Page 1

nr

9/18

wrzesień

MIASTO / INWESTYCJE

1-6, 8-9 nr 9/wrzesień (1299) miesięcznik egz. bezpłatny nakład: 27.000 egz.

Przyszedł czas na złożenie wniosku o stypendium oraz pomoc materialną

4

Lato zakończyliśmy podczas dwudniowej imprezy z RMF MAXXX

8-9

Pełna miska dla schroniska. 22 września pomóżmy bezdomnym zwierzętom

ISSN 2080-8763

16

Wracamy do szkoły MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 ODBYŁA SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 NA OSIEDLU ZAMKOWE. TUŻ PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY STANĘŁA MAKIETA PLACÓWKI, A NA NIEJ BUDYNEK NOWEJ HALI SPORTOWEJ Zgromadzonych w sali gimnastycznej przywitała dyrektor placówki, oddając głos prezydentowi, który nie tylko życzył dobrych wyników w nauce, ale poinformował o planach wobec szkoły. – Tradycją stało się, że podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego staramy się do tej placówki, w której to rozpoczęcie roku jest organizowane, przynieść jakiś prezent. Dzisiaj ten prezent jest odrobinę niecodzienny. Gdy wchodziliście do szkoły, mam nadzieję, że zwróciliście uwagę na makietę. Ta makieta to jest oczywiście wasza placówka oświatowa, ale jest tam jeden element, który ją wyróżnia. W przyszłym roku (…) rozpoczniemy przebudowę dokładnie tej części, w której się znajdujemy, czyli hali sportowej – powiedział Łukasz Komoniewski.

KULTURA / ROZRYWKA

10-13 TURYSTYKA / SPORT / EKOLOGIA

7, 14-16


MIASTO 2

Razem świętowaliśmy 660-lecie Będzina!

DRODZY CZYTELNICY Za nami wakacje, urodziny miasta i koncertowe zakończenie lata. Kilka dni temu uczniowe wrócili do szkół, które to placówki już 12 września mogą przystąpić do rekrutacji do projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”. Projekt daje możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach, wyjazdach i umożliwia zakup pomocy dydaktycznych. Wrzesień to też czas składania wniosków o pomoc materialną oraz stypendia – to coś dla młodszych mieszkańców. Osoby, które ukończyły 65 lat mogą natomiast skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw grypie, które po wcześniejszych zapisach będzie można wykonać w przychodni przy łagiskiej elektrowni. A miłośników zwierząt zapraszam do wzięcia udziału w akcji Pełna miska dla schroniska. Już w sobotę 22 września przed Urząd Miejski możemy przynieść karmę, koce, plastikowe nakrętki. Jako właścicielka trzech wspaniałych kotek – w tym schroniskowej Zuzanny – bardzo zapraszam i już bardzo dziękuję w imieniu bezdomnych psów i kotów!

To była wyjątkowa niedziela dla naszego królewskiego miasta. Dzisiaj obchodziliśmy 660. rocznicę nadania praw miejskich Będzinowi oraz uczciliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili Park Syberka i wzięli udział w specjalnie przygotowanym na tę okazję pikniku – podsumował prezydent Łukasz Komoniewski.

Marta Sowińska-Kłosowska redaktor naczelna

URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE DZIAŁA W GODZINACH:

PONIEDZIAŁKI 7.30 – 17.00 PIĄTKI 7.30 – 14.00 POZOSTAŁE DNI ROBOCZE 7.30 – 15.30

AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE www.bedzin.pl redakcja@ok.bedzin.pl Adres redakcji: 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 43 tel. (32) 775 82 00 Redaktor naczelna: Marta Sowińska-Kłosowska, redakcja@ok.bedzin.pl Redaguje zespół. Wydawca: Ośrodek Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43 Skład: emildesign Korekta: Magdalena Strójwąs Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec Milowice Nakład: 27 000 egz. ISSN 1233-5223 Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawek i skrótów nadesłanych tekstów oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

5 sierpnia był wyjątkowym dniem dla miasta. W programie pikniku zorganizowanego z okazji 660-lecia nadania praw miejskich Będzinowi oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości znalazła się m.in. parada grup rekonstrukcyjnych historycznie związanych

z Będzinem, pokazy walk i tańców średniowiecznych, kawaleryjskiej musztry konnej, sprawnościowe pokazy władania konno lancą i szablą, mody XIX-wiecznej, policji konnej, gaszenia pożaru, a także pokaz interwencji w wykonaniu funkcjonariuszy policji. Dodatkowymi

atrakcjami były gry i zabawy średniowieczne, pokaz sprzętu wojskowego, policyjnego i straży pożar nej, dmuchane zjeżdżalnie oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników. Punktem kulminacyjnym było wspólne zdjęcie mieszkańców Będzina. Dodatkowo o godzinie 11.00

w kościele pw. Świętej Trójcy odbyła się msza święta z okazji tegorocznego jubileuszu. Ten dzień był również poświęcony pamięci policjanta sierżanta Grzegorza Załogi. Przed Komendą Powiatową Policji w Będzinie został odsłonięty pamiątkowy obelisk.


MIASTO AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

wrzesień nr 9

3

Nowe oblicze miasta Rozmowa z prezydentem Łukaszem Komoniewskim

REWITALIZACJA BLISKO TRZYDZIESTU KAMIENIC MIEJSKICH POZOSTAJĄCYCH W ZASOBACH MZBM, BULWARY CZARNEJ PRZEMSZY, CZYLI PIERWSZY ETAP PRAC NA ODCINKU OD ULICY CZELADZKIEJ DO ULICY PIŁSUDSKIEGO, BUDOWA HALI SPORTOWEJ, KTÓRA POMIEŚCI OKOŁO 2500 OSÓB, ROZWÓJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWY DLA TRANSPORTU ZMOTORYZOWANEGO, BASEN KRYTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 – TO JUŻ NIE OBIETNICE, A REALNE INWESTYCJE W sierpniu mieszkańcom została przedstawiona koncepcja pierwszego etapu zagospodarowania bulwarów Czarnej Przemszy. To już nie tylko koncepcja. Przetarg na realizację tej inwestycji został rozstrzygnięty. Wkrótce przystąpimy do działania. W pierwszym etapie powstanie forum miejskie z przestrzenią do biesiadowania i punktami gastronomicznymi, miejsca do wypoczynku – ławki i szezlongi, strefa rekreacyjno-sportowa z przeznaczeniem na siłownię terenową i plac zabaw dla dzieci z trampolinami ziemnymi, ścieżki piesze i rowerowe, pojawi się nowa zieleń i oświetlenie. Kolejny etap będzie obejmował budowę zatoki teatralnej ze sceną i widownią plenerową na skarpie rzeki, przystani wodnej z pomostem pływającym, kładek dla pieszych i parkingu. W tym rejonie miasta powstanie też hala widowiskowo-sportowa. Również ten projekt wchodzi w fazę realizacji. W najbliższych tygodniach nastąpi wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Będzin Areny. Wszystko więc wskazuje na to, że za kilkanaście miesięcy zasiądziemy na trybunach własnego obiektu, by uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, czy kulturalnych. Bardzo mnie to cieszy, bo mieszkańcy od dawna zgłaszali potrzebę posiadania hali z prawdziwego zdarzenia. Ale byli też tacy, którzy krytykowali wybór miejsca, czyli teren od dawna nieczynnego basenu. W ostatnich dniach jeden z obecnych radnych przedstawił nawet dość osobliwą wizję remontu tego właśnie basenu, a właściwie tego, co po nim zostało. Dziwi mnie ten fakt, bo to przecież radni podczas sesji podejmowali kluczowe decyzje związane z realizacją tej inwestycji. Dokładna lokalizacja też była znana od dawna. Jeśli więc ktoś w tym miejscu proponuje basen, to co robił przez całe miesiące na sesjach… Wracając jednak do hali. Każda inwestycja, którą w ostatnich latach zrealizowaliśmy – a było ich naprawdę wiele – była przeze mnie i moich współpracowników dokładnie analizowana. Wybór terenu u zbiegu ulicy Sportowej i Piłsudskiego nie był przypadkowy. To ścisłe centrum miasta, z dobrym dojazdem środkami komunikacji publicznej, samochodem, ale nawet rowerem. A co do basenu – takie inwestycje też planujemy. Plaża miejska w obecnej formie sprawdziła się tego lata znakomicie. Basen, który od dawna planowaliśmy, powstanie w ramach drugiego etapu prac na terenie nadrzecznym Brzozowicy. Natomiast przy Szkole Podstawowej numer 10 przeprowadzimy całkowity remont basenu krytego.

