__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Uniunea Artiştilor Plastici din România / filiala Arte Decorative - Bucureşti

Critic de artă: Aurelia Mocanu Organizatori: Lucian Butucariu Gheorghe Gogescu Jorge Mafu Dan Roşeanu Coordonator: Georgiana Cozma Aniela Ovadiuc

www.galeriaancora.ro Editare, procesare catalog: Cati Orbulescu Foto: Adrian Timaru ISBN Tipar: Tipografia Coresi


F

oc ire orme

... Fiecare mare expoziţie colectivă este o undă caldă, trofică despre unul sau un mănunchi de domenii artistice. Pulsul bienal al unei comunități de creatori pe diversele expresii ale artei ( în acest caz, a celei zise „decorative”) este un minim procedeu de autocunoaştere. La început de secol 20, teoreticianul Worringer demonstra că esenţa artei ornamentale conţine cea mai pură voinţă artistică, prin urmare, că decorativul oferă un model în care se pot citi limpede caracterele specifice ale Kunstwollen-ului. În cultura română a momentului, „voinţa” cea mai evidentă, acum, este aceea de a se face vizibil ca specificitate a creaţiei vizual-plastice. În epoci augurale, după model european, se întâmpla bianual câte o panoramare artistică: Salon de Toamnă sau de Primăvară. Astfel, se puteau deduce, prin ricoşeu, chiar un Salon al Independenților ori al Refuzaților. La noi, nu regretăm saloanele oficiale, refutabile în istoria lor politizată până în 1990, ci entuziasmul şi logistica punerii în scenă a Trienalelor artelor decorative, care făceau faimă şi trasau tendinţe. Este şi intenţia Bienalei Artelor Decorative-2012, care s-ar dori „delta” de acumulare, de mai bine de două decenii, a saloanelor de ceramică, de sticlă, metal sau ale artelor fibrei şi miniaturilor textile. Beneficiul oricărui Salon anual sau bienal sunt întâlnirile între generații, semnalarea noilor voci stilistice, confirmarea de semnături notorii sau de mutații şi primeniri ale acestora. Extinsă dincolo de Bucureşti, Bienala 2012 a convocat vârste de la masteranzi la octogenari, 120 de nume şi peste 250 de piese. O expoziţie colectivă este un compendiu al portofoliilor stilistice pe care le străbate un domeniu de creaţie la un moment dat. Salonul are o valoare supraordonată producţiei plastice propriu-zise. Confirmă viaţa asociativă, prilejuieşte întâlniri stilistice, chiar rime şi, de dorit, familii de spirite. Este ceea ce oferă panotarea ca act final al proiectului. Efortul în sine este de a pune în sinergie 300 de lucrări. Se instituie, firesc, o bancă de idei-imagini care face, de fapt, un recensământ voluntar al atelierelor de creaţie: cine mai suntem, cine lipseşte, cine promite. Bienala e şi un mega-show-room la care cumperi vizual ce pofteşti sau descalifici defazările, cu condescendenţă. Fiecare autor „se” expune. Apoi se asigură o diversitate seducătoare pentru publicul larg, o simeză caleidoscopică generată de artele decorative. Finalmente, Bienala este un act de (supra)vieţuire profesională: bilanţ, scanare de breaslă, schimb subtil de emoţii inspiratoare. Este şi o etalare onestă care poate fixa palierul stilistic al primului deceniu de secol 21şi părăsirea definitivă a clasificării muzeale drept „arte minore”. În accepţia sa experimentatoare, (meta)decorativul ar însemna emanciparea deplină a tehnologiilor artelor focului şi fibrei, proliferarea asamblajului, a instalaţionismului şi scenografierea spaţială a proiectului artistic. Aurelia MOCANU


arte textile


Monica Maria Vaida “Tensiuni simultane” 155 cm x 210 cm

Premiul “DecorativeArts”


nominalizare “DecorativeArts”

Mariana Voicu “Cai verzi pe pereți” Haute Lisse 140 cm x160 cm


Otilia Boeru “ În alertă” pliere la cald 159 cm x 150 cm

nominalizare “DecorativeArts”


nominalizare “DecorativeArts”

Roxana Codiţă Pârvu “Lanuri” Haute-lisse 200 cm x 260 cm


Nicoleta Albu “Giulgiu” Haute lisse 105 cm x 80 cm


Lia Maria Andreiţă “Omagiu lui Brâncuşi” Haute lisse 170 cm x 120 cm


Rodica Banciu Regep “Lumini zodiacale” (triptic) Colaj textil 300 cmm x 300 cm


Carmen Bazilescu “Compoziție” Pictură manuală pe material textil 150 cm x 200 cm


Marie Jean Biţulescu “Cub” Haute lisse 65 cm x 89 cm


Traian Ştefan Boicescu “Cephalopoda” Haute Lisse 170 cm x 235 cm


Sanda Bucur “Poenix” Haute lisse 155 cm - 110 cm


Adriana Emilia Canija Popa “Spațiu mioritic” colaj textil 113 cm x 140 cm


Hermina Csata “Cavalerul poet” colaj piele brodată - aţă de mătase 100 cm x 180 cm


Adriana Dobra “Metamorfoza” macrame 5 cm x 86 cm x 176 cm


Vasile Dobre “Drumul Crucii” Haute lisse 180 cm x 125 cm


Elena Gabriela Drăghici “Tapiserie cu libelulă” Haute lisse 100 cm x 200 cm


Daniela Frumușeanu “Spațiu alchimic” Serigrafie 200 cm x 400 cm


Sanda Gheorghiu “Reflexie” Basse lisse 173 cm x 150 cm


Gheorghe Gogescu “ Grădina” Haute lisse 200 cm x 300 cm


Eugenia Goraş “Spiritul Pădurii” Haute lisse 105 cm x 118 cm


Irina Hasnaș Hubbard “ Reflexie” Haute lisse 70 cm x 100 cm


Georgeta Hlihor “ Ritmuri” Colaj textil 61 cm x 155 cm


Ana Hoble ˝Dinamica Spațiului˝ Haute lisse 100 cm x 200 cm


Marcela Larionescu “Drumuri” Haute lisse 154 cm x 230 cm


Mailatescu Leontina “Oameni de ieri Oameni de mâine” Haute lisse 150 cm x 180 cm


Iolanda Manolescu “Împlinire” catifea - broderie 110 cm x 160 cm


Ruxandra Sibil Mermeze “Izvor” Haute lisse 97 cm x 200 cm


Claudia Mladin Bunea “ Volume şi structuri” Haute lisse 55 cm x 200 cm


Mihai Moldovan “Ochiul Astral” 100 cm x 100 cm


Viorela Mihăescu “Valul mării” lână - coton 250 cm x 200 cm


Cela Neamţu “ Ierihon” Haute lisse 150 cm x 250 cm


Maria Negranu “Arlechin” mixtă 1000 cm x 1900 cm


Victoria Caraiman Pastuch “Vis de iarnă” Haute lisse 82 cm x 122 cm


Lucia Puşcaşu “Treptele Templului” Haute lisse 81cm x 111 cm


Angela Popescu Roman “Acord de orgă în spirală” Haute lisse 130 cm x 130 cm


Alexandru Dan Liviu Roşeanu “Lanțul Luminii” Haute lisse 100 cm x 153 cm


Ana Maria Rugescu “ Vậrstele Copacului” Haute lisse cu noduri 150 cm x 250 cm x 16 cm


Angela Semenescu “ Mâinile grădinarului” 93 cm X 206 cm


Viorica Slădescu “ Anca” 80 cm x 410 cm


Ruxandra Socaciu “Geneza” Haute lisse 45 cm x 150 cm


Clara Tudoran “Stihii contemporane” colaj textil - broderie mecanică 285 cm x 88 cm


Vida Zoe Porumb ˝Vestitorul˝ broderie 98 cm x 108 cm


ceramică


Nicolae Moldovan “Personaj” teracotă - ridicare la mână liberă 65 cm / 40 cm / 145 cm

Premiul “DecorativeArts”


nominalizare “DecorativeArts”

Vlad Basarab “Cenzura memorieii” - video instalație


Vladimir Buburuzan “Până când moartea ne va despărţi” ceramică 40 cm x 40 cm x 300 cm

nominalizare “DecorativeArts”


nominalizare “DecorativeArts”

Melinda Kiss “Revelație” gresie angobată 52 cm x 75cm x15 cm/piesă


Bianca Boeroiu “Încătuşare” gresie 85 cm x 135 cm x 138 cm


Cristina Bolborea “Natură statică” gresie angobată 47 cm x 35 cm


Diana Butucariu “Amintiri” gresie porțelan dimensiuni variabile


Vasile Cercel ˝Semn˝ porțelan 65 cm x 55 cm x 25 cm


Emilia Chirilă “Prietenie” porțelan 75 cm 125 cm x 10 cm


Ionel Cojocariu “Zbor” gresie glazurată 50 cm x 40 cm 35 cm


Alina Constantin “Împăturiri” porțelan neglazurat 25 cm x 30 x 10 cm


Iudita Crăciun “Altar” porțelan glazurat 24 cm x 14 cm x 12 cm


Gheorghe Crăciun “Euro” gresie cu oxizi 40 cm x 39 cm x 21 cm


George Cristea “ Abis” porțelan 120 cm x 55 cm x 45 cm


Cristian Ianza “Fereastra spre cer” gresie 45 cm x 26 cm x 16 cm


Ioana Ion “Nuanțare” gresie - porțelan 30 cm x 20 cm x 25 cm


Ovidiu Ionescu “Amforă” gresie 40 cm x 60 cm x 90 cm


Alexandru Nestorescu “Geometrii spaţiale” 25 cm x 18 cm x 18 cm


Radu Daniel Nicolae “Module şi rețele geometrice” gresie 34 cm x 30 cm x 30 cm


Imola Jakabos Olsevszky “Ceasul Ceramistului” porțelan colorat în masă 59 cm x ø 14 cm


Aniela Ovadiuc “Pixeli” gresie glazurată 150 cm x 180 cm


o

Ernest Palko “Venus Aramaic” gresie raku 34 cm 31 cm x 18 cm


Felicia Mihaela Păunescu “Spațiu” gresie cu oxizi 40 cm x 40 cm x 40 cm


Flavia Stancu “Vatra solară” ceramică 120 cm x 55 cm x 45 cm


Ioana Stepanov “Biserici Domnitori� gresie dimensiuni variabile


Sumedre Ioan “Ioan Botezătorul” porţelan 50 cm x 50 cm x 53 cm


Sumedre Ioan Jr. “Povestea zidului” şamotă 35 cm 45 cm x 75 cm


Liana Svințiu “Dealuri” gresie 35 cm x 14 cm x 16 cm


Titu Toncian “Genealogii arse” 23 cm x 23 cm x 82 cm


Iuliana Turcu “Poveste” gresie glazurată 60 cm x 40 cm


sticlă


Dan Popovici “Retorta” sticlă suflată - gravată 60 cm x 30 cm

Premiul “DecorativeArts”


nominalizare “DecorativeArts”

Valer Neag “El şi Ea” sticlă termoformată 51 cm x 26 cm x 16 cm


Mihai Hlihor “Zburătoare” fuziune 60 cm x 25 cm cm x 10 cm

nominalizare “DecorativeArts”


nominalizare “DecorativeArts”

Ana Maria Nagy “Intersecția mulțimilor” sticlă termoformată 8 cm x 120 cm 60 cm


Alina Băncilă “Geneză” sticlă suflată 30 cm x 30 cm


Dan Bancilă “Sifon” 10 cm x 30 cm


Lucian Butucariu “Poartă” pastă de sticlă 50 cm x 50 cm x 10 cm


Vladimir Cioroiu “Caleidoscop” tehnică mixtă 21 cm x 10 cm x 84 cm


Eugenia Enescu “Glaciar” sticlă suflată 30 cm x 20 cm 15 cm


Andrei Florian “Portal” sticlă fuzionată 46 cm x 28 cm


Alexandru Ghilduş - artist invitat “Portret” sticlă polisată 30 cm x 19 cm x 20 cm


Cristina Ilinca “Muguri” sticlă suflată dimensiune variabilă


Mariana Mattis Tudor “Fereastră” geamuri float suprapuse 30 cm x 60 cm x 70 cm


Săraru Victor “Cetate” vitraliu 23 cm x 30 cm


Ioana Stelea “Time leaps” sticlă gravată 70 cm x 300 cm


Valer Semenescu “Breakfast” termoformare + hârtie 40 cm x 40 cm x 85 cm


Mihai Țopescu “Copac” sticlă - lemn 18 cm x 55 cm x 159 cm


metal


Viorel Marton “Umbru” metal martelat 60 cm 189 cm x 70 cm

Premiul “DecorativeArts“


nominalizare “DecorativeArts”

Hellene Diana Neagu “Knight Turtle” alamă + lemn 80 cm x 80 cm x 3,5 cm


Silviu Lisaru “Delfin” metal bătut 43 cm x 31 cm x 150 cm

nominalizare “DecorativeArts”


nominalizare “DecorativeArts”

Teodor Siminic “Prometeu” inox 123 cm x 80 cm x 80 cm


Răzvan Petru Botezatu Manea “Hylonome” martelare - sudare - amprentare 190 cm x 120 cm x 60 cm


Trandafira Cojocaru - artist invitat “Semn între veghe şi somn” 30 cm x 190 cm x 400 cm / 1 buc.


