Page 1

BELCRUM

BEACH More than the best place to strand!


Stadsstrand waar gezelligheid, duurzaamheid en cultuur elkaar ontmoeten Het is 22 april 2013 als onder toeziend oog van de vrijwilligers van Belcrum Beach een binnenvaartschip met de toepasselijke naam ‘Eensgezindheid’ aanmeert op een verlaten bedrijventerrein aan de Veilingkade. In het hart van de Bredase industriële historie braakt het schip zijn bijzondere bulk uit: 500 kuub strandzand, afkomstig van de Nieuwe Merwede bij Dordrecht. Het is het officieuze startschot van Belcrum Beach, een stadsstrand dat de komende tien jaar de place to be is voor een aanstekelijke mix van zonaanbidders, cultuurfijnproevers, workshoppers, waterrecreanten, zandbeeldhouwers, culinaire genieters, muziekliefhebbers, ecologische stadsboerinnen, voetvolleyballers, vrijwilligers en andere Bredanaars die hier neerdalen voor een bijzondere belevenis. Want Belcrum Beach is méér dan een strand zonder zee, waar je midden in je eigen stad gratis en ongestoord je handdoek uitspreidt om er te genieten van zon en zand. Een strand waar de zwoele zuidwestenbries de wil-

gen aan de rivieroever doet ruisen, en het zacht klotsende water van de Mark je in een ontspannen slaap wiegt. En dat alles onder het geruststellend toeziend oog van de toren van de Grote Kerk. Belcrum Beach is tegelijkertijd een levendig broeinest van kunst en cultuur, waar volop geleerd, geëxperimenteerd en geïnnoveerd wordt. Films, zandsculpturen, openluchttheater, muzikale optredens en exposities; het is maar een greep uit de culturele activiteiten die het rulle strandzand tot leven brengen. Daarbij werkt Belcrum Beach intensief samen met culturele organisaties uit Breda en de bewoners van de Belcrum. Duurzaamheid en hergebruik van afvalmaterialen is een van de pijlers waarop het strand is gebouwd. Het strandpaviljoen, het meubilair, de afvalbakken, de afscheidingen, vrijwel álles is gebouwd van materiaal dat anders onverbiddelijk zijn weg naar de vuilstort had gevonden. Zo leveren wij niet alleen een bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving, we willen die samenleving ook bewust maken van het belang en de mogelijkheden van verduurzaming en hergebruik.

STOLWERK SLOOPWERKEN Duurzaamheid en afvalrecycling zijn specialiteiten van Stolwerk Sloopwerken BV. Het bedrijf is al zestig jaar een begrip op het gebied van sloopwerken, recycling, milieutechniek en springwerken. Geen wonder dus dat Stolwerk partner is van Belcrum Beach. Deuren, trapleuningen, laminaat, spanten, pallets en kozijnen, Stolwerk doneerde tal van bouwmaterialen, afkomstig van de sloop van huizen in de wijk Heuvel.

Een mobiele moestuin vormt de visuele afscheiding van het strand en het industrieterrein. De opbrengst van de tuin wordt in de toekomst gebruikt bij het bereiden van maaltijden in onze strandkeuken.

AD BALLON Het beroemde Bredase ballonvaartbedrijf Ad Ballon schonk Belcrum Beach een heteluchtballon, die op het strand een originele nieuwe bestemming krijgt. Zo zijn strandstoelen bekleed met de kleurige ballonstof en is er een grote zitzak van gemaakt. Ad Ballon bestaat sinds 1983 en was het eerste bedrijf dat passagiersvaarten uitvoerde. Eigenaar Ad Haarhuis is veertienvoudig Nederlands kampioen ballonvaren.

Maar boven alles voorkomt Belcrum Beach de verloedering van CRADLE CROPS een stukje braakliggend Breda Sinds 2009 is Cradle Crops betrokken bij de teelt van Miscanthus Gidoor het tijdelijk een nieuwe en in- ganteus (olifantsgras). Vanuit de overtuiging dat Miscanthus het gespirerende bestemming te geven. was van de toekomst is hebben wij het initiatief genomen om onze kennis en ervaringen te delen en de aanplant ook bij andere geïnteresseerden te gaan verzorgen. Daarnaast zijn we constant actief om de toepassingsmogelijkheden van Miscanthus verder uit te breiden. Zo loopt er onderzoek naar onder meer de toepassing van olifantsgras in papier en stalstrooisel!

BEACHFACTS - 500 kuub zand telt Belcrum Beach op dit moment. - Het strand is 75 meter lang en 30 meter breed. - 4500 vierkante meter zal het strand beslaan als het straks klaar is. - De gemiddelde diepte van de zandlaag is 20 centimeter.

