Page 1

nr

7/17

lipiec

MIASTO / INWESTYCJE

1-6 nr 7/lipiec (1286) miesięcznik egz. bezpłatny

Najzdolniejsi uczniowie odebrali nagrody Prezydenta Miasta

3

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów

7

nakład:27.000 egz.

Czerwcowe Dni Będzina w fotograficznym skrócie

ISSN 1233-5223

8-9

KULTURA / ROZRYWKA

8-12, 16 TURYSTYKA / SPORT / EKOLOGIA

7, 13-15

Absolutorium dla prezydenta PODCZAS XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA RADNI BEZ ŻADNEGO GŁOSU SPRZECIWU UDZIELILI ABSOLUTORIUM PREZYDENTOWI ŁUKASZOWI KOMONIEWSKIEMU Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BĘDZINA ZA ROK 2016

JEST TO NIEWĄTPLIWIE WYRAZ UZNANIA DLA WSZELKICH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ WŁADZE MIASTA W UBIEGŁYM ROKU. Łukasz Komoniewski Prezydent Miasta Będzina

Radni podjęli także uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe miasta za rok 2016 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Będzina za rok 2016. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię dla przedstawionego jej sprawozdania. Natomiast komisja rewizyjna pozytywnie zaopinio-

wała wykonanie budżetu miasta za 2016 rok oraz zwróciła się do Rady Miejskiej o udzielenie prezydentowi absolutorium za 2016 rok. W uzasadnieniu Szczepan Gryma, przewodniczący komisji rewizyjnej podkreślał, że komisja pozytywnie oceniła działania prezydenta w roku 2016 pod kątem gospodarności i celowości. Urząd był wyko-

nywany zgodnie z wolą radnych i zgodnie z uchwałą budżetu. – Przede wszystkim chciałbym Państwu podziękować za kolejny wspólny rok pracy – zwrócił się do radnych prezydent. – W roku 2016 udało się zrealizować dużo dobrych inwestycji i przygotować się do wielu zamierzeń, które przed nami. (…) Pozwólcie, że te symboliczne kwiaty przekażę na ręce Pani Skarbnik Anny Pawęzowskiej, bo bez jej pomocy zarządzanie budżetem byłoby trudne i skomplikowane – dodał.

Będziński plac zabaw wśród najlepszych w województwie! Strefa Aktywności Rodzinnej na Warpiu, jeden z najnowocześniejszych i największych placów zabaw w okolicy i jedna z sześciu Stref Aktywności Rodzinnej w Będzinie, znalazła się wśród najlepszych atrakcji dla dzieci w naszym województwie. Portal atrakcjedzieciece.pl przygotował zestawienie najciekawszych terenów rodzinnej rekreacji, obok których nie można przejść obojętnie i które koniecznie trzeba odwiedzić. Oto, co możemy przeczytać na stronie portalu: „Na nowoczesny kompleks rekreacyjny składa się plac zabaw, linarium, siłownia plenerowa, a także w sezonie letnim wodny plac

zabaw z plażą. Wszystko to rozlokowano na dużej powierzchni parku, dzięki czemu dookoła zieleń aż kipi, ciesząc oczy i pozwalając na spokojny odpoczynek. To niesamowite miejsce schowane jest w niecce otoczonej drzewami i krzewami.”


MIASTO 2

Ulice w mieście zmienią nazwy

DRODZY CZYTELNICY Rok szkolny zakończony, świadectwa rozdane, teraz czas na zasłużony odpoczynek. Jak zwykle dla wszystkich, którzy przynajmniej część lata spędzą w mieście, przygotowana została szeroka oferta zajęć i imprez. Szczegóły w gazecie oraz na stronie miasta. Mieszkańcy zmotoryzowani pewnie już wiedzą, że z powodu remontu od kilku dni zamknięta dla ruchu jest ulica Sienkiewicza. Jeśli ktoś jeszcze nie dotarł w te rejony – mapkę objazdu zamieszczamy na stronie 5. A teraz rzecz istotna dla mieszkańców setek ulic w całym kraju. Zgodnie z zaleceniami parlamentarnej ustawy, wiele z nich wkrótce zmieni swoje nazwy. Obok zamieszczamy uchwałę Rady Miejskiej z wykazem podlegających zmianie nazw ulic będzińskich. Warto zapoznać się z nowymi, choć pewnie minie sporo czasu, zanim zupełnie zastąpią stare. Wszystkim, którzy mają już wakacje oraz tym, którzy muszą jeszcze trochę poczekać na urlop, życzę pogody tak upalnej i pięknej, jak w dniu wysyłania AB do druku!

Marta Sowińska-Kłosowska redaktor naczelna

URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE DZIAŁA W GODZINACH:

Nie tylko w Będzinie wiele nazw ulic zmieni swe dotychczasowe nazwy. Zaistniała sytuacja spowodowana jest uchwaleniem przez parlament w kwietniu ubiegłego roku ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Na jej podstawie Rada Miejska Będzina zmuszona została przez ustawodawcę do dokonania analizy nazw ulic w Będzinie i przedstawienia propozycji zmian nazw symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny (np. nazizm czy faszyzm). Zajmowała się tym specjalnie powołana komisja ds. analizy zmian nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie miasta. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Będzina 13 czerwca radni podjęli 36 uchwał, w tym 16 uchwał nadających nowe nazwy parkom i skwerom, 1 uchwałę zmieniającą uzasadnienie nazwy, 1 uchwałę zmieniającą nazwy 27 ulic na terenie miasta Będzina. Natomiast 18 podjętych uchwał wprowadza korekty w zakresie prawidłowej pisowni nazw ulic zgodnej z obowiązującymi zasadami języka polskiego. Podjęte przez Radę Miejską Będzina uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała nr XXXVII/282/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Będzina. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) w związku ze stanowiskiem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach z 14 marca 2017 r., 10 kwietnia 2017 r., 20 maja 2017 r. i 23 maja 2017 r. Rada Miejska Będzina uchwala: § 1. Zmienić nazwy ulic: 1) ul. Stanisława Gawlika na ul. dr. Tadeusza Kosibowicza, 2) ul. 15 grudnia na ul. Andrzeja Wajdy, 3) ul. Wawrzyńca Stalickiego na ul. Wisławy Szymborskiej, 4) ul. XXXV-lecia PRL na ul. rtm. Witolda Pileckiego, 5) ul. Józefa Podsiadły na ul. Rutki Laskier, 6) ul. Wincentego Pstrowskiego na ul. Stanisława Wygodzkiego, 7) ul. Armii Ludowej na ul. Jana III Sobieskiego, 8) ul. Pawła Findera na ul. Mieroszewskich, 9) ul. Małgorzaty Fornalskiej na ul. Mariana Kantora-Mirskiego, 10) ul. Karola Świerczewskiego na ul. Gzichowską, 11) ul. Janka Krasickiego na ul. prof. Jana Świderskiego, 12) ul. Marcelego Nowotki na ul. Czesława Miłosza, 13) ul. Przodowników Pracy na ul. Jana Matejki, 14) ul. ZBoWiD-u na ul. mjr. Bolesława Zagórnego,

Podróżnicze popisy przedszkolaków

15) ul. Józefa Skalskiego na ul. Stanisława Skalskiego, 16) ul. Władysława Kniewskiego na ul. Gabriela Narutowicza, 17) ul. Henryka Rutkowskiego na ul. Ignacego Daszyńskiego, 18) ul. Wirginiusza Chmielewskiego na ul. Rafała Sznajdera, 19) ul. 9 Maja na ul. bp. Adama Śmigielskiego, 20) ul. I Armii Wojska Polskiego na ul. Józefa Retingera, 21) ul. Dąbrowszczaków na ul. Wojciecha Jastrzębowskiego, 22) ul. Walki Młodych na ul. dr. Adama Bilika, 23) ul. Gwardii Ludowej na ul. Ignacego Paderewskiego, 24) ul. Władysława Hibnera na ul. PCK, 25) ul. Leona Kruczkowskiego na ul. Tadeusza Mazowieckiego, 26) ul. Anastazego Kowalczyka na ul. Józefa Oleksego, 27) ul. Lucjana Szenwalda na ul. Jadwigi Migowej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wybierz Modernizację Roku! Trwa głosowanie inter netowe plebiscytu Moder nizacja Roku 2016, w którym bierze udział będziński Wodny Plac Zabaw. Plac zlokalizowany jest na osiedlu Warpie w pobliżu Strefy Aktywności Rodzinnej i stanowi znakomite miejsce zabawy dla całej rodziny. Jest także przestrzenią do bezpiecznej, kreatywnej zabawy stymulującej rozwój fizyczny i umysłowy dzieci. W ocenie jury Wodny Plac Zabaw zajął 3. miejsce w kategorii „Sport i rekreacja”. W konkursie oceniane były m.in.: poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, funkcjonalność, nowoczesność stosowanej technologii czy jakość i estetyka zastosowanych materiałów. Teraz internauci mogą wybrać najlepsze według nich inwestycje. Strona internetowego głosowania na najpopularniejsze modernizacje i nowe budowy w przestrzeni urbanistycznej: www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/168-bedzin.html Głosowanie będzie trwało do 9 sierpnia do godz. 12.00. Można oddać jeden głos dziennie.

W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ IM. F. CHOPINA W BĘDZINIE ODBYŁY SIĘ PO RAZ KOLEJNY „POPISY PRZEDSZKOLAKA”. TEMATEM TEGOROCZNEJ UROCZYSTOŚCI BYŁA „PODRÓŻ PO POLSCE”

21 czerwca na scenie zaprezentowało się osiemnaście przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Przedszkolaki poprzez taniec, śpiew i scenki teatralne prezentowały regiony Polski, odwiedzne często podczas wakacji. Podróż zakończyła się w naszym mieście, które zapewnia dzieciom mnóstwo atrakcji i okazji do zabawy. Dzieci podsumowały występy wierszykiem: „My przedszkolaki, późniejsze szkolniaki – dla nas Będzin górą stoi i niczego się nie boi. Przedszkolaki dobrze się tu czują i dbać o miasto obiecują!”

Zakończenie roku akademickiego BUTW

PONIEDZIAŁKI 7.30 – 17.00 PIĄTKI 7.30 – 14.00

W Teatrze Dzieci Zagłębia odbyło się uroczyste podsumowanie kolejnego semestru Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszyscy studenci otrzymali certyfikaty ukończenia roku akademickiego 2016/2017. Uroczystość uświetnił występ Kabaretu 50+ z zaprzyjaźnionego UTW w Łazach. Studentom-seniorom życzymy miłego wakacyjnego wypoczynku. Do zobaczenia w październiku!

