__MAIN_TEXT__

Page 1

JazykovĂŠ kurzy English courses 2012/2013


Obsah

Index

4–5 Kurzy angličtiny pro dospělé

6–7 English courses for adults

Všeobecná angličtina

Business English

Kurz „Anglická snídaně“ Konverzace – aktuality Právnická angličtina Angličtina pro vysokoškolské studenty Přípravný kurz na zkoušky Příprava na IELTS

General English

English Breakfast Courses Advanced current affairs Legal English

English for Academic Purposes Examination preparation IELTS preparation

8 Kurzy angličtiny pro děti

8 English courses for young learners

Děti 7–10 let

Junior 7–10 years

Mládež 11–17 let

Secondary 11–17 years

Angličtina na školách

English in schools

13 Firemní kurzy

14 Corporate clients

Korporátní kurzy angličtiny

Professional skills workshops

Profesní dovednosti

Corporate English courses

15 Zkoušky

16 Exams

IELTS Cambridgeské zkoušky

Cambridge exams

18 Ptáte se nás

19 FAQs

20 Termíny

20 Dates

IELTS

Ilustrace © Michaela Kukovičová − Fotografie © Tomáš Souček − Design © Belavenir, Praha 2012

Obchodní angličtina


British Council

The British Council

British Council je mezinárodní organizace Spojeného království se zastoupením ve 110 zemích světa, jejímž cílem je rozvíjet vzdělávání a kulturní vztahy. Jsme vaším nejlepším zdrojem výuky angličtiny v Praze. Máme zkušených a kvalifikovaných učitelů – rodilých mluvčích, máme k dispozici 9 tříd vybavených špičkovou technikou a nabízíme vám kurzy, které vám budou perfektně vyhovovat. Pomůžeme vám vybudovat důvěru ve vaše dovednosti, které potřebujete pro efektivní komunikaci v angličtině. Můžete si vybrat z široké nabídky kurzů včetně Všeobecné angličtiny pro dospělé, mládež a děti, Obchodní angličtiny, Právnické angličtiny, Komunikačních dovedností a Profesních dovedností.

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations, and works in 110 countries worldwide. We are your best choice for learning English in Prague. All our teachers are experienced and qualified native English speakers, we have nine classrooms equipped with the latest technology, and a course that is perfect for you! We can give you the confidence and skills you need to communicate effectively in English. Choose from a wide range of courses, including General English for adults, teenagers and children, Business English, Legal English, Current Affairs and Professional Skills.

© British Council 2012, The United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland).


Kurzy angličtiny pro dospělé Všeobecná angličtina Cílem všech našich kurzů je zefektivnit používání angličtiny. Naše kurzy Všeobecné angličtiny rozvíjejí studijní a jazykové znalosti angličtiny a jsou koncipovány tak, aby vám pomohly v těchto oblastech: • Získání důvěry při používání angličtiny. • Posílení dovedností v mluvení, poslechu, čtení a psaní. • Zlepšení výslovnosti. • Rozšíření jazykové zásoby. • Správné používaní gramatiky. Nabízíme kurzy na všech úrovních znalosti angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé. Všechny kurzy směřují ke složení uznávaných cambridgeských zkoušek jako jsou FCE, CAE nebo CPE. Hodiny trvají 90 minut a konají se 2x týdně nebo 1x týdně 180 minut v sobotu.

Cena (12 týdnů) 10.700 Kč Obchodní angličtina Nabízíme vám kurzy Obchodní angličtiny na zefektivnění mluvené nebo psané angličtiny v zaměstnání. Hodiny trvají 90 minut a konají se 2x týdně.

Cena (12 týdnů) 10.700 Kč

Máme bohatý program letních intenzivních kurzů pro dospelě i děti, požádejte o speciální informační leták.

Kurz „Anglická snídaně“ Krátké ranní kurzy pro lidi z obchodní sféry, kteří potřebují procvičit a zdokonalit angličtinu. Jednotlivé lekce čerpají z každodenních situací v pracovním a společenském styku. Kurz se zaměří na rozvoj mluvení, poslechu, jako i na rozšíření slovní zásoby a psaní. Poznámky z hodiny a doplnkové materiály budou vždy k dispozici na výukové platformě po každé hodině pro studenty, kteří budou chtít více cvičení nebo vynechali hodinu. Kurz je určen pro úrovně středně pokročilí a pokročilí. Hodiny trvají 60 minut a konají se dvakrát týdně od 7.45 do 8.45 hod.

