Page 1

PRÓBNY SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH

Grunwald

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. GRZEGORZA PIRAMOWICZA W ŁUKOWIE


Grunwald PRÓBNY SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH Opracowali: Członkowie: Aniela Dulniak Alicja Kuźma Sławomir Uszko

Elżbieta Wawerek Anna Poźniak Jan Matejko: Bitwa pod Grunwaldem1878. Olej na płótnie. 426 x 987 cm. Muzeum Narodowe w Warszawie W: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Grunwald.htm

Przewodnicząca zespołu: Ewa Niziołek


UDZIAŁ PROCENTOWY STANDARDÓW W TEŚCIE

korzystanie z informacji 10%

rozumowanie 20%

wykorzystanie wiedzy w praktyce 20%

czytanie 25%

pisanie 25%

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie


0,40

1 2 3 0,57 0,56

4 5 6 7 8

nr zadania

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

9

0,57

0,83

E

0,74

0,76

D

0,64 0,68

C

0,62 0,56 0,57 0,65 0,57 0,57

B

0,70

0,68

0,90 0,86

0,86

0,90

0,96 0,96

0,93

0,90

0,86

0,83

0,76 0,79

0,71

0,70

0,67

0,70

0,68

0,78

0,90 0,96

A

0,48

0,48

0,57

0,52

0,57

0,68

0,71

0,71

0,67

1,00

0,57 0,53 0,57

0,48

0,80

0,82

0,84 0,79 0,74

0,71

0,70

0,68

0,80

0,29

0,33

0,60 0,52

Łatwość standardu czytanie

1,20 F

0,20

0,00 19


A B C D E

0,29

0,29

F A

25

nr zadania

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

0,40

B C

26

0,20

0,00 D

0,73

E

0,48

D

0,43

0,73

0,95 0,88 0,89 1,00 0,93 0,95

0,89

C

0,57 0,64 0,68

0,64

0,80

0,80

0,89 0,87 0,93 0,86

0,90

B

0,48 0,46 0,52 0,43 0,38

0,52

0,52

0,70

0,68

0,95 0,96 0,91 0,93 0,95

0,88

0,86

0,74 0,80

0,72

A

0,38

0,43

0,64 0,62

0,52 0,57

0,48

0,43

0,44

0,60 0,57

0,83 0,77

0,80 0,71

1,00

0,29

0,29

0,48 0,48

Łatwość standardu pisanie

1,20 F


Łatwość standardu rozumowanie 1,20 D

E

F

0,38

0,84 0,75 0,70 0,73 0,76

0,71

0,43

0,62

0,60 0,64 0,57 0,53

0,62

0,80 0,64 0,70 0,73 0,62

1,00

C

0,87

0,90

0,60

0,19

0,40

B

0,76 0,75

0,77 0,62

0,76 0,68 0,64 0,65

0,71 0,70 0,73

0,80

0,71

0,84

0,81 0,84 0,79 0,91 0,80 0,71

1,00

0,90 0,88 0,86 0,96 0,80 0,81

A

0,20

0,00 A 10

11

16

17

18

nr zadania

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

B 24

C


Łatwość standardu korzystanie z informacji 1,20

C

D

E

F

0,97

0,96

B

0,89

0,29

0,20

0,00

A

12

13

0,60

0,36

0,43 0,24

0,28

0,48

0,52

0,39

0,38

0,40

0,57

0,71

0,60

0,54

0,88

0,90 0,83

0,86

0,67

0,80

0,76

0,81

1,00

0,91

A

B

21

nr zadania POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie


Łatwość standardu wykorzystanie wiedzy w praktyce

D

F

0,53 0,52

0,61 0,61

0,29

0,52

0,50 0,52

0,61 0,61

0,57

0,72

E

0,72

C

0,43 0,48 0,39 0,39 0,37

0,52

0,47 0,36

0,43

0,19

0,24

0,40

0,38 0,44 0,39 0,48 0,47

0,60

B

0,79 0,65 0,70 0,76

0,65 0,56

0,80

0,72

0,71 0,76 0,75 0,78 0,73 0,76

0,92

1,00

A

1,00 0,91 0,97 0,86

1,00

1,20

0,20

0,00 D 14

15

20

22

23

E 24

nr zadania POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

F


STANDARDY W KLASIE VIA 80

%ROZWIĄZAŃ

70 60

50 40 30

66

70 60

61

55

20

10 0 CZYTANIE

PISANIE

ROZUMOWANIE

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE


STANDARDY W KLASIE VIB 90

80 70

%ROZWIĄZAŃ

60 50 40

78 71

30

76

65

57

20 10

0

CZYTANIE

PISANIE

ROZUMOWANIE

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE


STANDARDY W KLASIE VIC 80

%ROZWIĄZAŃ

