Page 1

VÝSLEDKY BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ, TIPY NA ZÁVODY PODZIMU, TABULKY

BĚŽECKÉ STRÁNKY PSANÉ BĚŽCI

PĚTKA A DESÍTKA POD ROUŠKOU TMY M. VYSTRČILOVÁ:

PŘÍRODĚ NEUTEČETE JAK SPORTOVAT A ŽÍT V HARMONII S PŘÍRODOU M. KRATOCHVÍL:

UDĚLEJ PRVNÍ KROK

BOTY PRO PODZIMNÍ KROSY

TESCO GRAND PRIX PRAHA

O BĚHU S DANOU ZÁTOPKOVOU

MARATON Z MARATHONU

CENA 59 KČ/2,60 EUR/79 SK SRPEN–ZÁŘÍ

ODPOVĚĎI NA KAŽDOU OTÁZKU ZAČÁTEČNÍKA

TEST: KOMPRESNÍ PODKOLENKY POMOHOU K VYŠŠÍMU VÝKONU A URYCHLÍ REGENERACI? TRÉNINK PODLE JANA KERVITCERA: PODZIMNÍ MARATON ZA 3:00–3:20
 #)& %

 $& '( $ $   #' $ " " $& %%

   !


3

04 06 08 09 12 14 16 18 20 28 29 30 32 34 36 39 41 42 46 48 50 52 54 56 59 60 66

EDITORIAL TESCO GRAND PRIX PRAHA: PĚTKA A DESÍTKA POD ROUŠKOU TMY ROZHOVOR: VEČERNÍ ZÁVOD TOMÁŠE MIROVSKÉHO SPECIFIKA NOČNÍHO ZÁVODU MARATON ATÉNY: ROK PŘED VELKÝM VÝROČÍM MIDNIGHT SUN MARATHON: VEČERNÍ MARATON, PŘI NĚMŽ SLUNCE NEZAPADÁ BĚŽECKÁ TRASA: OLOMOUCKEM PODÉL ŘEKY MORAVY MIROSLAV KRATOCHVÍL: UDĚLEJ PRVNÍ KROK OBUJTE SE SPRÁVNĚ NA PODZIMNÍ KROSY VE STÍNU AFRICKÝCH HVĚZD: STEPHANIE TWELLOVÁ – NOVÁ PAULA? BĚŽECKÉ TABULKY: OBSADÍ SERBESSA MARATONSKÉ TOP 10? JAN KERVITCER: UKAŽTE PŘI PODZMNÍM MARATONU SOUPEŘŮM ZÁDA ROZHOVOR: DANA ZÁTOPKOVÁ: EMIL MNE NAUČIL LÁSCE K BĚHÁNÍ KAREL SCHESTAUBER: JE ZÁTOPEK NEPŘEKONATELNÝ? PAVEL NOVÁK: JAN PEŠAVA – RYCHLÍK Z JABLONCE SAUCONY ČESKÝ POHÁR 2009: TÉMĚŘ ČTVRTSTOLETÍ VRCHAŘŮ STŘÍPKY ZE ZÁVODNÍHO BĚHU Z VÝSLEDKŮ BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ ZA KVĚTEN AŽ SRPEN KAM A PROČ V ZÁŘÍ A ŘÍJNU ZÁVODY PODZIMU: BĚCHOVICE A PRAŽSKÝ MARATON ZÁVODY PODZIMU: RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA A SVATOVÁCLAVSKÝ BĚH MARTINA VYSTRČILOVÁ: PŘÍRODĚ NEUTEČETE BOTY, KTERÉ U NÁS NEKOUPÍTE NECVAKEJTE, FOŤTE ANEB JAK RYCHLE MUSÍ UMĚT BĚHAT FOTOGRAF PŘEDEJDĚTE BOLESTEM OKOSTIC VHODNÝM CVIČENÍM TEST: KOMPRESNÍ PODKOLENKY SLOUPEK: ZÁZRAK

www.behy.cz www.behej.com

FOTO: HANA ŠLEGROVÁ

OBSAH


EDITORIAL

www.behej.com

FOTO: HANA ŠLEGROVÁ

4

¸ãÖ揔ØÙâ âÙØXêâã”áݔæÙØÕßaâl”ßãàÙÛÕ ”ßèÙ揔çٔèÙÜØí”äæXêd”êæXèÝà”î”ØãêãàÙâc ”âÕ؄Ùâd”êíäæXêdà”ã”äãaèé” âÕÖdÜÕâ×ܔßÝàãáÙè掔ÖdÜÙá”çêcÜã”îÕçàãé’ÙâcÜã”êãàâÕ¢”ÎÙäèÕà”ÞçÙá”çٔÞÙÞ ”ßØí”çݔèÙØí”äŽÞØÙ¡ áٔçäãàÙaâd”ØXè”ØÙà„l”Ödܔê”æXá×ݔäläæÕêí”âՔäãØîÝáâl”áÕæÕèã⢔ĉ¹ÙÙÙÙ ”èÕߔèã”âÙêl᠔èã”çݔÕçݔ ÖéØé”áéçÙè”îÕçٔêîlè”ØãêãàÙâãé ü”ãØäãêdØdà”âÕäŽà”’ÙæèÙ᠔âÕäŽà”çáéèâd¢” VÝÞÙáٔê”ØãÖd ”ßèÙæX”âÙâl”ÞÙâ”ÜÙßèÝ×ßX ”ÕàٔçèXàٔÜÙßèÝaèdބl¢”·Ü×ÙáٔØdàÕè”ê„Ù”Õ”äÝèãᔠßàãéØâd”âÙçèlÜXáٔâÝ×¢”¸lßí”ÝâèÙæâÙèé”áXáٔçèXàٔêl×ٔäXèÙࠔÕàٔâՔÞÙØâãÜã”ßՒØcÜã”áXáٔ alá”ØXà”ácâd”aÕç颔āÝèãá”çèÕal”èÕߔáXàã”Ă”âՔ×ÜêlàݔêíäÕØâãéè”îٔîÕÖdÜàcÜã”çíçècá颔Êíäâãéè” äãalèÕa ”áãÖÝࠔèÙàÙêÝîݔՔãÖÙÞlè”ãÖàãéßÙá”çèXâÙߔç”âãêÝâÕáÝ¢”Îâl”èã”ÞÕßã”éèãäÝٔՔÞٔèã”æÙÕàÝîãêÕ¡ èÙàâc”çâÕؔÞÙâ”äæXêd”ã”ØãêãàÙâ×Ü¢”µàٔçèãÞl”èã”îՔè㢔 ÎÞÝçèláÙ ”’ٔ؎àْÝèc”îäæXêí”çٔߔâXá”ØãçèÕâãé”èÕߔÞÕßã”èÕߢ”µ”èí”ØæéÜc” ßٔßàÝØâcáé”Õ”äàâãÜãØâãèâcá锒Ýêãèé”âÙäãèÙÖéÞÙáÙ¢”Îâl”èã”ÕçݔçÙÖÙáæç¡ ßÕaçßí”âÙÖã”çäl„Ù”ÞÕßã”æãéÜXâl”ãؔaàãêdßÕ ”ßèÙ揔çٔ’Ýêl”êíØXêXâlá”aÕçã¡ äÝçé”Õ”äcal”ã”ëÙÖãêc”çèæXâßí”êdâãêÕâc”ÖdÜé”Õ”ÖdÜXâl¢”µàٔâÙâl”äæXêd”è㔠âՄٔÖdÜXâl”èÕßãêã锜çßãæãßՒØãØÙââl”ßæXèßãé”ØãêãàÙâãé³ µÖí×Üãá”êXá”èíèã”áÝßæãØãêãàÙâc”äæãØàãé’ÝàÝ ”âÕál×ÜÕàݔÞçáٔäæã”èãè㔠alçàã”Öd’Ù×ߏ”áÝì”ç”êÙàߏá”äãØlàÙá”äãÜãØí ”ãØØí×Üé”Õ”äãîâXâl¢”É’ÝÞáٔ çݔîÖíèßé”àcèՔäÙؔäãØîÝáâl”îXêãØâl”çÙîyâãé• ÄÓÖ×ݒÀÓäáè×Õ

ROČNÍK 2, ČÍSLO 4 — NÁZEV: BĚHEJ — Vychází 6x ročně v českém jazyce — VYDÁVÁ: Behej.com, s.r.o. Hradební 759/5 110 01 Praha 1 IČO: 27634752 — EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 18 552 ISSN 1803-599X — ŠÉFREDAKTOR: Petr Kostovič — REDAKCE: (redakce@behej.com) Jarmila Holasová Petr Kostovič Mirek Kratochvíl Radek Narovec Tereza Rozehnalová Aleš Tvrzník — STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI: Ivo Domanský Jan Kervitcer Pavel Novák Radek Leszczynski Josef Rendl Svatopluk Sedláček Zdeněk Smutný Jitka Stehlíková Miloš Škorpil — JAZYKOVÉ ÚPRAVY: Jaroslava Karásková, Jan Hájek, Jarmila Holasová — TERMÍNOVKA: (terminovka@behej.com) Petr Lhota Pavel Juřica — BĚŽECKÉ TABULKY: (tabulky@behej.com) Mirek Hasal Petr Říman — FOTO: (fotky@behej.com) Zdeněk Krchák Petr Lhota Martin Symon Hana Šlegrová — INZERCE: (inzerce@behej.com) Radek Narovec — VYCHÁZÍ: 28. srpna 2009 — DALŠÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ: 23. října 2009 — PROGRAMOVÁNÍ: Ondřej Beneš Tomáš Friedrich Tomáš Kalina Jan Liška Tomáš Rokos — COVER FOTO: Salomon — GRAFIKA A DESIGN: © Petr Antoníček SNOW CZ s.r.o.


-*&1"0 " !" 0!-%+*  " "(" +/(#)+0)"#0#*0 !!* %&)&*%&"00% #1 " !&#'"0#%"0!* #(*. 2,!"*

 " "0 -'/* /**!'*#1 ' * &$($ +  # #(%!$  $ ) %"$ 

$$$ &&


6

ZÁVODY

TESCO GRAND PRIX PRAHA PĚTKA A DESÍTKA POD ROUŠKOU TMY «õĨċĂĪŒÜĪwĨøc÷cĨĹcŒõöĂĴcĨ¨Ġ¿ÿÕĨ³ĠõĶĨ÷ĨċĠĂÆoóÿIJĪwĨÏÜÿĪĠÜûĨĴÜlÜĠÿwĨ³Ġ¿óķĐĨ¬ÕķĨ ċĂûõÿÜûÜĨċĠĴÿwÏóĨċoĪĨĠĂlÿw÷™ÒĨ÷ÕķĨĢÜĨĴĨĹcĴĂÕoĨIJĪ÷cĴ¿øõĨöÜÿĨÜøõĪÿwĨÆoÏõÒĨĂÕĨ ĠĂ÷IJĨİĺĺĬĨĢÜĨċĂlÜĪĨ“l¿ĢĪÿw÷™ĨĴwÏÜĨÿܝĨĹlĪķŒÿcĢĂÆõøĐĨ®ÜĹõĨÆoóķĨ÷Ġ¿ĪwûõĨÿܝĨ ċ™øû¿Ġ¿ĪĂÿĨĪ¿÷ĨöÕÜĨĂĨÿÜöĴoĪwĨĹcĴĂÕĨIJĨÿcĢĐĨ³ĂlĪÜûĨÆoÏ™ĨĹĨ.ÜĢ÷nĨĠÜċIJÆøõ÷ķĨ ċŒÜÕlwĨ¨Ġ¿ÿÕĨ³ĠõĶĨõĨÿÜöĢĪ¿ĠwĨĢõøÿõlÿwĨĹcĴĂÕÒĨċĂċIJøcĠÿwĨ¢oÏóĂĴõÏÜĐ

www.behej.com

TEXT: PETR KOSTOVIČ ÄãXØÕè”êÙaÙæâl”îXêãؔÞٔé”âXç”çèXàٔÞلèd” ácâd”ãÖêíßàãé”îXàْÝèãçèl¢”EÕØՔˆaÕçèâlߎ” îXÝÞãêc”ÈÙç×㔻æÕâؔÄæÝì”èÕߔàÙèãç”ã×ÜéèâX” ÕèáãçÚcæé”êÙaÙæâlÜã”îXêãØé”äãäæêc¢”ÎٔØêãé” îXêã؎”ã”æŽîâc”Øcà×ٔçٔäÙØÙê„lá”ÕØÝØÕ甶dܔ äæ㔒Ùâí”çèXêX”×làÙá”îÕalâÕÞl×l×ܔÖd’ßív¢”ĉÃaÙ¡ ßXêXáÙ ”’Ù”àÙèãç”äãäæêc”äÙßæãal”äãaÙ蔈aÕçè¡ âÝה’ÙâçßcÜã”îXêãØé”èÝçl×ãêßé ü”lßX”ÈãáX„” ÁÝæãêçߏ ”ßããæØÝâXèãæ”îXêãØ颔ÃØádâãé”îՔ ãØêÕÜé”äÝÞlè”Õ”Öd’Ùè”ÖéØٔÖd’Ù×ߏá”ĉâãêÝ×ßXáü” çßêdà”äã×Ýè”î”äæêâlÜã”ÕÖçãàêãêÕâcÜã”îXêãØé¢ ÀÙèã„âl”âãêÝâßãé”Þٔçãéèd’”êÝæèéXàâl×ܔçál¡ „Ùâ×ܔèáŽ¢”ȏáí”èêãl”Öéb”ØêՔáé’ݔՔÞÙØâՔ ’ÙâՔâÙÖã”Øêd”’Ùâí”Õ”ÞÙØÙâ”á钢”¿Õ’؏”Öd’l”

çêŽÞ”îXêãØ ”aÕçí”ÞÙØâãèàÝê×ܔaàÙ⎔èáé”çٔ çalèÕÞl”Õ”çãéaÙè”æãîÜãØéÞٔã”ßãâÙaâcá”äãÕØl¢ Çäãæèãêâl”ˆæãêÙv”îXêãØé”îÕÞ݄†éÞٔˆaÕçè” „äÝaßãê×ܔÖd’׎”îٔîÕÜæÕâÝal¢””Ê”áÝâéàãçèݔ Ā”ÛéæãêÕàՔêٔçèÕæèãêâl”àÝçèÝâd”ÞácâՔÞÕßã”ÄÕéà” ÈÙæÛÕ蠔ÁãçÙç”ÈÕâéݔaݔ¸ÕâÝÙà”Æãâ㢔ÈÕßãêc” ÜêdîØí”çÝ×ٔàÙèãç”ê”ÄæÕîٔâÙéêÝØláÙ ”äÙçèã”çٔ älîâÝê×ݔÕèàÙèÝßí”áãÜãé”èd„Ýè”âՔîXêãØâlßí ”ßèفl” éál”îÕÖdÜâãéè”ØÙçlèßé”ÜàéÖãßã”äãؔèÝ×Ùè”áÝâé袔 ÄãêÝââãçè”îÕÞÝçèÝè”ÞÙÞÝ×ܔˆaÕçè”êÙàl”ãæÛÕâÝîX¡ èãæŽá”éØdàÙâl”çèlÖæâc”îâXáßí”ÁÙîÝâXæãØâl” Õçã×ÝÕ×ٔÕèàÙèÝ×ߏ×ܔÚÙØÙæÕ×l”½µµº¢”Äæã”àÙèã„âl” æãߔÞݔîlçßÕà”ÁÙèæ㔶dܔäæã”áé’Ù¢”Äæãa”âٔ ’Ùâçߏ”îXêãس”ÎâXáßÕ ”ßèÙæX”äãèêæîéÞٔßêÕàÝèé”

älçàé„âcÜã”îXêãØé ”çٔèãèݒ”éØdàéÞٔîXêã؎ᔠãؔØcàß픥¤”ßÝàãáÙè探””µÖí”çäàâÝàݔäãØálâßí”äæ㔠ãädèãêâc”éØdàÙâl ”áéçl”äãÕØÕèÙàc”äÝêcçè”Ø㔠ÄæÕÜí”ädè”Öd’׎”î”ädèݔæŽîâ×ܔîÙál ”ßèفl”ê”áÝ¡ âéàãçèݔØãßXîÕàݔîÕÖdÜâãéè”ØÙçÙè”ßÝàãáÙè掔ê”aÕçٔ àÙä„lá”âْ”¦¬®¨¤¢”Ê”ØãÖd”éîXêdæßí”ÞçáٔîâÕàݔ Øêd”èÕßãêX”ÞácâÕ¢”ÉÛÕâbÕâ”ÇèÙäÜÙ┿ÝäæãèÝ×ܔçٔ ᎒ٔäã×ÜàéÖÝè”aÕçÙᔦ¬®¤¤ ”èÙâ”Þٔê„ÕߔÞݒ”ÜãØ¡ âd”ĉêãéçÕèü¢”¾Ù„èd”æí×ÜàÙÞݔØãßXîÕà”îÕÖdÜâãéè” ØÙçlèßé”ÈÕâîXâÙה¾ãçÙäܔÁÕæ×㢔ÀÙèãç”ê”aÙæêâé” áé”äÝ”îXêãØd”ê”ÉèæÙ×Üèé”âÕádÝàݔ¦«®¨¦¢«©¢”¸ã” ÄæÕÜí”áll”Ý”aèêæ菔î”àÙèã„âlÜã”áÕæÕèãâ頔ÉßæÕÞÝ¡ âÙהÂÝßãàՔµâèãâdâß㠔ÞÙá钔çٔê”ÄæÕîٔäãØՁÝà㔠îÕÖdÜâãéè”ãçãÖâl”æÙßãæؔ¦®¥¤®©¨¢”


7

1425

1459 2006

2008

2007

2004

2003 571

899 2005

2004

VÝVOJ POČTU STARTUJÍCÍCH NA TESCO GRAND PRIX:

2472

FOTO: JAN PŘEROVSKÝ (WWW.JANPREROVSKY.COM)

JAK SE JIM BĚHÁ V ŠERU A VE TMĚ ÄÝÞÙØٔØæ’ÝèÙàßՔ’ÙâçßcÜã”æÙßãæØé”îXêãØé ” ÁÕbÕæßՔµâÝßy”¿XàãêÝ×çãêX³”ĉ¾ÙØâXáٔç”âl ”Õàٔçèã¡ äæã×Ùâèâd”ÞÙÞl”ˆaÕçè”äãèêæØÝè”âÙ᎒ÙáÙ ü”lßX”¾ÕâՔ ÁãÖÙæàí ”ßããæØÝâXèãæßՔÙàÝèâl×ܔÕèàÙ莢”ĉÁãÜé”Õàٔ äãèêæØÝè”âdßèÙæX”ÞácâՔaÙçߏ×ܔîXêãØâÝ×¢”ÈæÕØÝaâl” ˆaÕçèâÝ×l”»æÕâؔÄæÝì”ÞٔÄÙèæՔ¿ÕálâßãêX”Õ”âÙádàՔ Öí”×ÜíÖdè”ÕâݔàÙèã研ßãâßéæãêÕè”Öí”Þl”âՔèæÕèݔáãÜàՔ álàՁßՔÁÕæ×ÙàՔÀéçèÝÛãêX ü”ØãØXêX”ß”ˆaÕçèݔaÙç¡ ß×ܔÖd’ßív¢” ÊÙaÙæâl”îXêãؔâÙêíâÙ×ÜX”ÕâݔäãaÙèâX”çßéäÝâՔ êíèæêÕà׎”ÕèàÙèÝ×ßcÜã”èæÙâcæՔ¾ÕâՔ¿ÙæêÝè×ÙæÕ¢”ĉÉæaÝèd” äãÖd’l”ÄÙèæ”ÄÙ×ÜÙߔՔÀÙâßՔHÝÖæÕêãêX¢”Äæã”ãÖՔ ÖéØٔîXêãؔäläæÕêãé”âՔäŽàáÕæÕèãâí”ꔼãàÕâØçß頔 ßèÙæc”çٔßãâÕÞl”ã”êlßÙâØé”âXçàÙØéÞl×lá”ä㔻æÕâؔ ÄæÝ좔ÄãÖd’l”ÕàٔéæaÝèd”Ý”ØÕà„l ”èÙÖՔ¼ÙàÙâՔÄãÖãæçßX” Ք¹êՔÇàÕêlßãêX¢”¶d’Ùè”Öí”áãÜàݔݔâdßèفl”ãæÝÙâèÕaâl” Öd’×Ý ”âÕälßàÕؔÄÙèæ”ÀãçáÕâ ü”lßX”ß”ˆaÕçèݔçê×ܔ çêdÙâ׎”èæÙâc政ÙæêÝè×Ù梔»æÕâؔÄæÝì”áX”êٔçêcᔠØÝXÝ”éæaÝèd”Ý”äæÕêÝØÙà⏔ˆaÕçèâlߔäæՒçߏ×ܔîXêã؎” ÆyÖÙæè”HèÙÚß㢠ÂՔê„Ù×Üâ픈aÕçèâlßí ”Õ†”é’”ÖéØãé”ÖãÞãêÕè” ã”êlèdîçèêl”âÙÖã”çٔäÝÞØãé”äæãçèd”ÞÙâ”äæãÖdÜâãéè” êÙaÙæâl”ÄæÕÜã頔aÙßÕÞl”ÕèæÕßèÝêâl”èæÕèd”ê”×Ùâèæé” ÄæÕÜí¢”Î”ØŽêãØé”æÙßãâçèæéß×ٔ¿ÕæàãêՔáãçèé”çٔ èãáéèã”álçèé”çÝ×ٔêíÜâã頔ØÝêX×ݔâՔÇèÕæãádçèçßcᔠâXádçèl”ê„ÕߔÖéØãé”álè”áã’âãçè”êÝØdè”Öd’×ٔÜâÙؔ” âdßãàÝßæX袔”¶éØãé”èÕߔálè”êÖãæ⏔äÙÜàÙؔã”äæŽÖd¡ Üé”îXêãØ颔 µ’”çݔØÕÞl”Öd’×ݔՔÖd’ßíâd”¥¦¢”îXl”êÙaÙæâl”ØãçèÕ¡ êÙâlaßã”ê”×Ùâèæé”ÄæÕÜí ”ÖéØÙèٔèÕá”èÕßc³”¶è”äÝ”èãᔠîâÕáÙâX”âd×ã”êÝØd袔¶è”äÝ”èãá”Õ”Öd’Ùè”îâÕáÙâX” âd×ã”îՒlè¢ ¤¿øwĨõÿåĂĠû¿ÏÜĨĂĨĹcĴĂÕoĨÿ¿Ĩ

www.praguemarathon.com

DANIEL ORÁLEK současná česká jednička mezi ultravytrvalci

Kdysi jsem docela rád běhal v noci, protože bylo chladněji. Dnes jsem si na horko zvyknul a v noci se mi neběží moc dobře, protože špatně vidím. Ale nejhorší je, že v noci, když trénuju nebo běžím nějakou 24 hodinovku, strašně pomalu ubíhá čas a únava roste příliš rychle. Pochopitelně to neplatí pro nějaký krátký závod ve městě jako je Praha. Na takovém závodě nejvíc oceňuji atmosféru.

PETRA KAMÍNKOVÁ nejlepší česká vytrvalkyně současnosti na tratích od 5 km po půlmaraton

Večerní závody mám ráda, vyhovují mi. V pruběhu letošního léta jsem závodila často v zahraničí a třeba v Německu jsou v létě večerní závody zcela běžnou záležitostí. Raději závodím v 8 hodin večer než v 9 hodin ráno. Lepší je ale běžet v šeru než v úplné tmě. Během závodů jsem měla problém s orientací jen tehdy, když skupinku v čele, v níž jsem se pohybovala, osvětlovaly reflektory z vodícího automobilu.

VEČERNÍ ZÁVODY V ČESKÉ REPUBLICE ČERVEN – Mezinárodní večerní běh Bruntálem (20. 6. 2009), Bruntál, Moravskoslezský kraj, hlavní závod na 10 km ČERVENEC – Night trail ,noční horský běh (24. 9. 2009), Ostravice, Beskydy, závod na 28 km ZÁŘÍ – Večerní běh Novou Včelnicí (11. 9. 2009), Nová Včelnice, Jihočeský kraj, hlavní závod na 5 km – Večerní běh Kaplicí, Kaplice (24. 9. 2009), Jihočeský kraj, hlavní závod na 6,5 km LISTOPAD – Večerní běh městem Čelákovice (17. 11. 2009), Čelákovice, hlavní závod na 6,4 km PROSINEC – Noční běh Aušperskem (17. 12. 2009), Zaječice u Chrasti, okres Chrudim, Pardubický kraj, hlavní závod na 13,3 km Vyberte si svůj noční závod v termínovce běhů na www. behy.cz

VERONIKA BRYCHCÍNOVÁ mistryně České republiky v maratonu z roku 2007

Noční běhání má zvuk. Má jiný zvuk. Díky většímu tichu se vlastní kroky a dech ozývají jinak než za dne. I zvuk běžce v protisměru je najednou mnohem dominantnější a někdy vůbec prvním vjemem, díky kterému lze „protiběžce“ zaznamenat. Noční běh mám také spojený s jedním tradičním nočním orientačním během. Běžci jsou až na výjimky vybavení čelovkou nebo jiným světlem. Na začátku se všechna „světýlka“ seřadí na startu a čekají na instrukce. Zvláštní okamžik, když pozorujete ten světélkující chomáč běžců, jejichž identitu můžete díky zaslepenému zraku z čelovek tušit jen podle jejich hlasu nebo obrysů jejich černých siluet.


ROZHOVOR

FOTO: PIM

8

TEXT: PETR KOSTOVIČ

¼Û’ÓÖç’Þ×æ’Üåےåáç_Våæj’æß瞒Ýæ×䍒áäÙÓàÛìçÜגå×äÛVޒ»¿’ ìVèá֌ ’¼ÓݒӒÝÖë’åגìäáÖÛÞӒßë‚Þ×àÝӒè×_×äàjÕڒìVÛÜáèÕڒ ìVèá֌±’ ÎXÝÞãêX”ØÙçlèßՔäæã”áé’Ù”Õ”ädèßՔäæ㔒Ùâí”ÖíàՔê”ßÕàÙâØXÝ”âՄÝ×ܔ Õß×l”Þݒ”âdßãàÝߔàÙè”Õ”ÜàÙØÕàݔÞçáٔáã’âãçè”ÞÕߔèÙâèã”îXêãؔîÕèæÕßèÝê¡ âÝ袔µ”Ý”ßØ풔ÞçÙá”çٔäèÕà”ãçèÕèâl×ܔäÕádèâlߎ ”âÝßØã”çݔ钔âÙäÕáÕ¡ èéÞÙ ”ßØã”ç”âXäÕØÙá”âՔêÙaÙæâl”îXêãؔäÝ„Ùà”Ă”ÕçݔâdÞÕߔêíäàíâéà” î”ØÝçßéîl ”ßèÙæc”ÞçáٔêÙØàÝ¢” »àåâÛäáèÓÞےÜåæגåגè’âjâäÓèb’ìVèáÖç’ìÝç‚×àáåæßےì’ÜÛàaÚᒠè×_×äàjÚá’ìVèáÖ籒 ÉæaÝèd”âdÞÕßX”âÙäláX”ÝâçäÝæÕ×ٔÖíàÕ ”îXêãØí”îՔéádàcÜã”ãçêdèàÙâl” êٔçêdèd”Þçã颔µàٔáí”ÞçáٔçݔãؔâXäÕØé”ß”æÙÕàÝîÕ×ݔäæã„àݔ×Ùàãé” ×Ùçèé”çÕáÝ¢”ÄÕáÕèéÞé”çÝ ”ÞÕߔÞÙØâãé”êÙaÙ攼ãâîՔ¸ãäÝèՔäãîêÕà” âdßãàÝߔàÝØl”î”ãæÛÕâÝîÕaâlÜã”èáé”êaÙèâd”ád”äÙؔèÙàÙêÝîÝ ”’Ù”Þٔ èÙÖՔêíîßãé„Ùè”ãçêdèàÙâl”î”êãîé”#Ùçßc”èÙàÙêÝîÙ”Ă”ÞÙçèàݔÖéØٔäæ㔠âÕèXaÙâl”çèÕaÝ袔Vٔä揔×ÜêÝàßé”äãÖd’láٔîՔÕéèÙá”ç”äÝäæÕêÙâá” ãçêdèàÙâl᠔#ÙçßX”èÙàÙêÝîٔÖéØٔâÕèXaÙè”Õ”èã”ÖéØٔê„Ù¢”¾X”ÞçÙᔠçݔÕâݔâÙêîÕà”Öd’Ù×ßc”êd×Ý ”äæãèã’Ù”ÞçÙá”äãalèÕà”ç”èl᠔’Ù”ØêÕßæXè” äãáÕàé”ãÖdÜâÙáٔäÕæßãê݄èd”Õ”äãÞÙØÙáٔØãᎢ”ÂՔálçèd”Þçáٔçٔ ÜÙîßí”çفÕØÝàݔîՔÕéèã”Õ”Õéèã”êíæÕîÝà㔄làÙâá”ÚãÚæÙá”çádæ”ÄÕâßæX×¢” ÈÕߔæí×ÜàٔÞçÙá”çâÕؔÞلèd”âÝßØí”äÙØèlá”âÙÖd’Ù࢔ɔßՒØc”߁ݒ㡠êÕèßí”ÞçÙá”ØãéÚÕࠔ’Ù”èã”ÖéØٔçèÕaÝè”Õ”äãÞÙØÙáٔîäXèßí ”ÕàٔÕéè㔠ØãÞÙàã”Õ’”ß”áÕÛÝçèæXàÙ ”ãèãaÝàã”çٔՔçèÙÞâãé”æí×Üàãçèl”çٔêíØÕàã”îÕçٔ îäd袔ÂÕßãâÙהî”âX研ê”èé”×ÜêlàݔÙàÝèâl×ܔÕèàÙ莠”êíØæ’Ùà”ÞÙâ”ÞÙØÙ⢔ µàٔˆaÙà”Öíà”çäàâd⠔éßXîÕàã”çÙ ”’Ù”âÕèXaÙè”êÙaÙæâl”îXêãؔçٔØX¢”

VEČERNÍ ZÁVOD

TOMÁŠE MIROVSKÉHO

¿Œáç’åג†_ÓåæàjÕےÞ×æáå’æb‚Ûæ’àӒàbÜÓÝa’àáèÛàÝ뱒 ÈæÕçՔÞٔêÙàáݔäãØãÖâX”èc”î”àãvçßcÜã”æãßé”ç”èlá ”’Ù”ê”àÙèã„âlá”æã×ٔ âÙ᎒Ùáٔî”ØŽêãØé”æÙßãâçèæéß×ٔÖd’Ùè”äÙ甿ÕæàŽê”áãç袔ÈÕè㔠îádâՔÕàٔâÙâl”ßãáäÙâîãêXâՔêíêÙØÙâlá”Öd’׎”áÝáã”×Ùâèæé᠔ äãéîٔîádâÕáݔê”×Ùâèæé”ÄæÕÜí¢”¾Õßã”ê”àãvçßcá”æã×ٔÞٔçãéaXçèl” äæãÛæÕáé”Ý”ÈÙç×㔶dܔäæ㔒Ýêã蠔äãçàÙØâl”î”ädèݔ×ÜÕæÝèÕèÝêâl×ܔÖd܎¢” Äæêâl”aèíÝ”äæãÖdÜàí”ê”aÙæêâé”ê”ÄàîâÝ ”ÃçèæÕêd ”¶æâd”Õ”ÄÕæØéÖÝ×l×Ü¢” ÈæÕçՔÞٔê”Øcà×ٔ§ ¬”ßá”Õ”êèd’ÙߔîٔçèÕæèãêâcÜã”ÞٔéæaÙâ”äæ㔠ÂÕØÕaâl”ÚãâؔØdèçßc”ãâßãàãÛÝٔ¿æèÙߢ”Ê”æXá×ݔîXêã؎”ÈÙç×㔻æÕâؔ ÄæÝì”äæãÖdÜâٔèÙâèã”âÙçãéèd’âl”ÖdܔÞÕßã”äæêâl ”ˆaÕçèâl×ݔÞÙޔáãÜãé” êíé’lè”Ý”äæã”æãîÙ܁Xèl”äÙؔädèßãé”âÙÖã”ØÙçlèßã颔µ”äæÕêÝØÙàâãé” çãéaXçèl”Þٔ¶ÕæáÕâçߏ”ÖdܔâՔÇèÕæãádçèçßcá”âXádçèl ”ßèÙ揔Þٔ àÙèãç”æãî„lÙ⏔ã”çÙáÝĀ”âXàãꏔîXêãؔäæã”çèéØÙâèí”ÜãèÙàãê×ܔ„ßãࢠLäàâãé”âãêÝâßãé”Þçãé”êÝæèéXàâl”çál„Ùâc”èáí”Ă”çãéèd’”äæ㔠èlaàÙââc”èáí”çàã’Ùâc”îٔØêãé”á钎”Õ”ÞÙØâc”’Ùâí”âÙÖã”Øêãé” ’Ùâ”Õ”ÞÙØâãÜã”áé’Ù¢”ÊÝæèéXàâl”äæãè㠔’Ù”ßՒ؏”çݔÖd’l”çêŽÞ”îXêãؔ ՔêçàÙØßãêX”àÝçèÝâՔêîâÝßâٔçÙaèÙâlá”aÕ玔ê„Ù×ܔèl”aàÙ⎢”ÊíÜàX¡ „Ùâl”êçàÙØߎ”äæãÖdÜâٔçäãàé”ç”èáí”á钎”Õ”’Ùâ”âՔ»ÕàÕêÙaÙæé” ê”ÜãèÙà锼Ýàèã⢔ CÓÖӒ†_Óåæàj݌’åגÕÚëåæV’áÖԍæ’åےåèáç’ìVèáÖàj’âä×ßÛaäç’ Óàáàëßàb’è’ÖÓèç’Ó’àÓèjՒâá֒äáç‚Ýáç’æß렒µá’Ôëå’èìÝVìÓޒ æbßæá’ÔbÕŒß± Èd᠔ßèفl”äãÖd’l”äãäæêc ”᎒ÙáٔâÕÖlØâãéè”êÙàߏ”äãaÙè”ê„Ù×ܔ êßãââãçèâl×ܔՔêdßãê×ܔßÕèÙÛãæÝl ”èÕߒٔçٔâÙáéçl”ÖXè”çÕáãèí” ØÕàÙßã”îՔäãçàÙØâláݔçãéäفݢ”ÀÙèãç”äãäæêc”ãaÙßXêXáٔäÙßæãaÙâl”

.wûĨĴwÏÜĨĢÜĨÆøwwĨĢĪ¿ĠĪĨĹcĴĂÕIJÒĨĪwûĨĴwÏÜĨöÜöĨIJĴõÕwĪÜĨċĂÆwó¿ĪĨĹĨûwĢĪ¿Ĩÿ¿ĨûwĢĪĂĐĨ¯Üċ¿ĪŒwĨĴ¿÷Ĩ÷ĨÆoÏ™ûĨĠĂĹÏĴõlIJöwÏwûĨĢÜĨ ċŒÜÕĨĢĪ¿ĠĪÜûĨĹcĴĂÕIJĐĨ·ĂûcĨ®õĠĂĴĢ÷šĨöÜĨ÷ĂĂĠÕõÿcĪĂĠÜûĨĹcĴĂՙĨĢÜĠõcøIJĨ³Ġ¿ìIJÜĨªÿĪÜĠÿ¿ĪõĂÿ¿øĨ®¿Ġ¿ĪóĂÿĨ¿ĨöÜóĂĨ“÷ĂøÜûĨ öÜĨĹ¿öõĢĪõĪĨóø¿Õ÷šĨċĠ™ÆoóĨ¿÷ÏÜĐĨ³ŒÜĢĪÝÜĨöÜĨĴĨóĂÕõÿcÏóĨċŒÜÕĨĢĪ¿ĠĪÜûĨċĂÕĨĴÜø÷šûĨĪø¿÷ÜûÒĨ“ĢûoĴĨĹĨĪĴcŒÜĨûIJĨ¿ÿõĨĴĨĪIJĨ ÏóĴwøõĨÿÜûõĹwĐĨ«¿÷cĨÆIJÕÜĨöÜóĂĨ¨Ġ¿ÿÕĨ³ĠõĶĨøÜĪĂĢĖ


9

äãaè锥”¤¤¤”ˆaÕçèâÝהäÝ”ÕØÝØÕ甶dÜé”äæ㔒Ùâí¢”ÉæaÝèd”ÞÝá”ß”Øã¡ çՒÙâl”×làٔäã᎒ٔݔèæՆ”ê”×Ùâèæé”ÄæÕÜí”Õ”ØÝêX×ݔãßãàã”âl¢” ¼×’ÓÖӒ×àž’Ýæ×äß’ÜגâbæÝӒßVÞá’Ó’ßÞçèj’á’ÖÛåÝäÛßÛàÓÕÛ ’ µÚæbÜj’Ôb×æ’æÓÝa’Ö×å×æ’ÝÛÞáß×æ䌠’À×çèӐçÜ×æגè’ÔçÖáç՟ àç’á’æÓÝáèa’ìßbàb± ÔãèÙêÙâl”ãÖãé”îXêã؎”éêՒéÞÙáٔßՒ؏”æãߢ”ÎêՒéÞÙáٔ äæã”Õ”äæãèÝ ”ÕàٔîÕèlá”Þçáٔîádâé”âÙéØdàÕàÝ¢”ÆãîØdàÙâl”ãÖãé” îXêã؎”Þٔäãéîٔäæã”ÈÙç×㔻æÕâؔÄæÝ젔êٔê„Ù×ܔãçèÕèâl×ܔ îXêãØÙ×ܔ’XØâX”ãáÙîÙâl”âÙáXáÙ ”Ý”èãèã”ÞٔçäÙ×ÝĀ”ßéá”îXÝÞã¡ êcÜã”äãØâÝßé¢ ÌVèá֒åגÔbj’è×_×䞒æë’åVߒÜåےåâj‚’æëâáèb’ćåáèÓú’à×ÔᒠćåÝÛèÓàú±’½Ö됒åےߌ×‚’èëÔäÓ枒è’Ýæ×äáç’ÖáÔç’èëÔjÚV‚’àӒ æäaàÛàݱ ¾çÙá”çãêÕ ”ÕàٔßØ풔Þٔ؎êãØ ”âÙØdàX”áݔäæãÖàcá”֏è”Ý”ç߁ÝêÕ⢔ ¿Ø풔çݔ᎒é”êíÖæÕ蠔èÕߔáݔâÙÞêl×ٔêíÜãêéÞٔäãØêÙaÙ梔µàٔ ÞÕßã”êdè„ÝâՔæÙßæÙÕaâl×ܔÖd’׎”èã”áXá”èÕß ”’Ù”âÙÞæÕØdÞݔêíÖl¡ ÜX᠔ßØ풔áXá”aÕç”Õ”âÙáéçlá”çٔçèæÙçãêÕè”èl᠔’Ù”îՔÜãØÝâé” áéçlá”֏è”é’”ÞÝâØÙ¢”¿Ø풔èÕßãêX”çÝèéÕ×ٔâÕçèÕâÙ ”èÕߔÞٔáݔ ˆäàâd”ÞÙØâ㠔ÞÙ¡àݔæXâã”aݔêÙaÙ梔 ¿V‚’àbÜÓÝV’áÔÞjÔ×àV’Ôb×ÕÝV’ßjåæÓ±’ ÁXá”ÞÝ×ܔâdßãàÝߢ”ÄæÕ×éÞݔâՔÊHÈÊǔĵÀ¹ÇÈƵ ”çlØà㔄ßãàí” ÞٔꔼãçèÕêÝ×l×Ü ”èÕߒٔêíÖlÜXá”ãؔ„ßãàí”çádæÙá”Ø㔿àXâã¡ êÝ×ßcÜã”àÙçÕ¢”¶íØàlá”ê”×Ùâèæé”ÄæÕÜí ”âՔÊÝâãÜæÕØÙ×Ü ”èÕØí” çÖlÜXá”äÙ町ãàÝáÕâßé”Øã”ÄãØãàl”Õ”Øã”Áã؁Õ⢔µ”×ÜÕèé”áXáٔ ê”ÄÝßãêÝ×l×ܔâՔÇXîÕêd ”èÕá”èÙb”ÖdÜXá”âՔÄãçXîÕêçßc”çèÙî×ٔ ՔáXàãßØí”êíâÙ×ÜXá”êÖdܔâՔÁÙØâlߢ”µ”äæÕ×ãêâd”äãádæâd” aÕçèã”ÞÙîØlá”Øã”ÇèæX’Ù”äãؔÆÕàçßÙ᠔èÕá”çٔÖdÜX”ßæXçâd¢” ̆_ÓåæàÛޒå×å’àbÝÖë’è×_×äàjÚá’ìVèáÖç’_ےÔbÚ籒 ¶d’Ùà”ÞçÙá”ÞÙâ”ÞÙØÙ⠔ÜâÙؔäæêâl”êÙaÙæâl”»æÕâؔÄæÝì”çٔ çíâÙá”ÊãÞèã頔ßèÙæcáé”ÞçÙá”çàlÖÝࠔ’Ù”ÞݔØXáٔçäãà颔ÈÙâßæXè” Öíà”àÝáÝ蔥¦”àÙè”Õ”ÞÙáé”Öíàã”ØêÕâX×è”Õ”aèæâXè”Ø⎢”¶d’ÙàݔÞçáٔ äãؔÜãØÝâé”Õ”ÞX”êíÝîãêÕà”×Ùçèãé”äæãçèÙØâÝ×èêlá”áãÖÝàé”êd×ݔ çäãÞÙâc”ç”ãæÛÕâÝîÕ×l¢”¿Ù”ßãâ×ݔáݔØãçè”Øã×ÜXîÙà”ØÙ×ÜȔÈÕߒٔ èã”Öíà”áŽÞ”äæêâl”Õ”äÙØäãßàXØXá”Ý”äãçàÙØâl”ÖdܔâՔÕß×l×Ü ” ßèÙæc”ĽÁ”äãXØX¢”ÎՔîXêãØí”ÞÙîØlá”Øã”îÕÜæÕâÝal ”èÕá”çݔÞٔ é’ÝÞé”ÞÕßã”îXêãØâlߢ

TOMÁŠ MIROVSKÝ VĚK: 38 ZAMĚSTNÁNÍ: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA – tajemník jednatele, člen kolegia rektora, pro PIM pracuje jako koordinátor závodu. RODINNÝ STAV: ženatý, tři děti – 17, 14 a 5 let. SPORTY, KTERÉ RÁD SLEDUJE: asi skoro všechny, teď prožívám krušné chvíle fandícího rodiče při sledování syna na šermu. SPORTY, KTERÉ RÁD PROVOZUJE: běh, kolo, squash, tenis, fotbal, ping-pong, in-line brusle, plavání, vodní turistika. SPORTOVNÍ VÝKON, JEHOŽ SI CENÍ: maraton za 4:03 hod. OBLÍBENÝ BĚŽEC ČI BĚŽKYNĚ: nejvíce vždycky fandím amatérům jako jsem já. Když je vidět, že právě překonali sami sebe.

SPECIFIKA NOČNÍHO ZÁVODU Běžecký závod nočními ulicemi má své kouzlo, ale také záludnosti. Někomu nečiní běh v noci vůbec žádné potíže, jiný ztrácí jistotu už za soumraku. Pokud jste ještě nikdy žádný noční závod neabsolvovali a v noci neběháte, alespoň si předem vyzkoušejte několik pozdně večerních tréninků při pouličním osvětlení. Zkušenost s nočním závodem to zcela nenahradí, ale přece jen pro vás už noční běh nebude zcela nový. Během přípravy na závod byste měli počítat s vhodnou úpravou jídelníčku a se správným načasováním jídel. Poslední lehce stravitelné jídlo, například rýži nebo těstoviny s rybím nebo kuřecím masem, snězte nejpozději tři hodiny před startem. Při posledním jídle se nenacpěte k prasknutí, ale raději si dejte jen poloviční porci. Někdo je dokonce zvyklý před závodem hladovět ještě výrazně déle, ale pokud podobnou věc nemáte vyzkoušenou, raději s příliš dlouhým hladověním neexperimentujte. Večer nehrozí extrémní vedro, a tak někdo možná zapomene na pitný režim. Ztráta tekutin při večerním závodě ale nebude o mnoho nižší než ve dne. Je tedy nutné s předstihem dostatečně zavodnit organizmus. Nejlépe je nosit láhev s nápojem celé odpoledne a pravidelně upíjet malé dávky. Těsně před závodem nezapomeňte na toaletu. Počítejte s tím, že podobný úmysl projeví většina startovního pole. Do fronty si tedy stoupněte včas. Na závodních tratích do deseti kilometrů se pohodlně obejdete bez občerstvovací stanice. Doplnění tekutin by ale mělo být jednou z prvních věcí, na které přijde řada po doběhu. Do startovního koridoru přijďte včas. Start z tlačenice uprostřed pole je potmě mnohem obtížnější než za denního světla. I když startovní prostor bude osvětlený lépe než okolí, na zem před vámi mnoho světla nedopadne. Po startu se při nejlepší vůli nevyhnete tlačenici a zpočátku tedy nebudete vidět, kam šlapete. Případnou nerovnost, stoupání nebo klesání odhalí pohyb siluet několik míst bezprostředně před vámi. Trochu také pomůže natažená ruka, kterou se budete lehce dotýkat zad běžce před vámi. Pokud je vaším cílem pouze účast a čas, ani umístění vás nezajímá, můžete zvolit start ze samého chvostu závodního pole, ale i tam je nutné dávat pozor na cestu. Odstup si nechávejte raději větší než při běžném závodě. Situace, které byste za světla řešili snadno, rychle a s přehledem, se potmě komplikují. Na jakékoli nepředvídané situace před vámi je nutné reagovat okamžitě, ale ne zbrkle. Uvědomte si, že běžec za vámi na tom není o mnoho lépe než vy a pokud prudce změníte směr nebo zastavíte, můžete dopadnout zle už při startu. Pro závod bude připraveno značné množství přídavných světelných ramp. Často neslouží ani tak běžcům samotným, jako spíše televizním kamerám a divákům. Některé z nich vám možná při běhu budou svítit přímo do očí. Vyhněte se pohledu přímo do světel. Oslnila by vás stejně jako řidiče v autě a vám pak nezbude, než běžet několik vteřin prakticky poslepu. Některé překážky, jako kovové zábrany nebo zábradlí, byste ve dne viděli už z velké dálky. V noci je často zpozorujete na poslední chvíli. Pamatujte na to a raději nespouštějte oči z trati před sebou. Při obíhání si držte větší rezervu než obvykle. Potmě je schopnost plastického vidění a prostorového vjemu omezená. Raději proto nespoléhejte na přesný odhad. Mohl by vás zklamat. Trasu běhu volte s předstihem a vyvarujte se prudkých změn směru a rychlosti. Běžci za vámi nemusí vašim úmyslům porozumět včas. Na trati se chovejte jako v hustém silničním provozu. Snažte se předvídat chování běžců kolem sebe. Skončíte-li na zemi, nebude vám nic platné, že chybu udělal ten druhý. Nestyďte se křiknout, když tím můžete zabránit kolizi. Před tmavým úsekem zpozorněte, snadno se dá přehlédnout výmol, vystouplá dlažební kostka nebo nerovnost. Po doběhu bývá v prostoru cíle tlačenice a nebudete mít možnost okamžitě vyměnit propocený dres za suchý. Proto si raději na holé tělo oblečte funkční prádlo. Pot je třeba odvést od pokožky do vrchní textilní vrstvy. Věřte tomu, že při nočním závodě se zapotíte úplně stejně jako ve dne. Mirek Kratochvíl


ZAČÁTEČNÍCI

FOTO: MILAN ARNOŠT

10

v přilehlých ulicích. Když budu funět, jakože svým funěním obvykle v lese plaším zvěř, nikdo nebude vědět, kdo ty šílené zvuky vydává. Všichni uslyší lokomotivu, ale neuvidí ji. Můj kamarád, který se na závod chystá se mnou, říká, že za tmy to bude snazší vzdát. Nikdo si prý nevšimne, pokud se vmísí do davu, když už nebude moci dál. Musím přiznat, že tahle myšlenka má něco do sebe. Nejsem žádný přeborník. S běháním jsem začala před rokem a moji kamarádi občas škodolibě, ale bohužel pravdivě, rýpají, že běhám pomaleji, než oni chodí. Nemám žádné běžecké touhy vyjma té závod přežít ve zdraví a nejlépe s dobrou náladou. Musím ale přiznat, že někde uvnitř mé hlavy (nebo je to srdce?) přeci jen malinkatá ambice polehává. Ráda bych si v Praze zaběhla místo pěti kilometrů určených pro ženy mužskou desítku. Deset kilometrů je pro mě větší motivace k tréninku. Trochu nahání strach a vzbuzují respekt. Desítka je výkon, který nepodávám běžně a já vždycky měla touhu sama sebe překonávat. S kamarádem jsme vymýšleli, jak rozdělení podle pohlaví obejít. On by si totiž naopak rád střihl pět kilometrů, protože téměř neběhá. Zato jiných sportů provozuje dost. Napadlo nás, že bychom se mohli regulérně přihlásit na závody tam, kam díky tomu,

LÁKAVÝ I TAJEMNÝ BĚH NOČNÍ PRAHOU Bude to můj druhý závod. Po skončení toho prvního jsem klečela ve škarpě a vyhazovala zbytky oběda ze žaludku. Vím, začínám nechutně, ale přece vám nebudu lhát. Tentokrát to snad dopadne lépe, a nebo ohodím některé ze staropražských památek. Běh noční Prahou si rozhodně nechci nechat ujít. Těším se na něj už pár měsíců. Věřím ve výjimečnou atmosféru. Za tmy jsem ještě nikdy neběžela, jsem docela strašpytel, ale myslím, že to má řadu výhod. Nikdo neuvidí, jak při běhu červenám. Zářím jako semafor, možná zastavím dopravu

co máme mezi nohama, patříme, a pak se na startu jen prohodíme a poběžíme na jméno toho druhého. S trochou fantazie byste mu mohli uvěřit, že je hodně ošklivá ženská. Naopak já nemám zase skoro žádná prsa a nenalíčená za tmy bych mohla vypadat jako mužský. Jen nevím, jak zamaskovat typický ženský zadek. Jenže mně se nechce běžet inkognito. Podám pro mě naprosto zásadní výkon a ani se tím nebudu moci pochlubit? Někdo mi vyprávěl, že se loni objevila rebelka, která se zaregistrovala na pět kilometrů, ale uběhla deset. Přístroje na vzhled moc nekoukají, a tak ji díky čipu naprosto normálně změřili. Protože byla jediná žena, dokonce jí počítač vyhodil vlastní kategorii a v podstatě ten závod vyhrála. Po letech práce v čistě mužském kolektivu občas mluvím jako dlaždič a při obědě s kolegy řeším sex (ten jejich samozřejmě), aniž bych se červenala. Už jsem párkrát slyšela, že myšlením jsem spíš chlap... Já vím, že to není lichotka. Tak proč bych nemohla běžet desítku noční Prahou s hromadou jiných chlapů? Možná to bude proto, že mé mužské já ustupuje ve chvíli, kdy praskne žárovka, kape kohoutek nebo píchnu pneumatiku.

Peggy (Autorka si přála zůstat v anonymitě.)

KOMPRESNÍ SPORTOVNÍ PONOŽKY SLS3 h revoluční novinka pro vytrvalostní sporty h čerstvé a připravené nohy před závodem, rychlejší v závodě a výrazné urychlení regenerace hned po něm h prostřednictvím zvýšeného tlaku na spodní část nohou (velmi příjemný pocit) dochází k urychlení žilního návratu a rychlejšímu odplavování zplodin (snižování koncentrace laktátu) h svaly mají k dispozici více okysličené krve, což přináší více energie h zpevnění v oblasti lýtka během závodu znamená snížení otřesů a menší poškození svalů (návrat k tréninku po maratonu je mnohem rychlejší)

Cena: 990 K erná a bílá barva XS/S 36-38 S/M 38-43 M/L 43-45 L/XL 45-48 ZDARMA K VYZKOUŠENÍ ZASÍLÁ VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO R A SR (PLATBA PEVODEM AŽ PO VYZKOUŠENÍ):

Petr Vabroušek, www.petrvabrousek.eu, www.slstri.cz, petr@vabrousek.cz


  (&)*+'9)($(%'$#-*6' ):.29&)*()(-4",9):"%(-!((8#29 15,84"1#"'(+",'#'):"+&(,'7& .=$('-'):9$%&*,('+$7&8!- %". ((9* '*$0)(&5!5 1%)2",$*.'9(8!,$*0!%#" ((-*,<'.-1+.%(.=!.%5$' 

%"&%% (%0)*()0%' %+,'+.86'5.*1)('(4$0)*(8! . !%'8#29!((9*($--,'= &,*"5%+)(%-+ )%02(.5'9& . !("%),8"2)"".0,.5:9 (*(-(!*''(-.*+,.-" ,)%'(-"1(%"'&8*'=)(, #(.58'+93$(-''5*,- %"&%%(%0)*()0%'

(%0&" %+,'%.'9&)*.$&#1'(.5)%'8 ',(&"$5$('+,*-$'52%)'7!( )%02(.5'9'(.8.0,.*(.'5(.8,*5.9 +93$.1-!(.7$'5%$0. (2%)(.7 65+,"!("%:9#&'=&()%'8'9& #"&9*'71+9%'9. (%+,"$(,'9$; %"&%% ((%/ (%0)*()0%'

(%0&" %+,'

 

(+,*=&'51.&++$*=.51% '(.584$5)('(4$%(%+,"$5 ',(&"$5$('+,*-$):"'529 )*$,'9)(+1'9''(1 .=8*&,*"5%;)$,',( .=*($#+'8):-*6-# )*()(-4",9. ,)%7& ((9%"&%% (%0)*()0%'%+,'

  '(-!7(%!6'7)*(.'9$(,'9$(.7)('(4$0 $,*5#"9$0):91'".7'8.!('5)*(2"*($()%,-%,'9!+)(*,;):+15'%".(#'(-!(+,+")('(4$1!(.5.5 !*$,*"+,"$7)*.$0#$( )*(.'9)%(!=2. 1+9%'5),2)" 

%"&%%((%/ (%0)*()0%'

(%0&" %+,'

 (,'9$(.5.*1$,*5#.!('5)*( ,$(.7$,".",0$0##$=$(%".)(!0 )('(4$0''(1'45(-91# +&(1:#&(+,9)%'8',(&"$7 )*(.'9 

%"&%% (%0)*()0%' %+,'


12

MARATONSKÁ TURISTIKA TEXT A FOTO: RADEK NAROVEC S PŘISPĚNÍM ÚČASTNÍKŮ ATÉNSKÉHO MARATONU

CO JE PRO MUSLIMA MEKKA, TO JSOU PRO MARATONCE ATÉNY.

ßX×ܔîXêãØé”ëëë¢ ÕèÜÙâçáÕæÕèÜãâ¢×ãᢔ ÆÙÛÝçèæÕ×ٔãâàÝâٔÞٔ ãèÙêÙâX”Õ’”Ø㔥¬¢”lÞâÕ ” èÕߒٔçèÕal ”ÕÖíçèٔádàݔ ßæÙØÝèâl”ßÕæè頔îâÕàݔ êÙàÝßãçè”çêcÜã”èæÝaßՔ ՔéØdàÕàݔäXæ”ßàÝßâéèl”áí„l” ՔÞçèٔȵÁ¢”·ÙâՔÞٔ¬¤” Ùéæ”Õ”îÕÜæâéÞٔçèÕæèãêâl” alçà㠔ádÝ×l”aÝ䠔áÙØÕÝàݔê”×làÝ ” ØãäæÕêé”âՔçèÕæ蠔ãÖaÙæçèêÙâl” äã”èæÕèݔՔê”×làÝ ”çäãæèãêâl”èՄßé” ç”éäãálâßãêáݔäÙØád¡ èí ”èæÝßã”ç”àãÛÙá”îXêãØé” Õ”ÜàÕêâd”îØÕæáՔádçèçßãé” ÜæãáÕØâãé”ØãäæÕêé”ä㔠µècâX×ܔèÝ”Øâí”äÙؔîXêã¡ ØÙá”Õ”ØêՔØâí”äãèc ”êaÙèâd”×Ùçèí”î”àÙè݄èd” Քîädè”âՔâdÞ¢”µècâçߏ”áÕæÕèãâ”âÙáX”’XØ⏔ aÕçãꏔàÝáÝè”äæ㔈aÕçèâlßí ”èÕߒٔâՔçèÕæèé” äãèßXèٔÜãØâd”äæêãáÕæÕèãâ׎¢”Âdßèفl”ˆaÕçèâl×ݔ „ßãØãàÝÖd”äãØãèßÕÞl ”’Ù”äæXêd”äãÜàÙؔâՔâٔ ê’Øí”êíçäãæèãêÕâX”èdàՔèéæÝç莔ÞٔéÞÝçèÝࠔ’Ù”áÕÞl” âՔèã”Öd’Ùè”áÕæÕèãâČ ÄãßéؔäãàÙèlèٔäÙç”ØÙ⠔çÙØâdèٔçݔê”àÙèÕØàٔ ߔãßcâßé”âՔäæÕêãé”çèæÕâé”äã”çádæé”àÙèé”Õ”äã¡ ’XØÙÞèٔàÙèé„ß頔Ն”êXá”ãؔäÝàã莔îÞÝçèl ”âՔßèÙæãé” ØæXÜé”ÖéØÙèٔꔵècâX×ܔäÝçèXêÕ袔¿Ø풔èã”ÖéØٔ ØæXÜՔ¦¥ ”äXæ”áÝâéè”äÙؔäÝçèXâlá”ÖéØÙèٔäÙ¡ àcèXêÕè”ádçèÙaßã”ÁÕæÕèÜy⠔ßØٔîXêãؔçèÕæèéÞÙ ” ՔՒ”Øã”çÕácÜã”äÝçèXâl”äãàÙèlèٔäãØcà”èæÕçí” îXêãØ颔Äãîãæâd”çٔØlêÙÞèÙ ”ßØٔçٔê”äl„èl×ܔ ØâÙ×ܔÖéØÙèٔèæXäÝ蠔àÙèÕØàã”èé”èæÕçé”îêàXØâٔÕçݔ èÕߔîՔ¦”Õ’”§”áÝâéèí¢ ÄÝäãÞáٔÞلèd”äXæ”alçÙஔØã”×làٔêàãâݔØãÖdÜà㔠×ÙàßÙᔧ”¬¨§”Öd’׎”Õ”êlèdî⏔¿ÙvÕâ”ÂÝ×Üã¡ àÕç”ÀÙßéæÕՔÞݔÕÖçãàêãêÕà”îՔ¦®¥¦®¨¦¢”ÎՔaÕç” §®¤¤®¤¤”Öíàã”×Ùàßãêd”¬©¢”álçè㠔îՔ§®§¤®¤¤” ¨§¦¢”álçèã”Õ”îՔaÕ用®¤¤®¤¤”äãÕØl”¥”¦«¤¢”āÙç” ¨®¤¤®¤¤”èÙØí”Öd’Ùàã”Þلèd”ØÕà„l×ܔ¦”©«§”Öd’׎¢” ΔaÙçßc”æÙäéÖàÝßí”àãâݔØ㔵ècâ”äÝ×ÙçèãêÕà㔥¨” Öãæ׎ ”ã”æãߔäÙØèlᔥ¦¢”¿ãàÝߔèã”ÖéØٔàÙèã糔 ÎßéçèٔçèæXâßí”ëëë¢ÖÙÜÙÞ¢×ã᠔ßØٔâÕÞØÙèٔ ݔÞácâՔàÙèãç”äÝÜàX„Ùâ×ܔˆaÕçèâlߎ¢ µ”èÙb”áã’âX”äæã”âdßãÜã”èã”âÙÞàÙä„l®”Ù×ߏ” áÕæÕèãâ”áX”êíâÝßÕÞl×l”äÕçèՔäÕæèí”ê”äÙØêÙaÙ梔 Çäãéçèí”ÞlØàՔՔäÝèl ”Øãæèí”Õ”âÝßØã”çٔâÙäèX ”ä㔠ßãàÝßXèc”çݔÞØÙèٔäÝØÕèČ

MARATHON – ATÉNY ROK PŘED VELKÝM VÝROČÍM

www.behej.com

³Ă÷IJÕĨöĢĪÜĨĢõĨĴÜĨĢĴnûĨÆoÜÏ÷nûĨ÷¿øÜÿÕcŒõĨĹ¿÷ĠĂIJ÷ĂĴ¿øõĨÝĐĨøõĢĪĂċ¿ÕĨ¿ĨċŒõċĢ¿øõĨ ĪnÿĢ÷šĨû¿Ġ¿ĪĂÿÒĨÿÜlÜ÷cĨĴcĢĨĪÜÿĪĂĨÕÜÿĨċĠ¿ÿõÏĨûõûÌcÕÿoĨóÜĹ÷nóĂĨ¿ĨċŒwô öÜûÿnóĂÞĨ øÜĨû¿Ġ¿ĪĂÿĨĹĨ®¿Ġ¿ĪóĂÿIJĨöÜĨöÜÿĨöÜÕÜÿĨÿ¿ĨĢĴoĪoĐĨ£óÏÜĪÜôøõĨàĨÏĂĨöÜĨ ċĠĂĨûIJĢøõû¿Ĩ®Ü÷÷¿ÒĨĪĂĨöĢĂIJĨċĠĂĨû¿Ġ¿ĪĂÿÏÜĨ ĪnÿķĐĨ¬ÕĂĨÆķĨĂÕĂø¿øĨċĂ÷IJÜÿwĨ ċŒõċĢ¿ĪĨĢõĨĪÜÿĪĂĨĢ÷¿øċĨÕĂĨû¿Ġ¿ĪĂÿĢ÷nóĂĨÕÜÿwl÷IJĖ

ÎÕèlá×ã”êßãâ”çèÕæãÙ×ßcÜã”äãçàÕ”Ă”Öd’×Ù ” ßèÙ揔ê”äæŽÖdÜé”aè큔Ø⎔ØãßXîÕà”éÖdÜâãéè” êîØXàÙâãçè”áÙîݔµèÜcâÕáݔՔÇäÕæèã锜¦§¬” ß᝔èÕá”Ý”îäd蠔Þٔäãádæâd”äÙçâd”Øãàã’Ù┠ê”ÜÝçèãæÝ×ߏ×ܔçäÝçÙ×ܔêaÙèâd”ÞácâÕ ”ßèÙæc”çٔ âdßØí”äl„Ù”ÞÕßã”ÄÜÙÝØÝääÝØÙç”Õ”âdßØí”îÕçٔ ÞÕßã”ÄÜÝàÝääÝØÙ研ã”ÙìÝçèÙâ×ݔäãçàÕ ”ßèÙ揔ádà” îêdçèãêÕè”ÕèÜcâçߏá”êlèdîçèêl”âÕؔäÙæçßãé” äÙçÝàãé”Õ”âXçàÙØâd”îÙálè”êíçlàÙâl᠔ØâÙç” êdè„ÝâՔÜÝçèãæÝߎ”äã×ÜíÖéÞÙ¢ ÇèÙÞâd”èÕߔçٔaÕçèã”äàÙèٔݔäŽêãؔçÕáãèâc” áÕæÕèãâçßc”èæÕèÝ ”äã”ßèÙæc”çٔØâÙç”ÖdÜX”Ø㔠ÜàÕêâlÜã”ádçèՔEÙ×ßÕ¢”ÂÙâl”èã”Õâݔäã”çèãäX×ܔ ÞÙØâãÜã”âÙÖã”ØæéÜcÜã”äãçàÕ ”âÖ撔çٔßãäl¡ æéÞٔèæÕçÕ ”äã”âl’”Öd’ÙàݔîXêãØâl×ݔê”æã×ٔ¥¬­ª ” ßØí”çٔØã”ÞÝÜãÙêæãäçßc”äæãçàéâdâc”îÙád”êæXèÝ¡ àí”ÃàíáäÝÞçßc”Üæí¢”µàٔ×㠔ݔèãèã”äÙ×ٔçèãÞl”îՔè㔠êíäæÕêÝè”çٔØã”îÙád ”ßèÙæX”ØÕàՔêíèæêÕàÙ×ßcáé” çêdèé”ãâã”áÕÛÝ×ßc”çàãêã•

µ”ÕÖí”èãÜã”âÙÖíàã”áXà㠔çàÕêâc”êlèdîçèêl” âÕؔÄÙæ„Õâí”çٔéØXàã”ê”æã×ٔ¨­¤”äÙؔ¿æÝçèÙ᠔ Քäæãèã”âÙâl”çàã’Ýèc”çݔçäãalèÕ蠔’Ù”âÕäÙçæãߔ èã”ÖéØٔÜãØâd”ßéàÕè×ܔ¦”©¤¤”àÙ袔ÇèæßÕâÝ×ٔ âՔçèÕæèé”ÖéØٔÞÝçèX ”áã’âX”Öí”Öíàã”àÙä„l”çٔÞl” êíÜâãéè”Õ”êíØÕè”çٔçádæÙᔵècâí”Þݒ”àÙèãç¢

JAK NA MÍSTO ČINU āÙç”çêãé”ÜÝçèãæÝݔâÙäÕèl”µècâçߏ”áÕæÕèãâ”áÙîݔ âÙÞêdè„l”áÕæÕèãâí”çêdèՔçâÕؔݔäæãè㠔’Ù”aÕçãêd” êl×Ùácâd”ßãàÝØéÞٔç”âXçãÖâd”êdè„lá”ÂÙëí¡ ãæçߏᢔÃäæãèݔçêcáé”êdè„láé”ßãàÙÛãêݔÞٔÕàٔ éâÝßXèâl”Ă”âՔçèÕæèé”Õ”ê”×làݔâÙéêÝØlèٔäæÕßèÝ×ßí” ’XØâc”æÙßàÕáí¢”ÎÕÞláÕêá”çæãêâXâlá”Þٔݔè㠔’Ù” µèÜÙâ男àÕççÝהÁÕæÕèÜãâ”áX”ãؔ½µµº”ÇÝàêÙæ” ÀÕÖÙࠔèÙØí”çèlÖæâãé”âXàÙäß頔×㒔ÞٔçèÙÞâc” ãÜãØâã×Ùâl ”ÞÕßc”áX”ÄæÕÜÕ¢ ÂՔçÕáãè⏔îXêãؔÞٔâéèâc”çٔîÕæÙÛÝçèæãêÕè” ç”äÙØçèÝÜÙá”Õ”èã”âՔÝâèÙæâÙèãê×ܔçèæXâ¡


13

SOKRATES: TENTO BĚH ZNETVOŘUJE TĚLO. ÁÕæÕèÜãâ”ÞٔáÕàX”êÙçâÝaßՔՔçèÕæè”ÞٔâՔÞÙÞlᔠãßæÕÞݔçádæÙá”ß”µèÜcâXᢔÇèÕæèéÞٔçٔê”ØÙêdè” æXâ㔜ØÙçÙè”ĉaÙçßcÜãü”aÕç靔ՔãÖaÕç”֏êX” âÙéêdÝèÙàâX”îÝáÕ ”äæãèã”äãîãæ”âՔçäæXêâc”ãØd¡ âl•”ÁÙîÝØÙââl”èÙäàãèâl”êßíêí”Õ’”㔦¤”çèéävŽ” âÙÞçãé”âÝalá”êÞÝáÙaâá”Õ”âՔçèÕæèé”çٔâÙØX” âÝßÕá”ç×ÜãêÕ袔 Äã”çèÕæèé”Öd’láٔäã”äãàãêÝâd”éîÕêÙâc” aèíäæãéØãêßí ”Õ”èÕߔÞٔálçèՔäæã”ÖdܔØãçè” Õ”Øãç袔¼ãâÝaٔãçãÖXߎ”ÖéØٔÞÝçèd”îÕÞláÕ蠔’Ù” âՔçÝàâÝ×ݔçٔàÝâٔaXæՔéßÕîéÞl×l”ãäèÝáXàâl”çèãäé” áÕæÕèãâ颔 Äæêâl”ßÝàãáÙèæí”Þçãé”æãêÝâÕèc ”âՔ„Ùçècá”ßÝàã¡ áÙèæé”ãØÖãaéÞÙáٔՔálÞláٔâÙâXäÕØ⏔äãáâlߔ ÖÝèêí”é”ÁÕæÕèÜãâ頔Ù×ßcÜã”ÖãÞãêâlßՔê”äàâc” îÖæãÞÝ¢”¾ÙØÙâ”èÕßãꏔÖd’l”Ý”áÙîݔâXáÝ¢”ÇÝ×ٔáX” êîÖæãޔՔêçèæãޔî”àXèßí”Ք؁ÙêÕ ”ÕàٔݔèÕߔÜ㔠ê„Ý×ÜâݔãÖØÝêéÞÙáٔՔÚãèláÙ¢”ÈÙäàãèՔáÙîÝèlᔠçèãéäàÕ ”èæÕçՔêÙØٔçèXàٔäã”ãèÙêÙâc”çÝàâÝ×ݔ

Քêàâl”çÙ ”Õ”èÕߔâÙâl”ØÝê頔’Ù”çٔĉâX„ü”ÖãÞãêâlߔ ädßâd”äãèl¢”ÂÝßãÜã”ÞÝçèd”âÙäÙßêÕäl ”’Ù”èÙ┠äæÕꏔäÙؔØêdáՔՔäŽà”èÝçl×ݔàÙèí”çٔäã”ØãÖdÜé” îÜæãéèÝ࢔ÂÕêlהäÙؔµèÜcâÕáݔÞٔØã×ÙàՔçàé„⏔ ßãäÙ× ”îÜæéÖՔՒ”Ø㔧¤¢”ßÝàãáÙèæ颔 ÄÕߔ钔çٔèæՆ”çêՒéÞٔՔßãâÙaâd”ÞٔêÝØdè” æÙâãêãêÕ⏔ÜÝçèãæÝ×ߏ”çèÕØÝã⠔ßØٔçٔäÙؔ ¥¥§”àÙèí”éØXàí”äæêâl”âãêãØãÖc”ÃàíáäÝÞçßc”Üæí¢” ¾Ù„èd”ßæXèßX”çáíaßՔî”ßãä×ٔՔîÕçٔØã”ßãä×ٔ ՔÖàl’láٔçٔߔ×làÝ¢”¿ãâÙaâd”Þçãé”îØٔݔØÝêX×ݔ Քî”æÙäæãØéßèã掔çٔãîêX”Ý”ÜàÕç”âوâÕêâd”äã¡ êîÖéîéÞl×lÜã”ßãáÙâèXèãæÕ¢”¾Ù„èd”äÕØÙçXè”áÙè掔 äãؔáæÕáãæãêáݔèæÝÖéâÕáݔՔ×l࢔¸ãçèXêXáٔ áÙØÕÝàݔՔ钔ê”älÞÙáâcá”çàéâlaßé”î”èæÝÖéâí” çàÙØéÞÙáٔØÕà„l”ØãÖlÜÕÞl×l”Öd’×ÙČ

NEJEN BĚHEM JE ČLOVĚK ŽIV ÃÖêíßàãé”ãèXîßãé”êٔçál„Ùâ×ܔæãØÝâX×ܔÖd’¡ ׎”Õ”âÙÖd’׎”ÞÙ®”ĉµ”äæãa”Öí×ܔçٔèÕá”ç”èÙÖãé” ádàœÕ”èæáX×Ùè³ü

ATÉNSKÝ MARATON V KOSTCE – Letos se běží 8. listopadu, online registrace se uzavírají 18. října. – Loni běželo 3 800 běžců, z toho 14 z České republiky. – Startovné na maraton činí 80 euro. – Trať je zvlněná, nepříliš pohledná a po většinu závodu bez diváků. – Startuje se v 9:00 místního času z vesnice Marathon, kam účastníky odvezou pořadatelské autobusy z Atén. – V příštím roce Atény oslaví kulatých 2500 let od slavného vítězství nad Peršany v roce 490 před naším letopočtem. Z této doby pochází legenda o údajném poslovi, který přinesl zprávu Aténským a zemřel vyčerpáním. – Kromě maratonské trati se běží I závody na 10 a 5 km.

