestuur

5


6

> wie we zijn

brief van de Gedelegeerd Bestuurder

Onze strategie bestaat erin de Belgacom-droom van volledige convergentie en voortdurende vernieuwing waar te maken. Het zijn moeilijke tijden, maar Belgacom zal er nog sterker uit komen.

“Door onze aanhoudende aandacht voor convergentie, vernieuwing en toegevoegde aandeelhouderswaarde – en onze resolute inspanningen op het gebied van integratie – bevinden wij ons nu in een goede positie om de opportuniteiten van een snel veranderende wereld met open armen te verwelkomen.”

Geloofwaardigheid, gebouwd op strategie Het jaar 2008 bewees eens te meer dat wij de juiste strategie hebben gevolgd. Dankzij onze solide basis zijn wij na een zwaar jaar nog steeds in goede vorm. Klaar voor 2009, een moeilijk jaar dat veel uitdagingen zal meebrengen. Door onze aanhoudende aandacht voor convergentie, vernieuwing en toegevoegde aandeelhouderswaarde – en onze resolute inspanningen op het gebied van integratie – bevinden wij ons nu in een goede positie om de opportuniteiten van een snel veranderende wereld met open armen te verwelkomen. Onze resultaten van 2008 bewijzen het succes van onze strategische focus op België. Onze sterkte in onze thuismarkt heeft gezorgd voor consistente inkomsten, ondanks de algemene recessie op de markt en de strenge nieuwe regelgeving in onze sector. We blijven onze kosten in de gaten houden. Onze kasstroom is goed, onze schulden zijn laag en onze cijfers tonen aan dat ons aanbod van producten en diensten steeds aantrekkelijker wordt. Ook buiten de landsgrenzen hebben we de juiste keuzes gemaakt. We hebben nieuwe prioriteiten gesteld voor onze internationale activiteiten. De nadruk ligt daarbij op onze kernmarkten en op het optimale evenwicht tussen de hoge kwaliteit van onze dienstverlening en onze rentabiliteit. De aandacht van Telindus gaat nu uit naar vijf landen. Onze Enterprisebusinessunit concentreert zich op zes kernlanden, die samen de kritieke massa vertegenwoordigen die nodig is om tot een winstgevende business uit te groeien: België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Onze strategie focust op de middellange en lange termijn. Kortetermijninvloeden zullen onze koers niet wijzigen. We zijn nu een volledig geïntegreerde leverancier en daardoor kunnen wij steeds de beste combinatie van producten aanbieden. We nemen de stress van onze klanten weg als zij aan het werk zijn. We bieden ontspanning als ze thuis zijn. We zorgen ervoor dat ze altijd en overal bereikbaar zijn. Onze diensten gaan van e-gezondheidszorg tot sms-parkeren. Elke dag komen wij een stapje dichter bij onze droom om een steeds breder wordend publiek te voorzien van steeds nauwkeuriger wordende oplossingen.


brief van de Gedelegeerd Bestuurder

Leiden door convergentie

De wil om te slagen

Convergentie is de sleutel. We willen aan elke klant meer producten en oplossingen bieden, met een gegarandeerde gebruiksvriendelijkheid: ‘altijd, overal en op elk toestel’. We bieden vandaag echte convergentie, zoals geen enkele andere Belgische leverancier dat kan. Het feit dat wij in staat zijn om gecombineerde pakketten – van vaste en mobiele telefonie, snel internet, businessdiensten en ontspanning – aan te bieden, maakt van ons een koploper op de markt. Nieuwe interactievormen tussen consumenten liggen binnen handbereik – muziek, foto’s, uitzendingen doorsturen via internet of mobiele telefonie, weten wat er zich thuis allemaal afspeelt terwijl je weg bent ... Vernieuwende diensten, zoals mobiele betalingen, e-security en smart metering, geven ons de kans om de markt te verrassen en klaar te staan voor de toekomst.

De sterke positie die wij bekleden in onze kernmarkten gaat hand in hand met creativiteit, flexibiliteit en – wat cruciaal is – de vastberadenheid om te slagen. We zullen vernieuwen, transacties afsluiten en investeren als de aandeelhouderswaarde daar baat bij heeft, omdat wij ons in een goede positie bevinden om kansen te grijpen en ambitieuze initiatieven te nemen, zelfs als de economie vertraagt. Dat is altijd onze strategie geweest. We weten echter dat niets vanzelfsprekend is. We weten dat geloofwaardigheid en realiteitszin hand in hand gaan. En dus zullen wij in moeilijker tijden nóg efficiënter worden en met minder middelen nóg meer en beter presteren. We zullen alert zijn op nieuwe opportuniteiten en al onze expertise en energie aanwenden om eruit te halen wat erin zit. Waar we vorig jaar goed waren, moeten we het nog beter doen. Waar we minder goed waren, moeten we het véél beter doen. We hebben trouwe werknemers, die meer en meer beseffen welke waarde zij bieden aan onze klanten. We zullen samenwerken om sterker dan de concurrentie naar voren te treden. Tegelijk houden we vast aan ons engagement ten opzichte van de maatschappij. Bij onze medewerkers groeit steeds meer het besef van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die elk aspect van ons werk meebrengt. Zij maakt deel uit van de creatieve benadering van onze hele business en ligt in de lijn van onze visie op duurzaam ondernemen op lange termijn. 2008 heeft de voordelen van zes jaar gestage vooruitgang en voorbereiding aangetoond. We mogen trots zijn op wat we hebben bereikt. Belgacom is een solide onderneming. We weten echter dat we veel werk voor de boeg hebben. Onze droom voor 2009 bestaat erin onze klanten volledig geïntegreerde communicatie- en ontspanningsdiensten te leveren over alle mogelijk platformen. We zijn vastberaden om die droom te verwezenlijken.

Dankzij ons netwerk, een van de beste in Europa, genieten onze klanten van de best mogelijke end-to-end-ervaring: thuis gebruikmaken van tripleplaydiensten, met video op aanvraag en exclusieve tv-inhoud. We schuiven bovendien verder op in de richting van volledig mobiele diensten, wat ongekende mogelijkheden biedt voor de ontginning van onze kennis en reputatie in geïntegreerde serviceplatformen. Als erkende IPTVwereldkampioenen kunnen wij bogen op een expertise die in binnen- en buitenland potentiële partnerships aantrekt, niet alleen op het gebied van technologie, maar ook wat aantrekkelijke en exclusieve content betreft. Ook onze dienstverlening aan bedrijven gaat veel verder dan louter telecommunicatie. Wij bieden creatieve allesomvattende IT-oplossingen tegen prijzen die door bedrijven gewaardeerd kunnen worden. In 2009 willen wij via een nieuwe, eenvoudige en geïntegreerde aanpak het vertrouwen winnen van kmo’s die intern over een beperkte technische capaciteit beschikken. Tactische overnames in binnen- en buitenland in 2008 stoelen op dezelfde logica van synergie en segmentering. Dankzij de overname van Scarlet kunnen wij een ander klantensegment in België aanboren, waardoor onze concurrentiepositie in de massamarkt verbetert. De overname van Tango in Luxemburg vormt een mooie aanvulling op onze activiteiten met Telindus en Belgacom ICS en biedt nieuwe mogelijkheden op de businessmarkt. We hebben ook aangetoond dat wij scherp kunnen reageren op de juiste opportuniteit, als dat past in onze strategie.

Didier Bellens Gedelegeerd Bestuurder

7


8

> wie we zijn

een Groep in beweging

Vijf sleutellanden voor Telindus International De Belgacom Groep, internationaal aanwezig via zijn filialen Belgacom ICS en Telindus, heeft in 2008 een heroriëntering van zijn ICT-activiteiten doorgevoerd. Voortaan zal Telindus zich toespitsen op vijf sleutellanden: Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Groot-Brittannië en Nederland. In de landen waar de Groep niet meer rechtstreeks vertegenwoordigd is, werden samenwerkingsovereenkomsten met lokale partners afgesloten. Bovendien streeft de Groep naar maximale synergieën tussen zijn twee filialen en heeft hij in 2008 zijn eerste tests voor de lancering van zijn internationale Explore-platform uitgevoerd. De doelstelling liegt er niet om: een onmisbare partner voor ICT en connectiviteit worden op Europees vlak.

Scarlet, kroniek van een strategische overname De Belgacom Groep probeert via aantrekkelijke overnames op de binnenlandse markt zijn activiteiten continu te ontwikkelen. Een dergelijke ontwikkeling is uitsluitend denkbaar als onderdeel van een strategie die waarde creëert voor de Groep. In die optiek maakte Belgacom op 15 februari de overname bekend van Scarlet nv. De transactie werd afgesloten op 28 november 2008 na goedkeuring van de mededingingsautoriteiten, die niettemin een aantal remedies stelden, zoals de verkoop van het eigen netwerk van Scarlet.

vigt hij zijn multiplayaanbod in België. Naast de

Door de overname van Scarlet krijgt de Groep toegang tot een nieuw marktsegment en verste-

Alle klanten van Scarlet behouden hun bestaande

premiumaanbiedingen van Belgacom en Proximus biedt Scarlet zijn Belgische en internationale klanten ook voordelige basisproducten voor vaste en mobiele telefonie en internet. Scarlet zal blijven bestaan als complementair merk en zijn activiteiten voortzetten als een afzonderlijke entiteit binnen de Groep die gebruikmaakt van de synergieën op netwerk- en operationeel vlak. contracten en voordelen.

Sneller inspelen op de verwachtingen van de business De Belgacom Groep evolueert in een permanent veranderende context. Met het oog op onze concurrentiepositie en onze dagelijkse uitdagingen moet ook de structuur van de Groep blijven evolueren. De huidige economische context dwingt ons nog klantgerichter, flexibeler en rendabeler te werken. In 2008 werd een nieuwe fase ingeluid in de omvorming van de Groep. De integratie van de divisie Staff & Support op 1 oktober 2008 betekende een nieuwe stap in de richting van meer convergentie. Met dit project werden alle transversale, ondersteunende functies in de Groep (human resources, finance, juridische dienst, strategie, bedrijfscommunicatie) samengevoegd. Hierbij waren vooral de medewerkers van Skynet, Telindus, Proximus en Belgacom n.v. betrokken. Dankzij die evolutie is de Belgacom Groep nu flexibeler dan ooit en klaar om zijn ambitieuze doelstellingen waar te maken.


een Groep in beweging

De Groep wordt sterker, de merken evolueren Drie vragen voor Vincent Crabbé, Belgacom Group Brand and Communication Director

Nieuwe markten aanboren ... Tango De Belgacom Groep blijft alert voor de opportuniteiten die haar in staat stellen haar activiteiten uit te breiden. Toen we de kans kregen om het mobiel merk Tango over te nemen, hebben we die dan ook gegrepen. Tango past perfect in de strategie van de Belgacom Groep. De overname werd afgerond in augustus 2008 en leverde de Groep een pak nieuwe klanten op: 10.100 voor breedband, 23.500 voor vaste telefonie en liefst 238.000 mobileklanten, goed voor 39% van de Luxemburgse mobiele markt. Een aanwinst van formaat die samen met de aanwezigheid van Telindus International in het Groothertogdom kansen schept om dieper door te dringen in de plaatselijke bedrijvenmarkt. Voor de residentiële markt werken Proximus en Tango al samen door best practices uit te wisselen op het vlak van marketing en het lanceren van diensten met toegevoegde waarde.

De Belgacom Groep heeft sterke merken in huis. Vanwaar de nood tot herpositionering? V.C.: Onze merksterkte is inderdaad een van onze grote troeven. Veranderingen in de strategische richting van de Groep hebben ons ertoe gebracht onze benadering van de merken te herzien en deze strategie te vertalen in een coherente boodschap aan de consument. Daarom zijn we in 2008 nog grondiger te werk gegaan om onze sterke punten en de waarden die met onze merken samenhangen te gelde te maken en de samenhorigheidsbanden tussen de merken te verstevigen. De banden tussen onze merken verstevigen, hoe gaat dat concreet? V.C.: Elk merk van de Groep heeft eigen specifieke troeven, zoals technologische knowhow, geloofwaardigheid of betrouwbaarheid. Elk merk heeft een eigen kapitaal aan sympathie opgebouwd bij de klant. De bedoeling is dat uit de interactie tussen onze merken een gemeenschappelijke ervaring ontstaat die representatief is voor alle producten en diensten van de Groep. Uiteraard moet elk merk daarbij voldoende concurrentieel blijven op zijn eigen markt. Net als de leden van een gezin door hun familienaam verbonden zijn, maar zich persoonlijk graag met hun voornaam profileren, blijven onze merken Proximus en Telindus hun expertise uitdragen, maar laten ze tegelijk duidelijker blijken dat ze tot de Belgacom-familie behoren. Veeleer een evolutie dan een revolutie dus. Welke vorm kreeg de evolutie van de merken op het terrein? V.C.: Een multidisciplinaire werkgroep heeft onderzocht hoe die filosofie het best kon worden omgezet in de praktijk. De eerste resultaten kregen we begin 2008 te zien. De nieuwe merkbenadering komt tot uiting in onze manier van communiceren en zal met de lancering van nieuwe convergente aanbiedingen nog nadrukkelijker worden. Bovendien werd een regelmatige evaluatie van de perceptie van onze merken en de verbanden tussen de merken ingevoerd om de brandingstrategie in overeenstemming te houden met de verwachtingen van de klanten en de ontwikkelingen op de markt. De recente slogans van Belgacom (“Belgacom neemt je mee”) en Proximus (“Zo veel, zo dichtbij”) illustreren dit.

Fiber To The Home: eerste tests in Rochefort De Belgacom Groep heeft in november 2008 in Rochefort zijn eerste tests uitgevoerd voor het doortrekken van de glasvezel tot in de woning van de klant (FTTH of “Fiber To The Home”). Dankzij dit voor België unieke pilootproject kan een vijftigtal gezinnen proeven van internet tegen zeer hoge snelheden en hogedefinitietelevisie op wel vier kanalen tegelijk. Een uniek project waarmee Belgacom haar plaats aan de kop van de meest vernieuwende Europese telecomoperatoren andermaal eer aandoet. Na afloop van de testperiode zal de Groep de mogelijkheid onderzoeken om de technologie ook elders in België op grote schaal te ontplooien.

9


10

> wie we zijn

strategie en vernieuwing

Onze strategische visie steunt op vier fundamentele pijlers, die tot 2013 onze leidraad zullen zijn. In dit hoofdstuk belichten we de definitie van vernieuwing binnen de Belgacom Groep en de manier waarop wij die willen vertalen in onze activiteiten. U vindt onze visie op klantentevredenheid, rendabele groei en operationele uitmuntendheid in het hoofdstuk “Onze troeven”. Klantentevredenheid

De leverancier bij voorkeur worden

Mobile-for

Winstgevende groei

Waarde creëren door “cross-selling”

In juli 2008 nam Belgacom Mobile-for over, de belangrijkste leverancier van mobiele betalingen in België. De overname van Mobile-for door Belgacom past in haar strategie om nog meer te investeren in de groeiende markt van de mobiele betalingen en haar aanbod van diensten uit te breiden. In september 2006 lanceerden Proximus en Mobile-for sms-parkeren (4411) in Antwerpen. Eind 2008 werd ruim 35% van de parkeerplaatsen in Antwerpen via sms betaald. Mobile-for introduceerde ook smsparkeren in Hasselt, Tienen, Lokeren, Wetteren, Turnhout, Diest en Brugge. Schaarbeek en Leuven volgen binnenkort.

Innovatie & transformatie

Leiderschap versterken door innovatie

Operationele uitmuntendheid

Uitblinken in efficiëntie en een gestroomlijnd bedrijfsmodel implementeren

Meer info: www.mobile-for.be www.4411.be

Vernieuwing, een must Voor een groep als Belgacom, die actief is in sectoren die permanent in beweging zijn, is de vernieuwing een leidmotief, een ingesteldheid. Ze vormt een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfscultuur dat niet kan worden opgelegd, maar dat elke dag in onze activiteiten naar voren moet komen. Vernieuwing beperkt zich niet tot de labo’s die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling; zij moet leven in elk departement van onze Groep. Ze is aanwezig in de weigering om op onze lauweren te rusten, in de verplichting om onszelf voortdurend opnieuw uit te vinden, in de mogelijkheden om te proberen en daarbij vergissingen te maken. Zij was, is en blijft de rode draad in al onze acties om steeds beter tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten, onze werknemers en onze aandeelhouders.

Vernieuwende producten en diensten In het verleden heeft de Groep zijn vernieuwende capaciteit al aangetoond met de lancering van producten en diensten zoals ADSL - een dienst die in 2008 zijn tiende verjaardag vierde - de mobiele telefonie en, recenter, Belgacom TV. Deze succesverhalen zijn te danken aan een visionair investeringsbeleid op het gebied van vaste en mobiele netwerken. Een strategie die vruchten heeft afgeworpen, want tweederde van onze huidige inkomsten komt voort uit producten en diensten waarvan vijftien jaar geleden nog geen sprake was. De rijkdom van ons IDTV-aanbod maakt van ons een van de pioniers

Een belangrijke bijdrage leveren aan een voor iedereen toegangelijke, verantwoordelijke en milieuvriendelijke e-maatschappij

in dit domein. Ons uitgestrekte connectiviteitsplatform voor de professionele wereld (Explore) kent geen gelijke in België en wordt de komende maanden nog uitgebreid.

Ieder zijn rol Maar we moeten verder gaan. Tot nu toe bleef de vernieuwing immers vooral een feit voor gespecialiseerde cellen, verspreid over de verschillende entiteiten van de Groep. Deze verschillende teams worden nu samengebracht in één “Innovation”-cel in het departement Strategie. Het team zal instaan voor de ontwikkeling van de producten en diensten van morgen, zoals gedefinieerd in het kader van ons strategisch plan 2009-2013. Daarnaast zal het de ondernemingsgeest binnen de Groep moeten aanwakkeren. Vernieuwend zijn is immers niet voorbehouden aan één departement, iedere medewerker is hierbij betrokken. Ten slotte moet dit team er ook voor zorgen dat de Groep nog sneller en efficiënter kan werken.

Technologie en infrastructuur Onze netwerken vormen de ruggengraat van onze technische infrastructuren. De ingenieurs van de Service Delivery Engine (SDE) houden de technologische evoluties permanent in de gaten om een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen anticiperen op de behoeften van morgen. U vindt meer informatie over onze infrastructuren op de pagina 24 “Ons netwerk” van dit verslag.


strategie en vernieuwing

Smart Meter In de wereld van vandaag is het beheersen van de energiekosten een belangrijke uitdaging. Dankzij een realtimecontrole van het verbruik wil het “Smart Meter”-project aanzienlijke besparingen op het vlak van energie mogelijk maken. In oktober 2007 hebben de Belgacom Groep en de energieleverancier Nuon met 150 gezinnen een “Smart Meter”-pilootproject voor elektriciteit en aardgas opgezet. De Groep levert oplossingen van a tot z: intelligente meettoestellen, de nodige software, alsook de toepassing, die via het internet kan worden geraadpleegd om de stand van het verbruik na te gaan. Concreet communiceren de bij de klant geïnstalleerde sensoren in real time met het dataverwerkingscentrum via het Proximus-netwerk. De verbruiker kan zijn verbruik raadplegen via een beveiligde webpagina, maar kan ook worden verwittigd via sms of e-mail. Zo kan bijvoorbeeld een abnormaal verbruik of een lek worden gedetecteerd. Met behulp van deze monitoring kan de energieleverancier zijn productie optimaliseren en de klant het tariefplan bieden dat hem op het lijf is geschreven.

Concrete projecten voor onze klanten Geen woorden, maar daden. Uiteraard willen wij onze huidige portefeuille van producten en diensten uitbreiden. Daarnaast verkennen wij echter ook nieuwe domeinen, waarin onze capaciteit om allesomvattende oplossingen te bieden, een toegevoegde waarde vormt voor onze residentiële en professionele klanten.

CBU - het residentiële segment Voor het residentiële segment (CBU) is reële convergentie prioritair: dezelfde inhoud aanbieden op drie schermen (pc, tv en gsm), internet en interactieve diensten samenbrengen op het televisiescherm, en de mogelijkheid bieden om “film op aanvraag” te kijken op de computer ... In 2009 zijn dit de eerste stappen die ons moeten helpen om deze doelstelling waar te maken. Tegelijk willen we de toegang tot de technologie vereenvoudigen. Om de convergentie in de praktijk te brengen, zal de verdeling van toestellen overigens een grotere rol gaan spelen in ons aanbod (netbooks, flatscreens).

EBU - het bedrijvensegment Op het niveau van de bedrijven ligt onze doelstelling in de ontwikkeling van end-to-enddienstenplatformen in verschillende domeinen: metingen van gasen elektriciteitsmeters op afstand, telebetaling, machine-to-machineoplossingen, de mobilisering van applicaties m.b.t. verkoop en logistiek, betaling en verkoop van tickets via de gsm ... aan al deze initiatieven wordt momenteel gewerkt. Wij willen een partner worden die niet alleen ICT-diensten aanbiedt, maar ook de business een stimulans geeft door ieders troeven maximaal uit te spelen.

Euremis nv Euremis, het competentiecentrum voor mobiele applicaties binnen de Belgacom Groep, heeft een portefeuille met diensten in de volgende domeinen: sales en field force automation, mobile device management services en mobile collaboration services, bv. BlackBerry-installatiediensten. De dienstverlening gaat veel verder dan de eenvoudige digitalisering of mobilisering van een bestaand businessproces. Alle medewerkers op het terrein kunnen onmiddellijk beschikken over realtimeinformatie, zoals stockgegevens en updates van afspraken. Het werkt echter ook in omgekeerde richting, want ook het sales- en fieldmanagement krijgen een gedetailleerde reporting en een realtimedashboard van alle activiteiten. Meer info: www.euremis.com

E-gezondheidszorg Patiënten en medisch materiaal in realtime lokaliseren Op het vlak van e-gezondheidszorg kan het ziekenhuis Jan Yperman een goed beeld geven van de toegevoegde waarde die Telindus te bieden heeft. Dit ziekenhuis telt ongeveer 550 bedden, 1.000 medewerkers en 100 artsen. Op jaarbasis zijn er zowat 15.000 hospitalisaties en 18.000 dagopnames. Het project is een primeur voor de Belgische ziekenhuizen en bestaat in de realtimelokalisering van patiënten en medisch materiaal. Telindus en zijn partners hebben voor dit project gebruik gemaakt van het lokale netwerk, het Wi-Finetwerk en RFID-tags. 1.000 tags dienen voor de realtimelokalisering van medisch materiaal, 400 tags kregen een alarmkop voor het personeel en 40 tags laten temperatuurmetingen toe.

