Page 1

Addvantage Starter 2012/2013 Program pro nové instituce v prvním roce členství The programme for new institutions in their first year of membership


Užitečné odkazy

Useful links

Oficiální stránky British Council Czech Republic www.britishcouncil.cz

British Council Czech Republic official webpages www.britishcouncil.cz

Stránky věrnostního programu Addvantage www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicexams-loyalty-programmes.htm

Loyalty programmes webpages www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicexams-loyalty-programmes.htm

Stránky projektového oddělení British Council www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicprojects.htm

British Council Projects webpages www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicprojects.htm

Oficiální stránky Univerzity Cambridge ESOL www.cambridgeesol.org

University of Cambridge ESOL official webpages www.cambridgeesol.org

Oficiální stránky IELTS www.ielts.org

IELTS official webpages www.ielts.org

Podpora pro žáky a studenty angličtiny http://learnenglish.britishcouncil.org

Support for English students http://learnenglish.britishcouncil.org

Materiály pro výuku žáků a studentů včetně New! metodických tipů pro učitele i rodiče http://learnenglishkids.britishcouncil.org http://learnenglishteens.britishcouncil.org

Learning materials for students including methodological tips for teachers and parents http://learnenglishkids.britishcouncil.org http://learnenglishteens.britishcouncil.org

Podpora dalšího vzdělávání učitelů angličtiny http://www.teachingenglish.org.uk

Support of further education for English teachers http://www.teachingenglish.org.uk

Výuka angličtiny prostřednictvím světa fotbalu a fotbalových hvězd; vhodné pro výuku i samostudium doma http://premierskills.14 britishcouncil.org 15

English learning via football and football stars; suitable for teaching as well as self-study http://premierskills.14 britishcouncil.org 15

Ilustrace © Michaela Kukovičová − Fotografie © Tomáš Souček − Design © Belavenir, Praha 2012

New!


British Council

British Council

Jsme mezinárodní organizace Spojeného království pro kulturní vztahy. Vytváříme příležitosti pro lidi ve Spojeném království i ostatních zemích a snažíme se mezi nimi budovat pouta důvěry. Naše organizace byla založena roku 1934 a v současnosti působí ve 110 zemích. V České republice se zaměřujeme především na anglický jazyk a umění. Nabízíme docházkové kurzy angličtiny, ve kterých získáte potřebné schopnosti a sebejistotu k dosažení svých cílů. Pořádáme britské zkoušky, které uznávají vlády, univerzity, profesní organizace i zaměstnavatelé po celém světě. Naše projekty zaměřené na výuku angličtiny pomáhají dětem stát se skutečnými světoobčany a připravují je na život v globální ekonomice. Propojujeme školy z různých zemí pomocí sdílených osnov a podporujeme profesní rozvoj učitelů i školského managementu. V umění se zaměřujeme na to nejlepší, co britská scéna nabízí. Organizujeme vysoce kvalitní umělecké akce a umožňujeme umělcům, kulturním představitelům a uměleckým institucím navázat hodnotné pracovní vztahy s jejich protějšky ve Spojeném království.

We are the UK’s international cultural relations body. We create international opportunities for the people of the UK and other countries and build trust between them worldwide. Founded in 1934, we currently operate in 110 countries. In the Czech Republic we focus on the key areas of English and arts. We offer face-to-face English language courses that will give you the confidence and skills you need to achieve your goals. We administer UK examinations that are recognised by governments, universities, professional bodies and employers around the world. Our English projects help turn school children into global citizens and prepare them for life in the global economy. We link schools from different countries for joint curriculum projects and provide professional development for teachers and school leaders. In arts, we work with the best of British creative talent to develop high-quality events and link artists, cultural leaders and arts institutions, drawing them into a closer relationship with the UK.

© British Council 2012, The United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland).


