Page 1

Värdeskapande handel fÜr industrin


Stora när det behövs, små när du vill Beijer Tech är inte bara en grupp företag, vi är en värld av möjligheter – oavsett om du söker precisionsslipskivor för kullager i turbinmotorer eller smältugnar för legeringen till solceller. Vi representerar några av världens ledande tillverkare och har vi inte rätt produkter så hittar vi dem. Förädling och kundanpassning står vi själva för. Beijer Tech består av en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa industrin att bli ännu mer konkurrenskraftig. Varje dag löser vi stora och små problem tack vare kompetens och kontakter i världsklass. Vi ger dig både den stora koncernens fördelar i form av ett brett produktutbud och stor köpkraft – samtidigt som vår organisation bygger på närhet, spetskompetens och snabba beslut. Vi förstår dina processer och är vana vid att hantera komplexa projekt. Därför ger vi dig totallösningar till skillnad från en renodlad specialist. Kundnära, kreativa, kompletta – välkommen till företagen inom Beijer Tech.


Våra två affärsområden

Flödesteknik/Industrigummi Flödesteknik Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av flödestekniska produkter som t ex: • slangar i gummi, plast, komposit och metall för vatten, tryckluft, ånga, olja, kemikalier, hyd- raulik, ventilation, svetsning, avgaser, livsmedel, cement, sanering, gödsel och slam – för alla applikationer till livsmedelsindustrin, lantbruk, sjöfart, fritidsbåtar, fordon, brand, snökanon- system, sanering och brunnsborrning • slangarmatur i de flesta legeringar • brandarmatur enligt internationella standarder • montagematerial och system för rationell slanghantering och upprullning Industrigummi Huvudproduktgrupper inom detta verksamhetsområde är: • gummiduk och profiler samt gummimattor • svamp och cellgummi • lister • silikongummiprodukter • slitageskydd i gummi, polyuretan och keramik • formgods i polyuretan • o-ringar och radialtätningar • konstruktionsplast • transmissionsprodukter som kilremmar, kilrems skivor, kuggremmar, multi-v-remmar och transport-

band i gummi, PVC och polyuretan • packningsmaterial, lim, tork- och absorptions- material

Samtliga bolag inom Beijer Tech erbjuder tjänster som t ex installationer, service, underhåll och utbildning som är knutna till varje affärsområde. • Ytbehandling: installation, service, montage av reservdelar och under- håll av blästermaskiner. • Gjuteri: installation av eldfast material, service och underhåll av smältugnar och anläggningar. • Flödesteknik: montage, service och underhåll av slang och kopplingar. • Industrigummi: stansning, svarvning, fräsning och konfektionering av gummi och plast. • Inom flera produktområden utföres konstruktion och produktionslayout i CAD samt nytillverkning i stål och aluminium


Industriprodukter Ytbehandling Vårt erbjudande inom ytbehandling och bearbetning är komplett och omfattar bl a: • blästring: maskiner, reservdelar, utrustning och service. Alla typer av blästermedel, exempelvis steel shot/grit, rostfritt, aluminiumoxid, glas- kulor och garnet • vibrationstrumling: maskiner, utrustning, service och alla typer av media • slipprodukter: från konventionella slipskivor med slipmedel av normal aluminiumoxid till förädlade cubitronkorn, flexibla slipmaterial som slip- duksband, -hylsor ,– rullar, lamellsliprondeller och slippapper • filar, borstar och skärvätskor • polermaterial för polering, borstning, slipning och högglansning av metaller • högteknologiska material som diamant och CBN där höga krav ställs på precision, prestanda och livslängd Gjuteriprodukter I det breda programmet till gjuteriindustrin och industrier för tillverkning och smältning av metall finns bl a: • maskiner, reservdelar och ugnar till metall-, järn- och stålgjuterier • maskiner och reservdelar för pressgjutning • industrirobotar och robottillbehör för exempelvis urplockning ur formverktyg

• eldfasta material och isoleringsprodukter för höga temperaturer • kemiska bindemedel, blacker och eldfasta pro- dukter för smältning och varmhållning av metaller • ingjutssystem för järn och stål, smältdeglar samt prefabricerade detaljer som deglar, rännor och skänkar • legeringsämnen och uppkolningsgrafit • slang för transport av gjutsand, industrikylslang • produkter för matning, filtrering och smältning • form- och kärnsand, specialsand för alla ändamål, högkvartshaltig sand • koks för smältning i kupolugnar Stål- och Smältverksprodukter Produkterna inom detta område omfattar främst: • maskiner, pressar, ugnar och reservdelar till stålverk • processlinjer, valsverks-, lyft- och hanteringsut- rustning • processtyrningssystem • förnödenheter såsom grafitelektroder, grafit- detaljer, kolborstar och lansar • utrustning till aluminium-, kopparindustri och smältverk • stålprodukter med plåt, balk, stång, tråd m m • kabelskydds- och industrikylslang • knivar och skärsystem


