Page 1

, wejdz na

www.belchatow.pl

nr 9 (061) listopad 2012 ISSN: 2082-7407 znajdź nas na:

BEZPŁATNY BIULETYN MIASTA BEŁCHATOWA w bieżącym

numerze

10 lat minęło

Dzisiejszy Bełchatów, to miejsce przyjazne ludziom i środowisku, które aspiruje do krajowej czołówki najprężniejszych ośrodków. Wywiad z prezydentem Markiem Chrzanowskim o efektach 10-letniej kadencji. [str. 3]

Raki powróciły do Rakówki

Dokładnie 1320 sztuk raków - 700 błotnych i 620 szlachetnych, zostało wpuszczonych do bełchatowskiej Rakówki 14 października br. [str. 4]

Kadencja na półmetku Gospodarka, infrastruktura i poprawa bezpieczeństwa, opieka społeczna i profilaktyka prozdrowotna oraz oświata, kultura i sport – na tych płaszczyznach Bełchatów prężnie się rozwija. [str. 6-7]

Msza Św. w intencji Ojczyzny, Apel Poległych, złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy POW, złożenie przysięgi przez nowych członków ZS „Strzelec” - OSW oraz Bieg Niepodległości – bełchatowianie uczcili 94. rocznicę Odzyskania Niepodległości (s. 2 i 5). Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa od 10 lat skutecznie decyduje o rozwoju Bełchatowa na różnorodnych płaszczyznach (s. 3). Półmetek trzeciej już kadencji prezydenta mija pod znakiem dynamicznych zmian w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i promocyjnym Miasta (s. 6-7).

bł. Jan Paweł II Patronem Bełchatowa

Bełchatów dołączył do grona miast, którym patronuje błogosławiony. Jan Paweł II – Wielki Człowiek, Pasterz i Orędownik Pokoju. [str. 7]


2

Samorząd n Administracja n Działania SAD listopad 2012

Z sesji Rady Miejskiej

Podczas XXIX Uroczystej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 21 października, Ks. Arcybiskup Metropolita Łódzki przekazał Dekret Stolicy Apostolskiej o ustanowieniu bł. Jana Pawła II Patronem Miasta Bełchatowa. Radni rozpatrzyli i przyjęli projekt uchwały w sprawie ustanowienia Dnia błogosławionego Jana Pawła II Patrona Miasta Bełchatowa. Podczas XXX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25 października, radni rozpatrzyli i przyjęli 11 projektów uchwał: 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego. 2. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2012 – 2020. 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce. 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bełchatowa na lata 2012-2032”. 7. Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Bełchatowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 10. Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Bełchatowa do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bełchatowie. 11. Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Bełchatowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Służba Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej Co roku w Rocznicę Odzyskania Niepodległości 11 listopada członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” – Organizacji Społeczno-Wychowawczej składają uroczyste przyrzeczenie. W tym roku ślubowali po raz dwudziesty. „Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego „Strzelec” – Organizacji Społeczno-Wychowawczej przyrzekam: Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie, niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą. Przyrzekam: Powinności moje, jako strzelca z dobrą wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać, polecenia przełożonych chętnie wykonywać. Wszystko, co teraz przyrzekam w sumieniu moim do głębi zważyłem, a przyrzeczenie moje stwierdzam uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg.” Dla młodych strzelców, słowa zawarte w rocie przysięgi, mają duże znaczenie. Przypominają o prawach i obowiązkach, które dobrowolnie każdy członek organizacji przyjął, wstępując w

Z Hanną Hellwig – Stańczuk, urodzoną w Warszawie 25. września 1945 r., córką Janiny i Bronisława „Bruno” Hellwiga, który był żołnierzem Armii Krajowej, batalionu Parasol, zmarł 22 lipca 1945 r. rozmawia Beata Kwiecińska-Pintos.

Być patriotą na co dzień

- Za nami piękne i radosne uroczystości 11 listopada. Jak, w ich kontekście, współcześnie należy rozumieć patriotyzm, jak go pielęgnować? Mnie bardzo cieszy, że w Bełchatowie w uroczystości upamiętniające Święto Niepodległości tak bardzo angażują się młodzi ludzie. Ich postawa i działanie świadczy o tym, że rozumieją, że

wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze. Że patriotyzm to pewna konkretna praca. Nieraz mało efektowna, zawsze wymagająca sporo wysiłku. Bo patriotyzm to pewna służba, w której nie zawsze człowiek błyszczy na pierwszej linii, albo śpiewa podniosłe pieśni czy nosi sztandar. Patriotyzm to praca w której liczy się budowanie najlepszych cech człowieka i praca dla innych, może słabszych. Nie można patriotyzmu ograniczać do fasadowości, do podniosłych uroczystości – to też jest oczywiście potrzebne. Pielęgnowanie pomników historii jest ogromnie ważne, ale dziś, na co dzień liczą się wartości i postawa wewnętrzna.

jej szeregi. „Trzeba sobie jasno uświadomić hierarchię obowiązków. Obowiązek wobec wyższego prawa ma pierwszeństwo przed obowiązkami wobec prawa niższego. Po obowiązku zgodności czynów z sumieniem, będzie obowiązek wobec Ojczyzny. Dążymy do wychowania obywatela świadomego swych praw, tworzymy zespół ludzi, którzy wiedzą, jakie mają prawa i obowiązki” – mówi Marcin Plisiecki, Dowódca Jednostki Strzeleckiej 1001. Związek Strzelecki jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży polskiej, jest kontynuatorem Związku Strzeleckiego istniejącego w okresie międzywojennym w Pol-

Grupa reżyserów młodego pokolenia dotarła do publikacji „Bruno z Parasola”, i postać mojego ojca uczyniła jednym z filarów cyklu filmów dokumentalnych pod wspólnym tytułem „Portrety wojenne”. Dokumenty Mają na celu pokazanie językiem współczesnym, może troszkę sensacyjnym, historii i postaci z czasów II wojny światowej tak, by młodzież miała możliwość zbliżenia się do tych postaci. Żeby nie były to postaci li tylko pomnikowe. Miałam okazję pracować przy tym filmie opowiadając o moim tacie, jego kolegach, o mojej mamie, która też była w batalionie Parasol. Praca przy wspomnianej produkcji dała mi również okazję do wypowiedzenia wielu ciepłych słów o Bełchatowie.

sce. Strzelcy biorą udział w ważnych uroczystościach w naszym mieście. Wśród nich są m.in.: Uroczystości Katyńskie, Rocznica Rozstrzelania Żołnierzy AK, Powstanie Warszawskie, ,,Cud nad Wisłą” oraz Dzień Wojska Polskiego, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Uroczystości Dnia Państwa Podziemnego, Rocznica Odzyskania Niepodległości 11 listopada. Dodatkowo są to inne rocznice związane z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego. ZS „Strzelec” zapewnia odpowiednią oprawę uroczystości poprzez wystawienie kompani honorowej, warty honorowej, przeprowadzenie Apelu Poległych jak również Salwy Honorowej czy Grupy Rekonstrukcji Historycznej. n

- Jak dziś, po latach postrzega Pani Bełchatów? Gdy przejazdem byliśmy tu w 1975 roku było to bardzo traumatyczne przeżycie. Bo dworek to była rudera otoczona chaszczami. Gdy przyjechaliśmy tu po latach, dużą grupą, doznałam olśnienia – jak pięknie wygląda Muzeum Regionalne. Dziś budynek kwitnie, zrobiono z niego perełkę. To mi bardzo ociepla wizerunek Bełchatowa jako takiego. Przyjeżdżam tutaj choćby na wrześniowe obchody na Górach Borowskich, poznaję coraz więcej ludzi. Przez to zdałam sobie sprawę, jak wiele inicjatyw oddolnych się tu dzieje, że ludziom się tu chce. Bełchatów przez ten czas stał się bardzo bliski memu sercu, przyjeżdżam tu jak do miasta przyjaciół. Spotykam ludzi, którzy maja wiele serca, wiele ciepła, którym chce się działać, mają szereg pomysłów i inicjatyw. To jest dla mnie zawsze bardzo ciepłym przeżyciem i dlatego z wielką przyjemnością przyjeżdżam do Bełchatowa.