‘Tijd is een oceaan, maar eindigt aan het strand’ – Bob Dylan


De Belcrum, een bijzonder stukje industrieel erfgoed

GEMEENTE BREDA

De gemeente Breda speelt een bijzondere rol in de totstandkoming van Belcrum Beach. Breda is eigenaar van de grond waarop het strand gevestigd is. Belcrum Beach mag de komende tien jaar gratis van deze locatie gebruik maken. Ook op andere terreinen, zoals vergunningverlening en het doneren van compost voor de moestuin, Tot halverwege de jaren twin- Beach is gevestigd op het ter- ten te organiseren, zoals het verstelt de gemeente zich erg hulpvaardig op. tig van de vorige eeuw is het rein waar tot 2002 Bredaas trots tellen van verhalen over de wijk en gebied tussen de Mark, het Mammoet Stoof gevestigd was, zijn bijzondere geschiedenis. spoor en de Terheijdenseweg een wereldberoemde speler in niet veel meer dan een drassi- zwaar hijs- en takelwerk. Zoals in de meeste West-Euroge stukje polder. Maar in 1924 Voor de fabrieksarbeiders wordt pese steden trekt de industrie gaat de schop in de grond voor in de jaren dertig pal naast de zich ook in Breda langzaam tede eerste Bredase wijk ten industrie een woonwijk uit de rug uit woongebieden en stadsnoorden van de spoorlijn: de grond gestampt, die door hen- centra. Zeker in tijden van ecoBelcrum. zelf tot aan de dag van vandaag nomische recessie wachten de ‘de Polder’ wordt genoemd. De lege plekken die de industrie Het Franse gezegde ‘In het noor- industrie was er tot in de jaren achterlaat soms jarenlang op den wordt gewerkt, in het zuiden negentig van de vorige eeuw in- een nieuwe bestemming. wordt geleefd’ gaat vanaf dan dringend aanwezig, al was het ook op voor Breda. De gunstige maar vanwege de geur. Kwam De Bredase Stichting Braak! ligging aan de rivier en het spoor de wind uit het westen, dan rook spant zich in om te voorkomen MANITOWOC maakt de nieuwe stadswijk uit- je de suikerbietendamp van de dat de ongeveer 160 hectare Beter een goede buur dan een verre vriend. Manitowoc is de buurstekend geschikt voor de vesti- CSM, kwam hij uit het oosten braakliggend terrein in de stad man van Belcrum Beach, een internationale specialist in hijs- en taging van zware industrie. dan rook je de hopwalmen van verloedert door er tijdelijk een kelwerk. In de Belcrum legt Manitowoc zich toe op het repareren en de brouwerij, en stond er géén nieuwe, verrassende en inspi- onderhouden van hijskranen. Het bedrijf doneerde de zeecontainer Vanaf de jaren dertig openen op wind dan was er altijd nog het rerende bestemming aan te ge- die door ons wordt gebruikt als werkplaats en gereedschapopslag. het industrieterrein bij de Bel- Openbare Slachthuis, dat van ven. Belcrum Beach is één van de crumhaven de machinefabrieken 1930 tot 1994 midden in de wijk projecten van Braak!. Backer & Rueb, Electron, Stork, stond. Schuurink & Co en Asselbergs & Het deels leegstaande bedrijvenNachenius hun deuren, die er on- Belcrum Beach wil de bijzonde- terrein dat nu het nieuwe stadsder meer stoomketels, locomo- re band met de bewoners van de strand herbergt is onderdeel tieven, liften, roltrappen en cv-in- Belcrum verstevigen door speci- van Via Breda, dat staat voor de stallaties produceren. Belcrum aal voor hen een aantal activitei- transformatie van de Bredase Spoorzone in het centrum van de stad. In het gebied rond het nieuwe centraal station transformeren grootschalige indus- 3.365 mensen wonen er in de Belcrum . triecomplexen tot een compleet nieuw stadsdeel: een extra stad, - De Spoorzone telt 100 hectare en wordt een nieuwe grenzend aan de historische bin- NEMIJTEK stadswijk aan de rand van het historische centrum. nenstad. Een van de doelen van Onze andere grote buur is Nemijtek, een op- en overslagbedrijf voor - In het jaar 1340 wordt de Belcrum voor het eerst in Belcrum Beach is dan ook het diepgevroren en gekoelde grondstoffen en producten. Nemijtek slaat een geschreven tekst vernoemd: ‘Opten aert nabij de mooier en levendiger maken van niet gewoon op en vriest niet zomaar in; zij zorgen ervoor dat de prode Markkade en de verbinding ducten in de best mogelijke omstandigheden worden bewaard en op Belcrumberghe’. hun eindbestemming geraken. met de binnenstad.

BEACHFACTS

‘Liefde is een gulzige jutter met strandkleurig haar. Het slib blijft altijd zwart.’ – Fernand Bonneure


The saga begins…

Maandenlang hebben vrijwilligers gebikkeld aan de Veilingkade, waar Belcrum Beach vanuit het niets is opgebouwd. Van een lege strook asfalt tot een strand van 2500 vierkante meter met strandpaviljoen, werkplaats, keuken, moestuin, toiletten, loungestoelen, picknicktafels, hangmatten en afvalbakken. Deze foto’s vertellen het verhaal van hoe het allemaal begon.

VERHOEVEN BV Zand, grind of grond, het familiebedrijf Verhoeven BV is al zestig jaar specialist in afvalinzameling, bouwstoffen en transport. Het bedrijf leverde Belcrum Beach zowel het strandzand als de zwarte aarde die gebruikt wordt in de mobiele moestuin. Het transport van het zand was een donatie aan Belcrum Beach.

BOBCAT Bobcat Zuid-Nederland is al meer dan dertig jaar full-service dealer van het merk Bobcat. Vanuit vestigingen in Breda en Weert is Bobcat Zuid-Nederland verkoopt en verhuurt Bobcat machines en aanbouwdelen. Het bedrijf stelde een graafmachine ter beschikking die gebruikt is bij de aanleg van het strand.

BEACHFACTS - 2 weken kostte het vrijwilligers slechts om het strandpaviljoen te bouwen. - 7,3 graden was het gemiddeld in het voorjaar waarin het stadsstrand opende. Daarmee was het de koudste lente in 50 jaar. - Rui m 500 mensen bezochten het openingsweekend van Belcrum Beach (3 t/m 5 mei 2013) - De Facebookpagina van Belcrum Beach oogstte in de openingsmaand 1.245 likes.

