IFP 1+2 2012

Page 1


10. 11. – 22. 1. 9. 12. – 22. 1. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 17. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 29. 31.

1

Scenario StrategieS VýStaVa Uchronie VýStaVa La SoLitUde deS nombreS premierS | oSaměLoSt prVočíSeL Kino L’heUre dU conte | hodina pohádeK LiteratUra Un poiSon VioLent | LáSKa jaKo jed Kino rencontre aVec L’aUteUr caya maKhéLé | SetKání S cayoU maKhéLém diVadLo LeS bien-aiméS | miLoVaní Kino La SoLitUde deS nombreS premierS | oSaměLoSt prVočíSeL Kino iLLégaL | iLegáLně Kino LeS mainS en L’air | rUce VzhůrU Kino beLLe de joUr | KráSKa dne Kino L’apoLLonide – SoUVenirS de La maiSon cLoSe | neVěStinec Kino L’arbre | Strom Kino La Fête en pLein air | zahradní SLaVnoSt diVadLo Un poiSon VioLent | LáSKa jaKo jed Kino L’heUre dU conte | hodina pohádeK LiteratUra L’apoLLonide – SoUVenirS de La maiSon cLoSe | neVěStinec Kino L’arbre | Strom Kino LeS ondeS martenot | martenotoVy VLny hUdba La SoLitUde deS nombreS premierS | oSaměLoSt prVočíSeL Kino LeS ondeS martenot | martenotoVy VLny hUdba LeS bien-aiméS | miLoVaní Kino Le haVre Kino VénUS noire | černá VenUše Kino


2 1. 2. 2. – 21. 3. 2. 3. 4. 7. 8. 8. 9. 2. – 4. 4. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 20. 21. 22. 22. 23. 24. 25. 28. 29.

L’arbre | Strom Kino La maiSon, Koto boLoFo VýStaVa La SoLitUde deS nombreS premierS | oSaměLoSt prVočíSeL Kino Le haVre Kino L’apoLLonide – SoUVenirS de La maiSon cLoSe | neVěStinec Kino iLLégaL | iLegáLně Kino L’heUre dU conte | hodina pohádeK LiteratUra Un poiSon VioLent | LáSKa jaKo jed Kino Un aUtre air | jiný VzdUch VýStaVa beLLe de joUr | KráSKa dne Kino VénUS noire | černá VenUše Kino Le haVre Kino VénUS noire | černá VenUše Kino LeS mainS en L’air | rUce VzhůrU Kino LeS bien-aiméS | miLoVaní Kino L’arbre | Strom Kino iLLégaL | iLegáLně Kino phiLippe cLaUdeL přednášKa LeS ÂmeS griSeS | šedé dUše Kino Le haVre Kino L’heUre dU conte | hodina pohádeK LiteratUra L’apoLLonide – SoUVenirS de La maiSon cLoSe | neVěStinec Kino VénUS noire | černá VenUše Kino iLLégaL | iLegáLně Kino L’arbre | Strom Kino beLLe de joUr | KráSKa dne Kino Un poiSon VioLent | LáSKa jaKo jed Kino


Alena Kotzmannová

1011 — 221 Scenario StrategieS

www.meetfactory.cz

expoSition VýStaVa Meetfactory Gallery Ke sklárně 15 Praha 5

Le projet Scenario Strategies présente les travaux d’auteurs tchèques, français et suisses dont l’œuvre se caractérise par une volonté d’inversion de la réalité ayant pour but de découvrir de nouveaux éléments constructeurs de la narration. Alors que certaines œuvres exposées ici sont issues de la photographie classique, la photographie est devenue, pour les autres, un média référentiel. L’exposition veut avant tout mettre en avant le rôle fondamental de la fantaisie, en lien avec les capacités visuelles et la perception de l’être humain. Commissaire : Dušan Záhoranský. Artistes exposés : Cyprien Gaillard (F), Kateřina Držková (CZ), Pierre Huyghe (F), Markéta Kinterová (CZ), Alena Kotzmannová (CZ), Bernard Voita (CH).


Cyprien Gaillard

Scenario StrategieS Výstavní projekt Scenario Strategies přestavuje díla českých, francouzských a švýcarských autorů, pro jejichž tvorbu je příznačná strategie invertované reality za cílem nových narativních konstruktů. Zatímco díla vycházejí z klasické fotografie, pro jiné je fotografie spíše referenčním médiem. Cílem výstavy je především poukázat na zcela zásadní roli fantazie ve spojitosti s vizuálními dispozicemi a vnímáním člověka. Kurátor: Dušan Záhoranský Vystavující umělci: Cyprien Gaillard (F), Pierre Huyghe (F), Bernard Voita (CH), Kateřina Držková (CZ), Markéta Kinterová (CZ), Alena Kotzmannová (CZ)


Bertrand Lavier

912 — 221

Uchronie oU deS récitS de coLLection Dans le cadre d’une invitation conjointe du Frac FrancheComté et de la Galerie Klatovy / Klenova (GKK) à croiser une sélection d’œuvres issues de leurs fonds respectifs, Le Bureau/, collectif français de commissaires d’exposition, a imaginé une exposition prenant pour postulat les potentiels fictionnels d’une collection constituée à cette occasion. Sur la base de ce qu’on appelle couramment en sciencefiction des univers parallèles, Uchronie ou Des récits de collection propose d’inventer non pas une, mais plusieurs histoires qui auraient pu être celles de cette collection d’œuexpoSition vres franco-tchèques. Quatre artistes, présents chacun dans VýStaVa les collections du Frac Franche-Comté et de la GKK, ont été invités à produire des œuvres spécifiques venant appuyer le Galerie 35 potentiel fictif des collections générées à l’occasion de ce croisement. Uchronie ou Des récits de collection se déploie siGalerie U Bílého multanément à Klatovy et à Prague, avant d’être présentée jednorožce, Klatovy en région Franche-Comté à l’été 2012. Entrée libre Vstup volný


Gianni Motti

Uchronie aneb příběhy ze SbírKy V rámci společného projektu Regionálního fondu současného umění Frac Franche-Comté a Galerie Klatovy / Klenová (GKK), během kterého se v jednom prostoru setkají vybraná díla z příslušných fondů, vytvořil kolektiv francouzských kurátorů Le Bureau výstavu, jejímž základním postulátem je fikční potenciál sbírky sestavené k této příležitosti. Uchronie aneb Příběhy ze sbírky vychází z toho, co v science-fiction běžně nazýváme paralelní světy. Přichází s návrhem vymyslet nikoliv jeden, ale několik příběhů, které by mohly být těmi, jež zobrazují francouzsko-česká díla této sbírky. Oslovili čtyři umělce, jejichž tvorba je zastoupena ve sbírkách Frac Franche-Comté a GKK, a vyzvali je k tomu, aby vytvořili specifická díla, která by podpořila fiktivní potenciál sbírek vytvořených u příležitosti tohoto francouzsko-českého setkání. Výstava bude probíhat současně v Klatovech (Galerie U Bílého jednorožce) a v Praze (Galerie 35, Francouzský institut) a následně v létě 2012 ve Francii v regionu Franche-Comté.

Le Bureau/


Simon Wild

111 251 82 222 16h00 L’heUre dU conte L’Heure du conte continue pour égayer les après-midi d’hiver, pour le plus grand plaisir des enfants, français comme tchèques. Une petite heure à la Médiathèque pour avoir peur ou pour s’amuser, pour rire et pour chanter. Une petite heure pour découvrir le plaisir de la lecture, des contes, d’ici ou d’ailleurs, pour rêver ou grandir en se laissant porter par les mots. Et aussi pour déguster le goûter !

médiathèqUe mediatéKa

11. 1. + 8. 2. Kateřina, sa guitare et ses chansons.