Alexandru Croitoru “Amantes” martelare - sudare 80 cm x 70 cm x 220 cm


Misha Diaconu “Jazz Big band Dixiland” metaloplastie 60 cm x 65 cm x 180 cm


Daniel Divricean “Fereastra” inox - alamă 100 cm x 200 cm


Győri Csaba Attila - artist invitat “Adam Androgin” oțel 70 cm x 200 cm x 360 cm


Bogdan Hojbotă “Moment de zbor” inox 85 cm x 38 cm x 21 cm


Jorge Mafu “Pâine şi suflet” 80 cm x 175 cm x 45 cm 165 cm x 175 cm x 60 cm


Andrei Molnar “Rhynoceros” oțel - fontă - martelare - sudare 110 cm x 210 cm x 80 cm


Gabriel Popa “Impresie” inox 40 cm x 70 cm x 45 cm


Aurel Vlad - artist invitat “Plante” cupru 50 cm x 252 cm maxim / 4


Gheorghe Zaharia “Familie de cai” metal sudat 80 cm x 87 cm x 80 cm


tehnici mixte instalaĹŁii


Ana Maria Avram “Tea Landmarks” asamblaj 200 cm x 200 cm


o

Mariana Băndărău “Paravan” colaj textile - lemn 1160 cm x 90 cm


Relu Biţulescu “Plăcinta americană” lemn - serigrafie 89 cm x 65 cm


Ana Raveca Brânzaş “Foi de gheață” 175 cm x 60 cm


Cristina Buzamet “Ghetsimani” mozaic 180 cm x 60 cm


Dumitru Cojocaru “Spațiul antifonat de strigătele doritorului de fapte” 200 cm x 200 cm x 50 cm


Gabriela Caraman Coruț “Centru cu dichis” oțel - cupru 110 cm x 45 cm


Ileana Crăciun “Scisoare pentru mama”” porțelan turnat - prelucrat prin presare 80 cm / 50 cm x 4 cm


Angela Crengăniş “Transparente marine” - detaliu sisal 110 cm x110 cm x 15 cm


Şerbana Drăgoescu “Bonjour Peggy” detaliu 42 cm x 29,7 cm x 4 cm


Gheorghe Gogescu - Vintilă Mihăescu jr. “Şah” piele - lemn 40 cm x 40 cm x 3cm


Károly Zöld Gyöngyi “SD 5” - (triptic) detaliu Print pe pânză 100 cm x 131cm


Miruna Haşegan “Fluturii sunt liberi” colaj - aplicaţii - broderie - imprimeu 88 cm x 78 cm


Cristina Iliescu - artist invitat “Trecere” lemn - fibră de sticlă 80 cm x 20 cm x 200 cm


Mădălina Ion “Aripa - simbol al zborului II ” fier - sticlă 250 cm x 100 cm x 100 cm


Ileana Dana Marinescu “Polenizare” - detaliu sticlă - lemn - metal dimensiuni variabile


Vintilă Mihăescu “Cascadă” acryl pe carton 250 cm x 200 cm


Claudia Muşat “Grafii” Colaj bombyx mori 40 cm x 40 cm x 3cm


Marian Nacu “Caseta cu bijuterii” - detaliu metal - pietre semiprețioase dimensiuni variabile


Andra Ioana Panduru “Cascadă” Broderie cu fir de cupru pe catifea 10 cm x 86 cm x150 cm


Oriana Pelladi “Zestrea ” gresie glazurată - lemn 15 cm x 55 cm x 55 cm


Radu Popovici “Reconstituire” asamblaj 80 cm x 60 cm x 7 cm


Alexandra Rusu “Pereți” obiect textil 70 cm x14 cm


Ilie Rusu “Amintiri din centrul istoric” ceramică - porțelan 60 cm x 60 cm x 10 cm


Elena Stoienescu “Drumul paşilor” 30 cm x 100 cm x 500 cm


Valer Şuşnea “Basm” pictură pe sticlă 55 cm x 50 cm


Camelia Tănasa Rusu “Panta Rhey-Praetero Temporare“ - detaliu multimedia 70cm x 45 cm


George Tiutin “Cosmos ” Ceramică, porțelan 300 cm / 250 cm / 50 cm


Valeria Voicu “Alo, Pământul!” lemn - porțelan 100 cm x 50 cm


Nicolae Zâmbroianu “Taina focului” 50 cm x 50 cm x 80 cm


Victoria Zidaru - artist invitat “Arbore” / “Zidire” Tapiaserie din fir vegeta / 350 x 80 cm


Nicoleta Albu n. 1968 1998: Universitatea de Arte / Bucureşti Expoziții: 2006 - „Spre lumină” - “Căminul Artei” 2007 - „Trienala de arte textile” / București, Brăila, Galați, Slobozia, Craiova 2010 - „Lumină și îngeri”-“Orizont”

2007 - ”Nuit Blanche” / Paris, ”Cappadocia 2007” / Turcia 2005, 2006 - ”Art Nature Duppini” / Bulgaria Simpozioane: 2005 - 2012- România, Bulgaria, Spania, Italia. Premii: 2004 - Cvadrienala Balcanică de Pictură - Stara Zagora / Bulgaria

Lia - Maria Andreiţă diplomat MAE (ministru consilier) membră UAP n. 1948 Facultatea de Drept - Universitatea Bucureşti – doctor în Drept Absolventă a Şcolii Populare de Artă – Tapiserie Membră a Academiei Internaţionale de Artă Modernă / Roma Expoziţii personale: 1989 - Muzeul Literaturii Române 1993 - Salonul MAE - Casa Americii 2010 - Fundaţia Europeană „Nicolae Titulescu” Expoziţii în străinătate: 1994 - Centrul Cultural Român / Viena 1999 - Federaţia Naţională de Cultură şi Sport / Paris 2003 - Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică / Veneţia 2004 - Biserica Artiştilor / Roma, Templul Etrusc – Tarquinia / Italia Expoziţii internaţionale: 2000 - Festivalul Montmartre în Europa / Paris 1983 - 1985 - Muzeul Colecţiilor de Artă 1993 - Salonul de Artă Contemporană Balcanică – Teatrul Naţional 2012 - Expoziţia de Minitapiserie şi MIX-Salonul de Arte Textile - “Orizont” Premii: 1995 - Premiul II - Academia Internaţională de Artă Modernă – Roma

Dan Bancilă n. 1943 1969 - Universitatea de Arte / Bucureşti Expoziţii personale: 1969 - “Kalinderu” / Bucureşti 1973 - “Galateea” / Bucureşti 1975 - “Simeza” / Bucureşti Expozitia personală / Elveția Expoziţii internaţionale: Expoziție internațională de ceramică de la Faenza Expoziție internațională Corning Glass,New York,USA Quadrienala de Arte Decorative , Erfurt, Kanazawa, Japan Salonul de ceramica si sticla / Bucureşti, London Decorative Arts / Anglia, “Rosen” Gallery / Amsterdam, Galeria Apollo si Dominus / Bucureşti, Philadelphia / USA Premii: USA - the American Iinterfaith Institute Kristall Match Project, “The Distinguished Artist Silver Award” Flacara Prize / București, Corning Glass - New York / USA 1977 - Premiul de onoare ”Coburge-Glass-Preis”, Premiul Uniunii / București

Ana Maria Avram n. 1978 2002 - Universitatea de Arte / București Expoziții naționale: 2007-2012 : Proiect Internațional Multimedia ”Constanța Caz”, Constanța / București 2011: Noaptea Albă a Galeriilor, ”Cum a fost posibil” / București Expoziții internaționale: 2009 - Bienala a X a de Pictură, Sculptură și Fotografie - Lalin / Spania 2009 -”Dolores”/ Paris, Bienala de la Harlech “International crosscurrents” 2008 - ”,Wales, ”NEXO”- Toledo, Spania ; ”Water and wine”- Regensburg / Germania;

Alina Bancilă n. 1981 2004 - Universitatea de Arte / București Expoziţii personale: “The Baroc inside of me” , Geneva, Elveţia ”Gothic Opportunity” - Vila Arte Boutique Caminul Artei“Colaje-Bucati din Sufletul meu” / București Expoziții internaționale: Expozitie de grup “ The Kingdom” - Hilton, Bucureşti Premii: Premiul Bienalei Artele Focului Premiul Uniunii Artistilor Plastici pt Artele Focului


Vlad Basarab n. 1977 2001 Ceramică - University of Alaska Anchorage / SUA Expoziții: 2012 - Muze, Kentuck Knob, Pennsylvania / SUA 2012 - Project Spaces: NCECA, Seattle Washington / SUA 2009 - Omul, colaborare, Otopeni 2008 - Pomenire “Simeza” / Bucureşti 2007 - Renaştere, MTS, Anchorage Alaska/SUA 2001 - Umbre, Kimura Gallery, University of Alaska Anchorage / SUA 1999 - GALLA Gallery, Bucureşti, 2001, Viziuni Structurale Mariana Băndărău n. 1951 Reşiţa 1977 - Institutul de Arte Plastice “ N. Grigorescu”” Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România Expoziţii personale: 1982, 1990, 2005, 2011 Expoziţii de grup: 1979, 1980, 1981, 1985, 1986, 1994, 1996, 2003, 2006 -2010, 2012 - Saloane Oficiale Premii: 2006 - Premiul Uniunii Artiştilor Plastici din România - arte decorative Marijana Bițulescu n. 1954 1979 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ / - tapiserie Expoziţii personale: 1991- Căminul Artei / București 1993 - Velp / Olanda 1996 - Rennes / Franţa 2003-2011- Simeza / București Expoziţii internaţionale: 1990 - Les artistes a la Bastille / Paris, Buxeles / Belgia 1999 - Strasbourg / Franţa 2001 - Beirut / Liban 2005 - Istambul / Turcia Relu Biţulescu n. 1954 I981 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ / București - Artă Monumentală Expoziţii pesonale: 1991 - Căminul Artei 1993 - Velp / Olanda 1996 - Rennes / Franţa 2003 - 2011 “Simeza” / București 2006 - 2009 - Toulouse /Franţa

Bianca Boeroiu 2001- 2002 Studii Aprofundate în Arte Vizuale 1996 - 2001 Universitatea de Artă / București, Facultatea de Arte Decorative şi Design Ceramică - Sticla -Metal Expoziții naționale: 2012 - “Mica Cera Mica” - “Galateea” 2011 - Salonul de iarna - “Orizont” - Ceramic rendez- vous / “Galateea” Expoziție personală: 2010 - Muzeul de Arta Comparata / Sângiorz Băi Expoziții internaționale: 2009 - Expozitie de grup – Palatele Brancoveneş ti Mogoşoaia 2010 - Expoziție de grup -”Schloss Gabelhofen”/ Austria, La ceramique roumaine aujourdhui – ICR / Paris Premii: 2002 - Bursa U. A.P. / România 2001 - Premiul pentru Debut - “Artele Focului” / Bucureşti Otilia Boeru n. 1979 2002 - Universitatea de Arte / Bucureşti - textile 2004 - Master în Arte Vizuale / 2011 - Doctorat în Arte plastice și decorative, UNA / București Expoziție personală: 2004 - ”Spațiul Imaginat al Casei”, galeria UNArte / București 2011 - lucrare selectată în cadrul concursului de proiecte ”Spațiu Expandat” al Asociației VolumArt: ”Habitat surogat”, instalație in-situ Parc Kiseleff / București Premii: 2012 - mențiune la Salonul de Arte Textile organizat de UAP / București, ”MIX - Arte textile experimentale”. Traian Ştefan Boicescu n. 1957 - Râmnicu Vâlcea 1989 - Academiei de Arta / București - Textile; 2006 - Masterat - Management Universitatea Constantin Brâncoveanu Expoziții personale (selectie): 1999 - 2005 M.C.B.R. Arthis, Bruxel / Belgia; 2000 - 2004 - Căminul - Artei/ București; Neupre Namur / Belgia; C.C ReneMagritte, Lessines / Belgia; Cozia, Hamme / Belgia; Halles, Louvainla-Neuve-Belgia; Misiunea României de la Comunitatea Europeană, Bruxel / Belgia 2005, 2008 - Centrul Cultural Schaerbeek, Bruxel - Belgia Premii: 1998 - Premiul I la Festivalul Artei şi Creației