POZOSTAŁE DNI ROBOCZE 7.30 – 15.30

AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE www.bedzin.pl redakcja@ok.bedzin.pl Adres redakcji: 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 43 tel. (32) 775 82 00 Redaktor naczelna: Marta Sowińska-Kłosowska, redakcja@ok.bedzin.pl Redaguje zespół. Wydawca: Ośrodek Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43 Skład: emildesign Korekta: Wioletta Bagnicka Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec Milowice Nakład: 27 000 egz. ISSN 1233-5223 Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawek i skrótów nadesłanych tekstów oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Ośrodek Kultury w Będzinie wynajmie: • CZTERY POMIESZCZENIA. JEDNO O POWIERZCHNI 36 M2 ORAZ TRZY POMIESZCZENIA PO 21 M2,

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NUMERAMI TELEFONU: 662 19 74 95, (32) 775-82-00 WEW. 12. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 8.00 DO 14.00. ORAZ NA STRONIE: WWW.OK.BEDZIN.PL

DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY przy ul. 1 Maja 2 w Będzinie o pow. 707 m² (parter) Wyposażony w instalacje: C.O., elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Możliwość dokonania przez przyszłego najemcę aranżacji lokalu do własnych potrzeb. Kontakt: Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

tel. (32) 267-92-24


MIASTO AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

lipiec nr 7

3

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów PODCZAS UROCZYSTOŚCI, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 20 CZERWCA W TEATRZE DZIECI ZAGŁĘBIA NAGRODĄ PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA ZOSTAŁO WYRÓŻNIONYCH TRZYDZIESTU TRZECH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ DWUDZIESTU SIEDMIU UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZA SUKCESY, KTÓRE ODNIEŚLI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NAUKI, SZTUKI I SPORTU

Wśród nagrodzonych (wszystkich prezentujemy na grupowych zdjęciach) znaleźli się młodzi mieszkańcy Będzina z wysokimi średnimi ocen, laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich, z osiągnięciami w ogólnopolskich i wojewódzkich zawodach sportowych. Nagrody wręczyły wiceprezydent Będzina Daria Paterek oraz sekretarz miasta Magdalena Rogowicz. Na wstępie jednak na teatralnej scenie zaprezentowane zostało przedstawienia pt. „Czerwony Kapturek” w wykonaniu

uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Miejskim Zespole Szkół nr 2 im. Huber ta Wagnera. Przedstawienie przygotowały: Mariola Góralska, Beata Ziętek, Barbara Marchelak, a zdobyło ono następujące nagrody: I miejsce w XX Przeglądzie Małych Form Scenicznych w Będzinie; Grand Prix Przeglądu Teatralnego XVII Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży „Jawor” w Jaworznie; II miejsce w VI Festiwalu Małych Form Artystycznych w Chorzowskim Centrum Kultury. Uroczystość zakończyło przedstawienie pod tym samym tytułem, ale w zupełnie innej interpretacji – przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 3 Będzinie, pod kierunkiem Renaty Skalskiej i Anny Brzezińskiej-Ciszewskiej, a zdobyło ono I miejsce w X Szkolnych Spotkaniach z Melpomeną w Będzinie. Młodzi aktorzy skradli serca publiczności, wywołując aplauz i ogólną wesołość.

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW ZA OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Nagrodą Prezydenta Miasta Będzina zostali wyróżnieni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych za sukcesy w roku szkolnym 2016/2017 w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu. Wśród nagrodzonych znaleźli się młodzi mieszkańcy Będzina z wysokimi średnimi ocen, laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich, z osiągnięciami w ogólnopolskich i wojewódzkich zawodach sportowych. SZKOŁY PODSTAWOWE: SP nr 1 1. Klaudia Ciesielska – osiągnięcia w nauce, klasa VI 2. Jakub Gajda – osiągniecia w nauce i sporcie, klasa IV 3. Kinga Przygodzińska – osiągnięcia w nauce, klasa VI SP nr 2 1. Zuzanna Dobiega – osiągnięcia w nauce, klasa VI 2. Weronika Kalisz – osiągnięcia w nauce, klasa VI 3. Aleksandra Szczyrba – osiągnięcia w nauce, klasa VI SP nr 3 1. Tomasz Kowalski – osiągnięcia w nauce, klasa V SP nr 4 1. Oliwia Dudek – osiągnięcia w nauce i sporcie, klasa V 2. Joanna Garncarz – osiągnięcia w nauce i sporcie, klasa IV 3. Zuzanna Szarek – osiągniecia w sporcie, klasa V 4. Kinga Wilk – osiągnięcia w sporcie, klasa V SP nr 6 1. Karina Binko – osiągnięcia w nauce i artystyczne, klasa VI 2. Sara Czuber – osiągnięcia w nauce i artystyczne, klasa VI 3. Kamila Margiel – osiągnięcia w nauce i artystyczne, klasa IV 4. Natasza Nowak – osiągnięcia w nauce i artystyczne, klasa VI 5. Nikola Szałaj – osiągnięcia artystyczne, klasa VI SP nr 8 1. Zofia Witkowska – osiągnięcia w nauce, klasa VI SP nr 9 1. Emilia Habryn – osiągnięcia w nauce i sporcie, klasa V

2. Miłosz Janus – osiągnięcia w sporcie i artystyczne, klasa IV 3. Igor Kyrcz – osiągnięcia w nauce i sporcie, klasa IV 4. Dawid Małkowski – osiągnięcia w sporcie, klasa IV 5. Zofia Pieniążek – osiągnięcia w nauce i sporcie, klasa IV 6. Patrycja Wojciechowska – osiągnięcia artystyczne, klasa III 7. Julia Wilkosz – osiągnięcia artystyczne, klasa III SP nr 10 1. Aleksandra Cyganek – osiągnięcia w nauce, klasa VI 2. Anastazja Wójtowicz – osiągnięcia w nauce, klasa IV SP nr 11 1. Dawid Migas – osiągnięcia w nauce i sporcie, klasa VI 2. Katarzyna Mokosa – osiągniecia w nauce, klasa V SP nr 13 1. Zuzanna Piesik – osiągnięcia w nauce i artystyczne, klasa IV 2. Karolina Tatarek – osiągnięcia w nauce i artystyczne, klasa V 3. Julia Tchórzewska – osiągnięcia w nauce, klasa VI 4. Norbert Stachowicz – osiągnięcia w nauce i artystyczne, klasa V 5. Jakub Szaleniec – osiągnięcia w nauce i artystyczne, klasa IV GIMNAZJA G nr 1 1. Zuzanna Rząp – osiągnięcia artystyczne, klasa II 2. Weronika Gut – osiągnięcia w nauce i artystyczne, klasa I 3. Wojciech Zub – osiągnięcia w nauce, klasa II G nr 2 1. Artur Bandura – osiągnięcia w nauce, klasa III

2. Piotr Kubicki – osiągnięcia w nauce, klasa I 3. Maksymilian Sojda – osiągnięcia w nauce, klasa I 4. Tomasz Stefański – osiągnięcia w nauce i artystyczne, klasa II G nr 3 1. Bartosz Bagiński – osiągnięcia w nauce, klasa I G nr 4 1. Zuzanna Haberka – osiągnięcia w nauce i artystyczne, klasa III 2. Maksymilian Katolik – osiągnięcia w nauce, klasa I 3. Aleksandra Korzec – osiągnięcia w nauce i artystyczne, klasa II 4. Bartłomiej Leks – osiągnięcia w nauce, klasa II 5. Marcel Walentek – osiągnięcia w nauce, klasa III G nr 5 1. Maja Swoboda – osiągnięcia w nauce, klasa III G nr 6 1. Dominik Budzyń – osiągnięcia w sporcie, klasa I 2. Emilia Myrta – osiągniecia w nauce i sporcie, klasa I 3. Szymon Janus – osiągnięcia w sporcie, klasa II 4. Weronika Klebach – osiągniecia artystyczne, klasa II 5. Klaudia Kozieł – osiągnięcia w sporcie, klasa I 6. Zuzanna Lenkiewicz – osiągniecia w nauce i sporcie, klasa I 7. Paulina Porada – osiągnięcia w sporcie, klasa I 8. Zuzanna Porada – osiągnięcia w sporcie, klasa I 9. Dawid Rak – osiągniecia w nauce i sporcie, Klasa II 10. Aleksandra Szweda – osiągniecia w sporcie, klasa I 11. Daniel Szynal – osiągniecia artystyczne, klasa II 12. Ewa Zając – osiągnięcia w sporcie, klasa I 13. Wiktoria Ziębacz – osiągnięcia w sporcie, klasa II


W TYM ROKU NAJMŁODSI ŚWIĘTOWALI W TOWARZYSTWIE MINIONKÓW. BYŁY ZABAWY TANECZNE, QUIZY, KONKURSY, MALOWANIE BUZI I BALONOWE CUDA, A DLA CHĘTNYCH – TOR PRZESZKÓD.

Przychodzę na dzień dziecka do parku już trzeci raz. W tym roku super były Minionki – całkiem jak te z bajki. I jeszcze rozdawały cukierki! Paweł (7 lat)

TRADYCYJNIE DZIEŃ DZIECKA ORGANIZOWANY JEST TEŻ NA BOISKU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI PRZY ULICY KIJOWSKIEJ W GRODŹCU. 1 CZERWCA ODBYWAŁY SIĘ TAM GRY I ZABAWY, MECZE PIŁKI NOŻNEJ I PRZEJAŻDŻKI KONNE. DZIECI ODWIEDZIŁ TEŻ SZNUPEK.

Dzisiaj pierwszy raz jeździłam na koniu. Trochę się bałam, ale cały czas był przy mnie instruktor. Potem jeszcze skakałam na trampolinie. Maja (6 lat)


MIASTO AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

lipiec nr 7

5

UWAGA! TRWA REMONT ULICY SIENKIEWICZA – SPRAWDŹ TRASĘ OBJAZDU!

W ciągu ulicy Sienkiewicza trwają prace związane z realizacją drugiego etapu przebudowy drogi powiatowej. Prace finansowane są w połowie z środków przekazanych z województwa, druga połowa podzielona jest po 25 procent między miasto i powiat. Remont obejmie przebudowę nawierzchni asfaltowej oraz wymianę konstrukcji jezdni. Ponadto zostanie odtworzone oznakowanie poziome, jak również zostaną wymienione elementy kanalizacji. W związku z pracami remontowymi przygotowano trasę objazdu. Zakończenie prac planowane jest w połowie sierpnia br.

AKTUALNE INWESTYCJE NA TERENIE MIASTA • Trwają prace przy Szkole Podstawowej nr 6, gdzie powstaje boisko wielofunkcyjne, bieżnia i plac zabaw. • Trwa budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. • Przy Przedszkolu Miejskim nr 4 trwają prace wewnątrz budynku związane z termomodernizacją placówki. • Trwa wymiana sieci wodociągowej w ulicy Kempy w Grodźcu. • Wkrótce ruszą prace rozbiórkowe bruku na ulicy Okrzei w Grodźcu.

BKS Sarmacja ma 100 lat W tym roku Sarmacja Będzin świętuje stulecie – z tej okazji w sobotę 24 czerwca odbyła się uroczysta gala, podczas której Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski przekazał prezesowi BKS Sarmacji nowy sztandar. Podczas uroczystości wręczone zostały również odznaczenia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Spotkanie zakończył występ zespołu Need For Strings oraz mecz towarzyski z drużyną Zagłębia Sosnowiec. Dla wszystkich uczestników przygotowano szereg innych atrakcji – m.in. pokaz grupy interwencyjnej SW, pokaz judo, paradę motocykli, występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Strażak” z Wojkowic Kościelnych.


