Page 1

Politiek CU zet zwangerschapsbeleid op scherp Geplaatst: 10 november 2009 06:23, laatste wijziging: 09 november 2009 22:47 DEN HAAG - De verbetering van hulp aan ongewenst zwangere vrouwen wordt getraineerd. Regeringspartij ChristenUnie ziet daardoor een van haar belangrijkste doelen in de huidige regeerperiode in gevaar komen. De partij eist daarom actie van staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid). ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman zegt dat de afspraken in het regeerakkoord ,,onvoldoende uit de verf komen’’. Ze wijt dat met name aan het sentiment dat haar partij ’verworvenheden’ als abortus zou willen aantasten, ,,een gevoel dat heel breed in de samenleving voorkomt’’. ,,Het is een ethisch beladen thema.’’ Of op het ministerie van Volksgezondheid zand in de machine wordt gestrooid, zegt Wiegman niet te weten. ,,Daar ga ik ook niet over. Ik heb te maken met de bewindslieden.’’ Ondanks dat de ChristenUnie tevreden is met een aantal maatregelen van het kabinet, noemt Wiegman het beleid ,,te weinig creatief’’. De parlementariër presenteert daarom dinsdag, tijdens de behandeling van de begroting Volksgezondheid, een notitie met ,,niet te negeren’’ voorstellen om het beleid te verbeteren. Wiegman rekent erop dat staatssecretaris Bussemaker die zal omarmen. ,,Wij hebben ons best gedaan om dit in het coalitieakkoord te krijgen, en er moet echt een tandje bij om in 2010 nog een slag te kunnen maken.’’ Buddyproject Als voorbeeld noemt het Christen-Unie-Kamerlid de opvang voor tienermoeders. ,,Deze is geregeld, maar het gaat niet alleen om een dak boven het hoofd. Er moet meer begeleiding komen voor deze groep, om te voorkomen dat meisjes in een sociaal isolement belanden.’’ Een buddyproject en ’lotgenoten’-contact zijn ideeën waarmee Wiegman studie-uitval wil tegengaan en de weerbaarheid verbeteren. Bovendien wil ze dat medewerkers van zowel gemeenten als de Centra voor Jeugd en Gezin beter op de hoogte zijn van hulpmogelijkheden voor tienermoeders, zoals opvang en eventuele adoptie. Ook moeten zij de problemen van tienermoeders sneller herkennen. Wiegman heeft verder huiswerk in petto voor minister Ab Klink (Volksgezondheid). Zijn eerdere toezegging dat huisartsen goed worden geïnformeerd over de mogelijkheid van ’besluitvormingsgesprekken’ voor ongewenst zwangere vrouwen, is volgens de ChristenUnie niet of nauwelijks nagekomen. ,,Huisartsen moeten richtlijnen krijgen, en patiënten beter informeren over besluitvormingsgesprekken bij de Stichting Ambulante Fiom of de VBOK. Het kan niet zo zijn dat een arts tegen een ongewenst zwangere vrouw zegt: hier heb je het adres van een abortuskliniek.’’ Volgens Wiegman kunnen al haar plannen worden uitgevoerd, zonder dat daar extra geld voor nodig is. Ze benadrukt dat het niet haar bedoeling is nu een nieuwe, fundamentele discussie over abortus te ontketenen. ,,De partijen in deze coalitie staan daar heel verschillend in, maar hebben samen de keuze gemaakt om

1/2


vrouwen veel beter te faciliteren wanneer ze worden geconfronteerd met een ongewenste of onbedoelde zwangerschap. Maar die afspraken moeten wel goed landen. Er is meer te halen als het gaat om alternatieven voor abortus.’’

2/2

http://www.tienermoeders.nl/files/ND-CU_zet_zwangerschapsbeleid_op_scherp-10-11-2009  

http://www.tienermoeders.nl/files/ND-CU_zet_zwangerschapsbeleid_op_scherp-10-11-2009.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you