Studenţeşti - Bucureşti 2002 - “Man of the Year 2002” The American Biographical Institute Board of International Research 2004 - Ordinul Naţional : Meritul Cultural în grad de “Comandor” 2005 - International Peace Prize, awarded by The United Cultural Convention of USA 2006 - Premiul pentru Tapiserie Haute-Lisse al U.A.P . Trienala de Arta Textilă ediţia a V-a Cristina Bolborea n. 1956 Bucureşti 1981 - Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu” - ceramică 2009 - Universitatea Naţională de Arte Bucureşti 1990 - membru UAP din România Expoziţii personale: 1995, 2006 - 2009 - Bucureşti Premii: „Salonul Naţional de Ceramică Costel Badea” Constanţa Răzvan Petru Botezatu Manea n. 1974 2012 Universitatea de Arte / Bucureşti - metal Expoziţii naţionale: 2011 - Salonul Metalului - “Orizont” 2012 - licenţă - “Orizont” Ana Raveca Brânzaş n. 1946 - Petreşti-Sebeş / Alba 1971 - Institutul de Arte Plastice “Ioan Andreescu” Cluj-Napoca - Textile Expoziţie pesonală: 2009 - Tapiserie, Miniaturi Textile şi Colaj Textil, Muzeul Naţional de Artă / Cluj-Napoca Expozitii internationale: 2002 - Expoziţia Internaţională de Broderie / Cluj-Napoca Expoziţii naţionale: 2003 - Trienala de Arte Textile - Bucureşti 2011 - Salonul de Artă Decorativă / Bucureşti Vladimir Buburuzan n. 1988 2010 - Universitatea de Arte Decorative / ClujNapoca Expoziăii naţionale: 2012 - Dialog Urban/ Bucureşti, Expoziţia absolvenţilor UAD / Cluj-Napoca, Bienala de ceramică ''Artele Focului''/ Cluj-Napoca Expoziţii internaţionale: 2010 - Young Art Show editia nr. 3/ Piestany / Slovakia

2009 - Young Art Show editia nr. 2/ Piestany / Slovakia, Students' Biennial of sculpture/ Poznan / Poland Sanda Bucur n. 1950 1979 - Institutul de Artă “N. Grigorescu’” / Bucureşti Expoziţii personale: 2001 - Galeria Art Mondo Art, Backnang / Germania 2003 - Palazzo Civier, Caorle / Italia; 2004- Institutul de Cultura Italian / Bucureşti; 2006 - Abstract. Spilimbergo Arte, Spilimbergo / Italia 2009 - Palazzo Correr, I.C.R. Venezia / Italia Expozitii internaţionale: 2007 - Trienala Internationala de Tapiserie / Lodz / Polonia 2011 - Sixth International Biennial of Painting and Unique Fabric - Colours and Textures, Gdynia / Polonia Diana Butucariu n. 1990 Bucureşti 2012 - Universitatea de Arte / Bucureşti Expoziţii: 2010 - "Väga Hea Ilus" Estonia / Tallinn 2012 - "Arte in București" - “Orizont” / Bucureşti Premii: 2010 - Inspired - Illustration locul II Lucian Butucariu n. 1958 Brusturoasa / Bacău. 1982 - Universitatea de Arte / București Expoziţii pesonale: 2006 - Galerie De Gransy, Lausanne / Elveția 2012 - "Închipuiri",Galeria Simeza / București Expozitii internaţionale: 1988 - Kanazawa /Japonia 1991 - Biot / Franța 2008 - Bornholm, Danemarca -"Glass context" 2009 - Eskisehir, Turcia -"Seres 09" 2010 - Munster, Germania -"Glasplastik und Garten" Cristina Buzamet n. 1968 / Bucureşti 2008 - Universitatea Naţională de Arte / Bucureşti - Grafică Expoziţii personale: 2003 - Institutul Francez / Bucureşti 2010 - Galeria Basil - "Mozaic gestual", Crowne Plaza - "Galeria de Portrete" Expoziţii de grup: 2008 - "Poduri europene" / Paris / Berlin


2009 - A 54-a Expoziţie a Federaţiei Internaţionale Culturale Feminine / Bucureşti Palatul Parlamentului, Sala Brâncuşi 2010 - Artă Decorativă - Palatul Cotroceni Adriana Emilia Canija Popa n. 1956 Bîrsău / Hunedoara 1975 -1978 - Facultatea de Arte Plastice şi Decorative, Institutul „Ion Andreescu” / ClujNapoca 1995 -1998 - Facultatea de Arte Plastice, Academia de Arte Vizuale „Ion Andreescu”, Cluj-Napoca Expoziţii personale: 2011 - „Omul pom”- Galeria de Artă “Forma”Deva 2006 - “Sub semnul sentimentelor” – Galeria de Artă “ Forma”/ Deva 2004 - “Zborul” – Galeria de Artă “ Forma”/ Deva 2002 - „Geneza”– Galeria de Artă “ Forma”/ Deva Expoziţii naţionale: 2012 - “Istorii rescrise”- Muzeul Naţional de Istorie a României / Bucureşti 2012 - “Miniatura textilă”- Galeria Orizont / Bucureşti 2011 - “Grafica românească 2011” - Galeria Căminul artei / Bucureşti , Iaşi Expoziţii internaţionale: 2011 - “Texpo art” / Iaşi 2011 - carte-obiect West meets East - A Cultural Book Exchange - Palatul Parlamentului - Ediţia a V-a / Bucureşti 2010 - “55 de ani de artă Hunedoreană “- Parlamentul European / Bruxelles 2008 - Expoziţie de grup – Nancy / Franţa 20078 / 2008 - Expoziţie Mini print internaţional – Cadaques / Spania Vasile Cercel n. 1946 1971 - Universitatea de Arte / Bucureşti Expoziţii internaţionale: 2001 - Centrul Cultural Shigaraki, Japonia 1997 - Fundatia Clay Studio Philadelphia; 1998 - Simpozion, Arandjelovac-Iugoslavia Premii: 1986 - Menţiune speciaă la Trienala de porţelan Nyon; 1988 - Premiul Arte decorative U.A.P. / România 2004 - Medalia Meritul Cultural / România Vladimir Şerban Cioroiu n.1951 1977 - Institutul de Arte Plastice “Ion Grigorescu” - sticlă Expoziţii naţionale: 1998, 2000, 2003 - Bienala “artele focului”

1997, 2007, 2008, 2009, 20102001, 2006 Salonul Naţional de Arte Decorative Expoziţii internaţionale: 1986 - Erfurt /Germania 1988 - Kanazawa / Japonia 1989 - Ebeltoft / Danemarca 1990 - Corming / S.U.A 1992 - Biot /Franta, - Venetia / Italia 2004 - Akmaar / Olanda Premii: 1986 - Premiul tineretului 2003 - premiul U.A.P.R. “Artele Focului” 2006 - premiul U.A.P.R. pentru design Dumitru Cojocaru n. 1965 1996 - Academia Naţională de Arte / Bucureşti Sculptură Expoziţii personale: 2002 - Galeria „Simeza” / Bucureşti 2000 - Galeria „Căminul Artei” / Bucureşti 1999 - Galeria „Simeza” / Bucureşti 1998 - Galeria „Simeza” / Bucureşti Expoziţii naţionale: 2009 - Bienala naţională de Artă Contemporană „Aegyssus”, Muzeul de Artă / Tulcea 2006 - „Deceniul I – Generaţia `96” – Palatele Brâncoveneşti, / Mogoşoaia . Expoziţii internaţionale: 2007 -„La Sculpture Contemporaine Roumaine” Musée Ianchelevici / Belgia Premii: 1998 - Premiul pentru Tineret al U.A.P. / România Emilia Chirilă 1978 - Institutul ”Ion Andreescu” / ClujNapoca/ ceramica 1980 - specializare în design industrial Premii: 1991 - premiul pentru Arte Decorative / ClujNapoca / România 1992 - Menţiunea de onoare / Trienala de Artă Ceramică / Mino / Japonia Expoziţii internaţionale: 1990 - “The Trophe, ” Perugia / Italia 1990, 1991 - Miniature Manifestation, Toronto / Canada 1991 - Artistic Ceramics Triennial, Sopot / Polonia 1991 - ”Configura” Art in Europe, Erfurt / Germania 1991 - Design ”Terra,” Osaka / Japonia 1992, 1994 - International Festival of Artistic Ceramic, Mino / Japonia, Vallauris / Franta 1999 - Saloanele Moldovei, Chisinau / Moldova


Expoziţii naţionale: 1981, 1982, 1983, 1987, 1992 - Muzeul Național de Artă 1982, 1985 - Trienala de Design / Bucureşti 1984, 1987 - Quadrienala Nationala a Artelor Decorative / Bucuresti, National Salon of Glass and Ceramics / Bucharest Expozitii personale: 1991 - “STOP! THE IDEA!,” Cluj-Napoca 1992 - “STOP! THE IDEA!,” Bucuresti Alexandra- Roxana Codiță Pârvu n. 1957 1982 - Universitatea de Arte / Bucureşti Expoziţii personale: 1997 - Tapiserie şi colaj - “Orizont” / Bucureşti 2000 - Tapiserie şi pictură - Casa Americii Latine - Bucureşti 2001 - Tapiserie si pictură - Galerie de Arta / Brăila Tapiserie - Galeriile Orizont / Bucuresti 2003 - Tapiserie şi pictură - Galerie de Arta / Brăila Din 1982 până în prezent - participare la cele mai importante expoziţii municipale şi naţionale de tapiserie Ionel Cojocariu n.1958 1992 - Academia de Arte “N.Grigorescu” Bucureş ti Expoziţii internaţionale: Sofia, Aveiri, Valbonne, Ravena, Samotrace, Cairo, Nurenberg. Premii: 1993 - Mac Constantinescu 1996 - Marele premiu pentru sculptură 1999 - pentru ambient/instalaţii / Calaraşi 2006 - Brâncuşiana / Tg. Jiu Trandafira Cojocaru n. 1961 1984 - Conservatorul „George Enescu”/ Iaşi – Facultatea de Arte Plastice – secţia sculptură Expoziţii personale: 2000 - Sculptură- “Căminul Artei” - parter, Bucureşti Expoziţii naţionale: 2011 - Salonul Naţional de Artă Contemporană, Centrul de Expoziţii Sofian, Râmnicu Vâlcea 2009 - Bienala Naţională de Artă Contemporană „Aegyssus”/ Tulcea 2008 - Saloanele Moldovei - Galeriile de Artă / Bacău, Galeriile de Artă / Chişinău 2008 - Bienala Artelor „Ion Andreescu”/ Buzău Premii:

2003 - Nominalizare la premiul pentru sculptură al U.A.P. din România Alina Constantin 2012 - Universitatea Națională de Arte / Bucureşti - ceramică Expoziţii naţionale: 2012 - Expoziție "Decorative Art 2012" / Bucureşti 2011 - Tabara de creație - ceramică, Vişina Nouă, Participare la workshop-ul “ Ziua Porţilor deschise “ / Bucureşti, “Intersections” - Centrul Artelor Vizuale / Bucureşti 2010 - Participare la workshop-ul “Open art” / Bucureşti. Pictură pe perete pentru “Gradinița Esperia“/ Ploieşti 2009 - Participare la “Cum se face – arta& comunicare” - expoziție şi workshop, “Terasa - La Dud”, Bucureşti 2006 - 2009 - Facepainting şi bodypainting pentru “Compania de teatru Ancuța”/ Ploieşti Gabriela Caraman Coruț n. 1953 1977 - Institutul de Arte Plastice “N. Grigorescu” / Bucureşti - textile Expoziţii pesonale: 2010 - “Efecte plastice în modă”, “ Palatele Brâncoveneşti” Mogoşoaia 1989 - “Argument pentru veşmânt”, Teatrul Naţional”TNB ¾” / Bucuresti Expoziţii naţionale: 1989 - Municipala de Arte Decorative, Muzeul de Artă al României 1986 - Trienala de Design, sala Dalles / Bucureşti Ileana Crăciun n. 1948 1975 - Academia de Arte Vizuale “Ion Andreescu” / Cluj Napoca - ceramică Expoziţii personale: 2006 - Turda 1976 - Cluj Expoziţii internaţionale: 2010 - "Ceramică Românească"  Mogoşoaia / Bucureşti 2011 -"Sea pots, Thea Pots" / Portugalia 2011 -”Ex Tempore Piran” / Slovenia 2011 - Bienala de ceramică 2012 / Taiwan Premii: 2010 - Premiul II « 80 Exhibition of Pottery and Ceramocs of La Rambla » / Spania


