Page 1

Afstemming scholingsbehoefte

‘It brûst in Noordoost-Fryslân’

Toeristen beleven Dokkum in 3D

Wad, Stad en Wouden

Beleef Dokkum

En ontdek de regio Noordoost Friesland

Noordoost

Friesland En ontdek wad, stad en wouden

2010 | www.nofcom.nl


Glasvezel voor iedereen! Of u gevestigd bent op een industrieterrein of midden op het platteland, glasvezel is er nu voor iedereen. Want bij Kabel Noord vinden wij dat iedere ondernemer moet kunnen beschikken over snelle en betrouwbare verbindingen. Onze hoge aansluitdichtheid garandeert elke klant in Noordoost Friesland glasvezel. Snel, betrouwbaar en niet te duur! Zakelijke diensten van Kabel Noord zijn er al vanaf â‚Ź 39,- per maand. Glasvezeldiensten zijn al te krijgen vanaf â‚Ź 150,- per maand. Kijk voor meer informatie op www.kabelnoord.nl of neem contact met ons op, (0519) 701 701

INTERNET INTERLAN TELEFONIE


AO V R TOI RKW E LO O R D

3 Voorwoord 5 rOC Friese Poort en Dockinga College leiden op maat op 9 Voorzitter Bearn Bilker: ‘It brûst in Noordoost-Fryslân’ 12 rabobank Noordoost Friesland: ‘De ondernemende bank voor de regio’ 13 Wilco reinders startte als schoolverlater Creative Work 14 Vestigingsmanager UWV Werkbedrijf Gaby Thijssen: ‘Juist nu kansen voor werkzoekenden en bedrijfsleven’ 17 Toeristen beleven Dokkum in 3D 20 regionale musea in Noordoost-Fryslân zetten zich gezamenlijk op de kaart 22 Bonifatiusprijs ondergaat naamsverandering: Wie wint Ondernemersprijs voor Noordoost-Friesland 2010?

Wad, Stad en Wouden De regiobrochure Noordoost Friesland 2010 is ontwikkeld door NOFCOM en haar regiopartners. NOFCOM is het leerbedrijf van ROC Friese Poort, Kabel Noord, NOFA+, de gemeente Tytsjerksteradiel, ONOF en MKB Noord. NOFCOM is werkzaam in de regio Noordoost Friesland en is gericht op een digitale voorsprong in presentatie van de regio (ondernemers) in samenwerking met regionale ICT ondernemers. In Noordoost Friesland is het prima wonen, werken, leren en recreëren. Dokkum is als stad het regionale centrum van Noordoost Friesland en kent een historisch en waterrijk stadshart. Noordoost Friesland is een regio van rust, ruimte, schone lucht middenin Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden en altijd de schitterende Waddenkust of het veelzijdige Nationaal Park Lauwersmeer vlakbij! Kijk voor meer informatie op www.noordoostfriesland.nl: • Nieuws uit de regio • Nieuws van overheid, onderwijs en ondernemer • Regio agenda • Omschrijving van dorpen (kerngegevens, cultuurhistorie, toerisme) • Regio foto’s per dorp • Regionale aanbiedingen • Zoeken van diensten en producten van regionale bedrijven • Waarderen (stemmen) van regionale bedrijven

3


KeRnGeGevens sChoLen nooRdoosT FRiesLand ROC Friese Poort Birdaarderstraatweg 125, 9101 CZ Dokkum Tel: 058-2655700 www.rocfriesepoort.nl ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen Anne Wadmanwei 6, 8914 BD Leeuwarden Tel: 058-2339966 www.rocfriesepoort.com

MBo ondeRWiJs: AOC Buitenpost Prof Wassenberghstraat 3, 9285 PS Buitenpost Tel: 0511-541598 www.aocfriesland.nl

vMBo ondeRWiJs: Lauwers College De Hoefslag 40, 9285 RV Buitenpost Tel: 0511-542415 www.lauwerscollege.nl De Saad Nieuweweg 1, 9104 DK Damwoude Tel: 0511-421581 www.mavodesaad.nl Singelland Langelaan 18, 9231 EN Surhuisterveen Tel: 0512-369090 www.singelland.nl Piter Jelles Parklaan 1, 9103 ST Dokkum Tel: 0519-292552 www.piterjelles.nl Dockinga College Great Sminia 38, Ferwert Tel: 0518-411307 www.dockinga.nl Dockinga College Woudweg 140, 9100 AB Dokkum Tel: 0519-229600, www.dockinga.nl CSG Liudger Tj. Haismastr. 1, 9251 AT Burgum Tel: 0511- 460260, www.csgliudger.nl Daan Postma van ROC Friese Poort/vestiging Dokkum 4


AFSTEMMING SCHOLINGSBEHOEFTE

ONDErWIJS, OVErHEID EN BEDrIJFSLEVEN WErKEN SAMEN IN AFSTEMMING SCHOLINGSBEHOEFTE

ROC Friese Poort en Dockinga College leiden op maat op B

estaat er een kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven? Deze vraag zal de ene ondernemer met ja beantwoorden, waar de ander wellicht ervaart dat het wel meevalt. Zeker is dat er in NoordoostFryslân door onderwijs, overheid en ondernemers in het project Gouden Driehoek (voorheen de 3 O’s) veelvuldig wordt samengewerkt om de afstand tussen opleiding en praktijk in ieder geval zo klein mogelijk te maken. Op de navolgende pagina’s schetsen Daan Postma van ROC Friese Poort/vestiging Dokkum en Henk Stam van het Dockinga College de inspanningen in de regio. “Wij bieden op rOC Friese Poort onderwijs aan jongeren en aan volwassenen. Opleiden op voorraad betekent binnen onze instelling dat wij voor het bedrijfsleven een maatpakket bieden.” De term Eerder Verworven Compententie (EVC) komt daarbij ter sprake. “Je kunt dan denken aan een opleiding die de opleidingsbehoefte helemaal afrondt. Dus dat er scholing in bepaalde segmenten van een vak plaatsvindt. Dit is echter wel een vrij prijzig traject, dus daar reageren de ondernemers wat terughoudend op.” Een tegengestelde beweging ziet Postma met betrekking tot de MBO-opleidingen. “Er is een verschuiving te zien. Het wordt steeds gangbaarder om niet het hele traject te volgen, maar die elementen eruit te pikken die aansluiten bij het bedrijf. Je ziet dus dat studenten de diepte ingaan omtrent een bepaalde materie en minder in de breedte. Het bedrijfsleven vraagt kennelijk om een verdiepingsslag.” Postma vermoedt ook de hand de crisis in deze keuze. “Nu de bomen niet meer tot in de hemel groeien,

stijgt de vraag naar een gericht traject. Ook van de kant van mensen die door de economische neergang werkloos zijn geworden en nu voor andere sectoren kiezen, bijvoorbeeld de zorg. Die opleidingen worden gevolgd in het kader van reïntegratietrajecten, maar er zijn ook mensen er zelf voor kiezen en het zelf bekostigen.”

dooRLoPende LeeRLiJn Er zijn veel verschillende opleidingsmogelijkheden en een daarvan is de doorlopende leerlijn. Postma: “Deze opleidingen worden vaak in projectvorm gegeven. Een voorbeeld daarvan is de opleiding tot onderwijs-assistent. In samenwerking met de NHL bieden we verkorte trajecten aan, bijvoorbeeld ook op het gebied van ICT. Centraat staat dat iemand met een MBO-diploma doorstroomt naar het HBO in een versneld tempo. Inmiddels hebben we ook doorstroomtrajecten in de zakelijke dienstverlening.” “En er wordt goed gebruik gemaakt van deze mogelijkheden”,

vervolgt Postma. “Hetzelfde geldt voor de zogenoemde Associated Degree-trajecten, die groeien ook. Het gaat hierbij om studenten die een MBO+-opleiding volgen, dit is net wat eenvoudiger dan de opleiding tot bachelor. Wij verwachten hier nog meer belangstelling voor, omdat er wordt doorgeleerd nu er minder banen zijn. Jongeren kiezen dan eerder voor een vervolgtraject dan voor werkloos thuis zitten.”