Cena (12 týdnů) 7.450 Kč

New!

Konverzace – aktuality Cílem kurzu je procvičení a udržení si angličtiny, za pomoci zajímavých aktuálních témat. Kurz je na úrovni Advanced a jeho hlavní zaměření je na mluvení. Hodiny trvají 90 minut a konají se 2x týdně.

Cena (12 týdnů) 10.700 Kč Právnická angličtina Kurz právnické angličtiny je na úrovni Advanced a je určený pro studenty a pracovníky v oblasti práva. Tento kurz by měl být zakončen certifikátem Cambridge International Legal English Certificate (ILEC). Hodiny trvají 90 minut a konají se 2x týdně.

Cena (12 týdnů) 11.200 Kč Úspěšnost našich studentů při zkoušce ILEC (2011) – 100 %


Angličtina pro vysokoškolské studenty

New!

Kurz na úrovni C1 zahrnuje všechny jazykové dovednosti potřebné pro studium na univerzitě v anglickém jazyce. Kurz obsahuje tyto jazykové dovednosti a oblasti: • Poslech autentických přednášek a nácvik psaní poznámek. • Učení se rozpoznat a tvořit jazyk používaný v akademickém psaní. • Prezentační dovednosti. • Schopnost prezentovat návrhy a dosáhnout konsenzu ve skupinové práci. • Rozvoj samostatných učebních návyků. • Různé typy esejí a jejich organizace. • Psaní esejí. Hodiny trvají 90 minut a konají se dvakrát týdně po dobu 30 týdnů, to znamená 10 týdnů ve třech trimestrech.

Příprava na IELTS V našem přípravném kurzu se ujistíte, že jste připraveni na zkoušku IELTS. • Získáte přehled o formátu zkoušky a typech cvičení. • Zjistíte, jak být úspěšní v písemné části. • Uvidíte videa z části mluvení a jejich hodnocení reálnými zkoušejícími. • Získáte informace o tom, jak se dostat k výsledkům online. Hodiny trvají 90 minut a konají se 2x týdně.

Cena (6 týdnů) 7.450 Kč Intenzivní přípravný kurz na zkoušku IELTS 3. – 19. září 2012 (18 hodin), po – st: 16.30 – 19.45

New!

Cena (10 týdnů) 8.800 Kč

Cena (18 hodin) 5,350 Kč

Přípravný kurz na zkoušky

“Přípravné kurzy na IELTS mi skutečně pomohly dosáhnout potřebné skóre na studium v zahraničí. Zkoušku IELTS jsem dělala předtím, ale bohužel jsem nedosáhla potřebný výsledek. Proto jsem se rozhodla pro přípravný kurz. Byla to moje poslední šance a fungovalo to. Na kurzu jsme měli rodilého mluvčího, který k nám měl individuální přístup, vysvětlil nám, jaké chyby jsme dělali a proč a pomohl nám se vším, co nebylo jasné. Kurz byl dvakrát týdně a měli jsme i domácí úkoly, co mi vyhovovalo, protože mě to donutilo intenzivně se připravit na zkoušku. Materiály, které jsme používali, byly z minulých testů. Na zkoušku jsem šla výborně připravená a nic mě nepřekvapilo.“ Andrea Hurychová

Pokud chcete složit cambridgeskou zkoušku, po-tom jsou naše přípravné kurzy přesně to, co hledáte. Můžete se připravovat na zkoušku First Certificate in English (FCE), Certificate of Advanced English (CAE) nebo Certificate of Proficiency in English (CPE). Hodiny trvají 90 minut a konají se 2x týdně.

Cena (12 týdnů) 10.700 Kč Intenzivní přípravný kurz na zkoušku FCE 3. – 19. září 2012 (18 hodin), út – čt: 16.30 – 19.45

Cena (18 hodin) 5,350 Kč

New!

„Ráda bych Vám poděkovala za Váš čas a trpělivost. Určitě bych doporučila přípravný kurz na IELTS každému, kdo se chystá na tuto zkoušku, protože výsledek je pak výrazně jiný.“ Martina Lahodová


English courses for adults General English Our aim in all our classes is to help you use your English more effectively. Our General English courses progressively develop your English language and study skills and are carefully designed to help you: • gain confidence in English • strengthen your speaking, listening, reading and writing skills • improve your pronunciation • expand your vocabulary • develop your grammatical accuracy We teach all levels from Elementary to Proficiency. All courses lead towards a recognised Cambridge examination such as FCE, CAE or CPE. Lessons are 2 x 90 minutes per week or 1 x 180 minutes on Saturdays.

