Page 1

Sociale kaart Tienerzwangerschappen en jong ouderschap Alkmaar e.o. 2009

versie mei 2009


INLEIDING Deze sociale kaart geeft een overzicht van de organisaties die werk verrichten voor (o.a.) jonge (aanstaande) moeders tot en met 23 jaar. Jonge moeders of zwangere meiden hebben met deze kaart een handreiking om snel een organisatie te vinden die antwoord kan geven op een vraag. Dit geldt ook voor partners en/of jonge vaders. Voor professionals is de sociale kaart een aanvulling op het ‘Stroomdiagram Jong Zwanger- en Ouderschap 2009’. In dit stroomdiagram leest u af wanneer u naar welke organisatie kunt doorverwijzen wanneer een jonge moeder of zwangere meid op uw stoep staat. Vraag een exemplaar van het stroomdiagram aan door een e-mail te sturen naar alkmaar@fiom.nl of contact op te nemen met het Fiom bureau in Alkmaar (072 511 88 12). U kunt via deze contactgegevens ook laten weten dat u betrokken wilt worden in de sociale kaart. De kaart bevat een overzicht van organisaties die in Alkmaar of omliggende gemeentes gevestigd of werkzaam zijn. Om gericht te kunnen zoeken, zijn de organisaties ingedeeld naar soort dienst- of hulpverlening. We realiseren ons dat de informatie in de sociale kaart aan verandering onderhevig is. De Fiom streeft ernaar om jaarlijks een update te maken.

Stichting Ambulante Fiom, bureau Alkmaar (zie pag. 9)

Beheer, uitgave en informatie: Fiom Gedempte Nieuwesloot 50 1811 KT Alkmaar Tel. 072 5118812 E-mail alkmaar@fiom.nl Website www.fiom.nl

~1~


INHOUDSOPGAVE Informatie, Advies en Ondersteuning Brijder Verslavingszorg........................................................................................ De Opvoedpoli ..................................................................................................... De Waerden – Gezinsondersteuning .................................................................. MEE - Noordwest-Holland ................................................................................... Sensoor Noordwest .............................................................................................

3 4 5 6 7

Hulpverlening Centrum voor Seksuele Gezondheid (ACSG) .................................................... Fiom Alkmaar ..................................................................................................... GGZ Noord-Holland-Noord ................................................................................. Parlan ................................................................................................................. Stichting De Praktijk ...........................................................................................

8 9 10 11 12

Ontmoeting en Ondersteuning Stichting Vrouw Kind Centrum - MOEKI.............................................................. 13 Stichting Welzijnsbevordering Kern8 .................................................................. 14 Onderwijs, Werk, Inkomen en Juridische Informatie Jongerenloket ...................................................................................................... 15 Kredietbank Noord-West ..................................................................................... 16 Vrijwilligerscentrale (VCA) ................................................................................... 17 Opvoeding en Gezondheid Evean Jeugdgezondheidszorg ............................................................................. 18 GGD Hollands Noorden ....................................................................................... 19 Home-Start, Humanitas ........................................................................................ 20-21 ZieZo .................................................................................................................... 22 Opvang en onderdak Stichting DNO – De Noord-Hollandse Opvang .................................................... 23 Stichting Judansa ................................................................................................. 24 Vluchtelingen, Illegaliteit Stichting Nidos ...................................................................................................... 25 Netwerken Netwerk Jonge Moeders Alkmaar ......................................................................... 26

~2~


Soort organisatie Verslavingszorg Naam organisatie

Brijder Verslavingszorg Omschrijving van het aanbod Brijder biedt hulp bij het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen. Maar ook voor een verslavende gewoonte als gokken en roken. Brijder biedt zorg op maat, namelijk: Brijder Leefstijl; Brijder Verslavingszorg, Brijder Jeugd, en; Brijder Online. Brijder heeft een medisch spreekuur Partydrugs (023 530 74 00) en een Drugs Infoteam Doelgroep Mensen met een verslavingsprobleem, partners, gezinsleden en vrienden kunnen contact met Brijder opnemen. Aanmelding Voor een behandeling bij Brijder heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een andere hulpverlener. U kunt zich telefonisch aanmelden of via onze website. Contactgegevens Hoofdkantoor Richard Holkade 20 Tel.: 023 546 59 10 www.brijder.nl Openingstijden Dit is afhankelijk van het aanbod. Werkgebied Noord- en Zuid-Holland Bijzonderheden De hulp die Brijder biedt, wordt door zorgverzekeraars vergoed. De patiĂŤnt is verplicht om bij opname verzekerd te zijn. Indien dit niet het geval is, is het vereist dit aan te geven bij de persoonlijk begeleider of maatschappelijk werker. Het is in deze gevallen noodzakelijk zo spoedig mogelijk een zorgverzekering af te sluiten.