‘Beter één strandpaal in de hand, dan een splinter. ‘ – Kamagurka


Duurzaamheid als vlaggenschip Het vlaggenschip van Breda Beach is duurzaamheid. Het strandpaviljoen, het meubilair, de afscheidingen, de afvalbakken, vrijwel alles is gemaakt van restmateriaal dat zonder deze vorm van hergebruik onverbiddelijk zijn weg naar de stort had gevonden. Het bouwmateriaal is verzameld op een manier die je op een strand kunt verwachten: door te jutten. Niet aan zee natuurlijk, maar bij bedrijven en particulieren in de regio. Vrijwilligers schuimen de stad af op zoek naar donateurs van bruikbare restmaterialen. De opbrengst is een indrukwekkende hoeveelheid materialen. Hiermee levert Belcrum Beach

dus een directe bijdrage aan het verminderen van de afvalstroom. Maar jutten levert ook een onmisbare bijvangst op: regionaal draagvlak en naamsbekendheid; voor Belcrum Beach bij de bedrijven en voor de bedrijven bij Bredanaars. Het thema duurzaamheid duikt bij Belcrum Beach ook op andere fronten op. Zo wordt het spoelwater van het paviljoen straks afgevoerd en gefilterd door middel van een helofytenfilter met riet. De moestuin wordt in de toekomst besproeid met hemelwater dat wordt opgevangen van de aangrenzende bedrijfshal. En de elektriciteit die nodig is voor de workshops in kantoorcontainer studio Content wordt opgewekt door zonnepanelen.

Niet alleen het thema duurzaamheid dwingt tot innovatie, datzelfde geldt voor het ontbreken van voorzieningen. Zo zijn we een eigen ecologisch toilet aan het ontwikkelen die geen spoelwater gebruikt, met een systeem dat automatisch zaagsel toevoegt.

BEACHFACTS - Er zijn 107 raamkozijnen verwerkt in het paviljoen en de afscheiding. - Exact 140 deuren doneerde sloopbedrijf Stolwerk, waarvan 74 binnendeuren, 16 paneeldeuren, 21 buitendeuren. - De kozijnen zijn afkomstig van een sloopterrein aan de Rijpstraat in de Bredase wijk Heuvel. - 350 houten pallets hebben we ontmanteld en hergebruikt.

STAALMARKT Pallets ontmantelen is inmiddels een volkssport van de bouwers van Belcrum Beach. Een groot deel van het hout waarmee we hebben gebouwd is afkomstig van de grote pallets die Staalmarkt doneerde. Met tien regionale vestigingen in Nederland is Staalmarkt een vooraanstaande leverancier van metaal en kunststoffen.

CEHA EUROPE

Ceha Europe is een jonge en snelgroeiende onderneming in kantooren bedrijfsmeubelen. Vanuit een Bredase opslagruimte die 5.000 Door Bredanaars te laten zien vierkante meter beslaat, vinden de meubelen dagelijks hun weg naar dat voor restmateriaal vaak een landen in heel Europa. Ceha Europe doneerde prachtige stalen kasveel betere bestemming be- ten die we gebruiken in de keuken. staat dan de afvalberg, levert Belcrum Beach bovendien een bijdrage aan de bewustwording over verduurzaming. Ook de educatieve workshops die we over dit onderwerp gaan geven, dragen hier een steentje aan bij. Als een barrière van groenzwarte duinen grenzend aan


Nieuw leven in oude zakken het mulle zand van Belcrum Beach, verrijst op het hete asfalt van het industrieterrein een bijzonder ecologisch wonder: de mobiele moestuin. In 93 gigantische steenkoolzakken groeien en bloeien tientallen bomen, planten, kruiden en bloemen. Het is de bedoeling dat de moestuin, die luistert naar de naam Belcrum Boerderij, de verse ingrediënten gaat leveren voor de maaltijden die in de strandkeuken worden bereid. En de kleurstoffen uit sommige planten worden gebruikt om natuurlijke verf te maken voor de schilderkunst. De kunststof zakken, afkomstig van het bedrijf Norrit in Amsterdam, mogen in de steenkoolindustrie slechts één maal worden gebruikt. Daarna worden ze weggegooid. Zonde dus, en zie hier op Belcrum Beach hoe ze in een nieuw leven een bijdrage leveren aan… nieuw leven.

van Eden, waarbij ze zich laten leiden door een uitgekiend teeltplan. Het is pionierswerk, vooral in de eerste weken, als Belcrum Beach nog niet beschikt over stromend water en de tuin wordt besproeid met rivierwater, dat in gieters aan een touwtje uit de Mark wordt opgehesen en over het strand naar de planten moet worden gebracht. De vrijwilligers zijn in deze begintijd de enigen op Belcrum Beach die blij zijn als het regent.

BEACHFACTS - 93 zakken steenkoolzakken bevat de mobiele moestuin. - Meer dan 50 soorten planten, bomen, struiken en kruiden groeien er. - De moestuin groeit in 50 kuub zwart zand dat is gemengd met 3 kuub compost.

METEOR SYSTEMS Meteor Systems uit Etten-Leur schonk Belcrum Beach onder andere de stalen vakwerkspanten die gebruikt zijn voor het dak van het strandpaviljoen. Meteor Systems is gespecialiseerd in het leveren van complete teeltgoten-, beweegbare teelt-, irrigatie-, plastic tunnels-, transport- en bevestigingssystemen voor de groente-, bloemen- en fruitteelt, boomkwekerij, veeteelt en tuincentra.