Äæãèã”äÝâX„láٔäXæ”ÕæÛéáÙâèŽ ”ßèÙæÕߔäÙ¡ çêdØaÝè”Ý”âÙÖd’×ٔߔêàÙèé”Øã”èéæÝçèÝ×ßí”îÕÞláÕêc” îÙád”ê”ÜãØâd”âÙèéæÝçèÝ×ßãé”aXçè”æãßé¢ ÄãáÝâÙáÙ¡àݔîÖíèßí”ÕâèÝßí ”µècâí”çÕáãèâc” éæaÝèd”âÙäÕèl”áÙîݔäÙæàí”Õæ×ÜÝèÙßèéæí¢”Ê”éàÝ×l×ܔ ádçèՔç”áãâãèyââláݔçèÕêÖÕáݔՔˆîߏáݔéàÝa¡ ßÕáݔçٔäãádæâd”çâÕØâã”îèæÕèlèÙ ”äÝ”äæãÞl’b×ٔ ÕéèÙá”çٔîÕçٔäÝäæÕêèٔâՔîX×äí ”èæãéÖÙâl” ՔäæÕ×Ü¢” µ”äÙçèã”çÙá”ßՒØãæãaâd”áll”ØÕêí”èéæÝç莠” ÕÖí”çݔäæãÜàcØàí”ÕàÙçäãv”æéÝâí”ßØíçݔáÕÞÙ¡ çèXèâ×ܔçèÕêÙÖ¢”ÀÝçèãäÕؔÞٔî”ÜàÙØÝçßՔèÙäàãè” Õ”ØÕꎔèéæÝç莔æãîÜãØâd”älêdèÝêdބlá”ádçl×Ùᔠâْ”èí”èæÕØÝaâl”äæXîØâÝâãêc¢”¿”×ÙçèãêXâl”êíÖlîl” âÕêlהݔàlçèßí”âՔádçèçßãé”ÜæãáÕØâãé”ØãäæÕêé” îØÕæáՔäÙؔݔäã”çÕáãèâcá”áÕæÕèãâ颔ʁÙàٔ ØãäãæéaéÞÙáٔæÕØdÞݔãØàã’Ýè”äæãÜàlØßé”äÕádèÝ¡ ÜãØâãçèl”Õ’”äã”îXêãØdČ µâèÝ×ßc”äÕáXèßí”Þçã锈×ÜêÕèâc ”ãÖîêàX„èd” ßØ풔çٔêXá”îÕØՁl”Õ”áXèٔߔØÝçäãîÝ×ݔÙ×ßcÜ㔠äæŽêãØ×ٔãêàXØÕÞl×lÜã”êXá”îâXᏔÞÕîíߢ”Éál” äãØÕè”ØdÞÝâí”çêc”îÙád”èÕß ”’Ù”çٔäÙâÙçÙèٔ ã”âdßãàÝߔçèãêÙߔՒ”èÝçl×ãêÙߔàÙè”îäXèßí”Õ”×lèlèÙ ” ÞÕߔêXá”âÕÖlÜÕÞl”çêÕàí”äÝ”êíäæXêdâl”ã”äläæÕêd” çäãæèãê׎”âՔèÙÜØÙބl”çäãæèãêâl”Üæí¢ Î”µßæãäãàٔçٔêXá”âÕçßíèâٔêÜàÙؔâՔ ÄÕâÕèÜÙâÕÝßãâ”ÇèÕØÝé᠔ãâ锈îßãé”ĉâéØàÝü ” ßêŽàݔßèÙæc”ÞçèٔçÙá”äÝÞÙàÝ¢”µ’”î”èãÜã”áæÕîl•••” ÄãØãÖâd ”ÕàٔâٔèÕߔälÞÙáâd ”êXç”ÖéØٔáæÕîÝè” ê”äÙßàÝáÕèÝîãêÕâ×ܔáéîÙl×ܔÜàÕêâlÜã”ádçèÕČ ·ÜÕæÕßèÙæÝçèÝßãé”EÙ×ßՔÞٔçÕáãîÙÞád” ßé×Üíâd¢”¿æãád”çßêdàcÜã”êlâՔՔãÜâÝêcÜã”ãéîՔ çٔäÝäæÕêèÙ ”æãêâd’”æÕØdÞݔäã”îXêãØd ”âՔçéêàÕ¡ ßÝ ”Ûíæã研çÕÛÕâÕßݔaݔ×ÜàÕØÝêc”èîÕèîÝßí¢”ÃàÝêãꏔ ãàÙޔâÕàÙîâÙèٔãäæÕêØé”êٔê„ÙᕠÈÕߔ×㠔êíæÕîláٔçäãàÙaâd³

www.athensclassicmarathon.gr

www.behy.cz

TRASA


14

MARATONSKÁ TURISTIKA TEXT A FOTO: VLASTIMIL KACÍŘ

PO CELOU DOBU TRAŤ NABÍZELA NÁDHERNÉ VÝHLEDY NA ZASNĚŽENÉ HORY.

MIDNIGHT SUN MARATHON

VEČERNÍ MARATON, PŘI NĚMŽ SLUNCE NAZAPADÁ

«ÜĨĪĂĨÿÜöĢÜĴÜĠÿoöwĨĂæĨÏõcøÿoĨĹûoŒÜÿšĨû¿Ġ¿ĪĂÿĨÿ¿ĨĹÜûo÷ĂIJøõĐĨ¯¿ĨöÜóĂĨĢĪ¿ĠĪĨ ĢÜĨ÷¿ÕĂĠĂlÿoĨċĂĢĪ¿ĴwĨÿo÷Ăøõ÷ĨĢĪĂĴÜ÷Ĩ“l¿ĢĪÿw÷™ĨĹÜĨĴÜÏóĨ÷ĂIJĪ™ĨĢĴoĪ¿ĐĨ ¬ĂÿcĨĢÜĨĴÜĨûoĢĪoÒĨ÷ĪÜĠnĨĢÜĨċķÿwĨċŒwĴø¿ĢĪ÷ķĨę³¿ŒwĨĢÜĴÜĠIJĚĨÿÜÆĂĨĚ¢Ġcÿ¿ĨÕĂĨ Ġ÷ĪõÕķĚĐĨ­ÜĪĂĢĨĢÜĨÆoÜøĨİĺĐĨlÜĠĴÿ¿Đ

NO RS KO

www.behej.com

EÙa”Þٔã”ĉáÕæÕèãâé”äŽàâãaâlÜã”çàéâ×Ùü”ê”âãæ¡ îÕßãéäÝè”îäXèÙaâl”àÙèÙâßé”ç”äÙçèéäÙá”ê”Èæãâ¡ çßcá”ádçèd”Èæãáç㢔¾ÙÜã”çèÕæè”ÞٔèæÕØÝaâd”ê”äŽà” ØÜÙÝáé”îՔ××Ք¬”©¤¤”¿a”âՔãçãÖé”é”âlîßãâX¡ ØÙêXèc”êÙaÙ梔µàٔâÝßØã”çٔâÙáéçl”ÖXè ”’Ù”Öí”Ü㔠ßàÕØãêc”àÙèÙ×ßc”çäãàÙaâãçèݔÂãæêÙÛÝÕ┵ÝæëÕí碔 âՔèæÕçٔØãçèÝÜàՔèáÕ¢”Çàéâ×ٔê”èãáèã”ádçèd”ãؔ ÉÖíèãêXâl”ÞçáٔçݔæÙîÙæêãêÕàݔæãêâd’”äÙç” ¦¤¢”ßêdèâՔØ㔦¤¢”aÙæêÙâ×ٔâÙîÕäÕØX¢” ÝâèÙæâÙè”ê”íãéèܔÜãçèÙà颔ȁlàŽ’ßãꏔäãßãޔâՔ ÆãîÜãØâéèl”îˆaÕçèâÝè”çٔèãÜãèã”áÕæÕèãâé” „Ùçè”âã×l”âXç”çèXà”§”¦¤¤”âãæçߏ×ܔßãæé⢔·Ùâí” äÕØàã”âdßØí”àãâݔâՔäãØîÝᢔ·Üèdà”ÞçÙá”Öd’Ùè” ê”ßÙáäé”îՔäæãâXÞÙá”×ÜÕèßí”äæã”aèíÝ”àÝØݔÖíàí” áÕæÕèãâ”ê”àcèd ”ÕàٔîXæãêÙv”çٔêíÜâãéè”èæãäÝס ãÖØãÖâc¢ ߏá”êÙØæŽá¢”µ”èÕߔÞçÙá”ÖæãéîØÕà”äã”ÝâèÙæâÙèé” Ádçèã”Èæãáçã”âXç”äÝêlèÕàã”çàéâÙaâá” ՔÜàÙØÕà”âdÞÕߏ”îXêãؔĉèæã×Üéü”çÙêÙæâdÞÝ¢”ÂÝßØí” äãàXæâlá”àcèÙ᠔áãØæãé”ãÖàãÜãé”Õ”èÙäàãèãé” ÞçÙá”âÙÖíà”îՔäãàXæâlá”ßæéÜÙ᠔ՔèÕߔá턡 ãßãàã”äÕèâX×èݔçèéävŽ”äÙç”ØÙâ”Õ”ßãàÙá”ØÙçÙèݔ àÙâßՔäÙßæãaÝè”äãàXæâl”ßæéܔՔçäÕèÝè”äŽàâãaâl” ê”âã×Ý¢”ÈÕߔèãáé”Öíàã”äæêâl”èÝ”Øâí”äã”âՄÙᔠçàéâ×ٔÖíàՔæãêâd’”àXßÕêX¢ älàÙè锜çèÙØՔՒ”äXèÙߝ¢” ÂÙÞ؁lêٔÞçÙá”îêՒãêÕà”ˆaÕçè”âՔáÕæÕèãâé” Ê”ØÙâ”áÕæÕèãâ锜çãÖãè՝” êٔĀ”âçßcá”ÆãêÕâÝÙáÝ ”ßèÙæc”àْl”äláã”âՔ çٔîÕèXÜà㢔ÃÖàãÜé”äÝßæíàí” äãàXæâlá”ßæéÜ颔µàٔäÕߔáݔäÕØà”Øã”ãßՔ èd’ßc”„ÙØc”áæÕßí”Õ”èÙäàãèՔ Tromso áÕæÕèãâ”ê”áâãÜÙá”çÙêÙæâdބlᔠçٔäãÜíÖãêÕàՔãßãàã”ädèݔ âãæçßcá”Èæãáç㢔¾ÙÜã”ÝâèÙæâÙèã¡ çèéävŽ”·ÙàçÝÕ¢”Çàéâ×Ù ”ßèÙæcáé”çٔ êc”çèæXâßí”êíäÕØÕàí”àXßÕêd¢ îØٔÞÝâÕߔêŽÖÙהâÙ×Üèdàã”çäXè”Õ”âو¡ Äã”êÙaÙæé”çèæXêÙâcá”âՔ âÕêâd”ØâÙá”Ý”âã×l”çêlèÝà㠔çݔâՔ×Üêlàݔ ÝâèÙæâÙèé”çٔáݔäãØՁÝà㔠éØdàÕàã”áÕàãé”äÙçèXêßé¢

ÄæÙîÙâèÕ×ٔäæãÖlÜÕàՔê”çÕácá”×Ùâèæé” ádçèՔê”ßéàèéæâlá”Øãád¢”Ê”âdá”Öíàã”êلßÙæc” îXîÙál”áÕæÕèãâ颔ÁÝáã”ßãâXâl”äæÙîÙâèÕ×ٔçٔ îØٔâÕ×ÜXîÙàՔݔˆç×ÜãêâՔîÕêÕîÕØÙà ”îX×ÜãØí” Õ”èÕßc”êÙàßãäàã„âX”ãÖæÕîãêßՔç”äláá”äÙ¡ âãçÙá”î”áÕæÕèãâçßc”èæÕèݔâÙÞ؁lêٔîٔèÝ×XècÜ㔠Քäãèc”îٔaèíÝ×XècÜã”ßÝàãáÙèæ颔Èé”ÕçݔâÙÞêl×ٔ ã×ÙâÝà”ØãäæãêãؔîXêãØâlߎ”Õ”èÕßc”æí×ÜàÙބl” Öd’×Ý ”ßèفl”aÙßÕàݔâՔçêc”äãáÕàÙބl”ßÕáÕæXØí” Õ”áãÜàݔêÝØd蠔ÞÕߔâՔèãá”Þçã颔·ã”èæã„ßé”×Üí¡ Ödà㠔Öíàí”ßàÕçÝ×ßc”„Õèâí”âՔäÙêàÙaÙâl ”Õ”èÕߔ çٔÖd’×ݔäÙêàcßÕàÝ ”ßØٔçٔÞÝá”îæãêâՔàlÖÝà㢠ÎՔ©¤¤”âãæçߏ×ܔßãæéâ”çèÕæèãêâcÜã”Þçáٔ ØãçèÕàݔÖÕêàâdâc”èæÝaßã”ç”àãÛÙá”áÕæÕèãâ頔áÕæÕ¡ èãâçßc”âãêÝâí”ç”ãæÛÕâÝîÕaâláݔäãßíâí”Õ”äàXâßí” èæÕèd ”ãÖaÙæçèêÙâl”ÖdÜÙá”îXêãØé”Õ”äã”âdᔠՔâdßãàÝߔæÙßàÕáâl×ܔØæãÖâãçèl¢”ÂՔèí ”×ã”ØãÖdÜ¡ àÝ ”aÙßÕàՔê”×làݔßæXçâX”áÙØÕÝàÙ¢”ÂՔâՄٔäãádæí” Õ”ÜàÕêâd”ê”äãæãêâXâl”èÙÖՔç”ÝèÕàçߏáݔáÕæÕèãâí” èæã×Üé”áXà㠔ÕàٔÂãæçßã”ÞٔØæÕÜX”îÙád¢¢¢ ÈæՆ”îXêãØé”ádàՔ֏è”æãêÝâÕèX ”Õ”èéØl’”æí×ÜàX¢” ÂÙÞêdè„l”äÙꏄÙâl”ádà”èêãÝè”êÖdܔâՔáãçè” ÈæãáçãÖæéՔâՔèÙèlá”Õ”ØêÕ×Xècá”ßÝàãáÙèæ颔 Δꏄß프ÙçèݔáÙè掔âÕؔáãÙá”çٔádàã”êíÖdÜ¡ âãéè”Øã”ꏄß픨§”áÙè掔ՔîÕçٔßàÙçâãéè”îäd袔È㔠ê„ٔꔈçÙßé”ØàãéÜcᔥ”¤¥ª”áÙè掠”×㒔ÖíàՔØcà¡ ßՔáãçè颔ΔÞÙÜã”êæ×Üãàé”çٔâÕÖlîÙàí”âXØÜÙæâc” êÜàÙØí”âՔádçè㠔âՔÚÞãæØ ”ßèÙ揔ádçèã”îٔê„Ù×ܔ çèæÕâ”ãÖßàãäéÞÙ”Ă”×Ùâèæéá”ádçèՔÈæãáçã”àْl”âՔ ãçèæãêd”Ă”Õ”èÕßc”âՔãßãàâl”îÕçâd’Ùâc”Üãæí¢ ÇèÕæè”Ý”×là”áÕæÕèãâé”Öíà”äláã”ê”×Ùâèæé”ádçèÕ ” ÜâÙؔêÙØàٔßéàèéæâlÜã”Øãá颔ʔ×ÜàÕØâcᔠՔálæâd”êdèæâcá”äãaÕçl ”ßèÙæc”ê”ØÙâ”îXêãØé” äÕâãêÕà㠔èã”ÖíàՔãÖæãêçßX”êÜãØÕ¢”ÂՔçèÕæè” çٔèÕßí”âÝßãáé”áãהâÙ×Üèdà㢔¾Ù„èd”ØÙçÙè” áÝâéè”äÙؔçèÕæèÙá”Öíà”çèÕæèãêâl”ßãæÝØãæ”ècád” äæXîØ⏠”Õ”èÕߔÞçáٔçٔçٔäãçèÕêÝàݔäláã”âՔ çèÕæèãêâl”aXæ颔ÄÕߔçٔê„ÕߔçèÕæèãêâl”ßãæÝØãæ” æí×ÜàٔîÕäàâÝà”Õ”äÙçâd”ê”äŽà”ØÙêXèc”êÙaÙæ” îÕîâdà”çèÕæèãêâl”êçèÙà¢


15

POKUD SE ROZHODNETE DO NORSKA VYDAT

Äã”ØêãéßÝàãáÙèæãêcá”ßãàÙaßé”ádçèÙá”ÞçáٔçٔĉäÙÜãéäàÝü”äÙç”áãçè”ÈæãáçãÖæéՔ âՔäÙêâÝâçßãé”aXçè”ádçèՔՔäãØcà”¶ÕàçÚÞãæØé”Öd’ÙàݔØÙçÙè”ßÝàãáÙè掔âՔÞÝÜ ”ßØٔÖíàՔ ãèãaßÕ ”ãؔßèÙæc”çٔéèlßÕàã”çèÙÞâãé”×Ùçèãé”îäd袔āÙç”äæãßàÕáãêÕâãé”æãêÝâé”çٔØ㔠×Ùçèí”ãÖaÕç”äÝäàÙèà”áÕà”ßãäÙaÙß ”çâÕؔÕÖí”ãèÙçèãêÕà”çlàí”îXêãØâlߎ¢ Äã”×Ùàãé”ØãÖé”èæՆ”âÕÖlîÙàՔâXØÜÙæâc”êÜàÙØí”âՔîÕçâd’Ùâc”Üãæí¢”ÄÙçèã’Ù”ÞÙÞÝ×ܔ ꏄßՔØãçÕÜéÞٔê”äæŽádæé”âÙ×Ùà×ܔèÝçlהáÙè掠”aàãêdߔádà”çèÙÞ⏔äã×Ý蠔ÞÕßã”ßØíÖí” çٔØlêÕà”âՔèlèÝçl×ãêc”êæ×Üãà픵à䢔¸ÝêXߎ”äãØcà”èæÕèd”Öíàã”äãçßæãêâ颔ÎÕÜÕàÙâݔê”Ûã¡ æÙèÙìãê×ܔÖéâØX×ܔՔç”èÙæáãçßÕáݔÜãæßcÜã”aÕÞٔê”æé×Ù ”ã”èã”ÜàÕçÝèdÞݔäãêîÖéîãêÕàÝ¢ ¸æéÜX”aXçè”èæÕèd”ßãälæãêÕàՔäãցْl”Þݒâl”aXçèݔãçèæãêՔÈæãáç㢔ÄãØcà”áãÙ”çٔÖd¡ ’Ùàã”Õ’”ß”àÙè݄èÝ ”ßØٔÖíàՔãÖæXèßՔßãéçÙߔãؔßãâèæãàâl”êd’Ù¢”Ãؔâl”çٔÖd’Ùàã”çèÙÞâãé” ×Ùçèãé”îädè”Øã”×làÙ¢”Ê”èé”ØãÖé”äŽçãÖÝàã”ãßãàl”àÙè݄èd”ãäé„èdâd¢”ÄæãèÝêlèæ”îâÙälÞÙá¡ vãêÕà”×Ùçèé”Õ”äÝçèXêÕ×l”äàã×ÜՔÖíàՔäæXîØâX”Õ”äéçèX¢”Ê„Ù”Öíàã”ãæXáãêXâã”äãâéÙ” „Ù؏á”áãÙ᠔ßèÙæc”ãØæX’Ùàã”ãàãêdâãé”ÖÕæêé”èd’ߏ×ܔáæÕߎ”Õ”îÕçâd’Ùâc”„èlèí”Üãæ¢ ÎՔãÖæXèßãé”é’”ÖíàՔ×ÙçèՔáâãÜÙá”älÞÙáâdބl¢”Êlèæ”ÚãéßÕà”Øã”îÕؔՔâÙèíäÝ×ßc” âãæçßc”îâÕaÙâl”ßÝàãáÙè掔ØXêÕàã”èé„Ý蠔’Ù”Øã”×làٔ钔Þٔèã”ÞÙâ”áÕà”ßãéçÙߢ”¿ÝàãáÙèæí” Öíàí”îâÕaÙâí”çÙçèéäâd¢”ÃؔalçàՔaèíÝ×Ùè”ØêՔäã”âéàé”ê”×làÝ¢”Äæêâl”îâÕaßՔèÕߔÖíàՔÞݒ” ¥­©”áÙè掔äã”çèÕæèé”Õ”äãçàÙØâl ”ç”alçàãêßãé”ÞÙØâÕ ”ßÝàãáÙèæ”äÙؔ×làÙᢠ¸Õà„l”çäÙ×ÝÕàÝèãé”áÕæÕèãâé”Öíàã”äãé’lêXâl”æéaâl”aÕçãálæí¢”Ç”êdèãé”ĉâã”×ÜÝ䠔â㔠èÝáÙü”çٔîØٔâÙçÙèßXèÙ¢”ÂՔæÙÛéàcæâãçè”îXêãØé”ØãÜàl’Ùàí”ßÕáÙæí ”ßèÙæc”Öíàí”æãîálç¡ èdâí”ßՒ؏×ܔØÙçÙè”ßÝàãáÙè探”ÇèÕæèãêâl”alçàՔÖíàՔãäÕèÙâՔaXæãêá”ßyØÙ᠔ßèÙ揔 äã”äæãÖdÜé”×làÙá”ãæÛÕâÝîXèãÝ”çÙÞáéàݔçäÙ×ÝXàâl”aèÙaßãé¢ Ê”éàÝ×ݔÇèãæÙÛÕèՔÜàÕçÕèÙà”äã×èÝêd”êãàÕà”ÞácâՔîXêãØâlߎ ”ßèفl”çٔÖàl’ÝàݔØã”×làÙ ” ՔßՒ؏ ”ßØã”ØãÖdÜࠔçٔØãaßÕà”ÖãéàÝêcÜã”äãèàÙçß颔ÂÝהâÙäÝäãálâÕàã”Öàl’l×l”çٔ äŽàâã×¢”½”çàéâ×ٔÞÕßãÖí”çݔèã”æãîáíçàÙàã”Õ”ãädè”êíßãéßàã”îäãîՔáæÕߎ¢”Ê”×làݔÖíà㔠áÝáã”ÞÝâc”ß”ØÝçäãîÝ×ݔݔâÙÕàßãÜãàÝ×ßc”äÝêã”îâÕaßí”ÁÕה î”álçèâlÜã”äÝêãêÕæ頔ßèÙ揔ÞٔâÙÞçÙêÙæâdބlá”âՔçêdèd¢” www.msm.no µ”çÕáãîÙÞád”ÜÙîßX”äÕádèâl”áÙØÕÝàÙ¢

PLUSY A MÍNUSY MARATONU: prezentace, zázemí závodu, start a cíl - vše v jednom místě přímý přenos z trati trať s malým převýšením, která poskytuje pěkné výhledy na okolní krajinu jedinečná atmosféra půlnočního slunce, kterou u nás nezažijete záruka chladného počasí (teploty vystoupí maximálně na 15 stupňů Celsia) absence pozvaných placených elitních afrických běžců velká vzdálenost z České republiky dražší startovné (500 NOK půl roku předem, později 700 NOK) chybějící šatny a trochu stísněné zázemí netypické značení kilometrů, na které nejsme zvyklí malý počet diváků podél tratě

Nejlevněji, nejpohodlněji a nejrychleji se do Tromso dostanete se společností Norvegian Airways. Čím více dopředu letenku koupíte, tím může být její cena nižší a naopak. Protože z Prahy je jen málo letů přímých, zvolili jsme kombinaci dvou samostatných letů. První let z Prahy do Trondheimu a druhý z Trondheimu do Tromso. Je všeobecně známo, že Norsko je drahá země. Nominální ceny v obchodech s potravinami jsou stejné jako u nás, jenže za jednu norskou korunu zaplatíte tři české. To znamená, že co u nás stojí například 10 Kč, stojí tam 10 norských korun, nebo mírně více, tedy v přepočtu asi 30 Kč. Noc v hotelu pro jednu osobu vás vyjde na 1 500 a více norských korun. Naštěstí existují i kempy a youth hostely, kde seženete ubytování mnohem levněji. Jen je třeba si pokoj rezervovat s dostatečným předstihem, nejlépe v lednu. Později už můžou být ubytovací kapacity plné. Je třeba si uvědomit, že na Midnight Sun Marathon a doprovodné běhy se sjede okolo tisíce lidí z celého světa. Veškeré rezervace se dají provést přes internet. Co je srovnatelné, jsou ceny benzínu. Litr nafty se dá koupit pod deset norských korun. V silném kontrastu s tím jsou ceny hromadné dopravy – autobus, vlak. Za třicet kilometrů autobusem jsme platili 90 norských korun, za stejnou vzdálenost vlakem 63 norských korun. Lístek na městskou dopravu v Tromso, který platí jednu hodinu, stojí 26 norských korun. Pokud byste si chtěli udělat výlet po okolí, využijte místní linkovou lodní dopravu. Nabídky místních cestovních kanceláří na různé výlety stojí cca 1 000 norských korun, kdežto výlet linkovou lodí na ostrov Skjervoy vzdáleného cca 100 km nás vyšel na 360 norských korun na osobu. Když bude pěkné počasí, obětujte pár tisíc korun, v půjčovně si půjčte auto a vydejte se na Lofotské ostrovy. Při půjčení od vás budou požadovat předložení řidičského průkazu a kreditní karty. Nic víc. Z Tromso do města Svolvaer na Lofotských ostrovech je to zhruba pět set kilometrů. Ostrovy jsou s pevninou spojeny mosty a tunely. Nemusíte nikde platit žádné mýtné a volných bezplatných parkovišť a odpočívadel je všude dost. Pokud máte rádi přírodu, krása Lofotských ostrovů vám vyrazí dech. Jen tak na jejich návštěvu nezapomenete a určitě se na ně budete chtít vrátit. Pokud vám počasí nebude přát, můžete navštívit Univerzitní museum v Tromso, Polárium nebo Tromso museum. Univerzitní muzeum ve zdařilých expozicích přibližuje zvířata a ptáky žijící za polárním kruhem, život původních obyvatel Sámů, geologický vývoj země i místní politiku. Lístek pořídíte za 30 norských korun. V Poláriu jsou mořská akvária, ve kterých uvidíte mořské ryby, kraby a cvičené tuleně. Taky vám v panoramatickém kině pustí patnáctiminutový film „Svalbard“. Ten postupně představuje západní fjordy souostroví Špicberky od jihu na sever. Vstupné stojí 90 norských korun. Tromso museum přibližuje historii dobývání severního pólu. Všude okolo Tromso jsou hory. Jejich výška, mimo nejvyšší vrchol, dosahuje sotva tisíc metrů, ale od výšky cca 400 metrů je v době naší návštěvy pokrývala nesouvislá vrstva sněhu. Pohledy z vrchu na město jsou nádherné. Komáry ani jiný obtížný hmyz jsme v tomto období nepotkali. Strávili jsme zde jeden týden. Dva dny bylo zataženo, jinak pořád svítilo slunce. Krajina za polárním kruhem nás uchvátila a určitě se sem zase vrátíme.


16

TRASY

TEXT A FOTO: RADEK LESZCZYNSKI

Z CENTRA OLOMOUCE

ÃÖÙ×âd”çٔã”Ãàãáãé×ßé”èæÕØéÞÙ ”’Ù”Þٔè㔠âéØâX”ÜÕâX×ßX”äàÕ×ßÕ ”âՔßèÙæc”Þçãé”ÞÙâ”äãàٔ ՔáÙîݔâÝáݔçٔßàÝßÕèl”äãêãØl”Ùßí”ÁãæÕêí¢” ÈÕßc”äæãèã”ÞØٔã”ãÖXêÕâãé”îXäàÕêãêãé”ãÖàÕç袔 ʔãÖØãÖl”ßàÝØâ×ܔàÙ蠔îêàX„èd”äÕߔâՔÞՁ٠”ßØí” çٔê„Ù×Üâã”îÕaâٔîÙàÙâÕ蠔᎒Ùáٔç”èæã×Üãé” ×ÜéèݔՔãØêÕÜí”ãÖÞÙêÝè”ßæXçâX”álçèՔՔîXßãéèl ” ßèÙæX”çߏèX”äæXêd”ÙßՔÁãæÕêÕ¢”¶d’Ù× ”ßèÙ揔 îæãêâՔâÙÜãàØéÞٔßãä׎᠔᎒ٔîßéçÝè”èæÕç頔 îÕalâÕÞl×l”äláã”ê”×Ùâèæé”ádçèÕ¢” ʔÃàãáãé×ݔÞçãé”èÝ”êÙàßc”äÕæßí¢”ÂX„”Øàãé܏” êÖdܔîÕaâÙáٔêٔÇáÙèÕâãê×ܔçÕØÙ×ܔ é”èÕßîêÕâcÜã”ÜéØÙÖâlÜã”ÕàèXâ颔ÇÕáãîÙÞád” ’Ù”âãaâl”áŽæãé”ßՒØcÜã”ádçèçßcÜã”Öd’×ٔ Þçãé”߁ݒãêÕèßí ”çÙáÕÚãæí ”ÕéèՔՔØÕà„l”äãØãÖâc” ØãäæÕêâl”ßãáäàÝßÕ×Ù ”èÙØí”äæã”Öd’×ٔßãáäàÝßÕ¡ ×ٔâՔßՒ؏”äXØ¢”Èã”ÕàٔØãéÚXá”âÙäàÕèl”ã”ècè㔠èæÕçÙ¢”ÃؔÕàèXâé”Öd’láٔÜàÕêâl”ÕàÙÞl”ß”Äãàçßc” éàÝ×Ý ”ßØٔäÙÞØÙáٔäÙç”äÙ×ÜãؔՔäãßæÕ¡ aéÞÙáٔ„Ýßáã”éàÝ×l”¸ãáãêÝâՔÕçݔ¦¤¤”áÙè掔 äãØcà”álçèâl”êàÕßãêc”èæÕèÝ ”îØٔäÙÖdÜâÙáٔ äÙÞÙîØ¢”ÎՔâlá”äãßæÕaéÞÙáٔØãàÙêՔÞلèd”Õçݔ §¤¤”áÙè掔ä㔄ãèãàÝâãêc”×íßàãçèÙî×Ù¢”Èdçâd” äÙؔ’ÙàÙîâÝaâlá”áãçèÙá”ÞٔêÙàáݔâÙâXäÕØâX” ãØÖãaßՔØãäæÕêՔՔÜâÙؔîՔâl”çٔ钔ã×ÝèâÙáٔ âՔäæÕêcá”ցÙÜ锁Ùßí”ÁãæÕêí¢ ½ØÙXàâl”Öd’Ù×ßX”äd„ÝâՔâXç”èÙb”äãêÙØٔ âdßãàÝߔßÝàãáÙè掠”áÝáã”ÞÝâc”èÕßc”äã”äæãèÝäã¡ êãØvãêcá”êÕà頔ՔäÕߔ钔êÝØláٔâãꏔã×Ùàãꏔ áãç蠔ßèÙ揔äÙÖdÜâÙáٔç”êÜàÙØÙá”âՔßæXçâc” ßãæíè㔁Ùßí¢”Äã”äXæ”çÙè”áÙèæÙ×ܔêÖlÜXáٔØ㔠àÙçlßÕ ”ßØٔçٔßàÝßÕèl”„ÝæãßX”äãàâl”×ÙçèՔäãØcà” Ùßí¢”¿ØíÖí×Üãá”èéØí”×ÜèdàݔÞlè”ê”ØãÖd ”ßØí”îØٔ ãÖíêÕèÙàٔãÜæã’ãêÕàՔêÙàßX”êãØÕ ”ÖíàݔÖí×ÜãᔠÕçݔèÝ”áÙèæí”äãؔÜàÕØÝâã锁Ùßí¢”Äæãçèd”ØdçÝêX” äÙØçèÕêÕ¢”µàٔäãßæÕaéÞÙáٔØXàÙ¢”Äã”äãØÖdÜ¡ âéèl”’ÙàÙîâÝaâlÜã”áãçèé”çٔäã”ØÕà„lá”ßÝàãáÙèæé” ã×ÝèXáٔâՔçÝàâÝ×Ý ”ßèÙæX”êÙØٔî”Ãàãáãé×Ù¢” ¶ãÜé’Ùà”äŽÞØٔã”ácâd”älÞÙá⏔ˆçÙߢ”¸Xáٔ çٔèÙØí”ØãäæÕêՔâՔáãçè”Õ”Öd’láٔØXàٔՒ” ߔçÝàâÝaâláé”âÕØÞÙîØ頔ßèÙ揔äãØÖlÜXáٔՔä㔠ÞÙØâãá”ßÝàãáÙèæé”çٔãädè”ØãçèXêXáٔØã”èÙæcâé”

âՔäãàâl”×Ùçè颔ÊíØXáٔçٔçádæÙá”ß”àÙçlßé ” ßèÙ揔éßæêX”áÕà”ÖÙîÙÞáÙâ⏔æíÖâlߢ”ÈÙ┠ãÖdÜâÙáٔîäæÕêՔՔîâãêé”çٔèÕߔØãçèXêXáٔ ߔÙ×Ù ”ßèÙæX”îØٔêíèêXl”êÙàßc”Ùçlaß㢔ÄÕߔÞٔ èÙÖՔçٔØãçèÕè”äãàâl”×Ùçèãé”ß”la×ٔÂÙáÝàÕâ¡ ßÕ ”äãØcà”ßèÙæc”Õçݔäã”äÕèâX×èݔçèÙ×ܔáÙèæÙ×ܔ ØãÖdÜâÙáٔߔáÕàc”àXê×Ù¢”ÂՔèãèã”álçèã”áXᔠêÙàáݔâÙälÞÙáâc”êîäãálâßí¢”Ê”ÞÙØâãá”ÜãæßcᔠàÙèâlá”Øâݔád”îØٔäÙäÕØàՔÜæãîÝêX”ÖãéßՔ ՔÖàÙçß프àÙÜÕàí”äláã”ßãàÙá”ád¢”ÂՄèdçèl” ÞçÙá”çèÕaÝà”ØãÖdÜâãéè”Øã”Öàlîߏ×ܔ¿ã’é„Õ⢔Áí” ÕàٔÖd’láٔçèXàٔäã”äæÕêcá”ցÙÜ锁Ùßí ”ßØٔ ᎒Ùáٔê”áÕàcá”àÙçlßé”êÝØdè”çàÙäc”æÕáÙâ㔠ÁãæÕêí¢” ÄãßæÕaéÞÙáٔØXàٔæãêâd ”çèXàٔäãÖàl’”Ùßí ” äãàâl”×Ùçèãé”ßãàÙá”êÙàßcÜã”çäàÕêé”Õ’”ß”ØÕà„láé” çÝàâÝaâláé”áãçè頔Öd’láٔäã”ÕçÚÕàè×ٔäÙ甁Ùßé” Õ”âՔæãî×Ùçèl”äÙؔ֏êÕàá”¶àÕèÙ×ߏá”áàâÙᔠçٔØXáٔØãäæÕêÕ¢”µçݔäã”èÝ”çèՔáÙèæÙ×ܔØãÖl¡ ÜXáٔߔØÕà„láé”áãçèé”äÙ甁laßé”ÁãæXêß颔ÈÙ┠ê„ÕߔáÝâÙáٔՔêíØXáٔçٔäã”äæÕêcá”ցÙÜé” èãÜãèã”ØæãÖâcÜã”êãØâlÜã”çßêãçè颔¾Ù”áã’âc ” ’Ù”ê”éæaÝè×ܔæãaâl×ܔãÖØãÖl×ܔîØٔâÙáéçl”Öè” äãÜãØàâX”×ÙçèÕ¢”ÂdßØí”ÞٔæãîãæÕâX”Õ”âdßØí”Þٔ ÖÕÜâÝèX¢”µàٔÞÙØâX”çٔÞÙâ”îÜæéÖՔã”ÞÙØÙâ”ßÝàã¡ áÙè栔âْ”çٔØãçèÕâÙáٔßٔîêàX„èâláé”àÙçlß頔 ßèÙ揔áX”äãÜXØßãꏔâXîÙê”Ă”¿æXàãêçèêl ”çٔ çèÙÞâãÞáÙââá”ßãä×Ùá”éäæãçèÙؔœ¦¤©”á”⢔ᢝ¢” ÈãÜàٔàÙçâl”¿æXàãêçèêl”çߏèX”äàâã”×Ùçè”Õ”×ÙçèÝaÙߢ” ÈÕØí”çٔ᎒Ùáٔê”Üãæߏ×ܔØâÙ×ܔéßæè”äÙؔ çàéâ×Ùá”Õ”ØXè”çݔèÙÖՔݔäÕéî頔âÙÖã”çݔßՒ؏” Øàٔ×ÜéèݔՔÚÕâèÕîÝٔâÕÞØٔçêŽÞ”áÕà”ãßæéܔՔäÝ¡ ØX”çݔßÝàãáÙèæí”âÕêl× ”âْ”çٔîÕçٔêæXèl”çádæÙᔠߔÙ×ٔÁãæÕêd¢ ¾Ý’âl”×lä”àÙçՔâÕÖlØâٔØêd”äãàâl”×Ùçèí ” ßèÙæáݔçٔàîٔîâãêé”ØãçèÕè”ß”àÙêcáé”ցÙÜé” ÁãæÕêí¢”ÂÙÖd’láٔê„Õߔî×ÙàՔé”ցÙÜ颔·ÙçèՔ âXç”Õçݔäã”Øêãé”ßÝàãáÙèæÙ×ܔØãêÙØٔߔçÝàâÝa¡

âláé”áãçèé ”äÙç”ßèÙ揔çٔØãçèXêXáٔîädè” âՔØæé܏”ցÙÜ¢”ÂÙØÕàÙßã”àْl”êÙçâÝ×ٔՔãçÕØí” ç”äæÕîêàX„èâláݔÞácâí¢”ÈÕßãêc”ÈéaÕäí ”#Ùæèãæí¡ ÞٔâÙÖ㔶ãàÙàãéהÕçݔÞÙâ”èÕߔâdßØٔâÙâÕÞØÙáÙ¢” ʔ¸éÖé”âÕؔÁãæÕêã頔èÙØ픥©”ßá”Þݒâd”ãؔÃàã¡ áãé×Ù ”çèãÞl”ÖÕæãßâl”äãéèâl”×ÜæXá”Ãa݄†ãêXâl” ÄÕââí”ÁÕæÝٔî”àÙ蔥«§¨Ă¥«©ª ”çêãé”áãÜéèâãçèl” œØcàßՔª¤”áÙè掠”„lßՔ¦­”áÙè掠”ꏄßՔàãØݔ §¤”áÙè掝”êcêãØl”×Ùàc”¼Õâc”Õ”Þٔ×làÙá”áâãÜՔ äãéèâlߎ¢”ÊîÜàÙØÙá”ßٔçêc”ꏄ×ٔݔçêdèàc”ÖÕæêd” ÞٔâÙäÙÜàcØâéèÙàâãé”ØãáÝâÕâèãé”×ÙàcÜã”ßæÕÞÙ¢” ÄãßéؔÞçáٔçٔæãîÜãØàݔêæXèÝè”çٔîädè”ß”Ù×ٔ ՔÖd’láٔäã”äãàâl”×Ùçèd”ÕçݔØÕà„l”§”ß᠔áXáٔ äã”äæÕêc”çèæÕâd”âՔØãÜàÙؔãÖÙהÂÙâÕßãâÝ×Ù ” ßØٔáÝáã”ÞÝâc”çèãÞl”îØÙêÕçèãêÕ⏔ÖÕæãßâl” îXáÙaÙߔî”梔¥«¥«¢” ÂՄٔÖd’Ù×ßc”äéèãêXâl”çٔÖàl’l”Øã”×làÙ¢”Äã¡ ßéؔÞçáٔêíèæêÕàݔՔÖd’ÙàݔÞçáٔãؔçèÕæcÜã”ã×Ù¡ àãêcÜã”áãçèé”ØÕà„l”§”ß᠔îÕÜàcØâÙáٔê”ØXà×ٔ äæêâl”îٔèl”æíÖâlߎ ”ßèÙæc”áÕÞl”âXîê피æÕØÙ×ߏ” Øãàâl”Õ”Üãæâl”Õ”¿Ùâãêçߏ¢”ÀÝÖãêãàâãé”äãàâl”

¸Õà„l”Öd’Ù×ßc”èæÕçí”âÕàÙîâÙèٔâՔëëë¢ÖÙÜÙÞ¢×ãᢔÂÙêXÜÙÞèٔâXá”îÕçàÕè”çêãé” ãÖàlÖÙâãé”Öd’Ù×ßãé”×Ùçèé”êaÙèâd”ÚãèãÛæÕĀl”âՔæÙØÕß×Ù´ÖÙÜÙÞ¢×ãá¢

www.behej.com

PODÉL MORAVY AŽ K ZÁMKU TOVAČOV


TRASY

×Ùçèã锜ÞٔÞÝ×ܔîØٔÖÙîäãaÙ蝔Öd’láٔߔâÝᔠՔ᎒ÙáٔçٔßàÝØâd”êíØÕè”äláã”äÙç”âd”ä㔠ÜæXîl×Ü ”Õ”Øãßãâ×ٔçٔîØٔê”àcèd”Ý”ãçêd’Ý袔ÎՔ èdáÝèã”êãØâláݔäàã×ÜÕáݔaâl”êd’Ù”Ă”ØãáÝâÕâèí” ádçèÙaßՔÈãêÕaãê”ç”ßæXçâá”îXáßÙ᠔äŽêãØ¡ âd”ÛãèÝ×ߏá”êãØâlá”ÜæÕØÙá”î”梔¥§¦¥ ”ßèÙ揔 ÞÝçèd”çèãÞl”îՔâXê„èdê颔¾Ýçèd”ÕàٔÖéØٔàÙä„l”îÕÞÙè” çݔçÙá”ÞÝâØí¢”ÄÙ×ٔÞÙâ”äæãäã×Ù⏔Öd’ÙהâÙÖé¡

Øٔäæã”ãçèÕèâl”èéæÝçèí”èՔäæÕêX”çäãàÙaâãçè”äæ㔠äæãÜàlØßé”ÝâèÙæÝc掔ècèã”ÜÝçèãæÝ×ßc”äÕáXèßí¢ ¿Øã”çٔäãèÙÖéÞٔêæXèÝè”Øã”Ãàãáãé×Ù ”Õàٔ âՔ×Ùçèé”äã”çê×ܔ钔áé”âÙî֏êX”çÝà”ÕâݔaÕç頔 ᎒ٔêíé’lè”älác”ÕéèãÖéçãêc”àÝâßí”âÙÖ㔠êàÕßé”î”âÙØÕàÙßcÜ㔿ãÞÙèlâÕ¢”µ”ßØã”âÙáX”Øãç蠔 ØãäãæéaéÞݔ×Ùçèãé”îädè”äæãçèlØÕè”ãÖՔցÙÜí” Ùßí”ÁãæÕêí ”ßèÙæc”âÕÖlîl”áâãÜã”ßãéîÙàâ×ܔ

îXßãéèl¢”µàٔäãîã敔©¤”ßÝàãáÙè掔ÞٔîXÖdæ”äæ㔠ãäæÕêØãêc”àÕÖé’âlßí”êíèæêÕàãçèâlÜã”ÖdÜé¢ ÂÕÖlîl”çٔê„Õߔ×ÙàX”ÕØՔßæÕè„l×ܔêÕæÝÕâ袔 ÃèãaÝè”çٔ᎒Ùèٔê”ßèÙæcáßãàݔálçèd”Õ”îêãàÝè” çݔèÕßãêãé”Øcàßé ”ßèÙæX”ãØäãêlØX”êՄl”ÕßèéXàâl” ÚíîÝ×ßc”ßãâØÝ×Ý¢”ÂÙâÙ×ÜÙÞèٔêՄٔÖd’Ù×ßc”Öãèí” àÙâã„Ý袔¼Ùîßc”äæãÖdÜâéèl”äãØcà”èãß锁Ùßí” ÁãæÕêí¢

17


ZAČÁTEČNÍCI TEXT: MIREK KRATOCHVÍL

MUSÍM MÍT SPECIÁLNÍ BĚŽECKÉ BOTY?

UDĚLEJ PRVNÍ

Měsíc nebo dva klidně vystačíte s obyčejnými starými teniskami. Investovat do pořádných běžeckých bot má cenu, až budete mít skutečně jasno, že vás běh po týdnu nepřestane bavit. Své první běžecké boty si ale rozhodně nechoďte kupovat na asijské tržiště. Přestože vnější podoba někdy může klamat, vnitřní konstrukce levných napodobenin nemá s běžeckou botou nic společného. Zpravidla se zdeformuje po pár desítkách kilometrů a pro vás bude velkým štěstím, pokud zahodíte jen boty a nohy zůstanou bez následků. Pravidelný běžec může ušetřit na čemkoli, ale boty by měly být kvalitní.

KROK

ºwĪÜĨĂĨÿo÷ĂûÒĨ÷ÕĂĨøõĪIJöÜÒĨÜĨĢÜĨĠĂĹóĂÕøĨĹ¿lwĪĨÆoó¿ĪĖĨ®ĂÿcĨĪ¿÷ĂĴwĨÜĶõĢĪIJöwÒĨ¿øÜĨ ÕĠĪõĴĂIJĨċŒÜĴ¿óIJĨû¿öwĨøõÕnÒĨ÷Ī܌wĨÿ¿ĨĢĴnĨĠĂĹóĂÕÿIJĪwĨĹ¿lwĪĨÆoó¿ĪĨÿÜÕ¿öwĨÕĂċIJĢĪõĪĐĨ ¢oÜÏ÷nĨĹ¿lcĪ÷ķĨĂĴÜûĨÿÜƚĴ¿öwĨóø¿Õ÷nĐĨ¾¿lcĪÜlÿw÷¿Ĩÿ¿ċ¿ÕÿÜĨĢċĂIJĢĪ¿Ĩ ĂĪcĹÜ÷ĐĨ¯¿Ĩÿo÷ĪÜĠnĨĢÜĨĪÜmĨċĂ÷IJĢwûÜĨĂÕċĂĴoÕoĪĐ

CO MI ŘEKNOU DOMA, AŽ JIM POVÍM, ŽE CHCI ZAČÍT BĚHAT?

I když je vaše rozhodnutí zcela jednoznačně správné, pokud nepocházíte z běžecké rodiny, nečekejte příliš velké nadšení. První, na co narazíte, bude údiv, odpor, nebo přinejmenším pochyby vašich blízkých. Obvykle nejsou založeny na racionálním základě, ale argumenty pro běh se někdy sbírají jen velmi těžko, nemáte-li za sebou vlastní pozitivní zkušenost.

JAK MÁM DOMA VYSVĚTLIT, PROČ JE BĚHÁNÍ TAK SKVĚLÉ?

www.behej.com

FOTO: MARTIN SYMON

18

Zpočátku nijak. Nesnažte se vyhrát argumentační válku, když vám chybí vlastní pozitivní zkušenost. Zpočátku se spokojte s příměřím. Vy nebudete o prospěšnosti běhu přesvědčovat ostatní, dokud si jej nevyzkoušíte na vlastní kůži, ale na oplátku si běhání nenechte rozmlouvat. Nechte čas rozhodnout, na čí straně byla pravda. Možná s běháním za pár týdnů skončíte, možná naopak k běhu přivedete další adepty. Nenapravitelnou chybou by ale bylo nechat se připravit o šanci zkusit to.

CO NA TO ŘEKNOU SOUSEDI?

Další překážkou, možná ne tak malichernou, jak by se mohlo zdát na první pohled, je obava z reakce sousedů a známých. Co když mě potkají v teplákách nebo kraťasech, zpoceného nebo nedej bože nenalíčenou? Nebudu jim pro smích? Spousta lidí začínala a začíná svoji běžeckou kariéru pod rouškou tmy. Dříve nebo později ale k prvnímu setkání se sousedy stejně dojde. A vy najednou zjistíte, že se vám nikdo do očí nesměje. Pro některé sousedy možná dokonce stoupnete v ceně, jiným budete naprosto lhostejní stejně jako doposud a možná se najde skupinka těch, kteří si vás zařadí do škatulky bláznů. Ale když posléze zjistí, že jste celkem neškodní, přestane je vaše podivná úchylka zajímat.

CO NA SEBE?

NEJSOU VE SPECIÁLNÍCH OBCHODECH ZBYTEČNĚ DRAHÉ?

I když velice často žehráme na nízkou úroveň znalostí prodavačů sportovních bot, situace se pomalu, ale jistě začíná i u nás obracet k lepšímu. Je ale dobré, když do obchodu přicházíte, být alespoň lehce poučeni o tom, zda budete běhat víc na silnici nebo v terénu, zda došlapujete na patu, na špičku nebo na celé chodidlo a zda patříte mezi pronátory nebo supinátory (s tímto vám poradí ve specializovaných prodejnách). Vybaveni těmito znalostmi eliminujete nevhodné typy bot a nakonec i ušetříte, protože ne vždy je nejdražší bota vhodná i pro vaši nohu. Neocenitelné služby vám může poskytnout náš elektronický poradce při výběru bot na www.behej.com (Shoe Selector).

A KDE BĚHAT?

Zapálený běžec odpoví, že běhat se dá kdekoli. Začátečník by ovšem při volbě trasy měl být vybíravější. Trasa stoprocentně vedená po měkkých lesních cestách se někdy hledá dost obtížně, ale v dobře tlumících botách se dá přežít i asfalt. Snad jen kočičím hlavám by se měl začátečník důsledně vyhýbat, dokud se mu po několikaměsíčním běhání nezpevní kotníky. Je-li to jen trochu možné, volte místa, kam za vámi nemohou auta.

Pro vaše běžecké začátky není nutné pořizovat si žádné drahé soupravy. Oblečte si cokoli, v čem se cítíte dobře a co vás nebude omezovat v pohybu. Ze začátku se budete vydávat na kratší běhy, při kterých se sice možná občas zapotíte, ale jen těžko zcela propotíte. Pokud vás běh doopravdy chytne, brzy zjistíte, že ve funkčním prádle se cítíte daleko pohodlněji než v propoceném bavlněném tričku, zvlášť nebude-li možnost se hned po návratu z běžecké trasy osprchovat a převléknout do suchého.


FOTO: SALOMON

19

PÍT PŘED BĚHEM NEBO NEPÍT?

Chystáte-li se na delší trasu, měli byste pamatovat na pitný režim během cesty. Nečekejte na žízeň a občerstvujte se včas. Není nutné pít příliš velké množství tekutin. Rychlost vstřebávání je omezená, a proto vše, co je nad litr za hodinu, vám bude zbytečně šplouchat v břiše. Je dobré pít malé dávky (cca jeden decilitr) po kratších časových úsecích, než vypít naráz půllitr. Ze stejného důvodu není příliš praktické napít se před během do zásoby. Pokud usilujete o důkladné zavodnění před během, je potřeba začít několik hodin předem, vzít si láhev a upíjet malé doušky v krátkých časových intervalech. Smysl to má ale jen před dlouhými náročnými běhy.

JAKÁ ZAVAZADLA SI VZÍT NA BĚH?

JAK RYCHLE MÁM BĚŽET?

Tady se řada začátečníků dopouští fatální chyby, když se snaží za každou cenu běhat co nejrychleji. Daleko vhodnější je naopak začínat velmi zvolna. Ze začátku není třeba pokoušet se ani o rychlostní rekordy ani o příliš dlouhé vzdálenosti. Je dobré zpočátku volit jen takové tempo, které stačíme „udýchat“. Problémy s dechem signalizují, že naše nasazené tempo je pořád ještě příliš vysoké. Na zrychlování je vždycky dost času. CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘED BĚHEM?

Odhoďme falešný stud. Brzy sami na vlastní kůži poznáme, že s plným močovým měchýřem nebo plným tlustým střevem se běhat nedá, a když už vás okolnosti donutí, pak takový běh za moc nestojí. Chcete-li si běh opravdu vychutnat, nezapomeňte se předem důkladně vyprázdnit.

A CO JÍDLO?

Nebudete-li zbytečně spěchat, ve většině případů přijdete běhu na chuť během několika měsíců. Najednou si uvědomíte, že se na běh těšíte a že je vám nepříjemné, když občas musíte vynechat. Běh nakonec nemusí chytit úplně každého. Třeba vás víc zaujme kolo nebo posilovna. Všichni nemusíme být jen běžci.

MŮŽU BĚHEM ZHUBNOUT?

Běh je bezesporu jedním z nejefektivnějších prostředků k hubnutí, ale jen za určitých podmínek. O tom, zda hubnete nebo tloustnete, rozhoduje celková energetická bilance. Začnete-li tedy běhat a současně zvýšíte příjem potravy, protože po běhu vám lépe chutná, budete zřejmě o zhubnutí usilovat marně. Také je nutno dodat, že ne každý druh běhu je pro hubnutí stejně vhodný. Například sprintem se ke zhubnutí dopracujete jen velmi těžko. Nejlépe se hubne při dlouhých bězích, které v pohodě udýcháte. Teprve při bězích delších než tři čtvrtě hodiny totiž tělo naplno spouští energetický systém, spalující tuky.

MÁM SE PŘED BĚHÁNÍM ROZCVIČOVAT?

Ne. Člověk by se neměl rozcvičovat, dokud nemá prohřáté a rozhýbané svalstvo. A toho nejlépe dosáhnete právě pomalým během. Rozcvičení by tedy nemělo být na samém začátku vaší pohybové aktivity, ale začněte pěti až deseti minutami pomalého běhu, pak teprve následuje rozcvičení, po němž můžete navázat libovolně náročným tréninkem.

Další důležitou zásadou je nejíst těžší jídla minimálně dvě hodiny před během. Pokud chcete vybíhat brzy ráno, je lepší počkat se snídaní až po návratu. Organismus má ráno dostatek energetických rezerv a vám navíc bude snídaně po návratu chutnat dvojnásobně. Pokud se ovšem snažíte zhubnout, je tu riziko, že i objem snídaně bude dvojnásobný. Při problémech s vyprazdňováním časem zjistíte, že pravidelný běh má na činnost střev přímo zázračný vliv.

CO MÁM DĚLAT PO DOBĚHU?

Z běhu do klidu přecházejte pozvolna. Posledních pět až deset minut neběhejte naplno, ale jen vyklusávejte. Po běhu je dobré zařadit protahování svalů (strečink), ale až chvíli po zátěži, nejlépe po osprchování.

A ZHUBNU V TĚCH PARTIÍCH, KDE TO POTŘEBUJI?

Bohužel, když si tělo bere energii z tukových zásob, činí to naprosto rovnoměrně, bez ohledu na to, které svalové skupiny se nejvíce podílely na energetickém výdeji. Pokud se tedy zaměříte na konkrétní partie, velice pravděpodobně docílíte toho, že vám v exponovaných místech narostou svaly a přestože se skutečně zbavíte části tukových zásob, optický efekt bývá opačný. Pokud tedy chcete nejen zhubnout, ale současně i tvarovat postavu, je nutné kromě běhu zařadit i posilování, ale zaměřit se nikoli na ty části těla, které chcete potlačit, ale naopak na ty, které chcete zdůraznit nebo udržet.

www.behy.cz

KDY MÁM JÍT BĚHAT?

Pokud vám stud brání vyrazit za denního světla, klidně vyběhněte pozdě večer a nebo ještě raději brzy ráno. Nezkušený běžec by ale měl mít svoji trať dobře osvětlenou. Proto je mnohem snazší začít s běháním v létě, kdy jsou nejen nejpříznivější klimatické podmínky, schůdné terény, ale hlavně také nejlépe vidíte na cestu. Většina nočních začátečníků během pár měsíců odhodí stud a vyběhne na denní světlo.

Nejlépe žádná. Ovšem skoro každý běžec je donucen okolnostmi brát si na běh alespoň klíče, láhev s pitím, jídlo, náhradní oblečení, přehrávač a spousty dalších drobných nezbytností. Každý předmět, který berete s sebou, omezuje pohyb. Proto se vždy svá běžecká zavazadla snažte minimalizovat. Když už si něco musíte vzít, snažte se to co nejlépe zafixovat k tělu. Všechny volně poskakující, rachotící a cinkající předměty při běhu ruší. Když se navíc člověk snaží zabránit nežádoucím zvukům a otřesům, obvykle to dělá na úkor běžeckého stylu. Výsledkem je pak nepřirozený pohyb, zbytečná únava nebo nežádoucí přetěžování některých partií.

BĚHÁM UŽ DVA MĚSÍCE A POŘÁD JE TO JEN DŘINA. KDY SE KONEČNĚ DOSTAVÍ TY PŘÍJEMNÉ POCITY, O KTERÝCH POŘÁD MLUVÍTE?


KROSOVÁ OBUV

FOTO: SALOMON

20

TEXT: RADEK NAROVEC A DAVID GERYCH

OBUJTE SE

SPRÁVNĚ NA PODZIMNÍ KROSY

www.behej.com

·Ġ¿õøĨĠIJÿÿõÿìÒĨ÷ĠĂĢÒĨÆoóĨÕĂĨĴĠÏóIJÒĨĂĠõÜÿĪ¿lÿwĨÆoóĨàĨĪĂĨĴÜÏóÿĂĨöĢĂIJĨ÷¿ĪÜìĂĠõÜĨÆoóIJÒĨ÷ĪÜĠnĨû¿öwĨöÜÕÿĂĨĢċĂøÜlÿnĨàĨöÜöõÏóĨ ċĂċIJø¿ĠõĪ¿ĨĢĪcøÜĨĠĂĢĪÜĐĨ¢ĂóIJÜøĨĴĨÿ¿õÏóĨċĂÕûwÿ÷cÏóĨĢÜĨÿ¿ÆwĹwĨöÜÿĨûõÿõûIJûĨĂċĠ¿ĴÕIJĨĢIJċÜĠÿcĠĂlÿšÏóĨóĂĠĢ÷šÏóĨÆoó™ÒĨ ¿ĨĪ¿÷ĨĹ¿ĨÿõûõĨûIJĢwûÜĨÿ¿Ĩ¶øĂĴÜÿĢ÷ĂÒĨlõĨĢċwÜĨÕĂĨ øċĨ¿Ĩ¤ĂøĂûõĪĐĨ³Ă÷IJÕĨĢÜĨ¿øÜĨĢċĂ÷ĂöwûÜĨĢĨûÜÿwûĨċŒÜĴšÜÿwûÒĨÿ¿ÆwĹwĨ ĢÜĨĠĂlÿoĨóÿÜÕĨÿo÷Ăøõ÷ĨÕÜĢwĪÜ÷ĨĹcĴĂՙĨÕĂĨĴĠÏóIJĨċĂĨÏÜønĨĠÜċIJÆøõÏÜĐĨ«¿ĢÿšûĨĴĠÏóĂøÜûĨ¿ĨĪ¿÷nĨĹcĴoĠÜûĨÕĂûcÏwĨ÷ĠĂĢĂĴnĨ ĢÜĹĂÿķĨöÜĨċĂÏóĂċõĪÜøÿoĨĪĠ¿ÕõlÿwĨøõĢĪĂċ¿ÕĂĴcĨºÜø÷cĨ÷IJÿĠ¿ĪõÏ÷cĐ

µ”âÙáéçláٔÞÙâ”ÖdÜÕè”ßãä×Ù ”Ý”âՔêÙàáݔ ãÖàlÖÙ⏔ãæÝÙâèÕaâl”ÖdܔÖéØÙèٔäãèÙÖãêÕè” çäÙ×ÝXàâl”Öd’Ù×ßãé”ãÖéê”ç”ÜæéÖãé”äãØæX’ßã頔 ßèÙæX”êXá”îÕæéal”ØãÖ揔ãØæÕî”Õ”ÜàÕêâd”äãØæ’l” âãÜé”âՔâÙæãêâãçèÙ×Ü¢”¾ÕߔÞٔäÕèæâc”î”âՄÙÜ㔠äÙÜàÙØ頔ÞٔݔâՔaÙçßcá”èæÜé”êÖdæ”êÙàßcÜ㔠áâã’çèêl”îâÕaÙߔՔÞلèd”êdè„lÜã”áâã’çèêl”Øæé¡ ÜŽ”èæÕÝàãêc”ãÖéêÝ¢”ÊÙàáݔèd’ßã”àîٔßÕèÙÛãæÝîãêÕ蠔 ãÖÙ×âd”çٔê„ÕߔØX”l×Ý ”’Ù”âՔæãîØlà”ãؔçÝàâÝaâl” ãÖéêݔßæãçãêX”èãàÝߔâÙØÖX”âՔèàéáÙâl ”ÞÕß㔠çäl„Ù”âՔßêÕàÝèâl”ãØäÝ×ܔâՔâٔê’Øí”æãêâcᔠՔÜàÕØßcá”äãêæ×Üé¢ ¶dܔê”èÙæcâé”ÞٔêÙàáݔâXæãa⏔âՔÚíîÝaß頔 aÕçèc”çèlØXâl”èÙáäՔՔØcàßí”ßæãßé”ßàÕØٔ âXæãßí”âՔâãÜí”Öd’×ٔՔîêàXØâéèl”êáãàŽ”Õ”âÙ¡ æãêâãçèl”ÞٔîÕèd’ßXêÕ×l”îßãé„ßãé”äæã”ßàãéÖí” Õ”êÕîí¢”½”äæãèã”Öí×Üãá”ádàݔØÖXè”Þلèd”êl×ٔâْ” é”çÝàâÝ×ٔâÙÖã”îäÙêâdâ×ܔ×Ùçè”âՔêÖdæ”èc” çäæXêâc”ãÖéêÝ¢

ÃÖÙ×âd”çٔØX”l×Ý ”’Ù”ßæãçãêX”ãÖéê”Þٔ èd’„l ”âْ”çÝàâÝaâl¢”¾Ù”èã”ØXâã”æãÖéçèâãçèl”ÞÙÞl” ßãâçèæéß×Ù ”ÖãèՔáéçl”ãØãàÕè”êdè„lá”èàÕߎᔠՔáéçl”âãÜé”äãØæ’Ù袔¿Ù”çêc”×Ùàßãêc”Üáãè¡ âãçèݔäÝØX”Ý”aÕçèã”äãé’lêÕ⏔êãØdãØãà⏔ áÕèÙæÝXࠔßèÙ揔ã×ÙâlèٔîÙÞácâՔäÝ”ãÖaÕç¡ âcá”äæãÖdÜâéèl”äãèãßÙá”aݔîÖíèßí”çâdÜ颔ÂՔ „äÝa×ٔÖãèí”ãÖêíßàٔâÕÞØÙèٔݔäÙê⏔áÕèÙæÝXࠔ ßèÙ揔áX”×ÜæXâÝè”äæçèí”é”âãÜãé”äÝ”äläÕØâcᔠâÕßãäâéèl”ßÕáÙâٔaݔäՁÙî颔ÎÙçlàÙâՔÞٔ æãêâd’”äÕèâl”aXç蠔ÕÖí”×ÜæXâÝàՔÕ×ÜÝàãêßé¢ Êdè„ÝâՔèd×Üèã”Öãè”ÞٔäãçèÕêÙâՔâՔâlîßc” äãØلêÝ ”×㒔îêí„éÞٔÞÙÞÝ×ܔçèÕÖÝàÝèé”Õ”Ödܔ ê”âÙæãêâcá”èÙæcâé”ÞٔèÕߔÖÙîäÙaâdބl¢”¿æã¡ çãêc”Öãèí”ÜãØâd”ØÖÕÞl”âՔêîãæÙߔäãØæX’ßí¢” ÈՔàÙ×ßØí”äÝäãálâX”ÚãèÖÕàãêc”„äéâèí¢”¾Ù”è㔠äæãè㠔ÕÖí”ÖãèՔãÖîêàX„èd”ê”àÙçâlá”äãæãç¡ èé”äãXØâd”îÕÖæÕàՔՔäÝèãá”âՔßàéîßcᔠßÕáÙâݔaݔêdèêݔâÙäãØßàãéîàÕ¢”ÂãêÝâßãé”Þٔ

ãØdæéêîØãæ⏔áÕèÙæÝXà”ÊÝÖæÕá ”ßèÙ揔âÕàÙîâÙèٔ é”ØæՒ„l×ܔáãØÙàŽ”Öãè¢ ÂÙÞÙØâãè⏔âXîãæ”ÞٔâՔèãæîâl”èéÜãçè”Öãèí¢” ÎÕèlá×ã”ÞÙØÙâ”êæãÖ×ٔãÖÜÕÞéÞٔĉâÙãÜÙÖâcü” ç”ãÜàÙØÙá”âՔáÕìÝáXàâl”çèÕÖÝàÝèé”âãÜí”äÝ”ÖdÜ頔 ÞÝ⏔äæÙÚÙæéÞٔĉîáé×ÜàÕèÙàâcü”Öãèí ”ÕÖí”Öd’×ݔ îŽçèÕà”ê”âãîٔ×Ýè”äæã”èÙæc⢔ÃÖÙ×âd”çٔØX”l×Ý ” ’Ù”äæêâl”äläÕؔÞٔêÜãØâdބl”äæã”èd’„l”Öd’×Ù ” îÕèlá×ã”àÙÜßãâãîl”ÖéØãé”çäl„Ù”êãàÝè”ÜÖÝèdބl” ãÖéê¢ ¾Ù”èÕßc”îÕÞláÕêc”çàÙØãêÕ蠔ÞÕߔçٔêæãÖ×ݔ é”ßæãçãê×ܔÖãè”äÙØÜXâdÞl”ê”æŽîâ×ܔêí×Üí¡ èXêßX×Ü¢”ÎÕèlá×ã”é”çÝàâÝaâl”ãÖéêݔæãîÙîâXèٔ îâÕaßí”çâÕؔ钔ÞÙâ”Ølßí”Ā”æÙáâlá”àãێ᠔ é”ßæãçãêc”áXèٔîäæÕêÝØàՔÞÕçâã”ÜâÙؔâՔäæêâl” äãÜàÙØ¢”ÇäÙ×ÝXàâl”îÕêÕîãêXâl”Öãè”é”ÇÕàãáãâé” äãé܏á”îÕèՒÙâlá”ÞÙØâãé”æéßãé”Õ”âXçàÙØâc” ç×ÜãêXâl”ĉèßÕâÝaßíü”Øã”ßÕäçÝaßí”âՔÞÕîíßé”Þٔ ÞÙØâlá”î”älßàÕ؎¢”


21

ADIDAS RESPONSE TRAIL 14

2 4cena Kč 99

ASICS GEL-MORIKO GORE TEX 3

3 3cena Kč90

Hmotnost: 384 g Bota pro běžce, kteří příležitostně běhají v terénu. Povrchový materiál Gore Tex zajišťuje suché nohy a hrubá vnější podešev je vysoce protiskluzová. Oblast použití - pro terénní běh a na zpevněné cesty.

Hmotnost: 360 g Kompletně renovovaná klasická krosová bota s otevřenou síťovinou pro maximální ventilaci. Ideální v horkých dnech.

ADIDAS SUPERNOVA RIOT

2 9cena Kč 99

ASICS GEL-TRAIL SENZOR 2 WP

c

4 1 ena Kč90

Hmotnost: 350 g Kompletně přepracovaná krosová bota, nástupce úspěšného modelu Supernova TR5. Dynamický design, větší pohodlí v kombinaci s nejnovější technologií FORMOTION. Otevřená síťovina poskytuje dokonalou ventilaci - ideální pro běhy za horkých dní.

Velmi robustní bota s odtlumenou patou a výrazným vzorkem. Zdokonalený systém stability a flexibiity umožňuje jistý krok v jakémkoliv prostředí.

3 3cena Kč 49

Kompletně přepracovaná krosová bota, nástupce úspěšného modelu Supernova TR5. Dynamický design, větší pohodlí v kombinaci s nejnovější technologií FORMOTION. Díky Gore Tex membráně zaručena 100% voděodolnost.

3 5cena Kč 99

Revolt M - nástupce oblíbené adistar TR3. Agresivní design v kombinaci s novým systémem FORMOTION a pohodlnou GeoFit konstrukcí.

2 6cena Kč 90

Dynamická bota do lehčího i náročnějšího terénu.

Hmotnost: 420 g Díky vysoké flexibilitě v přední části nohy je maximálně vhodná pro běh po horských svazích. Pro sportovně založené terénní běžce, kteří se rádi svižně pohybují nejen po cestách.

Hmotnost: 355 g

2 9cena Kč 90

ASOLO PROLIX XCR Hmotnost: 440 g

2 9cena Kč 90

Svršek je z prodyšného nylonu v kombinaci se syntetickým nubukem. Nově navržená podešev pro perfektní trakci v obtížném terénu. Mezipodešev z EVA zajistí pohodlí při došlapu. Středový můstek s výztuhou s výbornými torzními vlastnostmi pro stabilitu podélné klenby chodidla. GORE-TEX membrána zajistí nepromokavost a teplotní komfort.

Hmotnost: 326 g

ASICS GEL-TRABUCO 11 WR

ASOLO THUNDER GTX Svršek je z prodyšného nylonu a doplněn řadou stabilizačních a zpevňujících pásků. Nově navržená podešev pro perfektní trakci v obtížném terénu. Mezipodešev z EVA zajistí pohodlí při došlapu. Středový můstek s výztuhou s výbornými torzními vlastnostmi pro stabilitu podélné klenby chodidla. GORE-TEX® membrána pro nepromokavost a teplotní komfort.

Hmotnost: 394 g

ASICS GEL-TRAIL ATTACK 5 WR

Hmotnost: 380 g

1 9cena Kč90

Svršek je vyroben z prodyšného nylonu a doplněn řadou stabilizačních a zpevňujících pásků. Nově navržená podešev Asolo Propulsion se strategicky rozmístěnými prvky s trojí různou hustotou pro perfektní trakci v obtížném terénu. Mezipodešev z měkkého materiálu EVA zajistí pohodlí při došlapu. Středový můstek s TPU výztuhou s výbornými torzními vlastnostmi pro stabilitu podélné klenby chodidla.

Hmotnost: 370 g

ADIDAS ADISTAR REVOLT

ASOLO OUTRIDER

c

3 19ena Kč 0

ASOLO MANTIS XCR Hmotnost: 445 g Svršek je z prodyšného nylonu a doplněn řadou stabilizačních a zpevňujících pásků. Nově navržená podešev pro perfektní trakci v obtížném terénu. Mezipodešev z EVA zajistí pohodlí při došlapu. Středový můstek s výztuhou s výbornými torzními vlastnostmi pro stabilitu podélné klenby chodidla. GORE-TEX® membrána zajistí nepromokavost a teplotní komfort.

2 9cena Kč 90 www.behy.cz

ADIDAS SUPERNOVA RIOT GTX

Hmotnost: 428 g


22

KROSOVĂ OBUV BROOKS CASCADIA 4

2 9cena KÄ? 99

INOV-8 ROCLITE 305

2 9cena KÄ? 90

Hmotnost: 345 g IdeĂĄlnĂ­ mix odpruĹženĂ­, trakce a podpory vĂĄm pomĹŻĹže zdolat jakĂ˝koli terĂŠn a jakĂ˝koli povrch. MezipodeĹĄev je vyrobena z ekologicky odbouratelnĂŠho z BioMoGo materiĂĄlu. V pĹ&#x2122;ednĂ­ Ä?ĂĄsti boty je ochrana proti odÄ&#x203A;ru a moĹžnĂŠho poĹĄkozenĂ­, kterĂĄ neomezuje dokonalou ďŹ&#x201A;exibilitu boty.

Hmotnost: 305 g IdeĂĄlnĂ­ bota pro dlouhĂŠ bÄ&#x203A;hy, horskĂŠ bÄ&#x203A;hy, horskĂŠ maratony, bÄ&#x203A;hy do vrchu. DoporuÄ?ujeme jako trĂŠninkovou krosovou botu.

INOV-8 X-TALON 212

2 9cena KÄ? 90

INOV-8 ROCLITE 318 GTX

Hmotnost: 212 g

Hmotnost: 318 g

Velmi nĂ­zkĂĄ hmotnost jĂ­ dÄ&#x203A;lĂĄ ideĂĄlnĂ­ pro zĂĄvody, vynikajĂ­cĂ­ adheznĂ­ vlastnosti na vĹĄech typech povrchu. PomÄ&#x203A;rnÄ&#x203A; agresivnĂ­ a hrubĂ˝ dezĂŠn velmi pomĂĄhĂĄ tlumenĂ­ rĂĄzĹŻ pĹ&#x2122;i pohybu.

IdeĂĄlnĂ­ bota pro dlouhĂŠ bÄ&#x203A;hy, horskĂŠ bÄ&#x203A;hy, horskĂŠ maratony, bÄ&#x203A;hy do vrchu. DoporuÄ?ujeme jako zimnĂ­ trĂŠninkovou krosovou botu. VhodnĂĄ takĂŠ na lehkĂ˝ trekking.

INOV-8 F-LITE 230

2 9cena KÄ? 90

INOV-8 F-LITE 305 GTX

3 2cena KÄ? 90

3 2cena KÄ? 90

Hmotnost: 230 g Hmotnost: 305 g

IdeĂĄlnĂ­ bota pro krosy, bÄ&#x203A;hy mimo cesty, kamenitĂ˝ nezpevnÄ&#x203A;nĂ˝ podklad, horskĂŠ bÄ&#x203A;hy, horskĂŠ maratony, bÄ&#x203A;hy do vrchu. DoporuÄ?ujeme jako zĂĄvodnĂ­ krosovou botu.

IdeĂĄlnĂ­ bota pro dlouhĂŠ bÄ&#x203A;hy, silniÄ?nĂ­ bÄ&#x203A;hy ve ĹĄpatnĂŠm poÄ?asĂ­ a takĂŠ na bÄ&#x203A;ĹžnĂŠ noĹĄenĂ­. VhodnĂĄ takĂŠ na lehkĂ˝ trekking.

LA SPORTIVA WILD CAT

   

     0;39 0 7   88 0    8 7 3 7; 8:0 83 5839 98368  8 898 68 9 87  6 8 79 739 7 0  0 18 4   ;;  4   

2 2cena KÄ? 90

Hmotnost: 345 g LehkĂĄ obuv urÄ?enĂĄ pro bÄ&#x203A;h do terĂŠnu, jejĂ­Ĺž hlavnĂ­ pĹ&#x2122;ednostĂ­ je maximĂĄlnĂ­ prodyĹĄnost a nĂ­zkĂĄ hmotnost. Technologie IBS tlumĂ­ nĂĄrazy aĹž o 20 %, EVA s vĂ˝ztuhou proti torzi.

