british council prague courses brochure

Page 1

English courses Jazykové kurzy 2010 –11

Learn E nglish with us !


Index

Kurzy angličtiny pro dospělé – 4

English courses for adults – 5

Všeobecná angličtina

General English

Kombinované učení

Blended learning

Obchodní angličtina

Business English

Právnická angličtina

Legal English

Konverzace – aktuality

Advanced current affairs

Přípravný kurz na zkoušky

Examination preparation

Příprava na IELTS

IELTS preparation

Kurzy angličtiny pro děti – 6

English courses for young learners – 6

Děti 7–10 let

Junior 7–10 years

Mládež 11–17 let

Secondary 11–17 years

Firemní kurzy – 9

Corporate clients – 9

Korporátní kurzy angličtiny

Corporate English courses

Profesní dovednosti

Professional skills workshops

Zkoušky – 10

Exams – 11

IELTS

IELTS

Cambridgeské zkoušky

Cambridge exams

Ptáte se nás – 14 Termíny – 16

FAQs – 15 Dates – 16

Ilustrace © Michaela Kukovičová − Fotografie © Tomáš Souček − Design © Belavenir, Praha 2010

Obsah


British Council

The British Council

je mezinárodní organizace Spojeného království se zastoupením ve 110 zemích světa, jejímž cílem je rozvíjet vzdělávání a kulturní vztahy. Jsme vaším nejlepším zdrojem výuky angličtiny v Praze. Naši školu navštěvuje přes 2.000 studentů, máme 25 zkušených a kvalifikovaných učitelů – rodilých mluvčích, máme k dispozici 9 tříd vybavených špičkovou technikou a nabízíme vám kurzy, které vám budou perfektně vyhovovat. Pomůžeme vám vybudovat důvěru ve vaše dovednosti, které potřebujete pro efektivní komunikaci v angličtině. Můžete si vybrat z široké nabídky kurzů včetně Všeobecné angličtiny pro dospělé, mládež a děti, Obchodní angličtiny, Právnické angličtiny, Komunikačních dovedností a Profesních dovedností.

is the United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations, and works in 110 countries worldwide. We are your best choice for learning English in Prague. All our teachers are experienced and qualified native English speakers, we have nine classrooms equipped with the latest technology, and a course that is perfect for you! We can give you the confidence and skills you need to communicate effectively in English. Choose from a wide range of courses, including General English for adults, teenagers and children, Business English, Legal English, Current Affairs and Professional Skills.

re d s a nce r g he rie ac xpe akin e e pe rt ou and sh s als! l l A ied gli on i n f ali e E ess qu ativ rof p n

© British Council 2010 The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations. We are registered in England as a charity.


Kurzy angličtiny pro dospělé Všeobecná angličtina Cílem všech našich kurzů je zefektivnit používání angličtiny. Naše kurzy Všeobecné angličtiny rozvíjejí studijní a jazykové znalosti angličtiny a jsou koncipovány tak, aby vám pomohly v těchto oblastech: • získání důvěry při používání angličtiny • posílení dovedností v mluvení, poslechu, čtení a psaní • zlepšení výslovnosti • rozšíření jazykové zásoby • správné používaní gramatiky Nabízíme kurzy na všech úrovních znalosti angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé. Všechny kurzy směřují ke složení uznávaných cambridgeských zkoušek jako jsou FCE, CAE nebo CPE. Hodiny trvají 90 minut a konají se 2x týdně nebo 1x týdně 180 minut v sobotu.

Cena (12 týdnů) 10.700 Kč

Právnická angličtina Kurz právnické angličtiny je na úrovni Advanced a je určený pro studenty a pracovníky v oblasti práva. Tento kurz by měl být zakončen certifikátem Cambridge International Legal English Certificate (ILEC). Hodiny trvají 90 minut a konají se 2x týdně.

Cena (12 týdnů) 11.200 Kč Úspěšnost našich studentů při zkoušce ILEC (2009) – 100 %

Konverzace – aktuality Cílem kurzu je procvičení a udržení si angličtiny, za pomoci zajímavých aktuálních témat. Kurz je na úrovni Advanced a jeho hlavní zaměření je na mluvení. Hodiny trvají 90 minut a konají se 2x týdně.