BedRiJFsLeven Maar sluiten al die opleidingen wel aan bij de wensen en behoeften van het bedrijfsleven? Postma is ervan overtuigd. “Dat komt omdat wij veelvuldig samenwerken met het bedrijfsleven, zeker als het om beroepsopleidingen gaat. Wij krijgen veel input van ondernemers, onder meer doordat die betrokken zijn bij de examinering. Daarnaast hebben we al een tijd een samenwerkingsverband met de scheepsbouw.” Daar blijkt sinds september een krachtenbundeling met de metaal aan te zijn toegevoegd. “Samen

5

met de Metaalunie bieden we beroepsopleidingen aan en daar wordt door de sector ook flink aan bijgedragen. Zo heeft de Metaalunie een soort makelaar aangesteld, die zorgt voor de bemiddeling tussen werkgevers, leerlingen en onderwijs. Zij maakt gebruik van onze faciliteiten en de deelnemers worden opgeleid op het rOC.” Een succesvolle aanpak, leert de ervaring inmiddels. “Doordat deze ‘makelaar’ uit het vak komt, heeft ze veel makkelijker ingangen bij het bedrijfsleven. Zij schakelt tussen bedrijfsleven en onderwijs en dat werpt nu al vruchten af. Ons inziens is dat enorm belangrijk, omdat we straks te maken krijgen met een tekort aan werknemers door onder andere de vergrijzing. Het is zaak daar tijdig op in te spelen, ook met betrekking tot het bieden van onderwijs. Het bedrijfsleven kan daaraan een steentje bijdragen door het bieden van stageplekken. Leerlingen kunnen prima worden ingezet voor projecten waar het bedrijfsleven anders niet aan zou toekomen. Het D3-project in Dok-


Uw kennis in financiële zaken! Ook ú willen wij graag terzijde staan met verhelderende adviezen en een degelijke financiële dienstverlening. Wilt u nadere informatie of een bezoek brengen aan onze vestiging in Dokkum? Stap gerust eens

Systeem- en Netwerkbeheer

binnen of bel ons voorVeen e r k vrijblijvende oop en Installatie van hard- en software afspraak. Remote support en remote beheer

YNS IT Solutions is een klein maar krachtig ICT bedrijf dat zich richt op het MKB. Wij zijn gevestigd in Opende en richten ons vooral op de drie noordelijke provincies. Onze hoofdtaak is het ondersteunen van bedrijven met het automatiseren en beheren van hun ICT-netwerk, dit doen wij zowel op locatie als op afstand. YNS IT Solutions heeft jarenlange ervaring met het opzetten van zowel kleine als grote netwerken. Samen met uw organisatie vertalen wij uw G

E

R

I

wensen in mogelijkheden van automatisering om het gewenste resultaat te behalen. C H T O P R E S U L T A A T YNS IT Solutions is merk onafhankelijk en heeft goede connecties met diverse leveranciers. Wij profileren ons graag als uw externe ICT afdeling.

Zuiderschans 4, 9101 PZ Dokkum Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150 Fax 0519 - 228160 www.vanwieren-vellinga.nl www.yns.nl . info@yns.nl . 0594-658825

Provincialeweg 136, 9865 AM in Opende

1/4 pag kijkophet noorden 97x131

VanWieren&Vellinga Een heldere kijk op Accountants en Belastingadviseurs. zaken. Uw financiële kennis in financiële zaken! Ook ú willen wij graag terzijde staan met verhelderende adviezen en een -degelijke financiële administratie financiële dienstverlening. Wilt u nadere informatie of een bezoek brengen aan onze vestiging in Dokkum? Stap gerust eens binnen of bel ons - loonadministratie voor een vrijblijvende afspraak. - belastingaangiften - financiële administratie - fiscale adviezen loonadministratie - belastingaangiften - organisatie adviezen - fiscale adviezen - startersbegeleiding organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning - interim ondersteuning G

E

R

I

C

H

T

O

P

R

E

S

U

L

T

A

A

T

Zuiderschans 4, 9101 PZ Dokkum P.b. 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150 Fax 0519 - 228160 www.vanwieren-vellinga.nl


AFSTEMMING SCHOLINGSBEHOEFTE

Henk Stam, directeur Dockinga College

kum (zie elders dit nummer, red.) is daar een prima voorbeeld van. ICT-studenten van onze opleiding zijn ingezet en dat is zeer succesvol gebleken. Overigens ook een manier om de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven te verkleinen, want door die contacten en stages weten wij als onderwijsinstellingen waar de ondernemers in de regio behoefte aan hebben.”

Gouden dRiehoeK Henk Stam is als directeur van het Dockinga College nauw betrokken bij de Gouden Driehoek, het samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, waarvan overigens ook rOC Friese Poort deel uitmaakt. “Het is een logisch gevolg van het feit dat ik penvoerder ben van het regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen, een overleg voor de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Daarin worden afspraken gemaakt

over het onderwijsaanbod, zodat we geen dubbele dingen doen. Het Dockinga College speelt als brede scholengemeenschap een belangrijke rol hierin.” In het kader van de Gouden Driehoek treffen vertegenwoordigers van onderwijs, overheid en bedrijfsleven elkaar regelmatig. “In principe vier keer per jaar en vaker als dat nodig is. In deze vorm bestaat de Gouden Driehoek sinds oktober 2009, maar het platform an sich bestaat al sinds een jaar of twee, destijds de 3 O’s geheten.” Stam vervolgt: “Het is een overlegstructuur waarbij vertegenwoordigers van de drie partijen vragen en ideeën uitwisselen. Geen vanzelfsprekendheid, want in het begin heeft het best wel moeite gekost om de partijen rond de tafel te krijgen. Nu merken we dat het echt werkt en is het enthousiasme groot.”

WaaR is de Gouden dRiehoeK ConCReeT Mee BeZiG oF is heT aLLeen een veRGadeRCLuB? ‘Het is zeker geen vergaderclub”, onderstreept Stam. “Wij zijn druk bezig met de aanleg van een database, waarin we in kaart brengen welke werkgelegenheid er in de regio is, welke vacatures er zijn en wat er de komende tijd aan opleidingsniveau wordt gevraagd. We denken met die database trends te kunnen ontdekken en zo onderwijs op maat te bieden. Het gaat dus om het in beeld brengen van de huidige situatie en die kunnen we vervolgens scharen onder de paraplu van het sociaal economisch masterplan dat op dit moment in de regio NoordoostFryslân wordt gemaakt. Daar kunnen wij als Gouden Driehoek ook op afstemmen.” Dat er verschuivingen in het onder-

7

wijs plaatsvinden, merken ze op het Dockinga College. “In vijf jaar tijd is de bovenbouw VMBO sterk gedaald en HAVO/VWO fors gestegen. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat er de komende jaren in deze regio meer hoogopgeleiden het onderwijs zullen verlaten en daar kan het bedrijfsleven gebruik van maken. Ook noodzakelijk om de jeugd voor de streek te behouden”, aldus Stam. Hij voegt eraan toe: “Het in dienst nemen van hogeropgeleiden zoals HBO’ers is bovendien belangrijk voor het innovatief vermogen en zo sluit alles op elkaar aan. Daarom is het ook zo belangrijk dat we een en ander met elkaar delen en dat besef leeft. Het enthousiasme in de Gouden Driehoek is heel groot en we ervaren dat het samen optrekken ook heel zinvol is. De overheid kan het niet alleen, het onderwijs niet en ook het bedrijfsleven niet. We hebben elkaar allemaal nodig.”


