Page 1

Addvantage 2011/2012 Věrnostní program pro jazykové školy, instituce a firmy Loyalty programme for language schools, institutions and companies


Oficiální stránky British Council Czech Republic www.britishcouncil.cz Stránky věrnostního programu Addvantage www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicexams-loyalty-programmes.htm Stránky projektového oddělení British Council www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicprojects.htm Oficiální stránky Univerzity v Cambridge ESOL www.cambridgeesol.org Oficiální stránky IELTS www.ielts.org Podpora pro žáky a studenty angličtiny http://learnenglish.britishcouncil.org Podpora dalšího vzdělávání učitelů angličtiny http://www.teachingenglish.org.uk Materiály pro výuku žáků včetně metodických tipů pro učitele i rodiče http://learnenglishkids.britishcouncil.org Výuka angličtiny prostřednictvím světa fotbalu a fotbalových hvězd; vhodné pro výuku i samostudium doma http://premierskills.14 britishcouncil.org 15

Useful links British Council Czech Republic official webpages www.britishcouncil.cz Loyalty programmes webpages www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicexams-loyalty-programmes.htm British Council Projects webpages www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicprojects.htm University of Cambridge ESOL official webpages www.cambridgeesol.org IELTS official webpages www.ielts.org Support for English students http://learnenglish.britishcouncil.org Support of further education for English teachers http://www.teachingenglish.org.uk Learning materials for students including methodological tips for teachers and parents http://learnenglishkids.britishcouncil.org English learning via football and football stars; suitable for teaching as well as self-study http://premierskills.14 britishcouncil.org 15

Ilustrace © Michaela Kukovičová − Fotografie © Tomáš Souček − Design © Belavenir, Praha 2011

Užitečné odkazy


British Council

British Council

Jsme mezinárodní organizace Spojeného království pro kulturní vztahy. Vytváříme příležitosti pro lidi ve Spojeném království i ostatních zemích a snažíme se mezi nimi budovat pouta důvěry. Naše organizace byla založena roku 1934 a v současnosti působí ve 110 zemích. V České republice se zaměřujeme především na anglický jazyk a umění. Nabízíme docházkové kurzy angličtiny, ve kterých získáte potřebné schopnosti a sebejistotu k dosažení svých cílů. Pořádáme britské zkoušky, které uznávají vlády, univerzity, profesní organizace i zaměstnavatelé po celém světě. Naše projekty zaměřené na výuku angličtiny pomáhají dětem stát se skutečnými světoobčany a připravují je na život v globální ekonomice. Propojujeme školy z různých zemí pomocí sdílených osnov a podporujeme profesní rozvoj učitelů i školského managementu. V umění se zaměřujeme na to nejlepší, co britská scéna nabízí. Organizujeme vysoce kvalitní umělecké akce a umožňujeme umělcům, kulturním představitelům a uměleckým institucím navázat hodnotné pracovní vztahy s jejich protějšky ve Spojeném království.

We are the UK’s international cultural relations body. We create international opportunities for the people of the UK and other countries and build trust between them worldwide. Founded in 1934, we currently operate in 110 countries. In the Czech Republic we focus on the key areas of English and arts. We offer face-to-face English language courses that will give you the confidence and skills you need to achieve your goals. We administer UK examinations that are recognised by governments, universities, professional bodies and employers around the world. Our English projects help turn school children into global citizens and prepare them for life in the global economy. We link schools from different countries for joint curriculum projects and provide professional development for teachers and school leaders. In arts, we work with the best of British creative talent to develop high-quality events and link artists, cultural leaders and arts institutions, drawing them into a closer relationship with the UK.

© British Council 2011 The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations. We are registered in England as a charity.


Jak funguje Addvantage

Kategorie programu

Hromadně zaregistrujte kandidáty na zkoušky. Hromadně uhraďte platbu. Získáte členství v jedné z kategorií programu dle počtu registrovaných kandidátů po dobu školního roku.