Price (12 weeks) 10,700 CZK Business English Our Business English courses are suitable for people who need to speak or write English in a business context. Lessons are 2 x 90 minutes per week.

Price (12 weeks) 10,700 CZK

English Breakfast Courses Our short morning courses are for business people who need to energise and extend their English. Courses cover topics relevant to work and social situations which you are likely to experience in international business. The focus of these courses is on developing speaking and listening skills as well as extending your vocabulary although some written work will be included. Lesson notes and additional materials will be available on our learning platform after each lesson for students who want to do additional work or want to keep up to date if they miss a class. Two levels are offered at upper-intermediate and advanced levels. Lessons are 2 x 60 minutes a week, 7.45am – 8.45am.

Price (12 weeks) 7,450 CZK

New!

Advanced current affairs The aim of this course is to provide Advanced level students with the opportunity to practise and maintain their English, using current topics in the news as a stimulus for language skills practice and vocabulary development – with the main focus on speaking. Lessons are 2 x 90 minutes per week.

Price (12 weeks) 10,700 CZK Legal English

We have an extensive summer programme for adults and children, see separate flyer!

Our Legal English course is at Advanced level, and is for people studying or practising law. The course leads to the Cambridge International Legal English Certificate (ILEC). Lessons are 2 x 90 minutes per week.

Price (12 weeks) 11,200 CZK ILEC pass rate (2011) – 100%


English for Academic Purposes

New!

This integrated skills course at CEF C1 level is specifically designed to equip learners with the academic skills they need to study in English in a university environment. Skills and Language areas covered in the course include: • Listening to authentic lectures and practising note taking skills. • Learning to recognise and produce the language used in academic writing. • Presentation skills. • Making suggestions and reaching consensus in group work. • Developing independent learning skills. • Examining the features of different essay types and their organisation. • Essay writing. Lessons are 2 x 90 minutes a week for 30 weeks a year, split in to 3 x 10 week terms. Students can choose one, two or all three terms.

IELTS preparation Make sure you are ready for the IELTS exam by taking our preparation course. • Get an overview of the exam format and task types. • Learn how to achieve success in the writing paper. • Watch speaking videos and see the marks awarded by real IELTS examiners. • Find out about the online resources you can access. Lessons are 2 x 90 minutes per week.

Price (6 weeks) 7,450 CZK Intensive IELTS preparation course 3 – 19 September 2012 (18 hours), Mon – Wed: 16.30 – 19.45

Price (18 hours) 5,350 CZK

Price (10 weeks) 8,800 CZK

New!

‘IELTS preparation courses really helped me to achieve my desired score in order to go to study abroad. I've done IELTS test before, but unfortuIf you are planning to take a Cambridge Exam nately I did not reach a mark that was needed for then our courses are exactly what you need. my studies abroad. So I decided to try preparation You can prepare for the First Certificate in Engcourses. It was my last chance and it worked. We lish (FCE), Certificate of Advanced English (CAE) had a native speaker who approached us individuor Certificate of Proficiency in English (CPE). ally, explained us our mistakes and tried to help Lessons are 2 x 90 minutes per week. with everything what we wanted. We had the course twice a week, plus tasks at home, which Price (12 weeks) suited me because it forced me to prepare inten10,700 CZK sively for the exam. Materials were from the real IELTS test that we have received from the teacher. I felt really prepared for the test and Intensive FCE nothing surprised me.’ preparation course Andrea Hurychova

Examination preparation

3 – 19 September 2012 (18 hours), Tue – Thu: 16.30 – 19.45

Price (18 hours) 5,350 CZK

New!

‘I would like to thank you for your valuable advice, time and patience. I would definitely recommend the preparation course to anyone planning on taking the IELTS as I think it made the largest part of my result.’ Martina Lahodova


Kurzy angličtiny pro děti

English courses for young learners

Děti 7–10 let

Junior 7–10 years

Naše kurzy utvrdí vaše dítě v tom, že učit se cizí jazyky je skutečně užitečné. Naším cílem je: • Vybudovat v dětech pozitivní zkušenost s angličtinou tak, aby chtěly pokračovat ve studiu jazyka, až vyrostou. • Prohloubit jejich porozumění jazyku a rozvíjet jejich schopnosti pohotově reagovat. • Zajistit jejich úspěch ve škole. Budeme vám pravidelně podávat zprávy o pokroku vašich dětí. Hodiny trvají 60 minut a konají se 2x týdně.