Iudita Crăciun n. 1946 1971 - Institutul de Arte “Ion Andreescu” / ClujExpoziţii naţionale: 1996, 200, 2004 - / Baia Mare 1999 - Muzeul / Zalău, Trienale, Qadrienale, Sala Dalles / Bucureşti; Artele Focului Expoziții internaționale: 2004 - Muzeion, N.K.S.Kecskemet/ Ungaria 2001, 2002, 2003 - Convieţuiri, N.K.S. Kecskemet / Ungaria 1998 - Cairo / Egipt 1999 - Centrul Cultural Român / Veneţia 2008 - Sunetul lutului, Muzeion nr.1/ Budapesta Premii: 2004 - Meritul Cultural cl.I Marele Premiu pentru Artele Plastice conferit de Primăria Baia Mare. Gheorghe Ştefan Crăciun n.1946 1971- Institutul de Arte “Ion Andreescu” / Cluj Expoziţii naţionale: 1993 - Memoria familiei / Baia Mare 2004 - Muzeion, N.K.S Kecskemet / Ungaria 2011 - Jurnal I, II / Baia Mare 1973,1980,1984,1989 - Trienale, Qadrienale, Sala Dalles / Bucureşti 2001,2004 - Artele focului / Bucureşti Expoziţii internaţionale: 2002, 2003 - Convietuiri N.K.S. Kecskemet / Ungaria 1990 - Malines, Belgia 2008 - Sunetul lutului, Muzeion nr.1/ Budapesta / Ungaria Premii: 2004 - Meritul Cultural cl.I 2011 - Marele Premiu pentru Artele Plastice, Primaria / Baia Mare George Cristea n. 1985 2012 - Universitatea de Arte / Bucureşti ceramică Expoziţii naţionale: 2012 - “Intersections” , Galeria Centrului Artelor Vizuale / Bucureşti Premii: 2012 - Premiul Universităţii Naţionale de Arte / Bucureşti - ceramiă Alexandru Croitoru n. 1990 2012 - Universitatea de Arte / Bucureşti - metal Expoziţii naţionale: 2011 - Salonul Metalului - “Orizont” , Unarte - \

Căminul Artei 2012 - Unarte - “Căminul Artei”, Ceramică Sticlăa Metal Licenţa / Master - “Orizont”, Hotel Marriot. Premii: Diploma de excelenţă UNA - Metal Csaba Attila Györi n. 1965 1997 - Academia de Arte Vizuale Cluj - sculptură Membru UAPR membru Grup Mednyansky Ungaria Expoziţie personală: 2011 - Galeria de Arta Baia Mare Simpozioane: 2011 - Kuala Selangor / Cesana Boscone / Budapesta / Hucsisko / Malaysia 2012 - Napoli - Italia / Sângeorz –Băi Expoziţii internaţionale: 2011 - Milano / Czestochowa / Hucsisko / Kuala Lumpur (National Galery) 2012 - Napoli / Palazzo reale di Milano / Italia, Hucisco/ Polonia Expoziţii naţionale: 2011, 2012 - Baia Mare / Sângeorz - Băi, INCIDENT - Muzeul de Artă / Chestochowa Hermina Csata n. 1962 1991 - Academia de Arte Vizuale “IonAndreescu”, specializarea pictură / Cluj Napoca Expoziţii pesonale: 2003 - "CETATEA IDEALA" I.C.Român / Paris 2001 -"Grãdini spirituale", Galerie  THUILLIER / Paris 2000 - “Millenium”, Galeria “Căminul artei”/ Bucureşti Expoziţii internaţionale: 2006 - "Poduri Europene" / Berlin 2006 -"Pamint, Stralucire si Inspiratie" Wells / Austria 2001 - Salonul Naţional de Artă / Bucureşti 2000 - Trienala de tapiserie / Bucureşti 1999 - Bienala Internationalã de desen / Arad, Expozitie de grup la "Casa Iorga" / Veneția, Trienala internaționalã de broderie / Cluj 1998 - Salonul anual internațional / Reşiţa 1996 - "Corpus", Muzeul "Vasarely" / Budapesta Premii: 2000 - Premiul Uniunii Artiştilor Plastici din România pentru Artele Textile. 1999 - Premiul pentru creativitate  al Salonului Bienal de Desen, Arad 1998 - Premiul pentru artã decorativã al Salonului Naţional de Artã, Reşiţa


Misha Diaconu n .1981 2004 - Universitatea Naţională de Arte Plastice / Bucureşti - metal Tabere de creaţie: 1998 - Tabară de sculptură - Poiana Pinului / Buzău 2008 - Tabara internaţională de Arte Plarice "Arta ca Viaţă"- Muzeul de Arta Vizuală / Galaţi Expoziţii naţionale: 2001 - "Student Art" - Muzeul de Artă Vizuală / Galaţi 2010 - "Anuala Deznădejdii" - Galeria Simeza / Bucureşti 2011 - "Salonul de Metal"- “Orizont” - Bucureşti , "Ce mai face Penelopa" - Muzeul de Artă - Cluj Napoca 2012 - "Human evolution\involution"- Palatul Voevodal Curtea Veche / Bucureşti Daniel Divrician n. 1958 1997 - Universitatea de Arte / Bucureşti Expoziţii personale: 1998 - sculptură şi desen „Mit”, „Constantin Brâncuşi”, Palatul Parlamentului României 2009 - Instalaţie „Quo Vadis Hominis” – Galeria Apollo / Bucureşti 2007 - Pictura, Galeria „Grup Donatello”/ Florenta. Premii: 1988 - Bursa „Costel Badea” acordată de U. A. P. România. 2002 - Premiul pentru bijuterie, acordat de Reiffeissen Bank. / Constanţa 1997 - Proiectează Ansamblului sculptural închinat eroilor Dobrogei de Sud, Mangalia. „ Poarta luminii” Adriana Alexandra Dobra n.1949 1974 “ Ion Andreescu “/ Cluj - Napoca. Expoziţii naţionale: 1994 - 2009 - Reşiţa, Cluj - Napoca, Bucureşti / România Expoziţii internaţionale: 1973 - 2010 - Germania Federala, URSS, Republica Moldova, Italia, Bulgaria, Ungaria, Danemarca, Toronto, Canada, Szombathely, Budapesta, Ungaria, Kerson, Ukraina, Bratislava, Slovenia Premii: 1997 – Premiul UAP din Romania, pentru Arte Decorative 1999 / 2002 - Premiu la Expoziţia Internaţionala de Broderie / Cluj – Napoca

2004 - Ordinul “ Meritul cultural” în grad de Cavaler Vasile Dobre n. 1955 - Vălenii de Munte / România Academia de Arte ,,Nicolae Grigorescu” - secția Tapiserie Membru al UAP Expoziţii personale: 1996 - Galeria Simeza 2001 - Galeria Orizont 2002 - Galeria Apollo 2004 - Galeria Orizont Expoziţii naţionale: participări la saloane începând cu anul 1981 Elena Gabriela Draghici n. 1959 1984 - Bucureşti Expoziţii naţionale: 2012 - Galeria “Simeza” 2009 - Cercul Militar Naţional; 2006 - Galeria “Căminul Artei”, Galeria “Galateca”; 2001 - Galeria “Simeza” 1999 - Galeria “Orizont”. Expoziţii internaţionale: 2003 - Centrul Cultural Viena 1999 - Veneţia 1998 - Nurenberg, Strasbourg 1997 - Bruxelles Şerbana Drăgoescu n. 1943 1969 - Universitatea de Arte/ Bucureşti Expoziţii pesonale: 1973 - Tapiserie, Galeriile de Artă / Oradea, ”Apollo”/ Bucureşti, Tapiserie, Galeria de Artã ”Kavaletten”/ Upsala Premii: 1979 - Premiul Uniunii Artistilor Plastici din România pentru Artă Decorativă Expoziţii internaţionale: 1977- A VIII-a Bienalã Internaţionalã de tapiserie, Musée cantonal des BeauxArts, Palatul Rumine, Lausanne/Fundaţia Calouste Gulbekian, Lisabona 1978- A II-a Cvadrienalã de arte decorative, Erfurt/ A III-a Trienalã de artã textilã şi industrialã, Centralne Muzeum Wlokienniectwa, Lodz Eugenia Enescu n. 1944 1971 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ / Bucureşti Expoziţii personale: 20 în galeriile din Bucureşti


Premii: 2003 - Premiul “Artele Focului” Bucureşti, 1973 - Premiul UAP pentru Prototip, Sighişoara Participări la Saloanele Oficiale şi Naţionale, Trienale, Cvadrienale, Municipale, etc Expoziţii internaţionale: New York, Erfurt, Moscova, Atena, Munchen, Tokio, Marbella Andrei Florian n. 1959 Braşov 1985 - absolvent IAP “Ion Andreescu” / ClujNapoca - Ceramică-Sticla-Metal. Expozitii personale: 2011 - Galeria “Nora” Satu Mare - Pascale. 2012 - Arhetipare - Muzeul de Artă Cluj-Napoca 2012 - Galeria “Europe” a UAP din Braşov Expoziţii internaţionale: 2008 - Izvoade ancestrale - Zagreb / Croaţia, bienala de miniatură ceramică LILIPUT. 2010 - Italia - Roma, Academia di Romania, Expo artişti clujeni ART DECO. 2011- UAD Cluj-Napoca, Galeria “Casa Matei Corvin”, Expo la Simp. Internaţional “Ceramica şi sticlă între tradiţie şi contemporaneitate” Daniela Frumuşeanu n. 1961 1984 - Universitatea de Arte / Bucureşti Expoziţii personale: 2010 - ”The Secret” , Museo per l’arte del Rame e del Tessuto, Isili (Sardinia) / Italia 2009 - ”The Music of the Spheres” Siurgus Donigala (Sardinia) / Italia 2008 - ”I miei libri”, Museo per l’arte del Rame e del Tessuto, Isili (Sardinia) / Italia Premii: 2012 - Uniunea Artiştilor Plastici / România – Filiala Iaşi Expoziţii internaţionale: 2012 - ”Luciano Morandini”, Udine / Italia 2009 - International Triennial for Flags, The Gallery of Szombathely, Hungary, curator Cebula Anna. Sanda Gheorghiu n. 1944 1970 Academia de arte Plastice şi Decorative Ion Andreescu-Cluj Expoziţii naţionale: 1971 - Bienala – Dalles / Bucureşti 1979 - Municipala / Bucureşti 1995 - Salonul National Cotroceni 1996 - Muzeul de Artă / Galaţi Expoziţii personale: 1972 - Acuarela - Teatrul de comedie / Bucureşti

1984 - Tapiserie - TM – B 2007 - tapieserie - Rm. Vâlcea Premii: 1970 - Festival Studentesc - Cluj Alexandru Ghilduş n:1952 1979 - Universitatea de Arte / Bucureşti Premii: 1980 - Premiul UAP Pentru Design Expoziţii internaţionale: 2008 -“European Glass Context”, Danemarca Gheorghe Gogescu n. 1953 1978 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ Bucureşti - Tapiserie Expoziţii internaţionale: 1996 - ”29ème Salon des Rubans Bleaues“, Meudon / Franţa Premii: 1997 - “Grand Prix International de Wallonie” Tapiserie-Premiul I, Pictură-Premiul I-medalia de aur 2000 - Marele Premiu al Ministerului Culturii, Bienala “Ion Andreescu”, Buzău 2004 - Ordinul şi Medalia “Meritul Cultural” 2009 - L’Ordre de Mérite et de Dévouement Français - Diplôme et Médaille d’Argent 2010 - Ordinul Meritul Masonic al M.L.N.R. Eugenia Goraş n.1942 1982 Universitatea de Arte / Bucureşti Expoziţii internaţionale: Simpozionul Internaţional al Artelor Vizuale “A.R.T.E.”, Galeriile World Trade Center / Iaşi; Trienala Internatională de Artă Textilă, “Texpoart”, ediţia a II a / Iaşi Premii: 2012 - Nominalizare la Saloanele Moldovei Károly Zöld Gyöngyi n.1949 1973 - Institutul de Arte “I.Andreescu” / ClujNapoca  Expoziţie pesonală: 1999 - Muzeul Naţional de Artă / Cluj Napoca Expoziţii internaţionale: 2012 - 4th Triennial of Textile Art, Sombathely / Ungaria 2006 - Textile Art Triennial / Bucureşti 2005 - Vision in Textile,13ETN, Izmir / Turcia 2000 - Fiberarts Premii:


2011 - "Meetig Point" Bienala de Artă Contemporană / Arad 2006 - Bienala Internaţională de Broderie / Cluj-Napoca 2000 - Premiul Special UAPR Bucureşti Miruna Haşegan n. 1957 - Bucureşti 1980 - Institutul de Arte plastice ,,Ion Andreescu” / Cluj - Napoca 2005 - Doctorat în Estetică membru U.A.P. – Iaşi, E.T.N. - Hanovra Expoziţii personale: 10 expoziţii Expoziţii naţionale: peste 200 participări la Trienale de Tapiserie, Saloane de miniaturi textile etc Expoziţii internaţionale: 2012 - Internaţional Miniartextil Como 2011 - 7 Biennal of Textil miniatures - Vilnius 2008, 2010 - International Baltic Minitextile Triennial - Gdynia, 4 International Quilt Festival / Luxemburg 2009 - SMAC - Târg internaţional de artă textilă / Paris. Irina Hasnaș Hubbard n. 1967 1994 - Universitătea de Arte / București Expoziţii naţionale: 2008 - MI-OP și Umbre din trecut, modele pentru prezent 2009 - Portrete ale victimelor terorii comuniste / București, Rîmnicu Sărat Expoziţii internaţionale: 2009 - Ultimul portret al lui Ion Mihalache, Szombathely / Ungaria 2010 - Veneția Premii:  Trienala de arte textile, Premiu la Secțiunea Steag, Georgeta Hlihor n. 1962 Unirea / Ialomiţa 1992 - Membru U.A.P. - Filiala Buzău 1985 - Institutul de Arte Plastice ,,Nicolae Grigorescu”- textile / Bucureşti Expoziţii personale: 2010 - Galeria ,,Foişor’’ Palatul Mogosoaia – 2010 2008 - 2005 - 1998 - Galeriile de Artă / Buzău 200ş - Galeria ,,Dunarea”/ Brăila 1999 - Galeria ,, Caminul Artei”/ Bucureşti 1994 - Galeria,, Simeza”/ Bucureşti Expoziţii naţionale (selectie): 2012 - Salonul de Arte Textile ,,Mix”- Galeria

Orizont / Bucureşti 2012 - 2011- Expoziţia ,,Carte- obiect” / Constanţa, Iaşi, Bucureşti, Miniaturi textile ,,Orizont” / Bucureşti 2011 - 2009 - 2008 - Salonul de arta decorativa , Muzeul National Cotroceni / Bucuresti 2006 - Trienala Internationala de Broderie / Cluj Napoca 2003 - Trienala de Tapiserie, Galeria,, Artis”/ Bucuresti Expoziţii internaţionale: 2006 - Expozitia ,,Tradiţie şi modernitate”Galeria Fayla, Bruxelles / Belgia 2002 - Expozitie de Tapiserie RomâneascăVeneţia/ Italia 2002 - 2001- ,,Intersalon AJV”- Budejovice / Cehia 1998 - Oudenaarde / Belgia 1997 - Trienala tinerelor talente- Charleroi / Belgia Premii: 2006 - “Ploaia”la Trienala Internaţională de Broderie / Cluj Napoca 2003 - Premiul pentru tapiserie - ,, Lascar Vorel”/ Piatra Neamţ 1998 - Premiul pentru artă decorativă- Bienala Artelor,, Ion Andreescu”/ Buzău 1997- Premiul pentru tapiserie- Expozitia de Artă Decorativă, Muzeul Naţional Cotroceni / Bucureşti Mihai Hlihor n. 1958 / Baia-Suceava.. 1990 - Membru U.A.P. – Filiala Buzău 1986 - Institutul de Arte Plastice ,, Nicolae Grigorescu” - sticlă / Bucureşti Expoziţii personale: 2010 - Galeria ,,Foişor’’ Palatul Mogoşoaia / Bucureşti 2010 - 2008 - 2005 - 1998 - Galeriile de Artă / Buzău 2003 - Galeria ,,Dunarea”/ Brăila 1999 - Galeria ,, Căminul Artei”/ Bucureşti 1994 - Galeria,, Simeza”/ Bucureşti Expoziţii colective (selectie): 2012 - Salonul Sticlei-galeria ,,Orizont” / Bucureşti 2010 - Expoziţie de artă ,,Atingeri şi semne”, Palatul Parlamentului / Bucureşti 2007 - Centrul cultural’’Ottignies Louvain –laNeuve’’ / Belgia 2006 - Expozitia ,, Interferences”, Galeria FaylaBruxelles, Belgia 2005, 1998 - Saloanele Moldovei - Bacău / Chişina 2011, 2003, 2001- Bienala,, Artele Focului”,


galeria ,,Apollo”/ Bucureşti 2001 - Expoziţia ,,Intersalon AJV”- Budejovice, Cehia 1999 - Arta românească - Veneţia / Italia 1998 - Expoziţie de grup- Oudenaarde /Belgia 2011, 2009, 1997, 1994 - Salonul National de artă decorativă, Muzeul Naţional Cotroceni 1997,1995,1988 - Salonul bienal de desen – Arad Premii: 2002 - Premiul pentru artă decorativă la Bienala Artelor,, Ioan Andreescu”/ Buzau 2003 - Premiul UAP pentru ,,Artele Focului” Bodan Severin Hojbotă n. 1954 1978 - Academia de Arte Vizuale Cluj - metal 2006 - Doctorat Arte Vizuale Membru UAPR Expoziţie personală: 2007, 2009 - “De semn” - Metopa/Piteşti, Apollo / Bucureşti 2006 - Muzeul de Artă / Craiova 1996, 1994,1988,1993 - Bancorex / Ploieşti, Centrul Latino-American, Simeza / Bucureşti 1998, 2001, 2003, 2005 - Im Altstadthof / Nurenberg (G) 1998, 1997 - Koln, Klausenburg, Neumarkt / Germania Simpozioane: 2012 - Sângeorz Băi, Caransebes 2011 - Dervent, Zeicani 2009 - Thailanda, Zeicani 2007 - Troian / Bulgaria Expoziţii internaţionale: 2004 - Amsterdam / Olanda, 2003 - Varsovia, Praga 1996 - Nice /Franta 1995 - Volos / Grecia Premii: 2008 - Diploma deExcelenta - Muzeul de Arta Craiova 2001 - Premiul U.A.P R. - “Artele Focului” 2000 - “Ion Andreescu” / Buzau Ana Hoble n. 1953 2011 - Universitatea de Arte / Master / Timişoara Expoziţii naţionale: Adam Müller - Guttenbrunn Timisoara Salon Galeria Orizont, Bucuresti, Palatele Brancovenesti Mogosoaia, Ariadnae Tg Mures Expoziţii internaţionale: 2011- Fructele copacului dorintelor /  Serbia

Cristian Sergiu Ianza n. 1958 1985 - Institutului de Arte Plastice N. Grigorescu / din Bucuresti /ceramică membru U.A.P. RO, B.B.K. D, A.I.A.P. -UNESCO Peste 70 de expoziţii personale în ţara peste 200 de participări naţionale şi internaţionale Cristina Iliescu Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ ? Bucuresti Expozitii personale: 1991 - Galeria „Galateea” 1994 - Galeria „Simeza” 2002 - Galeria „Sabina si Jean Negulescu” 2004 - Galeria „Simeza”. Expoziţii naţionale: 1981, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990 - trienale si Quadrienale de artă / Bucureşti Participă la toate saloanele de sculptura mică, sticla, desen de sculptor Expoziţii internaţionale: 1986 - Quadrienala de Artă Decorativă / Erfurt, Expoziţia de Artă Plastică Contemporană UNESCO 1988 - sticlă - Kanazawa /Japonia, „Creatie şi Tradiţie” - Nimagine / Franta 1993 - artă plastică - „Anvers” / Belgia Premii: Premiul pentru artă decorativă „Mac Constantinescu” Cristina Ilinca n. 1967 2010 - Universitatea de Arte / București - sticlă Expoziţii naţionale: 2008, 2009, 2010, 2012 - Salonul Sticlei 2010 - expoziția colectivă Artele focului / București, Curtea Veche, Expoziții internaţionale: 2012 - International Artists, Contemporary Glass Society, UK, Statements and Questions European glass Sculpture, Contemporary Glass Society, UK. Constantin Ovidiu Ionescu n. 1965 1989 - Institutul de Arte Plastice / Bucureşti Expoziţii personale: 1998, 2012 - Galeria Orizont Expoziţii naţionale: Bienale de Arte Decorative Expoziţii internaţionale: Venetia, Italia, Cairo, Egipt Premii: Premiul Artă Decorativă, Reşită


Melinda Kiss n. 1976 2000 - Academia de Arte Vizuale “Ion Andreescu” / Cluj Napoca Expoziție personală: 2002 / Umbra, Casa Matei, Cluj Napoca. Expoziţii internaţionale: 2009 - Beautiful Étranger, Galerie Montgrand / Marseille, 2006 - IV Simposio internazionale della ceramica, Nove / Italia Premiu: 2007 / 17th Lilliput ceramics, Zagreb - mențiune Marcela Larionescu n. 1949 Brodina / Suceava 1971- Facultăţii de Arte Plastice Iaşi 1982 - Academiei de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” / Bucureşti Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi al Filialei U.A.P. Suceava Expoziţie personală: 1975 - Suceava / Iaşi 2008 - Cernăuţi /Ucraina Expoziţii colective: 1984 - „Quadrienala Artelor Decorative 2011- Salonul artelor decorative / Salonul de iarnă 2012 – Salonul naţional „miniatura textilă”/ Chişinău Premii: 1981 - Premiul I – „Cântarea României” 2011 - Premiul special expoziţia internaţională arte vizuale Iaşi 2012 - Diplomă de Excelenţă la Festvalul Internaţional A.R.T.E. Chişinău. Silviu-Forian Lisaru n. 1974 Vâlcea 1998 - Universitatea de Arte “N. Grigorescu” Bucureşti -metal Expoziţii personale: 1992-1993 - Galeriile UAP / Craiova 1994 - Teatrul Naţional / Craiova 1998 - Teatrul Naţional / Bucureşti 2004, 2006, 2007 - Salonul de toamnă / Bucureşti Expoziţii naţionale: 2011- Salonul Judeţean de Artă a UAP Valâea, Salonul Metalului - Orizont / Bucuresti, “Varsta de bronz” / Cluj Premii: 2007 - Premiul al II-lea “Aeroportul International Henri Coandă / Bucureşti”

Leontina Mailatescu n. 1932 1960 - Institutul de Arte Plastice ''N.Grigorescu'' / Bucureşti Expoziţii personale: 1971 - Viena, Austria 1973, 1978, 1985 - Bucuresti, Romania 1976 - Constanta, Romania Expoziţii grup: - Mexic, Chile, Austria, SUA, Germania, Japonia, Ungaria, Israel, Romania Premii: 1978 - Premiul Onorific al juriului, Bienala Internaţionala de Arte, Valparaiso, Chile. Jorge Mafu n. 1956 1980 - I. A. P. “Nicolae Grigorescu” / Bucureşti Expoziţii naţionale: 1988 - 2012 - Salonul Sticlei 2001 - Romexpo - Republicană 2000 - Căminul Artei 2003 - Orizont 2010 - Simeza - Caricatura portret 2012 - Orizont - sculptura Iolanda Manolescu n. 1951 1977 - Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” - tapiserie Expoziții personale: 1991- 1992 - Muzeul de Artă / Constanţa 1993 - Casa Americii Latine / Bucureşti - Centrul Cultural Român/ Budapesta Expoziţii internaţionale: Kent Museum/Ohio - Yokohama / Japonia Ileana Dana Marinescu n. 1944 1967 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ / Bucureşti Expozţii personale: 1996 - Centrul Cultural / New York, Ambasada României / Bangkok. Expoziţii naţionale / internaţionale: 1967, 2012 - Saloane metal-sticlă-arte decorative Premii: 2002 - Premiul1 la Miniaturi textile 2005 - Premiul UAP-Bucureşti pentru Artele Focului Viorel Simion Marton n. 1970 1998 - Universitatea de Arte / Cluj Napoca Expoziţie naţională:


''Expoziţia de plastică mică Bucureşti'' Expoziţie internaţională: Bienala ''Dantesca'' Ravenna Mariana Mattis Tudor 1982 - Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” - Bucureşti - Sticlă 1990 - Membră a UA P 2007 - Membră a Societăţii Internaţionale Kepes Expoziţii personale: 1985 - Baia Mare 1990, 1994, 2004, 2005 - Galeria Victoria Galeria Europe”, Bistro de l’Arte, Muzeul de Artă / Braşov Expoziţii naţionale: Bucureşti, Baia Mare, Oradea, Başov, Lăzarea Expoziţii internaţionale: 2006 - Lehtimaki (Fin) 2007 - Galeria 22 » - Budapesta (H) 2010, 2011 - Pecs (Hu) - The 8th International Kepes, Budapesta (Hu) – No Made Galery Aabenraa (Dk), Tours (F), Holstebro (Dk), Gyor (Hu), Lehtimaki(Fin), Siofok(Hu), Tours (F), Beratshousen (G), Balcik (Bg) Premii: 1985 - Baia Mare - premiul I 2010 - Premiul II - Muzeul de Artă Braşov Ruxandra Sibil Mermeze n. 1955 1987 - Universitatea de Arte / Bucureşti. Premii: 1990 – Bursa U.A.P. pentru tapiserie; Expoziţii personale: 1989, 1992, 1998, 2001, Geneva 2002, Muzeul de Arte Decorative si Design – Riga 2005 Expoziţii internaţionale: 1989 - Cvadrienala de Arte Decorative, Bucuresti; 1994 - Trienala de Tapiserie, Bucuresti; 1995 - “Lobby Art” expoziţii Sibiu-Bucuresti; 1996 - Bienala Naţionala de miniatură, Iugoslavia 1993, 1996, 2010, 2011 - Salonul Naţional de Artă Decorativă, Muzeul Naţional Cotroceni 1998, 2011, 2012 - Salonul Artelor Textile. Vintilă Mihăescu Expoziții personale: 1985 - Galeria “Simeza” 1986 - Galeria „Maitani”, Orvieto, Italia 1987 - Galeria Băncii BAWAG / Viena 1987 - „Accademia di Romania” / Roma 1988 - Galeria „Orizont", 1989 - „Biblioteca Română” / Paris 2000 - Galeria „Caminul Artei” / Bucureşti

2002 - ICR Veneţia; 2003 – ICR / Viena 2006 - Palatul CEC / Bucureşti 2007 - Muzeul de Arta / Craiova 2012 - Teatrul Național / Caracal Expoziţii internaţionale: 1994 -2002 - Pavilion personal - Pompei / Italia 1996 - „Pămant şi Foc” - Digne, Franţa 1997 - Concursul Internațional de tapiserie, Kyoto, Japonia 1998 - „Palatul Europei” Menton / Franţa 2002, 2003 - „MAC 21” Marbella / Spania Premii: 1970 - Proiectul pentru decorarea T.N.B. 1974 - Quatrienala de Arte, Erfurt / Germania 2004 - Ordinul şi medalia Meritul Cultural 2009 - „Cezar Ivănescu” MAV / Galaţi Viorela Mihăescu n. 1948 1974 - Institutului de Arte „Nicolae Grigorescu” București, Expoziții personale: 1985 - Galeria “Simeza”, 1986 - Galeria „Maitani”, Orvieto/ Italia 1987 - Galeria Bancii BAWAG / Viena; 1987 „Accademia di Romania” / Roma 1988 - Galeria „Orizont" 2000 - Galeria „Caminul Artei” / Bucureşti 1989 - „Biblioteca Româna” / Paris 2002 - ICR Veneţia 2003 - ICR Viena 2006 - Palatul CEC / Bucureşti 2007 - Muzeul de Arta / Craiova Expoziţii internaţionale: 1993 - „Pamânt si Foc” Digne - Grupul „Fibres” / Cannes, Levens, , Franţa. 1998 - „Festivalul Internaţional de Tapiserie”, Menton, Franţa 2002 - Arta Contemporana, Marbella, Spania, 2007 - „Tapiseria Romaneasca” / Spania Premii: 1975 - Festivalul „Voroneţiana” Suceava 1985 - Premiul asesoratului pentru cultură Roma 1988 - Premiul „Caravaggio” Roma 2012 - Premiul I - MIX- Salonul Național de tapiserie / București Claudia Adriana Mladin Bunea n.1972 1996 - Universitatea de Arte, Bucureşti Expoziţii internaţionale: 2003 - Trienala de Arte Textile - Compoziţie cu fluturi –lucrare nominalizată pentru Marele Premiu - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ”Ion Mincu” Bucureşti,


Premii: 1997 - Premiul pentru Tineret Mihai Moldovanu n. 1957 1984 - Universităţii de Arte “Nicolae Grigorescu”, Bucureşti Expoziţii personale: 2001 - Centrul Cultural din Viena / Austria 2002 - Biblioteca din Ganserndorf / Austria Expoziţii naţionale: 1986, 2012 - saloane de Artă Plasică şi Decorativă Premii: 1989 - Premiul Tineretului pentru Tapiserie 2010 - Nominalizare - Bienala / Buzău Nicolae Moldovan n. 1970 1998 - Universitatea de Artă / Bucureşti 2004 - membru U.A.P. Expoziţie personală: ”Forma minimală” Galeria Galateea 2005, 2007 - Munchen / Germania 2003 - “Sofitel” / Bucureşti Expoziţie internaţională: Festivalul international - Incheon - Korea Premii: Bursa “ Mac Constantinescu” Eduard Andrei Molnar n. 1988 2012 - Universitatea de Arte / Bucureşti - master metal Expoziţie pesonală: 2008 - Galeria Art Center Glasgow / Marea Britanie Expoziţie natională: 2012 - Ceramica Sticla Metal, Galeria Orizont Claudia Muşat n. 1958 1982 - Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” / Bucureşti Expoziţii pesonale: 2012- “TEXTURI”, Muzeul de Istorie / Vâlcea 2011 - „Texturi- Colaj”, “Arta” / Câmpulung Muscel 2010 - „ Texturi,colaj si obiect”, Galeria Simeza / Bucureşti Expoziţii naţionale: 2012 - Mail Art „ Biblioteca în toate stările sale”Bibliotecii Naţionale / Bucureşti 2011 - „Arte în București” - Orizont / Bucureşti 2010 - „Dunărea şi Dobrogea creştină”, Mănăstirea Dervent 2009 - TEXPOart Iaşi

Marian Nacu n. 1948 Ploieşti 1978 - Institutul de Arte “Nicolae Grigorescu” / Bucureşti - sticlă - metal 1989 - membru al Uniunii Artistilor Plastici Expoziţii naţionale: 2000 - Marele Premiu / Constanţa 2002 - Premiul Special / Constanţa 1987 - plachete Personalitati Culturale şi Politice ale anului 1988 - plachete Concursul de Bijuterie 1988 - Spectacol de muzică-modă-bijuterie la Teatrul Naţional 1990 - Bijuterii şi obiecte pentru filmele “Dracula” şi “Francois Villon” Expoziţii internaţionale: 1985 - Erfurt Germania - Colectie de Bijuterie 1991 - Kyoto si Tokyo Japonia- bursă de studii 3 luni 1993 - Chicago şi New York S.U.A.- Expoziţii de Bijuterie în mai multe Galerii de Artă. Toate lucrările de bijuterie şi obiectele decorative sunt unicate, lucrate manual şi în totalitate de către artist. Premii: 2004 - “Ordinul Meritul Cultural” în grad de Cavaler Ana Maria Nagy n. 1959 1982 - Institutul de Arte Plastice şi Decorative „Ion Andreescu” - sticlă Expoziţii pesonale: Budapesta, Pécs, Győr, Cluj Expoziţii naţionale: Cluj, Tg. Mureş, Bucureşti Expoziţii internaţionale: Erfurt, Kanazawa, Budapesta, Viena Valer Neag n. 1954 Doştat /Alba 1978 - Institutul de Arte “N. Grigorescu”, Bucureşti Membru U.A.P. Expoziţii personale: 1979 - Galeriile de Arta / Deva 1985,1995, 2000, 2009 - Galeriile de Artă / Târgu-Jiu 2002, 2005 - Muzeul de Artă / Craiova 2003 - Galeria Forma Deva 2004 - Muzeul Judeţean “Al. Ştefulescu” Gorj 2012 - Muzeul de Artă Modernă Targu Jiu Premii: 1988 - Premiul de Excelenţă - Kanazawa / Japonia


1993 - Premiul I Naţional pentru Design în Sticlă / Bucureşti 1993 - Premiul al II-lea pentru Arte Decorative / Cotroceni / Bucureşti 2003 - Premiul UAP pentru Artele Focului / Bucureşti 2006 - Premiul pentru sculptură / Tg-Jiu 2008 - Premiul II pentru sculptură – Salonul Internaţional / Tg-Jiu Hellene Diana Neagu n. 1976 1999 - Universitatea de Arte din Bucureşti Premii: naţionale/internaţionale pentru scenografie şi costume Expoziţii personale: Galeria Galateca, Galeria Art Room, Hilton Art Club, Forma Viva Makole / Slovenia Expoziţii internaţionale: Muzeul National de Arta / Arad, Cotroceni / Bucureşti, Accueil Français et Francophone de Bucarest, Galeria Veroniki Art, Galeria Apollo, Hana Wichterlová International Sculpture Symposium Cela Neamţu n. 1941 1966 -„Nicolae Grigorescu” / Bucureşti - Arta textilă 1970 - membră a U. A.P. / România 1990 - membru corespondent al European Textile Network, membră a International Textile Network Premii: 1974, 1984 - Premiul U. A.P. / România 1978 - Premiul II - Ministerul Culturii; 1986 - Diplomă de Onoare - Erfurt / Germania 2001 - Ordinul Naţional Serviciul Credincios în Grad de Comandor 2005 - Premiul de Excelenţă din partea Patronatului Naţional Român 2006 - Medalia de Aur - Grand Palais / Paris. Expoziții personale: 1969, 1973, 1976, 1982, 1988, 1993, 2000,2008 în ţară Expoziţii internaţionale: 1967 - 2004 - Europa, Asia, America Maria Negreanu n. 1951 1973 - Institutului de Arte Plastice N. Grigorescu / textile Expoziţii personale: 1985, 1986, 1989 - “Hanul cu Tei” 1987, 1988, 1989 - “Căminul Artei”

1988 - “Galatea” 2009 - “Orizont” 1984, 1985, 1987 - Willebroek / Belgia Expoziţii internaţionale: 1983 - Premiere bienale de Dantelle / Bruxelles Expozitie grup Pyran / Yugoslavia Expozitie internaţională / Moscova 1984 - Expoziţie internaţională / Berlin Alexandru Nestorescu n. 1952 1980 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ / Bucureşti Premii: 1980, Bursa UAP - Arte Decorative; Expoziţie personală: 1992 - Stockholm. Expoziţii internaţionale: 1998 - Yokohama, Japonia 2001 - Salonul National de Arta - Bucureşti 2010 - "Ceramică Contemporană Romanească" / Paris Radu Daniel Nicolae n. 1987 2010 Universitatea de Artă / Bucureşti ceramică Expoziţii naţionale: 2010 - “Curtea Veche”, master - “Orizont” Aniela Ovadiuc n. 1980 2003 - Universitatea Naţională de Arte / Bucureşti - ceramică Expoziţie personală: 2012 - Cartea - Jurnal, “Galateea” / Bucuresti Expoziţii internaţionale: 2010 - Ceramica contemporană romanească, ICR, Paris, Franța,; Expoziţii naţionale: 2012 - Ceramics Now - “Galateea” / București 2012 - Human Evolution / Involution, Muzeul Curtea Veche / București Simpozioane: 2006 - Troyan „Art Ceramica” / Bulgaria 2010 - Vinica „Ceramic Art Colony” /Macedonia Ernest Palko n.1958 1986 - Institutul de Arte Plastice "Ion Andreescu" - ceramică / Cluj Expoziţii pesonale: 2007 - atelier liber, Veszprem / Ungaria 2001, 2006 - ProArt Galerry, Wels / Austria Expoziţii naţionale: 2004 - GRAFITERRA, ceramică, Galeria UAP / Cluj, Galeria Artis / Bucureşti


