Perkūno oželis – meilės ar dievų būgnelis

Page 1

Perkūno oželis – meilės ar dievų būgnelis (lot. Gallinago gallinago, angl. Common Snipe, vok. Bekassine) Perkūno oželio patinėliai, siekdami užkariauti patelių širdis, atlieka virtuoziškus skrydžius, kurių metu girdisi duslus perkusinis garsas. Jis panašus į mušamųjų instrumentų arba perkūnijos griausmą, kartais gali priminti ožio mekenimą. Kuo garsas stipresnis ir įspūdingesnis, tuo labiau tai patinka patelei. Dėl to patinai stengiasi pasirodyti kuo geriau, dažnai treniruojasi ir demonstruoja patelėms puikią fizinę formą įvairiai pikiruodami danguje. Tokį perkūno oželio elgesį senovės lietuviai aiškino kitaip. Pasak jų, šis sparnuotis yra pagonių dievo Perkūno palydovas ir vartydamasis bei mekendamas praneša žmonėms apie besiartinančią perkūniją ir audras. Tikėta, kad pavasarį, kai pirmą kartą sumekena oželis, greitai bus perkūnija. Dėl sąsajos su dievais šis paukštis ir gavo išskirtinį pavadinimą. Mityba Daugiausia minta sliekais, kirmėlėmis, vabzdžių lervomis, smulkiais vėžiagy­ viais ir moliuskais. Kartais palesa sėklų ir uogų. Namai Perkūno oželis mėgsta šlapynes. Įsiku­ ria šlapiose ir drėgnose pievose, atvirose žemapelkėse, šlapiose plynose kirtavie­ tėse ir didele žole apaugusiose salose. Pasaulyje tokių vietų mažėja, o štai Ne­ muno deltoje jiems – tikras rojus. Įdomu • Duslų mekenimą perkūno oželiui padeda išgauti uodega. Paukštis turi dvi specifines „šnekančias“ plunksnas. Pir­ miausia patinėlis pakyla nuo žemės maž­ daug į 50 m aukštį, per tą laiką „šnekan­

čios“ plunksnos išsipučia. Tada paukštis pasilenkia apytiksliai 40 laipsnių kampu ir staigiai neria žemyn. Garsas atsiranda tik pasiekus 50 km/val. greitį ir trunka neil­ gai – kol paukštis krinta 90 km/val. grei­ čiu. Vėliau patinėlis vėl staigiai kyla aukš­

tyn ir vėl neria žemyn. Šitaip jis stengiasi kuo garsiau mekenti ir peršasi patelei. O patelės neskuba išsirinkti vieno patino. Veisimosi sezono pradžioje jos poruojasi su daugybe patinų ir tik sezonui einant į pabaigą apsistoja ties vienu išrinktuoju.


Ūkininkas gali padėti Ūkininkas turi didelę reikšmę perkūno oželio gerovei. Svarbiausia – palaikyti šla­ pynes, virš kurių girdimas dieviškas me­ kenimas, jų nesausinti, neužsėti. Dumble oželis ieško maisto, todėl jam išsausėjus paukštį gali ištikti badas. Atpažinsite iš mekenimo

Tuomet padeda 4 kiaušinius. Išsiritusius jauniklius tėvas su motina pasidalija pusiau ir užaugina atskirai. Veisimosi periodas su visais ritualais trunka ilgai – balandžio–rugpjūčio mėnesiais. • Šis paukštis mėgsta vaikštinėti po skys­ tą purvą, maitintis dumblėtose vietose. Turi ir puikiai tam pritaikytą ilgą snapą – įmurdo jį kaip zondą į dumblą ir neiš­ traukdamas renka mėgstamas gėrybes.

Stebėti perkūno oželį sudėtinga. Šis paukštis yra drovus, gerai užsimaskavęs. Nuo smalsių akių jį saugo slepiamųjų spal­ vų apdaras. Pievoje perkūno oželis stengia­ si išlikti nematomas ir artėjant žmogui ar plėšrūnui priglunda prie žemės. Tik priėjus labai arti purpteli nuo žemės ir skrisdamas zigzagais sprunka. Šitaip tikisi suklaidinti įsibrovėlį, jei tas bandytų jį vytis. Veisimosi metu, leidžiantis saulei ar esant ūkanotam, apsiniaukusiam orui, dažnai pikiruoja mekendamas ore. Te­ reikia atkreipti dėmesį į sklindantį garsą ir žiūronais galėsite stebėti visą piršlybų procesą, kurį perkūno oželis demons­ truoja noriai ir palyginti trankiai.

Apsaugos būklė Lietuvos raudonojoje knygoje

Išnykusi ar galbūt išnykusi rūšis, 0 (Ex) Ties išnykimo riba esanti rūšis, ją galima išsaugoti tik naudojant spe­ cialias apsaugos priemones, 1 (E) Pažeidžiama rūšis, kurios populiacija sparčiai mažėja, 2 (V) Reta rūšis, kurios populiacijų mažai dėl jos biologinių ypatybių, 3 (R) Neapibrėžto statuso rūšis, apsaugos statusui nustatyti trūksta duomenų, 4 (I) Išsaugota rūšis, kurios gausumas jau atkurtas, 5 (Rs) Neįrašyta Nemuno deltoje stebima

Veisimosi laikas

DIDŽIAUSIA TIKIMYBĖ PAMATYTI

Šis leidinys išleistas įgyvendinant projektą „Atvirų buveinių geros būklės palaikymo mechanizmų sukūrimas Nemuno deltos regioniniame parke“, kurį iš dalies finansavo Europos ekonominės erdvės programa.

Žemėlapis iš svetainės www.maps.lt

Lietuvos laukinės gamtos fotografų klubo WWW.NATUREPHOTO.LT nuotraukos, Sauliaus Karaliaus piešinys


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.