25. 1. + 22. 2. IFP Viktorie et son spectacle avec musique et marionnettes.

Entrée libre Vstup volný


Simon Wild

hodina pohádeK K velké radosti českých i francouzských dětí pokračuje Hodina pohádek i zimním období! Hodinka v Mediatéce na to se bavit, možná se trošku i bát, hodně se smát, či si zazpívat. Čas pro potěšení z četby, pohádek ze všech koutů světa, chvilka pro snění, kde se můžete nechat unášet slovy jiných. A samozřejmě nebude chybět ani svačinka! 11. 1. + 8. 2. Přijde Kateřina se svou kytarou a písničkami. 25. 1. + 22. 2. Viktorie nás navštíví se svými loutkami a hudbou.


121 18h30 LectUre de SortiLègeS rencontre aVec caya maKhéLé

Considéré comme un des auteurs les plus importants de la nouvelle génération des écrivains francophones de l’Afrique subsaharienne, Caya Makhélé est l’homme de deux cultures et de deux civilisations. Né en 1954 au Congo, il vit depuis une vingtaine d’années à Paris où il se fait rapidement connaître en tant que dramaturge, nouvelliste, auteur de livres pour enfants, éditeur, metteur en scène. Fort des traductions et mises en scène de ses pièces dans plusieurs pays, il s’investit dans d’autres activités comme des festivals, des conférences ou des tables rondes sur la littérature ou le théâtre. La Fable du cloître des cimetières a été traduite en tchèque en 2003, Sortilèges en 2011. Cette soirée sera l’occasion de (re)découvrir le théâtre de Caya Makhélé, d’entendre Sortilèges lu par Lucie Juřičková, Ivan Řezáč, Jan Holík, Magdalena Hniličková, et de rencontrer caFé-théÂtre l’auteur Caya Makhélé et la traductrice de Sortilèges, Jana Podhorská. Mise en espace : Lucie Málková. Conception : Café 35 Lucie Němečková. Une rencontre au théâtre de Zlín a egalement lieu le Entrée libre 9 janvier avec Caya Makhélé et Jana Podhorská. Vstup volný


ScénicKé čtení ze hry čaroVání SetKání S cayoU maKhéLém

Jeden z nejvýznamnějších autorů nové generace frankofonních spisovatelů subsaharské Afriky Caya Makhélé je muž dvou kultur a dvou civilizací. Narodil se v roce 1954 v Kongu a již dvacet let žije v Paříži, kde se rychle prosadil jako dramaturg, autor povídek, knih pro děti, vydavatel a režisér. Jeho hry byly přeloženy a představeny v několika zemích. Makhélé je také častým hostem festivalů, konferencí a diskuzí o literatuře a divadlu. Bajka o pekle, lásce a márnici byla přeložena do češtiny v roce 2003, Čarování v roce 2011. Tento večer je příležitostí (znovu)objevit divadelní svět autora Cayy Makhélého, poslechnout si Čarování v provedení Lucie Juřičkové, Ivana Řezáče, Jana Holíka a Magdaleny Hniličkové a setkat se s autorem Cayou Makhélém a překladatelkou hry Čarování Janou Podhorskou. Režie: Lucie Málková. Dramaturgie: Lucie Němečková. Setkání s Cayou Makhélém a Janou Podhorskou se uskuteční též 9. ledna v Městském divadle Zlín.


231 19h00

La Fête en pLein air LectUre hommage à VácLaV haVeL

caFé-théÂtre Café 35 Entrée libre Vstup volný

La première pièce de Václav Havel, La Fête en plein air, a été présentée pour la première fois à Prague en 1963. Le public découvre alors, en même temps qu’Ubu roi ou En attendant Godot, de jeunes auteurs jusque-là plus ou moins clandestins. Le théâtre de l’absurde, tel que l’écrit alors Václav Havel, et sa critique sociale, expriment la même quête de l’identité humaine broyée par les mécanismes de la phrase, du pouvoir et des machines, jusqu’à la perte totale du sens. Telle restera cette pièce de jeunesse, drôle, absurde, insolente, stimulante, et qui dessine le trait des futures luttes et du destin unique de son auteur. Lecture en tchèque, sous-titrée en français.


Fotografie: Bohdan Holomíček

zahradní SLaVnoSt ScénicKé čtení K poctě VácLaVa haVLa

První divadelní hra Václava Havla, Zahradní slavnost, se hrála poprvé v Praze v roce 1963. Diváci tehdy objevovali ve stejné době jako hry Ubu králem či Čekání na Godota tvorbu mladých autorů, kteří byli dosud víceméně utajení. Absurdní divadlo v podání Václava Havla vyjadřuje spolu se společenskou kritikou stejné hledání lidskosti, jež je drcena mechanismy frází, moci a strojů až do úplného vyprázdnění smyslu. Tato jeho hra z mládí bude i nadále veselá, absurdní, drzá i podnětná, nese již v sobě ráz budoucích zápasů a ducha jedinečného osudu svého tvůrce. Scénické čtení, francouzské titulky.


261 271 19h30 LeS ondeS martenot oU L’opéra concert

www.fok.cz Vente des billets à FOK. Prodej vstupenek v FOK.

mUSiqUe hUdba Obecní dům

L’Orchestre symphonique de Prague (FOK), chef d’orchestre : Zdeněk Mácal. Avec : Elena Zhidkova (mezzo-soprano), Péter Fried (baryton), Miroslav Sekera (piano), Bruno Perrault (ondes Martenot), Pavel Rímský (récitation) et la partie féminine du chœur mixte Kühn. Cette soirée organisée en coopération avec l’IFP raisonnera de la musique des deux grands compositeurs que sont Olivier Messiaen et Hector Berlioz. Les Trois petites liturgies de la présence Divine d’Olivier Messiaen (1908–1992) furent créées entre 1943 et 1944. L’instrumentation de Messiaen est fondée sur des combinaisons sonores inhabituelles et l’emploi d’instruments peu communs tels que les ondes Martenot, invention du musicien français Maurice Martenot (1898–1980). Une discussion au Café de la Maison Municipale précédera le concert du 26 janvier à 18h15 où le chef d’orchestre et quelques solistes dévoileront les coulisses du concert et seront ravis de répondre à vos questions.


martenotoVy VLny či Koncertní opera Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent Zdeněk Mácal. Účinkují: Elena Zhidkova (mezzosoprán), Péter Fried (baryton), Miroslav Sekera (klavír), Bruno Perrault (Martenotovy vlny), Pavel Rímský (recitace) a ženská část Kühnova smíšeného sboru. Netradiční večer, pořádaný ve spolupráci s IFP, naplní pozoruhodná hudba dvou skladatelských velikánů - Oliviera Messiaena a Hectora Berlioze. Tři malé liturgie o všudypřítomnosti Boží (Trois petites liturgies de la présence Divine) Oliviera Messiaena (1908– 1992) byly zkomponovány v letech 1943–1944. Messiaenova instrumentace je založena na neobvyklých zvukových kombinacích a využití neobvyklých nástrojů, k nimž patří i Martenotovy vlny, vynález francouzského hudebníka Maurice Martenota (1898–1980). 26. 1. se koná od 18h15 beseda v Cukrárně Obecního domu, při které dirigent i někteří sólisté poodhalí leccos zajímavého ze zákulisí koncertu a rádi odpoví na dotazy přítomných.


