Page 1

.N

t

e oj

im

s

li sk

jim

ak

oj

. Ke l ia uja skaity

.

ion s m arš ru t l . Ke

autu

u ia

utu

go m

. liaujant Laukiniai val

kin au u. Ke lia ujan t .L

ut lia

s sk

po dangaus sklia

ss

im

gau

vyn

mtoje . N vy k a n gu . Ga sto po po . akvyn po d N s i t d a o gu a nga n ob . u G am av

au

. v a d a s . D ar n u

rt o

. Ke tu

ui

sv a

i kl

el

oj

as

an

k o dangau yn p kv

od

is

yn

od

kv

art o skaitytojui . vada s i d o i u t r o s .D .A . Laukiniai valgomi au ai l t a n g ala g uja d a i . N a k v y i ni lia b n e o p im .K av i l a u k i n i a Ke L i va . nt as tojui . as

ori . Aut v art

Na

sv

ai

.

itytojui . va das . D arn u

i augal

je

odis ska

om

to

m ai . A u t o ri

lg

.G

am

ug

patari

u arn s

p

i

l va

go

a mi

ala

ko inin

ak . K a r t o j i m a s . K el io n s m a r š r u t a s vy . as s v a t a r i m a i A utor K j i m r n un ko p o g u . G a m t o i o d i a t je . is s os N a ity a t

ia

aplinkosaugininko patarimai

D

ogu

eliaukime atsakingai!


am

toj

e . Nakvyn p

o d a n g aus sk l i a utu . K e

liaujant . Lauk

adas . Darnus v . v ar ima to j

s . Ke l i o n

da

a k vyn p o s t i. N o

g u .G

a itytoj ui sk

dis

ar sm

š r u t a s . Ke l i a v im Autori ob o


urinys


skaitytojui -

-


-

-

-

-


-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

9


-

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


Darnu


-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-


-


-

-

-

-

-


-

“: -

-


Lietuvoje:


-

-

2


-

-

-


-

-


2

-

-

2

-

2

2

-


2

tenkantys 2

2

-

-


-

-

2

-


-

-

-

2

-


teritorijose

ne vieta -

-

-


-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-


-

-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-


-

-

-


-

-

-

-


Inventorius -

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-


-

-

-

-


Ixoides ricinus -

-

citriodora

Corymbia Pelargonium Lavandula


-

-

-

-

-


-

-

-

-


Keliaujant


-


-

-

-


-

-

-


-

-


-

-

-


-

-

-

-


Garsai -

-

-


-

-

Atliekos -

-


-

-

-

-


-

-

-


-

-

-


laukiniai

-


lot. Anthriscus sylvestris

Conium maculatum -

-

s laikas:

maistui tinkama


lot. Urtica dioica as laikas: maistui tinkam

-

-

-

-


lot. Cardamine amara

as laikas:

maistui tinkam

-

-

-


lot. Allium oleraceum

-

s laikas: maistui tinkama


lot. Aegopodium podagraria

s laikas:

maistui tinkama

-

-

-


lot. Arctium tomentosum

s laik maistui tinkama

as:

-

-


lot. Angelica sylvestris s laikas: maistui tinkama

-

-

-


lot. Angelica archangelica

s laik maistui tinkama

as:

-


99


lot. Tragopogon pratensis

s laikas: maistui tinkama

-

-


lot. Heracleum sibiricum s

maistui tinkama

-

-

-

-


lot. Epilobium angustifolium

s laikas: maistui tinkama

-


lot. Typha latifolia

s laikas:

maistui tinkama

-

-


lot. Asarum europaeum

-

-

-

-


lot.

-

-

-

-

-


lot. Oenothera biennis

-

-

-


-

-


Šis leidinys yra projekto „Darnios Lietuvos saugomų teritorijų raidos puoselėjimas“ dalis. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto aprašymą rasite internete:

www.bef.lt/projektai


.G

a k vyn p o s i. N

am

toj

e . Nakvyn p

o dang au

s sk

tog u

lia u t . u Ke l i a u j a n . a u k i n i t L

adas . Darnus v . v ar ima to j

a itytoj ui sk

s . Ke l i o n

da

dis

ar sm

š r u t a s . Ke l i a v im Autori ob o

Keliaukime atsakingai. Aplinkosaugininko patarimai  
Keliaukime atsakingai. Aplinkosaugininko patarimai  

Knygelė gali pasitarnauti kiekvienam keliautojui tarsi orientyras, kaip priimti aplinkai palankesnius sprendimus ar savo kelione prisidėti p...

Advertisement