Page 1

25. ĂĽrgang nr. 1, februar 2018

Klumme, Tjele, Orelund, TĂĽgelund, Artikler, Arrangementsudvalget m.m.

Foto: Susan


Tjeles Venner

Tjeles Venners bestyrelse Formand..............Kurt Elmegaard, Smedievej 269, 3400 Hillerød, tlf. 4099 5006 Næstformand......Jacob Elk, Ballerup Byvej 314 A, 2750 Ballerup, tlf. 2029 7506 Kasserer..............Johannes Abrahamsen, Lyngvænget 93, 7870 Glyngøre, tlf. 2329 2843 Sekretær.............Ellen Korreborg Medlemmer.........Tove Illum, Leon Kristensen og Susan Tonboe Suppleanter........John Nielsen og Peter Poulsen

Indlæg til bladet Bladudvalget imødeser altid med glæde indlæg fra alle. Ligeledes er I altid meget velkomne til at sende forslag til fornyelse af bladet, positiv kritik eller andet Indlæg og andet til og omkring bladet kan sendes til: Susan Tonboe, Gåsebæksvej 20, 2500 Valby, tlf. 2249 5872 – mail: st@ac.dk

Sidste frist for indlæg til næste blad er tirsdag den 24. april 2018 Indmeldelse og adresseændring Indmeldelse og adresseændring kan ske via vores hjemmeside www.tjelesvenner.dk eller til medlemsservice.tjelesvenner@gmail.com Skriv til os hvis ... • du har læst en god bog eller artikel • du er optaget af nogle specielle tanker eller spørgsmål i dit ædru liv • du brænder inde med nogle gode ideer, hjertesuk, glædeudbrud, eller lign. • du har din historie gemt væk i en skuffe til ingens verdens nytte

Telefontavle Behandlingscenter Behandlingscenter Behandlingscenter Behandlingscenter

2

Tjeles Venner

Tjele Tjele Tjele Tjele

-

Langsødal................................. 7020 Orelund.................................... 5922 Tågelund.................................. 7630 Tjelehuset................................. 3555

4080 0000 2030 5030


… nyt fra formanden

Kære læser Du sidder nu med årets første blad. Vi har taget hul på et nyt år. Et 2018, som endnu er forholdsvis nyt og ubrugt. Men vi ved også, at tiden bare løber afsted, og før vi får set os om, er dette år godt brugt. Nogle gange kan jeg da ha’ det sådan, ”bare jeg lige kunne stoppe tiden en lille smule, bare sådan en lille smule”. Nå, det må jeg overlade til min højere magt. 2018 vil igen byde på mange aktiviteter fra Tjeles Venners side. Aktuelt, når du læser dette blad, har vi allerede afholdt årets første to arrangementer. I Allerød med besøg af Lotus Turell og i Viby med besøg af Morten Aagaard. Mange flere foredragsaftener vil komme i løbet af året. Du kan følge os på vores Facebook-side, men du vil også altid modtage en invitation til de kommende arrangementer via e-mail. Her har jeg en lille bøn til dig. Skriv til os, hvis du ikke modtager nogen invitationer eller nyhedsbreve, for så mangler vi højst sandsynlig din e-mail adresse, eller den er forkert registreret i vores medlemskartotek. I den kommende tid afholder vi den årlige generalforsamling. Sædvanen tro, sker det på Svostrup kro ved Silkeborg, og det er lørdag den 17. marts. Se indkaldelse til generalforsamlingen inde i bladet. Husk at tilmelde dig, og hvor mange I kommer.

betaling. Som du jo sikkert ved, har Tjeles Venner en udlånsaktivitet, hvor vi hjælper dem, som ikke lige har økonomisk råderum til en behandling. Vi udlåner op til halvdelen af det, en behandling koster. Derfor er det SÅ vigtigt med dit kontingent. Se mere herom inde i bladet.

Det en kold tid, og i Hillerød, hvor jeg bor, er det blevet hvidt og koldt udenfor, så når jeg skal ud på en god travetur, er det med at klæde sig godt på. Men lige om hjørnet venter foråret, og pludselig er vi inde i en lysere tid igen. Husk at nyde din kostbare tid. Rigtig god læsning med bladet. Jeg glæder mig til at møde så mange af jer som muligt i løbet af året og i forskellige sammenhænge – på glædeligt gensyn. Jeg ønsker jer alle et bragende GODT NYTÅR.