Jednym słowem – baza sportowo-rekreacyjna w rozbudowie. Tak. Ruszył też pierwszy etap inwestycji mający na celu rozbudowę sieci ścieżek rowerowych w Będzinie. Prace prowadzone są lub niebawem będą na ulicach Piłsudskiego, Zawodzie, Zawale, 11 Listopada, Kościuszki, Słowiańskiej, Jasnej, Bema, 1 Maja, Koszelew i Siemońskiej, gdzie wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu drogowego. Nowe ścieżki powstaną w ramach pierwszego etapu projektu „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie”. Jego realizacja z pewnością zwiększy bezpieczeństwo miłośników jazdy na rowerach i usprawni poruszanie się po mieście. Mówimy o inwestycjach nowych, ale Będzin pełen jest starych kamienic. Wspomniane już inwestycje uzupełnione zostaną w przyszłym roku o rewitalizację prawie trzydziestu kamienic miejskich – głównie w ścisłym centrum Będzina. Obecnie trwają prace nad pozyskaniem finansowania na projekt rewitalizacji kamienic miejskich pozostających w zarządzie MZBM, a będących własnością miasta. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj – wybuduj, swym zakresem obejmie termomodernizację budynków oraz remonty klatek schodowych. Prace ponadto obejmą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wyremontowane i ocieplone zostaną dachy oraz przyziemia budynków. Planowany termin realizacji obejmuje okres od marca do listopada 2019 roku. Prace skoncentrowane będą na budynkach w stu procentach będących własnością gminy. Obecnie zakończone zostały prace inwentaryzacyjne pozwalające na przygotowanie dokumentacji przetargowej. Czyli wiadomo już, które to kamienice. Kamienice przeznaczone do remontu zlokalizowane są między innymi na ulicach Małachowskiego, Modrzejowskiej, Sączewskiego, alei Kołłątaja, Paryskiej, Grobla, Piłsudskiego i przy placu 3 Maja. Muszę też podkreślić, że zgodnie z założeniami, część prac ma szansę zostać objęta dofinansowaniem z środków unijnych oraz innych źródeł krajowych. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do dofinansowania projektów. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję.

KRYTY BASEN PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 Kompleksowy remont basenu przewidziany na lata 2019-2020 Projekt już gotowy Wymiary basenu 12,5 x 7 metrów Głębokość 1,1 m do 1,4 m


MIASTO 4

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

1. zasiłek szkolny, 2. stypendium szkolne. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w następującej formie:

15 września 2018 roku upływa termin ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie naszego miasta, a 15 października dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla  dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności w wyjazdach do teatru, kina, muzeum, na tzw. „zielone szkoły”, na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, organizowane lub współorganizowane przez szkołę obozy sportowe, 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu podręczników, lektur szkolnych, słowników, encyklopedii, książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu komputerowych programów edukacyjnych, niezbędnego sprzętu komputerowego, opłat za usługi internetowe, 4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu przyrządów i odzieży niezbędnej na zajęciach praktycznych realizowanych w szkole o profilu zawodowym, 5. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu niezbędnego stroju szkolnego, odzieży sportowej lub obuwia sportowego, 6. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia miejsca nauki ucznia w domu, 7. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności kosztów zakwaterowania w internacie, transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych – złóż wniosek O stypendium Miasta Będzina mogą ubiegać się najzdolniejsi młodzi mieszkańcy Będzina, będący uczniami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentami wyższych uczelni. Zasady przyznawania stypendium określa szczegółowo uchwała Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów”. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje: dyrektorom placówek oświatowych, dyrektorom placówek kultury i sportu, rektorom lub dziekanom szkół wyższych, zainteresowanym studentom lub pełnoletnim uczniom, rodzicom lub opiekunom prawnym. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez Kancelarię Urzędu Miejskiego w Będzinie w przypadku uczniów do 30 września, a studentów – do 5 października i dotyczą osiągnięć w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym lub akademickim. Wnioskodawca powinien wypełnić formularz dostępny w dwóch wersjach (za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz za osiągnięcia sportowe) w Wydziale Oświaty oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Będzinie. Szczegółowych informacji w sprawie stypendium udziela Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie: tel. 32 267 91 21 lub 32 267 92 10; pokój 215 (II piętro); e-mail: edukacja@um.bedzin.pl Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: • poświadczone przez szkołę lub uczelnię (placówkę kulturalną lub sportową) – za zgodność z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym lub akademickim, • w przypadku absolwentów szkół gimnazjalnych – zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o kontynuacji przez ucznia nauki, • w przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – zaświadczenie z uczelni wyższej o przyjęciu na pierwszy semestr studiów, • w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – zaświadczenie o przyjęciu na studia drugiego stopnia, • w przypadku niepełnosprawnych sportowców – potwierdzoną przez szkołę lub uczelnię – za zgodność z oryginałem – kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym poprzez dostarczenie uczniowi książek, pomocy naukowych, przyborów szkolnych lub innego wyposażenia wskazanego przez wnioskodawcę. 9. świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód netto na członka rodziny poniżej 514 zł i fakt zamieszkiwania w Będzinie. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego. Formularz wniosku można pobrać ze strony www.bedzin.pl lub odebrać w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie – pokój 215. Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania stypendium lub zasiłku szkolnego udziela Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, pokój 215, tel. 32-267-91-58 , e-mail: edukacja@um.bedzin.pl

ROK SZKOLNY 2018/2019 W LICZBACH W nowym roku szkolnym w szkołach podstawowych w 192 oddziałach rozpoczęło naukę 3960 uczniów. W klasach pierwszych pojawiło się 520 młodych mieszkańców Będzina. Rok 2018/2019 jest ostatnim rokiem funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych. W 16 oddziałach pozostało 400 uczniów. Wszystkie szkoły są przygotowane do rozpoczęcia zajęć. Ze środków miasta realizowane będą m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia sportowe (SKS). W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do prowadzonych przez miasto Będzin 13 przedszkoli i 10 oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych przyjęto 1720 dzieci. Są jeszcze wolne miejsca w następujących przedszkolach: PM nr 4, PM nr 11, PM nr 12 i PM nr 15. Dzięki wysiłkom organizacyjnym i finansowym miasta 97% dzieci, uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkolnego, objętych zostało edukacją i opieką oferowaną przez przedszkola publiczne i niepubliczne.

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA DLA SENIORÓW Prezydenta Miasta Będzina zaprasza mieszkańców, którzy ukończyli 65. rok życia na bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko grypie w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018-2020”. W Polsce od trzech lat odsetek osób szczepiących się przeciwko grypie utrzymuje się na stałym, bardzo niskim poziomie wynoszącym około 3,7%. Warto pamiętać, iż najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniom na grypę oraz powikłaniom tej choroby jest coroczne szczepienie. Wskazania medyczne do szczepienia dotyczą głównie osób po 65. roku życia. Infekcje grypowe są szczególnie groźne dla osób w podeszłym wieku. W tej grupie pacjentów są one najczęstszą przyczyną zaostrzeń chorób układu oddechowego, mogą także prowadzić do poważnych powikłań. Szczepienia odbywać się będą w Przychodni NSZOZ EŁ-MED w Będzinie (Łagisza) przy ulicy Pokoju 14, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00. Informacje na temat szczepień można uzyskać pod numerem telefonu przychodni (32) 661-49-03, (32) 661-48-71, (32) 661-48-81. Szczepienia zostaną zakończone zgodnie z umową zawartą z realizatorem programu (z dniem 30 listopada 2018 roku) lub w momencie wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w danym roku na realizację programu. Ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek, o zakwalifikowaniu się do programu decyduje kolejność zgłoszenia, tzn. zgłoszenia się do podmiotu leczniczego realizującego program.


MIASTO AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

wrzesień nr 9

5

INWESTYCJE NA TERENIE MIASTA NA JEZDNIACH WYZNACZANE SĄ ŚCIEŻKI ROWEROWE

NA SYBERCE TRWA BUDOWA RONDA

Prace obejmują ulice: Piłsudskiego, Zawodzie, Zawale, 11 Listopada, Kościuszki, Słowiańską, Jasną, Bema, 1 Maja, Koszelew i Siemońską, gdzie wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu drogowego.

Rondo powstaje na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Rafała Sznajdera oraz ul. sierżanta Grzegorza Załogi. Przebudowa zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu.

REMONT ULICY GZICHOWSKIEJ

PIERWSZY ETAP TERMOMODERNIZACJI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 W TOKU

Pod koniec sierpnia rozpoczęły się roboty drogowe na ulicy Gzichowskiej. Na odcinku od ulicy Wolności do byłego wiaduktu kolejowego oraz od skrzyżowania z ulicą Odkrywkową do skrzyżowania z ulicą Dąbrowską remontowana jest nawierzchnia jezdni.

GOTOWY BUDYNEK SZATNI BOISKA PRZY ULICY PARKOWEJ Budynek przedszkola został ocieplony. Obecnie trwa tynkowanie ścian zewnętrznych.

Budynek zaplecza jest już skończony. Teraz czas na przygotowanie murawy nowego boiska.

Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na przebudowę infrastruktury tramwajowej na ul. Małobądzkiej w Będzinie – od nerki do granicy z Sosnowcem. Zadanie ma na celu zwiększenie przepustowości sieci komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy, jakości i i elastyczności linii tramwajowej. Dodatkowo przewidziano także przebudowę peronów przystankowych oraz montaż wiat z gablotami. Prace obejmą torowisko, perony przystankowe, elementy układu zasilania, a także nawierzchnię jezdni. Realizacja projektu z pewnością wpłynie na zmniejszenie drgań i hałasu.

BEZPIECZNIEJ W ŁAGISZY

PLAC ZABAW PRZY ULICY 1 MAJA

NOWE MIEJSCA POSTOJOWE

Na łuku drogi przy ulicy Odrodzenia na wniosek mieszkańców zamontowano słupki zabezpieczające pobocze.

Między blokami przy ulicy 1 Maja (wjazd od ulicy Świętego Brata Alberta) powstał plac zabaw dla najmłodszych.

Przy ulicy 1 Maja na Warpiu powstały nowe miejsca parkingowe. Wymieniono też nawierzchnię chodników.


MIASTO 6

REKRUTACJA DO PROJEKTU PN. „BĘDZIŃSKIE SZKOŁY GÓRĄ! – RÓŻNE MOŻLIWOŚCI, TE SAME SZANSE” NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Budżet w rękach mieszkańców. Zagłosuj na konkretny projekt

Miasto Będzin ogłasza rekrutację do projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 11.1.4 – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – RPO WSL 2014-2020.