Počet zaregistrovaných kandidátů 10 – 49 50 – 99 100 – 199 200 a více

Komu je Addvantage určen Všem jazykovým školám, institucím a firmám, které mají zájem hromadně registrovat své kandidáty na zkoušky pořádané British Council: IELTS International English Language Testing System YLE Young Learners Tests KET Cambridge English: Key KET for Schools Cambridge English: Key for Schools PET Cambridge English: Preliminary PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools FCE Cambridge English: First FCE for Schools Cambridge English: First for Schools CAE Cambridge English: Advanced CPE Cambridge English: Proficiency BEC Business English Certificate ILEC International Legal English Certificate ICFE International Certificate in Financial English

Kategorie Bronzová Stříbrná Zlatá Platinová

Nejčastější dotazy Kdy a jak se mohu zapojit do programu? Věrnostní program Addvantage je určen společnostem, které s British Council v minulém školním roce 2010/11 zaregistrovaly minimálně deset kandidátů na zkoušky organizované British Council. Novým společnostem nabízíme účast v programu Addvantage Starter. Jaké benefity vám nabízíme? Podle celkového počtu vámi zaregistrovaných kandidátů se dostanete do jedné z kategorií našeho programu a budou vám nabídnuty s ní související benefity, které jsou popsány dále v tomto letáku. Kdy a jak obdržím slíbené benefity? Některé z produktů vám budou doručeny poštou (např. kalendáře nebo ukázkové testy), jiné vám zašleme e-mailem. Čerpání některých benefitů (např. exkurze do British Council nebo organizace zkoušek ve vašich prostorách) bude záležet na vašem rozhodnutí. V takovém případě kontaktujte přímo British Council.

Addvantage

Výše uvedená instituce ve školním roce hromadně registrovala své kandidáty ke zkouškám Cambridge ESOL s organizací British Council. .

ředitel British Council Česká republika

britishcouncil.cz

© British Council 2011 The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural re ations. We are registered in England as a charity.

Certifikát vydaný British Council. Certificate issued by the British Council.

Jak se mohu posunout do vyšší kategorie? Členství v určité kategorii je nabízeno na základě počtu kandidátů, které daná instituce zaregistrovala v minulém školním roce. V průběhu trvání tohoto programu počítáme každého hromadně zaregistrovaného kandidáta a před začátkem nového období vám nabídneme členství v odpovídající kategorii.


How Addvantage works Register candidates via block registration. Make a collective payment for candidates. Gain membership on a level according to the number of registered candidates during a school year.

Who is Addvantage for For all language schools, institutions and companies that register their candidates for the exams organized by the British Council: IELTS International English Language Testing System YLE Young Learners Tests KET Cambridge English: Key KET for Schools Cambridge English: Key for Schools PET Cambridge English: Preliminary PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools FCE Cambridge English: First FCE for Schools Cambridge English: First for Schools CAE Cambridge English: Advanced CPE Cambridge English: Proficiency BEC Business English Certificate ILEC International Legal English Certificate ICFE International Certificate in Financial English

Programme levels Number of candidates registered

Membership level

10 – 49 50 – 99 100 – 199 200 and more

Bronze Silver Gold Platinum

FAQ When and how can I join the Addvantage programme? The Addvantage loyalty programme is open to any institution that registered a minimum 10 candidates for the exams organized by the British Council in the previous school year. We offer membership of a programme for new institutions – Addvantage Starter. What are the benefits? The total number of candidates registered by your institution entitles you to a membership level and its related benefits which are described in detail further in this brochure. The benefits will be offered according to a category reached. When and how will I receive these benefits? Some products (e.g. calendars or past papers) will be posted to you; others will be sent by e-mail. The decision whether to take up some or all of the options (e.g. British Council visit or hosting exams on the participant’s own premises) lies with the programme participant – in such cases you should contact the British Council directly. How can I advance to the next level? An institution’s programme level is determined by the number of candidates registered by block entry in the previous school year. We will count all of your registered candidates and before the beginning of the new period we will offer you the corresponding membership level.