2011 - Salon naţional de artă decorativă Cotroceni / Bucureşti 2009 - Ceramică românească azi, Palatul Mogoşoaia / Bucureşti; 1999 - Desen, Galeria Korunk / Cluj - Napoca 2008 - „Artele Focului”, Muzeul de Artă / Cluj Napoca 2000 - TERRA-MILLENIUM, ceramică şi desen, Galeria Căminul Artei / Bucureşti 1992 - Ceramică, Galeria Mică, Cluj - Napoca Expoziţii internaţionale: 2012 - grafică micã, Subotita, Serbia; 2010 - artă decorativă - Academia di Romania 2008 - ARGILLA - Faenza / Italia’ 2008 - Simpozion Internaţional, Tállya / Ungaria Victoria Caraiman - Pastuch n. 1947 1973 - Institutul de Arte Plastice “Ion Andreescu” / Cluj-Napoca, Expoziţii personale: 1997, 1998, 2000 - Constanţa, Mamaia, Bucureşti (Caminul Artei) Expoziţii naţionale: 1996 - “Academia 70” / Cluj 2009 - “Conexiune, UAP Călăraşi 2012 - Salonul de Vară UAP / Constanţa 2001,2004 , 2006 - Salonul Naţional de Artă Bucureşti, Bienala de Artă Textila “ TexpoART” / Iaşi Expoziţii internaţionale: 2000 - Yokohama. 2005, 2008 - International Triennal of Textile Arts Felicia Mihaela Păunescu n. 1975, Slatina 2008 - Universitatea Naţională Arte / Bucureşti master Ceramică 2009 - Membru al uniunii Artiştilor Plastici din România Expoziţii personale: 2012 - Muzeul Juedeţean Olt – Galeria „Artis“ Expoziţii naţionale: 2012 - Galeriile de Artă UAP / Sibiu, Galeria Artes Rm Vâlcea, Biblioteca Judeţeană / Slatina 2011 - Muzeul de Arta / Calafat, Slatina 2010 - Galeria de Artă/Slatina, SCIENAR interferenţe - Curtea Veche / Bucureşti 2006, 2008, 2009 - Sala Palatului / Bucureşti, Muzeul de Istorie / Slatina, Muzeul de Artă / Craiova Simpozioane: 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 - Sf Gheorghe / Tulcea, Călimaneşti / Vâlcea, Dobreţu Moşteni / Olt

Oriana Pelladi n. 1982 2004 - Universitatea de Arte Decorative şi Design / Cluj Napoca - ceramică Expoziţii internaţionale: 2012 - Ceramics Now Exhibition, Galeria Galateea / Bucureşti 2010 - FuLe International Ceramic Art Museums (FLICAM), Eastern European Museum, Fuping, Shaanxi / China 2005 - Varsovia / Ungaria / Budapesta, Kiev / Ucraina, Moldova / Chişinau Expoziţii naţionale: 2012 - Scrisoare, Galeria Galateea / Bucureşti 2010 - Bienala Artele Focului, Muzeul de Artă / Cluj Napoca 2009 - Ceramică Romanească azi, Palatul Mogosoaia / Bucureşti 2009, 2007 - Salonul National de Artă decorativă, Muzeul National Cotroceni / Bucureşti 2006 - Trecere pe trecere, galeria Simeza / Bucureşti Rezidenţe: 2010 - FuLe International Ceramic Art Museums (FLICAM), Fuping, Shaanxi, China Gabriel Popa n. 1990 2012 - Universitatea de Artă / Bucureşti - metal Expoziţii naţionale: 2012 - “Orizont”, “Căminul Artei”, Galeria Marriot / Bucureşti 2010 - Căminul Artei / Bucureşti Angela Roman Popescu n. 1948 / Mureş 1974 - Institutul de Arte Plastice şi Decorative ”Ion Andreescu” / Cluj - textile. Expoziţii personale: 2011- ,,Firul Vrăjit”, Muzeul de Artă / Cluj, Arcade 24 / Bistriţa 2010 - „Stoguri şi coline”, La petite galerie, Viena , Austria 2008 - „Anotimpuri în culori”- Viterbo / Italia Premii: 2002- Premiu Trienala Internaţionala de broderie / Cluj Expoziţii internaţionale: 2010 - Pėcs / Ungaria, „Deco”, Accademia di Romania in Roma / Italia 2009 - Artă decorativă, Vidin / Bulgaria 1999 - Artă decorativă, Copenhaga / Danemarca 1998 - ,,Dialog-98’’- Concurs internaţional de artă decorativa / Chişinau 1996 - ,,Textiliste clujene’’, C.C.R. / Budapesta


1996 - tapiserie, Kerson / Ucraina Dan Popovici n. 1951 - Bacău 1975 - Universiatea Naţională de Arte, Bucureşti Expozitii internaţionale: 1976 - „Coburger Glass” / 1981 - Glass Kunst”/ Kassel ”The International Exhibition of Glass”, 1988 - Kanazawa /Japonia 2009 - “Seres ’I-st International Ceramic & Glass Exhibition”, (Eskişehir – Turcia). Expoziţii naţionale: Participare constantă în Romania la expoziţia anuală “Salonul Sticlei” şi la saloanele municipale, naţionale, anuale, bienale şi quadrienale de Artă Decorativă. Radu Popovici n. 1956 - Bucureşti 1980 - Universiatea Naţională de Arte / Bucureşti Selectări la expoziţii internaţionale: 1982 - Arta Sticlei în Germania / Erfurt 1988 - Japonia „The International Exhibition of Glass / Kanazawa Expoziţii naţionale: Participare constantă în România la expoziţiile „Salonul Sticlei” şi „Recipient” precum şi la saloanele municipale, naţionale, anuale, bienale şi quadrienale de Artă Decorativă. Lucia Puşcaşu n. 1954 Şendriceni / Botoşani 1983 - Institutul de Arte Plastice N.Grigorescu / Bucureşti - tapiserie. Expoziţii personale: 25 în ţară 1999 - Muzeul Etnografic Torino / Italia 2004 - Galeria Ripustus, loc. Hameenlinna / Finlanda Expoziţii naţionale: Peste 250 de participari la expoziţii de grup, bienale, trienale naţionale Expozitii internationale: 1993 - Triennale Internationale,Tournai / Belgia 2010, 2012 - International Biennial of Art, Cordoba / Spania Premii: 1985 - Premiul Ministerului Culturii pentru grafică 1991- Premiul I , pentru grafică 1996,1998 - Premiul I pentru pictură 2000 - Premiul M. C. din R. Moldova - Saloanele Moldovei.

Alexandru Dan Liviu Roşeanu n. 1956 1981 - Institutul de Arte Plastice ''N.Grigorescu''/ Bucureşti Expoziţii personale: 2004 - Tapiserie - ''Căminul Artei' / Bucureşti 2006 - Pictură şi Tapiserie - ''Orizont''/ Bucureşti Expoziţii grup: Romania, Cehia, Turcia Ana Maria Rugescu n.1954 1979 - Universitatea de Arte / Cluj-Napoca Expoziţie naţională: Bienala artelor “Ion Andreescu” Expoziţii personale: 2009 - Galeria de Artă «Forma» / Deva, 2011 - Galeria de Artă «Artex» / Râmnicu Vâlcea Expoziţie internaţională: 2010 - “Timpul - 55 de ani de la infiinţarea filialei Deva a U.A.P.” la Palatul Parlamentului European / Bruxelles Premii: 2010 - Premiul pentru Arte Decorative / Buzău 2010 - Premiul “Forma” 2010 pentru excelenţă Alexandra Andreea Rusu n. 1984 2009 - Universitatea de Arte / Bucureşti - textile Expoziție personală: 2005 - “REprezentare”- sala centrala a Casei studenţilor”Preoteasa”/ Bucureşti. Expoziţii naţionale: 2008 - 2012 - Salonul Naţional de Artă Decorativă - Cotroceni, ediţia a IX-a/X/XI/XII / Bucureşti. 2012 - Expoziţia de grup „Echilibru Tactil”, Galeria Unarte, Bucureşti 2009 - “Escape Group”, Sala Oaspeţi a Muzeului Ţăranului Român / Bucureşti. Expoziţii internaţionale: 2011 - HDU, Centrul Cultural Arthis, Bruxelles / Belgia Premii: 2008-2009 - Bursa Fundaţiei “Principesa Margareta” a României 2007 - Premiul Facultăţii de Arte Decorative ”Bestiar Fantastic” Ilie Rusu n. 1956 - Cluj 1980 - Institutul " Ion Andreescu" Cluj – Napoca Din 1990 Membru titular U.A.P Premii: 1996 - Premiul ,,Mac Constantinescu’’


1999 - Premiul Salonului de Artă / Bucureşti secţiunea "Artă şi efemer" 2001 - Premiul pentru creaţie ceramică Bienala Internaţională " Artele Focului" / Bucureşti 1993 - Bursă de studii – Madrid, Valencia / Spania Camelia Tatiana Tanasă Rusu n. 1956 1979 - I.A.P.”Nicolae Grigorescu” / Bucureşti tapiserie Expoziţii personale: 1987, 1988, 1989 - Piatra Neamţ / Bacău Expoziţie internationale: 1983 - Estella, Pamplona, Burlada, Gueisa / Portugalia 2001, 2005, 2007, 2009 - Bienala Internaţională “Lascăr Vorel” / Piatra Neamţ, 2008 - „TEXPOART”- / Iaşi 2012 - „ARTA SI TRADITIE” / Iaşi Expoziţii naţionale: 1981, 1982, 1983, 1984, 1987, 1988, 2000, 2004, 2006, 2008, 2010,2012 - Bienale, trienale, qvadrienale, saloane nationale (grafică, pictură şi artă decorativă) / Bucureşti / Cluj / Baia Mare / Piatra Neamţ Victor Săraru n. 1968 / Bucureşti 1994: Academia de Arte / Bucureşti - sticlă 1996 - membru al Uniunii Artistilor Plastici / România Expoziţii naţionale: 1991 - "Forum" - Costineşti / România 1993 - Galeria Podul, Galeria Orizont / Bucuresti 1994, 1995 - Galeria Nouă - Academia de Artă, “Apollo”, Galeria de Artă Radio / Bucureşti 1995, 1996 - Expoziţia Naţională de Sticlă, Galeria Apollo / Bucureşti 1995, 1996 - Centrul Cultural Mogoşoaia, Centrul Cultural Ungar, Centrul Cultural Francez, Bucureşti 1997 - Galeria Simeza, Bucureşti 2003, 2006, 2011, 2012 - Salonul Naţional de Artă Decorativă / Bucureşti Expoziţii internaţionale: 1990 - "Young Romanian Artists" - Laussane / Elveţia 1994, 1995 - Glass Arts International Centre, Schaelkwijk / Olanda 1995 - Glass Art Workshop, Aardenburg, Olanda 1997 - Young Glasswork Artists, Ebeltoft / The Netherlands 1998, 2000, 2001 - Glasswork Exhibition, Galeria Orizont / Bucureşti 2005 - " Third Coburg Galss Prize"