11


12

> onze troeven Ee rv se re el af nt er en in mi jn fa vo rie te

do

n

een

Ee

stu n

go

ei

ren

via

e be

ki

jk

en

op va

na

vo

nd

nl

oa

de

n

op

via

Mij

w

m

ijn


onze klanten

respect reliability

&

Belangrijkste realisaties van CBU in 2008 CBU - residentiële markt De Consumer Business Unit van Belgacom, die zich richt tot de residentiële klanten, bedient een markt van meer dan 4,5 miljoen gezinnen in België of ca. 10,6 miljoen particulieren. In 2008 bleef het penetratieniveau van Belgacom in de residentiële sector op een heel hoog peil met ca. 80% van de gezinnen die een of meer vaste of mobiele producten van Belgacom bezaten. Ook in een uitdagende markt slaagde Belgacom erin voor de meeste productlijnen de toonaangevende nationale speler te blijven en verwierf zij een belangrijk aandeel op de Belgische digitale tv-markt.

De markt in 2008 Tot de markante feiten van 2008 behoren de doorbraak van de multiplayaanbiedingen bij concurrerende telecomoperatoren, via een combinatie van telecom en televisie. Telenet lanceerde “Shakes” (digitale televisie plus vaste en mobiele spraak en internet), terwijl Tele 2 en Scarlet zijn begonnen met het aanbieden van packages (spraak en internet). Mobistar combineerde internet met vaste en mobiele spraak en Base pakte uit met een aanbod van vast en mobiel internet. Op de mobiele markt ging de penetratie van het aantal actieve kaarten door de grens van 100% (september ‘08: 106%). Deze stijging is te danken aan de toename van het aantal gebruikers met een tweede sim-kaart en die ingaan op aanbiedingen afgestemd op hun specifieke gebruik (onbeperkte spraak, onbeperkt aantal sms’en, internationale oproepen, mobiele data, uitbreiding van de professionele en privétoepassingen, enz.). De internettoegangsmarkt zette zijn groei door en bereikte een penetratiegraad van 49% van de Belgische gezinnen, voornamelijk via hogesnelheidsaansluitingen. Parallel hiermee hebben de operatoren ook hun mobieleinternetaanbiedingen uitgebreid.

De markt van de digitale televisie is in twee jaar tijd meer dan verdubbeld: in september 2008 bedroeg de penetratiegraad 31% van de gezinnen, waar deze in september 2006 nog maar 12% bedroeg. De penetratie van de kabel ligt in België historisch hoog. Daarom is het voor de kabelaars gemakkelijker hun klanten om te schakelen naar digitale televisie. Hogedefinitietelevisie (HD) deed zijn intrede naar aanleiding van de Olympische Spelen en het groeiende aanbod van lineaire zenders, tv-series en gespecialiseerde boeketten. België: 4.575.959 gezinnen - 10.666.866 particulieren in 2008 Penetratie als % van de gezinnen (H2 2008) Vaste lijn(1) Mobile only(2) PC(3) Penetratie totaal aantal kaarten/inwoners in % (H2 2008) Mobile(4) Penetratie als conn./gezinnen in % (Q4 2008) internet(5) Breedband(6) ADSL(7)

71 % 29 % 67 %

106 %

> Voortzetting van onze “six packs”-strategie via gesegmenteerde aanbiedingen; > Vereenvoudiging en verbetering van de aanbiedingen op het vlak van internettoegang en Belgacom TV; > Hernieuwing van de tv-rechten voor de rechtstreekse uitzendingen van de Jupiler Pro League voor drie nieuwe seizoenen; > Optimalisering van onze positie op de residentiële markt door de overname van Scarlet; > Overname van “Tango”.

50 % 49 % 29 %

Ons antwoord Belgacom heeft haar “six packs”-strategie met succes voortgezet via het aanbieden van nieuwe Packs (internet – telefonie – tv), zowel in het vaste als in het mobiele segment, maar ook via vaste en mobiele convergente aanbiedingen, zowel op het vlak van spraak (Together) als van internet. Zo kunnen de internetklanten van Belgacom gratis surfen in het weekend en op feestdagen via het mobiele netwerk (“Free Weekend Mobile internet”). Aldus bewijst Belgacom andermaal dat zij als enige operator vaste en mobiele oplossingen kan combineren, zowel voor spraak, internettoegang als digitale televisie. (1) Van de residentiële gezinnen; onderzoek door de onderneming zelf. (2) Gezinnen zonder een vaste lijn, maar met ten minste één mobiele toegang. (3) Onderzoek door de onderneming zelf. (4) Totaal mobiele markt. (5) Consumer: ISPA-aansluitingen/gezinnen. (6) Consumer: ISPA-breedbandaansluitingen/gezinnen. (7) Consumer: DSL retail + wholesale/gezinnen.

Meer info: www.belgacom.com

13


14

> onze troeven

De merken Belgacom en Proximus nog altijd in polepositie Belgacom en Proximus zijn de meest tot de verbeelding sprekende merken op de Belgische telecommarkt. Proximus heeft het sterkste imago van alle mobiele operatoren. Dit leert een studie uitgevoerd door het communicatiekantoor Brandhome.

In het domein van de digitale televisie werd onze positie van voornaamste uitdager ook bevestigd door de verlenging van het contract van de voetbaluitzendrechten (Jupiler Pro League) en de verkiezing van onze CEO tot “IPTV Executive of the Year” tijdens de “European Media Leaders”-conferentie die op 17 november 2008 plaatsvond in Londen.

De enquête werd afgenomen bij 1.000 Belgen. Brandhome wou de impact van de verschillende telecommerken nagaan op criteria zoals de prijs, de klantentevredenheid of de kwaliteit van de dienstverlening. Proximus kwam hier als beste uit de bus.

Gesegmenteerde aanbiedingen In 2008 heeft de Belgacom Groep zijn portefeuille van aanbiedingen op maat van specifieke populatiesegmenten uitgebreid. Naast de bestaande partnerschappen (mobiSud, RSCA Mobile, Plug Mobile, Sanoma, TMF Mobile) werden nieuwe akkoorden gesloten met De Post en MTV Networks. Voor dit laatste heeft Proximus zijn positie in het jongerensegment versterkt door de lancering van het postpaid tariefplan Generation MTV.

Met 42% neemt dit merk ook het grootste marktaandeel voor zijn rekening. Nog volgens deze studie vormt een aanbod van het type “onestop-shopping” (vaste telefonie, gsm, tv en internetdiensten bij dezelfde leverancier) een groot pluspunt voor de klant en heeft het daardoor een impact op de merktrouw en op de uitstraling van het merk. Slechts twee merken, waaronder Belgacom, beschikken werkelijk over deze troef. Hiermee hebben ze de beste kaarten in handen voor de toekomst.

Het regionale aanbod “Oufti” (provincie Luik) kreeg navolging, onder meer in Henegouwen en Limburg. Met deze aanbiedingen trekt Proximus de kaart van ‘nabijheid’, door een beroep te doen op woorden en uitdrukkingen die verankerd zijn in deze regio’s.

Verkoopkanalen

Meer info: www.belgacom.com

De Groep heeft eveneens geïnvesteerd in de uitbouw van zijn verkoopkanalen. Nieuwe Discovery Stores hebben het daglicht gezien, terwijl heel wat verkooppunten (Belgacom Shops) in een nieuw kleedje werden gestoken. Daarnaast heeft Belgacom Ets. Pierre Poncin overgenomen, een doorverkoper van telecommunicatiediensten in het Luikse met vijf telecomwinkels. Bovendien hebben Belgacom en Proximus, bewust van hun belangrijk potentieel inzake verkoop en onlinesupport, hun investeringsbeleid voortgezet op hun internetsites. Belgacom.be en proximus.be hebben een facelift ondergaan met als doel de gebruikerservaring te verbeteren, en de raadpleging en de aankoop van producten en diensten te vergemakkelijken. De specifieke aanbiedingen (“web deals”) werden uitgebreid om de belangstelling voor onlineaankopen aan te wakkeren.


onze klanten

80%

van de gezinnen beschikt over een of meer vaste of mobiele producten van Belgacom

De prioriteiten van CBU voor 2009

Tot slot vergeet de Belgacom Groep ook zijn klanten niet die moeilijkheden ondervinden om te communiceren, als gevolg van een handicap of de leeftijd, door hen de nodige technologieën ter beschikking te stellen. Zo hebben we een videotelefonieoplossing gelanceerd die gebruikmaakt van de videofoon Maestro 9000 en de Video Talk-dienst. Ouderen en slechthorenden kunnen dankzij deze oplossing gebruiksvriendelijker communiceren en beschikken over een aantal gezondheidsdiensten.

Meer waar voor zijn geld Onze klanten willen meer waar voor hun geld, te meer omdat ze telecom zien als iets dat ze gewoon niet kunnen missen. Ze gaan dus steeds meer op zoek naar duidelijke toegevoegde waarde. De klanten hebben niet alleen maar oog voor het merk, maar ook voor wat het merk belooft in termen van kwaliteit en service. De aanbiedingen op het vlak van internettoegang en Belgacom TV- abonnementen werden verbeterd, omdat we in onze tariefpolitiek de nadruk willen leggen op kwaliteit en comfort. Wat het internet betreft, werden zowel het volume als de up- en downloadsnelheden verhoogd, om tegemoet te komen aan de toenemende behoeften van de gebruikers om foto’s uit te wisselen, muziek of films te downloaden, enz. Omdat Belgacom begrijpt dat het voor de klant niet de technologie is die telt, maar het gebruik dat hij ervan kan maken, werd de naam van de aanbiedingen gewijzigd en verduidelijkt: Belgacom ADSL werd vervangen door Belgacom internet. De tarieven voor internettoegang via het 3G-mobiele netwerk werden verlaagd om de aanbiedingen toegankelijker te maken. De lancering van het convergente aanbod Mobile internet Free Weekend moet ook in dat licht worden gezien. Wat het telefonieaanbod betreft, hebben Belgacom en Proximus de handen in mekaar geslagen om beter te kunnen antwoorden op de behoeften van de klanten inzake vaste en mobiele telefonie, met name via het Together-tariefplan. Dankzij dit convergente aanbod bellen klanten tot 600 minuten gratis tijdens het weekend en op feestdagen, zowel op het vaste als op

het mobiele net. Eind 2008 hadden al bijna één miljoen klanten op deze eenvoudige en vernieuwende oplossing ingetekend.

Hoge Definitie In diezelfde optiek heeft Belgacom TV zijn catalogus met programma’s op aanvraag uitgebreid via partnerschappen met de “majors” uit de filmwereld, zoals Twentieth Century Fox. Een ander belangrijk feit was de komst van Hoge Definitie, waarmee beeld en geluid van uitzonderlijke kwaliteit wordt gegarandeerd. De voetbalfans werden evenmin in de kou gelaten, dankzij de hernieuwing van het contract voor de uitzending van de wedstrijden van de Jupiler Pro League. De fans kunnen nu alle wedstrijden van het Belgische kampioenschap van de eerste divisie bekijken.

Overname van Scarlet en Tango Tot slot is de Belgacom Groep voortdurend op zoek naar strategische overnames met de bedoeling nog beter aan de verwachtingen van de klant te voldoen, en waarde te creëren voor de Groep. In die optiek zal de overname van Tango en Scarlet ons in de loop van 2009 toelaten een benadering te bieden die complementair is met die van de bestaande merken van de Groep.

EBU – bedrijvenmarkt De Enterprise Business Unit van Belgacom komt tegemoet aan de ICT-behoeften van alle categorieën van professionele klanten, gaande van de zelfstandigen, over de kmo’s tot de grote ondernemingen. Convergentie wint snel aan belang op de Enterprise-markt, waarbij de grenzen tussen telecommunicatie en IT, vast en mobiel, en spraak en data vervagen. EBU is goed gepositioneerd om oplossingen van a tot z te bieden voor alle gecombineerde telecombehoeften van zijn klanten.

Ons antwoord Om zijn positie op de ICT-markt te verstevigen, heeft EBU zijn activiteitendomein geheroriënteerd, zowel geografisch als in termen van producten en diensten. Het wil uitgroeien tot een referentiespeler in Europa en zal zich, naast België, toespitsen op vijf kernlanden:

Onze bestaansreden op de residentiële markt is onze klanten mee te krijgen op de ontdekkingstocht naar een wereld van onbegrensde communicatie-, informatie- en ontspanningsmogelijkheden. De Groep wil het vertrouwen van zijn klanten verdienen door zijn oplossingen toegankelijk te maken waar, wanneer en hoe ze dit wensen. Dit zijn onze strategische prioriteiten voor de komende jaren: Klantentevredenheid > Fix the basics (de basis herstellen); > Elke interactie telt; > De klant behouden; > Focussen op waarde; Rendabele groei > Cross-selling via gesegmenteerde multiplay; > Nieuwe interne en externe opbrengstenbronnen ontwikkelen; Innovatie en transformatie > De dienstverlening in alle kanalen en segmenten optimaliseren; > Gelijk waar, gelijk wanneer en op gelijk welk toestel oplossingen leveren; Operationele uitmuntendheid > Alles van de eerste keer goed doen; > De kostentoerekening optimaliseren.

15


16

> onze troeven

10.000

bezoekers voor het 35e ICT Symposium

Belangrijkste realisaties van EBU in 2008 > Toespitsing op zes kernlanden; > Nieuwe vereenvoudigde organisatie; > Opening van de Bizz Corners; > Overname van Mobile-for in het kader van onze innovatiestrategie.

De prioriteiten van EBU voor 2009 EBU wil de belangrijkste netwerkgeoriënteerde ICT-partner zijn, die de professionele klanten van a tot z beheerde oplossingen aanreikt. EBU wil de komende jaren uitgroeien tot een referentie ter zake: Klantentevredenheid: > Een superieure dienst leveren om de churn laag te houden; Rendabele groei > Cross-selling van telecom, mobiele data en netwerk-IT; Innovatie en transformatie > Overschakelen naar netwerkgeoriënteerde ICT; Operationele uitmuntendheid > Winstgevendheid vrijwaren en oplossingen “industrialiseren”.

Meer info in verband met deze certificeringen vindt u onder de rubriek “over de Groep” op www.belgacom.com.

Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Spanje en het VK. Toch zal het een reeks internationale oplossingen blijven aanbieden in een zestigtal landen in de hele wereld via partnerschappen, met name via ons internationaal “carrier”-filiaal, Belgacom ICS. In termen van producten en diensten verruimt EBU zijn aanbod rond de globale oplossing Explore, waaronder een reeks beheerde diensten (Unified Communications, vaste spraak, mobiele spraak en data). Ter herinnering: Explore is een platform dat zowel teleworking- en mobiliteitsdiensten, als monitoringtoepassingen en geavanceerde veiligheidsdiensten mogelijk maakt. In de toekomst zal dankzij Explore ook gebruik kunnen worden gemaakt van alle diensten die IP-telefonie biedt. Nog een andere toepassing van het platform is de PubliLink 2.0-oplossing, een krachtig intranet dat de communicatie tussen de verschillende overheidsadministraties vlotter doet verlopen. Om de kleine en grote ondernemingen in staat te stellen zich toe te leggen op hun belangrijkste activiteit, stelt de Groep daarnaast ook outsourcingoplossingen op maat voor.

Een nieuwe vereenvoudigde organisatie Om zijn strategie te implementeren, heeft EBU zijn organisatie grondig herschikt, onder impuls van Michel De Coster, die onlangs werd benoemd als Executive Vice-President. Deze vereenvoudigde organisatie moet ons toelaten sneller en efficiënter in te spelen op de behoeften van de klanten door hen ten volle te laten profiteren van het potentieel van de convergentie. Vice President SME Kris Vervaet

Vice President COR Kris Verheye

Vice President International William Mosseray

Vice President Product & Solutions Hendrik Van De Velde Vice President Operational Excellence Bart Watteeuw

Grote ondernemingen en instellingen Onze benadering van de behoeften van de klanten steunt voortaan op twee pijlers, de grote ondernemingen en de instellingen enerzijds (COR), en de kmo’s en de zelfstandigen anderzijds (SME). Tot de talrijke initiatieven die in 2008 in het Corporate-segment werden gelanceerd, behoort onder meer de organisatie van het 35e ICT Symposium in samenwerking met het Broadband World Forum Europe. Op dit evenement kregen meer dan 10.000 personen de kans kennis te maken met de meest vernieuwende ICT-oplossingen, maar ook om standpunten met de belangrijkste marktspelers uit te wisselen.

Zelfstandigen en kmo’s Zelfstandigen en kmo’s worden niet vergeten: getuige hiervan de opening van de Bizz Corners, speciale ruimtes in de Belgacom Shops en bij sommige van onze partners. Met de lancering van het tariefaanbod Business Voice Fusion, waarmee collega’s van eenzelfde onderneming voor een forfaitaire prijs zowel op het vaste als het mobiele netwerk kunnen bellen, wil Belgacom ook de kmo’s van de voordelen van convergentie laten profiteren. Nog te onthouden: de actie “Ultimate Make Over”, die door Belgacom samen met haar partners wordt georganiseerd, met als doel het gebruik van ICT in de kmo’s in België en Luxemburg te promoten. De winnaar van de wedstrijd wint een complete ICT-verjongingskuur ter waarde van 200.000 EUR.

ISO-certificatie Om haar betrouwbaarheid en competentie te bewijzen, geeft de Belgacom Groep een uniform antwoord op de vereisten van verschillende internationale normen dankzij het “Integrated Management System (IMS)”. Het IMS omvat momenteel de volgende systemen: > Een kwaliteitsbeheerssysteem (Quality Management System) ISO9001:2000 voor de corporateklanten; > Een systeem voor de bescherming van het milieu (Environmental Management System) ISO14001:2004 voor de site van Haasrode;


onze klanten

BIZZ corner Belgacom probeert de dienstverlening aan haar klanten voortdurend te verbeteren en heeft daarom in 43 van haar verkooppunten Bizz Corners ingericht speciaal voor kmo’s en zelfstandigen. In deze aparte ruimtes, die dankzij het specifieke logo gemakkelijk te herkennen zijn, kunnen ze onmiddellijk terecht bij een Bizz Expert.

> Een informatiebeveiligingssysteem (Information Security Management System) ISO27001:2005 voor de hostingactiviteiten in onze datacenters.

Vernieuwing, een realiteit Met de overname van Mobile-for, een onderneming gespecialiseerd in mobiele betalingen, in juli 2008, bewijst de Belgacom Groep dat hij volop inzet op vernieuwende oplossingen. De eerste concrete toepassing van dit nieuwe betaalsysteem is de mogelijkheid om een parkeerticket per sms te betalen in een tiental steden in het noorden van het land.

De Bizz Experts zijn speciaal opgeleid om advies op maat te verstrekken. Een vraag in verband met internetgebruik? Zin om zelf alle mogelijkheden van een BlackBerry uit te testen? Kan uw bedrijf een volledige telecomcheck-up gebruiken? Dat zijn typische vragen en behoeften waarmee zaakvoerders van kmo’s zich tot onze Bizz Experts kunnen wenden. We weten dat dit drukbezette personen zijn die enorm veel belang hechten aan een professionele dienstverlening. Daarom is het mogelijk via www.bizzcorner.be een afspraak te maken. Op de site is het mogelijk de dichtstbijzijnde Bizz Corner op te zoeken samen met de openingsuren en de naam en het telefoonnummer van de expert.

Onze internationale activiteiten Op de professionele markt worden de internationale activiteiten van de Groep ontplooid via de vijf internationale filialen van Telindus, maar ook via Belgacom International Carrier Services (ICS).

Belgacom ICS Belgacom ICS, een jointventure met Swisscom Fixnet, behoort wereldwijd tot de top 10 van de grootste carrieroperatoren wat mobieledatadiensten betreft. Het levert diensten aan niet minder dan 200 operatoren over de hele wereld. Dankzij zijn wereldwijde aanwezigheid speelt Belgacom ICS een belangrijke rol in de internationale uitrol van het Explore-platform. Belgacom ICS exploiteert een toekomstzeker Europees netwerk, plus vier internationale switches. Het heeft belangen in 70 onderzeese kabels met meer dan 90 aanwezigheidspunten (PoP’s) in 55 steden, 33 landen en 9 “metropolitan area networks” (Amsterdam, Brussel, Düsseldorf, Frankfurt, Genève, Londen, New York, Parijs en Zürich). Wereldwijd heeft Belgacom ICS vijf kantoren (Bern, Brussel, Dubai, New York en Singapore).

Telindus International Zoals elders beschreven, werden de internationale ICT-activiteiten herschikt en concentreert Telindus zijn activiteiten in Europa voortaan op vijf kernlanden.

Meer info : www.bizzcorner.be

17


&

& F^ o^k b^k ik^ ob b]^ g_^mb^

^g]^

k^g

ohe`

h\h

hgs^

Zo

hf

d^gll

` Z テネ  

Zg\

\hee^

me^

Fbcgm^i

eZgg^

g

*1

7hgs^mkh^o^g

F ^m h \ e ` e^ Z  テネl Zf

f

^

bc

gp

g

d ^k

b ok ^

^

^ ] g

  g

g ^ [e

 

g e^ 

Z  Zg

Z ob f

]

bc

^ ^s

g

e ^ _]


onze medewerkers

passion excellence

&

Onze teams in 2008 Een bedrijf in permanente beweging

De One Group-filosofie

De telecomwereld evolueert snel en de Belgacom Groep moet zorgen dat de middelen beschikbaar zijn om zich snel aan te passen en te anticiperen op veranderingen.