Primo maj måned sender vi opkrævninger ud for kontingent 2018. Vi sætter stor pris på dit medlemskab og dermed kontingent-

Kærlig hilsen fra Kurt Tjeles Venner

3


… siden sidst – Tjele

Nyt fra Behandlingscenter Tjele Godt nytår 2018. Tak for støtte og samarbejde til bestyrelse og medlemmer i Tjeles Venner. Tak til vores mange speakere, der hver eneste lørdag er med til at give håbet videre om et bedre liv. Tak også til de mange frivillige, der trækker et stort læs i forbindelse med forskellige arrangementer og aktiviteter. Jeres engagerede bidrag er i den grad medvirkende til, at vi kan gennemføre nogle gode tilbud til ædru alkoholikere og deres pårørende. Endelig siger vi tak til alle jer, der har sendt julehilsener og til enhver, der støtter os gennem året på forskellig vis. Vi er så taknemmelige og glade for det store netværk, som Tjele har. Vi har sat december rekord før – i 2017 gjorde vi det igen. Aldrig før har der været så mange i behandling i december og i

julen. På Langsødal blev der lavet mad til den store guldmedalje juleaften til alle de mange, der var i behandling og til de mange pårørende, der fandt vej til at fejre julen her. Når vi ved årsskiftet gør status, blev 2017 et godt år for centret. Et meget stort antal alkoholikere, misbrugere af hash og andre stoffer, ludomaner og sexafhængige har benyttet sig af enten døgn-eller ambulant behandling. 2017 blev også året, hvor vi for alvor fik gang i kombinationsbehandlingerne, der består af både en døgn- og en ambulant del. Desuden har også mange pårørende været i et af vores tilbud til familien. Informations- og rådgivningsafdelingen er fra nytår blev forstærket med Knud Thorbjørn Hansen, velkommen til. Ved slutningen af året kom den første effektrapport fra De små Skuldre. Den viser, at vi har ramt helt rigtigt med projektet. Rapporten viser med stor tydelighed, at både børn og unge får det markant bedre efter deltagelse i et eller flere af de tilbud, der udgør De små Skuldre. Det er også vores egen fornemmelse, men det er dejligt, at en uvildig, ekstern undersøgelse kommer frem til samme resultat. Med årsskiftet ændrede Tjeles udslusningsbehandling karakter og blev gjort decentral. Vi har været glade for den udslusning, som har været en del af Tjeles tilbudsvifte i mange år, men tiden var inde til at tænke nye tanker. Da vi igennem længere tid har

4

Tjeles Venner


… siden sidst – Tjele

haft en del forlængelsespatienter på både Solgården og Tågelund med særdeles gode resultater, tager vi nu springet fuldt ud og gør udslusningen til en målrettet hjemsendelsesbehandling som en integreret del af primærcentrene. De klienter, der bliver en del af det nye tilbud fortsætter på det center, hvor de har været i primærbehandling, som en særlig gruppe med egne skræddersyede tilbud. De fortsætter desuden med den samme rådgiver som i primærbehandlingen, hvilket blandt andet giver en unik mulighed for at fastholde kontinuiteten i det samlede behandlingsforløb. Denne forandring betyder også, at Vingehus nu igen er blevet center for primærbehandling m.v.

Både Nils og Marianne forbliver i Tjeleregi, nu med nye opgaver – og vi siger tak til begge for jeres indsats og engagement gennem årene. Også i 2018 får vi forskellige tilbud om aktiviteter for ædru alkoholikere og pårørende. Solgården kommer i 2018 til at danne rammen omkring størstedelen af vores kursusvirksomhed. I februar skal håndværkerne i gang med en lille opfriskning, og så er vi ellers klar. I marts holder vi Winter School, Mandekursus og Parkursus. Hold dig orienteret om, hvad der sker på vores hjemmeside eller på Facebook. Vi ønsker en god start på 2018 og sender – Kærlig hilsen fra os alle på Tjele

Tjeles Venner

5


… siden sidst – Orelund

Kære alle jer! Godt nytår – fra Orelund! Tak – til alle for 2017! Nytår; så er det tid til refleksion, hvad er det i grunden, vi ”går rundt og gør”!! En behandling, der består af dygtige rådgivere – og sygevagter, er ikke en selvfølge – men, de findes ”disse lykkelige”. Tak, til holdet på ”godset”! Vi er godt i gang med 2018. Dagens gang på Orelund – er fortsat sat i system, i vores ”5-ugers rulleskema”. I kender rytmen, og den er der selvfølgelig en grund til. Vi holder fast – og de fleste finder ”den røde tråd”/ mening efter nogle dage.                        Undervisning, gruppeterapi, foredrag, motion, film, møder, familiebehandling og meditation. Dette er rammen, der viser vejen frem mod helbredelse. Uden om alt dette, har vi vores smukke park – og skoven. Dette er – uden at alle tænker over det, en vigtig del af behandlingen.