301 17h30 de La théorie à La pratiqUe… cheVaL ! Persival – la simulation au service de l’équitation. Le stress des chevaux pendant le transport. Héritant d’un patrimoine prestigieux, l’École nationale Traduction simultanée. Simultánní tlumočení. d’équitation (ENE) s’est constituée autour du Cadre Noir de Saumur en 1972. Élargissant leurs missions originelles au sein Réservations de cette école qui succède à ses aînées militaires, les Écuyers Rezervace du Cadre Noir de Saumur, corps des professeurs de l’École nawww.ifp.cz tionale d’équitation, forment les cadres supérieurs de l’équiRenseignements tation. Créé en 2010, l’Institut français du cheval et de Informace l’équitation, issu du regroupement de l’École nationale katerina.neveceral@ifp.cz d’équitation et des Haras nationaux, est placé sous la tutelle des ministères chargés des sports et de l’agriculture. Intervenants : Sophie Biau, responsable du service reconFérence cherche de l’ENE, intègre l’unité de recherche « Pégase – Mayenne » qui associe des vétérinaires, des médecins, des přednášKa chercheurs et des entraîneurs. Elle étudie la locomotion du cheval de dressage et obtient le grade de Docteur en 2002. Kino 35 Elle enseigne la physiologie du sport et ses textes sont publiés dans la littérature spécialisée. Entrée libre Nadèje Bourdon – écuyer, a reçu en 2002 la fameuse craVstup volný vache noire à trois viroles d’or, attribut symbolique d’appartenance au prestigieux Cadre Noir. www.cadrenoir.fr


Kůň... od teorie K praxi! Persival – simulátor koně v jezdectví. Stres koní při transportu. Národní jezdecká škola byla založena v r. 1972 z elitní jezdecké jednotky Cadre Noir v Saumuru, která jí přinesla věhlas a tradici. Mistři jezdectví Cadre Noir rozšířili svou původní náplň činnosti a jako pedagogický sbor této nové instituce, navazující na dřívější vojenské školy, odborně připravují a doškolují elitní jezdce a trenéry. Spojením Národní jezdecké školy a Národního hřebčína v r. 2010 vznikl Francouzský institut pro koně a jezdectví, který působí v gesci ministerstev sportu a zemědělství. Přednášející: Sophie Biau má na starosti výzkum v Národní jezdecké škole. Po studiu biologie se stala členkou vědecké společnosti « Pégase – Mayenne », která sdružuje veterinární i humánní lékaře, trenéry koňských i lidských atletů a vědecké pracovníky v oboru. Za svou práci zabývající se studiem pohybu drezurního koně získala v roce 2002 doktorát. Přednáší sportovní fyziologii a publikuje v odborné literatuře. Mistryně jezdectví a pedagog Nadèje Bourdon, obdržela v roce 2002 pověstný černý bičík s třemi zlatými kroužky jako symbol příslušnosti k prestižnímu Cadre Noir.


Fotografie: Koto Bolofo

22 — 213 La maiSon, Koto boLoFo En 2002, Koto Bolofo rencontra Jean-Louis Dumas, alors président d’Hermès, et lui fit part de son idée de photographier les ateliers de la société. Les deux hommes se rendirent alors compte qu’ils avaient quelque chose en commun : un village au royaume du Lesotho, en Afrique méridionale. Koto Bolofo y est né et l’arrière grand-père de Jean-Louis Dumas y avait été missionnaire en 1832. Jean-Louis ouvrit alors ses bras – et les portes d’Hermès – www.hermes.com à l’homme qu’il nomma dès lors son « cousin ». Le cousin entreprit alors un long et passionnant voyage : sept ans d’étude et de patience. Koto Bolofo photographia, sans se presser, en visitant chaque recoin de la maison Hermès, afin d’y découvrir ses objets et ses gens, leurs secrets expoSition de vente et leurs rituels de fabrication. VýStaVa Ce voyage – et le regard unique de Bolofo sur Hermès – ont donné naissance à un livre et à une exposition itinérante Galerie 35 intitulés, tout simplement, La Maison. Entrée libre Vstup volný


Fotografie: Koto Bolofo

La maiSon, Koto boLoFo V roce 2002 se Koto Bolofo potkal s tehdejším prezidentem Hermès Jean-Louis Dumasem a řekl mu o svém nápadu fotografovat dílny Hermès. Tito dva pánové zjistili, že mají něco společného: vesnici v jihoafrickém království Lesotho. Koto Bolofo se tam narodil a pradědeček Jeana-Louise Dumase tam v roce 1832 sloužil jako misionář. Tak Jean-Louis otevřel svou náruč – a dveře domu Hermès – člověku, kterému od té chvíle říkal „bratranec“. Tento bratranec se vydal na dlouhou a zajímavou cestu: sedm let intenzivního sledování a trpělivosti. Koto Bolofo fotografoval, přičemž nespěchal a navštívil každý kout domu Hermès, aby našel objekty, lidi, jejich obchodní tajemství a řemeslné rituály. Tato cesta – a Bolofův jedinečný pohled na Hermès – vedly ke vzniku jedenáctidílné knihy a putovní fotografické výstavy, jednoduše nazvané La Maison.


Bruno Montpied, Le calculateur et le cramoisi.

92 — 44 Un aUtre air

Exposition rétrospective du groupe surréaliste tchéco-slovaque (1990–2011) avec la participation internationale de groupes et collectifs du mouvement surréaliste Praha – Bratislava – Paris – Leeds – Athína Stockholm – Bucureşti – San Francisco. Les groupes surréalistes de Prague et de Paris comptent parmi les centres les plus actifs du surréalisme sur le plan international. L’exposition Un autre air vient ainsi poursuivre et prolonger la conférence Paris-Prague organisée en 2004 à l’Institut français de Prague et se propose de retracer deux décennies d’échanges surréalistes entre Prague et Paris. A côté d’artistes venus de République tchèque, Slovaquie, Grande-Bretagne, Suède, Roumanie et Grèce, cette manifeswww.artmovement.cz tation présentera les œuvres de dix-sept créateurs français, www.analogon.cz collaborateurs ou membres du Groupe de Paris du mouvement surréaliste. Parmi les invités, quelques personnalités connues des milieux proches de l’art-brut et de l’art-imméexpoSition diat, comme Ody Saban, Thomas Mordant et Bruno Montpied, le peintre Guy Girard, le réalisateur, créateur d’objets et peinVýStaVa tre Michel Zimbacca (membre du groupe parisien avec André Breton), le théoricien, peintre et poète Guy Ducornet, le desGalerie sinateur et collagiste Jean-Pierre Paraggio… Staroměstské L’exposition sera accompagnée par un ensemble de maradnice nifestations : projections, visites commentées et lectures, dans différents lieux à Prague.


jiný VzdUch Retrospektivní výstava 1990–2011. Skupina československých surrealistů ve spolupráci se zahraničními účastníky surrealistického hnutí Praha – Bratislava Paris – Leeds – Stockholm – Athína – Bucureşti – San Francisco. Skupiny surrealistů v Praze a Paříži patří mezi nejaktivnější surrealistická centra na světě. Pražská výstava Jiný vzduch navazuje na konferenci Paříž–Praha, která se konala ve Francouzském institutu v roce 2004, a zúročuje dvě desetiletí působnosti „surrealistického telefonu Praha–Paříž“. Kromě umělců z Česka, Slovenska, Británie, Švédska, Rumunska, Řecka a USA se jí účastní sedmnáct francouzských tvůrců, sdružených v Pařížské skupině surrealistického hnutí. Jsou mezi nimi slavní autoři art brut či art immédiat Ody Saban, Thomas Mordant a Bruno Montpied, malíř Guy Girard, autor kreseb a objektů Michel Zimbacca (který se jako člen skupiny osobně znal se zakladatelem pařížského hnutí André Bretonem), dále teoretik a básník Guy Ducornet, kreslíř a kolážista Jean-Pierre Paraggio a mnozí jiní. Součástí výstavy budou na různých místech v Praze doprovodné programy: promítání slavných surrealistických filmů, komentované prohlídky a literární večery.