Cena (12 týdnů) 10.700 Kč Přípravný kurz na zkoušky

Pokud chcete složit cambridgeskou zkoušku, potom jsou naše přípravné kurzy přesně to, co hledáte. Můžete se připravovat na zkoušku First Certificate in Kombinované učení Novinka! English (FCE), Certificate of Advanced English (CAE) nebo Certificate of Proficiency in English (CPE). Učte se anglicky ve vlastním tempu s kombinací Hodiny trvají 90 minut a konají se 2x týdně. výuky ve třídě (90 minut týdně) a výuky online (120 minut týdně).

Cena (12 týdnů) 8.900 Kč

Cena (12 týdnů) 10.700 Kč

Příprava na IELTS Obchodní angličtina Nabízíme vám kurzy Obchodní angličtiny na zefektivnění mluvené nebo psané angličtiny v zaměstnání. Hodiny trvají 90 minut a konají se 2x týdně.

Cena (12 týdnů) 10.700 Kč

4

V našem přípravném kurzu se ujistíte, že jste připraveni na zkoušku IELTS. Získáte přehled o formátu zkoušky a typech cvičení. Zjistíte, jak být úspěšní v písemné části. Uvidíte videa z části mluvení a jejich hodnocení reálnými zkoušejícími. Získáte informace o tom, jak se dostat k výsledkům online. Hodiny trvají 90 minut a konají se 2x týdně.

Cena (6 týdnů) 7.450 Kč


English courses for adults General English Our aim in all our classes is to help you use your English more effectively. Our General English courses progressively develop your English language and study skills and are carefully designed to help you: • gain confidence in English • strengthen your speaking, listening, reading and writing skills • improve your pronunciation • expand your vocabulary • develop your grammatical accuracy We teach all levels from Elementary to Proficiency. All courses lead towards a recognised Cambridge examination such as FCE, CAE or CPE. Lessons are 2 x 90 minutes per week or 1 x 180 minutes on Saturdays.

Price (12 weeks) 10,700 CZK Blended learning

Legal English Our Legal English course is at Advanced level, and is for people studying or practising law. The course leads to the Cambridge International Legal English Certificate (ILEC). Lessons are 2 x 90 minutes per week.

Price (12 weeks) 11,200 CZK ILEC pass rate (2009) – 100%

Advanced current affairs The aim of this course is to provide Advanced level students with the opportunity to practise and maintain their English, using current topics in the news as a stimulus for language skills practice – with the main focus on speaking. Lessons are 2 x 90 minutes per week.

Price (12 weeks) 10,700 CZK Examination preparation

If you are planning to take a Cambridge Exam then our courses are exactly what you need. Learn English at your convenience with a combi- You can prepare for the First Certificate in English (FCE), Certificate of Advanced English (CAE) nation of face-to-face learning (90 minutes a or Certificate of Proficiency in English (CPE). week) and online learning (120 minutes a week). Lessons are 2 x 90 minutes per week.

New!

Price (12 weeks) 8,900 CZK

Business English Our Business English courses are suitable for people who need to speak or write English in a business context. Lessons are 2 x 90 minutes per week.

Price (12 weeks) 10,700 CZK

Price (12 weeks) 10,700 CZK IELTS preparation Make sure you are ready for the IELTS exam by taking our preparation course. Get an overview of the exam format and task types. Learn how to achieve success in the writing paper. Watch speaking videos and see the marks awarded by real IELTS examiners. Find out about the online resources you can access. Lessons are 2 x 90 minutes per week.

Price (6 weeks) 7,450 CZK

5


Kurzy angličtiny pro děti

English courses for young learners

Děti 7–10 let

Junior 7–10 years

Naše kurzy utvrdí vaše dítě v tom, že učit se cizí jazyky je skutečně užitečné. Naším cílem je: • vybudovat v dětech pozitivní zkušenost s angličtinou tak, aby chtěly pokračovat ve studiu jazyka, až vyrostou • prohloubit jejich porozumění jazyku a rozvíjet jejich schopnosti pohotově reagovat • zajistit jejich úspěch ve škole Budeme vám pravidelně podávat zprávy o pokroku vašich dětí. Hodiny trvají 60 minut a konají se 2x týdně, nebo 120 minut v sobotu.