LA SPORTIVA LYNX GTX

3 0cena KÄ? 90

Hmotnost: 355 g BÄ&#x203A;ĹžeckĂĄ obuv s goretexovou membrĂĄnou pro bÄ&#x203A;h v terĂŠnu. VynikĂĄ vysokou stabilitou dĂ­ky pouĹžitĂŠmu stabilizĂĄtoru na patÄ&#x203A;. Technologie IBS tlumĂ­ nĂĄrazy aĹž o 20 %, EVA s vĂ˝ztuhou proti torzi.

MERRELL OVERDRIVE GORE-TEX XCR % # !    $"Hmotnost: 370 g Boty s Gore-TexÂŽXCRÂŽ membrĂĄnou pro tempovĂ˝ a zĂĄvodnĂ­ bÄ&#x203A;h v terĂŠnu.

<") &2 '-'/! #*+)#,+')()'1 /!"!(,$#*)'...$'%'&(')+*'%...%!)*(')+*/

2 9cena KÄ? 99


23

MIZUNO WAVE MT HOOD

2 3cena Kč 99

NEW BALANCE MT910GT

Hmotnost: 340 g

Hmotnost: 420 g

Paralelní vlnová deska kombinovaná s CMEVA mezipodešví nabízí dynamické odpružení. Má vyjímatelnou anatomicky tvarovanou stélku. Všestraný model vhodný na i mimo cestu.

Elitní trailový model s výborným záběrem a stabilitou s voděodolným svrškem z materiálu Gore-Tex® . Použity nejvyspělejší technologie zpracování.

MIZUNO WAVE ASCEND 4

2 7cena Kč 99

NIKE AIR PEGASUS + 26 TRAIL WR

2 7cena Kč 99

2 9cena Kč 90

Hmotnost: 325 g Hmotnost: 354 g

Dvojitá vějířovitá vlnová deska poskytuje podporu a odpružení v nízko-profilovém modelu, který zvládne drsnost běhu v terénu. Pro muže do 95 kg, ženy do 75 kg. Má vyjímatelnou anatomicky tvarovanou stélku.

MIZUNO WAVE CABRAKAN Hmotnost: 370 g

Krosová varianta silniční boty Air Pegasus + 26 s perfektním tlumením, pohodlím a nízkou váhou, nyní s dalšími úpravami pro ještě větší pohodlí.

3 6cena Kč 99

Dvojitá vějířovitá vlnová deska po celé délce přináší odpružení v přední části i v patě. Nová nano technologie použitá na svrchním mesh materiálu zajišťuje voděodolnost, voda nevsákne, ale steče po povrchu. Obuv je současně prodyšná, flexibilní a snadno se čistí. Hrubý vzor podešve přináší dobrou přilnavost k povrchu.

NEW BALANCE MR749GY

Krosová modifikace stabilního silničního modelu Air Zoom Structure Triax. Mix stability, skvělého tlumení, pružnosti a nízké hmotnosti.

c

2 1 ena Kč99

Elitní trailový model s výborným záběrem a stabilitou. Ideální pro nerovné povrchy. Výborné zpracování odtlumení nárazů.

2 3cena Kč 99

GEL-TRAIL SENSOR 2 WP Gel Trail Sensor 2 WP - GoreTex XCR off road obuv pro běžce, kteří mají rádi běh v terénu. Zdokonalený systém stability a flexibility umožňuje jistý krok v jakémkoli prostředí. Oblast použi – terénní běh a zpevněné cesty.

* Cena: €160.00

Hmotnost: 341 g

* Velikos: 7–13, 14

Elitní trailový model s výborným záběrem a stabilitou.

* Barva: Stone/ Graphite/Sunflower * Váha: 428 gramů

NEW BALANCE MT1110GO

Hmotnost: 402 g Elitní trailový model s výborným záběrem a stabilitou s voděodolným svrškem z materiálu Gore-Tex® . Použity nejvyspělejší technologie zpracování.

3 2cena Kč 90

Hmotnost: 349 g

Hmotnost: 296 g

NEW BALANCE MT875BO

NIKE AIR ZOOM STRUCTURE TRIAX + 12

2 7cena Kč 99


24

KROSOVÁ OBUV PUMA COMPLETE TRAIL 100

2 7cena Kč 90

SALOMON XA PRO 3D ULTRA

3 0cena Kč 90

Hmotnost: 300 g Hmotnost: 390 g

Cenově výhodnější lehká krosová bota pro neutrální běžce s normální klenbou, která se uplatní i na kamenité a bahnité cestě. EVA mezipodešev nabízí tlumení i stabilitu, zatímco odolná pryžová podrážka zaručuje mimořádnou flexibilitu a trakci.

PUMA COMPLETE TRAILFOX III

Prověřené a osvědčené trail-runningové boty, vylepšené novým systémem tlumení, poskytují jedinečnou stabilitu a jsou ideální pro každé roční období. Kevlarové šněrování, vnitřní vložka OrthoLite, podešev Contagrip.

3 2cena Kč 90

SALOMON XA PRO 3D ULTRA GTX

Hmotnost: 330 g

Hmotnost: 403 g

Původně byla tato bota navržena s myšlenkou na Transalpský závod. Umožňuje vynikající vnímání podložky a pro závody v horském terénu je ideální. Nejvíce vyhovuje lehkým až středně těžkým běžcům s úzkou nohou a střední až vysokou podélnou klenbou.

Prověřené a osvědčené trail-runningové boty, vylepšené novým systémem tlumení, poskytují jedinečnou stabilitu a jsou ideální pro každé roční období, navíc s membránou Gore Tex. Kevlarové šněrování, vnitřní vložka OrthoLite, podešev Contagrip.

SALOMON SPEED COMP

2 5cena Kč 90

SALOMON XT WINGS GTX

2 5cena Kč 90

SALOMON XT WINGS S-LABS 2

2 5cena Kč 90

SAUCONY GRID EXCURSION TR4

Hmotnost: 340 g Lehká a rychlá trail-runningová obuv s dobrým odpružením pro běch v terénu, kevlarové šněrování, vnitřní vložka OrthoLite, podešev Contagrip.

SALOMON SPEEDCROSS 2

Hmotnost: 290 g Ultralehké závodní boty konstruované s důrazem na rychlost a kvalitní záběr v extrémních podmínkách. Kevlarové šněrování, vnitřní vložka OrthoLite, podešev Contagrip.

SALOMON XT HAWK

Hmotnost: 415 g Ideálně vyvážená kombinace dvou rozdílných konceptů - odpružení a reakčnosti. Tyto pohodlné běžecké boty jsou konstruovány pro efektivní rychlostní běh vyžadující reakčnost a přizpůsobivost v každém terénu. Nyní voděodolná verze s membránou Gora Tex do jakéhokoliv počasí. Kevlarové šněrování, vnitřní vložka OrthoLite, podešev Contagrip.

Hmotnost: 320 g

3 6cena Kč 50

3 6cena Kč 90

3 9cena Kč 90

Nová generace obuvi pro trail running, určená pro závodní využití, nižší hmotnost, nový vylepšený materiál svršku, zdokonalená podpora obepnutí nohy, nyní bezešvá pro vyšší komfort a nižší váhu. Tlumící pěnový materiál v oblasti špičky, jako prevence otlaků vznikajících zejména při běhu z kopce, nová odlehčená verze kevlarového šněrování, nový pěnový materiál ACEVA pro lepší tlumení, odraz a delší životnost. Vnitřní vložka OrthoLite, podešev Contagrip.

1 8cena Kč00

Hmotnost: 329 g Špičková krosová bota, konstruovaná pro běžecký trénink v terénu. Zvýšené tlumení, v patní části GRID systém, doplněný SRC komponentem v místě došlapu. Speciální samočistící profil podrážky podešve XT-600. Nově vyvinutý materiál svršku má vysokou životnost a úpravu proti ušpinění.

Hmotnost: 280 g Extra lehká trail-runningová obuv, s výborným tlumením pro běh v jakémkoliv terénu, kevlarové šněrování, vnitřní vložka OrthoLite, podešev Contagrip.

SALOMON XT WINGS www.behej.com

Hmotnost: 390 g Ideálně vyvážená kombinace dvou rozdílných konceptů - odpružení a reakčnosti. Tyto pohodlné běžecké boty jsou konstruovány pro efektivní rychlostní běh, vyžadující reakčnost a přizpůsobivost v každém terénu. Kevlarové šněrování, vnitřní vložka OrthoLite, podešev Contagrip. Šest barevných variant.

2 9cena Kč 90

SAUCONY KILKENNY SPIKE XC3 Hmotnost: 187 g Lehké krosové tretry s vyměnitelnými hřeby (součástí balení). Hřebíky mají závitová lůžka s normovaným závitem umístněná pod úrovní podrážky podešve, tretry je tedy možné používat i s pouhými áslepkami např. pro orientační běh. Svršek je vyroben z odolné a pevné tkaniny.

1 8cena Kč00


25

SAUCONY PROGRID GUIDE TR

2 5cena Kč 00

Hmotnost: 340 g

SCOTT AZTEC PRO

Tréninková bota s kontrolou pronace pro objemový trénink na zpevněném povrchu i v terénu. Dual Density EVA podešev v patní části tvoří PROGRID™ systém pro dokonalé tlumení energie došlapu, torzně tuhou střední část zpevňuje Midfoot Support Bridge a pružného odrazu je dosaženo komponentem umístěným v přední části podešve. Zárukou dlouhé životnosti je prodyšná ale pevná tkanina svršku a pevná podrážka podešve se samočistícím profilem.

Hmotnost: 335 g

SAUCONY PROGRID XODUS

TEVA X-1 EVOLUTION

Hmotnost: 349 g Především pro běžce s neutrálním došlapem, pro běh v měkkém i nezpevněném terénu. Robustní podešev, která pohlcuje energii došlapu, je vysoce stabilní a odolná. Fáze došlapu a odrazu je kontrolována patentovanou technologií, kterou je kotník v botě fixován ve správné poloze. Flexibility a pružného odrazu bylo dosaženo speciálně vyvinutou vnitřní stélkou. Podrážka je vyrobena zodolného materiálu Vibram.

SCOTT AZTEC

2 7cena Kč 50

Velmi lehká, nízká a agresivní podrážka zaručuje vynikající výkon v terénních podmínkách. Podpora vazů systémem SUS, který podporuje chodidlo ve střední části a zabraňuje nadměrné pronaci. Integrální membrána zabraňuje poranění chodidel a karbonový patní systém podpírá kotník a přilehlé vazy. Verze Pro brání nohu proti vlhku.

Hmotnost: 310 g

2 9cena Kč 99

Ultralehký model pro běh v terénu. Bezešvý mesh svršek snižuje nadměrné zahřívání pro větší pohodlí, zatímco TPU vrstvy poskytují podporu a odolnost. Vložený materiál na jazyku zabraňuje nečistotám dostat se dovnitř. SpiderXCTM pryž kombinuje odolnost podešve se zvýšenou přilnavostí na rozdílném povrchu.

2 7cena Kč 50

Hmotnost: 330 g

3 2cena Kč 50

Velmi lehká, nízká a agresivní podrážka zaručuje vynikající výkon v terénních podmínkách. Podpora vazů systémem SUS, který podporuje chodidlo ve střední části a zabraňuje nadměrné pronaci. Integrální membrána zabraňuje poranění chodidel, přičemž výztužný patní systém podpírá kotník a přilehlé vazy.

THE NORTH FACE ULTRA 104 GTX XCR

3 3cena Kč 50

Hmotnost: 388 g Boty konstruované pro běh v terénu. GTX membrána zajistí komfort i v nepříznivých podmínkách.

INOV8

ANGLICKÁ FIRMA INOV8 SE SPECIALIZUJE NA VÝROBU KROSOVÉ OBUVI A DOPLŇKŮ KE KROSŮM, MARATONŮM A HORSKÝM BĚHŮM. TENTO TYP OBUVI SE SVÝM POJETÍM LIŠÍ OD VĚTŠINY BĚŽECKÝCH BOT; VYSOKÁ ÚROVEŇ TLUMENÍ PŘI BĚHU V TERÉNU OBVYKLE NENÍ ŽÁDOUCÍ, NAOPAK JE DŮLEŽITÝ JISTÝ A ÚČINNÝ ODRAZ NA MĚKKÉM, KLUZKÉM A MOKRÉM POVRCHU. Z NABÍDKY INOV8 JE PROTO MOŽNO VYBÍRAT BOTY S RŮZNOU MÍROU TLUMENÍ ODPOVÍDAJÍCÍ POŽADAVKŮM RŮZNÝCH BĚŽECKÝCH DISCIPLÍN A TERÉNŮ, ALE VŽDY S KVALITNÍ A DŮMYSLNĚ PROPRACOVANOU PODRÁŽKOU. SAMOZŘEJMOSTÍ JE U BĚŽECKÝCH BOT INOV8 VYUŽITÍ NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ A KVALITNÍCH MATERIÁLŮ, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA CO NEJLEPŠÍ ODOLNOST I PŘI POUŽÍVÁNÍ V NÁROČNÝCH TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. VEŠKERÁ OBUV JE NAVRHOVÁNA A VYVÍJENA S CÍLEM USPOKOJIT POTŘEBY ELITNÍCH, ALE I REKREAČNÍCH BĚŽCŮ, KTEŘÍ VYŽADUJÍ TO NEJLEPŠÍ V OBLASTI LEHKÝCH BĚŽECKÝCH BOT. OSTATNĚ NEJLEPŠÍM DŮKAZEM JE POČET MEDAILÍ A VÝBORNÝCH VÝSLEDKŮ, KTERÉ ZÍSKALI NA MNOHA ZÁVODECH BĚŽCI V OBUVI ZNAČKY INOV8.

X-TALON 212

PRAVDĚPODOBNĚ NEJLEHČÍ TERÉNNÍ BOTA NA TRHU. PODEŠEV: Směs podešve je velmi podobná směsi, která se používá na výrobu lezeckých bot a díky tomu má vynikající adhezní vlastnosti na všech typech povrchu. Poměrně agresivní a hrubý dezén velmi pomáhá tlumení rázů při pohybu. MEZIPODEŠEV: Nízkoprofilová mezipodešev v kombinaci s agresivní pryžovou podešví zaručuje vysoký komfort a stabilitu i v těch nejnáročnějších podmínkách. Systém Metaflex ( směrově tvarovaná mezipodešev, která napomáhá v pohybu a běžec tím šetří svou energii ) dále pak systém Meta shank (dělená klenková výztuha – prstové dělení – zaručuje vynikající torzní stabilitu a výrazně tak šetří vaši energii. TLUMENÍ: Kombinace tvarované mezipodešve vyrobené z kvalitního měkčeného PUR, originální podešve a 6 mm ortopedicky dělené 3D PUR vložce, zaručuje dlouhodobě kvalitní odpružení, ale hlavně redukujete únavu a významně eliminujete možné zranění. SVRŠEK: Originální a nadčasová techologie TPU svařování zajišťuje velmi dobrý fitting. Svršek je velmi dobře prodyšný, ale ne příliš voděodolný. POUŽITÍ: Ideální bota pro krosy, běhy mimo cesty, kamenitý nezpevněný podklad, horské běhy, horské maratony, běhy do vrchu. Doporučujeme jako závodní krosovou botu. VÁHA: 212 g (UK8) !!! – pravděpodobně nejlehčí bota na trhu.

: MOC 0 2 9K9č

OCENĚNÍ: Winning shoe by WMRA ( World Mountain Running Association ) Grand Prix 2008!

Více na www.vavrys.cz


26

NIKE PŘEDSTAVUJE NOVÝ

NIKE + SPORTBAND NIKE PŘEDSTAVILA NOVÝ NIKE + SPORTBAND, KTERÝ POUHÝM POHLEDEM NA ZÁPĚSTÍ POSKYTUJE BĚŽCŮM V REÁLNÉM ČASE ÚDAJE O VZDÁLENOSTI, RYCHLOSTI, ČASE A SPÁLENÝCH KALORIÍCH. NIKE ZÁROVEŇ SLOUČILO ÚSPĚŠNÝ WEB NIKEPLUS.COM A JEHO VÍCE NEŽ DVA MILIÓNY ČLENŮ SE STRÁNKAMI NIKERUNNING. COM A POZVEDLO TAK ONLINE BĚŽECKOU ZKUŠENOST NA ÚPLNĚ NOVOU, VYŠŠÍ ÚROVEŇ.

NIKE + SPORTBAND

KOMERČNÍ PREZENTACE

Nike+ SportBand je vybaven novým displejem s bílým pozadím pro lepší viditelnost a také nepropustným pouzdrem pro vyšší odolnost proti vodě. Je dostupný v šedé barvě s růžovým páskem, v tmavě šedé barvě se žlutým páskem a také v černé barvě s červeným páskem. Běžci, kteří rádi poslouchají hudbu, mají možnost získat informace o průběhu svého běhu pomocí systémů Apple iPod nano, iTouch nebo iPhone. Nike + SportBand je k dostání v České republice od srpna.


27

NIKEPLUS.COM S VÍCE JAK DVĚMA MILIONY ČLENŮ JE TO KOMPLEXNÍ, NEUSTÁLE AKTUALIZOVANÁ A UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ ONLINE DESTINACE, KTERÁ USPOKOJÍ VŠECHNY POTŘEBY BĚŽCŮ, POMÁHÁ JE DOSTAT DÁL A UMOŽŇUJE JIM POZNAT NOVÉ OBZORY. NIKEPLUS.COM BYL NAVÍC ROZŠÍŘEN O NOVÉ PRVKY A MOŽNOSTI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ JAKO NAPŘÍKLAD:

PERSONALIZACE – Součástí nového navigačního systému je domácí stránka s možností osobního nastavení. Uživatel zde najde souhrnné údaje o svém tréninku, pokroku při cestě za svými cíli, stav svých výzev a také své vlastní Nike+ Mini. Běžci si nyní mohou upravit každý běh tak, aby vystihoval jejich náladu, počasí, terén, trasu a jiné. NAJDI SI KAMARÁDY – Uživatelé nyní budou moci hledat běžce podobné povahy a podobných dovedností, přijímat žádosti o zařazení mezi přátele a vymýšlet výzvy spolu se svými oblíbenými platformami společenských sítí. A protože není dobré si běžecké úspěchy nechávat pro sebe, mohou je běžci zveřejnit i za hranicemi Nike+ díky automatické aktualizaci statusu na Facebooku, Twitteru a podobně.

ZDOKONALENÉ VÝZVY – Jakmile se běžci přihlásí do své osobní běžecké sítě, Nike+ jim odteď doporučí výzvy z galerie a nabídne jim zdravé soutěžení s běžci, kteří mají podobný běžecký styl nebo profil.

NOVÝ VYHLEDÁVAČ BOT – Tento nový prvek na základě několika jednoduchých odpovědí doporučí běžci boty na míru a v souladu s nejmodernější běžeckou technologií.

Nike spouští mobilní síť Nike+ iPhone, díky níž budou mít uživatelé optimalizovaný přístup ke svým Nike+ údajům, ať už jsou kdekoliv. Nový iPhone 3GS je nyní nejrychlejším a nejvýkonnějším iPhone se zabudovanou technologií Nikeplus, která umožňuje uživateli monitorovat jeho běžecký trénink. (sledovat uběhnutou vzdálenost, čas, spálené kalorie a průměrnou rychlost).

Více naleznete na www.apple.com

KOMERČNÍ PREZENTACE

VYLEPŠENÉ CÍLE A VÝZVY – Kromě užitečných novinek, tipů na trénink a informací o akcích, nyní nový upravený web obsahuje také profesionální tréninkové programy od špičkových Nike trenérů a běžců. Uživatelé si mohou vybrat z nabídky přednastavených programů nebo si flexibilně sestavit svůj vlastní tréninkový plán a cíle.


www.behej.com

VE STÍNU AFRICKÝCH HVĚZD

28

SVĚTOVÉ OSOBNOSTI

STEPHANIE TWELLOVÁ

NOVÁ PAULA?

TEXT: ADAM PRAŽÁK FOTO: ALEŠ GRÄF

·ÜÿĪĂĨĪõĪIJøÜ÷ĨĹĴĂøõøĨċŒÜÕĨÕĴoû¿ĨøÜĪķĨĠÜÕ¿÷ĪĂĠĨ¢¢£Ĩ³óõøøĨ©¿ĠøĂĵÒĨ÷ÕķĨċĢ¿øĨ ĂĨĪÜóÕķĨĄĥøÜĪnĨ¶ĪÜċó¿ÿõõĨ·ĵÜøøĂĴnĨĴĨÕĂÆoÒĨ÷ÕķĨûoø¿ĨĪ¿øÜÿĪĂĴ¿ÿcĨ¢ĠõĪ÷¿Ĩÿ¿Ĩ ÷ĂÿĪoĨlÜĠĢĪĴšĨöIJÿõĂĠĢ÷šĨĪõĪIJøĨûõĢĪĠķÿoĨ¥ĴĠĂċķĨĴĨ÷ĠĂĢIJĨ¿Ĩÿ¿ĨÕĠcĹÜĨöwĨċ¿ĪŒõøĂĨ ċĠĴÿwĨûwĢĪĂĨĴĨÿcĠĂÕÿwÏóĨĪ¿ÆIJø÷cÏóĨĴĨÆoóIJĨÿ¿ĨĄĨçĺĺĨûÜĪĠ™ĨûÜĹõĨ¿ĨĂĨÕĴ¿Ĩ ĠĂ÷ķĨĢĪ¿ĠwûõĨĢĂIJċ܌÷¿ûõĐĨ°ÕĨĪnĨÕĂÆķĨĴķĢĪĂIJċ¿ø¿ĨöÜöwĨóĴoĹÕ¿Ĩö܏ĪoĨĂĨċĂô ĹÿcÿwĨĴšÜĨ¿Ĩ¿IJĪĂĠĂĴĂĨĢĠĂĴÿcÿwĨĢÜĨĢĴoĪĂĴĂIJĨĠÜ÷ĂĠÕû¿ÿ÷ĂIJĨĴĨû¿Ġ¿ĪĂÿIJĨ ³¿IJøĂIJĨµ¿ÕÏøõååÜĂĴĂIJĨÿ¿ÆĠ¿øĂĨĠÜcøÿoöwÏóĨĂÆĠķĢ™ĐĨ

ÇèÙäÜÕâÝٔÈëÙààãêX”çٔâÕæãØÝàՔ¥«¢”çæäâՔ ꔷãà×ÜÙçèÙæé ”çèÕæãÖíàcá”ádçèd”ê”ÞÝÜãê×ÜãØ¡ âl”µâÛàÝÝ ”ßØٔäãØàٔàÙÛÙâØí”çlØàÝà”äãàãáíèÝ×ߏ” ßÙàèçߏ”ßæXà”ÇÜÕßÙçäÙÕæÙá”âÕîêÕ⏔·ÕçèÝâ¡ èÝ⢔ÇÕáՔçٔê„Õߔêٔçêc”Øé„Ý”×lèl”֏è”äã”áÕè×ٔ çäl„Ù”Çßãèßãé”Õ”èéèã”îÙáݔÇäãÞÙâcÜã”ßæXàãê¡ çèêl”×Ü×ٔèÕßc”âÕêîØãæí”âÙäã×ÜãäÙâl”áâ㡠܏×ܔµâÛàÝaÕ⎔æÙäæÙîÙâèãêÕè”âՔáÙîÝâXæãØâl” ˆæãêâݔâÕälßàÕؔâՔ¼æX×ܔ·ãááãâëÙÕàèÜé¢ ”¶dÜÕè”îÕaÕàՔÞÕßã”ØÙêlèÝàÙèX”çٔçêá” ãè×Ùá”Õ”êÙàáݔîXÜí”ä揔ê”çãÖd”ãØÜÕàÝàՔîXàÝÖé” ê”Øàãé܏×ܔèæÕèl×Ü¢”ĉÈXèՔäæÕ×ãêÕà”ê”ÕæáXØd ” ՔèÕߔÞçáٔ’Ýàݔê”ÂdáÙ×ß頔ÇÙêÙæâlᔽæçß頔 ·ãà×ÜÙçèÙæé”Õ”·ÕâèÙæÖéæí¢”µàٔêٔê„Ù×ܔ „ßãàX×Ü ”âՔßèÙæc”ÞçÙá”äÝ„àÕ ”ádàݔçêŽÞ”ãØØlà” äÙçäãàâlÜã”ÖdÜ颔¿Ø풔áݔÖíà㔥¨”àÙ蠔îÕaÕàՔ ÞçÙá”ã”çäãæèé”êX’âd”éêՒãêÕè”Õ”ØÕàՔçݔꏡ ßãââãçèâl”×làÙ ü”äæãîæÕØÝàՔÈëÙààãêX¢ Çêc”äàXâí”îÕaÕàՔçêdÙâßíâd”ÁÝ×ßՔËããØ¡ çٔâÕäàvãêÕè”êÙàáݔæí×ÜàÙ¢”¾Õßã”äÕèâX×èÝàÙèX” äãäæêc”êíÜæXàՔÞéâÝãæçßãé”ßÕèÙÛãæÝݔâՔÁ¹” ê”ßæãçé”Õ”äãçàcîٔØãßXîÕàՔçêŽÞ”èÝèéà”ÜâÙؔ ØêÕßæXè”ãÖÜXÞÝ蕔ÃÖØãÖâd”çٔÞl”êÙØàã”Ý”âՔØæX¡ îÙ¢”āÙçèã’Ù”ÖíàՔâՔáÝçèæãêçèêl”çêdèՔÞéâÝã掔 ê”alâçßcá”ÄÙßÝâÛé”ÞÙØâãé”î”âÙÞáàÕ؄l×Ü ” äæãÖãÞãêÕàՔçٔØã”Ā”âXàٔäÕèâX×èÝçèãêßí”Õ”Øã¡ ÖdÜàՔÞÕßã”ãçáX”ÜâÙؔîՔã”äãîâXâl”çèÕæ„l” #لßãé”ÈÙæÙîãé”#Õäßã颔āݔçêc”æÙäælîٔâՔ áÝçèæãêçèêl”çêdèՔÞéâÝã掔ã”ØêՔæãßí”äãîØdÞݔ ê”äãàçßc”¶íØÜã„èݔ钔äÙáã’ÝèÙàßé”âÙâՄàÕ¢” Ädè”Øâl”äã”çêcá”êlèdîçèêl”îÕÖdÜàՔâՔálèÝâßé” ÎàÕèc”àÝÛí”ê”ÄՁl’Ý”aÕ用®¤© ¬§ ”×㒔Öíà”êàãâݔ âՔäÕèâX×èÝçèãê×ٔâÙÞàÙä„l”çêdèãꏔêßãâ”ßÕ¡ èÙÛãæÝٔÞéâÝãæÙߢ”ÂãáÝâãêÕàՔçٔâՔãàíáäÝÞçßc” Üæí ”ßØٔÞl”×ÜíÖdàՔêèفÝâՔߔäãçèéäé”Øã”Ā”âXàÙ¢” ·Ùàßãêd”ãÖçÕØÝàՔ¥¨¢”álçèã¢

HVĚZDNÉ POŽEHNÁNÍ ÎՔçêc”ˆçäd×Üí”ÖíàՔäã”àãvçßc”çÙîãâd” êíÜàX„ÙâՔèÕßîêÕâãé”Êí×ÜXîÙÞl×l”Üêdî¡ Øãé”Ùêæãäçßc”ÕèàÙèÝßí”Õ”ÜâÙؔçÙÖÙêdØã¡ ád”äÙØçèÕêÝàՔçêãé”ØàãéÜãØãÖãé”êÝîÝ®” ĉÄæã”ád”ÞٔÖdÜXâl”×Ùàã’Ýêãèâl”âXäàâl¢” Çêá”çäãæèÙᔒÝÞÝ ”؏×ÜXá”Þlá”Õ”èÕßc” äàâl”ác”çâí¢”Áá”äàXâÙá”ÞٔÖd’Ù蔥”©¤¤” âÙÖ㔩”¤¤¤”á”âՔãàíáäÝXØd”ê”Àãâ؏âd ” ©”¤¤¤”á”âՔØÕà„l×ܔ¼æX×ܔՔê”æã×ٔ¦¤¦¤” çٔØãçèÕè”ß”áÕæÕèãâé¢ü Áã’âX”èÕߔäãäçÕàՔêêãÞ ”âՔÞÙÜ㒔ßãâ×ݔ ÖéØٔâãêX ”Õ”èÙÖՔݔçÝàâdބl”ÄÕéàՔÆÕØ×àÝÚÚãêX¢” ¿ãâèÕßè”çäãàé”áÕÞl”é’”âíâl ”Ö톔ÞٔîÕèlá”çäl„” êÝæèéXàâl¢”ĉ¿Ø풔ÞçÙá”ãØÞl’ØdàՔâՔÞéâÝãæçßc” áÝçèæãêçèêl”çêdèÕ ”äãçàÕàՔáݔäãêîÖéîéÞl×l” áÕÝ࢔ÊîÕàՔÞçÙá”çݔÜã”ç”çÙÖãé ü”äã×ÜàéÖÝàՔ çٔ×Ùââá”ÕæèÙÚÕßèÙá”ãؔÞÙØâc”î”âÙÞêdè„l×ܔ ÜêdîؔêíèæêÕàÙ×ßc”ÜÝçèãæÝÙ¢”” Äã×ÜãäÝèÙàâd”âٔê„Ù”çٔêíêlÞl”èÕߔÝØíàÝ×ßí ” ÞÕߔÖí”çݔèÕàÙâèãêÕâX”¶æÝèßՔäÙØçèÕêãêÕàÕ¢” ʔցÙîâé”äæã„àՔâՔçêdèãêcᔄÕáäÝãâXèé” ê”ßæãçé”ØêãÞlá”߁èÙ᠔ßØ풔äãäæêc”îXêãØÝàՔ ê”çÙâÝãæçßc”ßÕèÙÛãæÝݔՔâÕêlהçٔîØٔâՔècè㔠ˆæãêâݔäæÙáÝcæãêd”äãèßÕàՔç”èêæØãé”ÕÚæÝ×ßãé” ßãâßéæÙâ×l¢”Äæêâl”çèÙè”âÙØãäÕØà”îæãêâՔ âÙÞàcäÙ¢”µáÖÝ×Ýyîâl”áàÕØX”’ÙâՔØãÖdÜàՔ ê”ÞãæØXâçßcᔵááXâé”ÞÕß㔧«¢”Øêd”áÝâéèí” Õ”§«”êèفÝâ”îՔêlèdîâã锿ÙvÕâßã锺àãæÙâ×ٔ ¿ÝäàÕÛÕèãêã颔Çêc”éálçèdâl”ÈëÙààãêX”ãäàÕ¡ ßÕàՔՔaXçè”ÖæÝèçßcÜã”èÝçßé”ÜâÙؔäÝçäd×ÜÕàՔ 甈èd×Üãé”ÔݔÆÕØ×àÝÚÚÙãêX”áéçÙàՔaÙßÕè”Õ’” Øã”çê×ܔ¦«”àÙ蠔âْ”çٔÞl”äãØՁÝàã”Áǔê”ßæãçé” êíÜæX袔ÈæÝéáڔê”ÃçèÙâØٔê„ÕߔãØçèÕæèãêÕà”ÞÙÞl” ÜêdîØâãé”ßÕæÝcæ颔µ†”é’”îálâd⏔ÚÕßè”ØêÕ×Ù¡ èÝàÙèãé”Öd’ßíâݔäãêîÖéØÝà”âÙÖã”âÕãäÕߔàÙÜ×ٔ

OSOBNÍ REKORDY 400 m – 58,19 (2006) 800 m – 2:06,15 (2007) 1 500 m – 4:03,48 (2009) Míle – 4:28,16 (2007) 3 000 m – 8:50,89 (2008) 5 000 m – 15:18,47 (2009) 10 km – 32:35 (2009)

êíçèæՄÝà ”ÞÝçèc”ÞÙ ”’Ù”çٔî”æÙàÕèÝêâlÜã”âÙîØÕæé” ØãßXîÕàՔæí×ÜàٔãèÙäÕè”Õ”âՔØæXîٔÞٔãädè” êÝØd袔ÂՔäÕèâX×èÝçèãê×ٔçèàÕaÝàՔçêŽÞ”ãçãÖâl” æÙßãæؔäÝ”aÙæêÙâ×ãêcá”álèÝâßé”ê”ÁãâÕßé”é’” âՔ¨®¤§ ¨¬”Õ”ØãçèÕàՔçٔØã”ÖæÝèçßc”êäæÕêí”âՔ çêdèãꏔ„ÕáäÝãâXè”ꔶÙæàlâd¢”ÇÕáՔèã”ê„Õߔ ÖÙæٔäÙØÙê„lá”ÞÕßã”áÙîÝçèéäÙv”ß”äãØçèÕèâd” êîâÕáâdބl”Õß×Ý ”ßèÙæX”ÞݔaÙßX”îՔèÝ”æãßí¢” ĉÁíçàl᠔’Ù”ÞçÙá”æãîÜãØâd”ÞÙØâãé”î”ÕèàÙ¡ èÙß ”ßèÙæX”áX”äãèÙâ×ÝXà”éçädè”âՔãàíáäÝXØd” ê”Àãâ؏âd¢”Ê„Ù×Üâã”ß”èãáé”çádéÞÝ ü”äæã¡ ÜàXçÝàՔÇèÙäÜÕâÝٔÈëÙààãêX”çٔçêãé”èíäÝ×ßãé” üçßæãáâãçèlü¢”


BĚŽECKÉ TABULKY

29

TEXT: MIREK HASAL

Do maratonských tabulek se nám nejvíce promítla největší domácí událost již v květnu, a tak během léta bylo třeba za maratonem vyrazit do zahraničí. Na domácích tratích jsme zaznamenali pouze červnový Jirkovský crossmarathon a srpnový Zátopkův Plzeňský maraton, v zahraničí pak horské Zermatt Marathon a Swiss Alpine Marathon. Hlavní domácí závody nás teprve čekají, 12. září Kladno, 10. října Ostrava a o týden později Stromovka.

Od začátku roku do uzávěrky tohoto čísla maratonskou vzdálenost absolvovalo 1761 českých mužů a 217 českých žen. Nejlepší letošní výkony byly zaznamenány již buďto počátkem sezony, nebo v květnu v Praze při domácím mistrovství. V mužích bezkonkurenčně vede Mulugeta Serbessa, osmatřicetiletý lékař původem z Etiopie, který za letošní rok absolvoval již šest maratonů a mezi deseti nejlepšími letošními českými časy mu patří 1., 5., 6., 7. a 8. místo. Čistě teoreticky má tedy šanci tento rok zcela ovládnout domácí maratonské tabulky, zvláště pokud by se vydal na nějaký rychlejší závod v zahraničí! Pod hranici tří hodin se letos dostalo celkem 66 běžců, pod 3:30 339 běžců a pod 4:00 dohromady 840 běžců. V ženách vede již od února Petra Kamínková před Michaelou Mertovou a veteránkou Ivanou Martincovou, které zároveň patří i 4., 5. a 9. místo. Celkem se pod hranici 3:00 dostalo pouze šest žen, přičemž Ivana Martincová čtyřikrát! Čas 3:30 a lepší se podařilo zaběhnout pouze 18 českým ženám, čas 4:00 a lepší 57 českým ženám. Největším sběračem maratonských zápisů je již tradičně Petr Hrček, který letos absolvoval již 25 maratonů s průměrným časem 3:44:26. Následuje Jiří Březina a jeho 18 zápisů, průměrný čas 4:42:15, a Václav Krejsa, 15, průměr 4:51:46. Jiří Březina je zároveň českým rekordmanem v počtu odběhnutých maratonů a pravděpodobně ještě tento rok na podzim dosáhne magických 500 čárek. Mezi ženami mají od začátku roku nejvíce zápisů Martina Němečková a Renata Horáková, obě shodně pět odběhnutých maratonů. Na poloviční trati jsou od minulého čísla žebříčky zcela beze změn, mírně se měnilo jen pořadí deseti nejlepších na silniční desítce, když se na čtvrtou příčku dostal třinecký Rostislav Kolich (31:22) a desítku uzavírá nově Aleš Palko (31:37). Petra Kamínková se vrátila do vedení ženských desítek časem 34:12, kterého dosáhla v červnu v Německu. Hledání výsledků bývá často složité, někteří organizátoři neuvádějí do výsledků data narození, někteří zkomolí či pozmění jméno, a tak se může stát, že se i v tabulkách objeví nějaká nesrovnalost. Pokud byste chtěli jakékokĺiv údaje nějak doplnit, případně věděli o nějakém maratonu, který nám unikl, neváhejte nás kontaktovat na www.behy.cz/bezecketabulky.php.

1. 2. 3.

ČAS

JMÉNO

ROČNÍK

KLUB

ZÁVOD

DATUM

¨¥ ©±©®±¨­ ÊÜéÙÜêêؗÄìãìÞÜëØ

¨°®¨ ˒å—åØۗÍãëØíæì

ÍæãâêîØÞÜå—ÄØéØëæå—ÇéØßØ

¨§¥—¬¥—©§§°

©¥ ©±©®±¬ª ÇÜÚßÜâ—ÇÜëé

¨°¯ª ÄØéØëæåêëØí—OçàÚÜ

ÍæãâêîØÞÜå—ÄØéØëæå—ÇéØßØ

¨§¥—¬¥—©§§° ¨§¥—¬¥—©§§°

ª¥ ©±©¯±§© KëÜÝâæ—É|ÙÜéë

¨°­¯ ¸Â—¸êàÚê—Âéæäg„o•

ÍæãâêîØÞÜå—ÄØéØëæå—ÇéØßØ

«¥ ©±©¯±¨§ ¹é’Ûã—ÇØíÜã

¨°¯§ Åæíf—Ägêëæ—åØۗÄÜëìáo

ÄàÛîàåëÜé—ÄØéØëßæå

¬¥ ©±ª¨±¬« ÆåÛé[dÜâ—Ëæä[‡

¨°®® ÍÊ—ÌåàíÜéêàëؗ¹éåæ

ÍæãâêîØÞÜå—ÄØéØëæå—ÇéØßØ

¨§¥—¬¥—©§§°

­¥ ©±ª©±¨° ÎØããÜåÝÜãê—Áà„o

¨°®© ËÁ—Êæâæã—Âé[ãæíêâf—ÍàåæßéØÛð

ÄØéØëßæå—ÛܗÄØééØâÜÚß

©¬¥—¨¥—©§§°

®¥ ©±ªª±§§ ÇÜãæìÚߗÃÜæ‡

¨°®¬ Ê—ºßæëÜÙæ„

ÍæãâêîØÞÜå—ÄØéØëæå—ÇéØßØ

¨§¥—¬¥—©§§°

¯¥ ©±ªª±¨¬ Y[â—Áà„o

¨°®¨ ËÁ—Åæíf—Ägêëæ—åؗÄæéØíg

ÍæãâêîØÞÜå—ÄØéØëæå—ÇéØßØ

¨§¥—¬¥—©§§°

¨°®§ ¨¥—¹g•¥—ÁØÙã‘åâæí

ÂðêìÚ⒗äØéØë|å

¨ª¥—­¥—©§§°

¨°­­ Ê—Åæíf—Ägêëæ—åØۗÄÜëìáo

ÄàÛîàåëÜé—ÄØéØëßæå

°¥ ©±ª«±ª¯ Âãìñ—ÄàéæêãØí ¨§¥ ©±ª«±«­ ¿æãìٗÄàéæêãØí

¨¥—©¥—©§§°

¨¥—©¥—©§§°

TOP 10 LETOŠNÍCH ČESKÝCH VÝKONŮ V MARATONU – ŽENY

1. 2. 3.

POŘ.

ČAS

JMÉNO

ROČNÍK

KLUB

ZÁVOD

DATUM

¨¥ ©±«­±ª® ÂØäoåâæí[—ÇÜëéØ

¨°®ª ¹éææâꦸ—ÆãæäæìÚ

ÄàÛîàåëÜé—ÄØéØëßæå

©¥ ©±«®±¨¬ ÄÜéëæí[—ÄàÚßØÜãØ

¨°®­ ¸ëãÜëàâؗ¸ãÙéÜÚßëàÚÜ

ÑìéàÚߗÄØéØëßæå

©­¥—«¥—©§§°

ª¥ ©±¬§±©® ÄØéëàåÚæí[—ÀíØåØ

¨°­ª ÄæéØíêâ[—Êã[íàؗ¹éåæ

»éÜåëßܗÄØéØëßæå

ª§¥—¬¥—©§§°

«¥ ©±¬­±©« KàÙéØíæí[—ÃÜåâØ

¨°¯© ¿ígñÛؗÇØéÛìÙàÚÜ

ÍæãâêîØÞÜå—ÄØéØëæå—ÇéØßØ

¨§¥—¬¥—©§§°

¬¥ ©±¬­±ª­ ÃÜãìë—ÁØåØ

¨°¯© ÇÊ—Æãðäç—ÇéØßØ

ÍæãâêîØÞÜå—ÄØéØëæå—ÇéØßØ

¨§¥—¬¥—©§§°

­¥ ©±¬®±ªª ÂæÚà[åæí[—Áà„àåØ

¨°¯¨ ¸¿¸—Íð‡âæí

ÁØØéÙÜìéê—ÌëéÜÚßë—ÄØéØëßæå

¨ª¥—«¥—©§§°

®¥ ©±¬¯±©« ÇàÚßéëæí[—¸ååØ

¨°®ª Ϥ¸ÀɗÆêëéØíØ

ÊàÜééܗą—ÑàåØã—ÄØéØëßæå

¯¥ ª±§¨±§ª ¹gãæßã[íâæí[—ÁàëâØ

¨°®­ ÍËY—ºßæäìëæí

ÁØØéÙÜìéê—ÌëéÜÚßë—ÄØéØëßæå

¨ª¥—«¥—©§§°

ÍæãâêîØÞÜå—ÄØéØëæå—ÇéØßØ

¨§¥—¬¥—©§§°

ÍæãâêîØÞÜå—ÄØéØëæå—ÇéØßØ

¨§¥—¬¥—©§§°

°¥ ª±§­±¬© »àäàëéàØÛì—ÄàÚßØÜãØ ¨°®ª YÜãíàdâؗëÜØä ¨§¥ ª±§®±§¨ Âæ‡dæí[—ÊàäæåØ

¨°®« &Ñ̗ÇéØßØ

¨¥—©¥—©§§°

°¥—¯¥—©§§°

TOP 10 LETOŠNÍCH ČESKÝCH VÝKONŮ V PŮLMARATONU – MUŽI

1. 2. 3.

POŘ.

ČAS

JMÉNO

ROČNÍK

KLUB

ZÁVOD

DATUM

¨¥ ¨±§®±§¯ ÂéÜàêàåÞÜé—ÁØå

¨°¯« ¸Â—Âéæäg„o•

¿Üéíàꗨ¦©ÄØéØëæå—ÇéØßØ

©¯¥—ª¥—©§§°

©¥ ¨±§®±©¨ KëÜÝâæ—É|ÙÜéë

¨°­¯ ¸Â—¸êàÚê—Âéæäg„o•

ÇØéÛìÙàÚ⒗íàå؄ê⒗ç‘ãäØéØëæå

¨¯¥—«¥—©§§°

ª¥ ¨±§®±ªª ½éÜà—ÄØéëàå

¨°¯­ ¸Â—¸êàÚê—Âéæäg„o•

ÇØéÛìÙàÚ⒗íàå؄ê⒗ç‘ãäØéØëæå

¨¯¥—«¥—©§§°

«¥ ¨±§®±«¯ ÇÜÚßÜâ—ÇÜëé

¨°¯ª ÄØéØëæåêëØí—OçàÚÜ

Àž—¹Øåâ—ÍÜåãææç—ÍÜåãæ

©©¥—ª¥—©§§°

¬¥ ¨±§¯±¨¨ ¹ãØßؗËæä[‡

¨°®­ ¸Â—¸êàÚê—Âéæäg„o•

ÇØéÛìÙàÚ⒗íàå؄ê⒗ç‘ãäØéØëæå

¨¯¥—«¥—©§§°

­¥ ¨±§¯±ª§ ¿ØíãodÜâ—ÁØå

¨°®° ¸Ê—ÊãØíàؗÇéØßØ

ÇØéÛìÙàÚ⒗íàå؄ê⒗ç‘ãäØéØëæå

¨¯¥—«¥—©§§°

®¥ ¨±§¯±«© Æé[ãÜ◻ØåàÜã

¨°®§ ÄæéØíêâ[—Êã[íàؗ¹éåæ

ÇØéÛìÙàÚ⒗íàå؄ê⒗ç‘ãäØéØëæå

¨¯¥—«¥—©§§°

¯¥ ¨±§°±©¯ ¿æäæã[d—Áà„o

¨°°§ ÍÊ—ÌåàíÜéñàëؗ¹éåæ

ÇØéÛìÙàÚ⒗íàå؄ê⒗ç‘ãäØéØëæå

¨¯¥—«¥—©§§°

°¥ ¨±§°±©¯ &àíé咗Áà„o

¨°¯§ ÊÜäàãð

&Üêâæ¤çæãê⒗ç‘ãäØéØëæå

©ª¥—¬¥—©§§°

¨°®¯ ËÁ—ÁàêâéؗOêëo—åØۗÆéãàÚo

¹Øâæíê⒗ç‘ãäØéØëæå

¨¨¥—«¥—©§§°

¨§¥ ¨±§°±ª§ ÂéìçàdâؗÉæÙÜéë

TOP 10 LETOŠNÍCH ČESKÝCH VÝKONŮ V PŮLMARATONU – ŽENY

1.

POŘ.

ČAS

JMÉNO

ROČNÍK

KLUB

¨¥ ¨±¨¬±¨® ÂØäoåâæí[—ÇÜëéØ

¨°®ª ¹éææâꦸ—ÆãæäæìÚ

©¥ ¨±©§±ªª ÇÜë„oâæí[—ÀéÜåØ

¨°¯ª ¸¿¸—Íð‡âæí

ª¥ ¨±©§±«« ¹éðÚßÚoåæí[—ÍÜéæåàâØ ¨°®¬ ½ËÍʗÇéØßØ

2. 3.

ZÁVOD

DATUM

ÇØéÛìÙàÚ⒗íàå؄ê⒗ç‘ãäØéØëæå

¨¯¥—«¥—©§§°

ÇØéÛìÙàÚ⒗íàå؄ê⒗ç‘ãäØéØëæå

¨¯¥—«¥—©§§°

¿Üéíàꗨ¦©ÄØéØëæå—ÇéØßØ

©¯¥—ª¥—©§§°

«¥ ¨±©¨±§® KàÙéØíæí[—ÃÜåâØ

¨°¯© ¿ígñÛؗÇØéÛìÙàÚÜ

ÇØéÛìÙàÚ⒗íàå؄ê⒗ç‘ãäØéØëæå

¨¯¥—«¥—©§§°

¬¥ ¨±©¨±©ª ¹gãæßã[íâæí[—ÁàëâØ

¨°®­ ÍËY—ºßæäìëæí

¿Üéíàꗨ¦©ÄØéØëæå—ÇéØßØ

©¯¥—ª¥—©§§°

­¥ ¨±©¨±«ª ÄØéëàåÚæí[—ÀíØåØ

¨°­ª ÄæéØíêâ[—Êã[íàؗ¹éåæ

ǑãäØéØë|å—æâæãæ—Åæífßæ—ÍÜêÜão

©¯¥—­¥—©§§°

®¥ ¨±©©±¬¬ Âæ‡dæí[—ÊàäæåØ

¨°®« &Ñ̗ÇéØßØ

ÇØéÛìÙàÚ⒗íàå؄ê⒗ç‘ãäØéØëæå

¨¯¥—«¥—©§§°

¯¥ ¨±©©±¬® ÂæÚà[åæí[—Áà„àåØ

¨°¯¨ ¸¿¸—Íð‡âæí

ǑãäØéØëæ嗸ãÙÜéëؗ¼àåêëÜàåØ

¨«¥—ª¥—©§§°

°¥ ¨±©ª±¨® ÄÜëÜãâæí[—Ë[yØ

¨°®© Ê—˒åà‡ëg—åØۗÆéãàÚo

ÇØéÛìÙàÚ⒗íàå؄ê⒗ç‘ãäØéØëæå

¨¯¥—«¥—©§§°

¨°®§ ÌÊ—ÇéØßØ

¿Üéíàꗨ¦©ÄØéØëæå—ÇéØßØ

©¯¥—ª¥—©§§°

¨§¥ ¨±©ª±¬ª Âãàä܇æí[—ÁØåØ

TOP 10 LETOŠNÍCH ČESKÝCH VÝKONŮ NA 10 KM – MUŽI

1. 2. 3.

POŘ.

ČAS

JMÉNO

ROČNÍK

KLUB

ZÁVOD

DATUM

¨¥ §±ª§±«ª ÂéÜàêàåÞÜé—ÁØå

¨°¯« ¸Â—Âéæäg„o•

Éæß[ãæíêâ[—ÛÜêoëâØ

©¯¥—©¥—©§§°

©¥ §±ª¨±§° ÂéìåâؗÂØäàã

¨°¯­ Ê—Åæíf—Ägêëæ—åØۗÄÜëìáo

ÇÜdÜÚâ[—ÛÜêoëâؗ¤—ÄÁÂ

¨«¥—ª¥—©§§°

ª¥ §±ª¨±¨¬ ¹ãØßؗËæä[‡

¨°®­ ¸Â—¸êàÚê—Âéæäg„o•

ÇÜdÜÚâ[—ÛÜêoëâؗ¤—ÄÁÂ

¨«¥—ª¥—©§§°

«¥ §±ª¨±©© ÂæãàÚߗÉæêëàêãØí

¨°­« ËÁ—ËY—Ë„àåÜÚ

¹gߗæãðäçàáêâfßæ—Ûåܗ

©«¥—­¥—©§§°

¬¥ §±ª¨±©ª Æé[ãÜ◻ØåàÜã

¨°®§ ÄæéØíêâ[—Êã[íàؗ¹éåæ

ÇÜdÜÚâ[—ÛÜêoëâؗ¤—ÄÁÂ

¨«¥—ª¥—©§§°

­¥ §±ª¨±©« KëÜÝâæ—É|ÙÜéë

¨°­¯ ¸Â—¸êàÚê—Âéæäg„o•

Éæß[ãæíêâ[—ÛÜêoëâØ

©¯¥—©¥—©§§°

®¥ §±ª¨±ª§ ¿ØíãodÜâ—ÁØå

¨°®° ¸Ê—ÊãØíàؗÇéØßØ

ÇÜdÜÚâ[—ÛÜêoëâؗ¤—ÄÁÂ

¨«¥—ª¥—©§§°

¯¥ §±ª¨±ª¨ ÂæÚæìéÜâ—ÄàãØå

¨°¯® ¸Éº—¹éåæ—ÂÜãÚæä

Éæß[ãæíêâ[—ÛÜêoëâØ

©¯¥—©¥—©§§°

°¥ §±ª¨±ª¬ ½Üâ㗻ØåàÜã

¨°®¯ ¸Â—¸êàÚê—Âéæäg„o•

Éæ•äàë[㗤—¹„ÜñåàÚÜ

¨©¥—«¥—©§§°

¨°®¨ ÌÅÀ—¹éå旤—¸Êº—¹ìdæíàÚÜ

¹gߗåÜìëéæå‘

©§¥—­¥—©§§°

¨§¥ §±ª¨±ª® ÇØãâ旸ã܇

TOP 10 LETOŠNÍCH ČESKÝCH VÝKONŮ NA 10 KM – ŽENY

1. 2. 3.

POŘ.

ČAS

JMÉNO

ROČNÍK

KLUB

ZÁVOD

DATUM

¨¥ §±ª«±¨© ÂØäoåâæí[—ÇÜëéØ

¨°®ª ¹éææâꦸ—ÆãæäæìÚ

ÆÜãÛÜé—ÊçØéâØêêÜ嗺àëðãØìÝ

©¥ §±ª«±«® ½éàåëæí[—ÍÜåÛìãØ

¨°¯ª ÊÂǗ¿ígñÛؗÇØéÛìÙàÚÜ

¾àåæþꗦ—»àܗ¹ææéۗÊìçÜéêçØ门§—âä

©¬¥—©¥—©§§°

ª¥ §±ª­±©® Âãàä܇æí[—ÁØåØ

¨°®§ ÌÊ—ÇéØßØ

¹gߗÊÜäàÚÜäà

©¬¥—«¥—©§§°

«¥ §±ª­±©¯ ¹éðÚßÚoåæí[—ÍÜéæåàâØ ¨°®¬ ½ËÍʗÇéØßØ

ÇÜdÜÚâ[—ÛÜêoëâؗą—ÄÁÂ

¨«¥—ª¥—©§§°

¬¥ §±ª­±«­ ÇÜë„oâæí[—ÀéÜåØ

¨°¯ª ¸¿¸—Íð‡âæí

ÍÜãâ[—ÄæéØíØ

­¥ §±ª­±¬© ÄÜëÜãâæí[—Ë[yØ

¨°®© Ê—˒åà‡ëg—åØۗÆéãàÚo

¹gߗÛÜäæâéØÚàܗ

ª¨¥—¬¥—©§§°

®¥ §±ª®±§­ ¹gãæßã[íâæí[—ÁàëâØ

¨°®­ ÍËY—ºßæäìëæí

Ñàäåo—Ùgߗ¹Üñéìdæí’ä—‹Ûæãoä

¨¨¥—¨¥—©§§°

¯¥ §±ª®±§¯ ÊãØíoâæí[—¼íØ

¨°¯« ¸Â—¹oãàåØ

ÇÜdÜÚâ[—ÛÜêoëâؗą—ÄÁÂ

¨«¥—ª¥—©§§°

°¥ §±ª®±©® KàÙéØíæí[—ÃÜåâØ

¨°¯© ¿ígñÛؗÇØéÛìÙàÚÜ

ÇØãÜêëéؗÂÙÜãêâ[—ÛÜêoëâØ

¨°®¨ ¸Â—Êæâæãæí

ÍÜãÜëé•åo—Ùgߗ¹éåÜä

¨§¥ §±ª®±ª­ ÊÜâðéæí[—ÀíØåØ

¬¥—­¥—©§§°

«¥—«¥—©§§°

®¥—ª¥—©§§° ©ª¥—¬¥—©§§° UZÁVĚRKA: 12. SRPNA 2009

BĚŽECKÉ TABULKY NA WWW.BEHY.CZ EVIDUJÍ I VAŠE VÝKONY NA MARATONECH, PŮLMARATONECH A PŮLMARATONECH A SILNIČNÍCH DESÍTKÁCH.

www.behy.cz

OBSADÍ SERBESSA CELÉ MARATONSKÉ TOP 10?

TOP 10 LETOŠNÍCH ČESKÝCH VÝKONŮ V MARATONU – MUŽI POŘ.


FOTO: NSALOMON

30

TRÉNINK

OBECNÉ ZÁSADY TRÉNINKU NA VÝKON 3:00–3:20

TEXT: JAN KERVITCER

UKAŽTE PŘI PODZIMNÍM MARATONU

SOUPEŘŮM ZÁDA

www.behej.com

¯ÜøÜÿõøõĨöĢĪÜĨċŒÜĢĨønĪĂĨ¿ĨĴoÿĂĴ¿øõĨöĢĪÜĨĢÜĨċĠ¿ĴõÕÜøÿnûIJĨĪĠnÿõÿ÷IJĖĨ£óķĢĪcĪÜĨĢÜĨ ċĂĢĪ¿ĴõĪĨÿ¿ĨĢĪ¿ĠĪĨÿo÷ĪÜĠnóĂĨĹĨċĂÕĹõûÿwÏóĨû¿Ġ¿ĪĂÿ™ĨIJĨÿcĢĨlõĨĴĨĹ¿óĠ¿ÿõlwĖĨ³Ġcô ĴoĨċĠĂĨĴcĢĨöÜĨIJĠlÜÿĨĪÜÿĪĂĨĪÜĶĪÒĨĴĨÿoûĨĴcûĨ÷ĠĂûoĨĹc÷ø¿ÕÿwÏóĨĠ¿ÕĨċĠĂĨĹĴøcÕô ÿIJĪwĨû¿Ġ¿ĪĂÿĢ÷nĨċŒwċĠ¿ĴķĨċĂĠ¿ÕwûÜÒĨö¿÷ĨĴķø¿ÕõĪĨĢĴĂIJĨåĂĠûIJĨĴĨĂÆÕĂÆwĨĪŒwĨĪšÕÿ™Ĩ ċŒÜÕĨû¿Ġ¿ĪĂÿÜûĨ¿ĨÕĂĨû¿Ġ¿ĪĂÿĢ÷nóĂĨĪšÕÿÜĐ

ÈæcâÝâßãꏔäàXâ”âՔãÖØãÖl”äÙؔäãØîÝáâlᔠáÕæÕèãâÙá”ÞٔçÝ×ٔçÙçèÕêÙâ”äæã”ÕáÖÝ×Ýyîâl” Öd’×ٔç”×làÙá”îÕÖdÜâãéè”ÞÙޔê”aÕçٔ§®¤¤Ă§®¦¤ ” ãÖÙ×âc”îXçÕØí”Þçãé”ê„ÕߔäàÕèâc”äæã”ê„Ù×Üâí” Öd’×Ù ”ßèفl”×ÜèdÞl”áÕæÕèãâ”ØãßãâaÝè”Ý”ê”aÕçٔ äãؔèÝ”ÜãØÝâí”âÙÖã”âÕãäÕߔê”aÕçٔã”ØÙçÙè” áÝâéè”äãáÕàÙބlá”âْ”ÞٔéêÙØÙâ×ܔ§®¦¤¢ ÔäläæÕêd”âՔáÕæÕèãâ”èãÜã”Þݒ”Öíàã”âÕäçXâ㔠Øãç袔Äæã”Öd’×ٔæŽîâc”êßãââãçèݔÞٔÕçݔâÙÞêdè¡ „lá”äæãÖàcáÙá”çٔêٔçäãéçèd”äãßí⎔ãæÝÙâèã¡ êÕè”Õ”êíé’lè”äæã”çÙÖٔèã”âÙÞàÙä„l”Õ”ÜàÕêâd”è㠔×㔠âÙÞêl×ٔãØäãêlØX”ÞÙÜã”ÝâØÝêÝØéÕàÝèd¢ ·Ü×ݔçٔîØٔäæãèã”îÕádÝè”äÙØÙê„lá”âՔ ÜàÕêâl”îXçÕØí”äläæÕêí”âՔäãØîÝáâl”êæ×Üãࠔ ßèÙæá”Öí”äæã”êXç”ádà”֏è”ØÕà„l”ˆçäd„âd” ØãßãâaÙ⏔áÕæÕèã⠔äläÕØâd”Ý”ˆäàâd”èÙâ”äæêâl¢” ʏÜãØãé”äãØîÝáâlÜã”èÙæálâé”Öí”ádàí”Öè” älîâÝêdބl”ßàÝáÕèÝ×ßc”äãØálâßí ”âْ”ÞÕßc”֏êÕÞl” ãÖêíßàٔê”äæêâl”äãàãêÝâd”ßêdèâÕ ”îßé„Ùâãçèݔ î”Þݒ”ØãßãâaÙâcÜã”áÕæÕèãâ頔ՔäÙØÙê„lᔠßêÕàÝèâl”ØàãéÜãØãÖX”äläæÕêÕ¢”Êdl᠔’Ù”Þçèٔ

çݔÞݒ”âÙÞÙâ”ãØäãaÝâéàݔäã”äæêâl”aXçèݔçÙîyâí ” ’Ù”ÞçèٔÞݒ”âÕaÙæäÕàݔâãêc”çlàí”äã”ØãêãàÙâc ”’Ù” êXç”âÙèæXäl”’XØâc”îØæÕêãèâl”äæãÖàcáí ”’Ù”Þçèٔ ê”àÙèâl×ܔádçl×l×ܔâÙîÕÜXàÙàݔՔ’Ù”áXèٔ×Ü醔 âՔäãØîÝá”êíàÙä„Ýè”çêŽÞ”áÕæÕèãâçߏ”aÕç¢ ÉæaÝèd”áXèٔîßé„Ùâãçèݔç”äãé’Ýèlá”çäãæèèÙç¡ èÙæé”êaÙèâd”îÞ݄èdâ×ܔÚéâßaâl×ܔäÙØäãßàÕ؎¢” Èã”Öí”ádàã”֏è”êٔêՄl”äläæÕêd”êÙàßãé”êÜãØã颔 ¾Ù”äãèÙÖՔèÕßc”æÙXàâd”îêX’Ý蠔âՔÞÕߏ”êßã┠᎒ÙèٔØãçXÜâãéè”Õ”äãØàٔèãÜã”Ý”éçádæâÝè”çêãÞݔ äläæÕê颔ÎXßàÕØâlá”êãØlèßÙá”Öí”äÝ”èãá”ádà” Öè”é’”ØãçՒÙ⏔aÕç” âՔáÕæÕèã⠔âÙÖ㔠Půlmaraton Maraton äãßéؔÞçèٔÜã”Þلèd” 2:28 1:10 âÙÖd’ÙàÝ ”èÕߔêßã┠2:39 1:15 âՔßæÕè„l×ܔèæÕèl×Ü¢” 2:50 1:20 Áã’⏔äÙäãaÙè” 3:01 1:25 aÕçé”î”äŽàáÕæÕèãâé” 3:12 1:30 âՔáÕæÕèãâ”êíäÕØX” 3:23 1:35 äãØàٔêßãââãçèݔÕçݔ 3:34 1:40 èÕßèã®

Tyto obecné zásady jsou platné jak pro běžce, kteří chtějí maratonu dokončit v uvedených časech, tak i pro běžce, kteří jej mají v plánu běžet rychleji či pomaleji. Ti si musí na základě vlastní výkonnosti a zkušeností někde ubrat nebo naopak přidat. 1. Pravidelný tréninkový režim s běžeckým tréninkem alespoň 5–6 x týdně případně i s možností využití 1 až 2 x týdně dvoufázového běhání (ranní běhání a cvičení). 2. 1 x týdně zařadit tempový běh nejlépe stupňovaně v délce 8–14 km v průměrném tempu na maraton a v odpovídající tepové frekvenci. 3. 1 x týdně zařazovat dlouhý souvislý běh od 20 do 30 km ve volnějším tempu, poslední dlouhý souvislý běh doporučuji zařadit 10 dní před závodem. 4. 1 x týdně zařadit kratší úseky v délce 1–3 km v celkové kilometráži do 10 km v průměrném tempu vašeho výkonu na 10 km až půlmaraton. 5. V rámci přípravy zařadit 1 až 2 silniční běhy na 10 km (například Běchovice) a 1 delší závod na 15 km až půlmaraton, ne ale později než 14 dní před maratonem. 6. Celková kilometráž za těchto 8 týdnů přípravy před podzimním maratonem (včetně maratonu) by měla být od v průměru 720 až 800 km (90 až 100 km týdně). 7. Pravidelně zařazovat protahovací cvičení a regeneraci (postačí třeba vířivka nebo 2–3 minuty studené vody na nohy na závěr sprchování po tréninku).

