Page 1


18. 4. – 5. 5. 2. 3. 3. 4. 5. 8. 9.

10.

11. 12.

15. 16. 17.

18.

19.

21. 22. 5. – 5. 5. 22. 23.

5

ExuviEs výstava LEçon d’unE univErsité voLantE | PřEdnášky Putovní univErzity kino tésa La roséE kino FaLsch kino JE PEnsE à vous | mysLím na vás kino rosEtta kino absinthE dE PiErrE-yvEs chaPaLain divadLo La FéE | víLa kino L’hEurE du contE | hodina PohádEk LitEratura La LEttrE dE PiErrE-yvEs chaPaLain divadLo LE FiLs | syn kino LE héros | hrdina akcE L’EnFant | dítě kino musímE si PromLuvit o kEvinovi kino LE siLEncE dE Lorna | mLčEní Lorny kino musímE si PromLuvit o kEvinovi kino LE Gamin au véLo | kLuk na koLE kino caravan PaLacE hudba romEo Et JuLiEttE hudba L’assaut | PřEPadEní kino nuit dE La LittératurE | noc LitEratury LitEratura La FéE | víLa kino b.d. à L’honnEur à La FoirE du LivrE | komiks na světě knihy LitEratura aFrican taLEs kino musímE si PromLuvit o kEvinovi kino b.d. à L’honnEur à La FoirE du LivrE | komiks na světě knihy LitEratura FrankoFonní autoři na světě knihy LitEratura 12h08 à L’Est dE bucarEst | 12:08 na východ od bukurEšti kino un chaPitrE d’histoirE au cinéma : LEs Procès PoLitiquEs dEs annéEs 50 | kaPitoLa děJin a FiLm: PoLitické ProcEsy v 50. LEtEch LitEratura L’avEu | doznání kino kino 35 En PLEin air : LoGorama | LEtní kino 35: LoGorama kino caFé LittérairE avEc bouaLEm sansaL LitEratura PF 12 výstava musímE si PromLuvit o kEvinovi kino L’hEurE du contE | hodina PohádEk LitEratura


23. 24. 25. 28. 29. 30. 31.

1. + 2. 5. 6. 7. 11. 12. 13. 14. 17. 18. 19. 20. 21. 23. 25. 26. 27. 28.

Pour un instant La LibErté | na chvíLi svobodní kino L’assaut | PřEPadEní kino musímE si PromLuvit o kEvinovi kino GrandE FantaisiE dEs animaux | vELká zvířEcí FantaziE tanEc habEmus PaPam | mámE PaPEžE! kino LEs biEn-aimés | miLovaní kino La FéE | víLa kino

6

comPaGniE étantdonné : ziGzaG tanEc tournéE | turné kino Pour un instant La LibErté | na chvíLi svobodní kino La FéE | víLa kino xaviEr PErrot Jardins imaGinairEs | imaGinární zahrady PřEdnáška L’ExErcicE dE L’Etat | ministr kino LEs biEn-aimés | miLovaní kino habEmus PaPam | mámE PaPEžE! kino roLand tchaounté hudba mémoirEs croiséEs | PrůsEčníky Paměti akcE tournéE | turné kino L’ExErcicE dE L’Etat | ministr kino habEmus PaPam | mámE PaPEžE! kino Pad braPad hudba unE odysséE, Par La comPaGniE irina brook divadLo Pour un instant La LibErté | na chvíLi svobodní kino L’ExErcicE dE L’Etat | ministr kino cantiquE dEs cantiquEs | PísEň Písní divadLo kino 35 En PLEin air : chronoPoLis | LEtní kino 35: chronoPoLis kino

8

1. don quixotE hudba 18. comPaGniE GaLaPiat Et ProJEt LacrimaE divadLo 29. 8. – 2. 9. FrEsh FiLm FEst kino


ycb  

xcvbcn jxcgjf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you