MIASTO 6

Nowy plac zabaw przed wakacjami

Pierwsze przedszkole imienia Jana Marcina Szancera Od czerwca Przedszkole Miejskie nr 10, jako pierwsze w kraju, nosi imię Jana Marcina Szancera. W uroczystości nadania imienia tego znanego grafika i ilustratora książek dla dzieci wzięli udział pedagodzy, wychowankowie, rodzice oraz zaproszeni goście.

Plac wyposażony jest w nowoczesne i estetyczne urządzenia. Jest przestrzenią do bezpiecznej i kratywnej zabawy przedszkolaków. Z okazji tak doniosłego wydarzenia Przedszkole Miejskie nr 4 zorganizowało osiedlowy festyn. Najmłodsi mieszkańcy

SZUKASZ PRACY? PRZYJDŹ DO NAS! Johnson Electric Group to niekwestionowany lider w produkcji silników, przełączników i systemów napędu. Nasze produkty wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w motoryzacji, branży AGD, automatyce przemysłowej, inżynierii sanitarnej branży lotniczej, medycznej oraz wielu innych. Jesteśmy solidnym partnerem dla naszych Klientów.

Y

Będzińska Akademia Małego Odkrywcy zakończyła semestr letni. Podczas ostatnich zajęć na temat żywiołowych reakcji chemicznych uczestnicy poznali niezwykłe triki chemiczne, takie jak pianę przypominająca pastę dla słonia, ogniste obłoki, lampę karbidową czy ogień bez zapałek. Dowiedzieli się także, że spalaniu pyłu żelaza towarzyszą widowiskowe iskry, które stosuje się jako składnik tzw. zimnych ogni, natomiast magnez spala się jasnym oślepiającym płomieniem, co było wykorzystywane w dawnej fotografii. Na zakończenie zajęć wszyscy studenci otrzymali pamiątkowe dyplomy. Teraz przed nimi zasłużona przerwa wakacyjna, a jesienią kolejny semestr. Zapisy już od września. Zapraszamy zarówno dzieci, które uczestniczyły w dotychczasowych spotkaniach, jak i te, które chcą dopiero spróbować swoich sił w niezwykłych zajęciach Będzińskiej Akademii Małego Odkrywcy.

EMIA M AD AŁ AK

DKRY OO W C EG

Mali odkrywcy przeprowadzali żywiołowe reakcje chemiczne

naszego miasta mieli okazję skorzystać z wielu wspaniałych atrakcji. Zapewniono malowanie twarzy, zabawy na trampolinie, plener malarski, puszczanie baniek mydlanych, dmuchańce, pokaz zumby, wozu strażckiego i policyjnego. Rodziny przedszkolaków mogły

BĘDZIŃSK A

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Jana Brzechwy w Będzinie mają nowy plac zabaw. Uroczystego przecięcia wstęgi, symbolizującego oddanie do ich dyspozycji nowego, kolorowego placu zabaw dokonał Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski.

Z tej okazji Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski ufundował społeczności przedszkolnej tablicę multimedialną wraz z oprzyrządowaniem, która z pewnością przyda się przedszkolakom. Uroczystości towarzyszyły występy ar tystyczne oraz festyn rodzinny.

skorzystać z proponowanych przez rodziców słodkości, grillowanych potraw, cukrowej waty i popcor nu. Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa i balony. Radość z użytkowania nowego placu zabaw i zapewnionych atrakcji nie miała końca.

Uczniowie przystąpili do egzaminu na kartę rowerową Jeszcze przed wakacjami w miasteczku ruchu drogowego w parku na Dolnej Syberce odbył się egzamin na kartę rowerową dla uczniów z będzińskich placówek oświatowych. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny przeprowadzony został w szkołach w formie testu jednokrotnego wyboru. Obejmował sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Egzamin praktyczny dotyczył umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Warunkiem dopuszczenia do niego było pozytywne zaliczenie testu z teorii, a nadzorowany był przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Do egzaminu przystąpiło ponad 200 uczniów klas czwar tych. Wszystkim, którzy go zdali wiceprezydent Będzina wręczył pamiątkowe certyfikaty potwierdzające ich umiejętności. Życzymy bezpiecznej jazdy z wykorzystaniem zasad ruchu drogowego!

Do naszego zakładu zatrudnimy od zaraz osoby na stanowisko:

MONTER/KA OPERATOR/KA Podstawowe obowiązki: • montaż elementów Wymagania: • zdolności manualne • dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym • gotowość do szybkiego podjęcia pracy Oferujemy: • wynagrodzenie na początek nawet 3 000 zł brutto • bogaty pakiet socjalny: świadczenia świąteczne, wczasy pod gruszą, dofinansowanie do Zielonej Szkoły, zapomogi, imprezy integracyjne, paczki mikołajkowe, pikniki rodzinne, karta Multisport, prywatne ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie • transport z Dąbrowy Górniczej • pomoc ze strony doświadczonej i wykwalifikowanej kadry pracowników Wyślij swoje CV już dziś na adres: rekrutacja.poland@johnsonelectric.com • pracę w środowisku o wysokim standardzie procesów Masz pytania? Zadzwoń: 32 295 26 26 lub 32 295 28 95 produkcyjnych Johnson Electric Poland, Będzin ul. Cieszkowskiego 26 • 30 min płatnej przerwy od pracy


EKOLOGIA AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

lipiec nr 7

7

Otwarto kolejne Zielone Pracownie Tuż przed końcem roku szkolnego, 20 czerwca w Szkole Podstawowej nr 10, Szkole Podstawowej nr 4 i w Miejskim Zespole Szkół nr 2 otwarte zostały kolejne w naszym mieście Zielone Pracownie. W uroczystości z udziałem nauczycieli i uczniów uczestniczyły władze miasta oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To stamtąd będzińskie placówki otrzymały dofinansowanie na utworzenie ekopracowni w łącznej wysokości 89.663,40 zł. Konkurs, zorganizowany przez WFOŚiGW w Katowicach, skierowany był do szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Nowoczesne pracownie ekologiczne służyć będą uczniom dzięki bogatym zestawom pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego. Znalazły się wśród nich m.in. miniszklarnia, terraria dla owadów, akwarium, mikroskopy, tellurium, różnego rodzaju mapy, stacja pogody, obserwatorium, glebowe, elektrownia wiatrowa, zestaw do analizy wody, tablice interaktywne i projektory.

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów 17 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1074). Zezwolenie ani obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów nie są konieczne w odniesieniu do: • drzew, których obwód pnia nie przekracza 80 cm (dotyczy topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego), 65 cm (dotyczy kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew), mierzony na wysokości 5 cm, a nie jak dotychczas 130 cm. Jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza ww. długości: • należy zgłosić zamiar usunięcia drzewa w przypadku: – właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, • wymagane jest zezwolenie na usunięcie drzewa w przypadku: – osoby, która jest posiadaczem (tzn. użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą użytkownikiem), a nie jest właścicielem nieruchomości, – firm, spółdzielni i innych podmiotów prawnych, – celów związanych z działalnością gospodarczą. Obwody drzew nie przekraczające podanych długości zwalniają w każdym przypadku z konieczności zgłoszenia zamiaru ich usunięcia, jak i uzyskania zezwolenia na usunięcie. SYTUACJE, W KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Wszystkie sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów zawiera art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do: • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2; • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; • do 16 czerwca 2017 r. – drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: – 100 cm – dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, – 50 cm – dotyczy pozostałych gatunków drzew; • od 17 czerwca 2017 r. – drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego; • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z 28 września 1991 r. o lasach; • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni; • drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; • drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; • drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; • drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową; • drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000; • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot; • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD, BALKON LUB TARAS

• W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele obiektów położonych przy domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, blokach mieszkalnych, wspólnotach mieszkaniowych oraz innych obiektach prywatnych i użyteczności publicznej położonych w granicach administracyjnych miasta Będzina. • Udział można brać tylko w jednej kategorii konkursu i dla jednego wybranego obiektu. • Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji. • Deklarację można pobrać ze strony internetowej www.bedzin.pl lub w Wydziale Ochrony Środowiska, Będzin ul. 11 Listopada 20, pok. nr 127. • Do deklaracji należy dołączyć 3-5 zdjęć obiektu w formie papierowej lub w formie cyfrowej na płycie CD. Widok obiektu można również udokumentować w formie filmu na płycie DVD, którego czas nie może przekroczyć 3 minut. Zdjęcia lub film powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze elementy ogrodu, które poddane zostaną ocenie Komisji konkursowej. Materiały konkursowe nie będą zwracane. Zgłoszenia wraz z załączonymi zdjęciami lub filmem należy składać w kopercie z napisem „Konkurs na najpiękniejszy ogród/balkon lub taras w Będzinie w roku 2017” w Urzędzie Miejskim w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pok. nr 127. Termin zgłoszeń do konkursu od 1 lipca br. do 31 sierpnia br. Zapraszamy do udziału!

Zmiana lokalizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Zmieniła się lokalizacja udzielania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (POZ) z dotychczasowej: ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź na ul. Małachowskiego 12, 42-500 Będzin (budynek szpitala). Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-8:00 oraz całodobowo w soboty, niedziele, a także dni świąteczne i inne ustawowo wolne od pracy. Numery telefonów kontaktowych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: • dla dorosłych: lekarze – 512 017 672, pielęgniarki – 512 017 637; • dla dzieci: lekarze – 500 057 946, pielęgniarki – 500 059 193.


I N D N I Z D Ę B 7 1 0 2 LEMON

AGATA SOBOCIŃSKA WILKI MIEJSCE I

KONCERTY, BITWA GRAFFITI I PO RAZ PIERWSZY DWUDNIOWY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIROTECHNICZNY. DO TEGO SPORTOWE IMPREZY TOWARZYSZĄCE – TO WSZYSTKO MIAŁO MIEJSCE PODCZAS KOLEJNYCH DNI MIASTA, KTÓRE W TYM ROKU ODBYŁY SIĘ 10 I 11 CZERWCA. PIERWSZEGO DNIA NA SCENIE POJAWILI SIĘ: ROCKOMOTIVE, BIG DAY, MICHAŁ SZPAK ORAZ KOMBII. DZIEŃ DRUGI TO KRZIKOPA, AGATA SOBOCIŃSKA, LEMON ORAZ WILKI – W RAMACH TRASY KONCERTOWEJ WILKI 25 LAT ZORGANIZOWANEJ NA ĆWIERĆWIECZE ZESPOŁU.

KRZIKOPA

MIEJSCE


zdjęcia: arc UM

MICHAŁ SZPAK

NA 7

E II

KOMBII

BIG DAY

ROCKOMOTIVE

MIEJSCE III

Patronat medialny nad imprezą objęło Radio ESKA Partnerem imprezy był TAURON DYSTRYBUCJA S.A. oddział w Będzinie Sponsorem Generalnym imprezy była Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

NAGRODA SPECJALNA

Sponsorami imprezy byli: Bank Spółdzielczy w Będzinie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe Interpromex Sp. z o.o. w Będzinie

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej Geisha Studio Stylizacji i Urody Międzynarodowa Firma Transportowa Arcese Polska Cybergrota

Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie Placówka Banku Zachodniego WBK nr 1 w Będzinie Kanion Pizza

Meble Black Red White Sieć Salonów Doktor Marchewka SFA Polska Firma Deweloperska SMG Śląsk PKO Bank Polski Slet Sp. z o.o.