¾Ù”èã”èÙØí”ØêãÞâXçãÖÙß ”ß”âdá钔äÝäãaèd¡ èٔ¬”Õ’”¥¨”áÝâé袔ÁãÜãé”îØٔçÕáãîÙÞád” ֏è”ØæãÖâc”ãØ×Üíàßí”äãØàٔêՄÝ×ܔÚéâßaâl×ܔ ç×Üãäâãçèl”Õ”èÕßc”äçí×ÜÝ×ßc”ãØãàâãçèÝ ”äæãèã’Ù” Øã×làÙâl”ãØäãêlØÕÞl×lÜã”êßãâé”âՔáÕæÕèãâ”Þٔ ÜãØâd”ã”äçí×ÜÝ×Ù¢ ʔècèã”çãéêÝçàãçèݔîØٔîâãêé”î؎æÕîvéÞÝ ”’Ù” äæã”Öd’×ٔècèã”êßãââãçèݔÞٔêÙàáݔêÜãØâc” æãîÖdÜâãéè”îXêãؔäãáÕàÙÞݔՔé„ÙèÝè”èÕߔçlàí”âՔ îXêdæÙaâ×ܔ«”Õ’”¥¤”ßÝàãáÙè探”ÄãßéؔçٔêXᔠèã”äãêÙØÙ ”ÖéØٔçٔêXá”îXêãؔäã×Ýèãêd”Öd’Ùè” áâãÜÙá”àcäٔՔàÝØãêd”ÙaÙâ㠔êlהçݔÜã”é’ÝÞÙèÙ¢” ÄãßéؔÞçèٔèÙØí”ØãցٔîêX’ÝàݔçêãÞٔáã’âãçèÝ ” ᎒ÙèٔçݔçèÕâãêÝè”æÙXà⏔×là”Õ”äãØàٔâdޔéäæÕêÝè” îXêdæÙaâãé”äläæÕêé”ê”äãçàÙØâl×ܔ¬”èØâÙ×ܔ äÙؔáÕæÕèãâÙá¢


FOTO: PETR TŮMA

31

ÈÙâèã”áãØÙà”èæcâÝâßé”áãÜã锈çäd„âd”êíé’lè” Ý”Öd’×ݔç”ÕáÖÝ×l”âՔêßãâ”ãßãà㔦®©¤¢”É”ècè㔠çßéäÝâí”Öí×ܔØãäãæéaãêÕà”ÖdÜÕè”áÝâÝáXàâd” ¥¤¤”ßá”èØâd ”äæãØàãé’Ýè”èÙáäãêc”ÖdÜí”Ø㔥ª” ßá”Õ”Øàãé܏”ÖdܔՒ”Ø㔧©”ßᢔÂÕãäÕߔé”Öd’׎” ç”ÕáÖÝ×ÙáݔâՔêßãâ”ãßãà㔧®§¤”Öí”ádàã”çèÕaÝè” ÖdÜÕ蔬¤Ă­¤”ß᠔èÙáäãꏔÖdܔÖí×ܔÕàٔäãâÙ¡ ×ÜÕà”Ø㔥¨”ßá”Õ”Øàãé܏”ÖdܔՒ”Ø㔧¤”ßᔜ¥¤” Øâl”äÙؔîXêãØÙᝢ ÄãßéؔêXá”èíèã”ãÖÙ×âc”îXçÕØí”âÙçèÕal ”éêÙ¡ Øé”Þلèd”ßãâßæcèâl”älßàÕØ ”ÞÕߔÖí”áãÜà”êíäÕØÕè” èæcâÝâߔ¦¦Ă«”Øâl”äÙؔîXêãØÙá”äæã”çßéäÝâé” ç”×làÙá”ØãßãâaÝè”áÕæÕèãâ”ê”aÕçٔ§®¤¤”Õ”ØÕà„l” çßéäÝâé”ç”×làÙá”éÖdÜâãéè”ÞÙޔîՔ§®¦¤¢

CÍL 3:00 Neděle: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Sobota: Neděle: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Sobota: Neděle:

závod – 10 km silnice 10 km volně 2 km R, R, 3-2-1,5-1-0,5 km sp (2 min MK) tempo 3:55-50-45-40-35/km, 2 km V 10 km volně 25 km souvislý běh volně – cca 2:00 hod. volný den 10 km fartlek (střídavé tempo, kopce) 2 km R, R, 16 km stupňovaně (10-4-2) 4:10-4:00-3:55, 2 km V 10 km volně 2 km R, R, 4 x 2 km sp (2 min MK) 3:55-3:40/km, 2 km V 10 km volně 30 km souvisle – cca 2:15 hod. volný den 12 km fartlek střídavé tempo podle chuti 2 km R, R, 14 km stupňovaně (10-2-2) 4:05-3:55-3:45/km, 2 km V

CÍL 3:20 Neděle: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Sobota: Neděle: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Sobota: Neděle:

Závod – 10 km silnice 8 km volně 2 km R, R, 3-2-1 km sp (2 min MK) tempo 4:10-05-00/km, 2 km V 8 km volně 25 km souvislý běh volně – cca 2:10 hod. volný den 10 km fartlek (střídavé tempo, kopce) 2 km R, R, 14 km stupňovaně (10-2-2) 4:20-4:10-4:00, 2 km V 8 km volně 2 km R, R, 4 x 2 km sp (2 min MK) 3:55-3:40/km, 2 km V 8 km volně 30 km souvisle – cca 2:30 hod. volný den 10 km fartlek střídavé tempo podle chuti 2 km R, R, 12 km stupňovaně (8-2-2) 4:15-10-05/km, 2 km V

³ĂIJwĴ¿ÿnĨĹ÷Ġ¿Ī÷ķÑ Ä” æãîßàéçXâl”âՔˆêãؔèæcâÝâßé Ğ’Ä” æãîßàéçXâl ”æãî×êÝaÙâl Ȕ ”êíßàéçXâl”âՔîXêdæ”èæcâÝâßé”âÙÖ㔠êãà⏔Ödܔœßàéç å┠çäãÞÝèd”œáÙîݔˆçÙßí”îՁÕîÙâ”áÙîÝßàéç

¿½” ØcàßՔáÙîÝßàéçé”áÙîݔˆçÙßí” ¸ÓäæÞ×ݔ”ÖdܔçèlØÕêá”èÙáäÙá”Øàٔ×ÜéèݔœèÙæc┠âÙÖã”çÝàâÝ×ٝ” Ƚ” êíÖlÜÕâc”ßãä×Ù ¦¬¢¢” èÙáäã”ÖdÜé”âՔ¥”ßá

JAN KERVITCER – trénuje již od 18 let – absolvent tříletého trenérského kurzu na FTVS (1975–1977) – reperezentační trenér běhů mládeže v trenérské radě federálního atletického svazu (1970–1992) – za trenérskou kariéru trénoval již 200 běžců – v současné době vede tréninkovou skupinu KERTEAM – současní svěřenci v KERTEAMU: Petr Pechek, Ondřej Beran, Adam Kouba, Dalibor Slovák, Lenka Šibravová, Jana Pechková a orientační běžci Petr Losman, Jan Procházka, Jan Mrázek, Jan Šedivý


ROZHOVOR ×ÜãØÝàݔÞçáٔèÕá”çäãàÙaâd”甹áÝàÙá ”Ý”ßØ풔钔 âÙîXêãØÝ࢔ÈÕá”Þٔèã”ÝØÙXàâl”äæã”ÖdÜXâl ”êàÕçèâd” ÕâݔâÙ×ÜXä頔äæãa”äãèÙÖéÞÙáٔÞÙîØÝè”èæcâãêÕè” Ø㔵à’læçßՔâÙÖã”ÈéâÝçßÕ¢”¾X”ãçãÖâd”Öí×ܔ ¼ã鄆ßé”îՔèíèã”îÙád”âÙádâÝàÕČ µá’ÜגâáÖÞגèVå’àӒÔbÚVàj’à×ÜÚ×ì_j± ¿Ø풔ÖdÜXèٔê”älæãØd ”ßՒ؏”ØÙâ”êXá”äÝâX„l” âd×ã”ÞÝâcÜ㢔¾Ýâc”èã”ÞٔæXâ㠔ÞÝâc”êÙaÙ栔ßØ풔 çäÕØX”àÝçèlȔÈã”Þٔäæãçèd”âXØÜÙæÕ ”aàãêdߔèÕߔ îlçßX”ˆîߏ”êîèÕܔߔälæãØd”ՔߔÖdÜXâl¢”¾Ùâ”ÞÙØ¡ âãé”ê”’Ýêãèd”ÞçÙá”Öd’ÙàՔîXêãØâd ”Öíàã”èã”äÙؔ ãàíáäÝXØãé”ꔼÙàçÝâßX×Ü ”îXêãؔâՔèÝ”ßÝàãáÙèæí¢” Läàâd”ÞçÙá”äàÝêÕàՔßæÙꢔÄæãçèd”ÞçÙá”âÙÖíàՔ ç×ÜãäâX”èláèã”îäŽçãÖÙá”ÖdÜÕè”ê”ÞÙØâãá”ßéçÙ¢” œçál×ܝ ¹áÝà”çٔäãßãé„Ùà”áâٔèã”âÕéaÝ蠔ÕàٔâÙäãêÙØ¡ àã”çٔáé”è㢔½”ßØ풔áâٔÞÙØâãé”êîÕà”âՔ„äÕÛX蠔 èÕÜÕà”áâٔîՔçÙÖãé”Õ”lßÕஔĉÉêÝØl„ ”’Ù”ßØ풔è㔠äÙßãâX„ ”äŽÞØٔèã¢ü”¾X”ÞçÙá”èé”×ÜêÝàßé”ê’Øí×ßí” äÙßãâÕàÕ ”Õàٔâلàã”èã”Õâݔäãèãᢔ¿ÝaÙàՔÞçÙᮔ

DANA ZÁTOPKOVÁ: EMIL MNE NAUČIL LÁSCE K BĚHÁNÍ TEXT: VERONIKA BRYCHCÍNOVÁ A RADEK NAROVEC FOTO: RADEK NAROVEC

³ŒÜĢĨċÝÜóÿ¿ÿšĨĴo÷ĨřĢĪcĴcĨĴÜĨĢ÷ĴoønĨåĂĠûoĐĨ³Ġ¿ĴÕ¿ÒĨIJĨÿÜÆoócÒĨ¿øÜĨĂĨĪĂĨ IJĢõøĂĴÿoöõĨĢøÜÕIJöÜĨęĢĴĂIJĚĨ¿ĪøÜĪõ÷IJĨ¿ĨĴĨÕĂÆoĨĠĂĹóĂĴĂĠIJĨûoø¿ĨĴķċĢcÿĨċĠĂìĠ¿ûĨ ®õĢĪĠĂĴĢĪĴwĨĢĴoĪ¿ĨĴĨ¢ÜĠøwÿoĐĨ¶¿ûĂŌÜöûoĨĢÜĨĹ¿÷ĠĪÿIJĪĂIJĨ¢cĠĂIJĨSċĂĪc÷ĂĴĂIJÒĨ ĢĴĂIJĨÏĪoċ¿ŒĢ÷ĂIJĨÿcĢøÜÕĂĴÿõÏwĐĨ¯¿ÜĨċĂĴwÕcÿwĨÆķøĂĨl¿ĢĪĂĨċŒÜĠIJĂĴcÿĂĨĪÜøÜô åĂÿcĪķÒĨċĠĂĪÝÜĨ¤¿ÿ¿ĨöÜĨĢĪcøÜĨÿ¿ĨĠĂĹĪĠócÿwÞ

www.behej.com

FOTO: MARTIN SYMON

32

¾Õßã”çäæXêâX”ÜãçèÝèÙàßՔâXá”âÕÖlØàՔçêŽÞ”„êÙçè¡ ßãꏔßãàXa ”ÕàٔâXç”âÙÞêl×ٔäãèd„Ýà㠔ßØ풔Þçáٔ âՔçèãàٔâՄàݔaÙæêâãêc”¶dÜÙޔãèÙêÙâc”é”aàXâßé” ã”ÖdÜé”âՔ¿éÖd¢”ĉ¶íàՔÞçÙá”èÕá”âÕäãçàÙØí” çâÕؔê”æã×ٔ¥­«¥”Õ”ÞÕߔßãéßXá”âՔèí”ãÖæXîßí ” áãהçٔèÕá”âÙîádâÝàãČü”ÃÖaÕç”æÙÕÛéÞٔâՔ âdßèÙæc”ãèXîßí”äãáÕàÙÞÝ ”ãÖaÕç”çٔäÝ”êîäã¡ álâßX×ܔâՔ¹áÝàՔîÕäãáÙâٔâÕèãàÝß ”’Ù”âXç” äÙçèXêX”æÙÛÝçèæãêÕ袔ÊíÖÕêéÞٔçݔäÙçâX”ÞácâÕ ” álçèՔݔæãßí”éØXàãçèl¢” āÝâÙçàݔÞçáٔçݔߔäãØäÝçé”ÞÙØâé”îٔçèÕæ×ܔ ßâÝܔ㔹áÝàãêÝ ”ãÖÞÙêÙâãé”ê”ÞÙØâãá”î”äæՒçߏ×ܔ ÕâèÝßêÕæÝX莢”¸Õâd”îÕçêlèÝàí”ãaÝ®”ĉ¿ØٔÞçèٔÞݔêîÕàݳ” Èé”é’”âÙáXá¢ü”¸àãéÜã”ÞçáٔâÙêXÜÕàݔՔßâÝÜé”Þl” êdâãêÕàÝ¢”¶íà”èã”ÜãØâd”îêàX„èâl”äã×Ý蠔êdè„Ýâãé” ãçãÖâãçèݔêdâéÞl”ßâÝÜí”ã”çãÖd”Õ”âXá”çٔäãêÙØà㔠çÝèéÕ×ݔãÖæXèÝ蕔¸ÕâՔçٔâXá”ãØêØdaÝàՔØêdáՔ ÜãØÝâÕáݔßæXçâcÜã”äãêlØXâl ”äÙêX’âd”ã”æÕØãçèݔ î”ÖdÜXâl¢”

¼ÓÝa’ßjåæá’ßbÞá’ÔbÚVàj’èגèӂ×ߒÛèáæb± ¾X”ÞçÙá”âÝßØ픒XØ⏔Öd’ÙהâÙÖíàÕ¢”¼æXàՔÞçÙᔠÜXîÙâãé”Õ”î”âl”ÞçÙá”ÖíàՔîêíßàX”ÖdÜÕè”çäl„Ù”ÞÙ┠èÕßãêc”èí”èæÜXßí ”Üææ”çÙ᠔Üææ”èÕᢔÈã”Öíàã”çßãæ㔠×Ùà”áŽÞ”çäãæèãêâl”’Ýêã袔ÈÕßãêc”èã”ÖdÜXâl”äãXؔ ê”ÞÙØâãá”ßéçٔäãáÕà頔èã”áâٔâÝßØí”âdÞÕߔáãה âÙâÕØ×Üà㢔¿Ø풔ÞçÙá”êlØÕàՔÕèàÙèí ”ÞÕߔäÝ”æãî¡ ×êÝaãêXâl”ßæãé’l”èÝ”aèíÝ”ßãàÙaßÕ ”âÙêdØdàՔÞçÙ᠔ ߔaÙáé”Öí”áݔèã”Öíà㢔œçál×ܝ µàٔ¹áÝà”çٔáâٔçâՒÝà”äæã”ÖdÜXâl”îlçßÕè” Õ”âÕßãâÙהÞçÙá”çٔáéçÙàՔèãáé”Ý”èæã×Üé”äÝî䎡 çãÖÝ蠔äæãèã’Ù”ÞçáٔaÕçèã”çäãàé”àlèÕàݔäã”ÜãæX×ܔ Քèã”ÞçÙá”áé”âÙáãÜàՔçèÕaÝ袔ÈÕߔÞçÙá”çݔêÙàÝ×ٔ îÕáÝàãêÕàՔÚÕæèàÙßãꏔîäŽçã֔ÖdÜXâl ”èÕßãꏔ Öd’Ù×ߏ”êàÙ袔Âã”Õ”aÕçÙá”ÞçÙá”ØãêÙØàՔèláè㔠îäŽçãÖÙá”Öd’Ùè”Ý”¥¤Ă¥©”ßÝàãáÙè探”ÁÝàãêÕàݔ Þçáٔ×ÜãØÝè”âՔèíèã”ÚÕæèàÙßí”êٔÇèÕæc”¶ãàÙçàÕêÝ ” Ø㔼ã鄆ßí¢”Èã”ÞٔèÕßc”álçè㠔ßØٔ¹áÝà”ê’Øí” âÕÜXâdà”Úãæáé”äæã”çêc”çêdèãêc”æÙßãæØí ”Õàٔ

ĉÂÙáŽ’é ”âÙ×ܔáâٔéálè•ü”Õ”äÕØàՔÞçÙá”âՔ îXØՔØã”çâdÜé”Õ”ÞÙâ”êãàÕàÕ®”ĉ¾X”×Ü×ݔèÕØí”îŽçèÕè” Õ”éálè¢ü”œçál×ܝ µàٔáéçlᔁl×Ý ”’Ù”áݔÖdÜXâl”ØÕàã”Ý”ÜãØâd”Ø㔠’ÝêãèÕ¢”¿Ø풔çݔaàãêdߔîÕÖdÜX ”ÞÕߏáßãàÝê”î䎡 çãÖÙ᠔ßØ풔çݔâՔèã”îêíßâٔՔÖdܔçٔáé”çèÕâٔ âdalá”ÞÕßã”êíîâXâl᠔ãæÛÕâÝçáéç”çݔâՔèã”æXؔ îêíßâÙ¢”#àãêdߔáX”äã”èÕßãêcá”èæcâÝâßé”äã×Ý蠔 ÞÕßãÖí”çٔèÕߔâdÞÕߔêâÝèâd”éáí࢔ÉêâÝ联çٔê„Ù” æãîäæãéØl”Õ”èÙâèã”äã×Ýè”ÞٔãäæÕêØé”âÙäÙßãâÕèÙࡠ⏢”Èã”ÞٔäæãÞÙꠔßèÙ揔ÞٔèíäÝ×ߏ”ÞÙâ”äæã”ÖdÜXâl¢

µÚáÖÛޒåےے·ßÛޒìÓÔbÚÓæ’Ü×à’æÓݒâäá’äÓÖáå汒 ̒æ×Þ×èÛìàjÕڒìVÔb䌒Ü×ܒìàVßגÜ×à’ìגìVèá֟ àjÕڒþàۂŒ ¾ã ”èã”ãâ”×ÜãØÝà”æXØ¢”¿Ø풔èÙÖՔîÕádãêÕà” èæcâÝâߔâՔâdÞÕߏ”îXêãؔՔçèÕÜãêÕà”ãÖÞÙ᠔álêÕà” ãÖØãÖl ”ßØí”ÖdÜÕà”àÙÜ×ٔՔç”êÙàßãé”×Üéèl”Õ”áãה çٔâՔèã”èd„Ý࢔¼ãØâd”ÞçáٔèÕßí”×ÜãØÝàݔçäãà頔 âՔèã”áXá”âÙÜíâãé×l”êîäãálâßí¢”Èã”Þçáٔ ÖíàݔêٔÊæXèâc”ØãàÝâd”âՔÇàãêÙâçß颔ÈÕá”âXç” äãîêÕàݔˆäàâd”âÙîâXál”àÝØc ”ßèفl”âXá”âÕäçÕàÝ ” ’Ù”ÞÙçèàݔÞÙØâãé”ÖéØÙáٔ×Üèlè”äÙؔê„lá”éèc×Ý ” Ն”äÝÞÙØÙáٔߔâÝᢔ¶íàã”èã”âՔäãØîÝ᠔ÖíàݔÞçáٔ èÕá”Õçݔ¥¨”Øâl”Õ”àlèÕàݔäã”ÜãæX×Ü ”älæãØՔßãàÙ᠔ âÕäÕØÕâc”àÝçèl¢ ¹áÝà”ÖdÜXâl”êíé’lêÕà”Ý”ê”âãæáXàâlᔒÝêãèd ” âÙÞÙîØÝà”ÕéèÙá”ÕâݔèæÕáêÕÞl¢”¶dÜÕà”äÙç”ÄæÕÜé” Øã”îÕádçèâXâl”Ý”âՔèæcâÝâߢ”Èã”ÞçáٔßãàÝßæXè” ×ÜãØÝàݔçäãàÙaâd”äÙç”Çèæãáãêßé”âՔÀÙèâã颔 ÎäXèßí”Þçáٔèã”èÙÖՔêîÕàݔäÙ甼æÕØ ”êÙaÙæ”é’” èÕá”âÙÖíàݔ’XØâl”èéæÝçèc ”Öíàã”èÝ×Üã”Õ”Øã”èãÜã”èí” áãâéáÙâèXàâl”çèÕêÖíȔ


33

Âäá_’æ×Öë’ç’àVå’æÓݒßVÞá’ÞÛÖj’ÔbÚV± ɔâXç”âÝßØí”áãהàÝØl”âÙÖdÜÕà㠔ÕâݔîՔâX碔È㔠âÙâl”ÞÕßã”ê”Âãæçß頔ºÝâçßé”âÙÖã”HêcØçß頔èÕᔠçٔÖdÜX”äãXؔÜãØâd ”Ý”ßØ풔âÙáÕÞl”êßãâ¡ âãçèâl”„äÝaß頔ÞÕßã”֏êÕà”èÙÖՔÄÕÕêã”ÂéæáÝ¢” ÈÕá”çݔÞØٔæãØÝâՔã”êlßÙâØé”çÕáãîÙÞád” îÕÖdÜÕ蠔ÞØãé”çݔîÕÖdÜÕè”æãØÝaٔݔØdèÝ¢”Áã’âX” èã”áX”îXßàÕؔê”èã᠔’Ù”èÕá”ÖíàՔçèÕêÙâl”ØÕàÙß㔠ãؔçÙÖٔՔßØ풔àÝØݔ×ÜèdàݔØXè”ßé甁ÙaÝ ”áéçÙàݔ âÕçÕØÝè”Öd’ßí¢”Ê”èd×Üèã”îÙál×ܔáâٔãßãéîàÝàí” Ý”èÕßãêc”ØÙèÕÝàí ”ÞÕß㔒ٔê”àÙçl×ܔÖíàí”×ÜãØâlaßí” äãçíäÕâc”ߎæã頔ÕÖí”çٔäã”âÝ×ܔØãցٔÖdÜÕà㔠ݔîՔØلèd¢ ÂlîßX”äãäéàÕæÝèՔÖdÜXâl”é”âXç”ÞٔäãØàٔáâٔ êçàÙØßÙá”ê턄l”’Ýêãèâl”ˆæãêâd”Õ”ç”èlá”çäãÞÙâc” àÝØçßc”äãÜãØàâãçèÝ ”àÙâãçèÝ ”çÙîÙâlá”é”äãalèÕaŽ” ՔäãØãÖâd¢”ÁâãÜã”àÝØl”êíÕØÝàã”çêc”âãÜí”î”Úéâß¡ ×ÙȔāÝèãá”èdàã”Þٔßéç”älæãØí”Õ”ßØ풔èãÜã”áX” Øãç蠔âéèl”âXç”ß”èãá頔ÕÖí×Üãá”çٔîÕaÕàݔ܏ÖÕ袔 Èdàã”çݔèÕߔêí’ÕØéÞÙ ”ÕÖí”çٔaàãêdߔØæ’Ùà”Ý”ê”aÙæç¡ èêc”áí„àÙâßãêc”ßãâØÝ×Ý¢ ÈjÖVßגèVå’àӒåæÓäæ×ÕڒßÓåáèÕڒÔbڌ’ è’ÂäÓìמ’_Óåæá’åגåæÓäæáèàj’âÛåæáÞj’è’äçÕ× ’ ¼ÓݒèàjßVæגè×ÞÝa’ßbåæåÝa’ìVèáÖ랒Ýæ×äa’ÖᒠÂäÓÚë’âÛà×åޒ»æÓޒµÓäÞᒵÓâÓÞÔá± ·ÕæàՔ·ÕäÕàÖՔçݔêÙàÝ×ٔêX’lᢔÁÕæÕèãâ”ê”ÄæÕîٔ ê’Øí×ßí”ÖíࠔÕàٔãâ”î”âdޔéØdàÕà”îXêãؔáÝâÝ¡ áXàâd”âՔÙêæãäçßc”ˆæãêâݔՔäæՒX×ݔèã”ÖÙæãé” ÞÕßã”âXØÜÙæâãé”éØXàãç袔¿ãàÝßæXè”ÞٔêÝØdè”àÝØÝ ” ×ã”âÙÖdÜÕÞl ”ÕàٔÞØãé”èã”îßéçÝ袔Èã”çٔáݔàlÖl¢”¾Ù” èã”îXçàéÜãé”äæãäÕÛÕ×ٔáÕæÕèãâ頔·Õæàãêãé” îXçàéÜãé¢ ÁXáٔߔçãÖd”êÙàÝ×ٔêÙàc”êîèÕÜí ”äæXêd”ßêŽàݔ èãáé”áÕæÕèãâ颔Ãâ”èÙÜØí”ê”îÕaXè×l×ܔäÝ„Ùà” ß”âXá”Øã᎔ՔîÕaÕà”êíßàXØÕè”ã”çêcá”çâé”

éØdàÕè”êÙàߏ”äæՒçߏ”áÕæÕèã⢔ÃؔîÕaXèßé”Þçáٔ áé”ÞÕçâd”ÚÕâØÝàÝ¢”Èí”êîèÕÜí”Þçãé”äãØàã’Ùâc”èlᔠÚÕâØãêçèêlá”äæã”ÖdÜXâl¢”ÈÕߒٔâՄٔêîèÕÜí” Þçãé”ã”âdaÙá”ÞÝâcá ”âْ”ÞÙâ”ã®”ĉµÜãÞ ”ÞÕߔçٔ áX„³ü ÅÞ×ÖçÜ×æגæ×Þ×èÛìàj’â×àáåë’ì’ßÓäÓæáàç± µâ㠔Õâ㠔èã”ÞX”ê’Øí×ßí¢”Ädèß頔ØÙçlèß頔áÕæÕèã⠔ èã”áâٔêÙàÝ×ٔîÕÞláX¢”µàٔäã×ÜãäÝèÙàâd”áâٔ îÕÞláX”ÜàÕêâd”ã„èdä”Õ”ê„Ù×Üâã”î”ÕèàÙèÝßí¢” ¾VÝÓޒèVå’ÔbÚ×ߒåâáäæáèàjÚᒐÛèáæӒےÜÛà’ åâáäæ± ÈÙÜØí”áâٔêÙàáݔîÕÞláÕà”èÙâÝ研äæãèã’Ù”Þçáٔ ÖíØàÙàݔêÙØàٔèÙâÝçãê×ܔßéæ莔ՔèÕßí”ÛíáâXîÝéᔠÞçáٔádàݔêÙØàٔßéæ莢”¿Ø풔ÞçáٔádàݔèÙÖՔ âXÖã’Ùâçèêl ”èÕߔÞçáٔêíçßãaÝàݔãßâÙá”Õ”ÜãâÙᔠâՔèÙâÝçȔœçál×ܝ”µàٔÖãÜé’Ùà”äÕߔÖíàՔêXàßՔ ՔèՔáâٔÜãØâd”éçádæâÝàՔê”èã᠔ÞÕߏ”çäãæè” áŽ’é”ØdàÕè¢ ÄãîØdÞݔÞçÙá”çٔØãçèÕàՔߔÜXîÙâc ”ßèÙæãé” ÞçÙá”ÜæXàՔãçá”àÙ袔āÝèãá”áâٔçäl„Ù”îÕÞláÕà” êãàÙÞÖÕ࢔ÊàÕçèâd”Õâ㠔èÙâÝ甄ßæèâdèÙ ”ØÙÞèٔèÕᔠêãàÙÞÖÕ࢔ÈÙâ”ÞçÙá”Üæãîâd”æXØՔÜæXàÕ¢”ÈÙâÝç”Öíà” âÙØãçèéä⏔Ā”âÕâaâd¢ ÊlèÙ ”ãâã”ãÖÙ×âd”äàÕèl ”’Ù”ßØã”áX”ê”çãÖd” èãéÜé”äã”çäãæèãêXâl ”äãXؔâd×ã”ÜàÙØX”Õ”âÕ¡ ßãâÙהçٔߔâdÞÕßcáé”çäãæèé”ØãçèÕâÙ¢”ÂÕßãâÙה Õâݔ¹áÝà”Öí”ÕçݔêŽÖÙהâÙîÕaÕà”ÖdÜÕ蠔ßØíÖí”çٔ âÙØãçèÕà”Øã”äÕæèí”êٔÎàlâd¢ ȒÖàׂàj’ÖáÔb’ÜגßÓäÓæáà’Öáßaàáç’ÓæÞ×挒 _×äàa’âÞ×æÛ ’½ÖëÔë’ßbޒÖà×咷ßÛޒìÓ_jàÓ枒 âçåæÛޒÔë’åגÖá’åáçÔáÜגå’àÛßےå’èbÖáßjߞ’×’ ےâےà×ÜÞ×â‚j’èŒÞےߌ×’åÝáà_Ûæ’æ×ÔӒӐ’âV捞’ âäáæá×’³ØäÛ_ÓàےÜåáç’àӒæáߒÞaâגÝáàåæÛæç_Ÿ àb±’ ÄãØlêÙÞèٔçÙ ”ßØ풔ãâ”îÕalâÕࠔèÕßí”èÙÜØí” ÙìÝçèãêÕàí”çêdèãêc”æÙßãæØí ”ßèÙæc”éØdàÕà”âdßØ㔠äÙؔâlᢔÈÕßí”áãÜà”l×Ý ”’Ù”ädè”ßÝàãáÙè掔äãؔ ¥¨”áÝâéè”HêcØՔ»éâØÙæՔ¼[ÛÛՔÞٔáã× ”èã”çٔ âՔèã”êíßՄà颔µàٔâفÙßà”èã”Õ”çèÕà”çٔØæé܏á”aàã¡ êdßÙ᠔ßèÙ揔èã”ØãßXîÕ࢔µ”èæêÕàã”áé”èã”ädßâãé” XØßé”àÙ蠔âْ”èã”ØãßXîÕà• ÇÕáãîÙÞád ”’Ù”çêd†XߔÞٔØâÙç”çèæՄâd” ØÕàÙß㢔µàٔê”ßՒØc”cÙ”Öíàã”âd×ã”âÙØãçèéä¡ âcÜ㢔Äæã”áâٔèã”èÙÖՔÖíà㔩¤”áÙè掔œê”ã„èd¡ äé”Ă”äãî⢔æÙØ¢”Õ”âÕßãâÙהî”èãÜã”Öíà㔩ª” áÙè探”µ”ØâÙç”çٔÜX’Ù”áâãÜÙá”ØXà•”½”Øâلâl” êæ×Üãàâc”êßãâí”Þçãé”äÙßãâÕèÙà¡ âc¢”¿Ø풔×Ü×ݔâdaÙÜã”ØãçXÜâãé蠔 áéçlá”êdØdè”ÞÕß ”áéçlá”âՔè㔠álè”ç×ÜãäâãçèݔՔäãØálâßí”Õ”áé¡ çlá”álè”âՔèã”×Ü醢”ÄÕߔÞٔáã’âc” ØãçXÜâãéè”êßãâ頔ßèÙ揔Öí”aàãêdߔ ãؔçÙÖٔÕâݔâÙaÙßÕࢠ¼Óݒ·ßÛޒÖáâÞtáèÓޒ×à×äÙÛÛ±’¼Óݒåג åæäÓèáèÓÞ± Ãâ”çٔáãהâÙà݄Ýà”ãؔãçèÕèâl×ܔ êíèæêÕà׎¢”ÎÕèlá×ã”áí ”êæÜÕaÝ ”áXáٔ æXØݔáÕç㠔èÕߔêíèæêÕà×Ý ”×ã”ÞX”îâÕàÕ ”

çäl„Ù”èlÜàݔߔãêã×Ý ”îÙàÙâÝâd ”àé„èdâÝâXáȔÁÕç㔠ÞÙØàݔèÕßc ”ÕàٔâٔèãàÝߔÞÕßã”áí¢”¹áÝà”ádà”èÕßc”æXؔ âéØàÙ¢”Äæãçèd”ÞÙØâãØé×ÜX”ÞlØàÕ ”aàãêdߔÜã”äãèd„Ýà” êՁÙâá”ßêdèXßÙá”äãçíäÕâá”çæÙᢔÂÙäãÜæØà” ÕâݔêՁÙâá”Üãêdîlá”Õ”ßØ풔èÕá”Öíàã”èæã×Üé” èàéçècÜ㠔Öíà”ˆäàâd”âÕ؄Ù⏢”œçál×ܝ ¿çå×ޒåےÚÞjÖÓæ’èVÚç± µâݔâÙ ”ãâ”Öíà”ˆäàâd”äÙæÛÕáÙ⢔œÉßÕîéÞٔâՔ ցÝ×Üã”Õ”çádÞٔçÙ¢”Ãâ”çݔê’Øí”éßÕîãêÕà”âՔ ցÝ×Üã”Õ”lßÕஔĉ¾Ù”èã”ØãÖ揠”ÞٔäÙæÛÕáÙ⠔ÚãæáՔ ÖéØÙ¢ü”œçál×ܝ

µá’áà’Ó’ä×Ù×à×äÓÕ×± Ãâ”æXؔäàÕêÕà ”ÕàٔâٔaÕçè㢔Èã”é’”áéçÙàÕ”Öè” èÙäàX”êãØÕ¢”µàٔèÙÖՔáÕçX’ ”èã”âÙ ”ãâ”Öíà”êÙàáݔ àÙ×ÜèÝꏢ”¾ÙØâãé”ÞçáٔÖíàݔê”àXîâl×ܔՔèÕá”áÕ¡ çcæßՔlßÕàÕ®”ĉÁá”çâÙá”ÞÙ ”ÕÖí×ܔèãÜã”ÎXèãäßՔ Õçäãv”ÞÙØâãé”áãÜàՔâÕáÕçlæãêÕè¢ü”ÈÕߔçٔ ¹áÝà”äãØêãàÝࠔÕàٔêæXèÝà”çٔ×Ùà”îâÝaÙ⏢”œçál×ܝ” Äæãçèd”çݔâÙêîäãálâX᠔’Ù”Öí”âdßØí”èãé’Ýà”ä㔠âdÞÕßc”æÙÛÙâÙæÕ×Ý¢”ÇÕéâ頔èé”ádà”ÞÙØÝâd”æXØ¢” ÈÙäàãéaß㢔¸ãçè”èãèݒ”èæädà”âՔÝç×ÜÝÕ研èÕߒٔçݔ áéçÙà”âՔèã”ØXêÕè”äãîãæ¢ µâݔâÙæÙÛÝçèæéÞÙáÙ ”’Ù”éÖdÜàí”Øêd”ÜãØÝâí” äãêlØXâl¢”āÙæé„l”âXç”Õ’”äl×ÜãؔØÕà„l”âXê„èdêí¢” Æí×Üàٔ¸Õâd”ØdßéÞÙáٔՔäæãçláٔã”ÞÙÞl”èíäÝ×ߏ” áÕàãêÕ⏔êîßÕî”aèÙâXŽá¢”ÀÙÛÙâØՔaÙçßc”ÕèàÙ¡ èÝßí”âÙêXÜX”Õ”Þلèd”âXç”äãÜàÕØl”܁ÙÞÝêáݔçàãêí” âՔæãîàãéaÙâãé® ĉ¸æ’lá”êXá”äÕà×Ù ”ÕÖí”çٔêXá”ØՁÝà㠔×㔠ØdàXèÙ¢”Vٔäl„Ùèٔã”ÖdÜXâl¢”Äã᎒ٔèã”æãîaفÝè” çèãÞÕèc”êãØí ”ÕÖí”çٔé”âXç”àÝØc”êdâãêÕàݔêl×ٔ ÖdÜXâl¢”ÂÙáíçàlá”âՔæÙßãæØí ”Õàٔäæã”îØæÕêl” ՔØãÖæãé”ßãâØÝ×Ý¢ü

www.behy.cz

Áí”ÞçáٔèÙÜØí”âÙÞÙîØÝàݔáãהâՔØãêãàÙâãé ” âՔèã”ê”çÙîãâd”âÙÖíà”aÕ碔µàٔßØ풔ÞçáٔêÞÝ¡ áÙaâd”ÖíàݔÕçݔØêÕßæXè”ꔶéàÜÕæçßé”é”áãÙ ”ã┠ádà”äæãÖdÜÕâc”×Ùàc”èÕáâl”ãßãàl ”êdØdࠔßØٔ×㔠ÞÙ ”ÞÕߔèã”èÕá”êíäÕØX”Õ”ádà”îâXáãçèݔ֎ÜêlßØٔ ßãàÙ᠔äæãèã’Ù”çٔÜâÙؔç”ßՒ؏á”ØXêÕà”Ø㔁ÙaÝ¢” µ”äÕߔèÕßãêc”èí”älÜãØí ”ßØí”Öd’Ùà”äæã”âd×㢔 ¶íàݔÞçáٔØàãéÜã”äÙؔçÙîãâãé”ꔿæßãâã„l×ܔ ՔÞX”ØãçèÕàՔ×Ü醔âՔaÕÖÕÞß颔JãäÙߔÜâÙØ®”ĉÈÕߔ ÞX”èݔçßãalá”Øã”HäÝâØà頔×Ü×ل³ü”Âã”Õ”çàÙèdà”î”èc” HäÝâØàÙæãêßí”Õ”îÕâÙØàãéÜã”ãäæÕêØé”äÝâÙçà” aÕÖÕÞß颔ÄÕâ锿éßÕaßãêݔî”×ÜÕèí”èã”âÙØÕàã”Õ”îՔ ØêՔØâí”äÝ„Ùࠔ’Ù”çݔßãéäÝà”ÖéØlßՔՔ¹áÝàãêݔè㔠çèãäâÙ¢”¹áÝà”Öíà”çÕáãîÙÞád”ÜâÙؔâÕ؄Ù⏠”’Ù” äãàÙèl¢”ÄÕߔàlaÝࠔÞÕߔèã”Öíàã”àÙÛæÕaâl ”’Ù”ãâ”èÕᔠäÝàÙèdà”×Ùà”êîädâd⏠”ÞÕߔçݔØÕà”îXàْÙ蠔ՔèÙb” èÕá”ê”èãá”ãÖ×ÜãØd”ÖíàՔÚæãâèՕ”œçál×ܝ”ĉÄæãçlᔠêX研âÙîàãÖèٔçÙ ”ÕàٔÞØٔã”çXîß颔¾X”áéçlᔠØãçèÕè”aÕÖÕÞß頔ÕàٔÜâÙؔæí×ÜàÙ¢”µ”Þلèd”ˆaÙè¢ü” µ”àÝØݔê”èãá”ãÖ×ÜãØd”Þلèd”äãêîÖéîãêÕàݔÙîâlßÕ ” ÕÖí”èí”ßàãÖXçí”îÕÖÕàÝà”æí×Üàٕ”Âã”âÕßãâÙה¿é¡ ßÕaßՔâÕádÝà”Õçݔ¥«”áÝâé蠔×㔹áÝà”äãèÙÖãêÕà” âՔädè”ßÝàãáÙè掔ê”ßãä×l×ܕ”ÂÙÖíà”èÙØí”àl⏔êí¡ é’lè”çêc”ÖdÜÕ×l”ç×Üãäâãçèݔê”âãæáXàâlᔒÝêãèd” ՔÞلèd”ádà”æÕØãç蠔ßØ풔áãÜà”ÞÝâá”äãáã×Ý¢”


34

BĚŽECKÉ OSOBNOSTI MINULOSTI

TEXT: KAREL SCHESTAUBER

JAK JSEM POTKAL

ZÁTOPKA ºĨøÜĪÏÿwûĨĠĂÏÜĨIJċøķÿIJøĂĨöõĨĦĺĨøÜĪĨĂÕĨĂ÷¿ûõ÷IJÒĨ÷ÕķĨĪÜÿĪĂĨ ÿcĨÿÜöøÜċwĨĢċĂĠĪĂĴÜÏĨİĺĐĨĢĪĂøÜĪwĨċŒÜ÷Ăÿ¿øĨĢĴ™öĨċĠĴÿwĨ ĢĴoĪĂĴšĨĠÜ÷ĂĠÕÒĨ¿ĨĪĂĨĄĄĐĨĦĐĨĄĀêĀĨĴĨ°ĢĪĠ¿ĴoĨĴĨÆoóIJĨÿ¿ĨĄĺĨ÷ûĨ l¿ĢÜûĨİĀÑİÝÒİÒĨlwûĨĢÜĨĢĪ¿øĨċĠĴÿwûĨĢċĂĠĪĂĴÏÜûĨÿ¿ĨĢĴoĪoÒĨ ÷ĪÜĠšĨĢÜĨÕĂĢĪ¿øĨċĂÕĨóĠ¿ÿõÏõĨİĀÑĬĺĐ

āÙؔâlá”Øæ’Ùà”èÙâèã”æÙßãæؔºÝâ”ÊÝàÞ㔼ÙÝâ㔠î”æãß锥­¨¨”aÕçÙᔦ­®§© ¨¢”µ”Øãßãâ×ٔݔߔâdáé” çٔ¹áÝà”äÝÖàl’Ýà”Þݒ”ê”æã×ٔ¥­¨¬”âՔ¥ ª”êèفÝâí”êٔ çêcá”ØæéÜcá”çèÕæèé”âՔ¥¤”ßᢔ¼ÙÝâã”ê„Õߔîâã¡ êé”ÎXèãäߎê”æÙßãæؔê”îXl”æãß锥­¨­”äÙßãâÕà” êßãâÙᔦ­®¦« ¦¢”¹áÝà”çٔÕàٔâÙØÕà”Õ”äÙßãâÕà” Üã”ꔁlÞâ锥­¨­ ”ãädè”ê”ÃçèæÕêd ”èÙâèãßæXè”aÕçÙᔠ¦­®¦¥ ¦¢”ÎՔèã”Öíà”äãäæêc”êíÜàX„Ùâ”âÙÞàÙä„lᔠçäãæèãê×Ùá”çêdèՔäæã”æãߔ¥­¨­¢”ÈÙâèã”èÝèéà”ØãçèÕà” Þلèd”ØêÕßæX蠔Քè㔥­©¥”Õ”¥­©¦ ”×㒔ØãßXîÕà” êíæãêâÕè”äãéîٔÞÙØÝ⏔çäãæèãêÙהÔÊÕàÙæÝޔ¶æéáÙà” îٔÇÇÇÆ¢”·ÙàßÙá”ÎXèãäÙߔäÙßãâÕà”¥¬”çêdèã¡ ê×ܔæÙßãæ؎¢”ÁãÜàã”ÞÝ×ܔ֏è”ã”èÝ”êl×Ù ”ßØíÖí”Öíàí” îádÙâí”áÙîÝaÕçí”âՔª”áÝà”é”ØÕà„l×ܔèl”ÞÙÜ㔠çêdèãê×ܔæÙßãæ؎”âՔ¥¤”ßᢔ

¶d×ÜãêÝ×ÙáݔÞçÙá”êíÜæXà”©¤¤” á”âՔ¿ãèàX×ٔꔸÙÞêÝ×l×Ü ”ßØٔáݔâՔ çèéäâl×ܔêlèdÛæÕèéàãêÕà”ãèÙה¾ÕâØÙæՔ ՔäÕæÕÚæXîãêÕà”ãàíáäÝÞçßc”ÜÙçà㮔ÂÙâl” ؎àْÝèc”îêlèdîÝ蠔ÕàٔäÝÞlè”îâãêÕ¢”ÃØäãêdØdà” ÞçÙá”á頔’Ù”ÞçÙá”èÕá”Þݒ”äãèÙèl ”äæãèã’Ù”ÞçÙᔠÖíà”Þلèd”âՔÖÙØâd”êٔêæÜé”ßãéàl”Õ”ê”ÖdÜé”âՔª¤” ᢔµ”âՔÇàXêÝݔád”ßàé×ݔéäãîãæâÝàÝ ”’Ù”ã”ád”äçÕàݔ ê”#ÙçßãçàãêÙâçßcá”Çäãæè頔ßèÙ揔ØâÙç”âÙçٔ âXîÙê”Çäãæè¢ ¸æéÜc”çÙèßXâl”Öíàã”ã”æãߔäãîØdÞÝ ”äÝ” älàْÝèãçèݔäÙØXêXêXâl”ãÖaÕâçߏ×ܔäæŽßÕ ê”ÆÕØÝãäÕàX×ݔâՔÊÝâãÜæÕØÙ×ܔê”âՄÝ×ܔäÕèâX×èݔ àÙèÙ×Ü¢”ÎØٔãäd蔹áÝà”êíäæXêdà”ã”çêcá”îXêãØdâl ” èæcâÝâßé”Õ”×ÙçèãêXâl”äã”×Ùàcá”çêdèd”êÙàáݔîÕÞl¡

www.behej.com

ZÁTOPEK PŘEKONAL 18 SVĚTOVÝCH REKORDŮ. MOHLO JICH BÝT O TŘI VÍCE, KDYBY BYLY ZMĚŘENY MEZIČASY NA 6 MIL U DALŠÍCH TŘÍ JEHO SVĚTOVÝCH REKORDŮ NA 10 KM. ÇٔÎXèãäßÙá”ÞçÙá”ádà”è㔄èdçèl”Õ”aÙçè”çٔ êl×ÙßæXè”çÙèßÕè”Õ”ãÖØÝêéÞݔÜã”ÞÕßã”ÞÙØâãÜ㔠î”âÙÞêdè„l×ܔÖd’׎”ê„Ù×ܔØãÖ ”×㒔ãçèÕèâd”äçÕàí” Ý”ØãÖãêc”âãêÝâí ”ßèÙæc”Þçãé”âՔêçèÕêd”ê”Æéîíâݔ äÙØàã’Ùâí¢”Äæãèã”ÞçÙá”çݔîÕêîäãálâÕà”âՔâdßã¡ àÝߔçÙèßXâl”ç”âlᢠÄæêâl”çÙèßXâl”çٔãØÙÜæXàã”âՔ¶d×ÜãêÝ×l×ܔ ¥­ªª¢”¶íà”ÞçÙá”îØٔêٔçê×ܔ¥¨”àÙèÙ×ܔÞÕß㔠ØÝêXߔçٔçêá”ãè×Ù᠔ßèÙ揔¹áÝàՔêÝØdà”îXêãØÝè” Þݒ”ê”æã×ٔ¥­¨¬”Õ”êíäæXêdà”áݔã”êÙàßcá”âÕ؄Ùâl” î”ÞÙÜã”èl”êlèdîçèêl”ꔼÙàçÝâßX×ܔ¥­©¦¢”ÎXèãäÙߔ Öd’Ùà”äÝ”älàْÝèãçèݔ«¤¢”æãaâlß锶d×ÜãêÝהèÙâè㔠îXêãؔäãäæêc”Õ”âÕäãçàÙØí”êٔçê×ܔ¨¨”àÙèÙ×Ü¢” ¶íà”èÙèl”ê”èÙÜØÙބl”ßÕèÙÛãæÝݔãؔ§©”Ø㔨¨”àÙè” aÕçÙᔧ¨®§« ¬ ”äãæÕîÝàݔÜã”äãéîٔØêՔèÝ×Xèâl×ݔ Քäã”ÖdÜé”îÕaÕà”ãßÕá’Ýèd”êíäæXêdè”çêc”ØãÞáí” ßéàãáÙèâá”çèíàÙᢔ¶íà”èã”äæã”ád”êÙàߏ”îX’ÝèÙߔ ՔêÙàßX”ÝâçäÝæÕ×Ù ”âÙÖ㆔ÞçÙá”ãؔäÙØ×Üã¡ îlÜã”æãß锥­ª©”îÕaÕà”ÖdÜÕè”âՔÇàXêÝݔՔäÙؔ

áÕêá”îäŽçãÖÙá”Õ”ØãáâlêXá”çÙ ”’Ù”âXç”Öíà㔠êl×Ù ”ßèÙæc”äæã”çäãæè”Õ”ÖdܔîlçßÕ࢔ÂՔîXêd栔ßØ풔 ãØäãêlØÕà”âՔØãèÕîí ”áÝáã”ÞÝâc”Ùßࠔ’Ù”§”ßᔠäÙßX’ÙߔâÝßØí”âÙÖd’Ùà”ÞÙØâÕߔî”ØŽêãØé”Üãæ„l×ܔ çßãßÕâçߏ×ܔäÙØäãßàÕ؎”œádà”ãçãÖâl”æÙßãæؔ êٔçßãßé”Øã”ꏄß픥©¤”×ᝠ”ÞÙØâÕߔÞçáٔádàݔ êÖãæâcÜã”Öd’×ٔâՔèéèã”ØÝç×Ýäàlâé”Ă”¾Ýâ؁Ý×ÜՔ ÆãéØâcÜ㠔ßèÙ揔çٔçèÕà”áÝçèæÙᔹêæãäí”ꔶæé¡ çÙàé”ê”æã×ٔ¥­©¤ ”ßØٔ¹áÝà”êíÜæXà”©”Õ”¥¤”ßᢠȁÙèl”çÙèßXâl”äæãÖdÜàã”äÝ”¶dÜé”ÜÝçèãæÝ×ߏᔠÊí„ÙÜæÕØÙá”ê”æã×ٔ¥­«¬ ”ßØí”äã”ØãÖdÜé”îՔ âXáݔäÝ„Ùà”Õ”ÖÕêÝàݔÞçáٔçٔã”æŽîâ×ܔêd×Ù×ܔ ßãàÙá”îXêãØdâl”Õ”èæcâãêXâl¢”ÂÙ×ÜãêÕà”çٔÞÕß㔠ÜêdîØÕ ”ßèÙæãé”êٔçßéèÙaâãçèݔãäæÕêØé”ÖíࠔÕàٔ âÕãäÕߔäŽçãÖÝà”ßÕáÕæXØçߏá”Õ”äXèÙàçߏᔠØãÞáÙᢠ#èêæèc”çÙèßXâl”Öíàã”ê”ßÝâd”ÄãâæÙäã”ê”æã×ٔ ¥­¬¤”äÙؔü”ê”Áãçßêd”äÝ”ÖÙçÙØd”äã”äæãál¡ èXâl”Ā”àáé”ã”ü”ꔼÙàçÝâßX×ܔ¥­©¦¢”ÎØٔ¸ÕâՔ

Ք¹áÝà” ãØäãêlØÕàݔ âՔêÙàßc”áâã’çèêl” ØãèÕ”ÂՔîXêdæ”âdßØ㔠î”ØÝêXߎ”Ùßà ”’Ù”Þٔã”âÝ×ܔ îâXá㠔’Ù”æXØݔîälêÕÞl”áãæÕêçßc”älçâÝaßí ” ՔêíîêÕà”ÞÙ ”Õ†”âd×ã”îÕîälêÕÞl¢”¸ÕâՔçٔÖÙî”ßíèÕ¡ æí”èæã×Üé”ãçè×ÜÕàÕ ”Õàٔ¹áÝà”ØÕà”æéßé”âÕؔÜàÕêé” Õ”ÜâÙؔîÕaÕà”Õ”¸ÕâՔçٔߔâdáé”äÝØÕàÕ¢”Âéèâ㔠éîâÕ蠔’Ù”¹áÝàãêՔ’ÙâՔádàՔaÝçè„l”ÜàÕ碔Ãädè”è㔠Öíà”êÙàáݔçÝà⏔îX’ÝèÙߢ ¿”ØÕà„lá”çÙèßXâlá”Øã„àã”ê”æXá×ݔÆã„Ý×ßcÜ㔠áÙáãæÝXà頔ßØٔÞçÙá”ØdàÕà”êÙØãé×lÜã”×ÙæÙáãâÝ¡ Xàé”êíÜàՄãêXâl”êlèdՔßØٔäÙØXêÕàݔâՄݔ؁l¡ êdބl”êîâÕaâl”çäãæèãê×ݔ×Ùâí”èÙÜØÙބlá”êlèdîŽá¢” ʔèd×Üèã”îXêãØÙ×ܔçèÕæèãêÕàã”áâãÜã”îÕÜæÕâÝa¡ âl×ܔçäãæèãê׎”Õ”Öíàã”îÕÞláÕêc”äãîãæãêÕ蠔ÞÕߔçٔ ç”âÝáݔ¸ÕâՔݔ¹áÝà”çßêdàٔØãáàéêÝàÝ ”éádàݔèãèݒ” çÙØá”aݔãçá”ÞÕîíߎ¢ µ”äãçàÙØâl”çÙèßXâl”Öíàã”ØŽçèãÞâc”æãîàãéaÙâl” ê”ÂXæãØâlá”ØÝêÕØàٔâՔßãâ×ݔàÝçèãäÕØ锦¤¤¤”œîÙ¡ áÙà”¦¦¢”¥¥¢ ”ßØí”çٔç”âlá”äÝ„Ùà”æãîàãéaÝè”âÙÞÙ┠×Ùà”âXæãØ ”Õàٔݔ×Ùà”çêdè”ê”äãØãÖd”ÞÙÜã”çãé¡ äفŽ ”âÕälßàÕؔµàÕâ”ÁÝáãé⠔¾Ýâ؁Ý×ܔÆãéØ⏠” ՔáâãÜã”êîâÕaâ×ܔçäãæèãêâl×ܔÚéâß×ÝãâXŽ¢” ¹áÝàՔՔ¸Õâé”âÙ×Ü×ݔâÝÞÕߔÛàãæÝĀ”ßãêÕ蠔äæãèã’Ù” èã”âÙäãèÙÖéÞl¢”āÙçèã”çݔØãêãàlá”ê”îXêdæé”éêcç蠔 ’Ù”âՔád”ãÖՔê’Øí”äŽçãÖÝàݔÞÕßã”âÕäàvéÞl×l” ÝØÙXà픁Ù×ßc”ßÕàãßÕÛÕèÜÝٔâÙÖãàݔÜÕæáãâÝٔèdàՔ ՔØé×ÜÕ¢


• lehká, voděodolná, podpažní ventilační systém, kapsa na zip a na klíč, reflexní prvky

Ultralehká bunda ZDARMA k obuvi M783BK • trailová obuv, technologie Abzorb, C-CAP, Stability Web, Medial Post, N-Durance, Water Resistant

1 999,Gigasport infoline +420 251 013 351 • • • •

www.gigasport.cz

Praha - Průhonice • AVION Shoping Park Zličín • Černý Most • Brno - Brno-Modřice, U Olympie České Budějovice - u Globusu • Hradec Králové - u TESCO Hradubická • Olomouc - Obchodní centrum Haná Ostrava - AVION Shoping Park Ostrava • Obchodní centrum Futurum • Plzeň - u TESCO Rokycanská Mladá Boleslav - u Olympie-Jičínská • Bratislava - Ivánská cesta 12/A platnost akce je do vyprodání zásob


BĚŽECKÉ OSOBNOSTI MINULOSTI TEXT: PAVEL NOVÁK

JAN

VELCÍ ZÁVODNÍCI SE POZNAJÍ PODLE TOHO, ŽE V ROZHODUJÍCÍCH A NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH CHVÍLÍCH UMĚJÍ PODAT SVÉ MAXIMÁLNÍ VÝKONY.

PEŠAVA

RYCHLÍK Z JABLONCE

¼ãâîՔÞٔÞÙØÝâá”ÕèàÙèÙá ”ßèÙ揔Øæ’l”ê”áÝçèæãêçߏ×ܔØÝç×ÝäàlâX×ܔèÝ”aÙçßc” æÙßãæØ픜§”ß᠔¥¤”ß᠔äŽàáÕæÕèã❢”ÎՔæÙßãæØÙá”âՔ©”ßá”îÕãçèÕà”ácâd” âْ”ÞÙØâé”çÙßéâØé¢ ¾ÙÜã”çâÙá”Öíà”áÕæÕèã⠔äæã”ßèÙ揔ádà”äÙæÚÙßèâl”ØÝçäãîÝ×ٔâÙÞÙâ”ÚíîÝס ßc”œ¥«¨”×ᣩ§”ß۝ ”Õàٔݔäçí×ÜÝ×ßc¢”ÄãîâÕà”ÞçÙá”Üã”ê”äãàãêÝâd”ØÙêÕØÙ¡ çXè×ܔàÙè”ÖdÜÙá”çãéçèÙØdâl”âՔ¸êãæçßc”ÖãéØd¢”ÇèXàٔéçádêÕꏠ”álæâd” çÕæßÕçèÝ×ߏ ”êÙàáݔäæÕ×ãêÝ菔ՔêíæãêâÕ⏢”ÂÕêÙâÙߔäŽçãÖÝà”ØãÞáÙ᠔’Ù” ê„Ù×Üâí”èí”æí×Üàc”ÖdÜí ”ˆçÙßí ”ØàãéÜc”ÖdÜí”Õ”ØÕà„l”èæcâÝâßí”Þçãé”êàÕçèâd” ÞÙâ”äãÜãØãêX”ÜæÕ¢”µ”èÕßãꏔÖíà”Ý”ÞÙÜã”ÖdÜ¢”ºæÙßêÙâaâl ”çæãêâÕ⏔Ւ”éÜàÕ¡ îÙ⏔ßæãߔäŽçãÖÝà”êÙàáݔàÕØâd¢”ElßÕà”çݔĉæéâãĀ”àü”Õ”èÕߔçٔݔ×ÜãêÕࢠ¾Õß㔒XaÙߔÜæXà”èæã×Üé”ÚãèÖÕࠔÕàٔêٔèÝâX×èݔàÙèÙ×ܔîêlèdîÝà”ÖdÜ¢”¾ÙÜ㔠èæÙâcæÙ᠔ÞÙØÝâá”äã”×Ùàãé”ßÕæÝcæ頔çٔçèÕà”¾Ýl”¸æÖãÜàÕꠔäãîØdބl” æÙäæÙîÙâèÕaâl”„cÚèæÙâcæ”Öd’Ù×ßc”çÙß×Ù¢”Ôçê×ܔîÕaXè×l×ܔ¼ãâîՔlßX®” ĉÄæêâlá”îXêãØÙá”Öíà”¶dܔèÝçßé”ê”äXèc”èlØd”âՔ©¤¤”ᢔ¼æŽîÕ¢”µàٔîՔ äæêâl”îXêãØí”çٔØÕàí”äãalèÕè”Ý”èÙçèí”âՔçäãæèãêß頔ßØٔèÙÖՔäÝ”ØêÕâX×èÝ¡ áÝâéèãêcá”ÖdÜé”ÞçÙá”éÖdÜà”¦”¬©¤”á ”×㒔âÙÖíàã”èÕߔ„äÕèâc ”Õ”äÕáÕèéÞݔ çÝ ”’Ù”çٔáݔèã”àlÖÝà㢔¶íà”ÞçÙá”ê’Øí”êí×Üæèà”äæ×Ùß ”ÕàٔÖdܔáݔ„Ù࢔ÆXؔ êîäãálâXá”âՔçäãæèãêâl”„ßãà頔ßØٔÞçáٔádàݔÚÕÞâ”èæÙâcæí¢”ÈÙÖՔäæÕêÝ¡ ØÙà⏔îXêãؔâՔÞÕæâlá”çãéçèÙØdâl”锾ÝalâÕ ”ßØí”çٔÖd’Ùà㔩”ßá”Õ”ÖdÜÕàݔ èã”ê„Ý×Üâݔ’X×ݔãؔäXèc”Øã”ãçác”èlØí ”èÙâ”ádà”âÙçßéèÙa¡ ⏔âXÖãÞ¢”¸ãæãçèÙâÙ×ߏ”êdߔÖíà”çéäÙ栔钔èÙâßæXè”Þçáٔ ádàݔØãÖæãé”äÕæè頔Ģ”Çãéßé䠔Á¢”¿éaÙæÕ ”À¢”ÇèàãéßÕࠔ JAN PEŠAVA Ê¢”¼l×Ü ”Ä¢”Äl×ÜՔՔØÕà„l ”èã”ÖíàՔê’Øí”êÙàßX”çæÕâØÕ¢ü ¼ãâîՔçٔê”áÙîÝâXæãØâlá”ádlèßé”êæÕîâdÞݔäæãçÕØÝà” – NAROZEN: 14. 1. 1972, Jablonec nad Nisou ê”æã×ٔ¥­­¤ ”ßØí”ÞÕßã”ãçáâX×èÝàÙ菔ãØÞÙà”âՔÞéâÝãæçßc” – BYDLIŠTĚ: Jablonné nad Orlicí ÁÇ ”ßØٔâՔĉädè×Ùü”ØãÖdÜà”âՔçßêdàcá”çÙØácá”álçèd¢” – SOUČASNÉ ZAMĚSTNÁNÍ: vedoucí logistiĉ¶íà”èã”×Ùàßãêd”ØãÖ揔æãߢ”ÁÕèéæÝèÕ ”ÖÙî”äÝÞláÕaÙߔâՔ ky v podniku Autoliv Králíky êíçãßã锄ßãà頔àÝáÝè”äæã”ÁǾ”âՔäæêâlá”îXêãØd”çÙîãâí” – ATLETICKÉ KLUBY: Liaz Jablonec, Dukla œ¥¨®¦¤ ”ØXàٔçàé„âc”êçàÙØßí”âՔ¥”©¤¤”á ”êÖãæâX” Praha èæãÞßՔîՔ¬®¤«¢”É’”ê”æãîÖdÜé”ÞçÙá”îÕÖdÜà”æÙßãæؔ¥¨®¤¥ ” – DRŽITEL TŘÍ DOSUD PLATNÝCH ČESKÝCH èÕߒٔØã”Ā”âXàٔÞçÙá”Öíà”ˆäàâd”ê”äãÜãØd”Õ”×Üèdà”ÞçÙᔠREKORDŮ (3 000 metrů – 7:46.72, 1998; Öd’Ù蠔ßÕá”êíØæ’l᠔ՔêíØæ’Ùà”ÞçÙá”ÜãØâd¢”Äã”ØãÖdÜé” 10 000 metrů – 27:47.90, 1998; půlmaraton ÞçÙá”çٔÜXØÕࠔ’Ù”ÞçÙá”ØãÖdÜà”„Ùç菠”ê”æãêÝâ×ٔád” 1:01.31, 1997) äÙØÖdÜà”ÇèÙÚÕâ㔶ÕàØÝâݔÔÕàٔèã”çݔØãØâلßՔâÙäÕáÕ¡ – NEJVĚTŠÍ ATLETICKÉ ÚSPĚCHY: 7. místo na èéÞÝ¢”ÂXçàÙØâd”áݔÕçݔèæã×Üé”âÕæãçèàՔ߁lØàÕ¢ü MS juniorů v běhu na 5 000 metrů, 1990, ÔæãߔäãîØdÞݔäÝ”ÞéâÝãæçßcá”áÝçèæãêçèêl”¹êæãäí ”ßØٔ 7. místo na ME v atletice v běhu na 10 000 Öíà프Õâ×ٔàãÛÝ×ßí”äãØçèÕèâd”êdè„l ”Öí”çٔØÕà”ãaÙßXêÕè” metrů, Helsinki 1994 Öãޔã”âdßèÙæãé”î”áÙØÕÝàl¢”ÇáŽàՔÕàٔâÙ×ÜãØl”äã”ÜãæX×Ü¢”

FOTO: ARCHÍV JANA PEŠAVY

³ĂĢøÜÕÿwûĨlÜĢ÷šûĨÆoÏÜûĨĢÏóĂċÿšûĨ÷Ăÿ÷IJĠÜÿÏÜĨÿ¿ĨĴšĹÿ¿ûÿšÏóĨûÜô ĹõÿcĠĂÕÿwÏóĨĹcĴĂÕÜÏóĨÆķøĨ«¿ÿĨ³Ü¿Ĵ¿ĐĨ ÿõĨĢÜĨÿÜÏóÏÜĨĴoŒõĪÒĨÜĨöÜĨĪĂûIJĨöõĨ ĴwÏÜĨÿܝĨÕÜĢÜĪĨøÜĪÒĨ÷ÕķĨûIJĢÜøĨċĠĂĨĹĠ¿ÿoÿwĨĪÜċĠĴÜĨĴÜĨİĦĨøÜĪÜÏóĨĢ÷ĂÿlõĪĨĢĴĂöõĨ ċÜĠåÜ÷ĪÿoĨĠĂĹöÜĪĂIJĨĹcĴĂÕÿwĨ÷¿ĠõnĠIJĐ

www.behej.com

FOTO: MARTIN SYMON

36


ĉßãéçâéèÙÞü”œê”æã×ٔ¥­­¨”Ă”¥­¦¢”álçè㠔ê”æã×ٔ ¥­­©”Ă”­­¢”álçèã”Ă”äãî⢔Õéèãæ՝¢”ÂÙÞêl×ٔçݔ×Ù¡ âlá”aèêæècÜã”álçèՔâՔîXêãØd”çêdèãêcÜã”äãÜXæé” ê”àé×ÙáÖéæçßcᔸÝÙßÝæ×Ü颔¶dÜXâl”êãàâãé”älæã¡ Øãé”ÞçÙá”ádà”Üæãîâd”æXØ¢”ÂՔ¾ÕÖàãâÙ×ßé”ÞٔßàÕ¡ çÝ×ߏ”ßæã甼é†Ă¶æÕèlßãêĂ¼é†¢”ÈÙâèã”îXêãؔÞçÙᔠäæÕêÝØÙàâd”ÖdÜÕà”ãؔçêc”äXèc”èlØí ”Õ”èã”Þٔßæã研ÞÕߔ áX”֏蠔ÖՒÝâí ”ßãä×Ù ”àãéßí ”ãæÕâÝ×Ù ”àÙç¢ü ¶d’×ݔØã”êæ×Üé”Þçãé”áÙîݔÕèàÙèí”èÕߔèæã×Üé” çãæèՔçÕáՔäæã”çÙÖÙ¢”ĉ¾X”ÞçÙá”ádà”ÖdÜí”Ø㔠êæ×Üé”æXØ ”âÕälßàÕؔâՔ¸ãàãáÝèÙâáÕââՔê”æã×ٔ ¥­­§”êîäãálâXá”ê”ØãÖæcᢔÈÙÜØí”ÞçáٔÖíàݔ äæŽßãäâl×Ý¢”¿”Öd܎á”Øã”êæ×Üé”áXá”ÞÙØÝâãé” êèß颔ÇäãéçèՔàÝØl”çٔâՔâd”çäÙ×ÝÕàÝîéÞٔ ՔîÕäãálâX”ÖdÜÕè ü”ØãØXêX”ß”êæ×ÜՁŽá”ÞÙÞÝ×ܔ æÙäéÖàÝßãꏔáÝçèæ”î”æãß锥­­ª¢ ÊÙà×l”îXêãØâl×ݔçٔäãîâÕÞl”äãØàٔèãÜ㠔’Ù” ê”æãîÜãØéÞl×l×ܔՔâÙÞ؎àْÝèdބl×ܔ×Üêlàl×ܔéádÞl” äãØÕè”çêc”áÕìÝáXàâl”êßãâí¢”Èã”çٔ¼ãâîãêݔ äãêÙØàã”âÙÞÙâ”êٔĀâçßcá”æÙßãæØâlá”îXêãØd ” ÕàٔâÕälßàÕؔݔäÝ”áÝçèæãêçèêl”çêdèՔê”äŽàáÕæÕ¡ èãâé”ê”æã×ٔ¥­­« ”ßØí”ãädè”äãçéâéà”áã’âãçèݔ aÙçßcÜã”áÕìÝáÕ®”ĉ¶íà”èã”ØãÖ揔îXêãØ¢”ÊçÕØÝà” ÞçÙá”âՔØãÖæcÜã”ßãâlßՔՔØ㔥©¢”ßá”ÞçÙá”Öd’Ùà” êٔçßéäÝâ×ٔç”ÆyÖÙæèÙá”HèÙÚßÙá”Õ”ÇèÙÚÕâÙᔠ¶ÕàØÝâÝᢔÈÙáäã”Öíàã”äæÕêÝØÙàâc ”Öd’Ùàã”çٔ ãßãà㔦®©ª”âՔ¥”ßᔜ¥¤”ßá”Ă”¦­®¦¤ ”¥©”ßá”Ă” ¨¨®¤¤ ”¦¤”ßá”Ă”©¬®§¦¢”ÈÙâßæXè”ÞçÙá”Öíà”ÜãØâd” çäãßãÞÙ⏠”ÕàٔîXæãêÙv”ÞçÙá”èÕßc”î”ØâلâlÜ㔠äãÜàÙØé”éØdàÕà”âÙÞêdè„l”Öd’Ù×ßãé”×ÜíÖ颔¶íà㔠áݔâÕÖlØâéèã”çèÕæèãêÕè”âՔáÕæÕèãâé”ê”ÂÙë”Íãæ¡ ßé”Õ”ÞX”èã”äã”äãæÕØd”ç”èæÙâcæÙá”ãØálèࠔ’Ù”âՔ áÕæÕèãâ”ÞٔÞلèd”aÕ碔µ”aÕç”éßXîÕࠔ’Ù”âÙÖíà¢ü Îà”aÕç”ádà”äÝÞlè”é’”äl„èl”æãß ”ßØí”çٔßãâÕà㔠Á¹®”ĉÇÙîyâՔÖíàՔêÙàáݔØãÖæX”Õ”ÚãæáՔØæ’ÙàՔ äæXêd”ãؔßã„Ý×ßcÜã”Áǔê”äŽàáÕæÕèãâ颔ɒ”âՔ ÞՁٔád”îÕaÕà”ÖãàÙ蔈äãâ”Õ×ÜÝàãêßí ”ÕàٔÖd’Ùà” ÞçÙá”êÖãæâc”aÕç픜¥¤”ßᔦ«®¨« ”©”ßᔥ§®¦©” ꔵèÜcâX×ܔäÝ”èÙäàãèd”§ª”İ·”§”ßá”îՔ«®¨ª”áÝ❢” Ä㔹êæãäçßcá”äãÜXæé”é’”ÖíàՔèՔÖãàÙçè”êÙàßX¢” Èæã„ßé”ÞçÙá”çݔãØäãaÝâéࠔÕàٔ钔çٔèã”îÕßy¡ ØãêÕà㢔ÎêՒãêÕà”ÞçÙ᠔’Ù”âՔÁ¹”âÙãØÞÙØé” œÕ”ãØÞÙè”ÞçÙá”âÙádà ”ÕàٔãßãàâãçèݔæãîÜãØàí ” ÞX”ÞÙà”Õ”çÕáãîÙÞád ”’Ù”èã”ØãäÕØà㔄äÕèâd¢” ÎٔîXêãØé”çݔâÙäÕáÕèéÞݔâÝ× ”ÕâݔßØã”êíÜæXà ü” ØãØXêX”çáéèâd”¼ãâîՔßٔçêc”äãçàÙØâl”ØÙçlè×ٔ âՔáÙîÝâXæãØâl”ç×câd¢ µ”ÞÕߔèÙØí”êíäÕØÕà”ßãâÙהêæ×Üãàãêc”Öd’Ù×ßc” ßÕæÝcæí”èÕàÙâèé”ÝîÙæçߏ×ܔÜã泔ĉ¿ãâÙהÖíà” æÙàÕèÝêâd”æí×Üà”Ă”¥­­¬”äæêâl”ãäÙæÕ×Ù ”¥­­­” ØæéÜX ”äã”âl”áݔÙßà”Øãßèã政ÕâíÕ ”’Ù”Õ×ÜÝàãêßՔ 钔âÝßØí”âÙÖéØٔê”äãXØß頔èÕߔÞçÙá”çٔæãîÜã¡ Øࠔ’Ù”çßãâalᢔÂXçàÙØãêÕàՔÞلèd”èÙèl”ãäÙæÕ×ٔ ê”æã×ٔ¦¤¤¤”Õ”âíâl”áXá”äãßãÞ¢ü ÇÙaèÙâã”Õ”äãØèæ’Ùâ㮔¼ãâîՔØâÙç”îädèâd” êÝØl”çêãÞݔßÕæÝcæé”êíèæêÕà×ٔæÕ×ÝãâXàâd”Õ”æXؔ êîäãálâX”âՔê„Ù”ÜÙîßc ”×ã”áé”çäãæè”ØÕà”Ă” îX’Ýèßí”î”êÙàߏ×ܔݔĉãÖíaÙÞâ×Üü”îXêã؎ ”çÙèßXâl” ç”àÝØáÝ ”ßèÙæc”Öí”ÕçݔÞÝâÕߔâÙäãîâÕࠔՔîØX”çÙ ”’Ù” çٔØãցٔêíæãêâÕà”ç”ãçéØÙ᠔ßèÙ揔áé”âÙØãêãàÝà” êíçèãéäÕè”ꏄ¢”ÄãèÙâ×ÝXà”ê”çãÖd”ádà”éæaÝèd”êÙàߏ¢

ºáàìធÜÓݍ’ÔëޒæèŒÜ’åâáäæáèàj’å×à’àӒìÓ_VæŸ Ýç’ÝÓäÛaä랒çâäÓèáèÓޒÜåےÚá’âáåæçâ×ߒÖáÔë± ¾X”ÞçÙá”çÙâ”âÙádà ”çâÕؔÞÙØÝâc ”ã”×ã”Þçáٔçٔ ê’Øí”ÜÕâØæßãêÕàÝ ”×ã”Þٔêl× ”ÞÙçèàݔáÙØÕÝàٔâÙÖ㔠æÙßãæØ¢”¾X”ÞçÙá”Öíà”ê’Øí”äæã”æÙßãæØ ”Õ”äæãèã”áݔ Õçݔ×ÜíÖl”áÙØÕÝàÙ¢”Ê”áàXØl”ÞçÙá”×Üèdà”֏è”éæaÝèd” àÙä„l”âْ”ÖæX×ÜÕ ”×㒔ÞÝçèd”Öíà”èÕߔØã”ØÙêÕèÙâX×èݔ àÙè”êÙàߏ”áãèã梔µ’”äãîØdÞݔÖíàã”áá”çâÙᔠÖd’Ùè”êÙàߏ”áÕæÕèã⢔Èãáé”îÕÖæXâÝàã”îæÕâdâl¢ ¿ëåÞj‚’å۞’×’ÜåےßáÚޒàbÕá’çÖbÞÓæ’Þaâ×± ÆÙßãæØí”áX᠔ØãéÚX᠔’Ù”Þلèd”âdÞÕߏ”äXèÙߔ êíØæ’l¢”Áíçàl᠔’Ù”ÞçÙá”ê”ØÕâc”×ÜêlàݔéØdàÕà” êd×ݔèÕß ”ÞÕߔÞçÙá”ád࢔ÉæaÝèd”ÞçáٔØdàÕàݔ çäãéçèé”×ÜíÖ ”æŽîâX”äÙèl’Ùâl”Õ”äãØãÖâd ”Õàٔ âÙÞêdè„l”äæãÖàcá”Öíà”äãØàٔád”îÕaXèßÙá”ØÙ¡ êÕØÙçXè×ܔàÙ蠔ßØí”çٔæãîäÕØà”çíçècá”Õ”âÕêlה ÞçÙá”×ÜãØÝà”Ø㔄ßãàí ”èÕߒٔÞçÙá”îÕâÙØÖXêÕà” æÙÛÙâÙæÕ×Ý ”×㒔çٔáݔîÙÞád”çèÕàã”ãçéØâá¢ ½æ×äaÚá’åèaÚá’èÝáàç’åےà×ÜèjÕגèVj‚’ Ӓâäá_± Èd’ßã”çٔØX”âÕÞlè”ÞÙØÙâ”êçàÙØÙߢ”¾Õßã”ßà݄c” Öí”éæaÝèd”îâdà피ÙàçÝâßí ”ÕàٔÞX”çݔÜãØâd”×ÙâlᔠêçàÙØߎ”âՔãÖíaÙÞâ×ܔîXêãØÙ×ܔÞÕßã”Þçãé” ¼æé„èÝ×Ù ”Ãßãàã”ÁX×ÜãêՔÞÙîÙæÕ ”ÁÙáãæÝXà” ¿ÕæàՔÀlÖÕàÕ ”¼æãâãêĂÂX×ÜãØ ”Ödܔ锾ÕÖàãâ×ٔ ꔼéèÝ ”ßØٔÞçÙá”ØãßXîÕà”Öd’Ùè”êÖãæâc”aÕçí” Õ”äãØÕà”êßãâí ”ÞÝáݒ”ÞçÙá”éØdàÕà”æÕØãçè”àÝØÙ᠔ ßèفl”èí”îXêãØí”àcèՔäãXØÕÞl¢”ÉæaÝèd”çݔ×Ùâlá”

www.behy.cz

ĉÈã”Öíà”„äÕè⏔æãß ”äæêâl”æãߔâՔêíçãßc”„ßãàÙ ” ê”îÝád”Øàãé܏”îXâdè”ãßãçèÝ×Ù ”èÕߒٔÞçÙá”èÕß¡ èÕߔéäÕèàÕà”àÝáÝ蔜¥¨®¤©¢”ÂՔÁ¹”ÞçÙá”ãØÞÙࠔÕàٔ Úãæáé”ÞçÙá”âÙád࢔ÂÕêlהáݔäã”ßÝàãáÙèæé”îéàݔ Öãè颔¸ãÖdÜà”ÞçÙá”âՔaèêæ菔ßÝàãáÙè栔ÕàٔêîØÕà” ÞçÙ᠔âÙêíØæ’Ùà”ÞçÙá”èã”ÜàÕêã頔âãÜé”ÞçÙá”ádà” æãîÙØæÕâã颔ÄÕáÕèéÞݔçÙ ”’Ù”äã”îXêãØd”ÞçÙá”è㔠ãØÖæÙaÙà¢ü ÄdèÝßÝàãáÙèæãêãé”èæՆ”çݔîêãàÝà”ÞÕÖàãâÙ×ߏ” ÖãÞãêâlߔݔâՔØÕà„l×ܔØêãé”áÝçèæãêçèêl×ܔçêdèÕ ” èÙâèãßæXè”ÕàٔáÙîݔØãçädàáÝ¢”Ê”æã×ٔ¥­­§” ݔã”ØêՔæãßí”äãîØdÞݔêíäÕØà”ê”æãîÖdÜ颔ĉÂÙádà” ÞçÙá”âՔè㠔ê”æã×ٔ¥­­§”ÞçÙá”çٔèÕߔèæã×Üé” é؁Ùࠔê”æã×ٔ¥­­©”ÞçÙá”ádà”äã”çèXèâÝ×l×ܔՔè㔠èÕßc”âÙÖíà”ØãÖ揔æãß ü”àÕßãâÝ×ßí”çÜæâéÞٔèíè㔠ØêՔçèÕæè피ãâîÕ¢ ¾ÙÜã”ÕçݔâÙÞêdè„l”ˆçäd×ܔæÙàÕèÝêâd”ßæXèßc” ßÕæÝcæ프äÝaßãêcÜã”êíèæêÕà×ٔäÝ„Ùà”äÕæÕØãìâd” áÙîݔèdáÝèã”ØêdáՔâÙäãêÙØÙâáݔçèÕæèí¢”Ê”æã×ٔ ¥­­¨”çٔßãâÕàã”ÁÝçèæãêçèêl”¹êæãäí”ê”àÙÜßc” ÕèàÙèÝ×ٔꔼÙàçÝâßX×Ü ”ßØٔ¹áÝà”ÎXèãäÙߔØãßXîÕà” ¨¦”àÙè”äÙØèlá”êíØãàãêÕè”èÝ”îàÕèc”ãàíáäÝÞçßc”áÙ¡ ØÕÝàٔՔê”æã×ٔ¥­¬§”èÕᔾÕæáÝàՔ¿æÕèã×ÜêlàãêX” ØãßXîÕàՔîêlèdîÝè”äÝ”ÁǔâՔ¨¤¤”Õ”¬¤¤”ᢠ¼ãâîãêݔÖíàã”èÙäæêٔ¦¦”àÙè”Õ”ßêÕàÝĀßãêÕà”çٔâՔ èæՆ”¥¤”ßá”aÕçÙᔦ¬®§¤”áÝ⠔×㒔áé”èÙãæÙèÝ×ßí” áãה„Õâ×l”âÙØXêÕà㠔Õàٔ×Ùà”îXêãؔÖíà”ê”äã¡ ØXâl”aÙçßcÜã”æÙäæÙîÙâèÕâèՔÚÕâèÕîÝÙ¢”ÊÙØãé×l” çßéäÝâÕ ”îٔßèÙæc”èé”Õ”èÕá”âdßØã”ãØäÕØࠔÖd’Ù¡ àՔâÙêíæãêâÕâá”Õ”„ßéÖÕêá”èÙáäÙᢔ¾Ùâ’Ù” ¼ãâîՔçٔâÙÖãÞX×âd”äã”×Ùà”îXêãؔäãÜíÖãêÕà” ê”ÖÕàlß锄äÝaßãê×ܔ¹êæãäÕ⎔Ք­¤¤”á”äÙؔ ×làÙá”çٔéÞÕà”êÙØÙâl ”ÕÖí”êæÕîâá”îäŽçãÖÙᔠîꏄÝà”èÙáäã”×Ùàc”çßéäÝâí¢ ”Äã”îXêãØd”çٔêÙØàí”ØÝçßéîÙ ”îØՔèã”ádà” âÙÖã”âÙádà”éØdàÕ蠔ÕàٔÞX”ÞçÙá”äÙçêdØaÙ⠔ ’Ù”äæãßXîÕà”ãÜæãáâd”ÖãÞãêcÜã”Øé×ÜÕ ”ãØêÕÜé” Õ”îÕæäéèÝàãç袔ÎêãàÝà”èéèã”êÕæÝÕâèé”ÖãÞٔՔݔßØ풔 Üã”ê”îXêdæÙaâcá”çäéæèé”äÙØÖdÜà㔄Ùçè”Öd’׎” œáÙîݔâÝáݔݔîßé„Ùâdބl”ÇàãêXߔÆyÖÙæè”HèÙÚß㠔 ßèÙ揔ØãÖdÜà”aèêæ菝 ”äæã”aÙçßcÜã”ÚÕâãé„ßՔè㔠Öíà”ãÜæãá⏔îX’ÝèÙߔՔèÕßc”éæaÝèd”älçàÝ֔Øã”Öé¡ Øãé×âÕ¢”Äæãèã’ٔ钔ê”èc”ØãÖd”çٔáàéêÝàã”ã”èã᠔ ’Ù”aÕ甾ÕâՔÄلÕêí”äÝÞØٔç”áÕæÕèãâÙ᠔ßٔßèÙ¡ æcáé”äãçèéäâd”çádãêÕ࢔¾ÙÜã”ÜÙàçÝâçßc”çÙØác” álçèã”ê”aÙçßcá”æÙßãæØé”ÞٔêçèÕêâlá”êçàÙØßÙᔠaÙçßcÜã”Öd’Ù×ßcÜã”çäãæè颔µ”ÞÕߔèã”×Ùàc”êÝØdà” çXá”îXêãØâlß³”ĉ¾ÙØÝâc ”×ã”çݔäÕáÕèéÞÝ ”ÞÙ ”’Ù” ÞçÙá”×Üèdà”Öd’Ùè”Õ”’Ù”ÞçÙá”çٔ×lèÝà”Üæãîâd”Øãց٢” ¾X”ÞçÙá”âÝßØí”âÙéîâXêÕà”’XØâãé”èÕßèÝß頔áíçàl᠔ ’Ù”ÞçÙá”Öd’Ùà”èÕß ”ÞÕߔÞçÙá”çٔ×lèÝ࢔ÆXؔçٔâՔ èÙâ”îXêãؔäãØlêXá”âՔêÝØÙé”Õ”äãçàÙ×Üâé”çݔßã¡ áÙâèX”ÊàÕØÝálæՔ¸æÖãÜàÕêՔՔÊX×àÕêՔÄÝàâcÜ㠔 ßØ풔ßæÝèÝîãêÕàݔaÙçßc”ÖdÜí¢”¸æé܏”ØÙâ”äã”îXêãØd” çٔáݔÊàXbՔãáàãéêÕࠔ’Ù”èÕߔèæã×Üé”èàÕ×ÜÕà¢ü ÀÙÜßãâã܏”Öd’ÙהÀÝÕî锾ÕÖàãâÙהՔäãîØdÞݔ ¸éßàí”ÄæÕÜՔÖíà”Ý”êÖãæâá”ßæãçՁÙᢔĉ¿æãç”Þٔ èՔâÙÞàÙä„l”Öd’Ù×ßX”ØÝç×ÝäàlâÕ¢”Ádà”ÞçÙá”Üã”æXØ¢” ¿æãád”¨¤¢”álçèՔê”æã×ٔ¥­­§”ÞçÙá”çٔÕçݔâÝßØí” âÙèæÙĀà”Øã”çäæXêâc”äãÜãØí ”ãÖd”âXçàÙØéÞl×l”Áǔ ÞçÙá”Öd’Ùà”äã”îÝáâl”äläæÕêd”Õ”ê’Øí”ÞçÙá”Öíà”