BUDŻET OBYWATELSKI WCHODZI W KOLEJNY ETAP. PO PRZEPROWADZENIU ANALIZY 56 ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW ZADAŃ ORAZ DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ I UZUPEŁNIEŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ ZGŁASZAJĄCYCH, KOMISJA PODJĘŁA DECYZJĘ O DOPUSZCZENIU DO GŁOSOWANIA AŻ 47 PROJEKTÓW ZADAŃ

REKRUTACJA POTRWA OD 12 WRZEŚNIA DO 2 PAŹDZIERNIKA TEGO ROKU. FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIATACH SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE ORAZ NA ICH STRONACH INTERNETOWYCH.

Głosowanie w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego odbędzie się pomiędzy dniem 1 października a 12 października br. poprzez oddanie głosu drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza w zakładce „budżet obywatelski” na stronie internetowej www.bedzin.pl lub poprzez oddanie głosu w formie pisemnej na kartach do głosowania dostępnych w Urzędzie Miejskim w Będzinie. Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz i jest uprawniony do oddania jednego głosu. – Oddając część budżetu w ręce mieszkańców, liczyliśmy, że pojawią się projekty o szerokim zakresie. Tak też się stało. Dlatego zachęcam wszystkich do zapoznania się z nimi oraz oddania głosu na jeden wybrany – mówi prezydent Łukasz Komoniewski.

Szkoły biorące udział w projekcie: Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 13 Gimnazjum nr 1 klasy Gimnazjum nr 2 prowadzone w Szkole Podstawowej nr 13 klasy Gimnazjum nr 5 prowadzone w Szkole Podstawowej nr 3 klasy Gimnazjum nr 6 prowadzone w Szkole Podstawowej nr 9

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się na stronie www.bedzin.pl

Marka-śląskie razy dwa

Najważniejsze informacje na temat projektu: – ponad 2000 uczniów objętych wsparciem; – udział w bezpłatnych zajęciach wyrównawczych, bądź rozwijających zainteresowania; – zajęcia w małych grupach do 8 osób; – doświadczeni nauczyciele; – wyjazdy edukacyjne do ośrodków naukowych i uczelni wyższych; – zakup pomocy dydaktycznych dla szkół. Wartość projektu wynosi ponad 2 mln złotych, w tym dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 1,8 mln zł (wkład UE i budżetu państwa). Projekt realizowany bez finansowego obciążenia dla budżetu miasta.

REALIZACJA PROJEKTU W LICZBACH: 1 mln złotych na zajęcia wyrównawcze i rozwijające 0,6 mln na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i nowe umeblowanie 140 komputerów przenośnych dla szkół

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH PORAD Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski informuje mieszkańców Będzina o bezpłatnych dyżurach psychologa i prawnika świadczonych osobom dotkniętym przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym oraz o bezpłatnych konsultacjach dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin w 2018 roku.

Nagroda „Marka-śląskie” to podziękowanie za wkład w rozwój województwa śląskiego, za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia jego rozpoznawalnej marki. Po rozstrzygnięciu dziewiątej edycji konkursu, dwa takie wyróżnienia trafiły do Będzina! W kategorii Kultura uhonorowano Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana, a w kategorii Turystyka i Rekreacja wyróżniono nasz zamek i jego otoczenie.

PSYCHOLOG od 3 września do 14 grudnia Poniedziałek 8:30 – 14:30, Miejska Świetlica Środowiskowa, ul. rtm. Pileckiego 17, 42-500 Będzin Poniedziałek 16:30 – 19:30, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin Wtorek 15:00 – 18:00, Szkoła Podstawowa nr 6, ul. M. Konopnickiej 13, 42-506 Będzin KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego 19 sierpnia w Będzinie odbyły się uroczystości z okazji przypadającego 15 sierpnia Święta Wojska Polskiego. Po mszy w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa uczestnicy przemaszerowali na ulicę Sienkiewicza, aby złożyć kwiaty pod obeliskiem poświęconym Żołnierzom Wojska Polskiego 11. Pułku Piechoty i 23. Pułku Artylerii Lekkiej. Święto Wojska Polskiego to święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone zostało ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r.

OD ALKOHOLU I ICH RODZIN od 1 sierpnia do 14 grudnia Poniedziałek 14:00 – 20:00, Środa 9:00 – 16:30 Czwartek 14:00 – 20:30 NZOZ „MARVIT”, ul. Małachowskiego 16, 42-500 Będzin

Środa 13:00 – 16:00, Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Sportowa 2, 42-500 Będzin

KONSULTACJE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I ICH RODZIN od 3 września do 14 grudnia

PORADY PRAWNE Piątek 12:00 – 14:00, Miejska Świetlica Środowiskowa, ul. rtm. Pileckiego 17, 42-500 Będzin Piątek 14:30 – 16:30, Szkoła Podstawowa nr 6, ul. M. Konopnickiej 13, 42-506 Będzin Wtorek 16:00 – 18:00, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin

79. rocznica wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku, zbrojnym atakiem Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. Dla upamiętnienia tych wydarzeń oraz w dowód uznania dla postawy polskich bohaterów złożone zostały kwiaty pod obeliskiem poświęconym pamięci 11. Pułku Piechoty i 23. Pułku Artylerii Lekkiej. W 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej, punktualnie o godzinie 12:00, w naszym mieście uruchomiono syreny alarmowe dla uczczenia pamięci tych tragicznych wydarzeń.


EKOLOGIA KULTURA AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

wrzesień nr 9

7

Sierpniowa aktywna plaża

Na będzińskiej plaży w rejonie Brzozowicy w niedzielę 12 sierpnia odbyła się popularna na całym świecie impreza, na którą przychodzą całe rodziny i wspaniale się bawią, sypiąc się kolorowym proszkiem. Kolorowy zawrót głowy, czyli HOLI PARTY przyciągnął mieszkańców, na których czekały darmowe woreczki z kolo-

rowym proszkiem! Na imprezie zagrali Dj Patrick. B, Dj Stachu oraz Maczo. 18 sierpnia w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą” na plaży miejskiej będzińscy policjanci znakowali rowery i wartościowy sprzęt mieszkańców.

Miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu w tym czasie brali udział w zajęciach locking dance, zumba, cross i kettlebell. Kolejnego dnia odbyły się zajęcia kickboxingu prowadzone przez mistrza świata Cezarego Podrazę, a także judo kids, latino solo, cross i kettlebell.

11 listopada biegnijmy razem

11 listopada ustawimy się przed linią star tu, aby uczcić wyjątkową setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości, pokonując symboliczny dystans 11 kilometrów. Dodatkowo odbędzie się bieg na dystansie 7 km. Również na amatorów nordic walkingu czekać będzie trasa o długości ok. 7 kilometrów. Już można się zapisać na www.chronotex.pl.

Zapisy w biurze zawodów: • piątek 9 listopada w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, sala nr 18 w godz. 16.00-20.00. • sobota 10 listopada w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, sala nr 18 w godz. 9.00-13.00. • niedziela 11 listopada targowisko miejskie w Będzinie (w miejscu startu) w godz. 9.00-11.00.


MIASTO 8

POŻEGNANIE WAKACJI Z RMF MAXXX! Ostatni wakacyjny weekend przyniosł moc atrakcji i rozrywkę dla każdego, bez względu na wiek! W sobotę 1 września będzińską scenę rozgrzali DJ Sofi, Rudnik i Sen. Gwiazdą wieczoru była Ewa Farna, a publiczności zaprezentowali się także siatkarze MKS Będzin. Dzieci natomiast bawiły się z Ruphertem i Rico z duetu The Clown Circus Show. W niedzielę 2 września pobiliśmy rekord Polski na najdłuższego, aż 113-metrowego hot-doga! Joanna Studnicka, uczestniczka programu Master Chef, zaprosiła na gulasz po węgiersku, na scenie pojawił się Zespół Ziemi Będzińskiej oraz Grodźczanie, góralskie przeboje zaprezentowały kapele Jontki i Janicek, a wieczór zakończył pełen przebojów koncert Golec uOrkiestry. Impreza organizowana była w ramach letniej trasy koncertowej Lato #naMAXXXa z RMF MAXXX.