202 18h00

rencontre aVec phiLippe cLaUdeL Les éditions Paseka publient la traduction tchèque du très beau roman de Philippe Claudel, La petite fille de M. Linh. Ce court roman raconte avec une grande émotion l’émigration Traduction simultanée. d’un vieil homme, quittant un pays ravagé dont on devine Simultánní tlumočení. qu’il doit être le Vietnam ou le Cambodge, vers la France, terre d’accueil. Son seul bagage est un bébé, sa petite fille, qui devient le centre de sa vie. La presse a salué la grâce et la LittératUre poésie de ce roman, et le talent de l’auteur qui a su changer de registre après le succès des Âmes Grises. LiteratUra Rencontre avec Philippe Claudel, agrégé de lettres, romancier connaissant un rare mélange de succès populaire et Kino 35 auprès de la critique. La discussion sera prolongée par le film adapté des Âmes Entrée libre Grises, roman qui a été également traduit en tchèque aux édiVstup volný tions Paseka. Le film est à 19h et gratuit pour les participants à la conférence.


Literární Večer S phiLippem cLaUdeLem Nakladatelství Paseka vydává v těchto dnech český překlad půvabného díla francouzského spisovatele Philippa Claudela Vnučka pana Linha. Tento krátký román vypráví příběh starého muže, který je nucen odejít do exilu ze své zdecimované vlasti, v jejíž obraze můžeme ropoznat Vietnam či Kambodžu. Do svého nového domova – Francie – si odnáší jediné „zavazadlo“ – svou malou vnučku, kolem níž se točí celý jeho život. Kritika nadšeně vyzvedla křehkou poezii tohoto románu a plně uznala talent Philippa Claudela, jemuž se dostalo uznání už za jeho předchozí literární tvorbu, zejména za detektivní román Šedé duše (Paseka, 2010). Po sklizení vavřínů na poli literárním, se rozhodl tento romanopises, který jako jeden z mála dosahuje úspěchů jak u odborné, tak široké veřejnosti, vyzkoušet si roli režiséra. U příležitosti vydání českého překladu už druhého svého románu, přijede Philippe Claudel do Prahy, aby povyprávěl o své literární a filmové kariéře. Po moderované debatě s Philippem Claudelem budete mít v 19h možnost zhlédnout jeho poslední film Šedé duše z roku 2005. Vstup na film pro účastníky debaty zdarma.Réservez vos billets sur internet ! Rezervujte si vstupenky přes internet! ifp.cz/-Kino-35

Vente des billets sur place. Prodej vstupenek na místě.


1 11

19.00

12 13 14

19.00

17 18 19 20

19.00 19.00 19.00

19.00 19.00 19.00

21 24 25

19.00

26 27

19.00

28 29 31

19.00

19.00 19.00

19.00

19.00 19.00

La SoLitUde deS nombreS premierS oSaměLoSt prVočíSeL Un poiSon VioLent LáSKa jaKo jed LeS bien-aiméS miLoVaní La SoLitUde deS nombreS premierS oSaměLoSt prVočíSeL iLLégaL iLegáLně LeS mainS en L’air rUce VzhůrU beLLe de joUr KráSKa dne L’apoLLonide – SoUVenirS de La maiSon cLoSe neVěStinec L’arbre Strom Un poiSon VioLent LáSKa jaKo jed L’apoLLonide – SoUVenirS de La maiSon cLoSe neVěStinec L’arbre Strom La SoLitUde deS nombreS premierS oSaměLoSt prVočíSeL LeS bien-aiméS miLoVaní Le haVre VénUS noire černá VenUše


2 1 2

19.00

19.00

3 4

19.00

7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22

19.00

23 24 25 28 29

19.00

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

19.00 19.00 19.00 19.00

19.00 19.00

L’arbre Strom La SoLitUde deS nombreS premierS oSaměLoSt prVočíSeL Le haVre L’apoLLonide – SoUVenirS de La maiSon cLoSe neVěStinec iLLégaL iLegáLně Un poiSon VioLent LáSKa jaKo jed beLLe de joUr KráSKa dne VénUS noire černá VenUše Le haVre VénUS noire černá VenUše LeS mainS en L’air rUce VzhůrU LeS bien-aiméS miLoVaní L’arbre Strom iLLégaL iLegáLně LeS ÂmeS griSeS šedé dUše Le haVre L’apoLLonide – SoUVenirS de La maiSon cLoSe neVěStinec VénUS noire černá VenUše iLLégaL iLegáLně L’arbre Strom beLLe de joUr KráSKa dne Un poiSon VioLent LáSKa jaKo jed


111 141 271 22 La SoLitUde deS 19h00

nombreS premierS oSaměLoSt prVočíSeL

Version originale (italienne), sous-titrée en tchèque. V původním italském znění s českými titulky.

Saverio Costanzo, France, Italie, Allemagne, 2010, 1h58. Avec Alba Rohrwacher, Luca Marinell, Martina Albano. 1984, 1991, 1998, 2007. Autant d’années qui séparent la vie de Mattia et d’Alice. Deux enfances difficiles, bouleversées par un terrible événement qui marquera à jamais leur existence. Entre leurs amis, leur famille et leur travail, Mattia et Alice sont malgré eux rattrapés par leur passé. La conscience d’être différent des autres ne fait qu’augmenter les barrières qui les séparent du monde, les menant à un isolement inévitable, mais conscient.

Saverio Costanzo, Francie, Itálie, Německo, 2010, 1h58. Hrají Alba Rohrwacher, Luca Marinell, Martina Albano 1984, 1991, 1998, 2007. Všechny tyto roky oddělují život Mattia a Alice. Dvě těžká dětství narušená hroznou událostí, která navždy poznamenala jejich život. Mezi svými přáteli, v rodině ani v práci nemohou Mattia a Alice své minulosti uniknout. Vědomí vlastní odlišnosti bariéru mezi nimi a ostatními jenom zvětšuje a vede je až k nevyhnutelné, ale vědomé izolaci.


