Page 1

Deo Gratias

Bereikbaar met tramlijn 9.

Badhuisweg 115 2587 CE Scheveningen

Bosch en Duin

Bereikbaar met tramlijn 1 of 10 of met bus 14.

Scheveningseweg 76 2517 KZ ’s-Gravenhage

Het Uiterjoon

Bereikbaar met tramlijn 11.

Vissershavenstraat 277 2583 DG Scheveningen

Voor nadere informatie Respect Zorggroep Scheveningen Postbus 84050 2508 AB Den Haag tel: 070 306 10 20 fax: 070 306 91 11 Internet: www.rzgs.nl e-mail: info@rzgs.nl

Respect Thuiszorg 070 306 91 70

Informatiebrochure


Respect Zorggroep Scheveningen Respect Zorggroep Scheveningen bestaat uit de woonzorgcentra Deo Gratias en Het Uiterjoon, seniorencomplex Prins Willemhof, woonzorgcentrum voor intensieve zorg (verpleeghuis) Bosch en Duin en Respect Thuiszorg. Respect Zorggroep Scheveningen biedt een compleet pakket van zorg- en dienstverlening. Of het nu gaat om een abonnement van Zeker Thuis, alarmering, thuiszorg, dagopvang, wonen in een zorgcentrum of intensieve zorg en behandeling, u kunt met alle vragen op dit gebied bij Respect terecht. Respect Zorggroep Scheveningen staat voor: zorg op maat, kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact. In deze brochure vindt u een overzicht van het aanbod. Onze zorgbemiddelaars helpen u graag op weg naar de juiste vorm van ondersteuning.

Abonnement ‘Zeker Thuis’ Het abonnement van Zeker Thuis biedt de mogelijkheid tot zorgbemiddeling, 24 uurs bereikbaarheid en hulp in acute situaties. Voor de abonnees worden met regelmaat klantendagen en uitjes georganiseerd. Abonnees kunnen o.a. gebruik maken van diverse kortingen en van bijvoorbeeld een gratis veiligheidscheck van hun woning. Ouderen die in stadsdeel Scheveningen wonen kunnen gebruik maken van dit abonnement. Voor wijkbewoners die in het bezit zijn van een indicatie voor één van de woonzorgcentra van Respect is het abonnement gratis!

Thuiszorg Respect Thuiszorg biedt zorg aan huis aan mensen die door een lichamelijke ziekte en/of beperking of door een psychogeriatrische aandoening zorg nodig hebben. De aangeboden zorg varieert van eenvoudige ondersteuning tot intensieve (verpleeghuis-) zorg thuis. Respect biedt tevens huishoudelijke hulp. U kunt zelf aangeven welke zorg nodig is en op welke wijze. Er wordt met kleine teams gewerkt, waardoor zoveel mogelijk dezelfde hulpverleners bij u thuis komen.

Zelfstandig wonen Respect Zorggroep Scheveningen biedt diverse mogelijkheden voor ouderen die zelfstandig willen wonen in een geschikte woning en woonomgeving. Bij de woonzorgcentra Deo Gratias en Het Uiterjoon bevinden zich aanleunwoningen (sociale huursector) en zorgservicewoningen (vrije sector). De woningen van het seniorencomplex Prins Willemhof zijn bestemd voor zelfstandig wonende ouderen zonder indicatie voor een bijzondere woonvorm. Wanneer u (tijdelijk) zorg of begeleiding nodig heeft, kunt u terugvallen op het nabijgelegen woonzorgcentrum. Zelfstandig wonen kunt u op deze manier combineren met de zekerheid, de verzorging en de veiligheid van het woonzorgcentrum!