6

Tjeles Venner

Der er helbredelse i naturen! Mere end vi måske er klar over. Så, kildevandringen – og alle de frivillige gåture – ud i landskabet, er en ”skjult”, men vigtig del – af det ædru liv. Skoven har ingen dagsorden! Forandring, forbedring og fremskridt – disse ord bliver vi ofte mødt af. Træerne lader sig ikke imponere. De står og venter på os, den dag hvor vi er blevet trætte, eller har givet op. De moraliserer ikke, de irettesætter os ikke, når vi glemmer at leve. De rasler lidt med bladene, og venter. Når vi finder tilbage til naturen, finder vi nye kræfter til at genoprette ødelagte relationer, og nye kræfter til det liv, vi stræber efter. Når vi finder stien, får vi tilført nye helende kræfter, for skoven har ingen dagsorden. Det er netop derfor, den er så gavnlig for os. ”I mine mørkeste stunder forestiller jeg mig helvede som et indkøbscenter, der aldrig lukker. Man må selv bære rundt på alt det, man køber, og ingen kan finde udgangen. Skulle det alligevel lykkes én at slippe ud, kan man ikke finde sin bil – på den uendeligt store parkeringsplads. Men ... I mine mere lyse stunder, drømmer jeg om at være ude i naturen, og udforske livet. Den drøm er let at virkeliggøre. Skoven er nemlig tom i weekenden. Alle er i storcentret!” (Tak, til Tomas Sjödin- for inspiration)


… siden sidst – Orelund

Jytte Pia – på toppen (igen).

Så, lad os ”spilde tiden”; vente – gå i skoven og nyde øjeblikket.

Kærlig hilsen, fra os alle på Orelund Charlotte

Lenes digt Når jeg er i tvivl om hvor langt jeg kan nå husker jeg på hvor langt jeg er kommet

Jeg husker alt hvad jeg har mødt og al den frygt jeg har besejret

Tjeles Venner

7


… siden sidst – Tågelund

Nyt fra Tågelund Her på Tågelund er vi kommet godt igennem jul og nytår med et næsten fyldt center. Der har været masser af pårørende som var med til at fejre de to højtider, hvor det ellers kan være svært at være i behandling. Vi forsøger hele tiden at optimere behandlingen med nye tiltag. Vi har bl.a. ansat Kim Gedebjerg som fast læge på Tågelund. Kim arbejder i et tæt makkerskab med Jacob Kanstrup (læge, Søgaarden) og sammen med Mona, som er medicinansvarlig hos os. Grundet dette arbejde, fandt styrelsen for patientsikkerhed ingen fejl, da de havde til-

syn hos os i efteråret, hvilket vi er stolte af. Vores nyeste tiltag ”infodag for pårørende” er skudt godt i gang. Her får familien information om familiebehandlingen, sygdommen og meget andet. Infodagen afholdes ca. hver fjerde søndag på Tågelund, og de har været godt besat indtil videre. Grundet sygdom på andre afdelinger, har vi i løbet af vinteren hjulpet til med at dække rådgivertimer ind. Alle rådgivere er nu tilbage på et fyldt Tågelund.

Det ædru (frilufts-) liv Sverige 29. april – 3. maj 2018 Udsolgt Dato for næste tur er 2. – 6. september 2018 Du har stadig muligheden for at få en stor oplevelse! Huset i Sverige ligger 21/2 times kørsel fra Gøteborg ad 45 mod Karlstad, helt nøjagtigt på Kroppefjell, få kilometer fra den lille by Dals Rostock. Normalt bliver huset brugt til ture for primært vores udslusningsafdeling, men nu får du chancen for at opleve den unikke natur, fri for TV, internet og andre forstyrrende elementer, et perfekt sted til at være nærværende og tilstede i nuet. For at holde udgifterne nede, så alle kan være med, er turen baseret på, at vi hjælpes ad omkring måltider, oprydning, mm. Indkvartering i 4-mands hytter. 8

Tjeles Venner

Pris pr. person: 2.900 kr. dette inkluderer alle udgifter i forbindelse med turen. Tilmelding til Ingeborg: igr@tjele.com