~3~


Soort organisatie De Opvoedpoli is een onafhankelijke, particuliere instelling en is er voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kids van 0-23 jaar. Naam organisatie

De Opvoedpoli Omschrijving van het aanbod De Opvoedpoli zoekt samen met kids, ouders, beroepskrachten en organisaties naar praktische oplossingen. Wij bieden informatie, advies, opvoedondersteuning, pedagogische preventie, diagnostiek en behandeling, spel- en creatieve therapie, gezinscoaching (van licht tot intensief), familie- en netwerkonderzoek, hulp rond scheiding en omgang en onderwijsbegeleiding. Dit kan individueel met kids van 0 tot 23 jaar, als tienerouder, alleenstaande ouder, stiefouder, pleegouder, adoptieouder, (echt)paar of (ex)paar, gezin of familie(s) en in de vorm van een groep, cursus of training. Doelgroep De Opvoedpoli is er voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kids van 0-23 jaar. Aanmelding Aanmelden kan telefonisch, via de mail of tijdens het opvoedcafé op maandag (10-12 uur) en woensdag (14-16 uur) in Amsterdam. Zie ook www.opvoedpoli.nl. De Opvoedpoli heeft geen wachtlijsten. Voorlichtingen, professionele coaching en projecten worden vooraf besproken. Contactgegevens Postadres: Nassaukade 162 1053 LL Amsterdam Tel. 020-4634382 E-mail: info@opvoedpoli.nl www.opvoedpoli.nl Openingstijden Dagelijks van 9.00-17.30. Wij zijn 7/24 uur bereikbaar voor onze cliënten bij acute problemen en crises. Contactpersonen Yvonne Kuivenhoven, officemanager Anneke Tjoelker, werkbegeleider en coach Werkgebied Noord-Holland. Het kantoor van de Opvoedpoli is gevestigd in Amsterdam en onze medewerkers werken op iedere locatie waar dat gewenst is. Bijzonderheden De Opvoedpoli levert maatwerk, onze oplossingen zijn dus steeds weer anders. We werken wel volgens een vaste volgorde: kennismaken, intake en taxatie, een concreet plan maken en aan het werk en tenslotte terugkijken. Zo bieden we een constante kwaliteit. Een kennismaking is geheel vrijblijvend. Wij werken graag samen met collega’s van andere instellingen, op scholen en bij gemeenten.

~4~


Soort organisatie Professionele dienstverlenende organisatie voor mensen met een handicap

Naam organisatie

De Waerden – Gezinsondersteuning Omschrijving van het aanbod De Waerden biedt begeleiding aan mensen met een handicap met als doel participatie in de samenleving en persoonlijke ontwikkeling (wonen en werk). De Waerden biedt ambulante begeleiding (thuis) bij het leven van de ouders en de opvoeding van kind(eren). Eens in de maand is er een ouder ontmoetingsochtend. Doelgroep Ouders met indicatie die begeleiding bij de opvoeding vragen. Aanmelding Indicatie is nodig, deze kan door de ouder aangevraagd worden bij CIZ. [event. m.b.v. MEE] Contactgegevens James Wattstraat 26 1817 DC Alkmaar 072-5614484 dvdeelen@dewaerden.nl http://www.dewaerden.nl Contactpersoon/ netwerkgroep tienermoeders Doris van Deelen Werkgebied Noord-Holland

~5~


Soort organisatie MEE biedt ondersteuning bij leven met een beperking, denkt mee en beantwoord vragen. Naam organisatie

MEE – Noordwest-Holland Omschrijving van het aanbod MEE biedt informatie, advies en verwijst door naar een passende instantie. Indien de jonge moeder tot de doelgroep behoort (een beperking heeft), bieden wij een breed aanbod: Opvoedkundige Ondersteuning; Psychosociale ondersteuning; Materiële dienstverlening; Arbeidsintegratie; Zorgbemiddeling; Vrije tijd en Vorming; Groepswerk; Juridische dienstverlening; Psychologisch onderzoek; Integrale Vroeghulp. Doelgroep Mensen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking of chronisch ziek. Aanmelding Een jonge moeder kan contact opnemen met het servicebureau van de eigen regio. Het landelijke telefoonnummer is 0900 999 8888. Contactgegevens www.mee.nl en www.meenwh.nl landelijk telefoonnummer: 0900-999 8888 (lokaal tarief) Regio’s: Noordkop (0223 688 688), West-Friesland (0229 789 500), Noord-Kennemerland ( 072 514 0800), Midden-Kennemerland (0251 261 660), Zuid-Kennemerland (023 535 8877) Openingstijden Werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur Werkgebied Landelijk Bijzonderheden Het aanbod is gratis.