Our Junior courses will give your child a truly rewarding learning experience. Our aim is to: • Give your child a positive experience of English that they will enjoy and will want to continue with as they get older. • Improve your child’s understanding of the language and develop their skills at communicating in English. • Ensure their success at school. You will receive regular reports about your child’s progress. Lessons are 2 x 60 minutes per week.

Cena (12 týdnů) 7.450 Kč

Zapište své dítě na celý akademický rok (3 kurzy) a získejte slevu 10%! Mládež 11–17 let Kurzy pro mládež jsou rozděleny na dvě skupiny: na děti 11–13 let (Secondary Young) a na mládež 14–17 let (Secondary Old). V hodinách se zaměřujeme na to, abychom: • Naučili žáky, jak se bez problémů vyjádřit v angličtině a jak zlepšit schopnost efektivně komunikovat. • Naučili studenty, jak používat živý jazyk při popisu témat, která jsou reálná a smysluplná. • Doplnili jejich výuku ve škole tak, aby dosáhli úspěchů nyní i v budoucnosti. Nabízíme kurzy pro mírně pokročilé až pokročilé. Všechny kurzy směřují ke složení uznávaných cambridgeských zkoušek jako jsou PET, FCE a CAE. Hodiny trvají 90 min. a konají se 2x týdně.

Cena (12 týdnů) 10.500 Kč

Price (12 weeks) 7,450 CZK

Enrol your child for a whole academic year (3 courses) and get a discount of 10%! Secondary 11–17 years Our Secondary courses are divided into classes for 11–13 year olds (Secondary Young) and 14–17 year olds (Secondary Old). In these lessons we aim to: • Help students feel comfortable expressing themselves in English and improve their ability to communicate effectively. • Teach students to use natural language to explore topics that are real and meaningful for them. • Complement their learning in school to help them succeed now and in the future. Levels range from Pre-Intermediate to Advanced. All courses lead towards a recognised Cambridge examination such as FCE or CAE. Lessons are 2 x 90 minutes per week.

Price (12 weeks) 10,700 CZK


BRITISH COUNCIL A OCHRANA DĚTÍ V listopadu 2011 se British Council celosvětově zavázal prosazovat politiku ochrany dětí, čímž se v této oblasti zařadil na přední místo mezi podobnými organizacemi. Naším cílem je ochraňovat děti ve všech oblastech naší činnosti a ve všech částech světa. Konkrétně to znamená, že i v České republice budeme neustále usilovat o spokojenost vašich dětí tak, že: • je budeme brát vážně, budeme je respektovat a budeme jim naslouchat. • budeme pravidelně provádět zdravotní a bezpečnostní kontroly našich prostor. • zajistíme, aby nově přijímaní zaměstnanci byli náležitě prověřeni. • zaručíme vypracování postupů zaměřených na ochranu dětí a zajistíme, aby o nich byli rodiče, resp. opatrovníci, průběžně informováni. • budeme spolupracovat s odborníky v dané oblasti, aby naše postupy byly co nejvhodnější. • zajistíme, aby se našim zaměstnancům dostalo náležitého proškolení. Můžete si být jisti, že se vaše děti budou při studiu angličtiny nebo skládání jazykových zkoušek v British Council vždy cítit spokojeně a příjemně. Plné znění našich směrnic je k dispozici na www.britishcouncil.cz

THE BRITISH COUNCIL’S COMMITMENT TO CHILD PROTECTION In November 2011 the British Council launched a new global commitment to child protection which ensures that the organisation is a world leader in the field. The Council is committed to protecting children in all areas of our work and in all parts of the world. In the Czech Republic this means we will ensure your children’s wellbeing at all times through measures such as: • Valuing, respecting and listening to children. • Regular health and safety checks on our premises. • Ensuring all necessary checks are made when recruiting staff. • Ensuring procedures are designed to protect children and parents and carers are kept informed. • Working with local experts in the field to develop best practice. • Ensuring staff receive appropriate training. You can be sure that your child is always safe and secure when learning at the British Council. Our full policy statement can be found at www.britishcouncil.cz


Angličtina na školách

English in schools

Naši lektoři učí angličtinu na několika státních školách v Praze. Hodiny s British Council se konají zpravidla po vyučování. Naším cílem je: • Pomoct studentům efektivně komunikovat a vybudovat pozitivní zkušenost při mluvení. • Naučit je vyjadřovat se přirozeně k tématům, které znají. • Doplnit jejich výuku angličtiny ve škole a pomoct jim tak uspět v současnosti i budoucnosti. V případě zájmu o organizaci hodin s British Council ve Vaší škole prosím kontaktuje Steva Oxleyho na adrese steve.oxley@britishcouncil.cz.

