Page 1

.N

t

e oj

im

s

li sk

jim

ak

oj

. Ke l ia uja skaity

.

ion s m arš ru t l . Ke

autu

u ia

utu

go m

. liaujant Laukiniai val

kin au u. Ke lia ujan t .L

ut lia

s sk

po dangaus sklia

ss

im

gau

vyn

mtoje . N vy k a n gu . Ga sto po po . akvyn po d N s i t d a o gu a nga n ob . u G am av

au

. v a d a s . D ar n u

rt o

. Ke tu

ui

sv a

i kl

el

oj

as

an

k o dangau yn p kv

od

is

yn

od

kv

art o skaitytojui . vada s i d o i u t r o s .D .A . Laukiniai valgomi au ai l t a n g ala g uja d a i . N a k v y i ni lia b n e o p im .K av i l a u k i n i a Ke L i va . nt as tojui . as

ori . Aut v art

Na

sv

ai

.

itytojui . va das . D arn u

i augal

je

odis ska

om

to

m ai . A u t o ri

lg

.G

am

ug

patari

u arn s

p

i

l va

go

a mi

ala

ko inin

ak . K a r t o j i m a s . K el io n s m a r š r u t a s vy . as s v a t a r i m a i A utor K j i m r n un ko p o g u . G a m t o i o d i a t je . is s os N a ity a t

ia

aplinkosaugininko patarimai

D

ogu

eliaukime atsakingai!


am

toj

e . Nakvyn p

o d a n g aus sk l i a utu . K e

liaujant . Lauk

adas . Darnus v . v ar ima to j

s . Ke l i o n

da

a k vyn p o s t i. N o

g u .G

a itytoj ui sk

dis

ar sm

š r u t a s . Ke l i a v im Autori ob o


urinys


skaitytojui -

-


-

-

-

-


-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

9


-

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


Darnu


-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-


-


-

-

-

-

-


-

“: -

-


Lietuvoje:


-

-

2


-

-

-


-

-


2

-

-

2

-

2

2

-


2

tenkantys 2

2

-

-


-

-

2

-


-

-

-

2

-


teritorijose

ne vieta -

-

-


-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-


-

-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-


-

-

-


-

-

-

-


Inventorius -

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-


-

-

-

-


Ixoides ricinus -

-

citriodora

Corymbia Pelargonium Lavandula


-

-

-

-

-


-

-

-

-


Keliaujant


-


-

-

-


-

-

-


-

-


-

-

-


-

-

-

-


Garsai -

-

-


-

-

Atliekos -

-


-

-

-

-


-

-

-


-

-

-


laukiniai

-


lot. Anthriscus sylvestris

Conium maculatum -

-

s laikas:

maistui tinkama


lot. Urtica dioica as laikas: maistui tinkam

-

-

-

-


lot. Cardamine amara

as laikas:

maistui tinkam

-

-

-


lot. Allium oleraceum

-

s laikas: maistui tinkama


lot. Aegopodium podagraria

s laikas:

maistui tinkama

-

-

-


lot. Arctium tomentosum

s laik maistui tinkama

as:

-

-


lot. Angelica sylvestris s laikas: maistui tinkama

-

-

-


lot. Angelica archangelica

s laik maistui tinkama

as:

-


99


lot. Tragopogon pratensis

s laikas: maistui tinkama

-

-


lot. Heracleum sibiricum s

maistui tinkama

-

-

-

-


lot. Epilobium angustifolium

s laikas: maistui tinkama

-


lot. Typha latifolia

s laikas:

maistui tinkama

-

-


lot. Asarum europaeum

-

-

-

-


lot.

-

-

-

-

-


lot. Oenothera biennis

-

-

-


-

-


Šis leidinys yra projekto „Darnios Lietuvos saugomų teritorijų raidos puoselėjimas“ dalis. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto aprašymą rasite internete:

www.bef.lt/projektai


.G

a k vyn p o s i. N

am

toj

e . Nakvyn p

o dang au

s sk

tog u

lia u t . u Ke l i a u j a n . a u k i n i t L

adas . Darnus v . v ar ima to j

a itytoj ui sk

s . Ke l i o n

da

dis

ar sm

š r u t a s . Ke l i a v im Autori ob o

Keliaukime atsakingai. Aplinkosaugininko patarimai  

Knygelė gali pasitarnauti kiekvienam keliautojui tarsi orientyras, kaip priimti aplinkai palankesnius sprendimus ar savo kelione prisidėti p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you