Přehled kategorií a benefitů Bronzová kategorie 10 – 49 kandidátů • právo registrovat kandidáty na zkoušky organizované British Council za cenu sníženou o 100 Kč • klubová karta British Council • logo „British Council Partner Institution“

Zlatá kategorie 100 – 199 kandidátů • právo registrovat kandidáty na zkoušky organizované British Council za cenu sníženou o 300 Kč • 8 knížek ukázkových testů ke zkoušce Cambridge ESOL • 2 balíčky k ústní části zkoušky • 3 knihy Top Tips ke zkoušce • zkouška British Council zdarma pro zaměstnance instituce

• statistika výsledků vlastních kandidátů • certifikát British Council uvádějící, že vaše ze zkoušek British Council instituce registruje na zkoušky Cambridge ESOL

• knížka ukázkových testů ke zkouškám Cambridge ESOL • metodický seminář na míru ve vašem regionu • 2 garantovaná místa na seminářích British Council

+ benefity stříbrné kategorie

Platinová kategorie 200 a více kandidátů

• statistika výsledků kandidátů British Council v České republice

• právo registrovat kandidáty na zkoušky organizované British Council za cenu sníženou o 400 Kč

• přehled výsledků jednotlivých kandidátů dané instituce za poslední zkouškové období

• 10 knížek ukázkových testů ke zkoušce Cambridge ESOL

• pravidelný elektronický zpravodaj o činnosti a akcích pořádaných British Council

• 4 balíčky k ústní části zkoušky

• stolní kalendář 2012 s důležitými daty ke zkouškám organizovaných British Council • slevová karta Oxford Bookshop pro vaše studenty

Stříbrná kategorie

• 3 knihy Top Tips ke zkoušce • návštěva Univerzity Cambridge ESOL pro 2 zaměstnance vaší instituce • 2 zkoušky British Council zdarma pro zaměstnance instituce + benefity zlaté kategorie

50 – 99 kandidátů • právo registrovat kandidáty na zkoušky organizované British Council za cenu sníženou o 200 Kč • 4 knížky ukázkových testů ke zkoušce Cambridge ESOL • balíček k ústní části zkoušky • 2 knihy Top Tips ke zkoušce • metodický seminář na míru ve vašich prostorách • výkladový slovník od některého z partnerských nakladatelství nebo Bohemian Ventures • při dostatečném počtu kandidátů možnost pořádat ústní části zkoušek ve vlastních prostorách + benefity bronzové kategorie

Logo British Council Partner Institution


Categories and benefits Bronze level 10 – 49 candidates • the right to register your candidates for examinations organized by the British Council for a fee reduced by CZK 100 • British Council club card • logo „British Council Partner Institution“ • British Council certificate stating that your institution registers candidates for the Cambridge ESOL exams • 1 book of practice tests for Cambridge ESOL exams • methodology seminar upon request in your region • 2 guaranteed places at seminars by the British Council • result statistics of exams organized by the British Council for candidates in the Czech Republic • provision of the candidates’ results • e-Newsletter about British Council exams activities and general events • a desk calendar for 2012 with key administration dates for exams organized by the British Council • the Oxford Bookshop discount card for your students

Gold level 100 – 199 candidates • the right to register your candidates for examinations organized by the British Council for a fee reduced by CZK 300 • 8 books of practice tests for Cambridge ESOL exams • 2 speaking test preparation packs • 3 Top Tips books for exams • British Council exam free of charge for a participant • result statistics on participant’s candidates + silver level benefits

Platinum level 200 and more candidates • the right to register your candidates for examinations organized by the British Council for a fee reduced by CZK 400 • 10 books of practice tests for Cambridge ESOL exams • 4 speaking test preparation packs • 3 Top Tips books for exams • a trip to University of Cambridge ESOL for two employees of your institution • 2 British Council exams free of charge for participants + gold level benefits

Silver level 50 – 99 candidates • the right to register your candidates for examinations organized by the British Council for a fee reduced by CZK 200 • 4 books of practice tests for Cambridge ESOL exams • a speaking test preparation pack • 2 Top Tips books for exams • a methodology seminar upon request at your premises • a dictionary from one of the publishers or Bohemian Ventures • hosting of speaking parts of the examinations on your premises in case of a sufficient number of candidates + bronze level benefits

British Council Club Card


Partneři

Info Pokud máte dotazy ohledně programu Addvantage, kontaktujte prosím: If you have any additional questions regarding Addvantage, please contact: Jana Pavlová jana.pavlova@britishcouncil.cz

British Council Bredovský dvůr Politických vězňů 13 110 00 Praha 1 T 221 991 160 F 224 933 847 english.exams@britishcouncil.cz

British Council on Facebook www.facebook.com /british.council.czech.republic

www.britishcouncil.cz

Partners

Addvantage for Institutions  

Addvantage for Institutions

Advertisement