Gulbės – ištikimybė iki mirties

Page 1

Gulbės – ištikimos iki mirties Gulbės susiporuoja visam gyvenimui. Netgi sklando mitas, kad jei žūsta vienas poros narys, kitas – užsimuša. Iš tiesų, vienišius vienus kitus metus blaškosi, kol susiranda kitą partnerį. Skirtingai nei kiti paukščiai ar gyvūnai, gulbių šeima ilgai laikosi tvirta kaip kumštis. Jaunikliai su tėvais paprastai gyvena metus, t. y. iki naujo perėjimo sezono. Tik paskui tėvai juos paleidžia savarankiškai gyventi. Dar apie porą metų jaunikliai bastosi būriu, o vėliau, kai galutinai subręsta, žiemojimo vietose ar migracijos metu ima dairytis poros. Tik ketvirtais metais gulbės pradeda savarankišką šeimyninį gyvenimą. Lietuvoje ir Nemuno deltoje aptinka­ mos keturios gulbių rūšys. Gulbė nebylė ir gulbė giesmininkė mūsų krašte peri, o kitos dvi rūšys – mažoji gulbė ir juodoji gulbė – stebimos per migracijas. Mažąją gulbę šalyje galima matyti kelis mėnesius per metus rudens ir pavasario migracijos metu, o juodoji gulbė užklysta iš Vakarų

Europos, kur yra introdukuota ar stebi­ ma pasprukusi iš nelaisvės. Mažoji gulbė yra priskiriama prie sparčiai nykstančių rūšių. Skaičiuojant Europoje žiemojančių mažųjų gulbių populiaciją, pastaraisiais metais stebimas staigus jos mažėjimas – nuo 1995 m. iki 2010 m. sumažėjo beveik 40 proc.

Perinčios gulbė nebylė ir gulbė giesmi­ ninkė yra puikiai įsitvirtinusios visoje šalies teritorijoje. Lietuvoje gulbių gies­ mininkių peri 80–90 porų, o nebylių – 1 300–1 500. Taip pat pastebima, kad mūsų krašte lieka žiemoti vis daugiau jaukių, pašaro laukiančių, prie žmogaus pripratusių gulbių nebylių, neretai joms draugiją palaiko ir gulbės giesmininkės. Stebėjimas Gausiai gulbės stebimos per pavasarines migracijas Šyšos polderyje, Sausgalviuose, Tulkiaragėje. Įdomu

Gulbė nebylė

• Itin gražios būna kiekvieną pavasarį prieš prasidedant perėjimo metui vyks­ tančios gulbių tuoktuvės. Gulbės giesmi­ ninkės bendrauja šokdamos tuoktuvinius šokius, o gulbės nebylės – širdies forma išraitydamos savo ilgus kaklus. Per tokias linksmybes gulbės giesmininkės demons­ truoja balso stiprumą – jį galima girdėti net už kelių kilometrų.


• Nebylės gyvena vidutiniškai septyne­ rius metus, tačiau aptikta ir gerokai vyres­ nių gulbių, sulaukusių net 42 metų. • Dar nenutirpus ledui pirmosios gulbių nebylių šeimos parskrenda į perėjimo vie­ tas ir pradeda tvarkyti lizdus. Paprastai jų skersmuo siekia iki pusantro metro. Jeigu tarp gulbių giesmininkių ir gulbių nebylių įsiplieskia kova dėl perėjimo vietos, daž­ niausiai ją laimi giesmininkės. • Latvijoje kartą gulbinas užpuolė mote­ rį, o ją norėjęs apginti neblaivus vyras nuo paukščio gavo tokį smūgį, kad nuskendo. Lesinimas – ir pavojus, ir pagalba Žmonės daro dvi didžiausias klaidas: šiltaisiais metų mėnesiais, kai gamtoje ir taip gausu maisto, lesina paukščius ir džiaugiasi miela jų draugyste, o žiemą,