Bolagen inom Beijer Tech Lundgrens Sverige AB är verksamt inom Flödesteknik, Industrigummi och Tjänster. Företaget erbjuder ett omfattande sortiment av slang, slangtillbehör, transmissioner, gummi, plast, packningsmaterial, torkmaterial, flödeskomponenter, o-ringar, radialtätningar, lister, gummiduk och mattor, sprutade profiler av gummi, plast, svampoch cellgummi samt kundanpassade specialarmaturer. Kunderna återfinns huvudsakligen inom tillverkande industri, handel, varvs- och offshorenäringarna samt byggsektorn.

Beijer Industri AB bedriver handel med Ytbehandlings-, Gjuteri-, Stål- och Smältverksprodukter samt Tjänster. Produktutbudet är mycket brett och omfattar bl a förnödenheter och utrustning till gjuterier, maskiner och utrustning till gjuterier och stålverk, koks för smältning i kupolugnar, form- och kärnsand, maskiner för pressgjutning av olika slag, stålprodukter med stål, balk, stång och tråd samt alla typer av slipprodukter och polermaterial. Stora kunder är gjuterier-särskilt stål och järngjuterier, stålverk, verkstadsindustri, industriåterförsäljare och stålgrossister.

AB Tebeco erbjuder produkter inom Ytbehandling, Gjuteri och Tjänster. Man har Sveriges största och bredaste sortiment av blästermedel, bl a aluminiumoxid, glaskulor, kopparslagg, rostfritt, steel shot och stålsand. Dessutom finns ett komplett produktutbud av blästermaskiner, trumlingsutrustning, tillbehör och utrustning för ytbehandlingsindustrin samt ett sortiment av förbrukningsartiklar för gjuteri- och modellindustrin.

Karlebo Gjuteriteknik AB verkar inom huvudproduktområdena Ytbehandling, Gjuteri, samt Stål- och Smältverk. Karlebo Gjuteriteknik AB säljer maskiner, bl a pressgjutmaskiner, formanläggningar, sandmixer, sandkylare, kokillgjutanläggning, industrirobotar samt reservdelar och kringutrustning till dessa. Härutöver säljs förnöden-

heter till främst gjuteri- och stålindustrin i Norden. Karlebo har en särskilt stark position inom pressgjuterier. Dotterbolaget Karlebo HM Verkstad utför service på maskiner och utrustning. Man hjälper också till med installationer, layoutplanering, CADkonstruktioner och tillverkning av specifika maskindelar eller annan perifer utrustning.

Beijer AS företräder väletablerade internationella företag i Norge och är verksamt inom Ytbehandling, Gjuteri, Stål- och Smältverk samt Tjänster. De viktigaste produktgrupperna utgörs av blästermaskiner, blästermedel, trumling, slipmaterial, filteranläggningar, gjuteriutrustning samt metallurgiska och kemiska produkter som säljs till smältverk, gjuterier, offshoreindustri samt ytbehandlings- och verkstadsindustri.

Beijer OY representerar Beijer Tech i Finland och marknadsför produktområdena Ytbehandling, Gjuteri, Stål- och Smältverk samt Tjänster. De viktigaste produktgrupperna utgörs av blästermaskiner, blästermedel, trumling, eldfast material, slipmaterial, gjuteriutrustning samt maskiner, anläggningar och reservdelar. Kunderna återfinns huvudsakligen inom stålverk, gjuteri- och verkstadsindustri. YHTIÖ

Preben Z Jensen A/S är verksamt inom Ytbehandling och Tjänster. Företaget bedriver distribution och försäljning av förnödenheter inom trumling, blästring, slipning, polering och avfettning. Kopplat till detta kan Preben Z även erbjuda slip- och polermaskiner, trumlingsanläggningar, blästermaskiner samt anläggningar för avfettning både med vattenbaserad, ultraljud eller modifierad alkohol. Kyl- och smörjmedel utan tillsatser av baktericider för svarvning, fräsning, sågning, slipning mm är ytterligare ett exempel på produktområde. Kunderna återfinns huvudsakligen inom metallarbetande och tillverkande industri i Danmark.


navigator 2011

Beijer Tech, en del av Beijer Alma-koncernen Beijer Tech ingår i Beijer Alma-koncernen som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm ABs Mid Cap-lista. I koncernen ingår även Lesjöfors AB och Habia Cable AB. Totalt omsätter koncernen ca 3 miljarder och har ca 1700 anställda.   Läs mer på www.beijer-alma.se

Beijer Tech AB | Stortorget 8 | 211 34 Malmö | Tel 040 35 83 80 | www.beijertech.se

Beijer Tech företagspresentation  
Beijer Tech företagspresentation  
Advertisement