26.06.-9.07. 9.30 do 15.30 warsztaty artystyczne dla dzieci „W poszukiwaniu Maciusia”. TDZ 1.07. 9.00-14.00 Wakacyjna wymiana książek zorganizowana w ramach akcji „Książka raz przeczytana”. MiPBP w Będzinie. Plac prof. Włodzimierza Wójcika 1.07. 9.00 Wakacyjny spacer Nordic Walking. OSiR 1.07. 10.30 Turniej Beach Tennisa. Boiska do siatkówki plażowej. OSiR 3.07. AKCJA LATO Z OK 9.00-14.00 malarstwo sztalugowe. OK Będzin 10.00-11.30 mini kino dla dzieci. OK Będzin 9.00-14.00 plastyka. OK filia w Grodźcu 3.07. 10.00 Kącik BajkoCzytacza – otwarcie wakacyjnego kącika młodego czytelnika. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży 3.07. 17.00-20.00 Letnia Akademia Karate Kyokushin. Koszelew 7 OSiR 4.07. 10.00 Wyginam Śmiało Ciało – gry i zabawy dla dzieci. Boiska OSiR 4.07. 10.00 „Ze starego kalendarza – letnia podróż w przeszłość” – warsztaty edukacyjne dla dzieci inspirowane książką Katarzyny Piętki „Gry i zabawy z dawnych lat” – KAPSLE. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży 4.07. AKCJA LATO Z OK 10.00-11.30 warsztaty robienia świec żelowych. OK Będzin 13.00-14.30 warsztaty robienia świec żelowych. OK filia w Grodźcu 9.00-14.00 plastyka. OK filia w Łagiszy 4-05.07. 11.00-13.00 „Z piaskownicy w świat. EUROPA – kraje i historia, geografia, przyroda, ciekawe miejsca i ludzie” – zajęcia literackie i edukacyjne zorganizowane w ramach cyklu „Kontynentalne podróże małe i duże”. MiPBP w Będzinie. Filia nr 1 Ksawera 4.07. 10.00-13.00 Wakacyjne Warsztaty Muzealne – „Odkrywamy ślady przeszłości” – zwiedzanie wystawy wnętrz w Pałacu Mieroszewskich, – „Opowieści drzew i mieszkańców parku przypałacowego” – wycieczka po parku połączona z opowieściami o starodrzewiu parkowym, zajęcia plastyczne, zabawa terenowa Pałac Mieroszewskich, park przypałacowy 5.07. AKCJA LATO Z OK 9.00-14.00 malarstwo sztalugowe. OK Będzin 15.00-18.00 festyn wakacyjny przy budynku filii w Grodźcu. 5.07. 10.00 „Wakacyjna podróż z książki do książki” – zajęcia literackie dla dzieci inspirowane opowieściami Neli małej reporterki, autorki książek podróżniczych dla dzieci. MiPBP w Będzinie Oddział dla dzieci i młodzieży 5.07. 10.00-13.00 Wakacyjne Warsztaty Muzealne – „Odkrywamy ślady przeszłości” – zwiedzanie obiektów Muzeum Zagłębia: Zamek, Pałac Mieroszewskich – „Reportaż z Muzeum” – przygotowywanie relacji opisującej wrażenia z wycieczki oraz pracy plastycznej pokazującej najciekawsze eksponaty Zamek, Pałac Mieroszewskich 5.07. 13.00 Wernisaż wystawy „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia” – oprowadzenie kuratorskie, zajęcia plastyczne. Pałac Mieroszewskich 5.07. 17.00-20.00 Letnia Akademia Karate Kyokushin. Koszelew 7 OSiR 6.07. 10.00 „Wakacyjna podróż z książki do książki” – zajęcia literackie dla dzieci inspirowane hasłem Jeśli masz chęć, wakacje z książką spędź” – ranking książek polecanych młodym czytelnikom. MiPBP w Będzinie. Filia nr 5 Grodziec

6.07. 10.00-13.00 Wakacyjne Warsztaty Muzealne – „Odkrywamy ślady przeszłości” – „Szukamy zagubionego skarbu Kornicza Siestrzeńca” – zabawa muzealna w terenie polegająca na wykonywaniu różnorodnych zadań, które doprowadzą uczestników do miejsca ukrycia skarbu – „Kolorowy zawrót głowy” – zajęcia poświęcone znaczeniu kolorów w kulturze i sztuce na wystawie wnętrz stylowych w Pałacu Mieroszewskich Zamek, Wzgórze Zamkowe, Podziemia 6.07. 10.00-12.00 Gry i zabawy dla przedszkolaków. Przedszkole Miejskie nr 12 6.07. AKCJA LATO Z OK 10.00-11.30 warsztaty LEGO. filia w Grodźcu 13.00-14.30 warsztaty LEGO. OK Będzin 7.07. 10.00 Turniej siatkówki plażowej kat. Open. Boiska OSiR 7.07. 10.00 Podróże po Europie – zajęcia edukacyjne dla dzieci organizowane przy współpracy z Punktem Informacji Europejskiej – Europe Direct w Katowicach. MiPBP w Będzinie. Klub „Pod Sową” 7.07. 10.00 Wyginam Śmiało Ciało – gry i zabawy dla dzieci. Boiska OSiR 7.07. 10.00-13.00 Wakacyjne Warsztaty Muzealne – „Odkrywamy ślady przeszłości” – „Opowieści dziwnej treści … o sztuce”- zajęcia plastyczne ćwiczące wyobraźnię, poprzedzone prezentacją multimedialną – „Zagrajże skrzypeczku, nie po staroświecku!” – zajęcia muzyczno – plastyczne podczas których uczestnicy poznają tradycyjne zagłębiowskie pieśni ludowe oraz spróbują gry na instrumentach ludowych. W części warsztatowej wykonają własny instrument ludowy. Pałac Mieroszewskich 7.07. AKCJA LATO Z OK 10.00-11.30 mini kino. OK filia w Grodźcu 8.07. 9.00 Wakacyjny spacer Nordic Walking. OSiR 10.07. AKCJA LATO Z OK 9.00-14.00 malarstwo sztalugowe. OK Będzin 10.00-11.30 mini kino dla dzieci. OK Będzin 9.00-14.00 plastyka. OK filia w Grodźcu 10-22.07. 10.00 do 15.00 warsztaty teatralne dla młodzieży „Pokój opowieści”. TDZ 10.07. 17.00-20.00 Letnia Akademia Karate Kyokushin. Koszelew 7 OSiR 11.07. AKCJA LATO Z OK 9.00-14.00 plastyka dla dzieci. OK filia Łagisza 10.00-11.30 warsztaty artystyczne DECOUPAGE. OK Będzin 10.00-11.30 mini kino dla dzieci. OK filia w Grodźcu 11.07. 10.00-12.00 Gry i zabawy dla przedszkolaków. Przedszkole Miejskie nr 6 11.07. 10.00 „Ze starego kalendarza – letnia podróż w przeszłość” – warsztaty edukacyjne dla dzieci inspirowane książką Katarzyny Piętki „Gry i zabawy z dawnych lat” – CYMBERGAJ. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży 11.07. 11.00-13.00 „Z piaskownicy w świat. AZJA – kraje i historia, geografia, przyroda, ciekawe miejsca i ludzie” – zajęcia literackie i edukacyjne zorganizowane w ramach cyklu „Kontynentalne podróże małe i duże”. MiPBP w Będzinie. Filia nr 1 Ksawera 12.07. 10.00 „Wakacyjna podróż z książki do książki”- zajęcia literackie dla dzieci inspirowane opowieściami Neli małej reporterki, autorki książek podróżniczych dla dzieci. MiPBP w Będzinie 12.07. AKCJA LATO Z OK 9.00-14.00 malarstwo sztalugowe. OK Będzin 10.00-12.00 kurs gry w brydża sportowego dla dzieci. OK filia w Grodźcu

15.00-18.00 festyn wakacyjny na osiedlu Zamkowym. 12.07. 17.00-20.00 Letnia Akademia Karate Kyokushin. Koszelew 7 OSiR 13.07. 9.00 rozpoczęcie zwiedzania po Nadleśnictwie Siewierz. Edukacja ekologiczna i zabawa – wycieczka zorganizowana w ramach cyklu „Brulion podróżnika”. W programie: zwiedzanie Leśnej Izby edukacyjnej, spacer ścieżką edukacyjną, ognisko 13.07. 10.00 „Szukam w piasku i na trawie, przy szukaniu świetnie się bawię” – zajęcia rekreacyjne dla dzieci: rozwiązywanie zagadek, rebusów i łamigłówek. MiPBP w Będzinie. Filia nr 5 Grodziec 13.07. 10.00 Wyginam Śmiało Ciało – gry i zabawy dla dzieci. Boiska OSiR 13.07. AKCJA LATO Z OK 10.00-12.00 warsztaty krawieckie dla dzieci. OK Będzin 13.00-15.00 warsztaty krawieckie dla dzieci. OK filia w Grodźcu 14.07. 8.00 Wakacyjna Przygoda – wycieczka Rogoźnik. OSiR/Greenland 14-05.07. 11.00-13.00 „Z piaskownicy w świat. AFRYKA – kraje i historia, geografia, przyroda, ciekawe miejsca i ludzie” – zajęcia literackie i edukacyjne zorganizowane w ramach cyklu „Kontynentalne podróże małe i duże”. MiPBP w Będzinie. Filia nr 1Ksawera 15.07. 7.00 Wędruj z Olą Dzik – Zostań Wędrownikiem Roku. OSiR 15.07. 9.00 Wakacyjny spacer Nordic Walking. OSiR 17.07. AKCJA LATO Z OK 9.00-14.00 malarstwo sztalugowe. OK Będzin 10.00-11.30 mini kino dla dzieci. OK filia w Grodźcu 9.00-14.00 plastyka. OK filia w Grodźcu 17-19.07. 11.00-13.00 „W świecie animacji” – warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci: zabawa w scenarzystę, reżysera i operatora filmowego. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmowane są w oddziale dla dzieci i młodzieży, tel. 32 267 48 28. MiPBP w Będzinie. Klub „Pod Sową” 17.07. 17.00-20.00 Letnia Akademia Karate Kyokushin. Koszelew 7 OSiR 18.07. AKCJA LATO Z OK 9.00-14.00 plastyka dla dzieci. OK filia Łagisza 10.00-11.30 warsztaty artystyczne DECOUPAGE. OK Będzin 10.00-11.30 mini kino dla dzieci. OK filia w Grodźcu 18.07. 10.00-12.00 Gry i zabawy dla przedszkolaków. Przedszkole Miejskie nr 8 19.07. AKCJA LATO Z OK 9.00-14.00 malarstwo sztalugowe. OK Będzin 10.00-12.00 kurs gry w brydża sportowego dla dzieci. OK filia w Grodźcu 15.00-18.00 festyn wakacyjny na osiedlu Górki Małobądzkie między ulicą Kasztanową a Jesionową 19.07. 10.00-12.00 Szermierka – trening otwarty. Miejski Zespół Szkól nr 4 Łagisza 19.07. 11.00-13.00 „Z piaskownicy w świat. AMERYKA PÓŁNOCNA – kraje i historia, geografia, przyroda, ciekawe miejsca i ludzie” – zajęcia literackie i edukacyjne zorganizowane w ramach cyklu „Kontynentalne podróże małe i duże”. MiPBP w Będzinie. Filia nr 1 Ksawera 19.07. 17.00-20.00 Letnia Akademia Karate Kyokushin. Koszelew 7 OSiR 20.07. 10.00-12.00 Gry i zabawy dla przedszkolaków. Przedszkole Miejskie nr 2