Vrijwel alle stekjes en zaden zijn afkomstig van donaties, die na een oproep op Facebook in een spontane en gestage stroom door stadsbewoners worden aangevoerd. De gemeente Breda leverde drie kuub compost. De eerste tomaten en radijsjes zijn inmiddels geoogst en nog veel meer eetbaars zal hier de komende maanden te plukken zijn. Munt, paprika’s, bramen, pepers, Japanse wijnbessen, komkommers, erwtjes, kapucijners, spinazie, vijgen, bonen en frambozen; het is zomaar een greep uit de oogst die hier wordt verwacht. Ongeveer tien vrijwilligers met groene vingers hoeden dit hof

‘Standing at the crossroads, trying to read the signs, To tell me which way I should go to find the answer. And all the time I know, Plant your love and let it grow.’ – Eric Clapton


Een broeierig nest van kunst en cultuur

Van muzikale experimenten tot openluchttheater en van filmvertoningen tot zandsculpturen, op Belcrum Beach vinden het hele jaar verrassende culturele, creatieve en kunstzinnige activiteiten plaats. Cultuur is één van de ingrediënten die van ons strand het leukste strand van Breda maakt.

luchttheater En Plein Public er neer en vinden ook de filmvoor- stellingen van stichting IDFX er plaats, onder de toepasselijke naam Film on the Beach. In de openingsmaand boetseerden drie gerenommeerde zandkunstenaars Mariëlle Heessels, Diego Terroba en Super A er zandsculpturen en was er een bijzonder muzikaal optreden van Joris Dee.

En wat dat betreft hadden we geen betere plaats kunnen kiezen. Met het project Via Breda Broeit als vliegwiel is de Belcrum de laatste jaren een broeinest van kunst en cultuur geworden. Er is in de wijk een keur aan culturele initiatieven ontstaan, waaronder Podium Bloos, Electron, Dansnest, Tiuri, Expeditie Belcrum en Stichting Worstenbrood.

Culturele inspiratie biedt het strand ook op een andere manier. Wat te denken van de design strandmeubels uit hergebruikte pallets, strandstoelen met bekleding van luchtballonstof en een hangmat van spijkerbroeken? De picknicktafels tonen aan dat ook kunst zelf voor hergebruik geschikt is: de tafelbladen zijn bekleed met fotopanelen van de expositie Breda Photo.

DOK 19 Als het om cultuur gaat, en dan vooral om muziekcultuur, heeft het Bredase café Dok 19 aan de Haven een naam hoog te houden. Eigenaar Marcel Grooten is al jaren een van de stuwende krachten achter de Bredase bandjesscene. Dok 19 doneerde de koelingen aan de bar die het bier, de wijn en de frisdrank aan het strand heerlijk koel houden.

Belcrum Beach zoekt met deze en andere Bredase culturele organisaties de samenwerking om zowel professionele kunstenaars als amateurs op het strand een podium te bieden. Denk daarbij aan optredens, presentaties, concerten, lezingen, tentoonstellingen en workshops van artiesten en kunstenaars. Maar denk ook aan een ‘reisbureau’ dat bijzondere ontmoetingen en buurtexpedities organiseert. En aan een plek waar je de Belcrum, zijn bewoners en hun verhalen leert kennen. Deze zomer zijn de eerste activiteiten gepland. Zo zal de stadscamping van de jaarlijkse Roodharigendag plaatsvinden op Belcrum Beach, strijkt het open-

‘Er zijn schilders die de zon in een gele vlek veranderen, maar er zijn anderen die, dankzij hun kunst en intelligentie, een gele vlek in de zon veranderen.’ – Pablo Picasso


This is how we do it! Barpersoneel, bouwers, tuinierders, architecten, jutters, pr-mensen, webontwikkelaars, fotografen en programmeurs, Belcrum Beach wordt geheel gedragen door vrijwilligers. Maar liefst 150 mensen hebben zich sinds de start als vrijwilliger aangemeld. Zonder hen was Belcrum Beach er niet geweest. De mensen achter Belcrum Beach hebben ieder hun eigen verhaal. Veel van hen wonen zelf in de Belcrum. Of het nu gaat om fulltime carrièretijgers met wat vrije uurtjes over of parttimers en werkzoekenden, wat al deze mensen delen is een hart voor de stad en voor dit bijzondere, experimentele en culturele initiatief.

Een tweede inkomstenbron is sponsoring. Bedrijven en particulieren kunnen voor tien euro een vierkante meter strand kopen. Er zijn verschillende arrangementen, met als tegenprestatie naamsvermelding op de site, op het meubilair, op de hall of fame en deelname aan workshops en activiteiten.

BEACHFACTS - Sinds de start hebben 200 vrijwilligers zich aangemeld. - Naar schatting hebben zij tot nu toe samen 10.000 manuren in Belcrum Beach gestoken - Aanmelden als vrijwilliger kan via www.belcrumbeach.nl

De toekomst van Belcrum Beach ziet eruit zoals je van een strand mag verwachten: zonnig. De komende tien jaar mogen we van de gemeente aan de Veilingkade blijven. Dat biedt ruimte voor mooie plannen. Zo willen we nog een winteraccommodatie bouwen die het mogelijk maakt dat we ook bij slechter weer activiteiten kunnen organiseren.

De meeste materialen worden gedoneerd en de grond is gratis in bruikleen , maar voor de bouw en het beheer is natuurlijk ook geld nodig. Belcrum Beach ontving een zeer bescheiden startsubsidie en moet nu zelf financieel zelf zijn broek ophouden.

Ook bekijken we of het mogelijk is om een zwembadboot te laten aanmeren: een schip met water in het ruim waarin je kunt zwemmen. Daarnaast wordt het strand twee keer zo groot en willen we een stadscamping,een winkeltje en een cluster van creatieve bedrijfjes op het strand huisvesting Omdat het strand gratis toegan- bieden. kelijk is en er dus geen entreegeld binnenkomt , is de belangrijkste Kortom: aan inspirerende toeinkomstenbron de baromzet. Wij komstplannen ontbreekt het moedigen bezoekers dus aan om niet op Belcrum Beach! hapjes en drankjes niet allemaal van thuis mee te nemen, maar om ook af en toe eens wat te bestellen aan de bar.

SANTBERGEN ROLCONTAINERS Santbergen Rolcontainers produceert in Breda 100% Hollandse kwaliteitsproducten: rolcontainers en andere logistieke opslagmiddelen, zoals sorteertafels, stapelracks en orderpickcars. Maar ook voor onderhoud, modificatie en verhuur van rolcontainers kun je bij Santbergen terecht. Het bedrijf schonk ons de lange houten balken voor de constructie van het strandpaviljoen.

‘Er bestaat geen moeilijker kunst dan waarlijk uitgebalanceerd nietsdoen.’ – Simon Carmiggelt


BELCRUM

BEACH 2013, een overzicht


Rockaway Beach! Ze lieten zich niet tegenhouden door regen, primitieve omstandigheden, fijnkorrelig zand in de bilnaad of andere ongemakken. Muzikanten, dj’s en bands wisten hun weg naar Belcrum Beach te vinden. Met belangeloze optredens brachten zijn zowel het strand als de bezoekers een muzikaal eerbetoon. Een overzicht van de hoogtepunten.

VAGABOUND De Bredase folkband Vagabound mag zich beroepen op de eer de allereerste band te zijn die ooit op Belcrum Beach optrad. De band rond zanger-gitarist Mario kon zelfs niet wachten tot het zand op de kade was gestort. Op het schrale asfalt trapten zij in het ijskoude voorjaar het muzikale strandseizoen af. Hulde! GONZO Dat Belcrum Beach innige banden onderhoudt met de Belcrum, vertaalde zich niet alleen in het grote aantal badgasten en vrijwilligers uit de wijk die zich in 2013 aan het strand meldden. Dat het strand ook op het culturele vlak met de wijk verweven is werd in juni duidelijk toen de Belcrumse band Gonzo er een onvergetelijk concert gaf.

SCOTCH De aanstekelijke partyfolkband Scotch uit Dordrecht mag met recht de huisband van Belcrum Beach worden genoemd. Ze gaven er in 2013 meerdere optredens, zowel plugged als unplugged, en die waren steevast een groot succes. Het optreden van Scotch was een grote verrassing op het verjaardagsfeestje van onze vrijwilliger Tessa. Supertof!

IMAGINARY FAMILY De breekbare klanken van de Belgische band Imaginary Family versmolten eind juli met de ruis van onze wilgen tot een heerlijke muzikale zwoelbries, schuifelend langs de oevers van de Mark. Joanna Issele toonde feilloos aan waarom minimalistische singer-songerwriters zo op hun plaats zijn op een strand in de stad.

EEFJE DE VISSER Belcrum Beach was niet alleen het toneel van lokale muziekhelden. Ook landelijke grootheden waren niet te beroerd er voor een concertje neer te strijken. Eefje de Visser is er zo eentje, sinds ze in 2009 de Grote Prijs van Nederland won. Ze toerde in 2013 in het Nederlandse clubcircuit en was ook te zien in De Wereld Draait Door. En in juni dus met Leine en Daniel Versteegh, op het examenfeestje van Sint-Jooststudenten Lieke en Laura op Belcrum Beach.

Chewin’ at a rhythm on my bubble gum The sun is out, I want some It’s not hard, not far to reach We can hitch a ride to Rockaway Beach - Joey Ramone, Dee Dee Ramone, Tommy Ramone, Johnny Ramone


FRANK EN DESIREE De prachtige akoestische klanken van Frank en Desiree vulden het paviljoen in september. Veel tango, een enkele wals en een wereldprimeur. DISCO IN THE DISCO Dreigde de regen nog even roet in het eten te gooien, de LP-presentatie van de Bredase band Disco in de Disco mondde uit in één groot feest toen de elektronische punkrockers hun concert verplaatsten van het strand naar het paviljoen. Sindsdien heeft de huisband van café de Wasserette er een bende fans bij.

JORIS DEE Zanger-gitarist Joris Dee, oudbandlid van The Exploding Shetland Ponies, was een graag geziene gast aan het stadsstrand. Zijn meeslepende liedjes over herfst, eenzaamheid en verlies benadrukten niet meteen de zonnige kant van het bestaan, maar de prachtige vioolklanken van Indra Salima Kartodirdjo maakten de muzikale romance in het zand compleet.

DE BEACH-DJ'S Vrijwel wekelijks kwamen op Belcrum Beach de draaitafels uit het vet. Van rustige deephouse tot aanstekelijke surf en van protest- en drankliederen tot heerlijke trance. Een overzicht van de dj’s die ons met hun kunsten verblijdden: DJ Alain en Richard, DJ Bas, DJ DirkJan, de dj’s van Disco 101, DJ PJ en DJ Franklin.


Waar zouden we zijn zonder Breda? Dat de gemeente Breda Belcrum Beach een warm hart toedraagt blijkt niet alleen uit het feit dat we het terrein tien jaar lang gratis mogen gebruiken. Het college van Burgemeester en Wethouders, het kabinet, gemeenteraadsleden en ambtenaren zijn regelmatig op het strand gespot. Wethouder Selçuk Akinci spande de kroon: hij ontpopte zich in 2013 tot een ware badgast! Al leek het erop alsof sommigen voor het eerst in hun leven een hamer vasthadden, de Bredase raadsleden hebben eind juni met een workshop vuilbakken maken een actieve bijdrage geleverd aan de productie van het strandmeubilair. Menig ambtelijk afdeling benutte het zwoele stadsstrand bovendien als decor voor de jaarlijkse borrel. Ruimte en Vastgoed doneerden zelfs 28 vierkante meter strand. Ook de club van Via Breda, waarvan het terrein van Belcrum Beach onderdeel uitmaakt, maakte graag gebruik van het strand. Voor de gemeente was Belcrum Beach bovendien een experiment in het loslaten van al te beknellende regelgeving. Deze ‘ontslakking’ maakte het mogelijk dat we in 2013 een mooie reeks activiteiten konden organiseren. Dus zingen wij in koor: Breda, bedankt!


