Page 1

Addvantage Starter 2011/2012 Program pro nové instituce v prvním roce členství The programme for new institutions in their first year of membership


Useful links

Oficiální stránky British Council Czech Republic www.britishcouncil.cz

British Council Czech Republic official webpages www.britishcouncil.cz

Stránky věrnostního programu Addvantage www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicexams-loyalty-programmes.htm

Loyalty programmes webpages www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicexams-loyalty-programmes.htm

Stránky projektového oddělení British Council www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicprojects.htm

British Council Projects webpages www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicprojects.htm

Oficiální stránky Univerzity v Cambridge ESOL www.cambridgeesol.org

University of Cambridge ESOL official webpages www.cambridgeesol.org

Oficiální stránky IELTS www.ielts.org

IELTS official webpages www.ielts.org

Podpora pro žáky a studenty angličtiny http://learnenglish.britishcouncil.org

Support for English students http://learnenglish.britishcouncil.org

Podpora dalšího vzdělávání učitelů angličtiny http://www.teachingenglish.org.uk

Support of further education for English teachers http://www.teachingenglish.org.uk

Materiály pro výuku žáků včetně metodických tipů pro učitele i rodiče http://learnenglishkids.britishcouncil.org Výuka angličtiny prostřednictvím světa fotbalu a fotbalových hvězd; vhodné pro výuku i samostudium doma http://premierskills.14 britishcouncil.org 15

Learning materials for students including methodological tips for teachers and parents http://learnenglishkids.britishcouncil.org English learning via football and football stars; suitable for teaching as well as self-study http://premierskills.14 britishcouncil.org 15

Ilustrace © Michaela Kukovičová − Fotografie © Tomáš Souček − Design © Belavenir, Praha 2011

Užitečné odkazy


British Council

British Council

Jsme mezinárodní organizace Spojeného království pro kulturní vztahy. Vytváříme příležitosti pro lidi ve Spojeném království i ostatních zemích a snažíme se mezi nimi budovat pouta důvěry. Naše organizace byla založena roku 1934 a v současnosti působí ve 110 zemích. V České republice se zaměřujeme především na anglický jazyk a umění. Nabízíme docházkové kurzy angličtiny, ve kterých získáte potřebné schopnosti a sebejistotu k dosažení svých cílů. Pořádáme britské zkoušky, které uznávají vlády, univerzity, profesní organizace i zaměstnavatelé po celém světě. Naše projekty zaměřené na výuku angličtiny pomáhají dětem stát se skutečnými světoobčany a připravují je na život v globální ekonomice. Propojujeme školy z různých zemí pomocí sdílených osnov a podporujeme profesní rozvoj učitelů i školského managementu. V umění se zaměřujeme na to nejlepší, co britská scéna nabízí. Organizujeme vysoce kvalitní umělecké akce a umožňujeme umělcům, kulturním představitelům a uměleckým institucím navázat hodnotné pracovní vztahy s jejich protějšky ve Spojeném království.

We are the UK’s international cultural relations body. We create international opportunities for the people of the UK and other countries and build trust between them worldwide. Founded in 1934, we currently operate in 110 countries. In the Czech Republic we focus on the key areas of English and arts. We offer face-to-face English language courses that will give you the confidence and skills you need to achieve your goals. We administer UK examinations that are recognised by governments, universities, professional bodies and employers around the world. Our English projects help turn school children into global citizens and prepare them for life in the global economy. We link schools from different countries for joint curriculum projects and provide professional development for teachers and school leaders. In arts, we work with the best of British creative talent to develop high-quality events and link artists, cultural leaders and arts institutions, drawing them into a closer relationship with the UK.

© British Council 2011 The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations. We are registered in England as a charity.


Komu je určen program Addvantage Starter

Who is Addvantage Starter for

Program je otevřen všem školám, institucím a firmám, které mají zájem hromadně registrovat své kandidáty na zkoušky organizované British Council. Program je určen institucím v prvním roce členství. Podmínkou pro vstup do programu je připsání hromadné platby na účet British Council. Čím více kandidátů zaregistrujete, tím zajímavější benefity získáte. Benefity jsou vyhodnocovány 3x ročně – po uzavření vypsaných registračních období (k 31. 12., 31. 3. a 31. 7.).

The programme is open to all language schools, institutions and companies that want to register their candidates for exams organized by the British Council. The programme is designed for institutions in the first year of membership. It is necessary to register your candidates in one block and pay one collective payment. The more candidates you register, the more interesting benefits you can obtain. The benefits are cumulative throughout the academic year, with progression to the next level possible after each set registration period (31. 12., 31. 3. and 31. 7.).

Seznam zkoušek, na které lze v rámci programu kandidáty registrovat:

The list of exams for which it is possible to register candidates:

IELTS International English Language Testing System

IELTS International English Language Testing System

YLE Young Learners Tests

YLE Young Learners Tests

KET Cambridge English: Key

KET Cambridge English: Key

KET for Schools Cambridge English: Key for Schools

KET for Schools Cambridge English: Key for Schools

PET Cambridge English: Preliminary

PET Cambridge English: Preliminary

PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools

PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools

FCE Cambridge English: First

FCE Cambridge English: First

FCE for Schools Cambridge English: First for Schools

FCE for Schools Cambridge English: First for Schools

CAE Cambridge English: Advanced

CAE Cambridge English: Advanced

CPE Cambridge English: Proficiency

CPE Cambridge English: Proficiency

BEC Business English Certificate

BEC Business English Certificate

ILEC International Legal English Certificate

ILEC International Legal English Certificate

ICFE International Certificate in Financial English

ICFE International Certificate in Financial English


BC Club Card Nový benefit pro partnerské insitutce British Council.