Our Junior courses will give your child a truly rewarding learning experience. Our aim is to: • Give your child a positive experience of English that they will enjoy and will want to continue with as they get older. • Improve your child’s understanding of the language and develop their skills at communicating in English. • Ensure their success at school. You will receive regular reports about your child’s progress. Lessons are 2 x 60 minutes per week, or for 1 x 120 minutes on Saturdays

Cena (12 týdnů) 7.450 Kč Mládež 11–17 let Kurzy pro mládež jsou rozděleny na dvě skupiny: na děti 11–13 let (Secondary Young) a na mládež 14–17 let (Secondary Old). V hodinách se zaměřujeme na to, abychom: • naučili žáky, jak se bez problémů vyjádřit v angličtině a jak zlepšit schopnost efektivně komunikovat • naučili studenty, jak používat živý jazyk při popisu témat, která jsou reálná a smysluplná • doplnili jejich výuku ve škole tak, aby dosáhli úspěchů nyní i v budoucnosti Nabízíme kurzy pro začátečníky až pokročilé. Všechny kurzy směřují ke složení uznávaných cambridgeských zkoušek jako jsou PET, FCE a CAE. Hodiny trvají 90 min. a konají se 2x týdně.

Cena (12 týdnů) 10.700 Kč Zapište své dítě na celý akademický rok (3 kurzy) a získejte slevu 10%!

6

Price (12 weeks) 7,450 CZK Secondary 11–17 years Our Secondary courses are divided into classes for 11 – 13 year olds (Secondary Young) and 14 – 17 year olds (Secondary Old). In these lessons we aim to: • Help students feel comfortable expressing themselves in English and improve their ability to communicate effectively. • Teach students to use natural language to explore topics that are real and meaningful for them. • Complement their learning in school to help them succeed now and in the future. Levels range from Elementary to Advanced. All courses lead towards a recognised Cambridge examination such as FCE or CAE. Lessons are 2 x 90 minutes per week.

Price (12 weeks) 10,700 CZK Enrol your child for a whole academic year (3 courses) and get a discount of 10%!



Firemní kurzy Korporátní kurzy angličtiny Uspořádáme kvalitní jazykové školení pro vaše zaměstnance v prostorách vaší firmy nebo v British Council. Před školením otestujeme úroveň jazykové znalosti zaměstnanců a navrhneme vám vyhovující variantu školení. Také vás budeme informovat o pokroku vašich zaměstnanců v průběhu kurzů. Naše nabídka zahrnuje kurzy: • Obchodní angličtina • Všeobecná angličtina • Právnická angličtina • Školení na míru dle požadavku zákazníka

Cena (45 minut výuky) 1.950 Kč Individuální kurzy pro top manažery jsou rovněž naší specialitou. „Naše společnost v minulosti spolupracovala s několika jazykovými školami, ale kvalita jejich služeb nebyla nikdy úplně vyhovující. Rozhodli jsme se pro British Council, protože má dobré jméno. Jsme velmi rádi, že to můžeme potvrdit. Jejich učitelé jsou vždy dobře připravení, naslouchají našim požadavkům a hodiny nejsou nikdy nudné.” Mgr. Gabriela Vasilcová Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.

„British Council připravil pro Diplomatickou akademii Ministerstva zahraničních věcí kurz pod názvem ‘Veřejná diplomacie v angličtině’. Udělali vše proto, aby splnili specifické požadavky ministerstva a kurz se stal mezi našimi zaměstnanci velmi populárním.“ PhDr. Alena Prouzová Zástupkyně ředitele Diplomatické akademie

8

Profesní dovednosti Naše praktické a interaktivní semináře pomohou rozvinout dovednosti, které jsou potřebné pro efektivnější komunikaci v práci. Všechny kurzy jsou v angličtině a probíhají formou praktické výuky. Zorganizujeme pro vás školení přizpůsobené požadavkům vaší firmy ve vašich prostorách nebo v prostorách British Council. V současnosti nabízíme tyto kurzy: • Komunikujte s jistotou • Vedení efektivních schůzek • Prezentační dovednosti • Vyjednávací schopnosti • Telefonování pro zákaznickou podporu • Základy obchodní korespondence • Efektivní psaní souhrnných zpráv • Psaní technických zpráv • Psaní přesvědčivých nabídek • Kreativní řešení problémů • Práce v multikulturním týmu • Písemný projev orientovaný na zákazníka • Zákaznický servis pro recepci • Schopnosti pozitivního hodnocení pro manažery • Zvládání nepříjemných zákazníků a kolegů • Psaní pro web Je možné vytvořit také kurzy podle vašich požadavků. Kontaktujte nás pro více informací.