FOTO: ARCHÍV JANA PEŠAVY

37


S NÁMI VÁS NIC NEPŘEKVAPÍ

ê„Ù×ܔêßã⎠”ßØí”ÞçÙá”Öd’Ùà”aÙçßc”æÙßãæØí¢”ÆXؔêîäãálâXá”âՔçêc” äæêâl”Á#Ɣê”#XçàÕêÝ ”ßØí”áݔÖíà㔥©”àÙ蠔âՔê„Ù×Üâí”Ùêæãäçßc”äãÜXæí¢ ÌßbàÛޒÔëå’àbÕá’èגåèa’âjâäÓèbž’çÖbÞÓޒÔëå’àbÕá’ÜÛàÓݞ’ÝÖëÔëå’åæVޒàӒ ìÓ_VæÝ籒·êâ×äÛß×àæáèÓޒÜåےè’æäaàÛàÝç’àbÝÖ뱒ÂjâÓÖàb’ÜÓݱ ÉæaÝèd”Öí”ÖíàՔçäãéçèՔêd×l ”ßèÙæc”Öí”çٔØÕàí”îádâÝè”Õ”îٔßèÙæ×ܔâdßãáé” áãÜà”îŽçèÕè”æãîéá”çèX蠔ÕàٔÞÙØÝâc ”âՔ×ã”Öí×ܔçݔØÕà”äãîã栔Öí”ÖíàՔæÙÛÙ¡ âÙæÕ×Ù¢”Áíçàlá”çÝ ”’Ù”ç”èæÙâcæÙá”Þçáٔ„àݔçêãé”×Ùçèã頔×㒔ê”äãØçèÕèd”Öíà” ÞÙØÙâ”êÙàߏ”ÙìäÙæÝáÙâ蠔âՔØæéÜãé”çèæÕâé”ÞçÙá”äÙçêdØaÙ⠔’Ù”èã”èÕߔáéçl” ֏è”Õ”èd’ßã”àîٔÕäàÝßãêÕè”áãØÙàãꏔèæcâÝâߔÞÙØÝâ×ٔâՔØæéÜcÜã”aàãêdßÕ¢”Äã¡ ßéؔâdßØã”ÕäàÝßéÞٔéæaÝ菔çèÕâØÕæØâl”áãØÙà”âՔêl×ٔÞÙØÝâ׎ ”äÕߔèã”äãØàٔ áâٔâÙâl”çäæXêâd¢ ½ÖëÔëå’ßbޒÖVæ’Ü×Öàç’äÓÖç’ìÓ_jàÓÜjÕjß瞒ßÞÓÖaßç’Ó’àÓÖbÜàaßç’ ÔbÕ۞’Õá’Ôë’æá’ÔëÞá± ¶è”äæã”êdהîÕäXàÙ⏠”álè”èæädàÝêãçè”Õ”âÝßãÜã”âÙßãälæãêÕè¢ ÈÛÖj‚’àbÜÓÝa’ÖŒèáÖ랒âäá_’à×ßVßגVÖàaÚá’ÔbÕמ’Ýæ×䍒Ôë’ÔëޒåÕÚ០â×à’âÛÔÞjÛæ’åגèÝáà×ߒà×ÜÞ×â‚jߒ·èäáâÓàŒß± ¸ŽêãؔÞٔÕçݔÞÕç⏠”ê„ÙãÖÙ×âX”àÙâãçè”Øâلâl”ÛÙâÙæÕ×ٔՔáÕàX”ÕèæÕßèÝêÝèՔ ÖdÜé¢ ¿V‚’àbÜÓݍ’Ôb×Õݍ’ÛÖáޒà×Ôá’ÜגàbÝÖá’ìגåèbæáèÕڒÔbÕŒž’Ýæ×䍒 Ôë’âáÖÞגæèaÚá’àVìáäç’âÓæÛޒàӒâäèàj’ßjåæá’è’åjàےÔb×ÕݍÕڒÚèbìÖ±’ Âäá_± ½Øãàí”çٔádâÝàí”ç”ØãÖãé”Õ”çÝèéÕ×l”Ă”ÇÕÝؔµéÝèÕ ”ÇèÙêٔ·æÕ᠔ÇÙÖÕçèÝÕ┠·ãÙ ”ÇÕàêÕèãæٔµâèÝÖ㠔¿ÕæÙà”¸ÕêÝØ ”ÁÕæèÝâ”ÊæXÖÙ࢔¾Õßã”ØÙçÙèÝàÙ菔ÞçÙᔠ×ÜãØÝà”Øã”ÜÕàí”ꔾÕÖàãâ×Ý ”ßØٔÞçáٔØdàÕàݔèÙ×ÜâÝ×ßãé”aÙè頔ՔèÕá”Öíàí”ÝØãàí” aÙçßc”ÕèàÙèÝßí”Ă”áãÜéè⏔ÆÙáÙߔÁÕ×ÜéæÕ ”¾Xâ”ÎêÕæÕ ”¾Õâ”ÀÙÝèâÙ栔¾ÕæáÝàՔ ¿æÕèã×ÜêlàãêX ”ÈXvՔ¿ã×ÙáÖãêX¢”ÎՔâÙÞêdè„l”ÜêdîØí”ÕàٔäãêՒéÞݔ¹áÝàՔ Ք¸Õâé”ÎXèãäßãêí¢”¸âÙç”çÕáãîÙÞád”¼ÕÝàÙ ”Õàٔé”èãÜã”é’”êX’âd”äã×Üí¡ ÖéÞÝ ”îØՔÞٔî”èãÜãèã”çêdèÕ ”âÙÖã”âÙâl”âՔÖÕèÙæßí ”äæãèã’Ù”çÙØáâX×è”àÙè”Öè” ê”ÕÖçãàéèâl”„äÝa×ٔՔê”ÞÙÜã”àÙèÙ×ܔÖdÜÕè”èÕßãêc”êßãâí ”âÙêlᢠ¼×‚æb’ìâbæ’Ý’æèa’åâáäæáèàj’ÝÓäÛa× ’ÌÓÜjßÓÞá’Ôë’ßbž’ìÖӒÜגàbÜÓݍ’áÝӟ ߐÛݞ’Ýæ×䍒æb’àÓâÞàÛޒ‚æbåæjߞ’ßáàV’ÚäÖáåæj ’¼×’àbÜÓÝV’èìâáßjàÝӞ’ âےÝæ×äa’æb’Üׂæb’Öà×å’ßäÓìj’è’ìVÖ×ÕÚ± ÆXؔêîäãálâXá”âՔîX’ÝèÙߔ甹áÝàÙá”ÎXèãäßÙᢔʔæã×ٔ¥­­¨”âՔÁ¹” ꔼÙàçÝâßX×ܔäÙØXêÕà”áÙØÕÝàٔâÙÞàÙä„lá”áÕæÕèãâ׎ᢔāݔãÜàX„Ùâl”¹áÝàՔ ×Ùà”çèÕØÝãâ”äãêçèÕà”Õ”äæãäéßà”èÕßãꏔÕäàÕé研’Ù”áݔêíÜæßàí”ØãÞÙèlá”çàîí¢” ÂՔ×ã”èÕßc”êîäãálâXá”æXؔՔ×ã”Öí×ܔçݔ×Üèdà”Þلèd”çäàâÝ蠔Þçãé”ØàãéÜc” êãàâc”ÖdÜí¢”Èã”îâÕáÙâX”álè”èÕßãêãé”ÚíîÝaß頔ÕÖí”ØêãéÜãØÝâãꏔÖdܔÖíà” ãØäãaÝâßÙá”Õ”æÙàÕìÕ×l ”ÞÕßã”èã”֏êÕàã¢

TRIEXPERT speciální běžecká prodejna Táboritská 5 130 00 Praha 3 PO–PÁ: 11.00–18.00 SO: 10.00–14.00 Tel.: +420 775 585 333 E-mail: triexpert@triexpert.cz

¿V‚’ÕÚ焒åےÜׂæb’àbÝÖë’ìÓìVèáÖÛæ± Äã”èÙèlá”äÝêé”ÞçÙá”ç×ÜãäÙâ”çٔêçÕØÝè ”’Ù”Øã”äŽà”æãßé”äãÖd’lá”áÕæÕèã┠îՔ¦®¦¤¢” µá’æèa’Öbæ۞’ÔbÚÓÜj±’¼ÓݒÜÛߒæá’âjâÓÖàb’ÜÖ×± Áíçàl᠔’Ù”ØdèݔáÕÞl”çäãæè”æXØí ”ÜàÕêâd”¾ÙâØãêݔÞØãé”ê„Ù×Üâí”çäãæèí ”ßèÙæc” îßãé„l¢ ÇèӐáèÓޒÜåےà×Ôá’çèӐçÜׂ’á’äáÞےæä×àaäÓ± ʔ¾ÕÖàãââcá”âÕؔÃæàÝ×l”êÙØé”ãØØlà”ÕèàÙèÝßí¢ ¼ÓÝa’ßV‚’Ýáàj_Ýë± ÆXؔêՁl᠔äãçàãé×ÜXá”ÄÝâߔºàãíØ ”ãÖÜãçäãØՁéÞݔîÕÜæÕØé”Õ”çÕáãîÙÞád” èé”Õ”èÕá”çݔîÕÖdÜXᢠ¼ãâîՔÄلÕêՔ’ÝÞٔâíâl”ꔾÕÖàãââcá”âÕؔÃæàÝ×l”çٔçêãÞl”áÕâ’Ùàßã锾Ýèßã頔 îՔçêãÖãØâՔ¿æXèßã頔֏êÕàã锄äÝaßãêãé”aÙçßãé”êíèæêÕàßíâl ”Õ”ØêdáՔ ØdèáݔÔ¾ÕâÙ᠔¬”àÙ蠔Ք¹à݄ßã頔ª”àÙ袔#Õç”éßX’Ù ”ÞÙçèàݔçٔ¼ãâîՔîÕaâٔ ܏ÖÕ蠔ÞÕߔçàlÖÝࠔՔîØՔçٔ¾Õâ”ÄلÕêՔÞéâÝãæ”ĉäãèÕèlü¢”¶íà”Öí”èã”ÜÙîߏ”ØXæÙߔ äæã”âXç”ê„Ù×Üâí ”ßèÙæá”âÙâl”ãçéؔaÙçßcÜã”Öd’Ù×ßcÜã”çäãæèé”àÜãçèÙÞ⏢


FOTO: ARCHÍV WEBU ZÁVODU

BĚHY DO VRCHU

39

SAUCONY ČESKÝ POHÁR 2009 ROČNÍK: 24. POČET ÚČASTNÍKŮ LONI: cca 4881 POČET ZÁVODŮ: 44 (jeden nebodován) LOŇŠTÍ VÍTĚZOVÉ: Michal Horáček (muži 20–39 let) Lucie Lauterbachová (ženy 20–34 let) VEDOUCÍ SOUTĚŽE: Karel Šklíba

www.behydovrchu.cz ZBÝVAJÍCÍ LETOŠNÍ ZÁVODY POHÁRU PŘIPRAVILI: IVO DOMANSKÝ, RADEK NAROVEC

SAUCONY

29. 8. 2009 5. 9. 2009 6. 9. 2009 12. 9. 2009 13. 9. 2009

Bystřice pod Hostýnem–Hostýn Výprachtice–Buková hora Sázava–Lázek Skuhrov nad Bělou–Velká Deštná Horský běh Jablonné–Jamné–Suchý vrch Jilemnice–Žalý Běh na Hejšovinu Běh na Praděd Stará Ves–Alfrédka–Stará Ves Malá cena Špindlerova Mlýna Běh Dlouhými záhony

ČESKÝ POHÁR 2009

26. 9. 2009 27. 9. 2009 10. 10. 2009 11. 10. 2009 17. 10. 2009 14. 11. 2009

TÉMĚŘ ČTVRTSTOLETÍ VRCHAŘŮ

AKTUÁLNÍ ŽEBŘÍČEK PO 28 ZÁVODECH

FOTO: LUDĚK BEDNARZ

¶¿IJÏĂÿķĨ.ÜĢ÷šĨċĂócĠĨĴĨÆoĹwÏóĨÕĂĨĴĠÏóIJĨöÜĨĢIJĴÜĠnÿÿoĨÿÜöĢĪ¿ĠwûĨÏÜøĂĢĪcĪÿwûĨÆoô ÜÏ÷šûĨĢÜĠõcøÜûĨĴĨ.ÜĢ÷nĨĠÜċIJÆøõÏÜÒĨĴĨĠĂÏÜĨİĺĄĺĨĂĢø¿ĴwĨlĪĴĠĪĢĪĂøÜĪwĨĢĴnĨÜĶõĢĪÜÿÏÜĐĨ ºķóø¿ĂĴ¿ĪÜøÜûĨċĂócĠIJĨöÜĨ·«Ĩ®¿Ġ¿ĪĂÿĢĪ¿ĴĨWċõÏÜÒĨ÷ĪÜĠcĨĢ¿û¿ĨċÌcÕcĨÆoóÜûĨĠĂ÷IJĨ ĪnûoŒĨÕĴoĨÕÜĢwĪ÷ķĨÆoÜÏ÷šÏóĨĹcĴĂՙĨ¿Ĩċ¿ĪŒwĨĢċĂøIJĨĢĨªĢÏ¿ĠÜĶÜûĨ.ÜĢ÷cĨ·ŒÜÆĂĴcĨ ÷ĨÿÜöĹ÷IJÜÿoöwûĨ¿ĨÿÜöøÜċwûĨĂĠì¿ÿõĹcĪĂĠ™ûĨĹcĴĂՙĨÕĂĨĴĠÏóIJĐ

ÄãäéàÕæÝèՔÖd܎”Øã”êæ×Üé”çٔê”#Ùçßc”æÙäéÖàÝ×ٔ êíæãêâX”äãäéàÕæÝèd”çÝàâÝaâl×ܔáÕæÕèã⎠”×㒔Þٔ Ùêæãäçߏ ”áã’âX”Ý”çêdèãꏔéâÝßX袔Êٔêl×ٔâْ” aèíÝ×lè×ٔèÙæcââl×ܔՔçÝàâÝaâl×ܔÖd܎”Øã”êæ×Üé” îՁÕîÙâ×ܔØã”ÇÕé×ãâí”#ÙçßcÜã”äãÜXæé” çèÕæèéÞٔßՒØãæãaâd”äæÕêÝØÙàâd”êl×ٔâْ”¨”¤¤¤” ÞéâÝã掠”ÞéâÝãæÙß ”á钎”Õ”’Ù⢔ ÄãÜXæãêc”ÖdÜí”Þçãé”æãîØdàÙâí”äãØàٔãÖ¡ èl’âãçèݔØã”ßÕèÙÛãæÝl”ÇéäÙ栔µ”Õ”¶¢”Ê”ßÕèÙÛãæÝݔ ÇéäÙæ”ÞٔàÙèã甥¦”îXêã؎ ”ØÕà„l×ܔ¥¦”äÕèl”Ø㔠ßÕèÙÛãæÝٔµ ”îÖíèÙߔÞçãé”èÕßîêÕâX”ĉÖcaßÕü¢” ¿Õ’؏”îXêãØâlߔçٔ᎒ٔîˆaÕçèâÝè”àÝÖãêãàâc¡ Üã”äãaèé”îՁÕîÙâ×ܔîXêã؎ ”Øã”ßãâÙaâcÜ㔠ÖãØãêcÜã”îÝçßé”çٔáé”îÕäãalèXêÕÞl”ÖãØí”îٔ aè큔âÙވçäd„âdބl×ܔçèÕæ莔ê”ßՒØc”îٔèl”éêÙ¡ ØÙâ×ܔßÕèÙÛãæÝl¢”Êٔê„Ù×ܔßÕèÙÛãæÝl×ܔÖãØéÞٔ äæêâl×ܔ¦©”îXêãØâlߎ¢” Ã×ÙâdâݔÞçãé”èÕßc”âÙÞäÝàâdބl”Öd’×Ý ”ßèفl” ãÖØæ’l”Öãâéç”èl”Öã؎”îՔßՒ؏”ÕÖçãàêãêÕ⏔ ÖdܔßÕèÙÛãæÝٔÇéäÙ栔ØêՔÖãØí”îՔçèÕæè”ê”ÖdÜé” µ”Õ”ÖãؔîՔçèÕæè”ê”ÖdÜé”ßÕèÙÛãæÝٔ¶¢”¸Õà„l”ÖãØí” Þٔáã’âã”îlçßÕè”îՔæÙäæÙîÙâèÕ×ݔæÙäéÖàÝßí”âՔ áÝçèæãêçèêl×ܔçêdèՔՔ¹êæãäí¢

MUŽI A 20–39 LET 1. Horáček Michal 2. Havlíček Jan 3. Hrdina Pavel

ŽENY A 20–34 LET 1. Milesová Iva 2. Poborská Helena 3. Dušková Lenka

PROČ SE ZÚČASTNIT BĚŽECKÝCH POHÁRŮ? - dlouhodobá soutěž má větší napětí než jeden závod - účast v poháru obvykle nic nestojí, jen startovné na závodě - poznáte kouty země, kam byste možná jinak vůbec nezavítali - přinutí vás sportovat častěji - sponzoři obvykle nabízejí během poháru zajímavé slevy pro účastníky - budete se častěji potkávat se svými přáteli, které znáte třeba jen z internetu - někdy mají poháry pravidla taková, aby měl šanci vyhrát i amatérský běžec


AKTUALITY

STŘÍPKY ZE ZÁVODNÍHO BĚHU KDO JE IVAN KŘIVÁNEK? Možná jste si také všimli na startu některých běhů, zejména na Moravě, statného muže v uniformě napoleonského vojáka, který se chystal s vámi projet trasu na jakémsi dřevěném „kole“. Prosím, to slovo ale před ním neříkejte, nejde totiž o kolo, ale o zcela zvláštní starobylý samohyb s ovladatelným předním kolem, který si nechal již v roce 1818 patentovat německý baron Karl Friedrich von Drais. Pohyb kupředu je zajišťován odrazem nohou od země. Slávu „drezíny“ se pokouší vzkřísit Ivan Křivánek, legendární triatlonista z dob počátků tohoto sportu, sedminásobný železný muž s nejlepším časem 10:13 hod. a s osobními rekordy na maraton 2:37 hod. a na 3000m překážek 9:38 min. Křivánek získal v roce 2004 titul mistra světa v jízdě na tomto kuriózním vozítku, ale zvládl rovněž devítikilometrový sjezd z vrcholu Javorového v Beskydech bez brzd, při němž ovšem při brzdění zcela zničil podrážky svých bot. Startoval rovněž při exhibici Lance Armstronga na Václavském náměstí v Praze a na rovinatých silničních bězích přijíždí do cíle pravidelně v první polovině startujících.

FOTO: KAREL DVOŘÁK

MEDAILE Z AARHUSU V pořadí jedenácté mistrovství Evropy veteránů v bězích mimo dráhu a chůzi vidělo o posledním květnovém víkendu dánské přístavní město Aarhus. Z běžeckých disciplín byl na programu silniční běh na 10 km a půlmaraton, kromě toho se konaly krosařské štafety. Mistrovství se zúčastnila tisícovka atletických veteránů a veteránek z více než 30 zemí celé Evropy, z nichž 21 získalo medaile. Nejúspěšnější zemí v počtu medailí (124) se podle očekávání stalo Německo, které ovšem mělo v Aarhusu největší zastoupení před Velkou Británií (39), pořádajícím Dánskem (35), Švýcarskem (24) a Španělskem (16). Pěkné šesté místo v hodnocení zemí obsadili čeští veteráni medailovým ziskem dvou zlatých, tří stříbrných a pěti bronzových medailí. Absolutně nejhodnotnějším vystoupením českého veterána byl

FOTO: PETR LHOTA

výkon chodce Romana Bílka v silniční chůzi na 30 km, který se časem 2:25:37 hod. stal nejen novým mistrem Evropy v kategorii M 40, ale tento čas mu stačil i na první místo celkově! Druhé zlato vybojovala naše štafeta krosařů M 50 ve složení Josef Kalát – Miroslav Matěcha – Aleš Ličman. Stříbro získal osmdesátník Karel Matzner v běhu na 10 km za výkon 57:01 a tým chodců M 55 na 30 km (Petr Adam – Jiří Janoušek – Jaroslav Pták). O zisk bronzových medailí se zasloužili chodec Jiří Janoušek (M 55) na 10 km za 54:21, běžkyně Dana Ellingerová (Ž 70) časem 1:10:48, dále ve stejné disciplíně v kategorii Ž 60 Miloslava Ročňáková za výkon 54:30, Zdeněk Moravčík (M 45) za půlmaraton v čase 1:15:32 a konečně krosařská štafeta Miroslav Kravčík – František Pechek – Jiří Westrmaier v kategorii M55.

PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY A PROBLÉMY ORGANIZÁTORŮ Roste počet pořadatelů běžeckých závodů, kteří pro měření časů používají čipovou techniku. Firmy, které toto měření technicky zajišťují, většinou vítají nebo přímo vyžadují on-line přihlášky předem. V jiných sportech je téměř pravidlem, že je přijetí přihlášky podmíněno předem zaplaceným startovným. Organizátoři běhů zatím často tolerovali i při předběžných přihláškách platbu až v den závodu při převzetí startovního čísla. Bohužel, zkušenosti některých organizátorů jsou takové, že se řada běžců sice přihlásí, ale svou neúčast už předem neomluví. Počítač si s těmito mrtvými dušemi celkem snadno poradí, v horší situaci je organizátor, který připravuje jak startovní náležitosti, tak i občerstvení pro plánovaný vyšší počet startujících. S tímto nešvarem jsme se setkali jak při červnovém Silva Nortica Run, kde se bez omluvy nedostavila čtvrtina závodníků předem přihlášených na půlmaraton (naopak musíme pochválit ultramaratonce, kteří přijeli prakticky všichni), tak koncem července při Plzeňském maratonu, na který se prostřednictvím internetu přihlásilo 75 mužů a 15 žen, čísla si však vyzvedlo pouze 70 závodníků obou pohlaví. PŘIPRAVIL: IVO DOMANSKÝ

41


VÝSLEDKY BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ

42

23. 5. VELETRŽNÍ BĚH BRNEM: V BRNĚ KRALOVALI POLŠTÍ BĚŽCI

ČELO ZÁVODU

MUŽI POŘ.

ŽENY

JMÉNO

KLUB

JMÉNO

KLUB

ČAS

§±ª¨±©¬

¨¥ ÀíØåؗÊÜâðéæí[

¸Â—Êæâæãæí

§±ª®±ª­

©¥ É|ÙÜéë—KëÜÝâæ

¸Â—¸êàÚê—Âéæäg„o•

§±ª¨±©¯

©¥ ÀíØåؗÄØéëàåÚæí[

ÄæéØíêâ[—Êã[íàؗ¹éåæ

§±ª¯±«¬

ª¥ »ØåàÜã—Æé[ãÜâ

ÄæéØíêâ[—Êã[íàؗ¹éåæ

§±ª©±ª®

ª¥ ÄàéæêãØíؗÇÜëéæåáìâæí[ ¸º—Âæíæ‡éæë—ÇéØßØ

§±ª°±©§

«¥ ÑÛÜågâ—ÄæéØídoâ

»Ëº—Ãàëæäð‡ã

§±ª¬±ª©

«¥ ÂØéãؗÄØãà‡æí[

ÌÊ—ÇéØßØ

§±«©±ª¯

¬¥ ÁæñÜݗÇæã[â

Æ̗¿‹ã

§±ª­±«©

¬¥ ÂØë܄àåؗ»æìÙâæí[

¸¿¸—Íð‡âæí

§±«©±¬©

­¥ ÇØíÜã—ÂéØëæÚßíoã

Êæâæã—ÉìÛoâæí

§±ª®±¨°

­¥ ÇØëéàÚàؗ¾[åæíêâ[

Íðêæâf—ËØëéð

§±«ª±§©

®¥ ÄàéæêãØí—ÂØÛãÜÚ

Âðáæí

§±ª®±¬§

®¥ ÄØéàܗ¿ðå‡ëæí[

¸¿¸—Íð‡âæí

§±«ª±«¯

¯¥ ÄàÚßØ㗾ãàÜé

¸º—ÄæéØíêâ[—ÊãØíàØ

§±ª¯±§©

¯¥ ¸ãÜåؗÂéÚß[âæí[

¸º—ÄæéØíêâ[—ÊãØíàؗ¹éåæ

§±««±¨ª

°¥ ÁØ嗽àÜÛãÜé

¸º—ÄæéØíêâ[—Êã[íàؗ¹éåæ

§±ª¯±©«

°¥ ÂØë܄àåؗËæçàdæí[

¸º¼É—¹À¼—¹éåæ

§±«­±©ª

§±ª¯±ª§

¨§¥ ÁàëâؗÊëÜßãoâæí[

¸Â—Âéæäg„o•

§±«­±«¬

¨§¥ ÊíØëæçãìâ—ÂìÛãàdâØ ÃÉʗÍð‡âæí

vou, a suverénně vyhrála v čase 36:40. Výborně běžela Ivana Sekyrová (AK Sokolov), když dokázala vybojovat druhé místo (37:36) před ukrajinskou vytrvalkyní Alenou Makowavovou (37:45). Čtvrtou a zároveň druhou českou závodnicí v cíli byla Ivana Martincová (AC Moravská Slávia Brno).

Jakub Burghart byl v cíli mimořádně spokojený: „Dnes se mi běželo velmi dobře, bylo ideální počasí a hlavně, neměl jsem tu soupeře, kteří by mě mohli ohrozit. Celý průběh závodu jsem si hlídal pozici a těsně před cílem jsem pak nastoupil a nikdo můj finiš nezachytil, takže jsem bez problémů vyhrál.“

MUŽI POŘ.

JMÉNO

ŽENY KLUB

¨¥ ¸ÛØ䗽éàëêÚßÜé

ËÁ—ÃàÞؗ¨§§—ÆãæäæìÚ

©¥ ÁØéæêãØí—ÂéØëæÚßíoã Ê»¿—¿ãìÙæâf

VÍTĚZKA ŽENSKÉ KATEGORIE ZDENA KOMÁRKOVÁ

DÉLKA ZÁVODU: 80 KM, MARATON A ULTRAMARATON

POŘ.

ËÁ—ÆÙØãêÜéíàê—Âæ‡àÚÜ

ČAS

POŘ.

JMÉNO

KLUB

¨±¬°±©¯

¨¥ ÑÛÜyâؗÂæä[éâæí[ ¹æã܇oå

ČAS

©±§«±«¯

§±ª¨±©¯

©¥ ÊíØëæêãØíؗÂØÚo„æí[ Ãæâæ—Ëéìëåæí

ª¥ ÇØíÜ㗿æé[â

¹ØéåÜïÊçæé뗹éåæ

©±§®±ª¨

ª¥ ÍàãäؗÇæÛäÜãæí[

¸º—ÄæéØíêâ[—Êã[íàØ

©±©ª±¬ª

«¥ ¹æß쇗¹ØéÙæ„[â

ËÁ—ÃàÞؗ¨§§—ÆãæäæìÚ

©±¨¨±«­

«¥ K[éâؗÂédâæí[

ËÁ—ÃàÞؗ¨§§—ÆãæäæìÚ

©±ª§±§®

¬¥ Ëæä[‡—Âæä[éÜâ

ËÁ—Ñ[ÙãØëo

©±¨©±¬¬

¬¥ ¿ØåؗÂ؇æí[

¹ØéåÜïÊçæé뗹éåæ

©±ª©±«­

­¥ ÊëØåàêãØí—Äì•[ëâæ

Åæíf—Ägêëæ—

©±¨«±ª­

­¥ ÃÜåâؗ¸ãÝÜéðæí[

Êæâæã—Âé[ã¥ÍàåæßéØÛð

©±ª«±«®

®¥ ¹æßìäàã—ÄØé܇

ü¸É—¹éåæ

©±¨«±¬«

®¥ ÀíØåؗºéßæí[

¹Â—Íoêâð

©±ª¯±ª°

¯¥ Ëæä[‡—Âéð‡ëæÝ

¸ÛéÜï—Íoé

©±¨®±«¨

¯¥ ÁØéæêãØíؗ¹ãØßæí[

¹Â—Íoêâð

©±«©±ª§

°¥ ÑÛÜågâ—ÂìåÛÜéØ

ÍÜãâ[—¹oë܇

©±¨¯±¬ª

¨§¥ ÊíØëæçãìâ—ÊÜÛã[dÜâ ÄæéØíêâ[—Êã[íàܗ¹éåæ

www.behej.com

ČAS

¨¥ ÄàéæêãØí—ÍØåâæ

30. 5. BYSTŘICKEM KOLEM VÍRSKÉ PŘEHRADY: ORÁLEK PŘED SERBESSOU FOTO: LUBOŠ ROSENBERGER

DÉLKA ZÁVODU: 28 KM

Běžeckou lahůdku nabídl v sobotu 23. 5. na Náměstí Svobody příznivcům vytrvalostního běhu Sportovní klub Špilberk Brno společně s dalšími firmami a městem Brno. Veletržní

běh Brnem, který je součástí Mizuno Running Cupu, měl velmi kvalitní obsazení. Prim v něm hráli závodníci z Polska, kteří si odvezli prvenství v obou hlavních kategoriích. V průběhu závodu mužů se vytvořila na čele několikačlenná vedoucí skupinka, v níž udávali tempo Miroslav Vanko a Jakub Burghart. Ti nakonec špici roztrhali, ale v posledním kole se jim začal přibližovat Róbert Štefko. V závěrečném stoupání odskočil Burghart Vankovi a zvítězil v čase 31:22. Vanko musel před cílem hodně zabojovat, aby uhájil druhé místo před skvěle finišujícím Štefkem. Druhým nejlepším českým běžcem byl sedmý v pořadí Dan Orálek. V závodě žen si nedělala žádné problémy polská běžkyně Dorota Ustianowská, která nedávno v Bardějově porazila i Petru Kamínko-

©±©ª±§­

©±¨°±§®

V závodě na 28 km se běželo za chladného počasí. S náročným profilem trati se přijelo poprat 46 závodníků, všichni závod dokončili. O vítězství bojovali Dan Orálek a novopečený Mistr České republiky v maratonu, Mulu-

geta Serbessa. Lépe se s nástrahami tratě nakonec vyrovnal Dan Orálek, který svého soka porazil o 41 sekund. Ženskou kategorii s převahou ovládla Zdeňka Komárková z Bolešína.

6. 6. SILVA NORTICA RUN: LUXUSNÍ MARATON Po startovním výstřelu starosty města se hned v prvních metrech ujal vedení Dan Orálek a tak to už zůstalo po celých 80 kilometrů. Nakonec vyšly i tipy, předpovídající zlomení hranice šesti hodin. Vzhledem k velmi členitému terénu a součtu stoupání téměř 1000 metrů nezbývá než před Danem znovu smeknout. O naprosté Orálkově převaze svědčí i fakt, že druhý v cíli, beskydský bard Roman Baláž, ztrácel na Dana celou hodinu – a přitom určitě nejde o žádného outsidera. „Pro mne to byl docela luxusní ultramaraton, občerstvení každých pět kilometrů, to je málokde,“ pochvaloval si suverénní vítěz nultého ročníku vytrvalostního běhu Silva Nortica Run Daniel Orálek. „Hodně náročná, ale překrásná trať s nádhernými výhledy do neokoukané krajiny.“ V závodě žen byla Klára Jakešová po slibném výkonu na PIM maratonu mezi čtyřmi odvážnými ženami v pozici favoritky. Po de-

setikilometrovém „kufru“ se však propadla na druhé místo za veteránku Pavlínu Procházkovou, své bloudění však brala s nezbytným nadhledem. Kvalitní byl také maraton. Start rakouského mistra Evropy v triatlonu Alexe Frühwirtha i jeho čas 2:51:21,7 hovoří za všechno. Rakouský světoběžník nešetřil slovy chvály na adresu pořadatelů, kteří podle něj vybrali skvělou trať. Trať si pochvalovala rovněž ženská vítězka maratonu Dáša Kubrová: „Já závodím dlouho a často, dávám přednost terénům před silnicí. Už jsem kdysi jeden maraton vyhrála, ale vítězství na Silva Nortica Runu si cením víc. Pořadatelé připravili závod skvěle po všech stránkách, moc jim děkuji.“

MUŽI – MARATON POŘ.

JMÉNO

KLUB

ŽENY – MARATON ČAS

POŘ.

JMÉNO

¨¥ ÇØíÜ㗿æéå’

Ê—DŽÜéæí

ª±§®±©¯

¨¥ »ØÞäØé—ÂìÙéæí[

©¥ ÁØå—KìÙéë

¿æéåo—Êðëæí[

ª±©©±«°

©¥ ÉØÛâؗÄØëæì‡âæí[

KLUB

¿ígñÛؗÊÂǗÇØéÛìÙàÚÜ

ČAS

ª±ª°±ªª ª±«¯±«®

ª¥ ÄàÚßØÜã—ÍØågdÜâ

ÍãØÚßæí旹„Üño

ª±©­±§«

ª¥ ¸åÛéÜؗÄØÚæìéâæí[ ËÁ—ÇéØêâæãÜêð

ª±¬¨±ªª

«¥ ÇØíÜ㗻íæ„[â

½æêؗÇéæêëgáæí

ª±©®±¬®

«¥ ÇÜëéؗÂæ•[éæí[

«±¨­±ª­

¬¥ ÉæäØå—ÆëëØ

ª±©¯±©¯

¬¥ ÁàëâؗÎæßãéØÙæí[

ËéØÞÜۗËÜØä

«±©©±¨«

­¥ ÑÛÜåg◽ãØëØåæíê⒠¹ìÛà‡æí—åØۗ¹ìÛà‡æíâæì

ª±©°±¨®

­¥ »ØÞäØ闿‘éâæí[

ÌãëéØêçæéë—Êæâæãæí

«±ª°±§¨

®¥ Í[ÚãØí—ÂìÙé

ª±ª§±©§

®¥ ÁØåؗÇæ•ÞØðæí[

¸Íº—ÇéØßØ

¬±©¨±©­

ÊÂǗÇØéÛìÙàÚÜ

¯¥ ÄØéëàå—ÁoãÜâ °¥ ¹æß쇗¹ØéÙæ„[â

ª±ª©±§¬ ËÁ—ÃàÞؗ¨§§—ÆãæäæìÚ

¨§¥ ÂæåêëØåëàå—ÎàÜêåÜé ÉÌÄÅÀž—ÂøÇ

ª±ª­±«® ª±ª¯±§«

MUŽI – ULTRAMARATON POŘ.

JMÉNO

ÊǸÑ

KLUB

ŽENY – ULTRAMARATON ČAS

POŘ.

JMÉNO

KLUB

ČAS

¨¥ »ØåàÜã—Æé[ãÜâ

¨¨±¬«±¬¯£¬

¨¥ ÇØíãoåؗÇéæÚß[ñâæí[

¨«±©®±©­

©¥ ÉæäØ嗹Øã[•

¨©±¬¬±ª¨£®

©¥ Âã[éؗÁØâ܇æí[

¨«±¬§±«§

ª¥ ÄàéæêãØí—KíÜßãØ

¨©±¬®±§­£°

—

«¥ Êã[íÜâ—KíÜáÛØé

¨©±¬®±§®£§

—

¬¥ ÄØï—&Üéå’

¨ª±©©±©«£®

—

­¥ ÇØíÜ㗹æãÜßæíêâ’

¨ª±©¯±¬¨£­

—

®¥ ÄØéëàå—Çìãâé[ÙÜâ

¨ª±¬«±¨®£¯

—

¯¥ ½àãàç—ÂãÜçã

¨«±§¨±©°£ª

—

°¥ ÇÜëé—ÃìÙÜéÛØ

¨«±§©±§©£©

—

—

—

Tabulky uvádí pořadí českých a slovenských závodníků v jednotlivých závodech

FOTO: ZDENEK KRCHÁK

DÉLKA ZÁVODU: 10 KM

Podrobné výsledkové listiny k jednotlivým závodům a výsledky dalších běžeckých závodů naleznete na www.behy.cz


43

20. 6. KRAJEM BITVY U KOLÍNA: BITVU U KOLÍNA PRO SEBE ROZHODL MILER ŽENY

JMÉNO

KLUB

ČAS

POŘ.

JMÉNO

KLUB

ČAS

¨¥ Áà„o—ÄàãÜé

¸º—ÄãØÛ[—¹æãÜêãØí

§±©¯±«®

¨¥ ¸ååؗÂé[ëâ[

ËÁ—ÊíàëØíð

§±ª¬±§¨

©¥ Áà„o—&àíé咗äã¥

ÊÜäàãð

§±©¯±¬«

©¥ ÄàÚßØÜãؗÄàâ[êâæí[

ËÁ—Âéâæåæ‡Ü—ÍéÚßãØÙo

§±ª¯±¬­

ª¥ ÁæêÜݗÇæÛì‡âØ

Ä—ÂãØÛåæ

§±©°±ª¨

ª¥ ÁàëâؗÂØãå[

¸½Â—ºßéìÛàä

§±«ª±§©

«¥ ÄàéæêãØ헻Øyâæ

ÃØÙؗËéऺãìÙ

§±ª§±¨­

—

—

¬¥ ÇÜëé—ÃßæëØ

Êæâæã—Âæãoå—ą—¸ëãÜëàâØ

§±ª§±¬®

—

—

­¥ ÁØéæêãØí—ÅÜåØÛ[ã

ÇéØßؗ¨

§±ª§±¬¯

—

—

®¥ ÃØÛàêãØí—ÊÜäé[Û

&[êãØí

§±ª¨±¨§

—

—

¯¥ Áà„o—&àíéå’

ÊãæíØå—ÃàÙÜéÜÚ

§±ª¨±¨¯

—

—

°¥ ÇØíÜã—Ëàãã

Êæâæã—Âæãoå—ą—¸ëãÜëàâØ

§±ª¨±¬§

—

—

¨§¥ Áà„o—¹ìÙÜåodÜâ

ËÁ—Êæâæã—ÃßæëØ

§±ª©±§©

—

—

čtyřistametrového stoupání Jirkovi Milerovi podařilo nepatrně vzdálit a následně si i vybudovat dostatečný náskok, který už mohl do cíle bezpečně kontrolovat a doběhnout si v čase 28:47 pro vítězství o 7 sekund před Jirkou Čivrným.

Mezi ženami si stylem start-cíl doběhla v traťovém rekordu 35:01 pro první místo Anna Krátká z TJ Svitavy, druhé místo obsadila loňská vítězka Michaela Mikásková z TJ Krkonoše Vrchlabí (38:56) a třetí doběhla Jitka Kalná z AFK Chrudim (43:02).

FOTO: TEREZA ROZEHNALOVÁ

VANDA KADEŘÁBKOVÁ - BŘEZINOVÁ

129 závodníků se sešlo na startu hlavního závodu Konopišťské desítky. Čekaly je 3 okruhy po 3,333 km vedoucí kolem konopišťského Zámeckého rybníka a příjemné slunečné počasí. S výbornou formou se v červnu potkal Jiří Miler z AC Mladá Boleslav. Den před závodem zvítězil v běhu Krajem bitvy u Kolína a přemožitele nenašel ani na Konopišti (33:05). Mezi ženami si pro vítězství s úsměvem ve tváři, jako kdyby běh nevyžadoval žádné úsilí, doběhla Vanda Kadeřábková - Březinová (40:58).

MUŽI POŘ.

JMÉNO

ŽENY KLUB

ČAS

¨¥ Áà„o—ÄàãÜé

¸º—ÄãØÛ[—¹æãÜêãØí

§±ªª±§¬

©¥ ÇÜë闿ØíÜãâØ

¸º—ÇéØßؗ¨¯°§

ª¥ »ØåàÜã—ÂæìÛØ «¥ ÉìÛæãݗÁ[åæ‡oâ

POŘ.

JMÉNO

KLUB

ČAS

§±ª«±«¨

ÍØåÛؗÂØÛ܄[Ùâæí[— ¨¥ ¸º—Âæíæ‡éæë—ÇéØßØ ¤—¹„Üñàåæí[

§±«§±¬°

½ØêÚæå

§±ª«±«°

©¥ ÉØÛâؗÑÙoéØãæí[

ËÁ—ÑÜåëàíؗÇéØßØ

§±«©±«¬

ɺ—Íã؇àä

§±ª¬±¨§

ª¥ ÑãØëؗÃìâ[‡âæí[

¸º—½ØãÚæå—ÉæâðÚØåð

§±«ª±§°

¬¥ ÄØëð[‡—Çæâæéå’

¹Üå܇æí

§±ª¬±¨«

«¥ »àëؗÊëéØÚßæëæíØ

ËéØÞÜۗËÜØä

§±«®±§­

­¥ Äàã懗ÃØäÙÜéë

ÄàãæíàÚÜ

§±ª¬±ª­

¬¥ ÁØåؗÊã[Ûâæí[

¸º—ÇéØßØ

§±«®±«­

®¥ Áà„o—ÂØÙÜãâØ

Ê—ÍàåæßéØÛð

§±ª¬±««

­¥ ¾ØÙéàÜãؗÉàÜÞÜãæí[ Êëéìß؄æí

§±«¯±¬§

ÄØéØëæå—âãìٗÂãØÛåæ

§±«°±§¯

¯¥ ÃØÛàêãØí—ÊÜäé[Û

ËÁ—ÊãØíæá—&[êãØí

§±ª¬±¬­

®¥ ¿Øåؗ¹éÜÙìéÛæí[

°¥ ÇØíÜã—ÂéØëæÚßíoã

Êæâæã—ÉìÛoâæí

§±ª­±§§

¯¥ ÂØë܄àåؗÂìå܇æí[

¨§¥ ÇÜëé—ÊìÚß[åÜâ

¸º—ÆÙæéؗ¿ígñÛØ

§±ª®±¨®

°¥ ÉæäØåؗ¹Ø‡âæí[

ÆÊY—ą—&¼Ê—ɼÇ̹ÃÀ¸

§±¬§±§©

¨§¥ ÉÜåØëؗ¹ãؕâæí[

ÇéØßؗ«

§±¬¨±©®

§±«°±©¯

24. 6. BĚH OLYMPIJSKÉHO DNE V PRAZE: DVĚMA STOVKÁM ÚČASTNÍKŮ VLÁDL SERBESSA MUŽI POŘ.

JMÉNO

ŽENY KLUB

¨¥ ÄìãìÞÜëؗÊÜéÙÜêêØ Ë’å—åØۗÍãëØíæì

ČAS

POŘ.

JMÉNO

KLUB

§±ªª±§¨

¨¥ ÃÜåâؗ½Øåëìéæí[

ÌÊ—½ËÍÊ

©¥ ÊàäæåؗÂæ‡dæí[

&Ñ̗ÇéØßØ

ČAS

§±ª°±«¨

©¥ Áà„o—ÎØããÜåÝÜãê

ËÁ—Êæâæã—Âé[ãæíêâf—ÍàåæßéØÛð

§±ªª±©°

ª¥ ¼ÛÛàܗÊëÜîØéë

ÊçØéëØâ—ÇéØßؗ«

§±ªª±¬«

«¥ ÇÜë闿ØíÜãâØ

¸º—ÇéØßؗ¨¯°§

§±ª«±©«

¬¥ ÁØå—Êæâæã

¸Â—Êæâæãæí

§±ª«±«§

«¥ ÄàéàØä—ÄØéì‡àØâæí[ ¹éØëàêãØíØ

§±«¨±«®

­¥ ¾ØéÜëߗ»ØíàÜê

ÃàÞؗ¨§§—ÇéØßØ

§±ª«±«®

¬¥ ÁØåؗÇÜÚßâæí[

§±«ª±«­

®¥ »ØåàÜã—ÂãæìÛØ

ËÁ—ºÑ̗ÇéØßØ

§±ª«±¬©

­¥ ÂØéæãoåؗÁÜåoâæí[

ÊçØéëØâ—ÇéØßؗ«

§±«¬±©°

¯¥ Ãìâ[‡—ÊãØëàåêâ’

ËŗÄæéØíêâf—¹ìÛgáæíàÚÜ

§±ª¬±§ª

®¥ ¿ÜãÜåؗÍØíéì‡æí[

¸º—ÇéØßؗ¨¯°§

§±«¬±¬§

°¥ ÁØéæêãØ헻éؕØå

ÆïðÞÜå—Ç„oÙéØä

§±ª¬±§®

¯¥ ÁØéæêãØíؗÇæâæéæí[

¿¸º—ÇéØßØ

§±«­±§«

¨§¥ Ëæä[‡—¾~éåÜé

ËÁ—ÂãØëæíð

§±ª¬±©®

°¥ ÇØíãؗÊìÚßØåæí[

ËÁ—Âæíæ—ÇéØßØ

§±«­±¨¯

¨§¥ ÁØåؗÊã[Ûâæí[

¸º—ÇéØßØ

§±«­±¨°

Po startu, který proběhl chvíli po šesté hodině, se do čela okamžitě prosadili favorité. Mulugeta Serbessa, který před závodem klusal v bundě v etiopských barvách, se držel ve vedení společně s Jiřím Wallenfelsem. Další pronásledovatelé již měli od začátku citelnou ztrátu. Serbessa na čtvrtém kilometru nastoupil, Wallenfelsovi mírně utekl a do konce závodu náskok ještě zvýšil. Nikým neohrožován si doběhl pro vítězství v čase 33:01. Na druhém místě za Serbessou běžel osamocený vítěz loňského poháru Behej.com MULUGETA SERBESSA Jiří Wallenfels, který neskrýval spokojenost Ve středu 24. června se po celé republice Na Strahově se běžel již 23. ročník a ani letos s výsledkem. Na třetí místo se překvapivě konalo několik Běhů olympijského dne. Ten účast neklesla pod 200 závodníků a závodnic zařadil veterán, již padesátník, Eddie Steúplně nejstarší je ale pouze jeden, v Praze. na startu. wart, o kterém několik posledních let nebylo

ª¥

ÍØåÛؗÂØÛ܄[Ùâæí[¤ ¸º—Âæíæ‡éæë—ÇéØßØ ¹„Üñàåæí[ ÄØéØëæåêëØí—OçàÚÜ

§±«§±©¨ §±«§±¬§

příliš slyšet. „Až do sedmého kilometru se mi běželo úplně skvěle, pak na mě dolehla mírná krize, ale třetí místo jsem nakonec uhájil,“ komentoval svůj výkon Eddie. S mírnou ztrátou za ním doběhl na čtvrté pozici obhájce loňského prvenství Petr Havelka. V ženách vyhrála Lenka Fanturová, která v posledních kilometrech dokázala zrychlit a zdolala tak „magickou hranici“ 40 minut. Pouze pár vteřin za ní finišovala Simona Koščová a na třetí příčce se umístila Vanda Kadeřábková - Březinová. „Na začátku jsem si říkala, že jsem to přepálila, po pátém kilometru jsem již nemohla, ale poslední dva kilometry byly trochu z kopce, tak jsem to už nějak doběhla,“ usmívala se v cíli známá běžkyně.

Tabulky uvádí pořadí českých a slovenských závodníků v jednotlivých závodech

MUŽI POŘ.

21. 6. KONOPIŠŤSKÁ DESÍTKA: MILER ZKOMPLETOVAL VÍKENDOVÝ DOUBLE

FOTO: JANA KRATOCHVÍLOVÁ

DÉLKA ZÁVODU: 10 KM

DÉLKA ZÁVODU: 10 KM

JIŘÍ MILER

V sobotu 20. června se v Nové Vsi u Kolína konal třetí ročník běhu „Krajem bitvy u Kolína.“ Oproti deštivé předpovědi přivítalo běžce příjemné slunečné počasí bez větru, které vydrželo po celé sportovní dopoledne. Závodu se zúčastnilo 84 běžců, z toho 49 v hlavním závodě na 8,4 km. Bitva se odehrávala jen do poloviny trati, pak už s přehledem kraloval Jiří Miler z AC Mladá Boleslav. Trasu závodu tvořily dva členité okruhy s náročným úvodním stoupáním 1 km dlouhým. Jednoznačným favoritem byl Jirka Miler, byť po nemoci přijel spíše nabírat výkonnost, sekundovat mu měl Jiří Čivrný. Tito dva se odpojili od zbytku pole ihned po startu a první kilometr zvládli bok po boku. Takový stav vydržel až na třetí kilometr, kde se na vrcholu

www.behy.cz

FOTO: LUBOŠ ROSENBERGER

DÉLKA ZÁVODU: 8,4 KM

Podrobné výsledkové listiny k jednotlivým závodům a výsledky dalších běžeckých závodů naleznete na www.behy.cz


VÝSLEDKY BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ

44

www.behej.com

9. 7. DVĚ KOLA PŘI ZDI A V DEŠTI MUŽI POŘ.

JMÉNO

ŽENY KLUB

ČAS

POŘ.

JMÉNO

KLUB

¿ígñÛØ

ČAS

¨¥ ÇÜëé—ÃæêäØå

ÂÜéëÜØä

§±©­±§°

¨¥ ÃÜåâؗKàÙéØíæí[

§±¨¬±«¨

©¥ ÁØå—ÇéæÚß[ñâØ

ÂÜéëÜØä

§±©­±ª°

©¥ ÄàéæêãØíؗÇÜëéæåáìâæí[ ÇÊ—Æãðäç

ª¥ ÁØå—Äé[ñÜâ

ÂÜéëÜØä

§±©®±««

ª¥ ºØéäÜ嗹Üêßàéæí[

Ê—ÑÛàÚÜ

§±¨­±¨¯

«¥ ½éØåëà‡Üâ—ÑæìßØé

¸º—ÇéØßØ

§±©®±¬¬

«¥ ¼íؗÊãØíoâæí[

ÇÊ—Æãðäç—

§±¨®±©¬

¬¥ Áà„o—ÎØããÜåÝÜãê

Êæâæã—ÍàåæßéØÛð

§±©¯±§°

¬¥ ÀíؗÂæ‡[éâæí[—

ÊçØéëؗÇéØßØ

­¥ »Øíàۗ¿ÜçåÜé

ÊãØíàؗ¿Â

§±©¯±¨¬

­¥ ÇØíãؗÑØß[ãâæí[

¹—ºßãìä—Øåð

®¥ ¼éíà嗹Üêßàé

ÑÛàÚÜ

§±©¯±¬®

®¥ ÄØéâfëؗ¿æêçæÛØéñæí[

¯¥ »ØíàÛÜꗾØéÜëß

ÃàÞؗ¨§§

§±©°±©¬

¯¥ ÍÜåÛìãؗ»æãܕØãæí[

°¥ ÇÜëéæåáìâ—Íàâëæé

&Ñ͗ÇéØßØ

§±©°±©®

¨§¥ ÉìÛæãݗÁ[åæ‡oâ

Íã؇àä

§±©°±ª©

§±¨­±§«

§±¨®±«­ §±¨®±¬¯ §±¨¯±§¬

Æ—°°—¿Â

§±¨¯±¨«

°¥ ¿ÜãÜåؗÍØíéì‡æí[

¸º—ÇéØßؗ¨¯°§

§±¨¯±ª®

¨§¥ ÉØÛâؗÑÙoéØãæí[

ËÁ—ÑÜåëàíØ

§±¨¯±«§

18. 7. HORSKÝ BĚH PERŠTEJN–KLÍNOVEC: KUNČAR V ZIMĚ A DEŠTI JAKO RYBA VE VODĚ MUŽI V sobotu 18. července startoval v Perštejně náročný závod v běhu do vrchu. Na start závodu se postavilo za chladu a hustého deště 45 mužů a 8 žen. Teplota ukazovala 15 °C, pršet nepřestávalo ani během závodu a v cíli klesla teplota na 3 °C. Převýšení tohoto závodu je 904m, převážná část se běží po silnici. Prvních 8–9km je stálé stoupání, následuje mírný 4,5km dlouhý

seběh a roviny. Trať pak přivede závodníky pod sjezdovku a posledních 800m je “ výšlap sjezdovky“ na vrchol Klínovce, do nadmořské výšky 1 244 metrů. Nejlépe se s trasou a počasím vyrovnal David Kunčar, který druhému v cíli, Jakubu Schořovi nadělil více než 5 minut. Vítězka ženského závodu Miriam Marušiaková za sebou nechala pěknou řádku mužských závodníků.

POŘ.

JMÉNO

ŽENY KLUB

ČAS

POŘ.

JMÉNO

KLUB

ČAS

¨¥ »ØíàۗÂìådØé

ÇéØßØ

¨±¨®±§¬

¨¥ ÄàéàØä—ÄØéì‡àØâæí[ ÇÀėÇéØßØ

¨±ª°±¨¬

©¥ ÁØâìٗÊÚßæ„

ÇÊ—Ìåàæå—ÇéØßØ

¨±©©±¨©

©¥ Âéàêë’åؗÂØãìêæí[

¹Ø¿—ËéàØëãæå—&¥¹¥

¨±«¨±§¨

ª¥ Áà„o—¿ØÛéØíØ

ÇÊ—Ìåàæå—ÇéØßØ

¨±©®±©°

ª¥ ÄØéëàåؗÂØÙàãæí[

¸º¼Ê—ÂØéãæíð—ÍØéð

¨±¬­±«®

«¥ ÄØéëà嗹Üå܇

ºßæäìëæí

¨±©°±©¬

«¥ ÂØë܄àåؗÑØçãÜëØãæí[ ÆìëÛææ闼âæåæä—ÇéØßØ

¬¥ ÄàãØå—Âæ•[â

¸º—ÊëØéë—ÂØéãæíð—ÍØéð

¨±©°±ª©

¬¥ ÂØë܄àåؗÇãÜëàÚßæí[ ¿åoñÛàã—ëÜØä—ÂØÛØy

©±§§±ª§

­¥ ÇØíÜã—ÂéàÜÞÜé

¸Â—Êæâæãæí

¨±ª©±¨«

­¥ Àíؗ»ìÚß[dâæí[

©±§©±¨§

®¥ ÇÜëé—ÊãÜñ[â

ÇÀėÇéØßØ

¨±ª©±«§

®¥ ÊàäæåؗÇéàÙàdàåæí[ ËéàØëãÜë—ÂØéãæíð—ÍØéð

©±§«±¬§

¯¥ ¹æßÛØ嗿æÝéÜàëÜé

ÂØéãæíð—ÍØéð

¨±ªª±§®

¯¥ »ØÞäØ闿‘éâæí[

©±¨®±§ª

°¥ ÎàÜêãØî—ÇØáÛØâ

Ãàëíoåæí

¨±ª«±ªª

¨§¥ Äàã懗Kâæéçàã

¸º—ÇéØßؗ¨¯°§

¨±ª­±©¯

ÂØéãæíð—ÍØéð ÌãëéØêçæéë—Êæâæãæí

¨±¬¯±§®

20. 7.–27. 7. ZÁTOPKŮV ZLATÝ TÝDEN: JAN SOKOL A ZLATA LUKÁŠKOVÁ MUŽI – ZLATÁ DESÍTKA POŘ.

JMÉNO

KLUB

¨¥ ÁØå—ÂéÜàêàåÞÜé

¸Â—¸ÊÀºÊ—Âéæäg„o•

©¥ »ì‡Øå—ÇæÛéæì•Üâ ª¥ ÁØ嗹éæë[åÜâ «¥ ÁØå—Êæâæã

ŽENY – ZLATÁ DESÍTKA ČAS

POŘ.

Ojedinělý seriál závodů je oslavou Zátopkova zlatého hattricku z OH v Helsinkách. Závody na západě Čech se konají ve stejné dny a hodiny jako ty helsinské. Druhý ročník odstartoval 20.7. během na 10 000 metrů v Domažlicích. Na startu se objevili běžci a běžkyně různé výkonnosti, a jelikož nebyly k dispozici čipy ani elektronické měření, bylo to pro rozhodčí hodně náročné. Asi ne všichni závodníci nakonec absolvovali správný počet kol. Velmi těžké to měl i vítěz závodu Jan Kreisinger, který musel většinu závodu absolvovat ve druhé dráze kvůli nutnému obíhání pomalejších závodníků. Proto jeho výkon 30:50 zaslouží ob-

ČAS

¸Â—Êæâæãæí

¸º—ÊãæíØå—ÃàÙÜéÜÚ

ªª±«®±ª

©¥ ÃìÚàܗÇÜãØåëæí[

ÌÊ—ÇéØßØ

ª¯±«§±¨

¸Â—KâæÛؗÇãñÜy

ªª±¬¯±§

ª¥ ÑãØëؗÃìâ[‡âæí[

¸º—½¸ÃºÆŗÉæâðÚØåð

«©±¨¬±§

ª­±©¯±§

¸Â—Êæâæãæí

ʺ—ĸɸ˿ÆŗÇÃѼ=

««±¨­±¬

ª«±¨°±ª

«¥ ÊæyؗčããÜéæí[

ª«±©¨±®

¬¥ ËÜéÜñؗÌßÜéâæí[

&Üã[âæíàÚÜ

«­±©ª±«

­¥ ÍãØêëàäàã—KéæìÙÜâ

ʺ—ĸɸ˿ÆŗÇÃѼ=

ª«±«­±©

­¥ ÄØéëؗKéæìÙâæí[

ʺ—ĸɸ˿ÆŗÇÃѼ=

«°±¬«±­

®¥ ÄàéæêãØí—KíÜßãØ

ËéàØëãÜë—ÂØéãæíð—ÍØéð

ª¬±¨­±¬

®¥ ÇØíãoåؗÇéæÚß[ñâæí[ ËéØÞfۗëÜØ䗿æ„æíàÚÜ

¬§±ª¯±¯

¯¥ Ëæä[‡—ÉÜàê

¸º—ÇéØßؗ¨¯°§

ª®±¨©±­

°¥ ÍãØêëàäà㗹éìå[ë

åÜéÜÞàêëéæí[å

ª®±«¬±¯

¨§¥ ÄàãØå—ÊÜéØă—å

Ê—¸éàëäؗÇéØßØ

ª®±«­±©

MUŽI – ZLATÁ PĚTKA

20. 7. Zlatá desítka 24. 7. Zlatá pětka 27. 7. Zlatý maraton

KLUB

¨¥ ÀíØåؗÊÜâðéæí[

¬¥ ÍãØêëàäàã—KéæìÙÜâ—ä㥠ʺ—ĸɸ˿ÆŗÇÃѼ=

POŘ.

V POPŘEDÍ JAN SOKOL, VÍTĚZ ZÁTOPKOVA ZLATÉHO TÝDNE

JMÉNO

ª§±¬§±§

JMÉNO

KLUB

¨¥ Ëæä[‡—Á؇Ø

ËÁ—¹Øåoâ—Êë„oÙéæ

©¥ »ì‡Øå—ÇæÛéæì•Üâ

¸º—ÊãæíØå—ÃàÙÜéÜÚ

ŽENY – ZLATÁ PĚTKA ČAS

POŘ.

JMÉNO

KLUB

¨¬±«¨±°©

¨¥ ÀíØåؗÊÜâðéæí[

¸Â—Êæâæãæí

ČAS

¨®±ª¬±¬¯

¨­±§«±§°

©¥ ÃìÚàܗÇÜãØåëæí[

ÌÊ—ÇéØßØ

¨¯±¬ª±­°

ª¥ ÍãØêëàäàã—KéæìÙÜâ—ä㥠ʺ—ĸɸ˿ÆŗÇÃѼ=

¨­±¨§±§§

ª¥ ÑãØëؗÃìâ[‡âæí[

¸º—½¸ÃºÆŗÉæâðÚØåð

©¨±§§±§©

«¥ ÁØå—Êæâæã

¸Â—Êæâæãæí

¨­±©©±®¬

«¥ ÊæyؗčããÜéæí[

ʺ—ĸɸ˿ÆŗÇÃѼ=

©¨±¨°±§¬

¬¥ ÄàéæêãØí—KíÜßãØ

ËéàØëãÜë—ÂØéãæíð—ÍØéð

¨­±ª­±­°

¬¥ ÇØíãoåؗÇéæÚß[ñâæí[ ËéØÞfۗëÜØ䗿æ„æíàÚÜ

©©±©ª±¨«

­¥ ÇØíÜã—ÇéæÚß[ñâØ

¸Â—Êæâæãæí

¨­±«©±§ª

­¥ ÄØéëؗKéæìÙâæí[

©ª±«­±­«

ʺ—ĸɸ˿ÆŗÇÃѼ=

åÜéÜÞàêëéæí[å ¨®±§ª±¯« — div, i když v předstartovních plánech asi mířil ®¥ ÄàãØ嗿æÚßäìë ¨®±§¬±¯§ — k lepšímu času. V kategorii žen běžela skvěle ¯¥ ÍãØêëàäàã—KéæìÙÜâ ʺ—ĸɸ˿ÆŗÇÃѼ= °¥ ÄàãØå—ÊÜéØă—å Ê—¸éàëäؗÇéØßØ ¨®±©­±«« — Ivana Sekyrová, která po mezičase 18:02 na ¨§¥ ÄØéëàå—ÂìdÜéØ Ê—ÊÆ̼—ÇãñÜy ¨®±ª«±§¯ — 5 km nakonec zaběhla výborných 36:28. Poloviční trať se běžela ve Stříbře a nejlépe MUŽI – ZLATÝ MARATON ŽENY – ZLATÝ MARATON JMÉNO KLUB ČAS POŘ. JMÉNO KLUB ČAS si vedl domácí Tomáš Jaša. Závod žen opět vy- POŘ. ¨¥ ÄìãìÞÜëؗÊÜéÙÜêêØ Ë’å—åØۗÍãëØíæì ©±ª§±¬¯ ¨¥ ÑãØëؗÃìâ[‡âæí[ ¸º—½ØãÚæå—ÉæâðÚØå𠪱ª®±ª¨ hrála Ivana Sekyrová z AK Sokolov. ©¥ ÁØå—Êæâæ㠸—Êæâæãæí ©±«®±«­ ©¥ ÇØíãoåؗÇéæÚß[ñâæí[ ËéØÞÜۗËÜØ䗿æ„æíàÚÜ ª±¬¯±«¯ Seriál vyvrcholil 27. 7. Plzeňským mara- ª¥ ÄØéÜâ—ÇéæÚß[ñâØ KìäçÜéâ ©±«°±§­ ª¥ ÊæyؗčããÜéæí[ ʺ—ÄØéØßæå—ÇãñÜy «±©¨±©ª tonem. Od začátku se na čele usadili favorité «¥ Ëæä[‡—ÌãäØ ÊØëØãàÚÜ£—ÇéØßؗ° ª±§ª±¬° «¥ ÁØåؗ¹àÜÙãæí[ ÇéØßؗ­ «±©ª±©§ ª±§¬±¬¨ ¬¥ »ØÞäØ闿‘éâæí[ ÌãëéØêçæéë—Êæâæãæí «±ª§±ª° maratonu a hlídali si své pozice. Víc než po- ¬¥ ÄàéæêãØí—KíÜßãØ ËéàØëãÜë—ÂØéãæíð—ÍØé𠪱¨§±§« ­¥ ÑìñØåؗ¼âéëæí[ «±ªª±«« lovinu závodu spolu běhali Polák Jaroslaw ­¥ ÍãØêëàäàã—KéæìÙÜâ—êë¥ Êº—ÄØéØëßæå—ÇãñÜy ®¥ ÁØ嗽ãoÛé Ä—ÂãØÛåæ ª±¨¨±¬° ®¥ ÄØéëàåؗÅgäÜdâæí[ ÇéØßؗ° «±¬®±¨­ Janicki a Mulugeta Serbessa. V poslední tře¯¥ Á[å—Âæéðë[é ¸º—½ØãÚæå—ÉæâðÚØå𠪱¨«±©« — tině závodu se Serbessa svému soupeři utrhl °¥ ÁØéæêãØí—ÂØ‡Ü ¹ØéåÜï—Êçæé뗹éåæ ª±¨®±¨° — a vytvořený náskok si bezpečně pohlídal až do ¨§¥ ÁØéæêãØ헹æßÛØã Ä—ÂãØÛåæ ª±¨°±«® — cíle. Tam doběhl v čase 2:30:57. Mezi ženami Absolutním vítězem Zátopkova zlaté- z AC Sokolov. Mezi ženami si nejlépe po všechsi nejlépe vedla systémem start–cíl Zlata Lukášková z AC Falcon Rokycany, která proběhla ho týdne, tedy účastníkem všech tří závodů ny tři dny počínala Zlata Lukášková z AC Fals nejlepším součtem časů, se stal Jan Sokol con Rokycany. maratonskou trať v čase 3:37:30.

Tabulky uvádí pořadí českých a slovenských závodníků v jednotlivých závodech

FOTO: ARCHÍV ZÁVODU

Závod vyústil v souboj běžců z tréninkové skupiny Jana Kervitcera. Kerteam obsadil první tři místa na stupních vítězů. Až za vítězným Losmanem, druhým Janem Procházkou a třetím Janem Mrázkem doběhl jeden z favoritů, František Zouhar z AC Praha 1890. Na poloviční trati se utkaly ženy a v čase 15:41 zvítězila Lenka Šibravová z PSK Olymp 5. ročník stále populárnějšího závodu přilákal Praha. Rozmary letošního léta se nevyhnuly na start do pražské Obory Hvězda 143 mužů ani tomuto závodu. V jeho průběhu si běžci a 40 žen. Sešla se velmi dobrá konkurence. užili řádné sprchy v podobě průtrže mračen.

FOTO: MARTIN SYMON

DÉLKA ZÁVODU: 10 000 METRŮ, 5 000 METRŮ A MARATON

DÉLKA ZÁVODU: 17,8 KM

DÉLKA ZÁVODU: 8 KM MUŽI A 4 KM ŽENY

Podrobné výsledkové listiny k jednotlivým závodům a výsledky dalších běžeckých závodů naleznete na www.behy.cz


45

PETR HAVELKA, VÍTĚZ ZÁVODU

Miřejovický půlmaraton má za sebou premiéru. Nevyhnul se ani chybám, které start nových projektů provázejí. Řada běžců měla na trati problémy s orientací kvůli nedostatečnému značení.

MUŽI POŘ.

ŽENY

JMÉNO

KLUB

ČAS

POŘ.

JMÉNO

KLUB

ČAS

¨¥ ÇÜë闿ØíÜãâØ

¸º—ÇéØßؗ¨¯°§

¨±¨¬±«§

¨¥ ÃØìéؗÄØëìãæí[

Êæâæã—Ägãåoâ

¨±ª¯±§ª

©¥ ÄàÚßØã—ÄàÚß[ãÜâ

Êæâæã—Ägãåoâ

¨±©§±¨ª

©¥ ÃìÚàؗ½Üådoâæí[

ÌÝæåæíà—Ýæ݄oÚà

¨±«¬±«­

ª¥ ÁæêÜݗÍØyì‡

¼åÜéíàë—ËÜØä—ÇéØßØ

¨±©¨±¬¨

ª¥ ÁØéæêãØíؗÂéØìêæí[

¾ãØêäØåå—ËÜçãàÚÜ

¨±«¬±«®

«¥ ÄØéëàå—ÄØëìãØ

¼åÜéíàë—ËÜØä

¨±©©±§°

«¥ ¸åÛéÜؗÄØÚæìéâæí[

ËÁ—ÇéØêâæãÜêð

¨±«°±ª§

¬¥ ÊãØíæäoé—ÂíØéëØ

Çæêë„à•oå

¨±©ª±©¬

¬¥ ÄØéâfëؗÍé[åæí[

ËÁ—&Ñ͗ÇéØßØ

­¥ ÄØéëàå—ËæåÛÜé

»gdoå

¨±©¯±§¯

­¥ ÅÜããð—ËØã[‡âæí[

¨±©¯±©®

®¥ ÁØéäàãؗ¿æãØêæí[

ËéØÞÜۗËÜØä—ÇéØßØ

¨±¬ª±¨¨

¨±ª¨±¬­

¯¥ ÄàéæêãØíؗÍÜêÜã[

ʸǗ¹Êº¼

©±¨ª±«¨

ÆʗÊçæ„àãæí

©±©§±¬¨

®¥ Áà„o—ÄãÚß ¯¥ ÍãØÛàäo闹ÜéåØéÛ

Ê—¿ÑʗÄgãåoâ

°¥ ÁØå—KåÜÙÜéÞÜé

Æ»º—ÉæâðÚØåð

¨±ª¬±¨«

°¥ ÂØë܄àåؗÂìâæí[

¨§¥ ÄØéëàå—KØåÛÜéØ

ÄÇ&É

¨±ª¬±©¯

¨§¥ ÁØåؗÃÜÛíàåæí[

Za překvapení lze považovat až čtvrté místo Andrey Macourkové z TJ Praskolesy, kterou pozdější vítězka Laura Matulová z Mělníka také předbíhala už po první čtvrtině závodu a před níž se dostaly nakonec i další dvě běžkyně. Sportovně-technické nedostatky miřejovické premiéry neodradily pořadatele ani

¨±¬¨±§­ ¨±¬©±ª­

©±¨«±©­

závodníky. V cíli se očekávaly dramatické výlevy zbloudivších běžců, ale panující pohoda asi pramenila ze skutečnosti, že do Miřejovic přijeli především borci a borkyně, kteří chápou závody jako relaxaci a částečně společenskou událost.

8. 8. JANSKÉ LÁZNĚ–ČERNÁ HORA: MISTROVSTVÍ ČR V BĚHU DO VRCHU ZDOBILY VÝBORNÉ VÝKONY

Do zlaté knihy mistrů republiky v bězích do vrchu přibyla další čtyři jména. Na lázeňské kolonádě v Janských Lázních stáli na nejvyšším stupni Jan Havlíček (ASK Slavia Praha - muži), Irena Šádková (X-AIR Ostrava - ženy), Jakub Bajza (AK Kroměříž - junioři) a Kateřina Beroušková (Mílaři Domažlice - juniorky).

Trať na Černou horu začíná krátce po startu nepříjemným stoupáním ulicemi lázeňského městečka, u parkoviště a dolní stanice lanovky se poněkud narovnává a bez většího převýšení pokračuje až na metu 7. kilometru. Obvykle teprve mimořádně obtížný závěr rozhoduje o konečném pořadí. Toto pravidlo nebylo porušeno ani letos. K největším favoritům patřil Kreisinger a závod se zprvu odvíjel v jeho režii. Kroměřížský atlet má s vrchy zkušenosti, ovšem již staršího data. Jako junior obsadil na MS v Innsbrucku 2002 druhé místo. „Honza (Kreisinger) to prostě rozjel od počátku naplno,“ konstatoval obhájce titulu Havlíček. „Ale cítil jsem, že mi to jde, a asi dva kilometry před cílem jsem mu nastoupil.“ K průběhu závodu se na behej.com stránce na Facebooku vyjádřil i Petr Pechek: „Běželo se mi docela dobře. Do zatáčky u zrcadlovek to bylo dobré. Až tam jsem běžel s Honzou Havlíčkem. Ale pak už jsem moc nestíhal. Honza

MUŽI POŘ.

JMÉNO

¨¥ ÁØ嗿ØíãodÜâ

ŽENY KLUB

ÊãØíàؗÇéØßØ

ČAS

POŘ.

