Page 1

Mezinárodní výstava divadelní literatury se projevuje jako typický eklektik, který nevěří na jedinou divadelní metodiku, interpretaci či vizi. Spoléhá především na

Book Me


McGraw-Hill Education Oxford University Press Pearson Taylor & Francis Routledge McGraw-Hill Education Oxford University Press Pearson Taylor & Francis Routledge McGraw-Hill Education Oxford University Press Pearson Taylor & Francis Routledge McGraw-Hill Education Oxford University Press Pearson Taylor & Francis Routledge McGraw-Hill Education Oxford University Press Pearson Taylor & Francis Routledge McGraw-Hill Education Oxford University Press Pearson Taylor & Francis Routledge

4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7


Vítejte na BookMe! Letošní mezinárodní výstava divadelní literatury vám představuje knihy od 30 nakladatelů v českém, slovenském, anglickém a francouzském jazyce. Najdete zde na 300 kvalitních titulů reflektujících současné divadlo, historické studie, teorii, ale také interdisciplinární náhledy, dramata, praktické příručky či knihy esejů. Výstavu připravilo Nakladatelství AMU. Zpřehledněním titulů převážně z poledních tří let se tak vytváří místo, kde můžete zjistit, jaká témata, metody výzkumu či styly psaní se v reflexi a zkoumání divadla objevují. Vybírali jsme knihy pro všechny profese: režiséry, herce, scénografy, autory divadelních her, kritiky a teoretiky, zájemce o historii, ale také pro širší veřejnost se zájmem o kulturu. Přeji vám, ať zde najdete knížky, které potřebujete pro svoji práci či studium v oboru, které vás osloví a inspirují. Andrea Slováková ředitelka Nakladatelství AMU


McGraw-Hill Education Jeden z největších nakladatelů na americkém trhu, který však působí po celém světě, se zaměřuje na vzdělávací publikace pro čtenáře od předškolního věku až po postgraduální studium. Knihy vydává ve více než 65 jazycích a v posledních letech rozšířil většinu tištěných titulů o jejich digitální (a často interaktivní) verze. Kromě toho provozuje síť Connect, jež virtuálně propojuje vyučující se studenty a přednáškám poskytuje multimediální rozměr, a s dalšími pěti vysokoškolsky orientovanými nakladateli vytvořil projekt CourseSmart – největší platformu pro vydávání studijních materiálů v elektronické podobě. Dvě desítky divadelně cílených titulů se věnují škále od hereckého projevu, přes design až po historii. ...............................................

www.mheducation.com

2


Oxford University Press Celosvětově oceňované a největší univerzitní nakladatelství na světě. Bylo založeno v 16. století. S dlouhou tradicí se věnuje akademickým a vzdělávacím textům, překládá je do čtyř desítek jazyků. Kromě knižních a elektronických publikací rovněž vydává odborná periodika vědeckého, zejména humanitního zaměření. V oboru divadelní vědy čítá jeho portfolium úhrnem až 150 knih, další tituly, periodika a e-knihy se řadí pod performativní umění. ...............................................

www.oup.cz

3


Pearson Nadnárodní společnost se zaměřením na vzdělávací literaturu a programy působí ve dvou divizích odděleně v Severní Americe a v Evropě, Asii a severní Africe. Spoluvytváří portál pro elektronické studijní materiály CourseSmart. Součástí společnosti je i nakladatelství Allyn & Bacon, jež vydává publikace pro vyšší vzdělávání v oblasti pedagogiky, humanitních i sociální věd. Portfolium divadelních knih se pohybuje v  širokém rozsahu od technických aspektů divadla (kostýmy, líčení, svícení) po obecnější publikace týkající se herectví, režie, psaní dramatu, ale také dějin divadla či managementu. ...............................................

www.pearsoned.co.uk

2


Taylor and Francis Routledge Mezinárodní, původně britské nakladatelství se zaměřuje na vydávání akademických publikací (tištěné knihy, elektronické knihy i periodika) a vlastní několik menších nakladatelů s různou specializací. V oblasti humanitních a sociálních věd vyniká britské Routledge. Nakladatelství vytvořilo samostatný oddíl Divadlo a performanční umění a jeho archivní portál, jenž zahrnuje mnoho akademických studií, učebnic i nejrůznějších pramenů oboru. Každoročně také vydává Europa World Year Book – detailní analýzu a statistiku knih vydaných po celém světě. ...............................................