Komu je určen program Addvantage Starter

Who is Addvantage Starter for

Program je otevřen všem školám, institucím a firmám, které mají zájem hromadně registrovat své kandidáty na zkoušky organizované British Council. Program je určen institucím v prvním roce členství. Podmínkou pro vstup do programu je připsání hromadné platby na účet British Council. Čím více kandidátů zaregistrujete, tím zajímavější benefity získáte. Benefity jsou vyhodnocovány 3x ročně – po uzavření vypsaných registračních období (k 31. 12., 31. 3. a 31. 7.).

The programme is open to all language schools, institutions and companies that want to register their candidates for exams organized by the British Council. The programme is designed for institutions in the first year of membership. It is necessary to register your candidates in one block and pay one collective payment. The more candidates you register, the more interesting benefits you can obtain. The benefits are cumulative throughout the academic year, with progression to the next level possible after each set registration period (31. 12., 31. 3. and 31. 7.).

Seznam zkoušek, na které lze v rámci programu kandidáty registrovat:

The list of exams for which it is possible to register candidates:

IELTS International English Language Testing System

IELTS International English Language Testing System

YLE Young Learners Tests

YLE Young Learners Tests

KET Cambridge English: Key

KET Cambridge English: Key

KET for Schools Cambridge English: Key for Schools

KET for Schools Cambridge English: Key for Schools

PET Cambridge English: Preliminary

PET Cambridge English: Preliminary

PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools

PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools

FCE Cambridge English: First

FCE Cambridge English: First

FCE for Schools Cambridge English: First for Schools

FCE for Schools Cambridge English: First for Schools

CAE Cambridge English: Advanced

CAE Cambridge English: Advanced

CPE Cambridge English: Proficiency

CPE Cambridge English: Proficiency

BEC Cambridge English: Business English Certificates

BEC Cambridge English: Business English Certificates

ILEC Cambridge English: Legal

ILEC Cambridge English: Legal

ICFE Cambridge English: Financial

ICFE Cambridge English: Financial


The test for study, work and life IELTS is an international exam to evaluate the language skills at all levels. IELTS will give you more confidence when applying for university or a job. Take IELTS with the British Council to help you on your way to success. For more information, please visit www.britishcouncil.cz IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Autralia and the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) www.ielts.org

BRITISH COUNCIL CLUB CARD CLUB CARD

Co Vám karta přinese? Zajímavé nabídky od sítě našich partnerů. Spojení se Spojeným královstvím. Výhodnější ceny pro vybrané kulturní akce.

What will the BC Card bring you? Interesting offers from our partners. Access to the UK. Better ticket prices for selected cultural events.

The card will be valid from September 2012 until August 2013. Karta bude platit od září 2012 do srpna 2013.


Jak funguje Addvantage Starter

Při zaregistrování 30 – 79 kandidátů získáte navíc:

Po zaregistrování alespoň jednoho kandidáta získáte „Startovací balíček“ − viz níže. Program je vyhodnocován 3x ročně a to vám umožní rychlý pohyb mezi kategoriemi. Po prvním roce bude členům nabídnut vstup do věrnostního programu Addvantage v kategorii odpovídající celkovému počtu zaregistrovaných kandidátů.

• právo registrovat kandidáty na zkoušky organizované British Council za cenu sníženou o 200 Kč • logo „Cambridge ESOL Preparation Centre“ (min. počet 50 kandidátů) • zkoušku IELTS zdarma pro jednoho zaměstnance vaší instituce • pozvání na VIP akce British Council a jejich partnerů • balíček k ústní části zkoušek • možnost pořádat pro své kandidáty ústní části zkoušek ve vlastních prostorách

Startovací balíček Při zaregistrování 1 – 9 kandidátů získáte: • sadu přípravných a propagačních materiálů ke zkouškám + dárek • klubovou kartu British Council • přehled výsledků svých kandidátů za poslední zkouškové období • pozvání na zajímavé semináře (literatura, drama, soft skills, moderní technologie, metodika, příprava na zkoušky) • statistiku výsledků všech kandidátů British Council v České republice • elektronický zpravodaj o činnosti a akcích British Council • stolní kalendář 2013 s důležitými daty ke zkouškám British Council