20.07. 10.00 „Wyprawa do sztuki, której nie ma” – twórcze zajęcia plastyczne dla dzieci: coś fajnego z czegoś znalezionego lub niepotrzebnego. MiPBP w Będzinie. Filia nr 5 Grodziec 20.07. 11.00-13.00 „Z piaskownicy w świat. AMERYKA POŁUDNIOWA – kraje i historia, geografia, przyroda, ciekawe miejsca i ludzie” – zajęcia literackie i edukacyjne zorganizowane w ramach cyklu „Kontynentalne podróże małe i duże”. MiPBP w Będzinie. Filia nr 1 Ksawera 20.07. 11.00 „Szukam w piasku i na trawie, przy szukaniu świetnie się bawię” – zajęcia rekreacyjne dla dzieci: wierszowane zagadki. MiPBP w Będzinie. Filia nr 7 Zamkowe 20.07. AKCJA LATO Z OK 10.00-11.30 warsztaty LEGO. OK Będzin 13.00-14.30 warsztaty LEGO. OK filia w Grodźcu 21.07. AKCJA LATO Z OK 10.00-11.30 warsztaty artystyczne DECOUPAGE. OK filia w Grodźcu 21.07. 10.00 Wyginam Śmiało Ciało – gry i zabawy dla dzieci. Boiska OSiR 21.07. 11.00 „Wyprawa do sztuki, której nie ma” – twórcze zajęcia plastyczne dla dzieci: warsztaty scrapbooking. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmowane są w oddziale dla dzieci i młodzieży, tel. 32 267 48 28. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży 22.07. 9.00 Wakacyjny spacer Nordic Walking. OSiR 24.07. AKCJA LATO Z OK 9.00-14.00 malarstwo sztalugowe. OK Będzin 10.00-11.30 mini kino dla dzieci. OK Będzin 9.00-14.00 plastyka dla dzieci. OK filia Grodziec 24.07. 10.00 Akademia Tenisa Ziemnego. Korty OSiR 24.07. 17.00-20.00 Letnia Akademia Karate Kyokushin. Koszelew 7 OSiR 25.07. AKCJA LATO Z OK 9.00-14.00 plastyka dla dzieci. OK filia Łagisza 10.00-11.30 warsztaty robienia mydełek zapachowych. OK filia Grodziec 13.00-14.30 warsztaty robienia mydełek zapachowych. OK Będzin 25.07. 10.00-12.00 Gry i zabawy dla przedszkolaków. Przedszkole Miejskie nr 13 25.07. 10.00 „Szukam w piasku i na trawie, przy szukaniu świetnie się bawię” – zajęcia rekreacyjne dla dzieci. MiPBP w Będzinie. Plac prof. Włodzimierza Wójcika 25.07. 10.00 Akademia Tenisa Ziemnego. Korty OSiR 25.07. 11.00-13.00 „Z piaskownicy w świat. AUSTRALIA – kraje i historia, geografia, przyroda, ciekawe miejsca i ludzie” – zajęcia literackie i edukacyjne zorganizowane w ramach cyklu „Kontynentalne podróże małe i duże”. MiPBP w Będzinie. Filia nr 1 Ksawera 26.07. AKCJA LATO Z OK 9.00-14.00 malarstwo sztalugowe. OK Będzin 10.00-12.00 kurs gry w brydża sportowego dla dzieci. OK filia w Grodźcu 15.00-18.00 festyn na osiedlu Ksawera 26.07. 10.00 Akademia Tenisa Ziemnego. Korty OSiR 26.07. 11.00-13.00 „Z piaskownicy w świat. ANTARKTYDA – kraje i historia, geografia, przyroda, ciekawe miejsca i ludzie” – zajęcia literackie i edukacyjne zorganizowane w ramach cyklu „Kontynentalne podróże małe i duże”. MiPBP w Będzinie. Filia nr 1 Ksawera 26.07. 17.00-20.00 Letnia Akademia Karate Kyokushin. Koszelew 7 OSiR

27.07. 10.00-12.00 Gry i zabawy dla przedszkolaków. Przedszkole Miejskie nr 14 27.07. AKCJA LATO Z OK 10.00-11.30 warsztaty tworzenia odlewów gipsowych dla dzieci. OK filia w Grodźcu 13.00-14.30 warsztaty tworzenia odlewów gipsowych dla dzieci. OK Będzin 27.07. 10.00 Akademia Tenisa Ziemnego. Korty OSiR 27.07. 11.00 „Wakacyjna podróż z książki do książki” – zajęcia literackie dla dzieci inspirowane przygodami bohatera książki „Franklin”. MiPBP w Będzinie. Filia nr 2 Warpie 28.07. 10.00 Akademia Tenisa Ziemnego. Korty OSiR 28.07. 11.00 „Wyprawa do sztuki, której nie ma” – twórcze zajęcia plastyczne dla dzieci: warsztaty florystyczne. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmowane są w oddziale dla dzieci i młodzieży, tel. 32 267 48 28. MiPBP w Będzinie. Oddział dla dzieci i młodzieży 28.07. 11.00-13.00 „Z piaskownicy w świat” – podsumowanie i zakończenie zajęć zorganizowanych w ramach cyklu „Kontynentalne podróże małe i duże”. MiPBP w Będzinie. Filia nr 1 Ksawera 29.07. 9.00 Wakacyjny spacer Nordic Walking. OSiR 29.07. 1.09. Wakacyjna Wystawa Psów Rasowych. OSiR 31.07. AKCJA LATO Z OK 9.00-14.00 malarstwo sztalugowe. OK Będzin 10.00-11.30 mini kino dla dzieci. OK Będzin 31.07. 10.00 Wyginam Śmiało Ciało – gry i zabawy dla dzieci. Boiska OSiR 31.07. 11.00 „Szukam w piasku i na trawie, przy szukaniu świetnie się bawię” – zajęcia rekreacyjne dla dzieci: wierszowane zagadki. MiPBP w Będzinie. Filia nr 7 Zamkowe 31.07. 17.00-20.00 Letnia Akademia Karate Kyokushin. Koszelew 7 OSiR WYSTAWY CZASOWE czerwiec/lipiec pn-pt. 8.00-20.00 sob. 8.00-15.30 Wystawa z cyklu OBRAZY MISTRZÓW – Pejzaże osobliwe oraz wystawa prac uczestników. Ośrodek Kultury w Będzinie. Galeria na parterze 25.06-3.09. w godz. otwarcia obiektu „Malowane Zalipie” – Wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie, dokumentująca malowany świat wsi Zalipie z Powiśla Dąbrowskiego. Pałac Mieroszewskich 1.07-31.07. w godz. otwarcia obiektu „Dzielnice Będzina”. Podziemia Będzińskie Muzeum Zagłębia w Będzinie 3-31.07. poniedziałek, środa, piątek 10.00-18.00 wtorek, czwartek 9.00-15.00 Galeria Młodego Artysty – wystawa dziecięcych prac plastycznych. MiPBP w Będzinie, dolny hol biblioteki 3-31.07. poniedziałek, środa, piątek 10.00-18.00 wtorek, czwartek 9.00-15.00 „Pars pro toto” – wystawa malarstwa Jolanty Placzyńskiej. MiPBP w Będzinie, galeria Klubu „Pod Sową” 5.07-30.08. w godz. otwarcia obiektu „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia” – wystawa ze zbiorów -Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – Grodzisko Sopot. Pałac Mieroszewskich 8.07-10.09. w godz. otwarcia obiektu „Magiczny realizm”. Zamek


KULTURA AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

lipiec nr 7

11

Z nami nie można się nudzić!

Polsko-Ukraińskie Spotkania Bibliotekarzy

Od 5 do 7 czerwca w Bibliotece Śląskiej w Katowicach realizowano projekt „Polsko-Ukraińskie Spotkania Bibliotekarzy” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu zainicjowanego przez Bibliotekę Śląską było stworzenie możliwości do wymiany doświadczeń bibliotekarzy z Polski i Ukrainy, popularyzacja wiedzy o nowych technologiach wykorzystywanych w bibliotekach oraz budowanie międzynarodowej sieci kontaktów zawodowych. Wśród reprezentujących Polskę 12 bibliotek, do współpracy zaproszono także Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie, która na stoisku eksperckim „Biblioteka otwar ta na zmiany” zaprezentowała nowe technologie wykorzystywane w codziennej pracy będzińskich bibliotekarzy oraz narzędzia wykorzystywane w budowaniu wizerunku i marki instytucji. Ponadto uczestniczący w projekcie bibliotekarze mieli możliwość wspólnego zwiedzania Biblioteki Śląskiej oraz Biblioteki Akademii Muzycznej w Katowicach, bibliotek publicznych w Piekarach Śląskich, Gliwicach i Jaworznie oraz Biblioteki Muzeum Śląskiego w Katowicach.

