Page 1

Título. OUR CLASS LIBRARY

Nivel

educativo.

Ciclo

de

Educación Primaria 

Recursos necesarios.

Ordenador,

EDI, Internet. 

Contidos a tratar. o o o o o

Comprensión lectora. Capacidade de resumo. Capacidade de valoración crítica. Técnicas de expresión escrita. Traballo colaborativo.

Procedemento a seguir para levala á práctica.

A idea sería facer un pequeno repositorio dos libros de lectura que temos na biblioteca de aula que incluíse unha ficha de cada libro. Primeiro o profesor debe crear un modelo de ficha, en google drive, para que


os alumnos a completen (datos básicos do libro, imaxe portada, resumo e valoración), despois asignará un libro a cada alumno, una vez completadas e supervisadas polo profesor as fichas, subiranse a ISSUU e conformarán o repositorio da nosa biblioteca. Unha vez subido o repositorio, cada vez que un alumno lea un libro, poderá facer um comentario á ficha de dito libro, e antes de elexir o libro poden ver a valoración dos compañeiros, esto permitirá facer una valoración sobre o funcionmento da biblioteca de aula, libros máis lidos, máis populares, etc.

OUR CLASS LIBRARY  

THIS DOCUMENT CONTENS A PROJECT FOR AN ENGLISH PRIMARY CLASS

Advertisement