Met onze flowpackers verpakken wij tot

Adv.90x133bFC:Opmaak 1 10-03-10 20:15 Pagina 1

067

Als echte ondernemer ziet u vandaag wat er morgen gebeurt. Met die kwaliteit stuurt u de onder neming. U innoveert in product, in het proces en in de toekomst van uw bedrijf. Maar tussen uw ideeĂŤn en het succes van innovatie ligt meestal een lange, hobbelige weg. Samen met de adviseurs van Acera wordt die weg aantrekkelijker en vallen de hobbels mee. Neem daarom contact op. Want ook wij kijken nu al naar de oplossingen van morgen.

Corporate design | bn0 byfrank.nl

L eeuwa rden - Drachten - Heerenveen - Dok k u m - w w w.acera.n l


N O FA

PrOJECTMATIGE AANPAK IN rEGIO NIEUWE OPZET nOfa-saMenWerkinGsVerband

Voorzitter Bearn Bilker:

‘It brûst in NoordoostFryslân’

“It brûst in Noordoost-Fryslân”, zo omschrijft Bearn Bilker, burgemeester van Kollumerland c.a., de ontwikkelingen die in het samenwerkingsverband NOFA in Noordoost-Fryslân plaatsvinden. Tal van projecten worden opgezet om de economie en leefbaarheid in het gebied te versterken. Niet meer in een ‘statisch’ verband van vier gemeenten, maar in de vorm van een dynamische projectenorganisatie. “Welke gemeente of partij een positieve bijdrage kan leveren, wordt erbij betrokken in het belang van Noordoost-Fryslân”, aldus Bilker.

9


Bearn Bilker

Het oorspronkelijke samenwerkingsverband werd gevormd door de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Bilker: “In gezamenlijkheid hebben we zaken opgepakt die de hele regio raken. Steeds vaker bleek dat er ook projecten zijn die een nog bredere regio raken, vandaar dat soms ook Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel, Ameland en Schiermonnikoog aansluiten.” De oprichting van het NOFAsamenwerkingsverband werd een jaar of tien geleden ingegeven door het nieuwe streekplan van de provincie. “Er speelden hier diverse kwesties en wij hebben ervoor gekozen gezamenlijk op te trekken, in plaats van elkaar tegen te werken. Daardoor maakten we meer kans om onze wensen terug te zien in dat streekplan”, aldus Bilker. Een belangrijke rol, zo niet de hoofdrol, wordt in de Noordoost Friese Aanpak opgeëist door de sociaal economische ontwikkeling. In grote harmonie wordt gewerkt aan

een sociaal economisch masterplan voor het hele gebied. “Logisch”, noemt Bilker. “De sociaal economische ontwikkeling, het werken aan een vitaal platteland, stopt niet bij je eigen gemeentegrens. Dan moet je elkaar niet beconcurreren, maar juist samenwerken. Daardoor schep je kansen. In het sociaal economische masterplan bijvoorbeeld, werken we aan een gezamenlijke regionale agenda. Het gaat om grensoverschrijdende ontwikkelingen zoals de aanleg van de Centrale As, Dokkum als regiostad, de spoorverdubbeling op het traject Leeuwarden-Groningen, het promoten van NoordoostFryslân als toeristisch product, regionale woningbouwafspraken, het kernenbeleid en de gevolgen van krimp en vergrijzing op de sociale en economische structuur in de Noordoost Friese regio. Ook de gebiedsgerichte aanpak, onder meer wat doen we met onze bedrijventerreinen, komt in het sociaal economische masterplan

10

voor. Dit plan stellen we overigens niet alleen als gemeenten op, want ook het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en arbeidsmarktpartijen zijn er nadrukkelijk bij betrokken”, benadrukt Bilker. “Dit voorjaar wordt het plan gepresenteerd.”

Revenuen Maar wat levert al die gezamenlijke inspanningen daadwerkelijk op? Bilker, die sinds februari van dit jaar voorzitter van NOFA is: “We zijn er in geslaagd om een recordbedrag aan Europese subsidie voor het project Vital Rural Area binnen te slepen. In totaal 7,7 miljoen euro en 1,7 miljoen daarvan is bestemd voor Noordoost-Fryslân. De helft van dit bedrag wordt betaald uit de Europese subsidie, de andere helft financieren de deelnemende gemeenten.” De activiteiten zijn gestart in 2009 en zullen in 2012 klaar zijn. “Het is een internationaal project, waar wij als NOFA leiding aan geven”, legt Bilker uit. “We werken samen met

buitenlandse plattelandsregio’s in België, Groot-Brittannië, Duitsland, Noorwegen en Denemarken, maar ook met de Zeeuwse gemeente Sluis, Friese partners als Friese Poort Bedrijfsopleidingen en de provincie Fryslân. De kracht is, dat we van elkaars ervaring en kennis leren.” Bilker is overtuigd van de kansen die dergelijke projecten bieden. “Het platteland verandert, dus ook hier. Voor boodschappen, bankzaken en dergelijke moeten mensen vaker in de grotere dorpen terecht. Ook is er een leegloop en dat vraagt ook om nieuwe bestemmingen. Je kunt daar een bedreiging in zien, maar wij zien kansen. De Europese subsidie biedt onze regio de mogelijkheid om de economie, werkgelegenheid en het voorzieningenniveau een nieuwe impuls te geven.” Vital Rural Area richt zich in de eerste plaats op het stimuleren van de innovatiekracht van lokale en regionale (kleine) onderne-


N O FA

BuRGeMeesTeRs nooRdoosT FRiesLand Gemeente Dongeradeel Burgemeester drs. M.C.M. Waanders Gemeente Dantumadeel Burgemeester A. Aalberts Gemeente Ferwerderadiel Burgemeester mr. W. van den Berg Gemeente Kollumerland Burgemeester B. Bilker Gemeente Achtkarspelen Burgemeester T.J. van der Zwan Voor meer informatie kijk op www.nofa.nl

mingen. Bilker: “Je kunt daarbij denken aan het beter benutten van jong regionaal talent bij productontwikkeling. Bedrijven kunnen daardoor hun concurrentiepositie verbeteren en je voorkomt het vertrek van jongeren uit de regio. De Werkplaats in Feanwâlden, de groene bus leren en werken, zijn hier voorbeelden van. Maar Vital Rural Area gaat ook om het meer en beter toegankelijk maken van sociale en publieke voorzieningen in kleine dorpen, bijvoorbeeld door het toepassen van nieuwe ICT- en communicatietechnologieën.” Ook dit aspect illustreert de NOFAvoorzitter met een voorbeeld. “De pilot van het virtuele loket in Twijzelerheide.”