Czuję to za każdym razem, gdy odwiedzam Bełchatów. Zwłaszcza, że podczas jednego z pobytów tutaj zostałam poproszona przez Urząd Miasta i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne o opracowanie publikacji o „Brunie” Hellwigu . Efekt przeszedł wszelkie moje oczekiwania. Wprawdzie miałam pewną wiedzę, miałam materiały, znałam ludzi. Ale mnie osobiście bardzo dużo dała ta praca. Bo zbliżyłam się i do taty, którego przecież nie znałam, bo zmarł dwa miesiące przed moimi narodzinami, i do całej rodziny Helliwigów, - Będziemy śledzić losy filmu. których w części też nie zna- Wiemy, że ma być emitowany łam, bo zostali zamordowani w telewizji po wakacjach. podczas Powstania. Tak, mam informacje, że latem, - Bełchatów pamięta historię - Dzisiaj przywozi Pani do na- a najpóźniej jesienią film będzie Pani ojca, oddanego Polsce szego miasta informację, któ- można obejrzeć na antenie telewizji. ra napawa dumą… do końca. Dziękuję za rozmowę.


Samorząd n Administracja n Działania SAD listopad 2012

Z Januszem Mękarskim, Wiceprezydentem Miasta Bełchatowa podsumowujemy półmetek kadencji na płaszczyźnie oświaty, kultury i sportu, oraz zdrowia i pomocy społecznej. które będą uzupełnieniem oferty kulturalnej Miasta. Tam znajdą się miejsca typu pracownie artystyczne i duża sala, do której będziemy ściągać wysokiej klasy spektakle. Wierzę, że dzięki temu bełchatowianie na ciekawe sztuki, ciekawe występy nie będą już wyjeżdżać do Łodzi czy Częstochowy, ale obejrzą je w swoim mieście.

- Czy dziś możemy powiedzieć, że to, co planował Pan jeszcze dwa lata temu, udało się zrealizować? To, czego się nie udało osiągnąć, to kontynuacja festiwalu skoków wzwyż na Pl. Narutowicza. To przedsięwzięcie wspaniałe, przyciągnęło rzeszę widzów, jednak bardzo kosztochłonne. Zależy mi, by tę imprezę kontynuować i już dziś poszukujemy sponsorów, którzy wsparli by realizację przedsięwzięcia. Ale wiele rzeczy faktycznie udaje się realizować. Przykładem niech będą Dni Bełchatowa, które teraz organizujemy na błoniach koło Muzeum Regionalnego. Spektakularnym wydarzeniem był festiwal Kolory Polski, który zorganizowaliśmy w wielkim stylu. To spodobało się i Filharmonii, i sponsorom, i kilku tysiącom osób, które uczestniczyły w koncercie. Być może w przyszłości uda się organizować Kolory jako pierwszy dzień Dni Bełchatowa. Kontynuacja Bełchatowskiej Piętnastki jest perełką na płaszczyźnie imprez sportowych organizowanych przez samorząd.

- Ciekawych inicjatyw kulturalnych w Bełchatowie nie brakuje. Wystarczy wspomnieć Festiwal Młode(j) Sztuki. Ale przejdźmy do zadań z zakresu opieki społecznej. Działaniem niejako z pogranicza kultury i pomocy społecznej jest akcja, w którą zaangażowało się MCK czyli „Wyciągamy dzieci z bramy”. Podejmujemy ważne działania z zakresu profilaktyki. Przykładem niech będą bezpłatne badania mammograficzne, USG dla dzieci i wszelkiego rodzaju akcje promujące zdrowy styl życia choćby podczas różnych pikników. - Miasto wspiera też działalność komercyjnych żłobków. Mimo że nie jest to obowiązkowe, zdecydowaliśmy się na wspieranie żłobków prywatnych. Nie możemy dać więcej pieniędzy niż mamy. Nie wszyscy to rozumieli. Przykro, że oczekiwania czasami były tak wygórowane… W przyszłym roku także zabezpieczymy środki na wsparcie żłobków niepublicznych.

3

Już od 10 lat prezydent Marek Chrzanowski jest gospodarzem naszego miasta. Zrównoważony rozwój miasta w oparciu o pozyskane z zewnątrz pieniądze to cechy rozpoznawcze jego prezydentury. wią środki finansowe. W planie ministerialnych działań ta obwodnica się znajduje i nadal będziemy robić wszystko, aby te plany, uwiarygodnione stosownymi dokumentami, nie zostały zmienione. Ile dla bełchatowskich inwestycji oznaczają fundusze unijne? M.Ch.: Ponad 160 milionów złotych, które pozyskaliśmy do realizacji inwestycji w Bełchatowie, to środki europejskie. To cały dodatkowy budżet dla naszego miasta. Dzięki funduszom unijnym zrealizowaliśmy wiele inwestycji i innego rodzaju działań, na które musielibyśmy czekać przez wiele następnych lat. Jesteśmy liderem Bełchatów to paliwowo-ener- w zakresie pozyskiwania środków getyczna stolica kraju. Dlacze- europejskich. go możemy tak nazywać nasze miasto? Patrząc na lata Pańskiej prezyPrezydent Marek Chrzanowski: dentury można odnieść wrażeTo obecność gigantów energetycz- nie, że inwestycje drogowe to nych w rejonie Bełchatowa i poten- dla Pana priorytet. cjał gospodarczy uprawniają nas, M.Ch.: W kampanii wyborczej w abyśmy jako bełchatowianie mówi- 2010 roku mówiłem, że po czasie li o sobie, że mieszkamy w stolicy inwestycji w infrastrukturę podpaliwowo-energetycznej naszego ziemną, przyjdzie czas na budowę kraju. Współpracą z Kopalnią i ulic osiedlowych. Ja dotrzymuElektrownią oraz klubami sporto- ję słowa. Kończy się już proces wymi budujemy prestiż Bełchato- budowy ulic w os. Olsztyńskim, wa i silną markę naszego miasta. Grocholice i Binków. Mamy już w planach dalszy rozwój dróg na Bełchatów stwarza bardzo do- os. Binków i Ludwików. Do tego bre warunki dla potencjalnych odmieniona ul. Czapliniecka, Wojinwestorów. Czy strefa przemy- ska Polskiego, dziś Pabianicka i słowa przy ul. Czaplinieckiej już Czyżewskiego. To inwestycje, któcieszy się zainteresowaniem? re pochłaniały i będą pochłaniać M.Ch.: To obszar kilkudziesięciu miliony złotych z budżetu miasta hektarów, który wkrótce będzie oraz w istotnym stopniu ze środuzbrojony. W tym miejscu oczeku- ków pomocowych. Zewnętrzne jemy inwestycji, które zgromadzą pieniądze stanowią olbrzymią warpotencjał gospodarczy i stworzą tość, którą potrafiliśmy skutecznie setki miejsc pracy. Mamy tu na wykorzystać. myśli energetykę odnawialną, potencjalnych partnerów dla bełcha- Mówi pan o ofercie dla kierowtowskiej Elektrowni w realizacji i ców i pieszych. A co z rowerzytworzeniu biopaliw, paliw alterna- stami? tywnych. Inwestorem byłaby tu M.Ch.: Obecnie na terenie miatakże spółka Eko-Region, która sta jest ponad 20 kilometrów dróg przygotowuje swój pakiet inwesty- rowerowych, to duża liczba dla cyjny wart kilkaset milionów. 60-cio tysięcznego miasta. Pod tym względem, według rankingu Bełchatowianie nadal nie docze- miast Polski, Bełchatów był w ścikali się obwodnicy miasta. słej czołówce. Także w realizacji M.Ch.: Jestem przekonany, że ul. Czyżewskiego i Pabianickiej obwodnica Bełchatowa mimo przewidziane są ścieżki rowerowszystko będzie naszym udzia- we. Robimy wszystko, aby kolejna łem. Tak, jak naszym udziałem jest ścieżka powstała wzdłuż ul. Piłsudrealizacja ul. Pabianickiej. Jest po- skiego do granic miasta. zwolenie na budowę, są niezbędne dokumenty w posiadaniu Ge- To wszystko udaje się mimo że neralnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w mieście jest kilku zarządców Oddział w Łodzi. Problem stano- dróg.