KULTURA MIASTO AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

kolej n rekor y d pobit y

www.bedzin.pl

wrzesień nr 9

9


KULTURA 10

HARMONOGRAM WYDARZEŃ KULTURALNO-SPORTOWYCH WRZESIEŃ 2018 R. do grudnia 2018 8.00-20.00 Wystawa malarstwa – obrazy artystów biorących udział w plenerach malarskich organizowanych przez Ośrodek Kultury w Będzinie. Galeria na parterze Ośrodka Kultury w Będzinie poniedziałki, środy i czwartki 17.00-20.30 Zajęcia taneczne w sekcjach dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Ośrodek Kultury w Będzinie wtorki i czwartki 16.00-18.00 Zajęcia baletowe dla dzieci. Ośrodek Kultury w Będzinie wtorki i czwartki 18.00-19.00 Aerobik dla dorosłych. Ośrodek Kultury w Będzinie wtorki i piątki 18.00-19.30 Joga dla dorosłych. Ośrodek Kultury w Będzinie wtorki, środy i soboty 18.00-20.00 Zespół tańca irlandzkiego GALWAY. Ośrodek Kultury w Będzinie poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 15.30-19.00 Język angielski w grupach wiekowych. Ośrodek Kultury w Będzinie poniedziałki, wtorki i czwartki 16.00-18.00 Plastyka dla dzieci od 7-12 lat. Ośrodek Kultury w Będzinie środy i czwartki 16.00-19.00 Ceramika dla dzieci i dorosłych. Ośrodek Kultury w Będzinie poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 14.0020.00 Zajęcia wokalne – lekcje indywidualne. Ośrodek Kultury w Będzinie wtorki i soboty 15.00-20.00 9.00-14.00 Malarstwo sztalugowe dla dorosłych. Ośrodek Kultury w Będzinie poniedziałki 14.00-19.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Ośrodek Kultury. Filia w Łagiszy wtorki 14.00-19.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Ośrodek Kultury. Filia w Grodźcu piątki 16.00-19.00 Zajęcia szachowe dla młodzieży i dorosłych. Ośrodek Kultury. Filia w Grodźcu od poniedziałku do piątku od 15.00-19.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitarze. Ośrodek Kultury. Filia w Grodźcu 2 x w tygodniu od 16.00 Język angielski. Ośrodek Kultury. Filia w Grodźcu 2 x w tygodniu od 16.00 Język angielski. Ośrodek Kultury. Filia w Łagiszy 2 x w tygodniu od 16.00 Akademia Wróbelka Elemelka – zajęcia taneczne dla dzieci. Ośrodek Kultury. Filia w Łagiszy 2 x w tygodniu od 16.00 Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. Ośrodek Kultury. Filia w Łagiszy W godzinach otwarcia muzeum od 13.09. do 14.10. Wystawa malarstwa „Krajobrazy serca, duszy i umysłu” – malarstwo Beaty JurkowskiejBlaschek”. Pałac Mieroszewskich 1-29.09. po godz. 15.00 Działalność statutowa Klubu Seniora, którego celem jest zachęcanie osób dojrzałych do prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. MiPBP w Będzinie. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 2 3-28.09. poniedziałek, środa, piątek: 11.0018.00 wtorek, czwartek: 10.00-15.00 Wystawa książek z cyklu rocznicowo: 45. rocznica śmierci J. R. R Tolkiena MiPBP w Będzinie. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 1 3-28.09. poniedziałek-piątek: 08.00-17.00 sobota: 08.00-14.00 „Ilustracje do ulubionych książek” – wystawa rysunku Wojciecha Grabowskiego MiPBP w Będzinie. Filia nr 3 Dworzec, plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3 1 i 2.09. 16.00-22.00 Zakończenie Lata

1.09. 10.00 Akademia Samoobrony. Salka rekreacyjna OSiR ul. Siemońska13 3.09. 16.00-17.00 Spotkania z cyklu: podróże duże i małe. Wystawa fotograficzna moje wspomnienia z wakacjami MiPBP w Będzinie. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 1 4.09. 17.30 Akademia Samoobrony. Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jedności 38 5.09. 11.00 Pod kolcami łupina się mieni ciepłym brązem – piękny skarb jesieni – zajęcia literackie dla dzieci MiPBP w Będzinie. Filia nr 7 Zamkowe ul. Rycerska 2 5.09. 10.00 Biblioteka zaprasza: z pierwszą wizytą w bibliotece – zajęcia z edukacji czytelniczomedialnej dla przedszkolaków. MiPBP w Będzinie. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 6.09. 17.30 Akademia Samoobrony. Szkoła Podstawowa nr. 9 ul. Jedności 38 7.09. 17.00 Wernisaż wystawy malarstwa Mirosławy Dudek. MiPBP w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1. Galeria klubu „Pod Sową” 7-30.09. poniedziałek-piątek: 10.00-19.00 sobota: 9.00-15.00 Wystawa malarstwa Mirosławy Dudek MiPBP w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1. Galeria klubu „Pod Sową” 8.09. 10.00-13.00 Zajęcia taneczne – lekcja pokazowa. Ośrodek Kultury w Będzinie 8.09. 10.00-12.00 Język angielski – lekcja pokazowa. Ośrodek Kultury w Będzinie 8.09. 10.00 Młode Piłkarskie Talenty. Boiska OSiR 8.09. 10.00 Akademia Samoobrony. Salka rekreacyjna OSiR ul. Siemońska13 9.09. 10.00 Młode Piłkarskie Talenty. Boiska OSiR 10.09. 16.00-17.00 Spotkanie z cyklu co ludzie powiedzą: specjały z działki – przepisy i książki o tematyce kulinarnej MiPBP w Będzinie. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 1 11.09. 17.30 Akademia Samoobrony. Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jedności 38 12.09. 10.00 Kazimierz Wielki wpadł do... Będzina – nadanie praw miejskich i miejsca związane z królem Kazimierzem Wielkim – zajęcia z edukacji regionalnej dla przedszkolaków, związane z obchodami 660-lecia miasta. MiPBP w Będzinie. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 12.09. 14.00-16.00 Młodzieżowa Akademia Pływania. Basen OSiR 13.09. 14.00-15.00 Moje pierwsze kroki do biblioteki – zajęcia z edukacji czytelniczomedialnej dla dzieci. MiPBP w Będzinie. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 1 13.09. 14.00-16.00 Młodzieżowa Akademia Pływania. Basen OSiR 13.09. 17.30 Akademia Samoobrony. Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jedności 38 13.09.18 18.00 Wernisaż wystawy czasowej „Krajobrazy serca, duszy i umysłu” malarstwo Beaty Jurkowskiej-Blaschek”. Pałac Mieroszewskich 14.09. 11.00 Pierwszy krok do biblioteki: zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej dla przedszkolaków organizowane w ramach cyklu Jesienne spotkania w bibliotece. MiPBP w Będzinie. Filia nr 1 Ksawera ul. Wisławy Szymborskiej 2 14.09. 14.00-16.00 Młodzieżowa Akademia Pływania. Basen OSiR 15.09. 9.00 Spacer Nordic Walking. OSiR 15.09. 10.00 „Hopla, jesień, zima, wiosna!”. TDZ – Scena na dworcu PKP

15.09. 10.00 Akademia Samoobrony. Salka rekreacyjna OSiR ul. Siemońska13 15.09. 11.00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa. OSiR / WOPR. Basen OSiR 15.09. 11.00 – 14.00 Europejskie Dni Dziedzictwa – Niepodległa dla wszystkich. W programie: Prelekcja historyka dotycząca 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przy wykorzystaniu zdjęć z regionu. Zwiedzanie z przewodnikiem wystaw w Pałacu Mieroszewskich z wykorzystaniem fragmentów pamiętnika braci Krąkowskich. Zajęcia plastyczne – uczestnicy wykonają pracę plastyczną przedstawiającą godło państwowe, flagę Polski lub mapę Polski po odzyskaniu niepodległości. Pałac Mieroszewskich 17.09. 10.00 Kazimierz Wielki wpadł do... Będzina – nadanie praw miejskich i miejsca związane z królem Kazimierzem Wielkim. Zajęcia z edukacji regionalnej dla przedszkolaków, związane z obchodami 660-lecia miasta. MiPBP w Będzinie. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 17-28.09. poniedziałek, środa, piątek: 11.00-18.00 wtorek, czwartek: 10.00-15.00 Wystawa książek z cyklu Polecamy: mniej czytani, zapominani? MiPBP w Będzinie. Filia nr 1 Ksawera ul. Wisławy Szymborskiej 2 17-29.09. poniedziałek, środa, piątek: 10.00-18.00 „Szukając śladów przeszłości” – wystawa książek o Będzinie zorganizowana ze zbiorów biblioteki w ramach jubileuszu 660-lecia miasta Będzina MiPBP w Będzinie. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 18.09. 10.00 „Wyprawa do krainy książek”: pierwszaki z wizytą w bibliotece – zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej. MiPBP w Będzinie. Filia nr 5 Grodziec plac Skarbińskich 1 18.09. 11.00 Dawno temu w moim mieście – zajęcia z edukacji regionalnej. MiPBP w Będzinie. Filia nr 7 Zamkowe ul. Rycerska 2 18.09. 17.30 Akademia Samoobrony. Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jedności 38 19.09. 10.00 Twórcza środa – zajęcia o literaturze dla dzieci. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 19.09. 10.00 Światowy Dzień Przedszkolaka – zajęcia literackie i plastyczne dla przedszkolaków z okazji ich święta. MiPBP w Będzinie. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 19.09. 14.00-16.00 Młodzieżowa Akademia Pływania. Basen OSiR 19.09. 17.00 Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – spotkanie literackie dla dorosłych poświęcone książce „Dżentelmen w Moskwie” Amora Towlesa. MiPBP w Będzinie. Filia nr 3 Dworzec, plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3 20.09. 9.00 – 17.00 Sesja naukowa SHS Oddziału Górnośląskiego i Muzeum Zagłębia w Będzinie. „Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze województwa śląskiego”. Pałac Mieroszewskich 20.09. 10.00 Historia rysunkiem opowiedziana – zajęcia literackie o komiksach dla dzieci. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 20.09. 14.00-16.00 Młodzieżowa Akademia Pływania. Basen OSiR 20.09. 16.00 „Duża sztuka małych