ReGioMaRKeTinG Een ander speerpunt in het Europese project is regiomarketing. Bilker: “Noordoost-Fryslân is een uniek gebied. We hebben hier een grote diversiteit aan landschappen, het Nationaal Landschap Noor-

delijke Friese Wouden en twee Nationale Parken: Lauwersmeer en Alde Feanen. Als klapper zijn we ook de toegangspoort naar het Unesco-Werelderfgoed de Wadden. Daarnaast bezitten we pareltjes als Dokkum, bijzondere cultuurhistorie en authentieke dorpen. Dit alles maakt onze regio bijzonder aantrekkelijk om te wonen, te werken, te studeren en te recreëren. Gek genoeg wijst imago-onderzoek uit, dat Noordoost-Fryslân als toeristische en recreatieve bestemming relatief onbekend is. Als de toeristen hier echter eenmaal zijn geweest, komen ze graag terug. Ze waarderen de natuur, het aanbod van fiets- en wandelroutes plus de rust en de ruimte.” Hij vervolgt: “‘Onbekend maakt onbemind’, is een gezegde dat naadloos op de situatie in Noordoost-Fryslân aansluit. Toeristen blijken vaak naar onze regio te komen door verhalen van familie, vrienden, en dergelijke. Voor het opschalen naar ‘bekend

maakt bemind’ werken wij in een breed verband aan regiomarketing. Natuurlijk om ons gebied een economische impuls te geven.” De stand van zaken is, dat een communicatiebureau bezig is met het vormgeven van een imagocampagne. “De volgende stap”, meldt Bilker, “is dat inwoners van Noordoost-Fryslân, uiteraard inclusief het bedrijfsleven, de kans krijgen te reageren op de conceptcampagne. Zij moeten zich er uiteraard wel in herkennen. Binnen dit project werken we overigens al samen met een klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers uit de toeristische sector, provincie, ondernemers en diverse stichtingen zitting hebben. Ons doel is een campagne neer te zetten die leidt tot een herkenbaar gezicht voor de regio om zo alle bestaande initiatieven, netwerken en inspanningen in de regio te verbinden.”

GRooT dRaaGvLaK Bilker spreekt van een boeiende

11

materie. “Heel afwisselend en boeiend door de vele terreinen waarmee wij ons bezig houden. Ook op het gebied van onderwijs, zoals in de Gouden Driehoek. Dit werd voorheen de 3 O’s, te weten: overheid, onderwijs en ondernemers. Inzet is dat we door samenwerking komen tot een betere afstemming van de wensen van het bedrijfsleven met het aanbod van onderwijs. Wij willen op die manier onze goedopgeleide jeugd voor de regio behouden en voorkomen dat ze vertrekken om elders een baan op niveau te vinden. Wie de jeugd heeft, heeft namelijk de toekomst, dus is het zaak ze te behouden. Ook daar zetten we gezamenlijk de schouders onder en met net zoveel enthousiasme als we bij de andere projecten zien. Samenwerken om samen vooruit te komen leeft hier echt en dat stimuleert enorm. It brûst in Noordoost-Fryslân.”


RABOBANK NOORDOOST FRIESLAND

rabObank NOOrDOOST FrIESLAND:

‘De ondernemende bank voor de regio’ M

eer dan de helft van de bedrijven uit de regio kiest voor de Rabobank Noordoost Friesland. De krachtige groei van afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat deze lokale bank tot één van de grootste banken van Friesland is uitgegroeid. Wat is het wat Rabobank Noordoost Friesland van andere banken onderscheidt?

RaBoBanK nooRdoosT FRiesLand Adres Haadwei 51a, 9104 BC Damwâld Telefoon (0511) 42 63 33 E-mail info@noordoostfriesland.rabobank.nl Internet www.rabobank.nl/noordoostfriesland

Algemeen directeur Tjerk Soet verklaart de groei met name door de sterk klantgerichte houding van de bank: “Onze bank concentreert zich op het traditioneel bankieren, waarbij de klant centraal staat. Maar, it is mei sizzen net te dwaan”, aldus Soet. Hij maakt de klantgerichte aanpak graag concreet: “We werken niet met een callcenter, maar hebben een eigen binnendienst. Hierdoor kunnen klanten rechtstreeks met hun vaste accountmanager in contact komen.” Een ander voorbeeld is het zoveel mogelijk lokaal aanbieden van expertise. “Andere banken halen kennis vaak van ver. Wij beschikken over eigen gecertificeerde specialisten welke vanuit Dâmwald snel beschikbaar zijn.” Door de sterke groei van afgelopen jaren kunnen ondernemers voor een compleet pakket aan

12

dienstverlening in Damwâld terecht. “Denk naast geavanceerde financieringsconstructies ook aan risicoafdekking middels Treasury en Private Banking. Vanuit het centraal gelegen en gemakkelijk bereikbare hoofdkantoor kunnen onze specialisten het werkgebied in Noordoost Friesland gemakkelijk bedienen.”

bank loopt de lokale bank tevens voorop met nieuwe, innovatieve producten. Of het nu gaat om gewijzigde fiscale mogelijkheden of technische innovaties, de rabobank loopt voorop. “Zo kunnen we als enige regionale bank iDEAL aanbieden. En internetbankieren is zelfs mobiel altijd actueel en veilig”.

PLaTTe oRGanisaTie

sTeRKe PaRTiJ

De klantgerichte aanpak biedt meer voordelen. Tjerk Soet: “Bijna al onze 150 medewerkers werken direct voor klanten. Hierdoor kunnen we als organisatie snel schakelen en doelgerichter werken.” Volgens Soet leidt dit tot een efficiënte bedrijfsvoering en intern korte lijnen. “Dit is weer in het voordeel van de klant: we bieden concurrerende tarieven en kunnen snel beslissingen nemen.” Dankzij de kracht van de rabo-

Geen aandeelhouders, maar klanten staan voorop. Hierdoor heeft rabobank Noordoost Friesland een sterke positie kunnen opbouwen, met een stevige balans tussen de toevertrouwde spaartegoeden en uitstaande leningen. “Deze reserves bewijzen juist nu haar waarde en garanderen ook de komende jaren vertrouwde en stabiele dienstverlening aan onze klanten”, aldus Soet.