M.Ch.: Zarządzamy miejskimi i powiatowymi drogami w Bełchatowie w sposób jednolity i stabilny. To widać chociażby na przykładzie realizacji ulicy Czyżewskiego, bo to przecież droga powiatowa, a realizowana jest staraniem środków Miasta, powiatu i Unii Europejskiej. Ale faktycznie, wielość instytucji utrudnia sprawne zarządzanie drogami. Tym bardziej cieszy np. przebudowa ul. Pabianickiej, która jest efektem wielu rozmów, negocjacji i wymiany korespondencji w tej sprawie. Czy bełchatowianie mogą czuć się bezpiecznie w swoim mieście? M.Ch.: Policyjne statystyki wskazują, że poziom bezpieczeństwa wzrasta. Wierę, że przyczyniły się do tego dodatkowe patrole policji, które finansujemy z miejskiego portfela. Jest monitoring. Bełchatowianie mogą zawsze liczyć na Straż Miejską, np. w zimie przy uruchamianiu pojazdów, kiedy zakłócany jest porządek czy nocny spokój. Najważniejsza inwestycja zrealizowana w Bełchatowie w ciągu ostatnich 10 lat, to… M.Ch.: To projekt realizowany w oparciu o Fundusz Spójności polegający na rozbudowie i modernizacji istniejącej i powstającej nowej infrastruktury kanalizacyjnej w naszym mieście oraz modernizacja oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta według rankingu „Rzeczypospolitej” wskazywała Bełchatów w ścisłej dziesiątce wśród największych potencjalnych inwestorów w Polsce. Do tego również proces rewitalizacji centrum, który stworzył nowe możliwości kulturalne.

- Piękne szkoły i świetne zapleDlaczego władze miasta decycze – to wyróżnia Bełchatów dują się na wspieranie finansochyba nie tylko w wojewódzwe bełchatowskiego szpitala? twie. M.Ch.: Szpital Wojewódzki im. Jestem członkiem komisji oświaJana Pawła II to szpital wieloodty Związku Miast Polskich i z tej działowy, specjalistyczny, z dobrą racji często odwiedzam inne miakadrą lekarską i pielęgniarską, sta, obserwuję ich bazę oświadoskonale zarządzany. Dlatego tową. Nieskromnie powiem, że samorząd miejski i powiatowy często to, o czym z dumą opowspierają szpital w realizacji plawiadają inni, jest średnim stannów inwestycyjnych. Przez kilka dardem w Bełchatowie. To efekt lat szpitalowi przekazaliśmy kilka dobrego zarządzania miastem. milionów złotych. W tym roku jest My nie mamy więcej pieniędzy, to kwota 500 tysięcy złotych. bo się nazywamy Bełchatów. My mamy świetnej jakości budynDziękuję za rozmowę. ki szkół, imponujące zaplecze sportowe i zabawowe, bo dobrze Zachęcamy do przeczytania obszernych wywiadów z prezydentem Markiem zarządzamy pieniędzmi, którymi Chrzanowskim oraz wiceprezydentem Januszem Mękarskim na WWW.belchatow.pl dysponujemy, i które zdobywamy.

- Mieszkańcy bardzo dobrze oceniają coraz bogatszą ofertę Miejskiego Centrum Kultury. Mocną stroną tej oferty jest to, że wiele inicjatyw czy pomysłów pochodzi od samych mieszkańców. Zaangażowanie ludzi jest zawsze bardzo duże. Staramy się, by oferta była różnorodna tak, by trafiać w różne gusta i upodobania. Obawy rodzi fakt, że w galeriach pojawią się nowe kina. My jednak musimy czerpać dobre wzorce np. z kina francuskiego. Życzyłbym sobie, by kino polskie, niekomercyjne zaistniało w kinie Kultura. To będzie nasza siła. Budujemy Giganty Mocy, Dziękuję za rozmowę.

W następnym numerze biuletynu SAD o podsumowanie kadencji poprosimy Radę Miejską.

Podziel się opinią

Prezydent zawsze jest otwarty na wnioski, uwagi i propozycje, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców Bełchatowa, by podzielili się z nami informacją, co uznają za największe sukcesy, a co za deficyty mijającego 10-lecia prezydentury. Piszcie na adres: prezydent@um.belchatow.pl, jakie Waszym zdaniem kolejne zmiany warto wprowadzić, aby Bełchatów był jeszcze bardziej przyjaznym miastem.


4

Samorząd n Administracja n Działania SAD listopad 2012

Raki już w Rakówce Jakość wody w Rakówce jest na tak wysokim poziomie, że mogli do niej wrócić naturalni mieszkańcy. Dokładnie 1320 sztuk raków wpuszczono do rzeki wieczorem 14. października.

Przygarnij psiaka! Ponad setka psów i kotów w bełchatowskim schronisku czeka na nowy dom. O tym, jakie zwierzaki można obecnie adoptować oraz jakie są warunki adopcji, dowiedzieć się można bezpośrednio ze strony internetowej www. schronisko.sanikom.pl, gdzie na bieżąco aktualizowana jest lista zwierzaków do przygarnięcia. n

pies; mix owczarek kaukazki; wielkość ok. 69 cm; rok urodzenia ok. 2011; w schronisku od 26.09.2012; przyjazny dla ludzi i innych psów; łagodny

pies; kastrowany; wielkość ok. 39 cm; rok urodzenia ok. 2009; w schronisku od 05.10.2012; przyjazny dla ludzi i innych psów; łagodny; nie umie chodzić na smyczy

Kontakt:

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 700 sztuk raków błotnych jest w wieku trzech lat i przyjechało do Bełchatowa w skrzynkach. Pozostałe raki to tegoroczne raki szlachetne, przetransportowane zostały w workach z wodą i tlenem. Miasto Bełchatów pozyskało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Łodzi 55 tysięcy złotych na opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu rewitalizacji rzeki Rakówki i jej doliny. Dzięki temu mogły odbyć się badania mikrobiologiczne, które wykazały, że jakość wody sprzyja zarówno zarybieniu, jak i wpuszczeniu raków. n

97-400 Bełchatów ul. Zdzieszulicka

pies; mix foksterier; kastrowany; wielkość ok. 38 cm; rok urodzenia ok. 2002; w schronisku od 12.09.2012; przyjazny dla ludzi i innych psów; łagodny

tel/fax: (44) 633 38 77 e-mail: schronisko@sanikom.pl

Wykorzystaj szansę! Podłącz się do naszej sieci! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta, „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie zamierza przystąpić do Programu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”, a także do Programu miejskiego: „Lokalny program dofinansowania Mieszkańcom Bełchatowa kosztów budowy podłączeń do zbiorczej kanalizacji”. Mieszkańcy, którzy skorzystają z naszej propozycji – podkreśla Prezes „WOD.-KAN.” Edward Olszewski – znacznie obniżą koszty budowy podłączenia swojego budynku do sieci kanalizacyjnej. Faktyczna wielkość dofinansowania będzie wyliczana indywidualnie w zależności od zakresu robót, jakie będą wykonane u konkretnego wnioskodawcy. Zgłoszenie chęci przystąpienia do programu przez minimum 50 mieszkańców miasta umożliwi aplikowanie przez „WOD.-KAN.” do NFOŚiGW o dofinansowanie do 45 procent kosztów netto budowy każdego podłączenia.

