Page 1

baciare /ba.ˈʧa.re/ (=lat. basiare) (verb) 1 premere le labbra su qc o qu in segno di affetto całować:

baciare qu sulle labbra <in fronte> pocałować kogoś w usta <w czoło> bacio la mano <le mani>! całuję rączki!, sługa uniżony baciare la polvere zostać rzuconym na kolana baciato dalla fortuna szczęściarz rime baciate rymy parzyste; 2 sfiorare, toccare dotykać, muskać: il monte era baciato dal sole słońce oświetlało górę baciare il fiasco pić chciwie baciare il chiavistello odejść na zawsze confortare /konforˈtare/ (=lat. confortare) (verb) 1 dare appoggio pocieszyć (kogoś), podnieść na duchu, dodać otuchy (komuś); 2 incoraggiare zachęcić (do czegoś), podtrzymywać (w czymś); 3 sostenere con argomentazioni popierać argumentami: confortare una tesi con le citazioni popierać tezę cytatami; 4 rinforzare wzmocnić, posilić: confortare lo stomaco zaspokoić głód deviare /deviˈare/ (=lat. deviare) (verb) 1 uscire dalla via principale zboczyć z drogi, skręcać: deviare a destra skręcić w prawo; 2 divagare wykoleić się; 3 allontanare dalla norma odstąpić, odejść (od czegoś), zboczyć, zejść (z czegoś): deviare dal proprio dovere zaniedbywać swe obowiązki deviare

da un tema odejść od tematu firmare /firˈmare/ (=lat. firmare) (verb) 1 munire della propria firma podpisać, złożyć podpis: firmare di mano propria podpisać własnoręcznie firmare la propria condanna podpisać na siebie wyrok; 2 ratificare ratyfikować, podpisywać: firmare un trattato ratyfikować traktat godere /goˈdere/ (=lat. gaudere) (verb) 1 essere profondamente felice cieszyć się (czymś), doznawać przyjemności (z czegoś): godere una fama <una buona salute> cieszyć się sławą <dobrym zdrowiem> godere un libro rozkoszować się książką; 2 beneficiare di qc zażywać (czegoś), korzystać (z czegoś): godere il sole <il fresco> zażywać słońca <świeżego powietrza> intendere /inˈtɛndere/ (=lat. intendere) (verb) 1 capire, comprendere pojąć, zrozumieć: dare ad

intendere wmówić (coś komuś) lasciare intendere dać do zrozumienia (coś komuś) fare intendere wyjaśnić, wytłumaczyć intendere a modo proprio zrozumieć po swojemu intendere al volo pojąć w lot; 2 udire słyszeć, usłyszeć, dowiedzieć się (czegoś): intendere un suono usłyszeć dźwięk; 3 accettare, ascoltare słuchać (rad), wysłuchać (próśb): non intendere ragione nie dać się przekonać; 4 avere intenzione zamierzać, chcieć: intendo che mi lasciate in pace chcę, żebyście zostawili mnie w spokoju che cosa intendi fare? co zamierzasz robić? lavare /laˈvare/ (=lat. lavare) (verb) 1 pulire myć, prać: lavare i pani prać bieliznę lavare i piatti zmywać talerze lavare la secco prać na sucho lavare il capo a qu zmyć komuś głowę lavare la testa all'asino tracić czas nadaremnie i panni sporchi si lavano in famiglia brudy pierze się w domu una mano lava l'altra ręka rękę myje; 2 purificare, riscattare zmyć, oczyścić: lavare qu dal peccato zmyć czyjeś grzechy lavorare /lavoˈrare/ (=lat. laborare) (verb) 1 usare le energie intelettuali e fisiche nell'esercizio di un mestiere, fare pracować, robić: lavorare a cottimo pracować na akord lavorare a maglia robić na

drutach lavorare da falegname pracować jako stolarz lavorare a un quadro malować obraz lavorare in cotone handlować bawełną lavorare per la gloria pracować za darmo <za psie pieniądze> lavorare di mani e di piedi nie móc usiedzieć spokojnie lavorare di mano kraść lavorare addosso a qu obmawiać kogoś, intrygować; 2 funzionare funkcjonować, pracować (o maszynie, zakładzie): l'ufficio lavora dalla mattina biuro pracuje od rana; 3 fare affari prosperować, przynosić dochody: quella drogheria comincia a lavorare tamta drogeria zaczyna przynosić dochody mentire /menˈtire/ (=lat. mentiri) (verb) 1 dire il falso, simulare kłamać, okłamywać, oszukiwać:

mentire a se stesso oszukiwać samego siebie mentire spudoratamente ai genitori bezczelnie okłamywać rodziców pendere /ˈpɛndere/ (=lat. pendere) (verb) 1 essere appeso wisieć, zwisać: il quadro pende alla parete obraz wisi na ścianie pendere dalle labbra być zasłuchanym una minaccia pende su di lui groźba wisi nad nim; 2 essere piegato przechylić się, nachylić się: pendere a destra przechylić się na prawo; 3 propendere mieć skłonność (do czegoś), skłaniać się (ku czemuś): credo che lui penda verso la nostra soluzione myślę, że skłania się ku naszemu rozwiązaniu; 4 wpadać (o kolorze): pendere al rosso wpadać w czerwień

slownik wlosko-polski barbaram  

Przedstawiam próbkę słownika włosko-polskiego, wybrałam różne czasowniki. Program był dla mnie bardzo czytelny i miły w obsłudze.

slownik wlosko-polski barbaram  

Przedstawiam próbkę słownika włosko-polskiego, wybrałam różne czasowniki. Program był dla mnie bardzo czytelny i miły w obsłudze.

Advertisement