Rollergirls, drones, hoelahoeps en andere bizarre badgasten Oké, bikini’s, beach babes en beach bums, zandkastelen, kinderbadjes, een hoop van wat er in 2013 te zien was op Belcrum Beach kun je op een strand verwachten. Maar er waren ook activiteiten en bezoekers die menig strandgast een wenkbrauw deden optrekken. Wat te denken van de hoelahoepworkshop van Movin’ Circle? Lekker retro natuurlijk, zo’n hoopdance met Karin de Wit, maar op je blote voeten in het zand is het schudden met zo’n hoepel best een aangename be-

zigheid. En bovendien leuk om naar te kijken! Zandsurfen en zandskiën deden we in het voorjaar op de hoge zandduin achter op het terrein. De zandberg was echter zo in trek bij kinderen, dat hij binnen een paar weken was platgespeeld. Helemaal zen werden we van de yoga-sessies van Milou Verdeijen. Is er een betere plaats om een zonnegroet te doen en tot een verbinding tussen lichaam, geest en gevoel te komen dan in het zand en aan het strand? Maar er waren ook meer merkwaardige activiteiten aan

de Mark. Een invasie van transparante ballen, de rolschaatsende chicks van de Breda Suck City Rock ’n Roller Dolls en een particuliere spionagedrone die vanuit de lucht een oogje in het zeil hield. Honderd luchtgekoelde Volkswagens meerden aan op het Air Cooled Event dat werd georganiseerd door Jeroen en Rob. Ongeveer 250 bezoekers vergaapten zich op de parkeerplaats aan een kleurrijk palet van ca. 100 hippiebusjes en kevertjes. Het leverde prachtige plaatjes op!

“For those wounded by civilization, yoga is the most healing salve.” T. Guillemets


Haringen in het asfalt Ze kwamen uit Oostenrijk, uit Frankrijk, uit Denemarken en zelfs helemaal uit Australië. Duizenden roodharigen overspoelden de binnenstad van Breda eind augustus. Een klein deel van hen overnachtte op de stadscamping die speciaal voor de International Redhead Days op Belcrum Beach was ingericht. Tja, stadser dan de stadscamping van Belcrum Beach wordt het niet. Hoe veranker je in godsnaam een tent op een lap asfalt? Hameren? Kansloos. Er is maar één manier: boren! Met een superboortol van DeWalt. Ongeveer 25 tentjes werden op deze manier door onze vrijwilligers

aan de grond genageld. Met een glansrol voor Tamara Tebbe, de opperschroeftolmeesteres. De internationale campinggasten waren het over één ding eens: stadscamping Belcrum Beach was supergezellig. En handig waren de bootjes van Bootje Varen die de roodharigen van en naar het centrum vervoerden. Maar het drankovergoten nachtelijke kampvuur gaat de boeken in als onvergetelijk, mede doordat een wat oudere rode Deen het gezelschap met zijn akoestische gitaar op kampvuurliedjes trakteerde. En ‘s ochtends stond Babbe al weer klaar met een heerlijk ontbijt om de dag goed te beginnen.

Zombies, robots en een gigantisch ei Filmvertoningen in het park hebben we in Breda al jaren, maar toen hadden we nog geen stadsstrand. Het was wel even spannend of de Bredase filmliefhebbers het strand een geschikte locatie zouden vinden voor een avondje film, maar Film on the Beach bleek vanaf de eerste editie een daverend succes. Gemiddeld werden de gratis openluchtvoorstellingen van Stichting IDFX door meer dan tweehonderd bezoekers bijgewoond. Ze kregen een gevarieerd aanbod aan documentaires en B-films voorgeschoteld, waarin onder andere urban explorers en zombies de hoofdrol

speelden. Maar er waren ook korte films van studenten van kunstacademie St. Joost, de film over Belcrum Beach live begeleid door Niels Duffhuës, en de Belcrum Beach-film gemaakt door Eclipse AV. De jongens en meiden van IDFX lieten eind september opnieuw van zich horen, met de expositie Interference 2013: Evilution. De skatehal en het terrein daaromheen waren het toneel van kunstwerken, performances, filmvertoningen, een debat en installaties, die bezoekers aan het denken zetten over de kwaadaardigheid van de evolutie in de biologie en robotica.


Blikken Grolsch en culinair spektakel Het was even behelpen zo vlak na de opening. Geen stromend water, geen volwaardige horecavergunning, een keuken in een zeecontainer die nog volledig moest worden ingericht. Niettemin was het bier koud en de stemming goed. Wijnliefhebbers konden hun hart ophalen, de eerste maanden op het strand. Omdat de horecavergunning nog niet rond was mochten we van de gemeente weliswaar alcoholische drank verkopen, maar niet uitschenken. Wijnliefhebbers hadden dus pech: in plaats van een glaasje mocht wijn alleen per fles over de toonbank. Onze gasten zagen er de lol best van in. Wij ook. En toen was daar opeens John Grijspeere, de nieuwe voorzitter de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Hij beklaagde zich in de lokale krant over het feit dat de gemeente Belcrum Beach een drankvergunning had verleend. ‘Oneerlijke concurrentie’, vond Grijspeere. Totdat hij zelf een bezoek aan het stadsstrand had gebracht. Toen was hij verkocht, en bekende hij dat Belcrum Beach eigenlijk wel een ‘goed initiatief’ is. Vanuit de Bredase horeca werd Belcrum Beach overigens juist stevig ondersteund. De koelingen van café Dok 19, een hele ham en kannen sangria van restaurant Plan B, bezoek van de Beyerd- en de Bommel-crew, en ga zo nog maar even door. Naarmate het seizoen vorderde werd het drankassortiment uitgebreider. Maar hoeveel beugeltjes, Italiaanse pilsjes en herstbokbiertjes er op een gegeven moment ook circuleerden, verreweg het best gedronken bleef het ouderwetse groene blikje Grolsch. Twee euro, bijna altijd koud. Hoewel Belcrum Beach in het openingsjaar niet beschikte over een volwaardige keuken, was er toch het nodige culinaire spektakel te beleven. Wraps, knoflookolijven, tapa’s, salade en natuurlijk de goede oude tosti. Dineren op hoog niveau vond plaats tijdens Dinner on the Beach van SMAAKER. En dan waren er natuurlijk de pannenkoeken van Tante Ans, geserveerd vanuit haar feestelijke roze caravan. Een waar eetfestijn was er tijdens het Oogstfeest, waar de rijke oogst uit de moestuin op het menu stond. Over die oogst had opperstadstuinier Bregt overigens niets dan lovende woorden: “Het is echt ongelooflijk wat wij hier hebben geoogst! Boven verwachting!”