Zostań lokalnym Herosem i zmieniaj życie rodzin! Wolontariusz Szlachetnej Paczki to lokalny bohater! Dlaczego? Bo to on dzięki swojemu zaangażowaniu w pomaganie, realnie zmienia historie rodzin w potrzebie. To już 10. edycja Szlachetnej Paczki w Będzinie. Warto być z nami. To będzie bardzo szczególny czas. Każdy znajdzie swoje miejsce. Na tym etapie projektu szukamy wolontariuszy.   Jeżeli... • nie jesteś obojętny na ludzką biedę i chcesz skutecznie pomagać, • chcesz zdobyć doświadczenie zwiększające Twoją konkurencyjność na rynku pracy, • chcesz angażować się w projekty, które mają wielki sens. Mamy dla Ciebie szansę i wyzwanie! Dołącz do ogólnopolskiej drużyny, której celem jest wygrywanie i zmienianie życia ludzi w potrzebie. Nieś mądrą pomoc, która naprawdę działa. Odkryj w sobie i w innych, to co najpiękniejsze.  Wejdź na: www.superw.pl wybierz Szlachetna Paczka, województwo śląskie, a następnie rejon Będzin. Zarejestruj się i czekaj na kontakt.

dzieci” – warsztaty edukacyjne organizowane w ramach ogólnopolskiego projektu Klub Młodego Odkrywcy Centrum Nauki Kopernik poświęcone sztuce okresu impresjonizmu. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 20.09. 17.00 Działalność pedagogiczna Jana Dormana – spotkanie zorganizowane w cyklu Jan Dorman w Będzinie przez Fundację im. Jana Dormana w Będzinie. MiPBP w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 20.09. 17.30 Akademia Samoobrony. Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jedności 38 21.09. 9.30-14.00 Sesja naukowa SHS Oddziału Górnośląskiego i Muzeum Zagłębia w Będzinie „Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze województwa śląskiego”. Pałac Mieroszewskich 21.09. 14.00-16.00 Młodzieżowa Akademia Pływania. Basen OSiR 21.09. 16.00 LUBIK – Literacki i Książkowy Klubik – zajęcia organizowane w ramach ogólnopolskiej sieci Dyskusyjnych Klubów Książki dla dzieci poświęcone książce Emilii Dziubak „Opowiem ci mamo, co robią dinozaury”. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 21.09. 10.00 Światowy Dzień Przedszkolaka – zajęcia literackie i plastyczne dla przedszkolaków z okazji ich święta. MiPBP w Będzinie. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 21.09. 10.00 W bibliotece: rodzaje bibliotek: Biblioteki będzińskie: jak zostać czytelnikiem – zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej organizowane w ramach cyklu Jesienne spotkania w bibliotece MiPBP w Będzinie. Filia nr 1 Ksawera ul. Wisławy Szymborskiej 2 21.09. 11.00 W bibliotece: rodzaje bibliotek: Biblioteki będzińskie: jak zostać czytelnikiem – zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej organizowane w ramach cyklu Jesienne spotkania w bibliotece MiPBP w Będzinie. Filia nr 1 Ksawera ul. Wisławy Szymborskiej 2 21.09. 17.00 Spotkanie autorskie z Lidią Stefek i promocja książki „AnieleNIE”. MiPBP w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 22.09. 9.00 Spacer Nordic Walking. OSiR 22.09. 10.00 Akademia Samoobrony. Salka rekreacyjna OSiR ul. Siemońska13 22.09. 11.00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa. OSiR / WOPR. Basen OSiR 22.09. 13.00-17.00 Pełna Miska dla Schroniska – społeczna akcja zbierania karmy dla psów i kotów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu. Urząd Miejski w Będzinie, ul. 11 Listopada 24.09. 10.00 Ogłoszenie regulaminu III edycji konkursu miejskiego „Poezja niepodległościowa” organizowanego w cyklu „Twórca i jego dzieło”. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 25.09. 10.00 „Poczytaj mi mamo” – głośne czytanie dzieciom w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. MiPBP w Będzinie. Filia nr 5 Grodziec plac Skarbińskich 1 25.09. 17.30 Akademia Samoobrony. Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jedności 38 26.09. 10.00 Biblioteka zaprasza: pierwsza wizyta

w bibliotece – zajęcia z edukacji czytelniczomedialnej dla przedszkolaków. MiPBP w Będzinie. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 26.09. 10.00 Międzynarodowy Dzień Języków Obcych – twórcze zabawy edukacyjne dla dzieci. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 26.09. 14.00-16.00 Młodzieżowa Akademia Pływania. Basen OSiR 26.09. 16.00-17.00 Spotkanie z misiem: proszę, dziękuję, przepraszam, czyli literacki savoirvivre – zajęcia literackie dla dzieci. MiPBP w Będzinie. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 1 27.09. 14.00-16.00 Młodzieżowa Akademia Pływania. Basen OSiR 27.09. 17.30 Akademia Samoobrony. Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jedności 38 28.09. 10.00 Życie Będzina – profesor Włodzimierz Wójcik – zajęcia z edukacji regionalnej dla młodzieży. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 28.09. 14.00-16.00 Młodzieżowa Akademia Pływania. Basen OSiR 28-29.09. piątek: 10.00-19.00 sobota: 9.0015.00 „Profesor Wójcik – uczony, pisarz, przyjaciel” wystawa edukacyjna upamiętniająca osobę Włodzimierza Wójcika. MiPBP w Będzinie, dolny hol, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 28.09. 10.00-11.00 Wśród książek i czasopism: czytelnia miejscem edukacji i rozrywki – zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej. MiPBP w Będzinie. Filia nr 1 Ksawera ul. Wisławy Szymborskiej 2 27.09. 17.00 Wykorzystanie archiwów w działalności Fundacji im. Jana Dormana w Będzinie – spotkanie zorganizowane w cyklu Jan Dorman w Będzinie przez Fundację im. Jana Dormana w Będzinie. MiPBP w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 28.09. 17.00 Prezentacja biuletynów zagłębiowskich „Regionalista” wydawanych przez Klub Regionalistów Zagłębia Dąbrowskiego w Będzinie. Spotkanie z redaktorem prowadzącym biuletyn Bolesławem Ciepielą i prezentacja osiągnięć dwuletniej działalności klubu. MiPBP w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 28.09. 10.00 Będzin, Jerozolima Zagłębia: historia Żydów będzińskich, judaika, miejsca pamięci. Będzin dla dzieci starszych. MiPBP w Będzinie. Filia nr 1 Ksawera ul. Wisławy Szymborskiej 2 29.09. 9.00 Spacer Nordic Walking. OSiR 29.09. 10.00 Akademia Samoobrony. Salka rekreacyjna OSiR ul. Siemońska13 29.09. 10.00 „Skąd słonie mają trąby?” TDZ – Scena na dworcu PKP 29.09. 11.00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa. OSiR / WOPR. Basen OSiR 29.09. 17.00 Premiera – „Plastuś”. TDZ Ponadto MiPBP w Będzinie proponuje: W Oddziale dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do soboty można korzystać z Banku Podręczników oraz Bezpiecznej Kawiarenki ze stanowiskiem komputerowym z nieodpłatnym dostępem do Internetu oraz gier edukacyjnych. W każdy piątek w Oddziale dla dzieci oraz filiach bibliotecznych odbywają się zajęcia kulturalnoedukacyjne dla dzieci.

Muzyczny podwieczorek Największych szlagierów z przedwojennych polskich filmów wysłuchali goście uczestniczący 19 sierpnia w niedzielnym koncercie z cyklu „Podwieczorek z muzyką”. W muzyczną podróż tym razem zabrali nas pasjonaci muzyki wokalnej – Irmina Barczewska-Garus, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach i jej mąż Zbigniew Garus. Zaśpiewali stare polskie piosenki, które do dziś urzekają liryzmem i pięknymi tekstami. Słowa do wielkiego przeboju Hanki Ordonówny „Miłość ci wszystko wybaczy”, z filmu „Szpieg w masce” napisał Julian Tuwim. „Zimny drań” w niezapomnianym wykona-

niu Eugeniusza Bodo, „Tango milonga” – utwór skomponowany przez Jerzego Petersburskiego czy „Ach jak przyjemnie” – piosenka z filmu „Zapomniana melodia” to utwory nieśmiertelne, które znają, nu-

cą i kochają kolejne pokolenia Polaków. Zawsze dobrze się ich słucha. Nasi goście również wspaniale bawili się przy dźwiękach ulubionych melodii, miło spędzając niedzielne popołudnie.


KULTURA AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

Motoryzacyjna klasyczna niedziela

wrzesień nr 9

11

ZAPRASZAMY NA TARGI PRACY 2 września miłośnicy motoryzacji spotkali się na terenie targowiska na kolejnym wydarzeniu z cyklu Klasyczna Niedziela. Tytuł Samochodu Miesiąca zdobyło Volvo P210 Duett pick-up z 1961 roku! Właściciel zawsze marzył o pick-upie. Swoje marzenie spełnił w 2011 roku, sprowadzając Volvo ze Szwecji. Volvo posiada jednogaźnikowy silnik o pojemności 1,8, moc 60 KM, elektryczny nadbieg, overdrive. Remont samochodu trwał 7 lat. Paka wykonana jest od „zera”. Auto zostało rozebrane do najmniejszej śrubki, wszystko zostało odnowione, zakonserwowane i poskładane na nowo. Natomiast w sierpniu Samochodem Miesiąca został Citroen B11 z 1954 roku. W rękach obecnego wlaściciela jest od 3 lat, a jego renowacja trwała 2,5 roku. 95% oryginał. Samochód w swoich czasach był bardzo nowoczesny – posiada przedni napęd, zawieszenie na drążkach skrętnych oraz moc 56 KM. Na ostatnią w tym sezonie Klasyczną Niedzielę zapraszamy 7 października.