… siden sidst – Dare to Care

Der er fuld gang i Dare to Care, som er vores tilbud, målrettet misbrugsproblemer i virksomheder. Konceptet er bygget op, så virksomheder/arbejdspladser kan blive hjulpet med de udfordringer, de sidder med i forbindelse med misbrug på arbejdspladsen. Vi tilbyder og giver virksomheder værktøjer, så de kan tage den svære, men nødvendlige samtale med den pågældende medarbejder. Så de kan spotte misbrug fremadrettet og håndtere det på arbejdspladsen. Med andre ord så der kan blive handlet på problemet, og så den pågældende medarbejder kan få den nødvendige hjælp i form af behandling. Det eneste, man ikke må gøre ved misbrug, er ikke at gøre noget. I Dare to Care kommer vi også med input til, hvordan en alkohol-/misbrugspolitik kan bygges op; det er vigtigt, at den er enkel og konkret. Vi tilbyder sparring i den sammenhæng, hvilket flere og flere benytter benytter sig af. En aktiv misbrugspolitik bidrager til, at man fastholder den viden og de kompetencer, som medarbejderen har i virksomheden. I modsat fald kan det ende med en fyring/ afskedigelse af den pågældende medarbejder, hvor vigtig viden/ekspertise går tabt for

virksomheden. Samtidig skal virksomheden i gang med at genansætte en ny medarbejder og oplære den pågældende. Behandling er derfor en god investering både i social og økonomisk sammenhæng. Behandling forbedrer den pågældende medarbejders livskvalitet mærkbart og styrker virksomhedens sociale profil. Det har derfor en positiv effekt på arbejdsmiljøet, når der bliver gjort en aktiv indsats, og har således en positiv effekt i et bredere perspektiv. Dette er baggrunden for, at vi holder informationsmøder for virkomheder omkring temaerne. Det er Christina, som kører kurserne på Langsødal i Jylland og Anne-Margrethe, som kører kurserne i København. Vi har et meget fint samarbejde omkring Dare to Care og har været på HR messen i Øksnehallen de seneste år, hvor vi har fået mange nye kontakter, som vi har samarbejdet med efterfølgende. Der kommer lige et billede fra HR messen i oktober 2017, så I kan danne jer et indtryk af vores fine stand. Tirsdag den 30. januar 2018 afholdt vi kursus både i Jylland og på Sjælland. Det var igen meget deltagende og spørgende kursister begge steder. Det er dejligt at mærke interessen og så godt, når vi får virksomheder i tale og på kursus, så de kan være Tjeles Venner

9


… siden sidst – Dare to Care

med til gøre en forskel fremadrettet og få sat misbrug højere op på landkortet. Så virksomheden i realiteten kan blive en ”grøn” virksomhed i forhold til misbrug. Derfor er det vigtigt at give information til virksomheder om de tendenser, vi også ser i forhold til misbrug hos unge/yngre medarbejdere, så virksomhederne kan blive bedre til at spotte også andre afhængigheder end alkohol. De tendenser, vi ser, er helt klart, at unge – ud over alkohol – har mere stofafhængighed end tidligere, hvilket vi også får flere og flere henvendelser 10

Tjeles Venner

på. Det er især hash, kokain og amfetamin, når vi taler kemisk afhængighed, men det gælder også spil og andre adfærdsafhængigheder. Så er du interesseret i at vide mere om, hvordan vi eventuelt kan hjælpe i forhold til misbrug og misbrugspolitik på din arbejdsplads, er du altid velkommen til at kontakte Christina eller Anne-Margrethe, så vi kan tage en snak omkring det. Kærlig hilsen Anne-Margrethe


… siden sidst – Arrangementsafdelingen Thors Hammer – en del af Tjeles Venner

Julefesten i Centerhallen i Allerød den 1. december 2017 Til den årlige julefest mødte omkring 160 feststemte mennesker op fra hele landet. Tjeles Venner havde arrangeret gratis buskørsel fra/til Fyn og Jylland, så alle havde mulighed for at deltage, og det var rigtig dejligt. Først fik vi ”Julebuffet med et twist”, og under den hyggelige middag blev der solgt lodder til det amerikanske lotteri. Der blev hurtigt udsolgt, og trækningen kunne begynde. Mange fine præmier blev uddelt, og det vakte stor glæde hos de heldige vindere. Efter middagen blev vi underholdt på allerbedste vis. Sangeren Bjørn Fjæstad, kendt fra flere teaterkoncerter og fra Rytteriet, samt Brdr. Hellemann, der har arrangeret flere af disse koncerter, optrådte med numre af Beatles, David Bowie, Donovan og Gasolin. De gjorde det med varme, humor, engagement og stor dygtighed. Publikum sang med og klappede, og var meget begejstrede for deres optræden. Det var en fantastisk oplevelse, og alt i alt var det en festlig og hyggelig aften med rigtig god og positiv stemning. Vi håber, at rigtig mange også vil støtte op om julefesten i år – den kommer I til at høre mere om. Kærlig hilsen Hanne Tjeles Venner