‘You better learn to dance in the rain, instead of wait for the sun’ Dave Mustaine (Megadeth)


Een zomer om je vingers bij af te likken Nadat we in het voorjaar een kouderecord braken en de regen met tonnen naar beneneden viel, wist het weer zich in de zomer knap te herstellen. Met een gemiddelde van 19,2 graden behoorde juli 2013 zelf tot de top-10 van warmste zomermaanden. Overall klokte juli 2013 maar liefst 255 zonne-uren en was het volgens Weeronline ‘een zomer om je vingers bij af te likken’.


“Een hete zomermiddag. Zijn lintworm at gebakken nieren.� Gerrit Kormrij


Belcrum Beach 2013: 6.000 blije en verraste gezichten Met een vrijwel vlekkeloos verlopen opbouw, een prachtige zomer en meer dan zesduizend bezoekers is het eerste seizoen van Belcrum Beach bijzonder succesvol verlopen. Tijd voor een terugblik op 2013, maar ook voor een vooruitblik op het komende seizoen. Acht vragen aan drijvende kracht achter het stadsstrand Tim van den Burg. 1. Met de deur in huis: wat was het hoogtepunt van 2013? “De verraste en blije gezichten van de bezoekers als ze hier voor het eerst kwamen. Daar doe je het toch allemaal voor. Maar ook de vele dingen die we hebben gekregen van bedrijven en mensen uit de stad. Opblaasbadjes, kilo’s bananen, de boot van de roeivereniging Dudok van Heel van de KMA, de grote ham van Plan B, kozijnen, pallets, te veel om op te noemen gewoon. En natuurlijk het enthousiasme van de vrijwilligers waarmee we dit allemaal voor elkaar hebben gekregen. Het is een hechte en gezellige club. We hebben veel plezier gehad en hard gewerkt.” 2. Was er te midden van zoveel positivisme ook plaats voor een mooi dieptepunt? “Eigenlijk is er nauwelijks iets misgegaan. Het ergste wat er is

gebeurd, is dat er bij een inbraak wat bier is gestolen. En ja, het was koud en nat in het voorjaar, maar de zomer maakte dat helemaal goed.” 3. Dus het eerste jaar Belcrum Beach heeft volledig aan je verwachtingen voldaan? “Nou, eigenlijk had ik geen flauw idee wat ik kon verwachten toen we eraan begonnen. Als ik kijk wat we hier met een vrijwilligersorganisatie in één jaar hebben weggezet, daar mogen we heel trots op zijn. En ook over het aantal bezoekers ben ik heel tevreden. Ik schat dat in totaal meer dan zesduizend mensen Belcrum Beach hebben bezocht. Een mooi aantal.

toegroeien naar een organisatie met een of twee betaalde krachten, al ziet het ernaar uit dat dit pas in 2015 gaat gebeuren. Ik heb een hekel aan het woord ‘professionaliseren’, omdat je daarmee onze vrijwilligers te kort doet. Maar voor de continuïteit is het beter om niet volledig afhankelijk te zijn van vrijwilligers.”

6. Wat kunnen we naast wc’s en een gepimpte keuken nog meer voor goodies verwachten in 2014? “We zijn op dit moment bezig met een aanlegsteiger voor boten. Die hebben we gekregen van watersportvereniging Volkerak in Dinteloord. Volgend seizoen kunnen dus ook plezierbootjes en sloepen bij ons 4. Hoe is het jaar financieel verlo- aanleggen.” pen? Een kater, of zijn we binnen? “Ook daarover mogen we niet 7. Leuk, bootjes! En de plannen klagen. We hebben het hier zon- voor die zwembadboot en een der subsidie opgebouwd, en we groter strand? hebben zelfs een klein beetje “We gaan het strand volgend geld overgehouden. Dat is niet jaar niet uitbreiden, wat we aanslecht, voor een eerste jaar. Wat vankelijk wel van plan waren. Het over is gaan we natuurlijk me- blijkt dat het wel groot genoeg teen weer investeren.” is zo. Ook de zwembadboot zal er voorlopig niet komen. Dat is 5. Vertel! helaas financieel onhaalbaar. “Deze winter gaan we de keu- Tenzij er natuurlijk een exploitant ken pimpen en toiletvoor- opstaat die het aandurft. Als het zieningen aanleggen, zodat warm is gaan we wel meer doen bezoekers niet meer op de met water. Douches, een fonDixie hoeven. Ook willen we teintje, dat soort dingen.”

8. Staan er voor het komend seizoen nog nieuwe activiteiten op het programma? “We hebben grote ambities. We doen zeker mee aan de viering van 400 jaar Belcrum. Ook komt er een wellnessweekend, met mobiele sauna’s. We gaan samenwerken met Breda Photo en het Graphic Design Festival. Er komt ook sowieso een beachvolleybaltoernooi en we gaan meer doen met buitenkunst, in samenwerking met kunstacademie Sint Joost. Ook komt er een midzomernachtviering. En een paar succesnummers komen zeker terug: het Air Cooled Event, En Plein Public, The Sand Sessions en Film on the Beach. Maar wat we vooral willen is nog vaker verrassen.”