KRZYŻÓWKA nr 7/17

www.bedzin.pl

Poziomo: 3. numer w banku. 8. skrót podpisu. 9. Michał, który wystąpił na tegorocznych Dniach Będzina. 10. od 3 czerwca, nowy na Wodnym Placu Zabaw. 11. po miejscowniku. 12. diagnoza. 13. naczynie na mleko. 14. przyroda. 16. kwitnie tylko raz. 19. czas na coś. 20. pled na konia. 21. święty byk. 22. kosaciec. 23. zza Uralu. 28. słodki ziemniak. 31. bałtycka foka. 32. wzmocnienie obwodowego muru zewnętrznego Zamku w Będzinie. 33. grupa nacisku. 34. śmietanka towarzyska. 35. zabawa pod chmurką. 36. warstewka kurzu. 37. szczebel w karierze. Pionowo: 1. budowla rzeczna. 2. papuga z czubem. 3. drobna manna. 4. zielona na mapie. 5. przetykana wątkiem. 6. sklep z lekami. 7. omasta. 14. reperacja. 15. niejeden rozgrywany podczas Dni Będzina 2017 r. 17. cztery kwadranse. 18. w zieleniaku. 24. kolor nadziei. 25. zaliczka na poczet należności. 26. talerz na dachu. 27. kpina. 28. drąg linoskoczka. 29. wykaz. 30. auto z Japonii. Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 21 dadzą rozwiązanie krzyżówki. Dziękujemy za udział i zapraszamy do rozwiązania kolejnej. Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 14 lipca pod adresem: promocja@um.bedzin.pl. W tytule maila prosimy wpisać: Krzyżówka 7/2017 Wśród wszystkich nadesłanych odpowiedzi wyłonimy laureata zgodnie z regulaminem dostępnym w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. O wygranej poinformujemy, odpisując na adres mailowy, z którego rozwiązanie zostało wysłane. Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Warsztaty krawieckie, robienie mydełek, decoupage, bajka na dużym ekranie, tworzenie świec żelowych, zajęcia z Lego, rozgrywki i nauka gry w brydża i szachy, tworzenie odlewów i rzeźb gipsowych, warsztaty teatralne, plastyka, scrapbooking, festyny w dzielnicach – to propozycje na spędzenie wakacji z Ośrodkiem Kultury, z których na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jak co roku będą mogły z nich skorzystać dzieci i młodzież. Udział jest bezpłatny, zachęcamy do zapisów. Dla osób, które spędzają wakacje w mieście Ośrodek Kultury przygotował wiele ciekawych, bardzo atrakcyjnych propozycji. Nie zabraknie cieszących się dużą popularnością zajęć z robienia mydełek, gdzie każdy z uczestników otrzyma potrzebną ilość przeźroczystej gliceryny oraz foremki o różnych kształtach, z których formowane będą kolorowe i pachnące kompozycje, do których dodaje się elementy dekoracyjne: m.in. koraliki, gwiazdki, muszelki. W tym roku będzie też można stworzyć swoją własną świecę żelową, która może być wspaniałym pomysłem na prezent. Prawdziwych dzieł sztuki nie zabraknie również podczas decoupagu, gdzie za pomocą serwetek ozdabiane będą pudełka, talerze, puszki, czy inne przedmioty. Dzięki technice zdobniczej zwanej decoupage każde dziecko będzie w stanie stworzyć piękną i unikatową dekorację, która wygląda niczym ręcznie malowana. Doskonałą okazją do stworzenia oryginalnych i niepowtarzalnych projektów będą zajęcia ze scrapbookingu, gdzie przy użyciu takich produktów jak: tasiemki, naklejki, ćwieki oraz inne elementy ozdobne, będzie można nauczyć się tworzyć i dekorować albumy, kartki, notesy, czy tzw. przepiśniki (zeszyty na przepisy).

Zajęcia z LEGO zawsze przynoszą świetną zabawą i pozwalają rozwijać logiczne myślenie. Najmłodsi będą mogli samodzielnie tworzyć konstrukcje z klocków rozbudowując je o elementy elektroniczne, które wprawią budowle w ruch. Nowością są warsztaty krawieckie polegające na projektowaniu modowych kreacji oraz ręcznym szyciu do wyboru: mini pluszaków, etui na telefon lub piórnika. Dzieci będą mogły nauczyć się podstawowych ściegów, zdejmowania miary, przyszywania guzików, czy naszywania dekoracyjnych aplikacji. Dobrej zabawy nie zabraknie również podczas zajęć plastycznych, gdzie będzie można m.in. malować bąbelkami, mieszać kolory, tworzyć spontaniczne dzieła malarskie. Warsztaty zwane „cuda na kiju” pozwalają na swobodną twórczość własną uczestników i inspirują do kreatywnego działania. Interesująco zapowiadają się także warsztaty odlewów i rzeźb gipsowych. Dzieci będą mogły wykonać własnoręczne odlewy gipsowe, otrzymają też dwa odlewy przestrzenne, które będą malować i dekorować. Zajęcia są świetną okazją do spróbowania swoich sił jako rzeźbiarz. Duże emocje bez wątpienia zapewnią rozgrywki i nauka gry w szachy i brydża. Zajęcia nie tylko uczą logicznego myślenia i zdrowej rywalizacji, są również ciekawą formą spędzania czasu. Bajki na dużym ekranie pozwolą na chwile wytchnienia, a festyny w dzielnicach miasta na wspaniałą zabawę. Zamiast siedzieć w domu warto skorzystać z oferty Ośrodka Kultury! Wakacyjne zajęcia odbędą się w Będzinie i w Grodźcu, zajęcia plastyczne w Łagiszy. Ilość miejsc jest ograniczona dlatego już teraz zachęcamy do zapisów: na zajęcia do Będzina – tel. (32) 775 82 00, wewnętrzny: 16. Do Grodźca i Łagiszy – 32 760 25 57.


KULTURA 12

I Liceum im. Mikołaja Kopernika świętowało 115 lat istnienia

Jubileusz 65-lecia Polskiego Związku Głuchych

W sobotę 24 czerwca w Teatrze Dzieci Zagłębia członkowie Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Będzinie świętowali jubileusz 65-lecia istnienia.

3 czerwca odbyła się uroczystość jubileuszu 115-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie. Niegasnące zaangażowanie dyrekcji, grona pedagogicznego oraz wspaniała atmosfera społeczności szkolnej, a także bogata historia tworzą nowoczesną szkołę – przyjazną młodym ludziom. Przy okazji jubileuszu odbył się zjazd absolwentów szkoły, którzy wiele lat po maturze spotkali się, aby odświeżyć przyjaźnie ze szkolnej ławy.

Będzińska Szkoła Talentów Od ponad 70 lat w Będzinie istnieje szkoła inna niż wszystkie. Najpierw z siedzibą przy ulicy Kołłątaja, a od czterdziestu lat przy ulicy Spor towej 5 nieustannie rozbrzmiewa muzyką. For tepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, flet, trąbka… to instrumenty na jakich uczą się grać nasi uczniowie. Organem prowadzącym szkołę muzyczną jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po ukończeniu nauki w szkole I stopnia (sześcioletniej lub czteroletniej) uczniowie mogą ją kontynuować w szkołach II stopnia – w Sosnowcu, Katowicach, Chorzowie lub Bytomiu, a następnie w Akademiach Muzycznych. Oprócz nauki gry na instrumentach, obowiązkowymi przedmiotami są: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór lub orkiestra, big-band, orkiestra smyczkowa. Uczniowie grają również chętnie w różnych zespołach instrumentalnych. Szkoła jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Co dwa lata do Będzina zjeżdżają orkiestry szkolne z całej Polski na Festiwal Orkiestr Szkół Muzycznych I st. W tym roku (27 kwietnia) gościliśmy 21 zespołów. Jury wyłoniło laureatów, wśród

których nasz Big-Band pod kierunkiem Piotra Misiaka zdobył I miejsce w swojej kategorii. Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami. Nasi utalentowani uczniowie zdobywają laury na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wielokrotnymi laureatami w swoich specjalnościach są: Maria Szopa i Nikodem Stępień z klasy skrzypiec Kaliny Szczyrby, Alicja Kulesa i Aleksandra Rozpędek z klasy fletu Agnieszki Gajgier-Otręby, Aleksander Kubica i Kamila Jastrzębska z klasy trąbki Grzegorza Szczyrby, Amelia Tomczyk i Jakub Nurczyński z klasy for tepianu Klaudii Misiak, Mateusz Pala i Dawid Kolasa z klasy saksofonu Janusza Biedrowskiego, Maksymilian Pala i Wojciech Dolipski z klasy perkusji Adama Polachowskiego. Oczywiście to nie wszyscy dobrze zapowiadający się instrumentaliści, mamy jeszcze wielu innych utalentowanych uczniów. Nasi wychowankowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta i gminy biorąc udział w różnego rodzaju koncertach i imprezach. Do stałych punktów należy oprawa muzyczna mszy w Kościele Św. Trójcy z okazji Dni Papieskich, wystaw w Pałacu Braci Mieroszewskich, Miejskiej

i Powiatowej Bibliotece Publicznej, Urzędzie Miejskim czy Starostwie Powiatowym. Znany szerokiej publiczności jest zespół doboszy uczestniczący w miejskich imprezach plenerowych prowadzony przez Adama Polachowskiego, zespół fletowy w składzie: Zuzanna Pasterny i Natalia Dulko prowadzony przez Mariolę Dobrzańską ora trio wiolonczelowe Katarzyny Kowalczyk. Orkiestra smyczkowa pod kierunkiem Kaliny Szczyrby oraz chór szkolny prowadzony przez Ewę Krzystańską to również mocne punkty wielu koncertów i imprez środowiskowych. Oprócz nauki w klasach, szkoła proponuje również inne formy edukacji muzycznej, w tym wyjazdy do Filharmonii, Akademii Muzycznej, NOSPR-u na koncerty i spektakle muzyczne z których chętnie korzystają także rodzice uczniów. Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną i lokalową a przede wszystkim kadrą pedagogiczną. Zapraszamy do nas utalentowane dzieci, być może będzie to początek ich wielkiej kariery artystycznej. Dyrektor PSM Lidia Zielińska-Przybył

ZNAMY LAUREATÓW XIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DEDYKOWANEGO PAMIĘCI PROF. JANA ŚWIDERSKIEGO „PEJZAŻE OSOBLIWE”. DO 31 LIPCA W GALERII OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE MOŻNA OGLĄDAĆ PRACE KONKURSOWE. Komisja w składzie: Stefan Dobroń – Przewodniczący Komisji artysta plastyk, członek zwyczajny Polskiego Związku Artystów Plastyków o/Katowice, Anna Pałys-Zatorska – artysta plastyk, ceramik i Beata Fonik – kierownik działu animacji Ośrodka Kultury w Będzinie, spośród nadesłanych prac nagrodziła i wyróżniła następujące prace: w kategorii 6-latki nagrody otrzymały: Zuzia Nowicka (pracownia plastyczna Ośrodka Kultury w Będzinie) i Pola Kubień (Ośrodek Kultury/filia w Łagiszy). W kategorii 7-12 lat: I miejsce zajęła Hanna Radomska lat 11 (SCS Zamek Sielecki), II miejsce – Franciszek Pawełczyk lat 11 (pracownia rysunku i malarstwa Ośrodka Kultury w Będzinie), III miejsce – Oliwia Gawor lat 12 (SCS Zamek Sielecki). W kategorii 13 – 18 lat: I miejsce – Marta Wójcik lat 15 (Gimnazjum nr 1 w Będzinie), II miejsce – Agnieszka Łapa lat 16 (SCS Zamek Sielecki), II miejsce – Karolina Wilczyńska lat 15 (SCS Zamek Sielecki). W kategorii dorośli: I miejsce – (2 prace) Felicja Habdas z Katowic, II miejsce – Ignacy Pałka z Radomia, III miejsce – Marek Czarnołęski z Częstochowy. Wyróżnieniona została praca Mirosławy Dudek z pracowni malarstwa sztalugowego Ośrodka Kultury. Ogółem na konkurs wpłynęło około 100 prac.

Były życzenia, prezenty i listy gratulacyjne. Po uroczystych obchodach, w których uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Będzina oraz człon-

kowie kół z terenu całego Śląska, osoby niesłyszące miały możliwość obejrzenia spektaklu tłumaczonego na język migowy pt. Trójka na głowie.