We teach English to children in a number of state schools in Prague, students have lessons with the British Council at the end of their normal school day. We aim to: • Help students feel comfortable expressing themselves in English and improve their ability to communicate effectively. • Teach students to use natural language to explore topics that are real and meaningful for them. • Complement their learning in school to help them succeed now and in the future. If you would like to discuss the possibility of arranging classes in your school then please contact Steve Oxley at steve.oxley@britishcouncil.cz.

„Nabídku British Council vyučovat angličtinu přímo v prostorách naší školy jsme uvítali, neboť tato dohoda umožnila mladším dětem účastnit se těchto lekcí, aniž by musely cestovat do centra města. Po různých dobrých a špatných zkušenostech s některými jinými institucemi jsme tuto nabídku British Council s radostí přijali, neboť British Council považujeme za jednu z nejprestižnějších organizací zabývající se výukou angličtiny a nabízející i další služby.” PhDr. Doubravka Matulová, učitelka angličtiny, Základní škola Mládí, Praha 5

‘We welcomed the British Council’s offer to teach English lessons on the site of our school, as this deal enabled younger children to take part in these lessons without having to travel to the centre of the city. After various good and bad experiences with some subjects we welcomed this offer from the British Council as we consider the British Council one of the most prestigious organisations providing English teaching and offering other services.’ PhDr. Doubravka Matulová, Teacher of English, Primary School Mládí, Prague 5

Společný evropský referenční rámec pro jazyky Common European Framework of Reference for Languages Úroveň Level

Obecná angličtina General English

Právnická angličtina Legal English

Finanční angličtina Financial English

C2 Mastery

CPE

C1 Effective Operational Proficiency

CAE

BEC Higher

ILEC

ICFE

6.5/7.0

B2 Vantage

FCE, FCE for Schools

BEC Vantage

ILEC

ICFE

5.0/5.5 /6.0

B1 Treshold

PET, PET for Schools

BEC Preliminary

ILEC

ICFE

3.5/4.0 /4.5

A2 Waystage

KET, KET for Schools

Obchodní angličtina Business English

Angličtina pro děti Young Learners English Tests

IELTS

7.5 +

Flyers

3.0


Firemní kurzy Korporátní kurzy angličtiny Uspořádáme kvalitní jazykové školení pro vaše zaměstnance v prostorách vaší firmy nebo v British Council. Před školením otestujeme úroveň jazykové znalosti zaměstnanců a navrhneme vám vyhovující variantu školení. Také vás budeme informovat o pokroku vašich zaměstnanců v průběhu kurzů. Naše nabídka zahrnuje kurzy: • Obchodní angličtina • Všeobecná angličtina • Právnická angličtina • Školení na míru dle požadavku zákazníka

Cena (45 minut výuky) 1.950 Kč

Profesní dovednosti Naše praktické a interaktivní semináře pomohou rozvinout dovednosti, které jsou potřebné pro efektivnější komunikaci v práci. Všechny kurzy jsou v angličtině a probíhají formou praktické výuky. Zorganizujeme pro vás školení přizpůsobené požadavkům vaší firmy ve vašich prostorách nebo v prostorách British Council. V současnosti nabízíme tyto kurzy: • Prezentační dovednosti • Telefonování pro zákaznickou podporu • Efektivní obchodní korespondence • Efektivní psaní emailů Je možné vytvořit také kurzy podle vašich požadavků. Kontaktujte nás pro více informací.

Ceny se liší podle délky trvání kurzu. Více informací o firemních kurzech a seminářích získáte na adrese: corporate.courses@britishcouncil.cz

„Naše společnost v minulosti spolupracovala s několika jazykovými školami, ale kvalita jejich služeb nebyla nikdy úplně vyhovující. Rozhodli jsme se pro British Council, protože má dobré jméno. Jsme velmi rádi, že to můžeme potvrdit. Jejich učitelé jsou vždy dobře připravení, naslouchají našim požadavkům a hodiny nejsou nikdy nudné.” Mgr. Gabriela Vasilcová Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. „British Council připravil pro Diplomatickou akademii Ministerstva zahraničních věcí kurz pod názvem ‘Veřejná diplomacie v angličtině’. Udělali vše proto, aby splnili specifické požadavky ministerstva a kurz se stal mezi našimi zaměstnanci velmi populárním.“ PhDr. Alena Prouzová Zástupkyně ředitele Diplomatické akademie

Individuální kurzy pro top manažery jsou rovněž naší specialitou.