Wsparciem finansowym mogą być objęte gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej. Pomocą nie mogą być objęte niezabudowane działki. Dofinansowanie gwarantuje kompleksowe wykonanie podłączenia obejmujące między innymi: dokumentację projektową, prace ziemne, koszty materiałów. Posiadanie przez mieszkańca dokumentacji projektowej nie wyklucza możliwości otrzymania dofinansowania. Zainteresowanych ofertą prosimy o zgłoszenie się do siedziby

spółki (ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9), gdzie nasi pracownicy pomogą w wypełnieniu wszelkich, niezbędnych dokumentów. Prosimy o dysponowanie: dowodem osobistym, nr ewidencyjnym działki, szacunkową długością przyłącza oraz liczbą osób, które będą korzystać z podłączenia. Na nowych klientów oczekujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, w listopadzie br. wydłużyliśmy czas pracy Zespołu Projektów do godz. 18.00. Szczegółowe informacje odnośnie Programów można też uzyskać pod numerem: 44 634 90 90.n

Regulaminy dotyczące przystąpienia do programów: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” a także „Lokalnego programu dofinansowania mieszkańcom Bełchatowa kosztów budowy podłączeń do zbiorczej kanalizacji oraz Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.wodkan-belchatow.pl.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. –KAN.” 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 tel./ fax: centr. 44 633-83-06, 44 633-83-08, 44 633-83-09 e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl www.wodkan-belchatow.pl


Samorząd n Administracja n Działania SAD listopad 2012

5

Forum Technologii w Energetyce Bełchatów był gospodarzem „II Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy”. O szybkim rozwoju krajowego rynku biomasy, nowych inwestycjach, technologiach i bezpieczeństwie spalania oraz o nowej ustawie o OZE rozmawiali specjaliści z sektora energetyki i przemysłu podczas II Forum Technologii w Energetyce – Spalanie biomasy. Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się w czwartek, 25 października. Gości powitał Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchato-

wa, który był Patronem Honoro- przerabiania kotłów do spalania wym wydarzenia. biomasy. „Forum Technologii w Energetyce – Spalanie biomasy”, to dwudniowe, cykliczne, międzynarodowe spotkanie konferencyjno-warsztatowe branży, które gromadzi wybitnych specjalistów z sektora energetyki i przemysłu. Wśród prelegentów znaleźli się nie tylko eksperci z Polski, ale także z zagranicy. Podczas dwóch dni Forum (25-26 października br.), uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczenia oraz wzięcia udziału w specjalistycznych dyskusjach na temat eksploatacji, konserwacji i

Nauczyciel wicemistrzem świata

Jak informowali organizatorzy przedsięwzięcia, biomasa to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii, dlatego warto o tym mówić i rozwijać wiedzę w tym zakresie. Stąd pomysł na taką tematykę konferencji. Warto podkreślić, że tegoroczne Forum Technologii w Energetyce, to już druga edycja konferencji. I Forum odbyło się w 2011 roku i zgromadziło 300 specjalistów oraz przedstawicieli najważniejszych firm z branży. n

Rowerem do Dobrzelowa

Miasto opracowało koncepcję drogi rowerowej, chodnika i oświetlenia wzdłuż ul. Piłsudskiego, w kierunku Dobrzelowa. Zarządca drogi deklaruje, Tomasz Jończyk, nauczyciel wychowania fizyczże zrealizuje inwestycję. nego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, zoBezpieczeństwo mieszkańców stał wicemistrzem świata w karate tradycyjnym. Bełchatowa to priorytet dla samorządu – dowodów na potwierdzenie tej tezy można by mnożyć. Prezydent Marek Chrzanowski zapewnia, że zrobi wszystko, aby poprawić bezpieczeństwo na ulicach miasta. Jeszcze w lutym tego roku informowaliśmy, że miasto prowadzi rozmowy z łódzkim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat udoskonalenia newralgicznych miejsc na bełchatowskich drogach.

7 października br. Tomasz Jończyk, nauczyciel w-fu z Dziewiątki, zdobył srebrny medal podczas XVI Mistrzostw Świata ITKF w Karate Tradycyjnym w Atlas Arenie w Łodzi. W mistrzostwach brało udział ponad 400 najlepszych karateków z 34 państw. Oprócz nowego trofeum Tomasz Jończyk ma już na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Świata w Brazylii oraz złoty medal Mistrzostw Europy w Jerozolimie. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9 przygotowali dla wicemistrza niespodziankę. Na jego powitanie w szkole odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego i gromkie „Sto lat!”. Wszyscy ubrani byli w biało-czerwone barwy, w rękach trzymali transparenty i narodowe szaliki. Małgorzata Rupie-

ta, Dyrektor ZSP nr 9 oraz Danuta Kucharska, Wicedyrektor ZSP nr 9 wręczyły nauczycielowi kwiaty i życzyły dalszych sukcesów sportowych. Nie zabrakło też prezentu w postaci torta. Tomasz Jończyk nie krył wzruszenia i podziękował wszystkim za tak gorące powitanie i wspieranie go podczas turnieju w Łodzi. „Tomasz Jończyk jest wzorem dla swoich wychowanków i przykładem na to, że ciężka praca i systematyczność przynoszą oczekiwany efekt. Mam nadzieję, że na swoich zajęciach podczas wychowania fizycznego ukształtuje charaktery młodych ludzi, a może swojego następcę. „Słowa uczą, ale to przykłady przyciągają” – mówi dyrektor Małgorzata Rupieta. n

Marek Chrzanowski: „Zwracaliśmy uwagę, że płynność ruchu jest tak samo ważna jak bezpieczeństwo mieszkańców. Byliśmy inicjatorami pomysłu powstania tej ścieżki, a łódzki oddział wyraził wtedy zgodę na jej realizację. Otrzymałem deklarację od pani Iwony Zatorskiej – Sytyk, Dyrektor GDDKiA w Łodzi, że wybuduje ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Piłsudskiego pod warunkiem, że

my opracujemy koncepcję. Dlatego podjęliśmy pilne działania, aby wytyczyć korytarz dla ścieżki wzdłuż ul. Piłsudskiego do granic miasta.

skarżą się na bezpośrednią styczność z pędzącymi tirami przez tę ulicę. Ścieżka dla rowerzystów i chodnik dla pieszych są rozwiązaniem”.

Wiemy, jakie są deficyty i jaMiasto wywiązało się ze swokich chcielibyśmy warunków dla ich zobowiązań. Teraz czas na podniesienia bezpieczeństwa na „ósemce”, przebiegającej przez Generalną Dyrekcję Dróg KrajoBełchatów. Poza tym mieszkańcy wych i Autostrad. n

Zapraszamy na miejskie lodowisko! Lodowisko miejskie przy ul. Edwardów 6 na Dolnośląskim jest już otwarte! Można z niego korzystać przez siedem dni w tygodniu. W poniedziałki, środy i piątki osoby indywidualne mogą wejść o godz.:15:00, 18:00 i 19:30. Z kolei we wtorki i czwartki o godz.: 15:00, 16:30 i 18:00. Wcześniej – w godz. 9:0014:30 odbywają się zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych. W weekendy, czyli w sobotę i niedzielę można się ślizgać od godz. 9:00. Kolejne wejścia o 10:30, 12:00, 13:30 oraz 15:00, 16:30, 18:00 i 19:30.


6

Samorząd n Administracja n Działania SAD listopad 2012

Kadencja na półmetku Dla rozwoju gospodarczego

WOD-KAN Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej to największy tego typu projekt w historii Bełchatowa, znajdujący się w czołówce rankingu „Rzeczpospolitej”.

Bełchatów to paliwowo-energetyczna stolica kraju, z dwoma klubami sportowymi a wkrótce dwiema galeriami handlowymi i siedzibą PGE GiEK SA. Rozwój gospodarczy miasta to jedno z głównych założeń Prezydenta Bełchatowa. Nasze miasto jest otwarte na innowacyjność oraz ukierunkowane na poprawę jakości życia. Dzięki staraniom samorządu na takie działania Bełchatów pozyskuje duże dotacje z portfela Unii Europejskiej. Oprócz współfinansowanego przez UE projektu spółki „WOD.-KAN.”, wartego 153 mln złotych, miejska spółka PEC realizuje „Przebudowę i modernizację osiedlowych sieci ciepłowniczych” za ponad 35 miliony złotych, w tym 21 mln pochodzi z funduszy unijnych. Innymi projektami, tu finansowanymi w ramach RPO, są: „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego Miasta Bełchatów”, czy „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa”. Z myślą o inwestorach i przedsiębiorcach prezydent podpisał umowę na Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej oraz kontynuuje dobre praktyki w zakresie preferencyjnych warunków tworzenia nowych miejsc pracy. n

MZK Modernizacja przystanków autobusowych i zakup 8 nowych autobusów niskopodłogowych to inwestycja w nowoczesność i wyraz troski o ekologię i osoby niepełnosprawne.

PS nr 5 Termomodernizacja miejskich placówek oświatowych to kolejna gigantyczna inwestycja w poprawę jakości funkcjonowania bełchatowskich placówek oświatowych.

Dla rozwoju infrastruktury i poprawy bezpieczeństwa

PARKINgI Tylko w bieżącym roku Bełchatów zyskał blisko 200 nowych miejsc parkingowych -wszystko dzięki współpracy Miasta ze wspólnotami mieszkaniowymi. Al. JANA PAWłA II Jeszcze w 2001 r. wydatki na inwestycje stanowiły zaledwie 11% budżetu miasta. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków zewnętrznych wartość wydatków inwestycyjnych w ostatnich latach wzrastała nawet do ponad 30%.

Bełchatów rozwija się bardzo dynamicznie. Po okresie dużych inwestycji w infrastrukturę podziemną, przyszedł czas na inwestycje drogowe, uwzględniające potrzeby kierowców, pieszych i rowerzystów. Dużym sukcesem jest przebudowana ulica Czapliniecka wraz ze skrzyżowaniem z al. Włókniarzy, realizacja przebudo-

wy Pabianickiej i Czyżewskiego. Miasto opracowało też koncepcję drogi rowerowej, chodnika i oświetlenia wzdłuż ul. Piłsudskiego, w kierunku Dobrzelowa. Nowe ulice i chodniki powstały i - jak deklaruje prezydent, będą powstać w os. Ludwików, Olsztyńskim, Binków i Grocholice. Stale poprawiana jest nawierzchnia istniejących dróg

i chodników. W Bełchatowie nie brakuje też „zielonych” inwestycji - zadbane tereny nad Rakówką, skwery i obiekty rekrecyjno-wypoczynkowe. Prezydent uspokaja też bełchatowskich działkowców - ich ogródki funkcjonują i będą funkcjonować jako tereny ogródków działkowych. n

DODATKOWe PATROle POlIcJI Dla poprawy bezpieczeństwa na bełchatowskich osiedlach samorząd corocznie wspiera finansowo funkcjonowanie ponadnormatywnych patroli policji .


Samorząd n Administracja n Działania SAD listopada 2012

Dla poprawy opieki społecznej i profilaktyki prozdrowotnej

WSPółPraca z orGanizacjaMi PozarządoWyMi organizacje pozarządowe są miernikiem społeczeństwa obywatelskiego - to jedna z przyczyn, dla których Miasto tak bardzo angażuje się we współpracę z nimi i wspieranie ich inicjatyw. tylko w 2011r. z portfela samorządu przekazano 2 miliony zł działania nGo. Projekt rodzina 3+ z myślą o 1200 bełchatowskich rodzinach wielodzietnych Miasto zainicjowało projekt Bełchatowska karta rodzina 3+, który daje możliwość korzystania z szeregu ulg i preferencji. Jednym z niekwestionowanych priorytetów Prezydenta Miasta Bełchatowa jest szeroko rozumiana opieka społeczna i profilaktyka prozdrowotna. W tym celu prowadzone są rozmaite działania profilaktyczne. Przykładami są cykliczne bezpłatne badania usg dla dzieci czy mammograficzne dla kobiet.

W tym obszarze ważne miejsce zajmuje także dalsze wspieranie bełchatowskiego szpitala. W ostatnich latach Miasto przeznaczyło blisko 2 mln. zł, z czego w tym roku wsparliśmy remont oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego. Dla wsparcia osób potrzebujących i bezdomnych w naszym mieście

od lat funkcjonuje Schronisko dla bezdomnych, prowadzone przez organizację pozarządową. Ważnym elementem działalności opiekuńczo-wychowawczej jest także wspieranie świetlic środowiskowych, oferujących fachową opiekę i wyżywienie dla dzieci i młodzieży. n

BezPłatne Badania USG „nie nowotworom u dzieci” –dzięki współpracy naszego miasta z Fundacją ronalda Mcdonalda Bełchatów w ogólnopolskiej akcji badań usg dla dzieci.

Dla wszechstronnego rozwoju oświaty, kultury i sportu

GiGanty Mocy tak wyglądać będzie nowoczesne, interaktywne muzeum z ekspozycją Giganty Mocy i salami koncertowo-wystawienniczymi, zlokalizowane na trzech kondygnacjach nowego budynku Miejskiego centrum kultury, na powierzchni około 500m2.

orlik Przy PG nr 4 Wysokiej klasy zaplecze, w tym zaplecze sportowe, w miejskich szkołach oraz profesjonalna kadra dydaktyczna (w tym obecność w szkołach wykwalifikowanych psychologów i pedagogów) gwarantują wysoki poziom nauczania i wychowania młodzieży.

Prezydent Miasta Bełchatowa stawia konsekwentnie na działania utrzymujące wysoką jakość kształcenia dzieci i młodzieży. Blisko połowa budżetu Miasta to wydatki ponoszone na oświatę. I tak jest od lat. Inwestycja w dzieci i młodzież to najlepsza inwestycja. Stąd też bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych w szkolach, zajęcia w czasie ferii, programy profilaktyczne i zajęcia na basenie – na ten cel Miasto co roku wydaje ponad 350 tysięcy złotych. Efektem

udziału Miasta w programie rządowym „Radosna szkoła” są strefy aktywności ruchowej we wszystkich szkołach oraz place zabaw i świetlice dla dzieci najmłodszych. Na podkreślenie zasługuje troska o uczniów niepełnosprawnych - w szkołach funkcjonuje 25 oddziałów integracyjnych, są zajęcia rewalidacyjne, dzieci niepełnosprawne są bezpłatnie dowożone do szkół, w których likwidowane są bariery architektoniczne. Dzięki współpracy z miejskimi placówkami i orga-

nizacjami pozarządowymi oferta edukacyjna, sportowo-rekreacyjna i wypoczynkowa jest stale poszerzana a święta i tradycje Bełchatowa są uroczyście kultywowane. Miejskie obiekty sportowe zachęcają do aktywności. Prezydent Miasta Bełchatowa nagradza każdego roku młodych zdolnych bełchatowian oraz trenerów, działaczy i animatorów. Poza tym obejmuje honorowy patronat nad wieloma imprezami kulturalnymi, sportowymi i promocyjnymi. n

ekoloGiczny Plac zaBaW Przy PS nr 8 Miasto Bełchatów efektywnie pozyskuje tzw. „zielone pieniądze” z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla placówek oświatowych na edukację ekologiczną, konkursy, wycieczki, ogródki i zakup pomocy dydaktycznych w szkołach i przedszkolach.

7


8

Samorząd n Administracja n Działania SAD listopad 2012

OFERTA MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE„LISTOPAD 2012” URODZIŁEM SIĘ W CZĘSTOCHOWIE - JERZY DUDA-GRACZ termin: 5 października - 12 listopada 2012 r. 28 października 2012 roku odbył się finisaż wystawy „Urodziłem się w Częstochowie - Jerzy Duda-Gracz”. Wystawa prezentowana była w muzeum w dniach 5 października - 12 listopada 2012 r. W Sali Koncertowej bełchatowskiego muzeum odbył się koncert pt. „Co Komu w Dudzie Gra?”, w wykonaniu lokalnego zespołu „MEA CULPA”. Wenecja, Paryż… teraz Bełchatów jest mekką sztuki. Po Starowiejskim, Szajnie nadszedł czas Jerzego Dudy-Gracza. Twórczość Jerzego Dudy-Gracza zawsze budziła silne emocje. „Uprawiał” malarstwo, rysunek i scenografię. Malarstwem formalnie przypominającym prace Witolda Wojtkiewicza z satyrycznym i groteskowym ujęciem komentował codzienność. W swoich pracach przedstawiał ludzi o karykaturalnie wynaturzonych i zdeformowanych ciałach; często używając wyraźnych symboli, obnażał ludzkie wady - głupotę, nietolerancję, zakłamanie, chamstwo, lenistwo. Publicystyczno-moralizatorskie ujęcie rzeczywistości uczyniło z Dudy- Gracza, Pietera Bruegla naszych czasów. W swoim dorobku miał ponad 180 wystaw indywidualnych w kraju oraz za granicą. Wystawa „Urodziłem się w Częstochowie” prezentowała wybrane dzieła artysty udostępnione przez Muzeum Częstochowskie oraz krakowską Fundację „Conspero”. n

8 listopada w ramach Miejskich Obchodów Święta Niepodległości w muzeum miała miejsce sesja historyczna „Jutrzenka Wolności”, podczas której odbyły się wykłady: 1. Dr Janusz Robert Budziński, UJK Filia w Piotrkowie Tryb. – „Czy powinniśmy świętować 22 lipca i 15 listopada?” 2. Tomasz Głowacki, Koło PTH w Bełchatowie, „Rola ruchu ludowego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.” Spotkanie zakończył koncert akordeonowy w wykonaniu Tomasza Drabiny. Spotkania członków i sympatyków Bełchatowskiego Oddziału Towarzystwa Numizmatycznego połączone z giełdą kolekcjonerską, odbędzie się 25 listopada o godz. 16.30 w siedzibie muzeum.

Muzeum Regionalne w Bełchatowie ul. Rodziny Hellwigów 11 97-400 Bełchatów tel. 44 633 11 33 www.muzeum.belchatow.pl

POLSKIE STROJE LUDOWE W MALARSTWIE MARII WĄSOWICZ-SOPOĆKO Nauczycielka rysunku, projektantka kostiumów, dekoracji i lalek dla szkolnego teatru. Oprócz pracy zawodowej artystka wystawiała swoje prace w galeriach. Najczęściej były to drzeworyty i akwarele.

Wystawa udostępniona od 12.11.2012 r. prezentuje akwarele dokumentujące etnograficzne portrety strojów ludowych z różnych regionów kraju, m.in. z opoczyńskiego, łowickiego czy kurpiowskiego. n

V PRZEGLĄDOWA WYSTAWA BEŁCHATOWSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO Udostępniona dla zwiedzających od 16 listopada br. W tym roku zaprezentowało się 20 członków BTF-u z terenu powiatu bełchatowskiego, Łodzi, Wrocławia, Lubina, Pragi, Taurogi i 4 gości. Jednym z nich był Łukasz Gliszczyński (fotografia) i 3 gości z Pardubic-Czechy: Libor Nemec, Petr Beran i Eva Stanovska (pokaz multimedialny prac). Każda z osób przedstawiła własny zestaw fotografii, który mówił o jej twórczości.

Różnorodność prac pokazała ile możliwych ścieżek jest w fotografii i jaką wrażliwość posiadają sami artyści. Piąty rok wspólnych zmagań procentuje coraz lepszymi pracami, wiedzą i kontaktami zdobywanymi podczas plenerów i Warsztatów Międzynarodowych. Efektem pasji fotograficznej były i są liczne wystawy, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego miasta i regionu. n

WARSZTATY - OBRASKI Autorska pracownia artystyczna Zapraszamy osoby chcące rozwijać swoje zainteresowania twórcze w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki projektowej, rzeźby, kompozycji i fotografii. Zajęcia będą prowadzone w kilku grupach wiekowych, na różnym poziomie zaawansowania. Dla uczniów zamierzających zdawać egzaminy do szkół artystycz-

nych przewidziane są specjalne zagadnienia. Szczegóły na stronie internetowej muzeum (www.muzeum.belchatow.pl) w zakładce Edukacja/warsztaty. Prowadzący: Przemysław Obarski tel. 512019039 e-mail tvsie@wp.pl


Samorząd n Administracja n Działania SAD listopad 2012

9

My zaufaliśmy książkom… I Ty daj się skusić… na:

„Służące” – Kathryn Stockett Debiutancka powieść Kathryn Stockett już po paru miesiącach od wydania znalazła się na pierwszym miejscu prestiżowej listy bestsellerów „New York Timesa” . Ponad rok utrzymywała się w czołówce. Szybko doczekała się też ekranizacji. Akcja książki rozgrywa się w latach sześćdziesiątych na amerykańskim Południu. Skeeter, córka plantatora bawełny, wraca do domu po studiach dziennikarskich. Rozpoczyna pracę w lokalnej gazecie, marzy jednak o karierze pisarki. Lata spędzone na uniwersytecie zmieniły dziewczynę. Zaczyna przeszkadzać jej segregacja rasowa, jeden z fundamentów społecznych Missisipi. Udaje jej się namówić do zwierzeń dwie służące, Aibileen i Molly, które opowiadają jej o swoich doświadczeniach.

Między kobietami powoli rodzi się przyjaźń, a wyjawiona przez Skeeter prawda o życiu czarnych służących wstrząsa miejscową społecznością. Ta inspirująca opowieść o kobietach, które miały odwagę sprzeciwić się lokalnym tradycjom i poddać w wątpliwość istniejący porządek społeczny, budzi wiele emocji - od łez do śmiechu. Jej lekturze towarzyszy refleksja, że jeśli tylko odrzucimy strach, zmiana na lepsze zawsze okazuje się możliwa. Oparty na książce, tak samo zatytułowany film był przebojem roku 2011. Zdobył szereg nominacji do Oscara i Złotego Globu. Zarówno książka jak i film są dostępne w wypożyczalni dla dorosłych. Książkę i film gorąco polecamy! n

Spotkanie autorskie z Joanną Siedlecką 6 listopada 2012 roku w siedzibie głównej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie odbyły się Zaduszki Poetyckie. Poprowadziła je Joanna Siedlecka, znana reporterka i eseistka, autorka głośnych biografii literackich. Licznie zgromadzeni czytelnicy i mieszkańcy naszego miasta wzięli udział w nastrojowym, klimatycznym spotkaniu, podczas którego wysłu-

chali poetyckich strof oraz nagrań głosów poetów, a także zapoznali się z mało znanymi faktami z ich życia prywatnego. Wspominaliśmy: Kazimierę Iłłakowiczównę, Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, Wisławę Szymborską, Halinę Poświatowską, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Czesława Miłosza oraz Zbigniewa Herberta. n

Dział dla Dzieci zaprasza… n każdy wtorek godz. 16:30 - Quillingowy zawrót głowy – zajęcia plastyczno - manualne - układanie obrazków z kolorowych pasków papieru, przeznaczone dla młodzieży, rodziców z dziećmi i dziadków z wnukami. n 21 listopada godz. 11:00- Skrzaty w bibliotece - godzinne zajęcia animacyjne z książką dla rodziców z maluchami, które nie chodzą do przedszkola. n Każdy czwartek godz. 16:30 - Podróże małe i duże po bajkowej literaturze – głośne czytanie książeczek dla dzieci oraz zajęcia plastyczne. n 30 listopada godz. 16:30- Podstawy nauki języka angielskiego - zajęcia prowadzone przez lektora szkoły językowej „Helen Dorn”. Miejsce zajęć i spotkania: biblioteka główna przy ul. Kościuszki 9

Wystawa prac uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 3 pt. „Barwy mojej wyobraźni” W listopadzie zapraszamy na wystawę prac uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 3 pt. „Barwy mojej wyobraźni”. Opiekunem artystycznym wystawy jest pani Beata Kowalczyk. Prezentowane prace są wynikiem współpracy biblioteki z bełchatowskimi szkołami w ramach akcji promowania młodych talentów.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Kościuszki 9 97 – 400 Bełchatów tel. 44 632 28 71 www.biblioteka.belchatow.pl


10

Samorząd n Administracja n Działania SAD listopad 2012

V ogólnopolskie Spotkania

Taneczne POWER DANCE

VI FESTIWAL FILMÓW NIEPOWAŻNYCH „NAKRĘCENI” 2012 Miejskie Centrum Kultury – Kino „Kultura” w Bełchatowie zaprasza w dniach 23 - 25.11.2012r. na projekcję filmów konkursowych VI Festiwalu Filmów Niepoważnych pt. „NAKRĘCENI 2012”.W konkursie wezmą udział filmy amatorów i twórców niezależnych z Polski i z zagranicy oraz studentów szkół filmowych. Filmy zakwalifikowane do konkursu ocenianie i nagrodzone

Już po raz piąty 17 listopada odbędą się Ogólnopolskie Spotkania Taneczne Bełchatów Power Dance 2012. W Hali Energia będziemy gościć tancerzy z całej Polski. Do tej pory swoje umiejętności w Bełchatowie prezentowały setki tancerzy. Ich zmagania oceniali znani jurorzy m.in. Natalia Madejczyk finalistka You Can Dance czy Zbigniew Za-

sada Junior wielokrotny Mistrz Polski oraz finalista Mistrzostw Europy i Świata w Disco Dance, Hip Hop i Electric Boogie. W tym roku przygotowaliśmy wyjątkową nagrodę Grand Prix Prezydenta Miasta Bełchatowa Pana Marka Chrzanowskiego dla najlepszej grupy festiwalu. Szczegóły na stronie: www.mckbel.eu n

WYSTAWA 21 listopada br., o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się uroczyste otwarcie i wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Zielony Bełchatów – Serce Powiatu” pt. „Artystyczne przedstawienie miejsc lub zabytków architektury Bełchatowa czy jego okolic”. Konkurs organizowany jest co roku i ma na celu kształtowanie szacunku

dla przyrody i zabytków architektury, rozbudzanie poczucia więzi i tożsamości regionalnej, rozpowszechnianie różnych technik plastycznych z wykorzystaniem materiałów wtórnych jak wełna, gazety, czy resztki krawieckie. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego. n

UWAGA KONKURS Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie ogłasza konkurs plastyczny z cyklu „Papier w roli głównej” pt. „Jego Wysokość”. W naszym konkursie można wykorzystać każdy rodzaj papieru, także nieaktualne gazety, ulotki i reklamy. Najważniejszy jest pomysł. Pomysł, na formę przestrzenną. Kształt „podpowie” kolorystykę. Papier szary czy biały? Zadrukowany czernią czy kolorem? Gładki, gnieciony czy falisty? TYLKO PAPIER I KLEJ. Celem konkursu jest rozbudzenie wyobraźni i twórczego myślenia. Rozwijanie umiejętności budowania form przestrzennych oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczych poszukiwań w dziedzinie papieroplastyki. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Bełchatowa. Jeden autor może nadesłać jedną pracę. Prace należy dostarczyć do19 listopada 2012 roku do Oddziału „Gwarek” , os. Dolnośląskie 204 B. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom wraz z uroczystym otwarciem wystawy nastąpi 29 listopada 2012 roku o godz. 17.00 w Galerii MCK. Szczegóły na stronie www.mckbel.eu

będą przez Jury powołane przez nalnych, a także promocja miasta Bełchatowa. Organizatora. Festiwal ma charakter konkurPrzewidziane nagrody to: su z filmowymi imprezami towa- Grand Prix rzyszącymi. - Nagroda Publiczności Decyzja Jury jest ostateczna i - oraz dwa wyróżnienia nie przysługuje od niej odwołanie. Nagroda Publiczności przyznaCelem Festiwalu jest promo- wana jest na podstawie głosów cja i popularyzacja kina głównie oddanych przez publiczność zgroamatorskiego, prezentacja dorob- madzoną na projekcjach filmów ku twórców filmów nieprofesjo- konkursowych. n


Samorz¹d  Administracja  Dzia³ania SAD listopad 2012

Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny „Sekcja jeździectwa”

Adam Matuszczyk, stypendysta sportowy Prezydenta Miasta Bełchatowa, każdą wolną chwilę poświęca kolarstwu.

Jak zaczęła się twoja przygoda z kolarstwem? A.M.: Moja przygoda z rowerem zaczęła się od wyprawy rowerowej do Częstochowy wraz z paroma sympatykami dwóch kółek z Bełchatowa. Podczas tej wycieczki zauważono mój zapał do jazdy i fakt, że radzę sobie z dystansem. Wtedy zaproponowano mi, żebym udał się do trenera Stefana Piaseckiego z Ludowego Sportowego Klubu Kolarskiego Lityński Bełchatów i spróbował swoich sił w peletonie. Jakie są twoje największe osiągnięcia? A.M.: Moim największym osiągnięciem był cały sezon 2011, w którym to stawałem na podium 15 razy. W tym pięciokrotnie na najwyższym jego stopniu oraz pięciokrotnie na drugim miejscu. Były to wyścigi o różnym stopniu trudności i klasie, począwszy od ogólnopolskich poprzez międzynarodowe i mistrzostwa Polski. Na mistrzostwach Polski zająłem dwukrotnie 13. miejsce: w jeździe indywidualnej na czas oraz górskich mistrzostwach. Wyniki te pomogły mi uzyskać pierwszą klasę sportową Polskiego Związku Kolarskiego. Jak zamierzasz wykorzystać stypendium od Prezydenta? A.M.: Stypendium jest dla mnie zachętą i pewnego rodzaju nagrodą za wysiłek, który wkładam w treningi. Zawsze jest jakimś dodatkiem, który staram się inwestować w siebie. Czy poleciłbyś twoją dyscyplinę sportu kolegom? Dlaczego? A.M.: Jak najbardziej polecam ją każdemu. To świetny sposób na sprawdzenie siebie, rozwój i aktywne wykorzystywanie czasu. Masz inne zainteresowania poza sportem? A.M.: Poza kolarstwem interesuję się jeszcze motoryzacją. Kto jest dla ciebie wzorem sportowca? A.M.: Jako wzór sportowca, kolarza, stawiam sobie Lanca Armstronga, człowieka, który mimo licznych przeciwności losu nigdy nie rezygnował ze swojej pasji i marzeń. Gdzie najchętniej trenujesz? A.M.: Moimi ulubionymi miejscami do treningu są ciche, mało ruchliwe drogi, najlepiej osłonięte lasami i z urozmaiconym terenem. Dlatego najprzyjemniej trenuje mi się w terenach górskich takich, jak Zakopane czy Karpacz..

Zawodnicy sekcji biorą udział w krajowych i międzynarodowych zawodach jeździeckich: w skokach przez przeszkody i w dyscyplinie powożenia. Miasto współpracuje blisko z organizacjami pozarządowymi. Dzięki budżetowym dotacjom organizacje mogą realizować wiele zadań. W tym wydaniu biuletynu SAD prezentowany jest Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny „Sekcja jeździectwa” i jego przedsięwzięcia, na które Miasto Bełchatów przeznaczyło środki finansowe. O zamierzonych zadaniach mówi Paweł Kowalski, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością: jeździectwo, hipoterapia. Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny realizuje zadanie pn. „Sekcja jeździectwa - przygotowanie dzieci i młodzieży do zawodów sportowych”. Czy można zapisać się do sekcji? Paweł Kowalski: Tak, jesteśmy otwarci na nowych członków sekcji jeździeckiej BKL. BKL jest stowarzyszeniem, w związku z tym każdy może do sekcji przystąpić. Zapisać się można poprzez kontakt z Prezesem BKL, Arturem Morawcem lub ze mną. Adresy mailowe oraz telefony dostępne są na naszej stronie internetowej. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że sekcja jeździecka nie jest szkółką jazdy konnej. BKL nie posiada własnej stajni, koni. Naszymi członkami są osoby, które posiadają własne konie, sprzęt oraz umiejętności jeździeckie pozwalające na start w zawodach jeździeckich. Do naszego grona zapraszamy osoby myślące o sporcie jeździeckim - skokach przez przeszkody lub powożeniu.

Jakie zainteresowanie jeździectwem jest w Bełchatowie? P.K.: Zainteresowanie jeździectwem w naszym regionie jest coraz większe. Jeszcze parę lat temu jedyny kontakt z końmi można było mieć tylko w Ośrodku Wawrzkowizna. Dzisiaj w okolicach Bełchatowa funkcjonuje kilka stajni, jest coraz więcej prywatnych właścicieli koni. Jeździectwo ma się coraz lepiej. Jak konie przygotowywane są do zawodów? P.K.: Cykl treningów koni to żmudna, wymagająca cierpliwości praca. By móc wystartować w zawodach jeździeckich, czy to skokowych, czy zaprzęgowych, konie muszą być przygotowane po pierwsze kondycyjnie, po drugie technicznie. Konie naszych zawodników pracują 6 dni w tygodniu. Niezależnie od pogody, konie codziennie muszą być w ruchu. Kilkuminutowy start w zawodach to czasami lata codziennej pracy z końmi. Jeździectwo jest sportem, w którym o wyniku decyduje jeździec i koń. Bywa tak, że nasze konie są w świetnej formie, a zawiedzie zawodnik. Bywa też i odwrotnie. Cała sztuka polega na tym, by opiekun lub zawodnik doskonale znał swoje konie, a konie doskonale odczytywały polecenia swojego jeźdźca czy powożącego. Do tego potrzeba dużo wiedzy, czasu, zapału i cierpliwości. Ale, jak ktoś złapał końskiego bakcyla, to już się go nie pozbędzie, bo prawdziwe jest powiedzenie, że „Największe szczęście na świecie, na końskim leży grzbiecie”. Z czyjej inicjatywy powstała sekcja jeździectwa? P.K.: W marcu 2011 roku z inicjatywy dwóch miłośników koni i pasjonatów jeździectwa: Andrzeja Kilańczyka i Pawła Kowalskiego oraz przychylności ówczesnego Prezesa BKL, Pana Edwarda Olszewskiego, utworzona została sekcja jeździecka Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego. Sekcja obejmuje dwie dyscypliny jeździeckie – powożenie zaprzęgami oraz skoki przez przeszkody. Dyscyplinę powożenia reprezentuje młody i utalentowany Marcin Kilańczyk wraz z Joanną Gral. Dyscyplinę skoków przez przeszkody reprezentują Agnieszka Brożyna, Maciej Dziadczyk, Klaudia Feliksiak, Marta Kowalska, Aleksandra Selerowicz, Arkadiusz Hamczyk. Zawodnicy sekcji jeździeckiej odnoszą sukcesy na zawodach rangi regionalnej, krajowej a także międzynarodowej. 

Najlepsi nagrodzeni

Za wybitne osiągnięcia sportowe i kulturalne Prezydent Miasta Bełchatowa nagrodził 10 animatorów kultury, 14 sportowców i 5 trenerów. W piątek, 26. października w Miejskim Centrum Kultury odbyła się Inauguracja Roku Kulturalno-Sportowego 2012/2013. Podczas uroczystości prezydent Marek Chrzanowski nagrodził sportowców, trenerów, działaczy sportowych oraz pracowników instytucji kulturalnych i animatorów, którzy w minionym roku w sposób szczególny zasłużyli się dla bełchatowskiego sportu lub kultury. Prezydent nagrodził także Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne, które obchodzi jubileusz 5-lecia istnienia Tegoroczna inauguracja była wyjątkowa – towarzyszyło jej bowiem 40-lecie Miejskiego Centrum Kultury. Z tej okazji zgromadzeni goście obejrzeli wystawę pt. „40 lat minęło” - krótka historia MCK w obrazach oraz wysłuchali przemówienia Ewy Młynarczyk, w którym dyrektor MCK podsumowała działalność placówki. Jak na urodziny przystało nie zabrakło także urodzinowego tortu. 

WAŻNE NUMERY I ADRESY: Telefony alarmowe 112 z komórkowych i stacjonarnych 999 Pogotowie Ratunkowe 998 Straż pożarna 997 Policja 986 Straż Miejska Urząd Miasta tel. 44 733 51 16 e-mail: um@belchatow.pl Przyjęcia interesantów przez prezydenta i wiceprezydentów odbywają się w każdy wtorek od godz. 15.00 do 17.00. Zapisywać się można w poniedziałki od 7.30 osobiście w sekretariatach prezydentów bądź pod numerami tel. 44 733 51 37 – prezydent, 44 733 51 48 oraz 44 733 51 50 – wiceprezydenci. Miejskie Centrum Kultury tel. 44 635 00 48 mck@mckbel.eu Kino Kultura tel. 44 632 76 51 kino@mckbel.eu

Muzeum Regionalne tel. 44 633 11 33 muzeum@muzeum-belchatow.pl Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna tel. 44 632 28 71 e-mail: mipbp@poczta.fm Żłobek Miejski „Jaś i Małgosia” tel. 44 632 35 74

Szkoły Podstawowe Nr 1 tel. 44 632 15 96 Nr 3 tel. 44 632 17 92 Nr 4 tel. 44 632 22 18 Nr 5 tel. 44 733 04 60 Nr 8 tel. 44 632 22 06 Nr 9 tel. 44 633 46 80 Nr 12 tel. 44 633 64 21 Nr 13 tel. 44 633 41 41

Gimnazja

Nr 1 tel. 44 632 95 34 Nr 2 tel. 44 632 12 63 Nr 3 tel. 44 632 42 46 Niepubliczny Żłobek Akademia Małych Smoków Nr 4 tel. 44 634 80 98 Nr 5 tel. 44 633 98 91 tel. 506 056 344 Nr 7 tel. 44 632 97 12 Przedszkola Szkoły ponadgimnazjalne Nr 1 tel. 44 632 12 67 III LO tel. 44 632 12 63 Nr 2 tel. 44 633 43 85 Nr 3 tel. 44 632 46 41 Administracja Domów Nr 4 tel. 44 632 26 15 Mieszkalnych „ADM” Nr 5 tel. 44 633 47 00 tel. 44 635 03 93 Nr 6 tel. 44 633 63 99 www.admbełchatów.pl Nr 7 tel. 44 632 66 37 Nr 8 tel. 44 633 30 88 Bełchatowskie Towarzystwo Nr 9 tel. 44 633 46 80 Budownictwa Społecznego „BTBS” Sp. z o.o. Akademia Przedszkolaka tel. 44 632 65 19 „Jabłuszko” tel. 606 683 663 Klub Malucha „Baby Town” tel. 44 631 31 66

Miejski Zakład Komunikacji „MZK” Sp. z o.o. tel. 44 633 32 37 www.mzk.belchatow.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „PGM” tel. 44 632 37 73 www.pgmbelchatow.com Przedsiębiorstwo Komunalne „SANIKOM” Sp. z o.o. tel. 44 635 09 05 www.sanikom.pl Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. zt o.o. tel. 44 633 83 08 www.wodkan-belchatow.pl Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny „BKPPT” Sp. z o.o. tel. 44 733 11 20 www.ppt.belchatow.pl EKO-REGION Sp. z o.o. tel. 44 633 08 15 www.eko-region.pl Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. tel. 44 633 32 66 www.pec-belchatow.pl

11

SAD Samorząd Administracja Działania Wydawca:

Urząd Miasta Bełchatowa

ISSN: 2082-7407 www.belchatow.pl

Zespół redakcyjny:

Beata Kwiecińska – Pintos Aleksandra Duda Sylwia Szymczyk Agnieszka Kowalczyk Strony MCK, MR oraz MIPBP redagują te jednostki

Kontakt:

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów tel. (44) 733 52 01 s.szymczyk@um.belchatow.pl

Druk:

Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Poligrafia, drukarnia w Łodzi


bł. Jan Paweł II Patronem Bełchatowa 2. „Serduszka dla Jana Pawła II” od dzieci z bełchatowskich przedszkoli przy pomniku Papieża.

1. Setki bełchatowian przemaszerowało ulic ami miasta w Różańcu Fatimskim.

3. Odsłonięcie popiersia błogosławionego Jana Pawła II, przekazanego przez miasto partnerskie Csongrad z Węgier mieszkańcom Bełchatowa. Na zdj. ks. proboszcz Artur Wójcikowski i prezydent Marek Chrzanowski.

5. Msza Święta w intencji bełchatowian prze z wstawiennictwo Błogosławionego Jana Pawła II pod przewod nictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Mar ka Jędraszewskiego

Uroczystości związane z ustanowieniem przez Stolicę Apostolską błogosławionego Jana Pawła II Patronem Miasta Bełchatowa odbyły się podczas Dni Papieskich w dniach 13-21.10.2012 r. W obchodach wzięli udział dostojnicy Kościoła Katolickiego z Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim ks. Markiem Jędraszewskim i Dziekanem Dekanatu Bełchatowskiego ks. Prałatem Januszem Krakowiakiem, posłowie i senatorowie, sa-

4. Uroczysta Sesja Rady Miejskiej.

gosławionego 6. Wprowadzenie Relikwii Bło ej pw. Narodzenia NMP. Jana Pawła II w Parafii Farn

morządowcy Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego, goście z partnerskiego miasta Csongrad, przedstawiciele środowisk kulturalno-oświatowych, sportowych i biznesu oraz ponad dwa tysiące mieszkańców. Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa: „Błogosławiony Jan Paweł II Patron Bełchatowa, to niewątpliwie zaszczyt i wyróżnienie, ale także wyzwanie dla wszystkich tych, którzy mieszkają w tym mieście.

Ogłoszenie błogosławionego Jana Pawła II Patronem Bełchatowa jest bardzo ważnym wydarzeniem w historii naszego Miasta. Jestem przekonany, że data – 21 października na stałe wpisze się nie tylko w historię Bełchatowa, ale także w jego przyszłość. Cieszę się, że Bełchatów dołączył do grona miast, którym patronuje błogosławiony Jan Paweł II – Wielki Człowiek, Pasterz i Orędownik Pokoju”. 

SAD - listopad 2012  

SAD - listopad 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you