~6~


Soort organisatie Sensoor is een telefonische- en chat hulpdienst die 24 uur bereikbaar is voor een gesprek. Wij kunnen mensen doorverwijzen naar de hulpverlening en wij verzorgen de 24-uurs bereikbaarheid voor twee steunpunten huiselijk geweld. Naam organisatie

Sensoor Noordwest Omschrijving van het aanbod Wij bieden een luisterend oor/oog (chat) en onze vrijwilligers zijn getraind in gespreksvoering, o.a. psychosociale onderwerpen en crisisgesprekken ĂŠn huiselijk geweld. Doelgroep Iedereen vanaf 16 jaar kan bellen of chatten Aanmelding Er is vrij toegang op elk moment van de dag, geen wachttijden. Contactgegevens postbus 8119 1802 KC Alkmaar Tel. 0227-5621044 e-mail noordwest@sensoor.nl www.sensoor.nl Contactpersoon Anja Lont Openingstijden 24 uur bereikbaar op de telefoonnummers 072 5 613 614 075 6 162 000 0900 0767 Werkgebied Alkmaar, Den Helder, Zaanstreek-Waterland

~7~


Soort organisatie Hulpverlening Naam organisatie

Centrum voor Seksuele Gezondheid (ACSG) Omschrijving van het aanbod Hulpverlening bij ongewenste zwangerschap Begeleiding bij en behandeling van seksuele problemen Voor alle jongeren t/m 24 jaar gratis SENSE consult, met vragen over: SOA Voorbehoedsmiddelen Ongeplande/ongewenste zwangerschap Problemen met seks Seks tegen je wil Doelgroep Iedereen Sense t/m 24 jaar Aanmelding Telefonisch Contactgegevens Magdalenenstraat 28 1811 JR Alkmaar Tel. 072-5126812 e-mail: info-alkmaar@acsg.nl www.acsg.nl www.sense.info Openingstijden Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m donderdag Van 09.00 tot 15.00 uur Contactpersoon verpleegkundige Werkgebied Noord-Holland Bijzonderheden Gratis SENSE consult voor jongeren t/m 24 jaar

~8~


Soort organisatie Hulpverlening, preventie, informatie, advies en expertiseoverdracht Naam organisatie

Stichting Ambulante Fiom Omschrijving van het aanbod Fiom biedt individuele hulpverlening, lotgenotencontact en gespreksgroepen aan. Het specifieke aanbod voor jonge (aanstaande) ouders richt zich op: besluitvormingsgesprekken bij een ongeplande zwangerschap; begeleiding en ondersteuning tijdens de zwangerschap en het jonge ouderschap. Ook biedt de Fiom in samenwerking met Kern8 de groep Jong & Moeder?! aan. Doelgroep Iedereen die vragen of problemen heeft op het gebied van: (on)bedoelde zwangerschap; ongewenste kinderloosheid; zwangerschapsverlies; afstand doen van een kind; adoptie(nazorg); en (inter)nationale zoekacties naar familie (tot de 2e graad) Aanmelding Geen doorverwijzing nodig. Aanmelding kan telefonisch of door langs te komen. Contactgegevens Fiom heeft een landelijk bureau in ’s-Hertogenbosch. Het regionale bureau voor NoordHolland zit in Alkmaar: Gedempte Nieuwesloot 50 1811 KT Alkmaar Tel: 072 511 88 12 E-mail: alkmaar@fiom.nl Website: www.fiom.nl Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 09:00 - 13:00 uur en 13:30 - 17:00 uur Contactpersoon Sabine Pool, preventiewerker Natalie van Boxtel, maatschappelijk werker Werkgebied Noord-Holland Bijzonderheden De individuele hulpverlening is kosteloos. Ook worden diverse groepen aangeboden. Voor de groep Jong & Moeder?! worden geen kosten in rekening gebracht.

~9~


Soort organisatie Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ), onderdeel kortdurende psychiatrie Naam organisatie

GGZ Noord-Holland-Noord Omschrijving van het aanbod • Algemeen: kortdurende behandeling, individueel en in groepen, crisisbehandeling, dagbehandeling en crisiszorg thuis, opname in de kliniek • Voor jonge moeders: individueel aanbod, groepsaanbod (moedergroep binnen het Centrum voor angst- en stemmingsstoornissen) Doelgroep (Jong)volwassenen tussen 18 en 65 jaar met ernstige psychische en psychiatrische problemen Aanmelding Alleen aanmelding mogelijk door een verwijzer, meestal de huisarts Contactgegevens GGZ Noord-Holland-Noord Kortdurende psychiatrie Postbus 4002 1801 HA Alkmaar 072 527 03 33 www.ggz-nhn.nl Openingstijden Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur Contactpersoon Mevrouw M. van der Toom Werkgebied Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland (Alkmaar, Schagen, Den Helder en omliggende gemeenten) Bijzonderheden Na aanmelding vindt altijd een indicatiestelling plaats voor de best passende behandeling. Aan de behandeling zijn geen kosten verbonden.