Dankzij die integratie is onze efficiëntie erop vooruitgegaan doordat een aantal middelen en tools van de Groep werden geoptimaliseerd. Een voorbeeld:

In dat opzicht streeft het departement Human Resources ernaar de Groep in het koppeloton van de aantrekkelijke bedrijven op de arbeidsmarkt te houden. De sector waarin wij ons bewegen, biedt inderdaad heel wat perspectieven. Innovatie en ontwikkeling van nieuwe technologieën in de telecomwereld leiden tot een waaier van sterk gevarieerde functies die talrijke loopbaanmogelijkheden bieden.

> We beschikken nu over een efficiënter rekruteringssysteem dat gemeenschappelijk is voor de hele Groep;

Operationele uitmuntendheid binnen de human resources, gepaard met kostenbeheersing, vormt eveneens een streefdoel.

Operationele uitmuntendheid: een toegevoegde waarde voor het bedrijf In het jaar 2008 werd een nieuwe fase aangevat in de transformatie van de Belgacom Groep. Een stap verder naar convergentie die meer bepaald heeft geleid tot de integratie van de business unit Staff & Support op 1 oktober 2008. Vooral medewerkers van Skynet, Telindus, Proximus en Belgacom nv waren hierbij betrokken. De integratie van onze teams beantwoordt aan de strategie die de Belgacom Groep in het jaar 2006 heeft uitgestippeld. De bedoeling is onze krachten te bundelen om ons beter aan de markt en de toekomstige uitdagingen te kunnen aanpassen. Die integratie biedt verschillende voordelen voor de Groep. Niet alleen kunnen we zo onze werkmethode optimaliseren en onze kennis en best practices beter delen, maar ook nieuwe synergieën tot stand brengen binnen de Groep. Tot slot leidt ze tot schaalvoordelen binnen de Belgacom Groep.

> Onze site “jobs” centraliseert voortaan alle vacatures van de Groep. Daardoor hebben we enerzijds ons imago ten opzichte van de buitenwereld kunnen verstevigen en anderzijds de kandidaten een beter globaal zicht kunnen geven op de perspectieven die ons bedrijf te bieden heeft; > Sinds juni 2008 hebben we een nieuwe gemeenschappelijke tool voor het beheer van het opleidingsaanbod op basis van één catalogus. Deze tool vormt ongetwijfeld een onmisbare hoeksteen van de geïntegreerde opleidingsstrategie voor alle medewerkers. Zowel het traditionele opleidingsaanbod als e-learning worden met deze tool georganiseerd.

Kostenbeheersing De kosten verbonden aan de human resources worden ook onder de loep genomen. De Belgacom Groep gaat verder op de sinds jaren ingeslagen weg naar optimale benutting van zijn middelen, hogere efficiëntie en kostenbeheersing om zijn leiderschap op de telecommarkt te vrijwaren.

> Het menselijk kapitaal blijft onze sterkste troef; > Er worden nieuwe bedrijfswaarden uitgetekend om de strategie van de Groep te ondersteunen, een gemeenschappelijke identiteit uit te bouwen en de interne samenhang en samenwerking te bevorderen; > Ons aanwervingsbeleid wordt toegespitst op specifieke profielen en onze medewerkers krijgen de kans om toekomstgerichte competenties te ontwikkelen; > We verbeteren onze operationele uitmuntendheid door de integratie van de Staff & Supportteams binnen één enkele juridische entiteit.

Deze geleidelijke optimalisering van het aantal medewerkers gebeurt in overleg met de sociale partners, meer bepaald op basis van sociaal aanvaardbare programma’s. In het kader van de optimalisering van de resources van de Groep werd er met de vakorganisaties onderhandeld over een formule van externe mobiliteit die statutaire medewerkers de kans biedt hun loopbaan voort te

Meer info : www.belgacom.com

19


20

> onze troeven

“Dankzij de nieuwe waarden kunnen we elke medewerker een identiteit en een kader bieden waarin hij zich thuisvoelt.”

zetten in federale overheidsdiensten. Eind 2008 hadden ongeveer 220 personen van die opportuniteit gebruik gemaakt.

en de daadwerkelijke taken die we hun kunnen aanbieden.

De doelgerichte aanwerving wordt voortgezet

Het spreekt voor zich dat het beleid van de Groep zich niet uitsluitend toespitst op aanwerving. Belgacom heeft integendeel de intentie haar inspanningen inzake opleiding voort te zetten om te zorgen dat haar personeel gemotiveerd en competitief blijft.

Voor een groep in volle transformatie is het zo dat bepaalde competenties gedoemd zijn te verdwijnen, terwijl andere sleutelprofielen aangetrokken moeten worden. De Belgacom Groep zet zijn doelgericht wervingsbeleid dus voort en is nog steeds op zoek naar nieuw talent op de arbeidsmarkt om een aantal functies in te vullen die essentieel zijn voor de werking en ontwikkeling van het bedrijf. In die context heeft de Groep het accent gelegd op rekrutering voor commerciële functies in zijn callcenters en verkooppunten en voor ICT-profielen. In 2008 werden er 892 externe aanwervingen uitgevoerd en de interne mobiliteit was nagenoeg equivalent. In de Belgacom Groep vonden er dus meer dan 1.800 bewegingen plaats in het kader van de diverse selecties. We engageren ons heel sterk op het vlak van rekrutering van jongeren met een hoog potentieel via ons programma “Young Potential”. Zo werden er in 2008 45 young potentials afkomstig van verschillende universiteiten van het land aangeworven. Gezien het succes van dit aanwervingsprogramma zullen we dit initiatief in 2009 herhalen. Ter zake dient genoteerd te worden dat sommige profielen die in de loop der jaren werden aangeworven reeds een hoge functie bekleden in de hiërarchie. We streven inderdaad naar de beste partnershipformules met technische scholen om een verband te creëren tussen de toekomstige gediplomeerden - de opleiding -

De vorming van onze medewerkers

Opleidingen In een sector in permanente evolutie zijn opleidingen die de medewerkers de mogelijkheid bieden zich de nieuwe technologieën, producten en diensten eigen te maken, cruciaal. Een andere pijler van ons aanbod is meer dan ooit klantgerichtheid. Het gaat erom de oproepen van de klanten correct en efficiënt te beantwoorden, maar ook inzicht te verwerven in hun behoeften om ze de juiste oplossing te kunnen bieden, die bovendien garandeert dat ze ons trouw blijven. Naast dit aanbod werd in 2008 ook gestart met een grootschalig programma ter ondersteuning van de transformatie van de teleboetieks (het Shop Efficiencyprogramma). De Groep is zich ervan bewust dat, om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen, het van essentieel belang is de competenties in verband met relationele (soft skills) en managementaspecten te verbeteren.

Competenties De meting van de competentieniveaus en ontwikkelingsbehoeften kreeg in 2008 concreet gestalte met de oprichting van “learning centers” (een programma voor evaluatie van kerncompetenties gericht op jong talent) en met de implementatie van een pilootproject voor de modellering van de verkoopcompetenties.


onze medewerkers

Onze waarden

60

verschillende nationaliteiten in de Groep

Drie nieuwe waarden werden door de Groep gekozen om onze strategie kracht bij te zetten: Respect, Passion, Can do. Ze zijn voortgesproten uit een ruime bevraging in 2008 van de personeelsleden en zetten een aantal sterke punten en ambities in de kijker. Niet zonder enige trots op de respectieve prestaties in het verleden van elke entiteit zijn we vertrokken van het principe dat de diversiteit van onze ervaringen een troef vormt en dat we alle noodzakelijke ingrediënten in handen hebben om onze leiderspositie op de markt te behouden. Daaruit werden drie sterke begrippen gedistilleerd waarin elke medewerker zich moet kunnen vinden. Dat is het wat onze nieuwe waarden zo uniek maakt. Om iedereen bij elkaar te brengen, om elke werknemer – ongeacht vanwaar hij afkomstig is of uit welk filiaal hij komt – een leidraad, een identiteit en een context mee te geven waarin hij zichzelf kan terugvinden. Op termijn dienen deze waarden een essentiële schakel te worden in de samenhorigheid binnen de Groep. De Belgacom Groep heeft een reeks concrete acties in petto die het hele jaar 2009 door zullen worden bekendgemaakt via een communicatiecampagne. Het doel: iedereen inspireren om de waarden volop te beleven!

Perspectieven voor 2009 Technische opleidingen, opleidingen producten en diensten, en klantgerichtheid vormen vanzelfsprekend ook in 2009 een vaste waarde. Opleidingen voor experts zullen in 2009 voorrang krijgen. De herziening van de ontwikkelingsprogramma’s voor medewerkers die expertfuncties uitoefenen, werd aangevat in 2008 met de organisatie van “Master Classes”. Modellering en meting van competenties blijven een prioriteit en hebben betrekking op alle verkoopkrachten van EBU. In 2009 komt er eveneens een omvangrijk opleidingsprogramma inzake leadership met aangepaste modules volgens het niveau van de medewerker (er worden 4 leadershipniveaus behandeld) en rekening houdend met de nieuwe waarden van de Groep.

De nieuwe waarden Uit het denkproces dat in 2008 werd ingezet en dat heel wat bijzonder interessante conclusies heeft opgeleverd, heeft de Belgacom Groep drie nieuwe kernwaarden gedistilleerd en alle medewerkers aangespoord om zich achter die waarden te scharen : “Respect”, “Can do” en “Passion”. In 2009 komt er een grootscheepse campagne om iedereen te sensibiliseren en te stimuleren om zich de waarden eigen te maken en ernaar te handelen.

Communicatiezorg Het streven naar een sterke identiteit en een samenhorigheidsgevoel moet onderbouwd worden door een interne communicatie die elke medewerker in staat stelt zijn plaats in de onderneming in te schatten en hem een zo nauwkeurig mogelijk beeld geeft van de context waarin zijn bedrijf evolueert. Om die taak tot een goed einde te brengen, worden verschillende communicatiemiddelen aangewend

Meer info: www.belgacom.com

21


22

> onze troeven

Integratie Staff & Support

Statutair en contractueel personeel in 2008 (in VTE)

De afronding van de integratie van de transversale functies die de bedrijfsactiviteit van de Groep ondersteunen levert Belgacom mogelijkheden op om haar efficiëntie en reactievermogen te verhogen en aldus beter in te spelen op de uitdagingen van de toekomst.

Statutair: 44,4% Contractueel: 55,6%

Deze bijkomende stap naar operationele uitmuntendheid zet de medewerkers van de Groep op weg naar de convergentie van de organisaties. Dankzij die integratie zullen zowel marketing, de verkoopkrachten als de ingenieurs of technici op een betere ondersteuning kunnen rekenen.

(intranet, interne mailings, affiches, …), waarbij het bedrijfsmagazine ontegenzeglijk een belangrijke overkoepelende rol speelt. Het lezerspubliek van “You-nited”dat in 2007 het levenslicht zag, is in 2008 alleen maar gegroeid. Dit jaar werd er dan ook nog een Engelstalige versie aan toegevoegd die vooral de rechtstreekse informatie bevordert voor de medewerkers van de Belgacom Groep die in onze internationale filialen werken.

De integratie die betrekking heeft op de departementen Human Resources, Finance, Legal, Strategy en Communications, is operationeel sinds 1 oktober 2008. Deze doorbraak voor de Groep werd naar gewoonte tot stand gebracht in nauwe samenwerking met de representatieve vakorganisaties op basis van een transparante en constructieve dialoog.

De interne communicatie implementeert, naast de reeds vermelde traditionele middelen, de communicatiemiddelen van de toekomst voor de Groep. De eerste bakens naar meer interactiviteit en de toepassing van media zoals televisie werden in 2008 uitgezet.

Een bedrijf op mensenmaat Het diversiteitscredo Belgacom is er meer dan ooit van overtuigd dat de invoering van een gediversifieerde werkomgeving een stimulans vormt voor creativiteit en innovatie, tot efficiënter leadership leidt en de medewerkers een rijkere professionele ervaring biedt. Om de diversiteit te bevorderen op alle niveaus heeft Belgacom in de loop van het jaar verschillende initiatieven ondernomen, onder andere : > Organisatie van een speciale dag rond het thema “ICT = FUN” om kinderen van werknemers vertrouwd te maken met de ICT-wereld en jonge meisjes aan te trekken voor jobs die traditioneel door mannen ingenomen worden; > Organisatie van Focus Groups, waarin medewerkers bijeenkomen om feedback uit te wisselen over het diversiteitsbeleid en de verschillende interne projecten;


onze medewerkers

Personeelevolutie (in VTE) 20.000 15.000 10.000 5.000 0 05

06

07

08

> Uitwerking van een mentoringprogramma dat specifiek is toegespitst op een groep vrouwen;

Evenwicht, ontspanning en diverse voordelen

> Ontwikkeling van een e-learningmodule over diversiteit in onze teams, die beschikbaar is voor alle werknemers van de Groep;

Met al jaren een palmares om trots op te zijn, organiseert de Belgacom Groep verder initiatieven die zorgen dat de medewerkers werk en privéleven beter in evenwicht kunnen houden. De Work Life Unit organiseert verschillende belangrijke evenementen voor het personeel: de Belgacom Group Fun Day 2008 (waaraan niet minder dan 11.500 medewerkers en hun gezinsleden hebben deelgenomen) en het eindejaarsfeest georganiseerd voor de kinderen van personeelsleden (in 2008 waren er 4803 kinderen van 0 tot 12 jaar van de partij).

> Organisatie van evenementen gewijd aan de ontwikkeling van vrouwennetwerken in samenwerking met Winc; > Samenwerking met Interface 3 om een opleidingstraject, een stage en zelfs een job te bieden, indien de stage positief is, aan personen uit laaggeschoolde groepen. Het orgelpunt van 2008, ten slotte, was de uitreiking door Joëlle Milquet, vice-eerste minister, van het vernieuwde Label Gelijkheid Diversiteit aan Jean-Marc Verbist, Vice President Human Capital. Dit label beloont ondernemingen die zich actief hebben ingezet voor de valorisatie en de inpassing van diversiteit en gelijkheid in hun economische, sociale en commerciële strategieën. Belgacom kreeg dit label voor het eerst in 2007 van de minister van Werk en Gelijke Kansen. Hoewel het label geldt voor de hele periode 2007-2010 worden de houders jaarlijks gecontroleerd door een adviescomité dat nagaat of ze de gemaakte beloften nakomen.

Vrijetijdsbesteding in het bedrijf Reeds drie jaar lang bieden de initiatiefnemers van “The Pulse” alle werknemers een indrukwekkende waaier van cursussen en workshops na de werkuren. Het initiatief, dat sterk gewaardeerd wordt door het personeel, geniet de steun van Belgacom en heeft in 2008 geleid tot een aantal opvallende realisaties zoals de eerste theatervoorstellingen voor een publiek, de opname van een plaat en verschillende openbare optredens van het koor “El Coro”.

Naast die initiatieven tonen talrijke acties het belang aan dat de Groep hecht aan de gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers. Enkele voorbeelden: > De lancering van de gratis meerjarencampagne voor sensibilisatie, preventie en individuele opsporing van risicoziektes kon op grote belangstelling rekenen, met een deelname van meer dan 50% van de doelgroep in 2008 (2225 inschrijvingen geregistreerd); > De 20 km door Brussel. Belgacom staat zij aan zij met de medewerkers en hun gezin in deze legendarische loopwedstrijd. Dit programma is erop gericht de onderlinge relaties vlotter te laten verlopen, en het gevoel tot een werkgemeenschap te behoren te verhogen; > Thuisopvang voor zieke kinderen; > Opvang van kinderen van medewerkers tijdens de zomervakantie 2008 (7038 dagen in een dagopvangcentrum voor kinderen voor de hele Belgacom Groep).

“Met het oog op de toekomstige uitdagingen moeten we de competenties op relationeel en managementvlak consolideren.”

23


ik

in

rke

or

he

pa

vo

t

jn

jn

erp

ijn op m laa

ts

be

ta

len

lere

mi

Mi

p no

tro

ke

via op

n o p m ijn

jken

ec

beki

ch

con

jn

n

mi

jn

Het

Mi

Mij

24

> onze troeven

sta

p


ons netwerk

can do innovation

&

Van netwerk naar infrastructuur Om een beeld te geven dat zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijkheid zouden we vandaag eigenlijk over een netwerk- en IT-infrastructuur moeten spreken. Het is een feit dat de huidige telecominfrastructuur, voor haar goede werking, afhankelijk is van een bijna onlosmakelijk weefsel van kabels, vezels, servers, routers en informaticaprogramma’s. Terwijl netwerk en IT in het verleden duidelijk afgebakend waren, raken ze nu langzaam maar zeker met elkaar vergroeid en wordt hun interdependentie alleen maar groter.

Voortzetting van de convergentiestrategie De convergentiestrategie die de Belgacom Groep volgt, blijft vruchten afwerpen dankzij de superieure kwaliteit van zijn vaste en mobiele infrastructuur. De investeringen van de entiteit Service Delivery Engine (SDE) in het netwerk en in IT maken dat de Groep hoge toppen scheert op het vlak van innovatie en steeds kan anticiperen op de groeiende vraag naar bandbreedte bij de klanten. In België is ADSL beschikbaar voor 99,85% van de bevolking. Dit werd mogelijk door de technologie “Reach Extended ADSL” toe te passen waarmee grote afstanden kunnen worden overbrugd via een traditioneel koperpaar. Dit buitengewone cijfer is tevens het resultaat van een investeringsbeleid dat in 1999 werd ingezet door de Belgacom Groep met de bedoeling een breedbandverbinding van hoge kwaliteit ter beschikking te stellen van elke burger. Om de klanten een nog hogere surfsnelheid te bieden, is Belgacom in 2004 begonnen met de uitbouw van de VDSL-technologie in het kader van haar Broadwayproject. Eind december 2008, bedroeg het VDSL2-bereik 66,2% van de bevolking. In een tijdspanne van vier jaar

heeft de Groep 13.337 km glasvezel aangelegd en niet minder dan 16.193 optische platformen aangesloten. De bedoeling is dat 80% van de gezinnen gebruik kan maken van VDSL2. Met zijn huidige snelheid, die kan oplopen tot 20 Mbps, beantwoordt het VDSL2-net aan de behoeften van de klant qua verbindingssnelheid en hogedefinitietelevisie.

Mobiele infrastructuur Ook onze infrastructuur voor mobiele telefonie werd op verschillende punten verbeterd, zowel in termen van kwaliteit als capaciteit. Vandaag is het 2G-net (spraak) bijna voor de hele Belgische bevolking beschikbaar (99,80%). Wat de 3G-infrastructuur betreft, die datatransmissie tegen hoge snelheid mogelijk maakt, heeft de Groep voor een bereik van 90,2% van de bevolking gezorgd. De stijging van de datasnelheid is ook een factor die volop evolueert. De uploadsnelheid van data (HSUPA) bereikt 2 Mb/s en de downloadsnelheid (HSDPA) 7,2 Mb/s. Deze stijgingen zijn hoofdzakelijk te danken aan updates van onze installaties.

Onze verwezenlijkingen in 2008 > We hebben voortgewerkt aan de ontwikkeling en vereenvoudiging van onze infrastructuur om onze convergentiedoelstelling te halen; > Vast of mobiel, deze infrastructuur vormt het zenuwcentrum van onze activiteiten en ondersteunt de onmisbare connectiviteit voor de producten en diensten die we onze klanten aanbieden; > We blijven ons inspannen om te zorgen dat er een stabiel en billijk regelgevend kader komt.

Onze teams hebben ook gewerkt aan de hogesnelheidstoegang, via de 3G Broadband Vodafone Mobile Connect Card of via een USB-modem, voor gebruikers die zich verplaatsen. Door al die verbeteringen en de stijging van de performantie van ons mobiel netwerk mag er in de komende maanden een ware boom worden verwacht van het aanbod van datatransmissieformules en het gebruik van mobiele tv.

Hogedefinitietelevisie Eind december 2008 kon niet minder dan 86,6% van de Belgische gezinnen Belgacom TV krijgen. De verdere ontplooiing van de VDSL2-technologie versterkt onze netwerkcapaciteit aanzienlijk zodat een groot aantal van onze klanten Belgacom TV op twee tv’s tegelijk kan

Meer info: www.belgacom.com

25


26

> onze troeven

86,6% 470 van de gezinnen heeft toegang tot Belgacom TV

miljoen EUR

investeringen in het Broadway project

Virtualisatie en Green IT bekijken (second stream). Het totale bestand Belgacom TV-klanten bedroeg eind december 2008 506.000 gebruikers, waarvan 65.000 secondstreamgebruikers. Een van de belangrijkste doorbraken in 2008 was de lancering van hogedefinitietelevisie (HD). Zo kunnen Belgacom TV-klanten sinds 14 april 2008 kiezen uit een aanbod van HD-uitzendingen en genieten van een beeldkwaliteit die vijf keer hoger ligt dan de beeldkwaliteit die momenteel met digitale televisie te halen valt. Dit HD-aanbod, dat eind december 2008 beschikbaar was voor meer dan 64% van de bevolking, omvat films op aanvraag en tv-zenders. Onze klanten hebben bovendien voor de eerste keer in Hoge Definitie naar de Olympische Spelen kunnen kijken.

