Page 1


MATRICULA CURSO 2011 - 2012 COLEXIO “PINTOR LAXEIRO”

DATAS 1 – 31 MARZO

ACCIÓNS SOLICITUDE DE MATRICULA 

CUBRIR A SOLICITUDE QUE SE RECOLLE NA SECRETARÍA DO CENTRO.

FOTOCOPIA DO D.N.I. DO ALUMNO OU ALUMNA. NO SEU DEFECTO, FOTOCOPIA DA PÁXINA DO LIBRO DE

21 - 30 ABRIL

FAMILIA DONDE FIGURE O MESMO/A

PUBLICACIÓN DOS LISTADOS PROVISIONAIS

1 – 12 MAIO

20 - 30 XUÑO

RECLAMACIÓNS.

RESOLUCIÓN DAS RECLAMACIÓNS

PUBLICACIÓN DOS LISTADOS DEFINITIVOS

PRAZO FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA


XORNADAS DE PORTAS ABERTAS http:www.edu.xunta.es/centros/ceippintortlaxeiro

2 MARZO

DE 16.00 ATA 18.00  Visita ás dependencias do Centro.  Reunión informativa xeral

3 MARZO DE 10.00 ATA 11.30  Visita ás dependencias do Centro.

Horario de secretaría de: 9 ata 10

matrícula  

Matrícula ceip pintor laxeiro 2011 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you