Woonzorgcentra Respect Zorggroep Scheveningen heeft een drietal woonzorgcentra met elk hun eigen cultuur en identiteit:

Woonzorgcentrum Deo Gratias en woonzorgcentrum Het Uiterjoon zijn bedoeld voor ouderen die nog redelijk zelfstandig kunnen functioneren en een lichte vorm van zorg en ondersteuning nodig hebben. Wanneer bewoners meer zorg nodig hebben, kan dit met ondersteuning vanuit het Advies- en Behandelcentrum gerealiseerd worden. Alle bewoners beschikken over een eigen kamer en eigen sanitaire voorzieningen. Deze woonzorgcentra hebben een protestants christelijke identiteit en staan open voor alle gezindten. Woonzorgcentrum Deo Gratias is schitterend gelegen tussen de Nieuwe Scheveningse bosjes en het Westbroekpark. Het Uiterjoon ligt vlak achter de Scheveningse boulevard en biedt een prachtig uitzicht over zee en strand.

Woonzorgcentrum Bosch en Duin, gelegen aan de Scheveningseweg, is het woonzorgcentrum voor intensieve zorg. Er zijn diverse afdelingen voor zowel cliënten met lichamelijke beperkingen als voor cliënten met psychogeriatrische aandoeningen (dementie). Voor deze laatste groep heeft het woonzorgcentrum ook kleinschalige woningen; acht ouderen vormen met elkaar een huishouden en worden hierin begeleid en ondersteund door een team van vaste medewerkers. Woonzorgcentrum Bosch en Duin biedt tevens zorg aan specifieke doelgroepen. Zo is er een afdeling voor jongere cliënten en cliënten met HIV/Aids, cliënten met COPD en voor cliënten in hun laatste levensfase (hospice zorg). Ook voor revalidatie of reactivering kan men terecht in Bosch en Duin. Woonzorgcentrum Bosch en Duin heeft een algemene signatuur.


Advies- en Behandelcentrum Binnen het Advies- en Behandelcentrum van Respect zijn specialistische deskundigheden aanwezig op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, geestelijke verzorging, optometrie, medische en/of psychologische zorg en maatschappelijk werk. Bij verschillende deskundigen kunt u ook als wijkbewoner terecht. Zo is er een speciaal Psychogeriatrisch Advies Team en een Valpreventie Advies Team. Het Advies- en Behandelcentrum ondersteunt de zorg die in de woonzorgcentra en bij u thuis wordt geboden.

Deeltijdbehandeling De deeltijdbehandeling van Respect is gericht op het verbeteren, het herstellen of het behoud van de lichamelijke, psychische en sociale functies van de deelnemers. Indien nodig, wordt hierbij gebruik gemaakt van hulpmiddelen of aanpassingen. Deeltijdbehandeling heeft als doel de deelnemers in staat te stellen zolang mogelijk zelfstandig thuis te blijven functioneren. Deelnemers brengen één of meerdere dagen per week door in locatie Bosch en Duin. Op deze dag/dagen nemen cliënten deel aan één of meerdere therapieën zoals fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. Dit gebeurt zowel individueel als in groepsverband.

Ontspanning Respect Zorggroep Scheveningen heeft tal van mogelijkheden op het gebied van ontspanning en recreatie. Dit activiteitenaanbod is zowel bedoeld voor de bewoners van de woonzorgcentra als voor ouderen uit de wijk. Er zijn centraal georganiseerde activiteiten, zoals optredens, handwerken, bloemschikken of gerofitness. Er zijn echter ook mogelijkheden om meer individueel begeleid te worden. Daarnaast kunt u gebruik maken van de side-by-side fiets of de internetcafés.

Restaurants en maaltijden Binnen Respect Zorggroep Scheveningen zijn diverse mogelijkheden om de maaltijden te gebruiken. Woont u in één van de woonzorgcentra dan kunt u de warme maaltijd op de afdeling of in uw eigen kamer gebruiken. Daarnaast kunt u terecht in het restaurant van het woonzorgcentrum. Ook als wijkbewoner bent u van harte welkom in de restaurants van de woonzorgcentra. Hier kunt u tussen de middag terecht voor een warme maaltijd. In woonzorgcentrum Bosch en Duin is het van donderdag t/m zondag tevens mogelijk om vanaf 17.00 uur te dineren.

informatiebrochure algemeen  

informatiebrochure algemeen

Advertisement