11


… siden sidst – Arrangementsafdelingen Thors Hammer – en del af Tjeles Venner

Julefrokost med Tjeles Venner – også for jyder og fynboer ... A I december ’17 valgte jeg at deltage i Tjeles Venners julefrokost på Sjælland, hvor ca. 160 medlemmer var samlet til fest, god mad, lotteri, hyggeligt samvær og rigtig, rigtig god musik. En dejlig aften i et skønt fællesskab, hvor det ikke betød noget, at jeg ikke kendte ret mange. En aften som jeg klart vil anbefale andre ”venner” at deltage i, da det er hygge og godt humør på højt niveau. Tænk, at man kan ha’ det SÅ sjovt som ædru … det er da fantastisk. Nogle vil nok tænke: Jamen, der er jo laaangt til Sjælland, og det er dyrt! Der må

12

Tjeles Venner

jeg skuffe jer… der var nemlig stillet gratis bus til rådighed fra Nordjylland og direkte til Allerød med flere stop på vejen. Og TUSIND TAK for det Jan Meincke og Tjeles Venner J. Jeg håber og tror på, at denne mulighed fortsætter, så vi kan få endnu flere jyder og fynboer med til festen i år. Og ja – der går noget tid med at komme frem og tilbage, men det er det hele værd ;-) Kærlig hilsen Helle


Generalforsamling 2018 I henhold til vedtægterne indkalder Tjeles Venner til generalforsamling: Tidspunkt: Lørdag den 17. marts 2018, kl. 10.00 Sted: Svostrup Kro, Svostrupvej 58, 8600 Silkeborg Tjeles Venner vil i forbindelse med generalforsamlingen være vært ved en buffet. Af hensyn til traktementet er det nødvendigt med tilmelding til medlemsservice.tjelesvenner@gmail.com – SENEST mandag den 12. marts 2018. Husk i mailen at skrive, hvor mange I kommer. Tilmelding kan også ske telefonisk på tlf. nr. 4099 5006. Program for dagen: Kl. 10.00.

Ankomst og kaffe

Kl. 11.00

Generalforsamling

Kl. 12.00

Foredrag ”Når alkohol styrer familien” v/Anna Marie Aggerholm og Tom Aggerholm Nygaard (søn)

Kl. 13.00

Buffet og efterfølgende kaffe (buffeten er GRATIS - til gengæld går hatten rundt)

Dagsorden for generalforsamlingen 1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år

3.

Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegnelse til godkendelse

4.

Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab

5.

Fastsættelse af kontingent

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

7.

Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer

8.

Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – jf. vedtægterne – være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Vel mødt! Bestyrelsen

_____________________________________________________________ Foreningen Tjeles Venner - Smedievej 269 - 3400 Hillerød – Tlf. 4099 5006 CVR-nr. 0033332351 - www.tjelesvenner.dk – medlemsservice.tjelesvenner@gmail.com


…  fra patient til praktikant

… fra patient til praktikant En søndag i maj 2011 var jeg, som så mange foregående weekender, stået MEGET tidligt op for at komme på golfbanen – så tidligt, at jeg var sikker på at være den første og alene. Det handlede desværre ikke om at spille golf andet end de første to huller, for så var jeg nemlig væk fra vejen og nede i skoven, hvor ingen kunne se mig, og SÅ ...!! Flasken med Gammel Dansk røg op af tasken, og herfra handlede det kun om en ting, flasken skulle tømmes. Nu var der ro på kroppen, hænderne var ikke længere svedige og rystende, koldsveden på panden var væk, og jeg kunne igen se min kone og børn i øjnene uden et flakkende blik (troede jeg). Denne søndag skulle vise sig at blive noget anderledes end de mange tidligere. Da jeg kom hjem, gik min hjerne fuldstændig i sort, skylden, skammen og ikke mindst ensomheden blev for meget, jeg kunne ikke mere, jeg måtte bede om hjælp. Min trofaste og evigt loyale kone fik med gode venners hjælp arrangeret, at jeg skulle i behandling, og få timer senere gik jeg for første gang beruset op af stentrappen på Orelund til en 5 ugers døgnbehandling. Da jeg kom hjem, havde jeg endelig fået styr på det, og jeg gjorde ”næsten”, som jeg havde lært under behandlingen, jeg gik i hvert fald til AA-møder af og til, når jeg havde tid, og det stod mig ret hurtigt klart, at jeg bestemt ikke var alkoholiker på samme måde som alle de andre, de snakkede bl.a. om, at de ikke kunne klare deres eget 14