Laureatki konkursu w ambasadzie chińskiej W gronie laureatów konkursu plastycznego „Barwy smoka”, którzy przyjechali po odbiór nagród do Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, znalazły się dziewczynki uczęszczające do pracowni plastycznej Ośrodka Kultury w Będzinie: Milena Mader i Milena Kocjan. Dziewczynki w pracowni plastycznej uczą się rysować i malować. Ich prace zostały nagrodzone w kategorii pięcioi sześciolatków. Drugie miejsce przyznane zostało pracy Mileny Mader, a trzecie – pracy Mileny Kocjan. Na zaproszenie małżonki Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie Pani Xia Jihui, młode artystki, z innymi laureatami i wyróżnionymi, opiekunami i rodzicami, przybyły do siedziby ambasady. Zaaranżowana w ogrodach największej placówki dyplomatycznej w Warszawie wystawa po-

konkursowa stanowiła piękne tło dla uroczystości. Konkurs ten był imprezą towarzyszącą ekspozycji „Za Wielkim Chińskim Murem”, która zorganizowana została w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazo-

wieckiej w Sierpcu we współpracy z Ambasadą CHRL i pod jej patronatem. O nagrody i wyróżnienia rywalizowało ze sobą 332 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych, reprezentujących kilkadziesiąt szkół i instytucji z całej Polski.

Konkurs regionalny „Zawsze bezpiecznie” 6 czerwca w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Będzinie odbył się konkurs regionalny „Zawsze bezpiecznie” jako podsumowanie dwuletniego programu „Bezpieczny Przedszkolak”, prowadzonego w placówce. Celem przedsięwzięcia było utrwalenie niezbędnych umiejętności dzieci w ramach bezpieczeństwa swojego i innych. Wszystko otoczone wspaniałą zabawą miało w podtekście przygotowanie dzieci do bezpiecznych wakacji. Konkurs rozpoczął pokaz ratownika WOPR-u z Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA w Zawierciu Zbigniewa Fielka, który w bardzo obrazowy sposób przekazał dzieciom konieczną dla ich bezpieczeństwa wiedzę. Zajęcia polegały na szkoleniu dzieci jak zachować się w razie wypadku w domu i poza domem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą i w wodzie. Każdy mały gość mógł osobiście udzielić pierwszej pomocy wykorzystując w tym ce-

lu swojego pluszowego misia. Pokaz zakończył się zadaniami konkursowymi do wykonania dla najmłodszych, które to zadania utrwaliły ich wiadomości dotyczące poruszanego tematu. Całości

wydarzenia przyglądało się jury, które po ogłoszeniu wyników konkursu wręczyło dyplomy i nagrody dla każdego uczestnika ufundowane przez Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego.


KULTURA SPORT AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

Asystenci trenera zostają na kolejny sezon

www.bedzin.pl

lipiec nr 7

13

Maciej Etgens nowym statystykiem MKS-u MIEJSKI KLUB SPORTOWY

z pasją, wiążących swoją przyszłość z siatkówką na wysokim poziomie – ocenił swoich asystentów trener z Kraju Klonowego Liścia. 

Rafał Murczkiewicz i Emil Siewiorek będą asystować trenerowi Stelio DeRocco w prowadzeniu będzińskiego MKS-u w przyszłym sezonie. – Dotychczasowa współpraca była udana. Oceniamy ją bardzo pozytywnie – podkreślili asystenci, pracujący u boku Kanadyjczyka od stycznia 2016 roku.  W sztabie szkoleniowym, tak jak i w całym zespole panuje rodzinna atmosfera, a różnica wieku pomiędzy kanadyjskim trenerem i jego młodszymi kolegami jest kompletnie nieodczuwalna, stąd też obopólna satysfakcja z możliwości dalszego współdziałania. – Nasze relacje boiskowe, jak i prywatne są naprawdę dobre. Cieszę się, że zachowamy ciągłość pracy w takim składzie. Stabilizacja jest dla nas wszystkich bardzo waż-

na – przyznał Rafał Murczkiewicz. – Trener prywatnie, jak i służbowo jest bardzo pozytywną osobą, z dużym poczuciem humoru, więc jego polecenia wykonujemy z uśmiechem na ustach.   Oczywiście zachowujemy do niego ogromny szacunek – dodał Emil Siewiorek. Rafał Murczkiewicz pracuje w Będzinie  od czterech, a Emil Siewiorek od dwóch lat. Pierwszy z nich w przeszłości był statystykiem, a drugi zawodnikiem naszego klubu. – Obaj cały czas są „głodni” wiedzy. Chcą rozwijać swój kunszt trenerski i zdobywać doświadczenie, dzieląc się przy tym ze mną różnymi spostrzeżeniami. Bardzo się cieszę, że mam pod swoimi „skrzydłami” ludzi ambitnych, ludzi

OKIENKO TRANSFEROWE (STAN NA 23.06.2017 R.): Pozostali: Mateusz Przybyła, Marcin Waliński, Dawid Woch, Jonah Seif, Łukasz Kozub, Zlatan Yordanov, Artur Ratajczak, Michał Potera, Jakub Peszko, trener Stelio DeRocco, asystent trenera Rafał Murczkiewicz, asystent trenera Emil Siewiorek, Mateusz Kowalski Przybyli: Matej Kök (Triglav Kranj – Słowenia), Szymon Gregorowicz (MKS Będzin – Młoda Liga), Rafał Faryna (Cerrad Czarni Radom), Bartłomiej Grzechnik (BBTS Bielsko-Biała), statystyk Maciej Etgens (AKS Resovia Rzeszów) Ubyli: Krzysztof Rejno (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – powrót z wypożyczenia), Nathan Roberts (?), Kyle Russell (Belin Recycling Volleys – Niemcy), Paweł Stysiał (SK AICH DOB Posojilnica – Austria), Piotrowski (?), statystyk Mateusz Musiał (Cuprum Lubin) KADRA NA SEZON 2017/2018: Rozgrywający: Jonah Seif (USA), Łukasz Kozub Atakujący: Rafał Faryna Przyjmujący: Marcin Waliński, Zlatan Yordanov (Bułgaria), Matej Kök (Słowenia), Jakub Peszko Środkowi: Mateusz Przybyła, Dawid Woch, Artur Ratajczak, Bartłomiej Grzechnik, Mateusz Kowalski  Libero: Michał Potera, Szymon Gregorowicz Sztab szkoleniowy: Trener: Stelio DeRocco (Kanada) Asystenci trenera: Rafał Murczkiewicz, Emil Siewiorek Statystyk: Maciej Etgens.

ANBUD MKS Będzin z czterema medalami! Niebywałym sukcesem naszych młodych siatkarzy zakończył się Turniej Finałowy Minisiatkówki Kinder+Sport w Mikołowie. Nasi reprezentanci wywalczyli aż cztery medale, osiągając najlepszy wynik spośród wszystkich klubów uczestniczących w finałowych zawodach! Drużyny, które wywalczyły złote i srebrne medale są już pewne gry w Turnieju Finałowym Minisiatkówki Kinder+Sport w Zabrzu (26-29 czerwca). Brązowi medaliści będą mogli przystąpić do finałowej rywalizacji wyłącznie na zasadzie dzikich kart, przydzielanych przez organizatorów.  

Zawodnicy i trenerzy ANBUDU MKS-u Będzin kierują serdeczne podziękowania dla Rodziców, licznie i głośno dopingujących wszystkie zespoły naszego klubu podczas turnieju w Mikołowie. TRÓJKI: ANBUD MKS Będzin – I miejsce ANBUD MKS: Mateusz Szpernalowski, Igor Witkowski, Dawid Cacak, Adam Chmielarski. Trener: Paweł Dorecki. DWÓJKI: ANBUD MKS Będzin – II miejsce ANBUD MKS: Igor Misiek, Marcel Grzęda,

Będziński klub ma nowego statystyka. Został nim Maciej Etgens, w poprzednim sezonie pracujący m.in. w Młodej Lidze AKS-u Resovii Rzeszów. – Praca w Będzinie to dla mnie duża szansa i nowe wyzwanie – zaznaczył 24-latek, który zastąpił w naszym klubie Mateusza Musiała. Maciej Etgens stawiał pierwsze siatkarskie kroki w Rzeszowie, gdzie grał na pozycji libero. Do dziś pozostał przy siatkówce, ale już w zupełnie innym charakterze. – Początek mojej przygody ze statystyką miał miejsce dwa lata temu, gdy dołączyłem do grającego w Orlen Lidze Developresu SkyRes Rzeszów, w którym współpracowałem z Młodą Ligą i zespołami młodzieżowymi – mówił nowy statystyk MKS-u. W minionym sezonie Maciej Etgens współpracował z trene-

rami Młodej Ligi AKS-u Resovii Rzeszów i drużyn młodzieżowych. Równolegle pracował w I-ligowym TSV Sanok. Od lutego był związany zawodowo z juniorską kadrą Polski U-17. Ważnym elementem rozwoju zawodowego młodego statystyka był niedawny pobyt w Spale, w której przez osiem dni szkolił się pod okiem trenerów i statystyka seniorskiej reprezentacji Polski. Na początku sierpnia Maciej Etgens spotka się z całym sztabem szkoleniowym naszego zespołu. –  Znam wizję trenera, wiem czego ode mnie oczekuje. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna – dodał statystyk, który za dwa miesiące będzie absolwentem Politechniki Rzeszowskiej na kierunku lotnictwo i kosmonautyka ze specjalizacją silniki lotnicze.

Szymon Janus i Dawid Rak mistrzami Śląska!

Aleksander Gajos. Trener: Paweł Dorecki ANBUD MKS Będzin – III miejsce ANBUD MKS: Miłosz Janus, Igor Kyrcz, Dawid Małkowski. Trener: Piotr Tchórzewski. CZWÓRKI:  ANBUD MKS Będzin – II miejsce ANBUD MKS: Piotr Konieczny, Patryk Gajda, Dominik Budzyń, Jakub Kaliszuk, Marcin Kiszel. Trener: Przemysław Segieta ANBUD MKS Będzin – V miejsce ANBUD MKS: Jan Jędrusiak, Sebastian Żak, Marcel Wójcikiewicz, Bartosz Kidawa. Trener: Marcin Kantor

Sukces rodzi się w bólach mogą powiedzieć po Turnieju Finałowym Mistrzostw Śląska Młodzików w Piłce Siatkowej Plażowej zawodnicy ANBUDU MKS-u Będzin. Szymon Janus i Dawid Rak zostali złotymi medalistami naszego województwa, jednak w finale musieli zmierzyć nie tylko z rywalami z Czechowic-Dziedzic. Podopieczni trenera Przemysława Segiety wygrali decydujące starcie 2:0 (22:20, 21:17), choć zarówno w pierwszej, jak i w drugiej partii wiele wskazywało na to, że zadowolą się srebrem i to niekoniecznie za sprawą dobrej gry przeciwników, a bolesnych skurczy, w wyniku których pomoc medyczna miała pełne ręce roboty. W pierwszym secie długo z boiska nie podno-

sił się Szymon Janus, a w drugim podobna historia spotkała  Dawida Raka. Ostatecznie waleczne charaktery będzinian wygrały z cier pieniem  i to w wielkim stylu! Siatkarze ANBUDU MKS-u Będzin awansowali do Turnieju Półfinałowego Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Plażowej, który odbędzie się 7-9 lipca w Suchym Borze (woj. opolskie).  Pozostałe nasze pary uczestniczące w rozgrywkach finałowych mistrzostw Śląska (Maksymilian Semeniuk/Norbert Popek, Daniel Mrowiec/Miłosz Ochęduszka, Aleksander Gąszczak/Maksymilian Kałuża) uplasowały się na miejscach 5-9. Organizatorem zawodów był MKS Będzin. 


SPORT 14

Remis na jubileusz

PIŁKA NOŻNA

Piłkarze zakończyli rozgrywki Sarmacja Będzin, RKS Grodziec i SKS Łagisza mają wolne. Runda wiosenna sezonu 2016/2017 dobiegła końca, a jesienna rozpocznie się w sierpniu. Nasze zespoły wznowią treningi w lipcu. Zespoły Sarmacji i RKS do samego końca walczyły o miejsce na podium, jednak to nie ostatecznie nie było im dane. Sarmaci na finiszu rozgrywek zajęli czwarte, a gracze z Kijowskiej piąte miejsce w tabeli IV ligi I gr. śląskiej. Strata obydwóch ekip do trzecich Szombierek Bytom (63 pkt) wyniosła odpowiednio trzy i pięć punktów. Mistrzostwo ligi już kilka tygodni temu zapewnił sobie Gwarek Tar nowskie Góry (78 pkt), który w bara-

żowym dwumeczu o awans do III ligi okazał się lepszy od, mistrza IV ligi gr. II, LKS-u Bełk (4:1). Na drugiej lokacie w naszej grupie uplasował się Ruch Radzionków (65 pkt). Odetchnąć z ulgą mogą sympatycy drużyny z Łagiszy. Ta po bardzo dobrej jesieni i bardzo przeciętnej wiośnie do ostatniej kolejki musiała walczyć o utrzymanie w V lidze IV gr. katowickiej. Na finiszu zmagań podopieczni Witolda Rzeszutka zajęli jedenaste miejsce (38 pkt), wyprzedzając lepszym bilansem bezpośrednich spotkań Orła Nakło Śląskie i LKS Żyglin. Punkt na wagę utrzymania będzinianie zdobyli w 30 serii spotkań, po remisie z Tęczą Błędów 1:1.

w 3. minucie trafieniem Adama Łydko, któremu asystował Bogdan Pikuta. Pięć minut później efektownym lobem popisał się Marcin Kuźba, doprowadzając do remisu. Od 62. minuty krakowianie prowadzili 2:1, dzięki trafieniu Ryszarda Czerwca z najbliższej odległości, ale ostatnie słowo należało do będzinian, którzy za sprawą pięknego strzału z dystansu Grzegorza Zięby wywalczyli cenny remis.

Pierwszą połowę rozegrano w wymiarze 40, a drugą 35 minut. W drużynie „Białej Gwiazdy”, oprócz Marcina Kuźby i Ryszarda Czerwca, zagrali m. in.: Artur Sarnat, Grzegorz Pater oraz Jerzy Kowalik. Na ławce trenerskiej Wisły zasiadł Marek Kusto. Sarmacja Będzin – Wisła Kraków 2:2 (1:1) Bramki: 1:0 – Łydko (3.), 1:1 – Kuźba (8.), 1:2 – Czerwiec (62.), 2:2 – Zięba (71.)

Będzin d(o)okoła

Nocą o puchar FC Prusa, Manhattan Trzebinia, Sky Team i Podmuch Palestyna to końcowa klasyfikacja najlepszych drużyn Nocnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego, rozegranego 9 czerwca na boiskach Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mecze rozgrywano w dwóch grupach, w wymiarze 15 minut, z których awans do półfinałów wywalczyły po dwa najlepsze zespoły. Turniej stał na wysokim

Oldboje Sarmacji Będzin zremisowali z dawnymi gwiazdami Wisły Kraków 2:2 w meczu towarzyskim rozegranym 24 czerwca z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia będzińskiego klubu. Na stadionie przy Sportowej pojawili się zawodnicy, którzy swoimi osiągnięciami już na stałe wpisali się do kart historii polskiego futbolu. Będzinianie nie przestraszyli się jednak utytułowanych rywali, zaskakując ich już

poziomie i dostarczył wielu emocji. Trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza turnieju nagrodzo statuetkami. Finał: FC Prusa - Manhattan Trzebinia 4:3 Mecz o 3. miejsce: Podmuch Palestyna - Sky Team 2:3 Półfinały: Podmuch Palestyna - FC Prusa 3:4 Manhattan Trzebinia - Sky Team 4:2

Rowerowa Gra Miejska Będzin do(o)koła zakończyła sportowo-rekreacyjną część obchodów Dni Będzina 2017. ] Do udziału w zabawie przystąpiły 23 drużyny, których celem było dotarcie do wskazanych punktów i wykonanie w nich teoretyczno-praktycznych zadań, związanych z jednośladowcami. Trasa liczyła około 20 kilometrów i wiodła różnymi zakątkami Będzina. Rowerzyści odwiedzili m.in. park na Wzgórzu Zamkowym i park za Pałacem

Mieroszewskich. Pięć najlepszych drużyn, z rąk Pełnomocnik Prezydenta Miasta Będzina Anety Witkowskiej-Złockiej odebrało upominki rzeczowe. Nagrodę główną, rower, otrzymał zwycięski zespół Azymut Team. Dla uczestników przygotowano też poczęstunek. Klasyfikacja końcowa: 1. Azymut Team 2. Ghostbikers 3. Wild Dogs Team 4. Tygrysy Exploteam 5. Drużyna T

Triumf MPWiK

Szczakowianka najlepsza

Jednym z tradycyjnych punktów Dni Będzina na Spor towo był Turniej Piłki Nożnej Inter promex-MPWIX-MZBM o Puchar Prezydenta Łukasza Komoniewskiego, któremu towarzyszył piknik rodzinny, zorganizowany dzięki współpracy z Przedszkolem Misiowa Dolinka i Szkołą Tańca Dance4You. KOMPLET WYNIKÓW TURNIEJU: MPWiK - Interpromex 4:1

Grali na mączce MZBM - MPWiK 2:6 Interpromex - MZBM 1:0 TABELA: 1. MPWiK 2 6 10:3 2. Interpromex 2 3 2:4 3. MZBM 2 0 2:7 Najlepszy zawodnik: Damian Kula (Interpromex) Najlepszy strzelec: Damian Waśniewski (MPWiK - 3 gole) Najlepszy bramkarz: Kamil Krawczyk (MPWiK)

Szczakowianka Jaworzno triumfowała w tegorocznym Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów, którego stawką był Puchar Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego. Drugie miejsce zajęło Zagłębie Dąbrowskie, a na trzecim uplasowała się Sarmacja Będzin. Czwarta pozycja przypadła Górnikowi Wojkowice. Mecze rozgrywano w wymiarze czasowym 2x16 minut, w systemie każdy z każdym. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, a wyróżniających się zawodników nagrodzono statuetkami. KOMPLET WYNIKÓW: Sarmacja Będzin – Zagłębie Dąbrowskie 0: 2 Szczakowianka Jaworzno – Górnik Wojkowice 3: 2 Zagłębie Dąbrowskie – Szczakowianka Jaworzno 0: 3 Górnik Wojkowice – Sarmacja Będzin 0: 1 Zagłębie Dąbrowskie – Górnik Wojkowice 2: 2 Sarmacja Będzin – Szczakowianka Jaworzno 1: 3 TABELA: 1. Szczakowianka Jaworzno 3 2. Zagłębie Dąbrowskie 3 3. Sarmacja Będzin 3 4. Górnik Wojkowice 3 Najlepszy zawodnik: Sławomir Wrona (Szczakowianka) Najlepszy strzelec: Grzegorz Stadler (Szczakowianka) Najlepszy bramkarz: Paweł Kura (Sarmacja)

Z okazji Dni Będzina na kortach Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizowano Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Prezydenta Łukasza Komoniewskiego. Uczestników rywalizacji na mączce podzielono na dwie kolorowe kategorie: czerwoną i zieloną.

Kategoria czerwona: 1. Tomasz Grzyb 2. Bruno Czaja 3. Michał Błaszczyk 4. Miłosz Legawiec Kategoria zielona: 1. Michał Matyja 2. Miłosz Wąsacz

Złoto, srebro i brąz dla szablistek z Będzina na Mistrzostwach Polski Młodzików 9 4 3 1

9:3 4:5 2:5 4:6

W dniach 10-11 czerwca w Olsztynie rozgrywane były Mistrzostwa Polski Młodzików w szabli dziewcząt i chłopców. Rewelacyjnie zaprezentowały się szablistki TMS ZAGŁĘBIE Sosnowiec, które zdobyły 5 medali. W turnieju indywidualnym zawodniczki TMS ZAGŁĘBIE Sosnowiec zajęły prawie całe podium. Tytuł mistrzowski zdobyła Ewa Zając, która w finale pokonała koleżankę klubową Klaudię Kozieł. Trzecie miejsce zajęła Paulina Porada TMS ZAGŁĘBIE Sosnowiec i Anastazja Nagórska z OŚ AZS Poznań. Piąte miejsce zajęła Zuzanna Lenkiewicz.

W tur nieju drużynowym dziewcząt TMS ZAGŁĘBIE I walczący w składzie: Ewa Zając, Klaudia Kozieł, Zuzanna Lenkiewicz i Paulina Porada zdobyły srebr ny medal ulegając w finale drużynie gospodarzy UKS Hajduczek Olsztyn 29-36. Medal brązowy wywalczył drugi zespół TMS ZAGŁĘBIE walczący w składzie: Zuzanna Porada, Aleksandra Szweda, Emilia Myrta, Emilia Habryn. War to podkreślić, iż wszystkie dziewczęta są uczennicami MZS nr 4 w Będzinie – Łagiszy i trenują pod opieką Marty i Damiana Skubiszewskich oraz Krzysztofa Wątora.


KULTURA 16

Będzińska Noc Świętojańska na wzgórzu zamkowym ZA NAMI NAJKRÓTSZA NOC W ROKU, CZYLI NOC ŚWIĘTOJAŃSKA. NA WSZYSTKICH, KTÓRZY POJAWILI SIĘ NA BĘDZIŃSKIM WZGÓRZU ZAMKOWYM CZEKAŁ POKAZ MAGII, POKAZ TAŃCA Z OGNIEM ORAZ SPEKTAKL TEATRALNY

Czerwcowy IX Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła KOLEJNY JARMARK RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ODBYŁ SIĘ W PARKU PRZY PAŁACU MIEROSZEWSKICH. W TYM ROKU SWOJE WYROBY ZAPREZENTOWAŁO PONAD 100 WYSTAWCÓW. NA GŁÓWNEJ SCENIE ODBYŁY SIĘ WYSTĘPY ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH, FOLKOWYCH ORAZ KONCERT ZESPOŁU CACI VORBA. DUŻYM ZAINTERESOWANIEM CIESZYŁY SIĘ ROZMAITE WARSZTATY, A TAKŻE PRZYGOTOWANE DLA ODWIEDZAJĄCYCH STREFY – RELAKSU, DZIECIĘCA I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Aktualności Będzińskie - lipiec 2017  

www.bedzin.pl

Aktualności Będzińskie - lipiec 2017  

www.bedzin.pl

Advertisement