VénUS noire černá VenUše Abdellatif Kechiche, France, 2010, 2h44. Avec Yahima Torres, André Jacobs, Olivier Gourmet. Paris, 1817, enceinte de l’Académie Royale de Médecine. « Je n’ai jamais vu de tête humaine plus semblable à celle des singes ». Face au moulage du corps de Saartjie Baartman, l’anatomiste Georges Cuvier est catégorique. Un parterre de distingués collègues applaudit la démonstration. Sept ans plus tôt, Saartjie, quittait l’Afrique du Sud avec son maître, Caezar, et livrait son corps en pâture au public londonien des foires aux monstres. Femme libre et entravée, elle était l’icône des bas-fonds, la « Vénus Hottentote » promise au mirage d’une ascension dorée…

Abdellatif Kechiche, Francie, 2010, 2h44. Hrají Yahima Torres, André Jacobs, Olivier Gourmet. Paříž, rok 1817. Budova Královské lékařské akademie. „Ještě nikdy jsem neviděl lidskou hlavu, která by se více podobala té opičí.“ Anatom Georges Cuvier vynáší před odlitkem těla Saartjie Baartmanové zcela nesmlouvavé závěry. Hlediště plné uznávaných kolegů tleská názorné ukázce. O sedm let dříve odjížděla Saartjie z rodné Jižní Afriky se svým pánem Caezarem a v londýnském panoptiku byla vystavována pohledu lačných diváků. Vnitřně svobodná a zároveň vězněná žena se stala ikonou póvlu, „hotentotskou Venuší“, která uvěřila slibům o lepším životě…

311 102 142 232 19h00

Version originale, sous-titrée en tchèque. Francouzsky s českými titulky.


121 241 82 292 19h00

Version française, sous-titrée en tchèque. Francouzsky s českými titulky.

Un poiSon VioLent LáSKa jaKo jed Katell Quillévéré, France, 2010, 1h32. Avec Clara Augarde, Lio, Michel Galabru. Cet été-là, tout change pour Anna. A son retour de l’internat, elle découvre que son père a quitté la maison. Sa mère, effondrée par cet abandon, trouve refuge auprès du jeune prêtre du village. Anna se raccroche à son grand-père, tendre et fantaisiste. Elle prépare aussi sa confirmation, dernière étape dans sa vie de croyante. Mais la naissance de son désir pour Pierre, un garçon libre et solaire, la fait vaciller. Une part secrète d’elle même cherche à se donner corps et âme, à Dieu ou à quelque chose d’autre… Prix Jean Vigo 2010.

Katell Quillévéré, Francie, 2010, 1h32. Hrají Clara Augarde, Lio, Michel Galabru. Letošní léto je pro Annu plné změn. Když se vrátila domů z internátní školy, zjistila, že její otec rodinu opustil. Její matka, zničená odchodem svého manžela, hledá útěchu u místního mladého kněze. Anna se upne na svého laskavého, zasněného dědečka. Připravuje se také na biřmování, poslední část své cesty katoličky. Její rodící se touha po nevázaném a nezávislém Pierrovi ji ale znejistí. Něco v ní se touží vydat tělem i duší, ale komu? Bohu, nebo někomu jinému? Cena Jeana Vigota 2010.


131 281 162 19h00 LeS bien-aiméS miLoVaní Christophe Honoré, France, GrandeBretagne, République tchèque, 2011, 2h19. Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Miloš Forman, Paul Schneider, Rasha Bukvic. Du Paris des sixties au Londres des années 2000, Madeleine, puis sa fille Vera vont et viennent autour des hommes qu’elles aiment. Mais toutes les époques ne permettent pas de vivre l’amour avec légèreté. Comment résister au temps qui passe et s’attaque à nos sentiments les plus profonds ? Cannes 2011 : Sélection officielle hors compétition.

Christophe Honoré, Francie, Velká Británie, Česká republika, 2011, 2h19. Hrají Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Miloš Forman, Paul Schneider, Rasha Bukvic. Od Paříže šedesátých let po Londýn začátku 21. století. Madeleine, a po ní její dcera Věra se setkávají a rozcházejí s muži, které milují. Ne všechny historické epochy však dovolují prožívat lásku svobodně. Jak vzdorovat času, který plyne a odkrývá naše nej- Version originale (français, anglais, tchèque), hlubší city? Cannes 2011: Oficiální výběr sous-titrée en tchèque. mimo soutěž. V původním znění (francouzština, angličtina, čeština) s českými titulky.


171 72 182 242 19h00 iLLégaL

iLegáLně

Version française, sous-titrée en tchèque. Francouzsky s českými titulky.

Olivier Masset-Depasse, Fran-ce, Russie, 2010, 1h35. Avec Anne Coesens, Esse Lawson, Christelle Cornil, Gabriela Perez, Alexandre Gontcharov. Tania et Ivan, son fils de 14 ans, sont Russes et vivent clandestinement en Belgique depuis huit ans. Sans cesse sur le quivive, Tania redoute les contrôles de police jusqu’au jour où elle est arrêtée. La mère et le fils sont séparés. Tania est placée dans un centre de rétention. Elle fera tout pour retrouver son fils mais n’échappera pas pour autant aux menaces d’expulsion.

Olivier Masset-Depasse, Francie, Rusko, 2010, 1h35. Hrají Anne Coesens, Esse Lawson, Christelle Cornil, Gabriela Perez, Alexandre Gontcharov. Tania a její čtrnáctiletý syn Ivan pocházejí z Ruska a žijí již osm let ilegálně v Belgii. Tania se neustále bojí policejní kontroly, až je jednoho dne zatčena. Matka a syn jsou odloučeni. Tania je zavřena do retenčního střediska. Ze všech sil se snaží najít svého syna, neunikne však hrozbě vyhnání ze země.


181 152 19h00 LeS mainS en L’air rUce VzhůrU Romain Goupil, France, 2010, 1h30. Avec Valeria Bruni Tedeschi, Hippolyte Girardot, Linda Doudaeva. 22 mars 2067, Milana se souvient de ce qui lui est arrivé, il y a soixante ans… En 2009, Milana, d’origine tchétchène, est élève en classe de CM2 à Paris. Ses copains, sa bande, ce sont Blaise, Alice, Claudio, Ali et Youssef. Mais un jour Youssef, qui n’a pas de papiers, est expulsé. Puis, c’est au tour de Milana d’être menacée. Se sentant alors en danger, les enfants décident de réagir. Ils prêtent serment de toujours rester ensemble et organisent un complot pour sauver Milana…

Romain Goupil, Francie, 2010, 1h30. Hrají Valeria Bruni Tedeschi, Hippolyte Girardot, Linda Doudaeva. 22. března 2067. Milana vzpomíná, co se jí přihodilo před šedesáti lety… Píše se rok 2009 a Milana, původem Čečenka, žije v Paříži a chodí do páté třídy. Její kamarádi se jmenují Blaise, Alice, Claudio, Ali a Youssef. Jednoho dne je však Youssef, který nemá vízum, vyhoštěn ze země. To samé začne hrozit i Milaně. Děti se cítí v nebezpečí a rozhodnou se s tím něco dělat. Přísahají si, že budou všude chodit spolu a zorganizují spiknutí na záchranu Milany…

Version originale (française), sous-titrée en tchèque. Film pour enfants à partir de 10 ans. Francouzsky s českými titulky. Přístupné od deseti let.


191 92 282 19h00 beLLe de joUr KráSKa dne

Version originale (française), sous-titrée en tchèque. V původním francouzském znění s českými titulky.

Luis Buñuel, France, Italie, 1967, 1h42. Avec Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Pierre Clémenti. Épouse d’un jeune interne des hôpitaux, Pierre, Séverine n’a jamais trouvé un véritable plaisir auprès de lui. Un des amis du ménage, play-boy amateur de callgirls, lui glisse un jour l’adresse d’une maison clandestine. Troublée, Séverine ne résiste pas à l’envie de s’y rendre et ne tarde pas à devenir la troisième pensionnaire de Mme Anaïs. Elle y est appelée Belle de jour car ses visites surviennent chaque aprèsmidi de deux à cinq heures.