VAN SCH O O L TOT BA AN

STAGEPErIODE OPENDE OGEN JONGE ONDErNEMEr

Wilco Reinders startte als schoolverlater Creative Work

N

iet veel jongeren kiezen ervoor na hun middelbare schooltijd meteen een eigen bedrijf te starten. Voor Wilco Reinders (24) uit Buitenpost was het echter een logische stap, want samen met Teade Steenstra (25) hield hij zich tijdens zijn ICT-opleiding aan de Friese Poort al bezig met het ontwerpen en bouwen van websites. Dat is de basis van Creative Work geworden, een bedrijf dat in juni 2005 werd opgericht. “Naast het bouwen leveren we ook de service erbij, zoals het onderhoud. We hebben inmiddels vaste mensen in dienst en huren bovendien regelmatig freelancers in om opdrachten voor onze klanten uit heel Nederland te verzorgen. Daarnaast bieden wij sinds kort seminars over onderwerpen als: zoekmachine-optimalisatie en het gebruik van social media (bijvoorbeeld Hyves,Twitter of LinkedIn, red.) in je bedrijf.”

onLine aPPLiCaTies reinders spreekt van een gevarieerd dienstenpakket, maar zijn opsomming is nog niet compleet. “Creative Work is ook gespecialiseerd in online applicaties, bijvoorbeeld een applicatie die het verbeteren van de bedrijfsprocessen mogelijk maakt. Deze processen resulteren in kostenbesparing en/ of efficiënter werken. Wij hebben dit onder andere uitgevoerd voor bedrijven in de accountancy- en offshore sector.” De basis van zijn kennis op ICTgebied heeft reinders gelegd tijdens zijn ICT-opleiding aan de Friese Poort. “Ik heb voor die opleiding gekozen, omdat ik computers en vooral internet heel interessant vond. Ik ben echter begonnen in de

keuzerichting netwerkbeheerder, maar daar hou ik me nu eigenlijk niet zo veel meer mee bezig. Het meeste heb ik in de praktijk geleerd.” reinders besloot namelijk zijn HBO-vervolgopleiding bedrijfskundige informaticatie te staken. “We hadden het te druk met Creative Work, dus heb ik voor het bedrijfsleven gekozen. En daar heb ik geen spijt van. Ik heb een afwisselend vak. De ene keer ben ik bezig met programmeren en de andere keer met het maken van offertes of het bezoeken van klanten. Daarnaast vind ik het erg leuk om met klanten mee te denken over mogelijke concepten of oplossingen.” reinders geeft aan tijdens zijn stage te zijn gestimuleerd in het vak verder te gaan. “Ik kwam voor mijn eindstage bij NOFCOM terecht en kreeg daar veel te maken met internet. Dat heeft me gesterkt in mijn keuze en mijn ogen geopend. Daar ben ik nog steeds blij om.”

voLG ReindeRs oP TWiTTeR Bent u geïnteresseerd waar Creative Work zich dagelijks mee bezig houdt? Volg het bedrijf dan op twitter @creative_work of @ wilcoreinders. Of neem een kijkje op www.creativework.nl

13


Vestigingsmanager UWV Werkbedrijf Gaby Thijssen:

‘Juist nu kansen voor werkzoekenden en bedrijfsleven’

J

e kunt de dalende werkloosheid zien als bedreiging, maar vestigingsmanager Gaby Thijssen van UWV Werkbedrijf Dokkum focust liever op de kansen. “Er is nu tijd om werkzoekenden of medewerkers op te leiden of bij te scholen, zodat ze klaar zijn als de werkgelegenheid weer aantrekt.” Ook ziet hij in de diverse stimuleringsregelingen ruime mogelijkheden voor het bedrijfsleven om de onderneming voor te bereiden op betere tijden.

“Natuurlijk is de situatie op dit moment niet positief als het om de werkgelegenheid gaat. In de regio Noordoost-Friesland is sprake van een sterke toename van de werkloosheid. We hebben op dit moment drieduizend mensen in ons bestand en dat is in een regio waar tussen de vier- en vijfhonderd vacatures zijn, natuurlijk een groot aantal. Je ziet dat de negatieve gevolgen van de kredietcrisis hier na-ijlen. We waren later met de intreding van de kredietcrisis, dus de gevolgen ondervinden we nu pas in alle hevigheid.” Thijssen schetst een beeld van regionale bedrijven die zo lang mogelijk hun personeel hebben vastgehouden. “Maar op een gegeven moment is dat niet vol te houden. Bijvoorbeeld voor de bouwbedrijven, die te maken hebben met een teruglopende vraag en ook nog eens een lange winter. We zien echter dat ook in de horeca en de handel de cijfers helaas oplopen en er weinig nieuwe werkgelegenheid ontstaat.”

Behoud Thijssen vervolgt: “De insteek is om te proberen zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. De gemeenten en het UWV Werkbedrijf proberen op het Werkplein waar mogelijk werkgevers bij te

staan en zo werkgelegenheid te behouden.” Als voorbeeld noemt de Dokkumer vestigingsmanager het proefplaatsen van werkzoekenden. “Het pluspunt voor ondernemers is dat ze een persoon maximaal drie maanden op proef inzetten, voordat ze die in dienst nemen. Je kunt ook denken aan het bijscholen door middel van stages met loonkostendispensatie.” “Er zijn tal van mogelijkheden, maar we merken dat veel ondernemers daar geen weet van hebben”, vervolgt Thijssen. “Bovendien denken veel kleinere ondernemingen dat bepaalde regelingen alleen voor het grootbedrijf in het leven zijn geroepen, zoals de deeltijd-WW.” Het is dus zaak de regelingen onder de aandacht te brengen. Een artikelenreeks over de verschillende regelingen staat op stapel, maar ook bezoeken aan ondernemersverenigingen, deelname Bedrijven Contactdagen en zovoort. “We willen bereiken dat ondernemers beseffen dat er veel te halen valt en dat het loont eens te komen praten en de mogelijkheden door te spreken.”

Meer adviseurs Een en ander vindt plaats onder de noemer Werkplein en dat blijkt aan te slaan. Thijssen: “We hebben

14

het enorm druk. Dat heeft geleid tot de aanname van tien extra mensen vorig jaar en onlangs hebben we weer vijf mensen extra aangenomen om de grote drukte op te vangen. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat de vacatures goed worden vervuld. Sinds begin van dit jaar werken we daarvoor zelfs met een matchingsteam.” “Het is echt niet allemaal kommer en kwel”, wil Thijssen tot slot benadrukken. “Ondanks de crisis is er sprake van een dynamische arbeidsmarkt.” Een opmerking die vraagtekens oproept en nadere uitleg. “Als ik naar de werkzoekenden kijk die wij in de kaartenbakken hadden in 2009, dan is de helft van die mensen aan het werk. Door die dynamiek op de arbeidsmarkt zijn er ook voor anderen volop kansen weer aan het werk te komen.” Een ontwikkeling die UWV Werkbedrijf in de kaart speelt, is de veranderingen in denken bij de werkgevers. “Nog niet zo heel lang geleden dacht men dat er aan de mensen in onze kaartenbakken wat mankeerde. Het tegendeel is echter waar en dat besef komt er nu bij het bedrijfsleven. Werkgevers merken dat wij mensen in ons bestand hebben die ze graag in dienst willen nemen. Die onder-

nemers zie je van de bestaande regelingen gebruik maken en dat is in het voordeel van het behoud van de werkgelegenheid.” Mobiliteit is het woord dat Thijssen in dit kader gebruikt. “Daar doen ondernemers ook verstandig aan, want er breekt ooit een tijd aan dat er te weinig mensen zijn. Onder meer door de uittreding van de babyboomers. Het is belangrijk op die ontwikkeling in te spelen en een tekort aan werknemers in de toekomst te voorkomen.” Hij juicht dan ook de diverse gemeentelijke, gouden driehoek en provinciale projecten toe waarin werkgelegenheid wordt gecreëerd. “Als zo’n project aanslaat, zou het zo maar tot vaste banen kunnen leiden. Ook aan dit soort dingen wordt hard getrokken.” In dat kader roemt hij de samenwerking tussen de gemeenten, scholen, sociale werkvoorzieningen en andere betrokken partijen om activiteiten te ontplooien die op den duur tot nieuwe werkgelegenheid leiden. “Of behoud van bestaande banen. Het gaat erom mensen nu klaar te stomen voor als de arbeidsmarkt weer aantrekt. Daar zetten wij ons voor in.”