~ 10 ~


Soort organisatie Parlan (Kinder- en Jongerenzorg) biedt verschillende vormen van hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders, verzorgers of pleegouders. De hulp bestaat onder andere uit opvoedkundige ondersteuning en behandeling en is gericht op bescherming, ontwikkeling en toekomstmogelijkheden van kinderen en jongeren. Naam organisatie

Parlan - specialisten in kinder- en jongerenzorg Omschrijving van het aanbod Parlan biedt jeugdhulpverlening: 24 uurs hulp (residentieel), daghulp (semi-residentieel), hulp thuis of op locatie (ambulant), pleegzorg en training en begeleiding. Jonge moeders, 24-uurs hulp Wij bieden hulp aan zwangere meiden vanaf 16,5 jaar. Als een jongere 6 maanden zwanger is, kan ze tijdelijk in een huis van Parlan verblijven. Tot 6 maanden na de bevalling. De jongere moet wel een duidelijke hulpvraag hebben. We hebben twee plekken in Alkmaar. De begeleiding is ambulant (1 a 2x per week een gesprek). NB. De aanstaande vader kan ook bij ons wonen. Hij moet wel openstaan voor begeleiding en huur betalen voor de woonplek. Jonge moeders, ambulante hulp Voor jonge moeders bieden we ambulante hulpverlening: vraaggerichte hulp op locatie. Dat betekent dat de jongere aangeeft waar zij hulp bij nodig heeft. De jongere is woonachtig in de regio Noord-Holland Noord. Doelgroep Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders, verzorgers of pleegouders. Aanmelding Voor onze hulp is een indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig. Dat is een soort verwijsbrief die recht geeft op hulp. Een indicatie kun je vragen bij Bureau Jeugdzorg of het Leger des Heils. Een jonge moeder kan contact met ons opnemen voor informatie of een informatief gesprek. Contactgegevens IZT Ambulant Kennemerstraatweg 85 1814GD Alkmaar Tel: 072-5123981 vt+@parlan.nl en www.parlan.nl Contactpersonen Marion Pauwels, Juul Roozendaal, Evelyn Meilink Werkgebied regio Noord-Holland-Noord Bijzonderheden Parlan heeft ook een Voorziening voor Pleegzorg.

~ 11 ~


Soort organisatie Centrum voor ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie Naam organisatie

Stichting De Praktijk Centrum voor ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie Omschrijving van het aanbod Stichting De Praktijk verzorgt ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie in de regio NoordKennemerland, de kop van Noord-Holland en West-Friesland. Onze hulpverlening betreft het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en jong volwassen met een psychiatrische stoornis of een vermoeden hiervan. Bij onze diagnostiek en behandeling wordt het systeem van de cliënt nauw betrokken. Naast de diagnostiek en behandeling op ons centrum bieden wij behandeling en begeleiding in de thuissituatie van de cliënt. Voor de diagnostiek en behandeling is een verwijsbrief van de (huis)arts nodig. De hulpverlening wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering. Ondersteuning aan tienermoeders kan worden geboden met een CIZ-indicatie. Deze zorg wordt betaald vanuit de AWBZ. Doelgroep - kinderen, jeugdigen en jong volwassenen met een psychiatrische stoornis, of een vermoeden hiervan en het systeem waarvan zij deel uitmaken. Het recht op deze hulpverlening ontstaat met een huisartsverwijzing. - kinderen, jeugdigen en jong volwassenen die aanspraak kunnen maken op begeleiding vanuit de AWBZ, dit recht ontstaat met een indicatiebesluit van het CIZ. Aanmelding De informatie over aanmelding vindt u op onze website. Ook kunt u contact opnemen met ons secretariaat in Alkmaar of Hoorn. Contactgegevens Stichting De Praktijk Amperestraat 2-6 1817 DE ALKMAAR 072-5147630 info@stichting-depraktijk.nl www.stichting-depraktijk.nl Openingstijden Maandag – Vrijdag

Stichting De Praktijk Molsteeg 3-5 1621 KZ HOORN 0229-584020

8.30-17.00 uur

Werkgebied Regio Noord-Kennemerland, Regio Kop van Noord-Holland, Regio West-Friesland Bijzonderheden Er kan sprake zijn van een eigen bijdrage of eigen risico voor onze hulpverlening. Informatie hierover is bij uw zorgverzekeraar verkrijgbaar.