Tjeles Venner

liv, men jeg havde da klaret mig selv, siden jeg var 14!!!??? Det uundgåelige skete, jeg faldt i IGEN. Jeg blev skilt, gift igen, skilt igen og efter et tilbagefald på 31/2 år, to skilsmisser, to mistede job og adskillige ”antabusbehandlinger”, måtte jeg igen se mig slået af alkoholismen, men gudskelov vidste jeg, hvor jeg skulle henvende mig, og den 14. december 2016 gik jeg for anden gang beruset op ad stentrappen på Orelund, denne gang til 4 ugers døgnbehandling. Det, der slog mig mest, da jeg for anden gang gik ind ad døren, var denne enorme følelse af ”at komme hjem”, varmen og ånden i hele huset, trygheden, mine skuldre der faldt ned, og ensomheden der med ET forsvandt. Den første tid efter jeg kom hjem gik rigtig fint, jeg flyttede sammen med min kæreste i vores drømmebolig, en landejendom langt ude på landet, ALT var idyl. Jeg passede mine AA-møder, jeg var villig, jeg lyttede intenst til, hvad der blev delt ved bordene, jeg tog 24 timer ad gangen, men alligevel var det meget meget tæt på at gå galt. 3-4 gange måtte jeg køre på Orelund, hængende i det yderste af neglene, og bede om hjælp, og hver gang var personalet der for mig. Takket være deres tålmodighed fik de langsomt og meget kærligt overbevist mig om, at jeg stadig ikke havde fattet hele budskabet. ”Få dig en sponsor og arbejd med trinene”.


…  fra patient til praktikant

Jeg fik mig en sponsor, begyndte at arbejde med trinene og ikke mindst så sygemeldte jeg mig fra mit job for at passe på mig selv. Sygemeldingen endte med en fyring, men vigtigst af alt, jeg var stadig ædru og på rette vej. På jobcenteret blev jeg gjort opmærksom på, at man skal i praktik tre gange, hvis man går ledig i 2 år, så hvis jeg selv havde nogen ideer var de velkomne. Jeg var ikke et sekund i tvivl ...!!! Jeg kontaktede straks

Charlotte på Orelund og hørte, om det var muligt at komme i praktik der, og hendes fantastiske svar var – JA A Såååå ... den 7. december 2017 gik jeg atter engang beruset op ad stentrappen til et 4 ugers ”ophold”, men denne gang beruset af taknemmelighed, lykke og spænding. Jeg havde 4 fantastiske uger, hvor jeg hjalp ”Pedel-Anders” med en masse små reparationer, chaufførtjanser og indkøb. Jeg var med til morgenmøder med både patienter Tjeles Venner

15


…  fra patient til praktikant

og personalet bag de ”mystiske” lukkede døre. Jeg prøvede aften og nattevagt, og i det hele taget fik jeg et fantastisk indblik i hvor mange kræfter, der bliver lagt i at hjælpe og vise, at der er en vej ud af misbrug. Jeg fik lov at holde jul på ”godset”, og også her slog det mig, hvor meget der bliver gjort for at gøre højtiden så hjemlig og smertefri som muligt for patienterne. Alt fra den smukke, smukke julepynt i hele huset, julebelysningen og dekorationerne udenfor, juleknas og kager, dejlig julemad, mandelgave, pakker til pakkeleg, kirke til dem der ønskede osv. osv. ... Alle sejl blev sat, kun det bedste i en svær tid.

Til slut en kæmpe hyldest til hele Tjele, alt personalet og ikke mindst Tjeles Venner, som har hjulpet med dele af finansieringen ved begge mine behandlinger – ingen jer, ingen mig.

Da jeg startede praktikken, vil jeg indrømme, at jeg trods taknemmeligheden lidt havde den holdning, at personalet var en anelse arrogante og kolde, men jeg skal da

”AF HJERTET TAK !!”