De Groep blijft investeren Vandaag bedraagt het prijskaartje van de investeringen in het Broadway-project ongeveer 470 miljoen EUR, waarvan 91 miljoen EUR werd gespendeerd in 2008. De Groep besteedt ook heel wat denkwerk aan de toekomstige ontwikkeling van zijn technische infrastructuur. In de toekomst zullen we immers vezelverbindingen zien opduiken tot aan de woonst zelf van de klant. Er worden nu reeds kleinschalige tests uitgevoerd in België. Belgacom was er als eerste mobiele operator bij om in België te investeren in 3G/UMTS-technologie; in 2008 was dat niet anders en heeft ze haar infrastructuur verder uitgebouwd. De investeringsuitgaven voor 3G zijn vandaag opgeklommen tot een totaalbedrag van 446 miljoen EUR. In 2008 heeft de divisie Service Delivery Engine (SDE) haar businesstransformatieproject “Move to All IP” (MaIP) gelanceerd waarbij IT, netwerk en operationele processen volledig omgeturnd worden. Op termijn zal deze transformatie zorgen dat de Groep verder topkwaliteit en steeds convergentere producten kan leveren aan de klant en het hoofd kan bieden aan een groeiende operationele complexiteit. Met dit doel voor ogen heeft Belgacom in 2008 het volgende gerealiseerd:

Virtualisatie is uiterst belangrijk voor de Belgacom Groep. Het houdt in dat verschillende besturingssystemen en verschillende applicaties afzonderlijk kunnen werken op één server. Concreet doet één enkele server vandaag het werk dat vroeger door verschillende machines moest gebeuren. Eind 2008 was 35% van het park Windows-servers van de Belgacom Groep reeds gevirtualiseerd. Deze techniek biedt verschillende voordelen. Enerzijds ligt de totale kostprijs (TCO) van een virtuele server 70% lager dan die van een fysieke server. Anderzijds wordt er dankzij virtualisatie aanzienlijk ruimte uitgespaard omdat één fysieke server gemiddeld tot 25 virtuele servers kan ondersteunen. Bovendien daalt het energieverbruik omdat er minder elektriciteit nodig is. Een virtuele server slokt tien keer minder energie op dan een fysieke server. Virtualisatie is één van onze initiatieven rond Green IT. Het betekent voor ons een stap verder in de richting van verantwoorde informatica en bovendien een gevoelige verbetering van de ecologische voetafdruk van de Groep.


ons netwerk

> Een IMS-platform (IP Multimedia Subsystem) om de spraakdiensten van de toekomst te ondersteunen. Dit IP-platform zal op termijn onze telefooncentrales vervangen en de kern gaan vormen van de convergentie tussen mobiele en vaste telefonie; > Een nieuwe informatica-applicatie die geleidelijk wordt ingeschakeld om onze verschillende verkoopkanalen voor vaste en mobiele producten te ondersteunen. Naar verwacht zal de applicatie vruchten afwerpen in 2009; > Een nieuwe tool om onze teams in de nationale en internationale ICT-markt te ondersteunen.

De klant een kwaliteitsgevoel geven De Belgacom Groep hecht veel belang aan de klantenervaring en heeft daarom een technologie ontwikkeld, “Zero Touch Configuration” genaamd, voor de installatie van breedbandlijnen. Dankzij die configuratie volstaat het de modem aan te sluiten en aan te zetten. Hij is dan automatisch geconfigureerd zonder enige manuele interventie. Via het Remote Management Platform downloadt de home gateway rechtstreeks de softwareconfiguratie die nodig is om te zorgen dat de klant kan gebruikmaken van de diensten die hij verlangt (internet, tv, Voice over IP). Ook de gegevens die toegang verlenen tot de internet- en Voice over IP-diensten, worden automatisch en veilig verzonden naar de modem van de klant. Tegelijk werden andere initiatieven ondernomen om de klantenervaring te verbeteren zonder daarom de grondslag van de operationele performantie uit het oog te verliezen. Om alles vlotter te laten verlopen voor onze klanten werden er onder andere kortere termijnen voor afspraken ingebouwd. De teams van SDE hebben ook een sms-meldingssysteem georganiseerd om de klanten in te lichten over het verloop van hun bestelling of om achteraf na te gaan of ze tevreden zijn over de installatie van een product. Omdat de tevredenheid van de werknemers en de knowhow in grote mate de tevredenheid van de klanten stimuleren, werden er specifieke coachingprojecten gelanceerd met de focus op de concepten “tone of

voice”, “signing your work” en “first time right”. Operationele performantie maakt deel uit van de manier waarop de diensten globaal worden ervaren. Wat dat betreft, zijn onze teams erin geslaagd de termijnen en de dienstverlening van de callcenters op peil te houden, ook tijdens promotieperiodes wanneer de werklast de hoogste pieken bereikt.

Evolutie van het regelgevend kader in 2008 Analyse van het regelgevend kader op Europees niveau In 2008 werden de voorstellen inzake de hervorming van het huidige regelgevend kader, die in 2007 werden gepubliceerd door de Europese Commissie, voorgelegd volgens de medebeslissingsprocedure tussen het Europees Parlement en de Europese Raad van Ministers. De belangrijkste geschilpunten tussen deze drie instellingen hebben meer bepaald betrekking op de oprichting en het statuut van een nieuw Europees agentschap voor telecommunicatie en op de bevoegdheden van de Commissie wat de remedies betreft die aan operatoren met aanmerkelijke marktmacht kunnen worden opgelegd. De Commissie verwacht dat dit nieuwe kader in 2009 zal goedgekeurd worden om in 2010-2011 te worden ingevoerd.

Impact op de vastelijnmarkt Interconnectie van de vaste lijn Op 26 november 2008 heeft, de Belgische Regelgevende Instantie, het BIPT een beslissing genomen die de tarieven voor vaste terminatie van Belgacom stabiliseert tot eind 2010. Het BIPT heeft ook zijn intenties laten varen om een tarifering op basis van capaciteit in te voeren wat de interconnectietarieven betreft. De andere operatoren hebben de toelating om prijzen die tot 15% hoger zijn dan die van Belgacom aan te rekenen, behalve Telenet en Versatel, die in 2007 een meerkost mochten factureren van 370%. Dit prijssupplement werd tot 190% gereduceerd in 2008 en tot 15% op 1 januari 2009.

“Virtualisatie biedt onze klanten tal van voordelen, bijvoorbeeld een kortere leveringstermijn bij de installatie van servers.”

27


28

> onze troeven

“We willen met VDSL2 80% van de gezinnen bereiken zodat ze in hoge definitie tv kunnen kijken.”

Diensten m.b.t. het aansluitnet (ontbundeling en toegang tot binair debiet) Op 22 oktober 2008 heeft het BIPT een beslissing genomen inzake de tarieven voor de toegang tot binair debiet (huurgeld voor de lijn en tarieven voor ATM-transport) die in voege traden vanaf 5 november. Het abonnementsgeld voor de ADSL-lijn is gestegen van 4,95 EUR tot 5,02 EUR, maar het BIPT heeft geweigerd een meerkost toe te passen voor ADSL2+. Wat het ATM-transport betreft, heeft het BIPT een nieuwe tariefstructuur ingevoerd die een gevoelige daling van het prijsniveau inhoudt, in het bijzonder voor de hogere bandbreedtes. Op 18 januari 2008 heeft Belgacom een volledig referentieaanbod voor de toegang tot binair debiet voor ADSL2+ voorgelegd. Sinds 1 juli 2008 kunnen de alternatieve operatoren van dit aanbod gebruikmaken. In het vierde trimester van 2008 werd een referentieaanbod voor toegang tot binair debiet voor VDSL2 aan het BIPT voorgelegd. De beslissing van het BIPT betreffende de tarifering van VDSL2 wordt verwacht in het tweede trimester van 2009. Dit aanbod is voor de alternatieve operatoren beschikbaar sinds 7 november 2008. Op 20 maart 2008 heeft Belgacom beroep aangetekend tegen de beslissing van het BIPT, die een verplichting tot openstelling van het VDSL2-netwerk inhield. Het BIPT heeft in november 2008 begeleidingsmaatregelen omschreven om de LEX’en van Belgacom geleidelijk af te schaffen in het kader van de ontplooiing van haar NGN/NGA-netwerk. Deze maatregelen hebben onder andere betrekking op de transparantie inzake de wijzigingen aan het netwerk en de kalender voor de sluiting van toegangssites.

Wholesalehuurlijnen Op 3 september 2008 heeft het BIPT een beslissing genomen inzake de tarifering van de gereglementeerde wholesalehuurlijnen met een hoge daling van de prijzen vanaf januari 2009 tot gevolg.

Retailtarieven Op 25 juli 2008 heeft het BIPT Belgacom veroordeeld tot een boete van 3,09 miljoen EUR omdat ze de tariefdalingen voor mobiele terminatie niet volledig had verrekend in haar tarieven voor retailoproepen van vast naar mobiel. Belgacom heeft nu alle tariefdalingen voor mobiele terminatie volledig verrekend waardoor haar beltarieven voor vast naar mobiel tot 30% goedkoper zijn dan die van de alternatieve operatoren. Belgacom heeft beroep aangetekend tegen de beslissing haar een boete op te leggen.

Situatie op het vlak van de mobiele markt Mobiele terminatie In december 2007 heeft het BIPT een nieuwe beslissing genomen met betrekking tot de toekomstige regelgeving inzake de mobieleterminatietarieven. Met deze beslissing wil het BIPT, conform de strenge uitspraken van de Europese Commissie en de Belgische Mededingingsautoriteit, de proportionele verschillen tussen de terminatietarieven die de drie mobiele operatoren toepassen, verkleinen. Na de opschorting van deze beslissing door het Hof van Beroep van Brussel heeft het BIPT op 29 april 2008 een nieuwe beslissing genomen waarbij het voor het jaar 2008 teruggreep naar de initiële tarieven vastgelegd in augustus 2006 en opnieuw zware asymmetrieën invoerde (+ 25% met Mobistar en + 59% met BASE). In 2008 heeft het BIPT de herziening aangevat van de mobieleterminatietarieven. Het heeft de intentie tegen eind 2009 nieuwe prijsniveaus mee te delen voor de periode 2010-2012. Deze zullen worden beïnvloed door een nieuwe aanbeveling van de Europese Commissie, die begin 2009 wordt verwacht. De Commissie stimuleert symmetrie in de tarieven en ook tariefdalingen.

Uitbreiding van de regelgeving inzake internationale roaming Op 23 september 2008 heeft de Europese Commissie een voorstel tot wijziging van het Reglement van juni


ons netwerk

2.550

km

glasvezel gelegd in 2008

2.883

ROP-kasten geïnstalleerd in 2008

2007 aangenomen. De Commissie stelt bijkomende kortingen voor inzake de kosten van voiceroaming, zowel voor wholesale als retail, tussen 2009 en 2012 evenals de invoering van de facturatie per seconde. De regelgeving zou, vanaf juli 2009, ook maximumtarieven opleggen voor de kosten van sms-roaming, zowel wholesale als retail, evenals transparantie in de tarieven voor dataroaming, met inbegrip van de mogelijkheid voor de klanten om vooraf het maximumbedrag te bepalen dat ze willen besteden aan dataroaming. Zodra ze die limiet overschrijden zou, op basis van het voorstel van de Europese Commissie, hun dienst onderbroken worden. Wat wholesale betreft, zou het gewijzigde Reglement vanaf 1 juli 2009 voorzien in een “beschermingsplafond” van 1 EUR per verzonden megabyte data voor de gemiddelde kosten die het bezochte netwerk mag heffen op het thuisnet van de klant van de roamingdienst. De gewijzigde regelgeving zou vóór juni 2009 moeten worden goedgekeurd.

Hernieuwing van de 2G-licenties De gsm-licenties van Proximus en Mobistar werden in 1995 verleend voor een periode van vijftien jaar. In overeenstemming met het Koninklijk Besluit betreffende de gsm-licenties wordt een gsm-licentie stilzwijgend verlengd, behoudens andersluidende beslissing die ten laatste 2 jaar voor de vervaldatum van de licentie wordt genomen. Op 25 november 2008 heeft het BIPT beslist de stilzwijgende verlenging van de 2G-licenties van de drie mobiele operatoren te blokkeren. Belgacom heeft tegen deze beslissing beroep aangetekend. Verwacht wordt dat de Belgische regering nieuwe voorwaarden voor de gsm-licenties zal goedkeuren in 2009. Deze zouden de hernieuwing van de licenties van Belgacom Mobile en Mobistar omvatten tot de vervaldatum van de licentie van BASE in 2013, evenals de betaling van bijkomende instaprechten.

HogeDefinitie televisie Op 14 april 2008 heeft de Belgacom Groep een nieuwe fase aangevat met het aanbod van hogedefinitietelevisie (HD) voor zijn klanten. Dankzij die technologische doorbraak kunnen Belgacom TV-klanten nu genieten van weergaloze beeld- en geluidskwaliteit. Die operatie werd tot een goed einde gebracht dankzij de inzet van de technische teams van de entiteit Service Delivery Engine, die onder andere instaan voor de evolutie van het netwerk van de Belgacom Groep. De teams hebben het hele jaar 2008 door niet minder dan 2.550 km glasvezel gelegd en 2.883 ROP-kasten geïnstalleerd. Een omvangrijk werk, waardoor reeds meer dan 64% van de Belgische bevolking gebruik kan maken van het HD-aanbod dat Belgacom TV op de markt brengt.

Onze prioriteiten voor 2009 Klantentevredenheid > Een superieure end-to-end-ervaring mogelijk maken; Rendabele groei > Tijdig en kostenefficiënt geconvergeerde ICToplossingen leveren; Innovatie en transformatie > Een all-IP-netwerk, IT- en dienstenplatforms bouwen en een nieuw klantenmodel implementeren; Operationele uitmuntendheid > De gestroomlijnde en efficiënte motor van verandering zijn.

29


30

> onze prestaties

CBU - Consumer Business Unit

In 2008 bleef het penetratieniveau van Belgacom in de residentiële sector op een heel hoog peil: ca. 80% van de gezinnen hebben een of meer vaste of mobiele producten van Belgacom in huis.

195.000 nieuwe mobiele CBU klanten

Sterke prestaties voor de mobiele markt De Belgische mobiele markt bleef in 2008 vrij stabiel: er waren geen veranderingen in de grootste mobiele spelers en de “mobile-only”-populatie bleef vrijwel stabiel met ca. 29% van de gezinnen. In tegenstelling tot de andere mobiele spelers slaagde CBU erin zijn klantenbasis uit te breiden, voornamelijk onder het eigen merk Proximus. In totaal won CBU in 2008 195.000 mobiele klanten bij, van wie 136.000 nieuwe postpaid klanten en 70.000 klanten via zijn MVNO Mobisud, terwijl het prepaid klantenbestand licht achteruitging met 10.000 klanten. Het jaar 2008 begon met een sterk eerste kwartaal, met 65.000 nieuwe klanten, en eindigde met een nog sterker kwartaal, waarin netto 72.000 nieuwe klanten werden aangetrokken. Dit resulteerde in een totaal mobiel klantenbestand van 3.777.000 aan het eind van het jaar. Terwijl de gemengde ARPU voor mobiele data (hoofdzakelijk sms) vrijwel stabiel is gebleven op 6,30 EUR, houdt de druk op de ARPU voor mobiele spraak aan, voornamelijk door de regelgeving, gecombineerd met een lage elasticiteit, en het feit dat klanten overschakelen op lager geprijsde aanbiedingen. De gemengde netto-ARPU uit spraak, met inbegrip van kredieten en kortingen voor 2008, kwam uit op 23,00 EUR, tegenover 25,20 EUR in 2007, of een daling met 9%.

Traditionele spraak Ook de traditionele vaste spraaklijnen bleven onder druk, met een verlies van in totaal 162.000 lijnen in 2008. Niettemin hebben de lancering van succesvolle forfaits in het verleden en het groeiende aantal Voice over IP-lijnen in 2008 het nettolijnverlies in de laatste drie kwartalen van 2008 afgeremd. Eind 2008 had CBU 49.000 VoIP-lijnen verkocht, die onder de naam I-Talk werden gecommercialiseerd.

Breedband De breedbandmarkt wordt gekenmerkt door felle concurrentie, vooral van de kabel. Toch slaagde CBU erin zijn aandeel op de nationale breedbandmarkt vrijwel

stabiel te houden. Gesteund door een sterk eerste en laatste kwartaal, trok CBU(1) in 2008 in totaal 85.000 nieuwe vaste breedbandklanten aan, een stijging in vergelijking met de nettoaangroei van 77.000 klanten in 2007. Op jaarbasis daalde de breedband-ARPU licht (met -1,7%) tot 30,00 EUR. Om een aanbod van hoge kwaliteit te kunnen behouden, streeft Belgacom ernaar haar diensten voortdurend te verbeteren. In juli 2008 verbeterde Belgacom haar breedbandaanbod aanzienlijk door haar bandbreedte te verhogen tot 12 Mbps voor “Go”- en “Plus”-abonnementen en tot 4 Mbps voor ADSL Light. De volumes werden opgetrokken tot 25 gigabyte voor ADSL Go en tot 60 gigabyte voor ADSL Plus.

Vast-mobiel-convergentie Belgacom baat zowel een mobiel als een vast netwerk uit, waardoor CBU in een uitstekende positie zit om residentiële klanten een breed gamma telecomproducten aan te bieden. Om hun convergentiestrategie te onderstrepen, lanceerden Belgacom en Proximus in maart 2008 het “Together”tariefplan. Vaste of mobiele klanten van Belgacom die intekenden op de Together-optie krijgen elke maand 600 minuten gratis(2) oproepen, te gebruiken tijdens het weekend. Eind 2008 telde Belgacom ca. 1 miljoen klanten die op het Together-plan hadden ingetekend. Een ander voorbeeld van een convergent productaanbod is de lancering van “Mobile internet Free Weekend”, waarin vaste internetklanten tijdens het weekend gratis mobiel internet ter beschikking hebben. De doelstelling van CBU is ook om klanten te laten evolueren van “singleplay” naar “multiplay”. Zowat 40% van zijn klanten hebben meer dan één product bij Belgacom, een percentage dat Belgacom wil opvoeren. Dit wordt ondersteund door de lancering van convergente bundels, waarbij de klanten een combinatie van verschillende producten kunnen kiezen, waaronder vaste en mobiele oplossingen. In 2008 kwamen er 149.000 packs bij, waarvan 44.000 in het vierde kwartaal, wat het totaal eind 2008 op 302.000 packs bracht. CBU wil het aantal (1) Uitgezonderd Scarlet. (2) Voor Belgacom-klanten naar alle vaste lijnen en naar alle mobiele klanten. Voor Proximus-klanten naar alle vaste lijnen en naar Proximus-nummers.


Consumer Business Unit

ARPU TV (in EUR)

Aantal toegangskanalen ADSL/VDSL (in duizendtallen) 1.000

20

800

15

600 10 400 5

200 0

0 07

multiplayklanten verder opvoeren via verbeterde, vereenvoudigde en vernieuwende convergente bundels.

Belgacom TV Sinds zijn lancering in juni 2005 is Belgacom TV zeer succesvol gebleken, met een snel groeiende klantenbasis. In drie en een half jaar tijd slaagde Belgacom erin om haar marktaandeel in het digitale tv-domein tot een sterke 30% uit te bouwen (eind 2008). De dekkingsgraad van de bevolking is de voorbije jaren ook beduidend gestegen: eind 2008 hadden 86% van de Belgische gezinnen toegang tot Belgacom TV en konden meer dan 64% tv in Hoge Definitie bekijken. In 2008 trok Belgacom 201.000 nieuwe tv-klanten aan, een flinke stijging in vergelijking met de 166.000 gebruikers in 2007. De klantengroei piekte in het vierde kwartaal van 2008, met een totale nettoaangroei van 63.000 nieuwe klanten, dankzij het grote succes van de eindejaarspromoties. Eind 2008 telde Belgacom in totaal 506.000 Belgacom TV-gebruikers, van wie er steeds meer een tweede toestel hebben aangesloten. Belgacom breidde haar tv-aanbod verder uit, door dankbaar gebruik te maken van de uitrol van VDSL2. De capaciteit werd aanzienlijk opgevoerd, met als gevolg dat een toenemend aantal klanten een tweede tv-toestel konden aansluiten. In 2008 is het aantal klanten met een tweede aansluiting voor tv dan ook sterk toegenomen tot 65.000.

“Onze multiplaystrategie werpt vruchten af. 40% van onze klanten beschikt over meer dan één Belgacomproduct.”

07

08

> Vanaf april werd het tv-aanbod ook beschikbaar voor klanten met een vaste lijn maar zonder internetverbinding; > Nog in april werd een hogedefinitieaanbod voor Belgacom TV en video op aanvraag gelanceerd; > Belgacom verwierf voor de tweede maal de nationale uitzendrechten voor het Belgische voetbal; > Belgacom breidde haar interactiviteit van Belgacom TV uit via de “blauwe knop” van de afstandsbediening (muziek, games, weer, lotto).

Positie versterkt via niet-organische groei In 2008 versterkte Belgacom haar positie via niet-organische groei. > In juni 2008 kondigde Belgacom de overname aan van Tango, de tweede mobiele operator in Luxemburg. Hierdoor werd het residentiële mobiele aanbod uitgebreid en zal Belgacom ook haar aanbod voor de corporatemarkt kunnen uitbouwen; > In november 2008 verwierf Belgacom Scarlet nv, een ‘no frills’ aanbieder van vaste en mobiele diensten aan residentiële en businessklanten. Dit stelt Belgacom in staat een nieuw marktsegment aan te boren en haar multiplayaanbod in België te versterken.

Onze vier strategische doelstellingen

Ondanks de eindejaarspromoties die de ARPU in het vierde kwartaal hebben beïnvloed, evolueerde de globale ARPU voor tv in 2008 verder positief: hij dikte met 7% aan tot 17,20 EUR, in vergelijking met 16,10 EUR in 2007. Een belangrijke reden voor deze verdere verbetering is het succes van de “op aanvraag”-diensten. Het succes van Belgacom TV kan worden toegeschreven aan het voortdurend streven naar vernieuwing en innovatie.

TV: een aantal realisaties van 2008 > In maart 2008 werd een overeenkomst gesloten met 20th Century Fox om Fox-films toe te voegen aan het “video-op-aanvraag”-aanbod van Belgacom;

08

Meer info: www.belgacom.com

De komende jaren zal Belgacom CBU zich vooral op vier strategische prioriteiten toespitsen. Vooreerst zal CBU focussen op klantentevredenheid door een superieure end-to-endklantenervaring te bieden. Daarnaast zal CBU winstgevende groei blijven nastreven door het aantal diensten per klant te verhogen. De derde prioriteit zal bestaan uit innovatie en transformatie, met als doel gelijk waar en wanneer en op gelijk welk toestel oplossingen aan te bieden. Ten slotte zal CBU operationele uitmuntendheid nastreven door alles van de eerste keer goed te doen en door de kostenverdeling te optimaliseren.

31


32

> onze prestaties

EBU - Enterprise Business Unit

In 2008 besliste EBU zijn structuur aan te passen om beter aan de eisen van de klanten te kunnen voldoen, nog meer geïntegreerde diensten te kunnen aanbieden en over een eenvoudig en flexibeler operationeel model te kunnen beschikken. Daarom besliste EBU om drie doelen voor ogen te houden: focussen, vereenvoudigen en de operationele efficiëntie verhogen.