Při zaregistrování 10 – 29 kandidátů získáte navíc: • právo registrovat kandidáty na zkoušky organizované British Council za cenu sníženou o 100 Kč • logo „British Council Partner Institution“ • certifikát British Council uvádějící, že vaše instituce registruje na zkoušky Cambridge ESOL • certifikát Univerzity Cambridge ESOL (min počet 20 kandidátů) • kurz pro metodiky (Teacher Trainer Development Course) • možnost stát se „Pretesting Centre Cambridge ESOL“ (zkoušky nanečisto) • knížku ukázkových testů ke zkouškám Cambridge ESOL • slevovou kartu Oxford Bookshop pro vaše studenty

Při zaregistrování 80 – 149 kandidátů získáte navíc: • právo registrovat kandidáty na zkoušky organizované British Council za cenu sníženou o 300 Kč • zkoušku IELTS zdarma pro dva zaměstnance vaší instituce • 3 knihy „Top Tips“ ke zkouškám Cambridge ESOL • statistiku výsledků vlastních kandidátů

Při zaregistrování 150 a více kandidátů získáte navíc: • právo registrovat kandidáty na zkoušky organizované British Council za cenu sníženou o 400 Kč • knihu k podpoře výuky Aj • poukaz na letenku pro dvě osoby po Evropě

Partner Institution


How Addvantage Starter works

• A book of practice tests for Cambridge ESOL exams • The Oxford Bookshop discount card for your students

After registering just one candidate you will After registering 30 − 79 get “Starting package” (please see below for more information). The programme is reviewed candidates you will be entitled three times per year, which will enable you to the following added benefits: a fast move among the categories. After the first year the participants will be of• the right to register your candidates fered memberhips in the Addvantage loyalty for examinations organized by the British program in a category based on the number Council for a fee reduced by CZK 200 of candidates registered by the institution. • logo „Cambridge ESOL Preparation Centre“ (min no. 50 candidates) Starting package – after • an IELTS exam free of charge for one employee of your institution registering 1 − 9 candidates • invitations to VIP events you will be entitled to the of the British Council and their partners • a speaking test preparation pack following benefits: • hosting of speaking parts of the • A set of preparation and marketing examinations on your premises materials for exams + a present • British Council club card After registering 80 − 149 • Provision of the participating candidates’ candidates you will be entitled results in the last session for each exam • Result statistics from the last session to the following added benefits: of the British Council exams for candidates from all over the Czech Republic • the right to register your candidates • Invitations to interesting seminars (literature, for examinations organized by the British drama, soft skills, modern technologies, Council for a fee reduced by CZK 300 metodhodology, exams preparation) • an IELTS exam free of charge for • E-Newsletter about British Council two employees of your institution exams activities and general events • three Top Tips books for • A desk calendar for 2013 with Cambridge ESOL exams key administration dates for • result statistics on participant’s candidates exams of the British Council

After registering 10 − 29 candidates you will be entitled to the following added benefits: • the right to register your candidates for examinations organized by the British Council for a fee reduced by CZK 100 • Logo “British Council Partner Institution” • British Council certificate stating that your institution registers candidates for the Cambridge ESOL exams • University Cambridge ESOL certificate (min no. 20 candidates) • Teacher Trainer Development Course • A possibility to become „Cambridge ESOL Pretesting Centre“

After registering 150 or more candidates you will be entitled to the following added benefits: • the right to register your candidates for examinations organized by the British Council for a fee reduced by CZK 400 • a book for English teaching support • a flight ticket voucher for two persons around Europe


Partneři

Info Pokud máte otázky týkající se programu Addvantage, kontaktujte prosím: If you have any additional questions regarding Addvantage, please contact: addvantage@britishcouncil.cz

British Council Bredovský dvůr Politických vězňů 13 110 00 Praha 1 T 221 991 160 F 224 933 847 english.exams@britishcouncil.cz

British Council on Facebook www.facebook.com /british.council.czech.republic

www.britishcouncil.cz

Partners

Add Starter  

The programme for new institutionsin their first year of membership

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you