www.taylorandfrancis.com

3


Bloomsbury Publishing Nezávislé nakladatelství z Velké Británie s celosvětovou působností vydává kromě beletrie i značné množství akademických titulů. Patří k předním nakladatelům v oboru divadelních a performativních věd. Vydalo na 2000 klasických i moderních dramat, kritických textů a divadelních studií včetně známé série The Arden Shakespeare. Zároveň provozuje rozšířenou digitální knihovnu Drama online. ...............................................

www.bloomsbury.com

2


WileyBlackwell Pod hlavičku Wiley se podepsalo již více než 450 laureátů Nobelovy ceny včetně osmi vítězů z roku 2012. Do jeho portfolia patří jak knižní publikace, tak odborné časopisy nebo laboratorní protokoly. Doménou nakladatelství Wiley-Blackwell jsou především vědecké, lékařské a technické tituly, zaměřuje se ovšem i na vzdělávací odborné publikace pocházející z  dalších akademických sfér včetně uměnovědných. Mezi divadelními tituly lze nalézt zejména texty zabývající se dílem Williama Shakespeara. ...............................................

http://eu.wiley.com

3


Cambridge University Press První knihu publikovalo toto nakladatelství v roce 1584, což jej činí nejstarším vydavatelstvím na světě. Díky tomu mělo možnost vydávat knihy takovým osobnostem, jako jsou básník John Milton, vědec Isaac Newton, fyzik Ernest Rutherford, filozof a lingvista Noam Chomsky nebo jeden z nejznámějších fyziků současnosti Stephen Hawking. Cambridge University Press se zaměřuje na akademické texty, poezii, učebnice a modlitební knížky. V současné době má ve svém katalogu více než 45 000 titulů, z toho 450 se týká divadelní problematiky. ...............................................

www.cambridge.org

2


Edinburgh University Press Historie Edinburgh University Press se datuje od padesátých let minulého století, kdy skotské nakladatelství vzniklo, a od té doby se stalo jedním z nejdůležitějších vydavatelů ve Velké Británii. Zaměřuje se na mnoho oborů, mimo jiné na právo, filozofii, historii, politiku, film a divadlo. Jeho knihy získaly mnoho ocenění a jsou prodávány po celém světě. Celkem nakladatelství vydalo přes 2000 titulů, z nich se přes 50 knih týká divadelní teorie a praxe. ...............................................

www.euppublishing.com

3


Cambridge University Press První knihu publikovalo toto nakladatelství v roce 1584, což jej činí nejstarším vydavatelstvím na světě. Díky tomu mělo možnost vydávat knihy takovým osobnostem, jako jsou básník John Milton, vědec Isaac Newton, fyzik Ernest Rutherford, filozof a lingvista Noam Chomsky nebo jeden z nejznámějších fyziků současnosti Stephen Hawking. Cambridge University Press se zaměřuje na akademické texty, poezii, učebnice a modlitební knížky. V současné době má ve svém katalogu více než 45 000 titulů, z toho 450 se týká divadelní problematiky. ...............................................

www.cambridge.org

2


Edinburgh University Press Historie Edinburgh University Press se datuje od padesátých let minulého století, kdy skotské nakladatelství vzniklo, a od té doby se stalo jedním z nejdůležitějších vydavatelů ve Velké Británii. Zaměřuje se na mnoho oborů, mimo jiné na právo, filozofii, historii, politiku, film a divadlo. Jeho knihy získaly mnoho ocenění a jsou prodávány po celém světě. Celkem nakladatelství vydalo přes 2000 titulů, z nich se přes 50 knih týká divadelní teorie a praxe. ...............................................

www.euppublishing.com

3


Boydell and Brewer V roce 1978, kdy bylo nakladatelství založeno, se jeho publikace zaměřovaly hlavně na středověk, ale jeho záběr se rychle rozšířil na všechna historická období až do 20. století. Orientuje se hlavně na monografie související s literaturou, historií, uměním a jazykovědou španělsky mluvících zemí, dále na klasickou hudbu a africká studia. Značka Boydell & Brewer je významný nakladatel divadelních publikací španělsky mluvících zemí a Afriky. ...............................................