JMÉNO

ª¬±ª­±§§

¨¥ ÀéÜåؗK[Ûâæí[

KLUB

ČAS

Êçæéëæíåo—âãìٗϤ¸ÀɗÆêëéØíØ

«©±ª«±§§

¸Â—Êæâæãæí

«©±«­±§§

©¥ ÁØå—ÂéÜàêàåÞÜé

¸Â—Âéæäg„o•

ª­±§®±§§

©¥ ÀíØåؗÊÜâðéæí[

ª¥ ÇÜëé—ÇÜÚßÜâ

ËÁ—ÄØéØëæåêëØí—OçàÚÜ

ª­±ªª±§§

ª¥ Ë[yؗÄÜëÜãâæí[

Ê—˒åà‡ëg—åØۗÆéãàÚo

«ª±©©±§§

«¥ É|ÙÜéë—KëÜÝâæ

¸Â—Âéæäg„o•

ª­±¬®±§§

«¥ ÄØéëؗ½ÜåÚãæí[

¸º—ÇØéÛìÙàÚÜ

««±©«±§§

¬¥ Áà„o—Íæá[â

ÄoãØ„à—»æäؕãàÚÜ

ª®±§¯±§§

¬¥ ÂØë܄àåؗ¹Üéæì‡âæí[ ÄoãØ„à—»æäؕãàÚÜ

««±ª©±§§

­¥ ÁØâìٗ¹ØáñØ

¸Â—Âéæäg„o•

ª®±¨¨±§§

­¥ ÀíØåؗÂØÛéäØåæí[ ¸ºÇ—Æãðä痹éåæ

««±«ª±§§

®¥ ÇØíÜ㗹é’Ûã

Ê—Åæíf—Ägêëæ—å¦Ä¥

ª®±ª§±§§

®¥ ÀíØåؗÁØåÜdâæí[

ÊÂǗÁØÙãæåÜï

«¬±§¬±§

¯¥ Ëæä[‡—¹ãØßØ

¸Â—Âéæäg„o•

ª®±«§±§§

¯¥ Âã[éؗÄæéØíÚæí[

ÊÂǗÁØÙãæåÜï

§±«¬±©­

°¥ Áà„o—¿æäæã[d

ÍÊ—ÌåàíÜéñàëؗ¹éåæ

ª®±«°±§§

°¥ ÃìÚàܗÇÜãØåëæí[

ÌÊ—ÇéØßØ

§±«­±©§

¨§¥ ÄØéëà嗹ÜéâØ

Âæñ[âæí

ª®±¬°±§§

¨§¥ ¼íؗŒíãëæí[

¸ºÇ—Æãðä痹éåæ

§±«®±§®

Kreisinger nám utekl hned po startu. Ale pak ho druhý Honza asi 1,5 kilometru před cílem doběhl. Já jsem pak Honzu Kreisingera stahoval, ale už jsem ho nedoběhl. Jsem s tím hodně spokojený, před startem jsem si na medaili moc nevěřil.“ Všichni medailisté (Havlíček, Kreisinger i třetí Pechek) potvrdili, že na Černé hoře jsou ve výhodě atleti, kteří často závodí na dráze nebo na silnici.

Podobně jako u mužů rozhodovaly poslední kilometry také mezi ženami. Všestranná Ivana Sekyrová si vrchy docela oblíbila a asfaltový povrch jí také nahrával. „Bylo to skoro na krev, chvílemi jsem už přestávala věřit, že Ivanu předběhnu,“ hodnotila uznale výkon soupeřky nová mistryně republiky Irena Šádková. Bronz patřil Metelkové a není bez zajímavosti, že tyto tři běžkyně ve věku 40, 38 a 37 let byly zároveň první v absolutním pořadí ženských kategorií.

15. 8. VNOROVSKÁ DESÍTKA: HORKO NEVADILO JEN LANGATOVI

VNOROVSKÁ DESÍTKA 2008

Horko, které provázelo 13. ročník Vnorovské desítky, snad příliš nevadilo jen vítězi závodu, keňskému závodníku Wesley Langatovi. V úmorném vedru však ani on nedokázal zdolat hranici 30 minut. K jejímu překonání mu chyběly pouhé 3 sekundy. Se značným odstupem za ním doběhli druhý Erkolo Aschenafi z Etiopie a třetí Tomas Toth z Maďarska. Až za nimi

MUŽI POŘ.

JMÉNO

¨¥ ÁØå—ÂéÜàêàåÞÜé

ŽENY KLUB

¸Â—Âéæäg„o•

ČAS

POŘ.

JMÉNO

KLUB

ČAS

ª¨±¬¬±§§

¨¥ ÁØåؗÂãàä܇æí[

ÌÊ—ÇéØßØ

ª®±ª­±§§

©¥ É|ÙÜéë—KëÜÝâæ

¸Â—Âéæäg„o•

ª©±§©±§§

©¥ ÁØåؗÂØÛãÜÚæí[

¸Â—¿æÛæåoå

«¨±««±§§

ª¥ ÀäéàÚߗÄØÞðØé

¸Ä—Åæíf—Ñ[äâð

ª©±¨°±§§

ª¥ ÂØë܄àåؗ¿æÝoéâæí[ ¸Â—¿æÛæåoå

«¨±¬­±§§

«¥ Ëæä[‡—¹ãØßØ

¸Â—¸ÊÀºÊ—Âéæäg„o•—

ª©±«°±§§

«¥ ÄØéàܗ¿ðå‡ëæí[

ÑK—ÃǗÍð‡âæí

«©±©¬±§§

¬¥ ÇÜëé—Âãàä܇

ÊãØíæá—ÊëØé[—¹æãÜêãØí

ª«±§ª±§§

¬¥ ¼éàâؗ½Øéâ؇æí[

¸K—¾éØÝæÙØã—ÊâØãàÚØ

«©±¬¬±§§

­¥ ÉØÛàä—ÄØëð[‡

ʹ—ÎàÂЗÂðáæí

ª«±¬§±§§

­¥ ÃÜåâؗÁà„odâæí[

¸¿¸—ÑK—ÃǗÍð‡âæí

««±ª¬±§§

®¥ ÇØíÜã—Âãàä܇

ʹ—ÎàÂЗÂðáæí

ª¬±§ª±§§

®¥ ÑìñØåؗÊëæãàdå[

ɼ»¼—¹éØëàêãØíØ

«­±©«±§§

¯¥ Áà„o—¹éæ•oâ

¹Â—¿æÛæåoå—

ª¬±©¬±§§

¯¥ ÄØéëؗ»ìéåæí[

¹É¸ÅÆǸº—ÍÜêÜão—åØۗÄæé¥

«®±©«±§§

°¥ ÄàéæêãØ헿ã‹çàâ

¸K—¾éØÝæÙØã—ÊâØãàÚØ

ª¬±«ª±§§

°¥ ÍãØÛàäoéؗYàíÜãæí[ ËÁ—ÃàÞؗ¨§§—ÆãæäæìÚ

«¯±«­±§§

¨§¥ ÇØíÜã—ÅÜåàdâØ

Íãâæ‡

ª­±¨ª±§§

¨§¥ ÄØéàܗ¾ãæídoâæí[—

¬¨±©¯±§§

se v cíli objevili první čeští běžci, čtvrtý Jan Kreisinger a pátý Róbert Štefko. Kreisingerovi velí pozice pilného žáka porážet svého učitele. V cíli tyto dva běžce dělilo „pouhých“ sedm sekund. V ženské kategorii si poradila

ʹ—ÎàÂЗÂðáæí

maďarská běžkyně Réka Bátaiová s druhou Janou Klimešovou. Třetí Jana Kadlecová již finišovala se značným odstupem v čase přes 40 minut.

www.behy.cz

FOTO: JANA HALASOVÁ

DÉLKA ZÁVODU: 10 KM

Na start se postavilo přes šest desítek vytrvalců převážně ze středních Čech, které neodradilo ani teplé počasí. Závod nabízel pěkný souboj tréninkových partnerů, exPražáka Petra Havelky a mělnického Michala Michálka. Michálek stačil expražákovi pouze do pátého kilometru (podle tabulek behy.cz to byl jeho první delší závod od loňského září!), pak začal výrazně zaostávat a Havelka proběhl cílem v čase 1:15:40, s téměř pětiminutovým náskokem na obávaného soupeře. „Tomu bych nevěřil, my s Michalem v poslední době trénujeme společně a často jsem mu v tréninku nestačil,“ kroutil hlavou první vítěz Miřejovického půlmaratonu. Michal Michálek si postěžoval, že se mu chvílemi dělalo špatně, takže zvolnil.

Tabulky uvádí pořadí českých a slovenských závodníků v jednotlivých závodech

FOTO: LENKA VEJROSTOVÁ

1. 8. MIŘEJOVICKÝ PŮLMARATON PRO HAVELKU

FOTO: JAN HERDA

DÉLKA ZÁVODU: 8 KM

DÉLKA ZÁVODU: 21 097,5 METRU

Podrobné výsledkové listiny k jednotlivým závodům a výsledky dalších běžeckých závodů naleznete na www.behy.cz


46

ZÁVODY TEXT: IVO DOMANSKÝ A ZDENĚK SMUTNÝ

KAM A PROČ V ZÁŘÍ A ŘÍJNU SOBOTA 5. ZÁŘÍ

SOBOTA 19. ZÁŘÍ

Délka hlavního závodu: 8,9 km Web závodu: www.sokol-lysa.cz

Délka tratí: podle věkových kategorií 50–1000 m Web závodu: www.mladebechovice.cz

BĚH ZÁMECKOU ZAHRADOU

MLADÉ BĚCHOVICE

ÄæãàãÛÙᔠäãØîÝáâl” Öd’Ù×ßc” çÙîyâí” àîٔ âÕîêÕè” îXêãؔê”Àíçc”âÕؔÀÕÖÙá ”ÞÙÜ㒔äãÕØÕèÙàçèêl”äÙ¡ êîÕàݔäÙؔâdßãàÝßՔàÙèí”álçèâl”Çãßãàãêc¢”ʏàÙè”Ø㔠äãàÕÖçßcÜ㔠ádçèÙaßÕ ” äæãçàéàcÜ㔠îÙádØdàçߏáݔ êçèÕêÕáÝ ” ᎒Ùáٔ ØãäãæéaÝè” ×Ùàá” æãØÝâXᢔ ÂÙÖdÜÕÞl×l”ØãäæãêãؔØX”äÙØâãçè”äæã×ÜXîßXá”ä㔠éäæÕêÙâ×ܔ ×ÙçèX×ܔ äÕæß頔 çäãæèãêâd” îÕàã’Ùâc” Ødèݔçݔêíîßãé„ÙÞl”çêãé”êíèæêÕàãçè”ê”’Xßãêçߏ×ܔîX¡ êãØÙ×Ü ”ßèÙæc”îÕalâÕÞl”ãØäãàÙØâٔãؔ¥¨”ÜãØÝâ”Õ”ä㔠âÝ×ܔçٔâՔçèÕæè”ØãçèÕêl”áé’ݔՔ’Ùâí ”ÞÙÞÝ×ܒ”îXêãØí” ádl”ãؔØêãé”Øã”ØÙêlèݔßÝàãáÙè探”ÈæÕèd”êÙØãé”äÙ¡ êX’âd” ä㔠éäæÕêÙâ×ܔ ×ÙçèX×ܔ Ք äd„ÝâX×ܔ Ք Þçãé” äæÕßèÝ×ßí”ÖÙî”äÙꏄÙâl¢”

ȏØÙ┠äÙؔ ¥¥§¢” æãaâlßÙᔠîXêãØé” ¶d×ÜãêÝ×ٔ Ô ÄæÕÜՔäÝÞl’ØdÞl”Øã”ádçèçßc”aXçèݔ¶d×ÜãêÝ×ٔçèãêßí” Ødèl”ç”æãØÝaݔՔèæÙâcæí¢”ÁÀµ¸&”¶'·¼Ãʽ·¹ ”éæaÙ¡ âc”êÜæÕØâd”’Õ×èêé”Õ”Øãæãçè頔äæãÖdÜâãé”àÙèãç”Þݒ” ä㔨¨¢ ”àãâݔçٔØãßãâ×ٔäÝÜàXçÝà㔈×èíÜãØâ×ܔ¨©ª” áàÕ؏×ܔ çäãæèãê׎¢” ¶dÜé” îäæÕêÝØàՔ äÙÞٔ äãaÕçl ” âÙâl”Þݒ”Üãæßã”Õ”êdè„Ýâãé”֏êX”çàéâÙaâ㢔ÈæՆ”Þٔêí¡ ádÙâՔâՔálçèâlá”ÚãèÖÕàãêcá”܁݄èÝ ”ÞÙØÙâ”ãßæéܔ ádl” äÝÖàݒâd” ¦¤©” áÙè探” ÁXèÙ¡àݔ Ødèݔ êٔ êdßé” ãؔ ÞÙØâãÜã”Ø㔥¨”àÙ蠔âÙêXÜÙÞèٔՔäÝÞÙbèٔç”âÝáݔØ㔠¶d×ÜãêÝ×¢” ālÞÙáâãé” ÕèáãçÚcæãé” ÖéØÙèٔ ØãçàãêՔ ãßãéîàÙâÝ¢”ÇèÕæèãêâc”çٔâÙêíÖlæX ”èæÕèd”Þçãé”äÝád¡ Ùâc”áã’âãçèÙá”Ødèl¢”ÇãéaXçèl”ÁàÕ؏×ܔ¶d×ÜãêÝה ÞٔèÕßc”¶d×ÜãêÝ×ßX”çèãêßՔäæã”ÜÕâØÝ×ÕäãêÕâc”áàÕ¡ Øc” çäãæèãê×Ù¢” ÇèÕæèí” äæãÖlÜÕÞl” äæŽÖd’âd” ãؔ ­” Ø㔠¥¥”ÜãØÝ⠔äÝÜàX„ßí”äãéîٔâՔálçèd¢”

SOBOTA 5. ZÁŘÍ

SOBOTA 3. ŘÍJNA Délka trati: 25 km

BĚH KOKOŘÍNSKÝM ÚDOLÍM

Délka hlavního závodu: 10 km Web závodu: www.slopenskadesitka.wz.cz

ÁŽ’Ùèٔèã”ßàÝØâd”âÕîêÕè”ßãâîÙæêÕèÝçáÙá ”ÕàٔèÙ¡ ÖՔݔˆ×èãé”ß”èæÕØÝ×Ý¢”VXØ⏔î”èd×Üèã”êæÕâÙîád¡ âl”ÚÕß蠔’ٔꔔ#Ùçßc”æÙäéÖàÝ×ٔçٔßãâX”êl×ٔÖd܎” âՔ¦©”ßá”âْ”ê”çãéçÙØâlá”ÂdáÙ×ß颔·ÙàX”ÕØՔ äãÕØÕèÙàŽ” äæãçèd” âÙêÝØl” ؎êãØ ” äæãa” ádâÝè” ä㔠ØÙçlèßX×ܔàÙè”Øcàßé”èæÕèl”î”ädèÕØêÕ×lèÙߔâՔáyØâl” äŽàáÕæÕèãâí¢”¶'¼”¿Ã¿ÃE/ÂÇ¿SÁ”L¸ÃÀ/Á”êîâÝ¡ ßà”äæXêd”äÙؔ¨¤”àÙèí”Õ”âÙâl”êÝâãé”ãæÛÕâÝîXèã掠”’Ù” ádà”âdßãàÝßÕàÙèãé”äÙçèXêß颔ÎXêãؔçàÕêâc”èæÕØÝ×Ù ” âՔâdᒔçٔçÙèßXêÕàí”ê”âãæáÕàÝîÕaâl×ܔàÙèÙ×ܔæã¡ ØÝâí”çäãæèãê׎”î”èÙÜØí”æãîØdàÙâcÜã”ÂdáÙ×ßÕ ”Öíà” ĉîՔèæÙçèü”ˆÙØâd”îæé„Ùâ”Õ”çêcÜã”ãÖâãêÙâl”çٔØã¡ aßÕà”Õ’”äã”æã×ٔ¥­­¤¢”ÃÖæXèßãêX”çÝàâÝaâl”èæՆ”êÙØٔ î” ádàâÝ×ßcÜ㔠âXádçèl” Álæ頔 çèÕæè” ê” ¥¤®¥© ” äÙç” Ä„ãêß頔 ·ÜàãéáÙߔ Ք ÀÜãèßé” âՔ ¼ÕæÕçãê” Õ” îäd袔 Ädßâá” îêíßÙᔠÞÙ ” ’Ù” êd×âãé” ×Ùâé” äãØàٔ êàÕçè¡ âlÜ㔠êÖdæé” ãÖØæ’l” ßՒ؏” îXêãØâlß ” ßèÙ揔 èÙâè㔠îXêãؔØãßãâal¢”

SLOPENSKÁ DESÍTKA

SOBOTA 10. ŘÍJNA

ÄãßéؔçٔÖéØÙèٔäãÜíÖãêÕè”ê”çãÖãè锩¢”îXl”âdßØٔ âՔÎàlâçßé ”äläÕØâd”Þلèd”Öàl’ ”èÙÖՔê”àXîâl×ܔÀé¡ ÜÕaãêÝ×Ù ”çèÕêèٔçٔâՔ©¢”æãaâlßé”êÙàáݔâXæãaâcÜ㔠ßæãçé” ÇàãäÙâçßc” ØÙçlèßí” êٔ Çàãäâcᢔ ÄãXØX” Þݔ îâXᏔáãæÕêçߏ”êíèæêÕàÙהÁÝæãçàÕê”HêÝÜÙà”êٔçäã¡ àéäæX×ݔç”álçèâláݔˆÕØí”Õ”èæՆ”äæãêdl”î×ÙàՔéæaÝèd” âÙÞÙâ”êՄl”ÚíîÝ×ßãé”äÝäæÕêÙâãç蠔ÕàٔݔáãæXàâl”ßêÕ¡ àÝèí¢”¶d’×ݔçèÕæèéÞl”é”ßãçèÙàՔêÙØàٔÚãèÖÕàãêcÜã”܁݄¡ èd”Õ”êíØÕÞl”çٔäã”ÕçÚÕàèãêc”çÝàâÝ×ݔêî܎æé”Øã”ßãä׎” êÕàՄçߏ×ܔßãèX探”¾ÕßáÝàٔêÖdÜâãé”Øã”àÙçÕ ”aÙßX” Þٔ äæéØßc” çèãéäXâl ” äÕߔ áÙîݔ èÙèlᔠՔ äXèá” ßÝ¡ àãáÙèæÙᔠÖdܔ ä㔠܁ÙÖÙâ頔 ç” âXçàÙØâá” ØÕà„lᔠßãä×ÙᔠâՔ çÙØácᔠßÝàãáÙèæ頔 ÕÖí” çٔ ê” îXêdæé” âÕäãÞÝàݔâՔèæÕç頔äã”ßèÙæc”êíÖlÜÕàÝ ”Õ”êæXèÝàݔçٔä㔠âl”Øã”×làٔâՔÚãèÖÕàãꏔçèÕØÝã⢔ÎXêãØÝè”îØٔáãÜãé” âՔ èæÕèl×ܔ æŽîâc” Øcàßí” ê„Ù×Üâí” êdßãêc” ßÕèÙÛãæÝٔ ãؔâÙÞáÙâ„l×ܔØdèl”Õ’”äã”âÙÞçèÕæ„l”êÙèÙæXâí”Õ”èã” ê” ãØäãàÙØâl×ܔ ÜãØÝâX×ܔ ãؔ ¥§®§¤” Ø㔠¥©®¤¤ ” ßØí” êíæX’l”Øã”àÙ玔ˆaÕçèâl×ݔÜàÕêâlÜã”îXêãØé¢

Délka trati hlavního závodu: 9,6 km Web závodu: www.liga100.cz

BĚH NA PRADĚD ÂÙ×lèlèٔçٔâՔáÕæÕèãâ”Õ”âÙáXèٔæXØݔæãêÝâÕèc”çÝà¡ âÝaâl”îXêãØí”ç”ÕéèãáãÖÝàãêá”äæãêãîÙ᳔ÂÕÖlîl” çٔêXá”áã’âãçè”êí„äàÜÕè”âՔâÙÞê턄l”Üãæ锾ÙçÙ¡ âlߎ¢”ÇÝ×ٔèÕßc”äã”çÝàâÝ×Ý ”Õàٔäã”âl”æãêâãádæâá” çèãéäXâlᔠäÙßãâXèٔ ê” ­” ª¤¤” ᔠØàãéÜc” îXêãØâl” èæÕèݔäÙꏄÙâl”ªª¤”ᢔÇèÕæè”Þٔêٔ¥§”ÜãØÝâ”âՔäÕæ¡ ßãê݄èݔ¼êdîØՔâÕؔ¿Õæàãêãé”ÇèéØXâßãé”Õ”Õß×ݔäã¡ XØX”Ⱦ”ÀÝÛՔ¥¤¤”ÃàãáãéהÞݒ”ÞÕß㔥¨¢”æãaâlߢ ÎXêãؔ Þٔ îՁÕîÙ┠èc’” Ø㔠ǵɷÃÂ͔ #ÙçßcÜ㔠äãÜXæé”ê”ÖdÜé”Øã”êæ×Üé”äæã”æãߔ¦¤¤­”Õ”èã”ê”ßÕèÙ¡ ÛãæÝݔ çéäÙ梔 ÂÕêlה ¾ÙçÙâlßí” Õ” ÄæÕØdؔ âՔ îÕaXèßé” lÞâՔãäæÕêØé”çèãÞl”îՔè㢔

ÄæãĀà”èæÕèÝ®”Üèè䮣£ëëë¢āÝ×ßæ¢×ãá£äÜãèã磦©©«¥««©´ ¤«£§¬¥­©©«­¨§£

SOBOTA 26. ZÁŘÍ Délka hlavního závodu: 10 km

www.behej.com

BĚH MĚSTEM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ¾Ý’” ¦ª¢” æãaâlߔ èãÜãè㔠îâXácÜ㔠áãæÕêçßcÜ㔠îXêãØé” àÙèãç” äæãÖdÜâٔ ¦ª¢” îXl” êٔ êîXÞÙáâc” çäãàéäæX×ݔ µÃ”Ⱦ” ÊÕàՄçßc”ÁÙî݁lal”Õ”ÎH”VÙæãèlâãêՔçٔçèÕæèÙá”ꔥ¤®§¤¢”ÎádÝè”çݔçêc”çlàí”áãÜãé”Ý”’X×Ý ”ÕàٔÜàÕêâd”áé’ݔՔ’Ùâí” ê„Ù×ܔêdßãê×ܔßÕèÙÛãæÝl¢”ÂՔçÝàâÝ×l×ܔádçèÕ ”ßéØí”èæÕçՔîXêãØé”êÙØÙ ”çٔäãßՒØc”çÙÞØٔßêÕàÝèâl”ßãâßéæÙâ×ٔ Öd’׎ ”ßèفl”çٔâÝßØí”âÙèÕÞl”èl᠔’Ù”çٔîØٔØX”Öd’Ùè”êÙàáݔæí×ÜàÙ ”Õ”äæãèã”èÕßc”èÕߔßٔçêcáé”çèÕæèé”äÝçèéäéÞl¢”Äã¡ çàÙØâl”ØêՔæãßí”çٔçÝ×ٔÖd’Ùàã”âՔâXÜæÕØâl”èæÕèÝ ”ÕàٔàÙèãç”çٔãädè”êæÕ×l”îXêãؔØã”×ÙâèæՔՔaèíÝ”ãßæéÜí”äæãÖlÜÕÞl×l” âXádçèlá”êXç”çèæÜâãé”âÙãäÕßãêÕèÙàâãé”ÕèáãçÚcæãé”ßàÕçÝ×ߏ×ܔádçèçߏ×ܔÖd܎¢


47

– VYBRÁNO Z TERMÍNOVKY SOBOTA 10. ŘÍJNA Délka trati: 42 195 metrů Web závodu: www.mkseitl.blogspot.cz

OSTRAVSKÝ MARATON ÂÙîêàXØàݔ Þçèٔ âՔ ÞՁٔ ãèÙçèãêÕè” çêc” áã’âãçèݔ âՔ ßàÕçÝ×ßc”èæÕèݔáÕæÕèãâé”âÙÖã”êXá”èã”âÙêí„àã”äãØàٔ êՄÙÜã”äXâl”Õ”âÙîÕÖdÜàݔÞçèٔaÕç ”ãØäãêlØÕÞl×l”êÕ¡ „Ýá”äÙØçèÕêXá”Õ”äXâlá³ ÁXèٔ áã’âãçè” è㔠âÕäæÕêÝè” ØÕà„lᔠäãßéçÙᔠäÝ” áÕæÕèãâé”ê”ÃçèæÕêd¢”¾ÙÜ㔨¬¢”æãaâlߔÖéØٔãØçèÕæ¡ èãêX┥¤¢”lÞâՔâՔÁÕçÕæíßãêd”âXádçèl”ꔥ¤”ÜãØÝ┠ØãäãàÙØâÙ¢”ÊÙàáݔæí×Üàãé”èæՆ”èãÜãèã”îXêãØ頔ßèÙæX” áX” ÕèÙçè” µ½ÁÇ ” èêãl” ª ©” ãßæéÜé” ä㔠ÕçÚÕàèãê×ܔ Ք îäÙêâdâ×ܔ ×ÙçèX×ܔ äÕæßé” ¿ãáÙâçßcÜ㔠çÕØí” Õ” Þٔ áã’âc” çݔ îØٔ îÕÖdÜâãéè” êÙàáݔ çàé„âc” aÕçí” Ý”äæãè㠔’Ù”ê”ÝØÙXàâlá”äãØîÝáâlá”èÙæálâé”çٔçäã¡ àé” ãÖêíßàٔ çâãéÖl” ßêÕàÝèâl” ãæÛÕâÝîÕ×ٔ äãÕØÕèÙàŽ” î” Á¿Ç” ÃçèæÕêՔ ç” Þݒ” ÕêÝîãêÕâãé” æí×Üàãé” èæÕçãé” Ý”ãäèÝáXàâlá”äãaÕçlá¢

NEDĚLE 11. ŘÍJNA

SOBOTA 18. ŘÍJNA

STŘEDA 28. ŘÍJNA

Délka trati hlavního závodu: 10 km

Délka tratí: 10 nebo 5 km

Délka tratí: 10 km

VELKÁ CENA MONAKA

BĚH KOLEM AMERIKY

TÝNIŠŤSKÁ DESÍTKA

ÄæÕêÝØÙàâá” ˆaÕçèâlߎᔠÖd܎” áÝá㔠ØæXÜé” âÙâl” èÙÖՔØàãéîٔäÙØçèÕêãêÕ蔿àé֔æÙßæÙÕaâlÜã”ÖdÜé” î”·ÜæéØÝáÝ¢”Vàéèc”ßæÖX×ßc”ØæÙçí”ç”ãÖæXîßÙá”áÕàl¡ Ù”Ă”Öd’×ٔÁÝæßՔµàÙìí”Ă”äãîâXèٔçâÕØâ㢔¿Õ’؏” ádçlהçٔç×ÜXîl”çèãêßՔîXêãØâlߎ”âՔÁÕà×ܔ×Ù¡ âX×ܔÁãâÕßÕ ”ßØٔÞÝá”Þçãé”ß”ØÝçäãîÝ×ݔèæÕèd”ØàãéÜc” ¥¤” âÙÖ㔠§ ª” ßᢔ µàٔ äãéîٔ ÞÙØâãé” Ø㔠æãßÕ ” Ք è㔠ê”äãàãêÝâd”lÞâÕ ”çٔßãâX”ʹÀ¿”·¹Âµ”Áõ¿µ ” âXæãa⏔ àÙçâl” ßæãç” çٔ çÝàâÝaâláݔ êàã’ßÕáݔ Ք ×ÝèÙà¡ âá” çèãéäXâlᔠâՔ §¢” ßÝàãáÙèæé” œ×Ùàßãꏔ çãéaÙè” çèãéäXâl”âՔØÙçÙèݔßÝàãáÙèæÙ×ܔÞٔäÝÖàݒâd”¦¤¤”ᝢ” ¿ÝàãáÙèæí”Þçãé”êÝØÝèÙàâd”ãîâÕaÙâí ”çèÕæè”Þٔꔥ¤”Üã¡ ØÝâ” é” êàÙèâl” æÙçèÕéæÕ×ٔ ÁãâÕ×㔠êٔ ÇàÕèÝvÕâÙ×Ü¢” Àãvçߏ” ¦­¢” æãaâlߔ çٔ âÙßãâÕà” ßêŽàݔ âXçàÙØߎᔠaÙæêâãêc” êdèæâc” çáæ„èÝ ” ßèÙæX” âÙÞêl×ٔ äãçèÝÜàՔ äæXêd” ·ÜæéØÝáçß㔠Ք äÝàÙÜàãé” aXçè”ÊíçãaÝâí ” èÕß¡ ’Ù”àÙèãç”ãçàÕêl”èÙâèã”ãÖàlÖÙ⏔Ödܔʏ×ÜãØãaÙ×܎” §¤¢”êæãal”çêcÜã”êîâÝßé¢

ÊlèÙ ”ßèÙ揔ÞٔâX„”èÙèl”âÙÞçèÕæ„l”äæÕêÝØÙàâd”äãXØÕ¡ ⏔Ödܔä㔶æÕâ؏çٔՔ¶d×ÜãêÝ×l×ܳ”¸ãêãàèÙ ”ÕÖí¡ ×Üãá”êXá”ÞÙޔäÙØçèÕêÝàÝ®”¶'¼”¿ÃÀ¹Á”µÁ¹Æ½¿Í” ê”Älçß颔ÈÙâèã”àÙçâl”ÖdܔçٔßãâX”ç”áÕàáݔêäÕØßí” ãؔ¦¤¢”àÙè”áÝâéàcÜã”çèãàÙèl ”èÕߒٔàÙèã„âl”æãaâlߔÞٔ Þݒ”¬¨¢•”ÁÙîݔêlèdîݔâÕÞØÙáٔâÙÞÙØâé”êÙàßãé”äãçèÕ¡ êé”aÙçßãçàãêÙâçßc”ÕèàÙèÝßí ”èæՆãêc”æÙßãæØí”ê”çãé¡ aÕçâãçèݔØæ’l”¾ÝÜãaÙ×ܔÆÕØãálæ”Çãéßéä”Ք֏êÕàX” æÙäæÙîÙâèÕâèßՔ¾ÕâՔ¿àÝáلãêX¢” ÈæÕèd”ê”ÖàlîßãçèݔádçèՔáÕÞl”äãéîٔálæâX”çèãé¡ äXâl”Õ”çÙÖdÜí¢”ÊíèæêÕà×ݔçٔáéçl”äÝäæÕêÝè”âՔ¥¤”ßÝ¡ àãáÙè掠”êÙèÙæXâݔՔ’Ùâí”áÕÞl”èæՆ”äãàãêÝaâl”Õ”äãÕ¡ ØÕèÙàc”âÙîÕäãáâdàݔÕâݔâՔØdèÝ¢”āÝÜàXçÝè”çٔ᎒Ùèٔ âՔãßæÕÞݔälçÙ×ßcÜã”àÙçãäÕæßé”é”ÜãèÙà锵áÙæÝßՔãؔ ãçáݔÜãØÝ⠔äæêâl”çèÕæèãêâl”êçèÙàí”îÕîâl”ã”ÜãØÝâé” äãîØdÞݔՔêíèæêÕà×ݔäãÖd’l”ßæXè×ٔäÙؔäãàÙØâÙá¢

¸ãÖæãé”älàْÝèãçèl”ßٔîàÙä„Ùâl”âÙÞàÙä„lÜã”ãçãÖâl¡ Üã”âÙÖã”Õçäãv”æãaâlÜã”êßãâé”âՔ¥¤”ßá”ÞٔˆaÕçè” âՔ èæÕØÝaâl” ÈS½HJÇ¿&” ¸¹Ç/È·¹” ê” Èâ݄èݔ âÕؔ ÃæàÝ×l¢”ÎØÙބl”èæՆ”èãèݒ”äÕèl”ß”êÙàáݔæí×Üàá ”êÙØٔ ècád” ×ÙàX” ä㔠æãêÝâd” àÙçÙᔠä㔠ÕçÚÕàèãêc” çèÙî×ٔ ÖÙî” ØãäæÕêâlÜ㔠äæãêãî颔 ¸àãéÜ㔠îØٔ ÖdÜÕàݔ äãé¡ îٔØãçädàl ”Õ’”ê”äãçàÙØâl”ØãÖd”äãÕØÕèÙàc”äÝØÕàݔ ݔßæÕè„l”Ødèçßc”èæÕèd¢”¸dèݔîÕalâÕÞl”çêc”îXêãØí”ê”äŽà” ØÙçXèc ” Øãçädàl” äÝÞØãé” âՔ ÕØé” ê” ¥¤®§¤¢” ¿êÕàÝèâl” èæՆãêc”æÙßãæØí”Øæ’l”¾ãçÙڔÄãáÝßXàÙߔaÕçÙᔧ¥®¤«” áÝâéè”î”æãß锥­­­”Õ”µââՔÄÝ×ÜæèãêX ”ßèÙæX”èé”ã”ØêՔ æãßí”äãîØdÞݔîÕÖdÜàՔØÙçlèßé”îՔ§¨®¥¬”áÝâé袔

NEDĚLE 11. ŘÍJNA Délka trati hlavního závodu: 10 km Web závodu: www.acuh.cz

µÖí”èãÜã”âÙÖíàã”áXà㠔âՔèÙâèã”âÕÖÝ菔Öd’Ù×ߏ”êlßÙâؔçݔãîâÕaèٔê”ßÕàÙâØXÝ”Ý”âÙØdàݔ¥¥¢”lÞâÕ ”äæãèã’Ù” ê” ÉÜÙæçßcᔠ¼æÕØ݄èݔ çٔ ê” èÙâè㔠ØÙ┠ØãäãàÙØâٔ Öd’l” Þݒ” ©¦¢” æãaâlߔ ÇàãêX×ßcÜ㔠çÝàâÝaâlÜ㔠ÖdÜ颔ÊÙàßX” çäãæèãêâl” éØXàãçè” âՔ âXádçèl ” ØãäàâdâX” 㔠ÕØé” ØãäæãêãØâ×ܔ Õß×l ” Þٔ îXêãØÙᔠäæ㔠ê„Ù×Üâí” êdßãêc” ßÕèÙÛãæÝÙ ” ãؔ âÙÞáÙâ„l×ܔ Öd’Ù×ߏ×ܔ ÕØÙä莔 Ւ” ä㔠âÙÞçèÕæ„l” êÙèÙæXâí¢” ÄãXØX” Þݔ µ·” ÇàãêX×ßX” ÇàÕêÝՔ ÉÜÙæçßc”¼æÕØ݄èd¢ ¼àÕêâl”îXêãؔçٔÖd’l”âՔæãêÝâÕè×ܔãßæéîl×ܔádçèÙá”Õ”ÙàÝèâl”ßÕèÙÛãæÝٔá钎”áéçl”îêàXØâãé蔥¤”ßᢔÊÙ¡ èÙæXâݔՔ’Ùâí”çݔèã”æãîØÕÞl”ÞÙâ”âՔädèÝßÝàãáÙèæãêc”èæÕèÝ¢

www.behy.cz

SLOVÁCKÝ SILNIČNÍ BĚH


ZÁVODY PODZIMU

FOTO: ZDENEK KRCHÁK

SOUČASNOST A TRADICE

48

TEXT: IVO DOMANSKÝ

TO JSOU PŘECE

BĚCHOVICE! TERMÍN: 27. 9. 2009 DÉLKA TRATI: 10 031 METRŮ

www.behej.com

ºĨÿÜÕoøõĨİĥĐĨĹcŒwĨÆIJÕÜĨĹ¿ĢÜĨIJĨċ¿Īÿw÷IJĨlwĢøĂĨĄĬĨÿ¿ĨĢĪ¿ĠnĨÆĠÿoÿĢ÷nĨĢõøÿõÏõĨċĂô ŒcÕÿcĨĪø¿lÜÿõÏÜĐĨ¬ĂIJĹøĂĨÿÜöĢĪ¿ĠwóĂĨĹcĴĂÕIJĨÿ¿ĨÜĴĠĂċĢ÷nûĨ÷ĂÿĪõÿÜÿĪIJĨĢĨÿÜô ċŒÜĪĠõĪĂIJĨĄĄİĨøÜĪĨĪĠĴ¿öwÏwĨŒ¿ÕĂIJĨÿÜÆøÜÕÿÜĨ¿ÿõĨĴĨ÷Ăÿ÷IJĠÜÿÏõĨĢÜĨĹcĴĂÕķĨĢĨûÿĂô óÜûĨĴĪwĠ¿ĴoöwĨĠÜ÷ø¿ûĂIJĐĨ®ĂÿcĨÕĂ÷ĂÿÏÜÒĨÜĨ¢oÏóĂĴõÏÜĨ¿ÿõĨcÕÿĂIJĨĴÜø÷ĂIJĨ ĠÜ÷ø¿ûIJĨÿÜċĂĪŒÜÆIJöwÒĨċĠĂĪÝÜĨöĢĂIJĨĴÜĨĢĴnĨöÜÕõÿÜlÿĂĢĪõĨÿÜċŒÜóønÕÿIJĪÜøÿnĐ ¾ÙÞÝ×ܔçàXêՔçٔæãØÝàՔâÙâXäÕØâd¢”¿ãâ×Ùᔠ¥­¢”çèãàÙèl”çٔßæãád”ÞÝâ×ܔáãØÙæâl×ܔçäãæ莔 ê”îÙál×ܔ¿ãæéâí”aÙçßc”äãádæâd”æí×Üàٔæãîêl¡ ÞÙàՔÕèàÙèÝßÕ¢”¼àÕêâd”ê”ÄæÕîٔêîâÝßÕàí”ÕèàÙèÝ×ßc” îXêãØí”ÞÕßã”ÜãéÖí”äã”ØلèÝ¢”µ”î”èãÜã”áâã’çèêl” ÞÙØÙâ”î”áXàÕ ”ßèÙ揔êÙØà”ê”æã×ٔ¥¬­«”âՔçÝàâÝ×ݔ îٔêçݔ¶d×ÜãêÝ×Ù”Ă”ê”èc”ØãÖd”ØÕàÙßã”îՔÖæÕâÕáݔ ÜàÕêâlÜã”ádçèÕ”Ă”âՔVݒßãꠔçٔîêàX„èâl”çÜãØãé” ãßãàâãçèl”Õ”Ølßí”ãÖdèÕêãçèݔÛÙâÙæÕ×l”äãÕØÕèÙàŽ” Øã×ÜãêÕà”ØãØâÙ碔 ¾Ý’”êlèdî”äæêâl×ܔèl”æãaâlߎ”çäÕæ†Õ┾Õßé֔ ËãàڔîÕÖdÜà”ØÙçÙè”ßÝàãáÙè掔ê”èÙÜØí”êíâÝßÕÞl×lá”

aÕçٔäãؔaèíÝ×Ùè”áÝâéè”Õ”èæՆãêá”æÙßãæØáÕ¡ âÙá”îŽçèÕà”Ølßí”êßãâé”îٔèÙèlÜã”æãaâlß锧¬®©¨” Ւ”Øã”îÕaXèß锦¤¢”çèãàÙèl¢”ÄÕߔçٔê”àÝçèÝâd”êlèd ՔæÙßãæØáÕ⎔çèlØÕÞl”ÞácâՔâÙÞàÙä„l×ܔçãé¡ Øã֏×ܔêíèæêÕà׎¢”Ê”ØãÖd”äÙؔäæêâl”çêdèãêãé” êXàßãé”èã”ÖíàݔçàXêÝçèՔµæâã„è”ÂÙÞÙØà ”ØÕà„l”çäÕæ¡ †Õâçߏ”êlèdâèãâl┸êãXߔâÙÖã”ĉäÙØÙçèæÝXâü” µâèãâl┿ÙÞÜÕ¢ ʔáÙîÝêXàÙaâcá”ãÖØãÖl”çٔê”Øæ’Ùâl”âÙÞàÙä¡ „l×ܔaÕ玔çèlØÕàݔçèXàٔîXçèéä×ݔãÖãé”àÙèÙâçߏ×ܔ ĉÇü”ÊX×àÕê”ÊãÜæÕàlß ”¾ãçÙڔÂdáÙ×ߏ”Õ”¾ãçÙڔ¿ã„¡ aÕß ”ßèÙæc”èÙäæêٔê”äãàãêÝâd”èÝ×Xè×ܔàÙè”ê”àÝçèÝâd”

æÙßãæ؎”âÕÜæÕØÝà”¾ãçÙڔ¼æãâ”î”Êíçã¡ ßã„ßãàçßcÜã”çäãæèé”ÄæÕÜՔՔäãçàcîٔ ê”æã×ٔ¥­§«”¾ãçÙڔ¼é„ÙߔîٔÇãßãàՔ Çál×Üãê ”ÞÙÜ㒔êßã┧¥®¨¨ ¦”Öí” Ý”ê”âíâdބl×ܔaÕçÙ×ܔçèÕaÝà”âՔäÙØâl” éálçèdâl ”âÙ¡àݔâՔáÙØÕÝàÝ ”Õ”ãØãàÕà” ê„Ùá”äãßé玔ã”êíàÙä„Ùâl”äàâ×ܔ¥¬” àÙ袔Èl᠔ßØã”ÞÙޔê”æã×ٔ¥­©©”äÙßã¡ âÕࠔÖíà”ÎXèãäߎê”çãéäéèâlߔ½êÕ┠ÉààçäÙæÛÙ栔âÕæãîÙ┥­§¥ ”î”L¸µ” ÄæÕÜÕ ”á钔ç”êÙàߏá”èÕàÙâèÙ᠔ ÕàٔÞلèd”êdè„l”èæcâÝâßãêãé”älàl ”äã¡ êdçè⏔êæՒÙØâáݔäãæ×ÙáݔØÙâ¡ âl×ܔØXêÙߔßÝàãáÙè探”Ê”äãàãêÝâd” áÝâéàcÜã”çèãàÙèl”äÕèÝàݔaÙçßãçàã¡ êÙâ„èl”Öd’×ݔáÙîݔÙêæãäçßãé”ÙàÝè頔 ՔèÕߔÉààçäÙæÛæãê×ܔ§¥®¤« ¦” îàÙä„Ýà”äã”èÙ×ܔàÙèÙ×ܔØÕà„l” êíèæêÕàÙהê”éâÝÚãæád”ÁÝàㄔÈãáÝç” âՔ§¥®¤©”Õ”äã”âdá”é’”äÝ×ÜXîl”âՔ ç×câé”êíâÝßÕÞl×l”áÕæÕèãâÙהÄÕêÙà” ¿ÕâèãæÙߔœ§¤®¨ª ª”Ă”¥­ª¥¢”Äãؔ §¤”áÝâéè”çٔê„ÕߔÞÕßã”ÜÝçèãæÝ×ßí” äæêâl”âՔâÙàÙÜßc”èæÕèÝ ”ÞÙÞl’”äÙçâX” ØcàßՔÞٔ¥¤”¤§¥”á ”ØãçèÕà”Õ’”ê”æã×ٔ âXçàÙØéÞl×lá”ßæXàãêcÜæÕØÙ×ߏ”¾ãçÙڔ ÈãáX„”œ¦­®©¤¢”ÈÙâ”çêŽÞ”æÙßãæؔØãßX¡ îÕà”äãîØdÞݔÞلèd”ã”äXæ”çÙßéâؔîàÙä„Ýè¢ ¸ã”äæՒçßc”¸éßàí”êæXèÝà”Öd×ÜãêÝס ߏ”æÙßãæؔՒ”ê”æã×ٔ¥­«§”ÇèÕâÝçàÕê” ¼ãÚÚáÕâ”Õ”ã”ØêՔæãßí”äãîØdÞݔäãäæêc” îØãàXêX”ÜæÕâÝ×ݔ¦­”áÝâéè”êßãâÙᔦ¬®§© ¦” ÊàÕçèÝáÝà”ÎëÝÙÚÙàÜãÚÙ梔¾ÙØÙâ”î”âÙÞàÙä„l×ܔ çêdèãê×ܔßæãçՁŽ”çêc”ØãÖí”éádà”îÕîXÝè”âՔ ØæXîٔݔâՔçÝàâÝ×Ý¢”¿êÕàÝèՔÞÙÜã”aÕçé”êíâÝßâٔäÝ” îÞ݄èdâl ”’Ù”æí×ÜàÙÞݔîÕÖdÜà”äãéîٔçãéaÕç⏔èæÕ¡ †ãꏔæÙßãæØáÕâ”ÀÕÖÕ┷ÜÙÛٔÙâÝ ”ÞÙá钔äÝ” ÞéÖÝàÙÞâlᔥ¤¤¢”æãaâlßé”ê”æã×ٔ¥­­ª”âÕádÝàݔaÕç” ã”äãéÜc”¦ ¦”çÙßéâØí”æí×ÜàÙބl¢”Äãؔ¦­”áÝâéè” Öd’Ùà”ê”æã×ٔ¥­«©”äã”ÚÕâèÕçèÝ×ßcá”çãéÖãÞݔçٔ ÎëÝÙÚÙàÜãÚÙæÙá”èÕßc”ÇèÕâÝçàÕꔼãÚÚáÕ├¦¬®§ª” ՔèÙèl”álçèã”ê”ÜÝçèãæÝ×ßc”èÕÖéà×ٔâÙÞàÙä„l×ܔ#Ù¡ ×܎”äÕèl”¾Õâé”ÄلÕêãêݔœ¦¬®©­”ê”æã×ٔ¥­­«¢ VÙâí”çٔâՔèæÕèݔáÙîݔ¶d×ÜãêÝ×ÙáݔՔÃÜæÕØãé” ãĀ”×ÝXàâd”ãÖÞÙêéÞl”äãäæêc”ê”æã×ٔ¥­«¦ ”Ý”ßØ풔 ÙìÝçèéÞl”ØŽßÕîí ”’Ù”âdßèÙæc”çèÕæèãêÕàí”èÕ߁lßÕÞlה âÕaÙæâã”Þݒ”ã”æãߔâÙÖã”ØêՔ؁lêÙ¢”¸æ’ÝèÙàßãé” îXßàÕØâlÜã”æÙßãæØé”ÖíàՔ¼ÙàÙâՔÂÙæéØãêX ”ê”èc” ØãÖd”âãçl×l”ØæÙç”ÇàÕêÝٔ¶æÕâ؏ç”âÕؔÀÕÖÙᢔ ¾ÙÞl×ܔ§­®§¨”Þٔäãéîٔ㔧¥”êèفÝâ”äãáÕàÙބl×Ü ” âْ”Öíà”aÕç”äæêâlÜã”áé’çßcÜã”êlèdîٔËãàÚÕ¢” ¾ÙÞl”êßãâ”äãçèéäâd”ØXàٔîàÙä„ãêÕàí”HXæßՔ¶Õà¡ ×ÕæãêX”Ă”ÄÙ×ÜßãêX”œ§¬®©¦ ¬”Ă”¥­«© ”¶ã’ÙâՔ ÇéØÝ×ßX”œ§«®¦¨ ¦”Ă”¥­«¬”Õ”äã”âl”Þݒ”äÝ×ÜXîl” aÕç”ÀéØáÝàí”ÁÙàÝ×ÜÙæãêc¢”ÈÕèã”ÇàãêÙâßÕ ”âÕæã¡ îÙâՔ¥­ª¨ ”êíÜæXàՔ¶d×ÜãêÝ×ٔ×ÙàßÙá”ädèßæX蠔 ØêÕßæXè”îàÙä„ÝàՔèæՆãꏔæÙßãæؔՒ”âՔêíâÝßÕÞl¡ ×l×ܔ§§®¨¬”î”æãß锥­¬¨”Õ”äãØãÖâd”ÞÕßã”é”á钎” ݔÁÙàÝ×ÜÙæãêãé”èdçâd”äÙßãâÕàՔՒ”µÚæÝaÕâßÕ ”


49

TEXT: IVO DOMANSKÝ

PRAŽSKÝ MARATON VE STROMOVCE:

ê”èãáèã”äläÕØd”ÀÙÕܔÁÕàãèãêX”ÙâݔäÝ”¥¤¤¢” æãaâlßé ”ßØí”çٔçèãäßí”æãîÜãØal×ܔîÕçèÕêÝàí” âՔ§§®¨©”áÝ⢔ÄãçàÙØâl×ܔØÙçÙè”æãaâlߎ”áX” ÞÙØÝâãé”êlèdîß鮔ÄÙèæՔ¿ÕálâßãêX”Ă”¸æÕÞîÕÞèàã¡ êX”¿”ÃàãáãéהçٔçÝ×ٔâÝßØí”âÙçèÕàՔèæՆãêãé” æÙßãæØáÕâßã頔Õê„ÕߔâÙäÙæé„Ùâã锄vŽæãé” êlèdîçèêl”ÞٔÞݒ”âíâl”ãÖæãêçßãé”Öd×ÜãêÝ×ßãé” àÙÛÙâØãé¢ ÈãàÝߔߔÜÝçèãæÝݔ¶d×ÜãêÝ× ”ßèÙæc”ÖéØãé”Ý”àÙèãç” PwöÿĂĴšĨû¿Ġ¿ĪĂÿĨÿ¿Ĩ¿Ģå¿øĪĂĴšÏóĨÏÜĢĪcÏóĨċĠ¿Ģ÷nĨ¶ĪĠĂûĂĴ÷ķĨĢÜĨÿcĴĪoĴô áÝçèæãêçèêlá”æÙäéÖàÝßí”ê”çÝàâÝaâlá”ÖdÜé”âՔ¥¤” ÿĂĢĪwĨÿÜû™ÜĨ¿ÿõĨĹÕ¿øÜ÷¿ĨĢĠĂĴÿcĴ¿ĪĨĢĨ÷ĴoĪÿĂĴšûÒĨĹÿcûšûĨÕÿÜĢĨċĂĨÏÜønûĨ ¤¤¤”á”á钎”Õ”’Ùâ”Õ”êفÙÞâá”îXêãØÙá”äæ㔠ĢĴoĪoĨö¿÷ĂĨ³Ġ¿ìIJÜĨªÿĪÜĠÿ¿ĪõĂÿ¿øĨ®¿Ġ¿ĪóĂÿĐĨ³ŒÜĢĪĂĨĴ¿÷ĨûcĨĢĴnĨÿÜĹ¿ĢĪIJċõĪÜøô ê„Ù×Üâí”êdßãêc”ßÕèÙÛãæÝÙ¢”ÊÙèÙæXâݔՔêÙèÙæXâ¡ ßí”ãؔ§©”àÙè”ÖéØãé”êíÜàՄãêXâݔê”ädèÝàÙè×ܔ ÿnĨûwĢĪĂĨĴĨċĂÕĹõûÿwûĨÆoÜÏ÷nûĨ÷¿øÜÿÕcŒõĨ¿ĨĴĨċĂĢøÜÕÿwÏóĨĪŒÜÏóÒĨlĪķŒÜÏóĨ ßÕèÙÛãæÝl×Ü¢”ÃæÛÕâÝîÕaâl”ç×ÜcáՔçٔäæãèݔàãvçßé” øÜĪÜÏóĨöÜóĂĨĂÆøõÆ¿ĨĠķÏóøÜĨĢĪĂIJċcĐĨ³ĠĂlĖ ècád”âÙádâl¢”VÙâí”äãÖd’l”çäãàÙaâd”ꔥ¥”ÜãØÝ⠔ ꔥ¥®§¤”çèÕæèéÞl”áé’çßc”êÙèÙæXâçßc”ßÕèÙÛãæÝٔãؔ ¨¤”àÙè”Õ”äæãÛæÕá”éîÕêÙ”êٔ¥¦”ÜãØÝâ”áÝçèæãêçߏ” ÉæaÝèãé”aXçè”áÕæÕèãâ׎”äæãçèd”âÙÖÕêl”ÖdÜÕè” îXêãؔá钎”Õ”ÞéâÝã掠”ç”âÝáݒ”çٔêíØÕÞl”æãêâd’” äã”éàÝ×l×ܔê”ädèÝçèéäÙ×Ü ”èàÕaÝè”çٔé”ãÖaÙæ¡ áé’Ý”äl×Üãîl”Ø㔦­”Õ”§¨”àÙè”Õ”êÙèÙæXâݔ§©”Ă”§­”àÙè¢ çèêãêÕ×l×ܔçèÕâÝהՔ֏è”äãé܏á”ßãàÙaßÙᔠÃçêdØaÝà”çٔݔçíçècá”äÙØÖd’â×ܔäÝÜàX„Ùߔ ê”çãéßãàl”ãցl”çäãæèãêâl”Õß×Ù¢”¸XêÕÞl”äæãè㔠äæãçèÙØâÝ×èêlá”ÝâèÙæâÙè頔èÕߒٔäãÕØÕèÙàc” äÙØâãçè”ßãáãæâdބlá”Öd܎᠔ßèÙæc”ÞÝá”ê„Õߔ ØãéÚÕÞl ”’Ù”èéèã”×Ùçèé”àÙèãç”îêãàl”Õ’”­¤”™”çèÕæèé¡ äÙçèã”ÛÕæÕâèéÞl”êíçãßãé”çäãæèãêâl”Ý”èÙ×ÜâÝס Þl×l×Ü¢”¹àÙßèæãâÝ×ßí”Þٔáã’âã”çٔäÝÜàXçÝ蠔ՔèÕßc” ßã锈æãêÙv¢”ÁÕæÕèãâ”êٔÇèæãáãê×ٔÞÝá”èíè㔠âÕÞlè”ßãáäàÙèâl”äæãäãîÝ×ٔՔêلßÙæc”äãØæãÖâãçèݔ ÞÝçèãèí”äãçßíèéÞÙ ”âÕêlהîՔæÙàÕèÝêâd”âlîßc” ã”îäŽçãÖé”äàÕèÖí”çèÕæèãêâcÜ㠔×ÙâX×ܔՔêíÜàՄ㡠çèÕæèãêâc¢”ÈæՆ”Þٔî×ÙàՔæãêÝâÕèX”Õ”îXêãؔçٔ êXâl”êlèd”âՔëëë¢ÖÙ×ÜãêÝ×Ù¡äæÕÜÕ¢×î”âÙÞäãî¡ ÖdÜX”ê”æãaâlá”ãÖØãÖl ”ßèÙæc”êdè„Ýâãé”îÕæéaé¡ ØdÞݔØ㔦¤¢”îXl ”ê”èãáèã”äläÕØd”ÞٔçèÕæèãêâc”¦¤¤” ÞٔØãÖæc”ÕèáãçÚcæÝ×ßc”äãØálâßí¢ ¿a¢”ÎՔîꏄÙâc”çèÕæèãêâc”¨¤¤”¿a”Þٔáã’âã”çٔ ¸âلâl”ÄæՒçߏ”áÕæÕèã⠔ÞÕߔîâl”ÞÙÜ㔠äÝÜàXçÝè”ê”ØÙâ”îXêãØé”ãؔ«”ÜãØÝâ”æXâã”ê”îXêãØâl” ãĀ”×ÝXàâl”âXîÙꠔêîâÝßà”ècád”äÙؔäŽàçèãàÙèlᔠßÕâ×ÙàXÝ ”ßèÙæX”ÖéØٔãèÙêÙâՔê”ÎH”¶d×ÜãêÝ×Ù¢” ՔçâÕؔáãÜé”äæãîæÕØÝ蠔’Ù”äÝ”ÞéÖÝàÙÞâlᔩ¤¢” ÇèÕæèãêâc”âÙäàÕèl”ˆaÕçèâl×ݔáÝçèæãêçßcÜã”îXêã¡ æãaâlßé”ê”æã×ٔ¦¤¥¦”çٔ×ÜíçèX”âՔÞÙÜã”èæÕèݔ Ø頔áé’Ý”âÕؔ«¤”Õ”’Ùâí”âÕؔª¤”àÙè¢ ãädè”êÙèÙæXâçßc”áÝçèæãêçèêl”æÙäéÖàÝßí¢”¿Ù”Çèæã¡ ¸ãäæÕêՔêàÕçèâláݔêãîÝØàí”᎒ٔ֏è”ßãá¡ áãê×ٔäÕèl”âÙãØáíçàÝèÙàâd ”ÖíàՔê„ÕߔãÖØãÖl ” äàÝßãêÕâX ”äæãèã’Ù”çÝàâÝaâl”äæãêãî”î”ÄæÕÜí”Ø㔠ʔäãçàÙØâl×ܔàÙèÙ×ܔçٔ߁ÝêßՔˆaÕçèݔâՔ ßØí”çٔãØÙÜæXêÕà”âՔî×ÙàՔÞÝâ×ܔèæÕèl×Ü¢”ÂdßèÙ¡ ¶d×ÜãêÝהÞٔäã”ØãÖé”îXêãØé”ãáÙîÙ⢔ÂՔ ØãáX×l×ܔáÕæÕèãâçߏ×ܔÖdîl×ܔîÕaÕàՔçÝ×ٔ æc”ØXêâc”æãaâlßí”êÙØàí”î”×ÙâèæՔÄæÕÜí”äãØcà”Êà¡ îXßàÕØd”ØàãéÜãàÙè×ܔîßé„Ùâãçèl”ØãäãæéaéÞÙ¡ èÕêí”Õ’”âՔãÖæXèßé”é”Hèd×ÜãêÝ×ßc”äÙÜæÕØí”âÙÖ㔠äãáÕà頔ÕàٔîØX”çٔØàãéÜãØãÖd”îêÙØÕè”Õ”âՔè㔠áٔîÙÞácâՔâãêá”îXÞÙá׎á”ã”çèÕæè”êîØXè” áéçÙàݔæÙÕÛãêÕè”Ý”ãæÛÕâÝîXèãÝ”ÄæՒçßcÜã”áÕ¡ äæã”îádâé”äã”ØæéÜcá”ցÙÜ锁Ùßí”Øã”ÊæÕâcÜ㔠çٔäãÜãØàl”êàÕçèâlÜã”ÕéèãáãÖÝàé”Õ”×ÙçèãêÕè” æÕèãâ颔āݔØcà×ٔãßæéÜé”××Ք©”¤¤¤”ᔜÖd’l”çٔ âÕؔÊàèÕêãé”Õ”îäd袔ÂÕäãçàÙؔÖíàã”âéèâã”ÜàÙØÕè” êفÙÞâãé”ØãäæÕêã颔¸ã”¶d×ÜãêÝהÞٔáã’âã”ÞÙè” ÞÙØÙâ”áÕà”Õ”ãçá”êÙàߏ×ܔãßæé܎”Õ”äÙØäã¡ âXÜæÕØâl”èæÕçé”âՔäãØîÝᔦ¤¤¦ ”ßØí”äã”æãîçXÜ¡ îÕçèXêßãêá”êàÕßÙá”îٔ’ÙàÙîâÝaâl”çèÕâÝ×ٔ ßàXØÕâ×ܔ¦¤¤Ă¦©¤”îXêãØâl×l×ܔÞٔäæã”æÙÛéàcæ¡ à×ܔîXäàÕêX×ܔÖíàՔ¿æXàãêçßX”ãÖãæՔäã”ØêՔæãßí” #¸”ÄæÕÜÕ”Ă”ÁÕçÕæíßãêã”âXØæՒl ”Øãäãæéaé¡ âãçè”îXêãØé”é’”âÙîÖíèâX”ádÝ×l”èÙ×ÜâÝßÕ¢”½”êٔ ê”æÙßãâçèæéß×Ý¢”ÃæÛÕâÝîXèãÝ”éêՒãêÕàݔã”âdßãàÝßՔ ÞÙáٔêíé’lè”çäãގ”ãØÞl’ØdÞl×l×ܔî”ècèã”çèÕâÝ×ٔ Çèæãáãê×ٔçٔèÙØí”àÙèãç”çÙèßXáٔç”aÝäí¢ àãßÕàÝèX×Ü ”î”âÝ×ܒ”âÙÞäÝÞÕèÙàâdބl”çٔÞÝá”îØXàՔ ꔭ®¥© ”­®¨© ”¥¤®¥©”Õ”¥¤®¨© ”ØãÖՔÞlîØí”Þٔ ¾ÝâÕߔê„ÕߔîŽçèXêX”ãæÛÕâÝîÕ×ٔÞÙØâãØé×ÜX¢” êÕæÝÕâèՔçٔçèÕæèÙá”Õ”×làÙá”âՔÇèæÕÜãêd”Õ”ãßæéÜí” äÝÖàݒâd”¦¤”áÝâéè”Õ”Þٔâéèâã”äãalèÕè”ç”äd„lᔠ¾Ý’”âíâl”çٔàîٔãâ¡àÝâٔæÙÛÝçèæãêÕè”äæãçèÙØâÝס âՔցÙêâãêçßc”äàXâÝ¢”ÇÜãØãé”ãßãàâãçèl”ê„ÕߔâՔâl” äÙçéâÙá”îٔ’ÙàÙîâÝaâl”çèÕâÝ×ٔÄæÕÜÕ”Ă” èêlá”ëëë¢çäãæèãêâÝçÙæêÙç¢×î”Õ”äãßéؔçٔèÕßè㔠èÙÜØí”äæãÖlÜÕàí”æãîçXÜàc”çèÕêÙÖâl”ˆäæÕêí¢”¾ÙØâXâl” ¶d×ÜãêÝ×ٔê”Øcà×ٔÕçݔ¥”©¤¤”ᢠç”èÙÜØÙބlá”çèÕæãçèãé”ÄæÕÜ픪”ÄÕêàÙᔶcáÙá”ê„Õߔ äÝÜàXçlèٔâÙÞäãîØdÞݔØ㔥¦¢”lÞâÕ ”aÝâl”çèÕæèãêâc” āláã”ß”álçèé”äæÙîÙâèÕ×ٔêXç”ØãäæÕêl” ¦¤¤”¿a¢”Ê”ØÙâ”îXêãØ頔ê”çãÖãè锥«¢”lÞâÕ ”Þٔ ádàՔˆçäd„⏔îXêdæ”Õ”äãØîÝáâl”áÕæÕèãâ”ê”ÄæÕîٔ ÕéèãÖéçí”Á¼¸”a¢”¦©¤”Õ”¦ª¥”î”ßãâÙaâc” áãÜà”äãßæÕaãêÕ袔āÙç”ØãÖæãé”äæãäÕÛÕ×ݔê„ÕߔâÙäÝ¡ áã’âã”çٔæãêâd’”äÝÜàXçÝè”îՔîꏄÙâc”çèÕæèãê¡ çèÕâÝ×ٔáÙèæՔ¶”#Ùæ⏔Áãç袔ÃÖd”èíè㔠âc”ê”îXêãØâl”ßÕâ×ÙàXÝ ”ßèÙæX”ÖéØٔãèÙêÙâՔ „àã”âՔĉêdèæâãé”Üãæéü”èãàÝߔÖd’׎”ÞÕßã”Øã”Çèæãáãêßí¢ àÝâßí”ÖéØãé”äãçlàÙâí ”Ý”èÕߔÕàٔäãalèÙÞèٔ ê”ÕæÙXàé”ÄÇ¿”Ãàíáä”ÄæÕÜՔêٔÇèæãáãê×ٔãؔ«¢” ÈæՆãêc”æÙßãæØí”ÄæՒçßcÜã”áÕæÕèãâé”Þçãé”Þلèd” ç”âXêÕàí¢ §¤”Ø㔭¢”§¤”ÜãØ¢ ¤¢”àÙ蠔Øæ’l”ÞٔÇÙæÛÙޔÄãäãꔜÇÇÇƝ”¦®¥©®§ª” ¸Õà„l”áã’âãçèl”ÞٔÕéèãÖéç”Á¼¸”a¢” ÇèÕæè”ÖéØٔꔥ¤”ÜãØÝâ”Õ”äãÕØÕèÙàc”éäãîãæ¡ Õ”¼ÕâՔ¼ãæXßãêX”¦®¨¦®¥¦ ”àãâݔêٔÇèæãáãê×ٔîêlèdîÝàݔ ¥¤­”îٔçèÕâÝ×ٔáÙèæՔ¶”ÄÕàáãêßÕ ”ßèÙ揔 véÞl”âՔãáÙîÙâc”áã’âãçèݔäÕæßãêXâl”ê”ÞÙÜ㔠ÁéàéÛÙèՔÇÙæÖÙççՔîՔ¦®§¬®¤¤”Õ”ÁÝ×ÜÕÙàՔÁÙæèãêX” ê„ÕߔäãÞÙØٔäãØàٔâÙØdàâl×ܔÞlîØâl×ܔ âÙÞÖàݒ„lá”ãßãàl¢ aÕçÙᔧ®¤©®¥¬¢ X؎”Õ”ÝâèÙæêÕàí”ÖéØãé”äæãèã”ØÙà„l¢

MALÝ, ALE ROZHODNĚ NÁŠ

www.behy.cz

FOTO: ARCHIV BEHEJ.COM

TERMÍN: 17. 10. 2009 DÉLKA TRATI: 42 195 METRŮ


ZÁVODY PODZIMU FOTO: ARCHIV BEHEJ.COM

50

TEXT: ZDENĚK SMUTNÝ

BĚH RODNÝM KRAJEM

EMILA ZÁTOPKA TERMÍN: 19. 9. 2009 DÉLKA HLAVNÍHO ZÁVODU: 22,3 KM ºĨĠĂÕÿnĨĹÜûõĨöÜÕÿĂóĂĨĹĨÿÜöĴoĪwÏóĨ¿ĪøÜĪõÏ÷šÏóĨĴÜøõ÷cÿ™ĨĴÜÏóĨÕĂÆÒĨóĠÕõÿķĨ ÿĂĴĂÕĂƚÏóĨĂøķûċõöĢ÷šÏóĨóÜĠÒĨĢÜĨ÷ĂÿÜlÿoĨĴĨċĂĢøÜÕÿwÏóĨøÜĪÜÏóĨĹ¿lwÿ¿öwĨĢċĂĠô ĪĂĴÿwûõĨ¿÷ÏÜûõĨċŒõċĂûwÿ¿ĪĨ¿ĨĂÏ܁ĂĴ¿ĪĨöÜóĂĨÿÜIJĴoŒõĪÜøÿnĨĴš÷ĂÿķĨ¿ĨĴšĢøÜÕ÷ķРāÙçâd”ê”ØÙâ”ÞÙÜã”âÕæãîÙâl ”¥­¢”îXl ”ÖéØٔ ãØçèÕæèãêXâ”Þݒ”çÙØᏔæãaâlߔâXæãaâcÜã”îXêãØé” ê”Øcà×ٔ¦¦ §”ß᠔âÕîêÕâcÜ㔶dܔæãØâá”ßæÕ¡ ÞÙᔹáÝàՔÎXèãäßÕ¢ÀÙèãç”ÞٔèÙâèã”ÖdܔîՁÕîÙ┠èc’”Øã”#ÙçßcÜã”Öd’Ù×ßcÜã”äãÜXæ颔ÇèÕæè”îXêã¡ Øé”Þٔꔥ¥”ÜãØÝâ”äãÖàl’”äÕáXèâlß锹áÝàՔÎXèãä¡ ßՔê”ÞÙÜã”æãØâcá”ádçèd”¿ãäÝêâÝ×ݔՔäæÕêÝØÙàâd” äãé„èl”Öd’×ٔâՔèæՆ”çèÕæèãêâlá”êçèÙàÙá”ÞÙÜ㔠áÕâ’ÙàßÕ ”äÕâl”¸ÕâՔÎXèãäßãêX¢”ÇÕáãîÙÞád” âÙ×ÜíÖl”ÕâݔaàÙâãêc”#ÙçßcÜã”ßàéÖé”ãàíáäÝãâÝߎ” Ք#ÙçßcÜã”ãàíáäÝÞçßcÜã”êÖãæé¢ ÈæÕçՔîXêãØé”Þٔ×ÙàßÙá”âXæãaâX”Õ”êÙØٔ äÙêX’âd”äã”ÕçÚÕàèãê×ܔçÝàâÝ×l×Ü ”ßèÙæc”álçèí” çèlØX”Ý”„ãèãàÝâãêX”×ÙçèÕ¢”Δ¿ãäÝêâÝ×ٔçٔ

ØãçèÕâÙèٔØã”áÕàÙÖâcÜã”ádçèÙaßՔHèæÕá¡ ÖÙæß ”ãØèéؔØãÖdÜâÙèٔäÙç”VÙâßàÕê頔ßØٔ îÕalâX”äãçèéäâc”çèãéäXâl”èæÕèÝ ”Øã”ÊفãêÝ× ”Õ’” âՔáÙè锥¤”ßá”é”álçèâlÜã”ßéàèéæâlÜã”Øãá颔 ÄÕߔâXçàÙØéÞٔâXæãa⏔êÖdܔØã”ꏄß픪­©” áÙè掔âÕؔáãÙá”Øã”çÙØàՔâÕؔäæÕáÙâÙᔠ¾Ýalâßí¢”ÈÕá”ÖéØÙèٔálè”îՔçÙÖãé”Þݒ”¥¨ ©” ßÝàãáÙèæé”îXêãØé”Õ”aÙßX”êXç”é’”ÞÙâ”Øàãé܏ ” ݔßØ풔âXæãa⏠”çÙÖdܔäÙ甸ãàâl”ÄÕçÙßí”Õ’” Øã”×làٔêٔÊÕàՄçßcá”áéîÙé”ê”Æã’âãêd”äãؔ ÆÕØÜã„èd᠔ßØٔçٔâÕ×ÜXîl”álçèã”äãçàÙØâl¡ Üã”ãØäãaÝâß锹áÝàՔÎXèãäßՔêٔÊÕàՄçßcᔠçàÕêlâd¢”Ê”¸Ùêdâcá”ádçèÙaßé”äÕߔäæãÖlÜX” çàÕêâãçèâl”êíÜàX„Ùâl”êlèd

SVATOVÁCLAVSKÝ BĚH TEXT: ZDENĚK SMUTNÝ

BLAŽOVICE

TERMÍN: 28. 9. 2009 DÉLKA HLAVNÍHO ZÁVODU: 11 KM £óÏÜĪÜĨIJÏĪwĪĨĢĪcĪÿwĨĢĴcĪÜ÷ĨĪĠĂÏóIJĨöõÿ¿÷ĨÿܝĨĂÆĴķ÷øÜĖĨºķĠ¿ĹĪÜĨĢÜĨċĠĂÆoóÿĂIJĪĨ ÿ¿Ĩ¶Ĵ¿ĪĂĴcÏø¿ĴĢ÷šĨÆoóĨÕĂĨ¢ø¿ĂĴõÏĐĨ­ÜĪĂĢĨĢÜĨ÷ĂÿcĨĦĐĨĠĂlÿw÷ĨĪĂóĂĪĂĨĹcĴĂÕIJÒĨ ÷ĪÜĠšĨĢõĨÿ¿Ĩ®ĂĠ¿ĴoĨĴķÆIJÕĂĴ¿øĨĢĴnĨċÜĴÿnĨûwĢĪĂĨûÜĹõĨĴÜûõĨċŒwĹÿõĴÏõĨÆoóIJĨ ¿ĨóĂIJåÿoĨöÜöĨÿ¿ĴĪoĴIJöwĨÕĂ÷ĂÿÏÜĨõĨ¢ĠcÏõÒĨċŒÜĢĪÝÜĨĪ¿ûĨÿÜöÜÕÜĨ¿øõÿ¿ĐĨ ¿Øٔèéèã”êÙçâÝ×Ý ”Þl’”çٔîÕalâX”äÙîØlêÕè”áã¡ æÕêçßc”¶d×ÜãêÝ×Ù ”âÕÞØÙèÙ³ ¾Ù”èã”äãádæâd”ÞÙØâãØé×Üc¢”ΔØXàâÝ×ٔçÞÙ¡ ØÙèٔèÙÖՔé”ãØÖãaßí”âՔÇàÕêßãê”âՔ֏êÕàãé” çèXèâl”×Ùçèé”Êí„ßãꔡ”¶æâã”Õ”äã”âl”çٔêíØXèٔ ØãàÙêÕ ”ßØٔêXç”äÕߔÞݒ”ÝâÚãæáÕaâl”èÕÖéàٔâÕ¡ êÝÛéÞl”çäæXêâá”çádæÙ᠔âÙÖã”äÝ”älÞÙîØé”ãؔ áãèãæÙçèé”ÆãÜàÙâßÕ ”ßØٔèÕßc”᎒ÙèٔãäéçèÝè” ØXàâÝ×Ý ”çٔèc’”êíØXèٔäã”ècèã”çÝàâÝ×ݔçádæÙᔠâՔÆãéçlâãê”Õ”äÕߔ钔ÞÙâ”äæãçèd”ØãÞÙØÙèٔèÕ᠔

ßØٔÞٔ×là”êՄl”áÝçÙ ”âÙÖ㆔ê”èÙâèã”ØÙâ”ê„Ù×Üâí” ×Ùçèí”êÙØãé”Øã”EláÕ ”äÕæØã⠔Ø㔶àՒãêÝ×¢ ¾Ù”áã’âc”çÙá”êíæÕîÝè”ç”×Ùàãé”æãØÝâã頔 äæãèã’Ù”çèÕæèéÞl”Ý”ØdèݔãؔâÙÞáÙâ„l×ܔ×ÕäÕæ莔Ւ” äã”ØãçälêÕÞl×l”èÙÙâÕÛÙæí”Õ”äæã”ßՒØcÜã”çٔèé” âd×ã”âÕÞØÙ¢”ÃÖaÙæçèêÙâl”äæã”áÕàc ”ÕàٔݔaÙæçèꏔ ÖéæaXߔäæã”Øãçädàc¢”ÈÙâ”îØٔèÙaٔäæãéØÙᢠ¸dèݔçèÕæèéÞl”Þݒ”ê”ØÙçÙè”ÜãØÝâ”Õ”äÕߔäãçèéäâd” âXçàÙØéÞl”ê„Ù×Üâí”ãçèÕèâl”ßÕèÙÛãæÝٔՒ”Øã”äæê¡ âlÜã”êæ×Üãàé”ØâٔՔèlá”ÞٔîXêãؔØãæãçè頔Øãæãç¡

