Page 1

Opracowali:

Ewa Niziołek Alicja Kuźma Anna Poźniak Sławomir Uszko


Sprawdzian pisało 162 uczniów szóstych klas. Prace uczniów oceniane były w pięciu standardach:

- czytanie - pisanie - rozumowanie - korzystanie z informacji - wykorzystanie wiedzy w praktyce


CZYTANIE 100

90

90

88

90

87

84

86

80

% ROZWIĄZAO

70 60 50 40 30 20 10 0 A

B

C

D KLASY

E

F


PISANIE 100 90 80

% ROZWIĄZAO

70 60

58

62

60

60

D

E

53

58

50 40 30 20

10 0 A

B

C KLASY

F


ROZUMOWANIE 100

81

90 80

74

79

72

70

% ROZWIĄZAO

77 63

60 50 40 30

20 10 0 A

B

C

D

KLASY

E

F


KORZYSTANIE Z INFORMACJI 100 90 80

67

% ROZWIĄZAO

70 60

65 58

54

62

60

50

40 30 20

10 0 A

B

C

D KLASY

E

F


WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE 100

90

75

74

80

% ROZWIĄZAO

70 60

64

53

53

52

50 40 30 20 10 0 A

B

C

D KLASY

E

F


75 68

75 66

65

70


WYNIKI SZKOŁY 100 90

87 75

80

% ROZWIĄZAO

70

59

60

61

62

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE

50 40 30

20 10

0 CZYTANIE

PISANIE

ROZUMOWANIE


WYNIKI SZKOŁY NA TLE GMINY, POWIATU I WOJEWÓDZTWA

WOJEWÓDZTWO

64

POWIAT

64

68

GMINA

70

SZKOŁA

61

62

63

64

65

66 % ROZWIĄZAO

67

68

69

70

71


• wyszukiwanie informacji w podanych tekstach • wnioskowanie na podstawie przesłanek zawartych w tekstach • umieszczanie dat w przedziale czasowym • dwiczenia w korzystaniu z informacji zawartych w tabelach • wykonywanie obliczeo dotyczących pieniędzy • dwiczenia w rozpoznawaniu własności figur • opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniach za pomocą wyrażenia arytmetycznego • przestrzeganie norm ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych • zwiększenie liczby prac pisemnych


Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011  

Analiza sprawdzianu klas szóstych 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you