Luis Buñuel, Francie, Itálie, 1967, 1h42. Hrají Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Pierre Clémenti. Severine po boku svého manžela, mladého medika Pierra, nikdy nepoznala opravdovou vášeň. Jejich společný známý, milovník call-girls a playboy, jí jednou nenápadně podstrčí adresu veřejného domu. Severine neodolá, zajde tam a brzy se stane třetí nájemnicí v domě paní Anais. Říkají jí tam Kráska dne, protože dochází pouze odpoledne vždy od dvou do pěti hodin.


201 251 42 222 L’apoLLonide – SoUVenirS 19h00 de La maiSon cLoSe neVěStinec

Bertrand Bonello, France, 2011, 2h02. Avec Hafsia Herzi, Céline Sallette, Jasmine Trinca. À l’aube du XXe siècle, dans une maison close à Paris, une prostituée a le visage marqué d’une cicatrice qui lui dessine un sourire tragique. Autour de la femme qui rit, la vie des autres filles s’organise, leurs rivalités, leurs craintes, leurs joies, leurs douleurs… Du monde extérieur, on ne sait rien. La maison est close.

Bertrand Bonello, Francie, 2011, 2h02. Hrají Hafsia Herzi, Céline Sallette, Jasmine Trinca. Na počátku dvacátého století žije v jednom nevěstinci v Paříži prostitutka, jejíž obličej hyzdí jizva, která jí stáhla ústa do tragického úsměvu. Kolem „smějící se“ ženy se odehrává život a radosti či bolesti dalších dívek, objevuje se vzájemná rivalita, obavy… O okolním světě tu nikdo nic neví… i když se jedná o veřejný dům…

Version française, sous-titrée en tchèque. Francouzsky s českými titulky.


211 261 12 172 L’arbre 252 19h00 Strom Julie Bertucelli, France, 2010, 1h40. Avec Charlotte Gainsbourg, Marton Csokas, Morgana Davies, Christian Bayers, Gabriel Gotting. En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs quatre enfants à l’ombre de leur gigantesque figuier. Lorsque Peter meurt brutalement, chacun, pour continuer à vivre, réagit à sa manière. Simone, la petite fille de 8 ans, croit que son père vit à présent dans l’arbre. Un jour elle iniVersion française, tie Dawn à son secret… La vie sous-titrée reprend mais l’arbre devient enen tchèque. vahissant… Francouzsky s českými titulky.

Julie Bertucelli, Francie, 2010, 1h40. Hrají Charlotte Gainsbourg, Marton Csokas, Morgana Davies, Christian Bayers, Gabriel Gotting. V Austálii vedou Dawn a Peter se svými čtyřmi dětmi šťastný život ve stínu obrovského fíkovníku. S násilnou Peterovou smrtí se každý snaží vyrovnat po svém. Osmiletá dívenka Simone si myslí, že tatínek žije dál ve stromě. Jednou se Dawn svěří se svým tajemstvím... Život se znovu rozjíždí, ale strom začíná zabírat příliš mnoho místa...


291 32 112 212 Le haVre 19h00

Aki Kaurismäki, Finlande, France, Allemagne, 2010, 1h33. Avec André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin, Evelyne Didi, Blondin Miguel, Elina Salo, Pierre Etaix, Jean-Pierre Léaud. Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volontairement au Havre où son métier honorable mais non rémunérateur de cireur de chaussures lui donne le sentiment d’être plus proche du peuple en le servant. Il a fait le deuil de son ambition littéraire. Mais le destin met sur son chemin un enfant immigré originaire d’Afrique noire. Au même moment sa femme Arletty tombe malade et doit s’aliter. Marcel doit alors à nouveau combattre le mur froid de l’indifférence humaine. Il est temps pour lui de cirer ses chaussures et de montrer les dents… Cannes 2011 : Compétition officielle et Prix FIPRESCI.

Aki Kaurismäki, Finsko, Francie, Německo, 2010, 1h33. Hrají André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin, Evelyne Didi, Blondin Miguel, Elina Salo, Pierre Etaix, Jean-Pierre Léaud. Marcel Marx býval známým spisovatelem a bohémem, na literární ambice však rezignoval a usadil se v přístavním městě Le Havre, kde se stal čističem bot. Tato práce a milovaná žena Arletty mu stačí ke spokojenému životu, až do chvíle, kdy mu osud postaví do cesty afrického chlapce na útěku. Když ve stejnou chvíli jeho ženu upoutá vážná nemoc na lůžko, Marcel naráží na chladnou zeď lidské lhostejnosti a nemá jinou obranu než svůj vrozený optimismus. Proti sobě má slepou mašinérii právního státu západního střihu. Marcel se do toho musí obout a ukázat své lokty. Cannes 2011: Hlavní soutěž a cena FIPRESCI.

Version originale (française), sous-titrée en tchèque. Francouzsky s českými titulky.


202 19h00 LeS ÂmeS griSeS šedé dUše En présence de Philippe Claudel, auteur du roman Les Âmes grises. Za přítomnosti Philippa Claudela, autora románu Šedé duše. Version française, sous-titrée en tchèque. Francouzsky s českými titulky.

Yves Angelo, France, 2005, 1h46. Avec Jean-Pierre Marielle, Jacques Villeret, Marina Hand, Denis Denis Podalydès. Durant l’hiver 1917, le meurtre d’une fillette met en émoi un paisible village situé non loin de la ligne de front. Plusieurs notables sont soupçonnés du crime. Adaptation du roman Les Âmes grises de Philippe Claudel (Prix Renaudot 2003). Philippe Claudel a participé à l’écriture du scénario, avec le réalisateur Yves Angelo. A partir de 18h : Présentation du livre La petite fille de M. Linh (publié aux éditions Paseka) et rencontre avec Philippe Claudel.

Yves Angelo, Francie, 2005, 1h46. Hrají Jean-Pierre Marielle, Jacques Villeret, Marina Hand, Denis Denis Podalydès. V zimě roku 1917 zasáhne malou vesničku ležící nedaleko fronty vražda mladé dívky. Ze zločinu je podezříváno několik význačných osob. Jatka odehrávající se v zákopech jsou blízko, po cestě na frontu procházejí vojáci s vědomím toho, že jdou vstříc hrůze. Míjí se s pomalým procesím znetvořených a zmrzačených, kteří jdou opačným směrem. Adaptace románu Philippa Claudela Šedé duše (Prix Renaudot 2003). Philippe Claudel se spolu s režisérem Yvesem Angelem podílel na přípravě scénáře. Od 18h: Představení knihy Vnučka pana Linha a setkání s Philippem Claudelem.