Højskoleweekends i foråret 2018

Temalørdage

Winter School – Kom stærkt tilbage Den 2. – 4. marts - Alice Vestergaard + gæstelærer – kr. 1.000,Mandekursus – Mand afhængig og hva’ så? Den 9. – 11. marts - Brian Arnved – kr. 800,Parkursus – I medvind og modvind Den 24. – 25. marts - Gladys Kreutzmann – kr. 1.500,- for et par ALLE weekendkurser er på Solgården. 16

love for, at den holdning blev gjort til skamme. Nu oplevede jeg pludselig tingene med klare øjne og fra ”den anden side af skrivebordet”. Efter at jeg også havde været med bag de lukkede døre, så jeg pludselig helheden, jeg oplevede dybt professionelle og engagerede mennesker, der brænder SÅ meget for deres job, som gir SÅ meget af dem selv for at vise andre den vej ud af misbrugshelvedet, som de alle selv har betrådt. De har alle min dybeste respekt.

Tjeles Venner

1 år 2 md. 17 dg. Og jeg snupper lige 24 timer mere A

Mindfulness til øget livskvalitet Den 14. april – kr. 250,Afholdes Hack Kampmanns Plads 1, 8000 Aarhus C Tilmelding er nødvendig og sker til kursus@tjele.com


� … medlemskab

Dit Tjeles Venner medlemskab er med til at hjælpe andre i behandling! Det koster 250 kr. om året at være medlem af vores forening Tjeles Venner. Som medlem modtager du invitationer til vores mange foredragsaftener og sociale arrangementer. Og samtidig hjælper du andre i behandling.

lemskab, da det er den ”pengekasse”, vi bruger til at udlåne penge fra til de personer eller familier, der søger hjælp og behandling - men som ikke selv har råd. Vi søger også løbende penge hos forskellige fonde til det gode formål.

Dit Tjeles Venner kontingent går til foreningens vigtige arbejde med at yde rentefri lån til afhængige, der gerne vil i behandling – men som evt. ikke har råd til hele behandlingen selv. Vi ser det som vores opgave at hjælpe så mange som muligt hvert år til et bedre og mere værdigt liv. Et liv uden afhængigheder. Foreningen har ydet lån til 100-vis af mennesker gennem tiden.

Næste gang, du skal betale, er den 1. maj 2018 hvor vi pr. e-mail sender opkrævninger ud til alle medlemmer. Vi håber, at I alle sammen fortsat vil støtte foreningens værdifulde arbejde. Og vi glæder os til at se jer til vores mange arrangementer i 2018 – herunder Skt. Hans Fest, Høstfesten på Orelund samt foredragsaftener i såvel København som i Århus.

Derfor har vores fælles forening naturligvis brug for, at så mange som muligt hvert eneste år betaler deres Tjeles Venner med-

Kærlig hilsen Bestyrelsen for Tjeles Venner

Tjeles Venner

17


… en rejse

Kære alle Tak fordi I er her – og tak fordi I findes. Fredag den 3. marts 2017 var jeg så heldig, at jeg kom på Søgården. En tøs, der var pissebange, en tøs, der havde mistet alt, en tøs, der havde det skrækkeligt både psykisk og fysisk. Jeg var så bange – og alligevel ville jeg bare gerne blive clean, ædru og spillefri.  Til sidst brugte jeg mod min vilje – men turde ikke leve livet uden brug af stemningsændrende midler ... et misbrug, hvor det i hvert fald godt 15 år, var helt slemt.  Blev hentet af Rudolf (chaufføren fra Tjele). Han var så sød.... hvorfor mon? Fordi han selv havde været i samme situation ...  Allerede der fik jeg følelelsen af – han ved sgu, hvad han snakker om og mødte mig. STORT! Havde et langt forløb på Søgården ... alle var enestående ... jeg fik så meget lov til bare at blive clean og ædru ...  Fik så meget kærlighed ...  Fik lært at sove, spise og blive klar i mit hovede igen.  Men jeg blev indhentet på Søgården ... da jeg blev clean.  Hvorfor må jeg få en chance for at leve?  ... med alt det lort, jeg har lavet ...  var så ulykkelig og fyldt med skam, skyld og bondeanger …  Det var så nedslående ...  Men jeg ville blive ædru og clean. JEG VILLE …  Og samtidig gigabange ... for hvem er jeg? ... og har jeg nu fortjent?  18