25.000 ondernemingssites op het Explore-platform

Focussen Het beter bedienen van de klanten en hen de best mogelijke ervaring bezorgen. Met het oog hierop heeft onze Enterprise-divisie haar organisatie aangepast om de marktrealiteit beter te weerspiegelen en heeft ze beslist om haar benadering van de binnenlandse markt bij te sturen. In plaats van met drie segmenten werkt EBU vanaf nu met slechts twee binnenlandse segmenten: COR en SME.

Vereenvoudigen Om gestroomlijnder te worden en sneller en efficiënter te kunnen reageren, besliste EBU het aantal lagen in zijn organisatie te verminderen en gelijkaardige functies binnen zijn entiteiten te groeperen.

Operationele efficiëntie verhogen In de huidige economische omgeving dient EBU de kosten onder controle te houden. Daarom, om er zeker van te zijn dat onze organisatie de juiste personen op de juiste plaats heeft, en door de juiste systemen en tools wordt ondersteund, heeft EBU een verantwoordelijke aangesteld die toeziet op de operationele uitmuntendheid.

Vertraging als gevolg van de economische neergang In de tweede helft van 2008 begon de verzwakkende economie enig effect te hebben op de Enterprise business, waarbij met name ICT een zekere impact van de vertraging ondervond. Eind 2008 begonnen ook andere businessdomeinen tekenen van de impact te vertonen: aan sommige verkoopprojecten werden beperkingen gesteld en de besluitvormingsprocessen werden verstoord. Hoewel dit geen materiële impact had op de operaties voor 2008 heeft EBU de nodige voorzorgen genomen om zijn positie te versterken, te beginnen met een eenvoudiger en efficiënter interne organisatie.

Internationale aanwezigheid van Telindus Geheel in lijn met de internationale strategie van Telindus om de rendabiliteit van zijn activiteiten buiten België op te voeren, werden het werkingsgebied en de focus teruggebracht tot de ICT-kernproducten en -diensten en werd de internationale aanwezigheid beperkt tot vijf belang-

rijke landen: Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De andere internationale filialen werden ontbonden, omdat het hen aan de vereiste schaalgrootte van Telindus-activiteiten ontbrak om als winstgevende business te groeien: Hongarije in het vierde kwartaal van 2007, Thailand in het eerste kwartaal van 2008, Duitsland in het derde kwartaal van 2008, Hongkong, China, Zwitserland, Italië, Zweden en Portugal in het vierde kwartaal van 2008. Door te focussen op de belangrijkste landen, heeft EBU-Telindus zijn risicoprofiel verlaagd en zijn positie verbeterd om als winstgevende business te groeien. Het desinvesteringsprogramma van Telindus heeft een impact gehad op de opbrengsten van 2008 en heeft verliezen uit verkopen meegebracht voor een bedrag van 34 miljoen EUR, die zijn opgenomen in de nietterugkerende kosten in het vierde kwartaal van 2008.

Convergentie via het “Explore”-platform EBU streeft ernaar zijn ICT-aanbod te vereenvoudigen door beheerde oplossingen met een van a tot z gewaarborgde kwaliteit voor te stellen. Deze oplossingen worden verstrekt via “Explore”, een intelligent dienstenplatform dat de vast-mobielconvergentie vergemakkelijkt en waarnaar gemakkelijk kan worden gemigreerd. Explore combineert immers de vaste en mobiele netwerken tot één enkele netwerkinfrastructuur. Alle professionele klanten kunnen probleemloos op dit netwerk aansluiten en gebruikmaken van alle flexibele, convergente en op maat gesneden diensten en toepassingen die worden voorgesteld. Eind 2008 telde het Explore-platform reeds zo’n 25.000 sites van Enterpriseklanten.

“Fusion”, het convergentieaanbod voor kmo’s Om de convergentiebehoeften van kleinere ondernemingen op vernieuwende wijze te beheren, lanceerde EBU in maart 2008 “Fusion”. Met dit succesvolle convergentieaanbod bedoeld voor kmo’s kunnen oproepen tot stand worden gebracht vanaf zowel vaste als mobiele toestellen. Er is een vast tarief voor zowel vaste als mobiele oproepen binnen het bedrijf gemaakt tussen collega’s, die ook onbeperkt kunnen telefoneren naar


Enterprise Business Unit

Inkomsten uit mobiele data (in miljoen EUR) 200 150 100 50 0 07

08

vaste nummers in België. Eind 2008 telde Belgacom ca. 66.000 abonnees voor de Fusion-aanbiedingen.

Opbrengstengroei voor de geavanceerde data Mobiele datadiensten zijn een toenemend succes, mede dankzij een 3G-netwerk van hoge kwaliteit dat 90% van de bevolking bereikt en de ondersteuning van een nieuw aanbod van mobiele oplossingen die in juni 2008 werden gelanceerd: Business Sharepoint, Belgacom Communication Tools en BlackBerry option. De mobiele data waren ook een bron van opbrengstengroei: ze genereerden 32 miljoen EUR bijkomende omzet in 2008, een toename met 25% tegenover het jaar voordien. De opbrengsten uit geavanceerde dataproducten zoals mobiel internet en BlackBerry zijn sinds 2007 met 33% toegenomen. De business van de vaste spraaklijnen, waaronder VoIPlijnen, kon in 2008 het verlies stabiliseren. Het aantal spraaklijnen is in 2008 met 33.000 gedaald, tegenover een daling met 35.000 in 2007. EBU sloot het jaar 2008 af met een totaal van 1.544.000 spraaklijnen en een spraak-ARPU van 31,7 EUR. De mobieleklantenbasis nam in 2008 met 101.000 nieuwe actieve klanten toe tot een totaal van 1.139.000 mobiele klanten. De ARPU, die reeds de aanzienlijke impact van de regelgeving had ondervonden, bleef verder onder druk staan, omdat de klanten in 2008 opschoven naar lager geprijsde tariefformules. Het resultaat was een totale daling met 16,1% tot 47,6 EUR.

Belgacom stapt mee in de groeiende mobielebetalingsbusiness EBU gaat ook mee in de groeiende mobielebetalingsbusiness, zoals het sms-ticketingsysteem, dat in samenwerking met De Lijn (de Vlaamse openbare vervoersmaatschappij) als proefproject werd uitgetest. De sms-ticketingdienst stelt passagiers in staat hun ticket via hun mobiele telefoon te betalen. De dienst is sinds eind 2007 beschikbaar in Antwerpen en Gent voor alle Proximus-klanten. In 2008 werden niet minder dan 226.000 sms-tickets verkocht.

Om deze businesslijn verder te versterken, nam Belgacom in juli 2008 Mobile-for over, een bedrijf gespecialiseerd in mobiel betalen voor parkeren. Mobile-for introduceerde sms-parkeren in Antwerpen, Hasselt, Tienen, Lokeren, Wetteren, Turnhout en Diest. In 2008 werden ruim 1,3 miljoen parkeertransacties geregistreerd.

Diverse belangrijke contracten tonen sterke positie van EBU aan In 2008 haalde EBU een aantal grote contracten binnen, en bewees daarmee zijn belangrijke positie op de Enterprise-markt. Enkele voorbeelden: > Belgacom-EPT Luxemburg verwierf een contract voor nationaal en internationaal spraakverkeer over meerdere jaren bij de Europese instellingen (55 miljoen EUR over 7 jaar).

“We zullen onze knowhow exporteren door het Exploreplatform internationaal uit te bouwen.”

> De Vlaamse overheid en het consortium EDS-Telindus sloten een ICT-contract van zeven jaar voor een totale waarde van 582 miljoen EUR. > Belgacom en Aeroscout integreerden een revolutionaire toepassing voor het beheer van medische apparatuur, de controle van de temperatuur en de beveiliging van het personeel in het Jan Yperman-ziekenhuis in Ieper. Belgacom is verantwoordelijk voor het LAN-netwerk en een performant Wi-Finetwerk. > Een belangrijke retailketen die elektronische betaaldiensten op een volledig beveiligde manier integreert in ATOS Worldline, bovenop het Explore-netwerk. > De keuze van AS Adventure voor Belgacom Explore International, met inbegrip van een Unified Communication-oplossing, blijkt een succesvol grensoverschrijdend aanbod voor EBU.

EBU wil uitgroeien tot de geprefereerde netwerkgeoriënteerde ICT-serviceprovider Hoewel de concurrentie op de professionele markt de komende jaren volgens de verwachtingen verbeten zal blijven in alle productdomeinen, is EBU uniek geplaatst om de geprefereerde netwerkgeoriënteerde ICT- serviceprovider in België en een referentie op de Europese markt te worden. Meer info: www.belgacom.com

33


34

> onze prestaties

ICS - International Carrier Services

In 2008 genereerde Belgacom ICS 812 miljoen EUR opbrengsten, d.w.z. 66 miljoen EUR of 8,9% meer dan in 2007. De ebitdamarge steeg van 7,2% in 2007 tot 7,9% in 2008.

Belgacom ICS kreeg de onderscheiding van “beste wholesale carrier”.

Belgacom ICS gooit wereldwijd hoge ogen

Toenemende volumes in een sterk concurrerende omgeving

Sinds 1 juli 2005 is Belgacom ICS een joint venture die voor 72% door Belgacom wordt gecontroleerd en voor de overige 28% door Swisscom.

Belgacom ICS heeft op het gebied van spraak positieve resultaten geboekt in een uitermate concurrerende omgeving, voornamelijk dankzij de volgehouden groei in het mobiele segment, met name in Afrika en Azië. De spraakvolumes groeiden sneller dan de markt en compenseerden de dalende marges. De volumegroei is de sterkste motor achter de opbrengstengroei. Het verkeer van VoIP-aanbieders is in het laatste kwartaal van 2008 exponentieel gestegen, wat voor een deel toe te schrijven is aan de verwerving van een prepaid facturatieplatform.

Belgacom ICS staat in de top-10 van de grootste operatoren ter wereld in termen van spraakverkeersvolume en is wereldleider op het vlak van mobieledatadiensten, met 200 mobiele operatoren die worden bediend. In november 2008 won Belgacom ICS voor de derde keer in vijf jaar de prijs van “Best Wholesale Carrier” op de World Communication Awards in Londen. Om zijn business verder uit te bouwen heeft Belgacom ICS de voorbije jaren verschillende partnerships aangegaan met andere operatoren. In mei 2008 ging de samenwerking tussen Omantel en Belgacom ICS nog een stap verder met de gezamenlijke investering in de Europe India Gateway (EIG)-zeekabel, het eerste rechtstreekse onderzeese breedbandkabelsysteem met optische vezel tussen het Verenigd Koninkrijk en India. Dit systeem bedient ook het MiddenOosten en Afrika. Door deze gezamenlijke investering in de EIG kunnen beide ondernemingen hun kostenstructuur optimaliseren en zich tegelijk verzekeren van genoeg capaciteit om te voldoen aan hun toekomstige behoeften. Daarnaast heeft ICS geïnvesteerd in het verhogen van de capaciteit van de SAT-3/WASC/SAFEen SMW-3-zeekabels, die Belgacom ICS zullen ondersteunen bij het aanbieden van hoogwaardige diensten aan zijn Afrikaanse en Aziatische klanten.

7,9%

ebitdamarge

In het domein van de mobiele data werden de uitstekende prestaties aangehouden, waarbij Belgacom ICS zijn leiderspositie verder versterkte. Dit succes verklaart de toename van de ebitdamarge van Belgacom ICS, die de voorbije drie jaar van minder dan 3% tot bijna 8% is gestegen. In 2008 maakte Belgacom ICS optimaal gebruik van zijn onderzees en aards Europees netwerk door de verkoop van capaciteitsoplossingen aan operatoren in Europa, het Midden-Oosten en Azië gevoelig uit te breiden. Belgacom ICS heeft de reorganisatie van zijn departement Service Delivery and Engineering in 2008 succesvol afgerond. Er werd een nieuw project gelanceerd om het bestaande TDM-schakelplatform tegen eind 2009 te vervangen door een NGN-oplossing. Dit nieuwe platform zal het mogelijk maken nieuwe geavanceerde technische functies te ontwikkelen en de operationele efficiëntie van Belgacom ICS te verbeteren, en terzelfder tijd de kosten in termen van kapitaal en operationele uitgaven aanzienlijk te drukken.


informatie voor de aandeelhouders

informatie voor de aandeelhouders

Beurs: Ticker: ISIN: Nationale SVM-code: Bloomberg-code: Thomson-code:

Eerste Markt van Euronext Brussel BELG BE0003810273 3810.27 BELG BB BELG-BT

Investor Relations De opdracht van het departement Investor Relations (IR) is een zo goed mogelijke communicatie te voorzien met de huidige en potentiële investeerders. Via een transparante en rechtlijnige dialoog met investeerders en financiële analisten streeft de Belgacom Groep naar een correcte waarde van het aandeel. Investor Relations verzekert een open communicatiekanaal tussen de Belgische en de internationale investeerdersgemeenschap en het topmanagement van de Belgacom Groep. Tweemaal per jaar, naar aanleiding van de jaarlijkse en halfjaarlijkse resultaten, organiseert Belgacom een roadshow, die de grootste financiële centra van Europa en de Verenigde Staten aandoet. Tussen de roadshows van 2008 in kregen allerlei investeerders en analisten de kans persoonlijk of via conferentiegesprekken met het topmanagement te praten. Daarnaast nam Belgacom deel aan diverse grote internationale investeringsconferenties. In 2008 bezocht Belgacom 15 verschillende financiële centra in Europa en de Verenigde Staten en had ze contacten met meer dan 500 investeerders en analisten. Op 16 april 2008 organiseerde Belgacom haar tweede Investor & Analyst day in Brussel. Het belangrijkste thema van de dag was de overgang van de traditionele segmentrapportering naar de nieuwe klantgeoriënteerde rapportering die wordt toegepast vanaf de publicatie van de eerstekwartaalresultaten van 2008. Zowel institutionele als particuliere beleggers kunnen altijd een beroep doen op het Investor Relations-team. Er wordt een strikte “stille periode” in acht genomen vanaf vier weken vóór de publicatie van de kwartaalresultaten en zeven weken vóór de bekendmaking van de jaarresultaten.

Wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen Het aantal door Belgacom aangehouden ingekochte eigen aandelen steeg in 2008 van 5.953.359 tot 17.690.874, vooral als gevolg van de aandeleninkoopprogramma’s tijdens het jaar. Op 24 juli 2008 keurde de Raad van Bestuur van Belgacom een aandeleninkoop goed voor een maximumbedrag van 200 miljoen EUR, rekening houdend met de beperkingen zoals beslist op de Algemene Vergadering van 9 april 2008. Daardoor mocht de prijs betaald voor de aandelen niet meer dan 5% hoger liggen dan de hoogste slotkoers in de periode van dertig beursdagen voorafgaand aan de transactie en niet meer dan 10% lager liggen dan de laagste slotkoers in diezelfde periode van dertig dagen. De aandeleninkoop startte op 4 augustus 2008 en werd voltooid op 26 november 2008. In totaal werden 7.379.925 aandelen ingekocht tegen een gemiddelde koers van 27,10 EUR. Belgacom heeft de markt van de voortgang van het aandeleninkoopprogramma op de hoogte gehouden door middel van tussentijdse persberichten. Aankondigingsdatum 10 september 2008 7 november 2008 27 november 2008 Totaal

Miljoen EUR 70 70 60 200

Aantal aandelen 2.666.888 2.601.937 2.111.100 7.379.925

Gemiddelde prijs per aandeel 26,57 26,59 28,41 27,10

Eind 2008 bezat Belgacom 17.690.874 eigen aandelen, die 5,2% van het totale aantal aandelen vertegenwoordigden. Dit was het gevolg van de volgende acties: > In de loop van 2008 werden 125.143 eigen aandelen gebruikt in een aandelenaankoopplan met korting voor het management van Belgacom. > Daarnaast werden 280.920 opties uitgeoefend in 2008. > In 2008 verwierf Belgacom in totaal 12.143.578 aandelen via haar aandeleninkoopprogramma: • Aandeleninkoopprogramma gelanceerd op 13 november 2007: in de periode van 1 januari 2008 tot 3 maart 2008 verwierf Belgacom 4.763.653 aandelen. • Aandeleninkoopprogramma gelanceerd op 4 augustus 2008: Belgacom verwierf 7.379.925 aandelen via het inkoopprogramma dat liep van 4 augustus 2008 tot 26 november 2008.

www.belgacom.com is een van de communicatiekanalen naar de beleggerswereld.

35


36

> onze prestaties

Aandeelhouderschap (op 31 december 2008)

Free-float: 41,3% Belgische staat: 53,5% Belgacom: 5,2%

“In 2008 werd het aandeel van Belgacom als een goede defensieve belegging beschouwd dankzij het lage schuldenniveau, het hoge dividend en de gedisciplineerde M&A strategie van Belgacom.”

Evolutie eigen aandelen Situatie op 31 december 2007 Opties uitgeoefend gedurende 2008 Discount Purchase Plan werknemers Inkoop van eigen aandelen Situatie op 31 december 2008

5.953.359 -280.920 -125.143 12.143.578 17.690.874

Het stemrecht van de eigen aandelen wordt bij wet opgeschort. De dividendrechten van de eigen aandelen verworven in 2004 worden eveneens opgeschort, terwijl de dividendrechten van de aandelen verworven in 2005, 2006, 2007 en 2008 worden geannuleerd. De Belgische wet verbiedt een vennootschap meer dan 20% van haar uitstaand maatschappelijk kapitaal aan te houden.

De aandeelhoudersstructuur van Belgacom Aandeelhouderschap op 31 december 2008 Aandeelhoudersstructuur Belgische staat Belgacom eigen aandelen Free-float TOTAAL

aandelen % van aantal % van aantal % van dividendDividendaandelen stemrechten rechten rechten 180.887.569 53,5% 56,5% 55,9% 180.887.569 17.690.874 5,2% 0,0% 1,0% 3.180.891 139.446.692 41,3% 43,5% 43,1% 139.446.692 338.025.135 100,0% 100,0% 100,0% 323.515.152

Op 30 oktober 2008 heeft Capital Research & Management verklaard dat het op 1 september 2008 18.876.300 aandelen of 5,6% van de door Belgacom nv uitgegeven aandelen met stemrechten bezit.

Informatie over het Belgacom-aandeel (1 januari - 31 december)

Slotkoersen (in EUR) Slotkoers op de laatste beursdag van het jaar Hoogste koers van het jaar Laagste koers van het jaar Jaarlijks verhandeld volume (aantal aandelen) Gemiddeld verhandeld volume per dag (aantal aandelen)

2,45

EUR

winst per aandeel in 2008

Marktkapitalisatie op 31 dec. (in miljard EUR) Belangrijkste cijfers Winst per aandeel (in EUR) Gewoon dividend per aandeel, bruto (in EUR) Buitengewoon dividend per aandeel, bruto (in EUR) Interimdividend per aandeel, bruto (in EUR) Prijs/winst ratio op 31 december

2007

2008

33,74 27,33 35,82 33,31 27,82 24,58 291.898.716 281.419.643 1.144.701 1.099.295 11,20

8,75

2,87 1,68 0,50 11,76

2,45 1,68 0,50 11,15


informatie voor de aandeelhouders

Het aandeel van Belgacom in vergelijking met de BEL20-index en Euro STOXX prijs (in EUR)

volume

35,0

5.000.000

32,5 4.000.000

30,0 27,5

3.000.000

25,0 22,5

2.000.000

20,0 17,5

1.000.000

15,0 0 03/01

23/02

19/04

09/06

2008 was een dramatisch jaar voor de beurzen. De ongeziene turbulenties op de financiële markten bereikten in de herfst van 2008 hun hoogtepunt. Tijdens de economische neergang toonde de telecomsector zich, qua winstcijfers, echter veerkrachtiger dan de andere sectoren. Het Belgacom-aandeel werd door beleggers als een veilig toevluchtsoord gezien, dankzij de volgende eigenschappen:

Sterke balans Tijdens de hypejaren van de telecom deed Belgacom geen buitensporige uitgaven aan licenties en overnames, wat resulteerde in een gezonde balans met een nettoschuldpositie van 1,8 miljard EUR eind december 2008. De nettoschuld/ebitdaratio bedraagt 0,9x, de laagste van de Europese telecomsector. De uitstaande schuld bedraagt 2,5 miljard EUR.

Lage herfinancieringsbehoeften Belgacom heeft vrijwel geen schulden die op korte termijn moeten worden geherfinancierd, afgezien van het waardepapier met variabele rente van 300 miljoen EUR, dat in november 2009 zal aflopen. De rest van de uitstaande schulden loopt in 2011 en 2016 af. In november 2008 gaf Belgacom de volgende obligaties uit om haar overnames te financieren: > Belgacom verhoogde met succes haar uitstaande 4,125%-obligatielening die afloopt in 2011 ter waarde van 600 miljoen EUR met 175 miljoen EUR en haar 4,375%-obligatielening die afloopt in 2016 ter waarde van 750 miljoen EUR met 200 miljoen EUR. > Belgacom lanceerde een publieke obligatieuitgifte voor een bedrag van 125 miljoen EUR met een looptijd van vijf jaar en een coupon van 6%.

Aantrekkelijke vergoeding voor de aandeelhouders De voorbije jaren heeft Belgacom doorgaans het grootste deel van haar cash laten terugvloeien naar haar

01/08

21/09

11/11

12,5 30/12

aandeelhouders via een combinatie van dividenden en aandeleninkopen.