A new benefit for partner institutions of the British Council.

Co Vám karta přinese? ‚ zajímavé nabídky ze sítě našich partnerů ƒ bližší kontakt s britskou kulturou v ČR „ výhodnější ceny na vybrané kulturní akce

What will the BC Card bring you? ‚ interesting offers from our partners ƒ closer contact with the UK culture in the Czech Republic „ better ticket prices for selected cultural events

Karta je platná od září 2011 do srpna 2012.

The card is valid from September 2011 until August 2012.

New!


Jak funguje Addvantage Starter Po zaregistrování alespoň jednoho kandidáta získáte „Startovací balíček“. Obsah balíčku − viz níže. Program je vyhodnocován 3x ročně a to vám umožní rychlý pohyb mezi kategoriemi. Po prvním roce bude členům nabídnut vstup do věrnostního programu Addvantage v kategorii odpovídající celkovému počtu zaregistrovaných kandidátů.

Startovací balíček Při zaregistrování 1 – 9 kandidátů získáte: • sadu přípravných a propagačních materiálů ke zkouškám • statistiku výsledků všech kandidátů British Council v České republice • 2 garantovaná místa na seminářích British Council • přehled výsledků jednotlivých kandidátů dané instituce za poslední zkouškové období • elektronický zpravodaj o činnosti a akcích British Council • stolní kalendář 2012 s důležitými daty ke zkouškám British Council

Při zaregistrování 10 – 49 kandidátů získáte navíc: • právo registrovat kandidáty na zkoušky organizované British Council za sníženou cenu o 100 Kč • klubovou kartu British Council • logo „British Council Partner Institution“ • certifikát British Council uvádějící, že vaše instituce registruje na zkoušky Cambridge ESOL • balíček ukázkových testů ke zkoušce Cambridge ESOL • metodický seminář na míru ve vašem regionu • slevovou kartu Oxford Bookshop pro vaše studenty

Při zaregistrování 50 – 99 kandidátů získáte navíc: • právo registrovat kandidáty na zkoušky organizované British Council za sníženou cenu o 200 Kč • výkladový slovník • možnost pořádat pro své kandidáty ústní části zkoušek ve vlastních prostorách

Při zaregistrování 100 – 199 kandidátů získáte navíc: • právo registrovat kandidáty na zkoušky organizované British Council za sníženou cenu o 300 Kč • knihu „Top Tips“ ke zkoušce Cambridge ESOL • zkoušku IELTS zdarma pro jednoho zaměstnance vaší instituce • detailní statistiku výsledků vlastních kandidátů ze zkoušek

Při zaregistrování 200 a více kandidátů získáte navíc: • právo registrovat kandidáty na zkoušky organizované British Council za sníženou cenu o 400 Kč • knihu k podpoře výuky Aj • zkoušku British Council zdarma pro jednoho zaměstnance instituce

Addvantage

Výše uvedená instituce ve školním roce hromadně registrovala své kandidáty ke zkouškám Cambridge ESOL s organizací British Council. .

ředitel British Council Česká republika

britishcouncil.cz

© British Council 2011 The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural re ations. We are registered in England as a charity.

Certifikát vydaný British Council. Certificate issued by the British Council.


How Addvantage Starter works After registering just one candidate you will get “Starting package” (please see below for more information). the programme is reviewed three times per year, which will enable you a fast move among the categories. After the first year the participants will be offered memberhips in the Addvantage loyalty program in a category based on the number of candidates registered by the institution.

Starting package – after registering 1 − 9 candidates you will be entitled to the following benefits: • a set of preparation and marketing materials for exams • result statistics from the last session of the British Council exams for candidates from all over the Czech Republic • provision of the participating candidates’ results in the last session for each exam • two guaranteed places at seminars for teachers by the British Council • e-Newsletter about British Council exams activities and general events • a desk calendar for 2012 with key administration dates for exams of the British Council

After registering 10 − 49 candidates you will be entitled to the following added benefits: • the right to register your candidates for examinations organized by the British Council for a fee reduced by CZK 100 • British Council club card • logo “British Council Partner Institution” • British Council certificate stating that your institution registers candidates for the Cambridge ESOL exams • a book of practice tests for Cambridge ESOL exams • methodology seminar upon request in your region • the Oxford Bookshop discount card for your students

After registering 50 − 99 candidates you will be entitled to the following added benefits: • the right to register your candidates for examinations organized by the British Council for a fee reduced by CZK 200 • a dictionary • hosting of speaking parts of the examinations on your premises in case of a sufficient number of candidates

After registering 100 − 199 candidates you will be entitled to the following added benefits: • the right to register your candidates for examinations organized by the British Council for a fee reduced by CZK 300 • a Top Tips book for Cambridge ESOL exams • an IELTS exam free of charge for one employee of your institution • result statistics on participant’s candidates

After registering 200 or more candidates you will be entitled to the following added benefits: • the right to register your candidates for examinations organized by the British Council for a fee reduced by CZK 400 • a book for English teaching support • British Council exam free of charge for one employee of your institution


Partneři

Info Pokud máte otázky ohledně programu Addvantage Starter, kontaktujte prosím: If you have any additional questions regarding Addvantage Starter, please contact: Jana Pavlová jana.pavlova@britishcouncil.cz

British Council Bredovský dvůr Politických vězňů 13 110 00 Praha 1 T 221 991 160 F 224 933 847 english.exams@britishcouncil.cz

British Council on Facebook www.facebook.com /british.council.czech.republic

www.britishcouncil.cz

Partners

Addvantage Starter  
Addvantage Starter  

Addvantage Starter

Advertisement