~ 12 ~


Soort organisatie Integratie, emancipatie, economische onafhankelijkheid en sociale activering van vrouwen. Naam organisatie

Stichting Vrouw en Kind Centrum - MOEKI MOEKI staat voor Mogelijkheden tot het Ontdekken van Eigen Kennis en Interesses. Omschrijving van het aanbod Diverse (laagdrempelige) activiteiten en trainingen worden georganiseerd, bijvoorbeeld sociale vaardigheden, maar ook educatieve trainingen. Vrouwen kunnen elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Er worden verschillende themamiddagen georganiseerd voor de doelgroep vrouwen en ouders en hun kinderen, waaronder meer een “Gezinsdag�. Verder ontwikkelt MOEKI projecten, een voorbeeld is het My Way project, een mentorproject voor vroegtijdige schoolverlaters en een empowerment project voor tienermoeders. Dit laatste wordt afgesloten met een vakantieweek voor de deelnemers. Doelgroep Vrouwen van alle leeftijden (en hun kinderen) Aanmelding Geen doorverwijzing nodig Contactgegevens Scheldestraat 23 1823 WW ALKMAAR 06 120 42 843 / 06 120 42 843 / 072 7074100 vkcmoeki@hotmail.com Openingstijden Moeki is op het hierboven vermelde locatieadres en via het aangegeven e-mail adres of telefoonnummers (maandag van 14.00 tot 16.30 en vrijdag van 10.00 tot 14.00) te bereiken. Contactpersonen Neal Caciano Kim Beekman Werkgebied MOEKI werkt in de gemeente Alkmaar. Het wordt ondersteund door vrijwilligersmedewerkers. Bijzonderheden Stichting VKC MOEKI is nog niet in een specifiek gebouw te vinden. Voorlopig wordt gebruik gemaakt van ruimten in bestaande gebouwen van andere organisaties. Er zijn geen kosten aan verbonden en ook is er ruimte voor de kinderen.

~ 13 ~


Soort organisatie Welzijn, Volwassenenwerk, Tiener- en Jongerenwerk, Ondersteuning en Advies Naam organisatie

Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Omschrijving van het aanbod ‘Jong en Moeder!?’, Kern8 begeleid samen met de Fiom deze groep voor jonge moeders tot en met 23 jaar. Deze groep komt één keer per twee weken bijeen op donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur. Tijdens deze ochtenden ligt de nadruk op het ontmoeten van meiden die in dezelfde situatie zitten en dus het uitwisselen van ervaring. Iedere bijeenkomst wordt er een activiteit georganiseerd, van voorlichtingen over thema’s die te maken hebben met het opvoeden van kinderen of het jong moeder zijn, kinder EHBO tot gewoon gezellig met elkaar koken of knutselen. De locatie van de groep is het Tiener- en jongerencentrum Foxy, Arcadialaan 250 in Alkmaar. Ook biedt Kern8 activiteiten op gebied van Sociaal Cultureel Werk, Opbouwwerk, Tiener- en Jongerenwerk. Doelgroep Inwoners van Alkmaar e.o. Aanmelding Een jonge moeder kan zich direct telefonisch of per e-mail aanmelden bij de groep of gewoon langskomen op donderdagochtend. Contactgegevens Tesselschadestraat 17 1814 EK Alkmaar 06 26572581 of 072 5143143 leontien.van.de.wetering@kern8.nl www.kern8.nl Openingstijden Kern8 is dagelijks geopend, contactpersoon werkt op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Contactpersoon Leontien van de Wetering, Ambulant Informatie & Advies functionaris en Coördinator Buurtnetwerk 0 tot 12 jaar. Werkgebied Alkmaar en diverse gemeenten in Noord-Holland Bijzonderheden Aan de bijeenkomsten zijn voor de moeders geen kosten verbonden en er is opvang voor de kinderen aanwezig.

~ 14 ~


Soort organisatie Het jongerenloket is een samenwerking met diverse partners, gericht op een zo optimaal mogelijke hulp aan jongeren. De partners in het jongerenloket zijn de RMC functie, het UWV Werkbedrijf, UWV, ROC Horizon College, MBO Clusius College, de Kenniscentra en de gemeenten Noord Kennemerland voornamelijk sociale zaken en de afdeling leerplicht. Het streven is ook andere instanties bij het netwerk te gaan betrekken. Naam organisatie

Jongerenloket Noord Kennemerland Omschrijving van het aanbod Het jongerenloket heeft een fysiek loket op het Werkplein. Daar vindt een snelle, digitale verwijzing van de jongere plaats naar de partner die het beste de vraag van de jongeren kan beantwoorden. Het doel is om jongeren te helpen een startkwalificatie te behalen en zo mogelijk een stabiele werkplek. De startkwalificatie is een diploma MBO niveau 2 of een Havo/VWO diploma. Er wordt informatie gegeven op het gebied van opleiding, werk, hulpverlening, schuldhulpverlening en verwezen voor verdere begeleiding. Doelgroep Het jongerenloket op het Werkplein is er voor jongeren van 16 tot 23 jaar, woonachtig in Noord-Kennemerland. Aanmelding Er kan telefonisch of per mail een afspraak worden gemaakt. De jongeren zijn ook iedere werkdag tussen 9:00 tot 17:00 zonder afspraak welkom. Contactgegevens Achter de Vest 1 1811 JZ Alkmaar Tel. 072-5488266 e-mail shelder@alkmaar.nl Openingstijden 9:00 tot 17:00 Contactpersoon Suzanne Helder Adviseur jongerenloket Werkgebied Noord-Kennemerland

~ 15 ~


Soort organisatie Financiële dienstverlening aan particulieren / Schuldhulpverlening. Naam organisatie

Kredietbank Noord-West Omschrijving van het aanbod De Kredietbank Noord-West is al meer dan 50 jaar specialist in financiële dienstverlening aan particulieren. Naast het verstrekken van geldleningen, is de bank deskundig op het gebied van schuldregeling en budgetbeheer. De bank valt onder de controle van het gemeentebestuur van Alkmaar en is niet gericht op het maken van winst. Doelgroep Inwoners van Alkmaar. Money Talk is voor Alkmaarse Jongeren t/m 27 jaar. Aanmelding Wij verwijzen in eerste instantie door naar de Budgetwinkel. Contactgegevens Postadres: Postbus 3024 / Mallegatsplein 10 Tel. 072-548 83 00 (algemeen nummer) e-mail moneytalk@alkmaar.nl of preventie-kredietbank@alkmaar.nl www www.kredietbanknoordwest.nl of www.socialekaart-shv-nh.nl Openingstijden Voor gratis advies en informatie over inkomsten, uitgaven, financiële problemen, schulden, kwijtschelding, toeslagen, etc. kan men terecht bij de Budgetwinkel. De budgetwinkels bevinden zich in diverse wijken van Alkmaar en hebben de vorm van een inloopspreekuur. Voor meer informatie: www.kredietbanknoordwest.nl (ga naar “Budgetwinkels”) Voor vragen en /of de openingstijden van de Budgetwinkel kan men bellen naar 072- 548 81 88. Contactpersoon Afdeling Schuldpreventie: Maaike van Weering en Bianca van Sante Werkgebied De Kredietbank Noord-West is de kredietbank van de gemeente Alkmaar voor het noordwesten van Noord-Holland. Het werkgebied van de bank is Noord- en ZuidKennemerland, de IJmond, West-Friesland, de polders Schermer en Beemster, de Noordkop en Texel. Bijzonderheden Advies en informatie bij de Budgetwinkel is gratis. Men hoeft geen afspraak te maken.

~ 16 ~


Soort organisatie Vrijwilligerscentrale Naam organisatie

Vrijwilligerscentrale Alkmaar (VCA) Omschrijving van het aanbod Wij bieden tienermoeders hulp bij het vinden van vrijwilligerswerk. Dit kan een eerste opstap richting arbeidsmarkt zijn. Wij voeren ook in opdracht van de gemeente Alkmaar en het UWV sociale activeringstrajecten uit. Daarnaast kunnen zij ondersteuning krijgen op het gebied van financiĂŤn, schulden etc. Tevens is het mogelijk om een tweedehands fiets bij ons te kopen voor een zeer gering bedrag (in sommige gevallen is een vergoeding door de uitkerende instantie mogelijk).

Contactgegevens Zijperstraat 31 1823 CX Alkmaar Tel. 072 519 1600 E-mail: info@vrijwilligerscentralealkmaar.nl www.vrijwilligerscentralealkmaar.nl Postadres: Postbus 404, 1800 AK Alkmaar Openingstijden Maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur Contactpersoon Bemiddelingsbureau Werkgebied Alkmaar en nabije omgeving

Pagina vernieuwd: 6 augustus 2009

~ 17 ~


Soort organisatie Jeugdgezondheidszorg Naam organisatie

Evean Jeugdgezondheidszorg Omschrijving van het aanbod Het bieden van preventieve jeugdgezondheidszorg aan kinderen (in de leeftijd van -9 maanden tot en 4 jaar) Doelgroep Ouders en kinderen van -9 maanden tot 4 jaar Contactgegevens Postbus 68, 1440 AB Purmerend 0299-394250 jeugdgezondheidszorg@evean.nl www.evean.nl Openingstijden VariĂŤrend Werkgebied Zaanstreek-Waterland, Noord-Kennemerland, Harenkarspel, Niedorp

~ 18 ~


Soort organisatie Jeugdgezondheidszorg Naam organisatie

GGD Hollands Noorden Omschrijving van het aanbod Zodra het kind 4 jaar is neemt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) de begeleiding van het kind over van het consultatiebureau. Jeugdgezondheidszorg zet zich in voor het beschermen, bevorderen en bewaken van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Ook geeft de GGD de vaccinatie aan kinderen van 4 en 9 jaar JGZ biedt ook cursussen (o.a. Opvoeden & Zo), themabijeenkomsten en lesmateriaal. Bij het Steunpunt Opvoeding kunnen ouders met vragen terecht. Doelgroep Kinderen (4 tot 19 jaar), jeugd en ouders Aanmelding Het kind wordt tijdens de schoolperiode drie keer opgeroepen voor een contactmoment bij de jeugdarts, doktersassistente of jeugdverpleegkundige. De ouder kan zelf ook een gesprek aanvragen of gebruik maken van de activiteiten die de GGD aanbiedt. Contactgegevens Postbus 324 1740 AH Schagen 0224 720 620 informatiecentrum@ggdhollandsnoorden.nl www.ggdhollandsnoorden.nl Openingstijden Van 8:00 tot 17:00 uur Contactpersoon Gabrielle Geerdink Werkgebied Noord-Holland Noord Bijzonderheden Het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin is in november 2008 in Alkmaar geopend. De GGD had en heeft hier een regierol in.

~ 19 ~


Soort organisatie Vrijwilligersorganisatie Naam organisatie

Humanitas / Home-Start Omschrijving van het aanbod Home-Start biedt tijdelijke (opvoed-)ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen (tenminste 1 kind in de leeftijd tot en met 6 jaar) door het inzetten van vrijwilligers voor 1 dagdeel per week. De vragen van de ouder (s) staan hierbij centraal. Doelgroep Ouder(s) met jonge kinderen (tenminste 1 kind in de leeftijd tot en met 6 jaar). Aanmelding Bij de coรถrdinator, rechtstreeks of via verwijzing. Contactgegevens Windmolen 2 1703 PS Heerhugowaard (in basisschool De Hasselbraam) Tel. 06-12557280 Email: homestart.heerhugowaard@gmail.com Internet: www.home-start.nl Openingstijden Het kantoor van Home-Start Heerhugowaard is te bereiken: Maandagochtend en vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Contactpersoon Christi de Vries, coรถrdinator Home-Start Heerhugowaard Werkgebied Gemeente Heerhugowaard Bijzonderheden Het aanbod is kosteloos.

~ 20 ~


Soort organisatie Vrijwilligersorganisatie Naam organisatie

Humanitas / Home-Start Omschrijving van het aanbod Home-Start biedt tijdelijke (opvoed-)ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen (tenminste 1 kind in de leeftijd tot en met 6 jaar) door het inzetten van vrijwilligers voor 1 dagdeel per week. De vragen van de ouder (s) staan hierbij centraal. Doelgroep Ouder(s) met jonge kinderen (tenminste 1 kind in de leeftijd tot en met 6 jaar). Aanmelding Bij de coรถrdinator, rechtstreeks of via verwijzing.

Contactgegevens Humanitas/Home-Start Reinaertlaan 1-7 1813 JN Alkmaar Tel. 072-5401800 of 06-30729720 e-mail: r.broeze@humanitas.nl of home-startalkmaar@humanitas.nl website: www.home-start.nl Openingstijden Het kantoor van Humanitas is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 14.00 uur. Contactpersoon Ria Broeze, coรถrdinator Home-Start Alkmaar Werkgebied Gemeente Alkmaar Bijzonderheden Het aanbod is kosteloos.

~ 21 ~


Soort organisatie Trainingsbureau Naam organisatie

ZieZo Omschrijving van het aanbod Weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren; faalangstreductie; Oudertraining ‘Coach je kind’, voor ouders om hun kind te leren op een goede manier te ondersteunen. Het is bedoeld voor kinderen die of angstig zijn in het contact met anderen of onhandig zijn. Het zijn vaak kinderen die pesten of gepest worden. Doelgroep Kinderen, jongeren, ouders/moeders. Gedurende de training is er contact met ouders en met de school. Een ouderavond is inbegrepen. Contactgegevens Nicolaas Beetskade 77 06 402 93 808 infoalkmaar@ziezo-samen.nl www.ziezo-samen.nl Openingstijden n.v.t. Contactpersoon M. Steenbeek W. Alleman Werkgebied Alkmaar, Heerhugowaard. We trainen op diverse locaties Bijzonderheden De trainingen worden betaald door de ouders. Soms wel vergoed door middel van PGB of een rugzakje op school.

~ 22 ~


Soort organisatie Maatschappelijke opvang (onderdak) en hulpverlening Naam organisatie

Stichting DNO – De Noord-Hollandse Opvang Jan de Heemstraat 7 1816KB Alkmaar Omschrijving van het aanbod DNO biedt nachtopvang 21.00uur tot 9.00uur.Crisisopvang (tijdelijke woonplek en begeleiding). Begeleid wonen (vervolg op crisisopvang), Zwerfjongeren, Sociaal Pension, Briefadressen . Crisis opvang Wij bieden tijdelijk opvangplekken met individuele ondersteuning voor mensen vanaf 18 jaar (individuen of gezinnen) die plotseling geen woonplek meer hebben. We betrekken zo nodig andere hulpverleningsinstanties bij de begeleiding en werken samen aan een duurzaam vervolg voor de cliënt. Aanmelding Crisisopvang Op initiatief van betrokkenen, familie, vrienden of via een hulpverlenende instantie kunnen mensen worden aangemeld. Er wordt gekeken welke opvang geschikt is en na aanmelding volgt een intake. Er worden voor het verblijf kosten in rekening gebracht. Contactgegevens crisis opvang en begeleid wonen Amelandstraat 1-3 1825 NN Alkmaar 072-5142960 www.stichtingdno.nl Contactpersoon DNO – Tienermoederoverleg Tineke Jak, Maatschappelijk werker, Crisisopvang en Begeleid wonen. e-mail: t.jak@stichtingdno.nl telefoon: 06-10613628 Werkgebied Regio Noord-Holland Noord met vestigingen in Alkmaar (hoofdvestiging) en Hoorn.