www.boydellandbrewer.com

2


Palgrave Macmillan Toto mladé nakladatelství se zaměřuje především na tituly z oblasti humanitních a sociálních věd a ekonomiky. Francis Turner Palgrave, podle kterého se vydavatelství jmenuje, byl britský kritik a básník. Jeho světoznámou publikaci The Golden Treasury of English Songs and Lyrics vydalo právě nakladatelství Macmillan, jehož je Palgrave dceřinou společností. Ve svém katalogu má přes 400 divadelních publikací. ...............................................

www.palgrave.com

3


Cengage Learning Orientace na inovativní techniky vyučování a studia je pro tuto organizaci klíčová. Produkty a služby jsou zaměřeny hlavně na profesní růst a zlepšení studijních výsledků. Cengage Learning se snaží přizpůsobit individuálním požadavkům čtenářů, studentů a pedagogů, aby zvýšil efektivitu jejich čtení, psaní a komunikace. Nakladatelství vydává rovněž divadelní publikace, jež cílí na osobní a profesní rozvoj. ...............................................

www.cengage.co.uk

2


Théâtrales Nakladatelství Théâtrales pomáhá začínajícím autorům vydávat jejich práce, čímž se snaží obohatit kulturní prostor o nové talenty a nové perspektivy ze světa divadla a divadelní teorie. Vydavatelství publikuje hlavně hry a texty začínajících umělců, ale také klasické divadelní texty francouzských i zahraničních autorů. Dramatiků a autorů divadelních publikací má ve svém portfoliu kolem 300 a každoročně vychází přibližně dvacet novinek. ...............................................

www.editionstheatrales.fr

3


VŠMU Vysoká škola múzických umení byla založena v roce 1949 v Bratislavě a kromě výchovy odborníků v oblasti divadla, filmu, hudby, tance, loutkoherectví a televize se věnuje ediční a publikační činnosti. Strukturu knižního fondu tvoří knihy, hudebniny, audiovizuální dokumenty a odborná periodika. ...............................................

www.vsmu.sk

2


Divadelný ústav Bratislava Instituce se zabývá výzkumem, dokumentací a poskytováním informací souvisejících s divadelní kulturou na Slovensku. V současnosti plní i služby spojené s jejím speciálním statusem veřejného specializovaného archivu, muzea a akreditovaného pracoviště pro výzkum a vývoj. Každoročně organizuje divadelní festival Nová dráma/Nova Drama. Bratislavský DÚ je členem mezinárodních organizací, jako je ITI, ENCIPA, FIRT, ITAM a SIBMAS, jejichž prostřednictvím se zapojuje do nadnárodních odborných teatrologických aktivit a projektů. Vydává odbornou divadelní literaturu a divadelní hry slovenských a zahraničních autorů. Mezi jeho základní publikace patří Divadlá na Slovensku a Divadelný kalendár, které připravuje každoročně. ...............................................

www.theatre.sk

3


Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze Vysoká škola múzických umení byla založena v roce 1949 v Bratislavě a kromě výchovy odborníků v oblasti divadla, filmu, hudby, tance, loutkoherectví a televize se věnuje ediční a publikační činnosti. Strukturu knižního fondu tvoří knihy, hudebniny, audiovizuální dokumenty a odborná periodika. ...............................................

www.namu.cz

2


Institut umění Divadelní ústav Jedno z nejvýznamnějších a největších nakladatelství divadelní literatury u nás, jehož hlavním cílem je poskytovat české i zahraniční veřejnosti komplexní informační služby z oblasti divadla, propagovat české divadlo v zahraničí a vyvíjet vědeckou, dokumentační a sbírkovou činnost. Ediční činnost ústavu je specifická vysokým podílem odborné redakční práce často týmového charakteru. Základní ediční řady se věnují českému divadlu, světovému divadlu a divadelním hrám. Kromě vydávání původních a přeložených odborných knih přispívá IDU k šíření informací také internetovými portály, volně přístupnými databázemi a soustavnou digitalizací materiálů pro badatelskou činnost. ...............................................

www.idu.cz

3


Karolinum Nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze se zaměřuje na publikaci učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity. Svou vydavatelskou činnost se snaží maximálně přizpůsobovat edukačním a vědeckým aktivitám a požadavkům univerzity. Učební texty jsou často vyhledávány studenty dalších českých i slovenských vysokých škol, vědecké publikace oslovují širší čtenářskou obec. Zejména rozsáhlé a odborně vysoce fundované monografie z dějin umění nalezly kladnou odezvu nejen v České republice, ale i v zahraničí, a divadelně orientovaná nabídka překračuje 300 titulů. ...............................................