UWV WERKBEDRIJF

15


Wij bekijken de andere kant van de zaak

Ondernemen is topsport. De ware ondernemer onderscheidt zich door de wil om te winnen. Karakter is daarbij cruciaal. Doorzettingsvermogen en de juiste wedstrijdmentaliteit. Juist als het tegenzit. Zoals nu, in onzekere tijden. Of liever: in ándere tijden. Want bij Nicolai & Tabak bekijken we de zaak graag DRACHTEN T (0512) 54 15 00 GRONINGEN T (050) 369 41 11

constructief. Andere tijden vereisen andere strategieën. Nieuwe inzichten, frisse invalshoeken én de bijbehorende adequate maatregelen. Dat kan gaan om nieuwe fiscale mogelijkheden in 2009. Maar net zo goed om een terugblik naar 2008. Naar de bedrijfseconomische sterkten en zwakten van uw onderneming. Scherp analyseren, kijken naar de andere kant van de zaak, daarmee creëert

HURDEGARYP

Nicolai & Tabak nieuwe kansen. Staat ú daarvoor open? Bel onze dichtstbijzijn-

T (0511) 47 36 00

de vestiging voor een vrijblijvende afspraak. Of kijk op www.nicolaitabak.nl.

www.nicolaitabak.nl


ICT IN NOORDOOST FRYSLÂN

KeRnGeGevens iCT BedRiJven nooRdoosT FRiesLand neTWeRKBeeR Online PC Winkel Groningerstraat 5 9231CH Surhuisterveen www.onlinepcwinkel.nl Sylvester Multimedia Voorstraat 38 9285 NT Buitenpost www.sylvester.nl YNS IT Solutions Provinciale weg 136 9865 AM Opende www.yns.nl PC Beheer De Graaf Nieuwbuurt 38 9145 RL Ternaard www.pcbeheerdegraaf.nl Vogelzang automatisering D. Huijser van Reenenstraat 34 9103 NE Dokkum www.vogelzangautomatisering.nl KaBeL & TeLeCoM Kabel Noord Bocksmeulen 21 9101 RA DOKKUM www.kabelnoord.nl

rEGIONALE KrACHTENBUNDELING LEIDT TOT INNOVATIEF PrODUCT

Toeristen beleven Dokkum in 3D

I

nnovatieve technieken inzetten om toeristen optimaal te informeren? Dat gebeurt op dit moment in de regio Noordoost-Fryslân. Diverse partijen hebben de handen ineen geslagen met ‘Beleef Dokkum 3D Online’. Het project verkeert in de afrondende fase en als alles volgens plan verloopt, zullen er het komende toeristenseizoen veel bezoekers met hun mobiel in de aanslag rondlopen om veel meer te weten te komen over het gebied dat ze bezoeken.

17

Faber Telecom & Data Hogedijken 26 9101 WV Dokkum www.faber-telecom.nl sYsTeeMonTWiKKeLinG/ inTeRneTdiensTen Bosma Multimedia Skoallestrjitte 11 9125 ED Oostrum www.bosma-multimedia.nl COM7 Communicatie Turfmarkt 3 9101 MK Dokkum www.com7.nl


Gijs van Hesteren

Tjitte Folkersma

sYsTeeMonTWiKKeLinG/ inTeRneTdiensTen Creative Work Beatrixstraat 15 9285 TV Buitenpost www.creativework.nl ITMT Postbus 40 9100 AA Dokkum www.itmt.nl

Keimpe Bleeker

J-Media Uniastrjitte 21 9131KG EE www.j-media.nl Lauwers Design Hendoweg 3/unit 2 9101 PC Dokkum www.lauwersdesign.nl Linxius Dokkum www.linxius.nl MediaCT Druivenstraatje 1 9101 LX Dokkum www.mediact.nl Peter Akkerman.nl Webdesign Houtmûne 7 9102 EG Dokkum www.peterakkerman.nl RT-Media Kluut 4 9101 XB Dokkum www.rt-media.nl SemWeb internet services Voorstraat 70 9291 CL Kollum www.semweb.nl Sterc De Dellen 16 I-B 9231 EB Surhuisterveen www.sterc.nl

Een van de deelnemende partijen is Kabel Noord. Innovator Gijs van Hesteren: “Wij zijn – zeg maar – een kabelaar en leveren televisie, internet en telefoon aan eindgebruikers. Dat doen wij al een jaar of dertig en we beschikken onder meer over 650 kilometer glasvezelkabel in Noordoost-Fryslân.” De gemeenten in deze regio zijn aandeelhouder van de zelfstandige NV Kabel Noord. Van Hesteren: “Ons doel is onze producten netjes en goed aan te bieden en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het leven op het platteland. Wij hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en een project als Beleef Dokkum 3D Online is daar een voorbeeld van. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan het meer inhoud geven aan de stad naar buiten toe.” Hoe? “Wij willen toeristen de mogelijkheid bieden in 3D Dokkum te beleven. Een van de instrumenten is een geoptimaliseerd draadloos internetwerk, waarop de toeristen zo met hun laptop of smartphone kunnen aanhaken. Dus geen kraskaarten meer kopen voor zoveel

18

internetminuten, maar ze gratis toegang op het net aanbieden. Op die manier kunnen toeristen ook ter plekke kijken wat er allemaal te beleven is. Het gaat om het begeleiden van de bezoekers naar de juiste plaatsen, onder meer waar zijn leuke winkels, waar kun je lekker eten en drinken etcetera. Vaak doen toeristen die ontdekkingstocht al thuis, maar die informatie hebben ze ook ter plekke nodig. Onder meer te verkrijgen met een virtuele wandeling in 3D door Dokkum.” Dankzij Europese en provinciale subsidies is het traject in gang gezet. Kijkend naar het ‘takenpakket’ van Kabel Noord geeft Van Hesteren de stand van zaken. “We zijn klaar met het bouwen van het content management systeem, zeg maar het besturingsysteem. Ook hebben we het technische platform geïnstalleerd en is het voor de bezoekers gratis te gebruiken businessmodel uitgedokterd. Nu is Roeland Westra van projectpartner Nofcom, bezig met het invoeren van de lokale informatie. We gaan ervan uit dat het systeem in de zomer in uitvoering is. Op 23 april is er een event georganiseerd,

dus dan moet het klaar zijn. Wij hebben hier hoge verwachtingen van, ook in het kader van navolging in andere regio’s.”

YnFoRM Keimpe Bleeker van Ynform is ook deels betrokken bij Beleef Dokkum 3D Online. “Belangrijk in de virtuele rondgang is de QR-code. Dit is een redelijk beschikbare techniek waarbij toeristen door middel van een programmaatje op hun mobiele telefoon een QR-code activeren. Daarmee krijgen ze toegang tot dat deel van de rondwandeling waarop die geactiveerde QR-code van toepassing is.” Bleeker heeft het over plaatsafhankelijk informatie die de toerist desgewenst kan gebruiken. “Het gaat dus om digitale regiopromotie in NoordoostFryslân, die een bezoek aan het gebied aantrekkelijker maakt. De toerist kan namelijk op eenvoudige wijze de informatie vergaren over de plaats waar hij of zij staat.” Ook de Ynform-man verwacht veel van het project. “Omdat de techniek geschikt is om in welke regio dan ook toe te passen. Door-


ICT IN NOORDOOST FRYSLÂN

hand wordt door de samenwerkende partijen aan de techniek gelegd. “We zijn bijna klaar met de laatste demoversie. De techniek is klaar en nu moet de website nog inhoud krijgen. De website moet gevuld met alle informatie.“ Folkertsma lijkt niet te kunnen wachten tot een en ander draait. “Het is echt een heel innovatief project. Wat het voor ons ook zo leuk maakt, is dat je met veel partijen samenwerkt, waaronder concullega’s. Heel leerzaam en wat ons betreft met een prachtig resultaat voor de regio.”