Ceny se liší podle délky trvání kurzu. Více informací o firemních kurzech a seminářích získáte na adrese: corporate.courses@britishcouncil.cz


Corporate clients

Professional skills workshops

These practical and interactive workshops will help you develop the skills you need to communicate more effectively at work. All courses are taught in English and the training is very hands-on with no lectures. Corporate English courses We run the following courses for companies on demand: We provide top-quality language training for • Communicate with Confidence our corporate customers. Before the course we • Effective Meeting Skills will test your employees’ language level and offer • Presentation Skills advice about suitable training options. We will • Negotiation Skills also give you regular updates on your employees’ • Telephone Skills for Customer Care progress throughout the course, and provide all • Business Writing Essentials coursebooks and other materials. Classes can take • Effective Report Writing place at your premises or at the British Council. • Technical Report Writing We offer: • Writing Persuasive Proposals • Business English • Creative Problem Solving • General English • Working in a Multi-Cultural Team • Legal English • Customer-Focused Writing • Tailor-made training programmes • Customer Services for the Front Line • Appraisal Skills for Managers Price (45-minute lesson) • Handling Difficult Customers and Colleagues • Writing for the Web 1,950 CZK We can also develop courses tailor-made to your requirements. Talk to us to find out how we can help. Individual courses for senior

executives are also a speciality. “Our company cooperated in the past with several languages schools but the quality of their services was never perfect. We decided on the British Council because of its good name. We are very pleased that we can confirm that it is not only a rumour – their teachers are always well prepared, listen to our wishes and the classes are never boring.” Mgr. Gabriela Vasilcová Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.

Prices vary depending on course length. For more information about corporate courses and workshops, contact us at: corporate.courses@britishcouncil.cz

“The British Council has created for the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs the ‘Public Diplomacy in English’ course. They made every effort to meet the specific needs of the Ministry and the course has become immensely popular with our staff.” PhDr. Alena Prouzová Deputy Director of the Diplomatic Academy

9


Zkoušky

CPE – Certificate of Proficiency in English

IELTS International English Language Testing System

Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této skupině. Vyžaduje vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Spojeném království. CPE také uznávají mnozí zaměstnavatelé na celém světě.

IELTS je mezinárodní testovací systém vytvořený pro hodnocení jazykových znalostí těch, kdo uvažují o studiu nebo práci v zahraničí. IELTS je uznáván většinou zahraničních univerzit, a také se stále častěji uplatňuje i ve vzdělávacím systému České republiky. Zkoušku lze skládat každý měsíc v Praze a ve vybraných termínech i v Brně.

Cambridgeské zkoušky Cambridgeské zkoušky z všeobecné angličtiny patří v celosvětovém měřítku k nejznámějším.

KET – Key English Test První krok pro ty, kdo se začínají učit anglicky a chtějí si ověřit svou znalost jazyka. Předpokládá se, že zájemci o tuto zkoušku absolvovali cca 180 až 200 hodin studia.

PET – Preliminary English Test Uchazeč na této úrovni by měl být schopen komunikovat s anglickými rodilými mluvčími i cizinci v běžných každodenních situacích. Předpokládá se, že zájemci o tuto zkoušku absolvovali cca 380 hodin studia.

FCE – First Certificate in English Nejpopulárnější zkouška u nás i ve světě se širokým uplatněním ve školství i praxi; je určena středně pokročilým studentům angličtiny. Předpokládá se, že zájemci o tuto zkoušku absolvovali 500 až 600 hodin studia.

CAE – Certificate in Advanced English Úspěšné složení této zkoušky svědčí o velmi dobré znalosti angličtiny. Je určena pro ty, kdo chtějí pracovat nebo studovat v zahraničí, či pro ty, kdo chtějí směrovat svou kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka.

10

BEC – Business English Certificate BEC je zkouška z obchodní angličtiny testující úroveň znalosti angličtiny, která se používá v obchodě, službách a administrativě. Testy jsou k dispozici ve třech úrovních: • BEC PRELIMINARY • BEC VANTAGE • BEC HIGHER

ICFE – International Certificate in Financial English ICFE je mezinárodně uznávaná zkouška dokládající, že kandidát je schopen používat anglický jazyk efektivně a dorozumět se v prostředí mezinárodních financí a účetnictví.