Corporate clients

Professional skills workshops

These practical and interactive workshops will help you develop the skills you need to communicate more effectively at work. All courses are taught in English and the training is very hands-on with no lectures. We run the following courses for Corporate English courses companies on demand: • Presentation Skills We provide language training for our corporate • Telephone Skills for Customer Care customers with emphasis on quality. Before the • Effective Business Writing course we will test your employees’ language level • Effective e-mail Writing and offer advice about suitable training options. We can also develop courses tailor-made We will also give you regular updates on your to your requirements. Talk to us to find out employees’ progress throughout the course, how we can help. and provide all coursebooks and other materials. Classes can take place at your premises Prices vary depending or at the British Council. We offer: on course length. • Business English • General English For more information about corporate • Legal English courses and workshops, contact us at: • Tailor-made training programmes

Price (45-minute lesson) 1,950 CZK

corporate.courses@britishcouncil.cz

“Our company cooperated in the past with several languages schools but the quality of their services was never perfect. We decided on the British Council because of its good name. We are very pleased that we can confirm that it is not only a rumour – their teachers are always well prepared, listen to our wishes and the classes are never boring.” Mgr. Gabriela Vasilcová Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. “The British Council has created for the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs the ‘Public Diplomacy in English’ course. They made every effort to meet the specific needs of the Ministry and the course has become immensely popular with our staff.” PhDr. Alena Prouzová Deputy Director of the Diplomatic Academy

Individual courses for senior executives are also a speciality.


CLUB CARD

The British Council brings you a card that can make your wishes come true. When you register for our course, you will automatically receive the British Council Club Card.

British Council Vám přináší již druhým rokem kartu, která vám může plnit sny. Když se zapíšete do kurzu, dostanete automaticky British Council Club Card.

What will the BC Card bring you? Interesting offers from our partners. Access to the UK. Better ticket prices for selected cultural events.

Co Vám karta přinese? Zajímavé nabídky od sítě našich partnerů. Spojení se Spojeným královstvím. Výhodnější ceny pro vybrané kulturní akce.

The card will be valid from September 2012 until August 2013. Karta bude platit od září 2012 do srpna 2013.

BRITISH COUNCIL CLUB CARD


Zkoušky IELTS International English Language Testing System IELTS je mezinárodní testovací systém vytvořený pro hodnocení jazykových znalostí těch, kdo uvažují o studiu nebo práci v zahraničí. IELTS je uznáván většinou zahraničních univerzit, a také se stále častěji uplatňuje i ve vzdělávacím systému České republiky. Zkoušku lze skládat každý měsíc v Praze a ve vybraných termínech i v Brně.

Cambridgeské zkoušky Cambridgeské zkoušky z všeobecné angličtiny patří v celosvětovém měřítku k nejznámějším. Jsou k dispozici v pěti úrovních:

Cambridge English: Key (KET) První krok pro ty, kdo se začínají učit anglicky a chtějí si ověřit svou znalost jazyka. Předpokládá se, že zájemci o tuto zkoušku absolvovali cca 180 až 200 hodin studia.

Cambridge English: Key for Schools Zkouška zacílená na žáky ve věku 11 až 14 let.

Cambridge English: Preliminary (PET) Uchazeč na této úrovni by měl být schopen komunikovat s anglickými rodilými mluvčími i cizinci v běžných každodenních situacích. Předpokládá se, že zájemci o tuto zkoušku absolvovali cca 380 hodin studia.

Cambridge English: Preliminary for Schools Zkouška zacílená na žáky ve věku 11 až 14 let.

Cambridge English: First (FCE) Nejpopulárnější zkouška u nás i ve světě se širokým uplatněním ve školství i praxi; je určena středně pokročilým studentům angličtiny. Předpokládá se, že zájemci o tuto zkoušku absolvovali 500 až 600 hodin studia.

Cambridge English: First for Schools Zkouška zacílená na studenty ve věku od 15 let.

Cambridge English: Advanced (CAE) Úspěšné složení této zkoušky svědčí o velmi dobré znalosti angličtiny. Je určena pro ty, kdo chtějí pracovat nebo studovat v zahraničí, či pro ty, kdo chtějí směrovat svou kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka.

Cambridge English: Proficiency (CPE) Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této skupině. Vyžaduje vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Spojeném království. CPE také uznávají mnozí zaměstnavatelé na celém světě.