V. K. Klicpery 516, Most 434 01 clubfr@seznam.cz

Štěpánská 35, 111 21 Praha 1 Tel 221 401 004, Fax 221 401 054 coordination@alliancefrancaise.cz www.alliancefrancaise.cz

Balbínova 328, 261 01 Příbram 1 Tel 318 626 486, Fax 318 628 179 pahope@seznam.cz

Moravské náměstí 15, 602 00 Brno Tel 549 240 342, Fax 549 240 232 brno@alliancefrancaise.cz www.alliancefrancaise.cz/brno

Velká Hradební 2 400 01 Ústí nad Labem Tel 606 964 235 cfk.ul@seznam.cz

Nám. Přemysla Otakara II 21 370 01 České Budějovice Tel + Fax 386 352 449 jiznicechy@alliancefrancaise.cz www.francouzska-aliance.cz

Divadelní 1333, 760 01 Zlín Tel + Fax 577 220 572 cftzlin@seznam.cz

Náměstí Dr. E. Beneše 557 460 01 Liberec Tel + Fax 485 106 485 liberec@alliancefrancaise.cz www.alliancefrancaise.cz/liberec Pernštýnské náměstí 54 530 21 Pardubice, Tel 466 501 457 pardubice@alliancefrancaise.cz www.alliancefrancaise.cz/pardubice Nám. Republiky 12 301 00 Plzeň Tel + Fax 377 237 390 plzen@alliancefrancaise.cz www.alliancefrancaise.cz/plzen Na Hradbách 12 702 00 Moravská Ostrava Tel + Fax 596 110 323 ostrava@alliancefrancaise.cz www.alliancefrancaise.cz/ostrava

Barokní špitál Žižkova 274, 440 01 Louny Tel + Fax 415 653 493

AmbAssAde de frAnce Velkopřevorské nám. 2 118 01 Praha 1 Tel 251 171 711, Fax 251 171 720 www.france.cz

mission économique Staroměstské nám. 14 110 01 Praha 1 Tel 221 711 811, Fax 222 326 880 www.missioneco.org /RepTcheque/index.asp prague@missioneco.org

cefres Štěpánská 35, 111 21 Praha 1 Tel 224 912 494, Fax 224 920 975 www.cefres.cz cefres@cefres.cz

lycée frAnçais de prAgue Drtinova 7, 150 00 Praha 5 Tel 222 550 000, Fax 257 310 546 www.lfp.cz secretariat@lfp.cz

clubs frAnco-tchèques

campus france

Pedagogická fakulta Hradec Králové, Víta Nejedlého 573 503 00 Hradec Králové Tel 495 061 556, Fax 495 542 519 daniele.geffroy@uhk.cz

Štěpánská 35, 111 21, Praha 1 Tel 221 401 050, Fax 221 401 051 www.republiquetcheque. campusfrance.org prague@campusfrance.org

Nám. Sítná 3005, 272 01 Kladno Tel 728 341 612, Fax 312 608 318 milena.cerna@ff.cuni.cz

chAmbre de commerce frAnco-tchèque

Jiráskova 11, 767 01 Kroměříž jarmila_brozikova@quick.cz

IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 Tel 224 833 090, Fax 224 833 093 www.ccft-fcok.cz info@ccft-fcok.cz

adreSSeS

AlliAnces frAnçAises coordinAtion générAle service de coopérAtion et d’Action culturelle


aLLiance FrançaiSe

Parmi les événements organisés par les Alliances françaises Výběr z akcí pořádaných Francouzskými aliancemi

AlliAnce frAnçAise de brno Février dates à precisér Únor - data budou upřesněna

Zemská Vinotéka, Sokolovské nám. 5

AlliAnce frAnçAise de plzeŇ

Alliance Française Brno Moravské nám. 15 www.afbrno.cz

Tous les évènements ont lieu à l’Alliance française de Plzen. Veškeré kulturní aktivity se konají v prostorách Alliance française de Plzeň.

AlliAnce frAnçAise de liberec

Du 12 au 31 janvier

Ciné-Café

Exposition « La Forêt »

10. 1. + 24. 1. + 7. 2. 21. 2. 20h Café français

Od 12. do 31. ledna 2012

Le rendez-vous bimensuel des francophones à Liberec. Cette rencontre permet aux uns et aux autres de pratiquer leur français de manière moins formelle que dans un cours traditionnel.

31. 1. 18h Soirée jeux Večer společenských her

Zemská Vinotéka Sokolovské nám. 5

10. 1. + 24. 1. + 7. 2. 21. 2. 20h Café français alliancefrancaise.cz

jsou otevřená všem a jejich účelem je procvičování francouzštiny méně formálním způsobem než v kurzech.

Setkání frankofonních nadšenců každé dva týdny v Liberci. Tato setkávání

Výstava „La Forêt“

27. 2. 15h Conférence et débat « Le rire est le propre de l’Homme ». L’humour n’est pas universel. Amandine Salmon développera le thème de l’humour en langues étrangères afin d’expliquer certaines différences interculturelles.


27. 2. 15h

11. 1. 19h30

Přednáška a debata „Smích jako lidská vlastnost“. Humor není univerzální. Amandine Salmon představí téma „Jak a čemu se smějeme v cizině“ a vyzdvihne některé rozdíly mezi kulturami.

Je ne suis pas là pour être aimé Není mi předurčeno, abych byl milován

25. 1. 19h30 13m²

8. 2. 19h30

AlliAnce frAnçAise de ostrAvA Le ciné-club Voici le programme des rendez-vous des cinéphiles ! Le ciné-club a lieu un mercredi sur deux à 19h30 au café de l’Alliance française. Venez assister aux séances du ciné-club puis partager vos impressions autour d’un bon café à la fin de chaque projection. Entrée libre.

Kinoklub Program francouzského kinoklubu. Promítání se koná každou druhou středu v 19h30 v kavárně Alliance française. Jste srdečně zváni na nejrůznější filmy frankofonní tvorby. Po promítání následuje v kavárně debata o filmu. Vstup zdarma.

Jules et Jim Jules a Jim

22. 2. 19h30 La Prophétie des grenouilles Velká potopa


ceFreS

Programme du Centre français de recherche en sciences sociales Program Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách 5. 1. 9h10 Atelier franco-tchèque en sciences historiques organisé par le CEFRES en partenariat avec la Faculté des lettres de l’Université Charles à Prague (Institut d’histoire tchèque) Michal Kšiňan (CEFRES) L’écriture des biographies historiques Psaní historických biografií CEFRES

10. 1. 17h Mémoire des lieux, des événements et des personnalités : l’histoire comme identité et manipulation Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace Présentation (en tchèque) de l’ouvrage issu d’une session de la Commission franco-tchéco-slovaque des historiens, en présence de ses éditeurs : Antoine Marès (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR IRICE cefres.cz 8138), Magdaléna Pokorná (Historický ústav AV ČR) et

Milan Hlavačka (Historický ústav AV ČR a FF UK), avec une introduction de Françoise Mayer, directrice du CEFRES et Svatava Raková, directrice de l’Institut d’histoire de l’Académie des sciences de la République tchèque). Prezentace knihy Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, která vznikla na základě jednání Česko-slovensko-francouzské komise historiků. Knihu představí editoři – Antoine Marès (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a UMR IRICE 8138), Magdaléna Pokorná (Historický ústav AV ČR) a Milan Hlavačka (Historický ústav AV ČR a FF UK). Úvodní slovo pronese ředitelka CEFRES Françoise Mayer a ředitelka Historického ústavu AV ČR Svatava Raková. Prezentace v češtině. CEFRES 13. 2. 9h – 17h Les enfants de Herbart. Des formalismes aux structuralismes en Europe centrale et orientale. Filiations, reniements, héritages Herbatovy děti, od formalismu ke strukturalismu ve střední a východní Evropě.