www.cupress.cuni.cz

2


Ediční středisko JAMU Posláním Edičního střediska JAMU je vydávání studijních materiálů pro posluchače školy a vytváření kvalitních podmínek pro publikační činnost pedagogů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Vydává studijní, vzdělávací a odborné publikace z oblasti historie a teorie hudby, divadla, scénografie a dramatické výchovy. Dále publikuje sborníky z vědeckých a odborných konferencí, slovníky, příručky a skripta. Nepravidelně vydává také bulletin JAMU Občasník a poskytuje tiskové a editorské služby rektorátu a oběma fakultám. Některé publikace, zejména s hudebněvědnou tematikou, vycházejí také v anglickém jazyce. ...............................................

www.jamu.cz

3


Pražská scéna Nezávislé nakladatelství specializované jen na divadelní literaturu bylo založeno v roce 1993 Janem Dvořákem v návaznosti na tradici časopisu Scéna z předlistopadové éry. Soustředí se především na moderní a současné české divadlo, zavedený nakladatelský program ho nejen zrcadlí, ale především nejnovější kapitoly historie divadla pohotově fixuje. Celkovým počtem vydaných výtisků (100 000) je tento one-man press považován za největšího nakladatele v této oblasti u nás. Nabídka nakladatelství se uskutečňuje v několika edicích, edičních řadách nebo cyklech (např. Odkaz Jana Grossmana divadelníkům, ediční cyklus Pražská pětka, edice Režie, řady Teatrologie či Panoráma českého alternativního divadla). ...............................................

www.prazska-scena.cz

2


Větrné mlýny Brněnské nakladatelství se ve svých počátcích od roku 1995 věnovalo především vydávání dramatické tvorby českých i zahraničních autorů a další divadelní literatury. Postupně se ediční záběr rozšířil do dnešní podoby, kdy významnou část produkce zaujímá také domácí a překladová próza, poezie i literatura dalších žánrů. Větrné mlýny fungují rovněž jako kulturní agentura, která pořádá největší literární festival v České republice Měsíc autorského čtení. Od roku 2005 se podílí na vydávání kulturní revue RozRazil a ve spolupráci se studenty Masarykovy univerzity v Brně provozuje divadelní server RozRazil online. ...............................................

www.vetrnemlyny.cz

3


Kant Nakladatelství vydává umělecké publikace, výtvarné monografie se zvláštním zaměřením na českou fotografii, výstavní katalogy a umělecké pohlednice. V oblasti divadla nabízí knihy věnované historii a teorii divadla, praktickým oborům dramatické tvorby i divadelní hry. Vydávalo také periodikum Disk, význačný časopis pro studium scénické tvorby. ...............................................

www.kant-books.cz

2


Brkola Nakladatelství od roku 2005 provozují v Praze Michal Čunderle, Jan Zich a František Vyskočil. Vydává knížky, jež mají co do činění s autorstvím, herectvím a divadlem, ale i jejich mimouměleckými přesahy (Ivan Vyskočil, Přemysl Rut, Martina Musilová, Eva Slavíková, Jaroslava Pokorná, Declan Donnellan, Elfriede Jelineková), nebo jsou pro děti (Alena Zemančíková, Reinhardt Jung). Speciálně se Brkola věnuje vyprávěnému divadlu, a to i vlastními pokusy na scéně, jejichž literární verze pak také vydává (Bubela, Vosa Marcelka). Duchovním i praktickým impulzem k aktivitám vydavatelství je Ivan Vyskočil a jeho dialogické jednání. ...............................................

www.vetrnemlyny.cz

3


Host Brněnské nakladatelství s letitou tradicí v současnosti zaujímá nepřehlédnutelné místo na českém knižním trhu. Jeho působnost a kořeny jsou spojeny se stejnojmenným časopisem, který začal vycházet v Brně roku 1985 jako samizdatový sborník. Host vydává především kvalitní českou a překladovou prózu, poezii, literární teorii i literaturu naučnou. Odborné publikace se zaměřují zejména na historii, sociologii, jazykovědu, divadlo a další obory. Vydavatelství také poskytuje příležitost debutantům – básníkům, prozaikům či mladým literárním vědcům, a je organizátorem řady literárních akcí. ...............................................