Business English Certificate (BEC) BEC je zkouška z obchodní angličtiny testující úroveň znalosti angličtiny, která se používá v obchodě, službách a administrativě. Testy jsou k dispozici ve třech úrovních: • BEC PRELIMINARY • BEC VANTAGE • BEC HIGHER

International Certificate in Financial English (ICFE) ICFE je mezinárodně uznávaná zkouška dokládající, že kandidát je schopen používat anglický jazyk efektivně a dorozumět se v prostředí mezinárodních financí a účetnictví.

International Legal English Certificate (ILEC) ILEC je mezinárodně uznávaná zkouška určená pro ty, kdo chtějí prokázat svou schopnost komunikovat v právním kontextu s klienty a odborníky doma i v zahraničí.

Young Learners English Tests (YLE) Tyto testy jsou určeny pro děti od 7 do 12 let a umožňují jim získat mezinárodní certifikát prokazující znalost angličtiny. Tyto testy jsou také vhodným odrazovým můstkem pro další cambridgeské zkoušky. Jsou k dispozici ve třech úrovních: • STARTERS • MOVERS • FLYERS Nabízíme taky zkoušky na počítači: PET, FCE a CAE. Podívejte se na naše stránky pro více informací.


Exams IELTS International English Language Testing System IELTS is an international testing system created to evaluate the language skills of candidates who intend to study or work abroad. IELTS is recognised by most foreign universities around the world. IELTS is also increasingly applied in the Czech education system. The examination can be taken in Prague every month as well as in Brno on selected dates.

Cambridge English: Advanced (CAE) In order to successfully pass this examination, it is necessary to have a very good knowledge of English. It is designed for those who want to work or study abroad or for those who want to pursue a career in a field requiring a knowledge of English.

Cambridge English: Proficiency (CPE) The oldest and most demanding of the Cambridge Exams. It requires a high level of knowledge and it is recognised by higher education institutions in many countries, including nearly all universities in the United Kingdom. CPE is also recognised by many employers around the world.

Business English Certificate (BEC)

BEC is a series of examinations in Business English and tests candidates’ level of knowledge of English used in the context of business, Cambridge examinations in General English are services and administration. In order to successsome of the best known examinations in the world. fully pass this examination, it is not necessary They are available at five levels: to have any specialised knowledge in business. The tests are available at three levels: Cambridge English: Key (KET) • BEC PRELIMINARY The first step for those who have started to learn • BEC VANTAGE English and want to check their knowledge • BEC HIGHER of the language. Approximately 180 to 200 hours of study should normally have been completed. International Certificate

Cambridge exams

Cambridge English: Key for Schools

in Financial English (ICFE)

ICFE is an exam which shows whether Targeted at the interests and experience of school candidates have an adequate level of English pupils aged 11 to 14 years old. to function efficiently, in terms of language ability, within the international finance community.

Cambridge English: Preliminary (PET)

Candidates at this level should be able to International Legal communicate with native English speakers as English Certificate (ILEC) well as foreigners in common everyday situations. ILEC is an internationally-recognised exam Approximately 380 hours of study should normally created for those who need to show their have been completed. ability to communicate in a legal context with clients and professionals in other countries, Cambridge English: and to handle information written in English.

Preliminary for Schools

Targeted at the interests and experience of school pupils aged 11 to 14 years old.

Young Learners English Tests (YLE)

Cambridge English: First (FCE)

These tests are designed for children aged from 7 to 12 years old and allow them to obtain an international certificate in English. The tests are also a suitable foundation for further Cambridge examinations. They are available at three levels: • STARTERS • MOVERS • FLYERS

The most popular examination in our country as well as abroad, used both in education and for work, and designed for upper-intermediate level students of English. 500 to 600 hours of study should normally have been completed.

Cambridge English: First (FCE) Targeted at the interests and experience of students from 15 years old.

We also offer computer-based exams: PET, FCE and CAE. See our website for more information.


Ptáte se nás

Kolik studentů je ve třídě? Maximálně 13.

Jak se dozvím, který kurz je pro mne nejvhodnější? Chcete-li se dozvědět svou jazykovou úroveň, doporučujeme absolvovat rozřazovací test zdarma – termíny testů najdete v tabulce Termíny a data na zadní obálce. Po absolvování testu vám doporučíme kurz, který vám bude nejvíce vyhovovat. Test si můžete rezervovat online.