~ 23 ~


Soort organisatie Maatschappelijke opvang Naam organisatie

Stichting Judansa Omschrijving van het aanbod Stichting Judansa biedt tijdelijk onderdak (maximaal 1 jaar) aan dak- en thuisloze jongeren van 18 jaar tot 24 jaar, met bijzondere aandacht voor vrouwen met kinderen tot 4 jaar, met 24 uur ondersteuning en geïntegreerde zorg. Geïntegreerde zorg houdt in dat cliënten ondersteuning wordt geboden in het gebied van alle aspecten van hun leven waar vraag naar is, samenhangend met de psychosociale en of psychiatrische problematiek. De zorg bestaat uit behandeling, begeleiding en dagbesteding (bv. door het aanbieden van sociale vaardigheidstraining, ondersteuning bij administratieve zaken en schuldbegeleiding, bieden van pedagogische ondersteuning, betrekken van familie en andere relaties bij de zorg, de begeleiding van nazorg in eigen woonomgeving). Met uiteindelijk doel: dat cliënten op lange termijn beter instaat zullen zijn om met hun problemen om te gaan en zelfstandig te wonen. Doelgroep Dak- en thuisloze jongeren van 18 jaar tot 24 jaar, met bijzondere aandacht voor vrouwen met kinderen tot 4 jaar. Aanmelding Bij de meeste toekomstige cliënten van stichting Judansa zal er sprake zijn van GGZ gerelateerde klachten / problemen. Via de Stichting kunnen de cliënten in aanmerking komen voor GGZ behandeling, in combinatie met ondersteunende en activerende begeleiding. Stichting Judansa stelt als voorwaarde dat cliënten een zorgindicatie van BJAA en een Ciz indicatie hebben ( of hiermee bezig zijn) voor een woontraject en woonbegeleiding. Dit in verband met het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

Contactgegevens Verfmolen 5 1622 LL Hoorn Tel : 0229-707301 E-mail: info@judansa-woonbegeleiding.nl Website: www.judansa-woonbegeleiding.nl Contactpersoon Audley Gerard, voorzitter, sociaal psychiatrisch verpleegkundige / Pedagoog

~ 24 ~


Soort organisatie Jeugdbescherming voor vluchtelingen Naam organisatie

Stichting Nidos Omschrijving van het aanbod Nidos voert als onafhankelijke gezins-voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor minderjarige asielzoekers en vreemdelingen. Doelgroep AMV – alleenstaande minderjarige vreemdelingen Aanmelding Bij Nidos Haarlem Contactgegevens Pr. Bernhardlaan 2II 2032 HA Haarlem Tel.: 023 5355 688 h.keivanrad@nidos.nl www.nidos.nl Openingstijden Maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur Contactpersoon A.H. Keivan Rad, regiomanager Werkgebied Noord-Holland Bijzonderheden Nidos werkt/voert een wettelijke taak uit, namelijk het voorzien in gezag.

~ 25 ~


Soort organisatie Netwerk Jonge Moeders Alkmaar

Naam organisatie

Netwerk Jonge Moeders Alkmaar Voorzitters Sabine Pool - Fiom (zie pag. 9) Leontien van de Wetering - Kern8 (zie pag. 14)

Betrokkenen Doris van Deelen - De Waerden – Gezinsondersteuning (zie pag. 5) Juul Roozendaal - Parlan (zie pag. 11) Neal Caciano - Stichting Vrouw Kind Centrum MOEKI (zie pag. 13) Annemieke Krijnen - Evean (consultatiebureau) (zie pag. 18) Tineke Jak - Stichting DNO – De Noord-Hollandse Opvang (zie pag. 23) Ruth Gaspar – Fiom Alkmaar Sabine Stone – Evean (gespecialiseerde thuiszorg) (zie pag. 18)

Bijeenkomsten Eens in het kwartaal, donderdagmiddag 15.00 tot 16.30 uur Locatie Fiom Bureau Alkmaar Gedempte Nieuwesloot 50 1811 KT Alkmaar 072 511 88 12 alkmaar@fiom.nl

~ 26 ~

http://www.tienermoeders.nl/files/Sociale_Kaart_Alkmaar_eo-2009  

http://www.tienermoeders.nl/files/Sociale_Kaart_Alkmaar_eo-2009.pdf

Advertisement