Henk Evertse

sPeaK

dat er mobiele telefoon worden gebruikt – en echt niet de meest moderne exemplaren met veel snufjes – is het een toegankelijk systeem. De gebruikers kunnen – eenmalig – een installatieprogramma downloaden en hebben meteen toegang tot de QR-codes plus daarmee tot de gewenste informatie. En dat de techniek werkt is inmiddels duidelijk, want ook de politie gebruikt met succes de QRcodes om bepaalde misdrijven snel onder de aandacht van een grote groep mensen te brengen.” Bleeker verduidelijkt dat het bovendien een beproefde techniek in de ons omringende landen is. “Waarom wij het niet eerder hebben geadopteerd, is mij ook een raadsel. Want nu het in NoordoostFryslân zo goed als werkt, blijken ook andere regio’s en partijen opeens belangstelling te hebben. Daaronder is onder meer een busvervoerder, die met de QR-codes de reizigers de meest actuele stand van zaken over het vervoer en vertragingen of versnellingen wil geven. Je kunt dus ook denken aan combinaties van systemen, want

toeristen kunnen ook bij de businformatie belang hebben. Je zou zelf een digitale quiz kunnen samenstellen. De techniek biedt al die mogelijkheden, ook in samenhang dankzij de uniforme techniek.”

MediaCT Maar hoe zet je zoiets in de markt? Daar is het van oorsprong Dokkumer internet- en marketingbureau MediaCT voor ingeschakeld. Tjitte Folkertsma: “Wij helpen bedrijven om hunzelf en hun diensten online te verkopen.” Omdat MediaCT van oudsher veel klanten in NoordoostFryslân heeft, waaronder NOFCOM, is het inmiddels Groninger bedrijf bij het project betrokken geraakt. “Wij zijn ingeschakeld voor de structuur van de website en het design. Dokkum 3D is een vooruitstrevende manier om de regio en de bedrijvigheid te presenteren. De 3D-omgeving is heel bijzonder, maar ook de samenwerking op zich. Een mooie manier om Dokkum en de regio op de kaart te zetten”, aldus Folkertsma. De stand van zaken is dat de strategie is bepaald en ook de marketing. De vormgeving is rond en de laatste

Speak uit Surhuisterveen is ook betrokken bij de realisatie van Beleef Dokkum 3D Online. Henk Everts: “Wij zijn partner in digitale communicatie en bieden op dat gebied een totaalaanbod: van advies, realisatie en beheer van digitale oplossingen voor internetsites, narrowcasting, iPhone-applicaties en games. De insteek van onze werkzaamheden is dat digitale communicatie wordt ingezet om bedrijfsprocessen te verbeteren en daarmee ook het rendement. Het grote voordeel is, dat er door de digitale methodes ook gemeten kan worden wat het resultaat van een campagne is. Dat maakt bijsturen gemakkelijker.” Belangrijk in de dienstverlening van Speak is ook het bedenken van effectieve oplossingen om informatie bij de doelgroepen te brengen. Zodat ze op de juiste plaats en tijd over de gewenste – actuele – gegevens kunnen beschikken. Het project in Noordoost-Fryslân is daar een voorbeeld van. Everts: “Wij hebben de technische realisatie van de 3Dwinkelstraat verzorgd. Daarnaast is ook de internetsite – de zogenoemde pushpagina – voor het WIFI-netwerk door ons gerealiseerd.” De inschakeling van Speak komt voort uit het feit dat het bedrijf sinds de oprichting een van de regionale ICT-partners van NOFCOM is. ´Bovendien zijn wij internetpartner van Kabel Noord,

19

die ook een belangrijke rol in dit project heeft gespeeld.” Bijzonder aan dit project vindt Everts dat stadspromotie, regiomarketing, innovatie, samenwerking en werkgelegenheid samenvallen binnen een ICT-project dat gerealiseerd wordt in de eigen regio. “Gezamenlijk zetten wij een concept neer dat ook prima inpasbaar is in andere regio’s en/of samenwerkingsverbanden.” De voordelen voor de regio liggen volgens Everts onder andere op het gebied van werkgelegenheid, kennisontwikkeling, regiomarketing en -branding, plus de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid. “Daar dragen wij graag aan bij.”

voRMGevinG, CoMMuniCaTie & PResenTaTie By Frank Kleine Oosterstraat 8 9101 KK Dokkum www.byfrank.nl Design Stijl Wildveld 17 9231 LS Surhuisterveen www.designstijl.nl Fisk Rengersweg 21-k Oenkerk www.fisk.nl PTH Groep Harm Smidswei 9 9298 RE Kollumerzwaag www.pthgroep.nl Speak Grensweg 5 9231 HT Surhuisterveen www.speak.nl Ziesa Rinia van Nautaweg 3F 9061 AA Gytsjerk (It Fabryk) www.ziesa.nl ConsuLTanCY ICT Balance De Taats 18 9285 ME Buitenpost www.ictbalance.nl


reGiOnaLe MUsea IN NOOrDOOST-FrYSLĂ‚N ZETTEN ZICH GEZAMENLIJK OP DE KAArT

Samenwerking in Markant Friesland leidt tot innovatie H

oe zorg je ervoor dat je als regionaal museum meer bezoekers trekt? Hoe laat je zien wat je te bieden hebt? De regionale musea in Noordoost-Fryslân zoeken het in samenwerking. In 2008 werd Markant Friesland opgericht en inmiddels weten de musea elkaar te vinden. Allerlei projecten ontstaan met als doel de naamsbekendheid van de diverse musea te vergroten en de bezoekers langer in de regio vast te houden. Een innovatieve techniek zoals de QR-code blijkt een van de instrumenten in ontwikkeling.

20


MARKANT FRIESLAND

Jan Willem Zwart en Yvonne Hiemstra

Jan Wilem Zwart, directeur van De Kruidhof in Buitenpost, is bestuurslid van Markant Friesland. “Het samenwerkingsverband is ontstaan naar aanleiding van een rapport van Grondmij Van der Tuuk over musea in NoordoostFriesland. Daaruit bleek dat er mooie musea in onze regio zijn, die echter allemaal kleine eilandjes vormden. De kleinschaligheid droop er vanaf en de onderzoekers waren van mening dat er meer te halen was door samenwerking. Twintig musea hebben daarop een intentieverklaring getekend en dat heeft uiteindelijk geleid tot Markant Friesland”, doet Zwart in het kort de historie uit de doeken.