Jak jsou vybaveny učebny? Všechny naše učebny jsou vybaveny elektronickými interaktivními tabulemi, které jsou připojeny k počítači přes data projektor. Ke standardnímu vybavení patří DVD přehrávače a audio systém, což vytváří skutečně moderní prostředí pro výuku jazyků.

Potřebuji si koupit učebnice? Jak probíhá výuka? Na hodinách se mluví pouze anglicky. Hlavní důraz je kladen na to, abyste se zlepšili v aktivní komunikaci v angličtině. Struktura hodiny se mění: někdy se učitel zaměří na čtení, psaní, poslech a mluvení, jindy se zaměří na gramatiku, výslovnost, slovní zásobu a ostatní aspekty jazykové výuky. Často budete pracovat ve dvojicích. To umožní každému studentovi zúčastnit se různých aktivit současně. Možná se vám bude nejdříve zdát zvláštní mluvit anglicky s ostatními studenty, ale brzy si na to zvyknete a zjistíte, že je to skvělý způsob, jak maximálně využít čas, který je určen pro mluvení jazykem při hodině.

Poskytujete slevy? Ano! • Sleva pro studenty – 10% pro studenty s platnou kartou ISIC • Sleva “Přiveďte známého“ – 10% na váš následující kurz v případě, že k nám přivedete nového studenta • Celoroční sleva – 10% v případě platby celého akademického roku najednou • V průběhu roku nabídneme různé další slevy, sledujte naše internetové stránky.

Pro většinu kurzů je nutno si zakoupit učebnice. Tyto učebnice si budete moci zakoupit za zvýhodněné ceny v recepci v prvním týdnu po zahájení kurzů.

Dostanu certifikát? Studenti, kteří úspěšně ukončí jednu úroveň kurzu, dostanou certifikát.

Jaké další služby poskytuje British Council? Organizujeme britské jazykové zkoušky a podílíme se na mnohých mezinárodních projektech a aktivitách. Více informací najdete na našich webových stránkách: www.britishcouncil.cz


FAQs How do I know which course is best for me?

How many students are there in a class? A maximum of 13.

To find out your level, take our free placement What are your test – testing dates are shown on the back cover. During the test you will also be given advice about classrooms like? the type of course most suitable for you. You can book your test online. All our classrooms are equipped with interactive whiteboards and computers, DVD players and an advanced audio system. These allow our teachers How do you teach? to use a wide range of media to support and develop your learning. Only English is spoken in lessons and the main emphasis is on helping you to communicate Do I need to buy better in English. The format of the lessons will vary: sometimes the focus will be on Reading, course books? Writing, Speaking and Listening skills, sometimes it will be on Grammar, Pronunciation, Vocabulary In most cases you will need to buy a book for and other aspects of language learning. your course. These will be available at the British You will often be working in pairs or groups Council during the first week of term at a special with other students. This will allow everyone discount price. in the class to participate in activities at the same time. At first you may find it strange to speak English with other students, but you will soon get used to it and it is an excellent way of maximising the amount of time you have in class to speak the language.

Do I get a certificate? Certificates are given to all students on successful completion of a level.

Are there any discounts? Yes, there are!

What other services does the British Council provide?

• Student Discount – 10% off for students with a valid ISIC card

We organise British examinations and are also involved in a variety of projects and activities.

• Bring a Friend Discount – 10% off your next course if you introduce a new student

To find out more, visit our website at www.britishcouncil.cz

• Whole Year Discount – 10% off if you pay for the whole academic year in advance • We introduce some new discounts during the year. Watch our website.


Termíny

Dates

1. Trimestr

Testy a zápisy: od 1. června 2012 Výuka: 22. září – 19. prosince 2012

Term 1

Testing and Registration: from 1 June 2012 Course dates: 22 September – 19 December 2012

2. Trimestr

Testy a zápisy: od 5. prosince 2012 Výuka: 2. leden – 26. březen 2013

Term 2

Testing and Registration: from 5 December 2012 Course dates: 2 January – 26 March 2013

3. Trimestr

Testy a zápisy: od 14. března 2013 Výuka: 2. dubna – 28. června 2012

Term 3

Testing and Registration: from 14 March 2013 Course dates: 2 April – 28 June 2013

British Council Bredovský dvůr Politických vězňů 13 110 00 Praha 1 T 221 991 160 english.courses@ britishcouncil.cz

British Council on Facebook www.facebook.com /british.council.czech.republic

www.britishcouncil.cz

Profile for jan Havel

British Council 2012/2013  

CoEnglish courses

British Council 2012/2013  

CoEnglish courses

Profile for belavenir
Advertisement