Tjeles Venner

Efter en del dramaer på Søgården ... kom næste skridt ... nemlig et langt forløb på Langsødal. Og der startede rejsen til det nye liv for alvor (på den fede måde)  Et fedt hold ... med mange udfordringer ....  Fik mig en behandler og havde base i rødt hus ...  Boede på værelse 11 øverste etage... Gladys hjalp mig med at pakke ud og gøre mit værelse rart ... det var en dejlig start ...  Selve behandlingsforløbet var så givende ... jeg fik den støtte, jeg havde brug for og undervisningen var virkelig lærerig ... temadagene ... kvindegruppen om onsdagen ...  Speaker om lørdagen ... besøgsdag om søndagen ... lysmøderne ... AA-møderne ... NA- møderne ...  Det var så fantastisk ... tænk, at jeg fik struktur på mit liv og vågnede clean og gik clean i seng. Gud er STOR. Alle de indholdsrige samtaler med alle de andre klienter ... og endda clean ...  og alle de troværdige ord, som jeg delte med min behandler ... stort at turde ...  Lavede 1. trin på mine afhængigheder ... og følelsesmæssige afhængigheder ...  Også lige de fede trin ... nemlig 4. og 5. trin ...  Jeg valgte at tage alle trinene alvorligt ... på den måde ... hvis jeg skulle have det godt og skulle kunne leve clean, når jeg kom til Århus ... skulle tiden bruges hensigtmæssigt ...  og dermed ... simpelthen smide den fa-


� … en rejse

cade og tale og fortælle igennem ... ærligt ... Alt blev afsluttet uden smækken med døren ... jeg blev klappet ud ... jeg græd ... og kunne mærke – hold nu op jeg elsker jer ... elsker livet ... og elsker mig selv lidt mere end før ... I hele mit liv har jeg rejst verden rundt .... flygtet fra alt og alle ...  Men denne her rejse – ved at blive ædru, clean og spillefri – er den bedste rejse i mit liv. Derfor vil jeg bare gerne af hele mit hjerte sige tusinde tak for hjælpen Tjele ... Tusinde tak fordi I lærte mig livet uden at bruge ...  Tusinde tak for kys og kærlighed  Tusinde tak for jeres rummelighed Tak fordi jeg måtte leve min frygt ud hos jer og komme på den anden side Tusinde tak for jeres måde at virkelig hjælpe mig på  Tusinde tak til jeres tværfaglige samarbejde  Tusinde tak fordi jeg stadig må skrive mit 10. trin til min behandler pr. mail Og tusinde tak fordi I lærte mig ... at alt det lort, jeg har lavet, var fordi jeg var aktiv ... og aldrig ville finde sted som afhængighedsfri Tusinde tak fordi jeg har fået mig et hjem ... nu er jeg flyttet hjemmefra ...  Og kommer hver anden torsdag og spiser frokost hos jer ...❤

Så meget for i dag: Uanset hvad er beslutningen nemlig valgt ... No MATTER WHAT ... at jeg vil være clean og ædru i dag. Jeg ønsker ikke at være clean ... i hele mit liv har jeg ønsket mig så meget ... og intet blev det til ... derfor i min verden hedder det ... Jeg vil være clean, ædru og spillefri. Takker for 10 mdr. og 21 dage Venlig hilsen Pia ❤ Uanset hvad, er det vigtigt at leve ... glem aldrig det ... A Tjeles Venner

19


Bliv én af vennerne i Tjeles Venner Tjeles Venner henvender sig ikke blot til de, der er behandlet på Behandlingscenter Tjele og deres pårørende, men til enhver, som savner et fællesskab for at dele erfaring, styrke og håb. Af foreningens aktiviteter kan bl.a. nævnes:
 - Medlemsblad, som udkommer fire gange årligt
 - Økonomisk støtte til behandling af misbrugere og deres pårørende på Behandlingscenter Tjele - Socialt arbejde blandt medlemmer, bl.a. fester, kurser, foredrag og lign. - Foredragsaftener på Sjælland og i Jylland Send nedenstående blanket og få tilsendt en opkrævning.
Når du har indbetalt kontingent, vil du være optaget som medlem. Kontingent for enkelt medlem kr. 250,-

Indmeldelsesblanket Navn: Adresse: Postnr./by Telefon: Mail: Blanketten sendes til: Jacob Elk Ballerup Byvej 314 A 2720 Ballerup 21-1

Tjeles venner nr 1 2018  
Tjeles venner nr 1 2018  
Advertisement