Koers van het aandeel 2008 In 2008 stortte het financiële systeem ineen, wat tot de zwaarste crisis sinds 1929 heeft geleid. De telecomsector toonde evenwel meer veerkracht dan de andere sectoren. Het Belgacom-aandeel in het bijzonder werd beschouwd als een goedehuisvaderaandeel, door zijn lage leverage op de balans, zijn hoge dividendopbrengst en zijn “best-in-class” kredietwaardigheid. In 2008 presteerde het Belgacom-aandeel (-18%) duidelijk sterker dan de DJ STOXX Telecommunication-index (-36%) en de BEL20-index (-54%). > De koers van het Belgacom-aandeel stond op 8 januari 2008 op zijn hoogste peil van het jaar: er werd afgesloten op 33,31 EUR; > Begin februari kreeg het Belgacom-aandeel een klap doordat de markt vreesde dat Belgacom zwakke resultaten voor 2007 zou aankondigen.Toen Belgacom op 29 februari 2008 haar resultaten voor het volledige jaar 2007 in lijn met de consensusverwachtingen(1) bekendmaakte, bleef de koers van het aandeel nagenoeg stabiel; > In april klom de koers van het aandeel in aanloop naar het verwachte dividend voor de resultaten van 2007. Het aandeel ging ex-dividend op 15 april 2008; > Op 16 mei 2008 rapporteerde Belgacom eerstekwartaalresultaten. De koers van het aandeel bleef vrijwel stabiel; > Op 25 juli 2008 maakte Belgacom haar halfjaarresultaten bekend en stelde de opbrengstenverwachtingen licht neerwaarts bij. Als gevolg hiervan zakte het aandeel met meer dan 7%; > In de maanden september-oktober bereikte de crisis op de financiële markten zijn hoogtepunt. De koers van het Belgacom-aandeel deed het beter dan de markt, maar bereikte op 26 oktober 2008 toch zijn laagste peil van het jaar (24,58 EUR); (1) Consensus: ramingen i.v.m. de resultaten van Belgacom gepubliceerd door analisten die het aandeel van Belgacom volgen.

Koers van het Belgacom aandeel Stoxx Telco Bel 20 Verhandeld volume van het Belgacom aandeel Bron: Thomson One.

37


38

> onze prestaties

Dividend per aandeel (in EUR) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 04

1,68

EUR

05

06

07

08

Buitengewoon dividend Normaal dividend Interim dividend

> Op 7 november 2008 rapporteerde Belgacom derdekwartaalresultaten. De koers van het aandeel bleef vrijwel stabiel;

normaal dividend > Begin december ging de koers van het aandeel opnieuw boven 30 EUR, aangezien er een rush was per aandeel

naar defensieve aandelen. Medio december werd een interim dividend van 0,50 EUR/aandeel bekendgemaakt. Het aandeel ging ex-dividend op 16 december 2008. Op 31 december 2008 was Belgacom de op vier na grootste onderneming in de Bel20-index, goed voor 7,6%.

Vergoeding van de aandeelhouders Winstuitkering Op 24 juli 2008 keurde de Raad van Bestuur een aandeleninkoop goed voor een maximumbedrag van 200 miljoen EUR. De inkoop ging van start op 4 augustus 2008 en werd afgerond op 26 november 2008. De Raad van Bestuur keurde op 11 december 2008 ook een interim dividend voor het boekjaar 2008 goed voor een brutobedrag van 0,50 EUR per aandeel (een nettobedrag van 0,375 EUR per aandeel), wat overeenstemt met een totaalbedrag van 162 miljoen EUR. Het interim dividend werd betaald op 16 december 2008. Op 5 maart 2009 besliste de Raad van Bestuur een gewoon dividend van 1,68 EUR per aandeel (totaalbedrag van 544 miljoen EUR) voor te stellen aan de Algemene Vergadering van 8 april 2009.

Dividendbeleid Er zijn geen veranderingen aan het dividendbeleid, volgens hetwelk Belgacom zich voorneemt een jaarlijks dividend vast te stellen en uit te keren van 50% tot 60% van haar jaarlijkse nettowinst. Dit bedrag kan worden aangepast in het licht van eenmalige winsten of verliezen, en het bedrag van de vastgestelde dividenden kan van jaar tot jaar verschillen. Wanneer de Raad van Bestuur het bedrag van het jaarlijkse dividend vaststelt met het oog op de voorlegging ervan aan de aandeelhouders, zal hij rekening houden met de dividendpraktijk van andere Europese telecomoperatoren. Het bedrag van het eventuele jaarlijkse dividend en de beslissing om in een bepaald jaar al dan niet dividenden uit te keren, kan worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder de businessvooruitzichten van de Groep, de nood aan liquide middelen, de financiële positie, de omstandigheden op de markt, het algemene economische klimaat, en andere factoren, zoals fiscale en andere reglementaire overwegingen.

Financiële kalender 6 maart 2009

Aankondiging van de resultaten voor het volledige jaar 2008

8 april 2009

Algemene Vergadering

15 mei 2009

Aankondiging van de resultaten voor het eerste kwartaal van 2009

31 juli 2009

Aankondiging van de halfjaarresultaten voor 2009

30 oktober 2009

Aankondiging van de resultaten voor het derde kwartaal voor 2009


maatschappelijk verantwoord ondernemen

maatschappelijk verantwoord ondernemen Hoewel MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) altijd al een onderdeel is geweest van de filosofie van de Belgacom Groep, kreeg ons engagement twee jaar geleden een formeel karakter. Als ICT-groep geloven we dat we een positieve bijdrage kunnen leveren in de gemeenschappen waarin we actief zijn door iedereen toegang tot telecommunicatie te geven en naar duurzame groei te streven.

“Onze MVO- Voor ons is MVO een waardevol managementinstrument dat onze prestaties verder stroomlijnt. Het MVO-jaarverslag, strategie werd dat we afzonderlijk publiceren, toont welke uitdagingen we ontwikkeld in reeds hebben afgebakend en hoe we die in 2008 hebben 2007 en moet de aangepakt. Belgacom Groep Strategie en governance Onze MVO-strategie werd ontwikkeld in 2007 en moet de positioneren Belgacom Groep positioneren als een van de toonaangeals een van de vende bedrijven in België op het vlak van MVO. Ons handeis bijgevolg gebaseerd op de meest strikte ethische toonaangevende len normen op het vlak van zakendoen en op een construcbedrijven in tieve dialoog met onze stakeholders die ons toelaat hun België op het vlak prioriteiten beter te leren kennen en in te calculeren. ons doel te bereiken, hebben we onze strategie gebavan MVO.” Om seerd op twee duidelijke verbintenissen: > We promoten een inclusieve e-maatschappij door iedereen in België ongeacht leeftijd, capaciteiten of omstandigheden toegang te bieden tot communicatie; > We streven naar duurzame groei door de impact op de klimaatverandering efficiënter te beheren en onze klanten producten en diensten aan te bieden die hen helpen hun ecologische voetafdruk ook efficiënter te beheren. Een hoeksteen van onze benadering is de ontwikkeling van een interne beleids- en rapporteringsstructuur die steunt op twee entiteiten – het departement CSR en het CSR Operating Committee (CSR Opco). Die staan onder leiding van de Vice President Group CSR en rapporteren rechtstreeks aan de Gedelegeerd Bestuurder en het Belgacom Management Committee (BMC). In 2008 hebben we het MVO-beleid binnen de Groep verder uitgestippeld en zijn we erin geslaagd MVO te laten gelden als onderdeel van de corebusinessstrategie van de Belgacom Groep.

Strategie in acties U kunt onze engagementen eveneens volgen op

www.belgacom.com

We bleven het bereik van onze netwerken uitbreiden om meer klanten toegang te geven tot onze diensten, ongeacht de technologie die ze gebruiken. Telecommunicatie dichter bij de lokale gemeenschappen brengen verbetert de levenskwaliteit en bevordert de deelname aan de groeiende e-maatschappij. We investeerden in projecten om de digitale kloof te dichten, gaven opleiding aan klanten, nietklanten en werkzoekenden om ze vertrouwd te maken met de nieuwe technologieën en ze zo aan een nieuwe job in de ICT-sector te helpen. We ontwikkelden tools om jongeren bewust te maken van de gevaren en mogelijkheden van de nieuwe technologieën. We schonken grote hoeveelheden pc’s en laptops aan scholen en lokale verenigingen in het hele land om de weg naar het internet te openen. Om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van het publiek omtrent de mogelijke gezondheidsrisico’s meegebracht door de draadloze technologie, beslisten we de maximale SAR-waarde(1) van elke gsm uit de Proximus Collection te vermelden op de verpakking, in het verkooppunt en op het internet. We geloven dat het mogelijk is ons bedrijf te laten groeien en tegelijk de mogelijke nadelige impact van onze activiteiten op het klimaat tot het minimum te beperken. In 2008 wisten we onze CO2-uitstoot met 42% terug te dringen door geleidelijk over te schakelen op de aankoop van hernieuwbare elektriciteit. Sinds september kopen we voor de Belgacom Groep 100% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen aan. We zijn begonnen met de installatie van zonnepanelen op onze gebouwen en hebben onze koolstofvoetafdruk laten auditeren om na te gaan hoe we nog efficiënter kunnen omgaan met CO2. Voor een volledig overzicht van de MVO-activiteiten van de Belgacom Groep in 2008 verwijzen we graag naar ons MVO-jaarverslag dat als bijlage bij het jaarverslag is gevoegd.

In 2008 organiseerden we onze acties in overeenstemming met de MVO-strategie en de verbintenissen die door het BMC op 11 februari 2005 werden goedgekeurd. Hieronder lichten we een aantal van onze acties toe. (1) SAR is de afkorting van Specific Absorption Rate en is de eenheid die wordt gebruikt om de hoeveelheid elektromagnetische energie te meten die door het menselijk lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een gsm. De maximaal toegelaten SAR-waarde in Europa is 2 W/kg. Hoewel de SAR wordt bepaald op basis van het hoogste vermogensniveau van de telefoon, kan de eigenlijke SAR bij gebruik aanzienlijk lager zijn. De telefoon is immers zo ontworpen dat hij niet meer energie verbruikt dan nodig om een verbinding met het netwerk tot stand te brengen. Doorgaans gebruikt de telefoon minder energie naarmate hij zich dichter bij een basisstation bevindt.

39


40

> onze verbintenissen

corporate governance Het doel van corporate governance (in het Nederlands “deugdelijk bestuur”) is een stel regels en gedragingen vast te leggen om ondernemingen behoorlijk te besturen en te controleren, met als uiteindelijk resultaat een verhoogde transparantie. Het is een systeem van controles en afwegingen tussen de aandeelhouders, de Raad van Bestuur en het management. Belgacom heeft zich ertoe verbonden een aantal wettelijke en regelgevende bepalingen na te leven, meer bepaald de best practices van de Belgische Corporate Governance Code.

Het bestuursmodel van Belgacom De statuten van Belgacom zijn sterk beïnvloed door de specifieke juridische vorm van de onderneming. Als naamloze vennootschap van publiek recht is Belgacom in de eerste plaats onderworpen aan de wet van 21 maart 1991 betreffende de autonome overheidsbedrijven (“de wet van 1991”). Belgacom is onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen, voor zover de wet van 1991 er niet uitdrukkelijk van afwijkt. De belangrijkste kenmerken van het bestuursmodel van Belgacom zijn: > Een Raad van Bestuur die het algemeen beleid en de algemene strategie van Belgacom vastlegt en toezicht houdt op het operationeel beheer; > De oprichting door de Raad van Bestuur binnen zijn structuur van een Audit- en Toezichtscomité, een Benoemings- en Bezoldigingscomité en een Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling; > Een Gedelegeerd Bestuurder die de hoogste verantwoordelijkheid draagt voor het operationele beheer (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het dagelijkse bestuur); > Een Directiecomité, dat de Gedelegeerd Bestuurder bijstaat in de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Raad van Bestuur Zoals voorzien in de wet van 1991 is de Raad van Bestuur samengesteld uit: > Bestuurders benoemd door de Belgische Staat naar rato van het aandelenbezit; > Bestuurders bij afzonderlijke stemming benoemd door de andere aandeelhouders voor de overige zetels. Het betreft hier onafhankelijke bestuurders op grond van de criteria van artikel 526ter van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en de criteria van de Belgische Corporate Governance Code. De Raad van Bestuur is samengesteld uit 16 leden met inbegrip van de Gedelegeerd Bestuurder.

Werking van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de onderneming dit vereist of wanneer minstens twee bestuurders erom vragen. In principe komt de Raad van Bestuur viermaal per jaar op regelmatige tijdstippen samen. Jaarlijks houdt de Raad van Bestuur ook een extra vergadering om het strategische langetermijnplan te evalueren. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden in principe genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Voor een aantal bijzondere kwesties is een gekwalificeerde meerderheid vereist. De Raad van Bestuur heeft een charter van de Raad van Bestuur aangenomen dat, samen met de charters van de comités van de Raad van Bestuur, uiteenzet volgens welke principes de Raad van Bestuur en zijn comités werken. Het charter van de Raad van Bestuur bepaalt onder meer dat belangrijke beslissingen brede steun moeten genieten, te begrijpen als een

kwalitatief concept dat duidt op een effectieve besluitvorming binnen de Raad van Bestuur na een constructieve dialoog tussen de bestuurders. Permanente of adhoc-comités van de Raad van Bestuur waarin een wezenlijk aantal niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Belgische Wetboek van Vennootschappen zetelen, dienen deze belangrijke beslissingen voor te bereiden. Alle charters werden bijgewerkt op 5 maart 2009. In zijn vergadering van 23 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur ook een policy van de Raad met betrekking tot discretie en vertrouwelijkheid goedgekeurd.

Comités van de Raad van Bestuur Overeenkomstig de statuten beschikt Belgacom over een Audit- en Toezichtscomité, een Benoemings- en Bezoldigingscomité en een Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling.

Het Audit- en Toezichtscomité Het Audit- en Toezichtscomité (Audit and Compliance Committee (ACC)) bestaat uit vijf niet-uitvoerende bestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijk dient te zijn. Overeenkomstig zijn charter wordt het voorgezeten door een onafhankelijke bestuurder. Het Audit- en Toezichtscomité heeft als taak de Raad van Bestuur bij te staan en te adviseren met betrekking tot: > Het proces van financiële rapportering; > De efficiëntie van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de onderneming; > De interne auditfunctie van de onderneming en de efficiëntie ervan; > De kwaliteit, de integriteit en de wettelijke controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen en de financiële rekeningen van de onderneming, waaronder de opvolging van de vragen en de aanbevelingen geformuleerd door de commissarissen; > De relatie met de commissarissen van de onderneming en de evaluatie van en het toezicht op de onafhankelijkheid van de commissarissen; > De conformiteit van de onderneming met de juridische en regelgevingsvereisten; en > De conformiteit binnen de onderneming met de gedragscode en de dealing code van de onderneming. Het Audit- en Toezichtscomité vergadert minstens eenmaal per kwartaal. De heer Philip Hampton (Voorzitter), de heren Pierre-Alain De Smedt, Michel Moll, Oren G. Shaffer en Paul Van de Perre zijn de leden van het Audit- en Toezichtscomité.

Benoemings- en Bezoldigingscomité Het Benoemings- en Bezoldigingscomité (Nomination and Remuneration Committee - NRC) bestaat uit vier bestuurders. Overeenkomstig zijn charter wordt dit comité voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, die ambtshalve lid is. Eén lid wordt gekozen onder de bestuurders benoemd door de Belgische Staat. Twee leden moeten worden benoemd onder de onafhankelijke bestuurders.


corporate governance

Het Benoemings- en Bezoldigingscomité heeft als taak de Raad van Bestuur bij te staan en te adviseren inzake:

Veranderingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur

> Het ter benoeming voordragen van kandidaten aan de Raad van Bestuur en aan de comités van de Raad van Bestuur; > De benoeming van de Gedelegeerd Bestuurder en de benoeming op voordracht van de Gedelegeerd Bestuurder van de leden van het Directiecomité; > De benoeming van de Secretaris-generaal; > De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de comités van de Raad; > De bezoldiging van de Gedelegeerd Bestuurder en van de leden van het Directiecomité; > De jaarlijkse herziening van de bezoldigingsfilosofie en -strategie voor alle werknemers en in het bijzonder de bezoldigingspakketten van het topmanagement; > Het toezicht op de beslissingen van de Gedelegeerd Bestuurder m.b.t. benoeming, ontslag en bezoldiging van de directie; > Corporategovernancekwesties.

Op 3 oktober 2008 nam de heer Maurice Lippens ontslag als lid van de Raad van Bestuur.

Het Benoemings- en Bezoldigingscomité vergadert ten minste vier keer per jaar. Op de eerste vergadering van elk jaar worden de prestaties, de budgetten voor de uitbetaling van de bonussen en de merits, en de langlopende en kortlopende stimuleringsplannen onder de loep genomen. Op die vergadering wordt er ook een jaarlijkse herziening van de bezoldigingsfilosofie en -strategie besproken. Op een tweede vergadering legt het Benoemings- en Bezoldigingscomité de targets vast in het kader van de prestatiemeting van de Gedelegeerd Bestuurder en de leden van het Directiecomité aan de hand van Key Performance Indicators. Daarnaast organiseert het Comité een vergadering betreffende human resources en een vergadering betreffende corporate governance. De heer Theo Dilissen (Voorzitter), mevr. Martine Durez, de heer Georges Jacobs en mevr. Lutgart Van den Berghe zijn lid van het Benoemings- en Bezoldigingscomité.

Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling Het Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling (Strategic and Business Development Committee - SBDC) bestaat uit zes bestuurders. Overeenkomstig zijn charter zijn de Gedelegeerd Bestuurder en de Voorzitter van de Raad van Bestuur ambtshalve lid, en wordt het Comité voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Eén bijkomend lid wordt gekozen onder de bestuurders benoemd door de Belgische Staat. Drie leden moeten worden benoemd onder de onafhankelijke bestuurders. De taken van het Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling omvatten het evalueren van voorgenomen overnames, fusies en desinvesteringen van meer dan 100 miljoen EUR en het evalueren van ingrijpende bedrijfsherstructureringsprogramma’s. Indien aangewezen kan de Raad van Bestuur beslissen om een speciaal adhoc-comité op te richten voor de behandeling van een specifiek dossier. Dat comité zou dan samengesteld zijn uit leden die over de vereiste ervaring voor dat dossier beschikken. De heer Theo Dilissen (Voorzitter), de heer Didier Bellens en de heren Guido J.M. Demuynck, Robert Tollet en Oren G. Shaffer zijn de huidige leden van het Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling.

Het mandaat van de heer Didier Bellens werd in december 2008 hernieuwd voor een nieuwe termijn van 6 jaar die zal eindigen op 28 februari 2015. Het mandaat van de heer Theo Dilissen als bestuurder werd in maart 2009 hernieuwd voor een nieuwe termijn van 6 jaar die zal eindigen op 28 februari 2015. Zijn mandaat als Voorzitter werd hernieuwd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar die zal eindigen op 29 februari 2012.

Bezoldiging van de bestuurders Over de bezoldiging en de vergoeding van de bestuurders werd beslist door de algemene vergadering van 2004. De berekening van deze vergoeding werd in 2008 niet gewijzigd: een jaarlijkse vaste vergoeding van 50.000 EUR is voorzien voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur en 25.000 EUR voor de andere leden van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder. Alle leden van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder, hebben recht op een zitpenning van 5.000 EUR per bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur. Ten slotte zijn er zitpenningen van 2.500 EUR voorzien voor ieder lid, met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder, per bijgewoonde vergadering van een adviserend comité van de Raad van Bestuur. Voor de Voorzitter worden deze zitpenningen verdubbeld. De leden ontvangen ook 2.000 EUR per jaar voor communicatiekosten. Voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur worden de communicatiekosten eveneens verdubbeld. De bestuurders ontvangen geen prestatiegebonden bezoldiging zoals bonussen of aandelengerelateerde incentiveprogramma’s op lange termijn. Zij ontvangen ook geen voordelen verbonden aan pensioenplannen.

Transacties tussen de onderneming en haar bestuurders en de uitvoerende managers Binnen de onderneming is een algemene policy i.v.m. belangenconflicten van kracht. Ze verbiedt het aanhouden van financiële belangen die een impact zouden kunnen hebben op de eigen inschatting of de professionele taken en daarbij de Belgacom Groep schade zouden kunnen toebrengen. In overeenstemming met artikel 523 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen heeft de Gedelegeerd Bestuurder, de heer Didier Bellens, verklaard dat hij een belangenconflict had in verband met het agendapunt ‘Stimuleringsplan voor het personeel’ op de vergadering van de Raad van Bestuur van 28 februari 2008. Hij is namelijk ook begunstigde van het Kort- en Langlopende Stimuleringsplan 2008 voor het Topmanagement. Hij heeft de commissarissen van Belgacom van dit belangenconflict op de hoogte gesteld en heeft beslist niet aan de beraadslaging en de stemming i.v.m. dit agendapunt deel te nemen. In overeenstemming met artikel 523 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen heeft de Gedelegeerd Bestuurder, de heer Didier Bellens, verklaard dat hij een belangenconflict had in verband met het agendapunt betreffende zijn contract op de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 24 juli 2008 en 27 november 2008. Hij heeft de commissarissen van Belgacom van deze belangenconflicten op de hoogte gesteld en heeft beslist niet aan de beraadslaging en de stemming van deze agendapunten deel te nemen.

41


42

> onze verbintenissen

Leden van de Raad van Bestuur benoemd door de Belgische Staat Naam Theo DILISSEN Didier BELLENS Martine DUREZ Mimi LAMOTE Michel MOLL Michèle SIOEN Robert TOLLET Paul VAN de PERRE

Leeftijd 55 53 58 44 60 44 62 56

Functie Voorzitter van de Raad (1) Gedelegeerd Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Mandaat van tot 2004 2015 2003 2015 1994 2012 2006 2012 1994 2012 2006 2012 2003 2009 1994 2012

Leden van de Raad van Bestuur benoemd door de Algemene Vergadering en onafhankelijk Naam Guido J.M. DEMUYNCK Pierre-Alain DE SMEDT Carine DOUTRELEPONT Philip HAMPTON Georges JACOBS Oren G. SHAFFER Lutgart VAN den BERGHE

Leeftijd 58 64 48 55 68 66 57

Mandaat van tot 2007 2013 2004 2010 2004 2013 2004 2010 2004 2013 2004 2013 2004 2010

Functie Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Activiteitenverslag en aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad en de comités Op zijn vergadering van 24 juli 2008 heeft de Raad van Bestuur beslist een adhoc-comité op te richten dat bestaat uit de leden van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, uitgebreid met de heer Philip Hampton (Voorzitter van het Audit- en Toezichtscomité) en de heer Pierre-Alain De Smedt om de relaties tussen de Raad en de directie te herzien. Naam

Raad

ACC

NRC

Ad hoc- SBDC

(totaal 6) (totaal 5) (totaal 7) comité (totaal 2)

Theo DILISSEN Didier BELLENS Guido J.M. DEMUYNCK Pierre-Alain DE SMEDT Carine DOUTRELEPONT Martine DUREZ Philip HAMPTON Georges JACOBS Mimi LAMOTE Maurice LIPPENS (2) Michel MOLL Oren G. SHAFFER Michèle SIOEN Robert TOLLET Lutgart VAN den BERGHE Paul VAN de PERRE (1) Als Voorzitter tot 2012. (2) Ontslag op 3/10/2008.

6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 5/6 6/6 2/3 6/6 6/6 5/6 4/6 6/6 6/6

7/7

3/5

1/1

2/2 2/2 1/2

1/1 7/7

5/5 7/7

1/1 1/1 1/1 1/2

5/5 5/5

2/2 1/2 7/7

5/5

1/1

Totale bezoldiging

164.000 EUR 0 EUR 59.500 EUR 67.000 EUR 57.000 EUR 77.000 EUR 84.500 EUR 72.000 EUR 57.000 EUR 33.250 EUR 69.500 EUR 74.500 EUR 52.000 EUR 49.500 EUR 77.000 EUR 69.500 EUR

Leden van de Raad van Bestuur Theo Dilissen (1) De heer Dilissen werd in oktober 2004 benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van Belgacom. Voordien was hij Gedelegeerd Bestuurder, Managing Director en Vicevoorzitter van Real Software en van 1989 tot 2000 was hij COO en lid van de raad van bestuur van ISS (een Deens beursgenoteerd bedrijf). Van september 2005 tot eind januari 2008 was hij President en Gedelegeerd Bestuurder van Aviapartner. Sindsdien is hij uitvoerend Voorzitter. Hij studeerde sociologie en behaalde een MBA. Didier Bellens (2) Didier Bellens werd in maart 2003 benoemd tot Gedelegeerd Bestuurder van Belgacom. Meer info over zijn cv op p.44, leden van het Directiecomité. Guido J.M. Demuynck (3) De heer Demuynck bekleedde van 1976 tot 2002 verschillende functies binnen Philips. Zo was hij onder meer Vicevoorzitter Marketing Audio in de VS, Gedelegeerd Bestuurder van Philips in Zuid-Korea, General Manager van Line of Business Portable Audio in Hongkong en Gedelegeerd Bestuurder van Group Audio in Hongkong. In 2000 werd hij gedelegeerd bestuurder van de productdivisie Consumer Electronics in Amsterdam en lid van het Group Management Committee van Philips. In 2003 stapte de heer Demuynck over naar KPN, waar hij toetrad tot de Board of Management en Gedelegeerd Bestuurder werd van de mobiele divisie (KPN Mobile Nederland, Base België, E-Plus Duitsland). Tot juli 2008 was hij Gedelegeerd Bestuurder van Kroymans Corporation bv in Nederland. Sinds juni 2005 is de heer Demuynck ook lid van de Supervisory Board van TomTom. Hij bezit een diploma toegepaste economie van de universiteit van Antwerpen (UFSIA) en een diploma marketing van de universiteit van Gent (RUG).

Pierre-Alain De Smedt (4)

De heer De Smedt is Voorzitter van Febiac (Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie). Van 1999 tot eind 2004 was hij Executive Vice-president van Renault. Hij was Voorzitter van Autolatina, de joint venture van VAG en Ford in Latijns-Amerika. Hij was voorzitter van Volkswagen Brazilië en Argentinië alvorens hij tot voorzitter van Seat werd benoemd. De heer De Smedt is Voorzitter van de raad van bestuur van Deceuninck Plastics Group, bestuurder van de Nationale Portefeuillemaatschappij en de Valeo Groep. Hij behaalde een diploma ingenieur en economie aan de ULB (Université Libre de Bruxelles).

Carine Doutrelepont (5) Mevrouw Doutrelepont is advocaat aan de balie van Brussel en lid van de balie van Parijs. Ze is stichtend partner van het Belgische advocatenkantoor Doutrelepont & Partners, dat gespecialiseerd is in informatie- en communicatietechnologie, intellectuele eigendom, mediarecht, mededingingszaken en Europese wetgeving. Ze is doctor in de rechten aan de ULB (Université Libre de Bruxelles). Ze doceert mediarecht, intellectueel eigendomsrecht en Europees recht aan de rechtsfaculteit van de ULB, aan het Instituut voor Europese Studies, en doceert ook aan universiteiten in het buitenland. Ze is tevens voorzitter van het Centre de droit de l’information et de la communication van de ULB. Ze werkte jaren als expert voor de


corporate governance

4

2

12

5

14

6

Europese Commissie (Directoraat-Generaal Interne markt), de Belgische Senaat en de Belgische mededingingsautoriteit. Ze is de auteur van verschillende boeken en publicaties.

Martine Durez (6)

Mevrouw Durez was Chief Financial and Accounting Officer bij De Post tot januari 2006, toen ze Voorzitter van de raad van bestuur van De Post werd. Tot 2000 was zij ook professor Financial Management and Analysis aan de universiteit van Mons-Hainaut. Zij heeft ook gewerkt als lid van de Hoge Raad van de Bedrijfsauditoren, voor de Commissie voor Boekhoudkundige Normen en als speciaal gezant op het Kabinet voor Communicatie en Overheidsbedrijven. Ze bekleedt de functie van regent bij de Nationale Bank van België. Mevrouw Durez studeerde af als handelsingenieur en behaalde het diploma toegepaste economie aan de Université Libre de Bruxelles (ULB).

Philip Hampton (7) De heer Hampton werkte de eerste tien jaar van zijn loopbaan voor Lazard Brothers in Londen, New York en Parijs. Daarna bekleedde hij de functie van financieel directeur voor British Steel plc, British Gas plc en British Telecommunications Group plc, en voor Lloyds TSB Group plc. Hij werd Voorzitter van J. Sainsbury plc in 2004 en werd tot voorzitter aangesteld van The Royal Bank of Scotland op 3 februari 2009. De heer Hampton is een erkend accountant en is in het bezit van een MBA behaald aan de INSEAD, Fontainebleau en een MA van de Oxford University.

Georges Jacobs (8) Graaf Jacobs is Voorzitter van de raad van bestuur van de Delhaize Groep. Hij begon zijn loopbaan als econoom bij het Internationaal Monetair Fonds (VS). Nadien ging hij aan de slag bij de groep UCB, waar hij in 1987 benoemd werd tot Gedelegeerd Bestuurder, tot hij op 1 januari 2005 Voorzitter van de raad van bestuur werd. Georges Jacobs is bovendien lid van de raad van bestuur van Brussels Airlines. Hij behaalde diploma’s in de rechten en in de economie aan de UCL, alsook een Master of Arts in Economics aan de University of California, Berkeley.

Mimi Lamote (9) Mevrouw Lamote startte haar loopbaan in de retail: zij oefende verschillende functies uit in buying, merchandising, store- en districtmanagement. Van 2001 tot 2005 was mevrouw Mimi Lamote Algemeen Directeur van C&A België-Luxemburg. Van 2001 tot 2004 was ze lid van de raad van bestuur van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). In dezelfde periode was mevrouw Lamote ook lid van de raad van bestuur van Fedis (Federatie van Distributieondernemingen). Van januari 2005 tot juni 2006 was zij gedelegeerd bestuurder van het Belgische beursgenoteerde SCF (België-Litouwen). Mevrouw Lamote is sinds februari 2007 COO van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). Ze is lid van de raad van bestuur van Kinepolis Europe. Ze behaalde een diploma in de toegepaste economische wetenschappen aan de universiteit van Antwerpen en een master in Retail Management aan de Tias-universiteit van Tilburg.

Michel Moll (10) De heer Moll is niet-uitvoerend bestuurder in industriële en financiële ondernemingen zoals Sonaca (Société Nationale de Construction Aérospatiale) en de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI). Hij is ook censor bij de Nationale Bank van België. Tot april 2007 was hij Voorzitter

8

3

13

1

15

10

7

9

11

van de raad van bestuur van BATS sa (Belgian Advanced Technology Systems) te Luik, dat gespecialiseerd is in veiligheidselektronica. Tot december 2005 was de heer Moll voorzitter van het risicokapitaalbedrijf BRUFICOM, en daarvoor was hij bestuurder-directeur bij de Nationale Investeringsmaatschappij (NIM) te Brussel. De heer Moll behaalde een diploma toegepaste economie aan de universiteit van Leuven (UCL).

Oren G. Shaffer (11)

De heer Shaffer is Voorzitter van Virgocap Inc. Daarvoor was de heer Shaffer van 2002 tot 2007 Vicevoorzitter en CFO van Qwest Communications en Voorzitter en COO van Sorrento Networks. Hij was lid van de Raad van Bestuur van Belgacom van 1996 tot 2000. Hij is lid van de raad van bestuur van Intermec en Terex Corporation. Hij behaalde het diploma van Bachelor of Science in Business Administration aan de University of California in Berkeley en Master of Science in Management aan het Massachusetts Institute of Technology.

Michèle Sioen (12) Mevrouw Sioen is sinds 2005 Gedelegeerd Bestuurder van de groep Sioen Industries. Ze startte haar loopbaan in 1988 in een IT-bedrijf. Twee jaar later werd ze benoemd tot lid van de raad van bestuur van Sioen Industries en ging ze operationeel aan de slag bij de groep Sioen Industries. De groep produceert en verwerkt technisch textiel, ontwerpt en vervaardigt persoonlijke beschermkledij en fijnchemicaliën. Verder is Michèle Sioen Voorzitter van Fedustria (Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie). Ze is in het bezit van een diploma economie en diverse postuniversitaire diploma’s.

Robert Tollet (13) De heer Tollet is Voorzitter van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, een openbare holdingmaatschappij. Hij is ook Voorzitter van de Centrale Raad van het Bedrijfsleven. De heer Tollet is in het bezit van een diploma economie en een diploma Economic Analysis and Policy behaald aan de Université Libre de Bruxelles (ULB).

Paul Van de Perre (14) De heer Van de Perre is medeoprichter van GIMV (investeringsmaatschappij) en was vroeger bestuurder bij Sidmar (Arcelor). Hij is momenteel bestuurder van Grontmij nv en de Greenbridge Incubator (universiteit van Gent). Hij is Gedelegeerd Bestuurder van Five Financial Solutions, een divisie van Praxis in Management (Corporate Finance) en Gedelegeerd Bestuurder van Caesar Real Estate Fund (Real Estate Finance). De heer Van de Perre behaalde een MBA in Economics en is erkend accountant (IAB).

Lutgart Van den Berghe (15) Mevrouw Van den Berghe is doctor in de economie aan de Universiteit Gent, waar ze buitengewoon hoogleraar is. Als uitvoerend bestuurder staat ze aan het hoofd van het Competence Centre Entrepreneurship, Governance and Strategy binnen de Vlerick Leuven Gent Management School, en aan het hoofd van GUBERNA. Ze doceert corporate governance en bekleedt de functie van niet-uitvoerend bestuurder in een aantal beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde multinationale ondernemingen zoals Electrabel (België), CSM (Nederland) en SHV Holding (Nederland).

43


44

> onze verbintenissen

Leden van het Directiecomité van Belgacom Didier Bellens

Michel Georgis

De heer Bellens begon zijn loopbaan bij Deloitte Haskin & Sells. Tot 1985 was hij financieel directeur van de Groep Brussel Lambert. Daarna nam hij de functie op van adjunctalgemeen directeur van de Pargesa Groep, waar hij verantwoordelijk was voor het vermogen, de fusies en de overnames. In 1992 keerde hij terug naar de Groep Brussel Lambert als algemeen directeur, een functie die hij tot 2000 uitoefende. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor strategische participaties in ondernemingen zoals Royale Belge, de BBL en CLT. Hij speelde een cruciale rol in de fusie van AXA en Royale Belge, de wijziging in het aandeelhouderschap van de BBL en de fusie van CLT en UFA.

Michel Georgis is sinds juni 2007 Executive Vice President van de Consumer Business Unit Belgacom en gedelegeerd bestuurder van Proximus (Belgacom Mobile). Hij is tevens voorzitter van de raad van bestuur van Skynet en Tango Luxemburg.

Tussen 2000 en 2003 vervulde hij de functie van gedelegeerd bestuurder van RTL Group, waar hij de onderneming leidde met de nadruk op internationale ontwikkeling. Hij rondde de fusie met Pearson Television en de beursgang van RTL Group af. Didier Bellens werd in maart 2003 voor de eerste keer benoemd tot Gedelegeerd Bestuurder van Belgacom. Zijn mandaat werd in maart 2009 verlengd voor een periode van zes jaar. Didier Bellens is lid van de Raad van Bestuur van Belgacom ICS, Telindus Group, Proximus, Scarlet nv en Tango. De heer Bellens is ook lid van de raad van bestuur van AXA België en van VOKA (Vlaamse kamer van koophandel en industrie), en zetelt in het directiecomité van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen). Hij is daarnaast (onafhankelijk) Voorzitter van het Bezoldigings- en Benoemingscomité en (onafhankelijk) bestuurder van de raad van bestuur van de Immobiliënvennootschap van België, adviseur van CV Capital Partners en lid van het Internationaal Raadgevend Comité van de beurs van New York. Hij is tevens lid van de raden van bestuur van de Erasmusstichting en de Fondation ULB, en vicevoorzitter van de adviesraad van de Solvay Business School. De heer Bellens behaalde een diploma handelsingenieur aan de Solvay Business School (ULB).

Scott Alcott Scott Alcott is Executive Vice President van de divisie Service Delivery Engine. In die functie staat hij in voor de technische infrastructuur en operationele werking van de groep en voor de wholesaleactiviteiten. Daarvoor was de heer Alcott actief als Chief Operating Officer van Belgacom Fixed Line Services, Chief Strategy Officer, Chief Information and Technology Officer, General Manager of Marketing and Product Management, EVP (a.i.) van de Enterprise Business Unit en gedelegeerd bestuurder (a.i.) van Telindus Group. Vóór zijn loopbaan bij Belgacom bekleedde de heer Alcott verschillende functies in marketing, productmanagement en new business development bij AT&T, AT&T Wireless, Ameritech en SBC. De heer Alcott behaalde een BS in Economics aan de Wharton School van de University of Pennsylvania.

Astrid De Lathauwer Astrid De Lathauwer is Executive Vice President Human Resources van Belgacom. Mevrouw De Lathauwer werkt bij Belgacom sinds 2000 en bekleedde er eerder de functie van Top Group Resources & Talent Director en HR Director. Vóór haar activiteiten bij Belgacom was zij actief in marketing en human resources bij AT&T en Monsanto. Mevrouw De Lathauwer behaalde een diploma kunstgeschiedenis aan de universiteit van Gent en een diploma internationale politiek en diplomatieke wetenschappen aan de universiteit van Leuven.

In mei 2005 werd Michel Georgis CEO van Proximus (Belgacom Mobile). Eerder was hij sinds januari 2004 Chief Operations Officer van Proximus. Hij startte zijn loopbaan bij Proximus in januari 2000 als Executive Vice President Sales, Marketing & Customer Operations. Michel Georgis begon zijn carrière in 1977 bij Coca-Cola Belgium. In 1991 maakte hij de overstap naar Interbrew, waar hij na verschillende functies te hebben uitgeoefend Sales & Marketing Director Central & Eastern Europe werd. De heer Georgis heeft een diploma toegepaste economie van de universiteit van Leuven.

Grégoire Dallemagne Grégoire Dallemagne ging bij Belgacom van start in 2008 als Executive Vice President Strategy. De heer Dallemagne begon zijn loopbaan bij Arthur Andersen in de auditdivisie en daarna als consultant in het telecommunicatieteam. Enkele jaren later, na een stage bij Microsoft (VS) terwijl hij zijn MBA afmaakte, ging hij in 2000 aan de slag bij de Tele2 Group. Van assistent van de CEO bij Tele2AB werd hij Group Financial Controller en al snel Finance Manager van Tele2 Luxemburg, vooraleer hij de Tele2-activiteiten in België vanaf nul opstartte in 2003, een taak waarvoor hij de verwachtingen overtrof. In 2005 had hij de leiding over de overname van Versatel Belgium en aanvaardde hij de functie van Managing Director van Tele2 en Versatel Belgium. In 2007 nam KPN Tele2 en Versatel Belgium over en werd de heer Dallemagne lid van het Executive Committee van KPN International. De heer Dallemagne bezit een diploma handelsingenieur van de Leuven Management School, een CEMS-master van de Community of European Management Schools en een MBA van de University of Chicago Graduate School of Business.

Michel De Coster Michel De Coster is Executive Vice President Entreprise Business Unit. Eerder werkte de heer De Coster voor de Bosch Telecom Group als salesrepresentative. In de salesorganisatie klom hij snel op tot topmanagamentfuncties en werd hij uiteindelijk Division Manager Benelux. In 1998 werd hij aangetrokken door Colt Telecom om als Managing Director (Belgium) de Belgische activiteiten van dit bedrijf van nul af op te starten, wat hij met succes deed. In 2002 werd de heer De Coster gedelegeerd bestuurder van BT Benelux en bleef in die functie actief tot hij in mei 2008 de stap zette naar de Belgacom Groep. De heer De Coster bezit een Master Degree in Political and Administrative Sciences.

Ray Stewart Ray Stewart is Executive Vice President Finance & CFO. Daarvoor was hij van 1994 tot 1997 Chief Financial Officer van Matav, de historische operator in Hongarije. Van 1991 tot 1994 was hij Chief Financial Officer bij Ameritech International, de in Chicago gevestigde International Business Development-afdeling van Ameritech. De heer Stewart behaalde een undergraduatediploma in Accounting en een MBA in Finance. Hij is ook een erkend accountant. Sinds september 2007 is Ray Stewart ook lid van de raad van bestuur van Nyrstar.


corporate governance

45


46

> onze verbintenissen

Toepassing van de maatregelen die door de onderneming werden genomen met het oog op de naleving van de wetgeving i.v.m. voorkennis en marktmanipulatie (misbruik van de markt) Om de bestaande wetgeving i.v.m. voorkennis en marktmanipulatie na te leven, heeft Belgacom voorafgaand aan de beursgang een dealing code aangenomen. De bedoeling van deze code is de werknemers, leidinggevenden en bestuurders bewust te maken van mogelijk ongeoorloofd gedrag en van de eventuele sancties. Deze dealing code was het voorwerp van een grootschalige informatiecampagne en is beschikbaar voor alle werknemers. Er is een lijst met sleutelpersonen opgesteld, en alle bestuurders en sleutelmedewerkers hebben een verklaring ondertekend dat zij de dealing code hebben gelezen en begrepen en dat zij ze zullen naleven. Er zijn gesloten periodes (waaronder verboden periodes) vastgelegd, en elke transactie dient vóór de uitvoering ervan te worden meegedeeld aan en goedgekeurd door de verantwoordelijke van Compliance Services (zie hoofdstuk “Compliance” op p.48).

Management Gedelegeerd Bestuurder De Gedelegeerd Bestuurder wordt benoemd door de Belgische Staat bij een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit. Zijn mandaat loopt over een periode van zes jaar en is verlengbaar. Het mandaat kan slechts worden beëindigd bij een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit. De Gedelegeerd Bestuurder is overeenkomstig de wet van 1991 en de statuten van de onderneming lid van de Raad van Bestuur. De Gedelegeerd Bestuurder en de Voorzitter van de Raad van Bestuur moeten van een verschillende taalrol zijn. De Gedelegeerd Bestuurder is belast met het dagelijkse bestuur en rapporteert aan de Raad van Bestuur. Bovendien kan de Raad van Bestuur, overeenkomstig de wet van 1991 en de statuten van de onderneming, beslissend met een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan de Gedelegeerd Bestuurder, met uitzondering van: > De goedkeuring van het beheerscontract met de Belgische Staat, alsook van elke wijziging ervan; > Het opstellen van het ondernemingsplan en het algemene beleid van de onderneming; > Het toezicht op de Gedelegeerd Bestuurder; en > De andere bevoegdheden die door de wet uitdrukkelijk aan de Raad van Bestuur zijn toegewezen, waaronder het opstellen van de jaarrekening voor voorlegging aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders en het voorbereiden van fusievoorstellen. De Raad van Bestuur heeft ruime bevoegdheden gedelegeerd aan de Gedelegeerd Bestuurder. De huidige Gedelegeerd Bestuurder is de heer Didier Bellens. De heer Bellens heeft een contract van bepaalde duur van zes jaar, dat is ingegaan op 1 maart 2003 en hernieuwd werd in december 2008 voor een nieuwe termijn van zes jaar die afloopt op 28 februari 2015. Indien de

werkgever het contract voortijdig beëindigt, zal, behalve in geval van zware fout van de Gedelegeerd Bestuurder, een verbrekingsvergoeding gelijk aan één jaar basisloon(1) verschuldigd zijn. Indien het contract niet wordt hernieuwd na zes jaar is er geen vergoeding verschuldigd, tenzij de onderneming nagelaten heeft zes maanden vooraf een kennisgeving te sturen. Desgevallend is een vergoeding verschuldigd ten belope van een half jaar brutoloon. De Gedelegeerd Bestuurder is gebonden aan een niet-concurrentiebeding dat hem gedurende 12 maanden verbiedt om te werken voor een concurrent van Belgacom in België en in de landen waar Belgacom minstens 5% van haar geconsolideerde inkomsten genereert, en zal als vergoeding hiervoor het loon van één jaar ontvangen.

Directiecomité De leden van het Directiecomité (Belgacom Management Committee - BMC) worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur op voordracht van de Gedelegeerd Bestuurder na raadpleging van het Benoemings- en Bezoldigingscomité. De bevoegdheden van het Directiecomité worden door de Gedelegeerd Bestuurder bepaald. Het Directiecomité heeft als taak de Gedelegeerd Bestuurder bij te staan in de uitoefening van zijn taken. Het Directiecomité streeft ernaar om te beslissen bij consensus, maar in geval van onenigheid geeft de mening van de Gedelegeerd Bestuurder de doorslag. Gewoonlijk vergadert het Directiecomité wekelijks. In 2008 was het Directiecomité samengesteld uit de volgende leden, naast de Gedelegeerd Bestuurder (zie onderstaande tabel). Naam Scott ALCOTT Grégoire DALLEMAGNE Astrid DE LATHAUWER Michel DE COSTER

Leeftijd 42 36 45 46

Michel GEORGIS

55

Ray STEWART

59

Functie Executive Vice President Service Delivery Engine Executive Vice President Strategy Executive Vice President Human Resources Executive Vice President Enterprise Business Unit & Chief Executive Officer of Telindus Group nv Executive Vice President Consumer Business Unit & Chief Executive Officer Proximus (Belgacom Mobile) Executive Vice President Finance

De heer William Mosseray was tot 14 april 2008 lid van het Directiecomité waarna hij CEO van Telindus International werd. De leden van het Directiecomité van Belgacom hebben een contractuele verbrekingsclausule met een maximale vergoeding van twee jaar loon na 12 jaar dienst. De leden van het Directiecomité van Belgacom die gebonden zijn aan een niet-concurrentiebeding dat hun gedurende twaalf maanden verbiedt om te werken voor een andere mobiele of vaste operator met een licentie die actief is op de Belgische markt, zullen als compensatie een bedrag ontvangen dat gelijk is aan zes maanden brutoloon.

(1) Jaarbasisloon + vakantiegeld + 13e maand = 910.278,60 EUR.


corporate governance

Vergoeding van de leden van het Directiecomité Het Benoemings- en Bezoldigingscomité bepaalt het bezoldigingsbeleid en legt de individuele loonpakketten voor de Gedelegeerd Bestuurder en de leden van het Directiecomité vast. Belgacom heeft een bezoldigingsbeleid uitgewerkt dat het topmanagement op competitieve wijze verloont, rekening houdend met de prestaties van de Groep, de businesslijn en de individuele prestaties. De onderneming wil de verloning van het topmanagement afstemmen op de mediaan van de markt voor het basisloon en op het hoogste kwartiel voor de totale verloning in geval van doorlopend uitstekende prestaties. Deze afstemming wordt regelmatig getoetst door het Benoemings- en Bezoldigingscomité, door de verloning van het topmanagement te vergelijken met die in een aantal collega-bedrijven uit de ICT-sector, zowel in België als in Europa. De bezoldigingsfilosofie is erop gericht de belangen van het management en de aandeelhouders op één lijn te krijgen.

Werknemersvergoedingen op korte termijn Het basisloon van de Gedelegeerd Bestuurder en van de leden van het Directiecomité wordt elk jaar door het Benoemings- en Bezoldigingscomité herzien op basis van een grondig prestatieonderzoek en een potentieelevaluatie door de Gedelegeerd Bestuurder, alsook van externe benchmarkinggegevens. De jaarlijkse bonusregeling beloont prestaties in het licht van een aantal vooraf gedefinieerde Key Performance Indicators, die worden vastgelegd door de Raad van Bestuur op advies van het Benoemingsen Bezoldigingscomité. Voor 2008 omvatten deze prestatie-indicatoren financiële parameters, alsook parameters die betrekking hebben op de klantentevredenheid en werknemersbetrokkenheid. Het bedrag van de bezoldiging en de andere vergoedingen die door Belgacom of een andere onderneming van de Belgacom Groep rechtstreeks of onrechtstreeks aan de leden van het Directiecomité werden uitbetaald in 2008, is (vergoedingen gebaseerd op de bruto- of nettobezoldiging, afhankelijk van het type vergoeding, exclusief de sociale bijdragen van de werkgever): (in EUR) Werknemersvergoedingen op korte termijn (2)

Gedelegeerd Bestuurder

Andere leden van het Directiecomité

1.372.770

3.052.156

Werknemersvergoedingen op lange termijn De werknemersvergoedingen op lange termijn bestaan uit vergoedingen na uitdiensttreding en aandelengerelateerde vergoedingen. De leden van het Managementcomité participeren in een aanvullend pensioenplan. In 2008 betaalde de onderneming een bedrag van 566.606 EUR voor de Gedelegeerd Bestuurder en een bedrag van 1.144.275 EUR voor de andere leden van het Managementcomité aan verzekeringspremies in het kader van vergoedingen na uitdiensttreding. Op jaarbasis kunnen de leden ook aandelenopties worden toegekend. Individueel ontvingen de leden van het Managementcomité de volgende opties: (2) Jaarlijks basissalaris + variabele bezoldiging.

in opties Scott ALCOTT Grégoire DALLEMAGNE Michel DE COSTER Astrid DE LATHAUWER Michel GEORGIS Ray STEWART Didier BELLENS

2008 30.336 55.000 55.000 21.457 30.151 39.955 82.967

De toegekende opties worden over een periode van drie jaar, in gelijke schijven, verworven en zijn uitoefenbaar gedurende een periode van zeven jaar. In 2008 oefenden de leden van het Managementcomité 12.983 opties uit. Gecumuleerd bezit de Gedelegeerd Bestuurder nog 371.703 opties, en de andere leden van het Managementcomité 534.601 opties.

Aangepast verloningspakket voor de Gedelegeerd Bestuurder vanaf 2009 Het contract waardoor het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder vanaf 1 maart 2009 met zes jaar werd verlengd, voorzag in een aanpassing van zijn verloningspakket. Vanaf die datum zal het jaarlijks basisloon van de Gedelegeerd Bestuurder 775.000 EUR + vakantiegeld + dertiende maand = 910.278,60 in totaal bedragen. Dit bedrag wordt geïndexeerd. De targetbonusregeling voorziet een targetbonuspercentage van 70% van het jaarlijkse basisloon (775.000 EUR). Wat de langetermijnvoordelen voor de personeelsleden betreft, omvat het contract voor het nieuwe mandaat de toewijzing van aandelenopties, die, indien de targets worden gehaald, overeenstemt met een waarde van 60% van het jaarlijkse basisloon. De kenmerken van deze toewijzing van aandelenopties zijn dezelfde als de voorbije jaren. Daarnaast neemt de Gedelegeerd Bestuurder deel aan een aanvullend pensioenplan, dat voorziet in een jaarlijkse geïndexeerde bijdrage van 73.495,45 EUR.

College van Commissarissen Het College van Commissarissen van de onderneming is als volgt samengesteld: > ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren bcv, vertegenwoordigd door de heer Marnix VAN DOOREN, die ook Voorzitter van het College van Commissarissen is; > de heer Romain LESAGE, lid van het Rekenhof; > de heer Pierre RION, lid van het Rekenhof; > CALLENS, GUEVAR, VAN IMPE & co bcvba, vertegenwoordigd door de heer Herman VAN IMPE. Ernst & Young staat in voor de controle van de geconsolideerde jaarrekeningen van Belgacom en haar dochtervennootschappen. De andere leden van het College van Commissarissen zijn, samen met Ernst & Young, belast met de controle van de niet-geconsolideerde jaarrekening van de moedervennootschap. Het mandaat van de heer Lesage loopt af op 30 juni 2014; de mandaten van de heer Rion, Ernst & Young en van Callens, Guévar, Van Impe & co lopen af op de Algemene Vergadering van aandeelhouders in 2010.

47


48

> onze verbintenissen

Bijkomende bezoldigingen betaald aan de commissarissen Overeenkomstig de bepalingen van artikel 134, § 2 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen vermeldt Belgacom de bijkomende bezoldigingen die ze tijdens het boekjaar 2008 heeft uitbetaald aan twee bedrijfsrevisoren, leden van het College van Commissarissen: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba en Callens, Guévar, Van Impe & co bcv. De Groep gaf tijdens 2008 een bedrag uit van 394.133 EUR aan honorarium buiten mandaat voor Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba, de bedrijfsrevisor van de Groep. Dit bedrag kan als volgt worden opgesplitst: (in EUR) Andere verplichte controleopdrachten Belastingadvies Andere opdrachten Totaal

Commissaris Netwerk van de commissaris 46.950 45.435 0 146.041 192.991

30.270 125.437 201.142

De Groep gaf tijdens het jaar 2008 ook een bedrag van 2.750 EUR uit aan honorarium buiten mandaat voor Callens, Guevar, Van Impe & co bcvba. Dit bedrag kan als volgt worden opgesplitst: (in EUR) Andere verplichte controleopdrachten Belastingadvies Andere opdrachten Totaal

Commissaris 2.750 0 0 2.750

Regeringscommissaris De Staat heeft de heer Roger De Borger aangesteld als regeringscommissaris om, in overeenstemming met de wet van 1991, administratief toezicht uit te oefenen op het beheer van Belgacom.

Afwijking van de Belgische Corporate Governance Code Belgacom leeft de principes en bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code na, met uitzondering van bepalingen 4.6, 5.3/1, 5.4/1 en 8.9. Hoewel bepaling 4.6 stipuleert dat de bestuurdersmandaten maximaal vier jaar mogen bedragen, lopen de mandaten van de Belgacom-bestuurders over zes jaar, zoals voorgeschreven door artikel 18 van de Wet van 1991. In tegenstelling tot bepalingen 5.3/1 en 5.4/1 heeft de onderneming ervoor geopteerd om de verhouding tussen de door de Belgische Staat benoemde en de onafhankelijke bestuurders ook in het Benoemings- en Bezoldigingscomité te weerspiegelen. Gezien de huidige aandeelhoudersstructuur, niettegenstaande bepaling 8.9, voorzien de statuten niet het recht voor de aandeelhouder die 5% van het kapitaal vertegenwoordigt, om voorstellen te kunnen indienen voor de Algemene Vergadering. De statuten van de vennootschap voorzien dat men hiervoor minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigen.

Compliance Opdracht van Compliance bij Belgacom Gezien de almaar complexere wet- en regelgevingsomgeving speelt compliance een belangrijke rol in de zakenwereld.

Het Belgacom Group Compliance Office is verantwoordelijk voor de coördinatie van de complianceactiviteiten binnen de Belgacom Groep, de toelichting van de toepasselijke regels, de terbeschikkingstelling van de vereiste instrumenten om compliance door de directie aan te moedigen en de verwezenlijking van een consequente benadering van compliance binnen de Groep. Alle medewerkers worden geacht de Gedragscode en de diverse policy’s, die regelmatig worden bijgewerkt, na te leven. Net als de vorige jaren ondertekenden de Top Group Resources in het kader van hun voorbeeldfunctie binnen de Groep een “akkoordverklaring met de Gedragscode en een verklaring inzake belangenconflicten” om de werknemers nog sterker bewust te maken van het belang van compliance. Deze verbintenis wordt elk jaar hernieuwd. Naast de bestaande helpdesk werd een “Code Focus” in het leven geroepen om medewerkers toe te laten inbreuken op de wetgeving, de Gedragscode of andere regels te melden.

Organisatie van de complianceactiviteiten Het Compliance Office wordt geleid door de Head of Compliance Services, die rechtstreeks aan de Voorzitter van het Audit- en Toezichtscomité (ACC) rapporteert. Het Charter van het ACC stipuleert dat het ACC verantwoordelijk is voor het bijstaan en adviseren van de Raad van Bestuur bij zijn toezicht op de naleving door Belgacom van de wettelijke en regelgevingsvereisten en de interne naleving van de Gedragscode.

The Compliance Program Het Belgacom Compliance Program berust op tien pijlers: > Gedragscode; > Corporate governance; > Naleving van de regelgeving; > Boekhoudpraktijken; > Risicobeheer; > Mededingingsrecht; > Chinese walls; > Persoonlijke levenssfeer; > Milieu; > Dealing code. Deze domeinen werden bepaald op basis van de specifieke activiteiten en de operationele omgeving van de onderneming, en staan onder toezicht van een “domain owner”. Voor elk domein wordt een specifiek complianceplan ontwikkeld dat vijf bestanddelen omvat (opstelling van een policy, communicatie, opleiding, interne controle en processen, en rapportering). Rekening houdend met de organisatorische wijzigingen in de Belgacom Groep werd er echter een nieuwe structuur ontwikkeld om tot een complianceorganisatie op groepsniveau te komen op basis van Key Group Policies. In 2008 heeft de Head of Compliance Services twee rapporten aan het Audit- en Toezichtscomité voorgelegd. Naast zijn coördinerende rol is het Compliance Office er ook verantwoordelijk voor om de medewerkers van de Belgacom Groep bewust te maken van de noodzaak de interne en externe regelgevingen volledig te kennen en ze na te leven. Om de medewerkers te sensibiliseren werden diverse campagnes opgezet die de complianceactiviteiten binnen de onderneming promoten.


key performance indicators

algemene informatie

Financieel Opbrengsten (vóór niet-terugkerende items) (in miljoen EUR)

Personeel 2008 (in VTE)

Winst per andeel (in EUR)

Boekjaar afgesloten op 31 december

3

2007

2008

Resultatenrekening (in miljoen EUR) CBU: 2.253 EBU: 2.696 SDE: 415 S&S: 34 ICS: 812

Nettowinst (aandeel van de Groep) (in miljoen EUR) 1.000

CBU: 5.979 EBU: 5.479 SDE: 3.421 S&S: 2.263 ICS: 229

2

Totale opbrengsten vóór niet-terugkerende items

1

Niet-terugkerende opbrengsten

0 07

08

Vrije kasstroom (in miljoen EUR)

Investeringen (in miljoen EUR)

1.500

800

6.065

5.978

0

8

Totale opbrengsten

6.065

5.986

EBITDA(1) voor niet-terugkerende items

2.077

1.990

EBITDA(1)

2.031

1.905

-774

-743

1.256

1.161

1

-109

1.258

1.053

-300

-254

958

800

Afschrijvingen Bedrijfswinst (EBIT)

600

Netto financiële opbrengsten/(kosten)

400

Winst voor belastingen

200

Belastingen

800 1.000

600 400

500 200 0

0 07

08

07

08

0 07

08

Netto winst (aandeel van de groep) (1) Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization

“2008 was een jaar vol uitdagingen dat gekenmerkt werd door de druk van de concurrentie en de regelgeving. Niettemin heeft Belgacom haar jaarprognoses voor alle belangrijke parameters waargemaakt en de standvastigheid van haar operationeel en financieel profiel bekrachtigd.”

Bijkomende informatie

Maatschappelijk doel

Het autonome overheidsbedrijf Belgacom is een naamloze vennootschap van publiek recht, zoals vastgelegd in de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, georganiseerd naar Belgisch recht.

Zoals beschreven in artikel 3 van de statuten bestaan de doelstellingen van de vennootschap in:

De vennootschap is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire handelsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen voor al wat niet uitdrukkelijk is vastgelegd door (of krachtens) de wet van 21 maart 1991 of een andere specifieke wet.

Maatschappelijke zetel Belgacom NV van publiek recht Koning Albert II-laan 27 B-1030 Brussel BTW BE 0202.239.951, RPR Brussel

Raadpleging van de documenten van de emittent De openbare documenten betreffende de emittent kunnen worden geraadpleegd in de hoofdzetel.

Oprichtingsdatum De vennootschap werd opgericht als een autonoom overheidsbedrijf, geregeld bij de wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Belgische Regie van Telegraaf en Telefoon (RTT). De omvorming van Belgacom in een naamloze vennootschap van publiek recht werd uitgevoerd bij Koninklijk Besluit van 16 december 1994, dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 december 1994 en diezelfde dag in werking trad.

1. de ontwikkeling van diensten op het vlak van de telecommunicatie, in binnen- of buitenland; 2. de uitvoering van alle handelingen met de bedoeling om, rechtstreeks of onrechtstreeks, haar activiteiten te bevorderen of een optimaal gebruik van haar infrastructuur mogelijk te maken; 3. de participatie in bestaande of nog op te richten openbare of private, Belgische, buitenlandse of internationale instellingen, vennootschappen of verenigingen, waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden bijgedragen tot het bereiken van haar maatschappelijk doel; 4. de levering van radio- en televisiediensten.

Disclaimer Deze mededeling bevat toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van verklaringen i.v.m. de uitgangspunten en verwachtingen van de Vennootschap. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, ramingen en verwachtingen van de Vennootschap, alsook op verwachtingen van externe omstandigheden en gebeurtenissen. De toekomstgerichte verklaringen bevatten inherente risico’s en onzekerheden en gelden enkel op de datum waarop ze worden afgelegd. De Vennootschap gaat geen verbintenissen aan m.b.t. een of meer van deze verklaringen en zal ze niet noodzakelijk aanpassen in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, uitgezonderd in zoverre dit door de Belgische wet is vereist. De Vennootschap waarschuwt beleggers dat een aantal belangrijke factoren ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen.

Verantwoordelijke uitgever: Ingvild Van Lysebetten Vice President Group Communication Koning Albert II-laan, 27 B - 1030 Brussel Concept, inhoud en coördinatie: Frédéric Herzeele - Corporate Communication Manager Franck Vanbelle - Corporate Content & Publication Manager

Operationeel

Design en prepress: Chris Communications www.chriscom.be Printing: Snel

Het jaar 2008 was een succes voor Belgacom TV met een sterkere groei in klanten dan het jaar daarvoor.

De Belgacom Groep heeft tal van acties gevoerd om nieuwe mobiele klanten te werven terwijl de concurrentie almaar heviger wordt.

De lancering van convergente gegroepeerde aanbiedingen zoals packs bevordert het succes van multiplay.

Explore biedt diensten en applicaties aan waardoor professionele klanten kunnen gebruikmaken van flexibele en convergente oplossingen.

Bronvermelding foto’s: Jean-Michel Byl, Reporters en Belgacom

Gedrukt op gecertifieerd

papier.


jaarverslag

08

blikvangers blikvangers

> Januari 2008

• EDS-Telindus haalt het nieuwe ICT-contract van de Vlaamse overheid binnen. De waarde van dit zevenjarige outsourcingcontract wordt op 582 miljoen EUR geraamd en is daarmee het grootste dat ooit in Vlaanderen werd afgesloten.

> Februari 2008 • Belgacom kondigt de overname van Scarlet nv aan. Voor deze transactie moeten onder meer de mededingingsautoriteiten hun goedkeuring verlenen. • De Post en Belgacom ondertekenen een akkoord waardoor De Post Belgacoms participatie van 50% in Certipost verwerft, zodat De Post 100% van de aandelen van dit bedrijf in handen krijgt. • Belgacom kondigt de overname aan van Poncin bvba, een dealer in telecommunicatiediensten. De bedoeling hiervan is de positie van de Groep in de streek van Luik te versterken.

> Maart 2008 • Belgacom en Proximus lanceren Together, een nieuwe tariefformule waarmee de klanten in het weekend gratis kunnen bellen. • Belgacom rekruteert Michel De Coster voor de functie van Executive Vice President van de Enterprise Business Unit. • Belgacom sluit een akkoord met Twentieth Century Fox om de films van deze producent te kunnen opnemen in haar Op aanvraag-catalogus op Belgacom TV.

> April 2008 • Belgacom TV lanceert video op aanvraag en televisiezenders in Hoge Definitie. • De Belgacom Groep werft Grégoire Dallemagne aan als Executive Vice President Strategy.

> Mei 2008 • Belgacom ICS en Omantel halen de banden van hun partnerschap aan door te investeren in de Europe India Gateway (EIG).

Voor financiële informatie Nancy Goossens Vice President Investor Relations Koning Albert II-laan, 27 B - 1030 Brussel Tel: + 32 2 202 82 41 Fax: + 32 2 201 54 94 E-Mail: investor.relations@belgacom.be

Voor nadere inlichtingen Ingvild Van Lysebetten Vice President Group Communication Koning Albert II-laan, 27 B - 1030 Brussel Tel: + 32 2 202 40 23 Fax: + 32 2 203 65 93 E-Mail: about@belgacom.be Visit Belgacom’s website: www.belgacom.com Het jaarverslag van Belgacom verschijnt eveneens in het Frans en het Engels.

> Juni 2008 • Belgacom haalt de uitzendrechten van de Jupiler League voor de seizoenen 2008-2011 binnen. • Belgacom biedt haar klanten meer surfcomfort door de snelheden en de maandelijkse volumes van haar ADSL-abonnementen te verhogen.

> Juli 2008 • Belgacom neemt Mobile-for over, een bedrijf gespecialiseerd in mobiele betalingen voor parkeerdiensten.

> Augustus 2008 • Belgacom versterkt haar aanwezigheid in Luxemburg en rondt de overname af van Tango, de tweede mobiele operator in Luxemburg.

> September 2008 • Belgacom verruimt haar televisieaanbod en kan haar klanten nu veertien zenders en talrijke films in haar Op aanvraag-catalogus aanbieden in Hoge Definitie. • Belgacom vernieuwt de directie van haar filiaal Euremis nv door Ulrik Van Schepdael te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. • Belgacom haalt ouderen en slechthorenden uit hun isolement door de specifiek voor hen bestemde Videofoon 9000 en de dienst Video Talk te lanceren.

> Oktober 2008 • Proximus verbetert surfen op internet via gsm door op Vodafone live! de zoekmotor Google aan te bieden. • Maurice Lippens stapt uit zijn functie in de Raad van Bestuur van Belgacom.

> November 2008 • Belgacom viert tien jaar ADSL en wijst erop dat ze een van de eerste operatoren ter wereld was om deze technologie te lanceren. • Belgacom kondigt de uitgifte van een publieke obligatielening in België en het Groothertogdom Luxemburg aan voor een bedrag van 125 miljoen EUR. • Belgacom International Carrier Services wordt verkozen tot Best Wholesale Carrier. • Belgacom rondt de overname van Scarlet af.

> December 2008 • Belgacom neemt kennis van de beslissing van het BIPT om af te zien van de stilzwijgende verlenging van de gsm-licentie (2G) van Proximus. • Belgacom keert een interim-dividend uit van 0,50 EUR per aandeel.

> Januari 2009 • Scarlet deelt zijn strategisch businessplan 2009-2013 mee en kondigt de verkoop aan van zijn netwerk.

> Februari 2009 • Belgacom lanceert Happy Time One. Met deze formule, die vaste en mobiele telefonie combineert, kan ‘s avonds en in het weekend gratis worden gebeld naar alle vaste en mobiele nummers in België, en dat zowel via een vaste lijn als met de gsm.

> Maart 2009 • Belgacom stelt haar jaarlijkse resultaten voor en bevestigt de soliditeit van haar operationele en financiële profiel. • Belgacom neemt een belang van 40% in TUNZ, een bedrijf gespecialiseerd in mobiele betalingen.

Jaarverslag 2008  

Het volledige jaarverslag 2008 van de Belgacom Groep.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you