Meldinė nendrinukė. Mažasis vadovas vaikams

Page 1


2

-

-


(

-

3


4

-

-

Valgiaraštis uodas sparva musė

voras lerva drugio vikšras žiogas vapsva amaras


-

-

-

5


6

-

-

-


-

-

7


8

-

-

-

-


9


10

-

-

-

-

-

-

-

-


11


12

-

-

-

-

KIRSTUKAS


DRUGYS

VORAS JAUNIKLIAI VABALAS

VIKŠRAS

13


14

-

-

-


15


16

-


17


18

-

MR

SN


LV LT GB

DE BE

BY

PL

UA

CZ AT

FR

HU

IT

ES

PT

DZ MA

ML

Lietuva LT Baltarusija BY Senegalas SN Malis ML Ispanija ES Portugalija PT Lenkija PL Ukraina UA

Vokietija DE Vengrija HU Mauritanija MR

Italija IT

Belgija BE

Marokas MA Austrija AT Latvija

LV

19


20


-

-

-


22


23


24

-

-

ste-


-

25


26

-

-

-


27


2830

-

-

-


31


32

-

-


-

33


34


-

-

-

35Tik niekam nesakykit, kaip šiltuosius kraštus.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.