Dansen in het zand Een ware invasie van kinderen, ouders en andere liefhebbers van dans en theater streek neer in het mulle zand van Belcrum Beach tijdens de strandeditie van En Plein Public. Vierhonderd bezoekers nestelden zich gerieflijk aan de Mark voor een knap staaltje openluchtcultuur.

De Nieuwe Veste verzorgde vervolgens een workshop urban performance, waarna Dansnest in samenwerking met Het Makershuis en Femke Dekkers de voorstelling Los Zand bracht. Het was niet bepaald de ondergrond die ze gewend waren. Dansen in strandzand, daar moest vooraf flink op geoefend worden.

zeeschuim? Ondenkbaar. Dus hielp de Bredase brandweer een handje door een laag schuim op het achterterrein te spuiten, met daarin een eendagsproductie van het jong talent Juup Luiten van Podium Bloos. Leuk man! Volgend jaar weer?

De dag werd afgetrapt door Theatergroep Frits, die met de Invalact Flip Noorman legde vervoorstelling Robin Hood de al- volgens een set mooie liedjes op lerkleinsten in vervoering bracht. de mat. En een strand zonder

“For those wounded by civilization, yoga is the most healing salve.� T. Guillemets


Eind goed, al goed! We waren nog nauwelijks bekomen van het heftige surprise techno-feestje van Martijn Bonk, toen daar opeens het laatste weekend van september tegen de paviljoendeuren klopte. Tijd om het eerste seizoen van Belcrum Beach in stijl af te sluiten. Sponsors, vrijwilligers, buren, Belcrumbewoners, iedereen die ook maar iets had met het stadsstrand nam afscheid tijdens een driedaags eindfeest. Het feit dat het feest samenviel met de tentoonstelling Intererference van IDFX gaf het eindfeest een extra feestelijk jasje. Niet dat dat nodig was, hoor. DJ PJ had het ook op eigen kracht gekund. En anders wel de 4Tuoze Matroze, die met hun symfonische Amsterdamse zeemansliederen zelfs bij de aanwezige Rotterdammer de handen op elkaar kregen, en de pilsjes in de lucht. Op de allerlaatste stranddag was het de eer aan een bende singersongwriters om de kaars muzikaal uit te blazen. Nicole Bianchet, The Dead Beats, Joris Dee en Leon van den Langenberg deden dat tijdens de eerste editie van The Sand Sessions, een evenement dat zeker vervolg krijgt in het nieuwe seizoen. Onder de klanken van de vrolijkste dodenmars van Nederland vertrok vervolgens een jolige rouwstoet van vrijwilligers en bezoekers over het strand en de parkeerplaats naar het toegangshek, waar een bord met het opschrift ‘Gesloten’ werd neergehangen, dat op een ceremoniële manier het einde markeerde van een topseizoen. Eind goed, al goed.


Als we gaan… dan gaan we met z’n allen Belcrum Beach kan alleen bestaan als mensen, organisaties en bedrijven uit alle gelederen samenwerken. Gelukkig mogen wij tot nu toe rekenen op veel enthousiasme! We werken samen met onder andere: Gemeente Breda (vergunningen, experiment) VIA Breda Broeit (locatie) Culturele instellingen, zoals: Bloos, IDFX, Kop, Electron, Stichting Worstenbrood, Kunstroof Eclipse AV (film), Studio Content (stand alone container) Daarnaast worden we door vele bedrijven gesponsord, vaak in natura (restmaterialen), soms in geld: Manitowoc, GB pellami, Meteor Systems, Verhoeven, Stolwerk Sloopwerken, Staalmarkt, Santbergen Rolcontainers, VORST Grafisch Ontwerp, Madstyle, FolksLikeUs, Woelewippie, Sikkens, Bagijn, Plan B, CLIB, Pumps en Pluggen, Grolsch, Barefoot, Nemeijtek, Dok19, Dittum, Ceha Europe, Bobcat, B-inmotion, Designtegels, De Specialistenwinkel Bas Timmermans, Made by Tops, Ad Ballon, Dudok van Heel, Hornbach, Bouwservice Breda, CM, Cradle Crops, Rosmalen Gerechtsdeurwaarders, For You Weddings, Cees Brekelmans Bloemen, Tunesville, MOTI, WSV Volkerak, de bootbewoners van de Belcrumhaven en diverse particulieren. En verder: Roodharigendag, Theatergroep Ngomen, Stonebowels (film met live muziek), de skatehal en heel veel kunstenaars. Scholen: St Joost, Markenhage (atelierklas) en volgend jaar waarschijnlijk Newman (technasium) en basisscholen in de Belcrum En Amarant (sociale werkplaats) Emmaus en Vincentius (kringloopwinkels), MEC, milieustation En vanaf 2014: Atea, Vindingrijk, Amarant, Newman, Radius College En het allerbelangrijkste: Alle uren van de vele vrijwilligers.

I wanted to be in a band that shared ideas and were in it together. – Roger Daltrey


BELCRUM

BEACH More than the best place to strand!

COLOFON Het Belcrum Beach Boek is een uitgave van Belcrum Beach. Š2013 Tekst: Bas Kock Fotografie: Sabine van Antwerpen-Engels, Breda Vandaag, Esther Ruiten, Tim van den Burg, Hans Marathon e.v.a. Vormgeving: Merijn Dietvorst / VORST Volg ons via: www.belcrumbeach.nl Facebook Twitter

Belcrum Beach boek 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you