Page 1

GUรA DE LECTURAS CURSO 2009-10 1ยบ CICLO


PRIMEIROS LECTORES ( DE 6 A 8 ANOS): narracións cuxos protagonistas vivan situacións da vida cotiá; narracións con personaxes animais, de aventuras, fantasía, humor... contos clásicos e populares, libros de fábulas e contos de fadas; libros de poemas, adiviñas, e trabalinguas; obras de teatro para ser representadas; libros documentais ou de información en distintos soportes (corpo humano, natureza, civilizacións...). O curso pasado li nlles aos xemelgos moit os dos libros recomendados po lo Equipo da Bibliote ca para o 1º ciclo


“UNHA CHEA DE FAMILIAS”

“A AVOA ENCARNA FAI NIÑO”

Autor: Xosé A. Neira Cruz. Editorial: Galaxia.

Autor: Xosé A. Neira Cruz. Editorial: Everest Galicia.

Xosé A. Neira, aborda neste libro temas como o da familia, a emigración, a diversidade cultural...

A avoa Encarna naceu e viviu coma un paxaro.

Xosé Antonio Neira Cruz, Santiago de Compostela,1968. Escritor galego. É o responsable das coleccións "Sete Mares","Árbore" e "Costa Oeste" da editorial Galaxia e profesor de Periodismo na Universidade de Santiago de Compostela.

Xosé Antonio Neira Cruz, Santiago de Compostela,1968. Escritor galego. É o responsable das coleccións "Sete Mares","Árbore" e "Costa Oeste" da editorial Galaxia e profesor de Periodismo na Universidade de Santiago de Compostela.

Un día abriu as ás e...

“LAYA Y EL HORRIPILANTE MONSTRUO DE CHAMPڔ

“LA VACA EN LA BACA”

Autor: Martín Piñol. Editorial: Edebé.

Autor: Luis Berenguer Navarro. Editorial: Edelvives.

Laya es la niña que mejor borra la pizarra de clase. Puede parecer una niña normal, pero Laya guarda un secreto... Martín Piñol, Barcelona, 1979 Humorista y escritor. Hasta el momento ha publicado los libros infantiles “Crónicas apestosas”, “Menudos chistes” y “Laya y el horripilante monstruo de champú”.

Una vaca. Otra baca. La vaca da leche, la baca, no. La vaca muge, la baca, no. Entonces, ¿para qué quiero la baca? Muy sencillo, para transportar la vaca


“ESTHER RECUPERA A SUS AMIGOS”

“LA FÁBRICA DE NUBES”

Autor: Annemie Berebrouckx. Editorial: Edelvives.

Autor: Ceseli Josephus. Editorial: Edelvives.

Esther cree que tiene muchos amigos pero, en realidad, está bastante sola. El día en que sus amigos se van de viaje sin ella, Esther decide empezar a escuchar a los demás... Y sus amigos la reciben con gran alegría. Annemie Berebrouckx Sabía desde muy joven que quería hacer libros para niños. Trabaja a tiempo completo como autor independiente e ilustrador para varias editoriales.

Blas y Bob viven en un país donde nunca llueve, por eso se van a otro a buscar nubes. Allí no conocen a nadie y no son muy bien recibidos. Pero no se desaniman y trabajan duro para conseguir su objetivo. Una historia con muchas lecturas sobre pueblos que buscan lo que les falta para vivir un poco mejor Ceseli Josephus, Wassenaar, 1952 Estudió Arte. Profesor. Pintor. Comenzó a ilustrar libros infantiles en 1982.

“SAR, SARELA E OS MONSTROS DE COMPOSTELA”

“ILDA, O LOBO, O CORZO E O XABARÍN.”

Autor:Kiko da Silva. Editorial: Kalandraka / Consorcio de Santiago.

Autor: Uxío Novoneyra. Editorial: Tambre. Col.: Ala Delta.