KRZYŻÓWKA nr 9/18

www.bedzin.pl

Poziomo: 3. góruje nad Będzinem. 8. przesieka w lesie. 9. książka bogato ilustrowana. 10. smykałka. 11. sfora psów. 12. natłuszczony papier z wykresami. 13. osobisty z PESEL-em. 14. absurd. 16. gra na scenie. 19. obok flagi, symbol miasta Będzina. 20. ranne kropelki na roślinach. 21. plecionka ze słomy. 22. pleciony z wikliny, przydatny przy grzybobraniu. 23. ekspert. 28. opust handlowy. 31. zarozumialstwo. 32. czwarta część garnca. 33. kiosk uliczny. 34. ciastko z kremem. 35. u boku kłapoucha. 36. w liściach herbaty. 37. poddruk, apla. Pionowo: 1. agrogaz. 2. czubata papuga. 3. podstawowy warunek. 4. trawa porastająca boisko. 5. nie anoda. 6. będzie to Będzin Arena. 7. miłośnik. 14. byle jaki obraz. 15. Góra Świętej Doroty. 17. poprawianie błędów. 18. natrętna myśl. 24. kino w Będzinie. 25. kręci się w prądnicy. 26. może być fotograficzny. 27. przeciwatomowy w Będzinie. 28. grządka kwiatowa. 29. nasze miasto. 30. dłużnik wekslowy. Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 18 dadzą rozwiązanie krzyżówki. Dziękujemy za udział i zapraszamy do rozwiązania kolejnej. Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 20 września pod adresem: promocja@um.bedzin.pl. W tytule maila prosimy wpisać: Krzyżówka 9/2018 Wśród wszystkich nadesłanych odpowiedzi wyłonimy laureata zgodnie z regulaminem dostępnym w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. O wygranej poinformujemy, odpisując na adres mailowy, z którego rozwiązanie zostało wysłane. Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Powiatowe Targi Pracy odbędą się 11 października w godz. od 10.00 do 12.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 A Podczas targów przedsiębiorcy zaprezentują uczestnikom oferty pracy z regionalnego rynku pracy, natomiast osoby zainteresowane pracą za granicą będą mogły zapoznać się z ofertami pracy w ramach sieci EURES. Na targach nie zabraknie również ofert szkoleń i przekwalifikowań zawodowych. Uczestnicy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje o projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie śląskim. Będzie można skorzystać z porad specjalistów z zakresu rynku pracy, prawa pracy, podatków, ubezpieczeń społecznych, zapoznać się z możliwościami pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz porozmawiać z przedstawicielami Straży Granicznej w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Serdecznie zapraszamy do udziału.


KULTURA

zdjęcia: Mateusz Mioduszewski

12

Co to były za wakacje! Co to były za duchy! Zwieńczeniem dwutygodniowych warsztatów artystycznych realizowanych przez Teatr Dzieci Za-

głębia im. Jana Dormana od 30 lipca do 12 sierpnia w ramach ogólnopolskiego programu Lato w teatrze, były pokazy finałowe „Wakacji z duchami”. Do udziału w projekcie Lato w teatrze zaproszono dzieci w wieku 8-11 lat, które po rekrutacji, pod opieką artystów i pedagogów poznawały tajniki warsztatu aktorskiego.

Tekstem, który w tym roku stał się inspiracją była powieść Adama Bahdaja pt. „Wakacje z duchami”. Ta kultowa książka (oraz powstały na jej podstawie serial) to przygodowa opowieść łącząca zamierzchłą historię zamku ze współczesnymi przygodami młodych bohaterów. Uczestnicy warsztatów poznawali teatr z różnych perspektyw. W trak-

Promocja czytelnictwa wśród trzylatków i ich rodziców

Na czytanie nigdy nie jest za wcześnie, a dobrze dobrana książka rozwija umysł i emocje, kształtuje kompetencje językowe, zakorzenia w kulturze i rozbudza wyobraźnię. Wiedzą o tym doskonale bibliotekarze będzińskiej biblioteki, którzy zachęcają rodziców wszystkich trzylatków do głośnego czytania dzieciom w ramach ogólnopolskiego projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek. Trzylatki”. To kolejny projekt w ramach

kampanii społecznej Instytutu Książki promujący czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci, uświadamiający rodzicom, jak ważne jest czytanie dziecku od najmłodszych lat. Skierowany jest do trzylatków i ich rodziców, których Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie, jako jedna z 731 uczestniczących w akcji bibliotek, zaprasza do wspólnej czytelniczej przygody. By wziąć udział w zabawie należy przyjść do oddziału dla dzieci i młodzieży będzińskiej książnicy wraz z trzyletnią pociechą, która po pierwszych odwiedzinach otrzyma w prezencie „wyprawkę czytelniczą” zawierającą książkę „Pierwsze wiersze dla…”, broszurę informacyjną dla rodziców „Książką połącze-

ni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” oraz Kar tę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. Po zebraniu 10 naklejek, na młodego czytelnika czekać będzie imienny dyplom potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców wraz z trzylatkami do udziału w zabawie, która rusza we wrześniu. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w oddziale dla dzieci i młodzieży naszej biblioteki. Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Malarstwo Mirosławy Dudek w Galerii „Pod Sową” MIŁOŚNIKÓW SZTUKI I PIĘKNA UCIESZY WIADOMOŚĆ O KOLEJNEJ WYSTAWIE MALARSTWA WYJĄTKOWEJ ARTYSTKI MIROSŁAWY DUDEK, KTÓREJ WERNISAŻ ODBYŁ SIĘ 7 WRZEŚNIA W GALERII KLUBU „POD SOWĄ” MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Wystawa przedstawia dorobek twórczy ar tystki, którego częstym zagadnieniem jest pejzaż będący zarówno punktem wyjścia do działań plastycznych, jak i formą do prezentacji własnych postaw życiowych. Ukazuje dro-

gę indywidualnych poszukiwań twórczych, jej artystyczny rodowód oraz zindywidualizowany styl wypowiedzi plastycznej. Mirosława Dudek doskonali swój warsztat w pracowni malarstwa sztalugowego będzińskiego Ośrodka Kultury od ponad 6 lat. Jest prezesem Stowarzyszenia Promocji Kultury Zagłębia, którego misją jest szerzenie zainteresowania sztuką oraz inicjatorką różnych działań kulturalnych. W 2014 roku została laureatką nagrody Prezydenta Miasta Będzina w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr

kultury. Możliwości przyjrzenia się twórczości artystki mieli już mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, Bielska, Tychów i Będzina, w którym Mirosława Dudek swoje prace prezentowała dwukrotnie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Pierwszy raz w 2012 roku na wystawie „Pejzaż horyzontem zamknięty” oraz drugi w roku 2015 na ekspozycji pt. „Małe tęsknoty”. Prace Mirosławy Dudek można oglądać do 31 października w godzinach otwarcia placówki. Wstęp wolny. Zapraszamy.

cie trzynastu dni odbyły się m.in. warsztaty teatralne, muzyczne, scenograficzne, tworzenia gier oraz promocyjne. Lato w teatrze to program koordynowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


KULTURA AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

wrzesień nr 9

13

Stwory – wystawa malarstwa Tomasza i Stanisława Zagłębiowski Festiwal Organowy

W „Galerii Młodego Ar tysty” będzińskiej książnicy prezentowana jest właśnie oryginalna i niezwykle energetyczna wystawa malarstwa pt. „Stwory”, której autorami jest dwóch nie-

zwykłych artystów, Tomasz Motłoch i jego syn Stanisław. „Stwory” to cykl obrazów namalowanych wspólnie. Autorem tematów, „stworów” i kompozycji obrazu jest Staś. Tata – jak

twierdzi syn – daje dinozaurom skórę – czyli wymyśla szalone kolory i nakłada farbę. Obrazy prezentowane były na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Nieprofesjonalnej ART NAIF Festiwal w Katowicach. Tomasz Motłoch, urodzony w latach 70. ubiegłego wieku, malarz, rzeźbiarz, fotograf oraz autor niecodziennych robotów analogowych, które mieszkańcy Będzina mogli oglądać w kwietniu ubiegłego roku na wystawie prezentowanej w będzińskiej książnicy. Pasjonat i miłośnik wszelakich sztuk. Prowadzi autorską Galerię Motlochart w Będzinie (www.motlochart.com). Tematem większości jego prac – a maluje głównie miasta – są fragmenty tych miast, domów, abstrakcje kolorystyczne, geometryczne kompozycje. Inspiracją jest najbliższe otoczenie: stare kamienice, przeznaczone do wyburzenia fabryki, zapomniane dzielnice. Stanisław ma 5 lat i uwielbia dinozaury i prehistorię. Chciałby być paleontologiem. Ekspozycja prezentowana będzie w bibliotece do końca września.