¿æãád”çãéèd’Ù”ÞÙØâãèàÝê׎”Õ”êíÜãØâã×Ùâl” âÙÞàÙä„l×ܔÖd’׎”êٔêÙèÙæXâçߏ×ܔßÕèÙÛãæÝl×ܔ çٔßãâX”Ý”ÕèæÕßèÝêâl”çãéÖãޔèlaàÙââ×ܔØæé’çèÙê ” ê”âdᒔçٔçalèÕÞl”aÕçí”ÞÙØâãèàÝê×ܔaàÙ⎢”Äæ㔠âÙÞàÙä„l”Þçãé”äÝäæÕêÙâí”îÕÞláÕêc”Ā”âÕâaâl”×Ùâí” Õ”äæcáÝٔê”Ølàal×ܔãÖ×l×Ü ”ÞÝáݒ”îXêãؔäæãÖlÜX¢” ½”äæãèã”çٔècèã”Õß×ٔˆaÕçèâl”ÙàÝèâl”îXêãØâl×ݔ î”×Ùàc”æÙäéÖàÝßí”Ý”î”ÖàlîßcÜã”îÕÜæÕâÝal ”îÙÞácâՔ î”ÄãàçßՔՔÇàãêÙâçßÕ¢”¾Ù”ãê„Ùá”áã’âc ”’Ù” àÙèãç”ØãæÕîl”ØÕà„l”çßêdàl”Öãæ×ݔî”ÞÝâ×ܔîÙál¢ ÄãÕØÕèÙàc”î”ádçèՔ¿ãäÝêâÝ×Ù ”Æã’âãêՔ äãؔÆÕØÜã„èd᠔ÊÕàՄçßcÜã”áéîÙՔê”älæãØd ” ÆÙÛÝãâXàâlÜã”áéîÙՔꔿãäÝêâÝ×Ý ”Ⱦ”Æã’âãêՔ äãؔÆÕØÜã„èdá”Õ”ÁÕæÕèyâ”ßàéÖ锿ãäÝêâÝ×ٔçٔ ÖéØãé”Ý”àÙèãç”ç”äãáã×l”ÕØí”çäãâîã掔çâՒÝè” ã”ÖÙî×ÜíÖ⏔äæŽÖdܔîXêãØé”Õ”ã”è㠔ÕÖí”çٔêXᔠê”èãáèã”áÕàÙÖâcá”ßæÕÞݔîÕàlÖÝàã”âÕèãàÝß ”’Ù”çݔ çÙá”äæÕêÝØÙàâd”îÕÞÙØÙèٔîÕîXêãØÝè”Õ”îXæãêÙv” é×èlè”äÕáXèßé”çêdèãêd”äæãçàéàcÜã”àÙÛÙâØXæâlÜ㔠Öd’×Ù ”ÕèàÙèՔՔãàíáäÝãâÝßՔ¹áÝàՔÎXèãäßÕ¢ ºwÏÜĨÿ¿ĨĵĵĵĐÆÜóôĠĂĹÿĂĴĐ÷ĂċĠõĴÿõÏÜĐĂĠì

èÙâÙß ”ÞéâÝã掠”ÞéâÝãæÙߔݔá钎”Õ”’Ùâ”âՔª”ß᠔ ßèÙ揔ÞٔáÙáãæÝXàÙᔵàãÝçٔÄà×ÜÕ ”Öd’Ù×ßcÜ㔠ßÕáÕæXØՔՔØãÖæcÜã”aàãêdßÕ ”ßèÙ揔îØٔÖãÜé¡ ’Ùà”ê”æã×ٔ¦¤¤ª”çêŽÞ”äãçàÙØâl”îXêãؔâÙØãßãâaÝ࢔ āÝäãálâX”ÞÙޔäãáâlߔê”æãÜé”çèÕØÝãâ頔ãØßéؔ áé”èÙâßæXè”×ÜíÖdàã”ÞÙâ”äXæ”áÙè掔Øã”×làÙ¢ Êٔ¥¦®¥©”âXçàÙØéÞٔçèÕæè”ÜàÕêâlÜã”îXêãØé” ê„Ù×ܔßÕèÙÛãæÝl”Øãçädà×ܔâՔ¥¥”ßᢔÈæÕçՔ ÞٔêÙØÙâՔãÖ×l”Õ”èÝ”×ÙàßÙá”æãêÝâÕèc”ãßæéÜí” êXç”äæãêÙØãé”ÞÙÞlᔈîÙálá”ç”äæŽÖdÜÙá”âՔ ÚãèÖÕàãêcá”çèÕØÝãâ颔Äæãèã’Ù”ÞٔèÕèã”çäãæèãêâl” Õß×ٔîXæãêÙv”îXêdæÙaâá”îXêãØÙᔿã×ãéæ¡ ßãêՔàÙèâlÜã”Öd’Ù×ßcÜã”äãÜXæé”Õ”èÕßc”çÙæÝXàé” èl”áãæÕêçߏ×ܔîXêã؎ ”¾ÝÜãáãæÕêçßc”Öd’Ù×ßc” èãé攦¤¤­ ”ÞٔâÕäæãçèã”ÞÝçèc ”’Ù”çٔâՔçèÕæèé”çÙ¡ ÕØl”êíçãߏ”äãaÙè”Öd’׎”ê„Ù×ܔèlØ ”ßèفl”áÙîݔ çÙÖãé”çêÙØãé”Öãޔã”äãçàÙØâl”ÖãØí”aݔêèفÝâßí” Øã”èd×Üèã”çãéèd’l¢”ÃÖÞÙêl”çٔݔÕØՔîXêãØâlߎ ” ßèفl”çٔäÝÞÙØãé”ÞÙâ”èÕߔäæãÖdÜâãéè”Õ”êí×Üéè¡ âÕè”çݔâXØÜÙæ⏔ØÙâ”ê”älÞÙáâcá”æãØÝââcᔠäæãçèÙØl”ÞÝÜãáãæÕêçßc”êÙçâÝ×Ù¢ ÂÙîÕäãáÙvèÙ ”’Ù”çèXèâl”çêXèÙߔ¦¬¢”îXl”àÙèãç” çàÕêl”Öd’×ݔꔶàՒãêÝ×l×Ü¢ »ÜÆĨĹcĴĂÕIJÑĨ ĵĵĵĐ÷ĂÏĂIJĠÜ÷ôÏċIJĐÏĹħĢċĂĠĪħĹ¿ĴĂÕķĐċóċ


51

PLZEŇ MÁ NOVOU

BĚŽECKOU SPECIÁLKU

KOMERČNÍ PREZENTACE

SÍŤ SPORTOVNÍCH OBCHODŮ SPORT PODESTÁT SE NA JAŘE LETOŠNÍHO ROKU ROZROSTLA O DALŠÍ PŘÍRŮSTEK. V PLZEŇSKÉ VELESLAVÍNOVĚ ULICI BYL OTEVŘEN OBCHOD „PODESTAT SPORTS & ATHLETICS EQUIPMENT“. NA SVÉ SI ZDE PŘIJDOU KROMĚ PŘÍZNIVCŮ REKREAČNÍHO BĚHÁNÍ I VÝKONNOSTNÍ SPORTOVCI A ATLETI, PRO NĚŽ JE PŘIPRAVENA ŠIROKÁ NABÍDKA SORTIMENTU BOT PRO VŠECHNY ATLETICKÉ DISCIPLÍNY. ÄæÝá”ÜæÕÞl”ãçêdØaÙâc”îâÕaßí”ÕØÝØÕç ”µçÝ¡ ×研ÁÝîéâ㠔ÂÝßٔՔÇÕàãáã⢔ÂÕÖlØâãé”êXᔠîØٔ„äÝaßãêc”áãØÙàí”äæã”çÝàâÝ×Ý ”ßæãç”Ý”ØæXÜ颔 ǔäæXîØâãé”âÙãØÙÞØãé”ÕâݔêíîâÕêÕaݔçäæÝâ莔 ՔèÙ×ÜâÝ×ߏ×ܔÕèàÙèÝ×ߏ×ܔØÝç×Ýäàl⢔ÂãêÝâßãé” ÞٔäæãØÙޔçäãæèèÙçèÙ掔Çééâè㢔ʔÄàîâݔâÕÖlîÙÞl” äÙؔÞÙÞÝ×ܔîÕßãéäÙâlá”áã’âãçè”êíîßãé„Ùâl¢ µèàÙèÝ×ٔê”ãÖ×ÜãØd”Äø¹ÇȵȔæãîéál¢”¾ÙÜ㔠áÕÞÝèÙà”Õ”äæãêãîãêÕèÙࠔÊlè”ÄãØÙçèX蠔çٔçXᔠÕèàÙèÝ×ٔâՔêßãââãçèâl”ˆæãêâݔêdâãêÕࠔê”æãîÜã¡ êãæé”çٔÖàçßâٔäÙÜàÙØÙá”aÙçßc”Öd’Ù×ßc”ç×câí” Õ”áŽ’Ù”çٔäã×ÜàéÖÝè”Ý”çàé„âáݔêçàÙØßí”ꔁÕØd” Öd’Ù×ߏ×ܔØÝç×Ýäàl⢔ĉ¿Ù”çäãæèé”ád”êÙØà”èXèÕ ” ßèÙ揔Öíà”çXá”êÙàáݔØãÖæá”áÕæÕèãâ×Ùᢔ¾X”ÞçÙᔠçٔêdâãêÕà”äÙØÙê„lá”çèÙØâlá”èæÕèl᠔¥”©¤¤”áÙè¡ æŽ”ÞçÙá”éÖdÜà”ê”aÕçٔ¨®¤­ ”ÕàٔîêàXØà”ÞçÙá”Ý”èæÕèd” ØÙà„l ”§”¤¤¤”áÙè掔âՔØæXîٔîՔ­®¤ª”âÙÖ㔧”¤¤¤” áÙè掔äÙßX’ÙߔîՔ­®©¦ ü”lßX”Êlè”ÄãØÙçèX袔 ĉ¿”ÖdÜé”çٔãÖaÕç”ØãçèÕâé”Ý”äÝ”çãéaÕçâcᔠäæÕ×ãêâlá”êíèl’Ùâl¢”¸ã”îXêãØé”ÞØé”ãؔîÕaXè¡ ßé”ê’Øí”âÕäàâã”Õ”äãèãá”èã”ÜãØâd”Öãàl ü”lßX” ã”çê×ܔçãéaÕçâ×ܔÖd’Ù×ߏ×ܔÕßèÝêÝèX×Ü¢”ÇèÙÞ¡ âd”âÕäàâã”çٔêdâéÞٔçêcáé”ãÖ×ÜãØé”Õ”îXßÕîâlߔ çݔèÕߔäÝäÕØX”ÞÕßã”ĉê”ÖÕêàâ×Ùü¢” VٔÞٔäcaٔã”îXßÕîâlßՔê”äæãØÙÞâd”Äø¹¡ ÇȵȔâՔäæêâlá”álçèd ”êíîâlêX”Ý”î”ØÕà„l×ܔçàãê” áÕÞÝèÙàٔãÖ×ÜãØ鮔ĉ¸ãÜãØàݔÞçáٔçٔç”âՄlᔠ„äÝaßãêá”êíèæêÕà×Ù᠔ØãáՒàÝ×ߏá”æãØXßÙᔠÄÕêàÙᔺÕç×ÜÝâÛÖÕéÙæÙ᠔’Ù”ÖéØٔßՒØc”ˆèÙ揔 äŽçãÖÝè”ê”ãÖ×ÜãØd”ÞÕßã”äæãØÙÞ×ٔՔîXæãêÙv” äãæÕØ×ٔäÝ”êÖdæé”ãÖéêݔՔäæã”èæcâÝâߢ”¸Õà„lᔠãØÖãæâlßÙ᠔ç”âlᒔâÕêÕîéÞÙáٔçäãàéäæX×Ý ” ÞٔØãáՒàÝ×ߏ”ÕèàÙèÝ×ߏ”èæÙâcæ”ÄÙè政ãâã䠔áÙîݔ ÞÙÜ㒔çêdÙâ×ٔäÕèl”âÕälßàÕؔèÕàÙâèãêÕ⏔ çäæÝâèÙæ”Õ”aèêæèßՁ”ÄÙèæ”ÇîÙèÙÝ¢

¿æãád”æÕؔãØÖãæâlߎ”çٔîXßÕîâl×Ý ”ßèفl” ÖéØãé”çٔçàé’ÖÕáݔãÖ×ÜãØé”çäãßãÞÙâÝ ”áãÜãé” èd„Ýè”âՔäæãäæÕ×ãêÕ⏔êdæâãçèâl”çíçècᢔÈÙ┠ÞÝá”éáã’âl”äÙØâãçèâd”êíé’l蔁ÕØí”çàÙêãê×ܔ âÕÖlØÙߢ Êlè”ÄãØÙçèXè”âÙáíçàl”ÞÙâ”âՔæãîêãޔçêcÜ㔠ãÖ×ÜãØ颔ÂÙâl”áé”àÜãçèÙÞ⏔êêãޔaÙçßc¡ Üã”ÖdÜ颔Ôèã᠔’Ù”ÝâêÙçèéÞٔÞÕßã”çäãâîãæ” Ø㔁ÕØí”Öd’Ù×ߏ×ܔäãØâÝߎ”âՔÞÝÜãîXäÕØd” ՔîXäÕØd”#Ù×Ü ”çٔê„ÙãÖÙ×âd”êl¢”ÂãêÝâßãé” ÞٔîÕàã’Ùâl”êàÕçèâlÜã”Öd’Ù×ßcÜã”èá颔Êٔ êçàÙØßãê×ܔàÝçèÝâX×ܔèÕߔÖæîí”âÕàÙîâÙáٔ Öd’×Ù ”ßèفl”äãâÙçãé”âՔÜæéØݔâXäÝç”Äø¹¡ ÇȵȢ”¸Õà„l”âãêÝâßãé”ÞٔãæÛÕâÝîÕ×ٔÖd’Ùס ߏ×ܔçÙèßXâl ”äÝ”âÝ×ܒ”çݔßæãád”çäãàÙaâ×ܔ èæcâÝâߎ”ˆaÕçèâl×ݔãØâÙçãé”×Ùââc”ÝâÚãæáÕ×ٔ ՔæÕØí¢”Êdæâl”îXßÕîâl×ݔÖéØãé”áã×ݔêíé’lè”çàÙê” Ý”äæã”èíèã”äãÖíèí¢”Êlè”ÄãØÙçèXè”âÙ×Ü×ٔîŽçèÕè” ÞÙâ”é”èãÜã”Õ”ê”ÞÙÜã”ÜàÕêd”çٔæãØl”ØÕà„l”çádàc” äàXâí¢”µàٔèã”é’”Öí×Üãá”äÙØÖlÜÕàÝ¢ ¸ãçàéÜéÞl¡àݔèÙØí”êՄٔÖd’Ù×ßc”Öãèí”Õ”×Ü×ÙèÙ¡ àݔálè”ÞÝçèãè頔’Ù”çٔêٔêÖdæé”âãê×ܔâÙçäàÙèÙèÙ ” áXáٔäæã”êXç”æÙ×Ùä袔ÎÕá݁èٔØã”ãÖ×ÜãØé” Äø¹ÇȵȔê”äàîÙvçßc”ÊÙàÙçàÕêlâãêd”éàÝ×Ý¢

Pavel Faschingbauer

PROFIL OBCHODU: - Nabídka širokého sortimentu běžeckých modelů pro silnici, dráhu i kros - Individuální přístup k zákazníkům - Slevy pro věrné zákazníky - Poradcem pro výběr bot přední vytrvalec Pavel Faschingbauer - Sponzoring běžeckých závodů - Vlastní běžecký tým - Organizace běžeckých setkání

PODESTAT sports & athletics equipment Veleslavínova 28, Plzeň

Tel.: 773 646 701 www.sportpodestat.cz


52

ZDRAVÍ

TEXT: MARTINA VYSTRČILOVÁ

PŘÍRODĚ

NEUTEČETE

JAK SPORTOVAT A ŽÍT V HARMONII S PŘÍRODOU

FOTO: NEW BALANCE

¹ĨĴcĢĨÿo÷ÕķĨÿ¿ċ¿ÕøĂÒĨċĠĂlĨÿ¿Ĩö¿ŒÜĨĪĠċwĪÜĨ“ÿ¿ĴĂIJĖĨ³ĠĂlĨĴķóÌwĪÜĨĴĨÆoÜÏ÷nĨĢÜńÿoĨóÿÜÕĨÿ¿ĨöÜöwûĨċĂlcĪ÷IJÒĨ ċŒÜĢĪÝÜĨöĢĪÜĨċŒÜĢĨĹõûIJĨċõøÿoĨĪĠnÿĂĴ¿øõĖĨ³ĠĂlĨĢÜĨĴcûĨĴĨøÜĪÿwûĨóĂĠ÷IJĨċ¿ĪÿoĨÆoócÒĨċŒÜĢĪÝÜĨĢĂIJĢÜÕĨĴķĠcwĨĪĠnÿĂĴ¿ĪĨ ÷øõÕÿoĨ÷ĂøÜûĨċĂøÜÕÿwóĂĖ

ÇÕáãîÙÞád”ÞٔêÙàáݔ؎àْÝèá”ÜàÙØÝçßÙᔠçÕáãè⏔èæcâÝâßãꏔäàXâ”äÝîäŽçãÖÙ⏔êՄl”ꏡ ßãââãçèÝ ”êdßé”Õ”×làŽá”Ă”Õ”äÙØÙê„lá”îXádæâd” aÕçãêÕ⏔âՔêՄٔîXêãØâl”êæ×Üãàí¢”ÂÙâl”Õàٔ ãؔêd×ݔäãÜàcØâãéè”âՔaàãêdßՔÞÕßã”âՔçãéaXçè” älæãØí¢ Ê”ÕàèÙæâÕèÝêâl×ܔälçèéäÙ×Ü ”ÞÕߔçٔèdá”èÝçl×ٔ àÙè”çèÕæá”áÙèãØXá”é”âXç”âՔîXäÕØd”lßX ” ê’Øí”ÙìÝçèãêÕàí”çâÕÜí”ÜÕæáãâÝîãêÕè”aàãêdßՔ ç”älæãØâláݔ×íßàí”×ã”âÙÞêl×Ù ”ÕÖí”äÕߔÖíàã”Øã¡ çՒÙâã”êÙàßcÜã”ÙÚÙßèé”ç”áÕàá”ˆçÝàlᢔ¹ÚÙßèÙᔠâÙÖã”×làÙá”Þٔáí„àÙâã”çÕáãîÙÞád”äÙØÙê„lᔠîØæÕêl ”ØcàßՔÕßèÝêâlÜ㔒ÝêãèՔՔêßãââãç袔 ·ã”ÞٔêÙâßé”êٔêÙàßc᠔èã”ÞٔéêâÝ联aàãêdßՔ ê”áÙâ„lᢔ¾çáٔãØæÕîÙá”×íßàŽ”Õ”Ødގ”ãßãàâl” álçèâl”älæãØí¢

www.behej.com

CO JE PŘIROZENÉ? ÎÕaâdáٔîÝáã颔ālæãØՔãØäãalêX”Õ”çäl¢”Äã”äÙ¡ êX’âãé”aXçè”ØâٔÞٔèáÕ¢”āÙçèã’Ù”’ÝÞÙáٔê”èÙ×Ü¡ âÝ×ßí”êíçädàc”çäãàÙaâãçèݔç”éádàá”êíèXädâlᔠՔãçêdèàÙâlá ”çèXàٔÞçáٔèdà㔈äàâd”âÙãÖàÕā”Ý¢” ·Ü×ٔèÕßc”êdè„Ýâé”ØâٔãØäãalêÕè”Õ”çÙèæêXêÕè” ê”âÙaÝââãçèÝ¢”ÁâãÜØí”Þٔèd’ßc”áãÖÝàÝîãêÕè” ØãçèÕèÙߔêŽàٔäæã”éçßéèÙaâdâl”çàã’ÝècÜã”èæcâÝâ¡ ßãêcÜã”äàXâé”ç”âXæãaâãé”ÕßèÝêÝèã颔āÝæãîÙâdބl” ÞٔâÙ×ÜÕè”çٔéâX„Ùè”äæãéØÙá”Øâl”ê”áãâãèyââl” aÝââãçèÝ¢”ÉæaÝèd”ÞٔçâÕî„l”ÕÖçãàêãêÕè”âÙîX’Ýê⏔ ãÖÞÙáãꏔèæcâÝâߔê”îÝád”âْ”ê”àcèd¢

ÃÖØãÖl”îÝáí”âXàْl”ÙàÙáÙâèé”êãØí¢”µ”èã”çٔ ãØæX’l”Ý”ê”âX碔ÊãØՔäàíâÙ ”çÙèæêXêX”ØãàÙ ”×ÜàÕ¡ Øl¢”ʏæÕîâX”ÕßèÝêÝèՔê”îÝád”Öí”ádàՔ֏è”ãáÙîÙ¡ âՔÞÙâ”âՔØÙââl”ØãÖ頔ßØí”ÞٔêÙâßé”çêdèàã”Õ”áí” çٔâՔ×ÜêlàݔãØäãéèXáٔãؔîÝáâl×ܔêãØâl×ܔ ÜàéÖÝ⢔¼ãØl”çٔäÕߔÕßèÝêÝèí”×ÜÕæÕßèÙæé”çäl„Ù” èæêÕàcÜã”Õ”çèXàcÜ㠔èÙØí”äæXêd”ãâÙâ”ãÖÞÙáãꏔ èæcâÝâߔáÙâ„l”ÝâèÙâîÝèí ”Øãäàâd⏔ØãçèÕèÙaâá” ãØäãaÝâßÙá”Õ”äÙØÙê„lá”ßêÕàÝèâl”æÙÛÙâÙæÕ×l¢” ÎÝáՔÖí”ádàՔ֏è”ãÖØãÖlá”æÙçèÕæèãêXâl ” ãÖØãÖlá”ÛÙâÙæXàâl×ܔãäæÕꠔâÕäãÞÙâl”çٔâՔ âãêc”îØæãÞٔՔØãÖÝèl”ÖÕèÙæÝl¢”¿Øã”èãÜã”âÙØÖX ” ßØã”ÖéØٔälà݄”ÝâèÙâîÝêâd”èæcâãêÕè”Õ”áXà㔠æÙÛÙâÙæãêÕ蠔ÜãØâd”çٔçèæÙçãêÕ蠔älà݄”äæÕ×ã¡ êÕè”Õ”áXàã”çäX蠔èãÜã”äæÕêØdäãØãÖâd”aÕçÙᔠäãèßÕÞl”îØæÕêãèâl”ãÖèl’Ù”çäãÞÙâc”ç”ÙàÙáÙâèÙᔠêãØí¢”Èã”îâÕáÙâX”äæãÖàcáí”ç”àÙØêÝâÕáÝ ”áã¡ aãêá”ád×܏Ù᠔×ÜæãâÝ×ßã锈âÕê頔äæãÖàcáí” çٔçÙìÙá”Õ”æÙäæãØéß×l ”äæãÖàcáí”ç”ßãçèáݔ ՔÕßéèâd”âÕälßàÕؔˆâÕêãêc”îàãáÙâÝâí¢” ÂÙØãçèÕèÙa⏔îÝáâl”ãØäãaÝâÙߔêíˆçèl”Ø㔠èd’ßcÜã”ÞÕæÕ¢”ÎâXáٔê„Ý×ÜâݔßàÕçÝ×ߏ”ãÖæXîÙߔ Øâلâl”çäãàÙaâãçèݳ”¾Õæâl”ˆâÕêí ”ÞÕæâl”ØÙäæÙçÙ ” ÞÕæâl”âÙáã×Ý¢”ÁXèٔÞٔèÕßc³”ÎßéçèٔâdßØí”ÞÙØâé” îÝáé”ßêÕàÝèâd”æÙÛÙâÙæãêÕè”Õ”’XØâc”ÞÕæâl”äæãÖàc¡ áí”âÙäÝÞØã颔Äæãèã’Ù”×ã”ê”îÝád”îÕâÙØÖXáÙ ” èã”ê”ցÙîâé”é’”âÙØã’ÙâÙáÙ¢”ÂÙÖã”ÞÝâc”ãÖàlÖÙ¡ âc”æaÙâl”èæÙâc掮”×ã”âÙâÕÖdÜXèٔØ㔈âãæÕ ”è㔠钔âÙØã’ÙâÙèÙČ

¾Õæã”Þٔ×ÜÕæÕßèÙæÝîãêXâã”âXÜàá”äæŽàãáÙᔠî”ßàÝØé”Ø㔒ÝêãèÕ ”âãêá”îÕaXèßÙá”Õ”æŽçèÙᢔ ÃÖØãÖl”çãéêÝçl”ç”ÙàÙáÙâèÙá”؁ÙêÕ ”âՔßèÙæcᔠßæXçâd”êÝØláٔÞÕæâl”äæãÖãéîÙâl”çٔ’ÝêãèÕ¢” ÎØæÕꏔaàãêdߔÖí”ádà”֏è”âՔÞՁٔäà⏔ÙàXâ頔 ÙâÙæÛÝٔՔ×Üéèd”Ø㔒ÝêãèÕ¢”ÎØæãÞÙá”çlàí”Þٔ ãâÙâ”äãèÙâ×ÝXࠔßèÙ揔äÙç”îÝáé”æÙÛÙâÙæãêÕà” ĉÜàéÖãßã”ê”âՄÝ×ܔßãÙâÙ×Üü¢”µßèÝêÝèՔaàãêdßՔ çٔçäãàé”ç”älæãØãé”äÝæãîÙâd”çèéävéÞÙ ”îXÞÙᔠã”èæcâÝâߔçèãéäX¢”ÊîæŽçèX”Ý”äãèÙÖՔæãî„lÝè” îÝáâl”áãâãèyââl”èæcâÝâßãêc”äæãçèÙØßí”Õ”îÕalè” çݔäãÜæXêÕè”Ý”ç”ÝâèÙâîÝèãé¢ ÄãßéؔçٔèÕߔâÙØdÞٔՔØã”âÝaÙÜã”çٔâXá”âÙ¡ ×Ü×Ù ”âÙÞçáٔî×ÙàՔê”äÝæãîÙâc”æãêâãêXîÙ¢”ÂÙÞ¡ çäl„”Þçáٔçٔê”îÝád”êdâãêÕàݔêl×ٔâdaÙáé”ÞÝâc¡ á頔âْ”aÙáé”Öí”Öíàã”èÙÖÕ¢”ÈÙØí”ÖéØÙáٔálè” âÙÞçäl„”äãâdßéؔäãáÕà”çèÕæ袔ÃÖæÕîâd”ÙaÙâã” Ă”îÕèlá×ã”ãçèÕèâl”Öd’×ݔÞçãé”Þݒ”êÙçÙàٔâՔèæÕèÝ ” áí”èÙäæêٔäãáÕàé”êíÖlÜXáٔîٔçèÕæèãêâl×ܔÖà㡠ߎ¢”µ”ßٔê„Ùáé”ç”âÙçálæâá”ˆçÝàlᢔ·Ùà”×íßàéç” çٔâXá”èÙb”Þݒ”âÙäãØՁl”æÙçèÕæèãêÕ蠔᎒Ùáٔ çٔäãßéçÝè”ÕàÙçäãv”ã”îX×ÜæÕââc”Ù„Ùâl”Ă”Øãցٔ ՔÜãØâd”çäXè”Õ”ßêÕàÝèâd”Þlç袔Èã”ÕàٔîâÕáÙâX” ×ÜãØÝè”çäXè”îÕêaÕç頔ßØ풔çٔçèálêX ”èÙØí”äXæ” ÜãØÝâ”äÙؔäŽàâã×l¢”µ”îXæãêÙv”Ý”êÜãØâd”êçèXêÕ蠔 ×㒔Þٔê”ØãÖd ”ßØí”çٔæãîÙØâlêX¢”·ÙàßÙá”Öd’âd” ÞٔߔêÝØdâl”âÙêÜãØ⏔âXÜæÕØâl”æْÝ᠔èÙØí”âãaâl” äãâã×ãêXâl”Õ”êíçäXêXâl”ØàãéÜã”ØãäãàÙØâÙ¢”ÁX” èã”çèÙÞâd”âÙÛÕèÝêâl”ÙÚÙßè”ÞÕßã”äæã܏ÙâX”îÝáՔ


53

ՔãçäÕàc”ÞÕæ㢔Álçèã”æXâՔaàãêdߔçèÕæèéÞٔê”äãàÙØ¡ âٔՔèã”é’”âÝהâÙØã’ÙâÙ¢”ÂÕãäÕß ”äãØäãæéÞٔ çêŽÞ”îÕaÕæãêÕ⏔ßæéܔîäã’Ødâl¢ ʏÜãØãé”çãéàÕØé”ç”älæãØâlá”×íßàÙá”ÞÙ ”’Ù” ØãÖ揔îXßàÕؔê”îÝád”çXá”âÕçèÕæèéÞٔäæãÖéîÙâl” âՔÞՁ٠”Õ”äÕߔ钔âÙâl”äæãÖàcá”âÙ×ÜÕè”çٔêcçè” Õ’”ß”êæ×Üãàé”àÙèâl”çÙîyâí¢

VŠEHO MOC ŠKODÍ ·ã”çٔÕàٔçèÕâÙ ”ßØ풔èã”Ý”ê”×ÙàßÙá”ØãÖæcᔠÞÕæé”ç”èãé”èæcâÝâßãêãé”aݔäæÕ×ãêâl”ÕßèÝêÝèãé” äÙ’ÙâÙáÙ³”·ã”çٔçèÕâÙ ”ÞÙ¡àݔ؁ÙêՔälà݄³” ¾ÙçèàݒٔâÙ×ÜXáٔáàÕ؏”çèæãáÙߔæŽçè”ÖÙî” ˆØæ’Öí ”ÖéØٔálè”çäãéçèé”áàÕ؏×ܔîÖíèÙaâ×ܔ êdèêl ”ßèÙæc”çٔâՔäàãØí”âÕßãâÙהâÙîáãÜã颔 ÇèæãáÙߔÝâêÙçèéÞٔîÖíèÙaâd”Øã”áâãÜՔçád探” µâݔáí”àÝØc”çٔâÙçáláٔâÙ×ÜÕè”âXÜàá”älêÕ¡ àÙá”ÙâÙæÛÝٔéâcç蠔áãÜàݔÖí×Üãá”äÕߔîèæÕèÝè” çádæ”Ý”×l࢔ÁŽ’Ùáٔálè”æãîÞÙØâÕâ×ܔçäãéçèé” äæãÞÙß莠”âÕÖdÜÕâc” çßêdàc”èæcâÝâßí ”âÕ¡ îßãé„Ùâ×ܔçäãéçèé” èæcâÝâßãê×ܔáÙèãØ ” Õàٔê„Ù”ÖÙî”ÙÚÙßèé¢ ¸Õà„lá”äæãÖàcáÙᔠ؁ÙêՔ᎒ٔ֏è”çèÕꠔ ßØí”âÙáX”ØãçèÕèÙߔ êàXÜ픜êلßÙæãé”êãØé”îٔîÝáí”Þçáٔ钔älà݄âãé” ÕßèÝêÝèãé”Õ”äàXâãêXâlá”êíaÙæäÕàݝ¢”¸Ùêã”îèæÕèl” äæé’âãçè”äÙêâcÜã”äæãéèßé”Õ”çèÕâٔçٔî”âdޔ çé×ÜX”âÙãÜÙÖâX”êdèÙꢔÊdè„Ýâãé”ÞØٔã”aàãêd¡ ßÕ ”ßèÙ揠”Õa”é’”âÙ᎒٠”×Ü×ٔêíèæêÕ袔ÎÕèêæØl” çٔՔäàXâ”çäàâl•”ÇßéèÙaâd”éØdàÕà”äæã”çÙÖٔè㔠âÙÞàÙä„l³”ÊÙàáݔäæÕêØdäãØãÖâd”᎒ٔãaÙßXêÕè” äæãÖàcáí”aݔîæÕâdâl”êÕՔ„àÕ×Ü¢”¹àÙáÙâè” ØÙêՔèãèݒ”çãéêÝçl”çٔ„àÕ×Üãêá”Õ”êÕîÝêãêá” ÕäÕæXèÙᢔʔîXäÕØâl”áÙØÝ×lâd”Öí×Üãá”è㔠âÕîêÕàݔäÙèl’Ùâlᢔµ”äãîãæ”Ă”âÙæêãîÝèÕ ”äã×Ýèí” âՄèêXâl ”êíçãߏ”ßæÙêâl”èàÕߔՔ×ÜãàÙçèÙæãà”èÕßc” ç”äãæé×Üãé”ÙàÙáÙâèé”؁ÙêՔçãéêÝçl¢ Äã”ØãցٔâÕçèÕæèãêÕâcá”ÞÕæé”ßãâÙaâd” äÝ×ÜXîl”àcèã”Õ”êæ×Üãà”çÙîyâí¢”É”êdè„Ýâí”çäãæ莔 áX”ãÖêíßàٔîXêãØâl”çÙîyâՔØêd”aXçèÝ¢”Èé”äÙؔ âÙÞêdè„lá”àcèÙá”Õ”èé”äã”âdᢔÎØX”çٔèã”êÙàáݔ æãîéáâc¢”Äæãèã’Ù”ÕaßãàÝê”ØãçÕÜéÞÙáٔäæXêd” èÙb”êæ×Üãà頔èÕߔÝâèÙâîÝêâl”ÕßèÝêÝèí”ê”àÙèâl”„äÝa×ٔ èdàé”âÙäæãçälêÕÞl¢”Àcèé”êàXØâٔÙàÙáÙâè”ãÜâd¢”¾Ù” èÙäà㠔ê„Ù”êæ×Üãàl ”æí×ÜàٔØãîæXêX ”áXàã”çٔçäl ”

ÜãØâd”çٔ×ÙçèéÞÙ ”܏l”Õ”èÕâ×éÞÙ¢”Äãßãé„láٔ çٔã”áÕìÝáXàâl”êßãâí”âՔîXêãØÙ×Ü ”îßæXèßՔ äÙØêXØláٔՔçßàlîláٔêíädçèãêÕâc”ãêã×Ù¢” µ”èÕߔÞٔèã”ê”äãXØß頔èÙb”âÕçèÕàՔØãÖՔçݔé’l¡ êÕè”Õ”’lè”âÕäàâ㢔Ãädè”ÕàٔáéçláٔéäãîãæâÝè”âՔ æÙçäÙßèãêXâl”çäæXêâc”álæí”êd×l¢”µâ㠔Öébáٔ ÕßèÝêâl ”ÞÕߔÞٔâXá”àÝÖ㠔ÞÕߔÞٔâXá”äÝæãîÙâc ” ÕàٔâÙîÕäãáÙváÙ ”’Ù”ãÜÙv”Þٔêíçã×ٔèæÕâçÚãæ¡ áÕaâl”ÙàÙáÙâ袔ÈÙ⠔ßèÙ揔ÞٔâՔêæ×Üãàé”âÕØٔ ê„ÙáÝ¢”µ”äãßéؔâÙâl”alá”ÜÕçÝ蔜ÜãØâd”êãØí” êíÛÙâÙæãêÕâc”ê”îÝád ”äÕߔáX”èÕßc”ç×Üãäâãçè” ê„Ù×Üâã”çäXàÝ蕔¿Ø풔èã”äÙ’ÙâÙáٔՔêíäXàláٔ ê„Ù×Üâí”îØæãÞÙ ”âՄٔçÙîyâՔÖæîí”çßãâal¢”¾Ù” äÕߔêÙàáݔèd’ßc”âÕÞlè”âd×㠔î”aÙÜã”Öí”Þلèd”ä㔠îÖíèÙߔçÙîyâí”Öíàã”áã’âã”âՔã܏âÙߔäÝßàXØÕè¢ ÃÜÙv”ˆî×ٔçãéêÝçl”çٔçæØ×Ù᠔×cêÕáݔՔßæêl¢” ālà݄”ÜãæßՔêÙâßé”Ý”êÙêâÝ联âÙÖéØٔèdáè㔠ãæÛXâŽá”Õ”èßXâlá”ØdàÕè”Øãց٢”ÈÕߒٔê”àcèd”ä㔠äæã܏Ùâc”âã×Ý ”äã”çâlØÕâݔêaÙæÙބl”äÝîîí”ç”ÚÙ¡ ÚÙæãâßÕáݔՔäÕâXßé” çàÝêãêÝ×ٔâՔçäæÕêÙâl” çٔæãîÜãØâd”âÙêíÖl¡ ÜÙÞèÙČ Äã”àcèé”âXçàÙØéÞٔ ÞÙØâã”ãÖØãÖl ”ßèÙæc” âÙáXáٔîÕêÙØÙâ㔠ê”ßÕàÙâØXÝ¢”¾ÙØâX”çٔ ã”ÖÕÖl”àcè㠔Þْ”äÝâXàْl”ÙàÙáÙâèé”îÙád¢”¾Ù”è㔠ãÖØãÖl”ßãâÙaâc”çßàÝîâd¢”¾Ù”çèXàٔälÞÙáâd”èÙä¡ à㠔ßã×ÜXáٔçٔçàÕØߏáݔäàãØí”×Ùàãæãaâl”äæX×Ù¢” ¶Ùî”êÙàßc”âXáÕÜí”Þçáٔç×ÜãäâݔäãØÕè”×ÙàßÙᔠØãÖæc”êßãâí¢”¾çáٔèãèݒ”çèXàٔÞلèd”âÕçí×Ùâݔ ãÜâdá”Õ”âíâl ”äãßéؔÞçáٔØãցٔÜãçäãØՁÝàÝ ” çäÕàéÞÙáٔîÖíèßí”çéÖçèæX莢”Äãçèéäâd”çٔîÕ¡ aâÙáٔêæÕ×Ùè”ß”áÕè×ٔîÙáÝ ”ßٔçêá”îØæãގ᠔ èÕ᠔ãØßéؔÞçáٔêîلàÝ¢ ÂXçàÙØéÞٔäãØîÝᢔʔälæãØd”Ý”ê”âX碔ÄàãØí” Þçãé”çßàÝîÙâí ”âÝהâãêcÜã”âÙîÕalâXáÙ¢”ÎÖÕ¡ êéÞÙáٔçٔçé×ÜcÜã”àÝçèl ”ãØßàXØXáٔçèÕæc”èæc¡ âÝâßãêc”äàXâí ”àÕçßXáٔçٔՔéßàlîláٔáÙØÕÝàٔ ՔØÝäàãáí ”æÙßÕäÝèéàéÞÙáÙ¢”¹âÙæÛÝٔßàÙçX¢”¸âí” çٔßæXèl ”âã×ݔçٔäæãØàé’éÞl¢”ÇèãéäX”äãèÙÖՔ ãØäãaÝâß颔ÁŽ’ÙáٔäæXêÙá”äã×݆ãêÕ蔈âÕê頔 çáéèÙß ”äãßàÙç”ĉØãàŽ”Øã”ßãÙâŽü¢”ÃÖØãÖl” êàXØâٔ×ÜàÕØ⏠”ãçè揔ՔâÙßãáäæãáÝçâd”äÙç⏔ ÙàÙáÙâè”ßãê颔¾ÕßãÖí”áÙaÙá”ãçÙßXêXáٔçèÕæc” ՔâÙäãèÙÖâc”êdèêٔՔãØßàXØXáٔâÙçäàâdâc” ×làٔâՔäl„èl”æãߢ

ZKUSTE NĚKDY JEDNU ZIMU KVALITNĚ REGENEROVAT A ŽÁDNÉ JARNÍ PROBLÉMY NEPŘIJDOU.

FOTO: SALOMON

MARTINA VYSTRČILOVÁ – vyučuje a současně dokončuje doktorandské studium na FTVS UK – specializuje se na prevenci zranění u běžců a sprinterů – lektorka anatomie, zátěžové fyziologie, cvičení a tréninku dětí – působila jako fyzioterapeutka softbalové reprezentace žen – zajímá se o klasické a alternativní masážní techniky, reflexní a rezonanční terapii, čínskou medicínu a holistický pohled na člověka a tělo ¿Õ’Øcáé”aàãêdßé”ÞٔâdÞÕߏ”ÙàÙáÙâè” äÝæãîÙ⏠”×lèl”çٔê”âdá”ØãáÕ ”îßæXèßՔéál” ç”âlá”îÕ×ÜXîÙ袔Äæãèã”êÝØláٔÖd’×Ù ”ßèفl”æXØݔ èæcâéÞl”ê”àÙèâl×ܔêÙØæÙ×Ü ”áXàã”ÜÕçl”œèÙØí”áXà㔠äÝÞl ”Õ”äÙçèã”âÙáÕÞl”äæãÖàcáí”Õ”êíØæ’l”×Ùàãé” ØàãéÜãé”çÙîyâ颔ÎÕÞláÕêc”Öí”Öíàã”çٔâՔèÕßãêc” äläÕØí”äãØlêÕ蠔×ã”ØdàÕàݔê”îÝád¢”Áã’âX”Þݔ äæãçäÕàÝ ”Õ”äæãèã”áÕÞl”èÙb”èãàÝߔçlàí³”ÂÙÖã”çäl” ÜãØâd”Ý”ê”àcèd³”µâÙÖã”âÕãäÕߔÔîÝáՔâÙÖíàՔ ØãÖæX ”ÞÕæã”Öíàã”äãáÕàc”Õ”ˆâÕêâc”Õ”Õ’”èÙb” çٔØlßí”èÙäàé”ê”àcèd”ßãâÙaâd”äæãÖéØÝàݔߔ’Ýêãèé” Õ”ÖéØãé”ÖdÜÕè”Õ’”Øã”äãØîÝáé”Õ”äæãäXçâãé” êæ×Üãà”ÜàÕêâl”îXêãØâl”çÙîyâí³” ¿Õ’؏”ÞçáٔîßæXèßՔÞÝ⏔ՔáXáٔÞÝâc”àÝáÝèí¢” ¿Õ’؏”èæã×Üé”ÞÝâÕߔæÙÕÛéÞÙáٔâՔîádâí” älæãØí”Øàٔçê×ܔØÝçäãîÝהՔáãáÙâèXàâl×ܔ ØÝçÜÕæáãâÝl¢”·làÙá”ÞٔÕàٔéØdàÕè”áÕìÝáéá”çXᔠäæã”çÙÖٔèÕß ”ÕÖí”âXá”Öíàã”×ã”âÙÞàcäÙ¢

OTÁZKA NA ZÁVĚR: a co halové sezóny? Vrcholy v zimním období! Odpověď najdeme všude kolem: i ta rostlina, na kterou zasvítíme v zimě ve skleníku, vykvete a vydá plody. Ale dá je stejně kvalitně i v létě? A po kolik následujících sezón? A bez umělých hnojiv? Jak dlouho to vydrží?


54

BĚŽECKÝ TRH TEXT: ALEŠ TVRZNÍK, RADEK NAROVEC

BOTY, KTERÉ

U NÁS NEKOUPÍTE

¾¿ĢĪĂIJċÜÿwĨĹÿ¿lÜ÷ĨÆoÜÏ÷nĨĂÆIJĴõĨÿ¿ĨlÜĢ÷nûĨĪĠóIJĨöÜĨöõĨċĂûoĠÿoĨċĂlÜĪÿnÒĨĂĨċŒwĹ܁Ĩ Æoó¿öwÏwÏóĨÆĂöIJöÜĨĴwÏÜĨÿܝĨĄçĨĴšĠĂÆϙĐĨªĨĪ¿÷Ĩ¿øÜĨĢĪcøÜĨÜĶõĢĪIJöwĨÆĂĪķÒĨ÷ĪÜĠnĨÿ¿Ĩÿ¿õÏóĨ ċIJøĪÜÏóĨÿÜIJĴõÕwĪÜĐĨºĨcÕÿnûĨċŒwċ¿ÕoĨĂĨÿõÏóĨÿÜøĹÜĨŒwÏõÒĨÜĨÆķĨøĂĨĂĨÿoö¿÷nĨĂIJĪĢõÕÜĠķÒĨ ĢċwÜĨĴĨÿolÜûĨĴwÏÜĨĴķÆĂlIJöwĨĹĨŒ¿ÕķÒĨÿ¿ĨÏÝĨÿÜÿwĨĹ¿ĪwûĨÿcĨĪĠóĨęĹĴķ÷øšĚĐĨ

¾ċĠ¿ĴõÕø¿ĨĢÜĨöÜÕÿcĨĂĨċĂûoĠÿoĨ“Ĺ÷šĨĴšĠĂÆÿwĨĢĂĠĪõûÜÿĪĨlõĨĴķóĠ¿ÿoÿĂIJĨĢċÜÏõ¿øõô Ĺ¿ÏõĐĨ·ķĪĂĨæĨĠûķĨ¿ÿõĨÿÜċĠĂÕIJ÷IJöwĨÆoÜÏ÷nĨÆĂĪķĨĴĨĪ¿÷ĨĴÜø÷šÏóĨĢnĠõwÏóĨö¿÷ĂĨIJĨÿcĢĨ ÿÜöĹÿcûoöwĨĹÿ¿l÷ķĐĨ¾ĨċĂûoĠÿoĨĴÜø÷nóĂĨċĂlĪIJĨĪ¿÷ĂĴšÏóĨæĨĠÜûĨöĢûÜĨĴķÆĠ¿øõĨlĪķŒõĨ Ĺ¿öwû¿ĴnĨĹÿ¿l÷ķÒĨ÷ĪÜĠnĨĢÜĨċĠcĴoĨĂÕĨóø¿ĴÿwóĂĨċĠĂIJÕIJĨÿolwûĨĂÕøõIJöwĨ¿ĨĢ÷IJĪÜlÿoĨ öÜĨĹ¿ĪwûĨàĨIJĠlõĪoĨ÷ÜĨ÷ĂÕoĨĴoÏõĨàĨÿ¿Ĩÿ¿ÜûĨĪĠóIJĨÿÜÿ¿öÕÜĪÜĐĨ

LUNGE

www.lunge.com

ÂXîãæ ”’Ù”îXäÕØâl”èæܔç”Öd’Ù×ßãé”ãÖéêl”ÞٔâÕèãàÝߔßãâîÙæêÕèÝêâl”Õ”çèÕÖÝàâl ”’Ù”çèXêÕÞl×l”îâÕaßí” é’”áÙîݔçÙÖٔâÙäéçèl”âÝßãÜã”ÞÝâcÜ㠔êíêæÕ×l”é’”ÞÙâ”çÕáãèâX”ÙìÝçèÙâ×ٔäæêâl”îâÕaßí ”ßèÙæX” âÙçٔâXîÙê”ÀéâÛÙ¢”É”ÞÙÞlÜã”îæãØé”çèXàݔê”ÂdáÙ×ßé”ØêՔÖæÕèÝ ”ãÖՔÕßèÝêâl”Öd’×ݔÉàڔՔÀÕæ研 ÞÙÞÝ×ܒ”çäãàÙaâá”çâÙá”ÖíàՔêæãÖՔêàÕçèâl”Öd’Ù×ßc”ãÖéêÝ¢”Äã”âوçäd„â×ܔäãßéçÙ×ܔ ç”èæÕØÝaâl”äæãØéß×l”Öd’Ù×ߏ×ܔÖãè”ê”ÕçÝÞçߏ×ܔçèXèÙ×Ü ”äÝ”ÞÙÞl’”æÙÕàÝîÕ×ݔÖæÕèÝ”âÙÖíàݔçäã¡ ßãÞÙâݔç”ØãçՒÙâãé”ßêÕàÝèã頔çٔæãîÜãØàݔäæã”ßãáäàÙèâl”êæãÖé”Öd’Ù×ߏ×ܔÖãè”ê”ÂdáÙ×ß颔 ʏæãÖâl”áÕâéÚÕßèéæé”îlØÝàݔî”֏êÕàcÜã”çèÕèßé”Õ”âՔäãØîÝá”àãvçßcÜã”æãßé”çäÕèÝàí”çêdèà㔠çêdèՔÞÙÞÝ×ܔäæêâl”Öd’Ù×ßc”Öãèí¢”¶ãèí”ç”âXîêÙᔷ¡¸éæ”ê”äXâçßc”Õ”Õ¡Áãàà”ê”ØXáçßc”êÕæÝÕâèd” âՔäæêâl”äãÜàÙؔçäl„Ù”äÝäãálâÕÞl”áãØÙæâl”êí×ÜXîßãꏔæÙèæãçèíà”âْ”ßêÕàÝèâl”Öd’Ù×ßãé”ãÖéꢔ Äæêâl”äæãêÙØÙâc”èÙçèí”ãê„Ùá”âÕîâÕaéÞl ”’Ù”çٔãÖՔÖæÕèÝ”ãäæÕêØé”èæÙĀ”àݔØã”aÙæâcÜ㢔ÎØX”çÙ ” ’Ù”çٔÞÝá”çßéèÙaâd”äãØՁÝàã”ØãցٔçßàãéÖÝè”âdáÙ×ßãé”äæÙ×Ýîâãçè”ê”äãØãÖd”êÙàáݔßêÕàÝèâlÜã”Øl¡ àÙâçßcÜã”îäæÕ×ãêXâl”ç”éäàÕèâdâlá”êíçã×ٔÙßãàãÛÝ×ߏ×ܔèÙ×ÜâãàãÛÝl¢”½”äÙç”çêãÞݔ×ÙàßÙá”êíçãßãé”×Ùâé” ¦¤¤”Ùéæã”çٔÖãèí”äæã”îXßàÕØâl”ãÖÞÙáãꏔèæcâÝâߔç”äãádæâd”èÙ×ÜâãàãÛÝ×ßí”ĉâÕÝêâlá”êîÜàÙØÙáü”âՔâdáÙ×ßcá”èæÜé”Þݒ”ÙèÕÖàãêÕàí ”ã”aÙᒔçêdØal” ݔãîâXáÙâl”æãØÝââc”Ā”æáí”ã”éêÙØÙâl”âãêcÜã”áãØÙàé”âՔèæܔâՔäãØîÝá”àÙèã„âlÜã”æãßé¢

www.behej.com

SOMNIO

www.somniorunning.com

·Ü×ÙèٔçݔäãçèÕêÝè”Öãèé”çäÙ×ÝXàâd”âՔêՄٔâãÜí³”µ”èã”ßàÝØâd”îêàX„†”âՔäæÕêãé”Õ”îêàX„†” âՔàÙêãé ”äæãèã’Ù”âՔÞÙØâc”áXèٔêæÕîâãé”äæãâÕ×Ý ”îÕèlá×ã”ØæéÜX”Þٔçäl„Ù”âÙéèæXàâl³” ÇäÙ×ÝÕàÝîãêÕ⏔ãÖ×ÜãؔêXá”îádl”âãÜé”Õ”äãØàٔâl”ØãçàãêՔçàã’l”êXá”ãØäãêlØÕÞl×l”Öãèé” îٔèl”îXßàÕØâl×ܔáãØÙàŽ”çêá”âXîêÙá”äÕæãØéÞl×l×ܔèæÕØÝaâl”ßÕèÙÛãæÝٔÖã讔ÈÜٔÁÝççÝã┠·ãâèæãà”œßãâèæãàՔäãÜíÖ靠”ÈÜٔ¹ìÕ×蔷ÜÕâÛٔœçèÕÖÝàâl”Õ”ÈÜٔÆéâÕÝççÕâ×ٔœâÙéèæXàâl¢”¸ã¡ äàvßí”Õ”ÞÙÞÝ×ܔêîXÞÙáâX”ßãáÖÝâÕ×ٔêíèêXl”äÙ甄Ùçè”çèãêÙߔáã’â×ܔêçàÙØߎ ”ßèÙæc”Õàٔê’Øí”äã¡ âÙçãé”àãÛã”Ā”æáí”ÇãáâÝã”ÕàÝÚãæâÝÙ ”ÞÙÞl’”ÜÝçèãæÝٔâÙâl”ØÙà„l”âْ”èÝ”æãßí¢”ÈÙÜØí”ÞÙÞl”îÕßàÕØÕèÙà”ÇÙÕ┠ÇéààÝêÕâ”áÕæâd”ÜàÙØÕà”äæã”âdޔêÜãØâãé”îâÕaßé”ãÖéêÝ ”ßèÙæX”Öí”ÞÙޔîÖÕêÝàՔÖãàÙçèݔâãÜí¢”µ’”áé”çäãæèãêâl” àcßՁ”éäæÕêÝà”ÞÙÜã”Öãè頔×㒔ÞÙޔÝâçäÝæãêÕàã”ß”áí„àÙâ×ٔĉçßàXØÕ×lü”Öãèí¢”·ÙâՔîՔÇãáâÝ㔜àÕèÝâçßí”çÙ❔çٔäãÜíÖéÞٔ áÙîݔ¥¥¤”Õ”¥§¤”ØãàÕæí¢”¶ãÜé’Ùà”ß”èãáé”áéçlèٔäÝäãalçè”àÙèÙâßé”Øã”Éǵ”âÙÖã”ÞlîØÙâßé”Øã”ÊÙàßc”¶æÝèXâÝÙČ


55

ZOOT

www.zootsports.com

ÎâÕaßé”Îããè”Öí”é”âXç”áãÜàݔâՔæãîØlà”ãؔçßÕàâl×ܔÖd’׎”îâXè”çäl„Ù” èæÝÕèàãâÝçèc¢”ºÝæáՔäæãØéßéÞl×l”îÙÞácâՔãÖéê”Õ”ãÖàÙaÙâl”äæã”èÙâèã”çäãæè”êîâÝßàՔ äÙؔêl×ٔâْ”¦©”àÙèí”ê”ÁÙ××ٔèæÝÕèàãâé”äláã”âՔ¼ÕêÕÞÝ¢”Âíâl”Öí×Üãá”ÞÙÞl”çlØàã”âՄàݔ âՔîXäÕØd”Éǵ¢”Ê”äæãØéß×ݔĀ”æáí”ãÖÞÙêláٔÞÕߔîXêãØâl”èæÝÕèàãâãêc”çäÙ×ÝXàí ”èÕߔݔÖãèí”äæ㔠îXßàÕØâl”Öd’Ù×ߏ”ãÖÞÙáãꏔèæcâÝâߢ”Ç”ãÜàÙØÙá”ßٔçäÙ×ÝĀ”ßXá”èæÝÕèàãâé”çٔÖd’Ù×ßc”Öãèí” êÙçádç”êíîâÕaéÞl”àÙÜßãçèl ”äãÜãØàâá”âÕîãéêXâlá”ç”áã’âãçèl”éèՒÙâl”Öãèí”ÞÙØâãé”æéßã頔 êíçãߏá”ßãáÚãæèÙá”Ý”äÝ”ÖdÜé”ÖÙî”äãâã’ÙߔՔê”âÙäãçàÙØâl”ÕØd”Ý”äÙæÚãæãêÕâá”çêæ„ßÙᔠäæã”ãØèãߔêãØí¢”ÇãæèÝáÙâè”Öd’Ù×ߏ×ܔÖãè”îâÕaßí”âÙâl”èÕߔ„Ýæãߏ ”âÝ×ácâd”ã”ÞÙÞl”ßêÕàÝèd ”ßèÙæX” êí×ÜXîl”î”ØàãéÜãàÙè×ܔèæÝÕèàãâãê×ܔîßé„Ùâãçèl ”çêdØal”Ý”äÙØâl”äãîÝ×ٔê”èÙçèÙ×ܔèæÝÕèàãâã¡ ê×ܔçäÙ×ÝXàŽ”ê”ÂdáÙ×ßé”Õ”ê”Éǵ¢

www.newtonrunning.com

ºÝæáé”îÕàã’ÝàՔçßéäÝâՔÙàÝèâl×ܔÕèàÙèŽ ”èæÙâc掔ՔêíâXàÙî׎”ê”ÕáÙæÝ×ßcᔶãéàØÙæé”äÙؔØêdáՔàÙèí¢”ÇÜãØՔÞácâՔ ç”ÛÙâÝXàâlá”êíâXàÙî×Ùá”âÙâl”âXÜãØâX ”êæãÖ×ݔèêæØl ”’Ù”çٔäæXêd”ãؔâdޔÝâçäÝæãêÕàݔäæã”çêãé”äÕèÙâèãêÕâãé”èÙ×ÜâãàãÛÝݔ Õß×Ù¡æÙÕß×Ù¢”¾ÙØâX”çٔã”Öãèí ”ßèÙæc”ãçàãêl”îÙÞácâՔãçèlàÙâc”êíèæêÕà×ٔՔîÕälçXÜàc”ãÖÜXÞ×ٔæí×ÜàÙބlÜã”ÖdÜé”äÙ甄äÝaß颔 ÎÕçãéêÕ×l”Õ”âXçàÙØâd”êíçèÙàãêÕ×l”ĉ„äéâèíü”êٔçèÙØâl”aXçèݔÖãèí”áÕÞl”èàéáÝè”âXæÕî”äÝ”ØãäÕØé”Õ”çãéaÕçâd”äÝ”áÝâÝáXàâl”îèæXèd” ÙâÙæÛÝٔêíáæ„èÝè”âãÜé”ØãäÙØ颔µàٔäãîã栔êæãÖ×ٔéêXØl ”’Ù”çèíà”ÖdÜé”ÞٔãäæãèݔÖd’âá”ÖãèXá”èÕߔçäÙ×ÝĀ”×ߏ ”’Ù”ÞٔèÙÖՔçݔâՔâdޔ îêíßÕè”äãçèéäâd•”ÄãßéؔêXç”èÕèã”îâÕaßՔãçàãêéÞÙ ”îÕÞÙbèٔçݔØã”âdßèÙæcÜã”Öd’Ù×ßcÜã”ãÖ×ÜãØé”ê”çãéçÙØâlá”ÂdáÙ×ß颔·Ùâí”äæ㔠ÕáÙæÝ×ߏ”èæܔçٔäãÜíÖéÞl”ãؔ¥©©”Ø㔥«©”ØãàÕ探”

www.behy.cz

NEWTON RUNNING


FOTO

NECVAKEJTE, FOŤTE,

56

TEXT A FOTO: HANA ŠLEGROVÁ

ANEB JAK RYCHLE MUSÍ UMĚT BĚHAT FOTOGRAF?

¶ĨåĂÏÜÿwûĨÆoóIJĨĪĂĨöÜĨĹóĠIJÆ¿ĨĢĪÜöÿnĨö¿÷ĂĨĢĨÆoócÿwûĐĨµĂĹöÜĹÕĨƚĴcĨÿcĠĂlÿšÒĨ ċĂĨÿoö¿÷nĨÕĂÆoĨĢÜĨĹ¿lÿÜĨÕ¿ŒõĪÒĨ¿øÜĨöõĢĪĂĪIJÒĨÜĨĢÜĨåĂĪ÷ķĨċĂÕ¿ŒwÒĨÿÜûcĨløĂĴo÷Ĩ ÿõ÷ÕķĐĨ¶ĪÜöÿoĨö¿÷ĂĨÕĂƌÜĨĹ¿ÆoóÿIJĪšĨĹcĴĂÕĨĹcĴõĢwĨÿ¿ĨûÿĂó¿Ĩå¿÷ĪĂĠÜÏóÒĨĪ¿÷Ĩ õĨÕĂƌÜĨÿ¿åĂÏÜÿšĨĹcĴĂÕĨÿÜöÕÜĨĹÏÜø¿Ĩÿ¿ċøcÿĂĴ¿ĪĐ

ÎXßàÕØÙá”äæã”ØãÖæc”îXÖdæí”ÞٔêÖdæ”êÜãØâc¡ Üã”álçèÕ ”ãØßéؔÖéØÙèٔÚãèãÛæÕÚãêÕ袔ÂÙâl”è㔠îØÕàÙßՔèÕߔÞÙØâãØé×Üc ”ÞÕߔÖí”çٔâՔäæêâl” äãÜàÙؔáãÜàã”îØX袔ÂÕÞØdèٔálçè㠔ãØßéؔéêÝ¡ ØlèٔîXêãØâlߎá”Øã”ãÖàÝaÙÞÙ¢”Álçè㠔ßèÙæc”âÙâl” ê”èáÕêcá”àÙçÙ ”ÕàٔÕâݔâՔälácá”çàéâ×ݔՔ钔 êŽÖÙהâٔäæãèݔçêdèà颔Álçè㠔ßèÙæc”ØX”êՄÝᔠÚãèßXá”ädßâc”Õ”âÙæé„Ýêc”äãîÕØl¢”Álçè㠔ßØٔ êXá”ØÝêX×ݔâÙÖéØãé”âÙéçèXàٔ×ÜãØÝè”Øã”îXÖdæé” Õ”Õâݔêí”âÙÖéØÙèٔäÙßX’Ùè”Öd’׎ᢠÇäàâÝè”ê„Ù×Üâí”èíèã”äãØálâßí”âÕÞÙØâãé” âÙ֏êX”ÞÙØâãØé×Üc ”ÕàٔçèãÞl”îՔèã”èÕßãêc”äãîÝ×ٔ ÜàÙØÕ袔ÄãØՁl¡àݔçٔêXá”è㠔áXèٔ„Õâ×ݔäãlØÝè” ßêÕàÝèâl”ãÖæXîßí¢”ÂÕãäÕߔâÙØãáíçàlèÙ¡àݔâd×㠔 çÙÖÙàÙä„l”äãaÕçl”Õ”èÙ×ÜâÝßՔêXç”âÙîÕ×ÜæXâl¢” ¿ãáÖÝâÕ×ٔèáÕêcÜã”álçèՔՔçêÕÜ頔î”âdÜ㒔 îXêãØâl×ݔÖd’l”æí×ÜàÙ ”âéèâd”äãêÙØٔߔáXîâé¡ èá”ÚãèßXᔜâÙ ”’Ù”Öí”èã”âdßØí”âÙÖíàã”ädßâc¢” ÎÕÞláÕêc”֏êÕÞl”îÕèXaßí ”Øã”âÝ×ܒ”çٔæí×ÜàÙބl” îXêãØâl×ݔßàãäl”Õ”èæã×Üé”îäãáÕàéÞl¢”Æãêâd’”äÙ¡ ßX’ßí”âՔèæÕèݔØãØÕÞl”êՄÝá”îXÖdæŽá”Õß×Ý¢”ÇäÕØà” çèæã᠔ßèÙ揔âÙàîٔãÖdÜâãé蠔äãèãߔê”×Ùçèd ”Öæãؔ âÙÖã”êãØâl”älßã䠔èã”֏êÕÞl”álçèՔäàâX”Õß×Ù¢” µ”ã”èé”êXá”ÞØٔäÙØÙê„l᠔ÜàÙØÙÞèٔÞݔՔîÕ×Üí†èÙ¢ ʔäläÕØd ”’Ù”èã”ØcàßՔՔèæÕçՔîXêãØé”Øãêãàl ” îádvèٔÖdÜÙá”îXêãØé”çêc”çèÕâãê݄èd¢”¶éØٔè㔠îÕÞláÕêdބl”äæã”êXç”Ý”äæã”êՄٔÚãèßí¢”ÄæãçèéØéÞèٔ èæÕçé”Õ”âÕÞØdèٔálçèÕ ”áÙîݔßèÙæáݔäãÜãØàâd”


FOTO ÇàÕØßãßíçÙ¡ àãé”áÝàÙâßãé” çäãæèãêâlÜ㔠ÚãèãÛæÕÚՔÞٔäã¡ ÜíÖ ”ßãâßæcèâd” ÞÙÜã”æí×Üàãç袔 ÇàÕØßX”ÞٔçêãÞl” ßæXçã頔äãßéؔ çٔêXá”Þݔ äãØՁl”îÕ×ÜíèÝè” Õ”îßæãèÝ袔ÂÕã¡ äÕߔ×Ü醔êXᔠîÜãßâٔâՔ ÞÕîíß頔ßØ풔çٔÖd’×ݔäæãlèl”ßãàÙá”êXç”Õ”êí” çèÝÜâÙèٔ×Üíèâãéè”ÞÙâ”ÞÙÞÝ×ܔîXØÕ¢”ΔèãÜãè㔠؎êãØé”êXá”ØãäãæéaéÞݔäãèæcâãêÕè”Õ”êíØÕè”çٔ ÚãèÝè”âdßèÙ揔î”Öd܎”Øã”êæ×Ü颔ÁXèٔÞÝçèãè頔’Ù” èÕá”ÖéØٔßãäÙ× ”Õ”ßØ풔ÖéØÙèٔál蔄èdçèl ”èÕߔ ݔç”êÜãØâáݔçêdèÙàâáݔäãØálâßÕáÝ¢”Äãßéؔ çٔäãçèÕêlèٔâՔêæ×ÜãàÙߔçèãéäXâl ”Öd’×ݔ êÙàáݔäæÕêØdäãØãÖâd”Þݒ”âÙÖéØãé”álè”çlàé” éèlßÕè”îٔîXÖdæ颔ÂÕãäÕß ”ÖéØãé”êØdaâl”îՔ ؎êãؔàÙÜ×ٔîêãàâÝè”Õ”éçáXè”çٔØã”êՄl”aãaßí¢” Âdßèفl”êXç”äÙç”çêŽÞ”äãè”ÕâݔâÙéêÝØl”Õ”êí” ÖéØÙèٔálè”älàْÝèãçè”îÕ×ÜíèÝè”ÞÙÞÝ×ܔÙáã×Ù ” älÖdÜ¢

NĚKDY NEVADÍ MNOHÁ PRAVIDLA PORUŠIT. I ROZOSTŘENÝ SNÍMEK S UTÍKAJÍCÍ POSTAVOU ZE ZÁBĚRU MŮŽE NĚKDY ZAUJMOUT, I KDYŽ TŘEBA NE KAŽDÉHO. OBRÁZKY, VČETNĚ TĚCH FOTOGRAFICKÝCH, JSOU ZKRÁTKA VĚCÍ OSOBNÍHO VKUSU.

BĚŽEC JE NA FOTCE ZBYTEČNĚ MALÝ, CHYBÍ NĚJAKÝ ZAJÍMAVÝ DETAIL, NAOPAK RUŠIVÝCH PRVKŮ NAJDETE NA OBRÁZKU HNED NĚKOLIK. PŘITOM STAČÍ SI PÁR SEKUND POČKAT...

... A ZACHYTIT VÝRAZ TVÁŘE A EMOCE. TO JE, OČ TU BĚŽÍ. JAKO BONUS K TOMU MÁTE FOTKU I POPSANOU LETOPOČTEM I JMÉNEM ZÁVODU. DOHLEDAT JMÉNO ZÁVODNÍKA BY TAKÉ BYLO OTÁZKOU ČASU.

äÙÞØÙèÙ ”Õâݒ”Öí”êXá”éèÙßà㔠âd×ã”ØŽàْÝècÜ㢔ɔØÙà„l×ܔ îXêã؎”çٔØãáàéêèٔç”âdߏ᠔ ßØã”ØdàX”Öd’×ݔØãäæãêãؔ ՔäãØXêX”ãÖaÙæçèêÙâl”äãØcà” èæÕèÝ ”Õ”âÙ×ÜèٔçٔäÙêcîè”âՔ êîØXàÙâdބl”álçè㢠ÄãßéؔçٔÞÙØâX”ã”çÝàâÝaâl” îXêãؔê”äãàl×Ü ”ßãàÙá”ÞÙ┠„ÙØX”„Ùb ”éØdàÙÞèٔÕàÙçäãv” áÝâÝáéá”Õ”âÙçèÕêèٔçٔèÕß ” ÕÖí”ßՒØcáé”î”äÕØÙçXèݔãßãàã”Öd’l×l×ܔîX¡ êãØâlߎ ”Þْ”×êÕßâÙèÙ ”æãçèà”çàãéä”î”ÜàÕêí”âÙÖ㔠äãîÕØl”Úãèßí”èêãÝà”ØŽá ”ßØٔäæXêd”ádâl”ãßâՔ œäãßéؔèãèã”âÙáX”ØãßæÙçàÝè”âXàÕØé”îXêãØ面” ¾ØٔêXá”ã”îXêãØâlßÕ ”èÙâ”ÞٔâՔçâláßé”âÙÞ؎¡ àْÝèdބl ”ÞÙÜã”ßãáäÕæçÙá”Þçãé”çãéäفݔՔØÝêX×Ý ” âÝßãàݔäÕæèՔÙáÙçàâlߎ”âՔäãîÕØl¢

ORIGINAL: TAK NEVÍM, BĚŽÍ DOPŘEDU, NEBO COUVÁ? POUZE OŘÍZNUTO A JE JASNÉ, ŽE NENÍ KAM COUVAT, TAKŽE SE BĚŽÍ VPŘED.

µ”èã”ÞٔØÕà„l”âՄٔècáÕ¢”·ã”ÞٔälÖdܳ” ʔäæÝâ×Ýäé”Þٔèã”äãÜí֔î”álçèՔµ”Øã”álçèՔ¶¢” ¸ãçèÕè”áâãÜãæãîádæ⏔älÖdܔØã”ØêãÞæãîádæ¡ âc”Úãèßí”Þٔßéá„袔ÎÕaâdáٔèlá ”’Ù”ÖéØÙáٔ Öd’×ٔéálç†ãêÕè”ßÕáßãàÝê”ÞÝâÕá”âْ”Øã”çèÙØ颔 ÂÙÖã”àcäÙ®”êíÚã†èٔçݔäãÜíÖéÞl×l”çٔäÙØádè” œØlèd ”äçÕ ”Öd’×ٝ”ÞÙØâãé”èÕß ”’Ù”ÖéØٔêٔ çèÙØé”ãÖæXîßé”Õ”äãØæéÜc”èÕß ”ÕÖí”ádà”äÙؔ çÙÖã锜èÕ᠔ßÕá”çádéÞٝ”êl×ٔálçèՔâْ”îՔ çÙÖã颔¿èÙ揔î”èd×Üèã”ãÖæXîߎ”êíäæXêl”àÙä„l” älÖdÜ ”éßÕîéÞٔêl×ٔäãÜíÖ鳔¾ÕߔáXàã”çèÕal ” ÕÖí”çٔßêÕàÝèՔêՄÝ×ܔÚãèÙߔêæÕîâd”îàÙä„ÝàÕȔ ÄãßéؔêXç”âÙÖÕêl”èÙãæÝٔã”ßãáäãîÝ×ݔՔîàÕècᔠÙî頔ØlêÙÞèٔçٔâՔãÖæXîßí ”ßèÙæc”êXç”îÕéÞÕàí ” ՔäÙᏄàÙÞèÙ”Ă”×ã”áÕÞl”çäãàÙaâcÜ㳠ʏæãÖ×ݔÚãèãèÙ×ÜâÝßí”âXá”æXØݔéßÕîéÞl ”ÞÕߔ çéäÙæßæXèßX”᎒ٔ֏è”×ÙçèՔãؔâÕÚã×Ùâl”ß”êí¡ èÝçßâéèl”Úãèßí”äláã”î”ÚãèãÕäÕæXè颔Áâd”ãçãÖâd” ÞٔèÕèã”îßæÕèßՔäæãèݔçæçèÝ¢”¾çÙá”äÙçêdØaÙâX ” ’Ù”êíâÙ×ÜXêÕè”ĉêíêãàXâlü”âÙÖãàݔäãçèäæã×ÙççÝâ۔ éÖlæX”âՔßêÕàÝèd”Úãèßí”Õ”ßÕîl”ÕéèãæãêݔÞácâ㢔 µaßãàÝê”âÙáXá”æXØՔêíçÙØXêXâl”é”äãalèÕaÙ ”âՔ äæãèlØdâl”ÚãèÙߔçݔaÕç”ê’Øí”âÕÞØé¢ Ê”ÝØÙXàâlá”äläÕØd ”äãßéؔèã”ãßãàâãçèݔØãêã¡ àl ”âÙ×ÜXêXá”ãÖæXîßí”âdßãàÝߔØâl”éàْÙ蠔ØãîæXè” Õ”îäæÕ×ãêXêXá”ÞٔèÙÖՔՒ”äã”èØâ颔ÇÕáãîÙÞ¡ ád”âÙÞØٔêŽÖÙהã”ßêÕàÝèé”ÚãèÙß ”èՔÞٔ钔ÞÙØâãé” äæãê’Øí”îÕäçÕâX”âՔßÕæèd¢”¾Øٔçäl„”ã”èã”îlçßÕè” ãØçèéä”Õ”äÝ”îäæÕ×ãêXêXâl”çٔäãØlêÕè”âՔÚãèßí” ãaÝáՔâdßãÜ㠔ßØã”é”ØãßéáÙâèãêÕâc”éØXàãçèݔ âÙÖí࢔ÀcäٔçٔèÕߔãÖÞÙêl”Õ”áՒãé”âÙßêÕàÝèâl” îXÖdæí”Õ”èÕßc”ãèêlæÕÞl”äãßàÕØí¢”ÄæãÞØdèٔçݔçêc” çèÕæc”Úãèßí”Õ”áã’âX”ÖéØÙèٔäÙßêÕäÙâݔèl᠔×㔠éêÝØlèÙ¢

57


58

FOTO PŘÍKLAD RUŠIVÉHO POZADÍ, KTERÉ JE ZNAČNĚ ROZTŘÍŠTĚNÉ A ZYBTEČNĚ ROZPTYLUJE POZORNOST. STEJNĚ TAK SVĚTLO ZEZADU ZPŮSOBUJE, ŽE MÁ BĚŽEC OSVÍCENÁ ZÁDA A V OBLIČEJI STÍNY.