70 60 50 40

75

71

72

30

67

61

20

10 0 CZYTANIE

PISANIE

ROZUMOWANIE

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE


STANDARDY W KLASIE VID 80

%ROZWIĄZAŃ

70 60

50 40 30

69

70

CZYTANIE

PISANIE

76

74 64

20 10 0 ROZUMOWANIE

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE


STANDARDY W KLASIE VIE 90 80 %ROZWIĄZAŃ

70 60 50 40

77

76

76

30

71 59

20 10 0 CZYTANIE

PISANIE

ROZUMOWANIE

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE


STANDARDY W KLASIE VIF 70

%ROZWIĄZAŃ

60 50 40 30

55

59

59 48

20

52

10

0 CZYTANIE

PISANIE

ROZUMOWANIE

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE


średnia łatwość z zadań w szkole (czytanie) 1,00 0,90 0,80

0,56

0,30

0,59

0,70

0,73

0,58

0,70

0,40

0,64

0,50

0,70

0,83

0,60

0,89

0,70

0,20 0,10 0,00 1

2

3

4

5

6

7

8

nr zadań POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

9

19


średnia łatwość z zadań w szkole (pisanie) 1,00 0,90

0,93

0,94

0,80 0,86

0,70

0,59

0,68

0,52

0,40

0,64

0,50

0,73

0,60

0,40

0,44

0,30

0,20 0,10 0,00 A

B

C

D

E

25

F

A

B

C 26

nr zadań

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

D


średnia łatwość z zadań w szkole (rozumowanie) 1,00 0,90

0,75

0,68

0,69

0,81 0,68

0,60 0,50

0,87

0,70

0,82

0,80

0,40

0,49

0,30 0,20 0,10 0,00

A 10

11

16

17

18

nr zadań POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

B 24

C


średnia łatwość z zadań w szkole (korzystanie z informacji) 1,00 0,90

0,60

0,81

0,70

0,89

0,80

0,50 0,40

0,47

0,30 0,37

0,20 0,10

0,00 A 12

13

B 21

nr zadań

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie


średnia łatwość z zadań w szkole 0,94

(wykorzystanie wiedzy w praktyce) 1,00

F

0,37

0,40

0,50 0,40

E

0,46

0,60

0,59

0,70

0,59

0,80

0,69

0,75

0,90

0,30 0,20 0,10

0,00 D 14

15

20

22

23

nr zadań POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

24


ILOŚĆ ZADAŃ

3

2

5

4

trudne umiarkowanie

ROZUMOWANIE

CZYTANIE

ROZUMOWANIE

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

PISANIE

CZYTANIE

WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE

PISANIE

WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE

1

łatwe

trudne

STOPIEŃ ŁATWOŚCI I RODZAJ STANDARDU

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

0 bardzo łatwe

WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE

PISANIE

6

WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

PISANIE

UDZIAŁ STANDARDÓW A ŁATWOŚĆ ZADAŃ


CZYTANIE 90 80

10 0

KLASY

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

Klasa F; 55

20

Klasa E; 77

30

Klasa D; 69

40

Klasa C; 75

50

Klasa B; 71

60 Klasa A; 66

% ROZWIĄZAŃ

70


PISANIE 80

10 0 KLASY

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

Klasa F; 59

20

Klasa E; 76

30

Klasa D; 70

40

Klasa B; 65

50

Klasa C; 71

60

Klasa A; 60

% ROZWIĄZAŃ

70


ROZUMOWANIE 90 80

10

0 KLASY

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

Klasa F; 59

20

Klasa E; 76

30

Klasa D; 76

40

Klasa C; 72

50

Klasa B; 78

60 Klasa A; 70

% ROZWIĄZAŃ

70


KORZYSTANIE Z INFORMACJI 80

10 0 KLASY

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

Klasa F; 48

20

Klasa D; 74

30

Klasa C; 67

40

Klasa B; 57

50

Klasa E; 71

60

Klasa A; 61

% ROZWIĄZAŃ

70


WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE 80

10 0 KLASY

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

Klasa F; 52

20

Klasa E; 59

30

Klasa D; 64

40

Klasa C; 61

50

Klasa B; 76

60

Klasa A; 55

% ROZWIĄZAŃ

70


Zróżnicowanie wskaźnika łatwości standardów w klasach

klasa A

klasa B

klasa C

klasa D

bardzo trudne

trudne

umiarkowanie trudne

łatwe

bardzo łatwe

0,0 – 0,19

0,20 – 0,49

0,50 – 0,69

0,70 – 0,89

0,90 – 1,0

-

25A; 25E; 25F; 26B; 26C; 24A; 21A; 21B; 14; 20; 24D

1; 4; 5; 6; 9; 26D; 24B; 23; 24E; 24F

2; 7; 8; 19; 25B; 10; 11; 16; 24C; 12; 15

3; 25C; 25D; 26A; 17; 18; 13; 22

-

8; 25A; 25E; 26C; 21A; 21B; 14; 24D

1; 4; 5; 9; 19; 25D; 26B; 26D; 16; 24A; 20

2; 6; 25B; 25C; 25F; 26A; 10; 11; 17; 18; 24B; 24C; 12; 13; 15; 24E; 24F

3; 7; 22

-

25E; 26C; 21A; 14; 20; 24D

4; 8; 9; 19; 26B; 26D; 16; 24A; 24B; 21B; 24E; 24F

1; 2; 3; 5; 6; 25A; 25D; 25F; 26A; 10; 11; 17; 18; 24C; 12; 13; 15; 23

7; 25C; 22

8; 26D; 14; 24D

4; 9; 25B; 25E; 26B; 26C; 16; 24A; 21A; 21B; 20; 23; 24E; 24F

1; 2; 3; 5; 6; 7; 19; 25A; 25D; 25F; 18; 24B; 24C; 15

25C; 26A; 10; 11; 17; 12; 13; 22

3; 5; 6; 7; 25C; 25D; 26A; 18; 13; 22

25C; 26A

-

klasa E

-

26C; 21A; 14; 20; 24D;

2; 4; 9; 25E; 24A; 21B; 24E; 24F

1; 8; 19; 25A; 25B; 25F; 26B; 26D; 10; 11; 16; 17; 24B; 24C; 12; 15; 23

klasa F

24A; 24D

1; 2; 8; 25E; 25F; 26B; 26C; 26D; 21A; 21B; 14; 20

4; 5; 6; 9; 19; 25A; 25B; 16; 18; 24B; 12; 24E; 24F

3; 7; 25D; 10; 11; 17; 24C; 13; 15; 22; 23

1; 2; 3 - standard czytanie 1; 2; 3 - standard pisanie 1; 2; 3 - standard rozumowanie 1; 2; 3 - standard korzystanie z informacji 1; 2; 3 - standard wykorzystanie wiedzy w praktyce POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie


ZRÓŻNICOWANIE WSPÓŁCZYNNIKA ŁATWOŚCI STANDARDÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ W SZKOLE

stopień łatwości

standard

n r z a d a n i a

czytanie

pisanie rozumowanie korzystanie z informacji

wykorzystanie wiedzy w praktyce

bardzo trudne

trudne

umiarkowanie trudne

łatwe

bardzo łatwe

0,0 – 0,19

0,20 – 0,49

0,50 – 0,69

0,70 – 0,89

0,90 – 1,0

-

-

1; 2; 4; 8; 9;

3; 5; 6; 7; 19;

-

25e; 26c;

25a; 26b; 26d;

25b; 25d; 25f;

25c; 26a

-

10; 16; 24a; 24b;

11; 17; 18; 24c;

-

-

12; 13

-

23; 24e; 24f

15

22

-

21a; 21b;

14; 20; 24d

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie


Rozłożenie współczynnika łatwości na poszczególne standardy

stopień łatwości

standard

bardzo trudne

trudne

umiarkowanie trudne

łatwe

bardzo łatwe

0,0 – 0,19

0,20 – 0,49

0,50 – 0,69

0,70 – 0,89

0,90 – 1,0

5

5

3

3

4

4

czytanie

pisanie

2

rozumowanie

korzystanie z informacji wykorzystanie wiedzy w praktyce

2

3

2

2

3

1

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

1


ILOŚĆ ZDOBYTYCH PUNKTÓW PRZEZ UCZNIÓW W ZADANIACH

16

15

14 12

11 10

10

ILOŚĆ OSÓB

10 8

8

7

7 6

6

5

6

6

5

5

4

3

5

5

3

5

5

3

3

2

2

5

2 1

1

2 1

1

0 39

38 37

36 35

34 33

32 31

30 29

28 27

26

25 24

23 22

21 20

19 18

17 16

Ilość zdobytych pkt

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

15 13

12 11

9


STANDARDY W SZKOLE

80 70

PISANIE

ROZUMOWANIE

60

CZYTANIE

64

72

40

68

50 70

% ROZWIĄZAŃ

60

30 20 10 0 KORZYSTANIE Z INFORMACJI

WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE

POMIAR DYDAKTYCZNY PRÓBNEGO SPRAWDZIANU pt. „GRUNWALD” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

Grunwald  

Sprawdzian kompetencji klas szóstych 2005/2006

Grunwald  

Sprawdzian kompetencji klas szóstych 2005/2006

Advertisement