Švygžda – slėpiningas šlapynių švilpikas

Page 1

Švygžda – slėpiningas šlapynių švilpikas

(lot. Porzana porzana, angl. Spotted Crake, vok. Tüpfelsumpfhuhn) Į vištą panašų šlapynių paukštį labai sunku pamatyti. Jis vengia skraidyti, dažniausiai braido palei pakrančių augaliją, slepiasi šešėliuose, į atvirą vietą išlenda retai. Norint sužinoti, ar šlapynėje švygžda gyvena, geriausia yra leistis į egzotišką naktinį klausymą pavasarį ar ankstyvą vasarą. Pusvalandį po saulėlydžio prasideda išskirtinis koncertas – girdėti kas sekundę kartojamas energingas švilpčiojimas „tiuit tiuit tiuit“. Šį balsą lengva atskirti, tylią naktį jį galima girdėti net kilometro atstumu! Giesmė skirta patelei privilioti ir, patinui susiradus porą, nutyla. Jei dar antroje liepos pusėje girdite šį išskirtinį švilpavimą, jūs susidūrėte su „senberniu“, vėluojančiu, bet vis dar neprarandančiu vilties šį sezoną susirasti antrąją pusę. Taip pat didesnė tikimybė švygždų pamatyti per pavasarinę migraciją susitelkusių didesniais būreliais atvirose vietose. Šie paukščiai mėgsta potvynį. Paprastai jie pastebimi pavieniui, poromis ar mažomis grupėmis. Stebėtojui švygžda greičiausiai pasirodys juoda, nes retai pasitaiko galimybė ją apžiūrėti vietoje, kur nebūtų šešėlio. Aiškiau pastebima ir nuo panašių paukščių atskiriama dėl taškuotos krūtinės. Švygžda dažniausiai painiojama su Lietuvoje palyginti dažna savo giminaite ilgasnape vištele. Vis dėlto švygždą atskirsite iš baltų krūtinės dėmelių. Namai Švygžda renkasi šlapias, drėgnas vie­ tas – užliejamas paežerių ir paupių pievas, žemapelkes, tarpines pelkes, ap­ semtus durpynus. Lizdą suka pelkėtose vietose tarp tankių augalų iš pernykščių švendrų, nendrių ir viksvų stiebų. Per potvynį Nemuno deltoje stebimas di­ džiausias švygždų skaičius Lietuvoje. Ūkininkas padeda išlikti Švygždoms patinka labai šlapios pievos. Paukštis jautriai reaguoja į melioraciją ir sausinimą. Gausus švygždų skaičius per potvynį liudija, kad sąlygos Nemuno del­ toje šiam paukščiui palankios, tačiau pie­


Apsaugos būklė Lietuvos raudonojoje knygoje

Išnykusi ar galbūt išnykusi rūšis, 0 (Ex) Ties išnykimo riba esanti rūšis, ją galima išsaugoti tik naudojant spe­ cialias apsaugos priemones, 1 (E) Pažeidžiama rūšis, kurios populiacija sparčiai mažėja, 2 (V) Reta rūšis, kurios populiacijų mažai dėl jos biologinių ypatybių, 3 (R) Neapibrėžto statuso rūšis, apsaugos sta­ tusui nustatyti trūksta duomenų, 4 (I) Išsaugota rūšis, kurios gausumas jau atkurtas, 5 (Rs) Neįrašyta Nemuno deltoje stebima vas staigiai nusausinus paukštis gali bijoti čia pasilikti. Svarbu palaikyti vietomis užmirkusius plotus (net iki 30 cm) tol, kol paukštis susisuks lizdą ir pasirengs perėti (iki birželio vidurio). Vėliau jau švygždos perėjimo vietos nekeis, visomis išgalėmis stengsis mažylius išauginti. Po to švygždoms gali pakenkti šienavi­ mas. Siekiant paukščius apsaugoti, reikė­ tų šią veiklą atidėti bent iki liepos. Ganydamas gyvulius ar šienaudamas šlapias pievas ūkininkas taip pat švygždai padeda išgyventi – neleidžia pievoms už­ želti krūmais ar nendrėmis. Pasitraukus ūkininkui, paprastai tas vietas apleidžia ir švygždos. Mityba Švygžda – visaėdis paukštis. Lesa daug moliuskų, uodų ir laumžirgių lervų, vaba­

lų, tačiau ji taip pat smaguriauja ir augalų lapais, šakelėmis, uogomis, sėklomis.

Veisimosi laikas

Įdomu • Patinėlio išvaizda nuo patelės mažai skiriasi. • Švygždai būdinga trūkčiojanti eisena linksint galva. Tokia pat maniera ji ir plauko. • Gerai vaikšto per plūduriuojančius augalus. • Susiranda porą vienam sezonui. • Per vasaros sezoną gali išvesti dvi vadas. • Nors tai – labai slėpiningas ir atsar­ gus paukštis, ornitologai Pietų Afrikos Respublikos metropolyje Johanesburge yra užregistravę drąsų, noriai fotogra­ fams pozuojantį individą.

DIDŽIAUSIA TIKIMYBĖ PAMATYTI

Šis leidinys išleistas įgyvendinant projektą „Atvirų buveinių geros būklės palaikymo mechanizmų sukūrimas Nemuno deltos regioniniame parke“, kurį iš dalies finansavo Europos ekonominės erdvės programa. Lietuvos laukinės gamtos fotografų klubo WWW.NATUREPHOTO.LT nuotraukos Žemėlapis iš svetainės www.maps.lt


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.