Środowe spotkania w Muzeum Zagłębia Zakończył się coroczny cykl wakacyjnych spotkań muzealnych. Pierwsze sierpniowe warsztaty dla dzieci rozpoczęły się od zwiedzania wystawy poświęconej historii gier planszowych od zarania dziejów po średniowiecze. Następnie uczestnicy własnoręcznie wykonali komplet kostek i pionków do królewskiej gry z Ur. Oryginalną planszę, bogato inkrustowaną masą perłową i lapis lazuli, do królewskiej gry, odnalazł sir Leonard Woolley w grobowcu sumeryjskiej księżniczki z 2600 roku p.n.e. Dopełnieniem całości były wydrukowane plansze i zestaw reguł do powyższej gry, co pozwoli na kontynuację zabawy w zaciszu domowym. W dalszej części wakacyjnych warsztatów, dzieci z czasów prehistorycznych przeniosły się do połowy XIX wieku i dowiedziały się wielu ciekawostek o wielkim wynalazku tych czasów, jakim była fotografia. Na zakończenie spotkania wszyscy starannie i z dużym zaangażowaniem oprawili swoje zdjęcia w stylu dziewiętnastowiecznych carte de visite. Kolejne zajęcia odbyły się w będzińskim zamku. W pierwszej części spotkania uczestnicy poznali ponad 660-letnią historię Będzina. Musieli uważnie słuchać przewodnika, aby zmierzyć się z pytaniami konkursowymi, które czekały na nich w Pałacu Mieroszewskich. Dodatkowym utrudnieniem były zadania w „tajemniczych butelkach” ukrytych w różnych miejscach w zamku, na wieży, w parku przypałacowym czy na wystawie wnętrz stylowych w pałacu. Zadania nie sprawiły większych trudności – trzeba było np. znaleźć smoka w zamku, policzyć merlony na wieży czy znaleźć sceny polo-

W pierwszy wrześniowy niedzielny wieczór w kościele pw. św. Trójcy odbył się IV Zagłębiowski Festiwal Organowy. Gościem specjalnym tego muzycznego wydarzenia był Sławomir Pietras – dyrektor polskich teatrów operowych, menadżer kultury i publicysta, wybitny znawca opery i baletu. Podczas koncertu wystąpili: Gabriela Mirek (trąbka), Karolina Wieczorek (sopran), Sylwester Kostecki (tenor) oraz Michał Fiuk (organy), który poprowadził również to wydarzenie. Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest Roman Hyla.

Wakacje z OK wrócą za rok! Minikino, zajęcia plastyczne i taneczne, warsztaty wytwarzania świec zapachowych i mydełek, malowanie na wodzie, zajęcia kreatywne, festyny w dzielnicach – podczas wakacji z Ośrodkiem Kultury i filią Grodziec dzieci nie narzekały na nudę. Zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy mogli spędzić ciekawie i aktywnie swój wolny czas, a także nauczyć się czegoś nowego. Dla osób, które spędzały wakacje w mieście Ośrodek Kultury przygotował wiele ciekawych propozycji. Na dzieci i młodzież czekały liczne atrakcje, wybór zajęć był różnorodny, każdy więc mógł znaleźć coś dla siebie. Wakacyjne zajęcia odbywały się w Będzinie i w Grodźcu, zajęcia plastyczne w Łagiszy. Dla wszystkich lubiących dobrą zabawę i konkursy czekały też wakacyjne festyny w będzińskich dzielnicach, w których brały udział zarówno dzieci, jak i dorośli. Do wspólnej przygody zapraszali animatorzy z Teatru Trip, którzy zapewnili dużą rozrywkę. Szkoda, że wakacje już minęły, jednak wszystko, co dobre szybko się kończy i już odliczamy dni do następnych!

Zlot Związku Harcerstwa Polskiego

wań w pałacu. Wielkim wyzwaniem wydawał się jednak konkurs historyczny, zawierający bardzo trudne pytania. Okazało się jednak, że wspólnymi siłami uczestnicy odpowiedzieli na prawie wszystkie. W drugiej części zajęć odbyły się warsztaty plastyczne. Uczestnicy samodzielnie wykonali z plastikowych butelek, ręcznie malowane ekologiczne doniczki. Trzecie spotkanie w ramach „Środowych spotkań…” rozpoczęło się na wystawie wnętrz stylowych. Było to wprowadzenie do zajęć pt. „Historia jednej fotografii”, w trakcie których uczestnicy zobaczyli stare zdjęcia miasta i wysłuchali historii z nimi związanych. Następnie uczestnicy rysowali ważne emocjonalnie

dla nich miejsce: dawny Będzin, miasto, w którym mieszkają albo miejsce, które odwiedzili w czasie wakacji i opowiedzieli o nim jakąś ciekawą historię. Podczas ostatnich wakacyjnych zajęć w ramach cyklu „Środowe spotkania w Muzeum Zagłębia” zaplanowano spacer „Śladami zabytków kultury żydowskiej” oraz zwiedzanie  zamku z przewodnikiem. Uczestnicy odwiedzili miejsca, w którym stała przed II wojną światową synagoga będzińska, kirkut na wzgórzu zamkowym, dom, w którym mieszkała Rutka Laskier i dom modlitwy Mizrachi. Mimo dość trudnej tematyki, zajęcia zainteresowały nawet najmłodszych uczestników. Za rok zapraszamy ponownie!

Będzińscy harcerze wzięli udział w wyjątkowym Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego w Gdańsku, który trwał od 6 do 16 sierpnia. Ideą zlotu było uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia Związku Harcerstwa Polskiego. Jak twierdzą organizatorzy:

Chcemy zainspirować i przygotować uczestników i uczestniczki do zmiany świata na lepsze już dzisiaj, zgodnie z harcerskim systemem war tości, poprzez stworzenie ekscytującego, motywującego, stawiającego wyzwania, innowacyjnego programu zlotu, tak aby każdy zuch i har-

cerz miał możliwość rozwoju intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego. Członkowie Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej z dumą i zaangażowaniem reprezentowali nasze miasto oraz mieli okazję do poznania harcerzy z całej Polski oraz wymiany doświadczeń.


SPORT 14

zdjęcia: Wojciech Borkowski

Rewelacyjna prezentacja!

Rozpoczynają sparingi MIEJSKI KLUB SPORTOWY

Tegoroczna prezentacja na długo zapadnie w pamięci naszych siatkarzy. – Rewelacja! Kibice ciągle nas czymś zaskakują. Każdego roku jest efektowniej – dzielił się wrażeniami Łukasz Kozub, rozgrywający będzińskiego MKS-u. Po prezentacji mieszkańcy całego regionu tłumnie odwiedzali klubowe stoisko, na którym mogli swobodnie porozmawiać z zawodnikami, zdobyć autografy i gadżety oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Sobotnie spotkanie poprzedził materiał filmowy, podsumowujący ubiegły sezon. Kolorytu sobotniej prezentacji, za sprawą śpiewu, gry na bębnie i rac dymnych, dodali członkowie Będzińskiego Klubu Kibica, którzy wcześniej – z pomocą ulotek – zachęcali pozostałych mieszkańców do zakupu karnetów na sezon 2018/2019. – Już po raz trzeci mamy okazję wspierać zawodników podczas przedsezonowej prezentacji, pokazując w ten sposób nas – zawodników i kibiców – jako jedność – podkreśliła Anna Kornak, przedstawicielka Będzińskiego Klubu Kibica. Zawodnicy, podobnie jak i członkowie sztabu trenerskiego, wychodząc na scenę rzucali w kierunku publiczności klubowe koszulki. – Złapałam! To mój rozmiar, to mój ulubiony kolor. Z pewnością w tej koszulce będę pojawiać się na każdym meczu MKS-u. Nie mogę już doczekać się nowego sezonu – nie kryła radości Natalia, jedna z fanek zespołu z Będzina. Zawodnicy, w obecności kilkutysięcznej publiczności, pojawili się na scenie tuż przed godz. 20.00. Tym razem byli prezentowani według pozycji na których występują, a nie zgodnie z kolejnością numerów, tak jak miało to miejsce w przeszłości. – Dziękujemy Wam za tak liczne przybycie. Bardzo się cieszymy, że znów możemy się z Wami zobaczyć i mamy nadzieję, że w równie licznym gronie będziemy spotykać się podczas sezonu. Wasza obecność jest dla nas ogromną motywacją! – mówił Artur Ratajczak, kapitan drużyny.

Turniejem we Włoszczowie MKS Będzin zainauguruje cykl gier kontrolnych. W gronie sparingpartnerów naszej drużyny znaleźli się ligowi rywale oraz zespół z Bundesligi. Plan sparingów MKS-u: 6.09 – 7.09: MKS Będzin, Cerrad Czarni Radom, Chemik Bydgoszcz, GKS Katowice (Włoszczowa) 11.09: Aluron Virtu Warta Zawiercie – MKS Będzin (Zawiercie) 14.09: MKS Będzin – Aluron Virtu

Warta Zawiercie (Sosnowiec) 15.09: MKS Będzin – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (Mysłowice)  22.09 – 23.09: MKS Będzin, GKS Katowice, Jastrzębski Węgiel, Cuprum Lubin (Legnica) 25.09: MKS Będzin – United Volleys Rhein-Main (Sosnowiec) 29.09: PGE Skra Bełchatów – MKS Będzin (Bełchatów) 5.10 – 7.10: MKS Będzin, Indykpol AZS Olsztyn, Trefl Gdańsk, Cerrad Czarni Radom (Kozienice)

Dziesięć sezonów w Będzinie!

Po wypełnieniu dwuletniego kontraktu, podpisanego w marcu, Michał Potera w wyjątkowy sposób zapisze się w historii MKS-u. – To świadczy wyłącznie o moich dobrych relacjach z klubem – przyznał zawodnik, dla którego sezon 2019/2020 będzie już dziesiątym sezonem w Będzinie! Libero stawiał pierwsze siatkarskie kroki w rodzinnym Rybniku, reprezentując RMKS i TS Volley. Do Będzina trafił w 2006 roku, gdzie występował przez sześć sezonów. Nad Czar ną Przemszę, po przerwie spowodowanej grą dla drużyn z Warszawy i Olsztyna, powrócił dwa lata temu. – Bardzo dobrze czuję się w Będzinie. Gdyby było inaczej, to z pewnością nie rozegrałbym tu tylu sezonów – przekonywał siatkarz.