kai vandenis sukausto ledas ir kai paukš­ čiams reikia lesalo, dažniausiai juos pa­ miršta. Gulbėms sunku suvokti, kad, visuomet sočiai prilesusios ir dar papildomai žmo­ nių pripenėtos, kada nors pristigs maisto. Todėl net ir orams atšalus dažniausiai jos neskuba skristi svetur, kur galėtų rasti pa­ kankamai natūralaus lesalo. Žmonės šiems gražuoliams paukščiams gali padėti dviem būdais: nedaryti meškos paslaugos vasarą – nelesinti jų, kai gamtoje ir taip nesunku rasti maisto, o žiemą, pa­ stebėjus neišskridusius paukščius ir užėjus dideliems šalčiams (dažniausiai apie sausio vidurį), turėtų reguliariai juos lesinti.

laukia „sutartą“ valandą ir labai nusivilia, jei negauna to, ko tikisi. Gulbės – žolėdžiai paukščiai, mintantys vandens augalais. Todėl žiemą joms ge­ riausiai tinka grūdai, taip pat jos noriai lesa tarkuotas bulves, runkelius, burokė­ lius, morkas, obuolius, įvairias kruopas, duonos gaminius. Lesalus reikėtų įvairin­ ti – nederėtų duoti vien duonos gaminių. Gulbėms duona – kaip žmogui šokoladas: nesimaitinsi kasdien tik juo.

Svarbu atkreipti dėmesį Gulbės pripranta gauti maisto tam tikro­ je vietoje ir tam tikru laiku. Jos visada ten

Gulbė giesmininkė

Gulbės nebylės ir giesmininkės skirtumai Gulbės giesmininkės

Gulbės nebylės

Gulbės giesmininkės Lietuvoje pradėjo perėti vos prieš 15 metų.

Gulbes nebyles XII a. anglai augino namuose kaip žąsis. Lietuvoje šis paukštis peri nuo XVIII a.

Gulbių giesmininkių migracinis instinktas yra daug stipresnis negu jų giminaičių nebylių. Jos būtinai migruoja.

Jeigu gulbės nebylės randa pakankamai maisto, migruoti visiškai nesirengia.

Gulbės giesmininkės yra atsargios, nelesa žmogaus duodamo lesalo ir vengia artimos jo kaimynystės. Labiausiai mėgsta įsikurti nuošalesniuose vandens telkiniuose, vengia tiek žmonių, tiek kitų paukščių kaimynystės.

Gulbės nebylės nebijo žmonių ir dažnai peri jų kaimynystėje. Jos – tikros tylenės ir mielai leidžiasi žmonių lesinamos.

Gulbės giesmininkės gresiant pavojui palieka vaikus, slapstosi nendrėse, kad žmogus jų nepastebėtų.

Perėjimo ir jauniklių vedžiojimo laiku šios gulbės būna palyginti agresyvios, ypač patinai. Jeigu tik prisiartinsi prie perėjimo vietos ar jauniklių būrio, supykęs patinas gali pradėti kovoti. Jo sparno kirtis būna toks stiprus, kad gali net sužeisti žmogų – sulaužyti koją ar ranką.

Giesmininkę nuo nebylės galima atskirti iš geltonos spalvos snapo, be to, ji neturi gumbo virš snapo. Šios rūšies gulbės klykia (joms skrendant dažnai girdimi balsai). Giesmininkės sparnai priglausti prie kūno, plaukiodama kaklą ji laiko tiesiai, neišriečia.

Snapas – oranžinis ar rausvai oranžinis, virš snapo – juodas gumbas. Gali pakelti sparnus it bures. Kaklą gali laikyti išriestą S raidės forma. Šios gulbės dažniausiai tylios, jų skleidžiamas garsas panašesnis į savotišką šnypštimą.

DIDŽIAUSIA TIKIMYBĖ PAMATYTI

Šis leidinys išleistas įgyvendinant projektą „Atvirų buveinių geros būklės palaikymo mechanizmų sukūrimas Nemuno deltos regioniniame parke“, kurį iš dalies finansavo Europos ekonominės erdvės programa.

Lietuvos laukinės gamtos fotografų klubo WWW.NATUREPHOTO.LT nuotraukos Žemėlapis iš svetainės www.maps.lt


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.