www.nakladatelstvi.hostbrno.cz

2


Nakladatelství Academia Původně nesla významná společnost název Nakladatelství Československé akademie věd a věrna názvu sestavuje svůj ediční program primárně z publikací všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa a v přidružené síti knihkupectví se pravidelně pořádají rozmanité kulturní akce. ...............................................

www.academia.cz

3


Torst Pražské nakladatelství Torst tvoří již přes dvacet let nedílnou součást české moderní kultury, pod jeho křídly publikovali autoři jako Václav Havel, Jiří Cieslar, Ivan Martin Jirous nebo Egon Bondy. Torst také objevil mnohé výrazné literární talenty. Speciální edice Fototorst se zaměřuje na monografie význačných fotografů. Příznivci divadla se mohou v nejbližší době těšit na připravovanou kritickou edici souboru literárněkritických a teatrologických prací Jana Grossmana. ...............................................

www.torst.cz

2


Nakladatelství Národního divadla Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Dnešní Národní divadlo tvoří čtyři umělecké soubory, které působí na pěti divadelních scénách. ND se vždy věnovalo též specifické publikační činnosti spočívající nejenom v obsáhlých programových brožurách k inscenacím, ale též v historicko-populárně-naučných knihách zaměřených na vlastní divadelní budovy, architekturu, výtvarné umění a dějiny divadla. ...............................................

www.narodnidivadlo.cz

3


Studio Ypsilon Původně nesla významná společnost název Pod značkou Studia Ypsilon nehledejte jen divadelní scénu, ale také nakladatelství, které se specializuje na vydávání odborné divadelní literatury s přesahem k filozofii hry, obecné filozofii a společenským vědám. Mezi publikacemi lze nalézt i překladové tituly významných zahraničních autorů. Těmi jsou Pohyblivý bod anglického režiséra a jednoho z největších reformátorů světového divadla 20. století Petera Brooka nebo Divadlo v současném myšlení, práce známé polské teatroložky Ireny Sławińské. ...............................................

www.ypsilonka.cz

2


Dejvické divadlo Dejvické divadlo je jednou z nejoblíbenějších pražských divadelních scén, po dobu své existence bylo několikrát vyznamenáno Cenou Alfréda Radoka za divadlo roku. Vystřídaly se v něm celkem dva divadelní soubory, první pod vedením Jana Borny po čtyřech letech nahradil soubor režírovaný Miroslavem Krobotem, jenž zde působí dodnes. U příležitosti výročí dvaceti let od vzniku této uznávané divadelní scény vydalo Dejvické divadlo Fotoalbum Dejvické divadlo 20 let. Během svého působení archiv divadla nashromáždil množství fotografického materiálu, který především dokumentuje atmosféru inscenací. ...............................................

www.dejvickedivadlo.cz

3


Svět a divadlo Dvojjazyčný česko-slovenský časopis Svět a divadlo vytváří od svého založení v roce 1990 jedinečný obraz tuzemského, slovenského i světového divadla. Nejen typografií navazuje na legendární časopis Divadlo. Také SAD chápe divadelní dění v širším kontextu kulturním, filozofickém i politicko-společenském a součástí každého čísla je nejméně jeden v Čechách dosud nepublikovaný dramatický text. Autory SAD jsou znalci divadla nejen z Čech a Slovenska. Kromě časopisu vydává občanské sdružení Svět a divadlo samostatné publikace. ...............................................

www.svetadivadlo.cz

2


Na konári Nakladatelství vzniklo v roce 2009 jako občanské sdružení. Zaměřuje se na vydávání divadelní literatury ve dvou edičních řadách – odborná teatrologická literatura (teorie, historie, eseje) české i zahraniční provenience a překlady divadelních her. Nevyhýbá se ani vydávání dobré literatury z jiných humanitních oborů a beletrii. Základem jeho práce je kvalitní ediční příprava textů a podpora české teatrologie. ...............................................

www.nakonari.cz

3


10–11 5 2013 Kontakt: se projevuje jako typický eklektik, který nevěří na jedinou divadelní metodiku, interpretaci či vizi. Spoléhá především na zkušenost, osobnost a intuici a výklady nechává na samotných tvůrcích a příjemcích.“

BookMe  

katalog test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you