ILEC – International Legal English Certificate ILEC je mezinárodně uznávaná zkouška určená pro ty, kdo chtějí prokázat svou schopnost komunikovat v právním kontextu s klienty a odborníky doma i v zahraničí.

YLE – Young Learners English Tests Tyto testy jsou určeny pro děti od 7 do 12 let a umožňují jim získat mezinárodní certifikát prokazující znalost angličtiny. Tyto testy jsou také vhodným odrazovým můstkem pro další cambridgeské zkoušky. Jsou k dispozici ve třech úrovních: • STARTERS • MOVERS • FLYERS

Nabízíme taky zkoušky na počítači: PET, FCE a CAE. Podívejte se na naše stránky pro více informací.


Exams

CPE – Certificate of Proficiency in English

IELTS International English Language Testing System

The oldest and most demanding of the Cambridge Exams. It requires a high level of knowledge and it is recognised by higher education institutions in many countries, including nearly all universities in the United Kingdom. CPE is also recognised by many employers around the world.

IELTS is an international testing system created to evaluate the language skills of candidates who intend to study or work abroad. IELTS is recognised by most foreign universities around the world. IELTS is also increasingly applied in the Czech education system. The examination can be taken in Prague every month as well as in Brno on selected dates.

Cambridge exams

BEC – Business English Certificate BEC is a series of examinations in Business English and tests candidates’ level of knowledge of English used in the context of business, services and administration. In order to successfully pass this examination, it is not necessary to have any specialised knowledge in business. The tests are available at three levels: • BEC PRELIMINARY • BEC VANTAGE • BEC HIGHER

Cambridge examinations in General English are some of the best known examinations in the world.

ICFE – International Certificate in Financial English

KET – Key English Test

ICFE is an exam which shows whether candidates have an adequate level of English to function efficiently, in terms of language ability, within the international finance community.

The first step for those who have started to learn English and want to check their knowledge of the language. Approximately 180 to 200 hours of study should normally have been completed.

PET – Preliminary English Test

ILEC – International Legal English Certificate

Candidates at this level should be able to communicate with native English speakers as well as foreigners in common everyday situations. Approximately 380 hours of study should normally have been completed.

ILEC is an internationally-recognised exam created for those who need to show their ability to communicate in the legal context with clients and professionals in other countries, and to handle information written in English.

FCE – First Certificate in English

YLE – Young Learners English Tests

The most popular examination in our country as well as abroad, used both in education and for work, and designed for upper-intermediate level students of English. 500 to 600 hours of study should normally have been completed.

CAE – Certificate in Advanced English In order to successfully pass this examination, it is necessary to have a very good knowledge of English. It is designed for those who want to work or study abroad or for those who want to pursue a career in a field requiring a knowledge of English.

These tests are designed for children aged from 7 to 12 years old and allow them to obtain an international certificate in English. The tests are also a suitable foundation for further Cambridge examinations. They are available at three levels: • STARTERS • MOVERS • FLYERS

We also offer computer-based exams: PET, FCE and CAE. See our website for more information.

11




Ptáte se nás

Co mi nabízí studijní centrum?

Jak se dozvím, který kurz je pro mne nejvhodnější?

Naše studijní centrum najdete naproti recepci. Studentům jsou k dispozici materiály k samostudiu na všech úrovních, včetně materiálů pro čtení odstupňovaných podle úrovně čtenáře a minulých cambridgeských zkoušek, které si studenti mohou půjčovat domů. Centrum je vybaveno 10 počítači s nejnovějším výukovým softwarem a internetovým připojením, k dispozici je také wi-fi na celé recepci.

Chcete-li se dozvědět svou jazykovou úroveň, doporučujeme absolvovat rozřazovací test zdarma – termíny testů najdete na zadní obálce. Po absolvování testu vám doporučíme kurz, který vám bude nejvíce vyhovovat.

Jak probíhá výuka? Na hodinách se mluví pouze anglicky. Hlavní důraz je kladen na to, abyste se zlepšili v aktivní komunikaci v angličtině. Struktura hodiny se mění: někdy se učitel zaměří na čtení, psaní, poslech a mluvení, jindy se zaměří na gramatiku, výslovnost, slovní zásobu a ostatní aspekty jazykové výuky. Často budete pracovat ve dvojicích. To umožní každému studentovi zúčastnit se různých aktivit současně. Možná se vám bude nejdříve zdát zvláštní mluvit anglicky s ostatními studenty, ale brzy si na to zvyknete a zjistíte, že je to skvělý způsob, jak maximálně využít čas, který je určen pro mluvení jazykem při hodině.