Sar e Sarela son dous gatos que Iles deben os seus nomes aos ríos que cruzan Santiago. A súa aventura transcorre polo centro histórico desta cidade, onde descobren uns seres de pedra de aspecto terrible, as gárgolas… As ilustracións, cheas de colorido, ofrecen unha peculiar visión da paisaxe e dos tópicos de Santiago, onde a chuvia é arte... Este inusual percorrido literario levará ao lector por lugares emblemáticos da capital galega.

Ilda é unha moza que vivía nunha torre erguida sobre unha grande rocha no fin do mundo. O lobo, o corzo e o xabarín fixeron un pacto con ela. Uxío Novoneyra (Courel, 1930 - Santiago de Compostela, 1999). Foi un poeta e escritor de contos infantís en galego e castelán. A Real Academia Galegas decidiu dedicarlle o Día das Letras Galegas 2010.


“INSPECTOR CITO...”

“PINGORIÑA E O TEMPO”

Autor: Antonio G. Iturbe. Editorial: Edebé.

Autor: Roberto Aliaga / Ánxela Gracián. Editorial: Macmillan.

Colección moi divertida: Los casos del Inspector Cito. Con varios títulos: “'Una investigación por los pelos”', “'Un día en las carreras”, “El visitante nocturno”, “Un ayudante de mucha ayuda”, “La momia desaparecida”...

Pingoreta pasa os días buscando o tempo, pero non o procura. Ao final, fai un bo descubrimento. Roberto Aliaga, Argamasilla de Alba, 1976. Licenciado en bioloxía, é escritor de literatura infantil. En 2008 gañou o Premio Lazarillo de álbum infantil ilustrado pola obra “ O príncipe dos enredos.”

“O DEBUT DE MARTIÑO PORCONI”

“PESADELO NO TREN CHOCOLATE”

Autor: Xosé A. Neira Cruz. Editorial: Galaxia. Col.: Musicontos.

Autor: Fina Casalderrey. Editorial: Galaxia.

O libro ven cun CD coa Real Filarmónica de Galicia.

Xosé Antonio Neira Cruz, Santiago de Compostela,1968. Escritor galego. É o responsable das coleccións "Sete Mares","Árbore" e "Costa Oeste" da editorial Galaxia e profesor de Periodismo na Universidade de Santiago de Compostela.

Iria e o seu irmán van facer a súa primeria viaxe en tren sos. Pero parece que o tren Chocolate lles está a advertir dalgún perigo. Fina Casalderrey, Xeve (Pontevedra), 1951. Mestra e escritora galega. Comenzou no mundo literatio no ano 1991 con “Mutacións xenéticas”. Desde entón escribiu máis de 40 obras e recibiu multitude de premios.


“HUGO EN EL CASTILLO DEL TERROR”

“EL MONSTRUO PELUDO”

Autor:Cornelia Funke. Editorial: Pearson Alhambra.

Autor:Heriette Bichonnier. Editorial: Edelvives.

Teodoro Ortiz está desesperado. Nada más instalarse en el castillo de Monteoscuro, gritos y apariciones le quitan el sueño.

Un monstruo muy peludo está harto de comer ratones...hasta

Cornelia Funke , Dorsten, 1958. Escritora alemana de literatura infantil . Trabajó tres años como trabajadora social para niños desfavorecidos. Las historias de esos niños fueron la fuente de inspiración para escribir e ilustrar sus novelas.

Henriette Bichonnier , Francia,1943. Escritora francesa de literatura infantil . En 1972 Comienza a escribir historietas con François Bourgeon, además de cuentos para niños, críticas literarias y teatrales. Pero su prioridad es la lucha contra el analfabetismo.

que decide comer personas.¡¡Pero una le salió respondona!!


Todos os días son bos para ler. A lectura ademais de entreter, permítenos coñecer outras ideas e outros mundos máis aló do cotiá.

www.abibliodopintorlaxeiro.blogspot.com EQUIPO DA BIBLIOTECA

guia 1º ciclo  

guia el 1º ciclo