TATO FOTKA BYLA POŘÍZENA O 7 SEKUND POZDĚJI NEŽ FOTO VLEVO. POZADÍ JE MÉNĚ RUŠIVÉ A SVĚTLO SPRÁVNĚ PROSVĚTLUJE BĚŽCŮV OBLIČEJ. ORIGINÁL: NEPŘIPADÁ VÁM JAKO TAKOVÉ MALÉ SMETIŠTĚ? KDYBY ASPOŇ BYLY VŠECHNY MAŽORETKY VE STEJNÉ POZICI, ALE TAKHLE? NIC MOC, PROSTĚ VÝCVAK, KTERÝ SE NEPOVEDL, A KANDIDÁT PRO KLÁVESU DEL.

ÇèÙÞâd”ÞÕßã”é”ßãáäãîÝ×ٔݔîØٔäàÕèl”îXçÕ¡ ØÕ ”’Ù”ácâd”Þٔêl×Ù¢”ÇèXÜâdèٔãÖæXîßí”Øã”äã¡ alèÕaÙ ”äæãÜàcØâdèٔçݔÞٔâՔáãâÝèãæ锜ØÝçäàÙޔ âՔÚãèãÕäÕæXèé”âÙçèÕal”Õ”âÙßêÕàÝèâl”ÝÜâÙؔ áՒèÙ¢”ÂÙãçèæc ”„äÕèâd”ÙìäãâãêÕâc”çâláßí ” ÞÙØÙâ”îXÖdæ”êٔaèíÙ×ܔçèÙÞâ×ܔêÕæÝÕâèX×Ü ” „äÕèâX”ßãáäãîÝ×Ù ”ê„Ù×Üâã”áéçl”äæía¢”¶ébèٔ älçâl¢”¶ébèٔçÙÖÙßæÝèÝaèl¢”HßãØՔálçèՔâՔØÝç¡ ß頔„ßãØՔaÕçé”çٔèlá”äãØæéÜc”äÙÜæÕÖãêÕ袔 ºãèßí ”ßèÙæc”äæã„àí”äæêâlá”êÖdæÙ᠔ãlîâdèÙ ” çæãêâÙÞèٔßãâèæÕç蠔êíêՒèٔÖlàã頔ØããçèÙèÙ¢” Áã’âX”èã”îâl”áãהãØÖãæâd ”êٔçßéèÙaâãçèݔ èã”Þçãé”Øêd”èÝ”èàÕalèßՔê”ßՒØcá”äÜãèãÙØÝèãæé” Õ”äXæ”çÙßéâؔäæX×Ù¢”¼ãèãê㢔¾Ødèٔçٔ×ÜàéÖÝ袔 ·Ü×ÙèÙ¡àݔêîÖéØÝè”îXÞÙ᠔éßՒèٔácâd”ÚãèÙß ” âْ”Öíçèٔ×ÜèdàݔœêíÖÙæèٔãäæÕêØé”ÞÙâ”èí”âÙޝ¢

NEŽ FOTKU VYHODÍTE, ZKUSTE JI OŘÍZNOUT. ZKUSTE POTLAČIT, CO SE NEHODÍ, A ZDŮRAZNIT, CO POTŘEBUJETE. NA TOMTO POKUSU JSEM SMETÍ UKLIDILA DO VĚČNÝCH LOVIŠŤ. UMÍSTĚNÍM VŠEM BĚŽCŮM ZNÁMÉHO LOGA NA BRÁNĚ DO STŘEDOVÉ KOMPOZICE SDĚLUJI, ŽE SE NEJEDNÁ O JEN TAK LEDAJAKÉ MAŽORETKY, ALE O MAŽORETKY NA BĚŽECKÉM ZÁVODĚ. ... NO, ASI S TÍM VYMAZÁNÍM JEŠTĚ POČKÁM.

ORIGINÁL: HODNĚ RUŠIVÝCH PRVKŮ, ŠPATNÉ SVĚTLO .

OBRÁZEK JSEM OŘÍZLA, ABY ZŮSTALO JEN TO, CO CHCI ŘÍCI. NAKONEC JSEM ZVOLILA I ČERNOBÍLOU VARIANTU, KTERÁ TÍM, ŽE OBSAHUJE MÉNĚ BAREVNÉHO CUKRKANDLU, VYPADÁ ZAJÍMAVĚJI A DÁVÁ VĚTŠÍ PROSTOR VCÍTIT SE DO POCITŮ BĚŽKYNĚ PŘED ZÁVODEM. VIDÍTE TEN PAPRSEK, KTERÝ SE OPÍRÁ DO ZLOBIVÉ KADEŘE? NO NENÍ TO PĚKNÉ? A KDO BY SI TOHO NA ORIGINÁLU VŠIML? KDYŽ BUDETE MÍT ŠTĚSTÍ, JAKO JSEM V TOMTO PŘÍPADĚ MĚLA JÁ, SHRNUTÍ: PODAŘÍ SE VÁM NA STARTU VYFOTIT I POZDĚJŠÍ VÍTĚZKU – Vyberte si dobré místo a měňte ho. A NOVOU MAJITELKU REKORDU – Kontrolujte pozadí vašich fotek. (ANDREA MAYR, VÍDEŇSKÝ – Hledejte akci, emoce, příběh. MARATON 2009). – Najděte na klávesnici tlačítko DEL a nebojÄ¢”Ç¢”µ”ÕÖí×ܔãØäãêdØdàՔâՔãèXîß鮔 ĉ¾Õߔæí×Üàٔáéçl”éádè”ÖdÜÕè”Úãèã¡ ÛæÕÚ³ü”ºãèãÛæÕڔÖdÜÕè”âÙáéçl ”çèÕal” çٔØãցٔäãçèÕêÝè”Õ”álè”ØãÖæc”ãß㠔 älÖdÜí”×ÜãØl”ê„éØٔßãàÙá¢

te se ho použít. – Mažte, řežte, vyvažujte bílou. – Nebuďte stroj na „výcvaky“, pokoušejte se tvořit, hledejte krásu. Je všude. – Dívejte se na obrázky (profesionálů) a dumejte nad nimi.


ZDRAVÍ

Trhání novin na malé kousky (varianta pravá vpřed a levá vzad a opačně)

59

éèÝ×ßc”äãçèéäí”äÕèl”ßæíãèÙæÕäÝÙ ”ÙàÙßèæãàcaÖՔ ݔçàÕ֏”àÕçÙ梔¶d’׎á”ê”èd×Üèã”äläÕØÙ×ܔaÕçè㔠äãáXÜÕÞl”Ý”çäÙ×ÝXàâl”êàã’ßí”Øã”Öd’Ù×ßc”ãÖéêݔ âÙÖ㔈äæÕêՔäãØæX’ßí¢ ÃçêdØaÙâãé”äæÙêÙâ×l”äæãÖàc᎔ç”ãßãçèÝ×Ùáݔ ÞٔãÖaÕçâX”îádâՔäãêæ×Üé”Ý”ÝâèÙâîÝèí”èæcâÝâßé” Õ”ØXàٔäÙaàÝêc”îÕ܁Xèl”Õ”æãî×êÝaÙâl”Õ”ã×ÜæÕâՔ äÙؔ×ÜàÕØÙᢔ¾Õßã”äæÙêÙâèÝêâl”èæcâÝâßãêc” äæãçèÙØßí”äãáXÜÕÞl”âXçàÙØéÞl×l”×êÝaÙâl®

Přitahování prstů nohy k bérci

PŘEKLAD A JAZYKOVÁ ÚPRAVA TEXTU Z NĚMECKÝCH PRAMENŮ

PŘEDEJDĚTE BOLESTEM OKOSTIC

VHODNÝM CVIČENÍM

¶ãàÙçèݔãßãçèÝהÖãÜé’Ùà”äÕèl”ß”äãádæâd”aÕçèá” îØæÕêãèâlá”ßãáäàÝßÕ×lá ”çٔßèÙæáݔçٔÖd’×ݔ áéçÙÞl”êíäãXØÕ袔¾ÙØâX”çٔã”îXâdèàÝêc”äã¡ ØæX’Ødâl”êâÝèâl”ÜæÕâí”ÜãàÙââl×ܔßãçèl”œãßãçèÝם” ê”álçèd”ˆäãâé”äÙØâlÜã”ÜãàÙââlÜã”çêÕàé” Õ”ØàãéÜcÜã”âÕèÕÜãêÕaٔäÕà×Ù¢” ÁÙîݔâÙÞaÕçèdބl”älaÝâí”äæãÖàc᎔ç”ãßãç¡ èÝ×ÙáݔäÕèl”ÝâèÙâîÝêâl”èæcâÝâߔâՔèêæØcᔠäãêæ×Ü頔ØXàٔØÙÚãæáÝèí”âãÜí”ÞÕßã”ÞٔçäÕØàX” âÙÖã”âÕãäÕߔälà݄”êíçãßX”äãØcàâX”ßàÙâÖÕ¢” ¸Õà„l”älaÝâãé”᎒ٔ֏è”âÕØádæâX”äæãâÕ×ٔ âÙÖã”çéäÝâÕ×ٔâãÜãé”äÝ”ÖdÜ頔alᒔØã×ÜXîl” ߔäÙèd’ãêXâl”älçàé„â×ܔ„àÕ×Ü¢”ÄæãÖàcáí” ç”ãßãçèÝ×ÙáݔáãÜãé”îäŽçãÖãêÕè”Ý”âÕØádæâd” ádßßc”Öd’Ù×ßc”Öãèí”ç”âÙØãçèÕèÙaâáݔçèÕÖÝàÝ¡ îÕaâláݔêàÕçèâãçèáÝ¢”ΔÜàÙØÝçßՔèÙ×ÜâÝßí”ÖdÜé” Õ”áÙèãØÝßí”èæcâÝâßé”ÞٔæÝîÝßãêc”äÙèd’ãêXâl” äæç莔âãÜí”äÝ”ÖdÜé”äÙç”äÙØâl”aXçè”×ÜãØÝØàՔ ՔäÙèl’Ùâl”î”ØŽêãØé”êíçãßcÜã”äãaèé”ãØæÕîã¡ ê×ܔ×êÝaÙâl¢

¿àÕçÝ×ߏá”älîâÕßÙá”ÖãàÙçèl”ãßãçèÝהÞٔ êíçãßX”×ÝèàÝêãçè”êâÝèâl”ÜæÕâí”ÜãàÙââl”ßãçèݔê”ÞÙÞl” Øãàâl”aXçèÝ¢”ÈՔ᎒ٔ֏è”ØãäæãêXîÙâՔݔãèã¡ ßÙá”Õ”äläÕØâd”îÕæéØâéèlᢔÈíäÝ×ßX”ÞٔˆàÙêՔ ê”ßàÝØé”Õ”âÕãäÕߔîÙçlàÙâl”ÖãàÙçèÝêãçèݔäÝ”ÖdÜ颔 ¿”êdè„lá”ÖãàÙçèÙá”Øã×ÜXîl”Ý”äÝ”äæãäâéèl”âãÜí” œäàÕâèXæâl”ā”Ùìٝ¢”É”×ÜæãâÝ×ߏ×ܔÚãæÙá”Øã×ÜXîl” ßٔîØæçâdâl”êâÝèâl”ÜæÕâí”ÜãàÙââl”ßãçèÝ¢”¸ÝÕÛây¡ îé”Öí”ádàã”çäãàÙÜàÝêd”ãØÜÕàÝè”Õ”äãèêæØÝè”ßàÝâÝ×ßc” êí„ÙèÙâl”êaÙèâd”ÖÝãáÙ×ÜÕâÝ×ßc”ÕâÕàîí”ÖdÜé” œãäãæãêc”ÚXîٝ¢ ʔäläÕØd”éêÙØÙâ×ܔäæãÖàc᎔àîٔØãäãæéaÝè” èæcâÝâßãêãé”äÙçèXêßé”Õ’”Øã”ãØÙîâdâl”ÖãàÙç¡ èÝêãçèÝ¢”āÝèãá”Þٔáã’⏔ßãáäÙâîÕaâl”èæcâÝâߔ œäàÕêXâl ”×íßàÝçèÝßÕ ”ÕåéÕÞãÛÛÝâ۝¢”ÎäãaXèßé”Þٔ êÜãØâc”ã×ÜàÕîãêXâl”äãçèݒÙâcÜã”álçèÕ ”äãîØdÞݔ çèlØXâl”×ÜàÕØé”Õ”èÙäàÕ¢”ÇãéaXçèl”ãØÖãæâc”àcaÖí” Þçãé”äæãèÝîXâdèàÝêc”äæãçèÙØß픜ÕâèÝæÙêáÕèÝßÕ ” áÕçèݔՔÞÝâc ”ê”èd’„l×ܔäläÕØÙ×ܔàãßXàâl”ÝâÞÙß¡ ×ٔœßãæèÝçãâ”Õ”ØÕà„l¢”ÁÙîݔˆaÝââc”ÚíîÝãèÙæÕäÙ¡

Pomalé posouvání nohou se zatnutými prsty vpřed

PRAMEN: Dr. Thomas Prochnow, Dr. Wolfgang Bringmann, Caro Hammer Laufen ohne Beschwerden (Běh bez zdravotních problémů) Lauf- und Ausdauersportverlag, 2004, Regensburg http://www.las-verlag.com/ebook/Lauftraining_ebook.php

www.behy.cz

®ĂÿcĨöĢĪÜĨĪĂĨöõĨĪ¿÷nĨĹ¿õøõĐĨ³ĠĂÆønûĨĢÜĨÕĂĢĪ¿ĴIJöÜĨÿ¿ĨĹ¿lcĪ÷IJĨÆoÜÏ÷nĨ ĢÜńÿķĨlõĨĴĨĂÆÕĂÆwÒĨ÷ÕķĨĹ¿lwÿcĪÜĨÆoó¿ĪĨċĂĨÕÜøwĨċŒÜĢĪcĴÏÜĐĨ·owĪÜĨĢÜĨÿ¿Ĩ ĪĠnÿõÿ÷ÒĨ÷ĪÜĠšĨċĂĢIJÿÜĨĴ¿õĨĴš÷ĂÿÿĂĢĪĨĂĨĢĪIJċwÿÜ÷ĨĴšĐĨºcĨĠĂĹøÜĪĨ¿øÜĨĹÆĠĹÕwĨ ÆĂøÜĢĪõĨĴĨĂÆø¿ĢĪõĨóĂøÜÿoĐĨ¾ÿÜû݁IJöwĨĢĂIJĢĪŒÜÕõĪĨĢÜĨÿ¿ĨĢ¿ûĂĪÿšĨĴš÷ĂÿĐĨ®wĠÿoĨ ĂÕÜĹÿwĴ¿öwĨċĂĨĪĠnÿõÿ÷IJÒĨ¿øÜĨċŒõĨÕ¿øwûĨĢÜĨÕĂĢĪ¿ĴwĨĹÿĂĴIJĨĴÜĨĢĪÜöÿnÒĨlõĨĴoĪwĨ õÿĪÜÿĹõĪoĨ¿ĨÕĠwĨĢÜĨĴcĢĨö¿÷ĂĨĴoĠÿšĨċŒwĪÜøĐĨ


60

TEST

TEXT: RADEK NAROVEC S PŘISPĚNÍM EXTERNÍCH TESTERŮ FOTO:ZDENEK KRCHÁK

KOMPRESNÍ PODKOLENKY

¬ÕķĨĢÜĨĴķĢøĂĴwĨ÷ĂûċĠÜĢÿwĨċĂÕ÷ĂøÜÿ÷ķÒĨ÷¿ÕnûIJĨĢÜĨóÿÜÕĨĴķÆ¿ĴwĨöûnÿĂĨ Ģ÷ĴoønóĂĨ ĪĠõ¿ĪøĂÿõĢĪķĨ ³ÜĪĠ¿Ĩ º¿ÆĠĂIJ÷¿ĐĨ ®ĂÿcĨ ĪĂĨ ¿ÿõĨ ÿÜÆķøĨ ĂÿÒĨ ÷ÕĂĨ ĢĪ¿ô óIJöwÏwĨ ċĂÕ÷ĂøÜÿ÷ķĨ ÕĂĨ .ÜĢ÷¿Ĩ ÕĂĴÜĹøĨ ö¿÷ĂĨ ċĠĴÿwÒĨ ¿øÜĨ IJĠlõĪoĨ ĢÜĨ ĢĪ¿øĨ öÜöõÏóĨ ÿÜöĴoĪwûĨċĠĂċ¿ìcĪĂĠÜûĐĨaÜĨĢÜĨûIJĨĪĂĨÕ¿ŒwÒĨĂĨĪĂûĨĢĴoÕlwĨlÜĪÿnĨåĂĪĂìĠ¿æĨÜĨ ĹĨlÜø¿ĨĢĪ¿ĠĪĂĴÿwÏóĨċĂøwĨÕĂûcÏwÏóĨĹcĴĂՙÒĨ÷ÕÜĨĴÕķĨĹ¿óønÕÿÜĪÜĨÿo÷ĂóĂĨ ÿ¿ĴøÜlÜÿnóĂĨĴÜĨĢÿoóĂĴoĨÆwøšÏóĨċĂÕ÷ĂøÜÿ÷cÏóĨÆÜĹĨĂóøÜÕIJĨÿ¿ĨûĂûÜÿô ĪcøÿwĨĂ÷ĂøÿwĨĪÜċøĂĪIJĐ

ĉÊÕÖæãé„ßãêÕü”îâÕaßՔÇÀǧ”ê„Õߔ钔 îØÕàÙßՔâÙâl”ÞÙØÝâãé ”ßèÙæX”çٔçâՒl” îÕßæè”àèßՔaÙçßcÜã”êíèæêÕà×Ù¢”ÔßãàXa”èæ’Ù֔ çٔØdàl”µçÝ×研·æÕÚ蠔aÙçߏ”êæãÖ×ٔÁããçٔ ՔØãâÙØXêâՔݔæíîٔèæÝÕèàãâãêX”¦ÌÉ ”ÞÙÞl’” aÙçߏ”ØÝçèæÝÖéèãæ”çٔÕàٔæãîÜãØà”ßãáäæÙçâl” äãØßãàÙâßí”ØXàٔâÙâÕÖlîÙè”Õ”çãéçèÙØÝè”çٔâՔ ßãáäæÙçâl”çäãØâl”äæXØà㢠¿æãád”äãØßãàÙâÙß ”ßèÙæc”ˆØÕÞâd”áÕÞl” îêí„ãêÕè”êßãâ”Öd’×Ù ”×íßàÝçèí”âÙÖã”ÝâàÝâÝç¡ èí”Õ”êæÕîâd”îßæXèÝè”ØãÖ頔ßØí”çٔçäãæèãêÙה ᎒ٔãädè”äà⏔çÝà”îâãêé”äãçèÕêÝè”âՔçèÕæ蠔 çٔäæãØXêÕÞl”Ý”äãØãÖâd”ÚéâÛéÞl×l”äãØßãàÙââl” âXêàÙßí”Õ”èÙãæÝٔßãáäæÙçٔçٔäÙâÙçàՔ钔ݔâՔ ØÕà„l”aXçèݔèdàÕ¢ ΎçèÕváٔÕàٔé”ĉîXîæÕaâ×Üü”äãØßãàÙâÙߢ” ¾ÕߔêàÕçèâd”ÚéâÛéÞl³”ÎÞÙØâãØé„Ùâd”ÙaÙâã” Ă”âãÜՔÞٔáÕèÙæÝXàÙá”äãØßãàÙâßí”çèàÕaÙâՔ ê”ãÖàÕçèݔßãâÙaߎ”äæç莔ՔâXæè頔äÝaÙᒔèàÕߔ çádæÙá”êî܎æé”ßٔßãàÙâŽá”ßàÙçX¢”Èlá”Þٔ èàÕaÙâՔßæÙê”ß”çæØ×ݔՔãØâX„l”ç”çÙÖãé”æí×ÜàÙÞݔ ßíçÙàÝâé”áàcaâã頔ßèÙæX”îäŽçãÖéÞٔçêÕàãêãé” ˆâÕê颔ÇíâèÙèÝ×ßX”êàXßâՔØæéÜãèâd”äãáX¡ ÜÕÞl”ãؔâãÜãé”ãØêXØdè”äã蠔alᒔÞٔã×ÜàÕîéÞl” ՔäæãØàé’éÞl”èÕߔØãÖ锄äÝaßãêcÜã”êßãâ颔ÈãàÝߔ ÕàÙçäãv”ÕæÛéáÙâèí”êæãÖ׎¢

www.behej.com

JAK TEST PROBÍHAL ¸ã”èÙçèé”ÞçáٔêîÕàݔê„Ù×Üâí”aèíÝ”îâÕaßí” îÕçèãéäÙâc”ç”äãØßãàÙâßÕáݔâՔaÙçßcᔠèæÜ鮔µçÝ×ç ”·æÕÚ蠔ÁããçٔՔÇÀǧ ”äÝaÙᒔ é”aÙçßcÜã”êæãÖ×ٔçٔÞÙØâÕàã”ã”äæãèãèí䠔 ßèÙ揔ÖdÜÙá”èÙçèé”êíçèlØÕà”éäæÕêÙ⏔ áãØÙ࢔ÁéçláٔèÙØí”äÙØÙçàÕ蠔’Ù”âdßèÙæc” î”êd×l ”âՔßèÙæc”äãéßÕîéÞÙáٔê”èÙçè頔Öíàí” äæXêd”é”ècèã”îâÕaßí”Þݒ”âÕäæÕêÙâí¢”ÈßX”çٔèã”

îÙÞácâՔîÙçlàÙâl”âÙÞêl×ٔâÕáXÜÕâ×ܔaXçèl” ê”ãÖàÕçèݔäÕèí”Õ”„äÝaßí¢”ÄãØãÖâd”ÇÀǧ”ê”îXêdæé” èÙçèé”äÝ„Ùà”ç”ÝâãêÕ×ÙáÝ ”ßèÙæc”æÙÕÛéÞl”âՔîßé¡ „Ùâãçèݔî”äæÕìÙ¢ ÃÖ×ÜãØâl”êÕîÖՔäæãêãîãêÕèÙàٔçÙæêÙæé” Õ”êíØÕêÕèÙàٔèãÜãèã”aÕçãäÝçé”âՔîâÕaßé” ÁããçٔÖíàՔ؎êãØÙ᠔äæãa”ÞçáٔçٔæãîÜãØàݔ äãØßãàÙâßí”âÙèÙçèãêÕè”çÕáÝ ”ÕàٔäÙØÕè”ÞٔaèêÙ¡ Ý×ݔÙìèÙæâl×ܔèÙçèÙ探”Äã×ÜãäÝèÙàâd”Þçáٔݔáí” äæãØéßèí”êíîßãé„ÙàݔĉâՔêàÕçèâl”âãÜíü¢”ʏçàÙØÙߔ èÙçè頔ßèÙ揔äæXêd”aèÙèÙ ”èÙØí”êîâÝßà”æÙØÕßaâl” ßãáäÝàÕ×l”äãîâÕèߎ ”äãçèÙ܎ ”ÕàٔèÕßc”ØãÞ᎔ ßêÕæèÙèՔçßêdà×ܔêíèæêÕà׎¢ ÂÙ᎒ÙáٔãäãáÙâãéè”Øcàßé”èÙçè頔äæãèã’Ù” Öíà”ê”ßæXèßc”ÜÝçèãæÝݔÖÙÜÙÞ¢×ãá”ØãçéؔâÙÞØÙà„lᔠՔâÙÞ؎ßàÕØâdބlᢔÈæêÕà”ãؔØéÖâՔØã”aÙæêÙâ×Ù ” ÞÙàÝß㒔Þçáٔ×ÜèdàݔäæãØéßèí”âÙ×ÜÕè”äæãÞlè”áâãÜՔ îÕèd’ßXêÕ×láݔîßãé„ßÕáݔê”äãØãÖd”Øàãé܏×ܔ îXêã؎”ê”èÙäàcá”äãaÕçl ”êíçèlØÕè”êl×ٔÖd’Ùס ߏ×ܔÖãè”Õ”çãéaÕçâd”Ý”äæãêdÝ蠔×ã”ÞٔäæÕêØí”âՔ êæãÖ×ݔØÙßàÕæãêÕâ×ܔç×ÜãäâãçèÙ×ܔéæí×ÜàÝè” äæã×Ùç”æÙÛÙâÙæÕ×ٔØãàâl×ܔßãâaÙèÝ⢠ʄÝ×ÜâݔêæãÖ×ݔçÜãØâd”éêXØdÞl ”’Ù”ßãáäæÙçl” Öí”çٔádàã”ØãçXÜâãéè”çâl’Ùâl”ãèÙ玔çêÕàŽ” äÝ”ÖdÜé”çÕáãèâc᠔æí×ÜàÙބl”ßæÙêâl”×ÝæßéàÕ×ݔ äã”êßãâé”çäãÞÙâc”ç”ãßíçàÝaÙâlá”èßXâl ”Õ”èlᔠݔéæí×ÜàÙâl”æÙÛÙâÙæÕ×ٔՔâXêæÕèé”ß”ØÕà„l”ÚíîÝ×ßc” ÕßèÝêÝèd ”îÕáÙîÙâl”ãèãߎ”âãÜãé”äã”çäãæèãêâlᔠêßãâé”Õ”ÖãàÙçèÙá”çêÕàŽ”äÝ”Õ”äã”êßãâé¢ ÄÝ”èÙçèé”ÞçáٔçٔîÕádÝàݔáÝáã”ÞÝâc”âՔèíè㔠ÖãØí®”äÙêâc”ãÖÙäâéèl”ê„Ù×ܔaXçèl”âãÜí”ãؔ ßãàÙâ”äã”ßãâÙaßí”äæç莠”çéÖÞÙßèÝêâl”äã×Ýè”äÝ” ÖdÜé”Õ”äläÕØ⏔ØãäÕؔâՔçäãæèãêâl”êßã⠔ ØãçèÕèÙaâc”ãØêdèæXêXâl”Ý”äÝ”ê턄l×ܔèÙäàãèX×Ü ” èêÕæ”Õ”Úéâß×ٔäãØßãàÙâÙߔݔäã”ãäÕßãêÕâcᔠêíäæXâl”Õ”æÙÛÙâÙæÕaâl”Õ”ĉàèßã¡ã„ÙèéÞl×lü”ÙÚÙßè¢


CO SE TESTOVALO

61

c

Materiál: 57 % polyamid, 31 % polyamide tactel, 10 % nanoglide, 2 % elastan Výroba: Itálie Velikosti: II (39–42), III (43–46) a IV (47–49) Barevné varianty: bílá

c

49ena Kč 0

49ena Kč 0 Materiál: 94 % polyamid, 6 % lycra Výroba: Švédsko Velikosti: 34/36–46/48 Barevné varianty: bílá (od podzimu i černá)

c

49ena Kč 0 Materiál: 55 % elastan, 5 % polyamid, 30 % polypropylen, 10 % climawell Výroba: ČR Velikosti: 24/25–30/31 Barevné varianty: bílá, černá

ÂÙÜãØâãèÝàݔÞçáٔØÙçÝÛâ”êæãÖߎ”Õ”çÜãêlêÕêdÞ¡ „l”ÞçáٔÖíàݔݔߔãÖaÕçâc”ßæÝèÝ×ٔØcàßí ”æÙçäÙßèÝêٔ „lßí”Üãæâl”aXçèݔäãØßãàÙâßí¢”¾ÙØâlá”î”ÜàÕêâl×ܔ îXêd掔èÙçèé”Þٔèãèݒ”äãîâXâl ”’Ù”äãßéؔçٔæãî¡ ÜãØâÙèٔçݔêæãÖÙߔîÕßãéäÝ蠔âÙêXÜÙÞèٔãÖdèãêÕè” aÕç”Õ”äÙâlîٔՔêíîßãé„Ùè”ÞÝ×ܔêl×Ù¢”¿Õ’؏”èãèݒ” áXáٔâÙÞÙâ”æŽîâd”ØàãéÜc”âãÜí ”Õàٔݔ„ÝæãßX”àèßՔ ՔèÕßc”ÞÝâÕߔêâláXáٔäã×Ýè”çlàí”ãÖÙäâéèl¢”Æãî¡ ÜãØâd”ÖíçèٔçݔádàݔØXè”äãîãæ”âՔè㠔ÕÖí”Üãæâl” àÙá”äãØßãàÙâßí”ßãâaÝà”äãؔßãàÙâÙᢔÂÙÜævèٔ ÞÙޔîädè”ØãàŽ ”Øêd”êæçèêí”Öí”âÙälÞÙáâd”îꏄÝàí” çèéäÙv”ßãáäæÙçٕ”ÄãØßãàÙâßí”êXá”áéçl”çÙØdè” Õ”çèÕÜãêÕè”Ý”ßãàÙá”ßãèâlßé”Õ”äã×ÜãäÝèÙàâd”Ý”âՔ ×ÜãØÝØàÙ¢”Ôèã᠔’Ù”êíÖæÕè”çäæXêâãé”êÙàÝßãçè”Þٔ ĉ×ÜÙáÝÙü ”çêdØal”Ý”âÙÞÙØâãèâc”ØdàÙâl”ÞÙØâãèàÝê×ܔ êæãÖ׎¢”ÈÙçèÙæŽá”ÞçáٔâÙçØdàÝàݔ×Ùâí”ÞÙØâãèàÝ¡ ê×ܔêæãÖߎ¢

VÝSLEDEK TESTU ¾ÕßáÝàٔãØÙîâdàí”äæêâl”âÙälÞÙáâc”äã×Ýèí” îٔçèՒÙâl”àèßՔœĉÁíçàÙà”ÞçÙá”çÝ ”’Ù”áݔàèß㔠âdßØã”çèXÜà”ãÖÝâÕØàÙáČü ”×㒔ÖíàՔãèXîßՔ

Materiál: 20 % nylon, 10 % spandex, 70 % polypropylen Výroba: USA Velikosti: S/XS (do 38), S/M (38–43), M/L (43–45), L/XL (nad 45) Barevné varianty: bílá, černá

c

99ena Kč 0

äXæ”Øâl ”èÙçèفݔîÕaÕàݔÜàXçÝè”ÜàÕêâd”äãîÝèÝêâl” ØãÞáí¢”¸ãäÕؔâՔçÕáãè⏔êßãâ”Öíà”çäl„Ù” ê”ãÖàÕçèݔäçí×ÜÝß픜ĉÊíäÕØXá”ÞÕߔèÙâ”ÖãæÙ× ”×㔠êíÜæXà”½æãâáÕâÕ¢ü ”äãßéؔêŽÖÙ×¢”Ãäæãèݔèãáé” êÙàáݔßàÕØâd”èÙçèفݔÜãØâãèÝàݔäcaݔã”âÕáXÜÕâc” çêÕàí”àèßՔՔîálæâdâl”ÖãàÙçèl”é”âÕáã’Ùâ×ܔ äÕæèÝl ”×㒔âÙÞêl×ٔéæí×ÜàãêÕàã”ÞÙÞÝ×ܔâXêæÕè”Ø㔠èæcâÝâß颔¹ÚÙßè”æí×ÜàÙބl”æÙÛÙâÙæÕ×ٔäã”êßãâé” Öíà”æãêâd’”êâláX⠔âdßèفl”ØãçàãêՔéêXØdàÝ ” ’Ù”ÖdÜÙá”èÙçèãêXâl”ÖÙî”äæãÖàc᎔âÕꏄÝàݔçêc” èæcâÝâßãêc”ØXêß픜ĉ¸lßí”äãØßãàÙâßXá”ÞçÙá”è㔠îêàXØà”ÖÙî”êdè„l”ˆâÕêí¢ü¢ ʄÝ×ÜâݔÜãØâãèl×l”çٔçÜãØàÝ ”’Ù”æãîØlàí”áÙîݔ êæãÖßí”ÞÙØâãèàÝê×ܔîâÕaÙߔÞçãé”êÙàáݔáÕàc” ՔâÙàîٔèÙØí”îêãàÝè”ÞÕçâcÜã”êlèdîٔaݔäãæՒÙâcÜ㢔 ÎՔâÙÞaÕçèdބl”äæãÖàcá”äãêՒãêÕàݔÜãæ„l”ãØêãؔ äãèé”ê”ãÖàÕçèݔ×ÜãØÝØàՔՔç”èlá”çäãÞÙâc”ßàãéîX¡ âl”âãÜí”ê”Öãèd¢”Ê„Ý×ÜâݔãäÕßãêÕâd”î؎æÕîâÝàÝ ” ’Ù”îՔßàlaãꏔäãêՒéÞl”çäæXê⏔êÖdæ”êÜãØâc” äãØßãàÙâßí”äãØàٔèêÕæé”Քꏄßí”àèßÕ ”ÕÖí”ÖíàՔ ßãáäæÙçٔãäèÝáXàâl”Õ”Üãæâl”àÙá”ßãâaÝà”äÙçâd” ê”álçèd”äãؔßãàÙâÙá¢

NÁZOR SPORTOVNÍHO LÉKAŘE Nespornou výhodu kompresních podkolenek pro běžce vidím v jejich funkci podpůrného závěsného aparátu svalů lýtka. Otřesy při došlapu – zvlášť při běhu po tvrdém podkladu, v méně tlumících závodních botách nebo u běžců s horší technikou – výrazně a hlavně bez přínosu pro výkon namáhají svalové vlákno. Opora v podobě komprese tu bude rozhodně jak zlepšovat výkon, tak subjektivně i objektivně snižovat únavu. Vliv podkolenek na cévní zásobení je už z teoretického pohledu daleko složitější a spornější. Pokud nasadíme kompresní podkolenku, její kompresní tlak se přičte k základnímu napětí ve stěně cév, periferní odpor neklesne, ale stoupne, a rozhodně tedy nedojde k rozšíření, ale spíš k zúžení o čtvrtinu až třetinu. Tedy došlo by, kdyby nebylo tělo chytřejší. Je totiž velmi pravděpodobné, že ve svalovině cév dojde na základě zpětné informace o přílišném periferním odporu k dalšímu poklesu napětí, kterým se uměle vytvořený vyšší tlak eliminuje a nastane stejná situace jako bez komprese. V opačném případě by muselo srdce zvýšený periferní odpor vyrovnávat usilovnější prací s větší spotřebou kyslíku, což není dobré ani pro srdce, ani pro sportovní výkon. Nejcitelnější přínos kompresních podkolenek vidím ale ve zvýšení tlaku v oblasti podkožního vaziva a tím v prevenci otoků. Překrvení pracujících dolních končetin a zvýšená propustnost cévní stěny v průběhu sportovního výkonu s sebou za normálních okolností nese zvýšené hromadění tekutiny v oblasti řídkého podkožního vaziva, tedy to, co známe pod pojmem otoky. Pro dlouhé cesty na závody a ze závodů automobilem, při práci u počítače nebo při cestách letadlem – tady všude mohou být kompresní podkolenky opravdu vítanou pomocí. Kompresní podkolenky tedy rozhodně mohou snížit únavu zmenšením otřesů při běhu, zmenšením pozátěžových otoků nebo kompenzací nefunkčních perforátorů. Zlepšení prokrvení a s tím související zásobení kyslíkem a eliminace laktátu jsou více než sporné a použití kompresních podkolenek při křečových žilách je spíš nevhodné. Ondřej Vojtěchovský (plné znění najdete na www.behej.com)


62

TEST

KOMPRESNÍ PODKOLENKY TESTOVALI: PAVEL BRÝDL Všestranně nadaný 29letý běžec, letos se drží na čtvrtém místě v domácích maratonských tabulkách (2:28:10), pravidelně startuje i na extrémních závodech, kde těží ze svých výtečných vrchařských schopností. Poctivý v tréninku, velmi příjemný a ochotný i „v civilu“. Závodí za SK Nové Město nad Metují a je tváří značky Pearl Izumi.

DAVID GERYCH Známá tvář AK Kroměříž, na čas se vrátil ze studijního pobytu v Kanadě, kam se má opět vrátit. Maraton si zaběhl jen jednou tréninkově, jinak se zaměřuje převážně na kratší vzdálenosti a krosy. V roce 2008 si v Praze při půlmaratonu doběhl pro skvělý čas 1:08:05 a desítku v Rohálovicích vystřihl za 31:36. Nyní dokončuje studium na FTVS UK a v době svého pobytu v České republice rovněž působil jako spolupracovník behej. com při testování zboží. Letos oslavil 32. narozeniny.

PAVEL NOVÁK Příští rok tento vytrvalec z Vysočiny (Atletika Jihlava/ Chotěboř) oslaví čtyřicítku. Loni zaběhl nejlepší český čas na maratonské trati (2:19:01), letos se po vleklých zdravotních potížích snaží o návrat k závodění. Je nezdolným optimistou a věří, že ani přes vyšší věk není nic nemožné. Předává své bohaté závodní zkušenosti dalším a jeho snem je vlastní tréninková škola. V seriálu na behej.com poodhaloval svůj intuitivní přístup k tréninku a je také pravidelným testerem běžeckého zboží.

JOSEF RENDL Řada z vás jej zná z Triexperta, největší české běžecké speciálky v Praze, kde donedávna jako prodavač získával velké zkušenosti s běžeckým sortimentem. Letos se 33letý běžec a triatlonista trochu stáhl ze závodů, ale stále se pyšní slušnými časy, desítku umí pod 35 minut a půlmaraton za 1:17. S behej.com spolupracuje jako příležitostný dopisovatel a tester.

ASICS: výborně drží na noze, průměrný odvod potu. CRAFT: dobře sedí, ale horší savost, čímž kloužou v botě. Snadno se ušpiní. MOOSE: výborně drží na noze, nejlepší odvod potu, zesílená místa v namáhaných částech. SLS3: nedrží na noze, horší odvod potu, kloužou v botě. POŘADÍ: 1. Moose, 2. Asics, 3. Craft, 4. SLS3 OBECNÝ KOMENTÁŘ: Kompresní podkolenky mají určitě své opodstatnění a nepřímo mohou dopomoci k vyšším výkonům prostřednictvím lepší regenerace a kvalitnějšího tréninku. ASICS: nejpříjemnější materiál, ale obtížně se nazouvá a má horší odvod potu, takže noha v botě klouže. CRAFT: všestranně dobré, možná o kousek příliš vysoké, horší odvod potu, klouzání nohy. MOOSE: dobře se nasazují, sedí na všech částech nohy, nejlépe odvádějí pot. SLS3: kratší, horní úplet tak nepříjemně svírá lýtko, nejhůře odváděly pot. POŘADÍ: 1. Moose, 2.–4. Asics, Craft, SLS3 OBECNÝ KOMENTÁŘ Při všech typech tréninku jsem výrazně vnímal zmírnění otřesů svalů, pozitivně tedy hodnotím zejména funkci prevence před svalovými zraněními.

ASICS: nejpříjemnější materiál, dobře se nazouvají, nejvíce odolaly tlaku mého palce. Hodí se spíše pro delší a silnější lýtko. CRAFT: profesionálně vypadající obal i celkově dobrý výrobek. Špiní se nejvíce ze všech testovaných a měl jsem pocit, že se praním scvrkávaly. MOOSE: asi nejúčinnější, v průběhu testu si držely tvar i vlastnosti, můj favorit, kdybych neprodřel svým netypicky vztyčeným palcem špičku. SLS3: asi nejlehčí nazouvání. Během praní při vyšších teplotách ale pouští červená barva loga a přijde mi, že nejméně ze všech respektují průběh tvaru nohy. POŘADÍ: 1.–2. Craft, Moose, 3. Asics, 4. SLS3 OBECNÝ KOMENTÁŘ Vždy jsem měl problémy s lýtky, které mne brzdily v další zátěži, ale nyní jsem v pohodě. Vlastně díky, bez vás bych si je nekoupil. Teď je budu rád používat. ASICS: příliš obepínají, v botě nekloužou. CRAFT: nemění tvar po vyprání, příliš vysoké. MOOSE: subjektivní pocit horšího odvětrávání, v botě nekloužou. SLS3: ideální obepnutí, ale špatný odvod potu, v botě kloužou. POŘADÍ: 1.–4. Asics, Craft, Moose, SLS3 OBECNÝ KOMENTÁŘ Celkově se dá říci, že všechny modely plní svou funkci a jsou vhodné pro dobrou regeneraci.

www.behej.com

¬°®¥¯·%PĨº^µ°¢£]Ĩ Ĩ¤ª¶·µª¢¹·°µ]Ñ ªĴĂĨ©¿ÕĠ¿Ĵ¿Ĩč ĢõÏĢĎє¸ã”äãØîÝáâl”ßãàÙß×ٔÞçáٔéäæÕêÝàݔáÕèÙæÝXàãêc”çàã’Ùâl¢”Âãêd”èã”ÖéØٔ¨ª”™”äãàíÕáÝØ ”§©”™”äãàíÕáÝؔèÕ×èÙࠔ ¥§”™”ÚæÝ×èÝãâ”ÚæÙÙ ”¬”™”äãàíäæãäíàÙ⠔¦”™”ÙàÕçèÕ⠔¥”™”æÙā”Ù×èÝêٔíÕæ⢠®¿ĠĪõÿ¿Ĩ©ĠIJ÷ĂĴcĨč£Ġ¿åĪĎєÃؔäãØîÝáé”ÖéØÙáٔâÕÖlîÙè”Ý”êÕæÝÕâèé”äãØßãàÙâßí”ê”aÙæâcá”äæãêÙØÙâl¢”ÈéØl’”çٔÙàÝáÝâéÞٔçâÕØâãçè” ÞÙÞlÜã”îՄäÝâdâl¢”·ÙâՔîŽçèXêX”Ý”âÕØXàٔçèÙÞâX”Õ”älîâÝêX¢”·ã”çٔèßX”ˆØæ’Öí”Õ”äæÕâl”Ölàc”ßãáäæÙçâl”äãØßãàÙâßí ”ßèÙæX”çٔçâÕØâdÞݔ îՄäÝâl”¡”ÞٔêÙàÝ×ٔçâÕØâã”Õ”ØãցٔêíäæÕèÙàâX”Þݒ”âՔ¨¤”İ·¢”¿æãád”èd×Üèã”ØæãÖâ×ܔÝâãêÕ×l”çٔ·æÕÚè”îÕ֏êX”Þݒ”ØÙà„l”ØãÖé”êêãÞÙᔠßãáäæÙçâlÜã”çäãØâlÜã”äæXØàÕ ”ßèÙæc”áX”êٔçêc”âÕÖlØ×ٔê”äXâçߏ×ܔáãØÙàÙ×ܔÔèæÝaßã”ç”ßæXèߏá”æéßXêÙ᠔ÖãìÙæßí”Õ”âXêàÙßí”âՔ äÙØàãßèl¢ ³ÜĪĠĨº¿ÆĠĂIJÜ÷Ĩ趭¶ĬĎєÉæaÝèd”áâٔâÙèd„l ”’Ù”çٔÇÀǧ”éáÝçèÝàí”ê’Øí”âՔäãçàÙØâlá”álçèd¢”¾Ù”èã”îÙÞácâՔßêŽàݔßàãéîXâl”ê”Öãèd ” Քäæãèã”ÞٔèÙÖՔî؎æÕîâÝ蠔’Ù”èãèã”Þݒ”Öíàã”ãØçèæÕâdâã”é”âãêcÜã”áãØÙà頔ßèÙ揔âíâl”âÕÖlîláٔîՔâÙîádâdâãé”×Ùâé”Õ”ßèÙ揔áX”îäÙê¡ âdâãé”äÕèé”Õ”„äÝaßé¢ «õŒwĨSû¿ĠÕ¿Ĩč®ĂĂĢÜĎÑĨÇãéÜàÕçláٔç”èêæîÙâl᠔’Ù”çٔÞÙØâX”ã”êÙàáݔÝâØÝêÝØéXàâl”îXàْÝèãç袔È㠔×ã”çÙØâٔÞÙØâãáé”ÞÝâØٔâÙáéçl” êŽÖÙהêíÜãêãêÕ袔ÎXêd栔’Ù”âÙâl”ÞÙØâãîâÕa⏔êlèdî”ÞٔèÙØí”äãØàٔâՄÙÜã”çãéØé”çäæXê⏢”·ã”çٔèaٔßãáÙâèXÙ”àcßՁ٠”Ý”âՄٔÝâÚãæ¡ áÕ×ٔãؔîXßÕîâlߎ”Üãêãl”çäl„Ù”ã”îæí×ÜàÙâl”Õ”îàÙä„Ùâl”æÙÛÙâÙæÕ×Ù ”îÕÖæXâdâl”ãècßXâl”ÕèØ¢”ΔÜàÙØÝçßՔçÕáãèâcÜã”êßãâé”çٔáÙâ„l” äãîÝèÝêՔäæãÞÙêéÞl”Õ’”äÝ”ØÙà„lá”êßãâ頔ßØí”Þçãé”ê”çãéàÕØé”ç”âXîãæÙá”àcßՁٔçêÕàí”ácâd”éâÕêÙâí”î”ãèÙ玔äÝ”ØãäÕØÙ×Ü¢

1. Všichni testeři doporučili nákup zejména intenzivněji sportujícím, kteří chtějí co možná nejrychleji ulevit namáhaným lýtkům. 2. Na českém trhu není mezi značkami jednoznačný vítěz. 3. Velmi dbejte na správný výběr podle tvaru a výšky svého lýtka


www.behy.cz

NAJDETE NA WEBU

NOVINKA: PŘEHLED ČLÁNKŮ O BĚHU NA ČESKÉM INTERNETU TAKY JE VÁM LÍTO, ŽE NEMÁTE V DNEŠNÍ ZÁPLAVĚ INFORMACÍ NA INTERNETU ČAS NA TO, ABYSTE PROŠLI VŠECHNY OBLÍBENÉ WEBY A NEUNIKLO VÁM NIC Z TOHO, CO VÁS ZAJÍMÁ? PŘICHYSTALI JSME SI PRO VÁS DALŠÍ NOVINKU. NA ZÁVODNÍM DVOJČETI BEHY.CZ NALEZNETE PŘEHLED ČERSTVÝCH ZPRÁV NEJEN ZE SVĚTA BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ, ALE I TRIATLONU ČI BĚHU NA LYŽÍCH, VČETNĚ INFORMACÍ Z REGIONŮ. NEZAPOMÍNÁME ANI NA NEZÁVODNÍ BĚH, ZAJÍMAVOSTI, AKTUÁLNÍ INFORMACE A POZVÁNKY NA BĚŽECKÉ AKCE.

Využíváme služby Google News, pomocí níž sledujeme velkou řadu celostátních i regionálních novin a hlídáme, kdy napíšou zprávy tématicky spadající do našeho zaměření. Ty vám pak nabídneme k přečtení. Nemusíte tedy procházet denně kvanta dostupných zdrojů na internetu a hledat, co se kde píše o běhu. Uděláme to za vás.

www.benecykl.cz

Podle četnosti těchto zpráv naleznete denně zhruba pět nových článků. Pokud vás zaujme úvodní odstavec, klikněte si pro další podrobnosti a skočíte přímo na webové stránky příslušných novin. Články jsou řazeny chronologicky od nejnovějších ke starším. Denním monitoringem se budeme snažit udržovat přísun aktuálního a pestrého zpravodajství o běhu doma i v zahraničí. Naleznete zde i zajímavosti a kuriozity. Službu ZPRÁVY najdete na serveru www.behy.cz v hlavním menu pod položkou OBSAH, využít můžete i jezdící lišty s titulky zpráv nahoře na hlavní stránce.

- vývoj, výroba a prodej produktù pro moderní sportovní aktivity – cyklistika, jogging, inline, turistika - výrobky s maximálním pohodlím, ergonomii, mobilitou, bezpeèností - integrace nejen handicapovaných osob - pøekonávání bariér, rozšiøování hranic, objevování nových míst - realizace nových pohybových aktivit - originální konstrukce chránìná užitnými a prùmyslovými vzory

63


MR749GY 2.199 Kc/ TECHNICAL TRAIL

85 EUR

      

Solid Rubber

WWW.NEWBALANCE.CZ


PŘEDPLAŤTE SI ŠEST ČÍSEL BĚHEJ ZA 354 KČ A OBDRŽÍTE NAVÍC JEDNO STARŠÍ ČÍSLO DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU V HODNOTĚ 59 KČ ZDARMA! ·Ü×ÙèٔçݔîÕÞÝçèÝè”äÙØäàÕèâc”èãÜãèã”aÕçãäÝçé”Õ”îlçßXêÕè”ÞÙޔèÕߔâÙÞæí×ÜàÙބl” ՔâÙÞçâÕØâdބl”×Ùçèã鳔ÊíäàvèٔßæXèߏ”ÚãæáéàX”âՔçèæXâßX×ܔëëë¢ÖÙÜÙÞ¢×ãᢔ ÈÙâ”ÞٔØãçèéä⏔äÙç”ÜàÕêâl”áÙâé”ê”Üãæâl”aXçèݔçèæXâÙß ”ßãâßæcèâd”äÙç”äãàã’ßé” #µÇÃĽǔê”äæÕêc”aXçèݔêãØãæãêâc”âÕêÝÛÕaâl”à݄èí¢”ÂÕêÙØãé”êXç”Ý”ÕâÝáãêÕâc” éäãéèXêßí”æãîálçèdâc”äã”æŽîâ×ܔálçèÙ×ܔëÙÖé¢ ÄãßéؔÖéØÙèٔ×Üèlè”îÕäàÕèÝè”çàã’Ùâßã頔êí’XØÙÞèٔçݔÞݔâՔÙáÕÝàãêc” ÕØæÙçٔ×ÕçãäÝç´ÖÙÜÙÞ¢×ãá”âÙÖã”âՔÕØæÙçٔäã„èãêâl®” ¶ÙÜÙÞ¢×ãá”ç¢æ¢ã¢ ”¼æÕØÙÖâl”© ”¥¥¤”¤¤”ÄæÕÜՔ¥¢

NĚKOLIKRÁT DO ROKA PROBÍHÁ LOSOVÁNÍ PŘEDPLATITELŮ, VÝHERCE ODMĚNÍME ZA VĚRNOST VĚCNÝMI CENAMI OD SPONZORŮ. ¶dÜÙޔçٔÖéØٔäæÕêÝØÙàâd”ãÖÞÙêãêÕè”âՔâãêÝâãê×ܔçèXâ×l×Ü¢”¸Õà„l”áã’âãçèl”Þٔ âXßéä”ÞÙØâãèàÝê×ܔalçÙà”âՔêdè„l×ܔÖd’Ù×ߏ×ܔîXêãØÙ×Ü ”ê”çlèݔ»ÝÛÕçäãæèé”Õ”êٔêl×ٔâْ” ØÙçlè×ٔáÙâ„l×ܔçäãæèãêâl×ܔäæãØÙÞÙâ”äã”×Ùàc”îÙáÝ¢”¾ÙÞÝ×ܔêaÙè”Õ”ÕØæÙçé”âÕàÙîâÙèٔâՔ çèæXâßX×ܔëëë¢ÖÙÜÙÞ¢×ãá¢

PRAHA

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Gigasport Praha

Gigasport

Gigasport

Černý Most, Chlumecká 765, Praha 9

Hradec Králové, Rašínova třída 1686

Brno-Modřice, Svratecká 845

Gigasport Praha

Race Sport

Sport Karel Kroupa

Zličín, Skandinávská 9, Praha 5

Krkonošská 365, Nová Paka

Příkop 6, Brno

Gigasport Praha

Sport Hotárek

OLOMOUCKÝ KRAJ

Průhonice, Obchodní ulice 112, Čestlice

Kamenice 86, Náchod

Gigasport

Joky

LIBERECKÝ KRAJ

Olomouc, Obchodní a zábavní centrum Haná, Slavonínská 1081/97

Dětská 2458/11, Praha 10 - Strašnice

Vespo

Sport Kočárník

Sokolovské nám. 310/3, Liberec 1

Mader sport Denisova 20, Olomouc

Vodičkova 34 (Pasáž EGAP), Praha 1

PLZEŇSKÝ KRAJ

Triexpert

Gigasport

ZLÍNSKÝ KRAJ

Plzeň, Berounka Park, Nákupní 7

Ondřej Němec

Táboritská 5, Praha 3

STŘEDOČESKÝ KRAJ Gigasport Mladá Boleslav, Jičínská ul.

Asics, Podzahradí 397, Prusinovice

PODESTAT sports & athletics equipment Plzeň, Veleslavínova 28

Sport Podestát

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Gigasport Ostrava Avion, Rudná 124/3119

Náměstí Míru 64, Domažlice

PARDUBICKÝ KRAJ

Gigasport

eKondice

JIHOČESKÝ KRAJ

Ivan Svědík, Pernštýnská 14, Pardubice

Gigasport

Josef Chmelík Sklorám Polička, Hegerova 160, Polička

České Budějovice, České Vrbné 2352

Ostrava Futurum, Várenská 3309/50


66

FOTO: ZDENĚK KRCHÁK

SLOUPEK TEXT: ZDENĚK SMUTNÝ

ZÁZRAK ¶ÜÕoøĨöĢÜûĨĂċoĪĨöÜÕÿĂIJĨĢĨóø¿ĴĂIJĨċøÿĂIJĨ÷¿ĠÜ՚ÏóĨûķô øÜÿÜ÷Ĩÿ¿ÕĨĠĂĹċĂlĪÜûĨĹcĴĂÕIJÒĨ÷ĪÜĠšĨ÷¿ÕĂĠĂlÿoĨċÌcÕcûĐĨ ·ÜĠûwÿĨĢÜĨÿܓċĠĂĢÿoĨÆøwõøĨ¿ĨĢĪÜöÿoĨĪ¿÷ĨÿܓċĠĂĢÿoĨĂÕċ¿Õ¿øõĨ ċĠ¿ĴõÕÜøÿwĨĢċĂÿĹÌõĨ¿ĨĠ™ĹÿwĨÕĠĂÆÿwĨċŒõĢċoĴ¿ĪÜønĐ ·ÜXäé ”’Ù”Ølßí”âՄl”àÙÛÝçàÕèÝêd”î”èãÜã”áãה âÙáÕÞl ”ßØíçݔÞçÙá”êٔĀ”æád”ã”äãØäãÙ”æŽîâ×ܔ Õß×l”èÕßc”æãîÜãØãêÕ࢔¾Ùâ’Ù ”ÞÕߔèã”áXá”ê„Ù×Ü¡ âã”îÕÞÝçèÝè”Õ”ØXè”ØãÜæãáÕØí”ÖÙî”ÕàÙçäãv”âdÞÕßc” äãáã×Ý ”èã”áݔâÝÞÕߔâÙêí×ÜXîÙà㢔ɒ”ÞçÙá”ãaÙ¡ çÕࠔ×ã”çٔØÕà㠔áÝâÝáÕàÝîãêÕà”ê„Ù×Üâí”âXßàÕØí ” ã”ßêÕàÝèâl×ܔ×ÙâX×ܔäæã”êlèdîÙ ”âÕè㒔ã”Ā”âÕâa¡ âl×ܔäæcáÝl×ܔæÕØdÞݔÕâݔâÙäÙᏄàÙà”Õ”äãXؔâٔ ՔâٔçٔØãÖæÕè”ßàÕØâcÜã”êçàÙØß颔Çäl„Ù”çٔáݔ äãXؔêlהՔêlהîêÙØÕàՔÜàÕØÝâՔîXäãæâcÜã”alçàÕ¢ ĉÁX”êŽÖÙה×Ùâé”ê”ècèã”ØãÖd”âd×ã”ØdàÕè ü” âÕØXêÕà”ÞçÙá”ê”Øé×Ü颔ĉÀÙa”ê„Ý×ÜâݔäãÕØÕèÙàc” çäãæèãêâl×ܔÕß×l”Þçãé”âՔèãá”çèÙÞâd¢”Ê’Ø톔Þçݔ áÙîݔâÝáݔßՒ؏”èØÙâ”Õ”êÝØl„ ”ÞÕߔèã”ècád” ê„éØٔêíäÕØX ü”äæãÖdÜàã”áݔÜàÕêã鮔ĉµ”âÕßãâÙ× ” ÞØٔâXá”äÙ×ٔã”çÙèßXâl”ç”ßÕáÕæXØí ”äãádÙâl” çÝà”Õ”âٔã”×Ùâí¢ü ĉµàٔÞÕߔÖéØé”ÞÕßã”ÜàÕêâl”ãæÛÕâÝîXèãæ”êíäÕ¡ ØÕè ü”lßXá”çÝ¢”ĉÂã”×㠔èÕߔèã”äæãçèd”îÕ×XàéÞل” çXá”îٔçêcÜã”Õ”Þٔèã ü”éîÕêÙà”ÞçÙá”êâÝèâl” ØÝàÙáÕ¢ ÂÕÞÙØâãé”îÕîêãâÝà”áãÖÝ࢔ÁXá”èÕá”îâdàßé” àÝÛí”áÝçè探”Èæã×Üé”ÞçÙá”çٔݔâÕؔêÝØÝâãé”áÝàÝã¡ âXçßc”çãéèd’Ù”äãéçáX࢔¾X”èé”äãalèXá”ßãæéâßí” Õ”ãâݔæãîÜÕîéÞl”èÕßãêc”aXçèßí¢ ĉÄæãçlá ü”ãîêÕà”ÞçÙá”çÙ ”ßØ풔ÞçÙá”éêÝØdà”×Ýîl” alçàã”âՔØÝçäàÙÞÝ¢ ĉÊí”äãXØXèٔê”çãÖãèé”é”êXç”Öd’Ù×ßc”îXêã¡ Øí³ü”îÕîâdàã”áݔØã”é×ÜÕ¢”ĉµçݔçݔîÕçٔâdßØ㔠ÖéØٔéäÙçvãêÕè”ØãÖé”çèÕæè頔ՔÞÕߔçٔߔâXᔠØãçèÕâÙ ü”âÕäÕØàã”ád”Õ”ÜâÙؔÞçÙá”ãØäãêdØdஔ ĉµâã”çèÕæè”Þٔꔥ¤”ÜãØÝâČü ĉʄÙ×Üâã”êl᠔äæãäãîÝ×ٔáXèٔâÕäçXâí” çæãîéáÝèÙàâd¢”¾Ùâ”ÞçÙá”çٔ×Üèdà”îÙäèÕ蠔îØՔ ᎒ÙáٔäÝÞÙè”Õ”ÞÕßc”áXèٔ×Ùâí ü”äÙæé„Ýà”ád” èÙ━lî⏔ÜàÕç¢ ĉ¾X”ÖéØé”æXØ ”ßØ풔äÝÞÙØÙèÙ ”ÕàٔÖãÜé’Ùà” ç”×ÙâÕáݔÞٔè㔄äÕèâc ”äæXêd”èã”ØXêXá”ØãÜæãáÕ¡ Øí”Õ”Þٔèã”ãäæÕêØé”Ødç ü”Ùßà”ÞçÙá”äã”äæÕêØd¢ ĉÈã”âXá”âÙêÕØl¢”Áí”êXá”âՔâd”äÝçädÞÙáÙ ” ÕàٔäãØálâßՔÞÙ ”’Ù”èã”æãîØdàlèٔÞÕßã”Ā”âÕâaâl” äæcáÝٔêٔê„Ù×ܔêdßãê×ܔßÕèÙÛãæÝl×Ü ”×ã”áXèٔ êíäçÕâc”ê”ÜàÕêâlá”îXêãØd”Øãçädà×Ü ü”Ùßà” Õ”ÝÜâÙؔØãäàâÝà”çêX”çàãêՔã”aXçèß頔ßèÙæãé”âXᔠálâÝà”êdâãêÕ袔ÇßàÕäàՔáݔÖæÕØՔՔîÕàÕäÕà”ÞçÙᔠäã”ØÙ×Ü颔Æéßãé”ÞçÙá”çٔäÝØæ’Ùà”çèãà頔ÕÖí”è㔠çٔáâãé”âلêÝÜàã”Õ”æí×ÜàٔçٔäãçÕØÝࢠĉÈÕߔèã”áݔÜãØâd”äã᎒ÙèٔՔØdßéÞÝ ü”æí×Üàٔ ÞçÙá”îÕæÙÕÛãêÕ࢔·ã”ßØíÖí”çݔèã”âXÜãØãé”èÙ┠èÕÞÙá⏔çäãâîãæ”æãîáíçàÙà¢

ĉ¸ãց٢”¾çáٔØãáàéêÙâÝ ”ê”çãÖãèé” ÞçáٔèÕá ü”îÕîâdàã”Þلèd”Õ”çäãÞÙâl”çٔ äÙæé„Ýà㢠ÊíêÙØàã”ád”èã”î”álæí¢”ĉÈã”ÞٔãäæÕêØé”îXîæÕß ” âÙÖã”çٔâՔád”éçáXà㔄èdçèl ü”Øã„àã”áݔêîXädèl¢ ĉµçݔâdÞÕߏ”ÖãÜÕ菔áÕâՒÙæ”äãèÙÖéÞٔêٔ êãàâcá”èÙæálâé”äæãèXÜâãéè”çêc”Öãæ×ٔՔäÙâlîٔ çݔîÕçٔãØêÙîã颔µàٔ×㢔ÊíèæÜà”áݔèæâ”î”äÕèí ü” éêՒãêÕà”ÞçÙá”Ք钔ã”áâãÜã”êÙçÙàÙÞݔçٔêæÜà”âՔ ØãßãâaãêÕ×l”äæX×Ù¢ ʔçãÖãèé”ê„Ù”ßàÕäÕàã”ÞÕßã”âՔØæXèßX×Ü ”ßØ풔 èé”çٔâÕÞÙØâãé”ÜãØÝâé”äÙؔçèÕæèÙá”ãÖÞÙêÝàՔ ßãàãâՔĀ”æÙáâl×ܔÕéè”Õ”î”âÝ×ܔêíçßXßÕàã”ØãÖæ×ܔ §¤”àÝØl¢”µàٔ’XØâX”îâXáX”ÜêdîØՔáÙîݔâÝáݔ âÙÖíàÕ ”èã”Öí×ܔÞݔéæaÝèd”îâÕࢠĉµçݔèã”ÖéØãé”×ÝîÝâ×Ý ”èՔÚXæՔâÙáÕÞl”âՄٔäã¡ îâXêÕ×l”îâÕaßí ü”éçãéØÝà”ÞçÙá”Õ”æí×Üàٔ„Ùà”äÝêlèÕè” îÙÞád”ÞÙÞÝ×ܔêÙØãé×lÜ㠔ßèÙ揔çٔæãîÜàl’Ùà”ßãàÙᢠĉ¸ãÖ揔ØÙâ ü”îÕaÕà”ÞçÙá”îØêãÝàÙ¢”ĉ ”èã”Þçèٔ êí ”×ã”Þçáٔçäãàé”ÜãêãÝàݔèÙàÙÚãâÙá ü”âÕäXÜà”ßٔ áâd”æéß鮔ĉÈÕØí”Þçãé”äÝäæÕêÙâc”äÙâlîÙ ”äãØÙ¡ ä݄èٔáݔÞÙÞÝ×ܔälÞÙá”Õ”âÙ×Ü×ݔ’XØâc”Ùaݔã”èã᠔ ’Ù”ÞçáٔêXç”çäãâîãæãêÕàÝ¢ü ÊíæÕîÝà”áݔØÙ×Ü¢”ĉÈÕߔÕàÙçäãv”âÙÖéØÙèٔäàÕèÝè” ê„Ý×ÜâݔçèÕæèãêâc ü”çâՒÝà”ÞçÙá”çٔâՔãäàXèßé” âd×ã”âÕÖlØâãéè¢ ĉÂÙäÝäÕØX”ꔈêÕÜé ü”æÕîÕâèâd”ád”îÕçèÕêÝà” ê”æãîàÙè颔ĉÎÕäàÕèlá”èã”îՔê„Ù×Üâí ”ØÙÞèٔáݔ äãèêæîÙâl”âՔ×Ùàßãêãé”aXçèß颔µçäãv”ÖéØÙèٔálè” Ý”âd×ã”áXàã”âՔâXßàÕØí ”ßØ풔è㠔×ã”ÞçÙá”êXᔠèÙb”äÙØÕࠔáéçlèٔäãé’lè”âՔĀ”âÕâaâl”äæcáÝÙ¢ü” µ”äXèæÕêd”çٔâՔád”äãØlêÕࢠĉÇÕáãîÙÞád”ê„Ù×Üâã”äàÕèl ”ÞÕߔÞçáٔçٔ ØãáàéêÝàݔՔÞX”ÞçÙá”âÙçálæâd”æXØ¢”ÁãהÞçèٔáݔ äãáãÜàݔՔêàÕçèâd”×Ùàãé”èéèã”Õß×ݔîÕ×ÜæXâÝàÝ ü” çâՒÝà”ÞçÙá”çٔáé”æí×ÜàٔäãØdßãêÕè¢ ¾Ùâ”áXêà”æéßãé”Õ”êíæÕîÝà”ßٔçêá”çäãàÙaâl¡ ߎᢔµ’”äÕߔÞçÙá”çݔê„Ýáࠔ’Ù”èÕá”áÕÞl”áÙîݔçÙ¡ Öãé”Ý”’Ùâí¢”µ”Öíàã”êÝØd蠔’Ù”Þçãé”ãäæÕêØé”ØãÖæX” ՔêÙçÙàX”äÕæèÕ¢”΁ÙÞád”âՔàÙØÕ×ãç”îêíßàX¢ ¿àÝØâd”çٔäãçèÕêÝàݔâՔçèÕæè”Õ”ÞX”aÙßÕࠔÞÕߔ ç”èdáݔâՄÝáݔÖd’×ݔîÕèãal¢”ÈæՆ”ÞٔãÖæXèßãêX ” èÕߒٔÞٔãؔaÕçãádÝaŽ”êÝØdè”ÞÙâ”âՔäXæ”ØÙçlèÙߔ áÙè掔ØãÖlÜÕÞl×l”îXêãØâlßí”Õ”’XØâc”ÜàX„Ùâl” î”èæÕçí”ÞçáٔâÙádàÝ ”äãâdêÕؒ”áŽÞ”äãáã×âlߔâՔ ãèãa×ٔçݔâÙêîÕà”áãÖÝࢠÂÙèæädàÝêd”ÞçáٔãaÙßXêÕàݔê”×làݔèé”ÞÙÞÝ×ܔçáÙa¡ ßé”âՔäæêâl×ܔálçèÙ×Ü¢”¾Ùâ’Ù”âÝßØٔâÝ×¢”ÈæÕØÝaâl” ÚÕêãæÝèc”ØãÖlÜÕàݔՔݔâÙÞàÙä„l”êٔêÙèÙæXâçߏ×ܔ ßÕèÙÛãæÝl×ܔ钔èã”ádàݔîՔçÙÖã颔¸ãßãâ×ٔݔäæêâl”

’Ùâí” äæã†Õàí”äã¡ áíçàâãé”×làãêãé”äXçß颔¾Ùâ’Ù”ãâݔäãXؔâÝßØÙ¢” ¿æãéèÝà”ÞçÙá”âÕؔèlá”ÜàÕêãé”Õ”ê”Øé×Üé”êÕàÝà”ãaݔ âÕؔèãé”âÙéêdÝèÙàâãé”çéáãé ”×ã”ØâÙç”äæêâlᔠæãîØdàlᢔÈݔÖéØãé”ꔄãß颔ÇèÙÞâd”ÞÕßã”ÞçÙá”Öíà” ÞX ”ßØ풔ÞçÙá”äÙâlîٔäæã”ßãâèæãàé”äÙäãalèXêÕࢠÂÕßãâÙהê”ØæéÜc”aXçèݔçèÕæèãêâlÜã”äãàٔçٔ îÕaÕàݔãÖÞÙêãêÕè”äæêâl”î”ÞÙÞÝ×ܔèáé”ê”äÙæÚÙßè¡ âl×ܔĀ”æÙáâl×ܔØæÙçÙ×Ü¢”µ”甈çádêÙá”âՔæèÙ×Ü¢” #ÙßÕàݔâՔçÙÖٔՔêîXÞÙáâd”çٔäãäàX×XêÕàÝ¢” ÃäæÕêØé”çÙÜæÕ⏔ßãàÙßèÝꢔʔèé”×ÜêlàݔÞçÙá”ÞÝᔠݔØã×ÙàՔîXêÝØdࢠǔÜéæyâçߏᔁÙêÙá”äÝêlèÕàݔèÕßc”çêcÜ㔄cÚÕ ” ßèÙ揔ØãÖdÜà”áÙîݔäãçàÙØâláݔՔãâ”Øã×ÙàՔßàÝØâd” çâX„Ùà”çٔçál×ÜÙá”äÙäæâc”äãîâXáßí”ã”çêc” ßãâØÝ×Ý¢ Â㠔äÝäÕØÕà”ÞçÙá”çݔÞÕߔê”ÞÝâcá”çêdèd¢ ¿Ø풔çٔèæã×Üé”ãèÙäÕà”îٔçêcÜã”êßãâ頔 äÝßæãaÝà”ßٔáâd®”ĉÁXèٔèã”èé”äÙæÚÙßèâl ”ÞçÙá”æXØ ” ’Ù”ÞçáٔáãÜàݔäÝÞÙè”Õ”äæãÖdÜâãéè”çٔê”àÙçٔáÙîݔ èÕßãêáݔÖãæ×Ý ”×ã”èé”ØâÙç”îXêãØÝàÝ¢ü”µ”ãØلÙà”çٔ ݔç”ãçèÕèâláݔäÙêàc×è¢ ÂՔêíÜàX„Ùâl”êlèdÞçÙá”çٔáãהèd„Ý࢔¶íàݔ èÕá”ê„Ý×ÜâÝ¢”½”×ÙàX”èՔÞÙÞÝ×ܔäÕæèÕ¢”µ”ßãàÙá”âÝ×ܔ Öíàã”ÜãØâd”êÙçÙà㢔¿Ø풔ÞçÙá”äÙØXêÕà”×Ùâí” âÙÞàÙä„l᠔ãØádâÝàݔÞٔãÖæãêçߏá”äãèàÙçßÙᔠê„Ý×Üâݔî”×Ùàc”èc”ÞÙÞÝ×ܔĀ”æáí¢”É’Õçàc”èêXÙ”äæê¡ âl×Ü ”×ã”âÙèæädàÝêd”âÕßãéßàݔØã”îÕàÙäÙâ×ܔãÖX¡ àÙß ”Öíàí”ÕçݔÞÝá”ê„Ùá”ÜãØâd”êÙàßãé”ãØádâã颔 ¾Ùâ”âÙêl᠔ÞÙçèàݔãâݔçÕáݔêdØdàÝ ”×ã”áݔêàÕçèâd” ÞÙÞÝ×ܔÙØÝèÙà”äæã”âÙÞàÙä„l”Öd’×ٔäÙØÕ࢔µàٔè㔠âÙâl”äãØçèÕèâc¢”¿àé×ݔîՔáâãé”äÕߔãäÕèæâd” ×ÜãØÝàÝ ”ÞÙçèàݔÞçÙá”çٔâÙçäàÙèà”Õ”ßØٔèã”×Ü×ݔäã¡ ØÙäçÕ袔Çٔçál×ÜÙá”ÞçÙá”ÞٔäãçàÕà”ß”äãßàÕØâl¢ ÂÕÞÙØâãé”çٔîՔáâãé”ãîêÕà”ád”é’”îâXᏔ ÜàÕ箔ĉÈÕߔÞلèd”ÞÙØâãé”ØdßéÞÝ ”áí”ÞÙØÙáÙ ” áXáٔÞلèd”âd×ã”ê”äàXâ颔ÈãÜàٔÞçãé”âՄٔ äæÕêÝØÙàâc”Õß×ٔâՔéèé’Ùâl”ßãàÙßèÝêé”Õ”èÕߔÞçÙᔠÞÝá”êíÖæÕà”äæã”îádâé”êXç”Õ”Öd’Ù×ߏ”îXêãØ¢” ¸ãéÚX᠔’Ù”çٔâÙîàãÖlèÙ¢ü”Âْ”ÞçÙá”çèÕaÝà”âd×㔠l×蠔äãèÙäÕà”áݔæéßãé”Õ”çßãaÝà”Øã”ÕéèÕ¢ ÈÕߔՔèÙb”áݔäæã”äl„èl”æãߔâÙîÖéØٔâÝהÞÝâcÜ㠔 âْ”îXêãؔîæé„Ý蠔äæãèã’Ù”âՔèÕßãêã锈æãêÙv”çٔ 钔âÝßØí”âÙ᎒é”ØãçèÕè¢ µâݔîXîæÕßÙá¢


   

   

  0;39 0 7   88 0    8 7 3 7; 8:08 3 5839 98368 8 898 689 8 7  6 8 79 739 7 0  0 18 4    ;;  4   

%,#%##"#%(#!$ $$#&!#"#$# % % ! %) !' 

%,#%#%)#%*$ !$" % !&+#)!( ( www.FashionArenaOutlet.cz

<") &2 '-'/! #*+)#,+')()'1 /!"!(,$#*)'...$'%'&(')+*'%...%!)*(')+*/

Běhej 04/2009  
Běhej 04/2009  

Czech running magazine. Issued 6x per year. Available in the Czech and Slovak Republics.

Advertisement