Poskytujete slevy? Ano! • Sleva pro studenty – 10% pro studenty s platnou kartou ISIC • Sleva “Přiveďte známého“ – 10% na váš následující kurz v případě, že k nám přivedete nového studenta • Celoroční sleva – 10% v případě platby celého akademického roku najednou

Kolik studentů je ve třídě? Maximálně 13.

14

Všichni naši studenti mají přístup do multimediálního studijního centra.

Jak jsou vybaveny učebny? Všechny naše učebny jsou vybaveny elektronickými interaktivními tabulemi, které jsou připojeny k počítači přes data projektor. Ke standardnímu vybavení patří DVD přehrávače a audio systém, což vytváří skutečně moderní prostředí pro výuku jazyků.

Potřebuji si koupit učebnice? Pro většinu kurzů je nutno si zakoupit učebnice. Tyto učebnice si budete moci zakoupit za zvýhodněné ceny v recepci v prvním týdnu po zahájení kurzů.

Dostanu certifikát? Studenti, kteří úspěšně ukončí jednu úroveň kurzu, dostanou certifikát.

Jaké další služby poskytuje British Council? Organizujeme britské jazykové zkoušky a podílíme se na mnohých mezinárodních projektech a aktivitách. Více informací najdete na našich webových stránkách: www.britishcouncil.cz


FAQs

What can I do in the British Council Study Centre?

How do I know which course is best for me?

A wide variety of self-study materials is available for all levels, including graded readers and past papers for Cambridge exams, which can be borrowed for use at home. The Centre’s ten computers are equipped with the latest language-learning software to practise listening, reading, grammar, vocabulary, pronunciation and exam skills. We also have a wi-fi connection in the Study Centre and Reception area.

To find out your level, take our free placement test – testing dates are shown on the back cover. During the test you will also be given advice about the type of course most suitable for you.

How do you teach? Only English is spoken in lessons and the main emphasis is on helping you to communicate better in English. The format of the lessons will vary: sometimes the focus will be on Reading, Writing, Speaking and Listening skills, sometimes it will be on Grammar, Pronunciation, Vocabulary and other aspects of language learning. You will often be working in pairs or groups with other students. This will allow everyone in the class to participate in activities at the same time. At first you may find it strange to speak English with other students, but you will soon get used to it and it is an excellent way of maximising the amount of time you have in class to speak the language.

Are there any discounts? Yes, there are! • Student Discount – 10% off for students with a valid ISIC card • Bring a Friend Discount – 10% off your next course if you introduce a new student • Whole Year Discount – 10% off if you pay for the whole academic year in advance

How many students are there in a class?

All our students get free membership of our high-tech Study Centre.

What are your classrooms like? All our classrooms are equipped with interactive whiteboards and computers, DVD players and an advanced audio system. These allow our teachers to use a wide range of media to support and develop your learning.

Do I need to buy course books? In most cases you will need to buy a book for your course. These will be available at the British Council during the first week of term at a special discount price.

Do I get a certificate? Certificates are given to all students on successful completion of a level.

What other services does the British Council provide? We organise British examinations and are also involved in a variety of projects and activities. To find out more, visit our website at www.britishcouncil.cz

A maximum of 13.

15


Termíny

Dates

1. Trimestr

Testy a zápisy: od 23. srpna 2010 Výuka: 13. září – 9. prosince 2010

Term 1

Testing and Registration: from 23 August 2010 Course dates: 13 September – 9 December 2010

2. Trimestr

Testy a zápisy: od 25. listopadu 2010 Výuka: 3. leden – 26. březen 2011

Term 2

Testing and Registration: from 25 November 2010 Course dates: 3 January – 26 March 2011

3. Trimestr

Testy a zápisy: od 17. března 2011 Výuka: 4. dubna – 27. června 2011

Term 3

Testing and Registration: from 17 March 2011 Course dates: 4 April – 27 June 2011

British Council Bredovský dvůr Politických vězňů 13 110 00 Praha 1 T 221 991 160 F 224 933 847 english.courses@britishcouncil.cz www.britishcouncil.cz