Nowa hala widowiskowo-sportowa w sąsiedztwie stadionu Trwają prace projektowe Wkrótce wmurowanie kamienia węgielnego

Trener Gido Vermeulen liczy na doświadczenie i ogranie Michała Potery, pozostającym od ubiegłego sezonu najstarszym zawodnikiem MKS-u. – Myślę, że jeszcze w wielu zespołach znalazłbym się w tej młodszej częsci składu, a to że w Będzinie jestem najstarszym zawodnikiem świadczy wyłącznie o młodości naszej kadry. Sam też czuję się młodo – mówił 30-latek. W okresie transferowym, w zespole MKS-u, nie doszło do żadnej zmiany wśród libero. Drugim siatkarzem na tej pozycji pozostaje Szymon Gregorowicz. – Bardzo perspektywiczny zawodnik, ciężko pracujący, robiący postępy. Profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków, ma przed sobą ciekawą przyszłość – ocenił kolegę Michał Potera.


KULTURA SPORT AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

wrzesień nr 9

15

Wojciech Borkowski

Przygotowania trwają się Adrian Buchowski, w poprzednim sezonie walczący o medale, świetnie wpisujący się swoją grą w naszą filozofię. Mamy w kadrze jedenastu Polaków, na bazie których zbudowaliśmy polskie serce zespołu – dodał holenderski szkoleniowiec. Będzinianie zainaugurują rozgrywki ligowe w połowie października, domowym spotkaniem z aktualnym wicemistrzem Polski, ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Elektroniczna sprzedaż karnetów na sezon 2018/2019 rozpocznie się 24 września.

13 sierpnia MKS Będzin rozpoczął przygotowania do swojego piątego sezonu w PlusLidze. Na razie zespół trenuje w okrojonym składzie. Obcokrajowcy, z trenerem Gido Vermeulenem, aktualnie koncentrują się na wrześniowych mistrzostwach świata. Pod nieobecność Holendra obowiązki pierwszego trenera MKS-u sprawuje Emil Siewiorek, któremu pomagają Agnieszka Bronisz (fizjoterapeutka) i Maciej Etgens (statystyk). – Mam nadzie-

ję, że godnie zastąpię trenera Vermeulena i wykonam nakreślony przez niego plan – dodał. Pierwszy sparing pod wodzą Emila Siewiorka będzinianie rozegrają już 6 września podczas dwudniowego turnieju towarzyskiego we Włoszczowie (woj. świętokrzyskie). Wśród rywali znajdą: Cerrad Czarni Radom, GKS Katowice i Chemik Bydgoszcz. – Najlepszą formą treningu jest sam mecz, więc z niecierpliwością czekamy na pierwszy turniej. Czujemy głód gry – za-

pewnił Rafał Faryna, atakujący MKS-u. Obecnie sztab trenerski naszego zespołu ma do swojej dyspozycji jedenastu zawodników. Ośmiu z nich reprezentowało MKS w poprzednim sezonie. – Bardzo się cieszę z pozostania kapitana, Artura Ratajczaka, dbającego o atmosferę, motywującego kolegów oraz Michała Potery, posiadającego największe doświadczenie w drużynie – powiedział Gido Vermeulen. Wartością dodaną z pewnością okaże

KADRA NA SEZON 2018/2019: Rozgrywający: Łukasz Kozub, Tomasz Kowalski Atakujący: Lincoln Alexander Williams (Australia), Rafał Faryna Środkowi: Artur Ratajczak (kapitan), Bartłomiej Grzechnik, Mateusz Kowalski  Przyjmujący: Adrian Buchowski, Jake Langlois (USA), Jan Fornal, Jakub Peszko  Libero: Michał Potera, Szymon Gregorowicz

Lato nie tylko na sportowo

SZTAB SZKOLENIOWY: Trener: Gido Vermeulen (Holandia) Asystent trenera: Emil Siewiorek Fizjoterapeutka: Agnieszka Bronisz Statystyk: Maciej Etgens

Przywieźli super wspomnienia!

W ramach sierpniowej Akcji Lato z OSiR-em odbyła się wycieczka do Zatorlandu. Młodzież wraz z rodzicami odwiedziła między innymi park ruchomych dinozaurów, park mitologii, park owadów, dom do góry nogami i kino 5D extreme, czas dodatkowo umilały liczne karuzele, kolejki i trampoliny. Natomiast głównym punktem wycieczki do Rogoźnika Sierpniowy obóz przygotowawczy na Helu na długo pozostanie w pamięci młodych siatkarzy. Wielu z nich na początek Polski udało się po raz pierwszy w życiu. – Przywieźliśmy super wspomnienia! – zapewnili zgodnie.   Na Helu przebywały wszystkie grupy młodzieżowe naszego klubu, począwszy od minisiatkarzy, a skończywszy na junior (k) ach. – O wyjeździe mogę powiedzieć bardzo dużo dobrego. Zintegrowaliśmy się, poznaliśmy nowych zawodników i nowe zawodniczki – stwierdziła Natalia Florkiewicz, kadetka ANBUDU MKS-u Będzin. – Dla niektórych osób, w tym dla mnie, był to pierwszy siatkarski obóz, dzięki któremu zdobyliśmy nowe doświadczenie i mogliśmy przekonać się, na czym taki wyjazd polega – dodała Natalia.  Jego plan był urozmaicony, a zarazem dostosowany do wieku poszczególnych grup. Młodsze więcej czasu poświęcały na plażowanie, kąpiel w morzu, zwiedzanie okolic i zajęcia koordynacyjne, natomiast starsze

na trening z piłkami, „zaprawy” kondycyjne czy wycieczkę rowerową do Juraty. – Obóz zaliczam do udanych. Hel jest bardzo atrakcyjnym miastem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Byłem tam po raz pierwszy – mówił Jakub Zabielny, młodzik będzińskiego klubu. – Mieszkaliśmy w klasach, więc nie mogliśmy narzekać na nudę. W wolnych chwilach „pykaliśmy” między innymi w gry planszowe i karty – kontynuował Kuba.   Idealna okazała się lokalizacja szkoły, w której zakwaterowano naszą młodzież. Na jej terenie znajdowała się nie tylko hala sportowa, ale i siłownia czy stołówka. – To prawda. Spacerkiem od plaży dzieliło nas zaledwie kilka minut, równie blisko mieliśmy do sklepu i restauracji, więc w wolnym czasie, oczywiście pod opieką trenerów, swobodnie mogliśmy zwiedzać miasto – wspominał Daniel Mrowiec, kadet naszego klubu.  Sporą atrakcją dla wszystkich debiutujących na siatkarskim kampie okazało się pasowanie na „będziniaka”. Pasowani otrzyma-

li pamiątkowe dyplomy, a na ich twarzach namalowano klubowe barwy. Następnie, poruszając się krokiem odstawno-dostawnym, musieli wyskoczyć i przybić piątki pozostałym uczestnikom obozu. Całość zwieńczyło pieczenie kiełbasek na ognisku. – Myślałem, że mi trochę odpuszczą – uśmiechał się trener Mateusz Szczęśniak. – W klubie pracuję od roku, ale był to mój pierwszy siatkarski obóz. Sądzę, że wspólnie z dziewczynami, również debiutującymi na obozie, bardzo dobrze wkomponowaliśmy się w naszą MKS-owską rodzinę – przyznał szkoleniowiec.  Od września będzińska młodzież będzie szlifować formę w miejscowych obiektach, choć o chwilach spędzonych nad Bałtykiem szybko nie zapomni. – Był to mój pierwszy pobyt nad polskim morzem, jednak zdecydowanie jeden z najbardziej męczących wyjazdów, w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Na pewno znajdzie się na jednym z pierwszych miejsc, jeżeli chodzi o super wspomnienia i miło spędzony czas. Jestem zadowolona – zakończyła Natalia Florkiewicz.

były podchody wokół malowniczego zbior nika wodnego, podczas których młodzież miała wiele zabawnych zadań do wykonania. Kolejną z atrakcji była kąpiel w jeziorze, a na koniec wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. W wakacje dzieci chętnie uczestniczyły też w letniej szkółce pływania i wakacyjnej szkółce tenisa ziemnego.

Aikido Renshinkan zaprasza na treningi Klub Sportowy BuJuKan w Będzinie rozpoczyna nowy sezon treningowy. Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Wisławy Szymborskiej 1 (salka judo). Aikido to japońska sztuka walki ukierunkowana na samoobronę. Składa się z różnego rodzaju technik wykorzystujących ruch i energię, aby zmienić kierunek lub zneutralizować atak oraz skontrolować atakującego. Dobrze wykonana technika nie powoduje poważnych obrażeń u atakującego lub broniącego się. Reprezentowany przez klub styl Renshinkan charakteryzuje się dodatkowo zwiększoną dynamiką oraz większą dyscypliną treningową. Aikido to sport

ogólnorozwojowy pozwalający utrzymać sprawność fizyczną i zdrowy styl życia, jednocześnie kształtując charakter. Typowy trening składa się z rozgrzewki, ćwiczenia padów i przewrotów, doskonalenia ruchów podstawowych, będących wprowadzeniem do technik Aikido, nauki technik Renshinkan Aikido. Stopień trudności wykonywanych technik warunkowany jest postępami uczestników. W będzińskim klubie mogą trenować dzieci od lat 3, młodzież oraz osoby dorosłe. Więcej szczegółów: www.bujukan.pl www.facebook.com/bujukandojo


Aktualności Będzińskie - wrzesień 2018  

www.bedzin.pl

Aktualności Będzińskie - wrzesień 2018  

www.bedzin.pl

Advertisement