23. 2. Atelier franco-tchèque en sciences historiques organisé par le CEFRES en partenariat avec la Faculté des lettres de l’Université Charles à Prague (Institut d’histoire tchèque) Patrick GILLY (Université Montpellier) 9h10 Ville et université au Moyen Âge. Le cas de Montpellier Město a universita ve středověku na příkladu Montpellier 10h50 Entre rébélion et comunication politique : la conjuration des Pazzi à Florence (1478) Mezi vzpourou a politickou komunikací. Vzpoura rodu Pazziů ve Florencii roku 1478 CEFRES

ceFreS

Colloque international bicéphale, le vendredi 10 février 2012 à Paris (Maison de la Recherche, salle D35), et le lundi 13 février 2012 à Prague au CEFRES. Organisé dans le cadre du projet de recherche (ANR) sur le formalisme esthétique en Europe centrale (cf. formesth.com), Universités Paris-Sorbonne (Paris IV) et Université de la Sorbonne nouvelle (Paris III). Souvislosti, zřeknutí se, odkaz. Konference bude probíhat na dvou místech. Mezinárodní konference v pátek 10.2.2012 v Paříži, Maison de la Recherche, posluchárna D35) a v pondělí 13. 2. 2012 v CEFRES. Mezinárodní konferenci pořádá Université Paris-Sorbonne (Paris IV) a Université de la Sorbonne nouvelle (Paris III) v rámci Agence Nationale de la recherche. CEFRES


ifp

DIRECTION Vedení Conseiller de coopération et d’action culturelle Directeur de l’Institut français Rada pro kulturu a spolupráci Ředitel Francouzského institutu olivier Jacquot Assistantes Asistentky iva dubská markéta Žaludová Directrice-adjointe Zástupkyně ředitele charlotte fouchet Assistante Asistentka Kateřina nevečeřalová PÔLE CULTURE kultuRní sekce Chargées de mission kulturní referentky barbora bukovinská christelle havránek sylvie leray PÔLE AUDIOVISUEL AudioViZuální oddělení Assistante Asistentka anna miteran PÔLE SCIENTIFIQUE ET UNIVERSITAIRE Vědecká A uniVeRZitní sekce Attaché Atašé Xavier morise Adjoint Zástupce Jonathan banigo CampusFrance Responsable cAMPusFrance odpovědná pracovnice barbara silhan

Coordinatrices des filières universitaires francophones koordinátorky frankofonních studijních programů viviane locuratolo PÔLE LINGUISTIQUE ET ÉDUCATIF jAZykoVá A VZděláVAcí sekce Attachés Atašé marc brudieux gérard enjolras Chargés de mission odborní referenti martina hřibová Jiří votava Assistante Asistentka vladimíra pasco PÔLE LIVRE ET MÉDIATHÈQUE SEKCE LITERATURY A MEDIATÉKA Responsable du Bureau du livre, Directeur de la Médiathèque odpovědný pracovník, Ředitel Mediatéky frédéric boudineau Assistante du Bureau du livre Asistentka knižního oddělení Katarína horňáčková Bibliothécaire – adjointe knihovnice – zástupkyně Jarmila Kondratická Bibliothécaires / Knihovnice anna boldrini monika lavallée Kateřina myškovská michaela rybková


SECRÉTARIAT GÉNÉRAL GeneRální sekRetARiát Secrétaire générale Generální sekretářka pierrette bonnin-Wokon Assistantes Asistentky sylvie libecq ivana nosková Administrateur système správce počítačové sítě Julien bellegueulle Accueil Recepce petr huml Chauffeur – factotum Řidič – kurýr roman stach Agents d’entretien technici rené borský Jaroslav halbich AGENCE COMPTABLE Účetní oddělení Agent comptable Hlavní účetní n Assistante comptable Účetní asistentka veronika vacková SERVICE DES COURS oddělení kuRZů Directrice Ředitelka clara Woelflinger – interim Assistantes Asistentky Jana bugalová barbora Kapešová

Equipe enseignante Vyučující frédéric basseville, aurélie bastard boucif benterari, aude brunel alice buffard, James chevron thomas claus, caroline djiboghlian philippe dollo, cécile dubois laurent dumont, Jarmila dvořáková michel guilloux, veronika handlířová cécile herry, maxime Kacou eva Kalivodová, Jana Kolmanová estelle Koper, nathalie lamande Justine lion, Kateřina livorová, cédric louvel, eva paunkovič, claire pelikan, mathias pesses, Joséphine polak, mathieu ponnard sara quiroga navarro, bertrand schmitt, réjane syslová, nicolas toublanc, edith turbide, Kateřina vávrová, helena veselá ALLIANCES FRANÇAISES EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE FRAncouZské AliAnce V české RePublice Chargé de mission odborná referentka violaine foizon PÔLE GOUVERNANCE sekce PolitickýcH AnAlýZ Chargée de mission odborná referentka louise métrich


ceFreS C E FR ES Štěpánská 35, 111 21 Praha 1 Tel. 224 912 494 Fax. 221 401 055 cefres@cefres.cz www.cefres.cz


médiathèqUe Services en ligne Služby na síti

Informace Informations

Catalogue + Réservation Katalog + Rezervace www.ifp.cz

Tél. +420 221 401 045 biblio@ifp.cz


coUrS Zkoušky DELF a DALF

Informace Informations

Zápisy od 23. – 26. 1. 2012 Zkoušky od 13. do 17. 2. 2012

cours@ifp.cz www.ifp.cz

Jarní semestr 20. 2. – 14. 6. 2012 Zápisy od 6. do 10. 2. 2012 od 9h do 18h


Vous désirez partir étudier en France ? Très bonne idée ! Justement vous trouverez à l’Institut français de Prague un centre d’information et de conseils sur les études supérieures en France. La France propose des programmes de qualité dans de nombreux domaines. Il est également possible d’étudier en anglais ! Toutes les informations ainsi que le catalogue des formations sont disponibles sur le site Internet. Vous pouvez également envoyer vos questions à : prague@campusfrance.org Accueil du public de préférence sur rendez-vous du lundi au jeudi de 14h30 à 17h30.

Přejete si odjet na vysokoškolská studia do Francie? Ve Francouzském institutu v Praze můžete využít informační a poradenské centrum o vysokoškolském studiu ve Francii. V mnohých oborech Francie nabízí kvalitní programy. Některé lze studovat i v angličtině! Všechny informace a katalog studijních programů naleznete na internetových stránkách a můžete kdykoliv zasílat dotazy na: prague@campusfrance.org Otevřeno od pondělí do čtvrtka od 14h30 do 17h30. Předem sjednaná schůzka je vítaná.

campUS France www.republiquetcheque.campusfrance.org


Directeur de publication Charlotte Fouchet Coordination Barbora Bukovinská Traduction Eva Jezberová Couverture © Stanislav Setinský Layout & Conception © Belavenir, Praha 2011 Caractères Suitcasetype.com


café 35 médiathèque Réouverture en janvier Otevíráme v lednu

kino 35 Entrée de 5o à 8o Kč Réservation en ligne Vstupné od 50 do 80 Kč On-line rezervace

Kurzy cours@ifp.cz

Lu Po Fermé Zavřeno Ma Út – Me St 10h – 19h Je Čt – Ve Pá 10h – 17h Sa So 1oh – 13h

Galerie 35 Lu Po – Ve Pá 14h – 18h Sa So 9h – 13h Entrée libre Vstup volný

librairie knihkupectvÍ

Lu Po | Me St | Ve Pá 9h30 – 13h + 14h – 18h Ma Út | Je Čt 9h30 – 13h + 14h – 18h30 Sa So 1oh – 13h www.megabooks.cz librairie@megabooks.cz Tel. 221 4o1 o65

www. ifp.cz

campusfrance Lu Po – Je Čt 14h30 – 17h30

Štěpánská 35 Praha 1 – CZ Tel +42o 221 4o1 o11 Fax +42o 221 401 049 www.ifp.cz