Skolotāja rokasgrāmata  

Skolotāja rokasgrāmatā apkopota vispārīga informācija par ķīmiskajām vielām mūsu apkārtnē un bīstamajām vielām produktos, kā arī praktiskie...

Skolotāja rokasgrāmata  

Skolotāja rokasgrāmatā apkopota vispārīga informācija par ķīmiskajām vielām mūsu apkārtnē un bīstamajām vielām produktos, kā arī praktiskie...

Advertisement