unieK ”Het is uniek dat echt ieder museum in de regio zich voor een samenwerking uitsprak. De stichting is in mei 2008 opgericht.” Een enorme uitdaging, zo blijkt uit het vervolg. “Er is namelijk sprake van een heel breed assortiment musea. Ik ben directeur van De Kruidhof en daar komen op jaarbasis rond de 17.000 bezoekers, maar bij het vlasmuseum 250. Ondanks dit soort verschillen lopen we vaak tegen dezelfde problemen aan. We

willen laten zien wat we in huis hebben, dus hebben we bezoekers nodig. Door de samenwerking en naambekendheid kunnen we onszelf op de kaart zetten.” Een flinke subsidie van de provincie Fryslân van QUOTE 180.000 bekrachtigde als het ware de samenwerking. Zwart: “We hebben onder meer een educatief project ontwikkeld, om de historie c.q. de musea interessanter te maken voor met name basisschoolkinderen. Daarnaast hebben we in Yvonne Hiemstra een coördinator aangesteld. Zij houdt zich bezig met de onderlinge contacten.” Onder de paraplu van Markant Friesland worden meer projecten opgezet om meer bezoekers te trekken. Zwart signaleert echter dat er ook andere impulsen van de museumorganisatie uitgaan. “Naast het gezamenlijk optrekken, merk ik dat collega’s elkaar onderling ook steeds beter weten te vinden. Als het ene museum een bepaalde thematentoonstelling heeft, is het nu veel eenvoudiger om bijvoorbeeld over en weer spullen bij elkaar te lenen.”

PRiMeuR: QR-Code Druk bezig is de organisatie met het ontwikkelen van nieuwe én uitbouwen van bestaande routes en arrangementen. Zwart: “In dat kader

is samenwerking met de VVV’s en de provincie belangrijk, maar bijvoorbeeld ook met de noordelijke Friese Wouden.” Het bestuurslid van Markant Friesland vertelt dat door het gezamenlijk optrekken ook naar het inzetten van moderne technieken wordt gekeken. Het bestuurslid komt met een primeur: de QR-code. “Een geweldige vinding”, begint hij enthousiast. “Door deze code kunnen mensen met een mobiele telefoon ter plekke allerlei informatie verkrijgen. Bijvoorbeeld in het Admiraliteitshuis in Dokkum hangt een bijzondere klok. Aan de hand van de QR-code kunnen de bezoekers via hun eigen mobieltje in de klok kijken, horen ze hem tikken en dergelijke. Dit aspect willen we proberen uit te breiden, zodat toeristen tijdens de routes via hun mobiel meer te weten komen over de streek of de collecties van de musea.” Geen overbodige luxe volgens Zwart. “Veel mensen kennen dit gebied niet en willen het graag onderzoeken. Dit zijn technieken die een prima bijdrage kunnen leveren. Ook omdat het heel toegankelijk is met de eigen telefoon.” Alle inspanningen moeten leiden tot meer bezoekers die bovendien langer in de regio blijven. In het belang van de hele economie in Noord-

21

oost-Fryslân. “In die zin hopen we dat ook andere partijen bij onze initiatieven aanhaken. Want we versterken elkaar. Ik merk bijvoorbeeld een groeiend aantal bezoekers in De Kruidhof sinds Esonstad is geopend. Maar we moeten dan in de regio wel gastvrij zijn en inspelen op die ontwikkelingen. Er is een tijd geweest dat alles op zondag dicht was, die mensen willen dan wel ergens terecht kunnen anders jaag je ze de regio uit.” Waar Zwart wel moeite mee heeft, is dat Esonstad de gasten bijvoorbeeld busarrangementen aanbiedt naar Groningen of de dierentuin in Emmen. “Terwijl wij hier genoeg kunnen bieden. Ook in deze streek is volop variatie te bieden, zeker voor de veeleisende toeristen van tegenwoordig. Waar maken mensen het nog mee dat ze door de beheerder van bijvoorbeeld het vlasmuseum persoonlijk worden rondgeleid?” Aan het enthousiasme van Zwart zal het niet liggen. Hij concludeert: “Er gebeuren mooie dingen in Noordoost-Fryslân. We werken met succes samen en zoeken ook heel nadrukkelijk naar krachtenbundelingen met andere partijen. Belangrijk is wel dat er een centrale regie is om versnippering te voorkomen.” Voor meer informatie kijk op www.markantfriesland.nl


O ND ER NEM ER SPR IJS 2010

bOnifaTiUsPrijs ONDErGAAT NAAMSVErANDErING

Wie wint Ondernemersprijs voor Noordoost-Friesland 2010? O

p 25 juni wordt tijdens het Ondernemersgala in Dokkum bekend gemaakt wie de Ondernemersprijs voor Noordoost-Friesland 2010 verovert. De ondernemersprijs wordt uitgeschreven voor ondernemers in de regio Noordoost-Friesland, te weten in de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Ferwerderadiel.

In 2009 veroverde Health2Work uit Surhuisterveen de Bonifatiusprijs 2009. Bestuurslid Hubert raadsma: “De naam van de ondernemersprijs is echter dit jaar veranderd, omdat die de lading niet meer helemaal dekte. Wij werken in deze regio veel samen en daarom heb-

ben we voor een verbreding van de naam gekozen.”

noMinaTie De opzet van de prijs is hetzelfde gebleven. Bedrijven uit de regio kunnen worden voorgedragen en langs die weg meedoen aan de

22

competitie. “De nominaties komen met name uit de ondernemersverenigingen, al kunnen bedrijven zichzelf ook aanmelden. Dat gebeurt echter in mindere mate”, vertelt raadsma. Vorig jaar dongen 28 bedrijven mee naar de prestigieuze prijs. raadsma: “We hopen dit jaar op meer genomineerden. Dan volgt de voorselectie en uiteindelijk de finale tijdens het al genoemde ondernemersgala.” Centraal in de wedstrijd staan onder meer de vaardigheden van de ondernemer zelf. Dus persoonskenmerken als daadkracht, lef, ambitie, creativiteit en dergelijke. Daarnaast kijkt de jury bestaande uit gedeputeerde Sjoerd Galema, Marga Waanders (burgemeester van Dongeradeel), Eric Jansen (directeur Kamer van Koophandel Noord-Nederland), Erik Nicolai (ra-

bobank Noordoost-Friesland) en Jelmer Beetstra (Syntens) ook naar de visie en de strategie, oftewel op welke manier de ondernemer zijn bedrijf onderscheidend heeft gemaakt ten opzichte van collega’s en welke ondernemers- en marketingvisie wordt gehanteerd. Ook wordt gekeken naar de mate van innovatie binnen het bedrijf. Meer informatie over de Ondernemersprijs voor Noordoost-Friesland is te vinden op de site www.ondernemersprijsnoordoostfriesland. nl. Daarop valt tevens meer te lezen over de criteria waar de jury op let. Ook kunnen ondernemers via de site tot 1 mei 2010 worden genomineerd. Daarna volgt de competitie met een spannende finale op 25 juni. Dan klinken aan het eind – vrijvertaald de woorden – ‘And the winner is...’


IJzersterk in Noord Nederland

Dokkum

Heerenveen

Leeuwarden

Groningen Dokkum

P. Prinslaan 15 Telefoon (0519) 29 23 25 Fax (0519) 29 23 22 E-mail: info@raadsma.nl

Heerenveen

De Kuinder 10 Telefoon (0513) 63 16 00 Fax (0513) 63 16 24

Leeuwarden

Archimedesweg 16 Telefoon (058) 21 27 099 Fax (058) 21 27 055

Groningen

Wismarweg 32 Telefoon (050) 54 70 070 Fax (050) 54 70 079

Regiomagazine Noordoostfriesland  

Regiomagazine Wad, Stad en Wouden

Advertisement