Angela Semenescu n. 1946 1071 - Universitatea de Arte / Cluj-Napoca Expoziţii naţionale: 2012 - Mix2 Tapiserie, galeria Orizont. Expoziţii internaţionale: 1993 - Trienala Internaţională Tournai 1995 - Trienala Internaţională Lodz Premii: 2007 - Premiul Filialei Interjudeţene Cluj-Bistrita a UAPR pentru Artă Decorativa Teodor Siminic Victor n. 1990 2012 - Universitatea de Arte / Bucureşti - metal Expoziţii naţionale: 2012 - Anuala FADD, Licenţa CSM - metal Orizont / Bucureşti Viorica Ioana Slădescu n. 1953 Petroșani / Hunedoara 1977 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”., F.A.D.D. 2006 - doctorat în Arte vizuale U.N.A. București Expoziţie naţionale: 1977 - Expoziţia Naţională a Absolvenţilor din Institutele de Arte Plastice 2012 - „Echilibru Tactil”, Galeria Unarte / Bucuresti. Expoziţie internaţionale: 2000 - Trienala Internaţională de Tapiserie / Bucureşti 2011 - HDU, Centrul Cultural Arthis / Bruxelles, Belgia. Premii: 2000 - Premiul U.A.P. din România 1977 - Premiul I pentru Tapiserie Ruxandra Eugenia Socaciu n. 1978 / Curtea de Argeş 2003 – Universitatea Naţională de Arte “Nicolae Grigorescu”, Bucureşti - textile - imprimeuri. Expoziţii naţionale: 2010 - „Salonul Naţional de Artă Decorativă” Muzeul Cotroceni / Bucureşti 2009 - „Salonul Naţional de Artă Decorativa” Muzeul Cotroceni / Bucureşti 2009 - „Salonul Internaţional de Pictura” Muzeul Florean / Baia Mare 2006 - “Trienala de Artă Textilă “- Căminul Artei / Bucureşti 2006 - Salonul Naţional de Artă / Bucureşti Ana Flavia Stancu n. 1988 2012 - Universitatea de Arte / Bucureşti -


ceramică Expoziţii naţionale: 2012 - “Costel Badea” Ioana Stepanov n. 1942 1968 - Institutul “N.Grigorescu” / Bucureşti Expoziţie personală: 1991 - Galeria Galateea Expoziţii internaţionale: Italia, Franta, Ungaria, Polonia, Germania, Liban Expoziţii naţionale: toate expoziţiile naţionale de Artă Decorativă Ioana Andreea Stelea n. 1988 2012 - Universitatea de Arte / Bucureşti - sticlă Expoziţii internaţionale: 2012- International Art - Glassexhibiton, Zwiesel / Germania 2012 - Statements and Questions - European Glass Sculpture, Contemporary glass Society Premii: 2011 - Premiul de Debut, Salonul Sticlei / Bucureşti Liana Svinţiu n. 1966 1994 - Universitatea Naţională de Artă / Bucureşti - ceramică Expoziţii naţionale: 2010 - Muzeul Naţional Cotroceni / Bucureşti 2011 - Salonul Naţional de ceramică „Costel Badea” / Constanţa 2011 - Salonul de iarnă - “Orizont” / Bucureşti Expoziţii interaţionale: 2010 - Scienar – Interferenţe, UNA Galeria / Bucureşti Valeriu Şuşnea n. 1960 1984 - Institutul de Arte “N. Grigorescu” / Bucureşti Premii: 2008 - Premiul al II-lea, pictură, “Gheorghe Petraşcu” / Târgovişte Expoziţie internaţională: 2005 - "Artă sacră" - Galeriile Rakkethuset / Danemarca Gheorghe Tiutin n. 1935 Talpoş / Bihor 1963 - Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” / Bucureşti 1968 - Membru al U.A.P. Expoziţii personale:

1971 -„Vatra Vadul Crişului” / Bucureşti, „Mirese Taraxacum Officinalis” - Stenhus Garden Gallery, Linköping / Suedia 1981 - „Fructele pământului” / Bucureşti, „Clay Misterium” - Malmö / Suedia 2012 - „Pământ - Cosmos” - Palatele Brâncoveneşti / Mogoşoaia Expoziţii naţionale, internaţionale: saloanele de Artă Decorativă din ţară şi străinătate Premii: 1998 - Premiul Bursei de Valori (al U.A.P.R.), Bienala Internaţională „Artele focului” Titu Toncian n. 1955 Lechinta / Bistriţa-Năsăud 1979 - Institutul de Arte “Ion Andreescu”/ Cluj Napoca Expoziţii internaţionale: 1991 - “CONFIGURA”, Erfurt / Germania, 1995 - Simpozionul Internaţional “NATURE-ART”, Kong-Ju / Coreea de Sud) 2005 - ,,Artişti transilvăneni”, Vevey / Elvetia 2004 - ,,Imagini frumoase”, Wuppertal, Galeria QQTec, Hilden / Germania 2001 - ,,Un sfârşit - Un început? “, Dusseldorf / Germania 2003 - Muzeul oraşului Bad-Berleburg, Bad – Berleburg / Germania 2000 - Saalfelden / Austria 1990 - Civitavecchia / Italia Premii: 1980 - Bursa pentru tineret a UAP 1978 - Premiul de onoare, Erfurt (Germania) 1994 - Premiu la a III-a Bienalã de Plasticã Micã, Hilden / Germania 1995 - Premiul pentru Arte Decorative al UAP 2002 - Premiul pentru Artele Focului al UAP Iuliana Turcu n.1985 2010 - Universitatea de Arte / Bucureşti Expoziţie naţională: 2011- Salonul anual de ceramică Costel Badea, Constanţa Expoziţie internaţională: 2012 - " Val", Kavarna, Bulgaria Clara Livia Tudoran n. 1955 Baia Mare 1982 - Academiei de muzică “Gh. Dima” / Cluj 2007 - Membră a UAP. Expoziţii personale: 1988 - Sighet 2000, 2001, 2002, 2011 - Cluj-Napoca. Expoziţii internaţionale:


2004, 2005, 2009 - Ungaria - Bulgaria - Vidin 2009, 2010 - Italia Wall for Peace Expoziţii naţionale: 1998 - 2011- Ariadnae / Tg. Mureş 2007 - Galeria Senso / Bucureşti 2007 Salonul Naţional de Artă - Muzeul Cotroceni, Salonul de Miniaturi textile, Trienala de arte textile Cluj - Bucureşti, Salonul international de broderie / Cluj, “Texpoart”-Iaşi, Bienala “Ion Andreescu”/ Buzău, Salonul de iarnă / Bucureşti, MIX-Salonul de arte textile / Bucureşti 2012 - Salonul anual al Filialei / Cluj Mihai Ţopescu n.1956 1981- Academia de Arte Frumoase "I. Andreescu" Cluj - sticlă Expoziţii naționale: 2010 - “Anatomy of Glass” / Bucureşti 2011 - Salonul sticlei / Bucureşti Expoziţii internaţionale: 2006 - “Contemporary Glass Art in Europe” Coburg / Germany Petru Vintilă Jr. n. 1955 1978 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ / Bucureşti - Ceramică Expoziţii Internaţionale: 1981 - "Prototipuri de jocuri de şah“Hanul cu Tei, Bucureşti 1981-1984-1985 - Concursul internaţional de desen "Joan Miro" / Barcelona 1987 - Expoziţia Bienala de Arte Frumoase, Grand Palais, Paris, Franţa 1987 - Salonul de Toamnă, Grand Palais / Paris 1992 - a 5-a Trienala Internaţionala de Desen, Varsovia / Polonia 1993 - Competiţia internaţională de artă "54 Gallery", Soho, New York / SUA Contact: cristian_vintila@yahoo.com Monica Maria Vaida n. 1947 1973 - Institutul de Arte Plastice şi Decorative “ Ion Andreescu” / Cluj-Napoca - tapiserie Lucrări în colecţii de stat şi particulare. Expoziţii de grup, saloane naţionale, municipale şi trienale de artă decorativă Zoe Vida Porumb n. 1948 1972 - Universitatea de Arte Cluj Napoca / textile Expoziţii personale: 1977,1979, 2008 - Cluj-Napoca

1978,1994, 2008 - BaiaMare 1997,1999, 2004, 2009, - Roma / Italia 2002 - Mogoşoaia 2009 - 2012 - Herina / Bistriţa Năsăud Expoziţii internaţionale: 1998,2001,2003 - Miniarttextil Como / Italia 2005 - Portrait Gallery Fontaine / Franţa Mini-textiles, Angers / Franţa 2012 - Small size works, Janina Monkute - Marks Museum Lithuania Premii: 1995 - Premiul U.A.P./ România 1996 - PremiulSpecial MiniatureArts Serbia 2002 - Marele premiu la Trienala Internaţională de broderie Cluj Napoca 2004 - Medalia Meritul Cultural cl.I 2009 - Premiul UAP / Cluj, Premiul Academiei Române’ “Ion Andreescu” Aurel Vlad n. 1954 1984 - Universitatea de Arte / Bucureşti sculptură Premii: 2011 - Premiul / diploma de excelenţă ale C. I. “George Apostu”, Bacău / România 2009 - Marele Premiu „Constantin Brâncuși”/ Arad 2003 - Premiul al III-lea - Sim. Internațional de Sculptură din Fuente Palmera / Spania, 2002 - Premiul „Omnia” pentru sculptură Academia Română 2000 - Ordinul Național "Pentru Merit" - Comandor 1998 - Marele Premiu al Salonului Municipiului București 1990 - Premiul - sculptură al U.A.P. / România 1986 - Bursa "Dimitrie Paciurea" Expoziţii personale: 2010 - Centrul de cultură “George Apostu” / Bacău, Centrul de cultură Palatele Brâncovenești, Galeria 418 / București 2008 - 2009 - Klosterneuburg / Austria 2008 - G5 Kultur am Gartnerplatz / Munchen 2007 - Zehenstadel, Hemau / Germania, Galeria Simeza / București 2006 - Reședința Ambasadorului Germaniei la București 2005 - Galeria Simeza / București 2002 - Galeria „DeInterese” / București 1997-1998 - Muzeul National de Artă / București 1993, 1997 - Galeria Catacomba / București 1990 - Galeria Orizont / București Expoziţii naţionale: Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Sângeorz - Băi, etc. Expoziţii internaţionale:


Hanovra, Osaka, Leipzig, Venetia, Ankara, Budapesta, Munchen, Amsterdam, New Delhi Mariana Voicu n. 1965 Bucecea / Botoşani 1988 - Institutului ,, N. Grigorescu “ Bucureşti / Tapiserie şi Imprimeuri Expoziţii personale: 1995,1997 - Ploieşti 1999, 2000, 2007 - Bucureşti 1999 - Câmpina 2004 -2005 - Senatul României 2004 - Sinaia Gheorghe Zaharia n. 1952 2008 - Universitatea de Arte / Bucureşti Expoziţii naţionale: 2011 - Salonul Mic / Bucureşti Bucuresti, Chisinau, Buzau, Moscova Expoziţii internaţionale: 2010 - Split 2008 - Beijing 2006 - Primavera, Cannes, Paris, N. Plymouth, Beijing, Dhaka, Atena, Eskisehir Premii: 2010 - premiul 1 / Cannes 2012 - Ploieşti 1988 - Premiul fundaţiei „Sârghie’’, Premiul II al revistei „Amfiteatrul” Victoria Zidaru n. 1956.. 1984 - Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” / Bucureşti Expoziţii personale: 1991 - “Trupul - TEMPLU AL DUHULUI SFÂNT” / Bucureşti 1996 - "”ZESTREA“ / Bucureşti 2005 - "COD50" / Bucureşti Expoziţii internaţionale: 2000 - "SCARA ÎNGERILOR " N. Y. “Galeria 49” 2007 - "ANOTIMPURILE ÎNGERILOR" - “Galeria HO” - Seul / Coreea 2009 - "MITOLOGII SUBIECTIVE" - Rocca Paolina / Perugia 2010 - ” L'ECHALIER PIRLEAZU" - CLOITRE des BILLETTES / Paris 2011 - "BUKAREST - DUSSELDORF“ - Gerhart Hauptmann - haus / Dusseldorf 2011 - "GLORII" - Ateneo Veneto / Veneţia Premii: 1984 - Premiul UAP 2011 - Rezidenţă 2 luni / Dusseldorf Nicolae Zîmbroianu 1974 - Institutul de Arte Plastice ”Nicolae Grigo-

rescu” / Bucureşti - tapiserie Expoziţii personale: 1974 - Buzău 2001, 2007 - Galeria Orizont / Bucureşti Expoziţii naţionale: 1976, 2012 - Toate expoziţiile importante Expoziţii internaţionale: 1996 - Saloanele de artă Chişinău - A- 4 Bienală de artă Miniaturală / Jugoslavia, Primul simpozion Internaţional de ţesături din Ucraina 1999 - 2001 - Artă decorativă / Veneţia 2006 - Expoziţia de grup intinerantă / Chişinău / Kiev - Leningrad - UNESCO 2009, 2010 - Expoziţie de grup “9 artişti români” - Aguado, / Paris, Edegem / Belgia Premii: 1973 – 1974 - bursa“Ion Andreescu” 2002 - Premiul U.A.P. Romania 2004 - “Medalia Ordinul Meritul Cultural Clasa I” 2004 - “Premiul j- Bienala Artelor Ion Andreescu” 2006 -“Marele premiu al Salonului Internaţional de Broderie”


Profile for behappydigital

Bienala Arte Decorative 2012  

Bienala Arte Decorative 2012  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded